Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Automatyzacji
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 8
Łączna liczba publikacji: 139
w tym we współpracy z zagranicą: 25

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(67)

1 Algorytmy systemu wizyjnego stanowiska badawczego aplikacji pick and place / Łygas Krystian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 900-907 [MNiSW: 7]
2 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine / Ding Shun-Liang, Song En-Zhe, Yang Li-Ping, Litak Grzegorz, Wang Yu-Yuan , Yao Chong, Ma Xiu-Zhen // APPLIED THERMAL ENGINEERING - 2017, vol. 121, s. 768-778 [MNiSW: 40]
3 Audyt systemu jakości w przemyśle spożywczym / Przystupa Krzysztof // PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - 2014, nr 4, vol. 68, s. 36-38 [MNiSW: 5]
4 Automatyczna kontrola pozycjonowania robota w elastycznym gnieździe wytwarzania z zastosowaniem technik wizyjnych / Kiersztyn Marcin, Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 281-290 [MNiSW: 7]
5 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem / Stasiek Andrzej, Łubkowski Dariusz, Bogucki Marcin // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 8, vol. 91, s. 1625-1629 [MNiSW: 15]
6 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych / Wolszczak Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 93-100 [MNiSW: 4]
7 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation / Cechowicz Radosław // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2017, nr 2, vol. 11, s. 104-110 [MNiSW: 14]
8 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses / Lonkwic Paweł, Łygas Krystian, Wolszczak Piotr, Molski Szymon, Litak Grzegorz // MEASUREMENT - 2017, vol. 110, s. 90-97 [MNiSW: 30]
9 Broadband vibration energy harvesting from a vertical cantilever piezocomposite beam with tip mass / Bilgen Onur, Friswell Michael I., Ali S Faruque, Litak Grzegorz // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2015, nr 2, vol. 15 [MNiSW: 20]
10 Buckling behaviour of single-walled carbon nanotubes under axial loading / Litak Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 208-211 [MNiSW: 10]
11 Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych / Formela Krzysztof, Bogucki Marcin, Stasiek Andrzej, Cysewska Magdalena , Haponiuk Józef T. // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 3, vol. 92, s. 342-346 [MNiSW: 15]
12 Chłodzenie narzędzi skrawających / Wolszczak Piotr, Szalczyński Paweł, Płaska Stanisław // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 163-170 [MNiSW: 11]
13 Coherence lengths for superconductivity in the two-orbital Negative-U Hubbard Model / Litak Grzegorz, Örd T., Rägo K., Vargunin A. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2012, nr 4, vol. 121, s. 747-751 [MNiSW: 15]
14 Combustion variability and uniqueness in cylinders of a large power radial engine / Gęca Michał, Wendeker Mirosław, Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 14, s. 582-590 [MNiSW: 15]
15 Complex dynamics of a bistable electrically charged microcantilever : transition from single well to cross well oscillations / Litak Grzegorz, Abadal Gabriel, Rysak Andrzej, Przywara Hubert // CHAOS SOLITONS & FRACTALS - 2017, vol. 99, s. 85-90 [MNiSW: 30]
16 Computer supervision of the group of compressors connected in parallel / Cechowicz Radosław, Stączek Paweł // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 2, vol. 16, s. 198-202 [MNiSW: 15]
17 Cooper pairs in a two-orbital superconductor: bands filling effects on pair sizes / Litak Grzegorz, Örd Teet, Rägo Küllike, Vargunin Artjom // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, nr 833 [MNiSW: 15]
18 Dobra praktyka transportowa. Wybrane zagadnienia / Przystupa Krzysztof // PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - 2015, nr 8, vol. 69, s. 78-81 [MNiSW: 12]
19 Dokładność pozycjonowania końcówki roboczej robota równoległego typu delta na podstawie analizy ‘chmury punktów’ / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1160-1162 [MNiSW: 7]
20 Druk 3D w edukacji technicznej / Wolszczak Piotr // FORUM NARZĘDZIOWE OBERON - 2014, nr 2, vol. 65, s. 16-17
21 Dynamic response of a pendulum-driven energy harvester in the presence of noise / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Mitcheson P. D., Toh T. T. // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2013, vol. 476 [MNiSW: 10]
22 Effect of the conditions of thermomechanical reclaiming of ground tire rubber on the properties of reclaimed rubber materials / Formela Krzysztof, Bogucki Marcin, Stączek Paweł // POLIMERY - 2015, nr 1, vol. 60, s. 57-65 [MNiSW: 15]
23 Enhance limit cycle oscillation in a wind flow energy harvester system with fractional order derivatives / Kitio Kwuimy C. A., Litak Grzegorz // THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS - 2014, nr 4, s. 053001-1-053001-7
24 Evolution of the charge density wave order on the two-dimensional hexagonal lattice / Litak Grzegorz, Wysokiński Karol Izydor // JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS - 2017, vol. 440, s. 104-107 [MNiSW: 30]
25 Finite-time synchronization of fractional-order simplest two-component chaotic oscillators / Kengne Romanic , Tchitnga Robert , Mezatio Anicet , Fomethe Anaclet , Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B - 2017, nr 5, vol. 90 [MNiSW: 20]
