Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 24
Łączna liczba publikacji: 580
w tym we współpracy z zagranicą: 63

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(316)

1 6-nożny robot kroczący / Filipek Przemysław, Madej Łukasz, Marciniuk Michał, Buk Patryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 678-682 [MNiSW: 7]
2 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis / Rudawska Anna, Dębski Hubert // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 339-345 [MNiSW: 7]
3 Advanced car driving simulator - As 1200-6 / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Gacparska Joanna, Grzeszczyk Rafał, Filipek Przemysław // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 4, vol. 18, s. 173-178 [MNiSW: 7]
4 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall / Kamiński Tomasz, Filipek Przemysław, Kamińska Ewa // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3789-3796 [MNiSW: 4]
5 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 3, s. 24-27 [MNiSW: 7]
6 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi / Jonak Józef, Rogala-Rojek J. // MASZYNY GORNICZE - 2011, nr 1, vol. 29, s. 29-33 [MNiSW: 3]
7 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego / Skiba Krzysztof, Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Ferdynus Mirosław, Sokołowski Patryk // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9591-9598 [MNiSW: 10]
8 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7825-7829 [MNiSW: 10]
9 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2011, nr 3, s. 559-565 [MNiSW: 4]
10 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 487-492 [MNiSW: 4]
11 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 493-497 [MNiSW: 4]
12 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego / Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 44-51 [MNiSW: 4]
13 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 / Kania Mateusz, Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 113-120 [MNiSW: 4]
14 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Siłuch Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 12, s. 92-98 [MNiSW: 4]
15 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander, Siłuch Dariusz, Krzysiak Zbigniew // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 6220-6224 [MNiSW: 10]
16 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 950-952 [MNiSW: 7]
17 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, s. 39-43 [MNiSW: 7]
18 Analiza międzynarodowego transportu produktów chemicznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Bukova Bibiana, Brumercikova Eva, Bąkowski Henryk, Krzywonos Leszek // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 6, vol. 97, s. 829-833 [MNiSW: 15]
19 Analiza numeryczna i doświadczalna pracy ściskanych elementów cienkościennych z wydrążonymi otworami / Różyło Patryk, Wrzesińska Katarzyna // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 7, s. 29-35 [MNiSW: 8]
20 Analiza numeryczna poziomu naprężeń samochodowego podnośnika trapezowego / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2839-2842 [MNiSW: 5]
21 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym / Kwiatkowski Dariusz, Dębski Hubert // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, vol. 0, s. 177-180 [MNiSW: 4]
22 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym / Hejwowski Tadeusz, Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 1-8 [MNiSW: 6]
23 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych / Nieoczym Aleksander, Madlaňáková Lucia, Machrowska Anna, Pater Paulina // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3512-3520
24 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 42-47 [MNiSW: 7]
25 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego / Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1297-1302
26 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym / Wysmulski Paweł, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 3021-3024 [MNiSW: 5]
27 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie / Rybicka Iwona, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1211-1216 [MNiSW: 4]
28 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania / Niemczuk Bożena, Nieoczym Aleksander, Caban Jacek, Marczuk Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 1, vol. 97, s. 44-48 [MNiSW: 15]
29 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Bukowá Bibiána, Brumerčikova Eva // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4652-4658 [MNiSW: 10]
30 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni / Kisiel Janusz, Jonak Józef, Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 165-173 [MNiSW: 4]
31 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek, Skic Anna, Tatarczak Jarosław, Brodzki Piotr, Kalita Grzegorz // MECHANIK - 2015, nr 7, s. 453-460 [MNiSW: 11]
32 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia / Siegmund Michał, Jonak Józef // CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD - 2017, nr 1, vol. 82, s. 57-71 [MNiSW: 4]
33 Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Skic Anna, Kocira Sławomir, Rachwał Bartłomiej, Bąkowski Henryk, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 4, vol. 96, s. 874-879 [MNiSW: 15]
34 Analiza zmiany technologii produkcji części / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 1, s. 11-13 [MNiSW: 7]
35 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns / Wysmulski Paweł // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 85, s. 35-41 [MNiSW: 13]
36 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2012, nr 3, vol. 7, s. 67-75 [MNiSW: 6]
37 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2012, nr 4, vol. 7, s. 5-11 [MNiSW: 6]
38 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine / Czarnigowski Jacek // APPLIED THERMAL ENGINEERING - 2011, nr 10, vol. 31, s. 1816-1824 [MNiSW: 35]
39 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Zarajczyk Janusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek, Brumerčík František // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 2, vol. 96, s. 279-282 [MNiSW: 15]
40 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM / Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Surowska Barbara, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 168-172 [MNiSW: 30]
41 Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Plizga Krzysztof, Dziki Dariusz, Kaliniewicz Zdzisław, Nieoczym Aleksander, Wyciszkiewicz Aleksander, Otto Tomasz // POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 99-102 [MNiSW: 15]
42 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company / Komsta Henryk, Krzywonos Leszek, Winiarski Grzegorz // DOPRAVA A SPOJE - 2011, nr 2, s. 66-70
43 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2011, nr 4, vol. 6, s. 93-99 [MNiSW: 6]
44 Analysis of transport mechatronic system properties / Tomasikova Maria, Tropp Michal, Gajdosik Tomas, Krzywonos Leszek, Brumercik Frantisek // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 192, s. 881-886 [MNiSW: 15]
45 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2014, nr 4, vol. 9, s. 73-81 [MNiSW: 8]
46 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters / Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz, Ferdynus Mirosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2012, nr 2, vol. 14, s. 107-114 [MNiSW: 15]
47 Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures / Karpiński Robert, Gajewski Jakub, Szabelski Jakub, Barta Dalibor // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 76-86 [MNiSW: 11]
48 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine / Jedliński Łukasz, Caban Jacek, Krzywonos Leszek, Wierzbicki Sławomir, Brumerčík František // VIBROENGINEERING PROCEDIA - 2014, vol. 3, s. 14-19
49 Application of vibration signal in the diagnosis of IC engine valve clearance / Jedliński Łukasz, Caban Jacek, Krzywonos Leszek, Wierzbicki Sławomir, Brumerčík František // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 17, s. 175-187 [MNiSW: 15]
50 Applications of modern imaging technology in orthopaedic trauma surgery / Krakowski Przemysław, Karpiński Robert, Maciejewski Marcin // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 87-97 [MNiSW: 11]
51 Automatyczna identyfikacja i wymiana danych w logistyce transportowej / Nieoczym Aleksander, Wierzbicki Sławomir, Jóźwik Krzysztof // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3521-3528
52 Awaryjny system bezpieczeństwa pojazdu dla oblodzonych powierzchni - „KOLCE” / Filipek Przemysław, Stachowski Rafał, Łukowski Maciej, Łukowski Emil // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 102-108 [MNiSW: 4]
53 Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych tasmami CFRP / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 5-6 [MNiSW: 8]
54 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazu / Duk Mariusz, Czarnigowski Jacek, Jakliński Piotr // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2013, nr 10, s. 79-81 [MNiSW: 5]
55 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu / Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2494-2497 [MNiSW: 5]
56 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie / Nieoczym Aleksander, Longwic Rafał, Lotko Wincenty // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1731-1735 [MNiSW: 7]
57 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych / Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 120-126 [MNiSW: 4]
58 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2843-2847 [MNiSW: 5]
59 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego / Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Krupa Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2926-2931
60 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander, Samociuk Waldemar, Skic Anna, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Bąkowski Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 297-300 [MNiSW: 7]
61 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej / Droździel Paweł, Opielak Marek, Rybicka Iwona // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 513-520 [MNiSW: 4]
62 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 45-52 [MNiSW: 4]
63 Biomechanics of the upper limb / Jaworski Łukasz, Karpiński Robert, Dobrowolska Angelika // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 53-59
64 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat channel section subjected to axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kral Jan // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080001-1-080001-10 [MNiSW: 15]
65 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2013, vol. 100, s. 195-204 [MNiSW: 35]
66 Cele, koncepcja i założenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Filipek Przemysław, Matysiak Arkadiusz, Oskarbski Jacek // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 7613-7618
67 Charakterystyka transportowych wózków satelitarnych / Krzywonos Leszek, Nieoczym Marek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2627-2633
68 Classification of wear level of mining tools with the use of fuzzy neural network / Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz, Jonak Józef // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2013, vol. 35, s. 30-36 [MNiSW: 35]
69 Collision detection algorithms in the eCall system / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Grzeszczyk Rafał, Drop Tomasz, Filipek Przemysław // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 4, vol. 19, s. 267-274 [MNiSW: 7]
70 Comparative analysis of the experimental and numerical research of the stamping process of axially-symmetrical elements / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 11, s. 205-210 [MNiSW: 13]
71 Comparison of numerical and experimental analysis of the crack propagation process / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 2, vol. 11, s. 60-67 [MNiSW: 11]
72 Computer aided design and structural analysis of the endoprosthesis of the knee joint / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Górniak Beata // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 84-95 [MNiSW: 11]
73 Concept of deep drawing mechatronic system working in extreme conditions / Tropp Michal, Tomasikova Maria, Bastovansky Ronald, Krzywonos Leszek, Brumercik Frantisek // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 192, s. 893-898 [MNiSW: 15]
74 Concept of swimming flat-bottomed evacuation platform / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Filipek Przemysław, Włodarczyk Andrzej // JOURNAL OF KONES - 2013, nr 3, vol. 20, s. 215-219 [MNiSW: 6]
75 Control of the process of screwing in the industrial screwdrivers / Longwic Rafał, Nieoczym Aleksander // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 202-206 [MNiSW: 10]
76 Design and dynamics modeling for electric vehicle / Tomasikova Maria, Brumerčík František, Nieoczym Aleksander // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 19-31 [MNiSW: 11]
77 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the hip joint / Karpiński Robert, Szabelski Jakub, Jaworski Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 87-95 [MNiSW: 11]
78 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
79 Design of a frame to a semi low-loader / Koszałka Grzegorz, Dębski Hubert, Dziurka M., Kaczor M. // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 2, vol. 18, s. 215-223 [MNiSW: 7]
80 Design of on-line driver assistance satellite observation system (SOS) / Filipek Przemysław, Jedliński Łukasz, Kamiński Tomasz // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 3, vol. 18, s. 79-82 [MNiSW: 7]
81 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 80004-1-80004-10 [MNiSW: 15]
