Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
Jednostka nadrzędna: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Liczba autorów: 16
Łączna liczba publikacji: 223
w tym we współpracy z zagranicą: 8

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(123)

1 100 lat ZSE w Lublinie / Wancerz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 11-12
2 15 lat z konkursem Mistrz Komputera / Głos Hanna, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Szum Anna // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 41, s. 33-34
3 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 91, s. 133-142 [MNiSW: 9]
4 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej / Wancerz Marek, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2017, nr 3, s. 20-26 [MNiSW: 11]
5 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym / Połecki Zbigniew, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 47-49 [MNiSW: 11]
6 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego / Miller Piotr, Wancerz Marek // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 32, s. 59-62 [MNiSW: 4]
7 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe / Kacejko Piotr, Miller Piotr // ACTA ENERGETICA - 2011, nr 4, s. 47-56 [MNiSW: 4]
8 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 234-243 [MNiSW: 10]
9 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms / Gryniewicz-Jaworska Michalina // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2015, nr 1, vol. 15, s. 19-22 [MNiSW: 8]
10 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers / Kacejko Piotr, Machowski Jan // ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH - 2018, vol. 155, s. 289-295
11 Aspekty wykorzystania kogeneracji i generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii / Zuchora Konrad // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2017, vol. 53, s. 151-154 [MNiSW: 10]
12 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 / Kacejko Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 3, s. 55-58 [MNiSW: 5]
13 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 / Kacejko Piotr // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2013, nr 3, s. 256-259 [MNiSW: 4]
14 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 7, s. 3-12 [MNiSW: 5]
15 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 8, s. 3-12 [MNiSW: 5]
16 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 1, vol. 134, s. 72-78
17 Compensation of 110kV cable lines-possibilities and limitation / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // ACTA ENERGETICA - 2015, nr 3, s. 26-33 [MNiSW: 7]
18 The concept of using evolutionary algorithms as tools for optimal planning of multimodal composition in the didactic texts / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, vol. 8, s. 83-89 [MNiSW: 5]
19 Concept of using heuristic methods in the optimization of electric power systems / Gryniewicz-Jaworska Michalina // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2016, nr 4, vol. 5, s. 69-72 [MNiSW: 12]
20 Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2012, nr 10, s. 8-13 [MNiSW: 5]
21 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, vol. 10, s. 244-253 [MNiSW: 4]
22 Databases used in an application designed to calculate protection settings for medium voltage bays / Miller Piotr, Wancerz Marek // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, vol. 12, s. 185-195 [MNiSW: 4]
23 Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe / Koczorowska-Gazda Agata, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 68-74 [MNiSW: 11]
24 Dobór urządzeń kompensacyjnych dla farmy wiatrowej przyłączonej do sieci 110 Kv / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 47-50 [MNiSW: 7]
25 Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 32, s. 11-14 [MNiSW: 4]
26 Dopuszczalny obszar pracy bloku wytwórczego z transformatorem o przekładni regulowanej pod obciążeniem / Machowski Jan, Kacejko Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2015, nr 4, vol. 83, s. 3-11 [MNiSW: 6]
27 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych / Pijarski Paweł, Rzepecki Adam, Wydra Michał // RYNEK ENERGII - 2014, nr 2, vol. 111, s. 69-74 [MNiSW: 9]
28 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2012, nr 6, s. 3-9 [MNiSW: 10]
29 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych / Kacejko Piotr, Wydra Michał // RYNEK ENERGII - 2011, nr 2, vol. 93, s. 25-30 [MNiSW: 10]
30 Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięć / Rzepecki Adam // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 45-48 [MNiSW: 2]
31 Generation level matching to the transmission capability of overhead lines / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // ACTA ENERGETICA - 2013, nr 1/14, vol. R. 5, s. 43-49 [MNiSW: 6]
32 History management of data – slowly changing dimensions / Wancerz Marek, Wancerz Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 3, s. 55-56 [MNiSW: 3]
33 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 75-80 [MNiSW: 11]
34 Ile powinien kosztować magazyn energii? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2017, nr 2, s. 51-55 [MNiSW: 11]
35 Impedance method used to calculate initial switching currents in transmission networks and generator real power / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 3, s. 42-52 [MNiSW: 20]
