Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Dróg i Mostów
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 13
Łączna liczba publikacji: 227
w tym we współpracy z zagranicą: 2

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(153)

1 "Mechanika w swym rozwoju historycznym" według profesora Feliksa Kucharzewskiego / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 957-963 [MNiSW: 7]
2 <<MATHEMATICA>> i mapy poincaré / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 696-699 [MNiSW: 7]
3 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą / Łagoda Marek, Śledziewski Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 4 [MNiSW: 6]
4 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku / Bęc Jarosław, Jukowski Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 177-189 [MNiSW: 6]
5 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego / Śledziewski Krzysztof // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2977-2982 [MNiSW: 5]
6 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły / Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 537-540 [MNiSW: 7]
7 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego / Tabor Zbigniew, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 259-268 [MNiSW: 6]
8 Analysis of dynamic stiffness of arch bridges by means of the first natural frequency / Karaś Sławomir, Wrobel Radosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
9 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review / Bandura Lidia, Woszuk Agnieszka, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // MINERALS - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
10 Application of zeolites as fillers in mix asphalt / Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Panek Rafał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 127-134 [MNiSW: 6]
11 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie / Karaś Sławomir, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 109-118 [MNiSW: 3]
12 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach / Hypki Mateusz, Karaś Sławomir // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 371-375 [MNiSW: 7]
13 Badanie statyczne i dynamiczne mostu kolejowego o konstrukcji powłokowo-gruntowej / Szcześniak Wacław, Hypki Mateusz, Skulski Bartosz, Śledziewski Krzysztof // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10252-10261 [MNiSW: 10]
14 Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych / Łagoda Marek, Śledziewski Krzysztof // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 366-370 [MNiSW: 7]
15 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech // DROGOWNICTWO - 2011, nr 7-8, s. 232-238 [MNiSW: 5]
16 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 / Kowal Maciej // MOSTY - 2013, nr 4, s. 22-26
17 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach. Cz. 2 / Czubacka Wioleta, Śledziewski Krzysztof // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2012, nr 5, s. 154-156
18 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach. Cz. 1 / Czubacka Wioleta, Śledziewski Krzysztof // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2012, nr 3, s. 70-73
19 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice / Bohatkiewicz Janusz, Jamrozik Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 6, s. 1-2 [MNiSW: 8]
20 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment / Karaś Sławomir // AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2017, nr 3, vol. 5, s. 108-112
21 Budujmy mosty miejskie / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE - 2011, nr 6, vol. 39, s. 28-31
22 Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego / Kukiełka Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 53-63 [MNiSW: 6]
23 CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel / Łagoda Marek, Kowal Maciej // STRUCTURE AND ENVIRONMENT - 2014, nr 4, vol. 6, s. 5-11 [MNiSW: 3]
24 The changes of bridge loads during the long-term period / Karaś Sławomir, Hypki Mateusz // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2015, nr 5, vol. 20, s. 1-7 [MNiSW: 20]
25 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327 [MNiSW: 15]
26 Ciche nawierzchnie drogowe na świecie / Bańkowski Wojciech // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 11, s. 51-53 [MNiSW: 6]
27 Diagnostyka i monitoring mostów w Europie / Łagoda Marek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 7, s. 36-38 [MNiSW: 6]
28 Do birds avoid railroads as has been found for roads? / Wiącek Jarosław, Polak Marcin, Filipiuk Maciej, Kucharczyk Marek, Bohatkiewicz Janusz // ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - 2015, nr 3, vol. 56, s. 643-652 [MNiSW: 25]
29 Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych / Karaś Sławomir, Krasnowski Andrzej // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2013, nr 4, vol. 12, s. 385-410 [MNiSW: 4]
30 Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny / Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy, Ziemiński Piotr // DROGOWNICTWO - 2012, nr 11, s. 377-381 [MNiSW: 5]