82 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks / Gajewski Jakub, Vališ David // TRIBOLOGY INTERNATIONAL - 2017, vol. 115, s. 557-572 [MNiSW: 35]
83 Determination of a ground reaction force affecting human body during jump / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 32-35
84 A disassembly-free method for evaluation of spiral bevel gear assembly / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2017, vol. 88, s. 399-412 [MNiSW: 45]
85 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 375-382 [MNiSW: 4]
86 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych / Bartnik Grzegorz, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Plizga Krzysztof, Szmigielski Marek, Nieoczym Aleksander, Kaliniewicz Zdzisław, Brumerčík František // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1039-1041 [MNiSW: 15]
87 Driveability simulation of vehicle with variant tire properties / Lukac Michal, Brumerčík František, Krzywonos Leszek // COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, s. 34-37
88 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multilayer perceptron with a continuous wavelet transform / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // APPLIED SOFT COMPUTING - 2015, vol. 30, s. 636-641 [MNiSW: 40]
89 Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Grzeszczyk Rafał, Filipek Przemysław // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2693-2700 [MNiSW: 10]
90 Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall / Kamiński Tomasz, Ucińska Monika, Kamińska Ewa, Filipek Przemysław // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 4, vol. 18, s. 179-184 [MNiSW: 7]
91 Effect of eccentricity of load on citical force of Thin-Walled columns CFRP / Wysmulski Paweł, Kral Jan // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 109-113 [MNiSW: 10]
92 The effect of eccentricity of load on the behavior of compressed composite columns in critical state / Wysmulski Paweł, Dębski Hubert // POLYMER COMPOSITES - 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
93 Effect of load eccenrticity on buckling of short composite profiles / Wysmulski Paweł // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 21, s. 523-530 [MNiSW: 12]
94 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080008-1-080008-8 [MNiSW: 15]
95 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Gliszczyński Adrian // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 184, s. 883-893 [MNiSW: 35]
96 Effect of Ringer's Solution on Tensile Strength of Non-Absorbable, Medium- and Long-Term Absorbable Sutures / Karpiński Robert, Szabelski Jakub, Maksymiuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 11-20 [MNiSW: 10]
97 Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in a novel rotary cleaning device / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Skic Anna, Bartnik Grzegorz, Zarajczyk Janusz, Szmigielski Marek, Dziki Dariusz, Wierzbicki Sławomir, Krzywonos Leszek // TRANSACTIONS OF THE ASABE - 2017, nr 5, vol. 60, s. 1751-1758 [MNiSW: 30]
98 An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples / Ferdynus Mirosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 253-258 [MNiSW: 15]
99 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact / Ferdynus Mirosław, Kotelko Maria, Kral Jan // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2018, nr 2, vol. 20, s. 252-259 [MNiSW: 25]
100 Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate / Molnár Vieroslav, Fedorko Gabriel, Husáková Nikoleta , Král Ján , Ferdynus Mirosław // MECHANICAL SCIENCES - 2016, nr 2, vol. 7, s. 167-177 [MNiSW: 20]
101 Epicyclic gear train synthesis / Brumerčík František, Tomasikova Maria, Nieoczym Aleksander // COMMUNICATIONS - 2015, nr 3, vol. 17, s. 47-50
102 Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection control process in an SI engine using ionization signal in the combustion chamber / Filipek Przemysław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 259-265 [MNiSW: 15]
103 Experimental and numerical analysis of compression thin-walled composite plates weakened by cut-outs / Falkowicz Katarzyna // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 63, s. 161-172 [MNiSW: 15]
104 Experimental and numerical analysis of the compression thin-walled composite plate / Falkowicz Katarzyna, Mazurek Przemysław, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Smagowski Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 177-184 [MNiSW: 10]
105 Experimental and numerical study of the buckling of composite profiles with open cross section under axial compression / Różyło Patryk, Teter Andrzej, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // APPLIED COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 24, s. 1-14 [MNiSW: 25]
106 Experimental investigation of channel-section composite profiles’ behavior with various sequences of plies subjected to static compression / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // THIN-WALLED STRUCTURES - 2013, vol. 71, s. 147-154 [MNiSW: 35]
107 Experimental investigation of post-buckling behavior of composite column with top-hat cross-section / Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 2, vol. 15, s. 106-110 [MNiSW: 15]
108 Experimental tests on a dual fuel compression-ignition engine powered by biogas with a varying chemical composition / Wierzbicki Sławomir, Śmieja Michał, Kozłowski Aleksander, Nieoczym Aleksander, Krzysiak Zbigniew // JOURNAL OF KONES - 2016, nr 3, vol. 23, s. 549-554 [MNiSW: 14]
109 Experimental-numerical test of open section composite columns stability subjected to axial compression / Różyło Patryk // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 84, s. 58-64 [MNiSW: 13]
110 Failure analysis of thin-walled composite channel section columns / Dębski Hubert, Jonak Józef // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 132, s. 567-574 [MNiSW: 40]
111 Failure diagnosis of a gear box by recurrences / Syta Arkadiusz, Jonak Józef, Jedliński Łukasz, Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2012, nr 4, vol. 134 [MNiSW: 20]
112 FEM analysis in design of extendable central beam for a semi-trailer / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Golec Mariusz, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek // MACHINE DESIGN - 2011, nr 1, vol. 3, s. 47-50
113 FEM analysis of critical loads plate with cut-out / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 2, vol. 11, s. 43-49 [MNiSW: 11]
114 Fem and experimental analysis of thin-walled composite elements under compression / Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 22, s. 393-402 [MNiSW: 15]
115 Fem and experimental based analysis of the stamping process of aluminum alloy / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 94-101 [MNiSW: 10]
116 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Niewczas Agata, M. // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 289-294 [MNiSW: 30]
117 Finite elements strenght analysis of a compressor consisting of four helical rotors / Nieoczym Aleksander, Szklarek Karol // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 1-8 [MNiSW: 10]
118 Fluid Structured Interaction (FSI) jako narzędzie wspomagające projektowanie elementów nośnych statków powietrznych / Szklarek Karol, Dębski Hubert // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6009-6014
119 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method / Gajewski Jakub, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 589-599 [MNiSW: 35]
120 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm / Jonak Józef, Machrowska Anna, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-4 [MNiSW: 15]
121 Imapct of installation errors of the gear on the kinematic deviation / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // DIAGNOSTYKA - 2012, nr 4, vol. 64, s. 17-20 [MNiSW: 5]
122 Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic / Kamiński Tomasz, Siergiejczyk Mirosław, Oskarbski Jacek, Filipek Przemysław // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2017, vol. 122, s. [brak stron]-[brak stron]
123 Impact of selected errors in production and installation of bevel gear elements on total transmission error / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE - 2012, nr 31, s. 89-91 [MNiSW: 6]
124 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 1-2, vol. 1, s. 33-57
125 The impact of the share of biogas in a supply dose on load parameters in the combustion chamber of a dual-fuel compression-ignition engine / Wierzbicki Sławomir, Boruta Grzegorz, Piątak Andrzej, Mikulski Maciej, Krzywonos Leszek // JOURNAL OF KONES - 2016, nr 2, vol. 23, s. 407-414 [MNiSW: 14]
126 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae / Karpiński Robert, Szala Mirosław, Mańko Monika, Jaworski Łukasz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
127 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Duda Kamil, Plizga Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Beer-Lech Karolina, Samociuk Waldemar, Rachwał Bartłomiej // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 265-271
128 Integrated transportation system simulation / Brumerčík František, Krzywonos Leszek // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2013, nr 2, vol. 4, s. 5-10
129 Issues of thin-walled sigma beams strengthened by CFRP tape in the context of experimental and numerical studies / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // ENGINEERING TRANSACTIONS - 2018, nr 1, vol. 66, s. 79-91 [MNiSW: 15]
130 Kinematic simulation and numerical analysis of the suspension system of light wheeled vehicle / Różyło Patryk // JOURNAL OF KONES - 2014, nr 1, vol. 21, s. 241-247 [MNiSW: 6]
131 Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera / Filipek Przemysław, Pomykała Konrad, Pawelec Karol, Sawicki Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 683-687 [MNiSW: 7]
132 KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach / Filipek Przemysław, Stachowski Rafał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3157-3162 [MNiSW: 4]
133 Kolce – system bezpieczeństwa pojazdów na oblodzonych powierzchniach / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1734-1743 [MNiSW: 10]
134 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Kwaśniak Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2391-2402 [MNiSW: 4]
135 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem / Filipek Przemysław, Koter Daniel, Szymański Alan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1437-1445 [MNiSW: 4]
136 Konstrukcja zdalnie sterowanego poduszkowca transportowego / Filipek Przemysław, Łuczkiewicz Paweł, Łabądź Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 3585-3594 [MNiSW: 10]
137 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 1 - wiek XVII i XVIII / Pylak Konrad, Schabowska Krystyna // KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI - 2012, nr 1, vol. 57, s. 173-195 [MNiSW: 10]
138 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 2 - wiek XIX / Pylak Konrad, Schabowska Krystyna // KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI - 2013, nr 1, vol. 58, s. 125-148 [MNiSW: 10]
139 Latający robot obserwacyjno-transportowy - Kwadrowiec / Filipek Przemysław, Łyszczyk Tomasz, Makara Konrad, Nizio Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1761-1770 [MNiSW: 10]
140 Local buckling, post-buckling and collapse of thin-walled channel section composite columns subjected to quasi-static compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz, Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 136, s. 593-601 [MNiSW: 35]
141 The location and operation of distribution centre and the modeling / Kubasáková Iveta, Poliaková Bibiána, Krzywonos Leszek // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2013, nr 2, vol. 4, s. 39-45
142 Lubelskie Fabryki Wag- początki, współczesność / Kwiatkowski Zdzisław , Schabowska Krystyna // KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI - 2011, nr 1, vol. 56, s. 259-262 [MNiSW: 10]
143 Mechanical differential mathematical model / Brumerčík František, Lukac Michal, Nieoczym Aleksander // COMMUNICATIONS - 2015, nr 3, vol. 17, s. 88-91
144 Mechatronic control system for an engineering machine / Jonak Józef, Jedliński Łukasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING - 2012, nr 4, vol. 17, s. 1385-1394 [MNiSW: 7]
145 Medical imaging and 3d reconstruction for obtaining the geometrical and physical model of a congenital bilateral radio-ulnar synostosis / Karpiński Robert, Jonak Józef, Maksyniuk Jacek // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 84-93 [MNiSW: 11]
146 Method to measure injector opening and closing lag times / Czarnigowski Jacek, Barański Grzegorz, Wendeker Mirosław, Duk Mariusz, Zyska Tomasz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 1, s. 20-28 [MNiSW: 6]
147 Metody planowania tras pojazdów AGV / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2013, nr 5, s. 149-152 [MNiSW: 10]
148 Metodyka obliczeń niezawodności działania współpracujących urządzeń / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1969-1976 [MNiSW: 4]
149 Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander, Rybicka Iwona // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1941-1950 [MNiSW: 4]
150 Mobilny robot poszukiwawczo-transportowy / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Czuryło Kacper, Piwko Kamil // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 658-662 [MNiSW: 7]
151 Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 385-392 [MNiSW: 4]
152 Mocowanie ładunków w transporcie drogowym – wymagania prawne a praktyka / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 5, s. 1175-1182 [MNiSW: 10]