36 Influence of automatic control of a tap changing step-up transformer on power capability area of generating unit / Machowski Jan, Kacejko Piotr // ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH - 2016, vol. 140, s. 46-53 [MNiSW: 30]
37 Information Support of Optimal Control of Modes of Electric Systems with Renewable Energy Sources / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Kulyk Volodymyr V. , Bartetska Iryna A. , Buslavets Olga A. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 21-26 [MNiSW: 10]
38 Integral index of operation quality for evaluation of impact of distributive generation sources on electric network modes / Lezhniuk Petro D., Komar Vyacheslav O., Gryniewicz-Jaworska Michalina, Sobchuk Dmytro S., Teptia Vira V. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 65-71 [MNiSW: 10]
39 Issues of reactive power management in distributed energy sources / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Gałązka Karolina, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ACTA ENERGETICA - 2017, nr 3, vol. 32, s. 176-181 [MNiSW: 7]
40 Jednostki transformatorowe 400/110kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek, Ziółek Paweł // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 109-114 [MNiSW: 9]
41 Kompensacja linii kablowych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 42, s. 151-154 [MNiSW: 10]
42 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, nr 82, s. 189-198 [MNiSW: 9]
43 Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2013, nr 1, s. 16-20 [MNiSW: 9]
44 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 11]
45 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2012, nr 23, s. 29-33 [MNiSW: 5]
46 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 10, vol. 87, s. 272-280 [MNiSW: 15]
47 LAN interconnections applied to transmit data between remote control devices in power industry installations / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, vol. 11, s. 293-303 [MNiSW: 4]
48 Looking for the optimal location for wind farms / Montusiewicz Jerzy, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Pijarski Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 135-142 [MNiSW: 10]
49 Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSE / Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2013, nr 3, s. 39-44 [MNiSW: 9]
50 Metody modelowania układów HVDC w obliczeniach zwarciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 90, s. 136-148 [MNiSW: 9]
51 Minimalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej odbiorcy przemysłowego / Połecki Zbigniew, Michalak Grzegorz // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 3, s. 25-26 [MNiSW: 5]
52 Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej-wybrane aspekty problematyki obliczeniowej / Wancerz Marek, Kacejko Piotr // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, nr 70, s. 9-16 [MNiSW: 4]
53 Minimization of active power losses in a power transmission system - selected aspects of the computation problem scope / Wancerz Marek, Kacejko Piotr // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, vol. 10, s. 254-263 [MNiSW: 4]
54 Mistrz Komputera / Głos Hanna, Szum Anna, Gryniewicz-Jaworska Michalina // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 1, vol. 38, s. 25-27
55 Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sources / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 247-250 [MNiSW: 10]
56 Modelowanie automatyki stacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych dla standardu IEC 61850 / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 90, s. 79-88 [MNiSW: 9]
57 Modelowanie systemu elektroenergetycznego z użyciem standardu CIM IEC 61970 / Rzepecki Adam // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 47-50 [MNiSW: 7]
58 Modelowanie transformatorów z regulacją skośną przekładni w obliczeniach zwarciowych / Kacejko Piotr, Machowski Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 1-5 [MNiSW: 14]
59 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną / Jędrychowski Robert, Kacejko Piotr, Wydra Michał, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 28-32 [MNiSW: 10]
60 Monitoring of electrical quantities in final circuits of electrical installations / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, vol. 13, s. 268-277 [MNiSW: 6]
61 Monitorowanie pracy wybranych obwodów instalacji elektrycznych / Jędrychowski Robert, Kusyk Szymon // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, nr 82, s. 135-142 [MNiSW: 9]
62 Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 107-112 [MNiSW: 11]
63 Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, vol. 88, s. 27-31 [MNiSW: 15]
64 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 5]
65 Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych / Kacejko Piotr, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 32-35 [MNiSW: 10]
66 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN / Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2014, nr 4, s. 95-100 [MNiSW: 9]
67 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 9, s. 20-26 [MNiSW: 6]
68 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 (105), vol. 105, s. 42-47 [MNiSW: 9]
69 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia / Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire, Kacejko Piotr, Sobierajski Marian // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 11-16 [MNiSW: 10]
