Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Jednostka nadrzędna: Wydział Inżynierii Środowiska
Liczba autorów: 19
Łączna liczba publikacji: 302
w tym we współpracy z zagranicą: 36

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(152)

1 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles / Zdyb Agata, Krawczyk Stanisław // CHEMICAL PHYSICS - 2014, vol. 443, s. 61-66 [MNiSW: 25]
2 Agriculture vs. alleviating the climate change / Żukowska Grażyna, Myszura Magdalena, Baran Stanisław, Wesołowska Sylwia, Pawłowska Małgorzata, Dobrowolski Łukasz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 2, vol. 11, s. 67-74 [MNiSW: 15]
3 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych / Olchowik Jan, Tatarczak Jarosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 571-578 [MNiSW: 4]
4 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 246-255 [MNiSW: 15]
5 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych / Zdyb Agata, Lichograj Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3, z.61 , vol. 31, s. 541-546 [MNiSW: 5]
6 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA / Tatarczak Jarosław, Sokołowska Marta, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 505-518 [MNiSW: 9]
7 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji / Olchowik Jan, Tarłowski Jan J., Mazur Paweł Ł., Woliński Rafał, Kalamon Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 563-570 [MNiSW: 4]
8 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce / Olchowik Jan // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 323-328 [MNiSW: 4]
9 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od orientacji geograficznej / Krawczak Ewelina, Zdyb Agata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 193-200 [MNiSW: 9]
10 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 3, s. 9-11
11 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 733-738 [MNiSW: 4]
12 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych / Tatarczak Jarosław, Siedliska Karolina, Kosacki Robert, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 495-504 [MNiSW: 9]
13 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
14 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems / Moskvin P. P., Olchowik Grażyna, Olchowik Jan // JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH - 2013, vol. 363, s. 195-204 [MNiSW: 25]
15 Application of the Savitzky-Golay method for PV power output data set / Gułkowski Sławomir // TASK QUARTERLY - 2015, nr 1, vol. 19, s. 25-34 [MNiSW: 10]
16 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
17 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
18 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 511-520 [MNiSW: 5]
19 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS / Pietraszek Justyna, Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 1, z. 64, vol. 34, s. 173-180 [MNiSW: 9]
20 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny / Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 317-328 [MNiSW: 5]
21 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir, Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Paprota Marcin, Syroka Maciej, Głowienka Radosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 297-302 [MNiSW: 4]
22 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 4, vol. 97, s. 88-92 [MNiSW: 15]
23 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Sabba F. // JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY - 2016, nr 4, vol. 38, s. 238-243 [MNiSW: 15]
24 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 39, s. 153-161 [MNiSW: 15]
25 Catalytic pyrolysis of rice straw and product analysis / Song Chengfang, Pawłowski Artur, Ji Jianbing, Shan Shengdao, Cao Yucheng // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 40, s. 35-43 [MNiSW: 15]
26 Characteristics of emissions from municipal waste landfills / Staszewska Ewelina, Pawłowska Małgorzata // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2011, nr 4, vol. 37, s. 119-130 [MNiSW: 15]
27 Characterization of adsorption and electronic excited states of quercetin on titanium dioxide nanoparticles / Zdyb Agata, Krawczyk Stanisław // SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY - 2016, nr 157, s. 197-203 [MNiSW: 30]
28 Characterization of ZnO:Al layers for applications in thin film solar cells / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Lichograj Piotr // OPTICA APPLICATA - 2016, nr 2, vol. 46, s. 181-185 [MNiSW: 15]
29 Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles / Krawczyk Stanisław, Nawrocka Agnieszka, Zdyb Agata // SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY - 2018, vol. 198, s. 19-26 [MNiSW: 30]
30 Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju / Gołębiowska Justyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 15, s. 1216-1227 [MNiSW: 15]
31 Cluster analysis to evaluate chemical compounds in the waters of piezometers from a drilling wastes landfill / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-5 [MNiSW: 15]
32 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in the aspect of heavy metals content / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Depta Marcin // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 555-566 [MNiSW: 15]
33 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scales / Lebiocka Magdalena, Piotrowicz Adam // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2012, nr 4, vol. 38, s. 157-162 [MNiSW: 15]
34 Comparison of single-diode models applied to thin film pv module operating under different environmental conditions. / Gułkowski Sławomir // TASK QUARTERLY - 2017, nr 1, vol. 21, s. 43-52 [MNiSW: 10]
35 Comparison of the existing photovoltaic power plant performance simulation in terms of different sources of meteorological data / Cieślak Krystian, Dragan Piotr // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
36 Compositional response of positron annihilation parameters in multicomponent chalcohalide glasses / Kavetskyy T, Tsmots V. M., Sausa O., Stepanov A. L., Borc Robert, Ren J. , Chen G. // ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS - 2015, nr 2, vol. 4, s. 47-55
37 Computer implementation of mass transport in matlab environment for modeling epitaxial growth process with moving boundary problem / Gułkowski Sławomir // TASK QUARTERLY - 2015, nr 1, vol. 19, s. 15-23 [MNiSW: 10]
38 Computer modeling in cost-efficient solar cell production technology / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 436-447 [MNiSW: 15]
39 Control of landfill gases emission with particular emphasis on btex / Staszewska Ewelina, Pawłowska Małgorzata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2012, nr 2, vol. 19, s. 239-248 [MNiSW: 15]