153 Model dwukołowego pojazdu samobalansującego na przykładzie robota Lego / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Gajewski Konrad // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3213-3220
154 Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu / Czarnigowski Jacek, Zyska Tomasz, Duk Mariusz, Jakliński Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 195-198 [MNiSW: 10]
155 Model of integrated transportation system / Brumercik Frantisek, Lukac Michal, Krzysiak Zbigniew, Krzywonos Leszek // COMMUNICATIONS - 2017, nr 2, s. 23-26
156 A model of low-velocity impact damage of composite plates subjected to compression-after-impact (CAI) testing / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 181, s. 158-170 [MNiSW: 35]
157 Model piętrowej windy z funkcją kodowanego dostępu / Filipek Przemysław, Dyczko Jarosław, Gruszczyk Mateusz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1725-1733 [MNiSW: 10]
158 Modeling of flow and temperature field in an economizer / Brumerčík František, Sojcak Dusan, Lukáč Michal , Nieoczym Aleksander // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 63-73 [MNiSW: 11]
159 Modelling and verification failures of a combustion engine injection system / Dziubiński Mieczysław, Czarnigowski Jacek // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, nr 11c, s. 38-52 [MNiSW: 6]
160 Modelling of microcracks initiation and evolution along interfaces of the WC/Co composite by the finite element method / Dębski Hubert, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 83, s. 403-411 [MNiSW: 30]
161 Modelling of the damage process of interfaces inside the WC/Co composite microstructure: 2-D versus 3-D modelling technique / Dębski Hubert, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 121-127 [MNiSW: 35]
162 Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Kaliniewicz Zdzisław // MECHANIK - 2018, nr 1, s. 79-81 [MNiSW: 11]
163 Modelowanie urządzenia czyszczącego w programie Inventor / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Łysiak Grzegorz, Skic Anna, Dziki Dariusz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Nieoczym Aleksander // MECHANIK - 2016, nr 3, s. 222-225 [MNiSW: 11]
164 Modernization of the control system to reduce a risk of severe accidents during non-pressurized ammonia storage / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Szmigielski Marek, Zarajczyk Janusz, Stropek Zbigniew, Gołacki Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Skic Anna, Nieoczym Aleksander // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 5, s. 158-161 [MNiSW: 15]
165 Modułowa budowa robota-RYBY / Filipek Przemysław, Sługocki Michał, Kamiński Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1757-1766 [MNiSW: 4]
166 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 36-38 [MNiSW: 7]
167 Multi-channel registered data denoising using wavelet transform / Jedliński Łukasz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2012, nr 2, vol. 14, s. 145-149 [MNiSW: 15]
168 Multi-faceted reconstruction of the causes of a traffic accident - a case study / Nieoczym Aleksander, Tarkowski Sławomir, Longwic Rafał // WULFENIA - 2016, nr 11, s. 47-56 [MNiSW: 25]
169 Napęd gąsienicowy do pojazdów osobowych / Filipek Przemysław, Klaudel Anna, Trociuk Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1752-1760 [MNiSW: 10]
170 The national strategy of logistics and transport in slovakia / Kubasáková Iveta, Šimkowá Ivana, Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2015, nr 1, vol. VI, s. 66-79
171 A new design of gearboxes with reduced vibration and noise levels / Jedliński Łukasz // DIAGNOSTYKA - 2016, nr 4, vol. 17, s. 93-98 [MNiSW: 11]
172 NFC technology in public transport / Brumercikova Eva, Bukova Bibiana, Krzywonos Leszek // COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, vol. 18, s. 20-25
173 Nonlinear analysis of the ripping head power time series / Litak Grzegorz, Syta Arkadiusz, Gajewski Jakub, Jonak Józef // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 13, s. 39-51 [MNiSW: 15]
174 Nowoczesne technologie w transporcie drogowo - kolejowym / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Wierzbicki Sławomir, Kampf Rudolf // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7816-7824 [MNiSW: 10]
175 Numerical analysis and experimental investigation of disk spring configurations with regard to load capacity of safety progressive gears / Lonkwic Paweł, Różyło Patryk, Usydus Ireneusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 5-16 [MNiSW: 11]
176 Numerical analysis of an aluminium profile under bending using Abaqus and Deform-3D / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz, Wrzesińska Katarzyna // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 40-47 [MNiSW: 11]
177 Numerical analysis of buckling and critical forces in a closed section composite profile / Różyło Patryk, Wrzesińska Katarzyna // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 54-62 [MNiSW: 11]
178 Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elements / Dębski Hubert, Latalski Jarosław // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 51-69 [MNiSW: 7]
179 Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 222-227 [MNiSW: 20]
180 Numerical analysis of crack initiation and propagation in an aluminium sample / Różyło Patryk // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, nr 1, s. 187-194 [MNiSW: 13]
181 Numerical analysis of crack propagation in a steel specimen under bending / Różyło Patryk // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 18-27 [MNiSW: 11]
182 Numerical analysis of roller bearing / Kohár Róbert , Brumerčík František, Lukac Michal, Nieoczym Aleksander // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 5-16 [MNiSW: 11]
183 Numerical analysis of stability of thin-walled composite column with open cross-section / Dębski Hubert // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 17, s. 29-35 [MNiSW: 6]
184 Numerical analysis of the behavior of compressed thin-walled elements with holes / Różyło Patryk // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 199-206 [MNiSW: 10]
185 Numerical analysis of the critical state of thin-walled structure with z-profile cross section / Różyło Patryk, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 194-200 [MNiSW: 10]
186 Numerical analysis of the postbuckling of thin-walled composite structure with z-profile cross section / Różyło Patryk // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 52-58 [MNiSW: 10]
187 Numerical analysis of the stress and displacement level caused by axial load P=15000N in a car scissor jack BD-02B2 / Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 1, vol. 11, s. 1-8 [MNiSW: 11]
188 Numerical and experimental analysis of compression plate with cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 2, vol. 20, s. 167-175 [MNiSW: 12]
189 Numerical and experimental analysis of the progressive gear body with the use of finite-element method / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Lonkwic Paweł // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 544-550 [MNiSW: 20]
190 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 204, s. 207-216 [MNiSW: 35]
191 Numerical and experimental studies of compressed composite columns with complex open cross-sections / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2014, vol. 118, s. 28-36 [MNiSW: 40]
192 Numerical and experimental studies on the limit state of fibre-reinforced composite columns with a lipped channel section under quasi-static compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 133, s. 1-7 [MNiSW: 40]
193 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade / Dębski Hubert, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 71-77 [MNiSW: 7]
194 Numerical strength analysis of the load-bearing frame of a palletizing robot’s universal head / Chodurski Marek, Dębski Hubert, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 374-378 [MNiSW: 20]
195 Numerical thermal analysis of a car braking system / Różyło Patryk // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 38-43 [MNiSW: 10]
196 Numerical-research analysis ot the work of compressed composite thin-walled elements / Różyło Patryk, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 11, vol. 2, s. 11-19
197 Numeryczna analiza łopaty turbozespołu wiatrowego / Dębski Hubert, Szklarek Karol, Goluch Michał // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2459-2461 [MNiSW: 5]
198 Numeryczna analiza wytrzymałościowa kompozytowej karoserii samochodu elektrycznego / Wysmulski Paweł, Ferdynus Mirosław, Falkowicz Katarzyna, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 3016-3020 [MNiSW: 5]
199 Numeryczna analiza zginania cienkościennych profili kompozytowych / Dębski Hubert, Sokół Daniel // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2455-2458 [MNiSW: 5]
200 Numeryczne badanie wytrzymałości zapięcia wykonanego z tworzyw sztucznych, stosowanego jako dodatkowe zabezpieczenie w transporcie / Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna, Wysmulski Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4169-4175
201 Numeryczno-eksperymentalne badania stateczności i stanów pokrytycznych słupów kompozytowych o przekroju ceowym / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 954-956 [MNiSW: 7]
202 O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji / Pylak Konrad // ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI - 2016, nr 2, s. 109-127 [MNiSW: 7]
203 O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetrii / Krzywonos Leszek // MATEMATYKA - 2012, nr 5, s. 52-57
204 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES / Rudawska Anna, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 4-10 [MNiSW: 15]
205 On buckling collapse and failure analysis of thin-walled composite lipped-channel columns subjected to uniaxial compression / Teter Andrzej, Dębski Hubert, Samborski Sylwester // THIN-WALLED STRUCTURES - 2014, vol. 85, s. 324-331 [MNiSW: 35]
206 Optimization of i-section profile design by The finite element method / Różyło Patryk // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 52-56 [MNiSW: 10]
207 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 369-376
208 Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie branży transportowej / Nieoczym Aleksander, Longwic Rafał, Górski Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1489-1492 [MNiSW: 7]
209 Poduszkowiec sterowany z systemu android / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Panas Patryk, Pastuszak Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 663-667 [MNiSW: 7]
210 Podwodny eksplorator gąsienicowy / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Wiązowski Jarosław, Czajka Błażej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 673-677 [MNiSW: 7]
211 Porównanie kosztów eksploatcji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem CNG i olejem nap ę dowym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Wójcik Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 67-69 [MNiSW: 7]
212 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 186-193 [MNiSW: 10]
213 Powstawanie zadziorów przv frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AISilOMg / Falkowicz Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 9, s. 23-27 [MNiSW: 5]
214 Praca cienkościennej struktury kompozytowej w stanie krytycznym / Różyło Patryk // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2017, nr 6, s. 36-41 [MNiSW: 8]
215 Praca ściskanej płyty z wycięciem w zakresie pokrytycznym / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2491-2493 [MNiSW: 5]
216 Prawne i organizacyjne zasady przewozu zwierząt / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4638-4643 [MNiSW: 10]
217 Problematyka podziału przełożenia całkowitego między kołem centralnym a jarzmem w przekładni z zespołem dwuwieńcowych kół satelitarnych / Wysmulski Paweł, Kuśmierz Leszek // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 702-706 [MNiSW: 11]
218 Problemy logistyczne transportu pasażerów z centrum miasta do portu lotniczego / Falkowicz Katarzyna, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1658-1665 [MNiSW: 10]
219 Prognozowanie występowania pęknięć w oparciu o system FEM-MLP / Gajewski Jakub, Nowakowski Paweł, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1381-1386
220 Projekt i budowa chwytaka szczypcowego o chwycie równoległym / Filipek Przemysław, Koter Daniel, Szymański Alan // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1447-1457 [MNiSW: 4]
221 Projekt koncepcyjny samojezdnej platformy sadowniczej / Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert, Węcławski Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3158-3165
222 Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowego / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Próchniak Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2403-2412 [MNiSW: 4]
223 Projekt lawety z pneumatyczną regulacją wysokości / Filipek Przemysław, Chruścicki Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3192-3202
224 Projekt podwozia przyczepy ciągnika z przesuwnym wózkiem tandemu / Filipek Przemysław, Kwaśniak Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1307-1317 [MNiSW: 4]
225 Projekt składanego, hybrydowego roweru wodnego / Filipek Przemysław, Jawoszek Krystian // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 3574-3584 [MNiSW: 10]
226 Projekt stanowiska do badań zmęczeniowych śrub / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7806-7810 [MNiSW: 10]
227 Projekt windy załadowczej samochodu dostawczego / Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Lipski Przemysław // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2932-2937
228 Projektowanie planu przepływu ładunków w systemie AGV / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 1, s. 47-51 [MNiSW: 4]
