Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Mechaniki Stosowanej
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 21
Łączna liczba publikacji: 492
w tym we współpracy z zagranicą: 96

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(208)

1 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms / Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr, Augustyniak Michał // COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION - 2011, nr 5, vol. 16, s. 2237-2248 [MNiSW: 40]
2 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations / Warmiński Jerzy, Cartmell Matthew P., Mitura Andrzej, Bocheński Marcin // SHOCK AND VIBRATION - 2013, nr 6, vol. 20, s. 1033-1047 [MNiSW: 15]
3 Active vibration suppression by application of macro fiber composite / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2011, nr 2, vol. 35, s. 55-61 [MNiSW: 4]
4 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań / Kęcik Krzysztof // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2014, nr 50, vol. 19, s. 83-88 [MNiSW: 4]
5 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Samborski Sylwester // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 1, s. 57-60 [MNiSW: 4]
6 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych / Kłoda Łukasz, Łusiak Tomasz, Samborski Sylwester // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2014, nr 3, vol. 236, s. 49-57 [MNiSW: 4]
7 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2011, nr 2, vol. 35, s. 47-54 [MNiSW: 4]
8 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates / Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 163, s. 342-349 [MNiSW: 40]
9 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2018, vol. 98, s. 163-172 [MNiSW: 30]
10 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage / Samborski Sylwester, Smagowski Wojciech, Teter Andrzej, Chodurski Marek // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 42-48
11 Application of Shape Memory Alloy in Harvesto-Absorber System / Kęcik Krzysztof // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2015, nr 3, vol. 9, s. 155-160 [MNiSW: 14]
12 Application of the CZM technique to delamination analysis of coupled laminate beams / Paśnik Jakub, Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416
13 Application of topological measures in estimation of reinforcing fibers distribution in composites / Wolszczak Piotr, Sadowski Tomasz, Samborski Sylwester // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
14 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber / Kęcik Krzysztof // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2018, vol. 108, s. 198-209 [MNiSW: 45]
15 An autoparametric energy harvester / Kęcik Krzysztof, Borowiec Marek // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1597-1605 [MNiSW: 25]
16 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 / Weremczuk Andrzej, Rudzik Michał, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 64-69 [MNiSW: 11]
17 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy, Rega Giuseppe // MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS - 2017, nr 6, vol. 22, s. 1303-1325 [MNiSW: 25]
18 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922
19 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz, Godlewska Anna, Wittstock Volker // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 62-67 [MNiSW: 5]
20 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2013, vol. 100, s. 195-204 [MNiSW: 35]
21 Chatter control in the milling process of composite materials / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382
22 Chatter identification in milling of Inconel 625 based on recurrence plot technique and Hilbert vibration decomposition / Lajmert Paweł, Rusinek Rafał, Kruszyński Bogdan // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
23 Chatter identification methods on the basis of time series measured during titanium superalloy milling / Rusinek Rafał, Lajmert Paweł, Kęcik Krzysztof, Kruszyński Bogdan, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES - 2015, vol. 99, s. 196-207 [MNiSW: 40]
24 Complex response of the bistable laminated plate: Multiscale entropy analysis / Borowiec Marek, Rysak Andrzej, Betts D. N., Bowen C. R., Kim H. A, Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2014, nr 10, vol. 129 [MNiSW: 30]
25 The concept of active elimination of vibrations in milling process / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // PROCEDIA CIRP [WOS] - 2015, vol. 31, s. 82-87 [MNiSW: 15]
26 Control of bending-bending coupled vibrations of a rotating thin-walled composite beam / Latalski Jarosław, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // ARCHIVES OF ACOUSTICS - 2014, nr 4, vol. 39, s. 606-613 [MNiSW: 15]
27 Control of chaotic dynamics by magnetorheological damping of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS - 2014, nr 5, vol. 51, s. 743-754 [MNiSW: 20]
28 Coupled dynamic buckling of thin-walled composite columns with open cross-sections / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2013, nr 1, vol. 95, s. 28-34 [MNiSW: 35]
29 Coupled static and dynamic buckling modelling of thin – walled structures in elastic range review of selected problems / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2016, nr 2, vol. 10, s. 141-149 [MNiSW: 14]
30 A coupled-field model of a rotating composite beam with an integrated nonlinear piezoelectric active element / Latalski Jarosław // NONLINEAR DYNAMICS - 2017, nr 3, vol. 90, s. 2145-2162 [MNiSW: 45]
31 Cutting force response in milling of Inconel: analysis by wavelet and Hilbert-Huang transforms / Litak Grzegorz, Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał // LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES - 2013, nr 10, s. 133-140 [MNiSW: 25]
32 Damage detection of composite milling process by recurrence plots and quantifications analysis / Kęcik Krzysztof, Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2016, nr 1, vol. 89, s. 133-144 [MNiSW: 25]
33 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 80004-1-80004-10 [MNiSW: 15]
34 Dynamic critical load based on different stability criteria for coupled buckling of columns with stiffened open cross-sections / Teter Andrzej // THIN-WALLED STRUCTURES - 2011, nr 5, vol. 49, s. 589-595 [MNiSW: 30]
35 Dynamic response of a pendulum-driven energy harvester in the presence of noise / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Mitcheson P. D., Toh T. T. // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2013, vol. 476 [MNiSW: 10]
36 Dynamical analysis of milling process with various radial depth of cut / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA - 2011, nr 2, s. 69-81
37 Dynamical changes during composite milling: recurrence and multiscale entropy analysis / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Rusinek Rafał // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2011, nr 08-maj, vol. 56, s. 445-453 [MNiSW: 25]
38 Dynamics and control of an active pendulum system / Kęcik Krzysztof // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2015, vol. 70, s. 63-72 [MNiSW: 30]
39 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
40 Dynamics of a circular mindlin plate under mechanical loading and elevated temperature / Warmińska Anna, Warmiński Jerzy, Manoach Emil // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-3 [MNiSW: 15]
41 Dynamics of a composite Timoshenko beam with delamination / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS - 2012, nr 46, s. 47-53 [MNiSW: 25]
42 Dynamics of a laminated composite beam with delamination and inclusions / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1649-1664 [MNiSW: 25]
43 Dynamics of a self-balancing double-pendulum system / Jankowski Krystof P., Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS - 2016, nr 4, vol. 11, s. 041012-1-041012-9 [MNiSW: 25]
44 Dynamics of a stainless steel turning process by statistical and recurrence analyses / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał // MECCANICA - 2012, nr 6, vol. 47, s. 1517-1526 [MNiSW: 25]
45 Dynamics of a time delayed Duffing oscillator / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2014, vol. 65, s. 98-106 [MNiSW: 30]
46 Dynamics of an autoparametric pendulum-like system with a nonlinear semiactive suspension / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING - 2011, vol. 0, s. 0-0 [MNiSW: 25]
47 Dynamics of composite materials cutting / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 3, vol. 35, s. 31-37 [MNiSW: 7]
48 Dynamics of rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2016, vol. 144, s. 1039-1046 [MNiSW: 15]
49 Dynamics of SMA micro-actuator in biomechanical system / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
50 Dynamics of stainless steel turning:analysis by flicker-noise spectroscopy / Litak Grzegorz, Polyakov Yuriy S., Timashev Serge F., Rusinek Rafał // PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS - 2013, nr 23, vol. 392, s. 6052-6063 [MNiSW: 30]
51 The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearity / Weremczuk Andrzej, Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 209-213 [MNiSW: 15]
52 Dynamics of the middle ear ossicles with an SMA prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kęcik Krzysztof, Kozik Krzysztof // INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES - 2016, vol. 127, s. 163-175 [MNiSW: 40]
53 Dynamics of thin-walled element milling expressed by recurrence analysis / Rusinek Rafał, Zaleski Kazimierz // MECCANICA - 2015, nr 6, vol. 51, s. 1275-1286 [MNiSW: 30]
54 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Samborski Sylwester // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 161-167
55 Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation / Samborski Sylwester // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 121-127 [MNiSW: 12]
56 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080008-1-080008-8 [MNiSW: 15]
57 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression / Teter Andrzej, Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 180, s. 140-147 [MNiSW: 40]
58 Effect of sub-loops in SMA ear system / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120015-1-120015-9 [MNiSW: 15]
59 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 221-224 [MNiSW: 15]
60 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning / Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Kitio Kwuimy C. A., Sondipon Adhikari, Borowiec Marek // THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS - 2012, nr 2
61 Energy harvesting from a magnetic levitation system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2017, vol. 94, s. 200-206 [MNiSW: 30]
62 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions / Litak Grzegorz, Borowiec Marek, Friswell Michael I., Sondipon Adhikari // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2011, nr 3, vol. 49, s. 757-764 [MNiSW: 15]
63 Energy harvesting in a nonlinear cantilever piezoelastic beam system excited by random vertical vibrations / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Sondipon Adhikari // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14, s. 1-13 [MNiSW: 25]
64 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Ali S Faruque, Adhikari Sondipon, Lees Arthur W., Bilgen Onur // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2013, nr 7, vol. 13 [MNiSW: 20]
65 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 7, vol. 89, s. 169-172 [MNiSW: 10]
66 Energy harvesting of cantilever beam system with linear and nonlinear piezoelectric model / Borowiec Marek // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2015, nr 14, vol. 224, s. 2771-2785 [MNiSW: 30]
67 Energy harvesting optimizing with a magnetostrictive cantilever beam system / Borowiec Marek, Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2019, nr 5, vol. 19, s. 1-19
68 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system / Kęcik Krzysztof // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2018, nr 1, vol. 12, s. 11-18 [MNiSW: 14]
69 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual Harvester Systems / Kęcik Krzysztof // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2016, nr 2, vol. 40, s. 79-88 [MNiSW: 14]
70 Equations of motion of rotating composite beam with a nonconstant rotation speed and an arbitrary preset angle / Georgiades Fotios, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2014, nr 8, vol. 49, s. 1833-1858 [MNiSW: 30]
71 Experimental and numerical analysis of the compression thin-walled composite plate / Falkowicz Katarzyna, Mazurek Przemysław, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Smagowski Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 177-184 [MNiSW: 10]
72 Experimental and numerical studies of a cracked thin-walled box-beams / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław, Bocheński Marcin // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 807-817 [MNiSW: 40]
73 Experimental and numerical studies on the static deflection of the composite beam with the MFC element / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 97-108 [MNiSW: 12]
74 Experimental and numerical study of the buckling of composite profiles with open cross section under axial compression / Różyło Patryk, Teter Andrzej, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // APPLIED COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 24, s. 1251-1264 [MNiSW: 30]
