Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Budownictwa Ogólnego
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 13
Łączna liczba publikacji: 254
w tym we współpracy z zagranicą: 19

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(172)

1 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 / Szeląg Maciej // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 11, s. 20-25 [MNiSW: 4]
2 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, vol. 8, s. 107-116 [MNiSW: 2]
3 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką / Szeląg Maciej, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 117-127 [MNiSW: 6]
4 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 9, s. 66-67 [MNiSW: 6]
5 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, vol. 10, s. 83-90 [MNiSW: 9]
6 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 33-39 [MNiSW: 9]
7 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste / Fic Stanisław, Szeląg Maciej // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2015, vol. 83, s. 223-229 [MNiSW: 40]
8 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite / Alberska Anna, Brzyski Przemysław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 2, vol. 16, s. 141-152 [MNiSW: 6]
9 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 2, s. 96-102 [MNiSW: 11]
10 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Styczeń Joanna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 33-37 [MNiSW: 10]
11 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES - 2017, nr 1, vol. 10, s. 100-113 [MNiSW: 9]
12 Application of recycled ceramic aggregates for the production of mineral-asphalt mixtures / Andrzejuk Wojciech, Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Zegardło Bartosz, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 11 [MNiSW: 35]
13 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 6, s. 74-75 [MNiSW: 6]
14 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 5]
15 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2011, nr 6, s. 20-22 [MNiSW: 5]
16 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 7-8, vol. 19, s. 36-41 [MNiSW: 4]
17 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 10, vol. 19, s. 22-26 [MNiSW: 4]
18 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 4, Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2015, nr 3, s. 49-55 [MNiSW: 6]
19 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 9, vol. 19, s. 50-55 [MNiSW: 4]
20 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk / Wysoczański Walery, Fic Stanisław // PIDVODNI TEHNOLGIЇ - 2017, nr 6, s. 74-80
21 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego / Brzyski Przemysław, Styczeń Joanna, Fic Stanisław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2017, nr 7/8, s. 57-63 [MNiSW: 6]
22 Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego - charakterystyka materiału / Brzyski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 1, s. 29-33 [MNiSW: 5]
23 Charakterystyka kompozytu wapienno - konopnego i jego zastosowanie w budownictwie / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 11-19 [MNiSW: 6]
24 A Comparison between gas and atomized liquid precursor states in the deposition of functional coatings by pin corona plasma / Herbert Peter Anthony Fry, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Stallard Charlie Patrick, Ramamoorthy Amsarani, Dowling Denis Pius // PLASMA PROCESSES AND POLYMERS - 2011, nr 3, vol. 8, s. 230-238 [MNiSW: 35]
25 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials / Suchorab Zbigniew, Garbacz Monika, Duda Sylwia, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
26 Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 7-8, vol. 20, s. 809-907 [MNiSW: 6]
27 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 10 [MNiSW: 35]
28 Concrete resistant to spalling made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The effect of moisture and porosity on destructive processes occurring in fire conditions / Zegardło Bartosz, Szeląg Maciej, Ogrodnik Paweł // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 173, s. 58-68 [MNiSW: 40]
29 Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip / Tur Victor, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 171-178 [MNiSW: 3]
30 Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2012, nr 3, s. 149-157 [MNiSW: 5]
31 Dane klimatyczne a zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych o różnej konstrukcji / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 10, s. 20-24 [MNiSW: 4]
32 Development of cracking patterns in modified cement matrix with microsilica / Szeląg Maciej // MATERIALS - 2018, nr 10, vol. 11, s. 1-19 [MNiSW: 35]
33 Diagnostics of concrete elements after the fire / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // STRUCTURE AND ENVIRONMENT - 2018, nr 3, vol. 10, s. 223-236 [MNiSW: 9]
34 A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma / Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2011, nr 1, vol. 55 [MNiSW: 20]
35 Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 105-112 [MNiSW: 9]
36 Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 39-46 [MNiSW: 3]
37 Dynamic response with mass variation of laminated composite twisted plates / Barnat-Hunek Danuta, Anish Anish, Gupta Kamal Kumar, Kumar Ajay, Andrzejuk Wojciech // JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, nr 9, vol. 32, s. 4145-4152 [MNiSW: 20]
