Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 9
Łączna liczba publikacji: 176
w tym we współpracy z zagranicą: 3

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(122)

1 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie / Rogalska Magdalena // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9111-9118 [MNiSW: 10]
2 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 61-68 [MNiSW: 3]
3 Analiza metod wyboru dostawców zgodnych z regułą condorceta / Biruk Sławomir // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1786-1790 [MNiSW: 5]
4 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2011, nr 2, vol. 160, s. 285-296 [MNiSW: 4]
5 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym / Rzepecki Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 132-134 [MNiSW: 8]
6 Analysis of green solutions for new residential projects / Bucoń Robert, Tomczak Michał // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 114, vol. 4, s. 61-70 [MNiSW: 13]
7 An analysis of the efficiency of design methods / Rogalska Magdalena, Słowik Marta // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2016, nr 4, vol. 48, s. 146-160 [MNiSW: 8]
8 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń / Szymura Teresa // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2014, nr 1, s. 70-76
9 The application of time coupling methods in the engineering of construction projects / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 9, s. 67-74 [MNiSW: 13]
10 Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process / Tomczak Michał, Jaśkowski Piotr // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 8, vol. 22, s. 2702-2713 [MNiSW: 20]
11 Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project / Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 6, vol. 111, s. 93-100 [MNiSW: 6]
12 Assignment problem and its extensions for construction project scheduling / Jaśkowski Piotr, Tomczak Michał // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 6, vol. 111, s. 241-248 [MNiSW: 6]
13 Badania nad odtworzeniem składu betonów / Szymura Teresa // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10540-10550 [MNiSW: 10]
14 Badania, prowadzące do odtworzenia składu zapraw cementowych / Szymura Teresa // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4796-4805
15 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych / Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/III, vol. 283, z. 59, s. 113-120 [MNiSW: 4]
16 Chemical and instrumental testing of cement-based materials leading to the reconstitution of their substrate composition / Szymura Teresa // BAROMETR REGIONALNY - 2014, nr 3, vol. 12, s. 67-75 [MNiSW: 8]
17 Composition reconstitution of concrete and mortars based on portland and expansive cements / Szymura Teresa // PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING - 2012, nr 1, vol. 48, s. 227-238 [MNiSW: 20]
18 A computer-based renewable resource management system for a construction company / Biruk Sławomir // OPEN ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 8, s. 440-446 [MNiSW: 11]
19 The conceptual framework for construction project risk / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS - 2011, nr 3(22), vol. 2, s. 27-35 [MNiSW: 6]
20 Decision model for planning material supply in construction / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // AUTOMATION IN CONSTRUCTION - 2018, vol. 90, s. 235-242 [MNiSW: 40]
21 Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS - 2014, nr 1, vol. 25, s. 13-20 [MNiSW: 20]
22 Decision-making model for choosing residential building repair variants / Bucoń Robert, Sobotka Anna // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2015, nr 7, vol. 21, s. 893-901 [MNiSW: 25]
23 Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation / Bucoń Robert, Tomczak Michał // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2018, nr 3, vol. 24, s. 1200-1214 [MNiSW: 35]
24 Dispatching concrete trucks using simulation method / Biruk Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 5-10 [MNiSW: 6]
25 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 3]
26 Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów samowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 133-142 [MNiSW: 6]
27 Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 233-250 [MNiSW: 3]
28 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 299-307 [MNiSW: 4]
29 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 2, vol. 3, s. 263-272 [MNiSW: 4]
30 Evaluation of supply chain management systems used in civil engineering / Tomczak Michał, Rzepecki Łukasz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245 [MNiSW: 15]
31 Expenditure determination for improving utility standard of a residential building / Bucoń Robert // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 5, vol. 111, s. 85-93 [MNiSW: 6]
32 Harmonogramowanie pracy brygad realizujących budowlane procesy powtarzalne / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2014, nr 3, s. 197-204 [MNiSW: 4]
33 Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem modelu czasowo przestrzennego / Bolotin Siergiej, Dadar Aldyn, Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 11, s. 42-46 [MNiSW: 4]
34 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców / Biruk Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2012, nr 4, vol. 166, s. 96-103 [MNiSW: 4]
35 Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi / Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2012, nr 4, vol. 166 [MNiSW: 4]