75 Experimental investigation of channel-section composite profiles’ behavior with various sequences of plies subjected to static compression / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // THIN-WALLED STRUCTURES - 2013, vol. 71, s. 147-154 [MNiSW: 35]
76 Experimental investigation of failure process in compressed channel-section GFRP laminate columns assisted with the acoustic emission method / Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 133, s. 921-929 [MNiSW: 40]
77 Experimental investigation of mechanically coupled composite specimens in the ENF test configuration / Rzeczkowski Jakub, Samborski Sylwester, Paśnik Jakub // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
78 Experimental investigations of energy recovery from an electromagnetic pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Zaszczyńska Angelika // JOURNAL OF VIBRATION TESTING AND SYSTEM DYNAMICS - 2018, nr 3, vol. 2, s. 209-219
79 Experimental modal analysis of a rotor with active composite blades / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 153, s. 451-467 [MNiSW: 35]
80 Experimental verification of defecf’s influence on beams’ dynamics using laser scanning vibrometry / Samborski Sylwester // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 36-41
81 Experimental verification of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled composite laminates / Rzeczkowski Jakub, Samborski Sylwester, Paśnik Jakub // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-5
82 Experimental vs. analytical modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam / Latalski Jarosław, Kowalczuk Marcin // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100018-1-100018-7 [MNiSW: 15]
83 Failure diagnosis of a gear box by recurrences / Syta Arkadiusz, Jonak Józef, Jedliński Łukasz, Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2012, nr 4, vol. 134 [MNiSW: 20]
84 FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect / Kozik Krzysztof, Klein Wojciech, Rusinek Rafał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120014-1-120014-6 [MNiSW: 15]
85 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100009-1-100009-7 [MNiSW: 15]
86 Free and forced nonlinear oscillations of a two-layer composite beam with interface slip / Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // NONLINEAR DYNAMICS - 2012, nr 3, vol. 69 [MNiSW: 35]
87 Frequency locking in a nonlinear MEMS oscillator driven by harmonic force and time delay / Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL - 2015, nr 2, vol. 3, s. 122-136
88 The influence of cochleostomy and cochlear implant electrode on stpes and round window vibration / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Morshed Kamal, Szymański Marcin, Zadrożniak Marek // JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT - 2011, nr 3, Supl. 2, vol. 7, s. 37-38
89 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression / Urbaniak Mariusz, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 134, s. 199-208 [MNiSW: 40]
90 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression / Urbaniak Mariusz, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 212-217
91 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał , Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 166-169 [MNiSW: 14]
92 Influence of defect diameter on its detection in milling process of composite material using recurrence plot technique / Ciecieląg Krzysztof, Kęcik Krzysztof, Zaleski Kazimierz // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 4, s. 194-199 [MNiSW: 11]
93 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process-analytical approach / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2017, nr 9-12, vol. 89, s. 2837-2844 [MNiSW: 30]
94 The influence of incudostapedial joint separation on the middle ear transfer function / Szymański Marcin, Rusinek Rafał, Zadrożniak Marek, Morshed Kamal, Warmiński Jerzy // CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY - 2014, nr 4, vol. 7, s. 250-253 [MNiSW: 20]
95 Influence of inherent material damping on the dynamic buckling of composite columns with open cross-sections / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 17, s. 31-41 [MNiSW: 6]
96 Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 166, s. 68-76 [MNiSW: 40]
97 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Szymański Marcin, Rękas Joanna // MECCANICA - 2018, nr 8, vol. 53, s. 1959-1980 [MNiSW: 30]
98 An influence of the d311 effect on the behavior of the cantilever beam-shaped piezoelectric activator made of two layers of PVDF with inverse polarity / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław, Warmiński Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 10, s. 23-33 [MNiSW: 6]
99 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100010-1-100010-8 [MNiSW: 15]
100 Influence of tool flank forces on complex dynamics of cutting process / Rusinek Rafał, Wiercigroch Marian, Wahi Pankaj // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2014, nr 9, vol. 24, s. 1450115-1-1450115-17 [MNiSW: 30]
101 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Experimental research / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS - 2016, vol. 27, s. 287-292 [MNiSW: 5]
102 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Numerical research / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS - 2016, vol. 27, s. 281-286 [MNiSW: 5]
103 Intermittency and multiscale dynamics in milling of fiber reinforced composites / Sen Asok K., Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Rusinek Rafał // MECCANICA - 2013, nr 4, vol. 48, s. 783-789 [MNiSW: 30]
104 Issues of direct application of fracture toughness determination procedures to coupled composite laminates / Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub, Paśnik Jakub // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-5
105 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // MECHANIK - 2014, nr 7-8, s. 99-105 [MNiSW: 7]
106 Laboratory model of a two-blade composite rotor system / Augustyniak Michał , Bocheński Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 170-172 [MNiSW: 14]
107 Large amplitude vibrations of heated Timoshenko beams with delamination / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Warmińska Anna // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 230, s. 88-101 [MNiSW: 20]
108 Linear modal analysis of L-shaped beam structures / Georgiades Fotios, Warmiński Jerzy, Cartmell Matthew P. // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2013, nr 2, vol. 38, s. 312-332 [MNiSW: 45]
109 Linear modal analysis of l-shaped beam structures - parametric studies / Georgiades F., Warmiński Jerzy, Cartmell Matthew P. // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382, s. 1-6
110 Load carrying capacity of functionally graded columns with open cross-sections under static compression / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 129, s. 1-7 [MNiSW: 40]
111 Local buckling of thin walled column of square cross section made of in plane coupled laminate / Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian, Kołakowski Zbigniew // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 129-141 [MNiSW: 12]
112 Local buckling, post-buckling and collapse of thin-walled channel section composite columns subjected to quasi-static compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 136, s. 593-601 [MNiSW: 35]
113 Magnetorheological damping and semi-active control of an autoparametric vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Sado Danuta, Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2014, nr 8, vol. 49, s. 1887-1900 [MNiSW: 30]
114 Magnetorheological damping of a system with a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2012, nr 2, vol. 36, s. 49-56 [MNiSW: 4]
115 Middle ear reconstruction estimated by recurrence plot technique / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Zadrożniak Marek, Szymański Marcin // THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS - 2012, nr 4, vol. 2
116 Middle ear vibrations with SMA prosthesis. Experimental research / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Teresiński Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
117 Modal analysis of laminated “CAS” and “CUS” box-beams / Gawryluk Jarosław, Bocheński Marcin, Teter Andrzej // ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, s. 441-454 [MNiSW: 15]
118 Modal interactions and time delay control of a parametrically excited nonlinear composite column / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // PROCEDIA IUTAM [WOS] - 2017, vol. 22, s. 91-98 [MNiSW: 15]
119 Mode shapes variation of a composite beam with piezoelectric patches / Georgiades F., Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 9, vol. 218, s. 36-43 [MNiSW: 6]
120 Modeling of delamination influence on mechanical characteristics of composite cantilever beam / Samborski Sylwester // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 4, s. 177-182 [MNiSW: 8]
121 Modeling of high-speed milling process with frictional effect / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS - 2013, nr 1, vol. 227, s. 3-11 [MNiSW: 25]
122 Modelling and Simulation of 3 Blade Helicopter's Rotor Model / Latalski Jarosław, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1380-1383 [MNiSW: 15]
123 Modelling of frictional chatter in metal cutting / Rusinek Rafał, Wiercigroch Marian, Wahi Pankaj // INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES - 2014, vol. 89, s. 167-176 [MNiSW: 35]
124 Modelling of macro fiber composite piezoelectric active elements in Abaqus system / Latalski Jarosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 4, vol. 0, s. 72-78 [MNiSW: 15]
125 Modelling of shape memory alloy oscillator and its application to middle ear structural reconstruction / Rusinek Rafał, Rękas Joanna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922 [MNiSW: 15]
126 Modelling of sound transmission in human middle ear / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Zadrożniak Marek, Morshed Kamal // JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT - 2011, nr 3, Supl. 2, vol. 7, s. 7-7
127 Multistable cantilever shells : analytical prediction, numerical simulation and experimental validation / Brunetti Matteo, Kłoda Łukasz, Romeo Francesco , Warmiński Jerzy // COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, vol. 165, s. 397-410 [MNiSW: 50]
128 A new bending method for producing polymer sections / Nowicki Maciej, Kłoda Łukasz, Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Klepka Tomasz // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 20, s. 571-580 [MNiSW: 12]
129 Noise effected energy harvesting in a beam with stopper / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Lenci Stefano // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14, s. 1440020-1-1440020-10 [MNiSW: 25]
130 Non-linear dynamics and optimization of a harvester–absorber system / Kęcik Krzysztof, Brzeski Piotr, Perlikowski Przemysław // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2017, nr 5, vol. 17, s. 1-15 [MNiSW: 25]
131 Non-linear multi-mode buckling of non-symmetric FML/FGM thin-walled columns with open cross-sections under compression / Teter Andrzej, Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 167, s. 38-49 [MNiSW: 40]
132 Non-linear parametric vibrations of a composite column under uniform compression / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE - 2012, nr 8, vol. 226, s. 1921-1938 [MNiSW: 20]
133 Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix / Teter Andrzej, Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, nr 15, vol. 192, s. 72-81 [MNiSW: 40]
134 Nonlinear analysis of the ripping head power time series / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Gajewski Jakub, Jonak Józef // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 39-51 [MNiSW: 15]
135 Nonlinear approach to modelling of otosclerosis in a human middle ear / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Zadrożniak Marek, Szymański Marcin // DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS - 2013, nr 1-2, vol. 21, s. 45-57
136 Nonlinear control of flexural-torsional vibration of a rotating thin-walled composite beam / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2017, nr 5, vol. 17, s. 174003-1-174003-17 [MNiSW: 25]
137 Nonlinear dynamics and control of an active suspension of a pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2014, nr 1, vol. 38, s. 47-53 [MNiSW: 6]
138 Nonlinear dynamics and control of composites for smart engineering design / Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2014, nr 8, vol. 49, s. 1721-1722 [MNiSW: 30]
139 Nonlinear dynamics and synchronisation of pendula attached to a rotating hub / Warmiński Jerzy, Szmit Zofia, Latalski Jarosław // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2014, nr 223, s. 827-847 [MNiSW: 25]
140 Nonlinear dynamics of a planar beam–spring system: analytical and numerical approaches / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // NONLINEAR DYNAMICS - 2018, vol. 93, s. 1-18 [MNiSW: 45]
141 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