31 Drgania belki Eulera na inercyjnym podłożu Własowa-Leontieva, pod wpływem impulsu siły / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 727-732 [MNiSW: 7]
32 Drgania belki Eulera z dużą siłą osiową, spoczywającej na podłożu Winklera, obciążonej impulsem siły / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2016, nr 12, s. 513-517 [MNiSW: 5]
33 Drgania płyty o średniej grubości spoczywającej na podłożu odkształcalnym pod obciązeniem impulsowym / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY - 2017, nr 9, s. 26-29 [MNiSW: 8]
34 Drgania płyty sprężonej Kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu Własowa wymuszone impulsem siły / Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 541-544 [MNiSW: 7]
35 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem poziomego, ruchomego obciążenia inercyjnego / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2955-2956 [MNiSW: 5]
36 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem ruchomej siły poziomej / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2959-2963 [MNiSW: 5]
37 Drgania swobodne płyty i pasma płytowego o średniej grubości z umiarowanie dużymi ugięciami / Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1150-1153 [MNiSW: 7]
38 Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów - Bogucin / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 282-286 [MNiSW: 4]
39 Drogi o przekroju 2+1 sposobem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego / Woszuk Agnieszka // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 11370-11375 [MNiSW: 10]
40 Durability of base courses with mineral-cement-emulsion mixes (MCEM) / Kukiełka Jerzy, Sybilski Dariusz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2018, vol. 356, s. 1-10 [MNiSW: 15]
41 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych / Górecki Marcin, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/4, z. 59, vol. 283, s. 403-410 [MNiSW: 4]
42 Effect of zeolite properties on asphalt foaming / Woszuk Agnieszka, Zofka Adam, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 139, s. 247-255 [MNiSW: 40]
43 Ekspresowa droga do rozwoju / Kowal Maciej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5827-5835 [MNiSW: 10]
44 Eurokody mostowe a mechanika / Karaś Sławomir, Czubacka Wioletta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 31-38 [MNiSW: 3]
45 Experimental and numerical studies of continuous composite beams taking into consideration slab cracking / Śledziewski Krzysztof // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 4, vol. 18, s. 578-589 [MNiSW: 25]
46 The experimental assessment of the deformability of cement and cement-asphalt matrices with rubber powder additive by application of DIC system / Kukiełka Jerzy, Sadowski Tomasz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
47 Fatigue assessment for selected connections of structural steel bridge components using the finite elements method / Śledziewski Krzysztof // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150001-1-150001-10 [MNiSW: 15]
48 Fatigue Assessment of Bridge Structures According to Eurocodes / Śledziewski Krzysztof // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 4, z.4/17, vol. 34, s. 187-206 [MNiSW: 9]
49 Graffiti na mostach / Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 51-60 [MNiSW: 6]
50 High speed rail - the current challenge to Polish rail transport / Karaś Sławomir, Krasnowski Andrzej // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 3, vol. 19, s. 203-212 [MNiSW: 7]
51 Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślał / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2012, nr 7-8, s. 260-263 [MNiSW: 5]
52 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ / Jukowski Michał, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150008-1-150008-10 [MNiSW: 15]
53 The influence of road traffic on birds during autumn period: Implications for planning and management of road network / Wiącek Jarosław, Polak Marcin, Kucharczyk Marek, Bohatkiewicz Janusz // LANDSCAPE AND URBAN PLANNING - 2015, vol. 134, s. 76-82 [MNiSW: 40]
54 Mechanika teoretyczna w zbiorach zadań z fizyki I.E. Irodowa / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1280-1284 [MNiSW: 7]
55 Metoda modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej gumą z zastosowaniem dodatku „tecRoad” / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Horodecka Renata, Wróbel Andrzej , Mirski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 189-193 [MNiSW: 5]
56 Metoda uwzględniania wartości ugięć poza zakresem nomogramu przy projektowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni / Firlej Stefan, Woszuk Agnieszka // DROGOWNICTWO - 2013, nr 10, s. 314-318 [MNiSW: 4]
57 Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym - kryteria wyboru / Bohatkiewicz Janusz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 3, s. 30-31 [MNiSW: 8]
58 Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów / Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 161-168 [MNiSW: 3]
