Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
Jednostka nadrzędna: Wydział Inżynierii Środowiska
Liczba autorów: 12
Łączna liczba publikacji: 535
w tym we współpracy z zagranicą: 103

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(223)

1 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP / Babko Roman, Łagód Grzegorz, Jaromin Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 56-68 [MNiSW: 15]
2 Anaerobic ciliates in activated sludge communities / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Pliashechnik Volodimir, Łagód Grzegorz, Fyda Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 733-745 [MNiSW: 15]
3 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 4, s. 132-137 [MNiSW: 11]
4 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 257-262 [MNiSW: 5]
5 Analiza jakości wody w wybranym fragmencie miejskiej sieci wodociągowej / Teper Magdalena, Kowalska Beata, Kuzioła Elżbieta // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 5, s. 169-171 [MNiSW: 11]
6 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX / Dul Katarzyna, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // INSTAL - 2015, nr 11, s. 36-39 [MNiSW: 7]
7 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 3, s. 279-284 [MNiSW: 7]
8 Analiza porównawcza związków organicznych migrujących z rur PEHD do wody / Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2017, nr 1, vol. 11, s. 221-229 [MNiSW: 9]
9 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, vol. 8, s. 107-116 [MNiSW: 2]
10 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Brodaczewska Agnieszka // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 2, z. 63, vol. 33, s. 179-189 [MNiSW: 9]
11 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2014, nr 10, vol. 355, s. 61-65 [MNiSW: 6]
12 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // INSTAL - 2016, nr 1, s. 40-43 [MNiSW: 7]
13 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków / Pliżga Oktawia, Jlilati-Zgardzińska Alia, Florek Monika, Hanzel Jacek, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 775-780 [MNiSW: 5]
14 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 9, s. 65-68 [MNiSW: 7]
15 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings / Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Nabrdalik Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
16 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, vol. 10, s. 83-90 [MNiSW: 9]
17 Analysis of water losses in two selected water distribution systems / Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata, Parafian Katarzyna, Wójcik Katarzyna // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 17 [MNiSW: 15]
18 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bieganowski Andrzej // SENSORS - 2015, nr 1, vol. 15, s. 1-21 [MNiSW: 30]
19 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz, Lonkwic Iwona // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 4, z. 58, vol. 276, s. 345-354 [MNiSW: 4]
20 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Wasąg Henryk, Guz Ewa // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 964-973 [MNiSW: 15]
21 Application of numerical modeling in quantitative assessment of BHT dispersion in PE-HD pipes / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 2, vol. 22, s. 219-229 [MNiSW: 15]
22 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 57-65 [MNiSW: 6]
23 Application of recycled ceramic aggregates for the production of mineral-asphalt mixtures / Andrzejuk Wojciech, Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Zegardło Bartosz, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 11 [MNiSW: 35]
24 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials / Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866 [MNiSW: 15]
25 Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Ewa, Sobczuk Henryk // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1327-1335 [MNiSW: 20]
26 Assessment of seepage through municipal landfill clay liners after cyclic drying and rewetting / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, nr 2, vol. 10, s. 569-575 [MNiSW: 9]
27 The assessment of water loss from a damaged distribution pipe using the FEFLOW software / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
28 Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Miszta-Kruk Katarzyna, Wronowski N. // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2017, nr 9, s. 355-359 [MNiSW: 11]
29 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych / Kozak Barbara, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 2, vol. 8, s. 541-547 [MNiSW: 6]
30 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // OCHRONA SRODOWISKA - 2012, nr 3, vol. 34, s. 33-37 [MNiSW: 10]
31 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych / Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Krukowski Ireneusz, Łagód Grzegorz, Goral Ewa // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 227-232 [MNiSW: 5]
32 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 37, s. 13-17 [MNiSW: 15]
33 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową / Łebkowska Maria, Pajor Elżbieta, Rutkowska-Narożniak Anna, Kwietniewski Marian, Wąsowski Jacek, Kowalski Dariusz // OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 33, s. 9-13 [MNiSW: 15]
34 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 6, s. 74-75 [MNiSW: 6]
35 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej / Hołota Ewa, Kowalska Beata, Dyś Kamil, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2016, nr 6, s. 51-54 [MNiSW: 7]
36 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Chudzicki Jarosław // OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 4, vol. 33, s. 41-45 [MNiSW: 15]
37 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową / Wąsowski Jacek, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Zawilska Małgorzata // OCHRONA SRODOWISKA - 2012, nr 1, vol. 34, s. 53-58 [MNiSW: 10]
38 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej / Hołota Ewa, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2013, nr 9, s. 61-64 [MNiSW: 6]
39 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes / Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin, Kowalska Beata // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 5-16 [MNiSW: 15]
40 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Sabba Fabrizio // JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY - 2016, nr 4, vol. 38, s. 238-243 [MNiSW: 15]
41 Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment / Łagód Grzegorz, Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Kuzmina Tatyana, Bieganowski Andrzej // ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE - 2016, nr 5, vol. 33, s. 306-316 [MNiSW: 20]
42 Biomass ash-based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites / Záleská Martina , Pavlík Zbyšek, Pavlíková Milena , Scheinherrová Lenka , Pokorný Jaroslav , Trník Anton , Svora Petr , Fořt Jan , Jankovský Ondřej , Suchorab Zbigniew, Černý Robert // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2017, nr 101, vol. 19, s. 1-13 [MNiSW: 25]
43 Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ścieków / Głębicki Tomasz, Jaromin Katarzyna, Kopertowska Agata, Łagód Grzegorz // THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE - 2011, nr 2 (6), s. 120-128
44 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds / Zhukova Veronika, Sabliy Larisa, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 133-138 [MNiSW: 5]
45 Changes in the structure of activated sludge protozoa community at the different oxygen condition / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 87-95 [MNiSW: 5]
46 Cifrovoe modelirovanie raspredeleniâ vlažnosti v častnom slučae anizotropnoj počvennoj sredy / Iwanek Małgorzata // POČVOVEDENIE - 2018, nr 1, s. 70-77
47 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant / Pliashechnyk Volodymyr , Danko Y., Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Kuzmina Tatyana, Babko Roman // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 30, s. 1-7
48 Classification of buildings mold threat using electronic nose / Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Guz Łukasz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 030002-1-030002-5 [MNiSW: 15]
49 Clays of different plasticity as materials for landfill liners in rural systems of sustainable waste management / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Musz-Pomorska Anna // SUSTAINABILITY - 2018, nr 7, vol. 10, s. 1-16 [MNiSW: 20]
50 Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” wastewater treatment plant / Jaromin Katarzyna, Babko Roman, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2013, nr 1, vol. 20, s. 127-139 [MNiSW: 15]
51 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts / Guz Łukasz, Majerek Dariusz, Sobczuk Henryk, Guz Ewa, Połednik Bernard // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866 [MNiSW: 15]
52 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials / Suchorab Zbigniew, Garbacz Monika, Duda Sylwia, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
53 Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil / Szarlip Paweł, Stelmach Wioleta , Jaromin-Gleń Katarzyna, Bieganowski Andrzej, Brzezińska Małgorzata, Trembaczowski Andrzej, Hałas Stanisław, Łagód Grzegorz // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2014, nr 19-21, vol. 52, s. 3690-3697 [MNiSW: 20]
54 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 10 [MNiSW: 35]
55 Computational fluid dynamics modeling of benzene propagation in water pipe / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 1, vol. 20, s. 99-108 [MNiSW: 6]
56 Computational fluid dynamics simulation of an earth-air heat exchanger for ventilation system / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Czechowska-Kosacka Aneta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040032-1-040032-6 [MNiSW: 15]
57 Computational fluid dynamics simulation of thermal comfort in naturally ventilated room by the fresh air valve installed in an external wall / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Połednik Bernard, Zarzeka-Raczkowska Ewa, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1988 [MNiSW: 15]
58 Computional fluid dynamics and water quality modelling / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 467-472 [MNiSW: 5]
59 Detection of wastewater treatment process disturbances in bioreactors using the e-nose technology / Łagód Grzegorz, Guz Łukasz, Sabba Fabrizio, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2018, nr 3, vol. 25, s. 405-418 [MNiSW: 15]
60 Determination of salinity changes in building materials using electric methods / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 121-126 [MNiSW: 5]
61 Different types of energy conversion for biohydrogen production processes / Kuzminskiy Yevgeniy, Shchurska Kateryna, Samarukha Iryna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 389-394 [MNiSW: 5]
62 Displacements of the pipe system caused by a transient phenomenon using the dynamic forces measured in the laboratory / Malesińska Agnieszka, Rogulski Mariusz, Puntorieri Pierfabrizio , Barbaro Giuseppe , Kowalska Beata // MEASUREMENT & CONTROL - 2018, nr 9-10, vol. 51, s. 443-452 [MNiSW: 15]
63 Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 2, vol. 18, s. 278-284 [MNiSW: 25]
64 Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin / Kirichenko Marina, Babko Roman, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 157-163 [MNiSW: 5]
65 Division of methods for counting helminths' eggs and the problem of efficiency of these methods / Jaromin-Gleń Katarzyna, Kłapeć Teresa , Łagód Grzegorz, Karamon Jacek , Malicki Jacek, Skowrońska Agata, Bieganowski Andrzej // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2017, nr 1, vol. 24, s. 1-7 [MNiSW: 30]
66 Doslìdžennâ adaptacji aktivnogo mulu do anaerobno-aerobnih umov bioreaktorìv dlâ očiŝennâ stìčnih vod / Sabliy Larisa, Zhukova Veronika, Sobczak G., Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS - 2015, nr 1, s. 40-49
67 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study / Lewicka Aleksandra, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, vol. 9, s. 145-152 [MNiSW: 11]
68 Economic aspects of sustainable sanitation in rural settlements / Widomski Marcin, Ładziak Ewelina, Łagód Grzegorz // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2017, nr 3, s. 153-162 [MNiSW: 11]
69 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Montusiewicz Agnieszka // WATER - 2018, nr 5, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
70 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1490-1498 [MNiSW: 20]
71 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Suchorab Zbigniew // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 111, s. 275-285 [MNiSW: 40]