36 Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time / Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz , Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław, Rogalska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 2, s. 39-44 [MNiSW: 4]
37 Innovation management in the construction supply chain / Sobotka Anna, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES - 2013, nr 1, vol. 2, s. 231-238
38 Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz.1, Innowacje technologiczne a mechanizacja / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 3, s. 56-58 [MNiSW: 5]
39 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 1 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 4, s. 50-52 [MNiSW: 5]
40 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 2 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 5, s. 72-74 [MNiSW: 5]
41 Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert, Sobotka Anna // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2011, nr 96, s. 243-254 [MNiSW: 7]
42 Korozja chłodni kominowych. Cz. 1 / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech, Gotfryd Leszek // CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ - 2012, nr 10, s. 42-46 [MNiSW: 5]
43 Korozja chłodni kominowych. Cz. 2 / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech // CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ - 2012, nr 11, s. 52-56 [MNiSW: 5]
44 The method for improving stability of construction project schedules through buffer allocation / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2011, nr 3, vol. 17, s. 429-444 [MNiSW: 45]
45 The method of selecting subcontractor for construction projects / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 5, s. 113-120 [MNiSW: 8]
46 Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction / Jaśkowski Piotr // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 470-479 [MNiSW: 20]
47 Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięc budowlanych: studium przypadku / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // GORNICTWO I GEOINZYNIERIA - 2011, nr 1, vol. 35, s. 37-56 [MNiSW: 5]
48 Metoda redukcji czasu realizacji liniowych obiektów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2015, nr 241, s. 51-63 [MNiSW: 10]
49 Metody sprzężeń czasowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych / Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 11-12 [MNiSW: 8]
50 Milk runs model with overtime: application to cluster supply chain / Tomczak Michał, Bucoń Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 139-147 [MNiSW: 6]
51 Minimizing Project Cost by Integrating Subcontractor Selection Decisions with Scheduling / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-7 [MNiSW: 15]
52 Minimizing wall formwork cost in residential building construction / Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 355-362
53 Model decyzyjny dostaw realizowanych przez centrum dystrybucyjne dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych / Tomczak Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6358-6366 [MNiSW: 10]
54 Model decyzyjny w zaopatrzeniu budowy drogi w kruszywo / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Wałach Daniel // ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ - 2012, nr 13, s. 311-317 [MNiSW: 1]
55 Model decyzyjny wyboru łańcuchów zaopatrzenia przedsięwzięcia w wyroby budowlane / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 3, vol. 27, s. 269-279 [MNiSW: 10]
56 Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert, Sobotka Anna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/3, z. 59, vol. 283, s. 57-64 [MNiSW: 4]
57 Model gospodarki zapasami materiałów budowlanych zużywanych nierównomiernie / Jaśkowski Piotr // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2013, nr 2, s. 15-19 [MNiSW: 7]
58 Model negocjacji uczestników łańcucha dostaw w budownictwie z zastosowaniem teorii gier wieloosobowych / Jaśkowski Piotr // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 8-12 [MNiSW: 8]
59 Modele decyzyjne doboru dostawców materiałów budowlanych / Biruk Sławomir // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 543-552 [MNiSW: 10]
60 Modeling contractor's bidding decisions / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 182, s. 91-98 [MNiSW: 15]
61 Modelling contractor’s bidding decision / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES - 2017, nr 1, vol. 9, s. 64-73
62 Modelowanie procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji mieszanki betonowej / Tomczak Michał, Bucoń Robert // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10659-10667 [MNiSW: 10]
63 Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych. Cz. 1 - model TCM I / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2011, nr 96, s. 379-391 [MNiSW: 7]
64 Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 4, vol. 2, s. 501-505 [MNiSW: 2]
65 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP / Jaśkowski Piotr, Bucoń Robert, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 105-118 [MNiSW: 7]
66 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 405-416 [MNiSW: 7]
67 Ocena wielokryterialna systemów logistycznych zaopatrzenia w budownictwie / Rzepecki Łukasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1527-1531 [MNiSW: 7]
68 Określanie kosztów utrzymania wielorodzinnego budynku mieszkalnego / Bucoń Robert, Tomczak Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2356-2362 [MNiSW: 10]
69 Optimization of aggregate supplies for road projects / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - 2012, vol. 48, s. 838-846 [MNiSW: 9]