229 Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego Mindstorms / Filipek Przemysław // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9 [MNiSW: 4]
230 Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalność / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1959-1968 [MNiSW: 4]
231 Propozycja nowego pojedyńczego cyklu testowego silnika spalinowego podczas wykonywania stanowiskowych badań niezawodności / Droździel Paweł, Kordos Paweł // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2011, nr 1, vol. 159, s. 50-57 [MNiSW: 4]
232 Prototypowe zrobotyzowane gniazdo technologiczne / Nieoczym Aleksander // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2013, nr 1, vol. 288, z. 85, s. 41-48 [MNiSW: 4]
233 Przekładnia obiegowa jako podzespół mechanizmu napędowego w środkach transportu / Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna, Różyło Patryk // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4971-4975
234 Przepływ materiałów w magazynach przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Madleňák Radovan, Rapiński Jacek, Śmieja Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3504-3511
235 Remote controlled mobile inspection robot / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 2, vol. 18, s. 129-135 [MNiSW: 7]
236 Repair costs and the intensity of vehicle use / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU - 2013, nr 3, vol. 8, s. 131-138 [MNiSW: 8]
237 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Marczuk Andrzej, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 9-16 [MNiSW: 10]
238 The response of laminated composite plates and profiles under low-velocity impact load / Gliszczyński Adrian , Kubiak Tomasz, Różyło Patryk, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2019, vol. 207, s. 1-12
239 Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1 / Filipek Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 211-217 [MNiSW: 4]
240 Robotyka – edukacja dla najmłodszych / Filipek Przemysław // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3165-3174 [MNiSW: 4]
241 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Gajewski Jakub // TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE - 2011, nr 4, s. 66-69 [MNiSW: 4]
242 Samochody rajdowe – projekt klatki bezpieczeństwa / Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Korowaj Bartłomiej // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2919-2925
243 Samoczyszczące podwozie gąsienicowe mobilnego robota eksploracyjnego / Filipek Przemysław, Sobieszczyński Mateusz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1771-1781 [MNiSW: 10]
244 Satelitarny System Obserwacji Pojazdu / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1744-1751 [MNiSW: 10]
245 Selected apects of the eCall emergency notification system / Kamiński Tomasz, Nowacki Gabriel, Mitraszewska Izabella, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Kamińska Ewa, Filipek Przemysław // ARCHIVES OF TRANSPORT - 2011, nr 4, vol. 23, s. 489-509 [MNiSW: 5]
246 Selected aspects of analyses of failure rates of active systems in buses / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Madleňák Radovan, Rybicka Iwona // COMMUNICATIONS - 2014, nr 3, vol. 16, s. 114-119
247 Sensitivity analysis of crack propagation in pavement bituminous layered structures using a hybrid system integrating Artificial Neural Networks and Finite Element Method / Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, vol. 82, s. 114-117 [MNiSW: 30]
248 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA - 2014, vol. 103, s. 67-68
249 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 3, s. 21-24 [MNiSW: 5]
250 Simulation stand for the development of the eCall device / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Grzeszczyk Rafał, Filipek Przemysław // ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS - 2012, nr 2, vol. 5, s. 15-19 [MNiSW: 3]
251 A simulation study on the manoeuvrability of a large size semitrailer / Koszałka Grzegorz, Zniszczyński Andrzej // TRANSPORT - 2016, nr 4, vol. 31, s. 408-415 [MNiSW: 15]
252 Spadochronowy obserwator terenu Sot / Filipek Przemysław, Klaudel Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2413-2421 [MNiSW: 4]
253 Specyfika urządzeń mobilnych na przykładzie rzeczywistych obiektów mechatronicznych / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3203-3212
254 Sposób ruchu 6-nożnego robota kroczącego - Krab / Filipek Przemysław, Śmiech Mateusz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1459-1469 [MNiSW: 4]
255 Stability of rectangular plates with notch using FEM / Falkowicz Katarzyna // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
256 Stanowisk do zrobotyzowanego procesu spawania zawiasów / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 21-24 [MNiSW: 7]
257 Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowych / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 393-400 [MNiSW: 4]
258 The state of road transport safety in Poland, Slovakia and Ukrainne / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Liščak Štefan // SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ - 2014, nr 1, s. 12-16
259 Structural analysis of articular cartilage of the hip joint using finite element method / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 240-246 [MNiSW: 10]
260 The structural analysis of socket inlays of the hip endoprosthesis / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 36-39
261 Structural analysis of the pelvic girdle before and аfter hip replacement procedure / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Ausiyevich Andrei, Smidova Natalia // SCIENCE AND TECHNIQUE - 2018, nr 2, vol. 17, s. 165-172
262 The structural and mechanical properties of the bone / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Czubacka Paulina // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 3, s. 43-50
263 Studium możliwości skrętnych ciągników z wielkogabarytowymi naczepami / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1742-1746 [MNiSW: 5]
264 A study of stability and post-critical behaviour of thin-walled composite profiles under compression / Wysmulski Paweł, Dębski Hubert, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 4, vol. 18, s. 632-637 [MNiSW: 25]
265 System podwójnego balansu w konstrukcji jednokołowego robota / Filipek Przemysław, Palinowski Dawid, Kamiński Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1483-1493 [MNiSW: 4]
266 System transportu taśmociągowego / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Radzikowski Robert, Kosacki Kacper // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 668-672 [MNiSW: 7]
267 System zarządzania bhp dla firmy autobusowej / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Nieoczym Aleksander, Samociuk Waldemar, Beer-Lech Karolina, Rachwał Bartłomiej, Plizga Krzysztof, Łysiak Grzegorz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 248-259 [MNiSW: 7]
268 Systemy zapewnienia jakości w przewozie artykułów spożywczych / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 4, s. 917-922 [MNiSW: 10]
269 Technical and organizational aspects of the Automatic Number Plate Recognition System (ANPR) / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Matysiak A, Filipek Przemysław // ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS - 2012, nr 3, vol. 5, s. 14-19 [MNiSW: 3]
270 Tematyka transportu i komunikacji w międzywojennej prasie technicznej Lublina / Pylak Konrad // KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI - 2017, nr 2, vol. 62, s. 55-84 [MNiSW: 10]
271 Tension mechanism dynamic analysis / Lukac Michal, Brumerčík František, Krzywonos Leszek, Droździel Paweł // COMMUNICATIONS - 2014, nr 3A, vol. 16, s. 184-188
272 Theoretical and experimental analysis of loading impact from the progressive gear on the lift braking distance with the use of the free fall method / Lonkwic Paweł, Różyło Patryk // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 103-109 [MNiSW: 10]
273 Toothed gear transmission diagnosis based on optimal features of vibration signal / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE - 2011, nr 26, vol. 98, s. 33-37 [MNiSW: 6]
274 Towards the identification of worn picks on cutterdrums based on torque and power signals using Artificial Neural Networks / Gajewski Jakub, Jonak Józef // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2011, nr 1, vol. 26, s. 22-28 [MNiSW: 30]
275 Transmission system power flow model / Lukac Michal, Brumerčík František, Krzywonos Leszek, Krzysiak Zbigniew // COMMUNICATIONS - 2017, nr 2, vol. 19, s. 27-31
276 Transport zwierząt – wymagania prawne i kontrola / Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 4, s. 923-929 [MNiSW: 10]
277 Transportowy pojazd gąsienicowy o zwiększonym prześwicie / Filipek Przemysław, Filipiuk Grzegorz, Goławski Sebastian, Ptaszyński Damian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 652-657 [MNiSW: 7]
278 Typoszereg modułowych wkrętarek przemysłowych / Dębski Hubert, Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 4, s. 26-29 [MNiSW: 4]
279 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert, Kaczor Maciej, Taratuta Leszek, Krzyżak Andrzej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 71-80 [MNiSW: 4]
280 Urządzenia o sprawności ponad 100 % / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 107-112 [MNiSW: 4]
281 The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems / Fedorko Gabriel, Molnár Vieroslav, Dovica Miroslav, Husáková Nikoleta, Král Ján, Ferdynus Mirosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 4, vol. 18, s. 539-543 [MNiSW: 25]
282 The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structure / Jasiński Marcin, Krzywonos Leszek // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 35-41 [MNiSW: 4]
283 Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives / Barta Dalibor, Mruzek Martin, Kendra Martin, Kordos Paweł, Krzywonos Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 240-247 [MNiSW: 10]
284 Vehicle simulation model creation / Tomašíková Mária, Brumerčík František, Nieoczym Aleksander // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2015, nr 1, vol. 6, s. 130-135
285 Warunki pracy układów śrubowych poddanych napięciu wstępnemu i oddziaływaniu pola temperatur / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek, Lukac Michal, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7811-7815 [MNiSW: 10]
286 Wielofazowy silnik bezszczotkowy do pojazdów elektrycznych / Filipek Przemysław, Bochiński Marcin, Stachowski Rafał, Bielak Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 169-175 [MNiSW: 4]
287 Wirtualne prototypowanie układu sterowania pochylania i przechylania śmigłowca jednowirnikowego w układzie klasycznym / Kania Mateusz, Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 6, s. 164-171 [MNiSW: 4]
288 Wirtualny projekt przekładni głównej śmigłowca z wykorzystaniem modeli autogenerujacych / Kania Mateusz, Ferdynus Mirosław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 141-148 [MNiSW: 4]
289 Wirtualny prototyp podbierakowej głowicy do paletyzacji / Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 3151-3157
290 Wodorowe ogniwo paliwowe – ekologiczne źródło zasilania pojazdów prądem stałym / Kamiński Tomasz, Filipek Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 20-28 [MNiSW: 4]
291 Wokół twierdzenia Feynmana / Krzywonos Leszek // MATEMATYKA - 2012, nr 9, s. 44-47
292 Wpływ materiału magnetowodu wtryskiwacza gazu na jego pracę / Czarnigowski Jacek // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, s. 1-5 [MNiSW: 6]
293 Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu / Ferdynus Mirosław // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2015, nr 1, vol. 64, s. 161-169 [MNiSW: 8]
294 Wpływ prędkości bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Duda Kamil, Nieoczym Aleksander, Beer-Lech Karolina, Łysiak Grzegorz, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej // MECHANIK - 2016, nr 7, s. 742-743 [MNiSW: 11]
295 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Zarajczyk Janusz, Szmigielski Marek, Kocira Sławomir, Skwarcz Jacek, Brodzki Piotr, Kowalczuk Józef, Krzywonos Leszek // MECHANIK - 2014, nr 7, s. 355-362 [MNiSW: 7]
296 Wpływ regulacji układu sterowania zasilaniem LPG na osiągi silnika o zapłonie iskrowym / Wierzbicki Sławomir, Mączkowski Wiktor, Krzywonos Leszek, Caban Jacek // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4922-4929
297 Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Siergiejczyk Mirosław, Oskarbski Jacek, Świderski Andrzej, Filipek Przemysław // PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT - 2016, nr 113, s. 201-208 [MNiSW: 7]
298 Wpływ wybranych właściwości paliw węglowodorowych na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Nieoczym Aleksander, Lotko Wincenty, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bąkowski Henryk // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 5, vol. 96, s. 1123-1127 [MNiSW: 15]
299 Wstępna diagnostyka pojazdu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej / Nieoczym Aleksander, Longwic Rafał, Lotko Wincenty // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 981-984 [MNiSW: 7]
300 Wybrane aspekty matematycznego modelowania lokalizacji centrów dystrybucyjnych / Kubasáková Iveta, Poliaková Bibiána, Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3457-3460 [MNiSW: 10]
301 Wybrane aspekty transportu artykułów żywnościowych / Nieoczym Aleksander, Falkowicz Katarzyna, Kubasáková Iveta, Poliaková Bibiána // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4644-4651 [MNiSW: 10]