70 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej / Sobierajski Marian, Kacejko Piotr, Robak Sylwester // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 55-63 [MNiSW: 10]
71 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Sobierajski Marian, Robak Sylwester // RYNEK ENERGII - 2012, nr 3 (100), vol. 100, s. 44-52 [MNiSW: 10]
72 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ACTA ENERGETICA - 2014, nr 3, s. 66-72 [MNiSW: 6]
73 Optimization in the electric power engineering - problems and challenges / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2015, nr 4, vol. 15, s. 143-148 [MNiSW: 8]
74 Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 28-31 [MNiSW: 10]
75 Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system windex i zewnętrzne moduły obliczeniowe / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 33, s. 75-78 [MNiSW: 4]
76 Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru obiektów elektroenergetycznych / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2011, nr 3, vol. 0, s. 103-108 [MNiSW: 10]
77 Organizacja wymian danych z wykorzystaniem łączy LAN w obiektach elektroenergetycznych / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, nr 74, s. 43-50 [MNiSW: 4]
78 Overhead transmission line sag estimation using a simple optomechanical system with chirped fiber Bragg gratings. Pt 1, Preliminary measurements / Wydra Michał, Kisała Piotr, Harasim Damian, Kacejko Piotr // SENSORS - 2018, nr 1, vol. 18
79 PLC-based survellance system for electrical installations in buildings / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, vol. 12, s. 196-205 [MNiSW: 4]
80 Potencjalne możliwości wytwórcze farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego / Gluba Monika, Wydra Michał, Kacejko Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 15-17 [MNiSW: 2]
81 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 , vol. 105, s. 23-28 [MNiSW: 9]
82 Power system stability enhancement by WAMS-based supplementary control of multi-terminal HVDC networks / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Nogal Ł., Wancerz Marek // CONTROL ENGINEERING PRACTICE - 2013, nr 5, vol. 21, s. 583-592 [MNiSW: 35]
83 Power system state estimation accuracy enhancement using temperature measurements of overhead line con ductors / Wydra Michał, Kacejko Piotr // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2016, nr 2, vol. 23, s. 183-192 [MNiSW: 20]
84 Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy Prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej / Kacejko Piotr, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 29-36 [MNiSW: 10]
85 Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn / Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 56-61 [MNiSW: 11]
86 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym / Kacejko Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 289-291 [MNiSW: 15]
87 Problematyka pracy źródeł PV przy zmianach i zanikach napięcia w sieci niskiego napięcia / Wancerz Marek, Miller Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 7, vol. 85, s. 3-9 [MNiSW: 6]
88 Problematyka wyznaczania i ewidencji parametrów linii WN z wykorzystaniem baz danych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, nr 74, s. 127-136 [MNiSW: 4]
89 Problems of reactive power compensation of 110 KV line cable / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2017, nr 3, vol. 3, s. 163-172
90 Prosument - krajobraz po bitwie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 40-44 [MNiSW: 11]
91 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2014, nr 5, vol. 114, s. 83-89 [MNiSW: 9]
92 Przegląd wybranych metod ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 4, s. 32-34 [MNiSW: 3]
93 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Pijarski Paweł // ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ - 2011, nr 3, vol. 9, s. 25-45
94 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Machowski Jan // RYNEK ENERGII - 2012, nr 4, s. 28-37 [MNiSW: 10]
95 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego / Wancerz Marek, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 3, vol. 91, s. 124-129 [MNiSW: 14]
96 Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowej / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2011, nr 5, vol. 96, s. 24-35 [MNiSW: 10]
97 Secure and time-aware communication of wireless sensors monitoring overhead transmission lines / Mazur Katarzyna, Wydra Michał, Księżopolski Bogdan // SENSORS - 2017, nr 7, vol. 17, s. 1-34 [MNiSW: 30]
98 Seminarium pt. Energetyka jądrowa - co się stało, co nas czeka ? / Jartych Elżbieta, Kacejko Piotr // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 2, s. 33-34
99 The significance of wireless communication for the metering data transmission via Smart Grids / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2011, vol. 9, s. 245-256 [MNiSW: 4]
100 Simplified angle and voltage stability criteria for power system planning based on the short-circuit power / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS - 2015, nr 11, vol. 25, s. 3096-3108 [MNiSW: 15]