40 Criteria for sustainable disposal of sewage sludge / Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
41 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych / Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Kozak Barbara, Wiśniewski Mateusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 131-136 [MNiSW: 4]
42 Earthworms as bio-indicators of chemical pollution in soils with drilling waste / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 17, s. 1-7 [MNiSW: 15]
43 Effect of bioaugmentation on biogas yields and kinetics in anaerobic digestion of sewage sludge / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH - 2018, nr 8, vol. 15 [MNiSW: 25]
44 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Montusiewicz Agnieszka // WATER - 2018, nr 5, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
45 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1490-1498 [MNiSW: 20]
46 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites / Szymańska-Chargot M., Cieśla Jolanta, Chylińska Monika, Gdula Karolina, Pieczywek Piotr, Kozioł Arkadiusz, Cieślak Krystian, Zdunek Artur // CELLULOSE - 2018, nr 8, vol. 25, s. 4603-4621 [MNiSW: 45]
47 Effects of soil-like materials mix from drill cuttings, sewage sludge and sawdust on the growth of trifolium pratense L. and transfer of heavy metals / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 225-230 [MNiSW: 12]
48 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study / Zdeb Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 551-563 [MNiSW: 15]
49 Electrical properties of aluminum contacts deposited by DC sputtering method for photovoltaic applications / Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-4 [MNiSW: 15]
50 Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 / Krawczyk Stanisław, Zdyb Agata // JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C - 2011, nr 45, vol. 115, s. 22328-22335 [MNiSW: 35]
51 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 38, s. 77-87 [MNiSW: 15]
52 Energy, economical and ecological analysis of a single-family house using photovoltaic installation / Krawczak Ewelina // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
53 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 69, s. 783-788 [MNiSW: 20]
54 Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study / Szaja Aleksandra, Aguilar Jose Alonso, Łagód Grzegorz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
55 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China / Fang Ci, Zhang Tao, Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Jiang Rongfeng, Wang Qiming // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 195-207 [MNiSW: 15]
56 Evaluation of the influence of composts made of sewage sludge, ash from power plant, and sawdust on floristic composition of plant communities in the plot experiment / Wójcikowska-Kapusta Anna, Urban Danuta, Baran Stanisław, Bik-Małodzińska Marta, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur, Czechowska-Kosacka Aneta // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 43, s. 129-141 [MNiSW: 15]
57 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii / Olchowik Jan // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 549-556 [MNiSW: 4]
58 Experimental studies of thin films deposition by magnetron sputtering method for CIGS solar cell fabrication / Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-4 [MNiSW: 15]
59 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-8 [MNiSW: 15]
60 Finite element method simulation of interface evolution during epitaxial growth / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Moskvin P. P. // MATERIALS SCIENCE-POLAND - 2012, nr 4, vol. 30, s. 414-418 [MNiSW: 15]
61 Fotowoltaika - czy to się opłaca? / Olchowik Jan // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2013, nr 2
62 Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na Lubelszczyźnie / Olchowik Jan // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 557-562 [MNiSW: 4]
63 Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Gromiec Marek, Baran Stanisław // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 7, s. 254-258 [MNiSW: 11]
64 Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniuy gazu z łupków / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 12, vol. 94, s. 2236-2239 [MNiSW: 15]
65 How to teach on sustainable development issue? / Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 133-133 [MNiSW: 15]
66 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater / Montusiewicz Agnieszka, Pasieczna-Patkowska S., Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra, Szymańska-Chargot M. // CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - 2017, vol. 313, s. 946-956 [MNiSW: 45]
67 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 18, s. 63-68 [MNiSW: 12]
68 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings / Gołębiowska Justyna, Cholewa Tomasz, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020040-1-020040-4
69 The influence of annealing on the properties of ZnO:Al layers obtained by RF magnetron sputtering / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // OPTO-ELECTRONICS REVIEW - 2018, nr 3, vol. 26, s. 247-251 [MNiSW: 20]
70 The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessment / Żelazna Agnieszka // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 258-271 [MNiSW: 15]
71 Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluent / Lebiocka Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 466-478 [MNiSW: 15]
72 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
73 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 722-732 [MNiSW: 15]
74 Influence of sputtering deposition parameters on electrical and optical properties of aluminium-doped zinc oxide thin films for photovoltaic applications / Krawczak Ewelina, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Fave Alain, Fourmond Erwann // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 22, s. 1-7 [MNiSW: 15]
75 Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module / Grzesiak Wojciech, Mackow Piotr, Maj Tomasz , Polak Artur, Klugman-Radziemska Ewa, Zawora Szymon, Drabczyk Kazimierz, Gułkowski Sławomir, Grzesiak Paweł // SOLAR ENERGY - 2016, vol. 132, s. 442-452 [MNiSW: 35]
76 Integrating role of sustainable development paradigm in shaping the human-landscape relation / Bielińska Elżbieta Jolanta, Futa Barbara, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 159-168 [MNiSW: 15]
77 Investigations of nanocomposite magnetic materials based on the oxides of iron, nickel, cobalt and silicon dioxide / Grachewa Irina, Olchowik Grażyna, Gareev Kamil G., Moshnikov Vyatcheslav A., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Jan // JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS - 2013, nr 5, vol. 74, s. 656-663 [MNiSW: 25]