302 Wybrane aspekty transportu odpadów komunalnych / Droździel Paweł, Kowalik Konrad, Sykut Barbara // LOGISTYKA - 2011, nr 6, s. 735-742 [MNiSW: 4]
303 Wybrane zagadnienia współpracy manipulatorów / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 44-47 [MNiSW: 4]
304 Wykorzystanie metody cross-dockingu w firmie transportowej / Brumerčikova Eva, Bukowá Bibiána, Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 738-742 [MNiSW: 10]
305 Wykorzystanie programu AutoCAD w projektowaniu wyrobów ceramiki artystycznej / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Zarajczyk Janusz, Wawrzosek Jacek, Szmigielski Marek, Tatarczak Jarosław, Kowalczuk Józef, Krzywonos Leszek // MECHANIK - 2015, nr 2, s. 147-148 [MNiSW: 11]
306 Wykorzystanie przetwarzania obrazu do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniach / Kozłowski Michał, Wierzbicki Sławomir, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 2406-2414
307 Wykorzystanie właściwości kryształów w technice / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 2381-2389 [MNiSW: 4]
308 Wymagania techniczne dla bankowozu typu A, B i C / Kamiński Tomasz, Niezgoda Michał, Kruszewski Mikołaj, Mitraszewska Izabella, Grzeszczyk Rafał, Filipek Przemysław // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2701-2710 [MNiSW: 10]
309 XEMD procedures as a data - assisted filtering method / Machrowska Anna, Jonak Józef // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922 [MNiSW: 15]
310 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu / Falkowicz Katarzyna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2488-2490 [MNiSW: 5]
311 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach / Wierzbicki Sławomir, Mikulski Maciej, Nieoczym Aleksander // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4930-4937
312 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu / Nieoczym Aleksander // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1951-1958 [MNiSW: 4]
313 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn / Różyło Patryk, Gajewski Jakub, Nowakowski Paweł, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4176-4182
314 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Skic Anna, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Szmigielski Marek, Dziki Dariusz // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 272-277
315 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej / Szklarek Karol // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1483-1485 [MNiSW: 5]
316 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego / Filipek Przemysław, Pokrywiński Karol // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1471-1481 [MNiSW: 4]

Hasła(1)

1 Cylc Ryszard / Pylak Konrad // W: SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW POLSKICH; Warszawa: Muzeum Techniki, 2011, s. 23-24

Monografie (22)

1 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu / Dębski Hubert.- Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, 189 s.- (Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódźka, ISSN 0137-4834; nr 1161)
2 Geometria do zastosowań inżynierskich / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Stacho Milan, Stachová Darina , Vojteková Mária .- Lublin: Liber Duo, 2013, 335 s.
3 Graficzny zapis konstrukcji. Przewodnik do zajęć projektowych / Schabowska Krystyna, Gajewski Jakub, Filipek Przemysław, Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 93 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
4 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1 / Jonak Józef[Red:] Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 132 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2 / Jonak Józef[Red:] Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 133 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Jonak Józef, Nieoczym Aleksander.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 240 s.
7 Maszyny i urządzenia transportu bliskiego / Nieoczym Aleksander, Brumerčík František.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, 136 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska )
8 Modelowanie matematyczne procesów technicznych / Jonak Józef[Red:] Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 90 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznym / Jonak Józef, Podgórski Jerzy.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
10 Podstawy budowy pojazdów / Kiernicki Zbigniew, Nieoczym Aleksander[Red:] Kiernicki Zbigniew, Nieoczym Aleksander.- Zamość: Wydawnictwo Officina Simonidis, 2016, 275 s.- (Podręczniki; nr 16)
11 Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie mechanizmów śrubowych oraz przekładni zębatych / Ponieważ Grzegorz, Kuśmierz Leszek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 86 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
12 Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie napędów mechanicznych / Kuśmierz Leszek, Ponieważ Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 87 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
13 Podstawy konstrukcji maszyn : wprowadzenie do projektowania przekładni ślimakowych / Banaszek Jan, Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 64 s.
14 Podstawy metody elementów skończonych – przykłady obliczeń numerycznych w programie Abaqus® / Dębski Hubert, Ponieważ Grzegorz, Różyło Patryk, Wójcik Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 162 s.- (Podręczniki)
15 Selected aspects of diesel engines start-UPS / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Liščak Štefan.- Lublin: Liber Duo, 2013, 155 s.
16 System doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Rogala-Rojek Joanna.- Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012, 132 s.- (Prace Naukowe - Monografie KOMAG; nr 38)
17 Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 / Jonak Józef[Red:] Jonak Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 80 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
18 Technik Lubelski (1929-1931) : Czasopismo Stowarzyszenia Techników Województwa Lubelskiego / Pylak Konrad[Red:] Pylak Konrad.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 156 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Teoretyczno-empiryczne studium modelowania impulsowego wtryskiwacza gazu / Czarnigowski Jacek.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 194 s.
20 Transport wewnętrzny i zewnętrzny - wybrane problemy / Nieoczym Aleksander.- Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2011, 186 s.
21 Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów / Jonak Józef[Red:] Jonak Józef.- Lublin: Polichnika Lubelska, 2015, 155 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek[Red:] Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 283 s.- (Monografia naukowa)

Projekty wynalazcze (40)

1 Dioda termiczna [Patent nr (11) 227224 (21) 412138] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3914-3914 [MNiSW: 30]
2 Dioda termiczna [Zgłoszenie nr (21) 412138] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 25-26
3 Generator mieszaniny wodorotlenowej / Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Pietrykowski Konrad, Kamiński Zdzisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 72-72 [MNiSW: 2]
4 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1211-1211 [MNiSW: 30]
5 Ładowarka czołowa [Zgłoszenie nr (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 28-28
6 Magnetyczny generator tarczowy szeregowy [Patent nr (11) 226458 (21) 412300] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2081-2081 [MNiSW: 30]
7 Magnetyczny generator tarczowy szeregowy [Zgłoszenie nr (21) 412300] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 39-39
8 Maszyna wirnikowo-wyporowa o sprężu wewnętrznym [patent nr 214431] / Zniszczyński Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 7, [MNiSW: 25]
9 Modułowy kontener ładunkowy [Zgłoszenie nr (21) 421964] / Mazur Marek, Ponieważ Grzegorz, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-12
10 Pantograf przestrzenny prosty [Patent nr (11) 226460 (21) 412302] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2067-2067 [MNiSW: 30]
11 Pantograf przestrzenny prosty [Zgłoszenie nr (21) 412302] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 12-13
12 Pantograf przestrzenny stopniowy [Patent nr (11) 226459 (21) 412301] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2067-2067 [MNiSW: 30]
13 Pantograf przestrzenny stopniowy [Zgłoszenie nr (21) 412301] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 12-12
14 Przekładnia magnetyczno-mechaniczna [Patent nr (11) 228411 (21) 407833] / Filipek Przemysław, Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 842-842 [MNiSW: 30]
15 Przekładnia magnetyczno-mechaniczna [Zgłoszenie nr (21) 407833] / Filipek Przemysław, Jedliński Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 33-33 [MNiSW: 2]
16 Przekładnia zębata [Patent nr (11) 225769 (21) 411982] / Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1215-1215 [MNiSW: 30]
17 Przekładnia zębata [Zgłoszenie nr (21) 411982] / Jedliński Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 31-31
18 Przyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku bel [Zgłoszenie nr (21) 417912] / Dębski Hubert, Sulowski Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-13
19 Siedzisko stelażowe, składane [Zgłoszenie nr (21) 423943] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
20 Siłownik mechaniczny [Zgłoszenie nr (21) 407267] / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 27-27 [MNiSW: 2]
21 Stelaż naprzemienny, składany [Zgłoszenie nr (21) 423941] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
22 Stelaż składany [Zgłoszenie nr (21) 423938] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-16
23 Stelaż stopniowany, składany [Zgłoszenie nr (21) 423939] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-17
24 Stelaż wielobelkowy, składany [Zgłoszenie nr (21) 423942] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
25 Stelaż złożony, składany [Zgłoszenie nr (21) 423940] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-16
26 Szeregowy równoważnik magnetyczny [Patent nr (11) 227070 (21) 412299] / Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3450-3450 [MNiSW: 30]
27 Szeregowy równoważnik magnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 412299] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 38-39
28 Tarcza antypoślizgowa z kolcami [Patent nr (11) 225802 (21) 407266] / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1205-1205 [MNiSW: 30]
29 Tarcza antypoślizgowa z kolcami [Zgłoszenie nr (21) 407266] / Filipek Przemysław, Jabłoński Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 13-13 [MNiSW: 2]
30 Tuleja mocująca nóż urabiający [Zgłoszenie nr (21) 416875] / Gajewski Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 31-31
31 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [ Patent nr (11) 230093 (21) 423853] / Sasimowski Emil, Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3340-3340 [MNiSW: 30]
32 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 423853] / Sasimowski Emil, Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 13-13
33 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce / Zniszczyński Andrzej, Włodarski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 18 (1009), s. 11-11 [MNiSW: 2]
34 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce [Patent nr (11) 218236 (21) 393924] / Zniszczyński Andrzej, Włodarski Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 9-9 [MNiSW: 25]
35 Winda załadowcza do rozsiewacza [Patent nr (11) 228744 (21) 415884] / Pawłowski Wojciech, Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1595-1596 [MNiSW: 30]
36 Winda załadowcza do rozsiewacza [Zgłoszenie nr (21) 415884] / Pawłowski Wojciech, Jedliński Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 2-2
37 Wytłaczarka [Patent nr (11) 229839 (21) 422114] / Sikora Janusz, Ferdynus Mirosław, Perhacova Alzbeta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 4946-4946 [MNiSW: 30]
38 Wytłaczarka [Zgłoszenie nr (21) 422114] / Sikora Janusz, Ferdynus Mirosław, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
39 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] / Kuśmierz Leszek, Skiba Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1913-1913 [MNiSW: 30]
40 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] / Kuśmierz Leszek, Skiba Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 29-29 [MNiSW: 2]

Referaty (148)

1 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling / Samborski Sylwester, Teter Andrzej, Dębski Hubert // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 40-40
2 Algorytm wielowymiarowej empirycznej dekompozycji sygnału w identyfikacji parametrów pracy silnika turbinowego / Jonak Józef, Machrowska Anna, Kisiel Janusz, Setkowicz Amadeusz, Obrocki Wojciech // W: 29 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 25-27 stycznia 2016 - 2016
3 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall / Filipek Przemysław, Kamińska Ewa, Kamiński Tomasz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 3789-3796
4 Analiza MES płytowego elementu sprężystego / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Ferdynus Mirosław, Wysmulski Paweł // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 59-60
5 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 149-150
6 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 / Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 91-92
7 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: XXV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 22-25.01.2012 r., Zakopane - 2012, s. 45-45
8 Analiza numeryczna propagacji pękania zginanej próbki stalowej za pomocą innowacyjnej metody x FEM / Różyło Patryk // W: 2 Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015, s. 113-114