142 Nonlinear dynamics of a reduced multimodal Timoshenko beam subjected to thermal and mechanical loadings / Warmińska Anna, Monoach E., Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2014, nr 8, vol. 49, s. 1775-1793 [MNiSW: 30]
143 Nonlinear dynamics of electro-mechanical system composed of two pendulums and rotating hub / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2016, vol. 144, s. 953-958 [MNiSW: 15]
144 Nonlinear free dynamics of a two-layer composite beam with different boundary conditions / Lenci Stefano, Clementi Francesco, Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2015, nr 3, vol. 50, s. 675-688 [MNiSW: 30]
145 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics / Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382
146 Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elements / Dębski Hubert, Latalski Jarosław // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 51-69 [MNiSW: 7]
147 Numerical analysis of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled Fiber Reinforced Laminated Composite beams / Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 152, s. 477-487 [MNiSW: 35]
148 Numerical and analytical modeling of the End-Loaded Split (ELS) test specimens made of multi-directional coupled composite laminates / Samborski Sylwester, Valvo Paolo S. // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030003-1-030003-8 [MNiSW: 15]
149 Numerical and experimental studies of compressed composite columns with complex open cross-sections / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2014, vol. 118, s. 28-36 [MNiSW: 40]
150 Numerical and experimental studies on the limit state of fibre-reinforced composite columns with a lipped channel section under quasi-static compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 133, s. 1-7 [MNiSW: 40]
151 Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades / Mitura Andrzej, Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 572-581 [MNiSW: 25]
152 Numerical and experimental studies on vibration based methods for detection of damage in composite beams / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Kłoda Łukasz, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 170, s. 26-39 [MNiSW: 40]
153 Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080010-1-080010-6 [MNiSW: 15]
154 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080002-1-080002-11 [MNiSW: 15]
155 Numerical strength analysis of the load-bearing frame of a palletizing robot’s universal head / Chodurski Marek, Dębski Hubert, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 374-378 [MNiSW: 20]
156 A numerical-experimental study on da maged beams dynamics / Samborski Sylwester, Wieczorkiewicz Jakub, Rusinek Rafał // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 624-631 [MNiSW: 20]
157 Ocena wpływu warstw piezoelektrycznych oraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2015, nr 1, vol. 64, s. 103-125 [MNiSW: 8]
158 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2017, nr 64, s. 61-67 [MNiSW: 8]
159 On buckling collapse and failure analysis of thin-walled composite lipped-channel columns subjected to uniaxial compression / Teter Andrzej, Dębski Hubert, Samborski Sylwester // THIN-WALLED STRUCTURES - 2014, vol. 85, s. 324-331 [MNiSW: 35]
160 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers / Wolszczak Piotr, Sadowski Tomasz, Samborski Sylwester // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2017, vol. 129, s. 66-76 [MNiSW: 45]
161 On simulation of a bistable system with fractional damping in the presence of stochastic coherence resonance / Litak Grzegorz, Borowiec Marek // NONLINEAR DYNAMICS - 2014, nr 3, vol. 77, s. 681-686 [MNiSW: 40]
162 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382
163 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 18-20 [MNiSW: 14]
164 Optimum weight design of multilayered fiber composite plates with discrete ply angles and uncertainty in ply thicknesses / Latalski Jarosław // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 4, s. 183-188 [MNiSW: 8]
165 Orthogonal cutting process modelling considering tool-workpiece frictional effect / Rusinek Rafał, Wiercigroch Marian, Wahi Pankaj // PROCEDIA CIRP [WOS] - 2015, vol. 31, s. 429-434 [MNiSW: 15]
166 Parametric analysis of magnetorheologically damped pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Kapitaniak Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14 [MNiSW: 25]
167 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał , Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 128-131 [MNiSW: 15]
168 Performance of a piezoelectric energy harvester driven by air flow / Kitio Kwuimy C. A., Litak Grzegorz, Borowiec Marek, Nataraj C. // APPLIED PHYSICS LETTERS - 2012, nr 100, s. 024103-1-024103-3 [MNiSW: 40]
169 Ply thickness tolerances in stacking sequence optimization of multilayered laminate plates / Latalski Jarosław // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2013, nr 4, vol. 51, s. 1039-1052 [MNiSW: 15]
170 Prediction of delamination front’s advancement direction in the CFRP laminates with mechanical couplings subjected to different fracture toughness tests / Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 643-650 [MNiSW: 40]
171 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) / Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Burczyński Tadeusz , Kuczma Mieczysław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 1-3
172 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams / Latalski Jarosław, Georgiades F., Warmiński Jerzy // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2012, nr 1, vol. 382
173 A Reduced model of a thermo-elastic nonlinear circular plate / Warmińska Anna, Manoach Emil, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
174 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 4, vol. 108, s. 83-87 [MNiSW: 7]
175 Regenerative model of cutting process with nonlinear duffing oscillator / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2011, nr 4, vol. 15, s. 129-143 [MNiSW: 6]
176 Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings / Warmińska Anna, Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Samborski Sylwester // CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS - 2015, nr 4-5, vol. 27, s. 719-737 [MNiSW: 30]
177 Regular and chaotic vibrations of van der pol and rayleigh oscillators driven by parametric excitation / Warmiński Jerzy // PROCEDIA IUTAM - 2012, vol. 5, s. 78-87
178 A review on the mechanical behaviour of curvilinear fibre composite laminated panels / Ribeiro Pedro, Akhavan Hamed, Teter Andrzej, Warmiński Jerzy // JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS - 2014, nr 22, vol. 48, s. 2761-2777 [MNiSW: 30]
179 Revisited modelling and multimodal nonlinear oscillations of a sagged cable under support motion / Warmiński Jerzy, Zulli Daniele, Rega Giuseppe, Latalski Jarosław // MECCANICA - 2016, nr 11, vol. 51, s. 2541-2575 [MNiSW: 30]
180 Saturation control for a rotating thin-walled composite beam structure / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2016, vol. 144, s. 713-720 [MNiSW: 15]
181 Soft impact in a biomechanical system with shape memory element / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Warmiński Jerzy // JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS - 2017, nr 6, vol. 12, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
182 Some aspects of dynamic coupled response of functionally graded thin-walled columns with square cross-sections under in-plane pulse compression / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2016, nr 2, vol. 54, s. 449-462 [MNiSW: 15]
183 Special issue on nonlinear dynamics / Mikhlin Yuri V., Cartmell Matthew P., Warmiński Jerzy // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 230, s. 3-4 [MNiSW: 20]
184 Stability analysis of titanium alloy milling by multiscale entropy and Hurst exponent / Rusinek Rafał, Borowiec Marek // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2015, vol. 130:194, s. 1-8 [MNiSW: 25]
185 Stability criterion for aluminium alloy milling expressed by recurrence plot measures / Rusinek Rafał // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE - 2012, nr 12, vol. 226, s. 1976-1985 [MNiSW: 20]
186 Stability lobes analysis of nickel superalloys milling / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2011, nr 10, vol. 21, s. 2943-2954 [MNiSW: 25]
187 Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy / Weremczuk Andrzej, Borowiec Marek, Rudzik Michał, Rusinek Rafał // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2018, nr 2, vol. 20, s. 318-326 [MNiSW: 25]
188 Static analysis of C-shape SMA middle ear prosthesis / Latalski Jarosław, Rusinek Rafał // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2017, nr 8, vol. 132, s. 1-8 [MNiSW: 30]
189 Static interactive buckling of functionally graded columns with closed cross-sections subjected to axial compression / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 123, s. 257-262 [MNiSW: 40]
190 Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations / Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz, Borowiec Marek, Kłonica Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 139-141 [MNiSW: 14]
191 Suppressing vibrations of a rotating active composite beam by a cubie velocity feedback control method / Mitura Andrzej, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // MACHINE DYNAMICS RESEARCH - 2016, nr 2, vol. 40, s. 19-32 [MNiSW: 14]
192 Synchronisation phenomenon in three blades rotor driven by regular or chaotic oscillations / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
193 Synchronization phenomenon in the de-tuned rotor driven by regular or chaotic oscillations / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1922, s. 100013-1-100013-7 [MNiSW: 15]
194 Time delay Duffing’s systems: chaos and chatter control / Rusinek Rafał, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // MECCANICA - 2014, nr on-line, vol. January 2014 [MNiSW: 30]
195 Towards linear modal analysis for an L-shaped beam: Equations of motion / Georgiades F., Warmiński Jerzy, Cartmell Matthew P. // MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS - 2013, nr 47, s. 50-60 [MNiSW: 25]
196 Transition to chaos and escape phenomenon in two-degrees-of-freedom oscillator with a kinematic excitation / Borowiec Marek, Litak Grzegorz // NONLINEAR DYNAMICS - 2012, nr 2, vol. 70, s. 1125-1133 [MNiSW: 35]
197 Verification of the stability lobes of Inconel 718 milling by recurrence plot applications and composite multiscale entropy analysis / Kęcik Krzysztof, Borowiec Marek, Rusinek Rafał // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2016, nr 1, vol. 131 [MNiSW: 25]
198 Vertical beam modal response in a broadband energy harvester / Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Borowiec Marek, Scheffler Michael, Gier Joachim // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS - 2016, nr 4, vol. 230, s. 541-552 [MNiSW: 20]
199 Vibration and damage detections of composite beams with defects / Manoach Emil, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester, Warmiński Jerzy // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2011, nr 218, s. 44-53 [MNiSW: 6]
200 Vibration based damage detection in composite beams under temperature variations using Poincare maps / Manoach Emil, Samborski Sylwester, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES - 2012, nr 1, vol. 62, s. 120-132 [MNiSW: 35]
201 Vibration based methods for damage detection in structures / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Kłoda Łukasz, Teter Andrzej // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-6 [MNiSW: 15]
202 Vibration of a mistuned three-bladed rotor under regular and chaotic excitations / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Szmit Zofia // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2018, nr 2, vol. 56, s. 549-566 [MNiSW: 15]
203 Vibration of middle ear with shape memory prosthesis - experimental and numerical study / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Lajmert Paweł // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120013-1-120013-7 [MNiSW: 15]
204 Vibrations in stainless steel turning: multifractal and wavelet approaches / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 102-108 [MNiSW: 15]
205 Vibrations in the human middle ear / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Warmiński Jerzy, Zadrożniak Marek, Morshed Kamal // MEDICAL SCIENCE MONITOR - 2011, nr 12, vol. 17, s. 372-376 [MNiSW: 20]
206 Vibrations of a composite beam under thermal and mechanical loadings / Warmińska Anna, Manoach Emil, Warmiński Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2016, vol. 144, s. 959-966 [MNiSW: 15]
207 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // MECHANIK - 2014, nr 7-8, s. 81-87 [MNiSW: 7]
208 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem / Kęcik Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 2, s. 223-226 [MNiSW: 15]

Monografie (5)

1 Metody komputerowe w mechanice / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Rusinek Rafał, Mitura Andrzej, Borowiec Marek.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 117 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Nieliniowe postacie drgań: układy dyskretne / Warmiński Jerzy.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 168 s.
