Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wyszukiwanie publikacji

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(20)

1 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations / Małecka-Masalska Teresa, Chara Krzysztof, Gołębiowski Paweł, Władysiuk Magdalena, Smoleń Agata, Kurylcio Andrzej, Zuchora Beata, Zubrzycki Jarosław, Orłowska-Kowalik Grażyna, Lupa-Zatwarnicka Krystyna, Polkowski Wojciech // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2013, nr 3, vol. 20, s. 523-527 [MNiSW: 30]
2 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma / Małecka-Massalska Teresa, Smoleń Agata, Zubrzycki Jarosław, Lupa-Zatwarnicka Krystyna, Morshed Kamal // JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY - 2012, nr 1, vol. 63 [MNiSW: 25]
3 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz, Godlewska Anna, Wittstock Volker // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 62-67 [MNiSW: 5]
4 CAD 3D as an optimization tool / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 5, vol. 155, s. 491-497 [MNiSW: 10]
5 Computer aided design and structural analysis of the endoprosthesis of the knee joint / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Górniak Beata // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 84-95 [MNiSW: 11]
6 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
7 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 1, vol. 175, s. 443-448
8 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 1-2, vol. 1, s. 33-57
9 Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP) / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Majdalawi Sadi // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2014, nr 1, vol. 9, s. 206-212
10 Numerical analysis of spinal loads in spondylolisthesis treatment using pedicle screws – preliminary research / Zubrzycki Jarosław, Smidova Natalia, Litak Jakub, Ausiyevich Andrei // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 64-76 [MNiSW: 11]
11 Platform one4all new computer solutions in service-oriented architecture (SOA) / Gąska Daniel, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 319-325 [MNiSW: 10]
12 Structural analysis of articular cartilage of the hip joint using finite element method / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 240-246 [MNiSW: 10]
13 Structural analysis of the pelvic girdle before and аfter hip replacement procedure / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Ausiyevich Andrei, Smidova Natalia // SCIENCE AND TECHNIQUE - 2018, nr 2, vol. 17, s. 165-172
14 Using methods of the reverse engineering to carry personalised preoperative stabilisers out on the example of vertebrae of human spine / Kozłowska Ewelina, Zubrzycki Jarosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
15 Working parameters of the electron-beam-generated Ion source for ISOL facilities / Yushkevich Yu. , Turek Marcin, Mączka Dariusz, Pyszniak Krzysztof, Słowiński Bronisław, Vaganov Yu. , Zubrzycki Jarosław // NUKLEONIKA - 2012, nr 3, vol. 57, s. 351-356 [MNiSW: 15]
16 Wzornictwo przemysłowe odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy / Wac-Włodarczyk Andrzej, Zubrzycki Jarosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 15-15
17 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego / Zubrzycki Jarosław, Braniewska Magdalena // MECHANIK - 2017, nr 1, s. 46-47 [MNiSW: 11]
18 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn / Pieniak Daniel, Zubrzycki Jarosław, Wojciechowski Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - 2016, nr 10, s. 61-80 [MNiSW: 3]
19 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2012, nr 1-2, s. 238-243
20 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Słowiński Bronisław, Yushkevich Yu. , Pyszniak Krzysztof, Zubrzycki Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, s. 290-293 [MNiSW: 10]

Monografie (9)

1 Automation and robotics in production engineering / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław[Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław.- Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, 160 s.- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
2 Identyfikacja i sterowanie układem dynamicznym obróbki skrawaniem / Abakumow Aleksandr, Taranenko Victor, Zubrzycki Jarosław, Taranenko Gieorgij.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 205 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań / Zubrzycki Jarosław[Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, 223 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania / Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław[Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 169 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
5 Inżynieria biomedyczna : telemedycyna / Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław[Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 163 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Dominik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+R / Żuraw Marcin, Momot Jarosław, Opielak Marek, Bichta Henryk, Mościcki Leszek, Zubrzycki Jarosław[Red:] Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A., 2011, 149 s.
8 Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek[Red:] Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 283 s.- (Monografia naukowa)
9 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów / Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Wydawnicwo LTN, 2014, 170 s.

Projekty wynalazcze (4)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37
3 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] / Parafiniuk Stanisław, Kocira Sławomir, Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 10]
4 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] / Parafiniuk Stanisław, Kocira Sławomir, Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, s. 55-56

Referaty (15)