38 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych / Grudzińska Magdalena // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 8, s. 56-59 [MNiSW: 8]
39 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete / Siddique Rafat , Jammel Abil, Singh Malkit, Barnat-Hunek Danuta, Kunal P., Aït-Mokhtar Abdelkarim, Rafik Belarbi, Rajor Anita // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 142, s. 92-100 [MNiSW: 40]
40 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS - 2017, nr 2, vol. 11, s. 315-325 [MNiSW: 25]
41 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Suchorab Zbigniew // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 111, s. 275-285 [MNiSW: 40]
42 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2016, nr 1, vol. 61, s. 46-48 [MNiSW: 15]
43 The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete / Turkiewicz Tadeusz, Góra Jacek, Piasta Wojciech // STRUCTURE AND ENVIRONMENT - 2013, nr 2, vol. 5, s. 12-18 [MNiSW: 3]
44 Effect of mass variation on vibration of a functionally graded material plate / Ansari Md Irfan, Kumar Ajay, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Siedlecka Agnieszka // AIAA JOURNAL - 2018, nr 11, vol. 56, s. 4626-4631 [MNiSW: 40]
45 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // POLYMERS - 2018, nr 4, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
46 Effect of surface moisture on the effectiveness of the hydrophobisation of mortars with pumice aggregate / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
47 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2014, nr 2, vol. 2, s. 93-98
48 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne / Brzyski Przemysław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 11/12, s. 42-45 [MNiSW: 4]
49 Ekologiczne materiały budowlane / Brzyski Przemysław // PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA - 2013, nr 20, s. 10-12
50 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2017, nr 4, vol. 24, s. 551-566 [MNiSW: 20]
51 Estimation of water absorption coefficient using the TDR method / Suchorab Zbigniew, Majerek Dariusz, Brzyski Przemysław, Sobczuk Henryk, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
52 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Klimek Beata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866 [MNiSW: 15]
53 Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 4, vol. 22, s. 625-635 [MNiSW: 15]
54 Flexural and free vibration analysis of CNT-reinforced functionally graded plate / Ansari Md Irfan, Kumar Ajay, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // MATERIALS - 2018, nr 12, vol. 11, s. 1-19 [MNiSW: 35]
55 Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 4, vol. 49, s. 563-571 [MNiSW: 15]
56 Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Pavlik Zbyšek, Černy Robert // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 3, vol. 21, s. 401-411 [MNiSW: 15]
57 Glazed balconies as passive greenhouse systems – potential of their use in Poland / Grudzińska Magdalena // BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 37, s. 555-572 [MNiSW: 25]
58 Greenhouse systems in quasi-stationary and dynamic modelling / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, vol. 5, s. 73-82 [MNiSW: 13]
59 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 19-20 [MNiSW: 6]
60 Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej / Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 19-21 [MNiSW: 6]
61 Hydrofobizowane tynki z zeolitem / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 9, s. 14-16 [MNiSW: 8]
62 Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Szafraniec Małgorzata // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 6]
63 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam / Barnat-Hunek Danuta, Duda Sylwia, Garbacz Monika, Łagód Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 163, s. 1-8
64 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Fic Stanisław, Szeląg Maciej // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 609-620 [MNiSW: 25]
65 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork / Barnat-Hunek Danuta, Widomski Marcin, Szafraniec Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 3, vol. 11, s. 1-17 [MNiSW: 35]
66 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution / Barnat-Hunek Danuta, Guz Łukasz, Jarosz-Hadam Monika // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, vol. 2004
67 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution / Barnat-Hunek Danuta, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jarosz-Hadam Monika // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 2004
68 Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // ENERGY AND BUILDINGS - 2015, vol. 103, s. 249-260 [MNiSW: 40]
69 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortars / Klimek Beata, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040017-1-040017-6 [MNiSW: 15]
70 Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, nr Pt 1, vol. 102, s. 367-377 [MNiSW: 40]
71 The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix / Szeląg Maciej // MATERIALS - 2018, nr 4, vol. 11, s. 1-17 [MNiSW: 35]
72 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2011, nr 1, vol. 18, s. 111-120 [MNiSW: 15]
73 The influence of partial replacement of hemp shives by expanded perlite on physical properties of hemp-lime composit / Brzyski Przemysław, Widomski Marcin // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866 [MNiSW: 15]
