Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Mechaniki Ciała Stałego
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 8
Łączna liczba publikacji: 176
w tym we współpracy z zagranicą: 62

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(117)

1 Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łaczonych metodami, pod wpływem trójpunktowego zginania / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek, Pietras Daniel, Golewski Przemysław // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 12, vol. 60, s. 694-699 [MNiSW: 8]
2 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM / Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Surowska Barbara, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 168-172 [MNiSW: 30]
3 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2014, vol. 51, s. 207-214 [MNiSW: 40]
4 Application of conjugate simulation for determination of temperature and stress distributions during curing process of pre-impregnated composite fibers / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 62, s. 2293-2299 [MNiSW: 30]
5 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 1, vol. 58, s. 119-125 [MNiSW: 20]
6 Application of topological measures in estimation of reinforcing fibers distribution in composites / Wolszczak Piotr, Sadowski Tomasz, Samborski Sylwester // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
7 Assessing the influence of porosity in the deformation of metal-ceramic composites / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE INTERFACES - 2011, nr 1, vol. 18, s. 57-76 [MNiSW: 25]
8 Assessment of collapse diagrams of rigid polyurethane foams under dynamic loading conditions / Linul Emanoil, Serban Dan-Andrei, Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 17, s. 457-466 [MNiSW: 30]
9 Cienkościenne zamknięte profile aluminiowe łączone za pomocą warstwy adhezyjnej - charakterystyka przy trójpunktowym zginaniu / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 2, s. 30-32 [MNiSW: 5]
10 A comparison between dynamic and static fracture toughness of polyurethane foams / Marsavina Liviu, Linul Emanoil, Voiconi Tudor, Sadowski Tomasz // POLYMER TESTING - 2013, nr 4, vol. 32, s. 673-680 [MNiSW: 40]
11 Computational fluid dynamics simulation of thermal comfort in naturally ventilated room by the fresh air valve installed in an external wall / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Połednik Bernard, Zarzeka-Raczkowska Ewa, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1988 [MNiSW: 15]
12 Computational simulations of thermal shock cracking by the virtual crack closure technique in a functionally graded plate / Burlayenko Vyacheslav N., Altenbach Holm, Sadowski Tomasz, Dimitrova S.D. // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2016, vol. 116, s. 11-21 [MNiSW: 30]
13 Crack propagation in functionally graded strip under thermal shock / Ivanov Ivelin V. , Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS - 2013, nr 7, vol. 222, s. 1587-1595 [MNiSW: 25]
14 Crack propagation paths in four point bend Aluminium-PMMA specimens / Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2013, vol. 108, s. 139-151 [MNiSW: 30]
15 Cracking of two-phase ceramics under uniaxial compression deformation / Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu, Craciun Eduard-Marius // ENGINEERING TRANSACTIONS - 2017, nr 1, vol. 65, s. 39-44 [MNiSW: 15]
16 Cracks in interfaces and around their junctions in WC/Co composite / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // ENGINEERING TRANSACTIONS - 2016, nr 4, vol. 64, s. 589-596 [MNiSW: 15]
17 Cracks path growth in turbine blades with TBC under thermo – mechanical cyclic loadings / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE - 2016, vol. 35, s. 492-499
18 Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivets / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Zarzeka-Raczkowska Ewa // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1256-1262 [MNiSW: 30]
19 Deformation analysis of functionally graded beams by the direct approach / Birsan Mircea, Altenbach Hans-Josef, Sadowski Tomasz, Eremeyev Victor A, Pietras Daniel // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2012, nr 3, vol. 43, s. 1315-1328 [MNiSW: 45]
20 The deformationpProcess of thin-walled box beams joined by rivets under three-point bending / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek, Pietras Daniel, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 283-289
21 Description of Non-Stationary Heat Transfer in Two-Phase Polycrystalline Metal-Ceramic Composites / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 4, s. 624-628 [MNiSW: 15]
22 Description of brittle behaviour of alumina/zirconia 2 phase ceramics / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel, Marsavina Liviu, Craciun Eduard-Marius // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-8