3 Nonlinear dynamic phenomena in mechanics / Warmiński Jerzy, Lenci Stefano, Cartmell Matthew P., Rega Giuseppe, Wiercigroch Marian[Red:] Warmiński Jerzy, Lenci Stefano, Cartmell Matthew P., Rega Giuseppe, Wiercigroch Marian.- Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, 275 s.- (Solid Mechanics and Its Applications 181)
4 Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Rusinek Rafał[Red:] Latalski Jarosław, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Georgiades F., Manoach Emil.- Lublin: CEMCAST, 2012, 80 s.
5 Numerical modeling of mechanical systems / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Rusinek Rafał, Mitura Andrzej, Borowiec Marek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 118 s.- (Podręczniki - Politrechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (23)

1 Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby Scheuermanna [ patent nr 214836] / Latalski Michał, Fatyga Marek, Latalski Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2220-2221 [MNiSW: 25]
2 Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby Schumanna / Latalski Michał, Fatyga Marek, Latalski Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 5-5 [MNiSW: 2]
3 Łącznik trzpienia wzbudnika [Patent nr (11) 227780 (21) 412084] / Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
4 Łącznik trzpienia wzbudnika [Zgłoszenie nr (21) 412084] / Samborski Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 35-35
5 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1211-1211 [MNiSW: 30]
6 Metoda wydłużania protezy ucha środkowego [Patent nr (11) 227222 (21) 412145] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3898 [MNiSW: 30]
7 Metoda wydłużania protezy ucha środkowego [Zgłoszenie nr (21) 412145] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 6-6
8 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [ Patent nr (11) 227219 (21) 412142] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
9 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Patent nr (11) 227220 (21) 412143 ] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
10 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Patent nr (11) 227221 (21) 412144] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof, Kęcik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3897-3897 [MNiSW: 30]
11 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412142] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 5-5
12 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412143] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 5-6
13 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 412144] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof, Kęcik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 6-6
14 Proteza ucha środkowego o zmiennej długości [Zgłoszenie nr (21) 417174] / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Kozik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 24, s. 5-5
15 Sposób wykrywania i lokalizacji uszkodzenia w elementach konstrukcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 407766] / Samborski Sylwester, Manocha Emil, Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 37-37 [MNiSW: 2]
16 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Patent nr (11) 227309 (21) 411900] / Samborski Sylwester, Surdacki Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3916-3916 [MNiSW: 30]
17 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] / Samborski Sylwester, Surdacki Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 21, s. 35-35
18 Uchwyt do mocowania elementów drgających [Zgłoszenie nr (21) 412082] / Samborski Sylwester, Mitura Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 12-13
19 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Patent nr (11) 225617 (21) 412083] / Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 823-823 [MNiSW: 30]
20 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Zgłoszenie nr (21) 412083] / Samborski Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 35-36
21 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 16-16 [MNiSW: 2]
22 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1897-1899 [MNiSW: 30]
23 Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 420720] / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 19, s. 32-33

Referaty (180)

1 Acoustic emission aided fracture toughness testing of DCB composite beams with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub // W: FEMS Junior EUROMAT 2018, The Main Event for Young Materials Scientists, Budapest, Hungary, July 8–12, 2018 : [book of abstracts] - 2018, s. 199-200
2 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling / Samborski Sylwester, Teter Andrzej, Dębski Hubert // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 40-40
3 Active positive position feedback control for composite flexible structures / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 62-62
4 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: II Kongres Mechaniki Polskiej 29-31 Sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń - Poznań, 2011, s. 41-41
5 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: 8 Sesja Naukowa Mechanika Stosowana, 28.11.2014 - Bydgoszcz, APPLIED MECHANICS 2014:[streszczenia] - 2014, s. 77-78
6 Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna wpływu położenia delaminacji na charakterystyki dynamiczne belek kompozytowych / Rusinek Rafał // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2016", 18–21.10.2016r., Teresin k. Sochaczewa - 2016
7 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2016 "Techniki Komputerowe w Inżynierii", Paprotnia-Teresin, 18-21.10.2016 : [sesje tematyczne] - 2016, s. 42-43
8 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS / Gawryluk Jarosław, Sokołowski Patryk // W: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki", 16-18.01.2015 - Wrocław : [streszczenia] - 2015, s. 227-227
9 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect / Mitura Andrzej, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: XXIV Francusko-Polskie Seminarium Mechanik, 17 -18. 10. 2016r., Warszawa, Polska : [ książka abstraktów ] - 2016, s. 41-41
10 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: 19th French-Polish Seminar of Mechanics : book of abstracts, 8-11 June 2011 University of Perpignan, France - 2011, s. 0-0
11 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: 19th French-Polish Seminar of Mechanics : book of abstracts, 8-11 June 2011 University of Perpignan, France - 2011
12 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating / Latalski Jarosław, Georgiades Fotios, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 30-30
13 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam / Latalski Jarosław, Kowalczuk Marcin // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. MS09-47-MS09-48
14 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage / Samborski Sylwester, Smagowski Wojciech, Teter Andrzej // W: Experimental Mechanics of Solids - 26th Symposium Jachranka, Poland, October 22÷25, 2014 : [streszczenia] - 2014, s. 47-47
15 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // W: 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), July 6-11, 2014, Vienna, Austria : book of abstracts - 2014, s. 306-306
16 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure / Jarzyna Wojciech, Warmiński Jerzy, Augustyniak Michał, Bocheński Marcin // W: UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium, EMS 2014, Pisa, Italy, 21-23 October 2014 - 2014, s. 495-500
17 Application of multi-mode buckling approach to load-carrying capacity estimation of thin-walled columns made of non-symmetric laminates subjected to compression / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław J. // W: 8 International Conference on Thin-Walled Structures (ICTWS 2018), 24-27.07.2018 r., Lisbon, Portugal - 2018, s. 1-12
18 Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system / Kęcik Krzysztof // W: VIII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, 31 May-3 June 2015, Augustów, Poland - 2015, s. 119-124
19 Application of the CZM technique to delamination analysis of coupled laminate beams / Paśnik J., Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub // W: 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS 2018, Timișoara, Romania, 28-31 March 2018 - 2018
20 Approximate bifurcation load of short thin-walled laminate plate structures with imperfection / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew, Smagowski Wojciech, Dębski Hubert // W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018, 16-19 października 2018, Jora Wielka, Mikołajki - 2018
21 Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymi / Mitura Andrzej, Samborski Sylwester, Warmiński Jerzy, Manoach Emil // W: XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 17-20 października 2012 - 2012, s. 64-65
22 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: 53. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", 22 - 26 lutego 2014 r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2014, s. 107-107
23 Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek / Samborski Sylwester, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Manoach Emil // W: XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 17-20 października 2012 - 2012, s. 82-83
24 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. MS09-25-MS09-26
25 Bifurcations in frictional model of cutting process / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: International Conference ‘Nonlinear Dynamics in Engineering: Modelling, Analysis and Applications’; 21-23 August 2013; Aberdeen, Scotland, UK : Book of Abstracts - 2013, s. 78-78
26 Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowego / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Zadrożniak Marek // W: Modelowanie w Mechanice : 51 Sympozjon PTMTS, 25 Lutego- 29 lutego 2012 r., Ustroń - 2012, s. 107-108
27 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 221-230
28 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beam / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // W: International Conference on "Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures", Politecnico di Torino, 18-20 June 2012, Italy - 2012, s. 1-2
29 Buckling of composite beams - comparative evaluation by analytical, numerical and experimental method / Latalski Jarosław // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 63-63
30 Buckling of thin-walled plates made of curvilinear fibre reinforced composite under uniaxial compression / Teter Andrzej, Samborski Sylwester // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 15-16
31 Chaos in mechanical pendulum-like system near main parametric resonance / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium on 50 Years of Chaos : Applied and Theoretical, Kyoto, Japan, November 28-December 2, 2011 - 2012, s. 249-258 [MNiSW: 10]
32 Chaos in mechanical systems. Selected problems / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: IUTAM Symposium on 50 Years of Chaos : Applied and Theoretical, Kyoto, Japan, November 28-December 2, 2011 - 2011, s. 126-127
33 Chatter control in the milling process of composite materials / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej // W: Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis (MPSVA), 28-31.08.2012, Univ Glasgow, Glasgow, Scotland - 2012 [MNiSW: 10]
34 Comparison different methods of determination of delamination initiation point in the dcb tests on coupled composite laminates / Rzeczkowski Jakub, Samborski Sylwester // W: XXVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, 17-20 października 2018, Jachranka - 2018
35 Comparison of methods used in the experimental modal analysis of active composite structures / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: 1st International Conference on Vibrations and Buckling, 7-8.03.2016, Porto, Portugalia - 2016
36 Control of flexural flapwise-chordwise coupled vibrations of a thin walled composite beam / Bocheński Marcin, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 7th Forum Acusticum, 7 -12 września 2014, Kraków - 2014
37 Damage detection of composite milling process using recurrence plots technique / Kęcik Krzysztof, Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // W: VIII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, 31 May-3 June 2015, Augustów, Poland - 2015, s. 111-117
38 Damping behaviour of thin-walled composite columns under impact in-plane loading / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 337-346
39 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. MS0713-MS0714
40 Dynamic analysis of a rotating composite beam with an embedded active element / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy, Georgiades F. // W: II Kongres Mechaniki Polskiej 29-31 Sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń - 2011, s. 35-35
41 Dynamic behaviour of thin-walled composite column under periodically varied in time axial loading / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 70-71