72 The effect of landscape on the diversity in urban green areas / Kirichenko Marina, Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Franus Małgorzata, Babko Roman // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 4, vol. 24, s. 613-625 [MNiSW: 15]
73 Effect of mass variation on vibration of a functionally graded material plate / Ansari Md Irfan, Kumar Ajay, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Siedlecka Agnieszka // AIAA JOURNAL - 2018, nr 11, vol. 56, s. 4626-4631 [MNiSW: 40]
74 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // POLYMERS - 2018, nr 4, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
75 Effect of starch binder on charcoal briquette properties / Borowski Gabriel, Stępniewski Witold, Wójcik-Oliveira Katarzyna // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2017, nr 31, s. 571-574 [MNiSW: 25]
76 Effect of surface moisture on the effectiveness of the hydrophobisation of mortars with pumice aggregate / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
77 Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study / Szaja Aleksandra, Aguilar Jose Alonso, Łagód Grzegorz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
78 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China / Fang Ci, Zhang Tao, Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Jiang Rongfeng, Wang Qiming // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 195-207 [MNiSW: 15]
79 Estimation of the measurement uncertainty of humidity using a TDR probe / Majerek Dariusz, Widomski Marcin, Garbacz Monika, Suchorab Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
80 Estimation of water absorption coefficient using the TDR method / Suchorab Zbigniew, Majerek Dariusz, Brzyski Przemysław, Sobczuk Henryk, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
81 Evaluating soil moisture status using an e-nose / Bieganowski Andrzej, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // SENSORS - 2016, nr 6, vol. 16 [MNiSW: 30]
82 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose / Bieganowski Andrzej, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Franus Wojciech // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-14 [MNiSW: 30]
83 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Klimek Beata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866 [MNiSW: 15]
84 Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 4, vol. 22, s. 625-635 [MNiSW: 15]
85 Examination of capillary rise phenomenon in aerated concrete block using the surface TDR probe / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Pavlik Zbyšek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 115-120 [MNiSW: 5]
86 Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants a model study / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2012, nr 3, vol. 19, s. 311-320 [MNiSW: 7]
87 Failure of water supply networks in selected Polish towns based on the field reliability tests / Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // ENGINEERING FAILURE ANALYSIS - 2013, vol. 35, s. 736-742 [MNiSW: 30]
88 Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Pavlik Zbyšek, Černy Robert // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 3, vol. 21, s. 401-411 [MNiSW: 15]
89 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam / Barnat-Hunek Danuta, Duda Sylwia, Garbacz Monika, Łagód Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 163, s. 1-8
90 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork / Barnat-Hunek Danuta, Widomski Marcin, Szafraniec Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 3, vol. 11, s. 1-17 [MNiSW: 35]
91 Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method / Sochan Agata, Polakowski C., Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 1, vol. 21, s. 137-145 [MNiSW: 15]
92 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution / Barnat-Hunek Danuta, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jarosz-Hadam Monika // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 2004
93 Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soil / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Stępniewski Witold // SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL - 2013, nr 1, vol. 77, s. 8-18 [MNiSW: 30]
94 In-situ measurements of moisture using surface TDR probes / Suchorab Zbigniew // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 107-122 [MNiSW: 15]
95 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortars / Klimek Beata, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040017-1-040017-6 [MNiSW: 15]
96 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2011, nr 1, vol. 18, s. 111-120 [MNiSW: 15]
97 The influence of partial replacement of hemp shives by expanded perlite on physical properties of hemp-lime composit / Brzyski Przemysław, Widomski Marcin // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866 [MNiSW: 15]
98 Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna // JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT - 2013, nr 2, vol. 6, s. 1-8
99 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Franus Małgorzata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 3, vol. 23, s. 461-471 [MNiSW: 15]
100 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method / Mehta Ankur, Siddique Rafat , Pratap Singh Bhanu, Aggoun Salima, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 150, s. 817-824 [MNiSW: 40]
101 Inkasent kontra bramki / Kulisz D., Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Chudzicki Jarosław // OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA - 2013, nr 2, s. 13-15
102 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2017, nr 7-8, s. 57-60 [MNiSW: 7]
103 Kanalizatsiya malykh naselenykh punktiv / Hirol Mykola, Procenko S. B., Kravchenko V.S., Matsneva T.S., Yakymchuk B.N. , Koval'chuk A.V., Kowalski Dariusz, Lahud H. , Hirol A. M. // VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV - 2015, nr 10, s. [brak stron]-[brak stron]
104 Kleje cjanoakrylowe. Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 58-62
105 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych / Choma Artur, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 134-145 [MNiSW: 15]
106 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 5, s. 175-177 [MNiSW: 11]
107 Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Wróbel Katarzyna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 4, s. 171-175 [MNiSW: 6]
108 Laboratory and numerical studies of water flow through selected fittings installed at copper pipelines / Pliżga Oktawia, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 873-884 [MNiSW: 15]
109 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
110 Life cycle assessment of production of black locust logs and straw pellets for energy purposes / Żelazna Agnieszka, Kraszkiewicz Artur, Przywara Artur, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Werle Sebastian, Ballester Javier , Nosek Radovan // ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY - 2018, nr 5, vol. 37, s. 1-8 [MNiSW: 25]
111 Materials, Exploation Manners and Roughness Coefficient in Gravitational Sanitation Counduits / Jaromin Katarzyna, Jlilati Alia, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 853-863 [MNiSW: 7]
112 Measurement of activated sludge particle diamenters using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2012, nr 4, vol. 19, s. 597-608 [MNiSW: 15]
113 Mechanical and physical properties of hydrophobized lightweight aggregate concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2016, nr 5, vol. 9 [MNiSW: 35]
114 Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 97-107 [MNiSW: 5]
115 Methods applied for measurement and visualization of changes in biodiversity / Łagód Grzegorz, Chomczyńska Mariola, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek, Stransky David // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 4, vol. 21, s. 593-604 [MNiSW: 15]
116 Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. / Chomczyńska Mariola, Łagód Grzegorz, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 29-34 [MNiSW: 5]
117 Methods of routing and sizing of water supply networks / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
118 Metoda lokalizacji punktów pomiaru jakości wody w systemie monitoringu sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 3, vol. 35, s. 45-48 [MNiSW: 10]
119 Metody frakcjonowania substratu dla modelu ADM1 / Żak Agnieszka, Montusiewicz Agnieszka, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 2, vol. 8, s. 651-657 [MNiSW: 6]
120 The microstructure-mechanical properties of hybrid fibres-reinforced self-compacting lightweight concrete with perlite aggregate / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Andrzejuk Wojciech, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [b.s.]-[b.s.] [MNiSW: 35]
121 Model jakościowy kanalizacji sanitarnej wybranego obszaru miasta Lublin / Kuniszyk Marek, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 195-200 [MNiSW: 6]
122 Model studies of a water outflow from an underground pipeline upon its failure / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 4, vol. 37, s. 13-17 [MNiSW: 15]
123 Modeling of benzene propagation through cracked compacted clay liner of municipal waste landfill / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Stępniewski Witold, Horn Rainer // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2017, nr 2, vol. 11, s. 453-459 [MNiSW: 9]
124 Modeling studies of hydraulic efficiency of compacted waste landfill clay liner / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2015, nr 3, vol. 22, s. 381-392 [MNiSW: 11]
125 Modelling of butylated hydroxytoluene (BHT) transport in water in PE-HD pipe including chemical reaction of BHT oxidation / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 44, s. 1-8
126 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT - 2012, vol. 122, s. 49-60
127 Modelowanie numeryczne w ilościowej i jakościowej ocenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej / Gajuk Dorota, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 209-215 [MNiSW: 5]
128 Modelowanie pracy bioreaktora typu sbr za pomocą symulatora gps-x / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 173-179 [MNiSW: 6]
129 Modification of the measurement method of relative moisture determination using Peltier probe / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 51-56 [MNiSW: 5]
130 Modyfikacja kompozycji klejowych / Rudawska Anna, Cimek Ewelina, Kowalska Beata // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2013, nr 1, s. 39-42
131 Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills / Widomski Marcin, Stępniewski Witold // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 95-102 [MNiSW: 6]
132 Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Polakowski C. // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2015, nr 2, vol. 22, s. 251-263 [MNiSW: 11]
133 Monitoring of water distribution system effectiveness using fractal geometry / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES - 2015, nr 1, vol. 63, s. 155-161 [MNiSW: 20]
134 Neobhodimyj element kačestva žizni / Kowalski Dariusz, Łagód Grzegorz, Hirol Mykola, Âkimčuk B, Bernackij N., Girol Anna, Kravčenko V. S., Procenko S. B. // VODA MAGAZINE - 2014, vol. 11, s. 22-28
135 Nitrogen removal from fish farms water by Lemna minor and Wolffia arrhiza / Sabliy Larisa, Konontsev Sergiy, Grokhovska Juliya, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, nr 2, vol. 10, s. 499-504 [MNiSW: 9]
136 A noninvasive TDR sensor to measure the moisture content of rigid porous materials / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // SENSORS - 2018, nr 11, vol. 18 [MNiSW: 30]
137 Nowa metoda badania szczelności wkładek "in-situ" / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // INSTAL - 2015, nr 12, s. 83-87 [MNiSW: 7]
138 Numerical investigations of moisture distribution in a selected anisotropic soil medium / Iwanek Małgorzata // EURASIAN SOIL SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 51, s. 73-80 [MNiSW: 15]
139 Numerical investigations of water outflow after the water pipe breakage / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 416-427 [MNiSW: 15]
140 Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Gajuk Dorota, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2012, nr 4-5, vol. 19, s. 471-481 [MNiSW: 7]
141 Numerical modeling of water and heat transport in porous building material / Widomski Marcin, Majerek Dariusz, Iwanek Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020048-1-020048-6 [MNiSW: 15]