23 Description of degradation process of rubberized lean concrete / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // SOLID STATE PHENOMENA - 2014, vol. 216, s. 67-72 [MNiSW: 10]
24 Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditions / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 285-288 [MNiSW: 30]
25 Determination of flexural properties of rigid PUR foams using digital image correlation / Voiconi Tudor, Linul Emanoil, Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // SOLID STATE PHENOMENA - 2014, vol. 216, s. 116-121 [MNiSW: 10]
26 Distributed microcracking process of WC/Co cermet under dynamic impulse compressive loading / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 194, s. 494-508 [MNiSW: 40]
27 Dynamic and quasi-static compression tests of closed-cell aluminium alloy foams / Linul Emanoil, Marsavina Liviu, Kovacik Jaroslav, Sadowski Tomasz // PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 18, s. 361-369 [MNiSW: 30]
28 Dynamic behaviour of sandwich plates containing single/multiple debonding / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1263-1268 [MNiSW: 30]
29 Dynamic pulse sensitivity of WC/Co composite / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 203, s. 498-512 [MNiSW: 40]
30 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 607, s. 49-54 [MNiSW: 10]
31 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response / Sadowski Tomasz, Bęc Jarosław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1269-1275 [MNiSW: 30]
32 Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foams / Linul Emanoil, Serban Dan-Andrei, Voiconi Tudor, Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 601, s. 246-249 [MNiSW: 10]
33 Estimation of thermal stress intensity factor in a strip with various property gradations subjected to thermal shock / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel, Ivanov Ivelin V. // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 601, s. 71-75 [MNiSW: 10]
34 An evaluation of displacement-based finite element models used for free vibration analysis of homogeneous and composite plates / Sadowski Tomasz, Burlayenko Vyacheslav N., Altenbach Holm // JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION - 2015, vol. 358, s. 152-175 [MNiSW: 35]
35 Evaluation of mixed mode fracture for PUR foams / Marsavina Liviu, Constantinescu Dan M, Linul Emanoil, Voiconi Tudor, Apostol Dragos A, Sadowski Tomasz // PROCEDIA MATERIALS SCIENCE - 2014, vol. 3, s. 1342-1352
36 Experimental and numerical analyses of clinched and adhesively bonded hybrid joints / Balawender Tadeusz, Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 18, vol. 25, s. 2391-2407 [MNiSW: 25]
37 Experimental and numerical investigations of TBC behaviour after aging, subjected to tension and bending / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2014, vol. 216, s. 128-133 [MNiSW: 10]
38 The experimental assessment of the deformability of cement and cement-asphalt matrices with rubber powder additive by application of DIC system / Kukiełka Jerzy, Sadowski Tomasz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
39 Experimental determination of the fracture properties of unfired dry earth / Lenci Stefano, Clementi Francesco, Sadowski Tomasz // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2012, vol. 87, s. 62-72 [MNiSW: 35]
40 Experimental investigation and numerical modelling of spot welding-adhesive joints response / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Kneć Marcin // COMPOSITE STRUCTURES - 2014, vol. 112, s. 66-77 [MNiSW: 40]
41 An experimental study on damage evolution of unfired dry earth under compression / Sadowski Tomasz, Clementi Francesco, Lenci Stefano, Piattoni Quintilio // INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE - 2011, nr 2, vol. 172, s. 193-200 [MNiSW: 25]
42 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 183, s. 527-535 [MNiSW: 40]
43 Fatigue response of the hybrid joints obtained by hot spot welding and bonding techniques / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin, Golewski Przemysław // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 601, s. 25-28 [MNiSW: 10]
44 Finite element nonlinear dynamic analysis of sandwich plates with partially detached facesheet and core / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN - 2012, vol. 62, s. 49-64 [MNiSW: 30]
45 The fracture toughness the K-IIIc of concretes with F fly ash (FA) additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 143, s. 444-454 [MNiSW: 40]
46 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method / Gajewski Jakub, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 589-599 [MNiSW: 40]
47 Gradual degradation in two-phase ceramic composites under compression / Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 209-211 [MNiSW: 30]
48 Gradual degradation of a thin-walled aluminum adhesive joint with omega cross section under bending / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek, Pietras Daniel, Golewski Przemysław // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2019, vol. 89, s. 72-81