59 Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym / Kukiełka Jerzy, Dębiński Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 115-121 [MNiSW: 6]
60 Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–Łopiennik / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2011, nr 9, s. 278-282 [MNiSW: 5]
61 Monitoring stanu technicznego konstrukcji (SHM) w zastosowaniu do obiektów infrastruktury komunikacyjnej / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/1, z. 59, vol. 283, s. 403-410 [MNiSW: 4]
62 Most 700-lecia Lublina - próbne obciążenie statyczne / Karaś Sławomir, Skulski Bartosz // DROGOWNICTWO - 2017, nr 7-8, s. 244-252 [MNiSW: 5]
63 Most Kultury / Gieroba Joanna, Karaś Sławomir, Skoczylas Olga // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2014, nr 31, s. 21-23
64 Most w 3 miesiące i inne obiekty na budowanej drodze ekspresowej S19 / Karaś Sławomir, Miśkiewicz Rafał // DROGOWNICTWO - 2016, nr 10, s. 313-322 [MNiSW: 5]
65 Most w krajobrazie. Aspekt estetyczny / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // OBIEKTY INŻYNIERSKIE - 2011, nr 3, s. 45-55
66 Mostownictwo od nowej dekady XXI wieku z nowymi normami / Łagoda Marek // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 194-198 [MNiSW: 5]
67 Mosty stalowe i zespolone stalowo-betonowe / Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 3/1, z. 58, vol. 276, s. 173-185 [MNiSW: 4]
68 Mosty stalowe i zespolone stalowo-betonowe w świetle Eurokodów EC3 i EC4 / Łagoda Marek // OBIEKTY INŻYNIERSKIE - 2012, nr 1, s. 23-30
69 Mosty w architekturze Bilbao / Karaś Sławomir // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, s. 82-94 [MNiSW: 9]
70 Mosty w Turcji : od antyku do współczesności / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2014, nr 5, s. 147-156 [MNiSW: 4]
71 Mosty zespolone na dźwigarach INP / Karaś Sławomir, Jukowski Michał // DROGOWNICTWO - 2018, nr 1, s. 13-23 [MNiSW: 5]
72 The Mycenaean bridges - technical evaluation trial / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2015, nr 14, s. 285-302 [MNiSW: 11]
73 Nasunięcie przęsła Vierendeel’a w Lublinie / Karaś Sławomir, Kossowski Grzegorz // PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY - 2013, nr 4, s. 16-24 [MNiSW: 4]
74 Nieniszczące badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach mostowych – metoda sklerometryczna / Śledziewski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2012, nr 11, s. 369-376 [MNiSW: 5]
75 Noise control plans in cities – selected issues and necessary changes in approach to measures and methods of protection / Bohatkiewicz Janusz // TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] - 2016, vol. 14, s. 2744-2753 [MNiSW: 15]
76 Norma PN-EN 13791 - pytania o definiowanie klasy wytrzymałości betonu / Karaś Sławomir // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2011, nr 10, s. 66-68
77 Nowości w projektowaniu mostowych konstrukcji zespolonych stalowo - betonowych / Śledziewski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2014, nr 1, vol. 69, s. 31-33 [MNiSW: 4]
78 Nowy most łukowy w Szczebrzeszynie / Karaś Sławomir, Oskędra Bartłomiej, Skulski Bartosz // MOSTY - 2015, nr 6, s. 22-25
79 Numerical analyses of adhesive-bonded joints in steel I-beams reinforced with CFRP strips / Kowal Maciej, Hypki Mateusz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
80 O metodzie Courbona / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2011, nr 5, s. 172-176 [MNiSW: 5]
81 O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilka / Śledziewski Krzysztof // PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY - 2013, nr 8, vol. 68, s. 14-17 [MNiSW: 4]
82 O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2 / Karaś Sławomir, Dul Tomasz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 12, s. 394-400 [MNiSW: 5]
83 Obiekty mostowe na odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-Bogucin / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2014, nr 1, vol. 69, s. 26-30 [MNiSW: 4]
84 Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791 / Karaś Sławomir, Miśkiewicz Rafał // DROGOWNICTWO - 2011, nr 2, s. 42-48 [MNiSW: 5]
85 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 75-82 [MNiSW: 3]
86 Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17 / Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 253-265 [MNiSW: 3]
87 Pierwsze zbiory zadań z mechaniki teoretycznej w języku polskim / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 700-702 [MNiSW: 7]
88 Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir, Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 113-125 [MNiSW: 3]
89 Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych w Polsce / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // DROGOWNICTWO - 2011, nr 12, s. 379-383 [MNiSW: 5]
90 Plyta Mindlina na trójparametrowym, inercyjnym podłożu spręzonym Własowa-Leontiewa pod obciązeniem impulsem siły / Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2017, nr 12, s. 223-227 [MNiSW: 5]