42 Dynamic model of cutting process with modulated spindle speed / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej // W: 9th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences: ICNPAA 2012, 10–14 July 2012, Vienna, Austria - 2012, s. 805-809 [MNiSW: 10]
43 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling / Gawryluk Jarosław, Bocheński Marcin, Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 104-105
44 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 49-49
45 Dynamics and Fault Localization of Composite Beams with Delamination / Manoach Emil, Samborski Sylwester, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: 8th european solid mechanics conference Graz, Austria; July, 2012. Books of abstractsof the ESMC-2012 - 2012
46 Dynamics of a roating composite box beam with surface bonded piezoelectric actuators / Latalski Jarosław // W: CSNDD 2016 : 3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23-25, Marrakech 2016, Morrocco : Booklet of Abstracts - 2016, s. 107-107
47 Dynamics of a thin-walled rotating composite beam / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: EUROMECH Colloquium [562] - Stability and Control of Nonlinear Vibrating Systems, May 24-28 2015, Sperlonga, Italy : [abstracts] - 2015, s. 58-59
48 Dynamics of an active autoparmetric system / Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Wiercigroch M. // W: International Conference ‘Nonlinear Dynamics in Engineering: Modelling, Analysis and Applications’; 21-23 August 2013; Aberdeen, Scotland, UK : Book of Abstracts - 2013, s. 35-35
49 Dynamics of coupled duffing oscillators with delayed feedback / Weremczuk Andrzej // W: 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems TDS 2018 Budapest, Hungary, 28–30 June 2018 - 2018
50 Dynamics of machining of composites and materials for aviation industry / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Borowiec Marek, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 47-48
51 Dynamics of rotating blades attached to a hub with a non-ideal energy source / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 109-109
52 Dynamics of rotating pendulums attached to a hub with a nonideal energy source / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // W: 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), July 6-11, 2014, Vienna, Austria : book of abstracts - 2014, s. 248-248
53 The dynamics of time delay system with duffing nonlinearity / Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 108-108
54 Dynamics of Timoshenko beam under mechanical and thermal loadings / Warmińska Anna, Warmiński Jerzy, Manoach Emil // W: 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), July 6-11, 2014, Vienna, Austria : book of abstracts - 2014, s. 169-169
55 Dynamics of Ueda's oscillator with time delay / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 22-22
56 Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: 56. Sympozjon "Modelowanie w mechanice", 25.02. - 01.03. 2017r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2017, s. 163-164
57 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości / Mitura Andrzej, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 56. Sympozjon "Modelowanie w mechanice", 25.02. - 01.03. 2017r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2017, s. 116-117
58 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC / Jarzyna Wojciech, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // W: VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice ; Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki i - Mitel 2012, 18-20 kwietnia, Przyłęsk k. Gorzowa Wielkopolskiego - 2012, s. 71-72
59 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // W: 22 International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin : [ksiązka abstraktów] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
60 Effect of sub-loops hysteresis in SMA ear system / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. MS11-27-MS11-28
61 Energy harvester of a cantilever beam model, based on giant megnetostrictive material / Borowiec Marek // W: 11th Energy Harvesting Workshop, 6-7 September, 2016, Arlington, Virginia, USA [abstract book] - 2016, s. 29-29
62 Energy harvesting from sea waves / Litak Grzegorz, Manuel Antoni, Toma Daniel M., Vinolo Carlos // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 69-69
63 Energy harvesting in a nonlinear cantilever beam system excited by harmonic and random vibrations / Borowiec Marek // W: 16th Mechatronika 2014 - 2014, s. 194-202
64 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy / Borowiec Marek, Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Proceedings of the International Conference of Energy Harvesting, Storage, and Transfer (EHST'17) - 2017, s. 108-1-108-4
65 The energy harvesting systems of Macro Fiber composites and a magnetostrictive material modelling / Borowiec Marek // W: Workshop in Devices, Materials and Structures for Energy Harvesting, 16-17.02.2016, Brno, Czechy - 2016
66 Energy recovery from a nonlinear maglev harvester / Kęcik Krzysztof // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials Augustow, June 4-8, 2017 : conference proceedings - 2017, s. 76-77
67 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Brzeski Piotr, Perlikowski Przemysław // W: 9th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2017, 25-30 June 2017, Budapest, Hungary - 2017, s. 1-2
68 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual harvester system / Kęcik Krzysztof // W: 24 Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki, 17-18 październik 2016 r., Warszawa - 2016, s. 31-31
69 Equations of motion of rotating thin-walled composite blades with nonconstant rotation speed / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy, Georgiades F. // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 14-17
70 Estimation of the machining stability in a milling process by the composite multiscale entropy approach / Borowiec Marek, Rusinek Rafał // W: CHAOS 2015 - 8th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, 26-29 May 2015, Paris, France : [book of abstracts] - 2015, s. 21-22
71 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: International Conference on Frontiers in Computer Education (ICFCE 2011), DEC 01-02, 2011, Macao, PEOPLES R CHINA - 2012 [MNiSW: 10]
72 Experimental evaluation and numerical modeling of delamination influence on composite beams' stiffness / Samborski Sylwester, de Moura Marcelo Francisco // W: ICCS17, 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 june 2013, Porto, Portugal – Book of Abstracts - 2013, s. 170-170
73 Experimental investigation of failure process of the compressed channel-section GFRP laminate columns assisted with the Acoustic Emission method / Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 13-13
74 Experimental investigation of mechanically coupled composite specimens in the ENF test configuration / Rzeczkowski Jakub, Samborski Sylwester, Paśnik J. // W: 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS 2018, Timișoara, Romania, 28-31 March 2018 - 2018
75 Experimental research and modelling of the mfc pizoelectric actuator / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: XXVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, 17-20 października 2018, Jachranka - 2018, s. 45-45
76 Experimental testing a thin walled composite cantilever beam / Bocheński Marcin, Kłoda Łukasz, Gawryluk Jarosław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 27th Symposium on Experimental Mechanics of Solids, 19-22, October 2016, Jachranka : [abstrakty] - 2016, s. 17-17
77 Experimental verification of numerical studies on the post-buckling behavior of the thin-walled columns with Z-sections made of a general laminate using Aramis system / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew, Smagowski Wojciech // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 34-34
78 Experimental verification of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled composite laminates / Rzeczkowski Jakub, Samborski Sylwester, Paśnik J. // W: 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS 2018, Timișoara, Romania, 28-31 March 2018 - 2018, s. 10-10
79 FE analyse and experimental investigation of short composite columns under a constant rate of end shortening / Teter Andrzej, Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: 23rd Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE-23) July 12-18, 2015 Chengdu, China : [Short Papers on CD] - 2015
80 FE analysis of mode II delamination in laminated composite structures with genaral fiber orientation / Samborski Sylwester, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: SPB 2015 International Conference on Shells, Plates and Beams: Proceedings, 9-11 September 2015, University of Bologna, Italy - 2015, s. 37-37
81 FEM Analysis of Composite Beams with MFC Active Elements / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: II Ogólnopolska Konferencja: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 27.11.2015r. - Lublin : [streszczenia] - 2015, s. 37-37
82 Fokker-planck approach to energy harvesting systems under stochastic excitation / Litak Grzegorz, Martens Wolfram, Wagner Utz von // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 29-30
83 Fractography of the DBC test specimens made of mechanically coupled fiber reinforced laminates / Samborski Sylwester, Smagowski Wojciech // W: XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego , 19-22 października 2016, Jachranka : [książka abstraktów] - 2016, s. 51-51
84 Free and forced nonlinear oscillations of a hinged-simply supported beam with an elastic longitudinal support / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: 28th Symposium on Vibrations in Physical Systems, 15-17 May 2018, Będlewo, Poznań - 2018
85 Frequency response of variable stiffness composite laminated plates in the non-linear regime: shooting with modes / Ribeiro Pedro, Akhavan Hamed, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 41-41
86 How friction influences regenerative chatter / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Kęcik Krzysztof // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 125-125
87 Identification of turning and milling processes by stochastic langevin equations / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał // W: NSC 2012 – 4th IEEE International Conference on Nonlinear Science and Complexity, August 6-11, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 41-44
88 Influence of boundary conditions on the behavior of composite channel-section columns under compression / Urbaniak Mariusz, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 232-232
89 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section colums subjected to compression / Urbaniak Mariusz, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: Experimental Mechanics of Solids - 26th Symposium Jachranka, Poland, October 22÷25, 2014 : [streszczenia] - 2014, s. 51-51
90 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał, Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 156-156
91 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam / Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy, Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 105-105
92 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // W: 9th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2017, 25-30 June 2017, Budapest, Hungary - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
93 An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 13-14
94 Influence of temperature on middle ear with shape memory prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin // W: ICTAM 2016 : 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 21-26.08.2016, Montreal, Kanada - 2016
95 Influence of the layup configurations of the laminate on the buckling and post-buckling states of the plate element / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2016 "Techniki Komputerowe w Inżynierii", Paprotnia-Teresin, 18-21.10.2016 : [sesje tematyczne] - 2016, s. 38-39
96 Influence of the MFC actuator on dynamics of a rotor with constant angular velocity / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9 - 12 July 2018, Madrid, Spain - 2018, s. 86-86
97 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. s.MS09 9-s.MS09 10
98 Interactive buckling of FGM columns under compression / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 49-50
99 Laboratory model of a two-blade composite rotor system / Augustyniak Michał, Bocheński Marcin // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 157-157
100 Large amplitude vibrations of heated Timoshenko beams with delamination and delamination detection / Manoach Emil, Warmiński Jerzy // W: 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), July 6-11, 2014, Vienna, Austria : book of abstracts - 2014, s. 215-215
