Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 28
Łączna liczba publikacji: 607
w tym we współpracy z zagranicą: 173

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(291)

1 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings / Czerniec Myron // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 73-79 [MNiSW: 5]
2 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction / Czerniec Myron // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 1, vol. 11, s. 1-9 [MNiSW: 11]
3 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear / Czerniec Myron, Zhydyk V. B., Czerniec Jurij // MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 1, vol. 50, s. 39-45 [MNiSW: 15]
4 Actual trends in manufacturing systems development / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2016, nr 1, vol. 13, s. 14-23
5 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state / Świć Antoni, Taranenko Victor // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2012, nr 3, vol. 14, s. 215-221 [MNiSW: 15]
6 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala / Czerniec Myron, Opielak Marek // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 4, s. 20-23
7 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2011, nr 1, s. 8-16 [MNiSW: 6]
8 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations / Małecka-Masalska Teresa, Chara Krzysztof, Gołębiowski Paweł, Władysiuk Magdalena, Smoleń Agata, Kurylcio Andrzej, Zuchora Beata, Zubrzycki Jarosław, Orłowska-Kowalik Grażyna, Lupa-Zatwarnicka Krystyna, Polkowski Wojciech // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2013, nr 3, vol. 20, s. 523-527 [MNiSW: 30]
9 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst / Czerniec Myron, Czerniec Jurij, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 1, s. 41-44
10 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 72-80 [MNiSW: 4]
11 Analiza możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do optymalizacji procesów adhezyjnych / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 4, s. 43-47 [MNiSW: 7]
12 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 5-12 [MNiSW: 4]
13 Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich i portugalskich przedsiębiorstw / Piotrowska Katarzyna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2015, nr 3, vol. 31, s. 105-114 [MNiSW: 9]
14 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia / Domińczuk Jacek, Serwin Joanna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 4, s. 42-46 [MNiSW: 4]
15 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 61-65 [MNiSW: 7]
16 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia / Jaremek Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 103-111 [MNiSW: 4]
17 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych / Jaremek Piotr, Czerniec Myron // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 61-71 [MNiSW: 4]
18 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni / Błaszczak Marek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 49-60 [MNiSW: 4]
19 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych / Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 61-65 [MNiSW: 7]
20 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping / Janczarek Marian // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 4, vol. 10, s. 75-83 [MNiSW: 6]
21 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators / Litak Grzegorz, Bernardini Davide, Syta Arkadiusz, Rega Giuseppe, Rysak Andrzej // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1637-1647 [MNiSW: 25]
22 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process / Świć Antoni, Draczew Oleg, Taranenko Victor, Majdalawi Sadi // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 17, vol. 7, s. 10-13 [MNiSW: 5]
23 Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures / Karpiński Robert, Gajewski Jakub, Szabelski Jakub, Barta Dalibor // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 76-86 [MNiSW: 11]
24 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2017, vol. 11, s. 575-578
25 Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 39-48 [MNiSW: 4]
26 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR / Szabelski Jakub, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 12, s. 47-52 [MNiSW: 5]
27 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2011, nr 2, vol. 42, s. 13-22 [MNiSW: 7]
28 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity / Litak Grzegorz, Örd Teet, Rägo Küllike, Vargunin Artjom // PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS - 2012, vol. 483, s. 30-33 [MNiSW: 20]
29 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma / Małecka-Massalska Teresa, Smoleń Agata, Zubrzycki Jarosław, Lupa-Zatwarnicka Krystyna, Morshed Kamal // JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY - 2012, nr 1, vol. 63 [MNiSW: 25]
30 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz, Godlewska Anna, Wittstock Volker // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 62-67 [MNiSW: 5]
31 CAD 3D as an optimization tool / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 5, vol. 155, s. 491-497 [MNiSW: 10]
32 Calculation metod for the evaluation of influence of tooth engagament parity in conical spur gear on contact pressures, wear and durability / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 74-84 [MNiSW: 10]
33 A certain subclass of analytic functions defined by means of dierential subordination / Srivastava Hari M., Raducanu Dorina, Zaprawa Paweł // FILOMAT - 2016, nr 14, vol. 30, s. 3743-3757 [MNiSW: 25]
34 Chaotic vibrations of the duffing system with fractional damping / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Lenci Stefano, Scheffler Michael // CHAOS - 2014, nr 24, s. 013107-1-013107-6 [MNiSW: 40]
35 Characteristics of cyclic heat release variability in the transition from spark ignition to HCCI in a gasoline engine / Sen A. K., Litak Grzegorz, Edwards C. E. A., Finney C. S., Wagner R. M. // APPLIED ENERGY - 2011, nr 5, vol. 88, s. 1649-1655 [MNiSW: 40]
36 Characteristics of products made of 17-4PH steel by means of 3D printing method / Walczak Mariusz, Gąska Daniel, Guzik Mirosław // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 29-36 [MNiSW: 11]
37 Circularly symmetric locally univalent functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY - 2016, nr 4, vol. 39, s. 1615-1635 [MNiSW: 25]
38 Cognitive inconsistency in bipolar patients is determined by increased intra-individual variability in initial phase of task performance / Krukow Paweł, Szaniawska Ola, Harciarek Michał, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Jonak Kamil // JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS - 2017, vol. 210, s. 222-225 [MNiSW: 35]
39 Combustion timing variability in a light boosted controlled auto-ignition engine with direct fuel injection / Hunicz Jacek, Rysak Andrzej, Litak Grzegorz, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2013, nr 3, vol. 15, s. 1093-1101 [MNiSW: 15]
40 Complex dynamics of a bistable electrically charged microcantilever : transition from single well to cross well oscillations / Litak Grzegorz, Abadal Gabriel, Rysak Andrzej, Przywara Hubert // CHAOS SOLITONS & FRACTALS - 2017, vol. 99, s. 85-90 [MNiSW: 30]
41 Complex response of the bistable laminated plate: Multiscale entropy analysis / Borowiec Marek, Rysak Andrzej, Betts D. N., Bowen C. R., Kim H. A, Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2014, nr 10, vol. 129 [MNiSW: 30]
42 Computer aided design and structural analysis of the endoprosthesis of the knee joint / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Górniak Beata // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 84-95 [MNiSW: 11]
43 Computer aided FMS machine tools subsystem of multicriteria analysis / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 7, s. 18-29
44 Computer application system for operational efficiency of diesel railbuses / Wojciechowski Łukasz, Cisowski Tadeusz, Marciniak Józef, Palchevskyi Bogdan // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 85-99 [MNiSW: 11]
45 Computer modelling of energy saving effects / Janczarek Marian, Bulyandra Oleksij // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 47-60 [MNiSW: 11]
46 Computer programming as a tool for the engineering problems analysis / Sobaszek Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2013, nr 2, vol. 9, s. 57-71 [MNiSW: 6]
47 Computer-aided machine tool selection for focused flexibility manufacturing systems using economical criteria / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 10, vol. 124, s. 383-389 [MNiSW: 10]
48 Computer-aided production task scheduling / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 58-69 [MNiSW: 11]
49 Computeranalysis of electromotoric swivel walker movement / Varga Jozef, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 88-95 [MNiSW: 11]
50 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axis / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION - 2012, nr 3, vol. 219, s. 947-958 [MNiSW: 35]
51 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real Axis II / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY - 2015, nr 4, vol. 38, s. 1637-1655 [MNiSW: 25]
52 Creating robust schedules based on previous production processes / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 8, vol. 158, s. 488-495 [MNiSW: 10]
53 Cutting force response in milling of Inconel: analysis by wavelet and Hilbert-Huang transforms / Litak Grzegorz, Kęcik Krzysztof, Rusinek Rafał // LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES - 2013, nr 10, s. 133-140 [MNiSW: 25]
54 Cycle-to-cycle variation of the combustion process in a diesel engine powered by different fuels / Longwic Rafał, Sen A. K., Górski Krzysztof, Lotko W., Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 120-127 [MNiSW: 15]
55 Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition / Bondar O. V., Stolbovoy Vladimir A., Kylyshkanov Manarbek K. , Plotnikov S.V, Erdybaeva N.K., Piotrowska Katarzyna, Czarnacka Karolina, Karwat Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. 91, s. 233-236 [MNiSW: 14]
56 Design and analysis of vibration energy harvesters based on peak response statistics / Adhikari Sondipon, Friswell Michael I., Litak Grzegorz, Khodaparast Hamed Haddad // SMART MATERIALS & STRUCTURES - 2016, nr 6, vol. 25, s. 1-16 [MNiSW: 40]
57 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the hip joint / Karpiński Robert, Szabelski Jakub, Jaworski Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 87-95 [MNiSW: 11]
58 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
59 Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 312-318 [MNiSW: 10]
60 Determination of movement parameters of crossing feed streams with simultaneous mixing and dosing / Kitun A. V., Perednia V. I., Tanaś Agnieszka, Tanaś Wojciech, Romanovitch A. A. // JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 62, s. 84-87 [MNiSW: 12]
61 Diagnosing the automobile starting system / Dziubiński Mieczysław, Drozd Artur, Kordos Paweł, Syta Arkadiusz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2017, nr 3, vol. 170, s. 19-23 [MNiSW: 13]
62 Distortion theorems for certain subclasses of typically real functions / Zaprawa Paweł // STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA - 2012, nr 2, s. 301-308
63 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia / Krukow Paweł, Jonak Kamil, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Podkowiński Arkadiusz, Jonak Katarzyna, Borys Magdalena, Harciarek Michał // PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING - 2018, vol. 275, s. 28-35 [MNiSW: 30]
64 Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesa / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 4, s. 6-9
65 Do pitannâ pro ocnku vplivu koriguvannâ zubìv cilìndričnoï evolventnoï kosozuboï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 4, s. 26-32
66 Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìst / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 3, s. 43-47
67 Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta / Samociuk Waldemar, Wołos Dariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 125-133 [MNiSW: 4]
68 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym / Turski Andrzej, Piotrowska Katarzyna, Caban Jacek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4870-4873
69 Doclìgžennâ umov za čeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ ì dovgovìčnìst’. Častina. 1. Postìjnì umovi vzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 3, s. 22-27
70 Doslìdžennâ navantažuvalhoï zdathosti, znošuvannâ i dovgovìčnosti konìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparhomu začeplennì. Častina 1. Vpliv modulâ začeplennâ / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 3, s. 17-23
71 Doslidžennâ umov začeplennâ zubiv cilindričnoi evol'ventnoi peredači na kontaktnu micnist', znošuv znošuvannâ i dovgovičnist'. Častina 4. Zminni umovi vzaemodii u korigovanomu začeplenni. / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2015, nr 1, vol. 75, s. 69-76
72 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.2. Postìjni umovi vzaêmodìï u korigovanomu začeplenni / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 4, s. 6-15
73 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.3. Zmìnnì umovi bzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 4, s. 49-53
74 Doslìžennâ navantažuvalnoï zdatnostì, znošuvannâ i dovgovìčnostìkonìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparnomu začeplennì. Častina 2. Vpliv peredavalnogo vìdnošennâ / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 4, s. 6-11
75 Dynamic response of a pendulum-driven energy harvester in the presence of noise / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Mitcheson P. D., Toh T. T. // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2013, vol. 476 [MNiSW: 10]
76 Dynamical changes during composite milling: recurrence and multiscale entropy analysis / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Rusinek Rafał // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2011, nr 08-maj, vol. 56, s. 445-453 [MNiSW: 25]
77 Dynamics of a two-phase flow through a minichannel: Transition from churn to slug flow / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2016, nr 131 [MNiSW: 25]
