Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Automatyki i Metrologii
Jednostka nadrzędna: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Liczba autorów: 10
Łączna liczba publikacji: 157
w tym we współpracy z zagranicą: 12

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(60)

1 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1501-1503 [MNiSW: 7]
2 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów / Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 3, vol. 58, s. 256-259 [MNiSW: 7]
3 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe / Gooneratne Chinthaka P., Kurnicki Adam, Yamada Sotoshi , Mukhopadhyay Subhas C. , Kosel Jürgen // PLOS ONE - 2013, nr 11, vol. 8, s. 1-14 [MNiSW: 40]
4 Applications of regression methods to humidity sensors calibration / Majewski Jacek, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 252, s. 101-106 [MNiSW: 5]
5 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej / Lozbin Viktor, Sikora Jarosław, Bylicki Piotr, Kuba V. V. // TERMOELEKTRIČESTVO - 2011, nr 3, s. 43-50
6 A comparison between integer order and non-integer order controllers applied to a water levelling system / Kania Bartosz, Dziwiński Tomasz, Bauer Waldemar , Zagórowska Marta, Baranowski Jerzy // AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE - 2014, nr 2, vol. 18, s. 71-82
7 Cross-sensitivity of hydrogen sensors to relative humidity / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 128-131 [MNiSW: 14]
8 A current sink controlled by two reference voltages / Jabłoński Sylwester, Sikora Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 154-156 [MNiSW: 14]
9 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 10, vol. 59, s. 1020-1022 [MNiSW: 7]
10 Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2016, nr 7, s. 3-9 [MNiSW: 6]
11 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback / Pawłowski Eligiusz // MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY - 2017, nr 5, vol. 28, s. 054004-054013 [MNiSW: 35]
12 Determination of parameters of the Peltier module without interference in its structure / Toborek Krzysztof, Błażewicz Artur // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 57-65 [MNiSW: 5]
13 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules / Majewski Jacek, Malachivskyy Petro // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2012, nr 6, s. 50-51 [MNiSW: 6]
14 An experimental investigation into the positioning accuracy of low-cost GPS receivers in LabVIEW environment / Pawłowski Eligiusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 47, s. 139-142 [MNiSW: 10]
15 Galvanic isolation circuit for measuring systems operating in environments with strong electromagnetic disturbances / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. R.92, s. 42-44 [MNiSW: 14]
16 Humidity measurement in carbon dioxide with capacitive humidity sensors at low temperature and pressure / Lorek Andreas, Majewski Jacek // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-11 [MNiSW: 30]
17 The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 70-73 [MNiSW: 14]
18 Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej / Tatarczak Jarosław, Sikora Jarosław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 489-496 [MNiSW: 9]
19 A LabView-based hot cathode electron source simulator with no-boundary condition computation method / Kania Bartosz // INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS - 2016, nr 6, vol. 29, s. 1149-1160 [MNiSW: 15]
20 Low humidity characteristics of polymer-based capacitive humidity sensors / Majewski Jacek // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2017, nr 4, vol. 24, s. 607-616 [MNiSW: 20]
21 Manipulator development for telediagnostics / Kurnicki Adam, Stańczyk Bartłomiej, Kania Bartosz // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - 2014, nr 9, vol. 8, s. 1416-1420
22 Measurement methods for size and charge distributions of electrosprayed water droplets / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 177-180 [MNiSW: 10]
23 Measurement techniques concerning droplet size distribution of electrosprayed water / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 300-302 [MNiSW: 10]
24 Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 38-41 [MNiSW: 14]
25 Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated water / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9b, vol. 88, s. 253-255 [MNiSW: 15]
26 Metoda zmniejszenia wartości błędu uśredniania w systemie pomiarowym wykorzystującym przetwornik „napięcie-częstotliwość” / Warda Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 11, vol. 57, s. 1297-1300 [MNiSW: 7]
27 Metody symulacji przetwornika z impulsowym sygnałem wyjściowym modulowanym częstotliwościowo / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 599-602 [MNiSW: 7]
28 Needle type GMR sensor in biomedical applications / Kurnicki Adam // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 297-299 [MNiSW: 10]
29 New method of determining electric and thermal characteristics of Peltier device / Lozbin Viktor, Bylicki Piotr, Cuba V. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 303-305 [MNiSW: 10]
