Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 7
Łączna liczba publikacji: 39
w tym we współpracy z zagranicą: 1

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Determinanty wyboru galerii handlowej, jako element procesu podejmowania decyzji zakupowej klienta / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 74-97 [MNiSW: 6]
2 Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Maik Robert // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 2, vol. 48, s. 373-375
3 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 66-74 [MNiSW: 9]
4 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta / Skowron Stanisław, Karolina Broda // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 333-340 [MNiSW: 9]
5 Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2018, nr 52/3, s. 29-38 [MNiSW: 9]
6 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 1, vol. 47, s. 183-195
7 Logistyczna obsługa klienta i jej znaczenie z perspektywy strategii organizacji / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 44-60 [MNiSW: 6]
8 Marketing internetowy jako jedno z narzędzi promocji produktów i usług / Dziwulski Jacek, Gardocka Aneta // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 101-118 [MNiSW: 6]
9 Media społecznościowe jako element strategii zarządzania relacjami z klientem w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 85-100 [MNiSW: 6]
10 Metoda oceny potencjału rozwojowego klastra z perspektywy innowacyjnej / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2018, nr 120, s. 171-181 [MNiSW: 11]
11 Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2018, nr 45, vol. 118, s. 69-76 [MNiSW: 9]
12 Rola i funkcjonowanie systemów CRM w zarządzaniu organizacjami / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 9, s. 183-191 [MNiSW: 9]
13 Systemy motywacji pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 40, vol. 113, s. 47-59 [MNiSW: 9]
14 Systemy obiegu dokumentów jako narzędzia usprawniające zarządzanie wiedzą w organizacji / Skowron Stanisław, Nerkowski Cezary // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 99-114 [MNiSW: 6]
15 Wizerunek marki a proces podejmowania decyzji przez konsumentów / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 11, s. 110-119 [MNiSW: 9]
16 Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2018, nr 19, s. 7-18 [MNiSW: 13]
17 Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 123-135
18 Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej / Walczyna Anna, Arent Anna, Droździel Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 106-113 [MNiSW: 9]
19 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 173-179 [MNiSW: 9]
20 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim / Dziwulski Jacek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 162-171 [MNiSW: 9]
21 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu / Jakubowski Marek, Baran Katarzyna // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 97-111

Monografie (1)

1 Ograničeniâ i vozmožnosti modelirovaniâ professional`noj deâtel`nosti rabotaûŝih / Jakubowski Marek.- Kijów: LAP Lambert Academic Publishing , 2017, 79 s.

Rozdzialy(17)

1 Analiza i ocena kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek // W: Nowe aspekty zarządzania organizacjami; [Red:] Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Grela Grzegorz - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2017, s. 89-95
2 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality / Droździel Paweł, Walczyna Anna, Arent Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 10009-10017 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
3 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2154-2160 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
4 Oprogramowanie platform edukacyjnych Open Source jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą w organizacji / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // W: Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności : monografia; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 205-211
5 Percepcja wysiłku głosowego i obciążenia psychicznego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego - studium przypadku / Krause Marcin , Wojciechowska Krystyna // W: Ochrona zdrowia pracujących ; [Red:] Chmielewski Jarosław, Czarny-Dudziak Małgorzata, Pawlas Natalia - Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 183-194
6 Problematyka globalnej etyki informatycznej w kształceniu inżynierów / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Baran Katarzyna // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 99-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Problemy i wyzwania w badaniu organizacji / Skowron Stanisław // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 21-28 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance / Łobaziewicz Monika // W: Information technology for management : new ideas and real solutions [WOS]; [Red:] Ziemba Ewa - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 120-136 .- ( Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348; nr 277) [MNiSW: 15]
9 The study of professional fate of graduates as a source of information about the learning-teaching process - example of Lublin University of Technology (Poland) / Droździel Paweł, Arent Anna, Walczyna Anna, Mazur-Sokół Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9994-10002 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
10 Verification of the ects credits`assignment correctness based on the students`opinion / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2145-2153 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
11 Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // W: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczo-społecznego rozwoju regionów; [Red:] Cisek Marek, Suchodolski Bartłomiej - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 9-21
12 Wizja menedżera przyszłości / Łobaziewicz Monika // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 23-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Wpływ portalu korporacyjnego na zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie systemu CMS Joomla / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 201-210 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji / Dziwulski Jacek // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 11-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego; [Red:] Szpaderski Marcin, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 81-91
16 Wyzwania liderów organizacji w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnka Lubelska, 2017, s. 61-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym / Wojciechowska Krystyna, Walczyna Anna, Krause Marcin // W: Ochrona zdrowia pracujących ; [Red:] Chmielewski Jarosław, Czarny-Dudziak Małgorzata, Pawlas Natalia - Kielce: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 127-138