91 Poprawne wyznaczenie drogowych robót ziemnych / Firlej Stefan, Woszuk Agnieszka // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2012, nr 5, s. 168-171
92 Postępowanie z przebudową zabytkowych obiektów komunikacyjnych na przykładzie ulicy Zamkowej w Lublinie / Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 277-294 [MNiSW: 3]
93 Pozyskanie zabytkowego 100-letniego mostu do celów dydaktycznych / Błazik-Borowa Ewa, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Łagowski Sebastian, Szepietowski Zbigniew, Wysocka Anna // DROGOWNICTWO - 2015, nr 9, vol. 70, s. 296-301 [MNiSW: 5]
94 Praca stalowo-betonowej belki zespolonej z uwzględnieniem zarysowania płyty / Łagoda Marek, Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 265-274 [MNiSW: 3]
95 Prace badawcze laboratoryjne i w pełnej skali nad zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w nawierzchni drogowej / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2011, nr 1-2, s. 81-119 [MNiSW: 5]
96 Praktyczne problemy i możliwości zastosowania nowych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w opracowaniach środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym / Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 223-233 [MNiSW: 3]
97 Próbne obciążenie mostu sposobem na uniknięcie awarii / Olaszek Piotr, Łagoda Marek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 12, s. 41-43 [MNiSW: 6]
98 Prognozowanie ruchu na drogach krajowych / Kukiełka Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 131-144 [MNiSW: 2]
99 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło (WMA) z dodatkiem zeolitu / Woszuk Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 41-49 [MNiSW: 3]
100 Properties of the Warm Mix Asphalt involving clinoptilolite and Na-P1 zeolite additives / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 114, s. 556-563 [MNiSW: 40]
101 Protection against the Intrusion of Animals into Expressways in Poland / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES - 2016, nr 0, vol. 0, s. 1-15
102 Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin” / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 71-80 [MNiSW: 6]
103 Przyczynek do dyskusji nad Eurokodami / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 293-299 [MNiSW: 4]
104 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym / Bohatkiewicz Janusz, Jukowski Michał, Dębiński Marcin // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 4, s. 74-76 [MNiSW: 8]
105 Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara / Karaś Sławomir, Hypki Mateusz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5201-5208 [MNiSW: 10]
106 Recykling głeboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych / Kukiełka Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 12, s. 11-13 [MNiSW: 6]
107 Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2012, nr 5, s. 171-176 [MNiSW: 5]
108 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
109 Rola szczegółowych specyfikacji technicznych w budowie lub przebudowie mostów stalowych / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ - 2012, nr 14, s. 153-159 [MNiSW: 1]
110 Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych / Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 281-292 [MNiSW: 6]
111 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie / Bohatkiewicz Joanna, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 269-279 [MNiSW: 6]
112 Ruchomy oscylator na moście składanym o średnich podporach pływających / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY - 2017, nr 9, s. 30-33 [MNiSW: 8]
113 Ścieżki powstawania technologii F. Hennebique’a / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2013, nr 5, s. 159-165 [MNiSW: 4]
114 Selection of appropriate concrete model in numerical calculation / Śledziewski Krzysztof // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-9 [MNiSW: 15]
115 Skutki niewłaściwego utrzymania drogowych obiektów mostowych / Śledziewski Krzysztof, Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 199-203 [MNiSW: 5]
116 Solution of extended Kelvin-Voigt model / Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 119-130 [MNiSW: 2]
117 Statecznośc warstwy nawierzchni bitumicznej na moście z izolacją odpowietrzającą nowego typu - podejście analityczne / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1-4 [MNiSW: 7]
118 Stosowanie list kontrolnych w opracowaniach środowiskowych w zakresie budownictwa drogowego / Gałaś Slávka, Bohatkiewicz Janusz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 295-304 [MNiSW: 3]
119 Stosowanie prefabrykacji w mostach zespolonych / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE - 2011, nr 1, vol. 34, s. 34-36
120 Strengthening of steel structures with CFRP strips / Kowal Maciej, Łagoda Marek // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2017, nr 2, vol. 16, s. 85-99 [MNiSW: 11]
121 Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin / Karaś Sławomir, Matskevich Sofya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 191-199 [MNiSW: 6]