70 Optimization of vertical formwork layout plans using mixed integer linear programming / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 2A, vol. 15, s. 125-133 [MNiSW: 20]
71 Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej / Biruk Sławomir, Tomczak Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 335-342 [MNiSW: 3]
72 Optymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 8-10 [MNiSW: 8]
73 Planowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 114-115 [MNiSW: 8]
74 Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN 1992-1-1 / Ciężak Tadeusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 219-224 [MNiSW: 3]
75 Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Tomczak Michał // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 26, s. 193-201 [MNiSW: 10]
76 Problemy decyzyjne wykonawców przystępujących do przetargów na roboty budowlane / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 7-8, s. 63-66 [MNiSW: 3]
77 Problemy w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych / Tomczak Michał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 637-645 [MNiSW: 4]
78 Proces inwestycyjny przenoszenia domów z bali drewnianych / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 209-218 [MNiSW: 6]
79 Procesy korozyjne w wieżach chłodniczych - badania stali zbrojeniowych w środowisku wody chłodniczej, uzdatnionej solami amonowymi / Szymura Teresa, Adamczyk Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 231-238 [MNiSW: 3]
80 Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Wałach Daniel // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2012, nr 12, s. 16-22
81 Prognozowanie ceny 1m 2 mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie metodą uogólnionych modeli addytywnych / Rogalska Magdalena, Wolski Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9101-9109 [MNiSW: 10]
82 Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wielorakiej i ARIMA. Cz. 1 / Rogalska Magdalena // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 433-448 [MNiSW: 7]
83 Prognozowanie emisyjności CO2 koparek gąsiennicowych i samochodów samowyładowczych metodami regresji wielorakiej i sieci neuronowych / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ - 2012, nr 13, s. 293-298 [MNiSW: 1]
84 Prognozowanie produkcji budowlano montażowej w województwie dolnośląskim / Rogalska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 121-137 [MNiSW: 2]
85 Prognozowanie rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej do wykonania ścian szczelinowych metodą uogólnionych modeli addytywnych GAM / Rogalska Magdalena // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 88-89 [MNiSW: 8]
86 Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego / Rogalska Magdalena, Trochonowicz Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 90-91 [MNiSW: 8]
87 Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
88 Project performance reporting and prediction: extensions of earned value management / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 11-20 [MNiSW: 4]
89 Projektowanie realizacji obiektów budowlanych w warunkach ryzyka / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 178, s. 35-45 [MNiSW: 7]
90 Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnością wykonania procesów niekrytycznych / Jaśkowski Piotr // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2013, nr 1, vol. 167, s. 150-159 [MNiSW: 4]
91 Propozycja metodyki oceny ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć budowlanych / Tomczak Michał, Bucoń Robert // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, vol. 17, s. 1782-1788 [MNiSW: 7]
92 Protection of stone building structures against corrosion caused by moisture / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // BAROMETR REGIONALNY - 2013, nr 2, vol. 11, s. 65-76 [MNiSW: 8]
93 Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2011, nr 10, s. 60-64
94 Reducing renewable resource demand fluctuation using soft precedence relations in project scheduling / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2018, nr 49, vol. 24, s. 355-363 [MNiSW: 40]
95 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming / Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 55-61 [MNiSW: 6]
96 Resource leveling and construction project scheduling with allowed activity splitting / Jaśkowski Piotr // ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 7, s. 439-448
97 Robotyzacja i automatyzacja. Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz 4 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 7, s. 66-69 [MNiSW: 5]
98 Schedulging linear construction projects with constraints on resource availability / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 3-15 [MNiSW: 15]
99 Scheduling construction projects with multi-skilled resources / Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 347-353
100 Scheduling material transporation for highway repaving project / Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - 2012, vol. 48, s. 847-856 [MNiSW: 9]
101 Scheduling repetitive construction projects with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 5, s. 107-111 [MNiSW: 8]
102 Selecting roadworks equipment fleets using simulation technique / Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew // ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE - 2013, nr 1, vol. 2, s. 193-200
103 Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, s. 33-40 [MNiSW: 6]