101 Large amplitude vibrations of Timoshenko beams with delamination / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 81-81
102 Large amplitude vibrations of Timoshenko beams with delamination in thermal environment / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Warmińska Anna // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 42-42
103 Linear and nonlinear control methods for beams and plates / Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 34-35
104 Magnetorheological damping of an autoparametric system with a pendulum / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 20-21
105 Modal interactions and iime delay control of a parametrically excited nonlinear nomposite column / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // W: IUTAM Symposium on Nonlinear and Delayed Dynamics of Mechatronic Systems, 17-21 October 2016, Nanjing, China : abstracts book - 2016, s. 32-33
106 Mode I energy relase rate variability along delamination front in laminated composite structures with general fiber orientation / Samborski Sylwester // W: SPB 2015 International Conference of Shells Plates and Beams: University of Bologna 9-11 September 2015 : [książka abstraktów] - 2015, s. 34-35
107 Modelling and simulation of 3 blade helicopter rotor model / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 155-155
108 Modelling the dynamic behaviour of composite beams with delamination and delamination detection / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Samborski Sylwester, Manoach Emil // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 27-28
109 Multi-scale analysis of a multiple-degree of freedom system with Coulomb-friction under kinematic excitation / Litak Grzegorz // W: 82ND ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS, APRIL 18-21, 2011, GRAZ, AUSTRIA : BOOK OF ABSTRACTS - Graz, 2011, s. 166-166
110 Multimodal parametric vibrations of a composite column under periodic compression / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 89-89
111 Multiple solutions and corresponding energy output from a nonlinear maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. MS09-29-MS09-30
112 Noise effected energy harvesting in a beam with stopper / Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013
113 Non-linear buckling analysis of thin-walled angle bars made of coupled FRP laminates / Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016
114 Non-linear dynamics and magnetorheological control of a pendulum system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 44-44
115 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: 13th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications DSTA 2015, 7-10 december 2015, Łódź, Poland : [abstracts] - 2015, s. 162-162
116 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system. Experimental study / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: 13th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications DSTA 2015, 7-10 december 2015, Łódź, Poland : [abstracts] - Łódź, 2015, s. 163-163
117 Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip mass / Litak Grzegorz, Ali S Faruque, Bilgen Onur, de Angelis Marc, Friswell Michael I. // W: ASME 2013 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems SMASIS 2013, September 16-18, 2013, Snowbrid, Utah, USA - 2013, s. 1-17
118 Nonlinear analisys of a planar beam system by finite element method / Lenci Stefano, Kłoda Łukasz, Warmiński Jerzy // W: Proceedings of the ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC2017 - 2017, s. 1-2
119 Nonlinear dynamics and control of a rotating thin-walled beam / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Kłoda Łukasz // W: CSNDD 2016 : 3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23-25, Marrakech 2016, Morrocco : Booklet of Abstracts - 2016, s. 104-105
120 Nonlinear dynamics of a pendulum vibration absorber with a maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // W: 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Montreal, Canada, August 21-26, 2016 : book of papers - 2016, s. 186-187
121 Nonlinear dynamics of a planar hinged-simply supported beam with one end spring: higher order resonances / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium, Exploiting Nonlinear Dynamics for Engineering Systems, 15-19 July 2018, Novi Sad, Serbia : book of abstracts - 2018, s. 91-92
122 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end lumped mass and longitudinal elastic support / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: CSNDD 2018 : 4thInternational Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, June 25-27, Tangier 2018, Morocco : booklet of Abstracts - 2018, s. 22-22
123 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: International Conference on Engineering Vibration 2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
124 Nonlinear dynamics of a time delayed coupling Duffing oscillators / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // W: ECCOMAS Congress 2016, 5-10.06.2016, Hersonisos, Crete Island, Greece [book of abstract] - 2016, s. 1-1
125 Nonlinear dynamics phenomena in a suspended cable under parametric and external excitations / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Georgiades F., Rega Giuseppe // W: 7th European Nonlinear Osciliations Conference, July 24-29, 2011 Rome : booklet of abstracts - 2011, s. 1-2
126 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics / Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin // W: Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis (MPSVA), 28-31.08.2012, Univ Glasgow, Glasgow, Scotland - 2012 [MNiSW: 10]
127 A nonlinear saturation controller for a self-excited composite bean driven by harmonic force / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013, s. 55-55
128 Nonlinear vibration control of a rotating composite beam with an embedded active element / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: ICTAM 2016 : 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 21-26.08.2016, Montreal, Kanada - 2016
129 Numerical analysis of delamination initiation and propagation in the CFRP laminates ith mechanical couplings in the DCB test configuration / Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: EMI 2017 - Engineering Mechanics Institute Conference , 4-7 June, San Diego, USA : [abstracts] - 2017
130 Numerical analysis of mode II strain energy release rate distribution along delamination front in the CFRP laminates with mechanical couplings / Samborski Sylwester // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 141-141
131 Numerical analysis of nonlinear model of rotating composite structure with piezoelectric actuator / Mitura Andrzej, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: CSNDD 2016 : 3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23-25, Marrakech 2016, Morrocco : Booklet of Abstracts - 2016, s. 99-99
132 Numerical and experimental analysis of dynamic of composite structure with piezoelectric actuator / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: ICOVP 2013, 11th International Conference on Vibration Problems, 9-12 September 2013Lisbon, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 87-87
133 Numerical and experimental analysis of thin-walled composite profiles under uniaxial compression / Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: EMI 2017 - Engineering Mechanics Institute Conference , 4-7 June, San Diego, USA : [abstracts] - 2017
134 Numerical and experimental investigations of the buckling and post-buckling behavior of compressed composite columns with complex opened cross-sections / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: 1st International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP2014, Stony Brook University, Long Island, NY State, USA, June 8-12, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 162-162
135 Numerical and experimental research of rotating composite active beam / Mitura Andrzej, Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego , 19-22 października 2016, Jachranka : [książka abstraktów] - 2016, s. 42-42
136 Numerical assessment of the DCB test configuration validity in the case of mechanically coupled fiber reinforced laminates / Samborski Sylwester // W: XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego , 19-22 października 2016, Jachranka : [książka abstraktów] - 2016, s. 50-50
137 Numerical modeling of delamination influence on mechanical characteristics of composite cantilever beam / Samborski Sylwester // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 159-160
138 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. MS07-1-MS07-2
139 Numerical research of biomechanical system with SMA prosthesis / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał // W: MMS 2017 - Machine Modelling and Simulations : 22 Slovak-Polish Scientific Conference, September 5-8, 2017 Sklené Teplice, Slovakia : book of abstracts - 2017, s. 29-29
140 Numerical simulation of delaminated VSCL beams / Samborski Sylwester, Teter Andrzej, Warmiński Jerzy // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 187-187
141 A numerical study of an autoparametric system with electromagnetic energy harvester / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Lenci Stefano // W: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015, 29 June – 2 July 2015, Barcelona, Spain - 2015, s. 609-615
142 Numerical-experimental failure analysis of composite columns with open cross-sections under uniform compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Jonak Józef // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 32-32
143 A numerical-experimental study on damaged beam’s dynamics / Samborski Sylwester, Rusinek Rafał, Wieczorkiewicz Jakub // W: 8th Workshop: Structural Dynamical Systems: Computational Aspects SDS2014, 10-13 June 2014, Bari, Italy: [book of abstracts] - 2014, s. 52-52
144 Numeryczna analiza struktur kompozytowych z piezoelektrycznymi elementami aktywnymi / Latalski Jarosław, Dębski Hubert // W: XII Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII, Słok k. Bełchatowa, 18–21 października 2011 - 2011, s. 1-2
145 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof // W: 56. Sympozjon "Modelowanie w mechanice", 25.02. - 01.03. 2017r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2017, s. 115-115
146 On computational aspects of mode i strain energy release rate distribution along delamination front in general layup CFRP laminates with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 103-103
147 On coupled vibrations of thin-walled rotating composite beams: parametric studies / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), July 6-11, 2014, Vienna, Austria : book of abstracts - 2014, s. 368-368
148 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis (MPSVA), 28-31.08.2012, Univ Glasgow, Glasgow, Scotland - 2012 [MNiSW: 10]
149 Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters space / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Augustyniak Michał, Jarzyna Wojciech // W: PROCEEDINGS OF THE 7TH EUROPEAN NONLINEAR DYNAMICS CONFERENCE (ENOC 2011) - 2011
150 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 33-33
151 A parametric study of damage influence on dynamical characteristics of vibrating beams / Samborski Sylwester, Monoach E. // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. MS06-3-MS06-4
152 Parametric vibration suppression of a nonlinear composite beam / Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // W: EUROMECH 532 : 1st International Colloquium on Time-periodic Systems Current trends in theory and application, TU Darmstadt, Germany, August 27-30, 2012 - 2012, s. 67-70
153 Parametric vibrations of a thin-wailed composite column / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // W: EUROMECH 532 : 1st International Colloquium on Time-periodic Systems Current trends in theory and application, TU Darmstadt, Germany, August 27-30, 2012 - 2012, s. 26-29
154 Post-buckling behavior of thin-walled columns made of in-plane coupled composite laminates / Teter Andrzej, Pasierbiewicz D., Kołakowski Zbigniew // W: SPB2015 International Conference on Shells, Plates and Beams, University of Bolonia, 8-12.09.2015, Italy : proceedings - 2015, s. 36-36
155 Properties and control of 3 blade helicopter rotor model / Augustyniak Michał, Jarzyna Wojciech, Bocheński Marcin, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 156-156
156 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams / Latalski Jarosław, Georgiades Fotios, Warmiński Jerzy // W: Conference on Modern Practice in Stress and Vibration Analysis (MPSVA), 28-31.08.2012, Univ Glasgow, Glasgow, Scotland - 2012 [MNiSW: 10]
157 Regenerative and frictional chatter / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof // W: 7th European Nonlinear Osciliations Conference, July 24-29, 2011 Rome : booklet of abstracts - 2011, s. 84-84
158 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: 11th Conference on "DYNAMICAL SYSTEMS - THEORY AND APPLICATIONS", DECEMBER 5-8, 2011. ŁÓDŹ, POLAND - 2011, s. 305-310
