Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej
Jednostka nadrzędna: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Liczba autorów: 7
Łączna liczba publikacji: 60
w tym we współpracy z zagranicą: 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(47)

1 The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filters / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 267-269 [MNiSW: 10]
2 Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych / Styła Sebastian // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 129-133 [MNiSW: 4]
3 Diversities in use of computer games and toys in education process / Jakubowski Marek, Majcher Jacek, Maciąg Grażyna // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 135-141 [MNiSW: 4]
4 Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnym / Boguta Artur // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 21-27 [MNiSW: 4]
5 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego / Boguta Artur, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 9-11 [MNiSW: 4]
6 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu / Buczaj Marcin // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 34-42 [MNiSW: 4]
7 Energy efficient control of lighting in an intelligent building / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 61-67 [MNiSW: 6]
8 Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizji / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 354-362 [MNiSW: 6]
9 Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle / Styła Sebastian // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 269-273 [MNiSW: 6]
10 Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowych / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
11 Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowej / Horyński Marek // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
12 Interaktywne instalacje w inteligentnych budynkach / Horyński Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2012, nr 12, s. 70-73
13 Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych systemów nadzoru instalacji elektrycznej we współczesnych budynkach / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 123-134 [MNiSW: 6]
14 Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 211-218 [MNiSW: 4]
15 Model do badania komunikacji w inteligentnym budynku w standardzie KNX / Horyński Marek // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 63-67 [MNiSW: 4]
16 A model of an energy efficient building automation system / Horyński Marek, Pietrzyk Wiktor, Boguta Artur // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2012, nr 1, vol. 1, s. 41-45
17 Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci komunikacyjnej pojazdu / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 2137-2141 [MNiSW: 4]
18 New elements in vehicle communication "media oriented systems transport" protocol / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 275-279 [MNiSW: 6]
19 Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 296-298 [MNiSW: 10]
20 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 / Buczaj Marcin, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 13-17 [MNiSW: 4]
21 Porównanie testerów uniwersalnych i dedykowanych w diagnozie pojazdu / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
22 Problemy komunikacji światłowodowej w systemach komunikacyjnych pojazdów / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 363-372 [MNiSW: 6]
23 Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej - Wybrany przypadek / Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 135-141 [MNiSW: 4]
24 Problemy z eksploatacją czujników prędkości obrotowej stosowanymi w pojazdach samochodowych / Styła Sebastian // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 281-289 [MNiSW: 4]
25 Programowanie graficzne w sterowaniu inteligentną instalacja elektryczną / Horyński Marek // RYNEK ENERGII - 2011, nr 3, vol. 0, s. 109-115 [MNiSW: 10]
26 Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznego / Majcher Jacek, Szwed Grzegorz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 21-29 [MNiSW: 5]
27 Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterujących silnikiem ZI w standardzie OBD / Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
28 Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdów / Sumorek Andrzej, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, nr 13, s. 290-301 [MNiSW: 4]
29 Sterowanie klimatem pomieszczeń w sytemie EIB / Horyński Marek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 114-122 [MNiSW: 6]
30 Strefowa organizacja systemów alarmowych w aspekcie realizacji założonych zadań ochrony w obiektach budowlanych / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2011, nr 5, vol. 0, s. 46-49
31 Studia podyplomowe / Buczaj Marcin // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 2, s. 28-29
32 System jednoczesnego sterowania ustawieniami kamer obrotowych systemu CCTV do zastosowania w nadzorze infrastruktury logistycznej / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2011, nr 3, vol. 0, s. 215-222 [MNiSW: 4]
33 Systemy sterowania i nadzoru szyte na miarę / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2012, nr 6, vol. 88, s. 20-24
34 Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeżdzie / Sumorek Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 371-377 [MNiSW: 4]
35 The wireless notification systems used in car alarm systems / Boguta Artur // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 9-12 [MNiSW: 6]
36 Wpływ uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych na pracę układu wtryskowego / Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 2123-2129 [MNiSW: 4]
37 Współpraca komponentów inteligentnego budynków sterowaniu oświetleniem / Horyński Marek, Pietrzyk Wiktor // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 135-142 [MNiSW: 6]
38 Wykorzystanie instalacji magistralnej EIB/KNX do zarządzania energią w samochodach typu CAMPER / Horyński Marek, Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 809-814 [MNiSW: 4]
39 Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii we współczesnych budynkach / Horyński Marek // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 150-156 [MNiSW: 4]
40 Wykorzystanie środowiska LabView do budowy systemu nadzoru kontrolującego parametry klimatyczne i techniczne w pomieszczeniach w gospodarstwie rolnym / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 18-28 [MNiSW: 6]
41 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2011, nr 6, s. 68-71
42 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów / Boguta Artur // LOGISTYKA - 2011, nr 3, vol. 0, s. 193-198 [MNiSW: 4]
43 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów / Boguta Artur, Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
44 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych / Styła Sebastian // LOGISTYKA - 2011, nr 3, vol. 0, s. 2559-2566 [MNiSW: 4]
45 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku / Boguta Artur // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 9-17 [MNiSW: 6]
46 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej / Sumorek Andrzej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2505-2513 [MNiSW: 4]
47 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2011, nr 3, vol. 0, s. 2583-2592 [MNiSW: 4]

Projekty wynalazcze (3)

1 Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 10-10 [MNiSW: 2]
2 Młyn elektromagnetyczny z trójfazowym wzbudnikiem pola wirującego [Patent nr (11) 221027 (21) 395321] / Styła Sebastian, Pietrzyk Wiktor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 279-279 [MNiSW: 30]
3 Sposób wspomagania suszenia konwekcyjnego za pomocą wiatru jonowego / Sumorek Andrzej, Pietrzyk Wiktor // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 6, s. 1129-1130 [MNiSW: 25]

Referaty (8)

1 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings / Horyński Marek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 49-49
2 Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildings / Buczaj Marcin // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 163-163
3 Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringy wizyjnego CCTV / Buczaj Marcin // W: Sympozjum "Ergonomia w Gospodarce Opartej na Wiedzy", Kazimierz Dolny, 24-25 września 2012 - 2012, s. 13-13
4 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED / Boguta Artur // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 62-62
5 Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe / Sumorek Andrzej // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 239-239
6 Wykorzystanie programowania graficznego w symulacji pracy układu sterowania silnikiem ZI I ZS / Boguta Artur, Styła Sebastian // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 39-39
7 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 78-78
8 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej / Sumorek Andrzej // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 374-374

Rozdzialy(2)

1 Przegląd metod segregacji nasion / Majcher Jacek // W: Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań. Cz. 2 : Nauki przyrodnicze; [Red:] Kuczera Marcin - Kraków: CREATIVETIME, 2011, s. 66-70
2 Some problems with the use of the MGL methods in schools / Majcher Jacek, Jakubowski Marek, Maciąg G. // W: E-learning for Societal Needs; [Red:] Smyrnova-Trybulska Eugenia - Katowice: Studio-Noa, 2012, s. 507-514