Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 2
Łączna liczba publikacji: 6
w tym we współpracy z zagranicą: 1

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Marketing internetowy jako jedno z narzędzi promocji produktów i usług / Dziwulski Jacek, Gardocka Aneta // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 101-118 [MNiSW: 6]
2 Media społecznościowe jako element strategii zarządzania relacjami z klientem w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2017, nr 1, s. 85-100 [MNiSW: 6]

Rozdzialy(4)

1 Analiza i ocena kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją branży telekomunikacyjnej / Dziwulski Jacek // W: Nowe aspekty zarządzania organizacjami; [Red:] Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz, Grela Grzegorz - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2017, s. 89-95
2 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance / Łobaziewicz Monika // W: Information technology for management : new ideas and real solutions [WOS]; [Red:] Ziemba Ewa - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 120-136 .- ( Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348; nr 277) [MNiSW: 15]
3 Wykorzystanie działań marketingowych w zarządzaniu organizacją non profit na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego; [Red:] Szpaderski Marcin, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 81-91
4 Wyzwania liderów organizacji w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnka Lubelska, 2017, s. 61-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)