Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Biuro Karier Politechniki Lublskiej
Jednostka nadrzędna: Politechnika Lubelska
Liczba autorów: 1
Łączna liczba publikacji: 1
w tym we współpracy z zagranicą: 0

Publikacje: