Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje

Pracowników Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prosimy o dostarczanie swoich publikacji naukowych do Biblioteki Wydziału Mechanicznego.

Baza rejestruje i dokumentuje dorobek naukowy pracowników Politechniki Lubelskiej w formie opisów bibliograficznych opublikowanych prac drukowanych jak i pełnych tekstów publikacji w wersji elektronicznej.

Baza z założenia ma charakter naukowy ; istnieje możliwość zamieszczania również publikacji popularnonaukowych i prac będących wynikiem zainteresowań pozanaukowych (wiersze, poezja itp.).

Publikacje w formie papierowej ( oryginał; w przypadku braku oryginału kopia z pełnymi danymi bibliograficznymi) należy dostarczać do bibliotek wydziałowych. Wersje i kopie elektroniczne publikacji należy przesyłać na adresy e-mailowe do poszczególnych bibliotek wydziałowych (bwmech@pollub.pl, bwbia@pollub.pl, bwis@pollub.pl, bwzpt@pollub.pl).

Wszelkie wątpliwości związane z zamieszczonymi danymi o publikacjach w bazie można kierować do Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej osobiście lub mailowo (oin@pollub.pl). Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej zajmuje się korektą i zatwierdzaniem danych o dorobku naukowym pracowników PL.

Zapraszamy do współpracy!