Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
Jednostka nadrzędna: Wydział Inżynierii Środowiska
Liczba autorów: 9
Łączna liczba publikacji: 127
w tym we współpracy z zagranicą: 5

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(41)

1 Actual energy savings from the use of thermostatic radiator valves in residential buildings – Long term field evaluation / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Balaras Constantinos A. // ENERGY AND BUILDINGS - 2017, vol. 151, s. 487-493 [MNiSW: 40]
2 Air quality in a brewery bottling plant / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 591-602 [MNiSW: 15]
3 Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Anasiewicz Rafał // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 169-180 [MNiSW: 15]
4 Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra / Skwarczyński Mariusz, Skwarczyńska-Kalamon Ewelina // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 930-939 [MNiSW: 15]
5 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania / Dopieralska Kinga, Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Tatara Grzegorz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1609-1621 [MNiSW: 15]
6 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Syroka Maciej, Anasiewicz Rafał // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 259-270 [MNiSW: 15]
7 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 1, Ocena rzeczywistych efektów energetycznych / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2011, nr 9, s. 339-344 [MNiSW: 5]
8 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2, Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2011, nr 10, s. 426-430 [MNiSW: 5]
9 Children's personal exposure to air pollution in rural villages in Bhutan / Wangchuk Tenzin , Mazaheri Mandana, Clifford Sam , Dudzińska Marzenna, He Congrong , Buonanno Giorgio, Morawska Lidia // ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2015, vol. 140, s. 691-698 [MNiSW: 45]
10 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts / Guz Łukasz, Majerek Dariusz, Sobczuk Henryk, Guz Ewa, Połednik Bernard // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
11 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej / Siuta-Olcha Alicja // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 685-692 [MNiSW: 4]
12 Experimental and theoretical studies of heat losses from the hot water storage thank / Dopieralska Kinga, Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Studzińska Monika // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 758-769 [MNiSW: 15]
13 Experimental evaluation of circular frequency supply of radiant floor heating system / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 438-449 [MNiSW: 15]
14 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings / Gołębiowska Justyna, Cholewa Tomasz, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020040-1-020040-4
15 The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products / Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // NUKLEONIKA - 2016, nr 3, vol. 61, s. 239-244 [MNiSW: 15]
16 Is the perception of clean, humid air indeed affected by cooling the respiratory tract / Burek Rudolf, Połednik Bernard, Guz Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040007-1-040007-6 [MNiSW: 15]
17 Jeszcze lepsze spalanie. Nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe i gazowe. / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2011, nr 4, s. 4-9
18 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
19 Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja // ENERGY AND BUILDINGS - 2015, vol. 104, s. 122-130 [MNiSW: 40]
20 The modifications to the requirements on energy savings and thermal insulation of buildings in Poland in the years 1974-2021 / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 145-154 [MNiSW: 6]
21 Ocena jakości wody w budynku edukacyjnym na podstawie występowania bakterii z rodzaju Legionella / Staszowska Amelia // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2017, nr 3, vol. 18, s. 245-252 [MNiSW: 9]
22 Ocena wpływu zastosowania zaworów termostatycznych na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym / Cholewa Tomasz, Bordzoł Maja // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2015, nr 10, s. 392-395 [MNiSW: 10]
23 Ogrzewanie podłogowe wodne / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2011, nr 2, s. 74-76
24 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room / Cholewa Tomasz, Anasiewicz Rafał, Siuta-Olcha Alicja, Skwarczyński Mariusz // APPLIED THERMAL ENGINEERING - 2017, vol. 117, s. 76-84 [MNiSW: 40]
25 Particle concentrations in a church during different weather conditions - a case study / Połednik Bernard, Polednik Aleksandra // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 173-185 [MNiSW: 12]
26 Photodegradation of lower polybrominated diphenyl ether congeners in indoor air – model studies / Staszowska Amelia // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 18, s. 180-186 [MNiSW: 12]
27 Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie Lubelskim / Siuta-Olcha Alicja // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 2, s. 693-698 [MNiSW: 4]
28 Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters / Połednik Bernard, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2016, nr 5, vol. 26, s. 621-630 [MNiSW: 20]
29 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland / Połednik Bernard, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik, Polednik Aleksandra // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2018, nr 2, vol. 27, s. 270-277 [MNiSW: 20]
30 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 19, s. 45-49 [MNiSW: 12]
31 Seasonal variations of outdoor air pollution and factors driving them in the school environment in rural Bhutan / Wangchuk Tenzin , He Congrong , Dudzińska Marzenna, Morawska Lidia // ATMOSPHERIC ENVIRONMENT - 2015, nr 113, s. 151-158 [MNiSW: 35]
32 Selected heavy metals in settled dust from apartments located in Lublin, Poland / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, vol. 17, s. 410-421 [MNiSW: 15]
33 Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Anasiewicz Rafał // RYNEK INSTALACYJNY - 2016, nr 4, s. 69-71 [MNiSW: 6]
34 Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 828-837 [MNiSW: 15]
35 Survey for lower brominated PBDE congeners in automobile compartments in Eastern Poland / Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Staszowska Amelia // ORGANOHALOGEN COMPOUNDS - 2013, vol. 75, s. 272-275
36 Traffic-related particle emissions and exposure on an urban road / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Pawłowski Lucjan, Guz Łukasz // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2018, nr 2, vol. 44, s. 83-93 [MNiSW: 15]
37 Układy biwalentne / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2011, nr 1, vol. 50, s. 86-88
38 Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity / Melikov Arsen K., Skwarczyński Mariusz, Kaczmarczyk Jarosław, Zabecky J. // INDOOR AIR - 2013, nr 3, vol. 23, s. 250-263 [MNiSW: 45]
39 Wpływ zastosowania filtracji powietrza na moc chłodniczą belki aktywnej / Skwarczyński Mariusz, Skwarczyńska-Kalamon Ewelina // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2015, nr 9, s. 362-366 [MNiSW: 10]
40 Wpływ zmiany sposobu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym / Cholewa Tomasz, Jurek Paweł, Karkut Kamil // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2015, nr 12, s. 469-472 [MNiSW: 10]
41 Współpraca pompy ciepła z centralą wentylacyjną / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2011, nr 3, s. 80-82

