Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Wydział Podstaw Techniki
Jednostka nadrzędna: Politechnika Lubelska
Strona www: http://www.wpt.pollub.pl/
Liczba autorów: 53
Łączna liczba publikacji: 584
w tym we współpracy z zagranicą: 80

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(266)

1 3D printers – new possibilities in education / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Sidor Bartłomiej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 96-101 [MNiSW: 5]
2 Activating role of interactive didactic materials in teaching computer subjects / Lis Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 139-143 [MNiSW: 10]
3 Affine invariants of annuli / Cieślak Waldemar, Szczygielska Elżbieta // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2012, nr 1, vol. 66, s. 7-12 [MNiSW: 5]
4 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 / Surowiec Agnieszka, Rzymowski Witold // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 207, s. 233-242 [MNiSW: 7]
5 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń / Łazuka Ewa, Stępkowska Klaudia // WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE - 2014, nr 1, s. 91-104 [MNiSW: 6]
6 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE - 2016, vol. 35, s. 434-440
7 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 214-217
8 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset / Cieplak Agnieszka, Malec Mirosław, Cieplak Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 142-153 [MNiSW: 4]
9 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure / Dziewiczkiewicz Małgorzata, Wójcicka-Migasiuk Dorota // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, vol. 237, s. 222-229
10 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Styczeń Joanna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 33-37 [MNiSW: 10]
11 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs / Gorgol Izolda, Lechowska Anna // DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY - 2018, vol. 38, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
12 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs / Gorgol Izolda, Görlich Agnieszka // OPUSCULA MATHEMATICA - 2017, nr 4, vol. 37, s. 567-575 [MNiSW: 11]
13 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs / Gorgol Izolda // DISCRETE MATHEMATICS - 2016, nr 7, vol. 339, s. 1944-1949 [MNiSW: 25]
14 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis / Łazuka Ewa, Łazuka Małgorzata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 269-274 [MNiSW: 10]
15 Application of cabri 3d in teaching stereometry / Rososzczuk Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 148-151 [MNiSW: 10]
16 Application of geogebra for teaching mathematics / Majerek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 51-54 [MNiSW: 5]
17 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge / Makarewicz Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 44-50 [MNiSW: 5]
18 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials / Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
19 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge / Borowski Gabriel // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 575-583 [MNiSW: 15]
20 Applications of cloud conputing services in education- case study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 55-60 [MNiSW: 5]
21 Approximation of random sums of random variables in insurance / Wlaź Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 88-93 [MNiSW: 5]
22 Assessment of the tribological properties of hardfacing welding alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr in dry friction conditions / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Dziubińska Anna, Barszcz Marcin // TRIBOLOGIA - 2016, nr 2, s. 101-110 [MNiSW: 15]
23 The assessment of tribiological properties and the condition of the surface of tool steel for hot work 55nicrmov6 subjected to the process of friction / Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy, Barszcz Marcin // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 1, vol. 16, s. 69-76
24 Asymptotic dissipativity of random processes with impulse perturbation in the poisson approximation scheme / Samoilenko I. V. , Chabanyuk Yaroslav, Nikitin A. V. // CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS - 2018, nr 2, vol. 54, s. 205-211
25 Asymptotic dissipativity of the diffusion process in the asymptotic small diffusion scheme / Kinash Anastasiia, Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana // JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS - 2015, nr 4, vol. 14, s. 93-103 [MNiSW: 10]
26 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs / Gorgol Izolda // OPEN MATHEMATICS - 2017, nr 1, vol. 15, s. 393-397 [MNiSW: 10]
27 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 170-179 [MNiSW: 4]
28 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK - 2013, nr 10, s. 1003-1006 [MNiSW: 5]
29 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 2, vol. 33, s. 82-85 [MNiSW: 7]
30 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof // NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA - 2017, vol. 7, s. 197-202
31 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 996-1010 [MNiSW: 15]
32 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY - 2017, nr 5/6, s. 101-109
33 The base of the methodical design and implementation of engineering education process / Lis Renata, Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 55-59 [MNiSW: 4]
34 Beam–to-column connection calculations using robot software / Paszeczko Mychajło, Latos Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 45-49 [MNiSW: 10]
35 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Łoboda Dawid // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2015, nr 1, s. 17-21
36 Capabilities of using FEM in sheet-metal forming / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 947-951
37 Change of aluminum alloys structure by sono-solidification / Gnapowski Sebastian, Tsunekawa Y., Okumiya M., Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING - 2013, nr 4, vol. 13, s. 39-42 [MNiSW: 9]
38 Changes in the power discharge in a plasma reactor using porous versus solid dielectric barriers and meshes electrodes / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2016, nr 10, vol. 44, s. 2079-2083 [MNiSW: 20]
39 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst, Józwik Jerzy // JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 2, vol. 140, s. 021302-1-021302-5 [MNiSW: 25]
40 Circularly symmetric locally univalent functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY - 2016, nr 4, vol. 39, s. 1615-1635 [MNiSW: 25]
41 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts / Guz Łukasz, Majerek Dariusz, Sobczuk Henryk, Guz Ewa, Połednik Bernard // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
42 Computer aided design of cutting tools / Matuszak Jakub, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 107-111 [MNiSW: 10]
43 Computer support in non-verbal communication systems with using graphic sings in education of peoplewith intellectual disabilities / Gauda Konrad, Nowosad Monika // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 76-82 [MNiSW: 5]
44 The concept of integrated engineering and business (EB) education system / Charlak Michał, Jakubowski Marek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 98-103 [MNiSW: 5]
45 The concept of using evolutionary algorithms as tools for optimal planning of multimodal composition in the didactic texts / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, vol. 8, s. 83-89 [MNiSW: 5]
46 Conditions for the preparation of stable ferrosilicon dust briquettes / Hycnar Jan J., Józefiak Tomasz // IM INZYNIERIA MINERALNA - 2014, nr 1, vol. 33, s. 155-162 [MNiSW: 5]
47 Convergence rate in the Petrov SLLN For dependent random variables / Kuczmaszewska Anna // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2015, nr 1, vol. 148, s. 56-72 [MNiSW: 15]
48 Convergence rates in the SLLN for some classes of dependent random fields / Łagodowski Zbigniew, Kuczmaszewska Anna // JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS - 2011, nr 2, vol. 380, s. 571-584 [MNiSW: 40]
49 Correlations of Kynurenic Acid, 3-Hydroxykynurenine, sIL-2R, IFN-α, and IL-4 with Clinical Symptoms During Acute Relapse of Schizophrenia / Szymona-Pałkowska Katarzyna, Zdzisińska Barbara, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Kocki Tomasz, Kandefer-Szerszeń Martyna, Flis Marta, Rosa Wojciech, Urbańska E.M. // NEUROTOXICITY RESEARCH - 2017, vol. 31, s. 1-10 [MNiSW: 25]
50 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axis / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION - 2012, nr 3, vol. 219, s. 947-958 [MNiSW: 35]
51 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real Axis II / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY - 2015, nr 4, vol. 38, s. 1637-1655 [MNiSW: 25]
52 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 56, s. 89-92 [MNiSW: 9]
53 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
54 Demand effect of nitrogen using reactor with a rotating type electrode / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest, Śniadkowski Mariusz // CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA - 2015, nr 6, vol. 30, s. 36-54 [MNiSW: 15]
55 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 80-87 [MNiSW: 5]
56 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // TRIBOLOGIA - 2017, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 15]
57 Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnych / Małecka Izabela // ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA - 2011, nr 3, s. 25-30 [MNiSW: 1]
58 Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials / Buraczyńska Barbara // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 172-176
59 The dissipativity conditions for the generalized Ornstein-Uhlenbeck process / Kinash Anastasiia, Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana // VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI - 2017, nr 2, s. 82-87
60 Dlaczego warto odwiedzić Osijek w Chorwacji / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 33-34
61 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 897-908 [MNiSW: 15]
62 Doslìdžennâ vzaêmozw'âzku mìž mehanìzmom znošuvannâ ta formuvannâm strukturi poverhnevih plivok boriolnih pokrittìv / Paszeczko Mychajło, Bašma O. V., Bogun L. I. // PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR - 2011, vol. 55, s. 94-105
63 Doslidžennâ strukturì i vlastivostej znosostijkih evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] - 2013, nr 78, s. 131-139
64 Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowej / Wójcicka-Migasiuk Dorota // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, vol. 31, s. 39-40
65 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation / Wośko Michał // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 14, s. 40-47 [MNiSW: 7]
66 Edukacyjne zastosowania wirtualiza / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 149-151 [MNiSW: 9]
67 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process / Ozonek Janusz, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2011, nr 2, vol. 52, s. 112-117 [MNiSW: 9]
68 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 159-168 [MNiSW: 4]
69 The effect of landscape on the diversity in urban green areas / Kirichenko Marina, Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Franus Małgorzata, Babko Roman // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 4, vol. 24, s. 613-625 [MNiSW: 15]
70 Effect of rotating electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama H., Hosseini S. Hamid R, Yamabe Chobei // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING - 2013, nr 7, s. 918-924
71 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Sakugawa Takashi , Akiyama Masahiro // IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 133, s. 198-204
72 The energetic and economic effects of facility modernization / Chuba Arleta, Wójcicka-Migasiuk Dorota // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 195-203
73 Estimation of water absorption coefficient using the TDR method / Suchorab Zbigniew, Majerek Dariusz, Brzyski Przemysław, Sobczuk Henryk, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
74 The evaluation of the TPM synchronization on the basis of their outputs / Dolecki Michał, Kozera Ryszard, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 57, s. 91-98 [MNiSW: 9]
75 Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria Analysis / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 6, vol. 47, s. 813-321 [MNiSW: 15]
76 Evaluation of tribological properties of selected engine oils during operation of the friction pairs of steel-on-steel / Barszcz Marcin, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Stec Kamil // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-6 [MNiSW: 15]
77 Extremal functions in weighted Bergman spaces / Nowak Maria , Rososzczuk Renata, Wołoszkiewicz-Cyll M. // COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 98-109 [MNiSW: 20]