78 Dynamics of a vibrational energy harvester with a bistable beam: voltage response identification by multiscale entropy and “0-1” test / Harris Peter, Bowen C. R., Kim H. A, Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2016, nr 4, vol. 131 [MNiSW: 25]
79 Dynamics of composite nonlinear systems and materials for engineering applications and energy harvesting – The role of nonlinear dynamics and complexity in new developments / Litak Grzegorz, Manoach Emil // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1479-1482 [MNiSW: 25]
80 Dynamics of magnetic field penetration into soft ferromagnets / Ducharne B., Sebald G., Guyomar D., Litak Grzegorz // JOURNAL OF APPLIED PHYSICS - 2015, nr 24, vol. 117, s. 243907-1-243907-9 [MNiSW: 30]
81 Dynamics of stainless steel turning:analysis by flicker-noise spectroscopy / Litak Grzegorz, Polyakov Yuriy S., Timashev Serge F., Rusinek Rafał // PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS - 2013, nr 23, vol. 392, s. 6052-6063 [MNiSW: 30]
82 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 3, s. 526-533 [MNiSW: 10]
83 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 4, vol. 154, s. 279-287 [MNiSW: 10]
84 Economic considerations of disassembly process automation / Szabelski Jakub, Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 12, vol. 162, s. 477-485 [MNiSW: 10]
85 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 1, vol. 175, s. 443-448
86 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 12, vol. 150, s. 554-561 [MNiSW: 10]
87 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 12, vol. 162, s. 385-394 [MNiSW: 10]
88 The effect of noise on the response of a vertical cantilever beam energy harvester / Friswell Michael I., Bilgen Onur, Ali S Faruque, Litak Grzegorz, Adhikari Sondipon // ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK - 2015, nr 5, vol. 95, s. 433-443 [MNiSW: 25]
89 Effect of Ringer's Solution on Tensile Strength of Non-Absorbable, Medium- and Long-Term Absorbable Sutures / Karpiński Robert, Szabelski Jakub, Maksymiuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 11-20 [MNiSW: 10]
90 The effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of the worm gear teeth / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 15]
91 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis / Hunicz Jacek, Medina Alejandro, Litak Grzegorz, Curto-Risso Pedro L., Guzman-Vargas Lev // ENTROPY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 539-559 [MNiSW: 30]
92 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody / Janczarek Marian // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 112-124 [MNiSW: 4]
93 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 2, s. 6-12
94 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann / Gola Arkadiusz, Korzan Anna // INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - 2011, nr 2, s. 39-51
95 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych / Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 47-52 [MNiSW: 7]
96 Energy harvesting by coupled oscillators forced by excitations with harmonic and random components / Litak Grzegorz // PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS - 2014, nr 1, vol. 14, s. 289 -290
97 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning / Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Kitio Kwuimy C. A., Sondipon Adhikari, Borowiec Marek // THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS - 2012, nr 2
98 Energy harvesting enhancement by vibrational resonance / Coccolo Mattia, Litak Grzegorz, Seoane Jesus M., Sanjuan Miguel A. F. // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2014, nr 6, vol. 24 [MNiSW: 30]
99 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions / Litak Grzegorz, Borowiec Marek, Friswell Michael I., Sondipon Adhikari // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2011, nr 3, vol. 49, s. 757-764 [MNiSW: 15]
100 Energy harvesting in a nonlinear cantilever piezoelastic beam system excited by random vertical vibrations / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Sondipon Adhikari // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14, s. 1-13 [MNiSW: 25]
101 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Ali S Faruque, Adhikari Sondipon, Lees Arthur W., Bilgen Onur // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2013, nr 7, vol. 13 [MNiSW: 20]
102 Estimates of initial coefficients for Bi-univalent functions / Zaprawa Paweł // ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS - 2014, vol. 2014 [MNiSW: 40]
103 Evaluation of the strength, wear, and durability of a corrected cylindrical involute gearing, with due regard for the tooth engagement conditions / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2016, nr 1, vol. 37, s. 89-97 [MNiSW: 15]
104 Experimental analysis of the dynamical response of energy harvesting devices based on bistable laminated plates / Syta Arkadiusz, Bowen C. R., Kim H. A, Rysak Andrzej, Litak Grzegorz // MECCANICA - 2015, nr 8, vol. 50, s. 1961-1970 [MNiSW: 30]
105 Experimental research and statistic analysis of polymer composite adhesive joints strength / Rudawska Anna, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Droździel Paweł, Bociąga Elżbieta, Madleňák Radovan, Kasperek Dariusz // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9 [MNiSW: 15]
106 Failure diagnosis of a gear box by recurrences / Syta Arkadiusz, Jonak Józef, Jedliński Łukasz, Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2012, nr 4, vol. 134 [MNiSW: 20]
107 Forschung über den einfluss der getreidefeuchtigkeit auf die ungleichmässigkeit der brecherarbeit / Tomporowski Andrzej, Flizikowski B., Piotrowska Katarzyna, Petrich R. // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2014, nr 5, vol. XXII, s. 271-276 [MNiSW: 5]
108 Gas Bubbles and Slugs Crossover in Air–Water Two-phase Flow by Multifractals / Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Górski Grzegorz, Mosdorf Romuald // ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES - 2017, nr 6, vol. 72, s. 535-539 [MNiSW: 20]
109 Generalized method for calculating the durability of sliding bearings with technological out-of-roundness of details / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY - 2015, nr 2, vol. 229, s. 216-226 [MNiSW: 20]
110 A generalized method for the evaluation of the influence of teeth correction on the service life, wear, and contact strength of cylindrical involute gears / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 4, vol. 47, s. 553-560 [MNiSW: 15]
111 Generalized method for the evaluation of wear in cylindrical involute gears / Czerniec Myron, Kelbinski E., Yarema R. Ya. // MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 47, s. 45-51 [MNiSW: 15]
112 Hyper-coherence and increased energy of gamma oscillations in patient with first onset schizophrenia and ccerebral white matter damage / Jonak Kamil, Krukow Paweł, Karakuła- Juchnowicz Hanna // CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY - 2016, nr 3, vol. 17, s. 141-148 [MNiSW: 7]
113 Identification and quantification analysis of nonlinear dynamics properties of combustion instability in a diesel engine / Yang Li-Ping, Ding Shun-Liang, Litak Grzegorz, Song En-Zhe, Ma Xiu-Zhen // CHAOS - 2015, nr 25, s. 013105-1-013105-13 [MNiSW: 45]
114 Identification of regular and chaotic isothermal trajectories of a shape memory oscillator using the 0–1 test / Bernardini Davide, Rega Giuseppe, Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS - 2013, nr 1, vol. 227, s. 17-22 [MNiSW: 25]
115 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 19-25 [MNiSW: 10]
116 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 1-2, vol. 1, s. 33-57
117 Implementation of MS Access software for casing-class manufacturing features saving / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 2, vol. 10, s. 44-56 [MNiSW: 6]
118 Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements / Szabelski Jakub, Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 11, s. 223-233
119 Increasing the elasticity of multitasking machining using tooling for tools and workpiece clamping in a cnc machine tool / Mazurek Lech, Świć Antoni, Janczarek Marian // ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING - 2012, nr 1, vol. 5, s. 55-60
120 Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia / Krukow Paweł, Harciarek Michał, Moryłowska-Topolska Justyna, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Jonak Kamil // COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY - 2017, s. 1-16 [MNiSW: 25]
121 Intermittency and multiscale dynamics in milling of fiber reinforced composites / Sen Asok K., Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Rusinek Rafał // MECCANICA - 2013, nr 4, vol. 48, s. 783-789 [MNiSW: 30]
122 Investigation of two-phase flow patterns by analysis of Eulerian space–time correlations / Rysak Andrzej, Litak Grzegorz, Górski Grzegorz, Mosdorf Romuald // INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW - 2016, vol. 85, s. 23-37 [MNiSW: 40]
123 Kierunki rozwoju robotyki / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA - 2017, nr 6/dod.2, s. 23-28
124 Koebe sets for certain classes of circularly symmetric functions / Zaprawa Paweł // COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE - 2016, nr 3, vol. 354, s. 245-252 [MNiSW: 20]
125 Koebe sets for the class of functions convex in two directions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 2, vol. 41, s. 282-292 [MNiSW: 15]
126 Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych / Sobaszek Łukasz, Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 2, s. 20-26 [MNiSW: 7]
127 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych opartych na wiedzy w procesach projektowo-konstrukcyjnych na uczelni technicznej / Błaszczak Marek // GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION - 2014, nr 3, s. 3-11 [MNiSW: 8]
128 Kvazistatičeskaâ kontaktnaâ zadača dlâ cilindričeskih soedinenij s maloj ogrankoj konturov tel / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2011, nr 3, s. 24-29
129 Kwalikacja części do obróbki w oparciu o ich złożoność technologiczną / Świć Antoni // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 13-27 [MNiSW: 4]
130 The limiting behaviour of sums and maximums of iid random variables from the viewpoint of different observers / Krajka Tomasz, Rychlik Zdzisław // PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS - 2014, nr 2, vol. 34, s. 237-252 [MNiSW: 15]
131 Matching Pursuit algorithm in assessing the state of rolling bearings / Jonak Kamil, Krukow Paweł // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 2, vol. 13, s. 61-71 [MNiSW: 11]
132 Mathematical model of identification and automation the process of shaft machining in elastic deformable condition / Taranenko Victor, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2012, nr 2, vol. 8, s. 59-72
133 Mechanism of origin of structural vibrations in conical roller bearings / Marchuk V. I., Ravenets L. M., Marchuk S. V., Świć Antoni // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 68-72 [MNiSW: 5]
134 Mehrschneiden-Zerkleinerung der Polymer-Laminate – Teil 1: mathematisches model / Tomporowski Andrzej, Kasner R., Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna, Siekierka Ł. // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2014, nr 6, vol. XXII, s. 359-363 [MNiSW: 5]
135 Mehrschneiden-zerkleinerung der polymer-laminate – teil 2: experimentale forschungen / Tomporowski Andrzej, Piasecka Izabela, Kasner R., Piotrowska Katarzyna, Siekierka Ł. // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2014, nr 6, vol. XXII, s. 364-370 [MNiSW: 5]
136 Melnikov's criteria, parametric control of chaos, and stationary chaos occurrence in systems with asymmetric potential subjected to multiscale type excitation / Kitio Kwuimy C. A., Nataraj C., Litak Grzegorz // CHAOS - 2011, nr 4, vol. 21, s. 0-0 [MNiSW: 40]
137 A method for increasing the economical effectiveness of the low rigidity shafts machining process / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 11, vol. 161, s. 469-477 [MNiSW: 10]
138 A method for modelling the flow of objects to be machined in FMS using enterprise dynamics / Osak-Sidoruk Marta, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 10, s. 46-56 [MNiSW: 6]
139 A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 1. Service life and wear / Czerniec Myron, Yarema R. Ya., Chernets Yu. M. // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 3, vol. 48, s. 289-300 [MNiSW: 15]
140 A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 2. Contact strength / Czerniec Myron, Yarema R. Ya., Czerniec Jurij // MATERIALS SCIENCE - 2013, nr 6, vol. 48, s. 752-756 [MNiSW: 15]
141 Method of achieving accuracy of thermo-mechanical treatment of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Draczew Aleksandr, Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 62-70 [MNiSW: 10]
142 Method of control of machining accuracy of low-rigidity elastic-deformable shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Litak Grzegorz // LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES - 2014, nr 2, vol. 11, s. 260-278 [MNiSW: 25]
143 A method of qualification of parts for production in flexible manufacturing system / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 11, vol. 149, s. 576-585 [MNiSW: 10]
144 Metod ocìnki vplivu koriguvannâ ì znošuvannâ zubìv cilìndričnoï peredačì na dovgovìčnìst ta mìcnìst. Č.1. Dovgovìčnìst ì znošuvannâ / Czerniec Myron, Yarema R. Ya., Czerniec Jurij // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2012, nr 3, s. 30-39
145 Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP) / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Majdalawi Sadi // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2014, nr 1, vol. 9, s. 206-212
146 Metoda na oszacowanie wpływu zużycia na wytrzymałość stykową oraz trwałość przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 246-253 [MNiSW: 4]
147 Metoda obliczeniowa trwałości przekładni ślimakowej ze ślimakiem ewolwentowym / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy // TRIBOLOGIA - 2013, nr 2, s. 31-43 [MNiSW: 6]
148 Metodologia pomiarów istotnych parametrów walcowania skośnego / Penkała Piotr // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2011, nr 2, vol. 0, s. 792-799 [MNiSW: 5]
149 Micro-geometry surface modelling in the process of low-rigidity elastic-deformable shafts turning / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz, Opielak Marek // IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 42, s. 159-167 [MNiSW: 25]
150 Milling as a method of surface pre-treatment of steel for adhesive bonding / Rudawska Anna, Reszka Magdalena, Warda Tomasz, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Stancekova Dana // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2016, nr 23, vol. 30, s. 2619-2636 [MNiSW: 20]
151 Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 4, s. 29-35 [MNiSW: 7]
152 Model numeryczny pozwalający na ocenę wpływu długości zakładki na wytrzymałość połączeń klejowych / Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 3, s. 50-54 [MNiSW: 4]
153 Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 38, s. 77-88 [MNiSW: 6]
154 Modeling the reliability and efficiency of flexible synchronous production line / Świć Antoni, Mazurek Lech // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 4, vol. 0, s. 41-48 [MNiSW: 15]
155 Modelling and simulation of production flow in job-shop production system with enterpris dynamics software / Gola Arkadiusz, Wiechetek Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 87-97 [MNiSW: 11]
156 Modelling of characteristics of turning of shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 61-73 [MNiSW: 11]
157 Modelowanie podsystemu obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk Marta // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 6, s. 66-73 [MNiSW: 4]
158 Modelowanie powierzchniowe w systemie Catia v5 / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 129-136 [MNiSW: 4]
159 Modelowanie układów dynamicznych szlifowania wałów o małej sztywności / Świć Antoni, Taranenko Victor, Szabelski Jakub // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, s. 13-24 [MNiSW: 15]
160 Modelowanie złożenia silnika w programie Solid Edge / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 5-13 [MNiSW: 4]
161 Multiple solutions and corresponding power output of a nonlinear bistable piezoelectric energy harvester / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Adhikari Sondipon // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B - 2016, nr 4, vol. 89 [MNiSW: 20]
162 A multiple-criteria approach to machine-tool selection for focused flexibility manufacturing systems / Gola Arkadiusz, Świć Antoni, Kramar Vadim // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2011, nr 4, vol. 2, s. 21-32 [MNiSW: 4]
163 The multiple-criteria decision analysis method as a tool for the evaluation of project work in technical majors / Błaszczak Marek // GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION - 2017, nr 2, s. 12-18 [MNiSW: 9]
164 New interactive technologies for meeting the needs and achieving profit, the study on the use of augmented reality in marketing / Gola Arkadiusz, Wiechetek Łukasz // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, vol. 18, s. 395-409 [MNiSW: 14]
165 The new method of determining Koebe domains for the class of typically real functions under Montel's normalization / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2014, nr 2, vol. 38, s. 246-251 [MNiSW: 20]
166 Noise effected energy harvesting in a beam with stopper / Borowiec Marek, Litak Grzegorz, Lenci Stefano // INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS - 2014, nr 8, vol. 14, s. 1440020-1-1440020-10 [MNiSW: 25]
167 Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip mass / Friswell Michael I., Ali S Faruque, Bilgen Onur, Adhikari Sondipon, Lees Arthur W., Litak Grzegorz // JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES - 2012, nr 13, vol. 23, s. 1505-1521 [MNiSW: 30]
168 Nonlinear analysis of a broadband energy harvester based on bistable configuration / Bradai Sonia, Naifar Slim, Viehweger Cristian, Kanoun Olfa, Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2015, vol. 224, s. 2919-2927 [MNiSW: 30]
169 Nonlinear analysis of braking delay dynamics for the progressive gears in variable operating conditions / Lonkwic Paweł, Syta Arkadiusz // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2016, nr 7, vol. 18, s. 4401-4408 [MNiSW: 15]
170 Nonlinear analysis of energy harvesting systems with fractional order physical properties / Kitio Kwuimy C. A., Litak Grzegorz, Nataraj C. // NONLINEAR DYNAMICS - 2015, nr 1-2, vol. 80, s. 491-501 [MNiSW: 40]
171 Nonlinear analysis of the ripping head power time series / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Gajewski Jakub, Jonak Józef // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 39-51 [MNiSW: 15]
172 Nonlinear and multiscale dynamics of smart materials in energy harvesting / Litak Grzegorz, Manoach Emil, Halvorsen Einar // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2015, nr 14, vol. 224, s. 2671-2673 [MNiSW: 30]
173 Nonlinear dynamics of a regenerative cutting process / Litak Grzegorz, Schubert Sven, Radons Günter // NONLINEAR DYNAMICS - 2012, nr 3, vol. 69, s. 1255-1262 [MNiSW: 35]
174 Nonlinear oscillations, transition to chaos and escape in the Duffing system with non-classical damping / Ruzziconi Laura, Litak Grzegorz, Lenci Stefano // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 22-38 [MNiSW: 15]
175 Nonlinear response of the mass-spring model with non-smooth stiffness / Litak Grzegorz, Seoane Jesus M., Zambrano Samuel, Sanjuan Miguel A. F. // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2012, nr 1, vol. 22, s. 1-11 [MNiSW: 25]
176 Nonlinear vibration of semitrailer suspension: wavelet and multiscale entropy-based approaches / Koszałka Grzegorz, Hunicz Jacek, Rysak Andrzej, Litak Grzegorz // ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS - 2016, nr 4, vol. 86, s. 761-768 [MNiSW: 20]
177 Nowe podejście w regulacyjnym zarządzaniu potokami transportowymi / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 93-98 [MNiSW: 4]
178 Numerical analysis of spinal loads in spondylolisthesis treatment using pedicle screws – preliminary research / Zubrzycki Jarosław, Smidova Natalia, Litak Jakub, Ausiyevich Andrei // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 64-76 [MNiSW: 11]
179 Numerical simulation studies on the process of machining of shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 42-53 [MNiSW: 11]
180 Ocena wybranych technik TCT w odwzorowaniu rzeczywistych obiektów / Jarosiński Sebastian, Sobaszek Łukasz, Wojciechowski Łukasz, Gregorczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - 2016, nr 10, s. 212-124 [MNiSW: 3]
181 Ocìnka vplibu parametrìv konìčnih evolventnih peredač na ïh dovgovìčnìst ta znošuvannâ. Častina 2. Kosozubì peredačì / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 2, s. 6-12
182 Ocìnka vplivu radìal’nogo zazoru u pìdšipniku kovzannâ na dovgovìčnìst’ ì maksimal’nì kontaktnì tiski / Czerniec Myron // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 3, s. 39-43
183 Old and new order of linear invariant family of harmonic mappings and the bound for Jacobian / Sobczak-Kneć Magdalena, Starkov Viktor, Szynal Jan // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2011, nr 2, s. 191-202 [MNiSW: 5]
184 On circularly symmetric functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS - 2014, vol. 37, s. 59-66 [MNiSW: 4]
185 On coefficients problems for typically real functions related to gegenbauer polynomials / Zaprawa Paweł, Figiel Magdalena, Futa Anna // MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 2, vol. 14, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 20]
186 On functions convex in the direction of the real axis with a fixed second coefficient / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION - 2011, nr 15, vol. 217, s. 6644-6651 [MNiSW: 35]
187 On functions convex in the direction of the real axis with real coefficients / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2011, nr 2, vol. 18, s. 321-335 [MNiSW: 15]
188 On properties of the class of semi-typically real functions / Trąbka-Więcław Katarzyna // ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL - 2012, nr 2, s. 81-85
189 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function / Trąbka-Więcław Katarzyna // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2012, nr 1, vol. 19, s. 81-90 [MNiSW: 15]
190 On simulation of a bistable system with fractional damping in the presence of stochastic coherence resonance / Litak Grzegorz, Borowiec Marek // NONLINEAR DYNAMICS - 2014, nr 3, vol. 77, s. 681-686 [MNiSW: 40]
191 On the conjecture of Hayami and Owa concerning the class ℛ(α) / Zaprawa Paweł // JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS - 2017, nr 1, vol. 23, s. 25-32 [MNiSW: 9]
192 On the Fekete-Szegö problem for classes of bi-univalent functions / Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2014, nr 1, vol. 21, s. 169-178 [MNiSW: 15]
193 On the Fekete–Szegö type functionals for starlike and convex functions / Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2018, nr 2, vol. 42, s. 537-547 [MNiSW: 15]
194 On the order of strongly starlikeness in some classes of starlike functions / Nunokawa Mamoru, Sokół Janusz, Trąbka-Więcław Katarzyna // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2015, nr 145, s. 142-149 [MNiSW: 15]
195 On typically real functions which are generated by a fixed typically real function / Sobczak-Kneć Magdalena, Trąbka-Więcław Katarzyna // CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL - 2011, nr 3, vol. 61, s. 733-742 [MNiSW: 15]
196 Optimizing the Electrical Power in an Energy Harvesting System / Coccolo Mattia, Litak Grzegorz, Seoane Jesus M., Sanjuán Miguel A. F. // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2015, nr 12, vol. 25 [MNiSW: 30]
197 Organizacja przestrzeni składowania dla potrzeb magazynowania środków ochrony roślin / Gola Arkadiusz, Świć Antoni, Sobaszek Łukasz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 5, s. 690-699 [MNiSW: 15]
198 Oszacowanie wpływu korekcji zębów na zużycie, trwałość oraz wytrzymałość kontaktową ewolwentowych przekładni walcowych o zębach prostych / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Yarema R. Ya. // TRIBOLOGIA - 2011, nr 3, vol. 42, s. 17-29 [MNiSW: 7]
199 Oszacowanie wpływu modułu na trwałość stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 4]
200 Oszacowanie wpływu modułu na zużycie stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Jaremek Piotr, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 81-84 [MNiSW: 4]
201 Oszacowanie wpływu owalności elementów łożyska ślizgowego na trwałość według uogólnionego modelu kumulacyjnego zużywania / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2013, nr 5, s. 9-20 [MNiSW: 6]
202 Performance of a piezoelectric energy harvester driven by air flow / Kitio Kwuimy C. A., Litak Grzegorz, Borowiec Marek, Nataraj C. // APPLIED PHYSICS LETTERS - 2012, nr 100, s. 024103-1-024103-3 [MNiSW: 40]
203 Phase control in the mass-spring model with non-smooth stiffness and external excitation / Coccolo Mattia, Seoane Jesus M., Litak Grzegorz, Sanjuan Miguel A. F. // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2013, nr 12, vol. 23 [MNiSW: 30]
204 Platform ONE4ALL as service oriented architecture (SOA) in implementing computer solutions / Gąska Daniel, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 8, s. 64-76
205 Platform one4all new computer solutions in service-oriented architecture (SOA) / Gąska Daniel, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 319-325 [MNiSW: 10]
206 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem autobusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Brumerčikova Eva, Piotrowska Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1203-1209 [MNiSW: 4]
207 Porównanie rezultatów tworzenia modeli cyfrowych za pomocą skanerów 3D / Piłat Marcin, Sobaszek Łukasz, Wojciechowski Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - 2016, nr 10, s. 147-162 [MNiSW: 3]
208 Prediction of the life of a sliding bearing based on a cumulative wear model taking into account the lobing of the shaft contour / Czerniec Myron // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2015, nr 2, vol. 36, s. 163-169 [MNiSW: 15]
209 A predictive model of multi-stage production planning for fixed time orders / Kozłowski Edward, Terkaj Walter, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2014, nr 3, vol. 5, s. 23-32 [MNiSW: 8]
210 Preparation of construction production of metal sheet for means of transport / Penkała Piotr, Płowaś Beata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 17, vol. 7, s. 77-82 [MNiSW: 5]
211 The problems of n-valence in some classes of analytic functions / Sobczak-Kneć Magdalena, Trąbka-Więcław Katarzyna // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2014, nr 3, vol. 21, s. 455-464 [MNiSW: 15]
212 Problemy harmonogramowania w systemach produkcyjnych / Sobaszek Łukasz // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2013, nr 1, s. 175-178 [MNiSW: 1]
213 Problemy wspomagania decyzji w systemach utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 49-52 [MNiSW: 7]
214 Proces walcowania skośnego w technologii wytwarzania rur bez szwu / Penkała Piotr // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 5-6, s. 22-26 [MNiSW: 3]
215 Proces wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego sterowanie i zarządzanie produkcją w zakładzie obróbki metali KOMECH / Gąska Daniel, Świć Antoni // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 27-38 [MNiSW: 4]
216 Processing speed is associated with differences in IQ and cognitive profiles between patients with schizophrenia and their healthy siblings / Jonak Kamil, Krukow Paweł, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Juchnowicz Dariusz, Moryłowska-Topolska Justyna, Flis Marta // NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY - 2017, nr 11, vol. 71, s. 33-41 [MNiSW: 20]
217 Prognozuvannâ dovgovìčnostì červâčnih peredač z arhìmedovim ta evolventnim červâkom / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 2, s. 21-25
218 Projekt aplikacji komputerowej umożliwiającej sterowanie robotem przemysłowym kawasaki RS00N / Grobelny Sebastian, Jarosiński Sebastian, Piłat Marcin, Pieniak Daniel, Sobaszek Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - 2016, nr 10, s. 163-176 [MNiSW: 3]