Monografie (3)

1 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan.- Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
2 Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja.- Warszawa: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", 2016, 209 s.
3 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. / Połednik Bernard.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 183 s.

Projekty wynalazcze (41)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420232] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Połednik Andrzej, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-31
3 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420233] / Połednik Bernard, Połednik Andrzej, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-32
4 Sposób i układ do pomiaru stężenia zanieczyszczeń aerozolowych w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416178] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 37-37
5 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakosci powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228414 (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 844-844 [MNiSW: 30]
6 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-35
7 Sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-34
8 Sposób i układ sterowania odczuwalna jakoscia powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228412 (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-843 [MNiSW: 30]
9 Sposób i układ sterowania procesem oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 414273] / Guz Łukasz, Połednik Bernard, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 15-15
10 Sposób i układ sterowania wentylacją mechaniczną pomieszczeń [Zgłoszenie nr (21) 413329] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 42-42
11 Sposób i układ sterowania wentylacją pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach wielkopowierzchniowych [Zgłoszenie nr (21) 413328] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Skwarczyński Mariusz, Połednik Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 42-42
12 Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411959] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
13 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Patent nr (11) 228223 (21) 411967] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 423-423 [MNiSW: 30]
14 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411967] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 6-6
15 Sposób i urządzenie do ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem [Zgłoszenie nr (21) 411961] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 32-32
16 Sposób i urządzenie do personalnej ochrony przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411964] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 10-10
17 Sposób i urządzenie do wyznaczania optymalnych dawek flokulanta przy klarowaniu i zagęszczaniu zawiesin [Zgłoszenie nr (21) 413330] / Połednik Bernard, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 21-22
18 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Patent nr (11) 228270 (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
19 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
20 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411963] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 10-10
21 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Patent nr (11) 228269 (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
22 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Zgłoszenie nr (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
23 Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łóżek [Zgłoszenie nr (21) 413409] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 4, s. 4-4
24 Sposób iurzadzenie doochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Patent nr (11) 228222 [21] 411959] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 423-423 [MNiSW: 30]
25 Sposób oceny zagrozenia radonowego i układ do niwelowania zagrozenia radonowego w budynkach [Patent nr (11) 228413 (21) 416172] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Mroczek Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-844 [MNiSW: 30]
26 Sposób oceny zagrożenia radonowego i układ do niwelowania zagrożenia radonowego w budynkach [Zgloszenie nr (21) 416172] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Mroczek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-34
27 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Patent nr (11) 229090 (21) 414247] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1951-1951 [MNiSW: 30]
28 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Zgłoszenie nr (21) 414147] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 32-32
29 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Zgłosznie nr (21) 417597] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 43-43
30 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Zgłoszenie nr (21) 417601] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 43-43
31 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Zgłoszenie nr (21) 417602] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 42-42
32 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424355] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 10-10
33 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424356] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, s. 10-10
34 Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych [Zgłoszenie wzoru użtykowego nr (21) 125959] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-47
35 Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125957] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-46
36 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424354] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 9-10
37 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424353] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 9-9
38 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 41-41
39 Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek [Zgłoszenie nr (21) 424847] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 17-17
40 Urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 70002] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 6, s. 1977-1977 [MNiSW: 10]
41 Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych [Zgłoszenie nr (21) 416499] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 26-26