78 Extremal perimeters of quadrangles inthe poncelet porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY - 2015, nr 3, vol. 91, s. 487-501 [MNiSW: 20]
79 FEM and Flow Simulation Module for selecting parameters in rotors flow systems / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kozera Ryszard, Szalapko Jurij // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 59, s. 69-75 [MNiSW: 9]
80 The forming of magnesium alloy forgings for aircraft and automotive applications / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziubiński Mieczysław, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 158-168 [MNiSW: 10]
81 Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 82-88 [MNiSW: 11]
82 Functional plasma-deposited coatings / Paszeczko Mychajło, Kindrachuk Myroslav, Gumeniuk Igor, Tisov Oleksandr, Zahrebelniy Volodymyr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 301-304 [MNiSW: 10]
83 Functions of the image in shaping the technical thinking of students / Śniadkowski Mariusz, Jankowska Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 102-106 [MNiSW: 5]
84 Granulowanie i brykietowanie stałych produktów odsiarczania spalin / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Józefiak Tomasz, Malec Agnieszka // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2015, nr Z. 45, s. 51-58 [MNiSW: 9]
85 Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnej / Lis Robert // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 127-134 [MNiSW: 4]
86 Guarding a line segment / Kraska Beata, Rzymowski Witold // JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS - 2011, nr 3, vol. 18, s. 645-671 [MNiSW: 35]
87 Gumanizacìâ tehničnoï osviti âk aktualˊna problema filosofìï osviti u viŝih tehničnih navčalˊnih zakladah / Rarot Halina, Suprunûk Oksana // NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA - 2018, nr 9, s. 176-182
88 Historia rosyjskiej filozofii dialogu / Rarot Halina // RUCH FILOZOFICZNY - 2013, nr 2, s. 377-392 [MNiSW: 5]
89 HS 6-5-2 steel surface layer development in carbonitoring with zeroflow method / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Usydus Ireneusz, Raos Pero, Krolczyk Grzegorz M. // TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE - 2016, nr on-line, s. 1405-1409 [MNiSW: 15]
90 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Łukasiewicz Andrzej // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-6 [MNiSW: 15]
91 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 174, s. 1119-1127 [MNiSW: 15]
92 Identyfikacja wad powłok napawanych regeneracyjnie z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Bereżanśkyj Taras // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2017, nr 12, vol. 89, s. 7-11 [MNiSW: 9]
93 Idustrial robot accuracy Testing with QC20-Ballbar Diagnostic System / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Ostrowski Dawid, Dziedzic Krzysztof // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 3, vol. 16, s. 519-524
94 The impact of dielectrics on the electrical capacity, concentration, efficiency ozone generation for the plasma reactor with mesh electrodes / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian, Pytka Jarosław // PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY - 2018, nr 8, vol. 20 [MNiSW: 15]
95 Impact of the service sector on the creation of companies in Poland / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2015, vol. 24, s. 523-532 [MNiSW: 15]
96 Impact porous dielectric silica gel for operating voltage and power discharge reactor / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING - 2014, nr 2, vol. 8, s. 403-407
97 Improving fire department toolmechanical characteristics by applying coatings based on eutectic composite materials / Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G, Kuzilâk V.Y // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2013, nr 23, s. 125-130
98 Improving mechanical properties of eutectic coatings of FE-MN-CB-SI CR doped for improving the durability of equipment and machinery / Paszeczko Mychajło, Bashynskyi O.I, Berezhanskyi T.G // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2014, nr 24, s. 116-119
99 In search of a measure in Poncelet’s porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2016, nr 2, vol. 149, s. 338-345 [MNiSW: 15]
100 Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical education / Gauda Konrad // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 80-84 [MNiSW: 5]
101 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas / Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 84-89 [MNiSW: 12]
102 Inproving of the quality food for animals by pulsed power plasma discharge / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest, Duda Aneta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 58-65 [MNiSW: 10]
103 International Staff Training Week w Clausthal / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 3, vol. 37, s. 18-19
104 Internet tools in education at different levels of teching / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 66-71 [MNiSW: 5]
105 Issledovaniâ évtektičeskoj splavov systemy Fe-Mn-C-B- Si legirovannyh Cr dlâ povyŝeniâ iznosostojkosti požarnoj techniki i oborudovaniâ / Paszeczko Mychajło, Bashynskyi O.I, Berezhanskyi T.G // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2014, nr 25, s. 74-79
106 Izodom - przełom w izolacji przegród / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2016, nr 9, s. 83-83
107 Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech, Lenik Klaudiusz // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 5, vol. 49, s. 673-679 [MNiSW: 15]
108 Koebe sets for the class of functions convex in two directions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 2, vol. 41, s. 282-292 [MNiSW: 15]
109 Komputerowe gry gimnazjalistów a ich wyniki w nauce / Lis Robert // RUCH PEDAGOGICZNY - 2011, nr 1, s. 87-111 [MNiSW: 12]
110 Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 89-93 [MNiSW: 9]
111 Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym / Kapusta Andrzej, Rarot Halina // ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL - 2017, nr 2(118), vol. 30, s. 129-141 [MNiSW: 12]
112 The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment / Chabanyuk Yaroslav, Rosa Wojciech // JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS - 2018, nr 1, vol. 17, s. 5-14 [MNiSW: 10]
113 The local hybrid power system / Wójcicka-Migasiuk Dorota // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2014, nr 4, vol. 16, s. 105-111 [MNiSW: 4]
114 Localization decisions of entrepreneurs: the role of path dependency and market forces / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-11 [MNiSW: 15]
115 Matematyka dla klasy politechnicznej / Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 29-29
116 Matematyka w Technice dla Technika - w konkursie po indeks / Malec Mirosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 29-29
117 Mathematical modelling and physical simulation of the hot plastic deformation and recrystallization of steel with micro-additives / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Wajda Wojciech, Ozgowicz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 1, vol. 49, s. 69-74 [MNiSW: 15]
118 Matrix coatings based on anodic alumina with carbon nanostructures in the pores / Gorokh G., Paszeczko Mychajło, Borc Jarosław, Lozovenko A., Kashko I., Latos Anna // APPLIED SURFACE SCIENCE - 2018, vol. 433, s. 829-835 [MNiSW: 35]
119 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Pasieczna-Patkowska S., Majerek Dariusz // WASTE MANAGEMENT - 2018, vol. 76, s. 652-662 [MNiSW: 40]
120 The mechanism of friction between surfaces with regular micro grooves under boundary lubrication / Paszeczko Mychajło, Kindrachuk Myroslav, Radionenko Oleksandr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 10, vol. 32, s. 82-85 [MNiSW: 10]
121 Mechanizm zużycia powłoki eutektycznej układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 1, s. 37-43
122 Media społecznościowe jako narzędzia reklamy internetowej / Szulżyk-Cieplak Joanna, Puchtel Aleksandra, Płecha Agata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 290-295 [MNiSW: 9]
123 Membrain neural network for visual pattern recognition / Popko Artur, Jakubowski Marek, Wawer Rafał // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 18, vol. 7, s. 54-59 [MNiSW: 5]
124 Metal plating removal from insulator substrate using pulsed arc discharge / Imasaka Kiminobu , Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] - 2014, vol. 518 [MNiSW: 10]
125 Methods of discretization objects continuum implemented in fem preprocessors / Korga Sylwester, Makarewicz Anna, Lenik Klaudiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 130-133 [MNiSW: 10]
126 Metoda „myślenia lateralnego” w analizie zagadnień psychologii społecznej / Rarot Halina // EDUKACJA HUMANISTYCZNA - 2014, nr 2, vol. 31, s. 63-82 [MNiSW: 6]
127 Microstructural Features of Cu-Zn Single Crystals Deformed at Elevated Temperature / Grzegorczyk Barbara, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kowalski Aleksander // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 231, s. 49-56
128 The microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 steel after its strain-induced martensitic transformation / Kurc-Lisiecka Agnieszka, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Maziarz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2016, nr 6, vol. 50, s. 837-843 [MNiSW: 15]
129 Międzypokoleniowa transmisja wartości / Komorowska Beata, Śniadkowski Mariusz // SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY - 2016, nr 2, s. 67-82 [MNiSW: 8]
130 Mikrostrukturnij analiz poverhnì terâ ta mehanìzm znošuvannâ evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B legovanih pri podribnennì avtomobilʼnih šin / Paszeczko Mychajło, Dombski Ya // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 4, vol. 62, s. 45-51
131 Mikrotomograficzna identyfikacja wad powłok napawanych / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Wierzba Wojciech // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 7, vol. 88, s. 34-37 [MNiSW: 9]
132 Modele projektowania kursów e-learningowych / Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 273-278 [MNiSW: 6]
133 Modelling population growth with difference equation method / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // PRZEGLAD STATYSTYCZNY - 2017, nr 3, vol. 64, s. 339-351 [MNiSW: 14]
134 Modernizm i neomodernizm religijny w Rosji / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2015, nr 14, s. 145-165 [MNiSW: 7]
135 Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 6, s. 60-63 [MNiSW: 5]
136 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
137 Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracowników / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 67-72 [MNiSW: 6]
138 Możliwości zagosporadowywania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych / Gajewska Magdalena, Haustein Elżbieta // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 393-402 [MNiSW: 5]
139 Możliwości zastosowania symulacji komputerowych i wirtualnych laboratoriów w kształceniu inżynierów / Lis Renata // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 113-123 [MNiSW: 4]
140 Multicriterion assessment of wear resistance of Fe–Mn–C–B eutectic coatings alloyed with Si, Ni, and Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS - 2017, nr 5-6, vol. 56, s. 316-322 [MNiSW: 15]
141 Nauczanie trójwymiarowej animacji na kierunku ETI / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 148-155 [MNiSW: 4]
142 The new method of determining Koebe domains for the class of typically real functions under Montel's normalization / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2014, nr 2, vol. 38, s. 246-251 [MNiSW: 20]
143 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure / Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz, Szwed Grzegorz, Akiyama Hidenori // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 1-6 [MNiSW: 4]
144 Non-destructive tests of lock tongues used in art-72 aircraft landing gear based on magnetic method / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Walczuk Sławomir // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 23-28 [MNiSW: 5]
145 Observation of underwater streamer discharges produced by pulsed power using high-speed camera / Akiyama Masahiro, Yang Zhibo, Gnapowski Sebastian, Hosseini S. Hamid R, Akiyama Hidenori // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2014, nr 10, vol. 42, s. 3215-3220 [MNiSW: 20]
146 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta / Urban Wiesław, Buraczyńska Barbara // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz.1, vol. 18, s. 427-437 [MNiSW: 14]
147 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania / Borowski Gabriel // OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH - 2012, nr 51, s. 78-84 [MNiSW: 5]