1 Biomaterials in transplantology and techniques / Jartym Karol, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 43-44
2 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques / Gryka J., Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 109-110
3 CAD 3D as a tool of intelligent manufacturing / Zubrzycki Jarosław, Kozłowska Ewelina, Piotrowska Katarzyna // W: International Conference „ Robotics and Intelligent Manufacturing Systems”, Jun 2013, Košice, Slovakia - 2013, s. 123-129
4 Characteristics of an ion source for short-lived nuclide production / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Słowiński B. , Vaganov Yu. , Yushkevich Yu. , Zubrzycki Jarosław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 180-180
5 Compiled of mathematical model and processes control system synthesis of hole drilling / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2012, s. 238-243
6 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // W: II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’17): book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
7 Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP) / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław // W: III-oï Mìžnarodnoï Naukowo-Tehničnoï Konferencïï TK - 2014 „ Progresivnì Naprâmki Rozvitku Tehnologìčnih Kompleksìv”, 28-30 travnâ 2014, Ukraina : zbírnik naukovih prac’ - 2014, s. 12-13
8 Nanorobots / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 42-43
9 Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2013, s. 283-289
10 Robotics in the medicine / Zubrzycki Jarosław, Piotrowska Katarzyna // W: International Conference „ Robotics and Intelligent Manufacturing Systems”, Jun 2013, Košice, Slovakia - 2013, s. 117-122
11 Robots and manipulators in medicine / Bielecki Piotr, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 104-105
12 Selected issues of telerehabilitation technologies / Chudy K., Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 89-90
13 Structure of the typical automated process of designing hole drilling operations / Zubrzycki Jarosław // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4 - 2011, s. 241-244
14 Telemedicine - introduction / Głos Michał, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 111-112
15 The using ions in cancer therapy / Dzierżak Róża, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 106-107

Rozdzialy(35)

1 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Gola Arkadiusz, Taranenko Victor // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 357-367 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
2 Application of artificial neural networks in image recognition / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil, Zubrzycki Michał // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - 2016, s. 84-90 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
3 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil, Opielak Grzegorz, Krukow Paweł, Maciejewski Ryszard // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 335-341 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
4 Application of two-layer kohonen networ in image re cognition / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - 2016, s. 91-96 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
5 Automation of shafts machining / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 109-126 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Automation of shafts machining about low rigidity / Zubrzycki Jarosław // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 110-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Bionika / Pluta Wioleta, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna - wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 69-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Computer-aided design of human knee implant / Zubrzycki Jarosław, Smidova Natalia // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 172-181 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 913) [MNiSW: 10]
9 Computer-aided design of human knee implant / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 110-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Diagnoza chorób na podstawie zapachu / Pluta Wioleta, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 129-140 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
11 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 507-512
12 Implanty i protezy bioniczne / Martychowiec Aneta, Śliwa Joanna, Katarzyna Siodłowska, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2012, s. 105-124
13 Komputerowe wspomaganie projektowania endoprotezy stawu kolanowego człowieka / Słomka Michał, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechika Lubelska, 2012, s. 177-197
14 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego / Braniewska Magdalena, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 147-170 .- (Monografia naukowa)
15 Mathematical model of the hole drilling process and typical automated process for designing hole drilling operations / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Taranenko Victor // W: Robotics in theory and practice [WOS]; [Red:] Pachnikova Lucia, Hajduk Mikulas - Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013, s. 221-229 .- (Applied Mechanics and Materials) [MNiSW: 10]
16 Modelling and systemic analysis of models of dynamic systems of shaft machining / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Taranenko Victor // W: Robotics in theory and practice [WOS]; [Red:] Pachnikova Lucia, Hajduk Mikulas - Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013, s. 211-220 .- (Applied Mechanics and Materials) [MNiSW: 10]
17 Modelling characteristics turning processing for want of management by a elastic deformed condition / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Gola Arkadiusz // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 109-114 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
18 Modelling of dynamic system characteristics of deep hole drilling process with tools about flexible stifness / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Opielak Marek // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 333-339 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
19 Modelowanie czaszki człowieka na podstawie zdjęć CT / Zubrzycki Jarosław, Małecka-Massalska Teresa // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 35-58
20 Modelowanie matematyczne zagadnień inżynierskich w Matlabie / Zubrzycki Jarosław, Sobaszek Łukasz // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 82-93
21 Modelowanie w ochronie zdrowia - malformacje tętniczo-żylne / Nazar Krzysztof, Kowalczyk Dawid, Zubrzycki Jarosław, Pietura Radosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 69-82 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
22 Optimal controlling the dynamical system of machine tool by elastic-deformable shafts machining / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Opielak Marek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 266-271 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
23 Optyka biomedyczna / Dierżak Róża, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 149-176
24 Projekt informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie przychodnią / Dębicki Andrzej, Bielecki Piotr, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 68-79 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
25 Proposal of multi robotic cells for production lines / Hajduk Mikulas, Baláž Vladimír , Koukolová Lucia, Zubrzycki Jarosław // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 60-65 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
26 Proposal of multirobotic system with two robots / Baláž Vladimír , Vagaš Marek, Semjon Ján , Zubrzycki Jarosław // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 243-247 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
27 Przetwarzanie sygnałów biomedycznych / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil, Opielak Grzegorz // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 141-150 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
28 Quo vadis, homo? Inżynieria biomedyczna a etyka transhumanizmu / Kapica Dominik, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 9-24 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
29 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) / Zubrzycki Jarosław, Piotrowska Katarzyna // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 149-155 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
30 Telemedycyna w ratownictwie medycznym / Gajownik Radosław, Gontarz Magdalena, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 80-95 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
31 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej / Augustynowicz Dorota, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2012, s. 125-148
32 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie / Barańska Kamila, Gontarz Magdalena, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 151-169 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
33 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej / Nogalski Adam, Kulesza Tomasz, Jahołkowski Leszek, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 83-103 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
34 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 171-197 .- (Monografia naukowa)
35 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Doninik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej; Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 97-122 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)