9 Analiza numeryczna stanów pokrytycznych ściskanej płyty z wycięciem / Falkowicz Katarzyna, Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 37-38
10 Analiza stanów krytycznych i pokrytycznych ściskanych słupów kompozytowych / Wysmulski Paweł // W: 14 Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016", 18-21 października 2016, Teresin k. Sochaczewa - 2016, s. 1-2
11 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Pasierbiewicz Damian // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2016 "Techniki Komputerowe w Inżynierii", Paprotnia-Teresin, 18-21.10.2016 : [sesje tematyczne] - 2016, s. 42-43
12 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 749-754
13 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie / Rybicka Iwona, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 348-348
14 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych / Łusiak Tomasz, Novak Andrriej, Dżaman Ewa, Nieoczym Aleksander, Kryvarotava Veranika // W: INAIR 2014, International Conference on Air Transport, 13-14 November 2014, Prague, Czech Republic - 2014, s. 42-46
15 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław // W: 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURE MAY 30-JUNE 2, 2011, AUGUSTÓW - 2011, s. 56-57
16 Analysis of composite profiles under compressive load / Wysmulski Paweł // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 41-42
17 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: 4th International Scientific Conference "Transport Problems 2012", 27-29 czerwca, 2012, Katowice - 2012, s. 110-118
18 The analysis of sensitivity to geometric imperfections of compressed thin-walled composite profiles / Wysmulski Paweł, Dębski Hubert, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9-12 July 2018, Universidad Carlos III de Madrid, Spain : [book of abstracts] - 2018, s. 17-17
19 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company / Komsta Henryk, Krzywonos Leszek, Winiarski Grzegorz // W: 9th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2011, 27-29 June 2011, Zilina, Slovak Republic - 2011, s. 99-102
20 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: Transport Problems 2013. Conference Proceedings V International Scientific Conference, II International Symposium of Young Researchers, Katowice, 2013 - 2013, s. 74-91
21 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company / Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Siłuch Dariusz // W: 6 Medzinárodná Vedecká Konferecia, CMDTUR 2012, 19.4. -20.4.2012, Žilina – Stráža, Slovakia - 2012, s. 31-38
22 Approximate bifurcation load of short thin-walled laminate plate structures with imperfection / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew, Smagowski Wojciech, Dębski Hubert // W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018, 16-19 października 2018, Jora Wielka, Mikołajki - 2018
23 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // W: 26 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 28-31.01.2013 r., Zakopane - 2013, s. 1-8
24 Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiających / Jonak Józef // W: 27 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 26-30.01.2014 r., Zakopane - 2014, s. 85-85
25 Badanie numeryczne poziomu naprężeń zachodzących w podnośniku trapezowym BD-02B2 / Różyło Patryk // W: Konferencja Doktorantów „Mikro, nano i co dalej?”Mała Wielka Nauka.,4-5 grudnia 2014r., Łódź : [książka abstraktów] - 2014, s. 148-148
26 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kral Jan // W: 22 International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin : [ksiązka abstraktów] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
27 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 221-230
28 Buckling and post-buckling behaviour of top-hat cross-section composite beams with various sequences of plies / Dębski Hubert // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 8809-8816
29 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beam / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej // W: International Conference on "Mechanics of Nano, Micro and Macro Composite Structures", Politecnico di Torino, 18-20 June 2012, Italy - 2012, s. 1-2
30 Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-section / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
31 Comparison of feature selection methods in machine diagnostics / Jedliński Łukasz, Gajewski Jakub // W: 17th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikulá, 4-7 April 2018 : [abstrakty] - 2018, s. 53-54
32 Comparison of the causes of road excident in urban traffic in selected polish cities and slovakia / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Gardyński Leszek // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 149-152
33 Construction of primary circuit VVER 440/213 nuclear power plant / Brumerčík František, Sojcak Dusan, Nieoczym Aleksander // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM PROCEEDINGS 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 36-41
34 The current understanding of the procurement logistics and contracting / Brumerčikova Eva, Bukowá Bibiána, Krzywonos Leszek // W: 14th International Scientific Conference LOGI 2013, 10.10.2013, Česke Budějovice, Czech Republic - 2013, s. 35-41
35 Denoising of data recorded in a multichannel way with use of a wavelet transform / Jedliński Łukasz // W: 10th International Technical Systems Degradation Conference, 27-30.04.2011, Liptovský Mikuláš, Slovakia - 2011, s. 40-40
36 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
37 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, 13-16 września 2017 : [streszczenia] - 2017, s. MS0713-MS0714
38 The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectors / Czarnigowski Jacek, Zyska Tomasz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 185-185
39 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 375-382
40 Doświadczalno-numeryczna analiza ściskania cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem / Falkowicz Katarzyna // W: 14 Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016", 18-21 października 2016, Teresin k. Sochaczewa - 2016, s. 1-2
41 Dynamic axial crushing of flawed thin-walled square section tubes / Ferdynus Mirosław, Kotełko Maria // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 39-40
42 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // W: 12th International Technical Systems Degradation Conference, 3 – 6 April 2013, Liptovsky Mikulaś, Słowacja - 2013, s. 46-46
43 The effect of composite layer configuration on the stability of thin-walled plates / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // W: XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 17-21.09.2018 r., Zakopane [książka abstraktów] - 2018, s. 53-54
44 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // W: 22 International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin : [ksiązka abstraktów] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
45 Effective bond lengh of the CRFP tapes in strengthened sigma steel beams / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // W: XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 17-21.09.2018 r., Zakopane [książka abstraktów] - 2018, s. [brak stron]-[brak stron]
46 Eksperymentalno-numeryczne badania stateczności kompozytowych słupów o przekroju otwartym poddanych osiowemu ściskaniu / Różyło Patryk // W: 14 Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016", 18-21 października 2016, Teresin k. Sochaczewa - 2016, s. 1-2
47 Experimental and numerical investigations of low-velocity impact behavior of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Dębski Hubert // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
48 Experimental investigation of post-buckling behaviour of composite column with top-hat cross-section / Dębski Hubert // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 211-220
49 Experiments on the effect of pressure and voltage supply on pulse injector opening time / Czarnigowski Jacek // W: SAE 2014 International Powertrain, Fuels & Lubricants Meeting, 20-23, October 2014, Birmingham, United Kingdom : [abstracts] - 2014
50 Failure analysis of thin-walled composite channel section column / Dębski Hubert, Jonak Józef // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 33-33
51 Failure model of composite plates after low-energy impact subjected to the compression-after-impact (CAI) test / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 84-84
52 FE analyse and experimental investigation of short composite columns under a constant rate of end shortening / Teter Andrzej, Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: 23rd Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE-23) July 12-18, 2015 Chengdu, China : [Short Papers on CD] - 2015
53 FE analysis of mode II delamination in laminated composite structures with genaral fiber orientation / Samborski Sylwester, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: SPB 2015 International Conference on Shells, Plates and Beams: Proceedings, 9-11 September 2015, University of Bologna, Italy - 2015, s. 37-37
54 FEM analysis of the pressure vessel in aspect of use security and compliance with the PN-EN 286-1:2001A / Wysmulski Paweł // W: XVI/XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania : Jakość - Środowisko - Bezpieczeństwo - Technologia, Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Oslo - Kopenhaga-Ystad-Szczecin, 5-8.10.2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
55 Finite element method analysis of stress levels occurring in the scissor jack BD-02B2 / Różyło Patryk // W: Konferencja Doktorantów „Mikro, nano i co dalej?”Mała Wielka Nauka.,4-5 grudnia 2014r., Łódź : [książka abstraktów] - 2014, s. 61-65
56 Hybrydowy system oceny stanu silnika turbinowego / Gajewski Jakub, Machrowska Anna, Jonak Kamil // W: 29 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 25-27 stycznia 2016 - 2016
57 Identification of heat release in an HCCI engine using ION ccurrent signal from combustion chamber / Hunicz Jacek, Filipek Przemysław, Sobiesiak Andrzej // W: 9th World Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 12-15.06.2017, Iguazu Falls, Brazil - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
58 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm / Jonak Józef, Machrowska Anna, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // W: CSNDD 2016 : 3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23-25, Marrakech 2016, Morrocco : Booklet of Abstracts - 2016, s. 23-23
59 Impact of installation errors of the gear on the kinematic deviation / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // W: 11th International Technical Systems Degradation Conference, 11-14.04.2012, Liptovský Mikuláš, Slovakia - 2012, s. 132-134
60 An influence of global initial deflections on post-critical behaviour of isotropic square-tube columns with dimples / Ferdynus Mirosław // W: 13 Sympozjum Stateczności Konstrukcji 17 - 21 września 2012, Zakopane = Stability of Structures 13th Symposium 17 - 21 of September 2012, Zakopane - 2012, s. 251-256
61 An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 13-14
62 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Szala Mirosław, Mańko Monika // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
63 Integration of public transport as a chance for its development / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Gniecka-Caban Agata // W: VII. Medzinárodná Vedecká Konferencia, Diagnostika Podniku, Controlling a Logistika, 16-17 april 2014, Žilina - 2014, s. 26-32
64 The issues of the theory of mechanisms in the first polish handbook of machine design / Jonak Józef, Machrowska Anna, Pylak Konrad // W: XXV International Conference on Theory of Machines and Mechatronic System,18-21 wrzesienia 2016, Nowy Sącz - Rytko - 2016, s. 31-32
65 Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowej / Gajewski Jakub, Jedliński Łukasz, Jonak Józef // W: XXV Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", 22-25 stycznia 2012, Zakopane - 2012, s. 27-27
66 Kolce – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach / Filipek Przemysław, Stachowski Rafał // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012
67 Koncepcja dwuszczękowego chwytaka asynchronicznego = A concepction of an asynchronous two-jaw gripper / Falkowicz Katarzyna, Jeleniewska Małgorzata, Jonak Józef, Krzywonos Leszek // W: XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych " Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych", 21-24 września, 2014, Wrocław-Szklarska Poręba, Poland - 2014, s. 41-42
68 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Kwaśniak Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 2391-2402
69 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem / Filipek Przemysław, Koter Daniel, Szymański Alan // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 121-121
70 Kształtowanie się błędu przełożenia przekładni stożkowej zależnie od wybranych błędów jej wykonania i montażu / Jedliński Łukasz, Jonak Józef // W: V Sympozjum Naukowo – Techniczne EKSPLOLOG 2012, 14-16.11.2012r., Zamek Czocha, Sucha - 2012, s. 28-28
71 Mechanical properties of bone cements after ageing in ringer's solution / Szabelski Jakub, Karpiński Robert // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 33-33
72 Mechatronic working machine control system / Jonak Józef, Jedliński Łukasz // W: XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych, 19-22.09.2012 r., Koszalin-Kołobrzeg - 2012, s. 38-38
73 A methodology of statistical calculations of vehicle use intensity in road transport companies / Nieoczym Aleksander, Krzywonos Leszek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 297-297