148 Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizu / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2011, nr 6, s. 86-93
149 Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką / Rarot Halina // TURYSTYKA KULTUROWA - 2015, nr 3, s. 67-78 [MNiSW: 9]
150 Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2014, nr 2(10), s. 63-82
151 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2017, nr 1, vol. 45, s. 192-203 [MNiSW: 13]
152 On circularly symmetric functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS - 2014, vol. 37, s. 59-66 [MNiSW: 4]
153 On the closest distance between a point and a convex body / Cieślak Waldemar, Wlaź Paweł, Mozgawa Witold // BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS - 2017, nr 2, vol. 67, s. 21-30 [MNiSW: 14]
154 On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porism / Cieślak Waldemar, Martini H., Mozgawa Witold // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2013, nr 2, vol. 20, s. 287-300 [MNiSW: 15]
155 On the strong law of large numbers for phi-mixing and rho-mixing random variables / Kuczmaszewska Anna // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2011, nr 1-2, vol. 132, s. 174-189 [MNiSW: 20]
156 Op ́it meždunarodnogo sotrudničestva v cozdanii gibridn ́ìh system ênergosnabženiâ obˈektov / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Chochowski Andrzej, Syrotyuk Serhiy // VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ - 2014, nr 18, s. 354-362
157 The phenomenon of reduced plasticity in low-alloyed copper / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 50, s. 677-682 [MNiSW: 15]
158 Pìdviŝennâ znosostìikostì nožìv dlâ podrrìbnennâ avtomobìl′nih ŝin z vikoristannâm evtektičnih poroškovih elektrodiv sistemi / Paszeczko Mychajło, Malec Mirosław, Golubec′ V.M. // NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK - 2011, nr 32, s. 306-310
159 Pìdvišennâ znosostìjkostì elementìv požežnoj techniki nanesennâm evtektičnih pokrittiv na osnovì Si, Ni, Cr – legovanih splaviv sistemi Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2016, nr 3, vol. 81, s. 15-19
160 Pilot tests for utilization of fine coal to fuel briquettes production / Borowski Gabriel // ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2013, nr 2, vol. 15, s. 9-18 [MNiSW: 4]
161 Podìbnennâ avtomobilnih šin zvikoristannâm nožìv zmìcnenih evektičnimi poroškovimi elektrodami sistemi Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Dombski Ya // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 3, vol. 62, s. 89-93
162 Pokraŝeniâ mehaničih harakteristik požežnogo instrumentu pokritâmi na osnovì evtektičnih kompozicnih materìalìv / Paszeczko Mychajło, Berezhanskyi T.G, Kuzilâk V.Y // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2013, nr 23, s. 125-131
163 Pokrewna różnorodność branż : implikacje dla rozwoju innowacyjności / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 2, s. 8-14 [MNiSW: 13]
164 The Poncelet annuli / Cieślak Waldemar // BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY - 2014, nr 1, vol. 55, s. 301-309
165 Poncelet's porism in transformation group framework / Cieślak Waldemar, Felińska Halina, Szuster Janusz, Mozgawa Witold // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 28-31 [MNiSW: 5]
166 Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistych / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 115-121 [MNiSW: 4]
167 Possibilities of utilization of energy briquettes / Borowski Gabriel // ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT - 2011, nr 27, vol. 1, s. 48-51
168 Possibility to use cad in the studies of new solutions of wastewater discharge in environmental engineering / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta, Korga Sylwester // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2014, nr 3, s. 191-193 [MNiSW: 2]
169 Post-breakdown dielectric recovery characteristics of High-pressure liquid CO2 including supercritical phase / Yang Zhibo, Hosseini S. Hamid R, Kiyan T., Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION - 2014, nr 3, vol. 21, s. 1089-1094 [MNiSW: 25]
170 Post-traumatic growth in parents after infants' neonatal intensive care unit hospitalisation / Aftyka Anna, Rozalska-Walaszek Ilona, Rosa Wojciech, Rybojad Beata, Karakuła- Juchnowicz Hanna // JOURNAL OF CLINICAL NURSING - 2017, nr 5-6, vol. 26, s. 727-734 [MNiSW: 35]
171 Poverhneve zmiceniâ švidkorizal’noj stali HS6-5-2 pid čas himikotermičnoj obrobki / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Karolus M., Usidus I. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2016, nr 6, vol. 52, s. 81-86
172 Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 8, s. 409-426
173 Próby granulowania odpadów pyłu węglika krzemu do wykorzystania w hutnictwie / Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, nr 49, s. 112-116 [MNiSW: 9]
174 Próby wytwarzania brykietów z pyłu koksowego jako alternatywnego paliwa stałego / Hycnar Jan J., Bugajczyk Michał // RYNEK ENERGII - 2015, nr 3, vol. 118, s. 87-92 [MNiSW: 11]
175 Programowanie procesu emulgacji ciśnieniowej z wykorzystaniem aplikacji MATLAB MathWorks / Popko Artur // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 151-158 [MNiSW: 4]
176 Properties of the determinant of a rectangular matrix / Makarewicz Anna, Pikuta Piotr, Szałkowski Dominik // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 1, vol. 68, s. 31-41 [MNiSW: 6]
177 Przemysłowe próby brykietowania dla zagospodarowania łożyskowych odpadów poszlifierskich / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J., Józefiak Tomasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 205-217 [MNiSW: 15]
178 Przetwarzanie popiołu ze spalania osadów ściekowych na materiał budowlany / Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2011, nr 25, s. 251-258 [MNiSW: 5]
179 Qualitative reserch of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new foging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziedzic Krzysztof // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 1003-1008
180 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2018, nr 2, vol. 52, s. 31-35 [MNiSW: 15]
181 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods / Szulżyk-Cieplak Joanna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 63-71 [MNiSW: 12]
182 Research of eutectic alloys Fe-Mn-C-B-SI doped Cr for increasement of firefightning equipment durability / Paszeczko Mychajło, Bashynskyi O.I, Berezhanskyi T.G // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2014, nr 25, s. 74-78
183 Research on tribological properties of dental composite materials / Dziedzic Krzysztof, Zubrzycka-Wróbel Joanna, Józwik Jerzy, Barszcz Marcin, Siwak Piotr, Chałas Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 144-149 [MNiSW: 10]
184 Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and fathers following infant hospitalisation in the neonatal intensive care unit / Aftyka Anna, Rybojad Beata, Rosa Wojciech, Wróbel Aleksandra, Karakuła- Juchnowicz Hanna // JOURNAL OF CLINICAL NURSING - 2017, nr 23-24, vol. 26, s. 4436-4445 [MNiSW: 35]
185 Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2016, nr 18, s. 51-68 [MNiSW: 7]
186 The role of computer animation in teaching technical subjects / Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena , Jankowska Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 134-138 [MNiSW: 10]
187 The role of e-lerning in educational processes / Duda Aneta, Korga Sylwester, Gnapowski Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 61-65 [MNiSW: 5]
188 Role of visualization in engineering education / Lis Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 111-118 [MNiSW: 5]
189 Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa / Rarot Halina // INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS - 2018, nr 1, vol. 40, s. 156-179 [MNiSW: 9]
190 Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji / Rarot Halina // STUDIA SPOŁECZNE - 2015, nr 13(2), s. 39-45 [MNiSW: 5]
191 Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2013, nr 3, s. 87-101
192 Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin) / Rarot Halina // STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA - 2014, nr 9, vol. z.1, s. 67-80 [MNiSW: 9]
193 Rotation indices related to poncelet's closure theorem / Cieślak Waldemar, Martini H., Mozgawa Witold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 2, vol. 68, s. 19-26 [MNiSW: 6]
194 Rozwój prac naukowych i współpraca z zagranicą Wydziału Podstaw Techniki / Wójcicka-Migasiuk Dorota // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 34-34
195 Rozwój technologii e-learningu / Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 148-152 [MNiSW: 9]
196 Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiej / Śniadkowski Mariusz // STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK - 2012, nr 4, vol. XI, s. 110-117
197 Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznego / Majcher Jacek, Szwed Grzegorz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 21-29 [MNiSW: 5]
198 Selected aspects of development towards energy efficient buildings / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena , Wójcicka-Migasiuk Dorota // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 137-143 [MNiSW: 12]
199 Self-organization of friction surface of fe-mn-c-b coating with increased resistance to abrasion / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2651-2656 [MNiSW: 30]
200 Sets of univalence in some classes of analytic functions / Koczan Leopold, Trąbka-Więcław Katarzyna // MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 1-15 [MNiSW: 20]
201 Shaping of panel materials in light direction design / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 941-945
202 Shearing strength test of orthopaedic titanium alloy screw produced in the process of 3D printing technology / Ruszniak Patrycja, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Ostrowski Dawid // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 128-137 [MNiSW: 10]
203 Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel / Korga Sylwester, Duda Aneta, Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 72, s. 26-32 [MNiSW: 13]
204 Soluble Fas ligand (sFasL) as a predictor of reduction of general psychopathology in schizophrenia after antipsychotic treatment / Szymona K., Karakula-Juchnowicz Hanna, Zdzisińska Barbara, Flis Marta, Kaławaj K., Rosa Wojciech, Kandefer-Szerszeń Martyna // EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT - 2016, vol. 33, Supl., s. S108-S108
205 Sposoby pozyskiwania i przyswajania materiałów edukacyjnych przez studentów kierunku mechanika i budowa maszyn / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 101-105 [MNiSW: 9]
206 Static and dynamic response of FG-CNT-reinforced rhombic laminates / Ansari Md Irfan, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Andrzejuk Wojciech, Majerek Dariusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
207 Structure and construction assessment of the surface layer of hardfaced coating after friction / Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 253-260 [MNiSW: 10]
208 Strukturalne i mechaniczne czynniki umocnienia i rekrystalizacji stali z mikrododatkami odkształcanych plastycznie na gorąco / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // OPEN ACCESS LIBRARY - 2013, nr 2, vol. 20, s. 1-246
209 The studies of metal content in precipitation water in lubelskie and lubuskie voivodeships in 2013 / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 16, s. 54-58 [MNiSW: 12]
210 Study of coatings obtained from alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 194-198 [MNiSW: 10]
211 Study of the structure and properties of wear-resistant eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS - 2013, nr 7-8, vol. 52, s. 469-476 [MNiSW: 20]
212 Suitability tests of fly ashes vitrification from sewage sludge incineration / Borowski Gabriel // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2012, nr 2, vol. 38, s. 81-87 [MNiSW: 15]
213 Surface hardening of HS6-5-2 quick-cutting steel in the course of chemical thermal treatment / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Karolus M., Usydus Ireneusz // MATERIALS SCIENCE - 2017, nr 6, vol. 52, s. 834-840 [MNiSW: 15]
214 A survey of a selection of methods for determination of Koebe sets / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2017, nr 2, vol. 71, s. 63-67 [MNiSW: 8]
215 Sustainable development versus prospecting and extraction of shale gas / Duda Aneta, Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 177-180 [MNiSW: 15]
216 Symptomy uzależnienia studentów od Internetu a poziom ich kompetencji informatycznych / Lis Robert // BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ - 2012, nr 1, s. 27-37 [MNiSW: 8]
217 Szacunek PKB per capita Lublina w latach 2008–2015 / Makarewicz Anna, Maleszyk Piotr // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA - 2018, nr 1, vol. 52, s. 129-140 [MNiSW: 11]
218 Thermal imaging for building diagnostics / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK - 2018, nr 1, s. 139-147