159 A review on vibrations and buckling of curvilinear fibre composite laminated panels / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej, Akhavan Hamed, Ribeiro Pedro // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 579-588
160 Simultaneous energy recovery and vibration control of a pendulum absorber with a maglev harvester / Kęcik Krzysztof // W: Materiały XII Konferencji "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki", 22-25 marca 2017, Supraśl - 2017, s. 39-40
161 Size of cooper pairs dependence on orbital parameters in a two-orbital superconductor / Litak Grzegorz, Örd T., Rägo K., Vargunin A. // W: XVI National Conference on Superconductivity, October 7-12, 2013, Zakopane : book of abstracts - 2013, s. 86-86
162 Stany graniczne kompozytowych słupów o przekroju omegowym / Dębski Hubert, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 35-36
163 State control with LQR algorithms applied in vibration damping of cantilever beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia,04-06 September,2012 - 2012, s. DS1c 8-1-DS1c 8-5 [MNiSW: 10]
164 Static analysis of the composite beam with piezoelectric layers / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: CMES 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 29-29
165 Strain energy release rate distribution along delamination front in cfrp laminates with mechanical couplings / Samborski Sylwester // W: Advanced Composites Conference gold coast Australia, 28-30 march 2017: conference program - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
166 Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations / Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz, Borowiec Marek // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 67-67
167 Synchronisation of beams attached to a rotating hub / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: 9th European Nonlinear Dynamics Conference, 25-30.06.2017, Budapest, Hungary - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
168 Synchronisation of three beam rotor driven by chaotic oscillator / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // W: International Conference on Engineering Vivration, 4-7.09.2017, Sofia, Bulgaria - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
169 Synchronisation phenomenon in the de-tuned three blades rotor driven by regular or chaotic oscillations / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. MS09-37-MS09-38
170 Vibration based methods for damage detection in structures / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Kłoda Łukasz, Teter Andrzej, Samborski Sylwester // W: CSNDD 2016, Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23–25, 2016, Marrakech : book of abstracts - 2016, s. 104-105
171 Vibration modes of a rotating three–composite–blades rotor / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej, Latalski Jarosław, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Szmit Zofia, Gawryluk Jarosław // W: International Conference on Engineering Vibration, Sofia, Bulgaria, 4-7 September 2017 : [abstracts] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
172 Wpływ efektu d311 na zachowanie aktywatora o postaci belki wspornikowej wykonanej z dwóch warstw PVDF o przeciwnej polaryzacji / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 191-192
173 Wpływ parametrów układu na zjawisko dynamicznej eliminacji drgań w nieliniowym układzie mechanicznym z wahadłem / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy // W: 53. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice", 22 - 26 lutego 2014 r., Ustroń : [zeszyt streszczeń] - 2014, s. 79-80
174 Wpływ sprzężenia elektromechanicznego na statyczne i dynamiczne zachowanie płyt hybrydowych / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: XXII Konferencja Użytkowników Abaqus, 8-9.10.2015 r. – Poznań - 2015
175 Wpływ sprzężenia stanu błonowego występującego w laminatach włóknistych na zachowanie pokrytyczne ściskanego słupa / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej, Pasierbiewicz D. // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 51-52
176 Wpływ tłumienia na odpowiedź dynamiczną cienkościennych słupów poddanych impulsowemu ściskaniu / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // W: II Kongres Mechaniki Polskiej 29-31 Sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń - Poznań, 2011, s. 40-41
177 Wybrane aspekty eksperymentalnej oceny uszkodzenia współczesnych materiałów konstrukcyjnych / Samborski Sylwester // W: XXVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 22-25 października 2014 r. : [strona konferencji] - 2014
178 Wybrane zagadnienia wyboczenia interakcyjnego konstrukcji cienkościennej pracującej w zakresie sprężystym – przegląd literatury / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej, Chodurski Marek // W: X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Jarnołtówek, 21–23 marca 2013 r. : książka streszczeń - 2013, s. 59-60
179 Zastosowanie krzywych pracy do wyznaczenia najniższych obciążeń bifurkacyjnych rzeczywistych struktur laminowanych / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej, Smagowski Wojciech // W: XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 17-21.09.2018 r., Zakopane [książka abstraktów] - 2018, s. 75-76
180 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 189-190

Rozdzialy(76)

1 Active control of a rotating composite thin-walled beam structure / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: Dynamical systems : control and stability; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA, 2015, s. 613-622
2 Analiza drgań oscylatora ze sprężyną typu SMA / Rękas Joanna, Rusinek Rafał // W: Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej; [Red:] Kujawski Jacek, Doskocz Jacek - Katowice: Wydawictwo Naukowe Sophia, 2016, s. 97-107
3 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław // W: Zagadnienia mechaniki stosowanej. T. 5; [Red:] Sawicki Jerzy - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015, s. 87-99
4 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie / Latalski Jarosław // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 161-161
5 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Gawryluk Jarosław, Augustyniak Michał // W: 13th International Conference Dynamical Systems - Theory and Applications, December 7-10, 2015. Lodz, Poland : abstracts; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: ARSA, 2015, s. 73-73
6 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Gawryluk Jarosław, Augustyniak Michał // W: Dynamical systems : theoretical and experimental analysis; [Red:] Awrejcewicz Jan - Cham ; Switzerland: Springer, 2016, s. 27-37 .- (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009)
7 Autoparametric vibrations of a nonlinear system with a pendulum and magnetorheological damping / Warmiński Jerzy, Kęcik Krzysztof // W: Nonlinear dynamic phenomena in mechanics ; [Red:] Warmiński Jerzy, Lenci Stefano, Cartmell Matthew P., Rega Giuseppe, Wiercigroch Marian - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag , 2012, s. 1-61 .- (Solid Mechanics and Its Applications 181)
8 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Lenci Stefano // W: Discontinuity and complexity in nonlinear physical systems; [Red:] Machado J. A. Tenreiro , Baleanu Dumitru, Luo Albert C. J. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 315-321 .- (Nonlinear Systems and Complexity)
9 Bifurcations and chaos in cutting process models / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: Dynamical systems : theory; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 125-136
10 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 59-68
11 Coupled flexural-torsional vibrations of a composite beam attached to a rotating hub / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Szmit Zofia // W: EURODYN 2014-9th International Conference on Structural Dynamics : Conference [WOS]; [Red:] Cunha Antonio Gaspar, Caetano E. , Muller G. - Munich, Germany: European Association for Structural Dynamics (EASD), 2014, s. 1883-1889 .- ( EURODYN-International Conference on Structural Dynamics, ISSN: 2311-9020 ) [MNiSW: 10]
12 Delamination detections of laminated, nonlinear vibrating and thermally loaded beams / Manoach Emil, Samborski Sylwester, Warmiński Jerzy // W: Vibration Problems ICOVP 2011: The 10th International Conference on Vibration Problems; [Red:] Náprstek J., Horáček J., Okrouhlík M., Marvalová B., Verhulst F., Sawicki J. T. - Springer, 2011, s. 67-73 .- (Springer Proceedings in Physics 139)
13 Dynamics of rotating thin-walled composite beam mounted on in-plane moving hub / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol - Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 917-918
14 Dynamics aspect of chatter suppression in milling / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: 11th World Congress on Computational Mechanics; 5TH European Conference on Computational Mechanics; 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, Vols II - IV [WOS]; [Red:] Onate E., Oliver X., Huerta A. - Barcelona, Spain: Int Center Numerical Methods Engineering, 2014, s. 3056-3067 [MNiSW: 10]
15 Dynamics of a rotating hub-blade structure with non- ideal energy source / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Szmit Zofia // W: Book of abstracts of ICoEV 2015 International Conference on Engineering Vibration; [Red:] Boltežar Miha, Slavič Janko, Wiercigroch Marian - Ljubljana: Faculty for Mechanical Engineering, 2015, s. 55-55
16 Dynamics of beams and plates under coupled thermo-mechanical loading / Warmińska Anna, Manoach Emil, Warmiński Jerzy // W: Book of abstracts of ICoEV 2015 International Conference on Engineering Vibration; [Red:] Boltežar Miha, Slavič Janko, Wiercigroch Marian - Ljubljana: Faculty for Mechanical Engineering, 2015, s. 86-86
17 Dynamics of beams under coupled thermo-mechanical loading / Manoach Emil, Warmińska Anna, Warmiński Jerzy // W: Dynamics and Control of Technical Systems II; [Red:] Balthazar Jose-Manoel, Gonçalves Paulo Batista , Náprstek Jiří - Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 57-64 .- (Applied Mechanics and Materials , ISSN 1662-7482; nr 849)
18 Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modes / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz // W: Discontinuity and complexity in nonlinear physical systems; [Red:] Machado J. A. Tenreiro , Baleanu Dumitru, Luo Albert C. J. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 359-367 .- (Nonlinear Systems and Complexity)
19 Dynamics of roating pendulums attached to a hub driven by a non-ideal energy source / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 457-458
20 Dynamika skrawania stopów aluminium i magnezu w warunkach konwencjonalnych i HSM / Zaleski Kazimierz, Rusinek Rafał // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 87-98 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
21 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions DYMAMESI 2017 : proceedings; [Red:] Kozień Marek S., Pesek Ludek, Zolotarev Igor - Kraków: 2017, s. 55-56
22 Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej, Mitura Andrzej // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 28-35 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Monografie; nr 23)
23 Elementy druciane stosowane w zdejmowanych aparatach ortodontycznych / Dziedzic Joanna, Rusinek Rafał // W: Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych; [Red:] Zubrzycki Jarosław, Maksumiuk Jacek - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 182-195
24 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators / Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Kitio Kwuimy C. A., Sondipon Adhikari, Borowiec Marek // W: Dynamical systems : analytical / numerical methods, stability, bifurcation and chaos; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 173-178
25 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass / Rysak Andrzej, Scheffler Michael, Gier Joachim, Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 741-750
26 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 507-512
27 Energy harvesting of an autoparametric pendulum system / Kęcik Krzysztof // W: 16th Mechatronika 2014; [Red:] Brezina Tomas, Maga Dusan, Stefek Alexandr - Brno: Brno University of Technology, 2014, s. 203-208
28 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: Frontiers in Computer Education; Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 709-716 .- (Advances in Intelligent and Soft Computing)
29 Hopf bifurcations, quasi-periodic oscillations and frequency locking zones in a self-excited system driven by parametric and external excitations / Warmiński Jerzy, Warmińska Anna // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2014 [WOS]; New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2014, s. 1-6 [MNiSW: 10]
