Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 10
Łączna liczba publikacji: 117
w tym we współpracy z zagranicą: 26

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(35)

1 Analiza przyczyn uszkodzeń drutu elektrorezystancyjnego do cięcia bloków ze spienionego polistyrenu (EPS) / Rydzkowski Tomasz, Szczypiński Miezysław , Reszka Kazimierz, Michalska-Pożoga Iwona, Mitura Katarzyna, Szczypiński Michał, Klepka Tomasz // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2016, nr 3, s. 106-107 [MNiSW: 7]
2 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing / Dulebova Ludmila, Greskovic Frantisek, Sikora Janusz, Krasinskiy Volodymyr // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2017, vol. 756, s. 52-59
3 Assessment of the effectiveness of selected blowing agents in the injection molding of thermoplastic materiaw / Palutkiewicz Paweł, Garbacz Tomasz // POLIMERY - 2017, nr 6, vol. 62, s. 447-456 [MNiSW: 15]
4 Assessment of the resistance to external factors of low-density polyethylen modified with natural fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz, Gajdoš Ivan, Mital Gerhard // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 35-40 [MNiSW: 10]
5 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC / Garbacz Tomasz, Czarnecka-Komorowska Dorota, Mencel Kinga // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 285-293 [MNiSW: 7]
6 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene / Dulebova Ludmila, Głogowska Karolina, Hajek Jaroslav, Fic Jakub // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 919, s. 144-151
7 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite / Dulebova Ludmila, Garbacz Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 211, s. 66-71 [MNiSW: 10]
8 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations / Sasimowski Emil // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 41-48 [MNiSW: 10]
9 The effect of selected natural fillers on the mechanical properties of low-density polyethylene / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 114, vol. 10, s. 155-166 [MNiSW: 13]
10 Ekspluatacìjnì vlastivostì plivok na osnovì polìvìnìlovogo spirtu ta modifìkovanogo montmorilonì / Jachowicz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr, Antonuk V. V., Vasyshak R. I. // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ - 2016, nr 841, s. 377-383
11 Geometria kształtek wytwarzanych metodą termoformowania / Garbacz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 294-308 [MNiSW: 7]
12 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process / Garbacz Tomasz, Dulebova Ludmila // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2017, nr 1, vol. 21, s. 21-30
13 Influence of polylactide modification with blowing agents on selected mechanical properties / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz, Sedlaric Vladimir, Stloukal Petr, Kucharczyk Pavel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 206-214 [MNiSW: 10]
14 Influence of rotational moulding process parameters on accuracy of polymer casts / Jachowicz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2017, nr 1, vol. 21, s. 40-46
15 Influence of the amount of regranulate on the mechanical properties of engineering plastics / Dulebova Ludmila, Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz, Moravskyi Volodymyr // SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY - 2017, nr 5, s. 50-53
16 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 3, s. 129-132
17 Investigating effects of prodegradant content on selected properties of polymer composite materials / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz, Dulebova Ludmila // ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL - 2017, nr 12, vol. 16, s. 2879-2886 [MNiSW: 15]
18 Metody wtryskiwania ciśnieniowego stosowane w medycynie / Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW - 2017, nr 4-dodatek, s. 34-38
19 Moisture absorption of the thermoplastic composite / Dulebova Ludmila, Jachowicz Tomasz // TECHNOLÓG - 2017, s. 5-8
20 A new bending method for producing polymer sections / Nowicki Maciej, Kłoda Łukasz, Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Klepka Tomasz // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 20, s. 571-580 [MNiSW: 12]
21 New method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 2, s. 90-91
22 Optimization of production processes using the yamazumi method / Sabadka Dušan , Molnar Vieroslav , Fedorko Gabriel, Jachowicz Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 175-182 [MNiSW: 10]
23 PE-LLD napełniony rozdrabnionymi łuskami orzechów ziemnych / Sikora Janusz, Jarosiński Sebastian // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 3, s. 238-245 [MNiSW: 7]
24 A pressure-bubble vacuum forming process for polystyrene sheet / Sasimowski Emil // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 180-186 [MNiSW: 10]
25 The production and properties of micro-extruded low-density polyethylene microtubes / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 2, s. 159-170 [MNiSW: 13]
26 Properties of moldings prepared from ldpe-pumpkin seed hulls blend / Głogowska Karolina, Sikora Janusz, Dulebova Ludmila // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 318-325 [MNiSW: 10]
27 Rheological properties of compositions based on modified polyvinyl alcohol / Krasinskiy Volodymyr, Suberlyak Oleh, Antonuk Viktoria , Jachowicz Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 304-309 [MNiSW: 10]
28 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 115-118 [MNiSW: 7]
29 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 383-389 [MNiSW: 7]
30 Właściwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z wtórnego polietylenu / Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz, Mencel Kinga // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 6, vol. 26, s. 507-513 [MNiSW: 7]
31 Wpływ krotności przetwórstwa napolność poliamidu 6 / Mencel Kinga, Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 399-403 [MNiSW: 7]
32 Wpływ niemodyfikowanej neuburskiej glinki krzemianowej na właściwości przetwórcze i granulometryczne polietylenu dużej gęstości / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 6, vol. 96, s. 1347-1351 [MNiSW: 15]
33 Wpływ wybranych środków porujących na własciwości polilaktylu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 309-315 [MNiSW: 7]
34 Wykorzystanie recyklatów tworzyw polimerowych w branży motoryzacyjnej / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 63-68 [MNiSW: 7]
35 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania / Garbacz Tomasz, Dulebova Ludmila // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2017, nr 4, s. 10-13