26 Gas Bubbles and Slugs Crossover in Air–Water Two-phase Flow by Multifractals / Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Górski Grzegorz, Mosdorf Romuald // ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES - 2017, nr 6, vol. 72, s. 535-539 [MNiSW: 20]
27 HACCP i BRC porównanie systemów / Przystupa Krzysztof // PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - 2015, nr 7, vol. 69, s. 15-17 [MNiSW: 12]
28 Improving the bearing fault diagnosis efficiency by the adaptive stochastic resonance in a new nonlinear system / Liu Xiaole , Liu Houguang, Yang Jianhua , Litak Grzegorz, Cheng Gang , Han Shuai // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2017, vol. 96, s. 58-76 [MNiSW: 45]
29 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią. Cz. 1, Opis koncepcji i symulacja numeryczna / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // RYNEK ENERGII - 2016, nr 5, vol. 126, s. 77-84 [MNiSW: 11]
30 Investigation of two-phase flow patterns by analysis of Eulerian space–time correlations / Rysak Andrzej, Litak Grzegorz, Górski Grzegorz, Mosdorf Romuald // INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW - 2016, vol. 85, s. 23-37 [MNiSW: 40]
31 Investigation on nonlinear dynamic characteristics of combustion instability in the lean-burn premixed natural gas engine / Ding Shun-Liang, Ma Xiu-Zhen, Song En-Zhe, Litak Grzegorz, Yang Li-Ping, Yao Chong // CHAOS SOLITONS & FRACTALS - 2016, vol. 93, s. 99-110 [MNiSW: 30]
32 Karta wielokrotnej średniej ruchomej / Wolszczak Piotr, Stączek Paweł // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2015, nr 10, s. 26-28 [MNiSW: 8]
33 Koncepcja stanowiska badawczego aplikacji pick and place / Łygas Krystian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 908-912 [MNiSW: 7]
34 The loss of synchronization between air pressure fluctuations and liquid flow inside the nozzle during the chaotic bubble departures / Mosdorf Romuald, Dzienis Paweł, Litak Grzegorz // MECCANICA - 2017, nr 11-12, vol. 52, s. 2641-2654 [MNiSW: 30]
35 Mean effective pressure oscillations in an IC-SI engine after the addition of hydrogen-rich gas / Gęca Michał, Litak Grzegorz // MEASUREMENT - 2017, vol. 108, s. 18-25 [MNiSW: 30]
36 Metoda symulacyjna doboru parametrów napędu elektrycznego dla dedykowanej trajektorii ruchu / Łygas Krystian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1156-1159 [MNiSW: 7]
37 Model robota szeregowego typu Scara w środowisku ROS / Łygas Krystian, Borkowski Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 551-554 [MNiSW: 7]
38 Modelling characteristics of spark ignition engine injection system / Dziubiński Mieczysław, Litak Grzegorz, Drozd Artur, Żukowicz Piotr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 103-117 [MNiSW: 10]
39 Monitoring of cutting conditions with the empirical mode decomposition / Wolszczak Piotr, Łygas Krystian, Litak Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 96-103 [MNiSW: 10]
40 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-12 [MNiSW: 7]
41 On nonlinear dynamic of a non-ideal Duffing system with fractional damping / Balthazar Jose-Manoel, Tusset Angelo Marcelo , Piccirillo Vinicius, Nabarrete Airton, Litak Grzegorz, Oliveira C. // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-4 [MNiSW: 15]
42 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers / Wolszczak Piotr, Sadowski Tomasz, Samborski Sylwester // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2017, vol. 129, s. 66-76 [MNiSW: 45]
43 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 311-318 [MNiSW: 7]
44 Orbital effects on characteristic lengths in a two-orbital superconductor / Litak Grzegorz, Örd Teet, Rägo Küllike, Vargunin Artjom // PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS - 2014, nr 3, vol. 251, s. 697-701 [MNiSW: 20]
45 Output response identification in a multistable system for piezoelectric energy harvesting / Harris Peter, Arafa Mustafa, Litak Grzegorz, Bowen Christopher R. , Iwaniec Joanna // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B - 2017, nr 1, vol. 90, s. 1-11 [MNiSW: 20]
46 Preface / Litak Grzegorz, Manoach Emil, Abadal Gabriel // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14, s. 1402002-1-1402002-2 [MNiSW: 25]
47 Proces produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych / Wolszczak Piotr // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2014, nr 4, s. 18-20
48 Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLC / Cechowicz Radosław // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 10, s. 54-57 [MNiSW: 5]
49 Reduced-order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems / Balthazar Jose-Manoel, Gonçalves Paulo Batista , Tusset Angelo Marcelo , Litak Grzegorz, Cveticanin Livija // SHOCK AND VIBRATION - 2017, vol. 2017, s. 1-2 [MNiSW: 20]
50 Sposób szeregowania zadań dla jednej maszyny o ograniczonych zasobach / Cechowicz Radosław // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 9, vol. 57, s. 1093-1096 [MNiSW: 7]
51 Stanowisko do aplikacji pick’n’place z wykorzystaniem systemu wizyjnego i autorskiego interfejsu komunikacji / Łygas Krystian, Danilczuk Wojciech // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 913-916 [MNiSW: 7]
52 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. 1, Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 3, s. 16-21