101 System dynamicznego zarządzania zdolnościami przemysłówymi w systemach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wydra Michał, Nowak Wiesław, Kmak Jarosław, Szpyra Waldemar, Tarko Rafał // INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH - 2017, nr 218-219, vol. 23, s. 21-28
102 System dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wydra Michał, Nowak Wiesław, Kmak Jarosław, Szpyra Waldemar, Tarko Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2017, vol. 53, s. 107-110 [MNiSW: 10]
103 System kontroli pracy małych żródeł energii elektrycznej w sieciach inteligentnych oparty na sterownikach PLC / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, nr 79, s. 79-85 [MNiSW: 4]
104 Systemy akwizycji danych dla małych żródeł wytwórczych / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, nr 70, s. 225-231 [MNiSW: 4]
105 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 8, vol. 87, s. 114-120 [MNiSW: 15]
106 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Wancerz Marek, Gryniewicz-Jaworska Michalina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 44-47 [MNiSW: 14]
107 Układy EAZ elektrowni biogazowych / Kacejko Piotr, Furgał Jakub // AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA - 2011, nr 3, s. 59-66 [MNiSW: 2]
108 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3a, vol. 89, s. 1-7 [MNiSW: 10]
109 The way of modelling new generation sources and its effect on power system stability evaluation parameters / Miller Piotr, Wancerz Marek // ACTA ENERGETICA - 2013, nr 4/17, vol. R. 5, s. 101-109 [MNiSW: 6]
110 Wpływ regulacji przekładni transformatora blokowego na dopuszczalny obszar pracy zespołu wytwórczego / Machowski Jan, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 1, vol. 91, s. 1-8 [MNiSW: 14]
111 Wpływ sposobu modelowania transformatorów energetycznych na poprawność obliczeń zwarciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2016, vol. 85, s. 293-302 [MNiSW: 9]
112 Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, s. 187-190 [MNiSW: 10]
113 Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na naprężania zmęczeniowe materiału wałów turbozespołów dużej mocy / Machowski Jan, Kacejko Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2011, nr 6, vol. 79, s. 3-7 [MNiSW: 5]
114 Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2010 - 2012 / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 6, s. 27-34 [MNiSW: 9]
115 Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2012-2014 / Połecki Zbigniew, Kaproń Henryk, Kowal Iwona // RYNEK ENERGII - 2015, nr 6, s. 8-14 [MNiSW: 11]
116 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wsród wytwórców OZE ? / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 40-45 [MNiSW: 11]
117 Wykorzystanie baz danych w aplikacji realizującej obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, nr 78, s. 71-80 [MNiSW: 4]
118 Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Miller Piotr, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 1, vol. 116, s. 20-25 [MNiSW: 11]
119 Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, s. 165-168 [MNiSW: 10]
120 Wykorzystanie sterowników PLC, jako żródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2014, nr 1, vol. 110, s. 30-34 [MNiSW: 9]
121 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // RYNEK ENERGII - 2017, nr 2, s. 56-59 [MNiSW: 11]
122 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2016, nr 1, vol. 122, s. 41-45 [MNiSW: 11]
123 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich / Pijarski Paweł, Koczorowska-Gazda Agata // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 23-30 [MNiSW: 11]

Monografie (10)

1 Inżynieria elektryczna i informatyczna w nowych technologiach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Jędrychowski Robert.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 215 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN) [MNiSW: 20]
2 Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki / Połecki Zbigniew[Red:] Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 248 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Rynek energii elektrycznej : aspekty prawne i ekonomiczne / Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew[Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 163 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Rynek energii elektrycznej : bezpieczeństwo energetyczne Polski / Połecki Zbigniew[Red:] Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 128 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona / Połecki Zbigniew[Red:] Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 124 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia / Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł[Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 149 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja / Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew[Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 156 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii / Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł[Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w systemie elektroenergetycznym / Miller Piotr.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 217 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
10 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Machowski Jan.- Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2013, 481 s.