74 Metoda doboru parametrów urabiania kombajnem chodnikowym / Jonak Józef // W: IV Międzynarodowa Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego”, 30 maja – 1 czerwca 2012r., Ustroń - 2012, s. 50-52
75 Metoda pośredniej identyfikacji czasu opóźnienia otwierania impulsowego wtryskiwacza gazu / Duk Mariusz, Czarnigowski Jacek // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 48-48
76 Metodyka obliczeń statystycznych intensywności eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego / Krzywonos Leszek, Nieoczym Aleksander // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 225-225
77 Metodyka projektowania dwustopniowych reduktorów planetarnych / Wysmulski Paweł, Kuśmierz Leszek, Różyło Patryk // W: Konferencja Doktorantów „Mikro, nano i co dalej?”Mała Wielka Nauka.,4-5 grudnia 2014r., Łódź : [książka abstraktów] - 2014, s. 149-149
78 Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka / Nieoczym Aleksander // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 385-392
79 Modelowanie MES zagadnienia sprzężonego na przykładzie fragmentu łopaty śmigłowca / Szklarek Karol // W: Konferencja Doktorantów „Mikro, nano i co dalej?”Mała Wielka Nauka.,4-5 grudnia 2014r., Łódź : [książka abstraktów] - 2014, s. 142-142
80 Modelowanie procesu zniszczenia ściskanych słupów kompozytowych z wykorzystaniem naprężeniowych kryteriów zniszczenia / Dębski Hubert, Kubiak Tomasz // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 33-34
81 Modułowa budowa robota-ryby / Filipek Przemysław, Sługocki Michał, Kamiński Tomasz // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 126-126
82 Nanorobots / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 42-43
83 A new design of gearboxes with reduced vibration and noise levels / Jedliński Łukasz // W: 15th International Technical Systems Degradation Conference - 2016, s. 111-112
84 Nonlinear stability analysis of composite profile under uniaxial compression / Dębski Hubert, Wysmulski Paweł // W: Advances Composites Unnovation conference, Gold Coast australia, 28-30 march 2017 - 2017, s. 169-181
85 Numerical analysis of delamination initiation and propagation in the CFRP laminates ith mechanical couplings in the DCB test configuration / Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: EMI 2017 - Engineering Mechanics Institute Conference , 4-7 June, San Diego, USA : [abstracts] - 2017
86 Numerical and experimental analysis of thin-walled composite profiles under uniaxial compression / Dębski Hubert, Samborski Sylwester // W: EMI 2017 - Engineering Mechanics Institute Conference , 4-7 June, San Diego, USA : [abstracts] - 2017
87 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9-12 July 2018, Universidad Carlos III de Madrid, Spain : [book of abstracts] - 2018
88 Numerical and experimental investigations of the buckling and post-buckling behavior of compressed composite columns with complex opened cross-sections / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Kubiak Tomasz // W: 1st International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP2014, Stony Brook University, Long Island, NY State, USA, June 8-12, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 162-162
89 Numerical models of BVID ni laminate structures / Kubiak Tomasz, Naze Rafał, Dębski Hubert, Wawer Kamil // W: 22 International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 września 2017, Lublin : [ksiązka abstraktów] - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
90 Numerical-experimental failure analysis of composite columns with open cross-sections under uniform compression / Dębski Hubert, Teter Andrzej, Jonak Józef // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal : [book of abstracts] - 2015, s. 32-32
91 Numeryczna analiza połączenia klejowego blachy ocynkowanej zanurzeniowo i blachy tytanowej / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2011", 18-21 października 2011, Słok k. Bełchatowa - 2011, s. 229-230
92 Numeryczna analiza stateczności ściskanych płyt prostokątnych z wycięciem / Falkowicz Katarzyna // W: Konferencja Doktorantów „Mikro, nano i co dalej?”Mała Wielka Nauka.,4-5 grudnia 2014r., Łódź : [książka abstraktów] - 2014, s. 138-138
93 Numeryczno-eksperymentalne badania stateczności i stanów pokrytycznych słupów kompozytowych o przekroju ceowym / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Wysmulski Paweł // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 49-50
94 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych / Gajewski Jakub, Vališ David , Jonak Józef // W: 31 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 22-24 stycznia 2018 - 2018
95 On computational aspects of mode i strain energy release rate distribution along delamination front in general layup CFRP laminates with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 103-103
96 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 213-213
97 Passive safety car problem in the aspect of crash-boxes design with triggers in the form of dents / Ferdynus Mirosław // W: XVI/XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania : Jakość - Środowisko - Bezpieczeństwo - Technologia, Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Oslo - Kopenhaga-Ystad-Szczecin, 5-8.10.2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
98 Passive safety in passenger cars in aspect of absorption properties of the bumper / Dębski Hubert // W: XVI/XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania : Jakość - Środowisko - Bezpieczeństwo - Technologia, Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Oslo - Kopenhaga-Ystad-Szczecin, 5-8.10.2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
99 Passive safety of a buggy type car in the aspect of dynamic analysis of the frame / Różyło Patryk // W: XVI/XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania : Jakość - Środowisko - Bezpieczeństwo - Technologia, Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Oslo - Kopenhaga-Ystad-Szczecin, 5-8.10.2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
100 Porównanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem trolejbusów w miejskim ruchu drogowym w wybranych miastach Polski i Słowacji / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Liśćak Stefan, Śimko Ján // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 217-217
101 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 39-39
102 Prediction the crack direction in brittle matrix composites with irregular structure / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: 22nd International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 july 2014, Saint Julian’s, Malta - 2014, s. 1-2
103 Problematyka projektowania przekładni obiegowych z zespołem dwuwieńcowych kół satelitarnych / Wysmulski Paweł, Różyło Patryk, Falkowicz Katarzyna // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 101-102
104 Progressive failure analysis of thin-walled composite structure it open cross-section / Różyło Patryk, Dębski Hubert // W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018, 16-19 października 2018, Jora Wielka, Mikołajki - 2018
105 Projekt i budowa chwytaka szczypcowego o chwycie równoległym / Filipek Przemysław, Koter Daniel, Szymański Alan // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 122-122
106 Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowego / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz, Próchniak Tomasz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 2403-2412
107 Projekt kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym na koła tylne oraz bębnowym zespołem tnącym / Wysmulski Paweł, Kuśmierz Leszek, Włodarczyk Maciej // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 259-264
108 Projekt podwozia przyczepy ciągnika z przesuwnym wózkiem tandemu / Filipek Przemysław, Kwaśniak Grzegorz // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 123-123
109 Projekt urządzenia dla ratownictwa górniczego / Jonak Józef, Siegimund Michał // W: XXVIII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn : streszczenia referatów - 2017
110 Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych lego mindstorms / Filipek Przemysław // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 3147-3155
111 Projekty koncepcyjne zmian konstrukcyjnych urządzeń rolniczych zwiększających ich funkcjonalność / Nieoczym Aleksander // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 295-295
112 Przykłady modelowania MES cienkościennych struktur kompozytowych / Dębski Hubert // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 40-43
113 Repair costs and the intensity of vehicle use / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Krzywonos Leszek // W: Transport Problems 2013. Conference Proceedings V International Scientific Conference, II International Symposium of Young Researchers, Katowice, 2013 - 2013, s. 66-73
114 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Kubiak Tomasz // W: MECHCOMP3 : 3rd International Conference on Mechanics of Composites, Bologna, Italy, 04-07 July 2017 : proceedings - 2017, s. 108-108
115 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
116 Robotyka – edukacja dla najmłodszych / Filipek Przemysław // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 3165-3174
117 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego / Jonak Józef, Gajewski Jakub // W: XXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 24-27 stycznia 2011 r., Zakopane - 2011, s. 30-30
118 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 27 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 26-30.01.2014 r., Zakopane - 2014, s. 67-68
119 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających / Gajewski Jakub, Jonak Kamil // W: 26 Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 28-31.01.2013 r., Zakopane - 2013, s. 1-7
120 Simplified models of impact damage in thin-walled composite columns / Kubiak Tomasz, Gliszczyński Adrian , Dębski Hubert, Różyło Patryk // W: XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018, 16-19 października 2018, Jora Wielka, Mikołajki - 2018
121 Simulation of disc cutting tool operation on stratified rocks / Jonak Józef, Podgórski Jerzy // W: ECCOMAS European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering, 10-14.09.2012 r., Wiedeń, Austria - 2012
122 Simulation of operation of disc cutting tool on stratified rocks / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: CFRAC 2011: International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures, 6-8 June 2011 Barcelona, Spain - 2011
123 Spadochronowy obserwator terenu Sot / Filipek Przemysław, Klaudel Anna // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 2413-2421
124 Sposób ruchu 6-nożnego robota kroczącego - Krab / Filipek Przemysław, Śmiech Mateusz // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 127-127
125 Stability of rectangular plates with notch using FEM / Falkowicz Katarzyna // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. 48-48
126 Stanowiskowe badania procesu wkręcania łączników gwintowych / Nieoczym Aleksander // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 393-400
127 Stany graniczne kompozytowych słupów o przekroju omegowym / Dębski Hubert, Samborski Sylwester, Teter Andrzej // W: Proceedings of Stability of Structures XIV-th Symposium, Zakopane 08-12.06.2015 r. - 2015, s. 35-36
128 Statistical analyses of selected maintenance parameters of vehicles of road transport companies / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 7-7
129 Steel 304 and 316 corrosion resistance and the condensate included in the condensate from oil boiler / Karpiński Robert, Górniak Beata // W: 13th students' science conference : Polanica Zdrój, 17-20 September 2015 - 2015, s. 346-349
130 Structural ana lysis of articular cartilage of the hip joint using finite element method / Karpiński Robert // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 77-77
131 A study of critical state of compressed thin-walled composite profiles / Różyło Patryk // W: 2nd International Conference" Hydraulic and pneumatic drives of machines - modern achivments and applications" - 2016, s. 222-225
132 Symulacja kinematyczna i numeryczna fragmentu układu zawieszenia lekkiego pojazdu dwuśladowego / Różyło Patryk // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 145-146
133 System podwójnego balansu w konstrukcji jednokołowego robota / Filipek Przemysław, Palinowski Dawid, Kamiński Tomasz // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 124-124
134 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery / Koszałka Grzegorz, Niewczas Andrzej, Dębski Hubert // W: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEM, 27-28 OF APRIL, 2011, ZLATIBOR, SERBIA - 2011, s. 579-584
135 Urabianie skał zwięzłych metodą wyrywania kotew / Siegmund Michał, Kalita Marek, Jonak Józef // W: 31 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 22-24 stycznia 2018 - 2018
136 Use of progressive methods of public warehousing in Slovak Republic / Machrowska Anna, Brumerčikova Eva, Kondek Pavol // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM PROCEEDINGS 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015
137 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie / Droździel Paweł, Komsta Henryk, Rybicka Iwona // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 755-762
138 Utilisation of cross-docking in the transport company / Krzywonos Leszek, Brumerčikova Eva, Bukowá Bibiána // W: 14th International Scientific Conference LOGI 2013, 10.10.2013, Česke Budějovice, Czech Republic - 2013, s. 257-262
139 Vehicle drivetrain modeling / Tomašíková Mária, Nieoczym Aleksander, Brumerčík František // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM PROCEEDINGS 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 265-268
