Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Strona www: http://kssit.pollub.pl/
Liczba autorów: 25
Łączna liczba publikacji: 537
w tym we współpracy z zagranicą: 176

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(343)

1 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala / Czerniec Myron, Opielak Marek // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 4, s. 20-23
2 Advanced method of simulating welding for aluminium alloy fatigue lifespan diagnostics / Blatnický Miroslav, Barta Dalibor, Dižo Jan, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2017, nr 2, vol. 111, s. 31-36 [MNiSW: 8]
3 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1981-1987 [MNiSW: 10]
4 Analiza dokładności oszacowania prędkości pojazdu na podstawie zapisu monitoringu / Tarkowski Sławomir, Rzążewski Michał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1357-1362 [MNiSW: 7]
5 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Szuwarski Marcin // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2360-2367
6 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 3899-3902 [MNiSW: 10]
7 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 487-492 [MNiSW: 4]
8 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 493-497 [MNiSW: 4]
9 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Rybicka Iwona, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4202-4206
10 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Siłuch Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 12, s. 92-98 [MNiSW: 4]
11 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne / Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Kowalik Konrad, Sykut Barbara // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, vol. 52, s. 42-43 [MNiSW: 5]
12 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe / Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Piasecka Izabela, Jankowski Marek // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, vol. 52, s. 44-46 [MNiSW: 5]
13 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym / Hejwowski Tadeusz, Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 1-8 [MNiSW: 6]
14 Analiza porównawcza techniczno-ekonomicznych aspektów eksploatacji autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym i gazem CNG / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3703-3710
15 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Niewczas Andrzej, Bieniaś Jarosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, vol. 0, s. 25-34 [MNiSW: 15]
16 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji / Ignaciuk Piotr, Kordos Paweł, Sarnowski Cezary // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 81-87 [MNiSW: 4]
17 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku / Marczuk Andrzej, Caban Jacek, Droździel Paweł, Duda Kamil, Mikulski Maciej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3065-3074
18 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych / Stokłosa Józef, Koszałka Grzegorz, Gil Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 94-100 [MNiSW: 4]
19 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa / Hunicz Jacek, Niewczas Andrzej, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, s. 1-5 [MNiSW: 6]
20 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych / Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 120-123 [MNiSW: 7]
21 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2012, nr 2(1), s. 127-138
22 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1093-1095 [MNiSW: 7]
23 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 499-506 [MNiSW: 4]
24 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 749-754 [MNiSW: 4]
25 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Komsta Henryk, Madleňáková Lucia, Sajgalik Michał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1578-1581 [MNiSW: 7]
26 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie / Rybicka Iwona, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1211-1216 [MNiSW: 4]
27 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Koszałka Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2487-2492 [MNiSW: 4]
28 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3374-3380
29 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 105-111 [MNiSW: 4]
30 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 113-119 [MNiSW: 4]
31 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych / Szyszko Grzegorz, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6228-6224 [MNiSW: 10]
32 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6229-6235 [MNiSW: 10]
33 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2012, nr 3, vol. 7, s. 67-75 [MNiSW: 6]
34 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2012, nr 4, vol. 7, s. 5-11 [MNiSW: 6]
35 Analysis of design parameters of pistons and piston rings of a combustion engine / Koszałka Grzegorz, Suchecki Andrzej // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2017, vol. 118, s. 1-5
36 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines / Osipowicz Tomasz, Abramek Karol Franciszek, Barta Dalibor, Droździel Paweł, Lisowski Maciej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 206-213 [MNiSW: 10]
37 An analysis of selected diesel engine start-up parameters / Droździel Paweł // TECHNOLÓG - 2011, nr 3
38 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period / Orlicz-Szczęsna Grażyna, Wojciechowska Katarzyna, Szczęsny Piotr, Drozd-Styk Ewa // CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY - 2011, nr 12(3), s. 351-355 [MNiSW: 3]
39 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company / Komsta Henryk, Krzywonos Leszek, Winiarski Grzegorz // DOPRAVA A SPOJE - 2011, nr 2, s. 66-70
40 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2011, nr 4, vol. 6, s. 93-99 [MNiSW: 6]
41 The analysis of the traffic signs visibility during night driving / Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia, Hoštáková Dominika, Droździel Paweł, Török Adam // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 71-76 [MNiSW: 10]
42 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2014, nr 4, vol. 9, s. 73-81 [MNiSW: 8]
43 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions / Dmowski Artur, Ignaciuk Piotr, Ślęzak Marcin, Niewczas Andrzej // JOURNAL OF KONBIN - 2016, nr 2, vol. 38, s. 153-178 [MNiSW: 8]
44 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin / Ciosmak Małgorzata // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 17, s. 70-80 [MNiSW: 12]
45 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters / Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz, Ferdynus Mirosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2012, nr 2, vol. 14, s. 107-114 [MNiSW: 15]
46 Application of nfc technology in passenger rail transport / Komsta Henryk, Brumerčikova Eva, Bukowá Bibiána // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2016, nr 3, vol. 11, s. 43-53 [MNiSW: 14]
47 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products / Brumercikova Eva, Buková Bibiána, Kondek Pavol, Droździel Paweł // COMMUNICATIONS - 2017, nr 2, vol. 19, s. 32-35
48 Application of the elastic-plastic model in the analysis of the displacement in a rock mass / Marczak Halina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 188-196 [MNiSW: 10]
49 Assessment of energy use and elimination of CO2 emissions in the life cycle of an offshore wind power plant farm / Tomporowski Andrzej, Flizikowski Józef, Opielak Marek, Kasner R., Kruszelnicka W. // POLISH MARITIME RESEARCH - 2017, nr 4, vol. 24, s. 93-101 [MNiSW: 20]
50 An assessment of trailer suspension dynamic behavior via vibration measurements / Hunicz Jacek, Koszałka Grzegorz, Golec Mariusz, Taratuta Leszek // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 4, vol. 19, s. 333-338 [MNiSW: 7]
51 Badania autobusu miejskiego w warunkach jego uzytkowania / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał, Wrona Jan // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 82-84 [MNiSW: 7]
52 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów / Łusiak Tomasz, Rząsa Mariusz, Hunicz Jacek, Szwedziak Katarzyna, Stachyra Ewa // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1692-1693 [MNiSW: 11]
53 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście / Rymarz Joanna, Caban Jacek, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 127-133 [MNiSW: 4]
54 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Komsta Henryk // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 5504-5509 [MNiSW: 10]
55 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji / Caban Jacek, Droździel Paweł, Liscak Stefan , Šarkan Bronislav // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 938-945 [MNiSW: 10]
56 Badania modelowe układu katalitycznego oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek, Gęca Michał Sławomir, Hunicz Jacek, Kasperek Dariusz // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1459-1464
57 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi / Hys Lech, Marczak Halina // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2327-2330 [MNiSW: 15]
58 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych / Caban Jacek, Holeša Lukáš , Jachymek Marcin, Opielak Marek, Stopa Piotr, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1183-1192 [MNiSW: 4]
59 Badania symulacyjne obciążeń tłoków silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim / Kordos Paweł, Sarnowski Cezary, Wrona Rafał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3075-3082 [MNiSW: 10]
60 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder / Guzik Mirosław, Niewczas Andrzej, Koszałka Grzegorz // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2011, nr 41, s. 125-134 [MNiSW: 4]
61 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego / Niewczas Andrzej, Ślęzak Marcin, Dmowski Artur, Ignaciuk Piotr // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, nr 112, s. 291-300 [MNiSW: 7]
62 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Wrona Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2013, nr 3, vol. 169, s. 77-87 [MNiSW: 4]
63 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu / Tarkowski Sławomir, Siłuch Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1-3 [MNiSW: 7]
64 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej, Góra Magdalena // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, s. 86-88 [MNiSW: 5]
65 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji / Tomporowski Andrzej, Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Antczak Marek // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2012, nr 5, s. 256-258 [MNiSW: 5]
66 Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losową / Tomporowski Andrzej, Opielak Marek // EKOLOGIA I TECHNIKA - 2013, nr 6, s. 299-304 [MNiSW: 5]
67 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Hus Wojciech // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2018, nr 1, s. 60-64 [MNiSW: 6]
68 Badanie rozkładu plamy świateł mijania współczesnych pojazdów / Tarkowski Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1345-1350 [MNiSW: 7]
69 Badanie stabilności homogenizowanych niefermentowanych mlecznych napojów kakaowych / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Lisiecki Paweł // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2017, nr 2, s. 63-66 [MNiSW: 6]
70 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych / Grygiel Dominik, Komsta Henryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1309-1314 [MNiSW: 4]
71 Bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych / Wrona Jan, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5, s. 127-130 [MNiSW: 4]
72 Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych / Wrona Rafał, Koralewski Grzegorz, Wrona Jan // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4144-4150
73 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach / Wrona Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2179-2181 [MNiSW: 5]
74 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie lubelskim z uwzględnieniem struktury powiatowej / Szczęsny Piotr, Chabros Katarzyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10279 -10288 [MNiSW: 10]
75 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej / Droździel Paweł, Opielak Marek, Rybicka Iwona // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 513-520 [MNiSW: 4]
76 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym / Caban Jacek, Grygiel Dominik, Komsta Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1151-1158 [MNiSW: 4]
77 Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych / Porębska Ewelina, Sopoćko Mateusz, Caban Jacek, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 5, s. 1245-1252
78 Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego / Wrona Rafał // PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO - 2017, nr 4, s. 79-87 [MNiSW: 3]
79 CAD 3D as an optimization tool / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 5, vol. 155, s. 491-497 [MNiSW: 10]
80 The carrier’s liability in international transport / Droździel Paweł, Kondek Pavol, Bukova Bibiana // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2016, nr 1, vol. 7, s. 37-48
81 The case study of the CargoBeamer system use in rail transport in Slovakia / Komsta Henryk, Rybicka Iwona, Bukova Bibiana, Brumercikova Eva // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2018, nr 3, vol. 13, s. 143-149 [MNiSW: 14]