78 Kontrowersje wokół biopaliw / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // AURA - 2014, nr 12, s. 8-10 [MNiSW: 2]
79 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 649-654 [MNiSW: 5]
80 Krótkoczasowa ekspozycja glonów słodkowodnych na organiczne związki ołowiu - nieinwazyjne badania elektryczne i luminescencyjne / Borc Robert, Jaśkowska Anna, Dudziak Andrzej // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, nr 50, s. 26-35 [MNiSW: 9]
81 Life cycle assessment of production of black locust logs and straw pellets for energy purposes / Żelazna Agnieszka, Kraszkiewicz Artur, Przywara Artur, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Werle Sebastian, Ballester Javier , Nosek Radovan // ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY - 2018, nr 5, vol. 37, s. 1-8 [MNiSW: 25]
82 Life cycle assessment of two emerging sewage sludge-to-energy systems: Evaluating energy and greenhouse gas emissions implications / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // BIORESOURCE TECHNOLOGY - 2013, vol. 127, s. 81-91 [MNiSW: 45]
83 The measures of sustainable development - a study based on the European monitoring of energy-related indicators / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 169-177 [MNiSW: 15]
84 Method for removal of CO2 from landfill gas / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1018-1024 [MNiSW: 15]
85 Microbial removal of selected volatile organic compounds from the model landfill gas / Zdeb Magdalena, Lebiocka Magdalena // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 2, vol. 23, s. 215-228 [MNiSW: 15]
86 Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 2, vol. 24, s. 213-221 [MNiSW: 15]
87 Mobility of metals from drill cuttings / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES - 2017, nr 3, vol. 7
88 Model of polyassosiative solutions and its application for the analysis of p–T–x equilibrium in iron-like oxide solutions and A2B6 semiconductor systems / Moskvin P. P., Olchowik Jan // JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH - 2012, s. 98-102 [MNiSW: 25]
89 Modelling of the Interface Evolution During si Layer Growth on a Partially Masked Substrate / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Moskvin P. P. // TASK QUARTERLY - 2011, nr 1, vol. 15, s. 91-98 [MNiSW: 4]
90 Modelowanie charakterystyk I-V ogniw słonecznych w środowisku Matlab/Simulink / Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 203-208 [MNiSW: 5]
91 Nanostructured materials obtained under conditions of hierarchical self-assembly and modified by derivative forms of fullerenes / Grachewa Irina, Moshnikov Vyatcheslav A., Maraeva Evgeniya V., Karpova Svetlana S., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Grażyna, Semenov Konstantin N., Startseva Arina V., Sitnikov Anton V., Olchowik Jan // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2012, nr 2, vol. 358, s. 433-439 [MNiSW: 35]
92 New approach to the determination of phase equilibrium in the Zn-Te system / Moskvin P. P., Olchowik Grażyna, Olchowik Jan, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Sadowski Wojciech // TASK QUARTERLY - 2011, nr 2, vol. 15, s. 209-217 [MNiSW: 4]
93 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. / Żelazna Agnieszka // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 729-740 [MNiSW: 15]
94 Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji / Jaśkowska Anna, Dudziak Andrzej, Borc Robert // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 380-392 [MNiSW: 15]
95 On functions convex in the direction of the real axis with a fixed second coefficient / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION - 2011, nr 15, vol. 217, s. 6644-6651 [MNiSW: 35]
96 On functions convex in the direction of the real axis with real coefficients / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2011, nr 2, vol. 18, s. 321-335 [MNiSW: 15]
97 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Adamczyk Jerzy, Olchowik Jan, Tomaszewski Robert // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 21-26 [MNiSW: 4]
98 Otrzymywanie cienkich warstw absorbera CIGS metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z. 63, vol. 33, s. 193-200 [MNiSW: 9]
99 Performance evaluation of various PV modules technologies in Poland / Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Dragan Piotr // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2018, vol. 2, s. 35-35
100 Perspektywy odnawialnej elektroenergetyki Lubelszczyzny / Olchowik Jan // MAGAZYN FOTOWOLTAIKA - 2011, nr 1, s. 12-15
101 Perspektywy rozwoju turystyki na Roztoczu Ukraińskim / Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA - 2011, vol. 12, s. 225-236
102 Perspektywy zastosowań barwnikowych ogniw słonecznych w Polsce / Zdyb Agata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 2, s. 891-897 [MNiSW: 4]
103 Phosphorus recovery from sewage sludge via pyrolysis / Szaja Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 361-370 [MNiSW: 15]
104 Polyassociative Model of A2B6 Semiconductor Melt and p-T-x Phase Equilibria in Zn-Cd-Te System / Moskvin P. P., Antonov Maxim, Olchowik Grażyna, Olchowik Jan, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Sadowski Wojciech // TASK QUARTERLY - 2011, nr 1, vol. 15, s. 121-130 [MNiSW: 4]
105 Pomiar charakterystyki prądowonapięciowej ogniwa fotowoltaicznego metodą pojemnościową w warunkach oświetlenia sztucznego / Prażmo Patrycja, Szewczyk Miłosz, Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z. 63, vol. 33, s. 443-450 [MNiSW: 9]
106 Porous silicon with embedded metal oxides for gas sensing applications / Moshnikov Vyatcheslav A., Grachewa Irina, Lenshin Aleksandr S., Spivak Yulia M., Anchkov Maxim G., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Jan // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2012, nr 3, vol. 358, s. 590-595 [MNiSW: 35]
107 Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 557-564 [MNiSW: 5]
108 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
109 Potential influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching tests results and groundwater composition / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1409-1419 [MNiSW: 20]
110 The preparation and properties of “porous silicon–nickel ferrite” nanoheterocomposites for gas detectors / Kononova Irina E., Moshnikov Vyatcheslav A., Olchowik Grażyna, Lenshin Aleksandr S., Gareev Kamil G., Soboleva Ekaterina A., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Jan // JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 2, vol. 71, s. 234-240 [MNiSW: 35]