219 Tożsamość marki i badanie lojalności wobec niej / Lis Robert, Lis Franciszek Jan // ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE - 2013, nr 9, s. 20-35
220 Tracing regional economic evolutions. KIS impact on growth / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2014, vol. 14, s. 524-524 [MNiSW: 10]
221 Turan numbers for disjoint copies of graphs / Gorgol Izolda // GRAPHS AND COMBINATORICS - 2011, nr 5, vol. 27, s. 661-667 [MNiSW: 15]
222 Two-asset portfolio / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 183-192 [MNiSW: 4]
223 The types of computer graphics and their application at different levels of knowledge / Makarewicz Anna, Korga Sylwester, Rosa Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 149-152 [MNiSW: 10]
224 The usage of computer visualization in teaching technical subjects / Dziedzic Krzysztof, Włodarczyk Maciej, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 72-75 [MNiSW: 5]
225 The use of computer algebra systems in the teaching process / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 38-43 [MNiSW: 5]
226 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, vol. 237, s. 218-221
227 Using of pulsed plasma discharges and shock wave generator to identify the amber / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest, Śniadkowski Mariusz, Ciekanowski Zbigniew // CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA - 2015, nr 6, vol. 30, s. 12-22 [MNiSW: 15]
228 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors / Borowski Gabriel, Jankowska Agnieszka, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 157-160 [MNiSW: 10]
229 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal / Borowski Gabriel // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2015, nr 5, vol. 24, s. 1889-1896 [MNiSW: 15]
230 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J. // INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION - 2013, nr 4, vol. 33, s. 194-204 [MNiSW: 20]
231 Vibration of thin walls during cutting process of 7075 T651 alluminium alloy / Józwik Jerzy, Mika Dariusz, Dziedzic Krzysztof // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 1, vol. 16, s. 113-120
232 Video materials as a means of promotion and advertising of the fields of study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław, Jarmuł Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 274-280 [MNiSW: 10]
233 Vìdnovlennâ ta pìdviŝennâ znosostìjkostì robočih organìv avarìjno-râtuval`nogo ìnstrumentu / Paszeczko Mychajło, Bereżanśkyj Taras // PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR - 2017, nr 3, vol. 76, s. 52-59
234 The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Magdalena Huskowska // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 24-30 [MNiSW: 4]
235 Virtual machines in education – CNC milling machine with sinumerik 840D control system / Zagórski Ireneusz, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 32-37 [MNiSW: 5]
236 Virtualization technical thinking within the information technology / Lis Robert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 90-95 [MNiSW: 5]
237 Visual analysis of heat transport in unique object / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 153-159 [MNiSW: 10]
238 Visual teaching technology in it systems for the “millennial generation” / Lis Robert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 144-148 [MNiSW: 10]
239 Volumes of polyhedra in terms of determinants of rectangular matrices / Makarewicz Anna, Mozgawa Witold, Pikuta Piotr // BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS - 2016, nr 2, vol. LXVI, s. 105-117 [MNiSW: 14]
240 Vpliv poverhenevoï segregacciï atomìv na vlastivosti evtektičnih splaviv cictemi Fe-Mn-C-B-Si legovanih Cr dlâ nanesennâ roboč elementi požežnogo obladnannâ / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Berežans'kij T.G // PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR - 2016, nr 3, vol. 72, s. 4-12
241 Wear resistance of eutectic coatings of the Fe-Mn-C-B system alloyed with Si, Ni, and Cr / Paszeczko Mychajło // MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 5, vol. 46, s. 695-701 [MNiSW: 15]
242 Weighted sub-Bergman Hilbert spaces / Nowak Maria , Rososzczuk Renata // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 1, vol. 68, s. 49-57 [MNiSW: 6]
243 Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 2, vol. 16, s. 240-244 [MNiSW: 9]
244 Właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych niklu z eutektycznym napełniaczem / Paszeczko Mychajło, Kindraczuk Myroslaw, Kornijenko Anatolij, Fedorczuk Switłana, Barszcz Marcin // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 1, s. 63-67 [MNiSW: 4]
245 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA - 2015, nr 4, s. 181-185
246 Właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2011, nr 1, s. 40-45 [MNiSW: 5]
247 Wolfram demonstrations project platform as support in teaching / Gorgol Izolda // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 143-147 [MNiSW: 10]
248 Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy / Kubalińska Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 135-145 [MNiSW: 7]
249 Wpływ obciążeń cyklicznych oraz statycznych na trwałość materiałów konstrukcyjnych w środowiskach siarkowodorowych / Paszeczko Mychajło, Czumało Gałyna, Jurkewycz Roman, Radkewycz Oleksandr // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2011, nr 2, s. 24-27 [MNiSW: 5]
250 Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 145-158 [MNiSW: 4]
251 Wpływ rozwoju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badawczych / Lis Renata, Kosicka Ewelina // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 197-202 [MNiSW: 9]
252 Wspomaganie procesu kształcenia za pomocą oprogramowania typu open source / Śniadkowski Mariusz // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 163-168 [MNiSW: 9]
253 Wybrane aspekty metodyki nauczania języków obcych / Śniadkowski Mariusz, Krysa Elżbieta, Jankowska Agnieszka // ROCZNIKI PEDAGOGICZNE - 2015, nr 2, s. 39-61 [MNiSW: 8]
254 Wykorzystanie case study w procesie doskonalenia / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 57-61 [MNiSW: 9]
255 Wykorzystanie programu Mathcad do rozwiązywania zagadnień inżynierskich na przykładzie konstrukcji kratowej / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 140-150 [MNiSW: 4]
256 Wykorzystanie technologii VNC do uruchamiania programów w przeglądarce internetowej / Wlaź Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 169-180 [MNiSW: 4]
257 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2014, nr 40, s. 228-238 [MNiSW: 5]
258 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2014, nr 2 , vol. 5, s. 32-37 [MNiSW: 6]
259 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania / Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 156-163 [MNiSW: 4]
260 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej / Śniadkowski Mariusz, Jankowska Agnieszka // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 330-334 [MNiSW: 9]
261 Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta / Cieślak Waldemar, Felińska Halina, Wlaź Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2018, nr 1, s. 52-56 [MNiSW: 9]
262 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 225-230 [MNiSW: 9]
263 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2012, nr 1, s. 28-32 [MNiSW: 5]
264 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe / Zawadzka Magdalena, Jakubczak Edyta, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1633-1637 [MNiSW: 7]
265 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów / Malec Mirosław, Lis Renata, Barszcz Marcin // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 169-179 [MNiSW: 4]
266 Φ-optics and generalized Bianchi–Auerbach equation / Cieślak Waldemar, Miernowski Andrzej, Mozgawa Witold // JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS - 2012, vol. 62, s. 2337-2345 [MNiSW: 25]

Hasła(3)

1 Integracja społeczna / Lis Franciszek, Lis Robert // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 435-440
2 Internet jako nośnik wartości / Śniadkowski Mariusz // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 456-460
3 Własność intelektualna / Śniadkowski Mariusz // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 1333-1335

Monografie (38)

1 Actual problems of modern science / Sorokatyi Ruslan, Musiał Janusz, Polishchuk Oleh[Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan.- Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytskyi National University, 2017, 928 s.
2 Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz[Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 / Montusiewicz Jerzy, Lis Renata, Dziedzic Krzysztof.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 128 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
4 Education. Individual and social dimensions / Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz[Red:] Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz.- Lviv: SPOLOM, 2013, 216 s.
5 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest.- [B.m]: LAP Lambert Academic Publishing , 2014, 88 s.
6 Filozofia miasta Kijowa / Rarot Halina.- Lublin: Liber Duo, 2014, 28 s.
7 Humanistyka a nauki ścisłe / Rarot Halina[Red:] Rarot Halina.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 129 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Innovative research towards teachers professional activity modelling and cognitive pedagogics. Collection of reference texts : monograph / Jakubowski Marek.- Lublin: Drukarnia LIBER, 2011, 191 s.
9 Integrealność wychowania religijnego : koncepcja i realizacja w wybranych ruchach religijnych / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2015, 288 s.
10 Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. dr h.c. Klaudiusza Lenika Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Malec Mirosław, Wrona Monika[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Malec Mirosław, Wrona Monika.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 110 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013. Cz. 1 / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 123 s.
12 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Bartnicki Jarosław, Kiernicki Zbigniew.- Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2013, 220 s.
13 Matematyczne miscellanea / Gorgol Izolda[Red:] Gorgol Izolda.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 146 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Matematyczne miscellanea. T. 2 / Gorgol Izolda[Red:] Gorgol Izolda.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 162 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne / Borowski Gabriel.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 112 s.
16 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka.- Lublin: Politechika Lubelska, 2018, 293 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Modelowanie 2D w programie AutoCAD / Montusiewicz Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 153 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
18 New material solutions for the plasma reactor / Gnapowski Sebastian.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2017, 134 s.- (Monografie - Komitet Inżynierii Środowiska PAN; nr 126)
19 New paradigms of university teaching. Collection of reference texts : monograph / Jakubowski Marek.- Lublin: Liber Duo, 2011, 193 s.
20 Procesy innowacyjne a rozwój regionu / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz, Sieradzka Katarzyna, Łącka Irena, Ślusarczyk Rafał, Piętyszek-Pych Alina, Wyrwa Joanna, Machnik-Słómka Joanna, Sabat Anna , Barska Anetta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 115 s.
21 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 6 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2014, 171 s.
22 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, 129 s.
23 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, 120 s.
24 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2011, 162 s.
25 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2012, 257 s.
26 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2015, 106 s.
27 Theoretical fundamentals of deposition and technologies of wear resistant eutectic coatings / Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk[Red:] Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 112 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
28 Tribologia. Cz. 1 / Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk[Red:] Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 128 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
29 Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne / Lis Barbara.- Lublin: Liber Duo, 2011, 155 s.
30 Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej / Popko Artur.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 96 s.- (Rozprawy Naukowe - Lubelskie Towarzystwo Naukowe)
31 Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâ / Tatsiy Roman, Mazurenko Vìktor, Stasûk Marta, Vlasìj Olesâ.- Drohobycz: Kolo, 2011, 301 s.