122 Sudden change of constraints in selected suspended structures / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 196
123 Sustainable bridge design / Karaś Sławomir, Bohatkiewicz Janusz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 123-132 [MNiSW: 15]
124 System zarządzania ruchem na drodze ekspresowej S17(12) / Kowal Maciej, Rij Wojciech, Ząbczyk Krzysztof // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4185-4194
125 Sztywność zarysowanego betonu w ciągłych belkach zespolonych typu stal-beton według PN-EN 1994-2 / Śledziewski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2012, nr 1, s. 12-16 [MNiSW: 5]
126 Trwałość obiektów mostowych / Szcześniak Wacław, Karaś Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5965-5973
127 Unique Hennebique Bridges in Lublin, Poland / Karaś Sławomir // AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2013, nr 2, vol. 1, s. 47-51
128 Use of the finite element method in predicting vibrations of sandwich beams and plates resting on deformable foundations subjected to moving loads / Zbiciak Artur, Ataman Magdalena, Szcześniak Wacław // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 63, s. 51-69 [MNiSW: 15]
129 Walory estetyczne drogi ekspresowej S17 / Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 267-276 [MNiSW: 3]
130 Wiadukt kolejowy Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w m. Rogalów / Śledziewski Krzysztof // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9665-9674 [MNiSW: 10]
131 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu / Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Zofka Adam // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 60-64 [MNiSW: 8]
132 The world’s oldest bridges - Mycenaean Bridges / Karaś Sławomir, Nien-Tsu Tuan // AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2017, nr 6, vol. 5, s. 237-244
133 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 117-118 [MNiSW: 14]
134 Wpływ dodatku zeolitu NaP1 i klinoptilolitu na lepkość asfaltu / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6819-6827
135 Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałośc złącza stal-kompozyt FRP / Łagoda Marek, Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 39-46 [MNiSW: 3]
136 Wpływ podsypki na trwałość nawierzchni z kostki / Czarnecka Wioleta, Firlej Stefan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 317-328 [MNiSW: 3]
137 Wpływ postępującej degradacji na stan techniczny drogowych obiektów mostowych / Śledziewski Krzysztof // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4827-4835
138 Wpływ rond na uspokojenie ruchu na głównych ciągach drogowych przy przejściach przez małe miejscowości na przykładzie miasta Lubartowa / Czarnecka Wioleta, Bohatkiewicz Janusz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2835-2844
139 Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic / Bohatkiewicz Janusz, Czarnecka Wioleta, Jamrozik Krzysztof, Biernacki Sebastian, Hałucha Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 235-252 [MNiSW: 3]
140 Wpływ wprowadzenia środków uspokojenia ruchu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu, na przykładzie Miasteczka Holenderskiego w Puławach / Bohatkiewicz Janusz, Czarnecka Wioleta // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2146-2155 [MNiSW: 10]
141 Wpływ zarysowania betonu na właściwości belki zespolonej ciągłej stal-beton / Łagoda Marek, Śledziewski Krzysztof // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2011, nr 3, s. 31-35 [MNiSW: 5]
142 Wpływ zawartości asfaltu na sztywnośc podbudów z betonu asfaltowego / Arnold Ewelina, Śledziewski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2015, nr 2, s. 57-61 [MNiSW: 5]
143 Współczesne metody przebudowy mostów drogowych – przykłady zastosowanych rozwiązań / Śledziewski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 131-144 [MNiSW: 2]
144 Współczynniki dynamiczne obciążeń kolejowych w PN-EN 1991-2 / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2011, nr 4, s. 135-140 [MNiSW: 5]
145 Wzmacnianie konstrukcji stalowych materiałami kompozytowymi / Łagoda Marek, Kowal Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 4, s. 58-61 [MNiSW: 6]
146 Wzmacnianie płaskich, zginanych elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP / Kowal Maciej, Łagoda Marek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 257-264 [MNiSW: 3]
147 Wzmocnienie kompozytami ustroju nośnego wielopoziomowego parkingu w porcie lotniczym im. F. Chopina w Warszawie / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ - 2011, nr 10, s. 169-174 [MNiSW: 1]
148 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia / Karaś Sławomir, Kupczyk Joanna // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2017, nr 4, vol. 44, s. 17-20
149 Zadanie Kryłowa w przypadku belki na inercyjnym podłożu Własowa / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 728-736 [MNiSW: 7]
150 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne / Woszuk Agnieszka // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 329-338 [MNiSW: 3]