74 Influence of specimen’s shape and size on the thermal cracks’ geometry of cement paste / Szeląg Maciej // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 189, s. 1155-1172 [MNiSW: 40]
75 Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2016, nr 2, vol. 65, s. 67-79 [MNiSW: 8]
76 The influence of the natural aggregate roughness on the ITZ adhesion in concrete / Fic Stanisław, Lyubomirskiy Nikolay V., Barnat-Hunek Danuta // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 931, s. 564-567
77 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method / Mehta Ankur, Siddique Rafat , Pratap Singh Bhanu, Aggoun Salima, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 150, s. 817-824 [MNiSW: 40]
78 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
79 Investigation of physical and mechanical properties of construction materials of forced carbonate hardening / Lyubomirskiy Nikolay V., Fic Stanisław, Fedorkin Sergey I. // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 931, s. 475-480
80 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.1, Charakterystyka i technologia wykonania / Brzyski Przemysław // BUILDER - 2016, nr 3, s. 70-72 [MNiSW: 5]
81 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.2, Właściwości / Brzyski Przemysław // BUILDER - 2016, nr 7, s. 100-102 [MNiSW: 5]
82 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia / Brzyski Przemysław, Fic Stanisław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z.63, vol. 33, s. 33-42 [MNiSW: 9]
83 Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, s. 56-59 [MNiSW: 3]
84 Korozja chłodni kominowych. Cz. 1 / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech, Gotfryd Leszek // CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ - 2012, nr 10, s. 42-46 [MNiSW: 5]
85 Korozja chłodni kominowych. Cz. 2 / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech // CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ - 2012, nr 11, s. 52-56 [MNiSW: 5]
86 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
87 Mechanical and durability related properties of high performance concrete made with coal cinder and waste foundry sand / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 121, s. 9-17 [MNiSW: 40]
88 Mechanical and physical properties of hydrophobized lightweight aggregate concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2016, nr 5, vol. 9 [MNiSW: 35]
89 Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2015, nr 10, s. 26-33 [MNiSW: 6]
90 Mechano-physical properties and microstructure of carbon nanotube reinforced cement paste after thermal load / Szeląg Maciej // NANOMATERIALS - 2017, nr 9, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
91 Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 97-107 [MNiSW: 5]
92 Microhardness of the slurries and cement mortars / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Guz Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 2004
93 The microstructure-mechanical properties of hybrid fibres-reinforced self-compacting lightweight concrete with perlite aggregate / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Andrzejuk Wojciech, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [b.s.]-[b.s.] [MNiSW: 35]
94 Modele matematyczne transmisji promieniowania przez komórkowe izolacje transparentne / Grudzińska Magdalena // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2011, nr 4, vol. 6, s. 21-26 [MNiSW: 2]
95 Moduł sprężystości betonów z kruszywami łamanymi z polskich i ukraińskich skał magmowych / Budzyński Waldemar, Góra Jacek, Piasta Wojciech, Turkiewicz Tadeusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 65-72 [MNiSW: 3]
96 Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem oraz metakaolinitem / Brzyski Przemysław, Świderczuk Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 125-134 [MNiSW: 6]
97 Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych / Barnat-Hunek Danuta, Andrzejuk Wojciech, Nitychoruk Jerzy, Zegardło Bartosz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 12, s. 24-26 [MNiSW: 8]
98 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 8, vol. 88, s. 15-17 [MNiSW: 15]
99 A noninvasive TDR sensor to measure the moisture content of rigid porous materials / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // SENSORS - 2018, nr 11, vol. 18 [MNiSW: 30]
100 O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 356-358 [MNiSW: 7]
101 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach / Ostańska Anna, Barnat-Hunek Danuta // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2014, nr 37, s. 22-34 [MNiSW: 5]
102 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, s. 40-41 [MNiSW: 6]
103 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 71-81 [MNiSW: 3]
104 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 10, s. 128-130 [MNiSW: 8]
105 Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Brzyski Przemysław // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2013, nr 6, vol. 18, s. 36-42 [MNiSW: 4]
106 Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Szafraniec Małgorzata // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2015, nr 41, s. 7-19 [MNiSW: 13]
107 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR / Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 83-93 [MNiSW: 3]
108 Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji / Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 101-108 [MNiSW: 6]
109 Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi / Góra Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 77-85 [MNiSW: 2]
