Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wyszukiwanie publikacji

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(32)

1 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego / Sobańska Katarzyna // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 31-42 [MNiSW: 5]
2 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera / Hotra Oleksandra, Bylicki Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 147-154 [MNiSW: 5]
3 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers / Wieleba Paweł, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 5-13 [MNiSW: 5]
4 Całkowanie numeryczne i analityczne na przykładzie metody elemntów brzegowych Galerkina / Łukasik Edyta, Pańczyk Beata, Sikora Jan // METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ - 2011, nr 3, s. 91-104 [MNiSW: 4]
5 The cholesteric-nematic transition in thin layers of nematic-cholesteric mixtures / Hotra Z., Mykytyuk Z., Hotra Oleksandra, Fechan A., Syshynskyy O., Yasynovska O., Kotsun V. // MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS - 2011, nr 1, vol. 534, s. 32-40 [MNiSW: 15]
6 Comparing methods of image reconstruction in electrical impedance tomography / Sikora Jan, Filipowicz Stefan, Rymarczyk Tomasz // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2011, vol. 9, s. 23-33 [MNiSW: 4]
7 Dwuwymiarowe zewnętrzne problemy potencjalne modelowanie za pomocą metody elementów brzegowych ibiblioteki BEMLAB / Wieleba Paweł, Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2011, nr 2, s. 12-16 [MNiSW: 2]
8 Hyperfine interactions and some magnetic properties of nanocrystalline Co(40)Fe(50)Ni(10) and Co(50)Fe(45)Ni(5) alloys prepared by mechanical synthesis and subsequently heat treated / Pikula Tomasz, Oleszak D., Pekala M. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2011, nr 1, vol. 119, s. 52-55 [MNiSW: 15]
9 Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography / Rymarczyk Tomasz, Filipowicz Stefan, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 5, vol. 87, s. 149-151 [MNiSW: 15]
10 Intelligent technologies in production quality assessment / Hotra Oleksandra, Hunkalo Alla, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 15-20 [MNiSW: 5]
11 Jak zachęcać młodzież do studiów technicznych ? / Jartych Elżbieta, Walkowski Jacek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 1, s. 10-11
12 Meteorological parameters and severity of acute pulmonary embolism episodes / Staśkiewicz Grzegorz, Czekajska-Chehab Elżbieta, Przegaliński Jerzy, Maciejewski Marcin, Pachowicz Marcin, Drop Andrzej // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2011, nr 1, vol. 18, s. 127-130 [MNiSW: 25]
13 Method to measure injector opening and closing lag times / Czarnigowski Jacek, Barański Grzegorz, Wendeker Mirosław, Duk Mariusz, Zyska Tomasz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 1, s. 20-28 [MNiSW: 6]
14 Model aplikacji mobilnej do akwizycji wybranych danych pomiarowych / Surtel Wojciech, Bździuch Emil, Furgała Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - 2011, vol. 9, s. 255-260 [MNiSW: 3]
15 New Method of the Threshold Voltages Determination of a Cholesteric-Nematic Transition / Hotra Z., Mykytyuk Z., Hotra Oleksandra, Fechan A., Syshynskyy O., Yasynovska O., Kotsun V. // MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS - 2011, vol. 535, s. 225-232 [MNiSW: 15]
16 Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Gromaszek Konrad // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 2, vol. 13, s. 1559-1576 [MNiSW: 15]
17 Numerical integration for symmetric Galerkin Boundary Element Method / Pańczyk Beata, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12a, s. 36-39 [MNiSW: 15]
18 Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber / Kaczmarek Cezary // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 10, vol. 87, s. 325-327 [MNiSW: 15]
19 Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, vol. 151, s. 96-111
20 Przyrząd do elektronicznego pomiaru siły zgryzu własnej konstrukcji / Michalski Wojciech, Kociubiński Andrzej, Duk Mariusz, Zyska Tomasz // PROTETYKA STOMATOLOGICZNA - 2011, nr 1, vol. 61, s. 37-42 [MNiSW: 4]
21 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych / Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 117-125 [MNiSW: 5]
22 Seminarium pt. Energetyka jądrowa - co się stało, co nas czeka ? / Jartych Elżbieta, Kacejko Piotr // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 2, s. 33-34
23 Środowisko do szybkiego wdrażania i testowania sieci chmurowych / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel, Czerwiński Dariusz // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, s. 106-111
24 Środowisko testowe do badania sieci chmurowych / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 83-92 [MNiSW: 4]
25 Structure and Hyperfine Interactions in Aurivillius Bi(9)Ti(3)Fe(5)O(27) Conventionally Sintered Compound / Mazurek Mariusz, Lisińska-Czekaj Agata, Surowiec Zbigniew, Jartych Elżbieta, Czekaj D. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2011, nr 1, vol. 119, s. 72-74 [MNiSW: 15]
26 Technologie inteligentne w zarządzaniu jakością produkcji / Hotra Oleksandra, Hunkalo Alla, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 15-20 [MNiSW: 5]
27 Tranzystorowo-rezystancyjny układ kompensacji wpływu temperatury wolnych końców termopary / Hotra Oleksandra, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 249, s. 21-27 [MNiSW: 5]
28 Two-step inverse problem algorithm for rround penetrating radar technique / Miaskowski Arkadiusz, Cięszczyk Sławomir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 12b, s. 22-24 [MNiSW: 15]
29 Wpływ współspalania biomasy z pyłem węglowym na stratę niedopału / Popiel Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 69-80 [MNiSW: 5]
30 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach wykorzystujących wirtualizację / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 125-134 [MNiSW: 4]
31 Wyznaczanie naprężeń metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowych / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 47-56 [MNiSW: 5]
32 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi / Borecki Michał, Bebłowska Maria , Szmidt Jan, Kociubiński Andrzej, Pawlowski Michael Korwin // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2011, nr 9, s. 56-59 [MNiSW: 6]