111 Reclamation of drill cuttings landfill / Żukowska Grażyna, Baran Stanisław, Pawłowski Artur, Myszura Magdalena, Wójcikowska-Kapusta Anna, Wesolowska Sylwia, Pawłowska Małgorzata // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 988-1006 [MNiSW: 15]
112 Recovery of phosphorus compounds from thermally-processed wastes / Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Lucjan, Niedbała G., Cel Wojciech // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-6 [MNiSW: 15]
113 Reduction of pollution emission by using solar energy in eastern Poland / Dragan Piotr, Zdyb Agata // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 18, s. 231-235 [MNiSW: 12]
114 Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze - badania polowe / Zdeb Magdalena // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1053-1073 [MNiSW: 15]
115 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów / Pawłowska Małgorzata // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 1, vol. 13, s. 303-314 [MNiSW: 15]
116 The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems / Pawłowski Artur, Cao Yucheng // GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT - 2014, nr 4, vol. 30, s. 5-20 [MNiSW: 15]
117 Sewage sludge-to-energy approaches based on anaerobic digestion and pyrolysis: Brief overview and energy efficiency assessment / Cao Yucheng, Pawłowski Artur // RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS - 2012, nr 3, vol. 16, s. 1657-1665 [MNiSW: 45]
118 Short-term influence of drilling fluid on ciliates from Activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Danko Y., Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 1, vol. 46, s. 193-200 [MNiSW: 30]
119 Short-term influence of two types of drilling fluids on wastewater treatment rate and eukaryotic organisms of activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Danko Y., Kuzmina Tatyana, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 4, vol. 46, s. 714-721 [MNiSW: 30]
120 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
121 Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland) / Smal Halina, Ligęza Sławomir, Wójcikowska-Kapusta Anna, Baran Stanisław, Urban Danuta, Obroślak Radomir, Pawłowski Artur // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2015, nr 4, vol. 41, s. 67-80 [MNiSW: 15]
122 Sustainability aspects of biofuel production / Pawłowski Lucjan, Cel Wojciech, Wójcik-Oliveira Katarzyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 155, s. 1-7 [MNiSW: 15]
123 Sustainable approach to mitigation of CO2 emission / Xiaoping Zhu, Baran Stanisław, Cel Wojciech, Cao Yucheng // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 4, vol. 21, s. 617-622 [MNiSW: 15]
124 Sustainable development and globalization / Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2013, nr 2, vol. 8, s. 5-16
125 The sustainable development revolution / Pawłowski Artur // JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) - 2013, nr 6, vol. 30, s. 44-47
126 Sustainable development versus prospecting and extraction of shale gas / Duda Aneta, Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 177-180 [MNiSW: 15]
127 Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 173-176 [MNiSW: 15]
128 Sustainable mitigation of methane emission by natural processes / Cao Yucheng, Cel Wojciech // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 117-121 [MNiSW: 15]
129 Systemy fotowoltaiczne w budynkach - model pracy w warunkach klimatycznych Lublina a aspekty środowiskowe / Żelazna Agnieszka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 5, s. 64-71 [MNiSW: 7]
130 Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development / Jarzyna Wojciech, Pawłowski Artur, Viktarovich Nadzeya // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 167-177 [MNiSW: 20]
131 Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie / Olchowik Jan // MAGAZYN FOTOWOLTAIKA - 2011, nr 1, s. 9-11
132 Ultraweak luminescence of the characeae plants under the circumstances of cyclical changes in temperature / Borc Robert, Dudziak Andrzej, Jaśkowska Anna // CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE - 2011, vol. 34, s. 37-44 [MNiSW: 6]
133 W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – część II: eksploracja empiryczna / Udo Victor, Pawłowski Artur // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2011, nr 2, vol. 6, s. 33-62 [MNiSW: 15]
134 Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA - 2013, nr 2, s. 13-21
135 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1224-1238 [MNiSW: 15]
136 Wpływ nasłonecznienia i wiatru na działanie krzemowych modułów polikrystalicznych / Lichograj Piotr, Zdyb Agata // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, vol. 50, s. 58-62 [MNiSW: 9]
137 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 19-37 [MNiSW: 15]
138 Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej Polski / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 431-437 [MNiSW: 4]
139 Wpływ trawienia plazmą na wybrane parametry cienkich warstw CdTe i SnO2 dla zastosowań fotowoltaicznych / Lichograj Roman, Olchowik Jan, Lichograj Piotr, Czernik Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 275-287 [MNiSW: 9]
140 Wpływ tylnego lustra dielektrycznego na działanie krzemowych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych otrzymanych metodą epitaksji z fazy gazowej / Cieślak Krystian, Fave Alain, Lemiti Mustapha // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, vol. 63, s. 71-77 [MNiSW: 9]
141 Wpływ wydobywania gazu łupkowego na środowisko wodne / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Gromiec Marek // GOSPODARKA WODNA - 2015, vol. 8, s. 241-245 [MNiSW: 9]
142 Wpływ zastosowania kolektorów słonecznych na ekonomikę przygotowania ciepłej wody użytkowej / Gołębiowska Justyna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 71-78 [MNiSW: 7]
143 Wybrane możliwości zastosowania nanostruktur w inżynierii środowiska / Zdyb Agata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 611-617 [MNiSW: 9]
144 Wykorzystanie biotestów do oceny wpływu dodatku odpadów wiertniczych do gleb / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
145 Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 4, vol. 17, s. 583-595 [MNiSW: 5]
146 Wymywalność metali ciężkich z odpadów wiertniczych górnictwa gazu łupkowego / Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 909-919 [MNiSW: 15]
147 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // GOSPODARKA WODNA - 2013, nr 4, s. 133-136 [MNiSW: 5]
148 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? / Pawłowski Artur // WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY - 2015, vol. 11, s. 85-96 [MNiSW: 7]
149 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wójcik Katarzyna, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 709-721 [MNiSW: 15]