110 The officiency of a typical meteorological year and actual climatic data in the analysis of energy demand in buildings / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY - 2015, nr 6, vol. 36, s. 658-669 [MNiSW: 25]
111 Operation Phase Problems of Prefabricated Residential Buildings with Integrated Autoclaved Aerated Concrete Panel Walls / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2015, nr 3, vol. 9, s. 268-273
112 Osiedlowe garaże podziemne - przykłady błędów projektowych i wykonawczych oraz propozycji napraw / Szewczak Andrzej, Szeląg Maciej // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 3, s. 25-30 [MNiSW: 5]
113 Overheating in a UK high-rise retrofit apartment block – ranking of measures available to case study occupants based on modelling / Baborska-Narożny Magdalena, Grudzińska Magdalena // ENERGY PROCEDIA [WOS] - 2017, vol. 111, s. 578-587 [MNiSW: 15]
114 Overheating in retrofitted flats: occupant practices, learning and interventions / Baborska-Narożny Magdalena, Stevenson Fionn, Grudzińska Magdalena // BUILDING RESEARCH AND INFORMATION - 2017, nr 1-2, vol. 45, s. 40-59 [MNiSW: 40]
115 Physical and mechanical properties of composites based on hemp shives and lime / Brzyski Przemysław, Łagód Grzegorz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
116 Physical properties of clay mortars based on insulating aggregates / Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1988 [MNiSW: 15]
117 Physico-mechanical properties and microstructure of polymer concrete with recycled glass aggregate / Zegardło Bartosz, Szeląg Maciej, Ogrodnik Paweł, Bombik Antoni // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11 [MNiSW: 35]
118 Porównanie charakterystyk różnych wytrzymałości betonu żwirowego o zmiennym wskaźniku w/c / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 155-166 [MNiSW: 6]
119 Possibilities of using hemp-flax composites in low-energy building construction / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // WULFENIA - 2016, nr 1, vol. 23, s. 82-101 [MNiSW: 25]
120 The possibility of using boiler slag as coarse aggregate in high strength concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta, Jezierski Walery // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 5, vol. 22, s. 1816-1826 [MNiSW: 20]
121 Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 2, vol. 19, s. 25-30 [MNiSW: 4]
122 Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny / Fic Stanisław, Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 7-14 [MNiSW: 3]
123 Processes of fatigue destruction in nanopolymer-hydrophobised ceramic bricks / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
124 Procesy korozyjne w wieżach chłodniczych - badania stali zbrojeniowych w środowisku wody chłodniczej, uzdatnionej solami amonowymi / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 231-238 [MNiSW: 3]
125 Properties and durability of coarse igneous rock aggregates and concretes / Piasta Wojciech, Góra Jacek, Turkiewicz Tadeusz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 126, s. 119-129 [MNiSW: 40]
126 Properties of coarse mineral aggregates against properties of concrete / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT - 2018, nr 3, vol. 11, s. 97-105 [MNiSW: 11]
127 Properties of coarse mineral aggregates against properties of concreto / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 3, s. 97-105 [MNiSW: 11]
128 Properties of hemp--flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2016, vol. Published online: 28 Dec 2016, s. 1-16 [MNiSW: 25]
129 Properties of hemp-flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 3, vol. 14, s. 410-425 [MNiSW: 25]
130 Properties of hydrophobised lightweight mortars with expanded cork / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Siddique Rafat // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 155, s. 15-25 [MNiSW: 40]
131 Property assessment of hybrid fiber-reinforced ultra-high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 6A, vol. 16, s. 593-606 [MNiSW: 15]
132 Property assessment of hybrid fiber-reinforved ultra-high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr on-line, s. 1-14 [MNiSW: 15]
133 Protection of stone building structures against corrosion caused by moisture / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // BAROMETR REGIONALNY - 2013, nr 2, vol. 11, s. 65-76 [MNiSW: 8]
134 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash / Gościańska Joanna, Ptaszkowska-Koniarz Magdalena, Frankowski Marcin, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Franus Wojciech // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 513, s. 72-81 [MNiSW: 30]
135 Risk assesment of water vapor condensation In wall made of hemp-lime composite / Brzyski Przemysław // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, vol. 9, s. 47-56 [MNiSW: 11]
136 Ściany osłonowe scalone w systemie W-70 / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUILDER - 2013, nr 7, s. 74-77 [MNiSW: 2]
137 Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2012, nr 3, s. 18-23 [MNiSW: 5]
138 Skuteczność hydrofobizacji ceramiki budowlanej polimerami nieorganicznymi dezintegrowanymi ultradźwiękami z dodatkiem napełniaczy / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 19-27 [MNiSW: 6]
139 Środki przeciw graffiti / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, vol. 469, s. 29-31 [MNiSW: 6]
