Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 10
Łączna liczba publikacji: 67
w tym we współpracy z zagranicą: 10

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(17)

1 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing / Dulebova Ludmila, Greskovic Frantisek, Sikora Janusz, Krasinskiy Volodymyr // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2017, vol. 756, s. 52-59
2 Assessment of the effectiveness of selected blowing agents in the injection molding of thermoplastic materiaw / Palutkiewicz Paweł, Garbacz Tomasz // POLIMERY - 2017, nr 6, vol. 62, s. 447-456 [MNiSW: 15]
3 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC / Garbacz Tomasz, Czarnecka-Komorowska Dorota, Mencel Kinga // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 285-293 [MNiSW: 7]
4 Geometria kształtek wytwarzanych metodą termoformowania / Garbacz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 294-308 [MNiSW: 7]
5 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process / Garbacz Tomasz, Dulebova Ludmila // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2017, nr 1, vol. 21, s. 21-30
6 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 3, s. 129-132
7 Metody wtryskiwania ciśnieniowego stosowane w medycynie / Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW - 2017, nr 4-dodatek, s. 34-38
8 New method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 2, s. 90-91
9 PE-LLD napełniony rozdrabnionymi łuskami orzechów ziemnych / Sikora Janusz, Jarosiński Sebastian // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 3, s. 238-245 [MNiSW: 7]
10 The production and properties of micro-extruded low-density polyethylene microtubes / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 2, s. 159-170 [MNiSW: 13]
11 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 115-118 [MNiSW: 7]
12 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 383-389 [MNiSW: 7]
13 Wpływ krotności przetwórstwa napolność poliamidu 6 / Mencel Kinga, Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 399-403 [MNiSW: 7]
14 Wpływ niemodyfikowanej neuburskiej glinki krzemianowej na właściwości przetwórcze i granulometryczne polietylenu dużej gęstości / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 6, vol. 96, s. 1347-1351 [MNiSW: 15]
15 Wpływ wybranych środków porujących na własciwości polilaktylu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 309-315 [MNiSW: 7]
16 Wykorzystanie recyklatów tworzyw polimerowych w branży motoryzacyjnej / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 63-68 [MNiSW: 7]
17 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania / Garbacz Tomasz, Dulebova Ludmila // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2017, nr 4, s. 10-13

Monografie (1)

1 Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5 / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh[Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech.- Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, 159 s.

Projekty wynalazcze (25)

1 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 877-877 [MNiSW: 10]
2 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2377-2377 [MNiSW: 10]
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 44-44
4 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
5 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 15-15
6 Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416317] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
7 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Patent nr (11) 225403 (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
8 Sposób i komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413285] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
9 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Patent nr (11) 226683 (21) 409791] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
10 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Patent nr (11) 224598 (21) 407414] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil, Krasinskyi Volodymyr, Sikora Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 13-14 [MNiSW: 30]
11 Termoplastyczna powłoka wielostrefowa [Patent nr (11) 210229 (21) 376808] / Sikora Robert, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Karwowska Diana // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2011, 12, s. 2767-2767 [MNiSW: 15]
12 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 245-245 [MNiSW: 30]
13 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
14 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
15 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] / Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1204-1204 [MNiSW: 30]
16 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
17 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
18 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 6, s. 42-42
19 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
20 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 416327] / Sikora Janusz, Runowicz Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
21 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Zgłoszenie nr (21) 416316] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 13-13
22 Wytłaczarka mieszająca [Zgłoszenie nr (21) 416328] / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
23 Wytłaczarka ślimakowa [Zgłoszenie nr (21) 416315] / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 13-13
24 Wytłaczarka uplastyczniająca [Zgłoszenie nr (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14
25 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] / Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 7, s. 6-6

Referaty (18)

1 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 87-88
2 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie / Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 89-90
3 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 29-29
4 Charakterystyka polimerowych mas plastycznych do obróbki przetłoczno-ściernej / Klepka Tomasz, Haratym Agnieszka // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 91-92
5 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers / Głogowska Karolina, Benčo Stanislav, Hajek Jaroslav // W: PRO-TECH-MA 2017 - SURFACE ENGINEERING 2017, International Scientific Conference, 20-23 June 2017, Bardejov Spa, Slovakia : [conference proceedings] - 2017, s. 34-35
6 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 223-226
7 Innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne / Klepka Tomasz // W: Konferencja Media-Marketing-Marka "Nowoczesne trendy w marketingu 2017", 30 czerwca 2017, Lublin, Polska - 2017
8 Nev method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 141-142
9 NEWEX Project – research issues and other activities / Sikora Janusz // W: PRO-TECH-MA 2017 - SURFACE ENGINEERING 2017, International Scientific Conference, 20-23 June 2017, Bardejov Spa, Slovakia : [conference proceedings] - 2017, s. 86-87
10 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej / Majewski Łukasz, Mańko Paweł // W: TYGIEL 2017 : 9 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 : [ abstrakty] - 2017, s. 223-223
11 Polietylen małej gęstości modyfikowany napełniaczem organicznym / Głogowska Karolina // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 60-62
12 Sprawność wydajnościowa i energetyczna procesu wytłaczania porującego / Garbacz Tomasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 18-18
13 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // W: PRO-TECH-MA 2017-Surface Engineering 2017 - 2017
14 Własciwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z polietylenu wtwórnego / Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz, Mencel Kinga // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 11-11
15 Wpływ krotności przetwórstwa na palność poliamidu 6 / Mencel Kinga, Czarnecka-Komorowska Dorota, Garbacz Tomasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 31-31
16 Wpływ wybranych środków opóźniających palenie na palność wytłoczyny z polietylenu małej gęstości / Samujło Bronisław // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 125-126
17 Wpływ wybranych środków porujących na właściwości fizykalne polilaktydu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 28-28
18 Wybrane właściwości geometryczne kształtek polimerowych wytwarzanych w procesie termoformowania / Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 127-130

Rozdzialy(6)

1 Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 95-111 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 59-69
3 Modification of polyolefines with organic fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 47-58
4 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej na podstawie analizy deformacji cienkościennego elementu powłokowego / Mańko Paweł, Majewski Łukasz // W: Aktualne zagadnienia technologii materiałów; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 126-146
5 Quality evaluation of moulded parts produced with regranulate after technological tests / Dulebova Ludmila, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // W: Bezpečnosť-kvalita-spoľahlivosť : 8 Medzinárodná Vedecká Konferencia, Košice 2017; [Red:] Dulebová Martina - Koszyce: Technická Univerzita Strojnicka Fakulta, 2017, s. 72-78
6 Verification of the capability of the plastic moulded piece production process / Dulebova Ludmila, Sikora Janusz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 19-31