82 Cele transportu zbiorowego w wybranym mieście województwa lubelskiego w ocenie grup użytkowników / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Szyszko Grzegorz, Hermaniuk Tomasz, Perduta-Dybiec Anna // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1711-1714 [MNiSW: 7]
83 Changes in blow-by and compression pressure of a diesel engine during a bench durability test / Koszałka Grzegorz, Suchecki Andrzej // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, vol. 154, s. 34-39 [MNiSW: 7]
84 Changes in performance and wear of small diesel engine during durability test / Koszałka Grzegorz, Suchecki Andrzej // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2015, nr 3, vol. 162, s. 34-40 [MNiSW: 13]
85 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych / Caban Jacek, Komsta Henryk, Vrábel Ján // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1193-1201 [MNiSW: 4]
86 Charge sensitive techniques in tribology studies / Zharin Anatoly L., Pantasialeyeu Konstantsin, Opielak Marek, Rogalski Przemysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 239-243 [MNiSW: 14]
87 Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl ester / Niewczas Andrzej, Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2012, nr 1, s. 89-94 [MNiSW: 6]
88 Cięcie serów nożem z powłoką TiN / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Opielak Marek, Michałek Wojciech, Tomporowski Andrzej // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2013, nr 2, s. 118-119 [MNiSW: 5]
89 Combustion timing variability in a light boosted controlled auto-ignition engine with direct fuel injection / Hunicz Jacek, Rysak Andrzej, Litak Grzegorz, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2013, nr 3, vol. 15, s. 1093-1101 [MNiSW: 15]
90 A comparative analytical assessment of iodides in healthy and pathological human thyroids based on IC-PAD method preceded by microwave digestion / Błażewicz Anna, Orlicz-Szczęsna Grażyna, Szczęsny Piotr, Prystupa Andrzej, Grzywa-Celińska Anna, Trojnar Marcin // JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES - 2011, vol. 879, s. 573-578 [MNiSW: 35]
91 Comparative evaluation of thermal fatigue degradation of light-curing composites / Pieniak Daniel, Walczak Agata, Kordos Paweł, Gil Leszek // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2015, nr 3, vol. 103, s. 105-113 [MNiSW: 8]
92 The comparison of diesel engine cylinder wear obtained during the start - up and the operation / Droździel Paweł, Kordos Paweł // HORIZONTY DOPRAVY - 2011, nr 5, s. 41-44
93 Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej, Krzyżak Aneta // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 3, vol. 18, s. 373-378 [MNiSW: 25]
94 Comparison of structural and operational parameters of selected Euro 6 engines used in long distance commercial vehicles / Piernikarski Dariusz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2015, nr 4, vol. 163, s. 3-14 [MNiSW: 13]
95 Computer-aided identification of environmental impacts of businesses / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 5, vol. 16, s. 76-81 [MNiSW: 12]
96 Conception of the maritime transport safety in the Baltic Sea in 2009 to 2015 / Caban Jacek, Brumercikova Eva, Bukova Bibiana, Brumercik Frantisek, Vrábel Ján , Šarkan Branislav , Ignaciuk Piotr // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2017, nr 2, vol. 8, s. 12-23
97 Concepts of load handling devices, adjusted to light goods vehicles of the weight up to 3.5T / Droździel Paweł, Wawer Kamil, Madlenak Radovan, Mussabekov Murat Omarbekovich // COMMUNICATIONS - 2017, nr 2, vol. 19, s. 96-102
98 Cybernetyczny model strat mechanicznych silnika spalinowego / Wrona Rafał, Wrona Jan // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2013, nr 3(1), s. 59-66 [MNiSW: 1]
99 Cycle-by-cycle variability in CAI engine with internal EGR and direct gasoline injection / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, s. 855-860 [MNiSW: 7]
100 Cycle-by-cycle variations in autonomous and spark assisted homogeneous charge compression ignition combustion of stoichiometric air-fuel mixture / Hunicz Jacek // INTERNATIONAL JOURNAL OF SPRAY AND COMBUSTION DYNAMICS - 2018, nr 3, vol. 10, s. 231-243 [MNiSW: 20]
101 Cyclist's safety in the conditions of insufficient visibility / Wrona Jan, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 156-158 [MNiSW: 7]
102 Czas pracy kierowcy a logistyka transportu / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Ignaciuk Piotr, Piernikarski Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1045-1051 [MNiSW: 4]
103 Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich / Merkisz Jerzy, Tarkowski Sławomir // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 14, s. 169-178 [MNiSW: 4]
104 Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego / Stokłosa Józef, Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 152-156 [MNiSW: 4]
105 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups / Dobrowolski Dariusz, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madlenak Radovan, Siłuch Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
106 Damages to injectors in diesel engines / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 58-61 [MNiSW: 5]
107 Degradacja kompozytu konstrukcyjnego LVL w warunkach jednoczesnego oddziaływania obciążeń statycznych i wysokich temperatur / Pieniak Daniel, Ogrodnik Paweł, Kordos Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 159-166 [MNiSW: 4]
108 Design of a frame to a semi low-loader / Koszałka Grzegorz, Dębski Hubert, Dziurka M., Kaczor M. // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 2, vol. 18, s. 215-223 [MNiSW: 7]
109 Detailed speciation of emissions from low-temperature combustion in a gasoline HCCI engine / Hunicz Jacek, Krzaczek Pawel // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2016, nr 1, vol. 25, s. 137-145 [MNiSW: 15]
110 Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal from the combustion chamber / Piernikarski Dariusz, Hunicz Jacek, Komsta Henryk // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 214-220 [MNiSW: 15]
111 Determination of common rail injector flow characteristics with the use of diesel and biodiesel fuels / Rybak Arkadiusz, Gęca Michał Sławomir, Krzaczek Pawel, Mazanek Aleksander // JOURNAL OF KONES - 2016, nr 4, vol. 23, s. 443-450 [MNiSW: 14]
112 Development of construction of a catalytic reactor for methane oxidising in ventilation air in coal mines and the research on integrated ”heat pipe” recuperator / Hys Lech // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 14, s. 31-35 [MNiSW: 7]
113 Diagnosing of fatigue lifespan using the modern method of welding simulating / Blatnický Miroslav, Barta Dalibor, Dižo Jan, Droździel Paweł // DIAGNOSTYKA - 2017, nr 4, vol. 18, s. 19-26 [MNiSW: 11]
114 Diagnosing the automobile starting system / Dziubiński Mieczysław, Drozd Artur, Kordos Paweł, Syta Arkadiusz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2017, nr 3, vol. 170, s. 19-23 [MNiSW: 13]
115 Diagnostics of electric motor of locomotive series 757 / Kašiar Lubomír, Zvolensky Peter, Barta Dalibor, Bavlna Lukás , Mikolajčík Martin , Droździel Paweł // DIAGNOSTYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 95-101 [MNiSW: 11]
116 Dynamic Testing for ATV Vehicles in Linear Motion / Tarkowski Sławomir // THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI - 2016, nr 3, vol. 73, s. 119-132 [MNiSW: 10]
117 Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia / Caban Jacek, Sopoćko Mateusz, Ignaciuk Piotr // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 93-98 [MNiSW: 7]
118 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 14, s. 43-48 [MNiSW: 7]
119 Effect of different biofuels on common rail injecto r flow rate / Rybak Arkadiusz, Hunicz Jacek, Krzaczek Pawel, Golimowski Wojciech, Marcinkowski Damian // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2017, nr 4, vol. 174, s. 39-43 [MNiSW: 13]
120 The effect of hard coal mine drainage water on the quality of sur face and ground waters / Ciosmak Małgorzata, Grzywna Leszek, Bochniak Andrzej // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2017, vol. 19, s. 411-422 [MNiSW: 15]
121 Effect of High Energy Ion Implantation on the Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys / Anishchik V.M., Poliak N.I. , Ponaryadov Vladimir V., Opielak Marek, Boiko Oleksandr // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 2, vol. 132, s. 291-294 [MNiSW: 15]
122 Effect of structure on physicomechanical propertiies of transition metals diboride films Properties of transition metals diboride films / Goncharov A.A., Yunda Aleksei N., Komsta Henryk, Rogalski Przemysław // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 2, vol. 132, s. 270-273 [MNiSW: 15]
123 Effect of thermal annealing and deposition conditions on the structure and mechanical properties of a multilayer nitride coating based on Ta / Kravchenko Yaroslav , Maksakova Olga, Droździel Paweł, Loboda Valeriy // HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES - 2016, nr 1, vol. 20, s. 85-92
124 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses / Ignaciuk Piotr, Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // JOURNAL OF KONBIN - 2015, nr 3, s. 99-108 [MNiSW: 8]
125 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis / Hunicz Jacek, Medina Alejandro, Litak Grzegorz, Curto-Risso Pedro L., Guzman-Vargas Lev // ENTROPY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 539-559 [MNiSW: 30]
126 Effects of Mixture Stratification on Combustion and Emissions of Boosted Controlled Auto-Ignition Engines / Hunicz Jacek, Tmar Aymen, Krzaczek Pawel // ENERGIES - 2017, nr 12, vol. 10, s. 1-13 [MNiSW: 25]
127 Effects of spark assist on HCCI combustion / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir, Kordos Paweł, Medina Alejandro // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2015, nr 2, vol. 161, s. 73-77 [MNiSW: 13]
128 Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3059-3064 [MNiSW: 10]
129 Eksperymentalne badania sprawności mechanicznej silników spalinowych / Wrona Jan, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5, s. 131-133 [MNiSW: 4]
130 Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations / Hys Lech, Wiak Tomasz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 14, s. 26-30 [MNiSW: 7]
131 The engine set damage assessment in the public transport vehicles / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madlenak Radovan, Andrusiuk Aleksandra, Siłuch Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 117-127 [MNiSW: 10]
132 Engineering design and strength analyses of main load-bearing parts of a mechanical rack system / Blatnicky Miroslav, Dizo Jan , Barta Dalibor, Droździel Paweł // DIAGNOSTYKA - 2018, nr 4, vol. 19, s. 97-104 [MNiSW: 11]
133 Erosive impact of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mod / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Horodyskyi Nazar // DIAGNOSTYKA - 2016, nr 1, vol. 17, s. 3-8 [MNiSW: 11]
134 Evaluation of costs of service and repair of cars in the polish mail company / Droździel Paweł, Siłuch Dariusz // DOPRAVA A SPOJE - 2011, nr 2, s. 8-13
135 Evaluation of ecological efficiency resulting from the application of modern buses in urban communications / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 110-117 [MNiSW: 12]
136 Evaluation of the impact of hydrostatic pressure and Lode angle on the strength of the rock mass based on the Hoek–Brown criterion / Marczak Halina // STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA - 2015, nr 2, vol. 37, s. 85-91 [MNiSW: 12]
137 Examination of dust concentration in the interior air of a teaching room / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 5, vol. 19, s. 99-106 [MNiSW: 12]
138 Experimental and modeling study of the gasoline HCCI engine with internal gas recirculation / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 1, s. 3-9 [MNiSW: 7]
139 Experimental research and statistic analysis of polymer composite adhesive joints strength / Rudawska Anna, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Droździel Paweł, Bociąga Elżbieta, Madleňák Radovan, Kasperek Dariusz // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9 [MNiSW: 15]
140 An experimental study into the chemical effects of direct gasoline injection into retained residuals in a homogeneous charge compression ignition engine / Hunicz Jacek // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH - 2016, nr 10, vol. 17, s. 1031-1044 [MNiSW: 30]
141 An experimental study of fuel injection strategies in CAI gasoline engine / Hunicz Jacek, Kordos Paweł // EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 35, s. 243-252 [MNiSW: 30]
142 An experimental study of negative valve overlap injection effects and their impact on combustion in a gasoline HCCI engine / Hunicz Jacek // FUEL - 2014, vol. 117, s. 236-250 [MNiSW: 40]
143 An experimental study on a boosted gasoline HCCI engine under different direct fuel injection strategies / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir, Kordos Paweł, Komsta Henryk // EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE - 2015, vol. 62, s. 151-163 [MNiSW: 35]
144 Experimental study on detailed emissions speciation of an HCCI engine equipped with a three-way catalytic converter / Hunicz Jacek, Medina Alejandro // ENERGY - 2016, nr Pt 2, vol. 117 , s. 388-397 [MNiSW: 45]