49 Heat transfer process in jet turbine blade with functionally graded thermal barrier coating / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 170-175
50 Heat transfer and stress concentrations in a two-phase polycrystalline composite structure. Part I: Theoretical modelling of heat transfer / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK - 2013, nr 5, vol. 44, s. 497-505 [MNiSW: 15]
51 Heat transfer in composites subjected to temperature variations / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2014, vol. 216, s. 140-145 [MNiSW: 10]
52 Hybrid adhesive bonded and riveted joints – influence of rivet geometrical layout on strength of joints / Sadowski Tomasz, Zarzeka-Raczkowska Ewa // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1127-1135 [MNiSW: 20]
53 Impact modelling of cermet composites / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-8
54 Impact of exploitation flaws on load capacity of tempered glass stairs assessed by numerical analysis with XFEM / Pietras Daniel, Sadowski Tomasz, Wójcik Lidia // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-7
55 The influence of geometrical parameters in socket-pin connections on the value of opening force / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2737-2744 [MNiSW: 30]
56 The influence of hybrid material parameters in socked-pin connection on the value of opening force / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Radoiu Viorel // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 1-7
57 The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 52, s. 293-297 [MNiSW: 30]
58 An influence of UV ageing process on tensile strength and young's modulus of polymeric fiber composite materials / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
59 Investigation of the effect of chamfer size on the behaviour of hybrid joints made by adhesive bonding and riveting / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2017, vol. 77, s. 174-182 [MNiSW: 35]
60 Linear and nonlinear dynamic analyses of sandwich panels with face sheet-to-core debonding / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // SHOCK AND VIBRATION - 2018, vol. 2018, s. 1-26 [MNiSW: 20]
61 Macroscopic evaluation of fracture processes in fly ash concrete / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 188-193
62 Mathematical aspects regarding cracks behaviour in wood composites / Craciun Eduard-Marius, Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu, Rabaea Adrian // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 601, s. 108-111 [MNiSW: 8]
63 Mathematical modeling of three equal collinear cracks in an orthotropic solid / Sadowski Tomasz, Craciun Eduard-Marius, Rabaea Adrian, Marsavina Liviu // MECCANICA - 2016, nr 2, vol. 51, s. 329-339 [MNiSW: 30]
64 Measurement of R-curve in clay brick blocks using optical measuring technique / Graziani Lorenzo, Kneć Marcin, Sadowski Tomasz, D'Orazio Marco, Lenci Stefano // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2014, vol. 121-122, s. 1-10 [MNiSW: 30]
65 Mechanical behavior of sandwich composite beams made of foams and functionally graded materials / Birsan Mircea, Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu, Linul Emanoil, Pietras Daniel // INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES - 2013, nr 3-4, vol. 50, s. 519-530 [MNiSW: 35]
66 Mechanical response of combined thin-walled boxes under influence of complex mechanical loading conditions - FEM analysis / Sadowski Tomasz, Nowicki Marek // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-7
67 Modelling and experimental study of parallel cracks propagation in an orthotropic elastic material / Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu, Craciun Eduard-Marius, Kneć Marcin // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 52, s. 231-235 [MNiSW: 30]
68 Modelling and experimental testing of hybrid joints made of: aluminium adherends, adhesive layers and rivets for aerospace applications / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 3, vol. 62, s. 1577-1583 [MNiSW: 30]
69 Modelling functionally graded materials in heat transfer and thermal stress analysis by means of graded finite elements / Burlayenko Vyacheslav N., Altenbach Holm, Sadowski Tomasz, Dimitrova S.D., Bhaskar A. // APPLIED MATHEMATICAL MODELLING - 2017, vol. 45, s. 422-438 [MNiSW: 35]
70 Modelling of microcracks initiation and evolution along interfaces of the WC/Co composite by the finite element method / Dębski Hubert, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 83, s. 403-411 [MNiSW: 30]
71 Modelling of the damage process of interfaces inside the WC/Co composite microstructure: 2-D versus 3-D modelling technique / Dębski Hubert, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, nr 1, vol. 159, s. 121-127 [MNiSW: 40]