142 Numerical modeling of water balance for temporary landfill cover in North Germany / Widomski Marcin, Broichsitter Steffen Beck , Zink Alexander, Fleige Heiner, Horn Rainer, Stępniewski Witold // JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE - 2015, nr 3, vol. 178, s. 401-412 [MNiSW: 25]
143 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 487-492 [MNiSW: 5]
144 Obescvečivanie stočnyh vod aktivirovannym uglem, polučennym iż othodov lˊnokombinata / Koval'cuk Viktor, Łagód Grzegorz // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2016, nr 6, vol. 18, s. 27-34 [MNiSW: 6]
145 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Głowacka Anna // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3, z. 62, vol. 32, s. 447-456 [MNiSW: 9]
146 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Nowak Magda // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 10, s. 439-442 [MNiSW: 6]
147 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kuzioła Elżbieta, Poleszak Monika // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2017, nr 6, s. 246-248 [MNiSW: 11]
148 Ocena pracy laboratoryjnego reaktora typu SBR na tle założeń projektowych / Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2013, nr 2, vol. 7, s. 609-615 [MNiSW: 6]
149 Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne. / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna, Wąsowski Jacek // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2011, nr 2, s. 42-46 [MNiSW: 6]
150 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR / Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 83-93 [MNiSW: 3]
151 Odour pollution of air / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2011, nr 8, s. 163-172 [MNiSW: 5]
152 One or more water demand patterns? - Calibration of the selected water network model / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 59, s. 1-4
153 The optimisation of a water distribution system using Bentley WaterGEMS software / Świtnicka Karolina, Suchorab Paweł, Kowalska Beata // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-4 [MNiSW: 15]
154 The periphyton communities of a municipal wastewater treatment plant / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 13-17 [MNiSW: 9]
155 Physical and mechanical properties of composites based on hemp shives and lime / Brzyski Przemysław, Łagód Grzegorz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
156 Physical properties of clay mortars based on insulating aggregates / Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1988 [MNiSW: 15]
157 Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR / Suchorab Zbigniew // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 4, s. 22-24 [MNiSW: 6]
158 Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 2, vol. 13, s. 1531-1542 [MNiSW: 15]
159 The possibility of building classification for mould threat using gas sensors array / Suchorab Zbigniew, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // ADVANCED MATERIALS RESEARCH - 2015, vol. 1126, s. 161-168
160 Praca wkładki "in-situ" w nawodnionym gruncie / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Franus Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 11, s. 75-78 [MNiSW: 7]
161 Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości / Pasternak Dorota, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // WODOCIĄGI - KANALIZACJA - 2016, nr 6, s. 44-47
162 Próba oceny wpływu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych na wybrane właściwości organoleptyczne wody / Kowalska Beata, Guz Łukasz, Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin // OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 1, vol. 38, s. 53-56 [MNiSW: 15]
163 Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 6, s. 206-209 [MNiSW: 11]
164 Problem wtórnego zanieczyszczenia wody w wybranym wodociągu wiejskim / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2016, nr 7-8, s. 58-61 [MNiSW: 7]
165 Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Wąsowski Jacek, Chudzicki Jarosław, Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 3, s. 117-121 [MNiSW: 6]
166 Processes of fatigue destruction in nanopolymer-hydrophobised ceramic bricks / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
167 Properties of hydrophobised lightweight mortars with expanded cork / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Siddique Rafat // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 155, s. 15-25 [MNiSW: 40]
168 Propozycja metody trasowania przewodów wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // INSTAL - 2016, nr 5, s. 44-47 [MNiSW: 7]
169 Propozycja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego / Kowalski Dariusz, Choma Artur // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2016, nr 4, s. 138-141 [MNiSW: 11]
170 Propozycja metodyki oceny prawidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 5, s. 212-217 [MNiSW: 6]
171 Przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej / Hołota Ewa, Kowalska Beata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 81-98 [MNiSW: 9]
172 Quantitative and qualitative numerical analysis of operational conditions of stormwater system / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek W. // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 12, vol. 20, s. 1397-1410 [MNiSW: 6]
173 Quantitative-qualitative analysis of sewage for the newly designed sanitary sewage system / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 1, vol. 20, s. 89-97 [MNiSW: 6]
174 Seepage through municpal landfill clay liners after cyclic drying and rewetting / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2017, nr 1, vol. 24, s. 101-112 [MNiSW: 11]
175 Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable development / Widomski Marcin // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 141-150 [MNiSW: 20]
176 Short-term influence of drilling fluid on ciliates from Activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Danko Y., Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 1, vol. 46, s. 193-200 [MNiSW: 30]
177 Short-term influence of two types of drilling fluids on wastewater treatment rate and eukaryotic organisms of activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Danko Y., Kuzmina Tatyana, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 4, vol. 46, s. 714-721 [MNiSW: 30]
178 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
179 Some models of sediments transport in gravitational sanitation systems / Jlilati Alia, Jaromin Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 11, vol. 18, s. 1467-1476 [MNiSW: 7]
180 Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu. Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym / Gazda Lucjan, Jaroszyński Filip, Kowalski Dariusz, Prucnal Dariusz // ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - 2012, vol. 4, s. 277-296 [MNiSW: 3]
181 Sprawność usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków miejskich w laboratoryjnym bioreaktorze typu SBR / Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2013, nr 1, vol. 7, s. 357-363 [MNiSW: 6]
182 Static and dynamic response of FG-CNT-reinforced rhombic laminates / Ansari Md Irfan, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Andrzejuk Wojciech, Majerek Dariusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
183 Sterowanie procesem wtryskiwania / Samujło Bronisław, Kowalska Beata // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 1, s. 18-20
184 Stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych dla wybranej zlewni w miasta Lublin / Jaromin Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 725-730 [MNiSW: 5]
185 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 380-385 [MNiSW: 6]
186 Stress responses of spring rape plants to soil flooding / Balakhnina T., Bennicelli R.P., Stępniewska Z., Stępniewski Witold, Borkowska A., Fomina I. // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2012, nr 4, vol. 26, s. 347-353 [MNiSW: 20]
187 Structure and microbial diversity of biofilms on different pipe materials of a model drinking water distribution systems / Rożej Agnieszka, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY - 2015, nr 1, vol. 31, s. 37-47 [MNiSW: 20]
188 Suffosion holes as the results of breakage of buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Karpińska-Kiełbasa Małgorzata // PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 61, s. 700-705 [MNiSW: 15]
189 Suitability of combined sewers for the installation of heat exchangers / Stransky David, Kabelkova Ivana, Bares Vojtech, Stastna Gabriela, Suchorab Zbigniew // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 1, vol. 23, s. 87-98 [MNiSW: 15]
190 Sustainability of compacted clays as materials for municipal waste landfill liner / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 439-454 [MNiSW: 15]
191 Sustainable development of one of the poorest province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – attempt of assessment / Widomski Marcin, Gleń Piotr, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 137-149 [MNiSW: 15]
192 Sustainable landfilling as final step of municipal waste management system / Widomski Marcin, Gleń Piotr, Łagód Grzegorz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2017, nr 1, vol. 12, s. 147-155 [MNiSW: 20]
193 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 475-479 [MNiSW: 5]
194 Use of equivalent celerity to estimate maximum pressure increase in serial pipes during water hammer - numerical simulations in matlab / Malesińska Agnieszka, Rogulski Mariusz, Puntorieri Pierfabrizio , Barbaro Giuseppe , Kowalska Beata // INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS AND EXPERIMENTAL MEASUREMENTS - 2019, nr 1, vol. 7, s. 22-32
195 Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer / Włodarczyk T., Stępniewski Witold, Brzezińska Małgorzata, Majewska U. // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2011, nr 3, vol. 25, s. 287-297 [MNiSW: 20]
196 Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych / Bugała Robert , Borowczyk-Zalewska Magdalena, Derda Marcin, Duda Roman, Duma-Michalik Małgorzata, Frysztak Piotr, Gołębiewski Adam, Janowska Anna, Kowalski Dariusz, Nowak Maciej, Podbielska Gabriela, Szepietowski Eugeniusz, Żurek Lucyna // ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" - 2017, s. 5-26
197 Wastewater purification from colorant by flotation and bio-colagulation / Lunov Volodymyr, Sabliy Larisa, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 135-141 [MNiSW: 5]
198 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]
199 Water losses analysis in selected group water supply systems / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 1, vol. 11, s. 133-140 [MNiSW: 11]
200 Water quality correction within water distribution system / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hołota Ewa, Choma Artur // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 3, vol. 22, s. 401-410 [MNiSW: 15]
201 Woda stojąca. Ocena czasu zatrzymania wody w wybranych systemach wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // KIERUNEK WOD-KAN - 2015, nr 4, s. 57-62
202 Wpływ biosurfaktanta RECO 10 na morfologię kłaczków osadu czynnego / Złotucha Małgorzata, Rożej Agnieszka, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 811-816 [MNiSW: 5]
203 Wpływ lepkości kleju na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 2, s. 43-47
204 Wpływ materiałów rur polietylenowych na jakość wody / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 1, s. 2-6 [MNiSW: 11]
205 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 185-200 [MNiSW: 9]
206 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Mikołajuk Paulina // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 167-183 [MNiSW: 9]
207 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) / Rożej Agnieszka, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 375-379 [MNiSW: 6]
208 Wybrane zagadnienia klejenia rur z polichlorku winylu stosowanych w instalacjach wodociągowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 332-339 [MNiSW: 5]
209 Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Filipek Piotr, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, vol. 22, s. 91-99 [MNiSW: 7]
210 Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cyjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 58-62
211 Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze porcjowym z wykorzystaniem e-nosa / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 147-153 [MNiSW: 6]
212 Wytrzymałość połączeń klejowych po różnym czasie sezonowania / Rudawska Anna, Celejewski Filip, Miturska Izabela, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 126-131 [MNiSW: 7]
213 Wytrzymałość połączeń klejowych polimerów, wykonanych za pomocą wybranych klejów sztywnych i elastycznych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 343-348 [MNiSW: 7]