Monografie (16)

1 Advanced numerical modelling / Sikora Jan, Wójcik Waldemar, Wójtowicz Stefan[Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar, Wójtowicz Stefan.- Warsaw [etc.]: Electrotechnical Institute, 2011, 170 s.
2 Architektura komputerów i systemy operacyjne / Surtel Wojciech, Wójcik Waldemar, Kisała Piotr[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 216 s.
3 Computer Technologies for Information Security / Wójcik Waldemar, Harbarchuk Volodymyr[Red:] Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar, Zadiraka V..- Lublin: Lublin University of Technology, 2011, 326 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]
4 The fiber-optic system / Wójcik Waldemar.- Ust-Kamenogorsk: D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University , 2011, 44 s.
5 Kody quasi-ekwidystantne. Tom 1 / Bieleckij A., Bieleckij Y., Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2011, 201 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 24]
6 Kompetentny absolwent informatyki 2011 / Miłosz Marek, Wójcik Waldemar[Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, 142 s.
7 Modelling and Opitimization / Sikora Jan, Wójcik Waldemar[Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 513 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Modern Power Engineering. 1 / Wójcik Waldemar[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, 197 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]
9 Nowoczesne technologie paliw i spalania / Wójcik Waldemar.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 246 s.
10 Podstawy elektroniki i optoelektroniki. T. 1 / Hotra Z., Pawłow S., Wójcik Waldemar[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 261 s.
11 Recent Technologies for Industry and Computer Science / Sikora Jan, Wójcik Waldemar[Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar.- Lublin: Lublin University of Technology, 2011, 145 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
12 Sieci komputerowe / Gromaszek Konrad, Wójcik Waldemar[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 221 s.
13 Systemy teleinformatyczne / Wójcik Waldemar.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 171 s.
14 Układy energoelektroniczne w NTE / Surtel Wojciech, Wójcik Waldemar[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 178 s.
15 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) / Gromaszek Konrad, Komada Paweł, Smolarz Andrzej, Wójcik Waldemar[Red:] Wójcik Waldemar.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 198 s.
16 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów / Lozbin Viktor, Wójcik Waldemar, Bylicki Piotr, Zyska Tomasz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, 260 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)

Referaty (40)

