Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Elektroniki
Jednostka nadrzędna: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Liczba autorów: 19
Łączna liczba publikacji: 26
w tym we współpracy z zagranicą: 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego / Sobańska Katarzyna // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 31-42 [MNiSW: 5]
2 Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjną / Komada Paweł, Cięszczyk Sławomir, Wójcik Waldemar // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, s. 32-34 [MNiSW: 6]
3 Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2011, nr 11, vol. 151, s. 96-111
4 Projekt i symulacje systemu wykorzystującego konwersję energii kinetycznej na elektryczną do zasilania lampy rowerowej / Kociubiński Andrzej, Kazubek Jakub, Sobańska Katarzyna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 88, s. 275-277 [MNiSW: 10]
5 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych / Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 117-125 [MNiSW: 5]
6 Środowisko testowe do badania sieci chmurowych / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 83-92 [MNiSW: 4]
7 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources / Kociubiński Andrzej, Kazubek Jakub // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 327-329 [MNiSW: 10]
8 Wpływ współspalania biomasy z pyłem węglowym na stratę niedopału / Popiel Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 69-80 [MNiSW: 5]
9 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach wykorzystujących wirtualizację / Czerwiński Dariusz, Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 3A, vol. 32, s. 125-134 [MNiSW: 4]
10 Wyznaczanie naprężeń metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowych / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 47-56 [MNiSW: 5]
11 Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazów / Cięszczyk Sławomir, Komada Paweł, Wójcik Waldemar // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, vol. 53, s. 41-42 [MNiSW: 6]

Monografie (2)

1 Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych : podstawy metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych / Sikora Jan.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 374 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Systemy teleinformatyczne / Wójcik Waldemar.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 171 s.

Referaty (11)

1 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform / Wójcik Waldemar, Kotyra Andrzej, Ławicki Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 73-73
2 Design and simulation of a vibration-based energy harvesting system for a bicycle / Kociubiński Andrzej, Kazubek Jakub, Sobańska Katarzyna // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 161-161
3 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series / Kotyra Andrzej, Wójcik Waldemar, Gromaszek Konrad, Ławicki Tomasz, Popiel Piotr, Jagiełło Krzysztof // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 82-82
4 The device for cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers with temperature-dependent voltage source / Hotra Oleksandra // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 157-157
5 The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectors / Czarnigowski Jacek, Zyska Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 185-185
6 In-situ method of diagnose of thermocouples / Zyska Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 139-139
7 Neurocomputing of Inverse Problem approximated by Boundary Element Method / Król Krzysztof, Sikora Jan // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 72-72
8 The reliability of aircraft propulsion unit control systems / Duk Mariusz, Sobańska Katarzyna // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 70-70
9 Remote measurements of selected vital functions / Surtel Wojciech // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 76-76
10 Resource security in the cloud computing structures / Przyłucki Sławomir, Sawicki Daniel // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 154-154
11 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources / Kazubek Jakub, Kociubiński Andrzej // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 162-162

Rozdzialy(2)

1 Dyspersja chromatyczna w światłowodowych liniach telekomunikacyjnych / Popiel Piotr, Gruszecki Łukasz, Pachowicz Krzysztof, Poznański Konrad // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 34-34
2 Projekt "Absolwent na miarę czasu" szansą na reengineering programów magisterskich na kierunku Informatyka / Kisała Piotr // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 9-20