214 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chudzicki Jarosław, Miszta-Kruk Katarzyna, Musz-Pomorska Anna, Mierzwa A., Zygmuntowicz Anna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 6, s. 217-222 [MNiSW: 11]
215 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych / Suchorab Zbigniew, Pavlík Zbyšek, Černý Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 97-106 [MNiSW: 2]
216 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych / Iwanek Małgorzata, Malesińska Agnieszka // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 3, s. 82-86 [MNiSW: 11]
217 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii / Sówka Izabela, Skrętowicz Maria, Zwoździak Paweł, Guz Łukasz, Zwoździak Jerzy, Sobczuk Henryk // OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 35, s. 73-76 [MNiSW: 10]
218 Zawór na uderzenie / Choma Artur, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // POMPY, POMPOWNIE - 2017, nr 1, s. 46-50
219 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich / Kwietniewski Marian, Chudzicki Jarosław, Miszta-Kruk Katarzyna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna, Mierzwa A // INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA - 2012, nr 6, s. 78-80
220 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej / Rożej Agnieszka, Aftyka Arkadiusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2013, nr 8, s. 312-316 [MNiSW: 5]
221 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 369-374 [MNiSW: 6]
222 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych / Łagód Grzegorz, Babko Roman, Jaromin Katarzyna, Kuzmina Tatyana // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 297-303 [MNiSW: 5]
223 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // KIERUNEK WOD-KAN - 2016, nr 1, s. 42-44

Hasła(5)

1 Aeration of soils and plants / Stępniewski Witold // W: Encyclopedia of agrophysics; [Red:] Gliński Jan, Horabik Józef, Lipiec Jerzy - Dordrecht: Springer, 2011, s. 8-13
2 Diffusion in solis / Stępniewski Witold, Sobczuk Henryk, Widomski Marcin // W: Encyclopedia of agrophysics; Dordrecht: Springer, 2011, s. 214-220
3 Oxygenology / Stępniewski Witold // W: Encyclopedia of agrophysics; [Red:] Gliński Jan, Horabik Józef, Lipiec Jerzy - Dordrecht: Springer, 2011, s. 541-541
4 Physical Dimensions and Units Use in Agriculture / Skierucha Wojciech, Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Usowicz Bogusław // W: Encyclopedia of agrophysics; [Red:] Gliński Jan, Horabik Józef, Lipiec Jerzy - Dordrecht: Springer, 2011, s. 563-567
5 Soil-plant-atmosphere continuum / Sławiński Cezary, Sobczuk Henryk // W: Encyclopedia of agrophysics; [Red:] Gliński Jan, Horabik Józef, Lipiec Jerzy - Dordercht: Springer, 2011, s. 805-810

Monografie (17)

1 Bioelectrochemical hydrogen and electricity production : theoretical bases, description and modeling of the process / Kuzminskiy Yevgeniy, Shchurska Kateryna, Samarukha Iryna, Łagód Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 102 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Bioindykacja w kontroli procesu oczyszczania ścieków / Łagód Grzegorz.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2017, 144 s.- (Monografie - Komitet Inżynierii Środowiska PAN; nr 136)
3 Computer aided designing : 3 D modeling of the passive house / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz.- Lublin: Polska Akademia Nauk, 2013, 130 s.- (Monografie; nr 111)
4 Computer aided designing of sanitary installation / Żelazna Agnieszka, Suchorab Zbigniew.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 117 s.
5 Fizyko-khimichni metody ochyshchennya vody. Keruvannya vodnymy resursamy / Astrelin I, Gerasimov E., Hirol Mykola[Red:] Astrelin I.M., Ratnaweer H..- [B.m]: Water Harmony Project, 2015, 613 s.
6 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Modeling of water flow and pollutants transport in porous media : with exemplary calculations in FEFLOW / Widomski Marcin, Kowalski Dariusz, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 108 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Modelling of hydraulics and pollutants transport in sewer systems : with exemplary calculations in SWMM / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Łagód Grzegorz, Widomski Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 131 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Monter stolarki budowlanej / Polski Dawid, Suchorab Zbigniew.- Lublin: Fundacja VCC , 2016, 326 s.
10 Oxydation-reduction (redox) properties of soils / Gliński Jan, Stępniewska Z., Stępniewski Witold, Banach Artur[Red:] Gliński Jan.- Lublin: Polish Academy of Sciences, 2012, 128 s.
11 Proektuvannâ sistem vodovìdvedennâ, očišennâ ta utilìzacìï stìčnih vod v malih naselenih punktah ta sìl´s´kìj mìscevostì / Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Kowalski Dariusz, Procenko S. B.[Red:] Hirol Mykola, Procenko S. B..- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2013, 73 s.
12 Sistemi vodovìdvedennâ: navčal'nij posìbnik / Hirol Mykola, Ochrymiuk Borys, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2011, 444 s.
13 Sustainability of compacted clay liners and selected properties of clays / Widomski Marcin.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2016, 158 s.
14 Technologìï vodovìdvedennâ promislovich pìdpriêmstv: Navčal´nij posìbnik / Hirol Mykola, Hirol A. M., Hirol Anna.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2013, 625 s.
15 Water supply and wastewater disposal. / Sobczuk Henryk, Kowalska Beata[Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 357 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Water supply and wastewater removal / Sobczuk Henryk, Kowalska Beata[Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 234 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych / Suchorab Zbigniew.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 191 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN )

Projekty wynalazcze (61)

1 Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych [ Zgłoszenie nr (21) 420960] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Anasiewicz Kamil, Anasiewicz Waldemar // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 36-37
2 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
3 Głowica wytłaczarska / Sikora Robert, Tor-Świątek Aneta, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1074-1074 [MNiSW: 25]
4 Kanałowa klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425718] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
5 Klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425715] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
6 Klapa zwrotna studzienki [Zgłoszenie nr (21) 425717] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
7 Maszyna rotacyjna / Sobczuk Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 7, s. 1621-1621 [MNiSW: 25]
8 Nižnâ zyrno-rozpodil'ča sistema filtriv z plavaûcim fil'tryûcim šarom [Patent ukraiński 113614] / Girolʹ A.M. , Girol Anna, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Jakimcuk Bogdan // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2017,
9 Nożowa opaska do nawiercania [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69030]] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
10 Nożowa opaska do nawiercania [Zgłoszenie wzoru użytkowego (21) 123879] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 33-34
11 Sistema kanalizaciï [Patent ukraiński nr 112380] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
12 Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
13 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
14 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach / Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1091-1091 [MNiSW: 25]
15 Sposib kondiciûvannâ vodi v vodopovidnij mereži [Patent ukraiński nr 112539] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Girol Anna, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
16 Sposib poperedn'ogo biologicnogo ocišennâ stičnih vod v napirnh truboprovodah nasosnoï ostanciï [Patent nr 113616] / Girol Anna, Girolʹ A.M. , Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Jakimcuk Bogdan // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2017,
17 Sposib regulûvannâ švidkosti ruhu vodi v napirinn truboprovadoh nassnoï stanciï [Patent ukraiński nr 113615] / Girolʹ A.M. , Girol Anna, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Hirol Mykola, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2017,
18 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [ Nr zgłoszenia 395698] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 32-32 [MNiSW: 2]
19 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [Patent nr (11) 216560 (21) 395698] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 835-835 [MNiSW: 25]
20 Sposób i układ sterowania procesem oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 414273] / Guz Łukasz, Połednik Bernard, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 15-15
21 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [ Nr zgłoszenia 395697] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 39-41 [MNiSW: 2]
22 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [Patent nr (11) 216580 (21) 395697] / Rak Janusz, Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 836-836 [MNiSW: 25]
23 Sposób i układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402370] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 35-35 [MNiSW: 2]
24 Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego [Nr zgłoszenia 401561] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 29-29 [MNiSW: 2]
25 Sposób i urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego w przewodach sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402369] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 34-34 [MNiSW: 2]
26 Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 35-35 [MNiSW: 2]
27 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
28 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222666 (21) 404617] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
29 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222667 (21) 404619] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
30 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 225610 (21) 404618] / Iwanek Małgorzata, Ciuszko Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 823-823 [MNiSW: 30]
31 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404617] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
32 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404618] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 40-40 [MNiSW: 2]
33 Sposób oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404619] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
34 Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków [patent nr 216075] / Widomski Marcin, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 261-261 [MNiSW: 25]
35 Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych [patent nr 216076] / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 265-265 [MNiSW: 25]
36 Sposób stabilizacji sygnału sondy psychometrycznej Peltiera [Nr zgłoszenia 401383] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 27-28 [MNiSW: 2]
37 Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego / Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 18 (1009), s. 19-20 [MNiSW: 2]
38 Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego [ Patent nr (11) 219923 (21) 393949 ] / Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1794-1794 [MNiSW: 25]
39 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Czajka Sławomir , Mierzwa Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 27-27 [MNiSW: 2]
40 Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej [Patent nr (11) 225668 (21) 404385] / Iwanek Małgorzata, Błażejewski Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1217-1217 [MNiSW: 30]
41 Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej [Zgłoszenie nr (21) 404385] / Iwanek Małgorzata, Błażejewski Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 33-33 [MNiSW: 2]
42 Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur [Patent nr (11) 222668 (21) 404620] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
43 Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur [Zgłoszenie nr (21) 404620] / Iwanek Małgorzata, Ciukszo Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 39-39 [MNiSW: 2]
44 Studzienka kanalizacyjna [Patent nr (11) 229311 (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2316-2316 [MNiSW: 30]
45 Studzienka kanalizacyjna [Zgłoszenie nr (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 17-17
46 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411024] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 23-23
