Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 3
Łączna liczba publikacji: 16
w tym we współpracy z zagranicą: 4

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry / Hoła Bożena, Nowobilski Tomasz, Rudy Jarosław, Czarnocki Krzysztof // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, vol. 6, s. 95-101 [MNiSW: 13]
2 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works / Szer Iwona, Szer Jacek, Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES - 2018, nr 3, vol. 12, s. 71-77
3 Chromosome 1 amplification has similar prognostic value to del(17p13) and t(4;14)(p16;q32) in multiple myeloma patients: analysis of real-life data from the Polish Myeloma Study Group / Grzasko Norbert , Hajek Roman, Hus Marek, Chocholska Sylwia , Morawska Marta, Giannopoulos Krzysztof , Czarnocki Krzysztof, Druzd-Sitek Agnieszka , Pienkowska-Grela Barbara , Rygier Jolanta, Usnarska-Zubkiewicz Lidia , Dytfeld Dominik, Kubicki Tadeusz , Jurczyszyn Artur , Korpysz Maciej , Dmoszynska Anna // LEUKEMIA & LYMPHOMA - 2017, nr 0, vol. 0, s. 1-15 [MNiSW: 25]
4 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES - 2018, nr 3, vol. 12, s. 101-108
5 Metodyka badania parametrów środowiskowych w otoczeniu pracowników na rusztowaniu / Szer Iwona, Szer Jacek, Jabłoński Marek, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa, Hola Bożena, Czarnocki Krzysztof // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2018, nr 1, vol. 10, s. 35-40
6 Safety climate assessment and its impact on the productivity of construction enterprises / Czarnocki Krzysztof, Silveira F., Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ENGINEERING - 2018, nr 9, vol. 12, s. 1242-1247
7 Validation of the Polish version of Satisfaction with Asthma Treatment Questionnaire (SATQ) / Dońka Katarzyna, Czarnocki Krzysztof, Emeryk Andrzej // POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII - 2017, nr 1, vol. 34, s. 77-81 [MNiSW: 15]

Referaty (3)

1 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works / Szer Iwona, Szer Jacek, Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // W: International Scholarly and Scientific Research & Innovation : Conference Proceedings, March 12-13, 2018, Miami USA - 2018, s. 279-285
2 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // W: International Scholarly and Scientific Research & Innovation : Conference Proceedings, March 12-13, 2018, Miami USA - 2018, s. 363-369
3 Safety climate assessment and its impact on the productivity of construction enterprises / Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // W: International Scholarly and Scientific Research & Innovation : Conference Proceedings, March 12-13, 2018, Miami USA - 2018, s. 370-376

Rozdzialy(6)

1 Adaptation of the teaching method of programming for students of management and related fields of study / Juszczyk Marta, Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Aademy, 2018, s. 833-837 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
2 Forming an entrepreneurial mindset among k-12 pupils through business simulation games / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 1891-1894 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
3 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta, Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 3043-3049 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
4 Safety climate and its impact to the productivityof Polish construction enterprises / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // W: Contemporary issues in economy : proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods; [Red:] Balcerzak Adam P., Pietryka Ilona - Toruń: Institute of Economic Research, 2017, s. 48-57 .- (Contemporary Issues in Economy, ISSN 2544-2384; nr 9)
5 Scaffold use risk assessment model SURAM / Rebelo Mario, Laranjeira P., Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hola Bożena, Czarnocka Katarzyna // W: Occupational safety and hygiene VI : selected contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene (SHO 2018), Guimarães, Portugal, 26-27 March 2018; [Red:] Arezes Pedro M. , Baptista João Santos, Barroso Mónica P. , Carneiro Paula , Cordeiro Patricio, Costa Nélson, Melo Rui B. , Miguel A. S., Perestrelo Gonçalo - Boca Raton [et al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 335-340
6 Scaffold use risk assessment model for construction process safety / Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hoła Bożena, Rebelo Mario, Czarnocka Katarzyna // W: International Safety, Health, and People in Construction Conference “Towards better Safety, Health, Wellbeing, and Life in Construction” : conference proceedings; [Red:] Emuze Fidelis, Behm Mike - Bloemfointein: Department of Built Environment Central Universitty of Technology, 2017, s. 275-284