30 A novel circuit for independent control of electron energy and emission current of a hot cathode electron source / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY - 2011, nr 6, vol. 25, s. 689-692 [MNiSW: 30]
31 On-site calibration system for trace humidity sensors / Hübert Thomas, Tiebe Carlo, Detjens Marc, Majewski Jacek // MEASUREMENT - 2016, vol. 91, s. 251-257 [MNiSW: 30]
32 Patient autodiagnostic system with activity detection / Szczepaniak Leszek // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2017, nr 4, vol. 17, s. 19-26 [MNiSW: 7]
33 Polymer-based sensors for measurement of low humidity in air and industrial gases / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 74-77 [MNiSW: 14]
34 Porównywanie częstotliwości wzorcowych w środowisku LabView / Pawłowski Eligiusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 34, s. 53-62 [MNiSW: 4]
35 Poszukiwania źródeł energii geotermalnej z wykorzystaniem spektrometrii mas / Kowaluk Jarosław, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 31-33 [MNiSW: 2]
36 Prawne, techniczne i metrologiczne skutki oddziaływania zewnętrznym polem silnego magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 9, vol. 93, s. 124-129 [MNiSW: 14]
37 Problems with microprocessor voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converters implementation / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 46-49 [MNiSW: 14]
38 Propagowanie elektrotechniki w latach 20 i 30 XX wieku na przykładzie Samouczków technicznych wydawnictwa Brunona Kotuli / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 43, s. 117-122 [MNiSW: 10]
39 Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 124-127 [MNiSW: 14]
40 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 11, vol. 58, s. 937-940 [MNiSW: 7]
41 Selected methods of converting solar energy into electricity - comparative analysis / Gawkowski Kamil, Sikora Jarosław // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-7
42 Selected topics in design and application of a robot for remote medical examination with the use of ultrasonography and ascultation from the perspective of the ReMeDi project / Arent Krzysztof, Cholewiński Mateusz, Chojnacki Łukasz, Domski Wojciech, Drwięga Michał, Jakubiak Janusz, Janiak Mariusz, Kreczmar Bogdan, Kurnicki Adam, Stańczyk Bartłomiej, Szczęśniak-Stańczyk Dorota // JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS - 2017, nr 2, vol. 11, s. 82-94 [MNiSW: 12]
43 Simulation tests on errors of the measuring path with a frequency carrier of information / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 607-609 [MNiSW: 7]
44 Stabilizacja wybranych parametrów strumienia termoelektronów w gazowych źródłach jonów / Kuś Dariusz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 15-17 [MNiSW: 2]
45 Symulacja metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez przetwornik "napięcie-częstotliwość" / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 62-65 [MNiSW: 14]
46 Symulacja przetwarzania w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji w LabVIEW / Warda Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 603-606 [MNiSW: 7]
47 Symulacja przetwornika „napięcie-częstotliwość” w LabVIEW / Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 11, vol. 90, s. 133-136 [MNiSW: 10]
48 Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 78-81 [MNiSW: 15]
49 Symulator układu korekty składowej stałej napięcia wejściowego przetwornika „napięcie-częstotliwość ” zrealizowany w LabVIEW / Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 52-54 [MNiSW: 14]
50 Symulator źródła elektronów z gorącą katodą / Kania Bartosz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 54-57 [MNiSW: 7]
51 System identification of a hot cathode electron source: Time domain approach / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // AIP ADVANCES - 2018, nr 11, vol. 8 [MNiSW: 25]
52 Układ sterowania manipulatorem do zdalnej diagnostyki USG / Kurnicki Adam, Stańczyk Bartłomiej // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA - 2018, nr z.196, s. 541-550
53 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 36-38 [MNiSW: 3]
54 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 99-102 [MNiSW: 14]
55 Weighted least-squares polynomial approxaimation employed to RH sensors calibration points / Majewski Jacek, Boyko Oksana // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 219-226 [MNiSW: 5]
56 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 357-359 [MNiSW: 7]
57 Wybrane problemy z oszacowaniem błędu przetwarzania w torze z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 272-274 [MNiSW: 10]
58 Wykorzystanie stanu przejściowego jonizacji impulsowej do pomiaru wysokiej próżni / Szczepaniak Leszek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 299-301 [MNiSW: 10]
59 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 360-363 [MNiSW: 7]
60 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi / Arent Krzysztof, Szczęśniak-Stańczyk Dorota, Stańczyk Bartłomiej, Cholewiński Mateusz, Chojnacki Łukasz, Domski Wojciech, Drwięga Michał, Jakubiak Janusz, Janiak Mariusz, Kreczmer Bogdan, Kurnicki Adam // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA - 2016, vol. T.1 (z.195), s. 187 -198