145 Fault analysis of the combustion engine used in public transport vehicles / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Tarkowski Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2018, nr 3, vol. 189, s. 95-108 [MNiSW: 8]
146 Ferromagnetic resonance spectroscopy of CoFeZr-Al2O3 granular films containing “FeCo core – oxide shell” nanoparticles / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Sidorenko Julia V., Bayev Vadim, Fedotova Julia A., Opielak Marek, Marczuk Andrzej // JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS - 2017, vol. 421, s. 98-102 [MNiSW: 30]
147 Formation and characterization of nanostructured composite coatings on the TiN phase / Komarov F. F., Konstantinov S.V., Pogrebnjak A.D., Pilko V. V., Kozak Czesław, Opielak Marek // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1292-1295 [MNiSW: 15]
148 HCCI jako alternatywny system spalania w silnikach tłokowych / Gęca Michał Sławomir, Hunicz Jacek, Kordos Paweł, Niewczas Andrzej // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2012, nr 2(1), s. 17-26
149 High temperature annealing of ion-plasma nanostructured coatings based on AlN-TiB2(TiSi2) / Pogrebnjak A.D., Abadias G., Bondar O. V., Sobol O.V., Beresnev V.M., Pshyk A.V., Demianenko Artem A., Belovol K.O., Kolesnikov D. A., Komsta Henryk // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1284-1287 [MNiSW: 15]
150 Identyfikacja i ocena algorytmów przełączania biegów przekładni automatycznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5, s. 22-28 [MNiSW: 4]
151 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Walczak Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 53-60 [MNiSW: 4]
152 Identyfikacja wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenie Polski / Szczęsny Piotr, Orlicz-Szczęsna Grażyna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10289 -10298 [MNiSW: 10]
153 Impact of acid number of fuels on the wear process of apparatus for fuel injection in diesel engines / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Walczak Mariusz, Ignaciuk Piotr, Sawa Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 54-57 [MNiSW: 5]
154 The impact of stiffness of engine suspension cushions in an all-terrain vehicle on its transverse displacement / Gardyński Leszek, Caban Jacek, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2015, nr 2, vol. 47, s. 96-101 [MNiSW: 8]
155 Increase of high load limit in a gasoline HCCI engine / Hunicz Jacek, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 4, vol. 19, s. 231-238 [MNiSW: 7]
156 Integration of Kazakhstan’s rail road in the world transport and logistics space / Mussabekov Murat Omarbekovich, Droździel Paweł, Mussabekova Muratovna Aisha , Rybicka Iwona // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1737-1739 [MNiSW: 7]
157 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kalašová Alica // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2503-2511 [MNiSW: 10]
158 Investigation of NbN and Nb Si N coatings deposited by magnetron sputtering / Ivashchenko V.I., Scrynskyy P.L., Lytvyn O. , Rogoz V.M. , Sobol O.V., Kuzmenko A.P. , Komsta Henryk, Karwat Czesław // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 5, vol. 128, s. 949-951 [MNiSW: 15]
159 An investigation of supercharged CAI engine with internal gas recirculation and direct gasoline injection / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2012, nr 3, s. 63-71 [MNiSW: 6]
160 Irradiation resistance, microstructure and mechanical properties of nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings / Pogrebnjak A.D., Yakuschenko I.V., Bondar O. V., Bresnev Vyacheslav M., Oyoshi K., Ivasishin O.R., Amekura H., Takeda Y., Opielak Marek, Kozak Czesław // JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2016, vol. 679, s. 155-163 [MNiSW: 35]
161 Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 5, s. 197-203 [MNiSW: 10]
162 Jednoczesny manewr zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego / Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 283-286 [MNiSW: 7]
163 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca – pojazd –otoczenie / Rybicka Iwona, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9291-9296 [MNiSW: 10]
164 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 262-268 [MNiSW: 4]
165 Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej / Droździel Paweł, Kordos Paweł, Siłuch Dariusz // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 507-511 [MNiSW: 4]
166 Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich / Szczęsny Piotr, Rymarz Joanna // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2012, nr 10, s. 153-162 [MNiSW: 5]
167 Koszty zewnętrzne wynikające z emisji zanieczyszczeń przez samochody osobowe i instrumenty do ich internalizacji / Marczak Halina // LOGISTYKA - 2015, nr 6, s. 1191-1202
168 Koszty zuzycia energi i emisji zanieczyszczeń wynikającye z użytkowania autobusów miejskich / Marczak Halina // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 281-285 [MNiSW: 7]
169 Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego / Marczak Halina // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3057-3064
170 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4806-4811
171 Laboratory method of accelerated evaluation of fatigue of conservatively treated teeth / Niewczas Agata, M., Pieniak Daniel, Bachanek Teresa, Hunicz Jacek // QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT - 2011, nr 4, vol. 8, s. 375-387
172 Late direct fuel injection for reduced combustion rates in a gasoline controlled auto-ignition engine / Hunicz Jacek, Mikulski Maciej , Gęca Michał Sławomir, Kordos Paweł, Komsta Henryk // THERMAL SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 22, s. 1299-1309 [MNiSW: 20]
173 Local resistance of heating molybdenum sheet in a test device / Mitka Michal , Bastovansky Ronald, Brumercik Frantisek, Ignaciuk Piotr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 87-93 [MNiSW: 10]
174 Logistics of development and security of bicycle paths in Poland / Widzicka Bożena, Caban Jacek, Droździel Paweł, Kozłowski Michał // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2016, nr 3, vol. 107, s. 117-124 [MNiSW: 8]
175 Logistics of waste management in healthcare institutions / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 3, vol. 17, s. 113-118 [MNiSW: 12]
176 Logistyka transportu drogowego zwierząt w Polsce / Widzicka Bożena, Głodek Karolina, Caban Jacek, Kordos Paweł, Wrotkowski Kazimierz // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4913-4904
177 Maintenance diagnostics of transformers considering the influence of short-circuit currents during operation / Gutten Miroslav , Korenciak Daniel, Kucera Matej, Sebok Milan, Opielak Marek, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 3, vol. 19, s. 459-466 [MNiSW: 25]
178 Mathematical model of piston ring sealing in combustion engine / Koszałka Grzegorz, Guzik Mirosław // POLISH MARITIME RESEARCH - 2014, nr 4 (84), vol. 21, s. 66-78 [MNiSW: 15]
179 Mechanical properties of Zn-Ni-SiO2 coating deposited under X-ray irradiation / Poliak N.I. , Anishchik V.M., Valko N.G., Karwat Czesław, Kozak Czesław, Opielak Marek // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1415-1417 [MNiSW: 15]
180 A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example of hard cheese / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Marczak Halina, Opielak Marek // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 241-245 [MNiSW: 15]
181 Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP) / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Majdalawi Sadi // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2014, nr 1, vol. 9, s. 206-212
182 Metody oceny poziomu komfortu dynamicznego w transporcie pasażerskim / Tarkowski Sławomir, Rybicka Iwona // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1-8 [MNiSW: 7]
183 Micro-geometry surface modelling in the process of low-rigidity elastic-deformable shafts turning / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz, Opielak Marek // IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 42, s. 159-167 [MNiSW: 25]
184 Microstructure, elemental and phase composition and their influence on hydrophilic properties of rapidly solidified Al-In alloys / Tashlykova-Bushkevich Iya , Yakovenko Julia, Bushkevich Iuliana , Shepelevich V.G., Komsta Henryk, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 122-125 [MNiSW: 14]
185 Miejski transport zbiorowy a jakość życia mieszkańców / Komsta Henryk // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, vol. 111, s. 279-285 [MNiSW: 7]
186 Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine / Koszałka Grzegorz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 1, vol. 16, s. 133-139 [MNiSW: 15]
187 Modelowanie adaptacyjnego sterowania procesem blokowania przekładni hydrokinetycznej autobusów lotniskowych / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 800-805 [MNiSW: 7]
188 Modelowanie ruchu autobusu miejskiego dla celów optymalizacji układu napędowego / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3065-3074 [MNiSW: 10]
189 Modelowanie układu katalitycznego oczyszczania spalin w silniku o zapłonie samoczynnym / Gęca Michał Sławomir, Hunicz Jacek, Caban Jacek, Kasperek Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 569-572 [MNiSW: 7]
190 Modification of the load - bearing part of a mechanical rack system / Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Barta Dalibor, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2018, nr 2, vol. 116, s. 19-24 [MNiSW: 8]
191 A modular low-bed semi-trailer for transportation of machines and other heavy and big loads / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Golec Mariusz, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Głowacz Łukasz // JOURNAL OF KONES - 2013, nr 3, vol. 20, s. 237-244 [MNiSW: 6]
192 Monitoring pozostałości herbicydów z grupy sufonylomoczników i ich metabolitów w glebach rolniczych / Ignatovets Olga, Leontiev Viktor, Achramovich Tatyana, Luhin Valery, Lazovskaya Olesya, Kierczyński Konrad, Gutten Miroslav , Sebok Milan, Opielak Marek // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 12, vol. 94, s. 2247-2250 [MNiSW: 15]
193 Możliwości wykorzystania samochodowych czarnych skrzynek w analizie zdarzeń drogowych / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 262-266 [MNiSW: 7]
194 Multi-faceted reconstruction of the causes of a traffic accident - a case study / Nieoczym Aleksander, Tarkowski Sławomir, Longwic Rafał // WULFENIA - 2016, nr 11, s. 47-56 [MNiSW: 25]
195 Municipal transport - infrastructure / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Caban Jacek, Madleňák Radovan // TRANSPORT AND COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, vol. 4, s. 18-22
196 Nanostructural TiN/Cu coatings deposited from the separated plasma flows / Latushkina Svetlana D., Kuis Dmitiy V. , Zhizhchenko Alexey G. , Posylkina Olga I. , Piskunova Olga Y. , Opielak Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 173-175 [MNiSW: 14]
197 Niebezpieczne zdarzenia na lotniskach oraz ich monitorowanie / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 253-256 [MNiSW: 7]
198 Niekonwencjonalne rozwiązania układów korbowo-tłokowych silników spalinowych / Wierzbicki Sławomir, Kordos Paweł, Krzysiak Zbigniew // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 11030-11036 [MNiSW: 10]
199 Nonlinear vibration of semitrailer suspension: wavelet and multiscale entropy-based approaches / Koszałka Grzegorz, Hunicz Jacek, Rysak Andrzej, Litak Grzegorz // ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS - 2016, nr 4, vol. 86, s. 761-768 [MNiSW: 20]
200 Numerical investigation into the effect of direct f uel injection on thermal stratification in HCCI engine / Gęca Michał Sławomir, Hunicz Jacek, Jaworski Piotr // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2017, nr 2, vol. 169, s. 137-140 [MNiSW: 13]
201 A numerical model for calculation of piston rings wetted area in a combustion engine / Guzik Mirosław, Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 3, vol. 19, s. 157-164 [MNiSW: 7]
202 Numerical simulation of the ring twists during diesel engine operation / Koszałka Grzegorz, Guzik Mirosław, Niewczas Andrzej // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3 [MNiSW: 6]
203 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych jako czynnik warunkujący efektywność transportu / Piernikarski Dariusz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, s. 663-669 [MNiSW: 7]
204 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywy / Piernikarski Dariusz // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 1819-1825 [MNiSW: 4]
205 Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Wrona Jan, Wrona Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2013, nr 3(1), s. 5-12 [MNiSW: 1]
206 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2012, nr 9, vol. 109, s. 195-200 [MNiSW: 5]
207 Ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany w piwie / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Hus Wojciech // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2018, nr 1, s. 52-56 [MNiSW: 6]
208 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2012, nr 1, s. 79-85 [MNiSW: 5]
209 Ocena pracy regionalnego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej w oparciu o wybrane operacyjne logistyczne wskaźniki / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Mikulski Maciej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 439-442 [MNiSW: 5]