219 Quasistatic contact problem for cylindrical joints with minor cutting of the contours of the bodies / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 3, vol. 47, s. 294-300 [MNiSW: 15]
220 Raman Study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions / Kolesov E.A., Tivanov Mikhail, Korolik O., Apel P., Skuratov V. A., Saad A. M., Komissarov I.V., Świć Antoni, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS - 2017, nr 3, vol. 9, s. 03020-1-03020-4
221 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 4, vol. 166, s. 15-22
222 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester / Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Adhikari Sondipon // MECCANICA - 2016, nr 5, vol. 51, s. 1017-1025 [MNiSW: 30]
223 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester with fractional damping / Cao Junyi, Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Shengxi Zhou, Inman Daniel J., Chen Yangquan // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS - 2015, nr 6, vol. 130 [MNiSW: 25]
224 Regular and chaotic vibrations in the rub impact model of a Jeffcott rotor with a fractional restore force / Litak Grzegorz, Sawicki J. T. // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2013, nr 3, vol. 64, s. 31303-p1-31303-p5 [MNiSW: 20]
225 The research on the technological system in deep holes chambering process / Świć Antoni, Draczew Oleg, Szot Tomasz, Majdalawi Sadi // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 7-12 [MNiSW: 4]
226 Research process the straightening of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Drachev O., Sobaszek Łukasz // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2015, nr 1/2, vol. 12, s. 52-61
227 Responses of bistable piezoelectric-composite energy harvester by means of recurrences / Syta Arkadiusz, Bowen Christopher R. , Kim H. Alicia , Rysak Andrzej, Litak Grzegorz // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2016, vol. 76-77, s. 823-832 [MNiSW: 45]
228 Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkom / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 1, s. 142-146
229 SAT0063 association of the programmed death 1 gene polymorphism with the development of rheumatoid arthritis in the population of south-eastern Poland / Siwiec A., Majdan M., Ciesielka M., Mlak R., Krajka Tomasz // ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES - 2015, nr Suppl 2, vol. 74, s. 670-671 [MNiSW: 45]
230 Scientific and technological description of heat and mass transfer processes in chambers / Janczarek Marian, Świć Antoni // ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING - 2012, nr 10, s. 55-60
231 Second Hankel determinant for close-to-convex functions Deuxième déterminant de Hankel pour les fonctions presque convexes / Răducanu Dorina, Zaprawa Paweł // COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE - 2017, nr 10, vol. 355, s. 1063-1071 [MNiSW: 20]
232 Second hankel determinants for the class of typically real functions / Zaprawa Paweł // ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS - 2016, vol. 2016
233 Selected strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Grzesiczak Dominik // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 135-141 [MNiSW: 10]
234 Self-aggregation Phenomenon and Stable Flow Conditions in a Two-Phase Flow Through a Minichannel / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES - 2015, nr 10, vol. 70, s. 843-849 [MNiSW: 20]
235 Sets of univalence in some classes of analytic functions / Koczan Leopold, Trąbka-Więcław Katarzyna // MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 1-15 [MNiSW: 20]
236 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA - 2014, vol. 103, s. 67-68
237 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 3, s. 21-24 [MNiSW: 5]
238 The simulation of influence of engagement conditions and technological teeth correction on contact strength, wear and durability of cylindrical spur gear of electric locomotive / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY - 2017, nr 1, vol. 231, s. 57-62 [MNiSW: 20]
239 Some remarks on close-to-convex and strongly convex functions / Nunokawa Mamoru, Sokół Janusz, Trąbka-Więcław Katarzyna // MATHEMATICA SCANDINAVICA - 2015, nr 2, vol. 116, s. 309-319 [MNiSW: 15]
240 Specific neuropsychological and neurophysiological dysfunctions of a patient with first-onset schizophrenia and comorbid white matter damage / Krukow Paweł, Jonak Kamil, Moryłowska-Topolska Justyna, Karakuła- Juchnowicz Hanna // ACTA NEUROPSYCHOLOGICA - 2017, nr 2, vol. 15, s. 201-219 [MNiSW: 12]
241 Sposoby pozycjonowania i detekcji obiektów w układach chwytowych manipulatorów / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 161-169 [MNiSW: 4]
242 The standardized audit of safety and the reliability of ERP systems / Gąska Daniel, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 7, s. 65-76
243 Stationary response of nonlinear magneto- piezoelectric energy harvester systems under stochastic excitation / Martens Wolfram, Wagner Utz von, Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1665-1673 [MNiSW: 25]
244 Statistics of a noise-driven elastic inverted pendulum / Halvorsen Einar, Litak Grzegorz // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2015, nr 1, vol. 70, s. 1-6 [MNiSW: 15]
245 Sterowanie dokładnością obróbki elektrochemicznej wałów długowymiarowych / Draczew Oleg, Świć Antoni, Taranenko Victor // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 75-79 [MNiSW: 4]
246 Sterowanie dokładnością obróbki wałków o małej sztywności / Świć Antoni, Wołos Dariusz // IM INZYNIERIA MASZYN - 2014, nr 1, vol. 19, s. 62-77 [MNiSW: 4]
247 Sterowanie układem dynamicznym obróbki części osiowosymetrycznych o małej sztywności / Draczew Oleg, Świć Antoni, Taranenko Victor // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 85-92 [MNiSW: 4]
248 Structural analysis of articular cartilage of the hip joint using finite element method / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 240-246 [MNiSW: 10]
249 Structural analysis of the pelvic girdle before and аfter hip replacement procedure / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Ausiyevich Andrei, Smidova Natalia // SCIENCE AND TECHNIQUE - 2018, nr 2, vol. 17, s. 165-172
250 Structure and Physicomechanical Properties of Nanostructured (TiHfZrNbVTa)N Coatings after Implantation of High Fluences of N+(10(18)cm(-2)) / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Borba S., Piotrowska Katarzyna, Boiko Oleksandr // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 2, vol. 132, s. 217-221 [MNiSW: 15]
251 Study of dynamics of two-phase flow through a minichannel by means of recurrences / Litak Grzegorz, Górski Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2017, vol. 89, s. 48-57 [MNiSW: 45]
252 A study on the impact of teeth meshing conditions and profile correction on the carrying capacity, wear, and life of a cylindrical gear / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2016, nr 2, s. 25-43 [MNiSW: 15]
253 A survey of a selection of methods for determination of Koebe sets / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2017, nr 2, vol. 71, s. 63-67 [MNiSW: 8]
254 Survival analysis method as a tool for predicting machine failures / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 3, vol. 177, s. 421-428
255 Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form / Dobroczyński Mateusz, Trąbka-Więcław Katarzyna, Wolszczak Piotr // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA - 2014, nr 4/dod. 3, s. 20-23
256 Synteza modeli i algorytmów identyfikacji sytuacji w zarządzaniu potokami transportowymi / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 91-102 [MNiSW: 4]
257 Systemy transportu na zautomatyzowanych liniach montażowych / Domińczuk Jacek // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2011, nr 2, vol. 0, s. 183-191 [MNiSW: 5]
258 A Technique for Calculating Tribotechnical Characteristics of Tractive Cylindrical Gear of VL-10 Locomotive / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2017, nr 1, vol. 38, s. 23-29 [MNiSW: 15]
259 Technologie IT jako narzędzia wsparcia twórczej dyskusji w rozwiązywaniu problemów inżynierskich / Błaszczak Marek // GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION - 2016, nr 1, s. 3-8 [MNiSW: 9]
260 Technology of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity / Świć Antoni, Draczew Aleksandr, Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 207-214 [MNiSW: 10]
261 Third hankel determinants for starlike and convex functions of order alpha / Orhan Halit , Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY - 2018, nr 1, vol. 55, s. 165-173 [MNiSW: 15]
262 Third Hankel Determinants for Subclasses of Univalent Functions / Zaprawa Paweł // MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 1, vol. 14, s. 1-10 [MNiSW: 20]
263 Točnìst’ ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ za uzagalnenoû kumulâcìjnoû modellû znošuvannâ / Czerniec Myron, Czerniec Jurij, Zhidik V. B. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2014, nr 1, s. 39-44
264 Transport nienormatywnych elementów elektrowni wiatrowych w Polsce / Tomporowski Andrzej, Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10672-10677 [MNiSW: 10]
265 Two phase flow bifurcation due to turbulence: transition from slugs to bubbles / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B - 2015, nr 88, vol. 239, s. 1-6 [MNiSW: 20]
266 The use of computer image analysis in determining adhesion properties / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 10, s. 68-77 [MNiSW: 6]
267 Using methods of the reverse engineering to carry personalised preoperative stabilisers out on the example of vertebrae of human spine / Kozłowska Ewelina, Zubrzycki Jarosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
268 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna model / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 4, s. 11-17
269 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 1, s. 6-15
270 Vertical beam modal response in a broadband energy harvester / Litak Grzegorz, Rysak Andrzej, Borowiec Marek, Scheffler Michael, Gier Joachim // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS - 2016, nr 4, vol. 230, s. 541-552 [MNiSW: 20]
271 Vibration energy harvesting by a Timoshenko beam model and piezoelectric transducer / Stoykov Stanislav, Litak Grzegorz, Manoach Emil // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2015, vol. 224, s. 2755-2770 [MNiSW: 30]
272 Vpliv ogranennâ vala na rozrahunkovu dovgovìčnìst’ pìdšipnika kovzannâ / Czerniec Myron // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 3, s. 14-16
273 Vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï konìčnoï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst’ / Czerniec Myron // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 3, s. 109-113
274 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 28-37 [MNiSW: 4]
275 Working parameters of the electron-beam-generated Ion source for ISOL facilities / Yushkevich Yu. , Turek Marcin, Mączka Dariusz, Pyszniak Krzysztof, Słowiński Bronisław, Vaganov Yu. , Zubrzycki Jarosław // NUKLEONIKA - 2012, nr 3, vol. 57, s. 351-356 [MNiSW: 15]
276 Wpływ korekcji przekładni walcowej o zębach ewolwentowych na zużycie oraz trwałość / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy // TRIBOLOGIA - 2015, nr 1, s. 13-24 [MNiSW: 15]
277 Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na wytrzymałość połączenia adhezyjnego / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 30-36 [MNiSW: 4]
278 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich / Tomporowski Andrzej, Piotrowska Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10668-10671 [MNiSW: 10]
279 Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 14-26 [MNiSW: 4]
280 Wstęp do komputerowego modelowania charakterystyk układu dynamicznego obróbki ubytkowej wałów o małej sztywności / Szabelski Jakub // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 148-155 [MNiSW: 4]
281 Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie przygotowania produkcji / Penkała Piotr // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 2, s. 147-150 [MNiSW: 5]
282 Wytrzymałość dorażna połączeń adhezyjnych / Domińczuk Jacek // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 1, s. 14-17
283 Wzornictwo przemysłowe odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy / Wac-Włodarczyk Andrzej, Zubrzycki Jarosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 15-15
284 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej / Szyszko Grzegorz, Piotrowska Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10557-10561 [MNiSW: 10]
285 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego / Zubrzycki Jarosław, Braniewska Magdalena // MECHANIK - 2017, nr 1, s. 46-47 [MNiSW: 11]
286 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych / Kasner R., Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna, Tomporowski Andrzej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2102-2108
287 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk Marta // INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - 2012, nr 3, s. 23-36
288 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn / Pieniak Daniel, Zubrzycki Jarosław, Wojciechowski Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - 2016, nr 10, s. 61-80 [MNiSW: 3]
289 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2012, nr 1-2, s. 238-243
290 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych / Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 3, s. 9-12 [MNiSW: 7]
291 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Słowiński Bronisław, Yushkevich Yu. , Pyszniak Krzysztof, Zubrzycki Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, s. 290-293 [MNiSW: 10]

Monografie (42)

1 Automation and robotics in production engineering / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław[Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław.- Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, 160 s.- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
2 Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich : katalog ofert / Wojciechowski Łukasz.- Lublin: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A., 2013, 296 s.
3 Computer aided production engineering / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Identyfikacja i sterowanie układem dynamicznym obróbki skrawaniem / Abakumow Aleksandr, Taranenko Victor, Zubrzycki Jarosław, Taranenko Gieorgij.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 205 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Informatics methods as tools to solve industrial problems / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 75 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 5]
6 Information support for integrated flexible manufacturing systems / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Banaszak Zbigniew, Krestianpol Olena, Lozynskyi Vasyl, Palchevskyi Bogdan, Pavlysh Volodymyr.- Lutsk: Vezha-Print, 2014, 343 s.
7 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Innowacyjne procesy technologiczne / Świć Antoni[Red:] Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 94 s.
9 Innowacyjne procesy wytwórcze / Świć Antoni, Taranenko Victor[Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 148 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
10 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 144 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
11 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Santarek Krzysztof, Świć Antoni, Piekarski Wiesław, Dudziak Agnieszka, Stoma Monika, Paszek Alfred, Wittbrodt Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 121 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań / Zubrzycki Jarosław[Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, 223 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania / Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław[Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 169 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Inżynieria biomedyczna : telemedycyna / Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław[Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 163 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Dominik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+R / Żuraw Marcin, Momot Jarosław, Opielak Marek, Bichta Henryk, Mościcki Leszek, Zubrzycki Jarosław[Red:] Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A., 2011, 149 s.
17 Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych / Palchevskyi Bogdan, Świć Antoni, Pavlysh Volodymyr, Banaszak Zbigniew, Gola Arkadiusz, Krestianpol Olena, Lozynskyi Vasyl.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 376 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
19 Management and control of manufacturing processes / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 181 s. [MNiSW: 5]
20 Maszyny i procesy produkcyjne / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
21 Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi / Świć Antoni, Stamirowski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 122 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
22 Modelowanie i sterowanie obróbką ubytkową osiowosymetrycznych części o małej sztywności / Świć Antoni, Taranenko Victor, Abakumow Aleksandr, Taranenko Gieorgij, Wołos Dariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 265 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
23 New materials and IT technologies in production engineering / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 169 s. [MNiSW: 5]
24 New methods in intustrial engineering and production management / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 97 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
25 Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznej / Charczenko Aleksander, Świć Antoni, Taranenko Victor[Red:] Kusz Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 299 s.
26 Optimization of production processes / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
27 Podstawy fizjologii : podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznej / Małecka-Massalska Teresa.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 101 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
28 Procesy produkcyjne / Gawlik Józef, Plichta Jarosław, Świć Antoni.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, 316 s.
29 Projektowanie i sterowanie procesami / Janczarek Marian, Lipski Jerzy[Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 146 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
30 Robotics and manufacturing systems / Koukolová Lucia, Świć Antoni[Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 224 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
31 Systemy technologiczne w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 199 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
32 Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 Technologia roztaczania otworów głębokich w częściach o małej sztywności / Szot Tomasz, Świć Antoni.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 147 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
34 Technologie informacyjne w technice i kształceniu / Janczarek Marian, Lipski Jerzy[Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 137 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
35 Theory and practice of industrial and production engineering / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Pfäffikon: Trans Tech Publications, 2015, 362 s.- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
36 Tribokontaktnì zadačì dlâ cilìndričnih z'êdnan' z tehnologìčnoû nekruglìstû = Zagadnienia kontaktu tribologicznego w układach cylindrycznych z niekołowością technologiczną / Czerniec Myron.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2013, 273 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
37 Współczesne technologie w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 139 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
38 Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek[Red:] Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 283 s.- (Monografia naukowa)
39 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie / Janczarek Marian[Red:] Janczarek Marian.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 106 s.
40 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej / Świć Antoni, Draczew Oleg, Taranenko Victor.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 207 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
41 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów / Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Wydawnicwo LTN, 2014, 170 s.
42 Збірник задач з пору матеріалів = Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / Komorzycki Cyprian, Czerniec Myron.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 336 s.- (Podręczniki Politechniki Lubelskiej)

Projekty wynalazcze (12)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Konik obrabiarki [patent 212961] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 12, s. 2897-2897 [MNiSW: 25]
3 Konik obrabiarki [patent nr 211537] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1073-1073 [MNiSW: 25]
4 Konik obrabiarki [patent nr 213606] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
5 Konik obrabiarki [patent nr 213607] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Bagimov Igor, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
6 Konik obrabiarki [patent nr 213608] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Bagimov Igor, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
7 Konik obrabiarki [patent nr 214058] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1426-1426 [MNiSW: 25]
8 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37
9 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz, Świć Antoni // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
10 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz, Świć Antoni // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 20, s. 56-56
11 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] / Parafiniuk Stanisław, Kocira Sławomir, Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 10]
12 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] / Parafiniuk Stanisław, Kocira Sławomir, Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, s. 55-56

Referaty (69)

1 Analiza konfiguracji systemów produkcyjnych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej / Gola Arkadiusz // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemysł i systemy transportowe” : [książka abstraktów] - 2018, s. 24-25
2 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow / Penkała Piotr // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 174-178
3 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign / Wajszczak E., Galas Dominik, Penkała Piotr // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 68-69
4 Association of the programmed death 1 gene polymorphism with the development of rheumatoid arthritis in the population of South-Eastern Poland / Siwiec A., Majdan M., Ciesielka M., Mlak R., Krajka Tomasz // W: 10th Central European Congress of Rheumatology CECR 2014, 6-7 December 2014, Vienna, Austria : [Abstracts] - 2014, s. S204-S205
5 Asymptotic scales in the spatial behaviour of two-gap superconductivity / Ord T., Litak Grzegorz, Vargunin A., Rago K. // W: International School "Multi-Condensates Superconductivity", 19-25 July 2014r., Erice, Sicily : book of abstracts - 2014, s. 7-7
6 Biomaterials in transplantology and techniques / Jartym Karol, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 43-44
7 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques / Gryka J., Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 109-110
8 CAD 3D as a tool of intelligent manufacturing / Zubrzycki Jarosław, Kozłowska Ewelina, Piotrowska Katarzyna // W: International Conference „ Robotics and Intelligent Manufacturing Systems”, Jun 2013, Košice, Slovakia - 2013, s. 123-129
9 Characteristics of an ion source for short-lived nuclide production / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Słowiński B. , Vaganov Yu. , Yushkevich Yu. , Zubrzycki Jarosław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 180-180
10 The comparsion of ageing effect on selected epoxy adhesives / Szabelski Jakub // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 92-94
11 Compiled of mathematical model and processes control system synthesis of hole drilling / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2012, s. 238-243
12 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // W: II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’17): book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
13 Do pitannâ pro vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’ pri visotnomu koriguvannì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // W: Ol’vìjs’kij Forum -2014: Strategìï Kraïn Pričornomorc’kogo Regìonu v Geopolìtičnomy Prostorì. Mižnarodna Noukovo-Praktična Konferencìâ, 4-7 červnâ 2014, Mikolaïv, Ukraïna - 2014, s. 8-9
14 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym / Turski Andrzej, Piotrowska Katarzyna, Caban Jacek // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
15 Domains of n-valence for some classes of analytic functions / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: II Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", September 20-23, 2016, Olsztyn - 2016
16 Dynamic system of grinding of low - rigidity shaft / Świć Antoni, Taranenko Victor, Opielak Marek // W: XII-th International Conference on Science and Technology.Technological Systems of Information in Production Engineering ( TSIPE), 27-29 May 2015, Kazimierz Dolny - 2015
17 Dynamics of magnetic field penetration into the conducting magnet / Ducharne B., Sebald G., Guyomar D., Litak Grzegorz // W: 5 International Symposium on Strong Nonlinear Vibronic and Electronic Interactions in Solids 1-3 May 2015, Tartu, Estonia: program and book of abstracts - 2015, s. 58-58
18 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy / Borowiec Marek, Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Proceedings of the International Conference of Energy Harvesting, Storage, and Transfer (EHST'17) - 2017, s. 108-1-108-4
19 Formirovanie parametrov šerohovatosti detali mnogoprohodhoj tokarnoj obrabotke / Świć Antoni // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2012, s. 210-213
20 Gibkoe avtomatizirovannoe proizvodstvo kak obekt proektirovaniâ / Świć Antoni // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4 - 2011, s. 186-191
21 Heat resistance of selected two component epoxy adhesives / Szabelski Jakub // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 183-184
22 Hybrydowy system oceny stanu silnika turbinowego / Gajewski Jakub, Machrowska Anna, Jonak Kamil // W: 29 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 25-27 stycznia 2016 - 2016
23 The influence of brushing on microhardness of magnesium alloys surface layer / Czapla K., Szabelski Jakub // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building and Transportations Industries: Materials of the Scientific Technical Conference of Students and Young Scientists, Sevastopol, 17-19 of April, 2012 - 2012, s. 3-5
24 Klasy funkcji pół-typowo-rzeczywistych z unormowaniem Montela / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", September 23-25, 2015, Rzeszów - 2015, s. 59-60
25 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym / Błaszczak Marek, Dąbrowski Piotr // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 5-16
26 Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w pramagentycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych = The Concept of utilising cobalt alloys in paramagnetic supporting structures of magnetic separators / Błaszczak Marek, Świć Antoni // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa = International Scientific Conference "Przemysł i systemy transportowe = Industry and transport systems", 19-21 kwietnia/April 2018, Nowy Sącz-Lwów / Nowy Sącz-Lviv - 2018, s. 10-11
27 Level-set image processing methods in medical image segmentation. / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech, Małecka-Massalska Teresa // W: NTAV/SPA 2012 - New Trends in Audio and Video sSignal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 27-29 September 2012, Łódź - 2012, s. 39-41
28 Mechanical properties of bone cements after ageing in ringer's solution / Szabelski Jakub, Karpiński Robert // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 33-33
29 Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP) / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław // W: III-oï Mìžnarodnoï Naukowo-Tehničnoï Konferencïï TK - 2014 „ Progresivnì Naprâmki Rozvitku Tehnologìčnih Kompleksìv”, 28-30 travnâ 2014, Ukraina : zbírnik naukovih prac’ - 2014, s. 12-13
30 Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108
31 Nanorobots / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 42-43
32 New type of sensor for heart rhythm monitoring / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Małecka-Massalska Teresa // W: NTAV/SPA 2012 - New Trends in Audio and Video sSignal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 27-29 September 2012, Łódź - 2012, s. 157-159
33 Noise effected energy harvesting in a beam with stopper / Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013
34 Nonlinear oscillations of an elastic inverted pendulum / Litak Grzegorz, Coccolo Mattia, Friswell Michael I., Ali S Faruque, Sondipon Adhikari, Lees Arthur W., Bilgen Onur // W: NSC 2012 – 4th IEEE International Conference on Nonlinear Science and Complexity, August 6-11, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 113-116
35 O problemie współczynników funkcji prawie wypukłych / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: III Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathemetica", 27-29.09.2017, Rzeszów, Polska - 2017, s. 64-65
36 Oddziaływanie implantów metalicxznych na procesy życiowe / Błaszczak Marek // W: Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym", 15-16 maja 2018, UMCS : program konferencji : [prezentacja] - 2018
37 On coefficient problem for close-to-convex functions / Zaprawa Paweł, Trąbka-Więcław Katarzyna // W: Computational Methods and Function Theory 2017, 10-15 July 2017, Lublin, Poland - 2017, s. 156-156
38 On properties of the class of semi-typically real functions / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: 8th International Symposium on Geometric Function Theory and Applications, 26-31 August 2012, Ohrid, Macedonia - 2012, s. 41-42
39 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: 16th International Conference on Analytic Functions and Related Topics, 26-29 June 2011, Chełm - 2011, s. 55-55
40 Opredilenie teplovogo balansa kladovyh holodilnyh / Janczarek Marian // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4 - 2011, s. 74-77
41 Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2013, s. 283-289
42 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Piotrowska Katarzyna, Brumerčikova Eva // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 106-106
43 The problems of n-valence in same classes of analytic functions / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: 12th International Symposium on Geometric Function Theory and Applications, August 24-28, 2016, Alba Iulia, Rumunia - 2016, s. 36-36
44 Raman study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions / Kolesov E.A., Tivanov Mikhail, Korolik O., Apel P., Skuratov Vladimir, Komissarov I.V., Saad Anis, Świć Antoni, Żukowski Paweł // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 89-89
45 Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstve / Świć Antoni, Opielak Marek, Taranenko Victor // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2013, s. 274-278
46 Robotics in the medicine / Zubrzycki Jarosław, Piotrowska Katarzyna // W: International Conference „ Robotics and Intelligent Manufacturing Systems”, Jun 2013, Košice, Slovakia - 2013, s. 117-122
47 Robots and manipulators in medicine / Bielecki Piotr, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 104-105
48 Scheduling in digital factory / Sobaszek Łukasz // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 7-9
49 Seleced strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
50 Selected issues of telerehabilitation technologies / Chudy K., Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 89-90
51 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 27 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 26-30.01.2014 r., Zakopane - 2014, s. 67-68
52 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 26 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 28-31.01.2013 r., Zakopane - 2013, s. 1-7
53 Structure and mechanical properties of nanocomposite films Nb-Al-N as a function of the deposition parameters / Ivashchenko M.M., Rogoz V.M. , Skrynskiy P.L., Piotrowska Katarzyna // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 - 2015, s. 53-53
54 Structure and physical-mechanical properties of nanostructured (TiHfZrNbVTa)N coatings after implantation of high doses (10 18 cm -2) of N + / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Borba S., Piotrowska Katarzyna, Boiko Oleksandr // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 82-82
55 Structure and properties of multilayered vacuum-arc TiN/ZrN coatings before and after annealing : experiment and first-principles calculations / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Lisovenko M.O, Bilovol Kateryna, Piotrowska Katarzyna, Kołtunowicz Tomasz // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 81-81
56 Structure of the typical automated process of designing hole drilling operations / Zubrzycki Jarosław // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4 - 2011, s. 241-244
57 Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations / Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz, Borowiec Marek // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 67-67
58 Subclasses of semi-typically real functions / Trąbka-Więcław Katarzyna // W: 9th International Symposium on Geometric Function Theroy and Applications, August 26-30, 2013, Istanbul, Turkey - 2013, s. 47-47
59 Superconductivity in a multi-orbital Hubbard model / Litak Grzegorz, Ord T., Rago K., Vargunin A. // W: 5 International Symposium on Strong Nonlinear Vibronic and Electronic Interactions in Solids 1-3 May 2015, Tartu, Estonia: program and book of abstracts - 2015, s. 46-46
60 Technologie IT jako narzędzia wsparcia twórczej dyskusji w rozwiązywaniu problemów inżynierskich / Błaszczak Marek // W: Technologie Edukacyjne 2016 : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Świnoujście-Ystad-Świnoujście, 16-18 czerwca 2016 : [program] - 2016
61 Telemedicine - introduction / Głos Michał, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 111-112
62 Temperature dependent size of the Cooper pairs in a BCS-type two-band superconductor / Litak Grzegorz, Ord T., Rago K., Vargunin A. // W: 5 International Symposium on Strong Nonlinear Vibronic and Electronic Interactions in Solids 1-3 May 2015, Tartu, Estonia: program and book of abstracts - 2015, s. 68-68
63 Torsional vibration of machines with gear errors / Less AW., Friswell Michael I., Litak Grzegorz // W: 9th International Conference on Damage Assessment of Structures (DAMAS), Univ Oxford, St Annes Coll, Oxford, ENGLAND, JUL 11-13, 2011 - 2011 [MNiSW: 10]
64 Transport nienormatywnych elementów elektrowni wiatrowych w Polsce / Tomporowski Andrzej, Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 91-91
65 The using ions in cancer therapy / Dzierżak Róża, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 106-107
66 Vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na ïh znošuvannâ pri visotnomu koriguvannì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // W: Ol’vìjs’kij Forum -2014: Strategìï Kraïn Pričornomorc’kogo Regìonu v Geopolìtičnomy Prostorì. Mižnarodna Noukovo-Praktična Konferencìâ, 4-7 červnâ 2014, Mikolaïv, Ukraïna - 2014, s. 24-26
67 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich / Tomporowski Andrzej, Piotrowska Katarzyna // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 91-91
68 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej / Szyszko Grzegorz, Piotrowska Katarzyna // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 89-89
69 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych / Kasner R., Piasecka Izabela, Piotrowska Katarzyna, Tomporowski Andrzej // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015

Rozdzialy(193)

1 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Gola Arkadiusz, Taranenko Victor // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 357-367 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
2 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania / Skrzypczyński Dawid, Stamirowski Jerzy, Gola Arkadiusz // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 50-63 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 498-509
4 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych / Szerafin Jerzy, Zaprawa Paweł // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 61-75
5 Analiza awaryjności parku maszynowego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem narzedzi predykcji / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 638-650
6 Analiza biomechaniczna stawu biodrowego / Penkała Piotr, Kiryczuk Katarzyna // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 115-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego / Gola Arkadiusz, Kosicka Ewelina, Daniewski Kamil, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 558-569
8 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego / Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 420-431
9 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych / Janczarek Marian // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 128-137
10 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych / Gorecki Tomasz // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 105-114
11 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej / Gorecki Tomasz // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2013, s. 19-35
12 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej / Gola Arkadiusz, Kaniewska-Pawik Ilona, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzysto Zarządzania Produkcją, 2015, s. 863-876
13 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 658-669
14 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia / Gąska Daniel // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 41-56
15 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 805-814
16 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy / Domińczuk Jacek, Szabelski Jakub // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 42-54 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity / Rysak Andrzej, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald // W: Recurrence plots and their quantifications : expanding horizons : proceedings of the 6th International Symposium on Recurrence Plots, Grenoble, France, 17-19 June 2015 [WOS]; [Red:] Webber Charles L., Ioana Cornel, Marwan Norbert - [B.m]: Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 65-91 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 180) [MNiSW: 15]
18 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow / Szerafin Jerzy, Zaprawa Paweł // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 321-327 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
19 Analysis of spinning of conical vessels / Penkała Piotr // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 32-41 .- (Monografie- Politechnika Lubelska)
20 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits / Jaremek Piotr // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 31-39 [MNiSW: 5]
21 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Taranenko Victor, Gola Arkadiusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 238-245 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
22 Application of artificial neural networks in image recognition / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil, Zubrzycki Michał // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - 2016, s. 84-90 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
23 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization / Gola Arkadiusz, Kłosowski Grzegorz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł, Prieto Javier - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 29-36 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
24 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2015 : 16th International Conference Wroclaw, Poland, October 14–16, 2015; [Red:] Jackowski K., Burduk R., Walkowiak K., Woźniak M., Yin Hujun - Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 256-263 .- (Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743; nr 9375)
25 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence : 13th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Semalat Ali , Bocewicz Grzegorz , Sitek Paweł , Nielsen Izabela , García-García Julián A. , Bajo Javier - Cham : Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 505-513 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357) [MNiSW: 15]
26 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil, Opielak Grzegorz, Krukow Paweł, Maciejewski Ryszard // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 335-341 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
27 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement / Gola Arkadiusz, Nieoczym Aleksander // W: MSMI 2017 - 4th International Conference on Management Science and Management Innovation : proceedings; [Red:] Hui-Ming Wee - Suzhou ; China: Atlantis Press, 2017, s. 185-188 .- (Advances in Economics, Business and Management Research, ISSN 2352-5428; nr 31)
28 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek M., Paprzycki M. - New York: IEEE, 2017, s. 575-578 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2325-0348) [MNiSW: 15]
29 Application of two-layer kohonen networ in image re cognition / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - 2016, s. 91-96 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
30 Asymptotics of the products of sums of independent and non-identically distributed random variables / Krajka Tomasz, Matuła Przemysław, Naderi Habib // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 46-68 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
31 Automation of shafts machining / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 109-126 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
32 Automation of shafts machining about low rigidity / Zubrzycki Jarosław // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 110-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 815-824
34 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami / Samociuk Waldemar, Samociuk Dorota, Wołos Dariusz, Krzysiak Zbigniew // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 58-70 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
35 Bionika / Pluta Wioleta, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna - wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 69-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
36 Changes in the structure and physical properties of heat-treated cobalt-based biomaterial / Błaszczak Marek // W: Intelligent Computing and Information Engineering (ICIE 2017) : conference proceedings ; [Red:] Cao Yong, Yongqiang Li - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 118-123 .- (Topics in Intelligent Computing and Industry Design, ISSN 2523-1731; nr 1)
37 Charakterystyka i podział materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 127-140
38 Charakterystyka wodno-polimerowych chłodziw hartowniczych / Gorecki Tomasz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 81-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
39 Comparative analysis of methods for assessing the durability of roller cones bits / Jaremek Piotr // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 100-109 .- (Monografie- Politechnika Lubelska)
40 Comparison of surface free energy calculation methods / Domińczuk Jacek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 259-265 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
41 Computer-aided design of human knee implant / Zubrzycki Jarosław, Smidova Natalia // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 172-181 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 913) [MNiSW: 10]
42 Computer-aided design of human knee implant / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 110-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
43 The concept of robotic station for measurement of the friction force between fibre-optic cable and duct / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł, Ghiculescu Daniel // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 44-49 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482; nr 844)
44 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 107-114 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
45 Diagnoza chorób na podstawie zapachu / Pluta Wioleta, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 129-140 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
46 Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of view / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innovations in management and production engineering; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 226-238
47 Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem metody FMEA na przykładzie przedsiębiorstwa z branży cukierniczej / Płaza Milena, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 138-148
48 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP / Kulisz Monika, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 624-635