47 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411025] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 23-23
48 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 226452 (21) 411024] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2074-2074 [MNiSW: 30]
49 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 227223 (21) 411025] / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3911-3911 [MNiSW: 30]
50 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
51 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Sobczuk Henryk, Girolʹ A.M. , Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] - 2016,
52 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
53 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103966] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
54 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103970] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
55 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych / Sikora Janusz, Sikora Robert, Lakutowicz Jerzy, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 6, s. 1115-1115 [MNiSW: 25]
56 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
57 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 36-37
58 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 27-27
59 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] / Choma Artur, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 257-257 [MNiSW: 30]
60 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
61 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 37-37

Referaty (117)

1 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych / Głowienka Radosław, Jaromin Katarzyna, Stachurska Kinga, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 106-111
2 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Problemy w Eksploatacji Przepompowni Ścieków: szkolenie, 11-12 luty 2016, Wolbórz - 2016, s. 7-12
3 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna " Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody", 26-28 czerwiec [czerwca] 2013, Szczyrk : [program konferencji] - 2013
4 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes / Florek Mateusz, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Błoński M., Malec A. // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 18-20
5 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups / Łagód Grzegorz, Głowienka Radosław // W: Innovative Technologies in Water Management Complex. Issue II, 23-25 April 2012, Rivne, Ukraine - 2012, s. 118-120
6 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Sidorowicz Ł. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 19-19
7 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 44-44
8 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 29-30
9 The application of respirometry in the operation of wastewater treatment plants / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 44-45
10 Application of the expanded clay aggregate in form of granular materials for water treatment / Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 23-24
11 Arcella vulgaris (testacea) jako obiekt testowy osadu czynnego / Babko Roman, Łagód Grzegorz, Kuzmina Tatyana, Danko Y. // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 23-24
12 Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at "Hajdow" WWT devices / Jaromin-Gleń Katarzyna, Babko Roman, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // W: 10th International Conference on Agrophysics (ICA2013), 5-7 June 2013 Lublin, Poland: book of abstracts - 2013, s. 91-91
13 The assesment of the degree of water source diversification as a part of the system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kuzioła Elżbieta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 21-22
14 Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river / Widomski Marcin, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Głowienka Radosław // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 131-131
15 Automatyczna budowa modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: GIS Modelowanie i Monitoring w Zarządzaniu Systemami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi : streszczenia referatów - 2017, s. 19-20
16 Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych / Strycharczuk Magdalena, Szostak Paulina, Stachurska Kinga, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca2011, Płock - 2011, s. 15-22
17 Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej / Szostak Paulina, Strycharczuk Magdalena, Stachurska Kinga, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca2011, Płock - 2011, s. 23-28
18 Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie / Jaromin Katarzyna, Głowienka Radosław, Szaja Aleksandra , Maciąg Barbara, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 112-117
19 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz, Girol Anna // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
20 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 32-33
21 Calibration of the numerical model of the selected water supply zone taking into account the degree of differentation in water demand patterns / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Hołota Ewa, Iwanek Małgorzata, Surdacka M. // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 20-21
22 Ciepło spalania brykietu ze słomy oraz wysuszonych osadów ściekowych na tle ciepła spalania węgla brunatnego / Chomiuk Edyta , Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 94-99
23 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant / Pliashechnik Volodimir, Danko Y., Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Babko Roman // W: 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference, "Water, Wastewater and Energy in Smart Cities", 12-23.09.2017, Kraków, Polska: book of abstracts - 2017, s. 163-164
24 The COD fractionation of municipal wastewater by respirometric method in control and modeling activated sludge systems / Szaja Aleksandra, Drewnowski J., Łagód Grzegorz, Aguilar Jose Alonso // W: 8th IWA Eastern European Young Water Professionals conference "Leaving the Ivory Tower. Bridging the Gap Between Academia, Industry, services and Public Sector", 11-14 May 2016, Gdańsk, Poland: [Book of Abstracts] - 2016, s. 271-272
25 Comparative analysis of ciliate assemblages in activated sludge of Bardenpho and classic Aerotank technology / Kuzmina Tatyana, Danko Y., Łagód Grzegorz, Pliashechnik Volodimir, Iwanek Małgorzata, Babko Roman // W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8.10.2016, Zakopane, Poland:[book of abstracts] - 2016
26 Decision-making analysis in concept selection for football stadium drainage – a case study / Mitaszka Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 42-42
27 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 65-68
28 Dynamika zmian liczebności Arcella Vulgaris (Testacea) w osadzie czynnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" / Babko Roman, Łagód Grzegorz, Jaromin Katarzyna // W: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 19-22 września 2012, Kraków - 2012, s. 42-42
29 Economic aspects decentralized stormwater management - case study / Flakowska Paulina, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Matêrìali II Mìžnarodnoї Naukovo-Prakticnoї Konferencїї – Vodopostacannâ Ta Vodovìdvedennâ : Proektuvanna, Budova, Ekspluatacìâ, Monìtorìng, 18-20 Žovtnâ, 2017, L’vìv - 2017
30 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite / Barnat-Hunek Danuta, Widomski Marcin // W: 5th International Congress on Technology – Engineering and Science - ICONTES, February 01-02, 2018, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book - 2018, s. 218-219
31 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin Katarzyna // W: 5th IWA Eastern European Young and Senior Water Professional Conference, 26-28 June 2013, Kiev, Ukraine - 2013, s. 510-516
32 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 47-48
33 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, 16-17 kwietnia 2015, Lublin - 2015, s. 22-22
34 Energy recovery from water distribution system / Choma Artur, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014
35 The experimental evaluation and modeling of SBR removing nutrients under varied aeration conditions / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: IWA Specialist Conference on Nutrient Remowal and Recovery : Moving Innovation into Practice, 18-21 May 2015, Gdańsk : program and abstracts - 2015, s. 52-52
36 The experimental evaluation and modeling of SBR removing nutrients under varied aeration conditions / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: IWA Specialist Conference on Nutrient Remowal and Recovery : Moving Innovation into Practice, 18-21 May 2015, Gdańsk : program and abstracts - 2015, s. 734-740
37 Experimental investigations of zones of leakage from damaged water network pipes / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Urban Water 2014 - 2nd International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27 - 29 May 2014, The Algarve, Portugal - 2014
38 Fluctuations in formation of activated sludge protozoa community caused by different level of oxygen concentration / Jaromin-Gleń Katarzyna , Babko Roman, Łagód Grzegorz // W: 12th International Workshop for Young Scientists, ”BioPhys Spring 2013”, 21-23 May 2013 Lublin, Poland : book of abstracts - 2013, s. 24-25
39 Fractal classification of water supply networks / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: 11th International Conference on Computing and Control for the Water Industry:"Urban Water Management - Challenges and Opportunities", 5 - 7 September 2011, University of Exeter,United Kingdom. Vol. 3 - 2011, s. 931-936
40 Gas sensors array for monitoring of organic substances in water / Nahirniak S., Dontsova T., Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 46-46
41 Hydraulic analysis of storm water sewer operation for selected basin in Puławy, Poland / Jlilati-Zgardzińska Alia, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014
42 Hydrophysical Properties of Clays Likely to be used for Landfill Liner Construction / Stępniewski Witold, Widomski Marcin, Horn Rainer // W: 20th World Congress of Soil Science June 8~13, 2014 Jeju, Korea - 2014
43 Implementation of integrated management system at municipal company of water supply and sewerage system in Puławy. / Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mierzwa A., Poleszak Z. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 59-59
44 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe' s / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 22-23
45 Influence of optical indices on psd of activated sludge measured by ldm / Sochan Agata, Polakowski C., Ryżak Magdalena, Łagód Grzegorz // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 129-130
46 Inundation as a determinant of water quality and biodiversity in floodplain lakes / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz // W: XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Wody przejściowe, 8-10 maja 2014, Elbląg-Sztutowo - 2014, s. 39-39
47 Kanalizaciâ malyh naselennyh punktov / Hirol Mykola, Procenko S. B., Kowalski Dariusz, Girol Anna, Łagód Grzegorz, Kravčenko V. S., Macneva T. S., Âkimčuk B, Kovalʹčuk A. V. // W: Meždunarodnaâ Konferenciâ „Vodosnabženie i Vodootvedenie Naselennyh Mest”, 4-5 Iûnâ 2014, Moskva - 2014
48 Klasyfikacja ścieków pobranych w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni na podstawie odczytu z matrycy czujników gazu / Duda Sylwia, Pacia A., Łagód Grzegorz, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 11-11
49 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków / Suchorab Paweł // W: II Ogólnopolska Konferencja, Młodzi dla Inżynierii Środowiska, 17. 05.-18.05.2018, Warszawa - 2018
50 Laboratory sequencing batch reactor - greenhouse emitter / Jaromin-Gleń Katarzyna, Babko Roman, Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 31-31
51 Laboratoryjny zestaw do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego / Jaromin Katarzyna, Girol Anna, Łagód Grzegorz // W: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca2011, Płock - 2011, s. 90-94
52 Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills. / Stępniewski Witold, Brzezińska Małgorzata, Włodarczyk T., Stępniewska Zofia, Pawłowska Małgorzata // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013
53 Metoda pośredniego określania wartości ChZT i zawiesiny w bioreaktorach z osadem czynnym za pomocą matrycy czujników nieselektywnych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Sobczuk Henryk // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 15-16
54 Modeling and simulation of stormwater drainage operation ArcMap and SWMM software / Łagód Grzegorz // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 5-6