30 Hybrid vibrational energy harvesting using piezoelectric and magnetostrictive transducers / Rysak Andrzej, Borowiec Marek, Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Energy harvesting for wireless sensor networks : technology, components and system design; [Red:] Kanoun Olfa - Berlin ; Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2019, s. 153-158
31 Influence of active elements on the pendulum’s rotational motion for energy harvesting / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 789-790
32 An influence of auditory chain components stiffness on vibrations characteristics measured by a finite-element model of the middle ear structure / Samborski Sylwester, Rusinek Rafał, Szymański Marcin // W: Vibrations in physical systems : XXV jubilee symposium 2012; [Red:] Cempel Czesław, Dobry Marian W. - Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2012, s. 347-353
33 Influence of damping on the dynamic interactive buckling of thin-walled columns of trapezium crosssection subjected to in-plane pulse loading / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // W: Theoretical foundations of civil engineering : Polish-Ukraïnian transactions. Vol. 20 ; [Red:] Szcześniak Wacław - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012, s. 75-82
34 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section / Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław J., Teter Andrzej // W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdańsk, Poland. Vol. 4; [Red:] Pietraszkiewicz Wojciech, Witkowski Wojciech - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 247-250
35 The influence of external excitation on the dynamics of milling process / Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 817-818
36 Influence of nonlinear damping on dynamics of mechanical system with a pendulum / Kęcik Krzysztof // W: Vibrations in physical systems : XXV jubilee symposium 2012; [Red:] Cempel Czesław, Dobry Marian W. - Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2012, s. 223-228
37 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania / Weremczuk Andrzej, Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 99-108 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
38 Large amplitude vibrations of timoshenko beams with delamination in temperature environment / Manoach Emil, Warmiński Jerzy, Warmińska Anna // W: EURODYN 2014-9th International Conference on Structural Dynamics : Conference [WOS]; [Red:] Cunha Antonio Gaspar, Caetano E. , Ribeiro P. , Müller G. - Munich, Germany: European Association for Structural Dynamics (EASD), 2014, s. 1875-1881 .- (EURODYN-International Conference on Structural Dynamics, ISSN: 2311-9020 ) [MNiSW: 10]
39 Metodyka oceny uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na przykładzie belki izotropowej jednostronnie utwierdzonej / Samborski Sylwester, Wieczorkiewicz Jakub, Rusinek Rafał, Dziedzic Joanna // W: Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych; [Red:] Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 239-250
40 Middle ear prostheses - modelling and simulations / Rusinek Rafał // W: Vibrations in physical systems : XXV jubilee symposium 2012; [Red:] Cempel Czesław, Dobry Marian W. - Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2012, s. 341-346
41 Modelling of a rotating active thin-walled composite beam system subjected to high electric fields / Latalski Jarosław // W: Advanced methods of continuum mechanics for materials and structures; [Red:] Naumenko Konstantin, Aßmus Marcus - Singapore: Springer , 2016, s. 435-455 .- (Advanced Structures Materials, ISSN 1869-8433; nr 60)
42 Modelling of dynamical systems – i ntroduction and basic definitions / Warmiński Jerzy // W: Numerical modeling of mechanical systems; [Red:] Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Rusinek Rafał, Mitura Andrzej, Borowiec Marek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-22 .- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)
43 Modelling of energy harvesting system from vertically excited magnetostrictive beam / Borowiec Marek, Syta Arkadiusz // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 128-137 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482 ; nr 844)
44 Modelling of sound transmission in human middle car / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Zadrożniak Marek // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 251-256 [MNiSW: 5]
45 Modelowanie matematyczne procesu skrawania / Zaleski Kazimierz, Rusinek Rafał // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 75-86 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
46 Multi-mode static buckling of functionally graded columns under compression / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 4, Buckling of plate structures in analytical, numerical and experimental investigations; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 12-29 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
47 Multiple solutions and cirresponding power output of nonlinear piezoelectric energy harvester / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Borowiec Marek // W: Dynamical systems : theoretical and experimental analysis; [Red:] Awrejcewicz Jan - Cham ; Switzerland: Springer , 2016, s. 343-350 .- (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009)
48 Multiple solutions and corresponding power output of nonlinear piezoelectric energy harvester / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Borowiec Marek // W: 13th International Conference Dynamical Systems - Theory and Applications, December 7-10, 2015. Lodz, Poland : abstracts; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: ARSA, 2015, s. 274-274
49 Multiscale dynamics in milling of fiber reinforced composites / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał, Syta Arkadiusz, Sen A. K. // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 409-414 [MNiSW: 5]
50 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: Dynamical systems : control and stability; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA , 2015, s. 297-306
51 Non-linear vibrations of a thin-walled composite column under periodically varied in time compression load / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // W: Statics, Dynamics and Stability of Structures. Vol. 5, Selected Problems of Solid Mechanics; [Red:] Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 429-446 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
52 Non-smooth and intermittent model of cutting process / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał // W: 11th World Congress on Computational Mechanics; 5TH European Conference on Computational Mechanics; 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, Vols II - IV [WOS]; [Red:] Onate E., Oliver X., Huerta A. - Barcelona, Spain: Int Center Numerical Methods Engineering, 2014, s. 1646-1656 [MNiSW: 10]
53 Nonlinear control of a rotating conposite electro-mechanical structure / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions DYMAMESI 2017 : proceedings; [Red:] Kozień Marek S., Pesek Ludek, Zolotarev Igor - Kraków: 2017, s. 123-124
54 Nonlinear dynamics and bifurcation of a vibration absorber-harvester system / Kęcik Krzysztof, Perlikowski P. // W: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015, 29 June – 2 July 2015, Barcelona, Spain; [Red:] Font-Llagunes Josep M. - International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2015, s. 806-816
55 Nonlinear dynamics of a vibration harvest-absorber system. Experimental study / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej // W: Dynamical systems : modelling [WOS]; [Red:] Awrejcewicz Jan - New York: Springer, 2016, s. 197-208 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ISSN 2194-1009; nr 181) [MNiSW: 15]
56 Nonlinear modal interactions of a parametrically excited composite column / Warmiński Jerzy, Teter Andrzej // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2017. Vol. 6 [WOS]; New York: ASME, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
57 Numerical modal analysis of three-blade helicopter rotor model elaborated with the FE method / Gawryluk Jarosław, Teter Andrzej // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 895-896
58 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436
59 On the performance of piezoelectric energy harvesting driven by air flow / Litak Grzegorz, Borowiec Marek, Kitio Kwuimy C. A., Nataraj C. // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 311-316 [MNiSW: 5]
60 Parametric resonance of a self-excited system under external force and time delay influence / Warmiński Jerzy, Warmińska Anna // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2013. Vol. 7b [WOS]; New York: ASME, 2014, s. 1-8 [MNiSW: 10]
61 Parametric study for lock-in detection in vortex-induced vibration of flexible risers / Keber Marco, Wiercigroch M., Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium on Nonlinear Dynamics for Advanced Technologies and Engineering Design; [Red:] Wiercigroch Marian, Rega Giuseppe - Dordrecht: SPRINGER, 2013, s. 147-158
62 A problem of stability in milling process of materials used in aviation industry / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium on Nonlinear Dynamics for Advanced Technologies and Engineering Design; [Red:] Wiercigroch Marian, Rega Giuseppe - Dordrecht: Spnger, 2013, s. 235-247 .- (UTAM Bookseries )
63 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment / Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Rusinek Rafał // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 305-310 [MNiSW: 5]
64 Some aspects of application of dynamic stability criteria / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 1, Stability of thin-walled plate structures; [Red:] Królak Marian, Mania Radosław J. - Łódz: Politechnika Łódzka, 2011, s. 154-173 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
65 Static and dynamic behaviour of thin-walled structures with stiffeners under axial compression - review / Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures Vol. 3, Review and current trends in stability of structures; [Red:] Kowal-Michalska Katarzyna, Mania Radosław J. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 69-94 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
66 Static buckling of thin-walled plate elements made of general laminate / Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 6, Research advances in applied mechanics; [Red:] Mania Jarosław - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 111-135
67 Stochastic coherence resonance in a bistable system with fractional damping / Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : theory; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 329-342
68 Stopy metali używane w ortodoncji / Dziedzic Joanna, Smyl-Golianek Monika, Smagowski Wojciech, Rusinek Rafał // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 67-79
69 Synchronisation analysis of a de-tuned three-bladed rotor / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław // W: Dynamical Systems in Theoretical Perspective; [Red:] Awrejcewicz Jan - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 335-348 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ISSN 2194-1009; nr 248)
70 Temperature influence on nonlinear responses of Timoshenko beam / Warmińska Anna, Warmiński Jerzy, Manoach Emil // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2013. Vol. 7b [WOS]; New York: ASME, 2014, s. 1-8 [MNiSW: 10]
71 Thermal effects on internal and external resonances of a nonlinear Timoshenko beam / Warmińska Anna, Warmiński Jerzy, Manoach Emil // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2014 [WOS]; New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2014, s. 1-7 [MNiSW: 10]
72 Thin-walled columns made of carbon/epoxy laminate / Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 4, Buckling of plate structures in analytical, numerical and experimental investigations; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 96-122 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
73 Vibration control of autoparametric system using SMA spring and MR dampers in the pendula joints / Sado Danuta, Pietrzakowski Marek, Kęcik Krzysztof // W: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 2014 [WOS]; New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2014, s. 1-7 [MNiSW: 10]
74 Vibration modes of rotating thin-walled composite blades / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Szmit Zofia // W: Vibration, control and stability of dynamical systems; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA Druk i Reklama, 2017, s. 537-548
75 Vibrations of the human middle car ossicles / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Szymański Marcin, Zadrożniak Marek // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 257-262 [MNiSW: 5]
76 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Warmiński Jerzy // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 81-88 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)