Referaty (31)

1 Aerosol particles during Masses in a church / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, 13-16 th May 2014, Wrocław - 2014
2 Air conditioning impact on the dynamics of effective dose due to radon and its short-lived decay products / Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29 May 2015, Krakow, Poland: [Book of Abstracts] - 2015, s. 20-20
3 Air contaminations in a craft brewery / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
4 Application of photocatalytic air purifier to improve indoor air quality in library environment / Staszowska Amelia // W: Healthy Buildings 2017 Europe, July 2-5, 2017, Lublin, Poland: [materiał konferencyjny] - 2017
5 Assessment of air quality in the vicinty of hybrid constructed wetland systems - preliminary study / Staszowska Amelia, Jóźwiakowski Krzysztof, Gajewska Magdalena // W: 15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, ICWS 2016, 4-9.09. 2016,Gdańsk, Polska, T.1:[Book of Abstracts] - 2016, s. 1016-1017
6 Changes of radon and its decay product concentrations in an air-conditioned auditorium / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Skwarczyński Mariusz, Siuta-Olcha Alicja // W: Healthy Buildings Europe 2015, 18-20 May 2015, Eindhoven, The Netherlands - 2015
7 Concentration of TBBP a in dust from polish indoor environments / Staszowska Amelia, Dumała Sławomira // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 164-164
8 Concentrations of combustion particles during mass in a church / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
9 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions / Połednik Bernard, Bilska Izabela, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna, Mazur Jadwiga, Kozak Krzysztof, Mroczek Mariusz, Skwarczyński Mariusz // W: 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29 May 2015, Krakow, Poland: [Book of Abstracts] - 2015
10 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings 2017 Europe, 2-5 July 2017, Lublin, Poland - 2017
11 Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration / Piotrowicz Adam, Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // W: 5th Working & Indoor Aerosols Conference, 18-20.04.2018, Cassino, Włochy - 2018
12 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
13 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
14 Jakość powietrza wewnętrznego w obiektach sportowych / Staszowska Amelia // W: IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20.09.2017, Kazimierz Dolny, Polska: [program] - 2017
15 Koncentracja ultradrobnych cząstek w kościołach w Lublinie / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
16 Kurz z pomieszczeń jako próbka środowiskowa / Staszowska Amelia // W: Seminarium Analityczne Sigma-Aldrich: „Innowacje i Nowe Standardy w Chemii Analitycznej”, 16-17.06.2015, Smardzewice,Polska - 2015
17 Mikrobiologiczna jakość powietrza w wybranych przedszkolach lubelskich / Staszowska Amelia // W: IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20.09.2017, Kazimierz Dolny, Polska: [program] - 2017
18 Nanoparticles in a dental office / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
19 Ocena skuteczności oczyszczania wody wodociągowej przez dzbankowe wkłady filtracyjne / Dobrowolska Agnieszka, Duda Sylwia, Staszowska Amelia // W: 36 Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2016, Problemy Inżynierii Środowiska, 2-3.06.2016, Płock - 2016, s. 21-26
20 Particles and organic compounds emitted while burning candle lanterns / Połednik Bernard, Mardarowicz Marek, Golianek Paweł, Piotrowicz Adam, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings Europe 2017, 02 - 05.07.2017, Lublin. - 2017
21 Preliminary assessment of emission of fluorotelomer alcohols from waterproofing impregnation sprays using thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry / Staszowska Amelia, Gerecke Andreas C., Figi Renato // W: 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment ICCE 2013, 25-28 June 2013, Barcelona, Spain: [Book of abstracts] - 2013
22 Pył i kurz domowy jako dozymetr pasywny w ocenie jakości powietrza wewnętrznego / Staszowska Amelia // W: XIII Ogólnopolska Konferencja “Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce” 26-27.11. 2015 r. Warszawa, Polska : [strona konferencji] - 2015
23 Quality of the air in indoor swimming pools / Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
24 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium / Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela, Mazur Jadwiga, Kozak Krzysztof, Skwarczyński Mariusz // W: Healthy Buildings Europe 2015, 18-20 May 2015, Eindhoven, The Netherlands - 2015
25 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań / Gazda Lucjan, Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Kozak K. // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
26 Traffic-related fine and ultrafine particle emissions and exposure for professional drivers and pedestrian workforce / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // W: 5th Working & Indoor Aerosols Conference, 18-20.04.2018, Cassino, Włochy - 2018
27 Wpływ pracy fotokatalitycznego oczyszczacza powietrza na jakość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniu czytelni / Staszowska Amelia // W: XIV Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce": [program] - 2017
28 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego / Staszowska Amelia // W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągięcia Polskiej Nauki, V edycja,, 11.01.2014, Kraków, Polska:[streszczenia] - 2014
29 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym / Staszowska Amelia // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie", 9.06.2017, Lublin, Polska: [program] - 2017
30 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
31 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych / Staszowska Amelia // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016