1 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Ławicki Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 73-73
2 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism / Leanenia M.S., Manak I.S., Wójcik Waldemar // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 36-36
3 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar / Wójcik Waldemar, Cięszczyk Sławomir, Ławicki Tomasz, Miaskowski Arkadiusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 159-160
4 Assessment of the QoE in Voice Services based on the self-organizing neural network structure / Przyłucki Sławomir // W: 18th Conference on Computer Networks (CN 2011), Ustron, JUN 14-18, 2011 - 2011, s. 144-153 [MNiSW: 10]
5 Biomass-coal combustion characterization using image processing / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Jagiełło Krzysztof, Gromaszek Konrad, Ławicki Tomasz, Popiel Piotr // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 87-88
6 Coloring VBR streams inside the diffServ domain / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // W: 18th Conference on Computer Networks (CN 2011), Ustron, JUN 14-18, 2011 - 2011, s. 154-163 [MNiSW: 10]
7 Combustion process monitoring in a stoker fired boiler using endoscope and thermo-visual camera / Wójcik Waldemar, Popiel Piotr, Kotyra Andrzej // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 156-156
8 Design and simulation of a vibration-based energy harvesting system for a bicycle / Kociubiński Andrzej, Kazubek Jakub, Sobańska Katarzyna // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 161-161
9 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Ławicki Tomasz, Popiel Piotr, Jagiełło Krzysztof // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 82-82
10 The device for cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers with temperature-dependent voltage source / Hotra Oleksandra // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 157-157
11 The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectors / Czarnigowski Jacek, Zyska Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 185-185
12 Diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence / Smolarz Andrzej, Gromaszek Konrad, Wójcik Waldemar, Popiel Piotr // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 135-136
13 Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound / Jartych Elżbieta, Oleszak Dariusz, Mazurek Mariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 59-60
14 In-situ method of diagnose of thermocouples / Zyska Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 139-139
15 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 79-80
16 Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 75-75
17 Mechanisms of oxygen adsorbtion on a surface of PbTe films / Saliy Ya., Wójcik Waldemar, Stefaniv N., Yavorskiy Ya. // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 23-23
18 Methods and optoelectronic means for human eye retina metabolism estimation / Kubarko A.I., Lisenko S.A. , Skobliakov A.A. , Firago V.A. , Kugeiko M.M. , Hotra Oleksandra // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 111-111
19 Modelowanie i symulacje przetwornika piezoelektrycznego / Kociubiński Andrzej, Kazubek J. // W: X Krajowa Konferencja Elektroniki, KKE`2011, Darłówko Wschodnie, Poland, 05-09.06.2011 - 2011
20 Modification of the thermoelectric parameters of IV-VI thin films during their holding in air / Wójcik Waldemar, Dzundza B.S., Yavorsky Ya.S., Bachuk V.V., Mateik H.D. // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 27-27
21 Mössbauer studies of Bi5Ti3FeO15 electroceramic prepared by mechanical activation / Mazurek Mariusz, Jartych Elżbieta, Oleszak Dariusz // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 105-106
22 Neurocomputing of Inverse Problem approximated by Boundary Element Method / Król Krzysztof, Sikora Jan // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 72-72
23 Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Smolarz Andrzej, Gromaszek Konrad // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
24 Oculographic means for human eye retina functional state estimation / Skobliakov A.A. , Kubarko A.I., Firago V.A. , Gurski I.S. , Hotra Oleksandra // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 112-112
25 Photometric methods of estimation visual system light sensitivity and its variations under hemodynamic dysfunctions / Kubarko A.I., Kubarko N.P., Hotra Oleksandra, Aleksandrov D.A., Kubarko U.A., Gurski I.S. // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 114-114
26 The proposal of an electronic control unit for fuel injection system in aircraft prototype piston engine / Jakliński Piotr, Zyska Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 184-184
27 Pulverized coal combustion boiler efficient control / Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Kotyra Andrzej, Ławicki Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 88-88
28 Pyrometric methods of measuring the true temperature of heated metals / Firago V.A. , Sencov A.G., Wójcik Waldemar, Chorba Y.V. // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 116-116
29 The reliability of aircraft propulsion unit control systems / Duk Mariusz, Sobańska Katarzyna // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 70-70
30 Remote measurements of selected vital functions / Surtel Wojciech // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 76-76
31 Resource security in the cloud computing structures / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 154-154
32 Signal processing of sensors with cross-sensitivity and influence of interfering variables / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 98-98
33 The strain distribution measurement by the use of the optoelectronic method based on the fibre bragg gratings / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Cięszczyk Sławomir, Kobyliński Leszek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 18-18
34 Thermoelectric properties of nanostructures compounds IV-VI / Freik D., Wójcik Waldemar, Lopianko M., Yurchyshyn I. // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 19-19
35 Time varying impulse response of a PMD affected single mode fibre optic link with polarization scramblers / Lach Zbigniew // W: Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics KTTO 2011 June 22-24, 2011 Szczyrk, POLAND - 2011, s. 84-89
36 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources / Kazubek Jakub, Kociubiński Andrzej // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 162-162
37 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures / Hotra Oleksandra, Bylicki Piotr // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 41-42
38 Viedo encoding in multiview monitoring systems / Przyłucki Sławomir // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 155-155
39 Ways of increasing the distance range of the portable laser rangefinders in the range of 1.5 microns / Firago V.A. , Petrovich I.P. , Buiko A.S. , Wójcik Waldemar, Shumak D.V. // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 113-113
40 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions / Leanenia M.S., Manak I.S., Wójcik Waldemar // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 35-35