140 Static and dynamic response of FG-CNT-reinforced rhombic laminates / Ansari Md Irfan, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Andrzejuk Wojciech, Majerek Dariusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
141 Stress-strain relationships and modulus of elasticity of rocks and of ordinary and high performance concretes / Piasta Wojciech, Góra Jacek, Budzyński Waldemar // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 153, s. 728-739 [MNiSW: 40]
142 Surface free energy of high performance concrete with addition of polypropylene fibers / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 1, s. 8-15 [MNiSW: 11]
143 Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concreto / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 6, vol. 49, s. 895-902 [MNiSW: 15]
144 Thermal properties of raw hemp fiber as a loose-fill insulation material / Kosiński Piotr, Brzyski Przemysław, Szewczyk Aneta, Motacki Wojciech // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2018, nr 5, vol. 15, s. 717-730 [MNiSW: 25]
145 Tynki ze styropianem z recyklingu / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 9, s. 121-123 [MNiSW: 8]
146 Typowy rok meteorologiczny i późniejsze dane klimatyczne jako czynniki kształtujące zapotrzebowanie na energię / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 3, s. 44-50 [MNiSW: 5]
147 Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone / Zegardło Bartosz, Szeląg Maciej, Ogrodnik Paweł // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, nr 122, s. 736-742 [MNiSW: 40]
148 Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in production of ash concretes / Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr , Fronczyk Joanna, Franus Małgorzata, Chalecki Marek // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 188, s. 874-883 [MNiSW: 40]
149 The use of heat-resistant concrete made with ceramic sanitary ware waste for a thermal energy storage / Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz, Szeląg Maciej // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2017, nr 12, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
150 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
151 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej / Fic Stanisław, Plechawski Stanisław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 36-42 [MNiSW: 3]
152 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta, Wdowin Magdalena // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2016, nr 1, vol. 188, s. 1-13 [MNiSW: 25]
153 Validation of a dynamic simulation program according to EN ISO 15265 / Grudzińska Magdalena // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-10
154 Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2012, nr 5, s. 35-39 [MNiSW: 5]
155 Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 10, s. 32-35 [MNiSW: 3]
156 Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlane / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2015, nr 11-12, s. 730-734 [MNiSW: 15]
157 Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglowym / Góra Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 69-76 [MNiSW: 2]
158 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
159 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 119-122 [MNiSW: 14]
160 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
161 Wpływ korozji na stan pięćdziesięcioletnich słupów żelbetowych hali przemysłowej / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // CEMENT WAPNO BETON - 2011, nr 6, s. 342-348 [MNiSW: 15]
162 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 7-8, s. 35-38 [MNiSW: 3]
163 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowych / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // CEMENT WAPNO BETON - 2013, nr 6, s. 378-386 [MNiSW: 20]
164 Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie / Budzyński Waldemar, Góra Jacek, Piasta Wojciech // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 11, s. 19-21 [MNiSW: 6]
165 Wpływ wybranych dodatków mineralnych na konsystencję i wytrzymałość zaprawy wapiennej / Brzyski Przemysław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 6, s. 68-70 [MNiSW: 8]
166 Wpływ wybranych kruszyw na właściwości betonu wysokowartościowego / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // CEMENT WAPNO BETON - 2015, nr 3, vol. 20, s. 171-178 [MNiSW: 15]
167 Wpływ wysokiej temperatury na charakterystykę pękania zaczynu, zaprawy i betonu / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 9, s. 16-21 [MNiSW: 8]
168 Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szewczak Andrzej, Jarosz-Hadam Monika // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 61-70 [MNiSW: 9]
169 Wytrzymałość na rozciąganie betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości z kruszywami ze skał magmowych i osadowych / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 10, s. 62-66 [MNiSW: 3]
170 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 2, s. 34-38 [MNiSW: 4]
171 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2013, nr 1, s. 62-65 [MNiSW: 4]
172 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych / Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 115-125 [MNiSW: 6]

Monografie (12)

1 BIM in General Construction / Szeląg Maciej, Szewczak Andrzej, Brzyski Przemysław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 193 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Building structures in theory and practice / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, 248 s.
