Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Biuro Rzecznika Patentowego
Jednostka nadrzędna: Politechnika Lubelska
Liczba autorów: 2
Łączna liczba publikacji: 43
w tym we współpracy z zagranicą: 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 302-312 [MNiSW: 7]
2 A new bending method for producing polymer sections / Nowicki Maciej, Kłoda Łukasz, Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Klepka Tomasz // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 20, s. 571-580 [MNiSW: 12]
3 Ocena właściwości dwuwarstwowego wytworu polietylenowego otrzymywanego metodą wytłaczania / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 11-12, s. 9-14
4 Problematyka wytwarzania wyrobów ze stali AHSS / Nowicki Maciej, Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz, Czachor Ryszard, Kuc Jacek // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 5, s. 17-22 [MNiSW: 5]
5 Właściwości i cechy geometryczne współwytłaczanych rur oświetleniowych / Sikora Janusz, Żelazek Kamil, Nowicki Maciej // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 132-141 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 / Klepka Tomasz, Milczek Tomasz, Nowicki Maciej.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, 253 s.

Projekty wynalazcze (34)

1 Głowica wytłaczarska [Patent nr (11) 222686 (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
2 Głowica wytłaczarska [Zgłoszenie nr (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 12-12 [MNiSW: 2]
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Patent nr (11) 226979 (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3449-3449 [MNiSW: 30]
4 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 44-44
5 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21878 wzoru przemysłowego] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 48-48 [MNiSW: 10]
6 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21879 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 48-48 [MNiSW: 10]
7 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21880 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 48-49 [MNiSW: 10]
8 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21881 wzoru przemysłowego] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
9 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21882 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
10 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21252 (21) 22489] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej, Siemionek Ewa // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 556-556 [MNiSW: 10]
11 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21257 (21) 22490] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 557-557 [MNiSW: 10]
12 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21258 (21) 22491] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 557-557 [MNiSW: 10]
13 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21259 (21) 22492] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, s. 558-558 [MNiSW: 10]
14 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21260 (21) 22493] / Siemionek Ewa, Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 558-558 [MNiSW: 10]
15 Profil rurowy oświetleniowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21511 (21) 22816] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1309-1309 [MNiSW: 10]
16 Profil rurowy oświetleniowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21512 (21) 22817] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1309-1309 [MNiSW: 10]
17 Profil rurowy oświetleniowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21513 (21) 22818] / Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1309-1309 [MNiSW: 10]
18 Przewód z tworzywa polimerowego [Patent nr (11) 222685 (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
19 Przewód z tworzywa polimerowego [Zgłoszenie nr (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 13-13 [MNiSW: 2]
20 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Patent nr (11) 225403 (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
21 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Zgłoszenie nr (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-12
22 Sposób wytwarzania taśmy polimerowej [Patent nr (11) 223388 (21) 410339] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2772-2772 [MNiSW: 30]
23 Sposób wytwarzania taśmy polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 410339] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 15, s. 7-8 [MNiSW: 2]
24 Taśma elastyczna [ Zgłoszenie nr (21) 410338] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 15, s. 7-7 [MNiSW: 2]
25 Taśma elastyczna [Patent nr (11) 223387 (21) 410338] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2771-2772 [MNiSW: 30]
26 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
27 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
28 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
29 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
30 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 41-41
31 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
32 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 6-7
33 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 3, s. 619-619 [MNiSW: 10]
34 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 4, s. 43-44 [MNiSW: 2]

Referaty (2)

1 Materials research for receiving multilayer and durability lightening profiles / Żelazek Kamil, Nowicki Maciej // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 20-20
2 Nowoczesne metody filtracyjne - badania i działanie / Nowicki Maciej, Klepka Tomasz // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 46-47

Rozdzialy(1)

1 Informacje o patentach, wzorach użytkowych / Nowicki Maciej, Milczek Tomasz // W: Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014; [Red:] Klepka Tomasz, Milczek Tomasz, Nowicki Maciej - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, s. 12-15