151 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych / Członka Karolina, Śledziewski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2011, nr 3, s. 100-105 [MNiSW: 5]
152 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 123-132 [MNiSW: 6]
153 Zeolite adsorbents of selected diesel types / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 6, s. 595-602

Monografie (11)

1 Aesthetics of road structures / Dębiński Marcin, Jukowski Michał, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna[Red:] Karaś Sławomir.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 168 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Bridges and ecological structures / Śledziewski Krzysztof[Red:] Śledziewski Krzysztof.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 249 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Metody ochrony środowiska przed hałasem- teoria i praktyka / Bohatkiewicz Janusz[Red:] Bohatkiewicz Janusz.- Zakopane: Wydawnictwo EKKOM Sp.z o.o., 2013, 260 s.
4 Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym / Bohatkiewicz Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 249 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Mosty inżyniera Mariana Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 137 s.
6 Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych / Kukiełka Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 207 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
7 Studium zachowania zespolonej belki ciągłej z uwzględnieniem zarysowania płyty / Śledziewski Krzysztof.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 110 s.
8 Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych / Woszuk Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 188 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Wyznaczanie parametrów modelu nawierzchni drogowej z dynamicznych badań FWD / Firlej Stefan.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 197 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
10 Wzmacnianie elementów konstrukcji stalowych węglowymi taśmami kompozytowymi / Kowal Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 161 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka / Szcześniak Wacław.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, 476 s.

Projekty wynalazcze (17)

1 Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 412072] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 26-26
2 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 229275 (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1948-1948 [MNiSW: 30]
3 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 15, s. 26-27
4 Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Nr zgłoszenia 400999] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 36-36 [MNiSW: 2]
5 Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Patent nr (11) 221579 (21) 400999] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 4, s. 899-899 [MNiSW: 30]
6 Most - przejście dolne dla zwierząt [Zgłoszenie nr (21) 416618] / Karaś Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 25-25
7 Most-przejście dolne dla zwierząt [Patent nr (11) 228979 (21) 416618] / Karaś Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1613-1613 [MNiSW: 30]
8 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych / Jakóbczak Antoni, Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 19-20 [MNiSW: 2]
9 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych [Patent nr (11) 221004 (21) 394273] / Jakóbczak Antoni, Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 286-286 [MNiSW: 30]
10 Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Nr zgłoszenia 400998] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 36-36 [MNiSW: 2]
11 Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 223725 (21) 400998] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2792-2792 [MNiSW: 30]
12 Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego / Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 1 (992), s. 25-25 [MNiSW: 2]
13 Sposób wykonywania wzmocnień podłoza gruntowego [Patent nr (11) 218447 (21) 391572] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3219-3219 [MNiSW: 25]
14 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226802 (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
15 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226803 (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
16 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 23-24
17 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-24

Referaty (15)

1 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma / Gazda Lucjan, Karaś Sławomir // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 8-10
2 Estetyczne aspekty wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowych / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek, Gajda Tomasz // W: Estetyka Mostów : VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 13-15. 04.2011, Warszawa-Jachranka - Rydułtowy, 2011, s. 75-80