49 Dynamic system modeling of shaft machining process in elastic deformable condition / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 171-184 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
50 Dynamic system of grinding of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Taranenko Victor, Gola Arkadiusz, Opielak Marek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 281-289 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
51 Dynamical response of a van der Pol System with an external harmonic excitation and fractional derivative / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Discontinuity and complexity in nonlinear physical systems; [Red:] Machado J. A. Tenreiro , Baleanu Dumitru, Luo Albert C. J. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 107-112 .- (Nonlinear Systems and Complexity)
52 Dynamical response of a van der Pol–Duffing System with an external harmonic excitation and fractional derivative / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Applied non-linear dynamical systems; [Red:] Awrejcewicz Jan - Switzerland: Springer, 2014, s. 139-150 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
53 Dynamics and effectiveness of Villari effect in magnetostrictive composite beam in the presence of magnetic field / Rysak Andrzej // W: Vibration, control and stability of dynamical systems : DSTA 2017; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA Druk i Reklama, 2017, s. 493-500
54 Dynamics and noise level estimation in two-phase flow through a mini channel / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 115-121 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482 )
55 Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modes / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz // W: Discontinuity and complexity in nonlinear physical systems; [Red:] Machado J. A. Tenreiro , Baleanu Dumitru, Luo Albert C. J. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 359-367 .- (Nonlinear Systems and Complexity)
56 Dynamics of two-phase flow through a minichannel: fourier and multiscale entropy analyses / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 217-223 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
57 Economic forecasting of the transportation services using analytic approach / Wojciechowski Łukasz, Cisowski Tadeusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 102-107 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
58 Efekty energetyczne uzyskane w technicznych komorach cieplnych / Janczarek Marian // W: Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi; [Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 19-28 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
59 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017); [Red:] Yue Xiao-Guang , McAleer Michael - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 320-324
60 Elektroniczny rekord pacjenta – ścieżką cyfryzacji służby zdrowia / Gąska Daniel, Fijewska Marta, Góźdź Małgorzata // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 121-135
61 Eliminacja strat w zakresie efektywności wykorzystania parku maszynowego - case study na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z obszaru Lubelszczyzny / Rozwałka Olga, Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 159-171
62 EMAS w zakładzie przemysłowym / Gorecki Tomasz // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 72-81
63 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators / Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Kitio Kwuimy C. A., Sondipon Adhikari, Borowiec Marek // W: Dynamical systems : analytical / numerical methods, stability, bifurcation and chaos; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 173-178
64 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass / Rysak Andrzej, Scheffler Michael, Gier Joachim, Borowiec Marek, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 741-750
65 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies / Rysak Andrzej, Müller Michael, Borowiec Marek, Zubrzycki Jarosław, Litak Grzegorz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 507-512
66 Energy harvesting in a pendulum system with impacts / Litak Grzegorz, Toma Daniel, Vinolo Carlos, Manuel Antoni, Rysak Andrzej, del Rio Joaquin // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 105-110
67 Enhancing energy harvesting system using materials with fractional order stiffness / Kitio Kwuimy C. A., Litak Grzegorz, Nataraj C. // W: Proceedings of the ASME 2013 Dynamic Systems and Control Conference (DSCC2013), Vol. 1 [WOS]; Palo Alto: ASME, 2013, s. 1-5 [MNiSW: 10]
68 Evaluation of durability of a plain bearing with shaft and bush roundness deviations / Czerniec Myron, Lebedeva Natalia // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2017, s. 78-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
69 Flexible manufacturing system for machining parts of a body / Penkała Piotr // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 90-99 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
70 Heat and mass transfer processes in thermal treatment chambers for fruit / Janczarek Marian // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 192-202 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
71 Historia chirurgii i materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 140-151
72 Human resource selection for manufacturing system using petri nets / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 132-140 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
73 Hurtownia danych przedsiębiorstwa przemysłowego / Gorecki Tomasz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-100 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
74 Identification of regular and chaotic solutions of shape memory oscillators by means of the 0-1 test / Bernardini Davide, Rega Giuseppe, Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz // W: Dynamical systems : analytical / numerical methods, stability, bifurcation and chaos; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 141-146
75 Identyfikacja problemów i doskonalenie procesu produkcji wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością i lean manufacturing / Płaza Milena, Gola Arkadiusz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 7-19 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
76 Implanty i protezy bioniczne / Martychowiec Aneta, Śliwa Joanna, Katarzyna Siodłowska, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2012, s. 105-124
77 Influence of atmospheric temperature changes on the thermal stability of the technical chamber / Janczarek Marian, Świć Antoni // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnia Lubelska, 2012, s. 47-56
78 The influence of current MMA welding on the mechanical properties of welded joints / Penkała Piotr // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 89-100 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
79 The influence of synergism in the modeling of phase transition plot algorithms for alloys / Błaszczak Marek // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 217-225 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
80 The influence of the shape of a polymer wall on selected mechanical properties / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 211-216 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
81 Innowacyjna technologia wytwarzania długich wałów o małej sztywności / Świć Antoni // W: Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji [2016]; [Red:] Lipski Jerzy, Santarek Krzysztof, Świć Antoni, Piekarski Wiesław, Dudziak Agnieszka, Stoma Monika, Paszek Alfred, Wittbrodt Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 83-104
82 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637)
83 Intensity function in evaluation of production process stability / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: 3rd International Conference on Social Science (ICSS 2016); Pennsylvania, U.S.A.: DEStech Publications, Inc., 2016, s. 898-904 .- (DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, ISSN 2475-0042)
84 Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 460-471
85 A Knowledge-Based Approach to Product Concept Screening / Relich Marcin, Świć Antoni, Gola Arkadiusz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 12th International Conference [WOS]; 2015, s. 341-348 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing) [MNiSW: 15]
86 Koebe domains for some classes of n-fold symmetric functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // W: 60 years of analytic functions in Lublin in memory of our professors and friends Jan G. Krzyż, Zdzisław Lewandowski and Wojciech Szapiel : Monographs; [Red:] Szynal Jan - Lublin: University of Economics and Innovation , 2012, s. 127-137
87 Komputerowe wspomaganie projektowania endoprotezy stawu kolanowego człowieka / Słomka Michał, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechika Lubelska, 2012, s. 177-197
88 Komputerowe wspomaganie zabiegów alloplastycznych na przykładzie endoprotezoplastyki stawu kolanowego / Kulawiuk Agnieszka, Penkała Piotr, Sobaszek Łukasz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T.6; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015, s. 41-56 .- (Monografie - Politechnika Koszalińska, ISSN: 0239-7129; nr 302)
89 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego / Braniewska Magdalena, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 147-170 .- (Monografia naukowa)
90 Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>> / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 397-409
91 Koncepcja cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Pazowski Piotr, Wojciechowski Łukasz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 190-199
92 Koncepcja harmonogramowania tras przewozowych w aspekcie wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdów / Wojciechowski Łukasz, Cisowski Tadeusz // W: Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka; [Red:] Ungiert Dariusz - Dęblin: WSOSP, 2016, s. 104-115
93 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym / Błaszczak Marek, Dąbrowski Piotr // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechika Lubelska, 2014, s. 38-49 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
94 Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłócen procesu produkcyjnego / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Towarzstwo Zarządzania Produkcją, 2015, s. 622-634
95 Koncepcje wykorzystania środowiska CAMD w procesie dydaktycznym na kierunkach technicznych / Błaszczak Marek // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 101-112 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
96 Kształtowanie dróg technologicznych obróbki części w systemie wytwórczym / Świć Antoni // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 20-30
97 Logistyczne dylematy organizacji przepływu produkcji / Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Sobaszek Łukasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 52-65 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
98 Logistyczne zarządzanie potokami drobnicy na kolei w warunkach ograniczeń / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 137-148
99 Łańcuchy dostaw węgla w ujęciu probabilistycznym / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 115-134
100 Materiały używane do stabilizacji złamań / Penkała Piotr, Gorecki Tomasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Gola Arkadiusz, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 42-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
101 Mathematical model of the hole drilling process and typical automated process for designing hole drilling operations / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Taranenko Victor // W: Robotics in theory and practice [WOS]; [Red:] Pachnikova Lucia, Hajduk Mikulas - Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013, s. 221-229 .- (Applied Mechanics and Materials) [MNiSW: 10]
102 Mathematical modelling the assembly cell operation in the context of increasing its reliability / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Computing and Information Engineering (ICIE 2017) : conference proceedings ; [Red:] Cao Yong, Wu Qu - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 124-132
103 Mathematical models for manufacturing systems capacity planning and expansion – an overview / Gola Arkadiusz, Relich Marcin, Kłosowski Grzegorz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 125-131 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
104 Measurements of the work of adhesion for different structural materials typical surface treatment methods / Domińczuk Jacek, Szabelski Jakub // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 137-147 [MNiSW: 5]
105 Metody harmonogramowania produkcji / Sobaszek Łukasz // W: Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji; [Red:] Lorencowicz Edmund, Żak Iwona Eliza - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2012, s. 79-82
106 Metodyka skracania czasu przezbrojeń SMED / Gorecki Tomasz // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: 2011, s. 84-94
107 Model dystrybucji przesyłek drobnych na kolei / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 122-136
108 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
109 Modeling of economic forecasting of manufacturing processes in transport services market / Wojciechowski Łukasz, Cisowski Tadeusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 141-145 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
110 Modelling and systemic analysis of models of dynamic systems of shaft machining / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Taranenko Victor // W: Robotics in theory and practice [WOS]; [Red:] Pachnikova Lucia, Hajduk Mikulas - Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013, s. 211-220 .- (Applied Mechanics and Materials) [MNiSW: 10]
111 Modelling characteristics turning processing for want of management by a elastic deformed condition / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Gola Arkadiusz // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 109-114 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
112 Modelling of dynamic system characteristics of deep hole drilling process with tools about flexible stifness / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Opielak Marek // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 333-339 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
113 Modelling of energy harvesting system from vertically excited magnetostrictive beam / Borowiec Marek, Syta Arkadiusz // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 128-137 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482 ; nr 844)
114 Modelowanie czaszki człowieka na podstawie zdjęć CT / Zubrzycki Jarosław, Małecka-Massalska Teresa // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 35-58
115 Modelowanie matematyczne zagadnień inżynierskich w Matlabie / Zubrzycki Jarosław, Sobaszek Łukasz // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 82-93
116 Modelowanie w ochronie zdrowia - malformacje tętniczo-żylne / Nazar Krzysztof, Kowalczyk Dawid, Zubrzycki Jarosław, Pietura Radosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 69-82 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
117 Modules supporting engineering design in Cad systems / Penkała Piotr // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Lublin University of Technology, 2012, s. 33-46
118 Możliwości wykorzystania chmury danych w telemedycynie / Kopertowska Agata, Skowroński Piotr, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 119-134 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
119 Multi – criteria decision support in maintenance of machine park / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, s. 584-593