104 Simulation for selecting road works equipment / Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna // BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 10, s. 216-223 [MNiSW: 20]
105 Simulation method for scheduling linear construction projects using the learning– forgetting effect / Rzepecki Łukasz, Biruk Sławomir // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 219
106 Środki przeciw graffiti / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, vol. 469, s. 29-31 [MNiSW: 6]
107 Supporting building administrator’s decisions in determining maintenance costs of residential buildings / Bucoń Robert, Tomczak Michał // ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES - 2016, nr 1, vol. 8, s. 15-22
108 Symulacyjny model marszrutyzacji betonowozów / Biruk Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 423-431
109 Synchronizacja procesów produkcji podstawowej i pomocniczej w sieciach logistycznych przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2011, nr 9, vol. 1201, s. 19-24 [MNiSW: 8]
110 Time–cost relationship for predicting construction duration / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 4, vol. 13, s. 518-526 [MNiSW: 20]
111 Trade- off between robustness of a construction schedule and project completion time / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2011, nr 20, vol. 4, s. 205-215 [MNiSW: 8]
112 Unit rate-based cost estimating-input and methods / Czarnigowska Agata // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 5, vol. 111, s. 95-103 [MNiSW: 6]
113 Updating linear schedules with lowest cost: a linear programming model / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-9 [MNiSW: 15]
114 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Painting Noel // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2011, nr 19, vol. 4, s. 257-268 [MNiSW: 8]
115 Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2012, vol. 18, s. 262-279 [MNiSW: 45]
116 Wpływ zjawiska uczenia się i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych / Biruk Sławomir, Rzepecki Łukasz // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 26, s. 202-209 [MNiSW: 10]
117 Wspomaganie decyzji deweloperskich w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych / Bucoń Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 343-350 [MNiSW: 3]
118 Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego / Bucoń Robert, Sobotka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 15-22 [MNiSW: 3]
119 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 23-31 [MNiSW: 3]
120 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych / Biruk Sławomir, Zlot Tomasz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 1999-2007 [MNiSW: 10]
121 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych / Jaśkowski Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2605-2612 [MNiSW: 10]
122 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 2, s. 209-213 [MNiSW: 2]

Monografie (9)

1 Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Cz. 1 / Szymura Teresa.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 350 s.
2 Decision-making in construction project management : problems and methods / Biruk Sławomir, Bucoń Robert, Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Rogalska Magdalena, Rzepecki Łukasz, Tomczak Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
3 Harmonogramowanie procesów budowlanych metodami sprzężeń czasowych / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 246 s.
4 Metodyka planowania realizacji zbioru zleceń przedsiębiorstwa budowlanego / Biruk Sławomir[Red:] Rzepecki Łukasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 187 s.
5 Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych / Bucoń Robert.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 146 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Technika chłodnicza dla praktyków : przechowalnictwo żywności / Gaziński Bolesław, Borzuta Karol, Chmielowski Michał, Filin Sergiy, Frohmberg Dorota, Kijowski Jacek, Kondratowicz Jacek, Krala Lucjan, Krzyżaniak Grzegorz, Plocek Maria, Rochatka Tomasz, Szymura Teresa, Zawadzki Andrzej[Red:] Gaziński Bolesław.- Poznań: Systherm D.Gazińska sp. j., 2013, 436 s.
7 Time coupling methods : construction scheduling and time/cost optimization / Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, 100 s. [MNiSW: 25]
8 Wieloczynnikowe modele w prognozowaniu czasu procesów budowlanych / Rogalska Magdalena.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 154 s.
9 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Pawluś Dorota, Wałach Daniel[Red:] Sobotka Anna.- Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014, 254 s.

Referaty (23)

1 Aggregateu supply decision model for roadworks / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Wałach Daniel // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 646-655
2 Applying the Condorcet Approach for the Selection of Subcontractors / Biruk Sławomir // W: IC-SCCE – 7th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering - PROCEEDINGS, Grecja, Ateny, 05-09.07.2016r. - 2016, s. 80-86
3 Assessing construction supply chains: search for the best configuration / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // W: 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2015) , 2-4 September 2015, Queensland Australia - 2015, s. 195-204
4 Aviation regulations and project management: developing a new system for an aircraft piston engine / Czarnigowski Jacek, Czarnigowska Agata // W: 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2015) , 2-4 September 2015, Queensland Australia - 2015, s. 185-194