55 Modelling of different aeration modes influencing processes in SBR bioreactor / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: 7th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia - 2015, s. 496-504
56 Modelling of water flow through 90 degree elbow installed on pex-al-pex water supply pipeline / Zbiciak P., Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 51-52
57 Modelowanie hydrodynamiczne jako narzędzie wspomagające wybór sposobu modernizacji kolektora kanalizacji ogólnospławnej / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kusiak Urszula // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 46-47
58 Multi-criteria decision analysis of selected water supply network' s rehabilitation methods / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Flis P. // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 42-43
59 Multivariate analysis and sanitary wastewater system decision making for rural settlement / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Matczak A. // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 34-35
60 Napowietrzanie pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach pasywnych / Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 43-44
61 Numerical calculations of groundwater movement in anisotropic medium - case study. / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata // W: International Conference - "Agrophysics for Quality of Life", 31st May - 3rd June, 2011, Lublin. - 2011
62 Ocena celowości budowy dodatkowego zbiornika wodociągowego z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego w programie epanet 2.0. / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Wróbel Katarzyna, Wesołowski Ł. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 58-59
63 Ocena jakości wody z wykorzystaniem elektronicznych zmysłów / Guz Łukasz, Piotrowicz Adam, Guz Ewa, Łagód Grzegorz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 29-30
64 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej / Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kuzioła Elżbieta, Poleszak Monika // W: I Ogólnopolska Konferencja "Młodzi dla Inżynierii Środowiska", 8-9.06.2017, Warszawa, Polska - 2017
65 Ochyshchennya vody z zastosuvannyam reahentiv, yaki volodiyut' mahnitnymy vlastyvostyamy / Hirol Mykola, Bernats'kyy M.V., Hirol A. M., Kowalski Dariusz, Yakymchuk B.N. // W: 7 Mizhnarodnoyi Naukovo-Tekhnichnoyi Konferentsiyi „Suchasni Problemy Tekhnolohiyi Neorhanichnykh Rechovyn Ta Resursozberezhennya”, 30.09-02.10.2015, Dnipropetrovs'k, Ukraina - 2015, s. 143-143
66 Ocìnka stabìlˊnostì funkcìonuvannâ aktivnogo mulu / Kuzmina Tatyana, Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 93-95
67 Parameters of Czechówka river water quality determined in the selected sampling points localized at the area of open air village museum in Lublin. / Jaromin-Gleń Katarzyna, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 125-126
68 Parametry fizykochemiczne wody w punktach pomiarowych zlokalizowanych na wybranym odcinku rzeki Bystrzycy / Strycharczuk Magdalena, Szostak Paulina, Jasińska Marta, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 67-73
69 Perifìton âk ìndikator âkostì vodnogo seredoviŝa / Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: XIV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ Studentìv, Aspìrantìv Ta Molodin Včenih "Ekologìâ. Lûdina. Suspìl'stvo", 18-22 travnâ 2011, Knïv, Ukraïna - 2011, s. 118-119
70 Pomiar odorowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z reaktora sbr za pomocą matrycy czujników gazu typu MOS. / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów. - 2013, s. 124-125
71 Pomiary wilgotności in - situ przy zastosowaniu powierzchniowych sond TDR / Suchorab Zbigniew // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
72 Potencjał redox jako wskaźnik zakończenia etapu adaptacji osadu czynnego w reaktorze SBR / Jaromin-Gleń Katarzyna, Babko Roman, Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz // W: Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców " Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie", 14-15.09.2017, Puławy : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 46-46
73 Problemy energochłonności instalacji wewnętrznych na Ukrainie / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Kizeev M., Girol Anna // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 153-161
74 Proposal of anti water hammer plant for centrifugal pumps / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 9-10
75 Przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu jakości wody w sieci wodociagowej / Kowalska Beata, Hołota E. // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
76 Rapid on-line method of wasewater parameters estimation by electronic nose and computer simulations in operating WWTP / Drewnowski J., Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Piotrowicz Adam, Suchorab Zbigniew, Drewnowska M., Jaromin-Gleń Katarzyna // W: IAP Lleida 2016 - Interfaces Against Pollution, Environmental Challenges & Opportunities, 4th-7th september 2016, Lleida, Spain:[book of abstract] - 2016
77 Redox potential during the laboratory SBR stable work stage / Jaromin-Gleń Katarzyna, Babko Roman, Łagód Grzegorz, Bieganowski Andrzej // W: 16th International Workshop for Young Scientists “BioPhys Spring 2017”, 01-03.06.2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 51-52
78 Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition. / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 130-131
79 The role of respirometry in optymalization the activated sludge process / Łagód Grzegorz, Szaja Aleksandra // W: Innovative Technologies in Water Management Complex. Issue II, 23-25 April 2012, Rivne, Ukraine - 2012, s. 176-178
80 Secondary contamination in Polish drinking water / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // W: Urban Water 2014 - 2nd International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27 - 29 May 2014, The Algarve, Portugal - 2014
81 Statistical analysis of time water outflow on the soil surface after a failure of a buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Budzioch Mateusz // W: Urban Water 2016, 3rd International Conference on the Design Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, 27-29.07.2016, Italy - 2016
82 Stężenia związków azotu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na wybranym odcinku rzeki Bystrzycy / Szostak Paulina, Strycharczuk Magdalena, Jasińska Marta, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 74-79
83 Storm wastewater quality of chosen conduit in Lublin city on the background of receiver waters quality - Bystrzyca River / Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: Innovative Technologies in Water Management Complex. Issue II, 23-25 April 2012, Rivne, Ukraine - 2012, s. 121-123
84 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 99-112
85 Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants. / Czerwiński Jacek, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Mazurek S. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów. - 2013
86 Termal properties of concrete dielectric permittivity / Sobczuk Henryk, Geiker M. R., Michel A. // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 67-69
87 Tlen jako czynnik limitujący dla mikroaerofilnych gatunków pierwotniaków / Pliashechnyk Volodymyr , Kuzmina Tatyana, Danko Y., Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców " Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie", 14-15.09.2017, Puławy : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 61-61
88 Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests / Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // W: ICEFA V - Fifth International Conference on Engineering Failure Analysis, 1-4 July 2012,The Hague, The Netherlands - 2012
89 Upravlenie dorzdevymi i tal´mi vodami / Łagód Grzegorz, Jaworska M., Kozak B., Kuzmina Tatyana // W: III Vseukraïns´koï Mìrzvuzìvs´koï Naukovo-Technìčnoï Konferencìï "Sučasnì Technologìï u Promislovomu Virobnictvì", 22-25 Kvìtnâ 2014, Sumi, Ukraïnì - 2014, s. 42-43
90 Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Babko Roman, Bieganowski Andrzej // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 19-20
91 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP / Guz Łukasz, Drewnowski J., Łagód Grzegorz, Piotrowicz Adam, Suchorab Zbigniew, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: 8th IWA Eastern European Young Water Professionals conference "Leaving the Ivory Tower. Bridging the Gap Between Academia, Industry, services and Public Sector", 11-14 May 2016, Gdańsk, Poland: [Book of Abstracts] - 2016, s. 173-174
92 Vliv komunal 'nih stokìv na asambleû vìjčastih najprostìših donnih vìdkladìv rìvninnoï rìčki / Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Danko Y., Suchorab Zbigniew, Babko Roman // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 80-81
93 Vliv melìoracìï na rìznomanìttâartropod v rìčkovih dolinah / Kiričenko- Babko M., Majerek Dariusz, Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 122-123
94 Vpliv immobilizacï aktivnogo mulu v anaerobnih ì aerobnih bioreaktorach na očiŝennâ stičnih vod / Sabliy Larisa, Zhukova Veronika, Sobczak G., Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 181-184
95 Vpliv komunaľnih stokìv na asambleȗ vìjčastih najprostìših donnih vìdkladìv gìrs'koï rìčki / Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Dan'ko Â., Suchorab Zbigniew, Babko Roman // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 80-81
96 Vpliv stokìv z komunal′noї očisnoї sporudi na strukturu asambleї vìjčastih najprostìšìh (Ciliata) / Pliashechnik Volodimir, Kuzmina Tatyana, Danko Y., Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 176-177
97 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 28-29
98 Water quality correction in water distribution systems / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Hołota Ewa // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 57-58
99 Wentylacja instalacji kanalizacji w budownictwie pasywnym / Garbacz Monika, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 13-14
100 Wielowariantowa koncepcja poprawy warunków hydraulicznych pracy gminnej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Bartkiewicz Łukasz // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 31-32
101 WpŁyw dodatku w postaci osadów powstałych w procesie uzdatniania wody na właściwości zapraw budowlanych / Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Proceedings of the I International Scientific - Technical Conference "Water Supply and Wastewater Removal". Designing, construction, operation and monitoring, 4-6 November, 2015, National University Lviv - 2015, s. 6-6
102 Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
103 Wpływ melioracji na zgrupowania biegaczowatych (Colepotera, Carabidae) w dolinach rzecznych / Kiriczenko-Babko Marina, Danko Y., Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców " Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie", 14-15.09.2017, Puławy : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 47-47
104 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym - studium przypadku / Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Rzepka Anna, Szotowicz Kornelia // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
105 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) / Rożej Agnieszka, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 53-65
106 Wpływ wybranych środków powierzchniowo czynnych na zagęszczanie osadu czynnego / Rożej Agnieszka, Łagód Grzegorz // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 112-112
107 Wskaźniki biocenotyczne możliwe do wykorzystania przy opisie struktury błony biologicznej / Głowienka Radosław, Stachurska Kinga, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca2011, Płock - 2011, s. 141-146
108 Wykorzystanie elektronicznego nosa do klasyfikacji ścieków pobieranych w urządzeniach oczyszczalni komunalnej / Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Pacia Adriana, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz, Majerek Dariusz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 25-26
109 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do klasyfikacji jakości wód drenażowych / Pacia A., Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 36-37
110 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19
111 Wykorzystanie metod komputerowych w analizie obrazów mikroskopowych orzęsków osadu czynnego / Girol Anna, Jaromin Katarzyna, Ziemichód Krzysztof, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 100-105