210 Ocena realizacji zamówień towarów do regionalnego centrum dystrybucyjnego wybranej sieci handlowej / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Madleňák Radovan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 435-438 [MNiSW: 5]
211 Ocena rozwoju silników spalinowych w oparciu o analizę wskaźników porównawczych / Szczęsny Piotr, Suprowicz Konrad // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2013, nr 1, vol. 92, s. 119-126 [MNiSW: 4]
212 Ocena strat cieplnych silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin na podstawie badań symulacyjnych / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 4555-4563 [MNiSW: 10]
213 Ocena wpływu czynników eksploatacyjnych na algorytmy przełączania biegów autobusów miejskich / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4151-4160
214 Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1977-1980 [MNiSW: 10]
215 Określenie wpływu wybranych elementów konstrukcji autobusów transportu miejskiego na jakość pracy kierowcy i bezpieczeństwo jazdy / Szyszko Grzegorz, Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Spiech Beata // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1171-1173 [MNiSW: 7]
216 On cyclic variability in a residual effected HCCI engine with direct gasoline injection during negative valve overlap / Hunicz Jacek // MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING - 2014, vol. Vol. 2014 [MNiSW: 25]
217 Opóźnienie hamowania pojazdów w róznych warunkach ruchu / Tarkowski Sławomir, Mikus Dawid // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 438-441 [MNiSW: 7]
218 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content / Klimovich Iryna, Komarov F., Zaikov Valery, Opielak Marek, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 78-81 [MNiSW: 14]
219 Optimization of the position of the local distribution centre of the regional post logistics network / Droździel Paweł, Wińska Monika, Madleňák Radovan, Szumski Paweł // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2017, nr 3, vol. 12, s. 42-50 [MNiSW: 14]
220 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province / Droździel Paweł, Wińska Monika, Madleňák Radovan, Szumski Paweł // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 192, s. 130-135 [MNiSW: 15]
221 Organizacja centrum logistycznego na przykładzie Węzła Ekspedycyjno- Rozdzielczego Poczty Polskiej w Lublinie / Droździel Paweł, Siłuch Dariusz, Nikoniuk Jan // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1434-1440 [MNiSW: 10]
222 Organizacja, struktura, wyposażenie Lubelskiej Brygady Odwodowej / Szyszko Grzegorz, Droździel Paweł, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10551-10556 [MNiSW: 10]
223 Parametryczna optymalizacja układów przeniesienia napędu lotniskowych środków transportu / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 967-973 [MNiSW: 7]
224 Particulate matter in atmospheric air in urban agglomeration / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 18, s. 149-155 [MNiSW: 12]
225 Pojazd samochodowy i jednoślad na jednym pasie ruchu jezdni / Kordos Paweł, Sarnowski Cezary, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 335-341 [MNiSW: 4]
226 Pokładowe rejestratory parametrów ruchu i ich zastosowanie do oceny komfortu w autobusach miejskich / Merkisz Jerzy, Pielecha Jacek, Tarkowski Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 5, s. 300-305 [MNiSW: 4]
227 Porównanie emisji związków toksycznych silnika ZS zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju lnianki i estrach oleju rzepakowego / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Liśćak Stefan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 43-48 [MNiSW: 4]
228 Porównanie kosztów eksploatcji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem CNG i olejem nap ę dowym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Wójcik Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 67-69 [MNiSW: 7]
229 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem autobusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Brumerčikova Eva, Piotrowska Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1203-1209 [MNiSW: 4]
230 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Rybicka Iwona, Liśćak Stefan, Śimko Ján , Droździel Paweł // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1121-1127 [MNiSW: 4]
231 Porównanie osiągów silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju rzepakowego i estrach oleju lnianki / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Komsta Henryk // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 40-45 [MNiSW: 4]
232 Porównawcza analiza niezawodności autobusów komunikacji miejskiej / Niewczas Andrzej, Rymarz Joanna, Pieniak Daniel // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2014, nr 101, s. 91-101 [MNiSW: 4]
233 The position of industry 4.0 in the worldwide logistics chains / Bukova Bibiana, Brumercikova Eva, Cerna Lenka, Droździel Paweł // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2018, nr 1, vol. 9, s. 18-23
234 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi / Marczak Halina // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 30, s. 74-84 [MNiSW: 5]
235 Predicting the durability of the piston-rings-cylinder assembly of a diesel engine using a piston ring pack model / Koszałka Grzegorz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 3, vol. 0, s. 40-44 [MNiSW: 15]
236 Problematyka transportu odpadów komunalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4626-4631
237 Procedury, sprzęt i problemy ratownictwa w ruchu drogowym / Caban Jacek, Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 643-650
238 Process of formation of spheroidal gold particles and of nanophases in AlN−TiB2−TiSi2 coatings after annealing with subsequent implantation / Demianenko Artem A., Smyrnova-Trybulska Eugenia, Zhollybekov Bahyt, Kupchishin A.I., Takeda Y., Amekura H., Komsta Henryk, Opielak Marek, Kierczyński Konrad // HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES - 2015, nr 2, vol. 19, s. 189-200
239 Projekt systemu sieciowej komunikacji urządzeń pokładowych dla małych jednostek pływających, oparty na standardzie NMEA2000 / Mikulski Maciej, Duda Kamil, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3293-3301
240 Properties of elastomeric compositions with sonicated superfine carbon additives / Shashok Zhanna S., Prokopchuk Nikolay R., Vishnevskii Konstantin V., Voitov Igor V., Opielak Marek, Żukowski Paweł // POLIMERY - 2017, nr 10, vol. 62, s. 728-733 [MNiSW: 15]
241 Proposal of the semi-trailer additional lighting reducing road traffic risk / Koszałka Grzegorz, Olejnik Krzysztof // ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE - 2012, nr 31, vol. 103, s. 122-127 [MNiSW: 6]
242 Prospects of international freight transport in the eastwest direction / Droździel Paweł, Buková Bibiána, Brumerčikova Eva // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2015, nr 4, vol. 10, s. 5-13 [MNiSW: 14]
243 Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and mechanical propperties and phase composition / Kirik G.V., Kozak Czesław, Opielak Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 319-321 [MNiSW: 15]
244 Przegląd technik rozdzielania gliceryny od estrów wyższych kwasów tłuszczowych w procesie produkcji biodiesla / Grygiel Dominik, Komsta Henryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1315-1324 [MNiSW: 4]
245 Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych / Gil Leszek, Kryczka Marek, Ignaciuk Piotr, Kozłowski Edward, Cholewiński Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 63-66 [MNiSW: 7]
246 Przyczyny powstawania wypadków drogowych w Polsce / Caban Jacek, Droździel Paweł, Marczuk Andrzej, Kluska Agnieszka // LOGISTYKA - 2015, nr 5, s. 703-710
247 Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w Lublinie / Caban Jacek, Opielak Marek, Rybicka Iwona // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 21-28 [MNiSW: 4]
248 Przyspieszenie współczesnych motocykli i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego / Tarkowski Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 6, s. 1339-1345
249 Rankingi jako narzędzia oceny Inteligentnego Miasta / Komsta Henryk // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 22-24
250 Re-crystallization of silicon during rapid thermal treatment / Gorushko Valentina, Omelchenko Anna, Pilipenko Vladimir , Solodukha Vitali, Opielak Marek, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 5, vol. 94, s. 196-198 [MNiSW: 14]
251 Rekuperacja ciepła w przemyśle papierniczym / Grygiel Dominik, Droździel Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2570-2574 [MNiSW: 5]
252 Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel // JOURNAL OF KONBIN - 2013, nr 2, vol. 26, s. 111-122 [MNiSW: 4]
253 Reliability evaluation of the city transport buses under actual conditions / Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej, Stokłosa Józef // TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL - 2015, nr 4, vol. 16, s. 259-266
254 The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves / Stefanovych Tetyana, Shcherbovskykh Serhiy, Droździel Paweł // DIAGNOSTYKA - 2015, nr 4, vol. 16, s. 17-24 [MNiSW: 11]
255 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company / Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr // HORIZONTY DOPRAVY - 2011, nr 5, s. 17-20
256 Repair costs and the intensity of vehicle use / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2013, nr 3, vol. 8, s. 131-138 [MNiSW: 8]
257 Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer / Flizikowski Józef, Topoliński Tomasz, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej, Mroziński Adam // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 1, vol. 17, s. 19-26 [MNiSW: 20]
258 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Marczuk Andrzej, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 9-16 [MNiSW: 10]
259 Research on the use of heat pipe heat exchanger in installation for heat treatment of aqueous kaolin suspension / Marczak Halina, Hys Lech // HEAT TRANSFER ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 37, s. 115-123 [MNiSW: 20]
260 A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engine / Koszałka Grzegorz, Hunicz Jacek, Kordos Paweł // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 2, vol. 153, s. 54-62 [MNiSW: 7]
261 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 564-569 [MNiSW: 7]
262 Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie / Sopoćko Mateusz, Caban Jacek, Marczuk Andrzej, Komsta Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1858-1862 [MNiSW: 7]
263 Rozwój kołowych środków transportu jako środek prowadzący do obniżania całkowitego kosztu własności i użytkowania floty / Piernikarski Dariusz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 5088-5097 [MNiSW: 10]
264 Rynek i logistyka usług kurierskich w Polsce / Marczuk Andrzej, Caban Jacek, Porębska Ewelina, Droździel Paweł, Duda Kamil, Mikulski Maciej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3075-3084
265 Safety of maritime transport in the Baltic Sea / Caban Jacek, Brumercik Frantisek, Vrábel Ján , Ignaciuk Piotr, Misztal Wojciech, Marczuk Andrzej // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 134 [MNiSW: 15]
266 Selected aspects of analyses of failure rates of active systems in buses / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Madleňák Radovan, Rybicka Iwona // COMMUNICATIONS - 2014, nr 3, vol. 16, s. 114-119
267 Simulation of components mixing in order to determine working bodies rational parameters / Droździel Paweł, Stadnyk Igor, Vitenko Tatiana, Derkach Andrij // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 130-138 [MNiSW: 10]
268 Simulation of Radiation Effects in SiO2/Si Structures / Komarov F.F., Zayats G.M., Komarov A.F., Miskiewicz S.A., Michailov V.V., Komsta Henryk // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 5, vol. 128, s. 857-860 [MNiSW: 15]
269 Simulation research into the influence of the combustion chamber blowby on the efficiency of a diesel engine / Koszałka Grzegorz, Gęca Michał Sławomir, Suchecki Andrzej // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2014, nr 3, s. 73-79 [MNiSW: 7]
270 A simulation study on the manoeuvrability of a large size semitrailer / Koszałka Grzegorz, Zniszczyński Andrzej // TRANSPORT - 2016, nr 4, vol. 31, s. 408-415 [MNiSW: 15]
271 Simulations of the influence of changes in waste composition on their energetic propertirs / Marczak Halina // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2014, nr 4, vol. 15, s. 90-97 [MNiSW: 7]
272 Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym / Kowalik Konrad, Perduta-Dybiec Anna, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5836-5842 [MNiSW: 10]
273 Sposób zmniejszania energochłonności procesu cięcia wybranych produktów spożywczych / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Opielak Marek // INZYNIERIA ROLNICZA - 2013, nr 1, vol. 141, s. 105-114 [MNiSW: 5]
274 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach 2002 – 2013 / Caban Jacek, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 5, s. 204-210 [MNiSW: 10]
275 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach 2004-2014 / Sopoćko Mateusz, Porębska Ewelina, Caban Jacek, Turski Andrzej, Vrábel Ján, Rybicka Iwona, Marczuk Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 420-424 [MNiSW: 7]