Monografie (1)

1 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów / Lozbin Viktor, Wójcik Waldemar, Bylicki Piotr, Zyska Tomasz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, 260 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (31)

1 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] / Sikora Jarosław, Jabłoński Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2240-2240 [MNiSW: 25]
2 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2162-2162 [MNiSW: 15]
3 Metoda adaptacyjnej poprawy dokładności przetwarzania w przetworniku częstotliwość-kod [Nr zgłoszenia 400997] / Warda Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 51-52 [MNiSW: 2]
4 Metoda adaptacyjnej poprawy dokładności przetwarzania w przetworniku częstotliwość-kod [Patent nr (11) 221657 (21) 400997] / Warda Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 5, s. 346-346 [MNiSW: 30]
5 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 17, s. 10-10 [MNiSW: 2]
6 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Patent nr (11) 229088 (21) 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1938-1938 [MNiSW: 30]
7 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 15, s. 37-38 [MNiSW: 2]
8 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 221702 (21) 397818]] / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 5, s. 346-346 [MNiSW: 30]
9 Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera / Lozbin Viktor, Toborek Krzysztof, Bylicki Piotr, Vitali Kuba // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 21 (986), s. 38-38 [MNiSW: 2]
10 Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera [Patent nr (11) 218599 (21) 390920] / Lozbin Viktor, Toborek Krzysztof, Bylicki Piotr, Kuba V. V. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 22-22 [MNiSW: 25]
11 Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 34-34 [MNiSW: 2]
12 Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu [ Patent nr (11) 219993 (21) 394352 ] / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1798 [MNiSW: 25]
13 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 444-444 [MNiSW: 30]
14 Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] / Warda Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 594-594 [MNiSW: 30]
15 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym / Majewski Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 38-38 [MNiSW: 2]
16 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] / Majewski Jacek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1798 [MNiSW: 25]
17 Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych / Majewski Jacek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 532-532 [MNiSW: 25]
18 Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Warda Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 50-50 [MNiSW: 2]
19 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2237-2237 [MNiSW: 25]
20 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 9 (1000), s. 28-28 [MNiSW: 2]
21 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1799-1799 [MNiSW: 25]
22 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 37-37 [MNiSW: 2]
23 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] / Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 3, s. 548-548 [MNiSW: 25]
24 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1220-1220 [MNiSW: 30]
25 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 35-36
26 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 54-54 [MNiSW: 2]
27 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2448-2448 [MNiSW: 25]
28 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 23, s. 32-32 [MNiSW: 2]
29 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2811-2811 [MNiSW: 30]
30 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza / Lozbin Viktor, Bylicki Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 1 (992), s. 33-33 [MNiSW: 2]
31 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza [patent nr 218000] / Lozbin Viktor, Bylicki Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2236-2236 [MNiSW: 25]

Referaty (40)