Monografie (4)

1 Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, 152 s.
2 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3 / Klepka Tomasz[Red:] Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 228 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5 / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh[Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech.- Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, 159 s.
4 Właściwości mechaniczne i cieplne tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław[Red:] Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 153 s.- (Podręzniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (34)

1 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 877-877 [MNiSW: 15]
2 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2377-2377 [MNiSW: 15]
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Patent nr (11) 226979 (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3449-3449 [MNiSW: 30]
4 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 44-44
5 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
6 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227727 (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9
7 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 15-15
8 Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227723 (21) 416317] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
9 Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416317] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
10 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Patent nr (11) 225403 (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
11 Sposób i komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413285] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
12 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Patent nr (11) 226683 (21) 409791] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
13 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej [Patent nr (11) 227069 (21) 408403] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3442-3443 [MNiSW: 30]
14 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Patent nr (11) 224598 (21) 407414] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil, Krasinskyi Volodymyr, Sikora Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 13-14 [MNiSW: 30]
15 Termoplastyczna powłoka wielostrefowa [Patent nr (11) 210229 (21) 376808] / Sikora Robert, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Karwowska Diana // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2011, 12, s. 2767-2767 [MNiSW: 15]
16 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 245-245 [MNiSW: 30]
17 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
18 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
19 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
20 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
21 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
22 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 6, s. 42-42
23 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
24 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Patent nr (11) 227724 (21) 416327] / Sikora Janusz, Runowicz Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8
25 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 416327] / Sikora Janusz, Runowicz Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
26 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Patent nr (11) 227722 (21) 416316] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8
27 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Zgłoszenie nr (21) 416316] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 13-13
28 Wytłaczarka mieszająca [Patent nr (11) 227725 (21) 416328] / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-9
29 Wytłaczarka mieszająca [Zgłoszenie nr (21) 416328] / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
30 Wytłaczarka ślimakowa [Patent nr (11) 227721 (21) 416315] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8
31 Wytłaczarka ślimakowa [Zgłoszenie nr (21) 416315] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 13-13
32 Wytłaczarka uplastyczniająca [Patent nr (11) 227726 (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9
33 Wytłaczarka uplastyczniająca [Zgłoszenie nr (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
34 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] / Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 6-6

Referaty (30)