32 Visual thinking - visual culture - visual pedagogy / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz[Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 107 s.
33 Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym : dobór, metody badań, ocena właściwości / Gauda Konrad[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 127 s.
34 Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz.- Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2016, 313 s.- (Wielopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)
35 Współdziałanie nauk humanistycznych i ścisłych / Rarot Halina[Red:] Rarot Halina.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
36 Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej / Montusiewicz Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 207 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
37 Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów : monografia / Borowski Gabriel.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 175 s.
38 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 127 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (14)

1 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Patent nr (11) 225218 (21) 405626] / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 456-457 [MNiSW: 30]
2 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Zgłoszenie nr (21) 405626] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 7-7 [MNiSW: 2]
3 Sposób napełniania materiałem sypkim kurczliwego pojemnika lateksowego i urządzenie do napełniania według sposobu [ Nr patentu 210266] / Szwed Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 12, s. 2755-2755 [MNiSW: 25]
4 Sposób wychwytywania gazów kwaśnych / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25, s. 7-8 [MNiSW: 2]
5 Sposób wytwarzania wodoru / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 20 (985), s. 15-15 [MNiSW: 2]
6 Sposób wytwarzania wodoru [ Nr patentu 214901] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2227-2227 [MNiSW: 25]
7 Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
8 Stop eutektyczny / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 27-27 [MNiSW: 2]
9 Stop eutektyczny [ Patent nr (11) 219957 (21) 397581 ] / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1793-1793 [MNiSW: 25]
10 Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi [Nr zgłoszenia (21) 403566] / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 22, s. 25-25 [MNiSW: 2]
11 Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi [Patent nr (11) 221262 (21) 403566] / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 590-590 [MNiSW: 30]
12 Stop metali zawierający niob, molibdeni itr przeznaczony na elementy reaktorów jądrowych / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 1 (966), s. 17-18 [MNiSW: 2]
13 Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
14 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] / Lenik Klaudiusz, Skubisz Wiesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 19-19

Referaty (98)

1 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Mucha J., Sordyl Michał, Zdyb Agata // W: 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 5 - 9 September 2011, Hamburg, Germany - 2011, s. 4693-4696
2 Algae treatment effects by pulse power discharge in the water / Gnapowski Sebastian, Ruma Ruma, Akiyama Hidenori , Sakugawa Takashi , Akiyama Masahiro // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2012 : abstracts - 2012, s. 111-111
3 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów / Dziewiczkiewicz Małgorzata, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 25-26
4 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 26-27
5 Analysis of wear resistance of boronized coatings / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
6 Analysis of wear resistance of boronized coatings / Paszeczko Mychajło // W: 1st International Conference on Mechanics of Composites,Stony Brook University Long Island, New York, 9-12 June2014; [abstracts] - 2014
7 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs / Gorgol Izolda // W: Workshop Cycles and Colourings 2015, 4th-9th September, 2016, Nový Smokovec : [abstracts] - 2016, s. 21-21
8 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs / Gorgol Izolda // W: Abstracts of the 8th slovenian conference on graph theory, June 21-27, 2015, Kranska Gora - 2015
9 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs / Gorgol Izolda // W: VII Cracow Conference on Graph Theory, September 14-19, 2014, Rytro, Poland [abstracts] - 2014, s. 27-27
10 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 06 au 15 Octobre 2011, Tabarka (Tunisie) - Donetsk, 2011, s. 61-69
11 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs / Gorgol Izolda // W: Workshop Cycles and Colourings 2015, 6th-11th September, 2015, Nový Smokovec [abstracts] - 2015, s. 9-9
12 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Forum Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 25-26
13 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 20th International Bioelectric Consortium Teleconference, 12 December, 2013, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2013
14 Cation selectivity of membrane pores generated during pulse electric fields / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 14th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2011 : [materiały własne autora] - 2011
15 Change of amber structure by pulsed power discharge / Shigematsu Y., Gnapowski Sebastian, Akiyama H. // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts - 2013, s. 1-1
16 Changing of amber structure by pulsed power discharge / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Shigematsu Yoshitaka // W: 9th International Bioelectrics Symposium : [program], september 5-8, 2012, Kumamoto - 2012
17 The common wealth of the global world / Rarot Halina // W: Partnership for Prosperity : Materials of the International Scientific and Practical Conference "Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership" 13-14 june 2013, Belarus, Minsk - 2014, s. 124-133
18 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 15th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2012 : [materiały własne autora] - 2012
19 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 16th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 20th December, 2012, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2012
20 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module / Korga Sylwester, Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 142-142
21 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 103-103
22 Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Global Growth Agendas: Regions, Instions and Sustainability : Annual Conference - 2015
23 Doslìdžennâ vplivu atomì ì tribosintzi vtorinnih nanstruktur na samoorganìzacìû poverhnì ì tribologìnì vplastivostì evtektičnih pokrittìv Fe-Mn-C-B-Si / Paszeczko Mychajło // W: Seminar Ìnctitut Fìziki kondensovanih sistem NAN Ukraïni : Laboratoriâ statističnoï fizyki skladnih sistem, 9 lûtogo, 2017, Lˊvìv : [program] - 2017
24 Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Lenik Klaudiusz // W: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì", 17-19 trabnâ, 2017, Ukraina [program] - 2017
25 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu / Chuba Arleta, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 20-21
26 Effect of rotating electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R, Yamabe Chobei // W: ICPPP 2013 : International Conference on Plasma Plasma Physics, 22-23 July, 2013, Oslo : [materiały własne autora] - 2013
27 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech, Lenik Klaudiusz // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 104-104
28 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2014 "Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy, London, UK, 27-28 November 2014 - 2014
29 Energy management in households as part of the sustainable developement of the energy economy / Horyński Marek // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 29-29
30 Evaluation of E-learning course effectiveness on the example of carpentry / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 20-29
31 Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel / Gnapowski Sebastian, Hagio Yuuki, Hori T., Yoshida D., Hosseini S. Hamid R, Akiyama Hidenori // W: 10th International Bioelectrics Symposium - BIOELECTRICS 2013, September 16-19, 2013, Karlsruhe - 2012
32 Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel / Gnapowski Sebastian, Hagio Yuuki, Hori T., Yoshida D., Hosseini S. Hamid R, Akiyama Hidenori // W: 66th Joint Conference of Electrical and Electroniccs Engineers in Kyushu, 24-25 September, 2013, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2013
33 Extremal Gallai colorings / Gorgol Izolda // W: The Fourth Gdańsk Workshop on Graph Theory : List of participants and abstracts, June 29 - July 1, 2016, Gdańsk - 2016, s. 14-14
34 Fiziko-himičeskie i tribo-mehaničeskie harakteristiki matričnʹìh uglerodsoderžaših pokrʹìtij / Goroh G., Paszeczko Mychajło, Lozovenko A., Shpilewskij E.I. // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 14-19 . 09. 2015. T. 1 : [program] - 2015, s. 77-81
35 Forming and research of physic mechanical and mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Paszeczko Mychajło // W: 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd July 2016, Rome : [program] - 2016
36 Forming and research of physic mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Paszeczko Mychajło // W: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), 19-21 July 2017, Canary Island/Spain : [poster] - 2017
37 Forming and research of physicomechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Gorokh G., Paszeczko Mychajło, Borc Jarosław, Lozovenko A., Kashko I., Latos Anna // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
38 Fuzzy concept for modelling educational systems / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4 - Donieck, 2011, s. 70-73
39 Gumanìzacìâ tehničnogo naučannâ âk aktualʹna problema vivčennâ filozofii v viŝih tehnìčnih zakladah / Rarot Halina // W: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì", 17-19 trabnâ, 2017, Ukraina [program] - 2017
40 The hybrid system of renewable heat sources - local thermal smart grid. / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Chochowski Andrzej // W: International Conference CISBAT 2013 "Cleantech for smart cites and buildings- from nano to urban scale", 4-6 September 2013, Lausanne, Switzerland - 2013, s. 856-864
41 Induced Ramsey numbers for disconnected graphs / Gorgol Izolda // W: 17th Workshop on Graph Theory - Colourings, Independence and Domination, 17-22 September 2017 r., Piechowice [Abstracts] Wygloszony - 2017, s. 48-48
42 The influence of martensite transformation induced by plastic deformation on the microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 stainless steel / Kurc-Lisiecka Agnieszka, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Maziarz Wojciech // W: XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, 15-18 September 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts - 2014, s. 202-202
43 Investigation of friction surface Fe-Mn-C-B coating / Lenik Klaudiusz, Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // W: 2nd International Conference on Greenn Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd, Rome : [poster, certificate of participation] - 2016
44 Investigation ofchanging of chemical and phase compositinof the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coating depend on depth / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: 2nd International Conference on Advanced Functional Materials (ICAFM 2017), Los Angeles, 4-6 August 2017 : conference program - 2017
45 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Trzaska J., Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 114-114
46 Kinetics of the precipitation in the austenite of HSLA steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 107-107
47 Latest developements / Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 21st International Bioelectrics Consortium Teleconference, 20 March, 2014, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2014
48 Low temperature plasma production in water, supercritical fluid and air flow and its applications / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Inokuchi Makoto , Ishizawa Hidetoshi , Sakamoto Tatsuro , Furusato Tomohiro , Sakugawa Takashi , Katsuki Sunao , Akiyama Masahiro // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2012 : abstracts - 2012, s. 7-7
49 Metal plating removal from insulator substrate using pulsed arc discharge / Imasaka Kiminobu , Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // W: National Institute for Fusion Science Conference, 10-11 January, 2013, Nagoya : [materiały własne autora] - 2013
50 Microstructural features of Cu-Zn single crystals deformed at elevated temperature / Grzegorczyk Barbara, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, 15-18 September 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts - 2014, s. 155-156
51 The microstructure of metastable austenite in X5 Cr Ni 18 - 10 steel after its strain - induced martensitic / Kurc-Lisiecka Agnieszka, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Maziarz Wojciech // W: 23rd International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 123-123
52 Models of building automation in the Laboratory of Energy-Efficient Building Systems / Horyński Marek // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 30-30
53 Modyfication amber structure by pulsed power plasma discharge / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // W: Plasma Processing Science and Societal Grand Challenges, Gordon Research Conferences, 22-27 July, 2012, Smithfield : [materiały własne autora] - 2012
54 Modyfication amber structure by pulsed power plasma discharge / Gnapowski Sebastian, Shigematsu Yoshitaka , Akiyama Hidenori // W: Conference of Institute Electrical Engineering of Japan, 4-5 March, 2013, Nagoya : [materiały własne autora] - 2013