53 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. 2, Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // POLIMERY - 2013, nr 2, s. 121-126 [MNiSW: 15]
54 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników zpoli(tereftalanu etylenu). Cz. 1, Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // POLIMERY - 2011, nr 10, vol. 56, s. 758-764 [MNiSW: 10]
55 Stochastic P-bifurcation and stochastic resonance in a noisy bistable fractional-order system / Yang J. H., Sanjuan Miguel A. F., Liu H. G., Litak Grzegorz, Li X. // COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION - 2016, vol. 41, s. 104-117 [MNiSW: 40]
56 Study of dynamics of two-phase flow through a minichannel by means of recurrences / Litak Grzegorz, Górski Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2017, vol. 89, s. 48-57 [MNiSW: 45]
57 Supervision of production of metal roof tiles / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław, Wolszczak Piotr // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2013, nr 4, vol. 37, s. 61-68 [MNiSW: 6]
58 Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form / Dobroczyński Mateusz, Trąbka-Więcław Katarzyna, Wolszczak Piotr // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA - 2014, nr 4/dod. 3, s. 20-23
59 Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PET / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 3, s. 94-97 [MNiSW: 5]
60 Translator G-codu na język robota kawasaki / Łygas Krystian, Danilczuk Wojciech // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 917-920 [MNiSW: 7]
61 Use of response surface methodology in characterization of properties of recycled high density polyethylene/ground tire rubber compositions / Formela Krzysztof, Bogucki Marcin // POLIMERY - 2014, nr 6, vol. 59, s. 488-494 [MNiSW: 15]
62 Using 0-1 test to diagnose chaos on shape memory alloy dynamical systems / Savi Marcelo A., Pereira-Pinto Francisco Heitor I., Viola Flavio M., de Paula Aline Souza, Bernardini Davide, Litak Grzegorz, Rega Giuseppe // CHAOS SOLITONS & FRACTALS - 2017, vol. 103, s. 307-324 [MNiSW: 30]
63 Vertical beam modal response in a broadband energy harvester / Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Borowiec Marek, Scheffler Michael, Gier Joachim // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS - 2016, nr 4, vol. 230, s. 541-552 [MNiSW: 20]
64 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 319-326 [MNiSW: 7]
65 Współczesne metody modelowania przepływów turbulentnych w otoczeniu poruszającego się autobusu miejskiego / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1269-1272 [MNiSW: 7]
66 Wybór punktów krytycznych w systemie HACCP / Przystupa Krzysztof // PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - 2013, nr 8, s. 42-46 [MNiSW: 5]
67 Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne do kompozytów polimerowych. Metoda doświadczalnego badania procesu wytłaczania / Bajer Krzysztof, Stasiek Joachim, Stasiek Andrzej, Bogucki Marcin // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 2, vol. 91, s. 224-230 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (39)

1 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] / Płaska Stanisław, Winiarczyk Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 9-9 [MNiSW: 2]
2 Frez palcowy walcowo-czołowy / Reszka Grzegorz, Dziuba Marek, Płaska Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 8 (999), s. 7-8 [MNiSW: 2]
3 Frez palcowy walcowo-czołowy [patent nr 217266] / Reszka Grzegorz, Dziuba Marek, Płaska Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 6, s. 1395-1395 [MNiSW: 25]
4 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] / Stączek Paweł, Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 33-34
5 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-31 [MNiSW: 2]
6 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-32 [MNiSW: 2]
7 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32 [MNiSW: 2]
8 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32 [MNiSW: 2]
9 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-33 [MNiSW: 2]
10 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219618 (21) 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
11 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219636 (21) 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1281-1282 [MNiSW: 25]
12 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219637 (21) 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
13 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219638 (21) 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
14 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219639 (21) 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1281-1282 [MNiSW: 25]
15 Kocioł centralnego ogrzewania / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 48-49 [MNiSW: 2]
16 Kocioł centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 218467 (21) 39517] / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3222-3222 [MNiSW: 25]
17 Masa betonowa do wyrobu betonowych pustaków stropowych / Płaska Stanisław, Załęski Henryk, Nitkowski Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 23-23 [MNiSW: 2]
18 Maszyna tłokowa pracująca w obiegu Stirlinga [Nr zgłoszenia 402538] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 24-25 [MNiSW: 2]