120 Multiple solutions and cirresponding power output of nonlinear piezoelectric energy harvester / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Borowiec Marek // W: Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis; [Red:] Awrejcewicz Jan - Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 343-350 .- (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, ISSN 2194-1009)
121 Multiple solutions and corresponding power output of nonlinear piezoelectric energy harvester / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz, Friswell Michael I., Borowiec Marek // W: 13th International Conference Dynamical Systems - Theory and Applications, December 7-10, 2015. Lodz, Poland : abstracts; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: ARSA, 2015, s. 274-274
122 Multiscale dynamics in milling of fiber reinforced composites / Litak Grzegorz, Rusinek Rafał, Syta Arkadiusz, Sen A. K. // W: Dynamical systems : nonlinear dynamics and control; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 409-414 [MNiSW: 5]
123 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim / Małyszek Elżbieta, Gola Arkadiusz, Milanowska Ewelina // W: Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce - wybrane problemy; [Red:] Piekarski Wiesław - Lublin: Towarzytwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 131-142
124 Odzyskiwanie danych z masowych pamięci magnetycznych / Błaszczak Marek // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 113-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
125 Opracowanie technologii obróbki cieplnej azotowania na bazie posiadanego parku maszynowego elementów hydrauliki siłowej i form wtryskowych do tworzyw sztucznych / Domińczuk Jacek // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 127-127
126 Optimal controlling the dynamical system of machine tool by elastic-deformable shafts machining / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Opielak Marek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 266-271 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
127 Optimal production planning for a randon horizon / Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 63-69 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
128 Optyka biomedyczna / Dierżak Róża, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 149-176
129 Optymalizacja przezbrajania obrabiarek systemu produkcyjnego / Świć Antoni, Taranenko Victor // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 89-101
130 Organizacja gospodarki magazynowej części zamiennych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego / Graca Daria, Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 19-29
131 Oszacowanie parametrów kontaktu oraz resursu przekładni walcowej z uwzględnieniem korekcji uzębienia / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 18-27
132 Perspective and methods of human-industrial robots cooperation / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 178-183 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
133 Porównanie wytrzymałości na zerwanie wybranych klejów anaerobowych badanych w połączeniach gwintowych / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 131-138
134 Poszukiwanie alternatywnych technologii łączenia materiałów z tworzyw sztucznych, mogących zastąpić zgrzewanie termiczne / Domińczuk Jacek // W: Transfer wiedzy szansą biznesu; Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., 2013, s. 25-31
135 Preditive scheduling as a part of intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 358-367 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637)
136 Problematyka projektowania inteligentnego systemu predykcyjno-decyzyjnego dla potrzeb służb utrzymywania ruchu / Kosicka Ewelina, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 111-120 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
137 Procesy technologizne obróbki powierzchniowej realizowane w ALWOT Sp.zo.o / Gorecki Tomasz // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 697-716 .- (19)
138 Programy do wspomagania specjalistki – SOMED / Popek Dominika, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 51-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
139 Projekt informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie przychodnią / Dębicki Andrzej, Bielecki Piotr, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 68-79 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
140 Projekt narzędzia zwiększającego efektywności opracowywania procesu technologicznego obróbki cieplnej / Błaszczak Marek // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 7-17 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
141 Projektowanie zagregowanych planów produkcyjnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Metody i techniki ksztaltowania procesów produkcyjnych; [Red:] Matuszek Józef - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016, s. 87-100
142 Proposal of multi robotic cells for production lines / Hajduk Mikulas, Baláž Vladimír , Koukolová Lucia, Zubrzycki Jarosław // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 60-65 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
143 Proposal of multirobotic system with two robots / Baláž Vladimír , Vagaš Marek, Semjon Ján , Zubrzycki Jarosław // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 243-247 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
144 Przegląd sposobów utwardzania wybranych klejów konstrukcyjnych / Szabelski Jakub // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 124-139 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
145 Przetwarzanie sygnałów biomedycznych / Zubrzycki Jarosław, Jonak Kamil, Opielak Grzegorz // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 141-150 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
146 Quo vadis, homo? Inżynieria biomedyczna a etyka transhumanizmu / Kapica Dominik, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 9-24 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
147 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) / Zubrzycki Jarosław, Piotrowska Katarzyna // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 149-155 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
148 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz // W: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek L., Paprzycki Marcin - New York: IEEE, 2016, s. 729-732 .- ( Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISSN 2325-0348) [MNiSW: 15]
149 The roller cones selection criteria and the ways of their classification / Jaremek Piotr // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 55-65 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
150 Rozwiązanie procesów cieplnych w komorze technicznej przy pomocy analogii elektrycznej / Janczarek Marian // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Politechnika Lubelska, 2017, s. 43-54 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
151 Rozwój metod telerehabilitacji we współczesnej medycynie oraz sposoby wirtualnej komunikacji z pacjentem / Augustynowicz Dorota, Chudy K., Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 96-108 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
152 Ścieżka rozwoju pracowniczego jako czynnik wzrostu efektywności eksploatacyjnej parku maszynowego / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi; [Red:] Mendryk Iwona - Lublin: [B.w.], 2016, s. 287-297
153 Selected problems of modern manufacturing systems design and operation / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz, Świć Antoni // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 56-68 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
154 Simulation based analysis of reconfigurable manufacturing system configurations / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 50-59 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
155 Simulation of prduction flow using Matlab system / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 64-74
156 Statystyczne sterowanie procesem krojenia buraka cukrowego z wykorzystaniem aplikacji InTouch / Samociuk Waldemar, Wołos Dariusz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 16-33 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
157 Strategie planowania zdolności produkcyjnych współczesnych systemów wytwórczych / Gola Arkadiusz // W: Inżynieria produkcji, zarządzanie procesami produkcyjnymi; [Red:] Matuszek Józef, Matuszka Józef - Bielsko-Biała: Wydanictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018, s. 9-22
158 Symulacja zużywania łożyska ślizgowego z niekołowością konturów. Cz. 1. Uogólniony model liniowy zużywania / Czerniec Myron, Zhidik V. B. , Czerniec Jurij // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 76-89 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
159 Symulacja zużywania łożyska ślizgowego z niekołowością konturów. Cz. 2. Uogólniony model kumulacyjny zużywania / Czerniec Myron, Zhidik V. B. , Czerniec Jurij // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 90-104
160 Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form / Dobroczyński Mateusz, Trąbka-Więcław Katarzyna, Wolszczak Piotr // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 6-15 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
161 Synthesis of decision models and algorithms in manufacturing systems / Wojciechowski Łukasz, Pazowski Piotr, Cisowski Tadeusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 108-115 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
162 Systemy monitorowania pacjenta / Wronka Justyna, Zubik Anna, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 38-50 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
163 Szeregowanie zadań produkcyjnych z uwzględnieniem dwuczynnikowej niepewności procesu / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 686-699
164 Techniki zespolenia odłamów w osteosytezie wewnętrznej / Penkała Piotr, Janowska Kinga // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 31-41 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
165 Telemanipulator RobIn Heart i jego zastosowanie w medycynie / Gąska Daniel, Jaworski Łukasz, Karpiński Robert // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 270-284
166 Telemedycyna w chirurgii. Roboty medyczne / Barańska Kamila, Dzierżak Róża, Filipowicz Anna, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 135-163 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
167 Telemedycyna w ratownictwie medycznym / Gajownik Radosław, Gontarz Magdalena, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 80-95 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
168 Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 109-118 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
169 Trwałość walcowej przekładni zębatej lokomotywy przyzmianie współczynnika tarcia ślizgowego / Czerniec Myron // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 115-123 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
170 Two-phase ow patterns identifcation based on recurrence statistics of a pressure drop / Górski Grzegorz, Litak Grzegorz, Mosdorf Romuald, Rysak Andrzej // W: Dynamical systems : mathematical and numerical approaches; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Mrozowski Jerzy, Olejnik Paweł - Łódź: ARSA, 2015, s. 235-244
171 The Use of Computer Systems in the Design of Hip Replacements / Penkała Piotr, Kiryczuk Katarzyna // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 328-334
172 Vibration analysis in cutting materials / Syta Arkadiusz, Litak Grzegorz // W: Recurrence quantification analysis theory and best practices; [Red:] Webber Charles L., Marwan Norbert - Cham, Switzerland: Springer, 2015, s. 279-290 .- (Understanding Complex Systems)
173 Virtual designing of robotic workstations / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Varga Jozef // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 31-37 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
174 Wirtualne modelowanie 3D w medycynie na przykładzie planowania zabiegu endoprotezoplastyki / Kiryczuk Katarzyna, Penkała Piotr, Sobaszek Łukasz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T.6; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015, s. 21-40 .- (Monografie - Politechnika Koszalińska, ISSN: 0239-7129; nr 302)
175 Wpływ zjawiska dyfuzji na stopień przemian w biomateriale na bazie kobaltu poddanego obróbce cieplnej / Błaszczak Marek // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 32-42 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
176 Współpraca nauka – biznes w inżynierii produkcji – problemy i wyzwania / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1277-1288
177 Wybrane aspekty rozwoju robotów medycznych / Gąska Daniel, Ciemny Katarzyna // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 126-145 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
178 Wybrane problemy planowania produkcji wieloasortymentowej o popycie sezonowym / Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 528-539
179 Wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania / Gawlik Józef, Plichta Jarosław, Świć Antoni // W: Inżynieria produkcji, kompedium wiedzy; [Red:] Knosala Ryszard - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, s. 151-272
180 Wybrane zastosowania pakietu STATISTICA do analizy danych w przedsiębiorstwie / Gola Arkadiusz // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania. [T.] 9; [Red:] Bzdyra Krzysztof - 2014, s. 15-33
181 Wydajność łańcuchów dostaw węgla / Cisowski Tadeusz, Wojciechowski Łukasz // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 135-146 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
182 Wykorzystanie współczynnika OEE do analizy funkcjonowania linii produkcyjnych / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 55-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
183 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) / Stamirowski Jerzy, Świć Antoni // W: Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi; [Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 65-76 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
184 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP / Rokicka Magdalena, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 25-37 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
185 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej / Augustynowicz Dorota, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2012, s. 125-148
186 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie / Barańska Kamila, Gontarz Magdalena, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 151-169 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
187 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej / Nogalski Adam, Kulesza Tomasz, Jahołkowski Leszek, Zubrzycki Jarosław // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 83-103 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
188 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 102-114
189 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 171-197 .- (Monografia naukowa)
190 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Doninik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej; Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 97-122 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
191 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej / Mazurek Milena, Pilip Agata, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 127-137
192 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego / Domińczuk Jacek // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 115-127 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
193 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji / Gola Arkadiusz // W: Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce; [Red:] Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary - Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014, s. 47-63