55 Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 187-193
56 Možnosti detekce zmén při skladování semen řepky / Szwed Grzegorz // W: Prosperující olejniy 2013,sbornik referátu z konference katedry rostlinné výroby ČZU v Praze, 12.12.2013 Praha,13.12.2013 Vétrný Jenikov. - 2013, s. 86-89
57 Multilary neural network for visual object identification / Popko Artur // W: International Conference on Humanity and Social Science; ICHSS2014, 29-30 JUNE,2014, Guangzhou, China - 2014
58 New industry creation and development models / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Great Regional Awakenings : New Directions, Annual Conference of Regional Studies Association, 4th-7th June 2017, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland : [book of abstracts] - 2017, s. 185-186
59 New pressure on regional smart specialisations: tracing related-variety models in different contexts / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2016 „New Pressures on Cities and Regions”, London, 24th-25th November 2016 : [abstracts] - 2016, s. 77-78
60 Non-invasive cancer ablation using a pulsed electric field / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 13th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2011 : [materiały własne autora] - 2011
61 Novitnì materìali ì tehnologìï v mašinobuduvannì / Paszeczko Mychajło // W: Naukovo-metodologični seminar „Osoblivostì vivčennâ zagalˊnotehnìčnih disciplìn majbutnˊogo včitelâ trudovogo havčannâ ta tehnologìj”, 10 listopad, 2017, Kremenečˊ : [program] - 2017
62 On extremal colorings without rainbow cycles / Gorgol Izolda // W: 6th Polish Combinatorial Conference : abstracts, 19-23 september, 2016, Będlewo - 2016, s. 24-24
63 On extremal colorings without rainbow cycles / Gorgol Izolda // W: Combinatorics 2016, 29th May – 5th June, 2016, Maratea(PZ), Italy : [abstracts] - 2016, s. 75-75
64 On lower bound for induced Ramsey numbers / Gorgol Izolda // W: 26th British Combinatorial Conference, Glasgow, 3–7 July 2017 - 2017
65 On lower bound of induced Ramsey numbers / Gorgol Izolda // W: The Fifth Gdańsk Workshop on Graph Theory, Sopot, September 13-15,2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 13-13
66 Osoblivostì osvitnʹogo procesu u viʹših navčâlʹnih zakladah Polʹši / Paszeczko Mychajło // W: XI zvitnoï naukovoï konferencji profesorsʹko-vikladacʹkogo składu za 2014 rik : [program] - 2015
67 The phenomenon of reduced plasticity of low - alloyed copper alloy / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 122-122
68 The phenomenon of reduced plasticity of low-alloyes copper / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 3-11
69 Pìdviŝennâ mehanìčnih harakteristik požežnogo ìnstrumentu šlânanesennâ pokrittìv na osnovì evtektičnih kompozicìjnih materìalìv / Lenik Klaudiusz, Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 16-21 Sentâbrâ 2013. T. 2 - 2013, s. 227-231
70 Poverhneve zmicennâ detalej maŝin nanesennâm evtektičnuh pokritˊ / Paszeczko Mychajło, Golubec′ V.M. // W: Mižnarodna naukovo-praktična konferencìâ „Prikladnì naukovo-tehnìčnì doslìdžennâ”, 5-7 kvitenˊ, 2017, Ivano-Frankìvsˊk : [abstrakty] - 2017
71 PPPS-2013: Increase in input power and change of streamer length during rotation of electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Yamabe Chobei // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts - 2013
72 The problem discretization objects in the FEM simulation studies / Korga Sylwester, Duda Aneta, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 124-124
73 Problematyka oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz, Lenik Klaudiusz // W: I Konferencja Naukowo-Techniczna : systemy bezpieczeństw a oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 28-29,04,2016, Sarbinowo Morskie : [program] - 2016
74 Rainbow cycles in split graph / Gorgol Izolda // W: The Third Gdansk Workshop on Graph Theory : List of participants and abstracts, September 16-18, 2015, Gdańsk - 2015
75 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators / Przysucha Bartosz, Wszołek Tadeusz, Rosa Wojciech, Szeląg Agata, Batko Wojciech // W: XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 - 2016, s. 391-391
76 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni difuzijnnh boridnih i evtektičnih pokrittiv / Paszeczko Mychajło // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : VI Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 11-18 Octobre 2012, Djerba (Tunise)) - 2012, s. 203-206
77 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Berežans'kij T.G // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie - 2013, s. 194-197
78 Selected metabolites of kynurenine pathway and response to antipsychotic treatment in schizophrenia / Szymona-Pałkowska Katarzyna, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Flis Marta, Kocki Janusz, Urbańska A., Kloc R., Szymona Z., Rosa Wojciech, Urbańska E.M. // W: European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry - 2016, s. S264-S264
79 Social and technical aspects in solar system design / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Chochowski Andrzej // W: World Renewable Energy Congress 2011-Sweden, Linköping 8-13 may 2011 - 2011, s. 3830-3835
80 The social model of the candidate for the study of the Electric Engineering as an inspiration for flexibility in planning of the study / Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej, Śniadkowski Mariusz // W: 27th EAEEIE Annual Conference, 07-09.06.2017 Grenoble, France : [program] - 2017
81 Softening kinetics in the process of stress relaxation after hot deformation of HSLA steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech // W: 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society Materials and Metallurgy , Šibenik, June 22 – 26,2014 : [abstracts] - 2014, s. 422-422
82 Softening of vegetables by pulsed power / Akiyama Mariko, Gnapowski Sebastian, Shigematsu Yoshitaka , Akiyama Hidenori // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts - 2013, s. 1-1
83 The structure and mechanical properties of copper alloys CuNi2Si and CuNi1P after precipitating hardening / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXI Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 15-20 Sentâbrâ 2014 - 2014, s. 304-308
84 The structure and mechanical properties of the steel X5CrNi18-8 after recycrystalization annealing / Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Korga Sylwester, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 12-19
85 Study of friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst // W: International Conference Sustainable Materials Science and Technology, 15-17 July 2015, Paris-France : Abstracts Book - 2015, s. 57-57
86 Thermal analysis of ibuprofen complex with heptakis(2,3,6-tri-o-benzoyl)-ß-cyclodextrin and its application for ion-selective electrode / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 306-307
87 Thermal analysis of supramolecular complexes of naproxen with cyclodextrins / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 308-309
88 Tribological Behaviour of eutectic coatings obtained by gas metal ARC welding method with use of FE-Mn-C-B-Si-Ni-Cr wire powder / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Berezhanskiy Taras // W: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), 19-21 July 2017, Canary Island/Spain : [referat wygłoszony] - 2017
89 Tribosintez nanostruktur pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni i CR / Paszeczko Mychajło // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie - 2013, s. 191-193
90 Using of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Korga Sylwester // W: III Międzynarodowa Konferencja Innovative Buildings „InBuild”, Kraków, 20-22 listopada 2017 r. - 2017
91 Vliv melìoracìï na rìznomanìttâartropod v rìčkovih dolinah / Kiričenko- Babko M., Majerek Dariusz, Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 122-123
92 Vliv skladovacích podmínek semen řepky na změny modulu stlačitelnosti a deformaci semen / Szwed Grzegorz, Grundas Stanisław, Pecen Josef, Zabloudilová Petra // W: PROSPERUJÍCÍ OLEJNINY 2011 : SBORNÍK REFERÁTŮ Z KONFERENCE KATEDRY ROSTLINNÉ VÝROBY ČZU V PRAZE PRAHA, 8.12.2011 VĚTRNÝ JENÍKOV, 9.12.2011 - Praga, 2011, s. 78-82
93 Wieloskładnikowe stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B przeznaczone na powłoki napawane / Dziedzic Krzysztof // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 50-53
94 Wirtualizacja jako sposób zagospodarowania obecnej infrastruktury informatycznej jednostki edukacyjnej. Oszczędność czy mit? / Lis Robert // W: Check IT Konferencja Informatyczna, 15.03.2016, Lublin - 2016
95 Wykorzystanie elektronicznego nosa do klasyfikacji ścieków pobieranych w urządzeniach oczyszczalni komunalnej / Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Pacia Adriana, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz, Majerek Dariusz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 25-26
96 Wykorzystanie wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny procesów tarcia / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 13-13
97 XPS investigation of secondary structures on friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst, Sobieszek Anna // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
98 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych / Buraczyńska Barbara // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac` - 2016, s. 114-114

Rozdzialy(165)

1 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2011, s. 82-103
2 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: ICERI 2014 : 4th International Conference on Education, Research and Innovation. [Vol.] 81 ; [Red:] Tao F. - Bangkok: Iacsit Press, 2014, s. 40-45
3 Air pollution in Poland in relation to European Union / Cel Wojciech, Lenik Zygmunt, Duda Aneta // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 257-260 [MNiSW: 15]
4 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb / Kuczmaszewska Anna // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 133-162 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ na efektywność procesu kształcenia / Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 299-309
6 Analiza konstrukcji obiektu budowlanego z wykorzystaniem programu ROBOT / Paszeczko Mychajło, Latos Anna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 62-89
7 Analiza programu ROBOT jako narzędzia do modelowania konstrukcji inżynierskich na przykładzie wybranej konstrukcji / Paszeczko Mychajło, Latos Anna // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 118-136 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Analysis of average exchange rates / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 51-61
9 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego / Rarot Halina // W: Poszukiwania filozoficzne. T 2 : Etyka Sztuka Władza i historia; [Red:] Michalczeni Jakub, Mizińska Jadwiga, Ossowska Katarzyna - Olsztyn: 2014, s. 247-264
10 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Rytro ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
11 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziedzic Krzysztof // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 344-349 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
12 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 320-330
13 Bluff in games / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 63-71
14 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 278-289
15 Change of amber structure by pulsed power discharge / Gnapowski Sebastian, Shigematsu Y., Akiyama Hidenori // W: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013) ; San Francisco: IEEE, 2013, s. 594-598
16 Characteristics of ozone generation using different materials on a rotating electrode / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Hosseini S. Hamid R, Murai Akira, Yamabe Chobei // W: Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy; [Red:] Shalapko Jurij, Żółkowski B. - Khmelnytsky-Jaremche: Khmelnytsky National University, 2013, s. 176-185
17 Charakter wychowawczy piękna i brzydoty w sztuce / Śniadkowski Mariusz // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 90-113
18 Charakterystyka nowoczesnych technologii multimedialnych w aspekcie efektywnego wykorzystania w procesie nauczania / Piłat Sebastian, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 288-298
19 The competencies of local self-government authorities supporting the competitiveness and Innovativeness of companies / Pylak Korneliusz, Czyż Paweł, Gorgol Izolda // W: Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2014) [WOS]; [Red:] Grozdanić Visnja - Zagreb: ACAD Conferences ltd, 2014, s. 285-295 .- (Proceedings of the Conference on European Management Leadership and Governance, ISSN: 2048-9021 ) [MNiSW: 10]
20 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Tokovarov Mikhail // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 8665-8674 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
21 Construction of an optimal bonus-malus system / Łazuka Ewa // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 109-126 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Contemporary challenges of visual education / Śniadkowski Mariusz, Dubiel Stanisław // W: Visual thinking - visual culture - visual pedagogy; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 87-94
23 Człowiek nowoczesności wobec psychoterapii filozoficznej i kierownictwa duchowego / Rarot Halina // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 66-89
24 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152
25 Der Einsatz von alternativen Energien im GroBraum Lublin / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie des Wissens; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2012, s. 7-15
26 Der Einsatz von alternativen Energien in Polen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 10-16
27 Der Einsatz von Solarenergie : eine Heraus-Forderung zur Materialstudie / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 85-97