150 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego / Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert, Bancer Daniel, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 103-112 [MNiSW: 5]
151 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych / Siedliska Karolina, Zdyb Agata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 413-420 [MNiSW: 9]
152 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych / Zdyb Agata, Lichograj Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 563-570 [MNiSW: 9]

Monografie (17)

1 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences / Nofuentes Gustavo, Munoz Vicente, Rassu Antonio Giovanni, Olchowik Jan, Schrittwieser Walter.- Venice: 2011, 112 s.
2 Advances in renewable energy research / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 118 s.
3 Biomass for biofuels / Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, 185 s.
4 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk Ewa, Pawłowska Małgorzata, Pokój Tomasz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 325 s.
5 Computer aided designing of sanitary installation / Żelazna Agnieszka, Suchorab Zbigniew.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 117 s.
6 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan.- Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
7 Environmental engineering V / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 325 s. [MNiSW: 15]
8 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Mitigation of landfill gas emissions / Pawłowska Małgorzata.- Boca Raton: CRC Press, 2014, 104 s.
10 Ocena zrównoważoności systemów solarnych oparta na analizie cyklu życia / Żelazna Agnieszka.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 184 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska)
11 Pieniądze i zrównoważony rozwój : brakujące ogniwo: raport Klubu Rzymskiego - Sekcja UE / Pawłowski Artur, Lietaer Bernard, Arnsperger Christian, Goerner Sally, Brunnhuber Stefan[Red:] Pawłowski Artur.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 223 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska)
12 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 428 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
13 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 344 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
14 Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik / Pawłowski Artur.- Pruszków: Oficyna Wydawnicza REWASZ, 2015, 459 s.
15 Sustainable development as a civilizational revolution : a multidisciplinary approach to the challenges of the 21st century / Pawłowski Artur.- Leiden: CRC Press, 2011, 229 s.
16 Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych / Borc Robert, Jaśkowska Anna, Dudziak Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 120 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska / Franus Wojciech, Pawłowski Artur[Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 149 [13 nlb.] s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)

Projekty wynalazcze (44)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania [ Patent nr (11) 219944 (21) 397579] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1800-1800 [MNiSW: 25]
3 Method for producing fuel from sewage sludge [EP 2333033] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // Espacenet - 2011, [MNiSW: 25]
4 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
5 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej [Zgłoszenie nr (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
6 Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 44-44 [MNiSW: 2]
7 Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2000-2000 [MNiSW: 25]
8 Sposób modyfikacji asfaltu [Patent (11) 218050 (21) 393756] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2584-2584 [MNiSW: 25]
9 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 398499] / Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 24-24 [MNiSW: 2]
10 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Matynia Tomasz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 6, s. 23-23 [MNiSW: 2]
11 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 223463 (21) 400627] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tomasz, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2786-2786 [MNiSW: 30]
12 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
13 Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 1, s. 14-14 [MNiSW: 25]
14 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 413594] / Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 7-8
15 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
16 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
17 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Zgłoszenie nr (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Bik-Małodzińska Marta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 22-22
18 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19
19 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 18-18 [MNiSW: 2]
20 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Patent (11) 222146 (21) 398541 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1902-1902 [MNiSW: 30]
21 Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym [ Nr zgłoszenia 398954] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 29-30 [MNiSW: 2]
22 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [ Patent nr (11) 225803 (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1202-1202 [MNiSW: 30]
23 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [Zgłoszenie nr (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 8-8
24 Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 10, s. 2187-2187 [MNiSW: 25]
25 Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2724-2724 [MNiSW: 25]
26 Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415911] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
27 Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415910] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
28 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
29 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 17-17
30 Sposób wytwarzania sztucznej gleby [Zgłoszenie nr (21) 407533 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 21-21 [MNiSW: 2]
31 Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej [ Patent nr (11) 225856 (21) 410377] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1213-1213 [MNiSW: 30]
32 Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej [ Zgłoszenie nr (21) 410377 ] / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 19-19
33 Sposób wytwarzania tarczy miedziowo-indowo-galowo-diselenowej [Zgłoszenie nr (21) 410803] / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 42-43