3 Footbridge across vistula river between Kazimierz Dolny and Janowiec / Łagoda Marek, Łagoda Grażyna // W: 4th International Conference Footbridge, 6-8 July 2011, Wrocław, Poland - Wrocław, 2011, s. 190-191
4 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in-situ / Jukowski Michał, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 31-32
5 Most na Kalinowszczyźnie- pierwszy most Mariana Lutosławskiego w Lublinie / Skoczylas Olga, Karaś Sławomir // W: Mìžnarodna naukovo- praktična vistavka- konferencìâ molodih učenih ta studentìv: Ìnnovacìï u Budìvnictvì, 20-22 listopada 2014r.,Luc’k: [ zbìrnik tez dopovìdej ] - 2014, s. 115-118
6 Mycenaean Bridges – In Situ Inventory and Static Analysis / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // W: Transportation Abstracts : 2nd Annual International Conference on Transportation, 6-9 June 2016, Athens, Greece - 2016, s. 31-32
7 Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową / Gnyp Krzysztof, Karaś Sławomir // W: Mìžnarodna naukovo- praktična vistavka- konferencìâ molodih učenih ta studentìv: Ìnnovacìï u Budìvnictvì, 20-22 listopada 2014r.,Luc’k: [ zbìrnik tez dopovìdej ] - 2014, s. 111-114
8 Protection against the animals intrusion on expressways in Poland / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // W: Transportation Abstracts : 2nd Annual International Conference on Transportation, 6-9 June 2016, Athens, Greece - 2016, s. 38-38
9 Przyczyny degradacji płyt betonowych nawierzchni terminala kontenerowego / Karaś Sławomir, Firlej Stefan // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : xxv konferencja naukowo-techniczna, szczecin-Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. T. 2 - Szczecin, 2011, s. 1105-1112
10 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie / Karaś Sławomir, Gazda Lucjan // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 38-41
11 Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysis / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Mirski Krzysztof, Horodecka Renata, Wróbel Andrzej // W: 5Th International Conference "Bituminous Mixtures and Pavements", Thessaloniki, Greece, 1-3 June 2011 - 2011, s. 293-299
12 Steel and concrete-steel composite bridges / Łagoda Marek // W: 57th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 18-22 September 2011,Krynica-Rzeszów, Poland - Rzeszów, 2011, s. 40-41
13 Wybrane przepusty i przejścia dla zwierząt pod drogą ekspresową S17 / Kowal Maciej // W: XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna "Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej", Żmigród, 11-12.12.2013 r. - 2013, s. 43-52
14 Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP / Łagoda Marek, Kowal Maciej // W: Konferencja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014 - 2014, s. 173-176
15 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton / Śledziewski Krzysztof // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - 2016, s. 112-112

Rozdzialy(31)

1 100-lecie odnowienia tradycji Wydziału Inżynierii Ladowej - historia nauczania mechaniki na wydziale / Szcześniak Wacław // W: Theoretical foundations of civil engineering : Polish-Ukraïnian transactions. Vol. 23; [Red:] Szcześniak Wacław - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 23-63
2 After the historic bridge renovation in Lublin / Karaś Sławomir // W: Bridges : tradition and future; [Red:] Podhorecki Adam, Nowak Andrzej - University of Technology and Life Sciences Press: 2013, s. 141-154
3 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP / Kowal Maciej, Łagoda Marek // W: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego : wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka; [Red:] Zbiciak Artur, Ataman Magdalena - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 129-142
4 Basics and design / Śledziewski Krzysztof, Kowal Maciej // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 99-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Bridge as an environmental check-point / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // W: Transportation Abstracts Annual International Conference on Transportation, 8-11 June 2015, Athens, Greece; [Red:] Papanikos Gregory T. - Kolonaki: 2015, s. 26-26
6 Ciche nawierzchnie asfaltowe z zastosowaniem granulatu gumowo-asfaltowego / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Wróbel Andrzej // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 291-300
7 Classical and numerical methods in bridge design / Jukowski Michał, Śledziewski Krzysztof, Karaś Sławomir // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 120-148 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes / Woszuk Agnieszka, Kukiełka Jerzy, Franus Wojciech // W: Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'' : teoriâ i praktika budivnictva; Lwów: Politechnika Lwowska, 2014, s. 221-229 .- (Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'', ISSS 0321-0499 )
9 Estetyka i ekologia mostów drewnianych / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 7-18