28 Der Postmoderne Mensch in der philosophischen Psychotherapie und der spirituellen Fügung / Rarot Halina // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 17-42
29 Developing an educational board game using information technology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7396-7405 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
30 Die Bedeutung von schönheit in der bildenden Kunst / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 121-145
31 Die Rolle von philosophischer Psychotherapie gegenüber der Tragik des Lebens / Rarot Halina // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 98-120
32 Dylematy młodzieży w kontekście forów internetowych / Śniadkowski Mariusz, Krasylnykova A. // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 95-120
33 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface / Urban Wiesław, Buraczyńska Barbara // W: Economic and social development : 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business" [WOS]; [Red:] Przygoda Miroslaw, Cingula Marijan , Yongqiang Li - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [et al.], 2017, s. 283-291 .- (Book of Proceedings, ISSN 1849-7535) [MNiSW: 15]
34 Education through art today? / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Education. Individual and social dimensions; [Red:] Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz - Lviv: SPOLOM, 2013, s. 180-215
35 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC / Śniadkowski Mariusz, Jankowska Agnieszka // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo, 2016, s. 91-128
36 Energy management in households as part of the sustainable development of the energy economy / Horyński Marek // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
37 Estetyzacja życia – blichtr czy wzorzec zachowań? / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 133-148 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
38 Estimative factors for the exploitation of biofuels in the central eastern region of Poland / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 5; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2011, s. 4-22
39 Fiziko-himičeskie i tribo-mehaničeskie harakteristiki matričnyh uglerodsoderžaŝih pokrytij / Paszeczko Mychajło, Gorokh G., Lozovenko A., Špilevskij E. I. // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 14-19 . 09. 2015. T. 1; Doneck: MCM, 2015, s. 77-81 .- (Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka, ISSN 2079-2670 )
40 The formalization generalization of preferences for transport safety project design / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Szot Tomasz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 146-152 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
41 From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnytskyi National University and Lublin University of Technology / Krasylnykova G., Śniadkowski Mariusz, Pidgaichuk S. // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 854-859
42 Funkcje ruchu religijnego jako środowiska formacyjno-wychowawczego w szkole katolickiej / Śniadkowski Mariusz // W: Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej; [Red:] Maj Adam - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 256-274
43 General classification of 3D printing / Zozulia P., Pyshcheniuk N., Skyba M., Polishchuk Oleh, Malec Mirosław // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 413-421
44 Globalizacyjne kontesty zarządzania / Lis Franciszek, Lis Renata // W: Współczesne konteksty zarządzania; [Red:] Zarębska Anna - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2013, s. 27-44
45 Gry komputerowe narzędziem rozwijania wyobraźni technicznej / Śniadkowski Mariusz, Stachura Adam // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 79-103
46 Gry obronne / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 9-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
47 Historia Katedry Matematyki Stosowanej / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa, Szuster Janusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 202-218 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
48 Historia Katedry Metod i Technik Nauczania / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 163-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
49 Human identity and intercultural relations / Rarot Halina // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 17-26
50 Humanizm i transhumanizm w kształceniu technicznym i w technice / Rarot Halina // W: Inżynier z duszą humanisty : miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie humanistycznym; [Red:] Sośnicka Joanna - Łódź: Wydawnicto Politechniki Łódzkiej, 2017, s. 290-302
51 Identification of periodic components / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 128-141
52 Increase in input power and Change of streamer length during rotation of electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Yamabe Chobei // W: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013) ; San Francisco: IEEE, 2013, s. 429-434
53 Internet a wybrane problemy młodzieży / Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 104-162
54 Investigation of changing of chemical and phase composition of the friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Functional materials and application; [Red:] Xu Gu - Zurich: Trans Tech Publications, 2017, s. 65-68 .- (Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826)
55 Investigation of the friction characteristics in the cylindrical sliding tribosystems / Dykha O., Sorokatyi Ruslan, Makovkin O., Posonskiy S. // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 451-465
56 Izooptyki / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 9-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
57 Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych ? / Majerek Dariusz // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 91-131 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
58 John Bosco’s preventive system in the work of a contemporary educator / Łuczyński Andrzej, Śniadkowski Mariusz // W: Education. Individual and social dimensions; [Red:] Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz - Lviv: SPOLOM, 2013, s. 114-152
59 Katolickie ruchy religijne jako podmiot integralnego wychowania / Śniadkowski Mariusz // W: Učiteľ a hodnoty : európske hodnoty a kultúrne dedičstvo – vyzva pre vzdelávanie; [Red:] Jablonský Tomáš , Matúšová Sylvia - Ružonberok: VERBUM-vydavatel'stvo Katolickej univerzity , 2013, s. 305-320
60 Katolickie ruchy religijne mikroszkołą / Śniadkowski Mariusz // W: Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych; [Red:] Kuchcińska Maria, Szabelska Grażyna - Bydgoszcz: Wydawnctwo Kujawsko-Pomorkiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, s. 71-84
61 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - 2015,
62 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Pietroń Damian // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 79-88 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
63 Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w ruchach religijnych / Śniadkowski Mariusz // W: Wartości w pedagogice. Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice; [Red:] Furmanek Waldemar - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 130-142 .- (Wartości w Pedagogice)
64 Kształtowanie powierzchni materiałów przy projektowaniu kanałów doświetlających / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 345-351
65 Logika matematyczna w prawie / Rososzczuk Renata // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 71-98 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
66 Managing related variety in smart specialisation industries : company specific development path / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: 11 th International Days of Statistics and Economics, September 14–16, 2017, Prague : conference proceedings; [Red:] Loster T., Pavelka Tomáš - Prague: Melandrium, 2017, s. 1285-1294
67 Matematyka w naukach społecznych / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 37-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
68 Matematyka w służbie ekonomii / Łazuka Ewa, Gorgol Izolda // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 11-36 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
69 Mathcad jako narzędzie wspomagające proces nauczania w uczelni technicznej / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Nosal Ewa // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 6; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2014, s. 73-111
70 Media społecznościowe w dobie społeczeństwa informatycznego / Korga Sylwester, Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Poszerzamy horyzonty. T. 5; [Red:] Piotrowska-Puchała Agnieszka, Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solution, 2017, s. 158-166
71 Metody deflatorowe w wycenie przepływów finansowych / Szuster Janusz // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 65-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
72 Modeling of financial markets using structural equations / Majerek Dariusz, Rosa Wojciech // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 121-134
73 Modelowanie 3D jako element nauczania grafiki komputerowej na kierunku edukacja techniczno-informatyczna / Dziedzic Krzysztof // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 6; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2014, s. 112-146
74 Możliwości wykorzystania MES w procesach wytłaczania blach / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // W: 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Rytro, 23-26 09 2014; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014, s. 299-303 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 42)
75 Nowe teorie pedagogiczne w wizualnej kulturze cyfrowej / Rarot Halina // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 11-22 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
76 Obraz władzy najnowszej filozofii rosyjskiej na przykładzie myśli Walentiny G. Fiedotowej / Rarot Halina // W: Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej; [Red:] Brzeziński Bartłomiej, Garczyk Bartłomiej, Jedliński Marek, Nakoneczny Tomasz, Lachowicz Magdalena - Bydgoszcz: Oficya Wydawnicza Epigram, 2017, s. 25-37
77 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: Zdrowie, praca, środowisko - współczesne dylematy; [Red:] Chmielewski Jarosław, Szpringer Monika - Warszawa: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 241-252
78 Ocena właściwości tribologicznych powłok napawanych w warunkach tarcia suchego / Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Dziubińska Anna // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 172-176 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
79 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
80 Ontologiczny wymiar człowieka w sieci / Śniadkowski Mariusz, Żeromska- Charlińska Joanna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2011, s. 7-35
81 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics / Duda Aneta, Korga Sylwester, Lenik Zygmunt // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 313-315 [MNiSW: 10]
82 Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego oraz procedur kalibracyjnych transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego / Makarewicz Anna // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 165-165
83 Opracowanie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorcą a partnerami biznesowymi / Popko Artur // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 198-199
84 Paradygmat kognitywistyczny w badaniach procesów zarządzania i nauczania w szkole wyższej / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnka Lubelska, 2016, s. 112-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
85 Partition problem and analog methods / Mycka Jerzy, Piekarz Monika, Rosa Wojciech // W: APLIMAT 2014 : 13th International Conference on Applied Mathematics. [Vol. 1]; [Red:] Velichova Daniela, Richtarikova Daniela, Szarkova Dagmar , Zahonova Viera - Bratislava: Slovak University of Technology, 2014, s. 256-275
86 Podmioty biorące udział w zwalczaniu i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych / Śniadkowski Mariusz // W: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; [Red:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew, Nowicka Julia - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkola Techniczo-Ekonomiczna, 2016, s. 245-260
87 Podwyższanie trwałości noży wykorzystywanych w urządzeniach do rozdrabniania opon / Paszeczko Mychajło // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 171-171
88 Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznym / Dziedzic Krzysztof // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 173-173
89 Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznym / Barszcz Marcin // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 130-130
90 Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznym / Paszeczko Mychajło // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 128-128
91 Podwyższenie trwałości noży wykorzystywanych w urządzeniach do rozdrabniania opon / Barszcz Marcin // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 129-129
92 Poryzm Ponceleta / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 45-64 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
93 The possibility of modification the product in aspect of its durability improvement exemplified by vascular clamps / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Ławskawski Paweł // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 28-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
94 Powder eutectic materials of Fe-Mn-C-B system for coatings of increased abrasive wear / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta // W: Powder metallurgy - fundamentals and case studies; [Red:] Dobrzański Leszek A. - Rijeka: InTech, 2017, s. 331-348
95 Practical usage of cloud computing in computerinte-grated manufacturing / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 7-18