34 Sposób zabezpieczania poboczy dróg [Nr zgłoszenia 400796] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 7, s. 30-30 [MNiSW: 2]
35 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
36 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]
37 Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16, s. 37-37 [MNiSW: 2]
38 Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego [Patent nr (11) 219163 (21) 397870] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 529-529 [MNiSW: 25]
39 Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich [Zgłoszenie nr (21) 407532 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 17-18 [MNiSW: 2]
40 Urządzenie do klimatyzacji / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 41-41 [MNiSW: 2]
41 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 526-526 [MNiSW: 25]
42 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 10, s. 2401-2401 [MNiSW: 25]
43 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2709-2709 [MNiSW: 25]
44 Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu [ patent nr 214037 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1427-1427 [MNiSW: 25]

Referaty (35)

1 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Mucha J., Sordyl Michał, Zdyb Agata // W: 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 5 - 9 September 2011, Hamburg, Germany - 2011, s. 4693-4696
2 Anaerobic co-digestion of food industrial waste and municipal sewage sludge / Szaja Aleksandra // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 50-50
3 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency / Cao Yucheng, Pawłowski Artur, Shan Shengdao, Zhang Jin // W: International Conference on Environmental System Science and Engineering (ICESSE 2011), 6-7 August 2011, Dalian, China - 2011, s. 57-62
4 The application of respirometry in the operation of wastewater treatment plants / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 44-45
5 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 32-33
6 Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions. / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur, Zdyb Agata // W: QUAERE 2013, vol. III, 20-24 kvĕtna 2013, Hradec Králové, Česká republika. - 2013, s. 2689-2695
7 Characterization of ZnO : Al layers for applications in thin film solar cells / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Lichograj Piotr // W: XIII Seminary Surface and Thin Film Structures, 16-18.09.2015, Szklarska Poręba Polska: [książka abstraktów] - 2015, s. 53-53
8 The COD fractionation of municipal wastewater by respirometric method in control and modeling activated sludge systems / Szaja Aleksandra, Drewnowski J., Łagód Grzegorz, Aguilar Jose Alonso // W: 8th IWA Eastern European Young Water Professionals conference "Leaving the Ivory Tower. Bridging the Gap Between Academia, Industry, services and Public Sector", 11-14 May 2016, Gdańsk, Poland: [Book of Abstracts] - 2016, s. 271-272
9 A computational study of interfacial electron transfer in dye sensitizer molecule - TiO2 nanoparticle assemblies. / Krawczyk Stanisław, Zdyb Agata // W: 6th International Workshop on Surface Physics Functional Materials, 1-6 september 2013, Niemcza, Poland - 2013
10 Deposition of thin films for applications in solar cells / Krawczak Ewelina, Lichograj Piotr, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // W: 50 Zakopane School of Physics International Symposium, Breaking Frontiers Submicron Structures in Physics and Biology, 18-23 May, 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015
11 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // W: 8th International Workshop on Surface Physics, 26-30.06.2017, Trzebnica, Poland : [abstracts] - 2017
12 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin Katarzyna // W: 5th IWA Eastern European Young and Senior Water Professional Conference, 26-28 June 2013, Kiev, Ukraine - 2013, s. 510-516
13 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 31-32
14 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 47-48
15 Electronic density redistribution in the excited state of quercetin–metal complexes / Krawczyk Stanisław, Zdyb Agata // W: 7 th International Workshop on Surface Physics (IWSP-2015), 21-25 June 2015, Trzebnica, Poland: [abstracts] - 2015, s. 93-93
16 Environmental analysis of heat generation in different power boilers for residential building in Poland / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna // W: QUAESTI - Virtual Multidisciplinary Conference : the3rd Virtual Multidisciplinary Conference December 7 – 11, 2015 Zilina, Slovakia : proceedings - 2014, s. 464-467
17 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania - 2011, s. 825-829
18 The environmental effects of solar system usage in detached house / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, 23rd to 25th of May 2012, Porto - 2012, s. 719-723
19 Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter. / Pawłowska Małgorzata, Zdeb Magdalena, Staszewska Ewelina // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013
20 Green light for photovoltaics in Poland? / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir // W: 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC), 24-28 September 2012, Frankfurt, Germany - 2012, s. 4717-4720
21 Influence of algae biomass co-digestion with sewage sludge on biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 24-25
22 The investigation of electron transfer in organic molecule - TiO2 nanoparticle assemblies for dye sensitized solar cells / Zdyb Agata, Krawczyk Stanisław, Nawrocka Agnieszka // W: Energy Materials and Nanotechnology Meeting, 21-27 October, 2013, Chengdu, China : program and abstracts - 2013
23 Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills. / Stępniewski Witold, Brzezińska Małgorzata, Włodarczyk T., Stępniewska Zofia, Pawłowska Małgorzata // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013
24 Obrazowanie powierzchni elektrod wykorzystywanych w barwnikowych ogniwach słonecznych / Lichograj Piotr, Zdyb Agata, Grudniewski Tomasz // W: VIII Seminarium "Badania Prowadzone Metodami Skaningowej Mikroskopii Bliskich Oddziaływań" STM/AFM 2014 oraz III Szkoła Skaningowej Mikroskopii i Spektroskopii Bliskich Oddziaływań SPM, Zakopane, 3-7 grudnia 2014 : streszczenia - 2014
25 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego / Żelazna Agnieszka // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
26 Optimization of ZnO:Al layers for applications in thin film solar cells / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Lichograj Piotr // W: 13th International Conference on "Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures", ACSIN 2016, 9-15 October 2016, Frascati Rome, Italy : [book of abstracts] - 2016, s. 335-336