Rozdzialy(22)

1 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography / Grzywacz T., Sikora Jan, Wójtowicz S., Komada Paweł // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 241-323 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
2 Algorithms of parallel computations / Khimich O., Gromaszek Konrad, Kotyra Andrzej // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 57-145 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
3 Analysis of measurement signals / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar // W: Modern Power Engineering. 1; [Red:] Wójcik Waldemar - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 70-175 .- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]
4 Arytmetyka komputerów / Surtel Wojciech, Wójcik Waldemar, Kisała Piotr // W: Architektura komputerów i systemy operacyjne; [Red:] Wójcik Waldemar - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, s. 7-17
5 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library / Sikora Jan, Wieleba Paweł, Wójcik Waldemar // W: Recent Technologies for Industry and Computer Science; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 125-145 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
6 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library / Sikora Jan, Wieleba Paweł, Wójcik Waldemar // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 365-393 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
7 BEMLAB – Universal, Open source, Boundary Element Method library applied in Micro-Electro-Mechanical Systems / Wieleba Paweł, Sikora Jan // W: Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV); [Red:] Chady T., Gratkowski S. - 2011, s. 173-182 .- (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics)
8 Control of fractional-order dynamic systems under uncertainty / Chikrii A. A., Matychyn I., Gromaszek Konrad, Smolarz Andrzej // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 3-56 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
9 Dyspersja chromatyczna w światłowodowych liniach telekomunikacyjnych / Popiel Piotr, Gruszecki Łukasz, Pachowicz Krzysztof, Poznański Konrad // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 34-34
10 Effective methods of computer systems data flows security / Kisała Piotr, Smolarz Andrzej, Nikolaychuk Jaroslav, Voronych Artur // W: Computer technologies for information security; Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, s. 254-326 [MNiSW: 30]
11 Ewolucja systemów UPnP / Majewski Konrad, Matejczuk Przemysław, Przyłucki Sławomir // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr - Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, s. 73-78
12 Imroving performance of two-key cryptography systems / Smolarz Andrzej, Zadiraka V. // W: Computer technologies for information security; [Red:] Grabarczuk Włodzimierz, Wójcik Waldemar, Zadiraka V. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 90-119 [MNiSW: 30]
13 Infinite boundary elements / Sikora Jan, Wójcik Waldemar, Pańczyk Maciej, Kotyra Andrzej // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 325-363 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
14 Methods and means of information computer networks security support / Gromaszek Konrad, Shevchyuk Bogdan, Zadiraka V. // W: Computer technologies for information security; Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 211-253 [MNiSW: 30]
15 Multiprocessor computing structures / Tulchinsky V., Perevozchikova O., Surtel Wojciech, Smolarz Andrzej // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 147-237 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
16 Optimization methods for robot-manipulation systems modeling and controlling / Krak I., Kryvonos I., Wójcik Waldemar, Komada Paweł // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 463-513 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
17 Projekt "Absolwent na miarę czasu" szansą na reengineering programów magisterskich na kierunku Informatyka / Kisała Piotr // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 9-20
18 Quantum cryptography: theory and practical problems / Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar // W: Computer technologies for information security; [Red:] Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar, Zadiraka V. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 38-89 [MNiSW: 30]
19 Sieci multimedialne zgodne z DLNA / Majewski Konrad, Matejczuk Przemysław, Przyłucki Sławomir // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politecnika Lubelska, 2011, s. 61-66
20 Spectral methods of computer steganography problems decision / Komada Paweł, Zadiraka V. // W: Computer technologies for information security; [Red:] Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar, Zadiraka V. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 123-149 .- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]
21 Theoretical principles and development of modern cryptography / Wójcik Waldemar, Nikolaychuk Jaroslav, Voronych Artur // W: Computer technologies for information security; [Red:] Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar, Zadiraka V. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 15-37 [MNiSW: 30]
22 Współdzielenie treści audio-wideo w sieciach LAN / Majewski Konrad, Matejczuk Przemysław, Przyłucki Sławomir // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politecnika Lubelska, 2011, s. 67-72