19 Mechanizm sprzęgowy zamka [Patent nr (11) 223974 (21) 408242] / Wolszczak Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3106-3106 [MNiSW: 30]
20 Mechanizm sprzęgowy zamka [Zgłoszenie nr (21) 408242] / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 22-22 [MNiSW: 2]
21 Method and system for the control of lock and latch mechanisms / Wolszczak Piotr // EUROPEAN PATENT BULLETIN - 2013, 9, s. 306-306
22 Pustak stropowy / Płaska Stanisław, Załęski Henryk, Nitkowski Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 63-64 [MNiSW: 2]
23 Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 44-44 [MNiSW: 2]
24 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
25 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [Patent nr (11) 219021 (21) 393496] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 516-516 [MNiSW: 25]
26 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
27 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania [Patent nr (11) 219107 (21) 393535] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 516-516 [MNiSW: 25]
28 Taśma montażowa do łączenia płyt kartonowo-gipsowych [Prawo ochronne na wzór użytkowy (11) 67419 (21) 120196] / Płaska Stanisław, Siwek Artur // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2609-2609 [MNiSW: 10]
29 Taśma montażowa do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 50-50 [MNiSW: 2]
30 Uchwyt rury nawojowej [Zgłoszenie nr (21) 410056] / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 10, s. 20-20
31 Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] / Wolszczak Piotr, Kozak Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 17, s. 32-32 [MNiSW: 2]
32 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] / Płaska Stanisław, Siwek Artur // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 462-462 [MNiSW: 30]
33 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 9, s. 2261-2261 [MNiSW: 10]
34 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
35 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1683-1683 [MNiSW: 25]
36 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-14 [MNiSW: 2]
37 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
38 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 11, s. 11-11 [MNiSW: 2]
39 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 30-30 [MNiSW: 2]

Referaty (6)

1 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy / Borowiec Marek, Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Proceedings of the International Conference of Energy Harvesting, Storage, and Transfer (EHST'17) - 2017, s. 108-1-108-4
2 Examination of the influence of shear micro-geometrical properties on transverse elasticity the modulus of roving composite materials used in critical constructions / Wolszczak Piotr, Cechowicz Radosław // W: 32nd Risø International Symposium on Materials Science - Composite materials for structural performance: towards higher limits, , 5-9 września 2011, Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Roskilde, Dania - 2011
3 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // W: II Konferencja Naukowo–Techniczna „Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania”, 23-25 listopada 2011 r., Jedlnia Letnisko, Radom - Radom, 2011, s. 454-465
4 Monitorowanie zużycia narzedzi skrawających / Wolszczak Piotr, Bednarczyk Nikodem // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 45-46
5 Quantity expression of reinforcement phase distribution in composites on glass-fibers distribution in roving composites example / Wolszczak Piotr // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 119-119
6 Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PET / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 266-272

Rozdzialy(27)

1 Air flow conditions for polymer energy harvesting / Raczyński Radosław, Litak Grzegorz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 315-320 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
2 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych / Danilczuk Wojciech, Cechowicz Radosław, Gola Arkadiusz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T. 5; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2014, s. 25-42
3 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity / Rysak Andrzej, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald // W: Recurrence plots and their quantifications : expanding horizons : proceedings of the 6th International Symposium on Recurrence Plots, Grenoble, France, 17-19 June 2015 [WOS]; [Red:] Webber Charles L., Ioana Cornel, Marwan Norbert - [B.m]: Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 65-91 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 180) [MNiSW: 15]
4 Appling of neural networks to classification of brain-computer interface data / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Wolszczak Piotr // W: Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery : BDAS 2016 [WOS]; [Red:] Kozielski Stanisław, Mrozek Dariusz, Kasprowski Paweł, Małysiak-Mrozek Bożena, Kostrzewa Daniel - Springer International Publishing, 2016, s. 485-496 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 613) [MNiSW: 15]
5 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych / Wolszczak Piotr // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 85-98