Projekty wynalazcze (4)

1 Sposób i układ do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznych / Miller Piotr, Tomas Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 25-25 [MNiSW: 2]
2 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 25-25 [MNiSW: 30]
3 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 12, s. 53-53
4 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37

Referaty (41)

1 Adaptive power control of the city bus integrated photovoltaic system / Kacejko Piotr, Duk Mariusz, Wendeker Mirosław // W: ICEESD 2016 : 18th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development : [abstracts] - 2016
2 Concept of using heuristic methods in the optimization of electric power system / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 14th International Conference on Science and Technology "Motorization and Energy in Agriculture" MOTROL 2016, 5-6 July 2016, Lublin, Poland: [program konferencji] - 2016
3 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 56-56
4 The effect of randomness parameters of shunt reactors and cables of reactive pover compensation in wind farm / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Konferencja Młodych Naukowców, Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, Spojrzenie Młodych Naukowców, 3.04.2016, Gdańsk : [streszczenia] - 2016, s. 61-61
5 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues / Kargol Zbigniew, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: II Kongres Młodych Ludzi Nauki : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń - 2015, s. 34-34
6 Heuristic optimization methods applied to minimize the electric power system balancing costs / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 159-159
7 Heuristics method in the electric power industry / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Konferencja Młodych Naukowców, Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, Spojrzenie Młodych Naukowców, 3.04.2016, Gdańsk : [streszczenia] - 2016, s. 60-60
8 History management of data - slowly changing dimensions / Wancerz Marek, Wancerz Paweł // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 - 2013, s. 51-51
9 Individual cylinder ignition advance control algorithms of the aircraft piston engine / Barański Grzegorz, Kacejko Piotr, Wendeker Mirosław // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
10 Issues concerning single phase earth faults in lines connecting high-power units to the electric power system / Kacejko Piotr, Wancerz Marek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 45-45
11 Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: TYGIEL 2015 - 7 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 21-22 marca 2015 r. : [abstrakty] - 2015, s. 64-65
12 Koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: V Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków, SNEiI 2015, Politechnika Lubelska, WEiI, Lublin, 5-6 marzec 2015 - 2015
13 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do projektowania lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: I Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 18-18
14 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do rozwiązywania problemów decyzyjnych na etapie projektowania lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Montusiewicz Jerzy // W: 1 Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : publikacje pokonferencyjne - 2015, s. 32-37
15 Koncepcja wykorzystania metod heurystycznych w optymalizacji SEE / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 8-a Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 12-13 marca 2016, Lublin - 2016, s. 74-74
16 Method and devices of protection from single-phase ground fault of the stator winding synchronous generator , which operates in the block with a transformer / Kutina Vasyl M., Wancerz Marek, Pijarski Paweł, Shpachuka Oleksandr O. // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 54-54
17 Methods of simulated annealing and particle swarm applied to the optimization of reactive power flow in electric power systems / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 158-158
18 Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSE / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 165-170
19 Minimalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej odbiorcy przemysłowego / Połecki Zbigniew, Michalak Grzegorz // W: 8 Konferencja Naukowo-Techniczna"Optymalizacja w Elektroenergetyce", 4 października 2012, Konstancin - Jeziorna - 2012, s. 159-163
20 Modeling of the data acquisition process for a SmartGrid control system / Jędrychowski Robert, Miller Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 159-159
21 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną / Adamek Sylwester // W: 8 Konferencja Naukowo-Techniczna"Optymalizacja w Elektroenergetyce", 4 października 2012, Konstancin - Jeziorna - 2012, s. 39-48
22 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert, Frąckiewicz Wojciech // W: VI Konferencja, Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym, 30-31.05.2017, Warszawa - 2017, s. 133-142
23 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych. / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 89-94
24 Optimization in the electric power engineering – problems and challenges / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Kargol Zbigniew // W: II Kongres Młodych Ludzi Nauki : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń - 2015, s. 27-27
25 Porównanie parametrów jakościowych zużycia energii na przykładzie opraw oświetleniowych typu LED oraz nowoczesnych opraw sodowych / Jędrychowski Robert // W: 12 Konferencja, Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia, 19-20.04.2017 Jachranka - 2017, s. 127-133
26 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 82-88
27 Power system stability screening for long-term planning of transmission network development / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 12 th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Wrocław, Poland, 5-8 May, 2013 - 2013, s. 122-127
28 Problems of reactive power compensation of 110 KV line cable / Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 22nd International Conference on Researches in Science & Technology (ICRST), 13-14 Sept 2017 : [abstract] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