27 The outdoor performance of four different PV technologies in Poland / Zdyb Agata, Dragan P., Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina, Cieślak Krystian // W: The energy and materials research conference - EMR 2017, 5-7 april 2017, Lisbon, Portugal : [book of abstract] - 2017, s. 59-59
28 Performance of field-scale biofilter for selected VOCS removal from landfill gas. / Zdeb Magdalena, Pawłowska Małgorzata // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013, s. 582-582
29 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies / Pawłowska Małgorzata, Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6
30 Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition. / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 130-131
31 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów / Pawłowska Małgorzata // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011, s. 118-119
32 Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej na Lubelszczyźnie / Zdyb Agata // W: I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia przyszłości”, 28-29.11.2015, Lublin, Polska: książka abstraktów - 2015
33 Variability of heavy metal concentrations in the co-digestion process of sewage sludge and landfill leachate / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6
34 Wybrane zastosowania nanomateriałów w energetyce / Zdyb Agata // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.", 17 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [książka abstraktów] - 2017
35 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy / Dragan Piotr, Zdyb Agata // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20 września 2017, Kazimierz Dolny : streszczenia - 2017, s. 14-15

Rozdzialy(54)

1 10 years analysis of PV installation in Lublin region / Olchowik Jan, Tomaszewski Robert, Gułkowski Sławomir, Adamczyk Jerzy // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 5BV.1.19; 2014, s. 2639-2641 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
2 Air pollution in Poland in relation to European Union / Cel Wojciech, Lenik Zygmunt, Duda Aneta // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 257-260 [MNiSW: 15]
3 Anaerobic co-digestion of food industrial waste and municipal sewage sludge / Szaja Aleksandra // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 281-304 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
4 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 339-344 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
5 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // W: The role of exergy in energy and the environment; [Red:] Nižetić Sandro , Papadopoulos Agis - Cham: Springer, 2018, s. 1-889 .- (Green Energy and Technology)
6 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego / Cel Wojciech, Czerwiński Jacek // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 137-144 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
7 Biofuels and sustainable development / Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 3-14
8 Biofuels and the environment / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 57-62
9 Biomass feedstock for biofuels production / Bułkowska Katarzyna, Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 37-61
10 Biomass for fuels - classification and composition / Gusiatin Zygmunt Mariusz, Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 15-36
11 Budownictwo zrównoważone - wprowadzenie kryteriów ekologicznych jako innowacja w branży budowlanej / Żelazna Agnieszka // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 4; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 21-37
12 Canal de visitas online en el marco del programa Erasmus+ para la impartición de asignaturas relacionadas con la fabricación y caracterización de dispositivos electrónicos y fotónicos / Muñoz J.V., Torres-Ramírez M. , Gułkowski Sławomir, Cruz J. , Nofuentes Gustavo, Muñoz E. // W: TAEE 2016 : XII Congreso de tecnologia, aprendizaje y ensenanza de la electronica; Sevilla: [B.w.], 2016, s. 459-467
13 Charakterystyka ścieków komunalnych określana na podstawie udziału frakcji ChZT / Jaromin Katarzyna, Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 115-130 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
14 The COD fractionation of municipal wastewater by respirometric method in control and modeling activated sludge systems / Drewnowski J., Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Aguilar Jose Alonso // W: Leaving the ivory tower : bridging the gap between academia, industry, services and public sector; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 656-664
15 Computer modeling of the mass transport influence on epilayer growth for photovoltaic applications / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - 2013, s. 457-461 [MNiSW: 10]
16 Conditions of Polishenergy security and sustainable development / Pawłowski Artur // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 385-407
17 Conversion of lignocellulosic biomass into sugars: the effect of the structure of lignocellulose / Bułkowska Katarzyna, Klimiuk Ewa , Pokój Tomasz, Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 95-119
18 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water / Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 483-488 [MNiSW: 10]
19 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Jaromin Katarzyna // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 9-10
20 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimental room / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Zioło Paweł // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
21 The influence of external conditions on the photovoltaic modules performance / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 261-266 [MNiSW: 15]
22 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 499-505 [MNiSW: 10]
23 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil / Wesolowska Sylwia, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Myszura Magdalena, Bik-Małodzińska Marta, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 169-179 [MNiSW: 15]
24 Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance / Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Gułkowski Sławomir // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 475-478 [MNiSW: 10]
25 Innovative gathering and energy management system integrated within PV module / Grzesiak Wojciech, Mackow Piotr, Maj Tomasz , Klugman-Radziemska Ewa, Zawora Szymon, Drabczyk Kazimierz, Gułkowski Sławomir, Grzesiak Paweł // W: 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session : 3DV.3.10; 2015, s. 2412-2415 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