276 Stan bezpieczeństwa transportu drogowego z w Polsce i na Słowacji w porównaniu innymi krajami UE / Caban Jacek, Vrábel Ján, Droździel Paweł // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1129-1139 [MNiSW: 4]
277 Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Skrzypik Waldemar // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2011, nr 2, s. 107-110 [MNiSW: 5]
278 Stanowisko dydaktyczne do analizy funkcjonowania nowoczesnych układów rozrządu silników spalinowych / Wierzbicki Sławomir, Krzysiak Zbigniew, Kordos Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 11038-11044 [MNiSW: 10]
279 The state of road transport safety in Poland, Slovakia and Ukrainne / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Liščak Štefan // SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ - 2014, nr 1, s. 12-16
280 Statystyczne badania korelacyjne toksyczności spalin samochodów osobowych / Szczęsny Piotr // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2011, nr 1, s. 51-60 [MNiSW: 4]
281 Statystyka napraw układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, nr z. 112, s. 71-78 [MNiSW: 7]
282 Straty mechaniczne tłokowych silników spalinowych / Wrona Jan, Wrona Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2012, nr 2(1), s. 139-144
283 Structural features versus multi-hole grinding efficiency / Tomporowski Andrzej, Opielak Marek // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2012, nr 3, vol. 14, s. 222-227 [MNiSW: 15]
284 Structure and mechanical properties of Nb−Al−N nanocomposite films as a function of the deposition parameters / Ivashchenko V.I., Rogoz V.M. , Skrynskiy P.L., Kozak Czesław, Opielak Marek // HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES - 2015, nr 2, vol. 19, s. 179-187
285 Structure and properties of Co-Cr coatings after a pulsed jet treatment / Bratushka Sergey, Opielak Marek, Liscak Stefan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, s. 314-318 [MNiSW: 15]
286 Structure and properties of multilayer nanostructured coatings TiN/MoN depending on deposition conditions / Pogrebnjak A.D., Abadias G., Bondar O. V., Postolnyi B. O., Lisovenko M.O, Kyrychenko O.V., Andreev A.A., Beresnev V.M., Kolesnikov D. A., Opielak Marek // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1280-1283 [MNiSW: 15]
287 Struktura przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Żilina (Słowacja) / Rybicka Iwona, Liśćak Stefan, Śimko Ján , Droździel Paweł // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1111-1119 [MNiSW: 4]
288 Studium możliwości skrętnych ciągników z wielkogabarytowymi naczepami / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1742-1746 [MNiSW: 5]
289 A study of charge exchange in a residual-effected HCCI gasoline engine / Hunicz Jacek // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 2, s. 25-34 [MNiSW: 6]
290 Sytuacja demograficzno-społeczna oraz uwarunkowania środowiskowe dzieci z zespołem nerczycowym / Sobieszczańska-Droździel Aleksandra, Zajączkowska Maria Małgorzata, Droździel Paweł // MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU - 2013, nr 1, s. 13-20 [MNiSW: 4]
291 Technika hamowania i konstrukcja układu hamulcowego oraz ich wpływ na opóźnienie hamowania rowerów / Tarkowski Sławomir, Rut Patrycja // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1351-1356 [MNiSW: 7]
292 Tension mechanism dynamic analysis / Lukac Michal, Brumerčík František, Krzywonos Leszek, Droździel Paweł // COMMUNICATIONS - 2014, nr 3A, vol. 16, s. 184-188
293 Toksyczność spalin pojazdów osobowych podczas statystycznych badań eksploatacyjnych / Szczęsny Piotr // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 1, s. 119-128 [MNiSW: 4]
294 Transport drogowy w gospodarce Polski / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Caban Jacek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5610-5615 [MNiSW: 10]
295 Transport i zabezpieczenie logistyczne ratowników podczas długotrwałych działań ratowniczo gaśniczych / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10557-10561 [MNiSW: 10]
296 Transport zrównoważony w aglomeracji miejskiej / Komsta Henryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2241-2245
297 Transport żywności a środowisko® / Komsta Henryk // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2017, nr 1, s. 136-139 [MNiSW: 6]
298 Trends and concepts of development of the logistic system of Kazakhstan / Musabekova Aisha, Droździel Paweł, Madleňáková Lucia // TRANSPORT AND COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, vol. 4, s. 6-9
299 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Krzyżak Andrzej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 71-80 [MNiSW: 4]
300 Using hydrodynamic cavitation device in the industry / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
301 Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives / Barta Dalibor, Mruzek Martin, Kendra Martin, Kordos Paweł, Krzywonos Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 240-247 [MNiSW: 10]
302 Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5 [MNiSW: 4]
303 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 755-762 [MNiSW: 4]
304 Vehicle llanetary gearbox simulation / Gajdosik Tomas, Brumercik Frantisek, Lukac Michal, Droździel Paweł // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2018, nr 1, vol. 9, s. 11-17
305 Vehicle tire pressure monitoring systems / Caban Jacek, Droździel Paweł, Barta Dalibor, Liščak Štefan // DIAGNOSTYKA - 2014, nr 3, vol. 15, s. 11-14 [MNiSW: 7]
306 Verview of selected hydraulic devices supporting road rescue operations / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2017, nr 3, vol. 49, s. 81-89 [MNiSW: 8]
307 Wody powierzchniowe i podziemne rejonu LZW – ich przydatność do celów rekreacyjnych i terapeutycznych / Ciosmak Małgorzata // ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU - 2015, nr 1, vol. 11, s. 73-82 [MNiSW: 6]
308 Wpływ czasu i warunków przechowywania na energochłonnośc procesu krajania marchwi / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Kwiatkowski Krzysztof, Komsta Henryk // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2011, nr 1, s. 35-37 [MNiSW: 5]
309 Wpływ jakości eksploatacji na dynamikę pojazdu / Tarkowski Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4852-4858
310 Wpływ jakości źródeł światła i stanu technicznego reflektorów na rozkład plamy świateł mijania pojazdów samochodowych / Tarkowski Sławomir, Bieniek Paweł, Górski Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 434-439 [MNiSW: 7]
311 Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliw / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 37-42 [MNiSW: 4]
312 Wpływ odległości transportowych na koszty transportu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5, s. 50-52 [MNiSW: 4]
313 Wpływ przyjmowania leków psychotropowych przez kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego / Orlicz-Szczęsna Grażyna, Szczęsny Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 8129 -8133 [MNiSW: 10]
314 Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Ignaciuk Piotr, Ogrodnik Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2433-2439 [MNiSW: 4]
315 Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się wotoczeniu wyrobisk korytarzowych / Marczak Halina // WIADOMOSCI GORNICZE - 2013, nr 1, s. 15-21 [MNiSW: 5]
316 Wpływ tolerancji wykonania elementów grupy tłokowej silnika spalinowego na natężenie przedmuchów spalin / Koszałka Grzegorz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2014, nr 5, s. 75-77 [MNiSW: 4]
317 Wpływ wieku i stanu technicznego opon samochodowych na opóźnienie hamowania / Tarkowski Sławomir, Mikus Dawid, Lotko Wincenty // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 440-444 [MNiSW: 7]
318 Wpływ wybranych parametrów eksploatacyjnych na toksyczność spalin pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym / Szczęsny Piotr // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2013, nr 1, vol. 92, s. 117-134 [MNiSW: 4]
319 Wpływ zmian w czasie pracy kierowcy na logistykę transportu / Gil Leszek, Ignaciuk Piotr, Pieniak Daniel // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1988-1992 [MNiSW: 10]
320 Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i krajach sąsiednich / Szczęsny Piotr, Rymarz Joanna // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 4, s. 171-178 [MNiSW: 4]
321 Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowego / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Droździel Paweł // NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2013, nr 3, vol. 10, s. 114-121 [MNiSW: 4]
322 Wspomagana komputerowo rekonstrukcja przebiegu wypadku / Wrona Rafał, Deptuś Wiesław, Koralewski Grzegorz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 122-125 [MNiSW: 7]
323 Wybrane aspekty badań wykorzystania podziemnych wyrobisk górniczych do składowania odpadów / Marczak Halina // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 181-189 [MNiSW: 4]
324 Wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu morskiego w basenie Morza Bałtyckiego / Caban Jacek, Porębska Ewelina, Sopoćko Mateusz, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Bronislav // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 59-61 [MNiSW: 7]
325 Wybrane aspekty stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Liščak Štefan // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 13-20 [MNiSW: 4]
326 Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych / Merkisz Jerzy, Tarkowski Sławomir // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, vol. 0, s. 50-58 [MNiSW: 15]
327 Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych / Caban Jacek, Droździel Paweł, Seńko Jarosław // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 946-953 [MNiSW: 10]
328 Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego / Rymarz Joanna, Stokłosa Józef, Niewczas Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 5542-5548 [MNiSW: 10]
329 Wybrane problemy rozwoju komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Lublin / Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel, Rymarz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2011, nr 1, s. 73-78
330 Wybrane zagadnienia zanieczyszczenia środowiska hałasem pochodzącym z pracy maszyn i urządzeń rolniczych / Caban Jacek, Maksym Piotr, Marczuk Andrzej, Droździel Paweł // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 55-57 [MNiSW: 7]
331 Wykorzystanie zapisów kamer video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 223-226 [MNiSW: 7]
332 Wypadki w rolnictwie a bezpieczeństwo techniczne / Porębska Ewelina, Sopoćko Mateusz, Caban Jacek, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 5, s. 1253-1260
333 Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej / Walczyna Anna, Arent Anna, Droździel Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 106-113 [MNiSW: 9]
334 Wyprzedzanie jako szczególnie niebezpieczny manewr drogowy / Wrona Jan, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, vol. 13, s. 182-186 [MNiSW: 4]
335 Wyznaczanie nacisków jednostkowych na podstawie odwzorowania geometrii powierzchni styku koła z podłożem / Śliczniak Tomasz, Tarkowski Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1-5 [MNiSW: 7]
336 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 267-270 [MNiSW: 7]
337 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii / Ciosmak Małgorzata // LOGISTYKA - 2015, nr 6, s. 1010-1015
338 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie / Caban Jacek, Komsta Henryk // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 954-959 [MNiSW: 10]
339 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 5, s. 137-144
340 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy / Ciosmak Małgorzata // REGION LUBELSKI - 2012, nr 9, s. 65-74
341 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki / Ciosmak Małgorzata // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 28, s. 20-31 [MNiSW: 5]
342 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej / Marczak Halina // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2011, nr 27, s. 120-130 [MNiSW: 5]
343 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie / Marczak Halina // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 28, s. 102-110 [MNiSW: 5]

Monografie (7)

1 Geometria do zastosowań inżynierskich / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Stacho Milan, Stachová Darina , Vojteková Mária .- Lublin: Liber Duo, 2013, 335 s.
2 Issues of machine and device operation and maintenance / Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 124 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)
3 Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+R / Żuraw Marcin, Momot Jarosław, Opielak Marek, Bichta Henryk, Mościcki Leszek, Zubrzycki Jarosław[Red:] Zubrzycki Jarosław.- Lublin: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A., 2011, 149 s.
4 Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym / Hunicz Jacek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 195 s.
5 Logistyka gospodarki odpadami : ekologistyka, odpady komunalne i medyczne / Bauman-Kaszubska Hanna, Kruczek Mariusz, Ciosmak Małgorzata.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 124 s.
6 Selected aspects of diesel engines start-UPS / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Liščak Štefan.- Lublin: Liber Duo, 2013, 155 s.
7 Technologia składowania podziemnego : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Czarnocki Krzysztof, Opielak Marek.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 101 s.

Projekty wynalazcze (9)

1 Mechanizm blokujący [Patent nr (11) 229634 (21) 417644] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2958-2958 [MNiSW: 30]
2 Mechanizm blokujący [Zgłoszenie nr (21) 417644] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 35-36
3 Modułowy kontener ładunkowy [Zgłoszenie nr (21) 421964] / Mazur Marek, Ponieważ Grzegorz, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-12
4 Platforma załadowczo-wyładowcza [Zgłoszenie nr (21) 417643] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 15-15
5 Platforma załadowczo‑wyładowcza [Patent nr (11) 229633 (21) 417643] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2947-2948 [MNiSW: 30]
6 Sposób pomiaru migdałków podniebiennych / Niedzielska Grażyna, Grzywna Leszek, Budzyński Piotr, Longwic Rafał, Tarkowski Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 4-4 [MNiSW: 2]
7 Sposób realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych i symulator żucia / Hunicz Jacek, Niewczas Agata, M., Kordos Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 4, s. 722-722 [MNiSW: 25]
8 Urządzenie do wymiany ciepła [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69321] / Marczak Halina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 8, s. 2521-2521 [MNiSW: 10]
9 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] / Marczak Halina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 32-32 [MNiSW: 2]

Referaty (118)

1 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Tomporowski Andrzej, Opielak Marek, Szuwarski Marcin // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
2 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 749-754
3 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Komsta Henryk, Madlaňáková Lucia, Šajgalík Michał // W: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2017, Zakopane, Poland, 4-7.12.2017 : conference proceedings : [abstracts] - 2017, s. 317-317
4 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie / Rybicka Iwona, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 348-348
5 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 105-111
6 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 113-119
7 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych / Szyszko Grzegorz, Droździel Paweł // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 782-782
8 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 783-783
9 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: 4th International Scientific Conference "Transport Problems 2012", 27-29 czerwca, 2012, Katowice - 2012, s. 110-118
10 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Šajgalík Michał, Madleňáková Lucia // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 24-24
11 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines / Osipowicz Tomasz, Barta Dalibor, Abramek Karol Franciszek, Droździel Paweł, Lisowski Maciej // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 12-12
12 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company / Komsta Henryk, Krzywonos Leszek, Winiarski Grzegorz // W: 9th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2011, 27-29 June 2011, Zilina, Slovak Republic - 2011, s. 99-102
13 Analysis of the reasons of critical failures of internal combustion engines after long-term operation / Kordos Paweł, Sarnowski Cezary, Komsta Henryk // W: 17th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikulá, 4-7 April 2018 : [abstrakty] - 2018, s. 21-24
14 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: XI International Scientific and Technical Conference "Automotive safety 2018" : problemy bezpieczeństwa w pojazadch samochodowych, 18-20 April 2018, Casta-Papiernicka (SK) : abstract of papers - 2018, s. 107-107
15 The analysis of the traffic signs visibility during night driving / Madleňák Radovan, Hoštáková Dominika, Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Török Adam // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 15-15
16 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: Transport Problems 2013. Conference Proceedings V International Scientific Conference, II International Symposium of Young Researchers, Katowice, 2013 - 2013, s. 74-91
17 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Siłuch Dariusz // W: 6 Medzinárodná Vedecká Konferecia, CMDTUR 2012, 19.4. -20.4.2012, Žilina – Stráža, Slovakia - 2012, s. 31-38
18 Azotirovanie cplavlennyh poberhnostnyh sloev tverdogo splava pod vozdejstviem kompressionnyh plazmennyh potokov / Kulešov A. K., Čerenda N.N, Krutsilina E.A., Astashynski V. M., Anischik V.M., Opielak Marek, Karwat Czesław // W: IRS-2015, Proceedings of the 11th International Conference, 23-25 September 2015, Minsk, Belarus - 2015, s. 59-61
19 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji / Caban Jacek, Droździel Paweł, Liščak Štefan, Šarkan Bronislav // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 171-171
20 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych / Caban Jacek, Holeša Lukáš , Jachymek Marcin, Opielak Marek, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 81-81
21 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // W: 26 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 28-31.01.2013 r., Zakopane - 2013, s. 1-8
22 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym / Caban Jacek, Grygiel Dominik, Komsta Henryk // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 53-53
23 Characteristics of ion-plasma coatings AlN-TiB 2 (TiSi 2 ) after annealing (900, 1300)ºС / Demianenko Artem A., Belovol K.O., Opielak Marek, Kozak Czesław // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 89-89
24 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych / Caban Jacek, Komsta Henryk, Vrábel Ján // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 82-82
25 Comparison of the causes of road excident in urban traffic in selected polish cities and slovakia / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Gardyński Leszek // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 149-152
26 Compiled of mathematical model and processes control system synthesis of hole drilling / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2012, s. 238-243
27 Composition Structure and Tribomechanical Properties of TaB2 Coatings / Pilko V. V., Pogrebnjak A.D., Opielak Marek // W: 12th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", 19-22 September, 2017, Minsk, Belarus - 2017, s. 403-405
28 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups / Dobrowolski Dariusz, Droździel Paweł, Madlenak Radovan, Siłuch Dariusz, Rybicka Iwona // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 27-27
29 Durability prediction of a diesel engine piston-rings-cylinder assembly on the basis of test bench results / Koszałka Grzegorz, Suchecki Andrzej // W: SAE 2011 - 10th International Conference on Engines and Vehicles : [abstracts] - 2011
30 Dynamic system of grinding of low - rigidity shaft / Świć Antoni, Taranenko Victor, Opielak Marek // W: XII-th International Conference on Science and Technology.Technological Systems of Information in Production Engineering ( TSIPE), 27-29 May 2015, Kazimierz Dolny - 2015
31 Effect of alloying elements on structure and properties of (Zr-Ti-Nb)N coatings / Bagdasaryan Artem, Komsta Henryk // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 65-65
32 The effect of high energy Ion implantation on the structure and mechanical properties of aluminum alloys / Anishchik V.M., Poliak N.I. , Ponaryadov Vladimir V., Opielak Marek, Boiko Oleksandr // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 44-44
33 The effect of reduced pressure on the bubble effect in the composite cellulose-insulation oil-water nanodrops / Opielak Marek, Rogalski Przemysław // W: 9th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies" – ATOM-N 2018, 23 - 26 August 2018, Constanta, Romania - 2018
34 Effect of structure on physico- mechanical properties of transition metals diborides films / Goncharov A.A., Yunda Aleksei N., Komsta Henryk, Rogalski Przemysław // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 88-88
35 Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir // W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TURBO 2014" Systemy i Techniki Doładowania, 23-24 października 2014, Szczecin, Polska - 2014
36 Effects of Nanostructuring and Flecking of (TiHfZrVNb)N Coatings Irradiated by Helium Ions / Konstantinov Stanislav, Opielak Marek, Pogrebnjak A.D. // W: 12th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", 19-22 September, 2017, Minsk, Belarus - 2017, s. 395-397
37 Erosive impact peculiarities of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mode / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Horodyskyi Nazar // W: 14 International Technical Systems Degradation Conference, 8-11 April 2015, Liptovsky Mikulas - 2015, s. 154-157
38 Evaluation of ecological efficiency resulting from the application of modern buses in urban communications / Marczak Halina // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20 września 2017, Kazimierz Dolny : streszczenia - 2017
39 Expansion of high load range of CAI engine with internal EG and direct fuel injection / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir, Kordos Paweł // W: 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, 16-20 June 2013,Lisbon, Portugal - 2013
40 Experimental and Numerical Investigation into the Thermal Effects of Direct Fuel Injection in HCCI Engine / Hunicz Jacek, Gęca Michał Sławomir, Mikulski Maciej , Tyda Robert // W: Proceedings of the 2 nd World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT’17), 6-8.04.2017, Barcelona, Spain - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
41 Experimental investigation into thermal and chemical effects of negative valve overlap injection in a gasoline HCCI engine / Hunicz Jacek, Kordos Paweł, Ignaciuk Piotr // W: SAE 2014 International Powertrain, Fuels & Lubricants Meeting, 20-23, October 2014, Birmingham, United Kingdom : [abstracts] - 2014
42 An experimental study of combustion phasing control in CAI gasoline engine with in-cylinder fuel reforming / Hunicz Jacek // W: SAE 2011 - 10th International Conference on Engines and Vehicles : [abstracts] - 2011
43 Formation of water nanodrops in cellulose impregnated with insulating oil / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kierczyński Konrad, Opielak Marek, Płowucha J., Subocz Jan, Szrot Marek // W: 3rd International Conference „Nanotechnologies”, october 20-24, 2014, Tibilisi, Georgia : abstracts - 2014, s. 117-117
44 Identification of heat release in an HCCI engine using ION ccurrent signal from combustion chamber / Hunicz Jacek, Filipek Przemysław, Sobiesiak Andrzej // W: 9th World Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
45 Implantation of au-ions into the nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings and its influence on the microstructure and properties of the coatings / Pogrebnjak A.D., Yakuschenko I.V., Bondar O. V., Beresnev V.M., Oyoshi K., Ivasishin O.R., Amekura H., Takeda Y., Opielak Marek, Kozak Czesław // W: 22nd International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 13-17 July, 2015, Paris, France : [book of abstracts] - 2015, s. 405-405
46 Influence of Au-negative ion beam implantation on annealed at 1300 C AIN-TiB2-TiSi2 coating / Demianenko Artem A., Opielak Marek, Komsta Henryk // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 - 2015, s. 45-45
47 Influence of high temperature annealing under 1350°C on structure and properties of nanostructured coatings based on AIN-TiB2(TiSi2) / Pogrebnjak A.D., Abadias G., Bodnar G.B., Sobol O.V., Beresnev V.M., Pshyk A.V., Kolesnikov D. A., Komsta Henryk // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 45-45
48 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line / Koszałka Grzegorz, Suchecki Andrzej // W: 5th International Conference on Maintenance Engineering, 22-25.07.2014, Dalian, China - 2014
49 The influence of X-ray irradiation on the structure, physical and mechanical properties of the galvanic alloys of cobalt / Anischik V.M., Valko N.G., Moroz N.I., Opielak Marek, Komsta Henryk // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 38-38
50 Insulating oil percolation thru capillaries in electrical pressboard / Opielak Marek // W: 20th International Conference on Materials, Methods & Technologies - 2018, s. 2-2
51 Integration of public transport as a chance for its development / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Gniecka-Caban Agata // W: VII. Medzinárodná Vedecká Konferencia, Diagnostika Podniku, Controlling a Logistika, 16-17 april 2014, Žilina - 2014, s. 26-32
52 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kalašová Alica // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 19-19
53 Investigating constructions and operation of internal combustion engine water pumps / Gęca Michał Sławomir, Pietrykowski Konrad, Barański Grzegorz // W: ICAMAME 2018 : 20th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials, 26-28 April 2018, Kyoto, Japan - 2018
54 Investigation of coatings NbN and Nb-Si-N deposited by magnetron sputtering / Ivashchenko M.M., Scrynskyy P.L., Lytvyn O. , Rogoz V.M. , Sobol O.V., Kuzmenko A.P. , Komsta Henryk, Karwat Czesław // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 71-71
55 Investigation of coatings NbN and Nb-Si-N deposited by magnetron sputtering / Komsta Henryk, Ivashchenko V.I., Kuzmenko A.P. , Lytvyn O. , Rogoz V.M. , Scrynskyy P.L. , Sobol O.V. // W: 3rd International Conference „Nanotechnologies”, october 20-24, 2014, Tibilisi, Georgia : abstracts - 2014, s. 50-51
56 Izmenenie fazovogo sostava sistemy cirkonievoe pokrytie – tverdyj splav v zavisimosti ot parametrov vozdejstbiâ kompressionnymi plazmennymi potokami / Kulešov A. K., Krutsilina E.A., Kuzmitski A.M., Komsta Henryk, Danilovich Yu.A. // W: Vzaimodejstvie Izlučenij s Tverdym Telom = Interaction of Radiation with Solids. Materialy 10-j Meždunarodnoj Konferencii, 24 -27.09.2013g. Minsk - 2013, s. 309-311
57 Izmeritel’nyj preobrazovatel’ s fotopiemnikom kompensacionnogo tipa / Vorobey Roman I., Gusev Oleg K., Żukowski Paweł, Opielak Marek, Svistun Alexander I. , Tâvlovskij K.L., Bujnevič M.V. // W: Instrumentation Engineering - 2017 : Proccedings of the 10th International Scientific and Technical Conference, 01-03.11.2017r., Minsk, Belarus - 2017, s. 101-103
58 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca-pojazd-otoczenie / Rybicka Iwona, Droździel Paweł // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 79-79
59 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
60 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways / Droździel Paweł, Wrona Rafał // W: XI International Scientific and Technical Conference "Automotive safety 2018" : problemy bezpieczeństwa w pojazadch samochodowych, 18-20 April 2018, Casta-Papiernicka (SK) : abstract of papers - 2018, s. 27-27
61 Mass transfer during the dissolution of milk powder under the cavitation mode / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: Innovacijni aspekti rozvitku obladnannâ harcovoї i gatel’noї industrїї v umovah sučasnosti : materiali Mižnarodnoї naukowo-praktičnoї konferencїї, 5-7 veresnâ 2017, Harkiv - 2017, s. 30-31
62 Measures for increasing performance of the rail freight transport in the north – South direction / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Buková Bibiána, Brumercikova Eva // W: Transport Problems 2018 : proceedings X International Scientific Conference ; VII International Symposium of Young Researchers - 2018, s. 168-175
