Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 7
Łączna liczba publikacji: 23
w tym we współpracy z zagranicą: 1

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Maik Robert // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 2, vol. 48, s. 373-375 [MNiSW: 9]
2 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 66-74 [MNiSW: 9]
3 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta / Skowron Stanisław, Karolina Broda // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 333-340 [MNiSW: 9]
4 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 1, vol. 47, s. 183-195 [MNiSW: 9]
5 Marketing internetowy jako jedno z narzędzi promocji produktów i usług / Dziwulski Jacek, Gardocka Aneta // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 101-118 [MNiSW: 6]
6 Media społecznościowe jako element strategii zarządzania relacjami z klientem w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 85-100 [MNiSW: 6]
7 Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 40, vol. 113, s. 47-59 [MNiSW: 9]
8 Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 123-135 [MNiSW: 9]
9 Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej / Walczyna Anna, Arent Anna, Droździel Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 106-113 [MNiSW: 9]
10 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 162-171 [MNiSW: 9]
11 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu / Jakubowski Marek, Baran Katarzyna // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 97-111 [MNiSW: 9]

Rozdzialy(12)

1 Analiza i ocena kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek // W: Nowe aspekty zarządzania organizacjami; [Red:] Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Grela Grzegorz - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2017, s. 89-95
2 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality / Droździel Paweł, Walczyna Anna, Arent Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 10009-10017 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
3 Percepcja wysiłku głosowego i obciążenia psychicznego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego - studium przypadku / Krause Marcin , Wojciechowska Krystyna // W: Ochrona zdrowia pracujących ; [Red:] Chmielewski Jarosław, Czarny-Dudziak Małgorzata, Pawlas Natalia - Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 183-194
4 Problematyka globalnej etyki informatycznej w kształceniu inżynierów / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Baran Katarzyna // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 99-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance / Łobaziewicz Monika // W: Information technology for management : new ideas and real solutions [WOS]; [Red:] Ziemba Ewa - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 120-136 .- ( Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348; nr 277) [MNiSW: 15]
6 The study of professional fate of graduates as a source of information about the learning-teaching process - example of Lublin University of Technology (Poland) / Droździel Paweł, Arent Anna, Walczyna Anna, Mazur-Sokół Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9994-10002 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
7 Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // W: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczo-społecznego rozwoju regionów; [Red:] Cisek Marek, Suchodolski Bartłomiej - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 9-21
8 Wizja menedżera przyszłości / Łobaziewicz Monika // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 23-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji / Dziwulski Jacek // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 11-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego; [Red:] Szpaderski Marcin, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 81-91
11 Wyzwania liderów organizacji w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnka Lubelska, 2017, s. 61-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym / Wojciechowska Krystyna, Walczyna Anna, Krause Marcin // W: Ochrona zdrowia pracujących ; [Red:] Chmielewski Jarosław, Czarny-Dudziak Małgorzata, Pawlas Natalia - Kielce: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 127-138