26 Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej / Iberszer Janusz, Siuta-Olcha Alicja, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 107-113 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
27 The investigation of electron transfer mechanism in dye-sensitized solar cells / Zdyb Agata, Krawczyk Stanisław // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 463-468 [MNiSW: 10]
28 Koebe domains for some classes of n-fold symmetric functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // W: 60 years of analytic functions in Lublin in memory of our professors and friends Jan G. Krzyż, Zdzisław Lewandowski and Wojciech Szapiel : Monographs; [Red:] Szynal Jan - Lublin: University of Economics and Innovation , 2012, s. 127-137
29 Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu DDS-CAD / Krawczak Ewelina // W: Alterntywne źródła energii - wybrane zagadnienia; [Red:] Zdunek Beata, Olszówka Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 68-84
30 Landfilling of municipal solid waste in Europe / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Widomski Marcin, Pawłowski Artur, Hung Yung-Tse // W: Handbook of environment and waste management. Vol. 2 : Land and groundwater pollution control ; [Red:] Hung Yung-Tse, Wang Lawrence K., Shammas Nazih K. - New Jersey: World Scientific, 2014, s. 365-401
31 Life cycle assessment of solar hot water system for multifamily house / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 479-482 [MNiSW: 10]
32 Lublin region – a leader of photovoltaic investments in Poland / Olchowik Jan, Dragan P., Gułkowski Sławomir, Tomaszewski Robert // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 7AV.6.46; 2014, s. 4098-4101 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
33 Methane emissions and the possibility of its mitigation / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 231-237 [MNiSW: 15]
34 Mitigation of BTEXs and p-cymene emission from municipal solid waste landfills by biofiltration-preliminary results of field experiment / Zdeb Magdalena, Pawłowska Małgorzata // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 275-282 [MNiSW: 10]
35 Mitigation of pollutant migration from landfill to underground water and air / Szymański K., Janowska B., Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 239-248 [MNiSW: 15]
36 Modeling and simulation of photovoltaic system using Matlab/Simulink environment / Gułkowski Sławomir // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 6-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
37 Możliwości zastosowania wybranych flawonoidów w barwnikowych ogniwach słonecznych / Zdyb Agata, Krawczyk Stanisław // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.1; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2016, s. 41-44
38 Ocena możliwości wykorzystania mieszaniny kompostu i odpadów przemysłowych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 107-120 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
39 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego / Gołębiowska Justyna // W: Diagnozowanie stanu środowiska:metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw; [Red:] Garbacz Jerzy - Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2012, s. 267-272 .- (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego )
40 Oczyszczanie ścieków przemysłowych w reaktorach typu SBR / Duda Sylwia, Cel Wojciech // W: Przegląd prac z zakresu mikrobiologii; [Red:] Maciąg Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 34-42
41 Optimization of metallic precursor thickness ratio for CIGS solar cell prepared by magnetron sputtering process / Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina, Olchowik Jan // W: 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session : 3DV.3.10; 2015, s. 1330-1332 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
42 Outlook for advanced biofuels / Bułkowska Katarzyna, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur // W: Biomass for biofuels; [Red:] Bułkowska Katarzyna, Gusiatin Zygmunt Mariusz, Klimiuk Ewa , Pawłowski Artur, Pokój Tomasz - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016, s. 63-94
43 Pretreatments to enhance the digestibility of recalcitrant waste - current trends / Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 63-78
44 The process generation of WWTP models for optimization of activated sludge systems / Drewnowski J., Wiśniewski K., Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Hernandez De Vega C. // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 187-195 [MNiSW: 15]
45 Przyszłość rozwoju zrównoważonego / Pawłowski Artur // W: Filozofia, etyka, ekologia; [Red:] Domeracki Piotr, Grzeliński Adam, Wiśniewski Ryszard - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 693-703
46 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics / Olchowik Jan, Dragan P., Gembarzewski Olaf, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Tomaszewski Robert // W: 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 6BV.8.17; 2013, s. 4676-4679 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
47 Skała płonna jako potencjalne źródło składników pokarmowych / Kujawska Justyna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 14-24
48 Spektroskopowe badania transparentnych warstw ZnO:Al / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina // W: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2017, s. 670-673
49 Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony / Pawłowski Artur // W: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju; [Red:] Kiełczewski Dariusz - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011, s. 238-258
50 Variability of nutrients in co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 225-230 [MNiSW: 10]
51 Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // W: Czy kryzys światowych zasobów?; [Red:] Galwas Bogdan, Wyżnikiewicz Bohdan - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polska Akademia Nauk, 2014, s. 241-247
52 Wpływ wybranych robót drogowych na zużycie materiałów, energii i stan środowiska / Gołębiowska Justyna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 4; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 85-97
53 Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej / Duda Sylwia, Garbacz Monika, Cel Wojciech, Kęska Piotr // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 154-161
54 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna, Chomczyńska Mariola // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 7; [Red:] Kutyłowska Małgorzata, Trusz-Zdybek Agnieszka, Wiśniewski Jacek - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 258-268