96 Praktyczno-edukacyjny wymiar rosyjskiej filozofii idealistycznej z przełomu XIX i XX wieku / Rarot Halina // W: (Meta) filozofia - Prax : zbornik vedeckých prispievkov; [Red:] Javorská Andrea, Kocinová Lenka, Wagnerová Simona - Bratilava: [B.w.], 2016, s. 356-369
97 Prawda w różnych dziedzinach kultury w kontekście prawdy naukowej / Rarot Halina // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 11-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
98 The premise of choosing a dedicated IT platform for an online store on the example of companies X and Y operating e-commerce / Buraczyńska Barbara // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 625-634
99 Problem of multistage, strictly positional games with delayed information / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 114-127
100 Problematyka globalnej etyki informatycznej w kształceniu inżynierów / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Baran Katarzyna // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 99-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
101 Problematyka kształcenia technicznego w powiązaniu z zagadnieniami ochrony pracy / Lenik Klaudiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kokowski Ryszard // W: Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy; [Red:] Sas-Badowska Anna - Radom: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,, 2013, s. 7-14 .- (Biblioteka Pedagogiki Pracy; nr 255)
102 Problems with education in the AGE of information society / Śniadkowski Mariusz, Krasylnykova G. // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 880-889
103 Problems with energy supply / Cao Z., Pawłowski Lucjan, Duda Aneta // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 79-86
104 Proces personalizacji portali / Kubalińska Małgorzata // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 29-43
105 Prognostische Faktoren für die Nutzung von Biokraftstoffen in der Lublin Region von Polen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 6; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2012, s. 4-25
106 Prototypowanie walidacyjnych algorytmów dla przemysłowych systemów wizyjnych / Kosicka Ewelina, Korga Sylwester, Mazurkiewicz Dariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 79-84
107 Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym / Rososzczuk Renata // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 63-90 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
108 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 235-257
109 Reflections on the status of the human- and social sciences / Rarot Halina // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: Cornelia Meseke, 2013, s. 114-130
110 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I.Candel - Seville,Spain: IATED Academy, 2014, s. 5735-5745 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
111 Regional research on Internet aided educational processes at different levels / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 53-65
112 Regionale Forschung über Internet gestützte Bildungsprozesse auf verschiedenen Ebenen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 54-69
113 Religion in public life according to Nikolai Berdyaev / Rarot Halina // W: Beyond modernity : russian religious philosophy and post-secularism; [Red:] Mrówczyński-Van Allen Artur, Obolevitch Teresa, Rojek Paweł - Eugene ; Oregon ; USA: Wipf & Stock Publishers, 2016, s. 186-198
114 Results on guarding a line segment as a contribution to the general theory of differential games / Kraska Beata, Rzymowski Witold // W: Recent developments in mathematics and Informatics. Vol. 1, Contemporary mathematics and computer science ; [Red:] Zapała August M. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 139-154
115 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym / Gauda Elżbieta, Gauda Konrad // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 153-234
116 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się / Lis Robert // W: USPRAWNIANIE UCZENIA SIĘ I MNEMOTECHNIKI : WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 9-38
117 Ruchy religijne mikroszkołą dialogu / Śniadkowski Mariusz // W: Dialóg ako cesta spolužitia; [Red:] Krajčiriková L'udmila, Oravcová Marta, Rochovská Ivana - Ružomberok: VERBUM-vydavatel'stvo Katolickej uiverzity v Ružomberku, 2012, s. 253-266
118 Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan Ilin / Rarot Halina // W: Overcoming the secular : Russian religious philosophy and post-secularism; [Red:] Obolevitch Teresa, Rojek Paweł - The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, 2015, s. 11-27
119 Samoorganizacja powierzchni tarcia, powłoki Fe-Mn-C-B o zwiększonej odpornośći na zużycie ścierne / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 185-190
120 Softening of vegetables by pulsed power / Akiyama M., Gnapowski Sebastian, Shigematsu Y., Akiyama H. // W: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013) ; San Francisco: IEEE, 2013, s. 1208-1210
121 Some problems with measuring productivity and management in higher education / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-91
122 Soziale Aspekte der Nutzung von Solarenergie in Hybridsystemen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie des Wissens; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2012, s. 29-45
123 Standardy i wytyczne kursów e-learningowych / Lis Renata // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 7-63
124 Stochastyczny model oceny eksperckiej projektów społecznych w programach Unii Europejskiej / Chabanyuk Yaroslav, Chimka Uliana // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 59-70 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
125 The structure and mechanical properties of AlMg2B and AlMg5 aluminium alloy plates for plastic working / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 649-656
126 Szanse i zagrożenia dostępności usług i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej / Kubalińska Małgorzata // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 103-115 [MNiSW: 4]
127 Szanse i zagrożenia portali społecznościowych na przykładzie facebooka / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 131-152
128 Technologie informacyjne w nauczaniu statystyki i ekonometrii / Łazuka Ewa, Wlaź Paweł // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 28-61
129 Terroryzm jako zagrożenie globalne / Śniadkowski Mariusz // W: Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich; [Red:] Niezbecka Renata Ewa - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 2015, s. 33-42
130 Thermal system diagnostic through signal modeling / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 469-473 [MNiSW: 10]
131 Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych / Kubalińska Małgorzata // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 29-38
132 The use of alternative energy in Poland / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 11-16
133 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Korga Sylwester, Duda Aneta // W: Study of Problems in Modern Science : New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions; [Red:] Shalapko Jurij, Wyszkowska Zofia, Musiał Janusz, Paraska Olga - Khmelnytsky: Khmelnytsky National University, 2015, s. 530-542
134 The use of solar energy in hybrid systems / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 33-40
135 Uwarunkowania kształtowania bezpieczeństwa narodowego / Śniadkowski Mariusz // W: Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa i ich wpływ na rozwój gospodarczy; [Red:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew - Jarosław: Pańtwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2015, s. 41-53
136 Verification process for sewage sludge treatment / Borowski Gabriel // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 185-189 [MNiSW: 10]
137 The visual culture and visual thinking / Rarot Halina // W: Visual thinking - visual culture - visual pedagogy; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: 2014, s. 9-22
138 Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case study / Cieplak Tomasz, Wołoszyńska Aleksandra, Malec Mirosław // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 148-160 [MNiSW: 5]
139 Why should support for innovative processes differ regionally? Are less developed regions so different? / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: 8th International Days of Statistics and Economics : conference [WOS]; [Red:] Loster T., Pavelka Tomas - Slany, Czech Republic: Melandrium, 2014, s. 1254-1264 [MNiSW: 10]
140 Wizualizacja instalacji w zarządzaniu energią w inteligentnych budynkach / Horyński Marek // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 66-94
141 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Êvropejs’ka nauka ta osvìta: prìorìteti, naprâmi ta perpektivi pozvitku : Materìali mìždunarodnoï zaočnoï naukovoï konferencìï; [Red:] Lomakovič A.M, Benera V. Ê V. Ê, Paszeczko Mychajło, Stronsʼkij G. J - Kpemenecʼ: VC KOGPA im. Tarasa Ševčenka, 2015, s. 177-185
142 Wpływ doboru warunków brzegowych w MES na wartości naprężeń elementów cienkościennych / Jakubczak Edyta, Korga Sylwester // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 8; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 65-72 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
143 Wpływ sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo / Śniadkowski Mariusz // W: Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji; [Red:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 2016, s. 75-99
144 Wpływ zachowań proekologicznych na styl życia w warunkach polskich / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 42-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
145 Wspomaganie nauczania przy pomocy oprogramowania typu open source / Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 64-130
146 Wybrane możliwości zastosowania materiałów piezoelektrycznych do sterowania pracą elektrowni wiatrowej / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 339-344
147 Wybrane problemy technologii informacyjnej we wspólczesnej dydaktyce / Śniadkowski Mariusz, Komorowska Beata // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 39-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
148 Wychowanie w sytuacji zagrożeń cyberprzestrzeni / Gejdoš Miroslav, Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 6; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2014, s. 55-72
149 Wychowanie w szkole jako kategoria bezpieczeństwa / Śniadkowski Mariusz // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy : aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej; [Red:] Komorowska Beata, Mazur Piotr - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014, s. 168-181
150 Wykonanie grafiki nadruku z wykorzystaniem procesu flexografiki / Malec Mirosław, Kupczak Łukasz, Poliszczuk Oleg // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 7-37
151 Wykorzystanie oprogramowania Statistica do analizy składki jako czynnika klasyfikującego ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych / Łazuka Ewa // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 38-65
152 Wykorzystanie platformy programistycznej - Arduino w edukacji / Jakubczak Edyta, Korga Sylwester // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 8; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 58-64 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
153 Wykorzystanie programu ARTICULATE STORYLINE w nauczaniu techniki / Chuba Arleta, Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 7-27
154 Wykorzystanie wspomagania komputerowego w projektowaniu i budowie instalacji pilotażowych na przykładzie innowacyjnych rozwiązań urządzeń kanalizacji małośrednicowej zrównoważonego przepływu / Duda Aneta, Korga Sylwester, Skubisz Wiesław // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 304-307
155 Zagadnienia teorii chaosu / Stachura Adam // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Politechnika Lubelska , 2016, s. 97-144 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
156 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych / Łazuka Ewa, Wlaź Paweł // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 7-27
157 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej / Gauda Konrad // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy : aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej; [Red:] Komorowska Beata, Mazur Piotr - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014, s. 240-261
158 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji / Gauda Konrad // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 36-81
159 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej / Cieplak Tomasz, Dudek Piotr, Malec Mirosław // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 25-37 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
160 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Niemczuk Justyna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 28-50
161 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych / Styczeń Joanna, Urzędowski Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia w zakresie budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 109-120
162 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych / Majerek Dariusz // W: Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 : ewaluacja RPO WK-P; Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2016, s. 105-118
163 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych / Borowski Gabriel, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne: zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie; [Red:] Chmiel Marek, Gil Alina, Nowacka Urszula - Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2014, s. 19-34
164 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej / Makarewicz Anna // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 88-110 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
165 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności / Mycka Jerzy, Rosa Wojciech // W: Problemy filozofii matematyki i informatyki; [Red:] Murawski Roman, Woleński Jan - Poznań: Wydanictwo Naukowe UAM, 2018, s. 191-204