Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 2
Łączna liczba publikacji: 4
w tym we współpracy z zagranicą: 1