140 Vehicle drivetrain modelling / Tomasikova Maria, Nieoczym Aleksander, Brumerčík František // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 265-268
141 Vehicle steering geometry / Brumerčík František, Machrowska Anna, Tomasikova Maria // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM PROCEEDINGS 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 260-264
142 Vehicle suspension and damping / Tomasikova Maria, Krzywonos Leszek, Brumerčík František // W: 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, 22-24 June 2015, Žilina, Slovak Republic - 2015, s. 255-259
143 The work of compressed plate with a central cut-out, made of composite in an asymetrical arrangement of layers / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Różyło Patryk // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9-12 July 2018, Universidad Carlos III de Madrid, Spain : [book of abstracts] - 2018, s. 16-16
144 Work of thin-walled composite profiles in critical state / Różyło Patryk // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 25-26
145 Wpływ mimośrodowego obciążenia na podkrytyczne zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami / Ferdynus Mirosław // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 57-58
146 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym / Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Zarajczyk Janusz, Szmigielski Marek, Kocira Sławomir, Skwarcz Jacek, Brodzki Piotr, Kowalczuk Józef, Krzywonos Leszek // W: 18 Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, 12-16 maja 2014, Szczyrk. T. 1 - 2014, s. 355-362
147 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu / Nieoczym Aleksander // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 296-296
148 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego / Filipek Przemysław, Pokrywiński Karol // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 125-125

Rozdzialy(53)

1 Analiza cech psychofizycznych człowieka istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Górniak Beata, Karpiński Robert, Szala Mirosław // W: Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt; [Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 226-246
2 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych / Nieoczym Aleksander // W: Modelowanie matematyczne procesów technicznych; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 67-90 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Analiza numeryczna MES rotorów sprężarki / Szklarek Karol, Zniszczyński Andrzej // W: Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 27-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Analiza ściskanej płyty wykonanej z materiału izotropowego, z dwoma kształtami wycięć / Falkowicz Katarzyna // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 73-85 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego / Różyło Patryk // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 43-57 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego / Krzywonos Leszek // W: Modelowanie matematyczne procesów technicznych; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 7-26 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure / Kordos Paweł, Nieoczym Aleksander // W: Propulsion systems, mechatronics and communication; [Red:] Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy, Szymak Piotr - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 3-12 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 ; Vol 817)
8 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement / Gola Arkadiusz, Nieoczym Aleksander // W: MSMI 2017 - 4th International Conference on Management Science and Management Innovation : proceedings [WOS]; [Red:] Hui-Ming Wee - Suzhou ; China: Atlantis Press, 2017, s. 185-188 .- (Advances in Economics, Business and Management Research, ISSN 2352-5428; nr 31) [MNiSW: 15]
9 Aspekty terminologiczne projektowania kół zębatych w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej / Pylak Konrad, Schabowska Krystyna // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 58-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego / Falkowicz Katarzyna // W: Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 80-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej / Dębski Hubert, Rudawska Anna // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 7-21 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały / Karpiński Robert, Walczak Mariusz, Śliwa Joanna // W: Wybrane substancje : znaczenie dla organizmu oraz możliwe zastosowania; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 208-224
13 Biomateriały używane w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – przegląd piśmiennictwa / Maksymiuk Jacek, Karpiński Robert // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 53-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Biomedyczne zastosowania polimerów – materiały opatrunkowe / Karpiński Robert, Górniak Beata, Maksymiuk Jacek // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 18-32
15 Charakterystyka i podział materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 127-140
16 Doświadczalno-numeryczna analiza stanu krytycznego ściskania cienkościennych słupów kompozytowych / Dębski Hubert // W: Modelowanie matematyczne procesów technicznych; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 45-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Funkcjonalne cechy charakteryzujące lekkie pojazdy dwuśladowe / Różyło Patryk // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 31-53 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Historia chirurgii i materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 140-151
19 Hydrożele / Karpiński Robert // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 38-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego / Braniewska Magdalena, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 147-170 .- (Monografia naukowa)
21 Koncepcyjny projekt samobieżnej bębnowej kosiarki spalinowej / Wysmulski Paweł // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 21-38 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
22 Konstrukcja i sterowanie ruchem robota-ryby / Filipek Przemysław, Sługocki Michał, Kamiński Tomasz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 155-164
23 Konstrukcja jednokołowego robota samobalansującego / Filipek Przemysław, Palinowski Dawid, Kamiński Tomasz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 97-109
24 Madernizacja maszyn uzywanych w gospodarstwie rolnym / Nieoczym Aleksander, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 54-72
25 Mathematical modelling the assembly cell operation in the context of increasing its reliability / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Computing and Information Engineering (ICIE 2017) : conference proceedings ; [Red:] Cao Yong, Wu Qu - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 124-132
26 Metoda tworzenia luzów konstrukcyjnych w sprężarce z czterema współbieżnymi rotorami / Zniszczyński Andrzej, Jonak Józef // W: Podstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju. T. 1/3; [Red:] Wasilczuk Michał - Gdańsk: WM PG, 2011, s. 48-56
27 Model koncepcyjny kompozytowej karoserii pojazdu ekologicznego spełniający wymagania zawodów Shell Eco- Marathon / Ferdynus Mirosław, Próchniak Tomasz // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 137-154
28 Modelowanie geometryczne organów roboczych sprężarki z zespołem czterech równoległych współbieżnych rotorów w aspekcie sprężania wewnętrznego i luzów konstrukcyjnych / Zniszczyński Andrzej, Szklarek Karol // W: Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 11-26 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
29 Montaż oprzyrządowania specjalistycznego na zewnątrz lekkich śmigłowców poszukiwawczo-ratunkowych / Szklarek Karol // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 117-132 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
30 Numeryczne badania opływu bezprzegubowego śmigła ogonowego / Falkowicz Katarzyna, Jonak Józef // W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. T. 12; [Red:] Kiczkowiak Tomasz - Koszalin: Wydawnctwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014, s. 7-22
31 Orchard branch scraper. Model and construction / Filipek Przemysław, Rybak Arkadiusz, Kamiński Tomasz // W: Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems ; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 46-66
32 Prismatic tubular thin-walled members as energy absorbers / Ferdynus Mirosław, Kotełko Maria, Mołdawa Artur // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 4, Buckling of plate structures in analytical, numerical and experimental investigations; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 178-195 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
33 Problematyka projektowania dwustopniowych przekładni planetarnych / Wysmulski Paweł, Kuśmierz Leszek // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 8-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
34 Problemy automatyzacji i robotyzacji maszyn roboczych / Jonak Józef // W: NOWOCZESNE METODY EKSPLOATACJI WĘGLA I SKAŁ ZWIĘZŁYCH: MONOGRAFIA; [Red:] Bołoz Łukasz, Kasza Piotr - Kraków: 2011, s. 291-300
35 Projekt aplikacji doboru łożysk stożkowych w środowisku Catia v5 z wykorzystaniem modeli autogenerujących oraz makropoleceń / Machrowska Anna, Ferdynus Mirosław, Jonak Józef // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 25-46
36 Projekt koncepcyjny roweru poziomego / Nieoczym Aleksander, Wierzbicki Sławomir, Berliński Jarosław // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 81-105 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
37 Projekt robota do czyszczenia kanałów wentylacyjnych / Jedliński Łukasz, Filipek Przemysław, Jonak Józef // W: PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE. ZAGADNIENIA WYBRANE; [Red:] Uhl Tadeusz - Kraków: 2011, s. 65-76
38 Research of brake fluids in passenger cars / Caban Jacek, Droździel Paweł, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Marczuk Andrzej, Krzywonos Leszek, Rybicka Iwona // W: Innovative technologies in engineering production : International scientific conference ; Žilina: University of Žilina, 2016, s. 120-124
39 Road traffic accident injuries - causes and biomaterial related treatment / Caban Jacek, Karpiński Robert, Barta Dalibor // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
40 Specjalistyczne lekkie przyczepy samochodowe / Nieoczym Aleksander // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 39-55 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
41 Stabilizacja połączeń gwintowych - warunki konstrukcyjne i eksploatacyjne / Nieoczym Aleksander // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 109-120
42 Studies of the post-critical and limit states of thin-walled composite columns under compresion loads / Dębski Hubert // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 6, Research advances in applied mechanics; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 67-87 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
43 Telemanipulator RobIn Heart i jego zastosowanie w medycynie / Gąska Daniel, Jaworski Łukasz, Karpiński Robert // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 270-284
44 Thin-walled columns made of carbon/epoxy laminate / Dębski Hubert, Teter Andrzej // W: Statics, dynamics and stability of structures. Vol. 4, Buckling of plate structures in analytical, numerical and experimental investigations; [Red:] Mania Radosław J. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2016, s. 96-122 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
45 Transient combustion timing management in controlled auto-ignition engine based on ion current signal / Hunicz Jacek, Filipek Przemysław, Kordos Paweł, Gęca Michał Sławomir, Rybak Arkadiusz // W: CONFERENCE PROCEEDINGS OF 2017 3RD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING (ICCSSE) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 351-354 [MNiSW: 15]
46 Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów w systemieCatia v5 / Ferdynus Mirosław, Dębski Hubert // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 33-44
47 Wirtualny prototyp ciągnikowego ładowacza czołowego / Ferdynus Mirosław, Skalski Dominik, Jonak Józef // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych; [Red:] Kosucki Andrzej - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 87-110 .- (Monografie Politechniki Łódzkiej)
48 Wirtualny prototyp koparko-ładowarki / Ferdynus Mirosław, Buchowiecki Paweł, Jonak Józef // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych; [Red:] Kosucki Andrzej - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 111-135 .- (Monografie Politechniki Łódzkiej)
49 Wspomaganie komputerowe 3D w modelowaniu urządzeń mechatronicznych / Filipek Przemysław, Kamiński Tomasz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 106-117 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
50 Wybrane metody wyznaczania położenia środka ciężkości / Machrowska Anna // W: Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 133-154 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
51 Wykorzystanie współczynnika OEE do analizy funkcjonowania linii produkcyjnych / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 55-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
52 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 171-197 .- (Monografia naukowa)
53 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego / Ferdynus Mirosław, Imieliński Konrad // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 22-42 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)