10 The first welded road bridge in the world / Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // W: Bridges : tradition and future; [Red:] Podhorecki Adam, Nowak Andrzej - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2011, s. 169-179
11 History of sustainable bridge solutions / Karaś Sławomir // W: Structural bridge engineering; [Red:] Shahidan Shahiron - [B.m]: InTech, 2016, s. 1-24
12 Historyczne lubelskie mosty żelbetowe / Karaś Sławomir, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego : wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka; [Red:] Zbiciak Artur, Ataman Magdalena - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 117-142
13 Hydro-hydraulic analysis / Śledziewski Krzysztof // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 72-98 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 The impact of quiet pavements’ usage on traffic noise on people in loosely built-up areas / Bohatkiewicz Janusz, Hałucha Maciej // W: Traffic noise : exposure, health effects and mitigation; [Red:] Łucjan Cezary, Gérard Dominik - New York: Nova Science Publishers, 2017, s. 105-206
15 The influence of the composite bridge exploitation on the behavior of the structure subjected to a dynamic load / Jukowski Michał, Błazik-Borowa Ewa, Bohatkiewicz Janusz, Bęc Jarosław, Hypki Mateusz // W: 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : proceedings; [Red:] Bily P., Kohoutkova A., Vitek J., Frantova M. - Praga: Czech Technical University, 2018, s. 477-484
16 Infrastruktura transportu lubelszczyzny a planowanie przestrzenne / Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy // W: Rozwój nauki jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Niewczas Andrzej - Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiii i Innowacji, 2011, s. 53-67
17 Maintenance of bridges / Kowal Maciej, Karaś Sławomir, Śledziewski Krzysztof, Jukowski Michał // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 196-249 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Mieszane działania naprawcze w programach ochrony środowiska przed hałasem / Bohatkiewicz Janusz, Hałucha Maciej // W: Metody ochrony środowiska przed hałasem : teoria i praktyka. [Z. 1]; [Red:] Bohatkiewicz Janusz - Zakopane: Wydawnictwo EKKOM Sp.z o.o., 2013, s. 33-53
19 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
20 Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–Łopiennik / Kowal Maciej // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 162-176
21 Monitoring of environmental structures and facilities / Śledziewski Krzysztof, Czarnecka Wioleta, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Jukowski Michał // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 149-195 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Możliwości stosowania wstępnie sprężonych taśm CFRP do wzmacniania konstrukcji stalowych w aspekcie ich wytrzymałości zmęczeniowej / Kowal Maciej, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek, Makarewicz Marek // W: Konstrukcje sprężone : Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015, Kraków, 16-17 kwietnia 2015; Kraków: Politechnika Kakowska, 2015, s. 173-176
23 Ocena jakości złączy spawanych metodami 141 oraz 135 / Wrzyszcz Aneta, Szala Mirosław, Kowal Maciej // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 5-18
24 Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych a ochrona środowiska i walorów krajobrazowych Polski / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 201-211
25 Slab cracking in steel-concrete composite beams / Śledziewski Krzysztof // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 5; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 106-113 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie; nr 28)
26 Structural forms of bridges and ecological objects / Kowal Maciej, Śledziewski Krzysztof // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 9-71 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
27 Unnoticed mistake, the most expensive drain / Kowal Maciej // W: Bridges : tradition and future; [Red:] Podhorecki Adam, Nowak Andrzej - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2013, s. 155-164
28 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych / Woszuk Agnieszka // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 31-50 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
29 Wpływ wprowadzenia środków uspokojenia ruchu na hałas komunikacyjny w miastach / Bohatkiewicz Janusz, Biernacki Sebastian, Jamrozik Krzysztof // W: Metody ochrony środowiska przed hałasem : teoria i praktyka. [Z. 1]; [Red:] Bohatkiewicz Janusz - Zakopane: Wydawnictwo EKKOM Sp.z o.o., 2013, s. 7-31
30 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych / Woszuk Agnieszka // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 2; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 111-118 .- (Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce)
31 Zrównoważony rozwój a drogi / Karaś Sławomir, Leniak-Tomczak Anna // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 149-161