3 Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, 292 s.
4 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.
6 Materiały budowlane i technologia betonów : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych / Tur Wiktor, Fic Stanisław.- Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, 115 s.
7 Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 113 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Modern materials, installations and construction technologies / Fic Stanisław[Red:] Fic Stanisław.- Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, 206 s.
9 Procesy samoorganizacji struktury kompozytowych materiałów budowlanych / Fic Stanisław, Smarzewski Piotr, Vyrovoy Valeriy Nikolayevich, Dorofeev Vitaliy Stepanovich[Red:] Smarzewski Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 144 s.
10 Swobodna energia powierzchniowa jako czynnik kształtujący skuteczność hydrofobizacji w ochronie konstrukcji budowlanych / Barnat-Hunek Danuta.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 230 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych / Szeląg Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 172 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Бетон в условиях ударных воздействий [Beton v usloviâh udarnyh vozdejstvij] = Concrete under tht influence of impact loads / Fic Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 268 s.

Projekty wynalazcze (5)

1 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] / Herbert Anthony, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // EUROPEAN PATENT BULLETIN - 2012,
2 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 13-13
3 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 22, s. 18-18
4 Materiał do wykonywania izolacji cieplnej i elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych / Marczuk Stanisław Waldemar, Fic Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 21-21 [MNiSW: 2]
5 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Referaty (26)

1 Additives in sorel cement based materials - impact study / Tatarczak Anna, Fic Stanisław // W: Proceedings of the International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 4-5, 2015 - 2015
2 Advanced technological plasmas / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Tatarczak Anna // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 107-108
3 Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM/EDS) / Szeląg Maciej // W: Dokonania Naukowe Doktorantów V - Materiały Konferencyjne, Warszawa 9.04.2017r. i Kraków 22.04.2017r. : [streszczenia wystąpień] - 2017, s. 63-63
4 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Saletra 2013- Konferencja Naukowo- Techniczna, 23-25 października 2013, Puławy - 2013, s. 89-91
5 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XIII : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 9-14 September 2012, Kazimierz Dolny, Poland - 2012, s. 313-317
6 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica / Fic Stanisław // W: 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications (ICNFA’ 14) Prague, Czech Republic, August 11-13, 2014 - 2014, s. 303-1-303-8
7 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite / Barnat-Hunek Danuta // W: ICCBE 2016 : 18th International Conference on Civil and Building Engineering Dubai, UAE, November 16 - 17, 2016 - 2016
8 Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste / Szeląg Maciej // W: ICCET 2018 : 20th International Conference on Concrete Engineering and Technology Conference, Zurich, Switzerland, January 15-16, 2018 : [abstracts] - 2018, s. 1-1
9 Economic aspects decentralized stormwater management - case study / Flakowska Paulina, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Matêrìali II Mìžnarodnoї Naukovo-Prakticnoї Konferencїї – Vodopostacannâ Ta Vodovìdvedennâ : Proektuvanna, Budova, Ekspluatacìâ, Monìtorìng, 18-20 Žovtnâ, 2017, L’vìv - 2017
10 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite / Barnat-Hunek Danuta, Widomski Marcin // W: 5th International Congress on Technology – Engineering and Science - ICONTES, February 01-02, 2018, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book - 2018, s. 218-219
11 The effectiveness of hydrophobisation of building ceramics by sonificated polymers / Fic Stanisław, Tatarczak Anna // W: Proceedings of the International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 4-5, 2015 - 2015, s. 1-8
12 Evaluation of the efficacy of surface hydrophobisation and properties of composite based on lime binder with flax fillers / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Brzyski Przemysław // W: ICCESE 2016 : 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia,February 11-12, 2016 : [book of abstracts] - 2016
13 Experimental and theoretical investigation on shear of steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete deep beams with and without openings / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 36-36
14 Experimental investigations of flexural response and crack development of polypropylene fiber reinforced ultra-high performance concrete after exposure to elevated temperature / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 216-216
15 Fracture properties of plain and steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 216-216
16 Hybrid steel-polypropylene fiber for shear strengthening of reinforced high performance beams with and without openingse / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 35-35