5 Constructability and plant utilisation: the case of facade scaffolding system selection / Tomczak Michał, Bucoń Robert // W: 24th International Academic Conference, 28 June - 01 July 2016, Barcelona, Spain : [Book of Abstract] - 2016, s. 375-375
6 Development of time couplings method / Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław // W: Peterburgskaâ Ŝkola Potočnoj Organizacii Stroitiel'stva: material'y mieždunarodnoi naučnoi konfierencii posvâŝennoj pamâti profiessora Viktora Alekseevica Afanas'eva, 20-21 fievralâ 2014 - Sankt-Peterburg, 2014, s. 90-93
7 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców / Biruk Sławomir // W: Konferencja Naukowa: Dylematy współczesnego zarządzania, Będlewo, 17–19 października 2012 : księga abstraktów - 2012
8 Metoda aktualizacji harmonogramów realizacji liniowych obiektów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // W: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Modelowanie preferencji a ryzyko'15, 6th International Workshop on: Multiple criteria decision making'15, 22-24 marca 2015r., Ustroń : [streszczenia] - 2015, s. 9-9
9 Multi-criteria decision model for supporting residential building maintenance / Bucoń Robert, Tomczak Michał // W: ICOCEE – Cappadocia 2015 - International Conference on Civil And Environmental Engineering. Nevsehir, Turkey, May 20-23, 2015, [Conference Book] - 2015, s. 1030-1038
10 Multi-mode scheduling of linear construction project with resources constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: 6th International Conference on “Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization” : IC-EPSMSO, 8-11 July, 2015, Athens : proceedings. Vol. 1 - 2015, s. 264-271
11 Multi-objective decision model of supplies performed by means of distribution center for small and medium construction enterprises / Tomczak Michał, Bucoń Robert // W: ICOCEE – Cappadocia 2015 - International Conference on Civil And Environmental Engineering. Nevsehir, Turkey, May 20-23, 2015, [Conference Book] - 2015, s. 917-924
12 Multicriteria optimization of building renovation / Bucoń Robert, Tomczak Michał // W: 24th International Academic Conference, 28 June - 01 July 2016, Barcelona, Spain : [Book of Abstract] - 2016, s. 1-1
13 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11, 3-5 kwietnia 2011, Ustroń - 2011, s. 17-18
14 Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP / Bucoń Robert, Jaśkowski Piotr // W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11, 3-5 kwietnia 2011, Ustroń - 2011, s. 6-6
15 Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnościa wykonania procesów niekrytycznych / Jaśkowski Piotr // W: Konferencja Naukowa: Dylematy współczesnego zarządzania, Będlewo, 17–19 października 2012 : księga abstraktów - 2012
16 Scheduling of construction project with the use of artificial intelligence methods / Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena // W: Peterburgskaâ Ŝkola Potočnoj Organizacii Stroitiel'stva: I Vserossijskaâ naučno-praktičeskaâ konfierenciâ, posvâŝennaâ 95-letiû so dnâ roždeniâ profiessora Viktora Alekseeviča Afanas’eva, 20-21 fievralâ 2018 - 2018, s. 30-33
17 Selecting material supply channels for construction projects: a decision model / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // W: International Scientific Conference : People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) , 15-17 October 2014, Kroměříž, Czech Republic - 2014, s. 112-123
18 The statistical analysis of design methods efficiency in determining shear capacity of reinforced concrete beams / Słowik Marta, Rogalska Magdalena // W: 11th Iternational Probabilistic Workshop, 6-8 november 2013 Brno, Czech Republic - Brno, 2013
19 Supply chain of a highway repaving project – case study of A2 / Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Czarnigowska Agata // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 667-677
20 Supporting Subcontracting Decisions in Construction / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 7th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering - PROCEEDINGS, Grecja, Ateny, 05-09.07.2016r. - 2016, s. 379-384
21 Survey on Projects Supply Chain in Polish Road Construction / Sobotka Anna, Wałach Daniel, Pawluś Dorota, Czarnigowska Agata // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 636-645
22 Time-cost relationship for predicting construction duration / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // W: EPPM 2012, 3rd International Conference on Engineering, Project and Production Management, 10-11 September 2012, Brighton, United Kingdom - 2012, s. 1-12
23 Using soft precedence relations in project scheduling for improving resources utilization / Jaśkowski Piotr // W: 6th International Conference on “Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization” : IC-EPSMSO, 8-11 July, 2015, Athens : proceedings. Vol. 2 - 2015

Rozdzialy(22)

1 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej / Biruk Sławomir // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : rekomendowane metody i techniki : praca zbiorowa; [Red:] Kasprowicz Tadeusz - Warszawa: Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT, 2015, s. 157-172 .- (Studia z Zakresu Inżynierii, ISSN 0137-5393; nr 91)
2 Assesing the efficiency of reducing variance methods in construction project network simulation / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 45-50