6 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Lenci Stefano // W: Discontinuity and complexity in nonlinear physical systems; [Red:] Machado J. A. Tenreiro , Baleanu Dumitru, Luo Albert C. J. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 315-321 .- (Nonlinear Systems and Complexity)
7 A composite beam with dual bistability for enhanced vibration energy harvesting / Harris Peter, Litak Grzegorz, Bowen Christopher R. , Arafa Mustafa // W: Energy harvesting and storage: materials, devices, and applications VII [WOS]; [Red:] Dhar Nubir K., Dutta Achyut K. - Bellingham: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, 0277-786X) [MNiSW: 15]
8 Construction of neural nets in brain-computer interface for robot arm steering / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Wolszczak Piotr, Cechowicz Radosław, Łygas Krystian // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 348-354 .- (Conference on Human System Interaction, ISSN 2158-2246) [MNiSW: 15]
9 Dynamical response of a van der Pol–Duffing System with an external harmonic excitation and fractional derivative / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Applied non-linear dynamical systems; [Red:] Awrejcewicz Jan - Switzerland: Springer, 2014, s. 139-150 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
10 Dynamics and noise level estimation in two-phase flow through a mini channel / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 115-121 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482 )
11 Dynamics of two-phase flow through a minichannel: fourier and multiscale entropy analyses / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 217-223 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
12 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass / Rysak Andrzej, Scheffler Michael, Gier Joachim, Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 741-750
13 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 507-512
14 Energy harvesting in a pendulum system with impacts / Litak Grzegorz, Toma Daniel, Vinolo Carlos, Manuel Antoni, Rysak Andrzej, del Rio Joaquin // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 105-110
15 Kinematic design of parallel delta system in Matlab / Łygas Krystian, Wolszczak Piotr, Klepka Tomasz, Ghiculescu Daniel // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 7-12 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
16 Multiple solutions and cirresponding power output of nonlinear piezoelectric energy harvester / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Borowiec Marek // W: Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis; [Red:] Awrejcewicz Jan - Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 343-350 .- (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009)
17 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng Georg J. - Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 425-436
18 Opracowanie systemu optycznej inspekcji PCB (Printed Circuit Board) / Wolszczak Piotr // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 121-121
19 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // W: Obróbka Skrawaniem : efektywne wytwarzanie: VI Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Cichosz Piotr - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, s. 311-318 .- (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej)
20 Responses of nonlinear electro-mechanical energy harvester by means of recurrences / Ducharne B., Litak Grzegorz, Przywara Hubert, Sebald G. // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 122-127 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482; nr 844)
21 Scheduling in a single-machine manufacturing system with resource constraints / Cechowicz Radosław // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 8-17 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Stochastic coherence resonance in a bistable system with fractional damping / Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : theory; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 329-342
23 Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form / Dobroczyński Mateusz, Trąbka-Więcław Katarzyna, Wolszczak Piotr // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 6-15 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
24 Two-phase ow patterns identifcation based on recurrence statistics of a pressure drop / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // W: Dynamical systems : mathematical and numerical approaches; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA, 2015, s. 235-244
25 Vibration analysis in cutting materials / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Recurrence quantification analysis theory and best practices; [Red:] Webber Charles L., Marwan Norbert - Cham, Switzerland: Springer, 2015, s. 279-290 .- (Understanding Complex Systems)
26 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // W: Obróbka Skrawaniem : efektywne wytwarzanie: VI Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Cichosz Piotr - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, s. 319-326 .- (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej)
27 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów / Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 55-62