Rozdzialy(11)

1 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Dudzińska Marzenna // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 2; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 75-77
2 Calibration of thermocouple psychrometers and moisture measurements in porous materials / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Połednik Bernard, Guz Ewa // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
3 Experimental study of thermal stratification in a storage tank of a solar domestic hot water system / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 369-379 [MNiSW: 10]
4 Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom / Skwarczyński Mariusz, Siuta-Olcha Alicja, Dumała Sławomira, Gąska-Jędruch Urszula, Dudzińska Marzenna, Szyszkowska Magdalena // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 4; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 811-813
5 Jakość wód opadowych i możliwości ich wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych / Staszowska Amelia, Turski Przemysław // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 81-87 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
6 Particle concentration changes during masses in a church / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 3; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 363-365
7 Processes of heat transfer in variable operation of radiant floor heating system / Cholewa Tomasz, Dudzińska Marzenna, Siuta-Olcha Alicja, Spik Zenon, Rosiński Marian // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 387-395 [MNiSW: 10]
8 Thermal conditions and perceived air quality in an air-conditioned auditorium / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
9 Wykorzystanie materiałów fotokatalitycznych i ozonu do poprawy jakości powietrza wewnętrzengo / Staszowska Amelia, Anasiewicz Rafał // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 76-80 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce)
10 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowanych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym / Staszowska Amelia // W: Metody analityczne w nauce - wybrane przykłady; [Red:] Maciąg Monika, Pizoń Jakub - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017, s. 99-111
11 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych / Anasiewicz Rafał, Staszowska Amelia // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 7-11 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Monografie; nr 23)