17 The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste / Szeląg Maciej // W: ICCEBM 2016 : 18th International Conference on Civil Engineering and Building Materials, Rome, Italy, December 08-09, 2016 : [abstract] - 2016, s. 1306-1306
18 Microstructure and properties of lightweight aggregate manufactured from sewage sludge / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta // W: CCMST 2018: Collaborative Conference on Materials Science and Technology, 24 – 28 September 2018, Beijing, China - 2018
19 Modele matematyczne transmisji promieniowania przez płytowe izolacje transparentne / Grudzińska Magdalena // W: MATERIAŁY KONFERENCYJNE XIII POLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź- Słok, 14-17 czerwca 2011r. - 2011, s. 0-0
20 Šerohovatost’ povehnosti zeren zapolnitelâ bietona i ee vliânie na adgeziû betona / Fic Stanisław // W: Zbìrnìk tez dopovìdej mìžnarodnoj konferencїì – Strukturoutvorennâ Micnìct’ Ta Rujnuvannâ Kompozicìjnih Budìvel’nih Materìalìv ì Konstrukcìj, 11-13 kvìtnâ, 2018 r., Odesa, Ukraїna - 2018, s. 138-141
21 Surface free energy and frost resistance of lightweight mortars with additionof clinoptilolite / Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // W: CCMST 2018: Collaborative Conference on Materials Science and Technology, 24 – 28 September 2018, Beijing, China - 2018
22 Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid fiber reinforced high performance concrete / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 43-43
23 The Use of Image Analysis Techniques to Describe a Cluster Cracks in the Cement Paste with the Addition of Metakaolinite / Szeląg Maciej, Fic Stanisław // W: ICCESE 2016 : 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia,February 11-12, 2016 : [book of abstracts] - 2016, s. 693-693
24 WpŁyw dodatku w postaci osadów powstałych w procesie uzdatniania wody na właściwości zapraw budowlanych / Brzyski Przemysław, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Proceedings of the I International Scientific - Technical Conference "Water Supply and Wastewater Removal". Designing, construction, operation and monitoring, 4-6 November, 2015, National University Lviv - 2015, s. 6-6
25 Współczynnik intensywności naprężeń betonu w temperaturach pożarowych / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4 Krajowa Konferencja Naukowa "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" 19-21 listopada 2014 r., Poznań - 2014
26 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 / Grudzińska Magdalena // W: XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna : Fizyka Budowli w Teorii I Praktyce, 20-22 czerwca 2017, Łódź - Słok - 2017, s. 39-48

Rozdzialy(39)

1 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej / Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka, Stankiewicz Katarzyna, Kowalczyk Anna // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 9-17
2 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 177-192
3 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu / Styczeń Joanna, Barnat-Hunek Danuta, Urzędowski Arkadiusz // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 130-141 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela / Tatarczak Anna, Brzozowski Jarosław, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 85-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego / Brzyski Przemysław // W: Wybrane zagadnienia budownictwa energooszczędnego; [Red:] Grabarczyk Sławomir - Płock: P.P.-H. ,,DRUKARNIA" Sp. z o.o. Sierpc, 2014, s. 151-160
6 Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich / Szeląg Maciej, Kościuk Ewelina, Us Anna // W: Współczsne dylematy polskiego rolnictwa. T. 2; [Red:] Zarzecka Krystyna, Kondracki Stanisław - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 293-303
7 Cement kiln dust / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Waste and supplementary cementitious materials in concreto : characterisation, properties and applications; [Red:] Siddque Rafał, Cachim Paulo - Amsterdam: Elsievier, 2018, s. 149-180 .- (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering)
8 Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego na przykładzie projektu domu jednorodzinnego / Brzyski Przemysław // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 31-40
9 Charakterystyka wybranych materiałów pucolanowych wykorzystywanych jako częściowy zamiennik spoiwa cementowego / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, s. 31-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Climatic zones in Poland and the demand for heating in a typical residential building / Grudzińska Magdalena // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 228-237
11 Diagnostyka elementów betonowych po pożarze / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XV Konferencja Naukowo - Techniczna ; [Red:] Goszczyńska Barbara - Warszawa: Zarząd Główny PZITB , 2018, s. 347-356
12 Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concrete / Budzyński Waldemar, Góra Jacek // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 47-58
13 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study / Fłakowska P., Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 28-38 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Możliwości wykorzystania odpadów lnianych i konopnych do szerokiego zastosowania w budownictwie / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Jarosz-Hadam Monika // W: Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III T. 1; [Red:] Zarzecka Krystyna, Kondracki Stanisław - Biała Podlaska: 2014, s. 128-137