112 Wykorzystanie programu AutoCAD do przestrzennej wizualizacji laboratoryjnego bioreaktora typu SBR / Pliżga Oktawia, Gronek Michał, Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock - 2012, s. 210-213
113 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Kurek Elżbieta // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 20-22
114 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej / Iwanek Małgorzata, Malesińska Agnieszka // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
115 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej / Iwanek Małgorzata // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, 26-28 lutego 2014, Ustroń - 2014
116 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 43-52
117 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu / Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011

Rozdzialy(112)

1 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Sygacz - Adamska J. // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2; [Red:] Dymaczewski Zbysław, Jeż - Walkowiak Joanna - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolsk, 2012, s. 77-92
2 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, 2017, s. 111-124
3 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol - Gliwice: Insytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2014, s. 220-208
4 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX / Dul Katarzyna, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 259-279
5 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie / Choma Artur, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 313-322
6 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2017, s. 325-336
7 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym / Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Chołody Monika // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Poliehnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 281-289
8 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Wdowiak Artur // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2013, s. 401-412
9 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Politechnika Śląska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2012, s. 35-50
10 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Florek Mateusz, Błoński M., Malec A. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 197-208
11 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake / Kowalski Dariusz, Choma Artur // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - NUVGP, 2015, s. 39-39
12 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system / Musz-Pomorska Anna, Skoczylas C. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 150-164
13 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 272-280 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system / Musz-Pomorska Anna, Słyk A. // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 178-189 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin / Kuzioła Elżbieta, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Current issues in water treatment and water distribution; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 185-196
16 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : ISPEM 2018 : Advances in Intelligent Systems and Computing; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Springer Verlag, 2019, s. 56-65
17 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Kurek Elżbieta // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 30-53
18 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
19 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kuzioła Elżbieta, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 75-83 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 389-400
21 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C / Rożej Agnieszka, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2015, s. 63-73
22 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Józefosław k. Warszawy: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" sp. z o.o., 2013, s. 79-89
23 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Walkowiak Waldemar // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2015, s. 95-103
24 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. / Hołota Ewa, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 357-366
25 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
26 Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms community / Strycharczuk Magdalena, Łagód Grzegorz // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 7-8
27 Calibration of thermocouple psychrometers and moisture measurements in porous materials / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Połednik Bernard, Guz Ewa // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
28 Cement kiln dust / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Waste and supplementary cementitious materials in concreto : characterisation, properties and applications; [Red:] Siddque Rafał, Cachim Paulo - Amsterdam: Elsievier, 2018, s. 149-180 .- (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering)
29 CFD simulations of mechanical ventilation behavior in commercial premises / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Maczewska Joanna // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 92-98
30 Charakterystyka oporów miejscowych wybranych zaworów instalacyjnych zamontowanych na przewodach z różnych materiałów / Poręba Krystyna, Kowalczyk Weronika, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 359-368
31 Charakterystyka ścieków komunalnych określana na podstawie udziału frakcji ChZT / Jaromin Katarzyna, Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 115-130 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
32 Chysel'ni doslidzhennya koefitsiyentu oporu tertya po dovzhyni polimernykh trub / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hirol A. M., Kravchenko V.S., Boychuk S. // W: ETEVK-2015. Mizhnarodnyy konhres i tehnicna vistavka: zbirka dopovidey ; [B.m.]: [B.w.], 2015, s. 299-306
33 Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” / Łagód Grzegorz, Chomiuk Edyta , Jankowska Katarzyna, Kędzierawska Marzena // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Piekutin Janina, Skoczko Iwona - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 160-164
34 Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych oraz węgla brunatnego / Łagód Grzegorz, Chomiuk Edyta , Jankowska Katarzyna, Kędzierawska Marzena // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Piekutin Janina, Skoczko Iwona - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 241-246
35 Čislovi doslidžennâ rozrahunkovogo značennâ koeficiêntu oporu tertâ po dovžiniì polimernih trub / Hirol Mykola, Âkimčuk B, Girolʹ A.M. , Grinûk T. Û, Kravčenko V. S. // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - Rìvne : NUVGP, 2015, s. 50-52
36 The COD fractionation of municipal wastewater by respirometric method in control and modeling activated sludge systems / Drewnowski J., Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Aguilar Jose Alonso // W: Leaving the ivory tower : bridging the gap between academia, industry, services and public sector; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 656-664
37 Computer simulation of heat and moisture tranport processes in building envelpoes / Pochwatka Małgorzata, Stróżek Joanna, Pawelec Izabela, Suchorab Zbigniew // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 3-4
38 The concept of using energy generated by water flowing in pipes to power devices monitoring the water supply network / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Rak Janusz // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 75-82 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
39 Determination of buliding material moisture:review of methods / Stróżek Joanna, Pochwatka Małgorzata, Suchorab Zbigniew // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 5-6
40 Determination of saturated water conductivity coefficient in building materials / Suchorab Zbigniew, Zarzeka-Raczkowska Ewa // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 192-197
41 Doslidzhennya vplyvu tekhnolohichnykh parametriv promyvky fil'tra na yoho produktyvnist' / Hirol Mykola, Hirol A. M., Yakymchuk B.N. , Hyl'chyshyn V.V. // W: Visnyk odes'koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury. Vipusk 59; [Red:] Dorofeev Vitaliy Stepanovich - Odessa: Odes'ka Deržavna Akademiâ Budivnictva ta Arhitekturi, 2015, s. 13-18
42 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study / Fłakowska P., Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 28-38 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
43 Estimation of building material moisture using non-invasive TDR sensors / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
44 Experimental investigations of zones of leakage from damaged water network pipes / Iwanek Małgorzata, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hawryluk E., Kondraciuk K. // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 257-268 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 139)
45 Gas exchange in soils / Stępniewski Witold, Stępniewska Zofia, Rożej Agnieszka // W: Soil management: building a stable base for agriculture; [Red:] Hatfield Jerry L., Sauer Thomas J. - Madison, USA: American Society of America and Soil Science Society of America, 2011, s. 117-144
46 Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 203-209 [MNiSW: 15]
47 Hydraulic conductivity and landfill construction / Stępniewski Witold, Widomski Marcin, Horn Rainer // W: Developments in hydraulic conductivity research; [Red:] Dikinya Oagile - InTech, 2011, s. 249-270
48 Influence of chlorinated water on mechanical properties of polyethylene and polyvinyl chloride pipes / Kowalska Beata, Klepka Tomasz, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 63-74 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
49 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe’s failure / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Hawryluk Elżbieta, Kondraciuk Kamil // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 55-67
50 Influence of ventilating air exhausters on flames and smoke spreading in the underground garage / Guz Łukasz, Grzesik M., Suchorab Zbigniew // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - Rìvne : NUVGP, 2015, s. 8-11
51 Jakość ścieków deszczowych wybranego kolektora zbiorczego miasta Lublin na tle jakości wód odbiornika – rzeki Bystrzycy / Jaromin Katarzyna, Girol Anna, Głowienka Radosław, Łagód Grzegorz // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 247-251
52 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 337-348
53 Koncepcja budowy centralnej dyspozytorni ruchu w MPWiK w Puławach / Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna, Chudzicki Jarosław, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 92-105
54 Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Sysa Ewa // W: GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi; [Red:] Kłoss-Trębaczkiewicz Halina, Malesińska Agnieszka - Warszawa: Wydawnictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013, s. 67-85 .- (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji; nr 12)
55 Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Chudzicki Jarosław // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Józefosław: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" sp. z o.o., 2013, s. 35-44
56 Laboratory sequencing bath reactor for purification of wastewater with activated sludge / Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 299-300
57 Landfilling of municipal solid waste in Europe / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Widomski Marcin, Pawłowski Artur, Hung Yung-Tse // W: Handbook of environment and waste management. Vol. 2 : Land and groundwater pollution control ; [Red:] Hung Yung-Tse, Wang Lawrence K., Shammas Nazih K. - New Jersey: World Scientific, 2014, s. 365-401
58 Matematychne modelyuvannya biolohichnoho ochyshchennya teploobminnoyi vody na fil'trakh z plavayuchym fil'truyuchym sharom / Hirol Mykola, Trach Yu. P. // W: Problemy vodopostachannya, vodovidvedennya ta hidravliky. Naukovo-tekhnichnyy zbirnuk. Vyp. 23 ; Kijów: [B.w.], 2014, s. 107-116
59 The method of determining diatoms and green algae communities biodiversity of the Zemborzycki backwater periphyton / Łagód Grzegorz, Głowienka Radosław, Jaromin Katarzyna, Kozak Barbara, Nowak Ewelina // W: Environmental engineering - through a young eye. Vol. 3; [Red:] Grygorczuk-Petersons Elżbieta, Piekutin Janina, Skoczko Iwona - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013, s. 9-17
60 Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej / Ścibior Adriana, Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 289-298 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