1 Adaptive correction of the quantisation error in the frequency-to-code converter / Warda Piotr // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) 2017 : [abstracts] - 2017, s. 39-39
2 An algorithm for synchronizing a local reference generator to A1 PPS GPS signal / Pawłowski Eligiusz // W: Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, PPM 2015, Kościelisko, 07-10 June 2015 - 2015, s. 150-153
3 Badania identyfikacyjne wybranych parametrów źródła elektronów z gorącą katodą / Kania Bartosz // W: Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 29-30 stycznia 2016 r., Lublin - 2016
4 Cross-sensitivity of hydrogen safety sensors to relative humidity / Majewski Jacek // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 74-74
5 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // W: XI Konferencja WZEE 2013 Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, 27-30 wrzesień , Rzeszów - Czarna - 2013
6 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules / Majewski Jacek, Malachivskyy Petro // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 71-71
7 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition / Pawłowski Eligiusz // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors - COE 2014, Łódź, June 22-25, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 36-36
8 Error of conversion of "physical quantity-to-frequency" converter output signal / Warda Piotr // W: 14th International Conference on Optical and Electronics Sensors COEʹ 2016,19-22 June 2016, Gdańsk : book of abstracts - 2016, s. 64-64
9 Estimation the output parameters of a thermionic energy converter / Kania Bartosz, Kovaliuk J., Kuś Dariusz, Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek, Warda Piotr // W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Prózniowego, 6-9.09.2016, Trzebnica : [ książka abstraktów] - 2016, s. 47-47
10 Galvanic isolation circuit for measuring systems in strong electromagnetic disturbances environment / Pawłowski Eligiusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 77-78
11 Implementacja metody detekcji natężenia prądu termoemisji elektronowej w sterowaniu termoemisyjnym źródem elektronów / Kania Bartosz // W: Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 3-4 lutego 2017 r., Lublin - 2017
12 Influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive Watt-Hour meter / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 80-80
13 Measurement data transmission in the presence of electromagnetic fields / Warda Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 42-42
14 Measurement methods for size and charge distributions of electrosprayed water droplets / Majewski Jacek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 136-136
15 Measurement techniques concerning droplet size distribution of electrosprayed water / Majewski Jacek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 109-109
16 Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 70-70
17 Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated water / Majewski Jacek // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 101-102
18 Metody regulacji natężenia prądu termoemisji elektronowej w źródłach elektronów z gorącą katodą / Kania Bartosz // W: Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 31 stycznia - 1 lutego 2014 r., Lublin - 2014
19 Mikroprocesorowy regulator prądu jonizującego / Kania Bartosz // W: Letnie Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 13-14 czerwca 2014 r., Lublin - 2014
20 Needle type GMR sensor in biomedical applications / Kurnicki Adam // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 108-108
21 Nonlinear PID controller for ionisation gauge / Kania Bartosz // W: International Interdisciplinary PHD Workshop IIPHDW 2017, September 9-11, 2017, Łódź, Poland - Łódź, 2017, s. 45-50
22 Numeryczna metoda wyznaczania prądu elektronowego przy nieznanych warunkach brzegowych / Kania Bartosz // W: Letnie Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 19-20 czerwca 2015 r., Lublin - 2015
23 Polymer-based sensors for measurement of low humidity in air and industrial gases / Majewski Jacek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 84-84
24 Power grid frequency measurement in LabVIEW environment using the least mean squares method to signal phase approximation in the presence of noise / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 87-87
25 Problems with estimation of the conversion error in a slotted line with a frequency data carrier / Warda Piotr // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 158-158
26 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2015), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015 : [abstracts] - 2015, s. 106-106
27 Recorder of variable frequency signal / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 64-64
28 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego / Pawłowski Eligiusz // W: 9 Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012: [Tezi dopovidej] - 2012, s. 252-253
29 A simulation investigation into the signal reconstruction accuracy of the transducer with pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 29 August-01 September 2016, Międzyzdroje : [Abstrakty] - 2016, s. 84-84
30 Software-based method of increasing the effective resolution of a measurement chain for a transducer with a pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 - 2017, s. 84-84
31 Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym / Pawłowski Eligiusz // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 78-78
32 Symulator źródła elektronów z gorącą katodą / Kania Bartosz // W: Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 31 stycznia 2015 r., Lublin - 2015
33 System autodiagnostyki pacjenta z kontrolą aktywności / Szczepaniak Leszek // W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dni trzech Kultur w Medycynie, innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie, 20.10.2017, Lublin: [streszczenia] - 2017, s. 92-93
34 Thermal heat - balance mode Flow- to-Frequency Converter / Pawłowski Eligiusz // W: 14th International Conference on Optical and Electronics Sensors COEʹ 2016,19-22 June 2016, Gdańsk : book of abstracts - 2016, s. 68-68
35 Using transient of pulse ionization to high vacuum measurement / Szczepaniak Leszek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 63-63
36 Voltage-to-frequency converter simulation in LabVIEW / Warda Piotr // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors - COE 2014, Łódź, June 22-25, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 37-37
37 Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors’ calibration points / Majewski Jacek, Boyko Oksana // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2012 oraz Letnia Szkoła Metod Numerycznych, 9-11.07.2012, Lublin - 2012, s. 123-124
38 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // W: 6 Kongres Metrologii - Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz, 19-22 czerwca 2013 r. - 2013, s. 185-186
39 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // W: 6 Kongres Metrologii - Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz, 19-22 czerwca 2013 r. - 2013, s. 173-174
40 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy / Pawłowski Eligiusz // W: VII Kongres Metrologii, Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych, 28.06.-01.07. 2016, Lublin-Nałęczów : materiały konferencyjne - 2016, s. 129-130

Rozdzialy(25)