63 Mechanical rack system design / Blatnický Miroslav, Dižo Jan, Barta Dalibor, Droździel Paweł // W: 17th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikulá, 4-7 April 2018 : [abstrakty] - 2018, s. 25-25
64 Microstructure and mechanical properties of (Ti-Zr-Nb)N coatings / Maksakova Olga, Simoes S., Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Opielak Marek, Żukowski Paweł // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 94-94
65 Mikrostruktura pokrytij TiCrN sformirovannyh pri vozdejstvii plazmennyh potokov peremennoj plothosti / Opielak Marek, Anischik V.M., Zlotski S.V. // W: VITT-2013 (Vzaimodejstvie Izlučenij s Tverdym Telom): Materialy 10-j Meždunarodnoj konferencji, Minsk, 24-27.09.2013 = IRS-2013 (Proceedings of the 10th International Conference Mińsk, 24-27.09.2013 - 2013, s. 299-301
66 Modeling worker process combustion engine compression ignition with the use of AVL Boost software / Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir, Droździel Paweł // W: Proceedings of the XLV International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Intemal Combustion Engine, KOKA 2014, 10. -11.9.2014, Kostelec nad Ćernymi Lesy, Czech Republic - 2014, s. 114-123
67 Modern methods of simulation welding for diagnosing fatigue lifespan / Barta Dalibor, Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Droździel Paweł // W: 16th International Technical Systems |Degradation Conference, Liptovsý Mikuláš, 19-22 April 2017 - 2017, s. 63-66
68 Monitoring of agricultural soils in the content of pesticides and their metabolites by HPLC MS / Ignatovets O. , Leontiev Viktor, Achramovich T. , Luhin V., Opielak Marek, Kierczyński Konrad // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 62-62
69 Multifractal anlysis of the surfaces of protective ( TiAISiY)N, Me1-xN/CrN and Me1-xN/ZrN Coatings / Kravchenko Yaroslav O., Natalich B., Opielak Marek, Zakharova D. // W: 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials : Application & Properties (NAP - 2018) : program - 2018
70 Niebezpieczne zdarzenia na lotniskach oraz ich monitorowanie / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // W: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2017, Zakopane, Poland, 4-7.12.2017 : conference proceedings : [abstracts] - 2017, s. 182-182
71 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content / Klimovich Iryna, Komarov F. F., Zaikov Valery, Opielak Marek // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 57-57
72 Optiko-elektronnyj komparator na baze dvuhbar’ernogo fotopriemnika s dlinnoj bazoj / Vorobey Roman I., Gusev Oleg K., Żukowski Paweł, Zdanovič S.V., Kołtunowicz Tomasz, Opielak Marek, Svistun Alexander I. , Tâvlovskij K.L., Šadurskaâ L.I. // W: Instrumentation Engineering - 2017 : Proccedings of the 10th International Scientific and Technical Conference, 01-03.11.2017r., Minsk, Belarus - 2017, s. 103-105
73 Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness / Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2013, s. 283-289
74 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province / Droździel Paweł, Wińska Monika, Madlenak Radovan, Szumski Paweł // W: 12th Iternational Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transpor, 31-May - 2 June 2017, High Tatras, Slovak Republic : book of abstracts - 2017, s. 130-130
75 Organizacja, struktura, wyposażenie Lubelskiej Brygady Odwodowej / Szyszko Grzegorz, Droździel Paweł, Opielak Marek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 89-89
76 Organization of post transportation on the territory of Ukraine / Zablodska Mariia, Droździel Paweł, Szumski Paweł // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 191-195
77 Origin of visible photoluminescence of Si-rich and N-rich silicon nitride films / Komarov F. F., Parkhomenko I., Opielak Marek // W: 3rd International Symposium “Optics and its Applications”, OPTICS-2015, Yerevan - Ashtarak, Armenia, 1-5,October, 2015: [book of abstracts] - 2015, s. 132-132
78 Parametryczna optymalizacja układów przeniesienia napędu lotniskowych środków transportu / Koralewski Grzegorz, Wrona Rafał // W: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2017, Zakopane, Poland, 4-7.12.2017 : conference proceedings : [abstracts] - 2017, s. 183-183
79 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Liśćak Stefan, Śimko Ján // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 217-217
80 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Piotrowska Katarzyna, Brumerčikova Eva // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 106-106
81 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi / Marczak Halina // W: VII Forum Inżynierii Ekologicznej nt. "Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk", 15-16.10.2012, Kazimierz Dolny - 2012, s. 14-14
82 Preliminary attempts of multilayer (Ti,Al)N(Si,Al)N coatings deposition and study / Postolnyi B. O., Abadias G., Pogrebnjak A.D., Araujo Joao Pedro, Rebouta Luis, Opielak Marek, Kierczyński Konrad // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 56-56
83 Problematyka transportu odpadów komunalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Opielak Marek, Tomporowski Andrzej // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
84 Procedury, sprzęt i problemy ratownictwa w ruchu drogowym / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek, Caban Jacek // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
85 Producing of adaptive gradient nanostructured coatings AIN-TiB2-TiSi2 using magnetron sputtering / Pshyk A.V., Coy E, Pogrebnjak A.D., Załęski K., Peplińska B, Jurga S, Nowaczyk G, Opielak Marek, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // W: 22nd International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 13-17 July, 2015, Paris, France : [book of abstracts] - 2015, s. 407-407
86 Radiation tolerance of nanostructured TiCrN coatings / Komarov F. F., Konstantinov Stanislav, Strel'nitskij Vladimir, Pilko Vladimir, Opielak Marek // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 64-64
87 Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Pieniak Daniel // W: ICQR2MSE 2012 - International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, 15-18 June 2012, Chengdu / China - 2012, s. 995-999 [MNiSW: 10]
88 Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstve / Świć Antoni, Opielak Marek, Taranenko Victor // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XIX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 17-22 Sentâbrâ 2012. T. 3 - 2013, s. 274-278
89 Repair costs and the intensity of vehicle use / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: Transport Problems 2013. Conference Proceedings V International Scientific Conference, II International Symposium of Young Researchers, Katowice, 2013 - 2013, s. 66-73
90 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard / Rogalski Przemysław, Kozak Czesław, Opielak Marek, Sebok Milan // W: 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials : Application & Properties (NAP - 2018) : program - 2018
91 Research on the brake fluid testers / Caban Jacek, Droździel Paweł, Holeša Lukáš , Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 15-18
92 Researching of high entropy (Ti-Zr- Nb)N coatings’ physical and mechanical properties obtained by vaccum-arc deposition method / Plotnikov S.V, Pogrebnjak A.D., Yeskermessov D.K., Yerokhina L.N, Opielak Marek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 39-39
93 A review of selected courier companies providing services in Poland / Wińska Monika, Droździel Paweł, Szumski Paweł // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 185-190
94 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // W: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2017, Zakopane, Poland, 4-7.12.2017 : conference proceedings : [abstracts] - 2017, s. 180-180
95 Searching optimal Hub locations in postal logistic network / Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: CLC 2016 - Carpathian Logistics Congress, November, 28th - 30th 2016, Zakopane, Poland : book of abstracts - 2016, s. 35-35
96 Selected aspects of automation of internal transport / Caban Jacek, Droździel Paweł // W: 15th International Scientific Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing”, 19 -21 May 2014, Žilina – Oščadnica, Slovak Republic - 2014, s. 42-45
97 Some results of test stand investigation of diesel engine start-up process / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kordos Paweł // W: 18th International Scientific Conference „Armament and Technics of Land Forces”, 7-8.11.2012r., Liptovský Mikuláš, Slovakia - 2012, s. 8-14
98 Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym / Kowalik Konrad, Perduta-Dybiec Anna, Opielak Marek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 48-48
99 Spinning solution concentration selection for electrospinning technology of nanofibers for air filtration / Prokopchuk Nikolay R., Luhin Valery, Shashok Zhanna , Prishchepenko Dmitriy , Vishnevskii Konstantin V., Komsta Henryk, Rogalski Przemysław // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 79-79
100 Stan bezpieczeństwa transportu drogowego z w Polsce i na Słowacji w porównaniu innymi krajami UE / Caban Jacek, Vrábel Ján, Droździel Paweł // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 52-52
101 Stand for investigation of the single-cylinder diesel engine start-up process / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: XLIII. International Science Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing With the Research of Combustion Engines, september 5-7, 2012, Roztoky - Prague, Czech Republic - 2012, s. 1-8
102 Statistical analyses of selected maintenance parameters of vehicles of road transport companies / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 7-7
103 Structural properties of nanoscale multilayered TiN/ZrN coatings / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Beresnev Vyacheslav, Opielak Marek // W: 4th International Conference"Nanotechnologies" Nano-2016, October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia - 2016, s. 168-168
104 Structure and properties of multilayer nanostructured coatings TiN/MoN depending on deposition conditions / Opielak Marek, Abadias G., Andreev A.A., Beresnev V.M., Bondar O. V., Kolesnikov D. A., Pogrebnjak A.D. // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 44-44
105 Structure and properties of nanoscale multilayered TiN/ZrN and CrN/MoN coatings fabricated using arc evaporation / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Opielak Marek, Beresnev Vyacheslav // W: 11-th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Electrons - ION 2016, Kazimierz Dolny, Poland, June 13–16, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 80-80
106 Struktura przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Żilina (Słowacja) / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Liśćak Stefan, Śimko Ján // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 218-218
107 A study of charge exchange in a residual-effected HCCI gasoline engine / Hunicz Jacek // W: IV Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, 16-17 czerwca 2011, Radom, Polska - 2011
108 The study of wear during diesel engine start-up / Droździel Paweł, Kordos Paweł, Vitenko Tatiana // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 13-17
109 Systemy monitorujące ciśnienie w oponach pojazdów / Caban Jacek, Droździel Paweł, Barta Dalibor, Liščak Štefan // W: IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014, Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Rajecke Teplice, 8-10 April 2014 - 2014, s. 60-66
110 Training international students for participating in the academic mobility programs = Підготовка студентів з числа іноземних громадян до участі у програмах академічної мобільності / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: IV International Scientific Conference Teaching and Learning of International Students in Ukraine. Challenges and Perspectives, Ternopil, Ukraine, May 2-4, 2018 = IV Mіжнародна Науково-Методична Конференція Актуальні Питання Організації Навчання Іноземних Студентів в Uкраїні, Tернопіль 2-4 травня 2018 р - 2018, s. 36-38
111 Transport drogowy w gospodarce Polski / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Caban Jacek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 47-47
112 Transport i zabezpieczenie logistyczne ratowników podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych / Szyszko Grzegorz, Opielak Marek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 89-89
113 Transport zrównoważony w aglomeracji miejskiej / Komsta Henryk // W: 12 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, 20-23 kwietnia 2015 r., Szczyrk - 2015
114 Using hydrodynamic cavitation device in the industry / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 35-35
115 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 755-762
116 Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych / Caban Jacek, Droździel Paweł, Seńko Jarosław // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 172-172
117 Wybrane zagadnienia zanieczyszcenia środowiska hałasem pochodzącym z pracy maszyn i urządzeń rolniczych / Caban Jacek, Maksym Piotr, Marczuk Andrzej, Droździel Paweł // W: 20th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2016, Zakopane, Poland, 5-8.12.2016 : conference proceedings : [abstracts] - 2016, s. 78-78
118 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie / Caban Jacek, Komsta Henryk // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 173-173

Rozdzialy(60)

1 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Gola Arkadiusz, Taranenko Victor // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 357-367 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
2 Adaptation aspects of Ukrainian students in Poland / Droździel Paweł, Vitenko Tatiana // W: Actual problems in international students teaching learning in Ukraine : III [3rd] International Scientific Conference, Ternopil, Ukraine, May 18-20, 2016 : conference book; Ternopil: 2016, s. 195-196
3 The analysis of engine damage in the city buses / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan, Andrusiuk Aleksandra // W: Transport bridge Europe-Asia = Most transportowy Europa-Azja : polsko-gruzińska naukowo-techniczna konferencja; Tibilisi: Georgian Technical University, 2016, s. 128-136
4 The analysis of engine damage in the city buses / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: Company Diagnostics, Controlling and Logistics : 9th International Scientific Conference: proceedings; [Red:] Čorejová Tatiana, Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan - Zuberec - Brestová: University of Žilina in EDIS – publishing centre UNIZA, 2018, s. 43-52
5 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine / Gęca Michał Sławomir, Kordos Paweł, Hunicz Jacek, Droździel Paweł // W: KOKA 2015 : Scientific Proceedings : 46 International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of International Combustion Engines; [Red:] Chríbik Andrej, Polóni Marián - Bratislava: [B.w.], 2015, s. 5-12
6 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrabel Jan, Sarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
