Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje

Pracowników Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prosimy o dostarczanie swoich publikacji naukowych do Biblioteki Wydziału Mechanicznego.

Baza rejestruje i dokumentuje dorobek naukowy pracowników Politechniki Lubelskiej, zarówno w formie opisów bibliograficznych opublikowanych prac jak i pełnych tekstów publikacji.

Baza z założenia ma charakter naukowy ale chętnie zamieścimy też publikacje popularnonaukowe i prace będące wynikiem zainteresowań pozanaukowych (wiersze, poezja itp.)

Kopie elektroniczne publikacji należy przesyłać na adres oin@pollub.pl, lub dostarczać je w formie papierowej (oryginał lub kopia) do Bibliotek Wydziałowych, gdzie zostaną opracowane przez naszych redaktorów.

Zapraszamy do współpracy!

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki PL