1 Adaptive correction of the quantisation error in the frequency-to-code converter / Warda Piotr // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 226-231 [MNiSW: 15]
2 Current source with controlled power supply voltage / Sikora Jarosław // W: Electron Technology Conference 2013 : 11th Conference on Electron Technology [WOS]; [Red:] Szczepański P., Kisiel Ryszard, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham: SPIE, 2013, s. 1-7 .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X ; nr 8902) [MNiSW: 10]
3 Cyfrowe układy automatycznej regulacji natężenia prądu termoemisji elektronowej w źródłach elektronów z gorącą katodą / Kania Bartosz // W: Elektrotechnologie; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 59-75 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)
4 Development of a mobile platform for a remote medical teleoperation robot / Kurnicki Adam, Jakubiak Janusz, Drwięga Michał // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 1137-1142 [MNiSW: 15]
5 Digital processing of frequency-pulse signal in measurement system / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz, Dorozhovets Mykhaylo // W: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems [WOS]; [Red:] Mazur Damian, Gołębiowski Marek, Korkosz Mariusz - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 319-332 .- (Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN 1876-1100; nr 452) [MNiSW: 15]
6 Digital processing of frequency–pulse signal in measurement system / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz, Dorozhovets Mykhaylo // W: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems; [Red:] Mazur Damian, Gołębiowski Marek, Korkosz Mariusz - Cham: Springer , 2017, s. 319-332 .- (Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN 1876-1100; nr 452)
7 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition / Pawłowski Eligiusz // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors [WOS]; [Red:] Gołębiowski Jacek, Gozdur Roman - Bellingham: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9291) [MNiSW: 10]
8 Error of conversion of "physical quantity-to-frequency" converter output signal / Warda Piotr // W: 14th International Conference on Optical and Electronic Sensors, November [WOS]; [Red:] Jasiński Piotr - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10161) [MNiSW: 15]
9 Experimental study of a positioning accuracy with GPS receiver / Pawłowski Eligiusz // W: 12th Conference on Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE, 17-19 September 2015, Kielce ; [B.m.]: [B.w.], 2015, s. 278-283
10 Implementation and Evaluation of a Bilateral Teleoperation with Use of Wave Variables in the ReMeDi System for Remote Medical Examination / Kurnicki Adam, Cholewiński Mateusz, Stańczyk Bartłomiej, Arent Krzysztof // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 131-136 [MNiSW: 15]
11 LabVIEW implementation dc offset correction circuit in the u/f converter / Warda Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń]; [Red:] Kołtunowicz Tomasz - 2015,
12 Logical architecture of medical telediagnostic robotic system / Kurnicki Adam, Stańczyk Bartłomiej, Arent Krzysztof // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 200-205 [MNiSW: 15]
13 Measurement Data Transmission in the Presence of Electromagnetic Fields / Warda Piotr // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
14 Power grid frequency measurement in LabVIEW environment using the least mean squares method to signal phase approximation in the presence of noise / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
15 Projekt fazomierza mikroprocesorowego z funkcją pomiaru częstotliwości / Snopek Mateusz, Kania Bartosz // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii elektrycznej i mechatronicznej; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 21-31 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
16 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 20th International Conference on Methods and models in Automation and Robotics (MMAR) - 2015 [WOS]; IEEE , 2015, s. 909-914 [MNiSW: 15]
17 A simulation investigation into the signal reconstruction accuracy of the transducer with pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 762 -766 [MNiSW: 15]
18 Software-based method of increasing the effective resolution of a measurement for a transducer with a pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 745-750 [MNiSW: 15]
19 Termoemisyjne generatory energii elektrycznej – problemy, rozwiązania, zastosowania / Kania Bartosz // W: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa. T. 2; [Red:] Maciąg Kamil, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 220-231
20 Thermal heat-balance mode flow-to-frequency converter / Pawłowski Eligiusz // W: 14th International Conference on Optical and Electronic Sensors, November [WOS]; [Red:] Jasiński Piotr - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10161) [MNiSW: 15]
21 Thermionic emission controller with PID algorithm / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // W: 2016 MIXDES : proceedings of the 23rd International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" : 23-15 June, 2016, Łódź, Poland [WOS]; [Red:] Napieralski Andrzej - Łódź: Lodz University of Technology , 2016, s. 480-483 [MNiSW: 15]
22 Układ sterowania platformą mobilną z napędem różnicowym / Basak Emil, Kurnicki Adam // W: Problemy współczesnej inżynierii. T. 1, Elektrotechnika; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 9-13 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
23 Układ sterowania ramieniem robota o czterech stopniach swobody / Wcisło Marcin, Kurnicki Adam // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 116-123 .- (Konferencje-Politechnika Lubelska)
24 Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody / Kurnicki Adam // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 87-93
25 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla / Szczepaniak Leszek, Szczepaniak Jędrzej, Szewczyk Jarosław // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 134-139