29 Projektowanie lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod heurystycznych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: I Kongres Młodych Ludzi Nauki : Wizja, Nauka, Postęp, Kraków 09.05.2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 17-17
30 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta ? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny - 2014, s. 92-98
31 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops / Demov Olexander D., Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Wancerz Marek, Pivniuk Yuriy Yu, Pirnyak Viktor M. // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 55-55
32 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning / Machowski Jan, Robak Sylwester, Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 18th Power Systems Computation Conference, Wrocław, Poland - August 18-22, 2014 - 2014, s. 1-8
33 Simulation research of innovative ignition system of Asz62ir radial aircraft engine / Wendeker Mirosław, Kacejko Piotr, Duk Mariusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
34 Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w sieci NN krajowego systemu elektroenergetycznego / Miller Piotr, Głaz Marek, Mrowiński Artur, Machowski Jan, Kacejko Piotr, Wancerz Marek // W: 16 Ogólnopolska Konferencja 2013" Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" Licheń Stary,16-18.10.2013 r. - 2013, s. 51-73
35 Technical aspects of developing a cross-border electricity interconnection between Poland and Lithuania / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 166-166
36 Voltage problems in LV installations with high concentration of micro-sources / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 53-53
37 The way parameters of the 110 kV lines are determined and its effect on the accuracy of network calculations / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 167-167
38 Wpływ losowości parametrów dławików kompensacyjnych i kabli elektroenergetycznych na kompensację mocy biernej w farmie wiatrowej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Zimowe Warsztaty Doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 29-30 styczeń 2016, Lublin - 2016
39 Wspomaganie procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod optymalizaji wielokryterialnej / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 8 edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, 28.03.2015 Poznań i 11-12.04.2015, Gdańsk : [strona konferencji] - 2015, s. 204-204
40 Wykorzystanie metod symulowanego wyżarzania i roju cząsteczek do optymalizacji rozpływu mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: II Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka Mocy Biernej w Sieciach Dystrybucyjnych i Przesyłowych", 24-25 października 2012, Wisła - 2012, s. 1-9
41 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych / Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna,"Motoryzacja i Energetryka Rolnictwa", MOTROL 2015, Lublin, 2-3 lipca 2015 : [program konferencji] - 2015

Rozdzialy(45)

1 Analiza możliwości wykorzystania kogeneracji w energetyce rozproszonej z zastosowaniem elementów optymalizacji / Zuchora Konrad , Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 102-113 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2016; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Ponznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2016, s. 235-245
3 Analysis of risks associated with performing switching operations in see / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Safety of the Polish Power System : edition 2016; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2016, s. 113-128
4 Applications of optical fibres at Lublin University of Technology / Kacejko Piotr, Wójcik Waldemar // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
5 Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Miller Piotr // W: Safety of the Polish Power System; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2012, s. 43-51
6 Charakterystyka oświetlenia w telebimach reklamowych typu LED oraz ich wpływ na uczestników ruchu drogowego / Jędrychowski Robert, Rupiewicz Marcin, Marzec Bartłomiej, Talarek Mariusz // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 117-122
7 Complex information and technical solutions for energy management of municipal energetics / Perekrest Andriy, Shendryk Vira, Pijarski Paweł, Parfenenko Yulia, Shendryk Sergii // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
8 Criteria and conditions for making asynchronous connections between networks formed within the islanded power gird / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // W: Safety of the Polish Power System : edition 2014; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2014, s. 29-40
9 Development of dialog system powered by textual educational content / Bisikalo Oleg V., Dovgalets Sergei M., Pijarski Paweł, Lisovenko Anna I. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
10 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych / Pijarski Paweł, Rzepecki Adam, Wydra Michał // W: Zarządzanie energią i teleinformatyką - ZET 2014 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2014, s. 131-142
11 Generacja rozproszona w terenowych sieciach rozdzielczych - realia i nadzieje / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 65-75 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 55-66
13 Ile powinien kosztować magazyn energii? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 95-102 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 28-37
15 Matching of renewable source of energy generation graphs and electrical load in local energy system / Lezhniuk Petro D., Komar Vyacheslav O., Sobchuk Dmytro S., Kravchuk Sergiy, Kacejko Piotr, Zavadskiy Vladislav // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
16 Measurement of reactive power under asymmetrical nonsinusoid modes of electric networks with earthed neutral / Burbelo Mykhailo J., Pijarski Paweł, Zavadskiy Vladislav, Koczorowska-Gazda Agata, Melnychuk Lyudmyla M., Loboda Yurii V. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
17 Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej –wybrane aspekty problematyki obliczeniowej / Wancerz Marek, Miller Piotr, Połecki Zbigniew // W: Optymalizacja w elektroenergetyce : IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Optymalizacja w Elektroenergetyce; [B.m]: [B.w.], 2015, s. 69-76