7 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure / Kordos Paweł, Nieoczym Aleksander // W: Propulsion systems, mechatronics and communication; [Red:] Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy, Szymak Piotr - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 3-12 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 ; Vol 817)
8 Assessment of higher education in global measurement / Vitenko Tatiana, Shanaida V., Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4040-4045 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
9 The basics of machine diagnostics / Hunicz Jacek // W: Issues of machine and device operation and maintenance; [Red:] Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 90-107
10 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow / Olejnik Krzysztof, Łopuszyński Marcin, Koszałka Grzegorz, Grencik Juraj // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
11 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality / Droździel Paweł, Walczyna Anna, Arent Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 10009-10017 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
12 Changes in technical condition of machines / Koszałka Grzegorz // W: Issues of machine and device operation and maintenance; [Red:] Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 31-52
13 Comparative analysis of reliability and maintenance costs of heavy goods vehicles of selected brands used under long-term rental / Ślęzak Marcin, Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
14 Comparison of damage to engine assemblies's in the public transport vehicles / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan, Andrusiuk Aleksandra, Siłuch Dariusz // W: Innovative technologies in engineering production : International scientific conference ; Žilina: University of Žilina, 2016, s. 42-47
15 Comprehensive approach for educational process / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Madleňák Radovan // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2016, s. 9193-9197 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
16 The credibility of electronic forms of communication from the perspective of specific segment – students / Madleňák Radovan, Majerčák Peter, Droździel Paweł // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 0971-0976 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
17 Design of ecommerce distribution network / Madlenak Radovan, Hoštáková Dominika, Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Komsta Henryk // W: Transport Problems 2017 : proceedings IX International Scientific Conference ; VI International Symposium of Young Researchers; [Red:] Sładkowski Aleksander - Katowice: Politechnika Śląska. Wydział Transportu, 2017, s. 357-365
18 Determine kneading blade rational parameters / Stadnyk Igor, Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Derkach Andrij // W: Innovative technologies in engineering production : International scientific conference ; Žilina: University of Žilina, 2016, s. 58-62
19 Diagnosis locomotive class 757 / Kašiar Lubomir, Zvolensky Peter, Barta Dalibor, Droździel Paweł // W: XV International Technical Systems Degradation Conference; [Red:] Mączak Jędrzej - Warszawa: Polskie Naukwo-Tecvhniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2016, s. 47-50
20 Diagnostika príčin nezhôd a reklamácii v poštovom podniku / Madleňáková Lucia, Matúšková Mária, Rybicka Iwona // W: Diagnostyka podniku, controlling a logistyka : VIII medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov; [Red:] Čorejová Tatiana - Žilin: Vydavateľstvo ŽU, 2016, s. 183-197
21 Dynamic system of grinding of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Taranenko Victor, Gola Arkadiusz, Opielak Marek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 281-289 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
22 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 2154-2160 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
23 Experimental study on the performance of three-way catalytic converter in an HCCI engine / Hunicz Jacek, Medina Alejandro // W: 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems; [b.m]: [b.w.], 2015,
24 Features of creating a solid models and assembly operations at CAD-systems / Vitenko Tatiana, Shanaida V., Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7464-7469 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
25 Homogenization / Komsta Henryk // W: Advanced grinding : 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz; [Red:] Mroziński Adam, Macko Marek - Bydgoszcz: Wydawnitwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, 2011, s. 295-319
26 Importance of enterprise social networking to promote international business / Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia, Droździel Paweł // W: Globalization and its socio - economic consequences : 17th International Scientific Conference : proceedings. Pt 3; [Red:] Klieštik Tomáš - [B.m.]: [B.w.], 2017, s. 1404-1411
27 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line / Koszałka Grzegorz, Suchecki Andrzej // W: Recent Developments on Reliability, Maintenance and Safety; [Red:] Huang Hong-Zhong , Liu Yu, Li Yan-Feng - WIT Press, 2015, s. 55-64 .- (WIT Transactions on Engineering Sciences; nr 108)
28 International academic mobility of students: analysis of the problems of organization this process in ECTS conditions / Shanaida V., Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4055-4060 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
29 Internationalisation of institutional educational space through double degree programs / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel, Torres-Ramírez M. - Valenica: IATED Academy, 2017, s. 2326-2330 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
30 The investigation of vehicle and its engine maintenance / Droździel Paweł // W: XV International Technical Systems Degradation Conference; [Red:] Mączak Jędrzej - Warszawa: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2016, s. 51-55
31 Jak promować zrównoważoną gospodarkę i administrację / Ciosmak Małgorzata, Sulowska Danuta // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 19-27
32 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways / Droździel Paweł, Wrona Rafał // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
33 Lubricants / Ignaciuk Piotr // W: Issues of machine and device operation and maintenance; [Red:] Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 53-89
34 Modelling of dynamic system characteristics of deep hole drilling process with tools about flexible stifness / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Opielak Marek // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 333-339 .- (Applied Mechanics and Materials ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
35 Numerical modeling of a static cavitation module / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Horodyskyi Nazar // W: Propulsion systems, mechatronics and communication; [Red:] Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy, Szymak Piotr - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 64-69 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336)
36 Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazdów samochodowych - pieszy / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Tarkowski Sławomir, Wróblewski Krzysztof // W: Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia; [Red:] Kwiatkowska- Wójcikiewicz Violetta, Zubańska Magdalena - Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2015, s. 217-225
37 On the problem of quantitative analysis of the concentration on the postal and logistics market / Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna, Droździel Paweł // W: Transport Means 2017 : proceedings of the 21st International Scientific Conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Pt. 2; Kuanas, Litwa: Kaunas Uniwersity of Technology ; Publishing House “Technologija“, 2017, s. 693-698 .- (Transport Means, ISSN 1822-296X; nr 276)
38 Optimal controlling the dynamical system of machine tool by elastic-deformable shafts machining / Zubrzycki Jarosław, Świć Antoni, Opielak Marek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 266-271 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
39 Optimization of the position of the local distribution centre of the post logistics network for the selected area of the Lublin province / Droździel Paweł, Wińska Monika, Madleňák Radovan, Szumski Paweł // W: Transport Problems 2016 : proceedings VIII International Conference ; V International Symposium of Young Researchers; [Red:] Sładkowski Aleksander - Katowice: Politechnika Śląska. Wydział Transportu, 2016, s. 125-132
40 Orchard branch scraper. Model and construction / Filipek Przemysław, Rybak Arkadiusz, Kamiński Tomasz // W: Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems ; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 46-66
41 Placing on the market or putting into service / Koszałka Grzegorz // W: Issues of machine and device operation and maintenance; [Red:] Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 108-124
42 Process of the machine and device operation and maintenance / Koszałka Grzegorz // W: Issues of machine and device operation and maintenance; [Red:] Koszałka Grzegorz, Ignaciuk Piotr, Hunicz Jacek - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-30 .- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
43 Quantitative Analysis of the Competitive Environment in the Electronic Communications Sector / Madleňáková Lucia, Matúšková Mária, Madleňák Radovan, Droździel Paweł // W: Reliability and Statistics in Transportation and Communication : selected papers from the 17th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat’17, 18-21 October, 2017, Riga, Latvia [WOS]; [Red:] Kabashkin Igor, Yatskiv Irina, Prentkovskis Olegas - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 413-421 .- (Lecture Notes in Networks and Systems, ISSN 2367-3370; nr 36) [MNiSW: 15]
44 Research of brake fluids in passenger cars / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Marczuk Andrzej, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona // W: Innovative technologies in engineering production : International scientific conference ; Žilina: University of Žilina, 2016, s. 120-124
45 Research on ecological parameters of combustion engines in non-road vehicles / Gęca Michał Sławomir, Hunicz Jacek, Caban Jacek, Kasperek Dariusz // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic; 2015, s. 7-12
46 The selected operational logistics indicators of regional distribution center operation / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Boryga Paulina, Madleňáková Lucia // W: Diagnostyka podniku, controlling a logistyka : VIII medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov; [Red:] Čorejová Tatiana - Žilin: Vydavateľstvo ŽU, 2016, s. 61-66
47 Stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych : X International Science-Technical Conference "Automotive Safety 2016" : materiały konferencyjne; [Red:] Stańczyk Tomasz L. - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016, s. 50-55
48 The State of road transport safety in Czech Republic, Poland and SIovakia / Caban Jacek, Droździel Paweł // W: Transport bridge Europe-Asia; Tbilisi: Gergian Technical University, 2014, s. 109-114
49 Statistics of number of repairs of safety systems on the example of buses of the municipal, transport company in Lublin / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // W: Transport bridge Europe-Asia = Most transportowy Europa-Azja : IV polsko-gruzińska naukowo-techniczna konferencja; Tibilisi: Georgian Technical University, 2018, s. 41-46
50 Structural analysis of multilayer metal nitride films CrN/MoN using electron backscatter diffraction (EBSD) / Postolnyi B. O., Bondar O. V., Opielak Marek, Rogalski Przemysław, Araujo Joao Pedro // W: Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VIII [WOS]; [Red:] Vladescu Marian , Tamas Razvan , Cristea Ionica - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10010) [MNiSW: 15]
51 Structure and Properties of Nanoscale MoN/CrN Multilayered Coatings / Opielak Marek, Beresnev V.M., Bondar O. V., Komarov F. F., Konarski P., Konstantinov Stanislav, Lisovenko M.O // W: Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP-2017) [WOS]; [Red:] Pogrebnjak A.D. - New York: IEEE, 2017, s. 1-4 .- (Proceedings of the international conference Nanomaterials-Applications and properties; ISSN 2306-580X) [MNiSW: 15]
52 The study of professional fate of graduates as a source of information about the learning-teaching process - example of Lublin University of Technology (Poland) / Droździel Paweł, Arent Anna, Walczyna Anna, Mazur-Sokół Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9994-10002 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
53 Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na składowiskach podziemnych / Opielak Marek, Kowalik Konrad, Czarnocki Krzysztof // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 103-112
54 The test stand for researcg of the start-up of sigle-cylinder direct-injection diesel engine / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kordos Paweł // W: XV International Technical Systems Degradation Conference; [Red:] Mączak Jędrzej - Warszawa: Polskie Naukwo-Tecvhniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2016, s. 85-88
55 Thin films of SiO2 ion-implanted with Sn : evaluation of structure and composition / Komarov F. F., Vlasukova L., Milchanin O., Makhavikou M., Parkhomenko I., Wendler E., Wesch W., Ismailova G., Opielak Marek // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Grigonis A., Silinskas M., Laukaitis G., Vengalis B., Pranevicius L.L., Naujokaitis R., Galdikas A., Onufrijevs P. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 385-388 .- (Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN: 1822-508X) [MNiSW: 10]
56 Transient combustion timing management in controlled auto-ignition engine based on ion current signal / Hunicz Jacek, Filipek Przemysław, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir, Rybak Arkadiusz // W: CONFERENCE PROCEEDINGS OF 2017 3RD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING (ICCSSE) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 351-354 [MNiSW: 15]
57 Transport as a factor shaping a resident-friendly city / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Madleňák Radovan // W: III [3rd] Georgian Polish International Scientific-Technical Conference "Transport bridge Europe-Asia" : materials, Kutaisi, Georgia, 24-26.10.2017; [Red:] Gogiashvili Phridon - Kutaisi: Akaki Tsereteli State University, 2017, s. 101-107
58 Trends and features of internationalization of higher education as a major factor of higher educational institutions development / Vitenko Tatiana, Shanaida V., Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7458-7463 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
59 Verification of the ects credits`assignment correctness based on the students`opinion / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2018, s. 2145-2153 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
60 Viackriteriálny benchmarking expresných poštových služieb = Multi-criteria benchmarking of express postal service / Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // W: POSTPOINT 2015 : Perspectives and innovation for the postal, express and courier industries; Žilina: Žilinská univerzita v Žiline , 2015, s. 154-166