3 Buffer sizing for repetitive construction processes scheduling / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-EPSMSO - 7th International Conference on Experiments/Process/SystemModeling/Simulation/Optimization, Athens, Greece, 5-8 July 2017 : proceedings ; [B.m.]: [B.w.], 2017, s. 75-80
4 Concept of housing estate energy retrofit: ready for zero energy neighbourhoods? / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Adaptive and Interactive Buildings and Districts : 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : conference proceedings ; [Red:] Holopainen Riikka , Raasakka Ville - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd Finnish Association of Civil Engineers RIL, 2017, s. 80-87
5 Construction project scheduling problem with work continuity constraints and subconstracting / Biruk Sławomir // W: Scientific problems in management : project management, risk management, human resource management, economic aspects of management; [Red:] Skorupka Dariusz, Flieger Marcin - Wrocław: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2013, s. 13-22
6 Crashing construction project schedule for improving contractors coordination / Jaśkowski Piotr // W: IC-EPSMSO - 7th International Conference on Experiments/Process/SystemModeling/Simulation/Optimization, Athens, Greece, 5-8 July 2017 : proceedings ; [B.m.]: [B.w.], 2017, s. 98-104
7 Decision making model for selection of residential building renovation solutions / Bucoń Robert, Sobotka Anna // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Ziemiański Leonard, Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 176-177
8 Innowacje technologiczne a rozwój mechanizacji w budownictwie / Biruk Sławomir, Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej; [Red:] Czarnecki Lech - Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2017, s. 621-643
9 Minimizing repetitive construction project duration with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 254-261
10 Model decyzyjny wspomagający utrzymanie budynków mieszkalnych / Bucoń Robert // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : rekomendowane metody i techniki : praca zbiorowa; [Red:] Kasprowicz Tadeusz - Warszawa: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej] : Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 2015, s. 192-208 .- (Studia z Zakresu Inżynierii , ISSN 0137-5393; nr 91)
11 Modele decyzyjne problemu wyrównania zapotrzebowania na zasoby / Jaśkowski Piotr // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : rekomendowane metody i techniki : praca zbiorowa; [Red:] Kasprowicz Tadeusz - Warszawa: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej] : Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 2015, s. 141-156 .- (Studia z Zakresu Inżynierii , ISSN 0137-5393; nr 91)
12 Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metody sprzężeń czasowych. Cz. 2 - model TCM II / Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // W: Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego; [Red:] Tokarski Zbigniew - Bydgoszcz: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy, 2011, s. 119-130
13 Multi-skilled resources allocation models for project scheduling in construction / Jaśkowski Piotr // W: Scientific problems in management : project management, risk management, human resource management, economic aspects of management; [Red:] Skorupka Dariusz, Flieger Marcin - Wrocław: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2013, s. 51-58
14 Prediction shear capacity of concrete using artificial neural network approach / Słowik Marta, Rogalska Magdalena // W: Decisions in situations of endangerment : research development; [Red:] Stanek Stanisław - Wrocław: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2016, s. 74-88
15 Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // W: Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego; [Red:] Tokarski Zbigniew - Bydgoszcz: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy, 2011, s. 131-142
16 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 972-981
17 Scheduling of construction project with time-space model / Alekseevich Bolotin Sergey, Rogalska Magdalena, Hejducki Zdzisław // W: Scientific problems in project management; [Red:] Skorupka Dariusz - Wrocław: Wydawnicwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki , 2015, s. 143-152
18 Scheduling of construction projects with a hybrid evolutionary algorithm's application / Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Wodecki Mieczysław // W: Evolutionary algorithms; [Red:] Kita Eisuke - Rijeka: InTech, 2011, s. 295-308 [MNiSW: 5]
19 Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 1060-1067
20 Survey on logistic processes of road projects / Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz, Ziemiański Leonard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 192-193
21 Tools for strategic planning improving energy performance : City Energy Audit and residential housing stock / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Adaptive and Interactive Buildings and Districts : 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : conference proceedings ; [Red:] Holopainen Riikka , Raasakka Ville - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd Finnish Association of Civil Engineers RIL, 2017, s. 71-79
22 Wpływ czasu wibrowania na właściwości betonów wysokowartościowych / Płoszaj Agata, Świderczuk Katarzyna, Tomczak Michał // W: Nowe nurty w nauce młodych; [Red:] Jasińska Monika, Karczewska-Czapska Maryla, Jabłonka Ryszard, Bobryk Adam, Sosnowski Jacek, Pietrusińska Agniesazka - Siedlce: Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 373-378