15 Możliwości zastosowania polskich kruszyw węglanowych do betonów wysokowartościowych / Góra Jacek // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 21-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło poprzez zabudowę loggii / Grudzińska Magdalena // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2012, s. 287-292
17 Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego / Brzyski Przemysław // W: Wybrane problemy techniki; [Red:] Dzięgielewski Andrzej, Szychowski Dariusz, Wernik Jacek - Płock: Sierpc : P. P. -H. "Drukarnia", 2015, s. 200-207
18 Ocena możliwości zastosowania elementów płaskich do numerycznego modelowania brył pracujących w płaskich stanach odkształcenia na przykładzie pustaka stropowego TERIVA / Szeląg Maciej // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 77-84 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Ocenka vozmožnosti ispol'zovaniâ natural'nyh kompozitov s dobavkoj l'nânyh volokon v stroitel'stve / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // W: Visnik Odeskoї Deržavnoї Akademії Budivnictva ta Arhitekturiї. Do 70- rїccâ vїd dnâ narodžennâ zasluženogo dїaca nauki i tehniki Ukraїni, doktora mehanicnih nauk, profesora Virovogo Valerїâ Mikolajoviča, Vipusk nr. 53 ; [Red:] Dorofeev Vitaliy Stepanovich - Odessa: Odes'ka Deržavna Akademiâ Budivnictva ta Arhitekturi, 2014, s. 393-399
20 Oszklone balkony i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // W: Fizyka budowli w teorii i praktyce = Building physics in theory and practice; [Red:] Klemm Piotr - Łódź: Intytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm, 2013, s. 41-46
21 Passive greenhouse systems in Poland / Grudzińska Magdalena // W: International Science Index 17 2015 : International Scholarly and Scientific Research and Innovation, 9-10 July 2015, Prague, Czech Republic : [abstrakty]; Prague: 2015, s. 164-164
22 Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław, Szeląg Maciej // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 92-100
23 Problematyka zasolenia i zawilgocenia murów zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym / Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 130-142
24 Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 151-158
25 Prognozowanie efektywności hydrofobizacji cegły ceramicznej w oparciu o analizę statystyczną / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2014, s. 202-215
26 Przegląd badań zapraw ciepłochronnych / Barnat-Hunek Danuta, Szafraniec Małgorzata // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 41-56 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
27 Przegrody oszklone w budynkach energooszczędnych / Grudzińska Magdalena // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 57-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
28 Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firing / Barnat-Hunek Danuta, Kowalczyk Anna, Stankiewicz Katarzyna // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 59-69
29 Sondy powierzchniowe TDR w bezinwazyjnych pomiarach wilgoci obiektów zabytkowych / Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 283-293 .- (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
30 Vliânie vozobnovlâemyh istočnikov energii na raboty ènergosistemy / Viktarovich Nadzeya, Siedliska Karolina, Tatarczak Anna // W: Aktualʹnye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ : sbornik Nayčnyh Statej Meždunarodnoj Nayčno-Praktičeskoj Konferenci, 23-25 aprelâ 2014, Brest, Respublika Belarus i. Č.ʹ4; Brest: [B.w.], 2014, s. 30-35
31 Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 156-164
32 Wpływ energii ultradźwięków i napełniaczy nieorganicznych na właściwości reologiczne nanopolimerów / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 105-113 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego / Fic Stanisław, Brzyski Przemysław // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 67-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
34 Wpływ włókien polipropylenowych na wybrane cechy modyfikowanych zaczynów cementowych w warunkach szoku termicznego / Szeląg Maciej // W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka; [Red:] Kurzak Lucjan, Salejdak Jacek - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 133-142
35 Wpływ zaleceń zawartych w załącznikach krajowych do norm EC0 i EC1 na wymiarowanie konstrukcji żelbetowych na przykładzie stropu płytowo-belkowego kategorii użytkowania A, B i C2 / Budzyński Waldemar // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
36 Współczynnik intensywności naprężeń betonu w temperaturach pożarowych / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika - Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015, s. 165-174
37 Wybrane problemy diagnostyki procesu spalania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Grądz Żaklin, Styczeń Joanna // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 120-129 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
38 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne / Fic Stanisław // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 55-66
39 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych / Styczeń Joanna, Urzędowski Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia w zakresie budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 109-120