1 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 87-88
2 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie / Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 89-90
3 Badania wybranych właściwośc recyrkulowanego polietylenu o zmniejszonej palności / Samujło Bronisław, Wysocka Małgorzata // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 40-40
4 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 29-29
5 Cewniki i dreny otrzymane metodą wytłaczania do zastosowań medycznych / Yakymiv Sofiia , Klepka Tomasz // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 170-171
6 Charakterystyka polimerowych mas plastycznych do obróbki przetłoczno-ściernej / Klepka Tomasz, Haratym Agnieszka // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 91-92
7 Charakterystyki termodynaiczne tworzyw poliolefinowych i ich wykorzystanie / Makowski Mateusz, Tor-Świątek Aneta // W: III Ogólnopolska Konferencja ''Innowacje w praktyce", 24-25.11.2016 r., Lublin : konferencja – warsztaty – wystawa – spotkania panelowe - 2016, s. 33-34
8 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers / Głogowska Karolina, Benčo Stanislav, Hajek Jaroslav // W: PRO-TECH-MA 2017 - SURFACE ENGINEERING 2017, International Scientific Conference, 20-23 June 2017, Bardejov Spa, Slovakia : [conference proceedings] - 2017, s. 34-35
9 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations / Sasimowski Emil // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
10 Hybrydowe kompozyty polimerowe stosowane w stomatologii zachowawczej / Chromiec Aleksandra, Tor-Świątek Aneta, Pudzianowski S. // W: III Ogólnopolska Konferencja ''Innowacje w praktyce", 24-25.11.2016 r., Lublin : konferencja – warsztaty – wystawa – spotkania panelowe - 2016, s. 25-26
11 Hydrolytic degradation behaviour of the microcellular polylactide / Stloukal Petr, Kucharczyk Pavel , Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz, Sikora Janusz // W: XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne”, Kompozyty 2017, 09-12 maj 2017, Gliwice – Istebna 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 25-25
12 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 223-226
13 Innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne / Klepka Tomasz // W: Konferencja Media-Marketing-Marka "Nowoczesne trendy w marketingu 2017", 30 czerwca 2017, Lublin, Polska - 2017
14 Nev method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 141-142
15 NEWEX Project – research issues and other activities / Sikora Janusz // W: PRO-TECH-MA 2017 - SURFACE ENGINEERING 2017, International Scientific Conference, 20-23 June 2017, Bardejov Spa, Slovakia : [conference proceedings] - 2017, s. 86-87
16 Ocena wpływu parametrów wtryskiwania na jakość wypełnienia wypraski cienkościennej / Majewski Łukasz // W: III Ogólnopolska Konferencja ''Innowacje w praktyce", 24-25.11.2016 r., Lublin : konferencja – warsztaty – wystawa – spotkania panelowe - 2017, s. 31-32
17 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej / Majewski Łukasz, Mańko Paweł // W: TYGIEL 2017 : 9 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 : [ abstrakty] - 2017, s. 223-223
18 Polietylen małej gęstości modyfikowany napełniaczem organicznym / Głogowska Karolina // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 60-62
19 Polypropylene/TPS composites – selected mechanical properties / Wójtowicz Agnieszka, Oniszczuk Tomasz, Combrzyński Maciej, Kupryaniuk Karol , Żelisko Katarzyna, Kasprzak Kamila, Klepka Tomasz // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 166-167
20 A pressure-bubble vacuum forming process for polystyrene sheet / Sasimowski Emil // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
21 Sposób suszenia drewna z jednoczesnym impregnowaniem wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Rułka Cezary // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 87-88
22 Sprawność wydajnościowa i energetyczna procesu wytłaczania porującego / Garbacz Tomasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 18-18
23 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // W: PRO-TECH-MA 2017-Surface Engineering 2017 - 2017
24 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych / Sander Przemysław, Ostapiuk Monika, Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Bryłowski Paweł // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 131-132
25 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników / Feldo Marcin, Klepka Tomasz, Kęsik Jan, Pedowski Tomasz, Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 63-64
26 Własciwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z polietylenu wtwórnego / Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz, Mencel Kinga // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 11-11
27 Wpływ krotności przetwórstwa na palność poliamidu 6 / Mencel Kinga, Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 31-31
28 Wpływ wybranych środków opóźniających palenie na palność wytłoczyny z polietylenu małej gęstości / Samujło Bronisław // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 125-126
29 Wpływ wybranych środków porujących na właściwości fizykalne polilaktydu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 28-28
30 Wybrane właściwości geometryczne kształtek polimerowych wytwarzanych w procesie termoformowania / Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 127-130

Rozdzialy(14)

1 Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 95-111 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 59-69
3 Kompozyty polimerowe z zeolitami / Szostak Marek, Antczak Natalia, Klepka Tomasz // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 162-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Mechanical properties determination of thermoplastics with various regranulate content / Dulebova Ludmila, Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz, Moravskyi Volodymyr // W: ICEEE 2017 - 8th International Conference on Engineering, Energy and Environmental : proceedings. Vol. 1; [Red:] Badida Miroslav - 2017, s. 50-54
5 Modification of polyolefines with organic fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 47-58
6 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej na podstawie analizy deformacji cienkościennego elementu powłokowego / Mańko Paweł, Majewski Łukasz // W: Aktualne zagadnienia technologii materiałów; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 126-146
7 Polimery przewodzące prąd elektryczny / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan, Krasinskyi Volodymyr // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 71-81 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Projektowanie procesu wytwarzania otwartych elementów o budowie cienkościennej / Majewski Łukasz // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 82-94 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Quality evaluation of moulded parts produced with regranulate after technological tests / Dulebova Ludmila, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // W: Bezpečnosť-kvalita-spoľahlivosť : 8 Medzinárodná Vedecká Konferencia, Košice 2017; [Red:] Dulebová Martina - Koszyce: Technická Univerzita Strojnicka Fakulta, 2017, s. 72-78
10 Tolerances of injection molded parts and evaluation in caqc software / Gajdoš Ivan, Spisak Emil, Greskovic Frantisek, Jachowicz Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 7-18
11 Verification of the capability of the plastic moulded piece production process / Dulebova Ludmila, Sikora Janusz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 19-31
12 Wtryskiwanie wyrobów z jednoczesnym łączeniem w formie / Białasz Sebastian // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 112-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Wybrane właściwości wyprasek z PE-HD napełnionego wermikulitem / Klepka Tomasz, Palutkiewicz Paweł // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 210-227 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Zastosowanie symulacji numerycznych przy projektowaniu wyprasek wtryskowych elementów wyposażenia taktycznego / Mańko Paweł, Jachowicz Tomasz // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 98-127