61 Metody trasowania i wymiarowania sieci wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 6; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2017, s. 389-402
62 Metodyka doboru systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb przedsiębiorstw wodociągowych / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Iżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2014, s. 142-155
63 Metodyka lokalizowania punktów pomiaru ciśnienia w celu identyfikacji zdarzeń niepożądanych w monitorowanej sieci. / Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna // W: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców; [Red:] Rak Janusz Ryszard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 135-151
64 Modeling of water flow through 90 degree elbow installed on PEX-AL-PEX water supply pipeline / Widomski Marcin, Zbiciak P., Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechniika Lubelska, 2016, s. 221-229
65 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // W: Urban Water; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Ashurst Lodge, UK: WIT Press, 2012, s. 49-62
66 Modelowanie jakości wody z wykorzystaniem programu AQUIS, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowej / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Hirol Mykola, Hołota Ewa // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 235-246 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
67 Monitoring and control the operation of SBR type laboratory bioreactor using a computer program / Jaromin Katarzyna, Głowienka Radosław, Kowalczuk Grzegorz, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz // W: Environmental engineering - through a young eye. Vol. 3; [Red:] Grygorczuk-Petersons Elżbieta, Piekutin Janina, Skoczko Iwona - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013, s. 79-88
68 Multi-criteria decision analysis of selected water supply network’s rehabilitation methods / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Flis P. // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 187-196
69 Niezawodność sieci wodociągowych / Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Tchórzewska- Cieślak Barbara, Bajer Jarosław , Iwanejko Ryszarda , Miszta-Kruk Katarzyna, Studziński Andrzej , Boryczko Krzysztof , Piegdoń Izabela // W: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców; [Red:] Rak Janusz Ryszard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 38-61
70 Noninvasive moisture measurement in building materials / Suchorab Zbigniew // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 433-439 [MNiSW: 10]
71 Numerical modeling of water flow through straight globe valve / Janowska J., Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 41-49 [MNiSW: 10]
72 Numeryczne badanie współczynnika oporów liniowych dla rur polimerowych / Hirol Mykola, Hirol Andriej // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2015, s. 143-150
73 Ocena awaryjności PsDyW z wykorzystaniem bazy danych typu GIS / Kwietniewski Marian, Kowalski Dariusz, Miszta-Kruk Katarzyna // W: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców; [Red:] Rak Janusz Ryszard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 67-73
74 Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Miszta-Kruk Katarzyna // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2; [Red:] Dymaczewski Zbysław, Jeż - Walkowiak Joanna - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012, s. 67-76
75 Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów / Iwanek Małgorzata, Kryszak A. // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Politechnika Śląska , 2012, s. 419-432
76 Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowej / Musz-Pomorska Anna, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol 2; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar, Pieczykolan Barbara, Barbusiński Krzysztof - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 345-354
77 Ocena właściwości osadów pościekowych w aspekcie wykorzystania jako paliwo alternatywne / Jankowska Katarzyna, Chomiuk Edyta , Kędzierawska Marzena, Łagód Grzegorz // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 156-159
78 Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol 2; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar, Pieczykolan Barbara, Barbusiński Krzysztof - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 317-326
79 Oddziaływanie nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie Pseudomonas aeruginosa / Rożej Agnieszka // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kusia Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Politechnika Śląska , 2012, s. 26-34
80 Odpływ wody kanalizacją deszczową z miasta Świdnik w 2014 roku / Michalczyk Zdzisław , Chmiel Sławomir, Głowacki Sławomir, Widomski Marcin // W: Hydrologia zlewni zurbanizowanych; [Red:] Hejduk Leszek, Kaznowska Ewa - Warszawa: Komiet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2016, s. 239-251 .- (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, ISSN 0867-7816; nr 39)
81 Opis struktury błony biologicznej za pomocą wybranych wskaźników biocenotycznych. / Głowienka Radosław, Stachurska Kinga, Łagód Grzegorz // W: TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę?; [Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 238-245
82 Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR / Suchorab Zbigniew // W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie ; [Red:] Prusiński Janusz - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011, s. 323-334
83 Potential problems with the calibration process of water supply hydraulic models / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Mierzwa A. // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - Rìvne: NUVGP, 2015, s. 43-44
84 Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości / Pasternak Dorota, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Iżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska., 2016, s. 262-272
85 The process generation of WWTP models for optimization of activated sludge systems / Drewnowski J., Wiśniewski K., Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Hernandez De Vega C. // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 187-195 [MNiSW: 15]
86 A proposal for the application of fractal geometry in describing the geometrical structures of water supply networks / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 75-87 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
87 Proposition of fractal dimension application for the estimation of certainty of water delivery / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 15-25 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
88 Propozycja metody trasowania przewodów wodociągowych / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 177-188
89 The quality of rainwater from basin of Muzyczna st. in Lublin at the background of receiverwater - the Bystrzyca river / Łagód Grzegorz, Głowienka Radosław, Jaromin Katarzyna, Kozak Barbara // W: Environmental engineering - through a young eye. Vol. 3; [Red:] Grygorczuk-Petersons Elżbieta, Piekutin Janina, Skoczko Iwona - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013, s. 18-23
90 Rozrakhunok lotkiv nyzhn'oyi zbirnoyi systemy fil'triv z plavayuchym fil'truyuchym sharom / Hirol Mykola, Hirol A. M., Yakymchuk B.N. // W: Vodopostachannya ta vodovidvedennya: proektuvannya, budova, ekspluatatsiya, monitorynh; Lwów: ZUKC, 2015, s. 75-77
91 Secondary contamination in Polish drinking water / Chudzicki Jarosław, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 15-26 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
92 Secondary water contamination in selected rural supply network / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Current issues in water treatment and water distribution; [Red:] Zimoch Izabela - Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 161-172
93 Simulation of chlorine concentration changes in a real water supply network using epanet 2.0 and watergems software packages / Kowalska Beata, Hołota Ewa, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 39-48 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
94 Sondy powierzchniowe TDR w bezinwazyjnych pomiarach wilgoci obiektów zabytkowych / Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 283-293 .- (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
95 Statistical analysis of time of water outflow on the soil surface after the failure of a buried water pipe / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Skrzypek A., Budzioch Mateusz // W: Urban water systems & floods; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 39-49 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
96 Statystyka opisowa wyników fizycznej symulacji awarii podziemnego przewodu wodociągowego / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Budzioch Mateusz // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 37-50
97 System napowietrzania zestawu laboratoryjnego do oczyszczania ścieków w reaktorach porcjowych / Jaromin Katarzyna, Szaja Aleksandra , Łagód Grzegorz // W: TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę?; [Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil - Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, s. 274-281
98 Terracing as a Measure of Soil Erosion Control and Its Effect on Improvement of Infiltration in Eroded Environment / Widomski Marcin // W: Soil Erosion Issues in Agriculture; [Red:] Godone Danilo - InTech, 2011, s. 315-334
99 Tests on a polyvinyl chloride pipe from an existing water distribution system / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 3-14 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
100 Time domain reflecometry probes for measurement of in building materials. A review / Suchorab Zbigniew, Zarzeka-Raczkowska Ewa // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 76-79
101 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP / Guz Łukasz, Drewnowski J., Łagód Grzegorz, Piotrowicz Adam, Suchorab Zbigniew, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: Leaving the ivory tower : bridging the gap between academia, industry, services and public sector; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 773-779
102 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie ; [Red:] Prusiński Janusz - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011, s. 103-110
103 Ustanovka mahitno-reahentnoho ochyshchennya vody / Hirol Mykola, Bernats'kyy M.V., Hirol A. M. // W: Vodopostachannya ta vodovidvedennya: proektuvannya, budova, ekspluatatsiya, monitorynh; Lwów: ZUKC, 2015, s. 72-74
104 Water quality analysis in a selected rural water supply system / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 95-106
105 Wpływ zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni „Hajdów” na wybrane parametry rzeki Bystrzycy / Strycharczuk Magdalena, Szostak Paulina, Kozak Anna, Łagód Grzegorz // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 36-41
106 Wpływ zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Hajdów na zawartość związków azotu wodach odbiornika / Szostak Paulina, Strycharczuk Magdalena, Kozak Anna, Łagód Grzegorz // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 42-46
107 Wybrane problemy hydrauliczne związane z łączeniem wodociągów lokalnych w grupowy / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków., 2015, s. 291-302
108 Wykorzystanie testów OUR i SOUR do oceny kondycji osadu czynnego na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych Guadalhorce w Maladze, w południowej Hiszpanii / Szaja Aleksandra , Łagód Grzegorz, Aguilar Jiménez José Alonso // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 118-123
109 Wykorzystanie wskaźników biocenotycznych do opisu struktury błony biologicznej / Głowienka Radosław, Jaromin Katarzyna, Stachurska Kinga, Łagód Grzegorz // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem. Vol. 1; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2012, s. 59-64
110 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata // W: Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami; Warszawa: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2014, .- (Studia z Zakresu Inżynierii; nr 85)
111 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury / Iwanek Małgorzata // W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych; [Red:] Kuś Karol, Piechurski Florian - Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 57-78
112 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej / Rożej Agnieszka, Aftyka Arkadiusz // W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja; [Red:] Heidrich Zbigniew, Malesińska Agnieszka, Chudzicki Jarosław - Józefosław k. Warszawy: Wydawnictwo "Seidel-Przywecki" sp. z o.o., 2013, s. 45-54