18 Mitigation of voltage rise caused by intensive PV development in LV grid / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: 7th Solar Integration Workshop : International Workshop on Integration of Solar Power into Power System : proceedings; [Red:] Betancourt Uta, Ackermann Thomas - Berlin: Kopierart GbR, 2017, s. 381-385
19 Modeling of physical subsystem using an example of electromagnetic exciter of low-frequency oscillations / Tumanov Issakul , Orynbayev Seitzhan , Kacejko Piotr // W: Recent Trends in Materials, Mechanical Engineering, Automation and Information Engineering; [Red:] Wongseedakaew Khanittha, Qi Luo - [B.m.]: Trans Tech Publications, 2015, s. 97-102 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 736)
20 Modernizacja krajowe j sieci przesyłowej – jednostki transformatorowe 400/110 KV 450 MVA / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek, Ziółek Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 29-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
21 Monitorowanie wpływu mikroinstalacji prosumenckich na parametry elektryczne sieci n N / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 53-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej / Jędrychowski Robert // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2015 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2015, s. 27-38
23 Możliwość likwidacji przeciążeń linii KSE przy wykorzystaniu systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi (SDZP) / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wydra Michał // W: Optymalizacja w elektroenergetyce : IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Optymalizacja w Elektroenergetyce; 2015, s. 59-68
24 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Zarządzanie energią i teleinformatyką - ZET 2014 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnicwo Kaprint, 2014, s. 109-119
25 Ocena wpływu pracy farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 73-82 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
26 Optimal voltage control in distribution network with dispered generation / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wydra Michał // W: Modern Power Engineering. 1; [Red:] Wójcik Waldemar - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 9-23 .- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]
27 Power system state estimation using wire temperature measurements for model accuracy enhancement / Wydra Michał, Kacejko Piotr // W: PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), 2016 IEEE [WOS]; [Red:] Gubina Andrej, Medved Tomi, Papič Igor, Blažič Boštjan - Ljubljana ; Pisycatawa: Faculty of Electrical Engineering ; IEEE, 2016, .- ( IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISSN 2165-4816) [MNiSW: 15]
28 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach wyprowadzenia mocy z elektrowni systemowych / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2014; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2014, s. 301-313
29 Processing laser beam spot images using the parallel-hierarchical network for classification and forecasting their energy center coordinates / Timchenko Leonid I., Pijarski Paweł, Zavadskiy Vladislav, Nakonechna Svitlana S., Kokriatskaya Nataliya I. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
30 Produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce / Połecki Zbigniew, Kaproń Henryk // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 15-29 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
31 Selected aspects of cogeneration technology in distributed energy applications / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
32 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning / Machowski Jan, Robak Sylwester, Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 2014 Power Systems Computation Conference (PSCC) [WOS]; New York : IEEE, 2014, [MNiSW: 10]
33 Smart grid technologies in local electric grids / Lezhniuk Petro D., Pijarski Paweł, Buslavets Olga A. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
34 Some problems with measuring productivity and management in higher education / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-91
35 Stan wyposażenia technicznego elektrowni zawodowych / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 48-53 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
36 Sytuacja i trendy rozwojowe polskiej elektroenergetyki / Połecki Zbigniew, Kaproń Henryk // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 33-52
37 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 64-73 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
38 Wielokryterialne podejście w optymalizacji ewolucyjnej / Montusiewicz Jerzy, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 76-90 .- (Współczesne Technologie Informatyczne)
39 Wind farm reactive power control system using regulatory potentiality of converters, tapped variable inductors and capacitance of the farm feeder cable / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Wancerz Marek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń]; [Red:] Kołtunowicz Tomasz - Lublin: Lublin University of Technology, 2015, s. 158-158
40 Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 112-124
41 Wpływ zmian ustawy o OZE na rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach : przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s. 146-154
42 Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji / Zuchora Konrad , Miller Piotr // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Kaprint, 2016, s. 83-93
43 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: XXII Konferencja Naukowo-Techniczna, Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski; [Red:] Połecki Zbigniew, Jasiński Piotr - Lublin: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016, s. 43-49
44 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych / Sidor Karol // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 136-145 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
45 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2014; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2014, s. 225-235