72 Modern hybrid joints in aerospace: modelling and testing / Sadowski Tomasz, Balawender Tadeusz, Śliwa Romana E., Golewski Przemysław, Kneć Marcin // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 1, vol. 58, s. 163-169 [MNiSW: 20]
73 Multi-scale and multi-physics modelling for complex materials / Sadowski Tomasz, Trovalusci Patrizia, Schlefler Bernhard, de Borst Rene // MECCANICA - 2014, nr 11, vol. 49, s. 2549-2550 [MNiSW: 30]
74 Multidisciplinary analysis of the operational temperature increase of turbine blades in combustion engines by application of the ceramic thermal barrier coatings (TBC) / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1326-1335 [MNiSW: 30]
75 Multilayered and FGM structural elements under mechanical and thermal loads. Part I: Comparison of finite elements and analytical models / Sadowski Tomasz, Birsan Mircea, Pietras Daniel // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 15, s. 1180-1192 [MNiSW: 30]
76 Multiscale modelling of two-phase Ceramic Matrix Composites / Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1336-1346 [MNiSW: 30]
77 Multistage bundle projectionon secondary unprojecting trace and node subspaces / Zarzeka-Raczkowska Ewa // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2013, nr 3, vol. LXII, s. 81-93 [MNiSW: 5]
78 New method of determination of spot welding-adhesive joint fatigue life using full field strain evolution / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2016, vol. 123, s. 1-7
79 Nonlinear dynamic analysis of harmonically excited debonded sandwich plates using finite element modelling / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2014, vol. 108, s. 354-366 [MNiSW: 40]
80 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY - 2018, nr 8, vol. 38, s. 2920-2927 [MNiSW: 50]
81 Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension / Balawender Tadeusz, Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 270-272 [MNiSW: 30]
82 Numerical analysis of two types polymeric fibre composite materials with different reinforcement architecture for creation of innovative snap-fit joints / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416, s. 1-6
83 Numerical and experimental analysis of foreign objects impact into the surface with TBC coating / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 224-230
84 Numerical investigation of the stress field near a crack normal to ceramic-metal interface / Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz, Faur Nicolae // JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 2, vol. 25, s. 309-315 [MNiSW: 15]
85 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 62, s. 75-78 [MNiSW: 30]
86 Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings / Pietras Daniel, Sadowski Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 95-102 [MNiSW: 6]
87 Numerical modelling of two-phase ceramic composite response under uniaxial loading / Sadowski Tomasz, Pankowski Błażej // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, nr 143, s. 388-394 [MNiSW: 35]
88 A numerical study of the dynamic response of sandwich plates initially damaged by low-velocity impact / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 52, s. 212-216 [MNiSW: 30]
89 Numerical study of the prestressed connectors and their distribution on the strength of a single lap, a double lap and hybrid joints subjected to uniaxial tensile test / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 2, vol. 58, s. 579-585 [MNiSW: 20]
90 Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworami / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 5, vol. 0, s. 18-21 [MNiSW: 6]
91 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers / Wolszczak Piotr, Sadowski Tomasz, Samborski Sylwester // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2017, vol. 129, s. 66-76 [MNiSW: 45]
92 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 369-376 [MNiSW: 30]
93 Parametric study of geometry effect on response to applied loadings of metallic honeycomb structures by virtual testing of mesoscale models / Pietras Daniel, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 2, vol. 63, s. 953-961 [MNiSW: 30]
94 Peridynamical modelling of nanoindentation in ceramic composites / Sadowski Tomasz, Pankowski Błażej // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 55-59
95 A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models / Ivanov Ivelin V. , Velchev Dimitar S., Georgiev N. G., Ivanov I. D., Sadowski Tomasz // MECCANICA - 2016, nr 2, vol. 51, s. 341-358 [MNiSW: 30]
96 Preface: special issue on computational micromechanics of materials / Segurado Javier, Sadowski Tomasz, LLorca Javier, Schmauder Siegfried // MECCANICA - 2016, nr 2, vol. 51, s. 269-270 [MNiSW: 30]
97 Qualitative comparison of dynamic compressive pressure load and impact of WC/Co composite / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS - 2018, vol. 77, s. 68-81 [MNiSW: 35]
98 Refinements on fracture toughness of PUR foams / Marsavina Liviu, Constantinescu Dan M, Linul Emanoil, Apostol Dragos A, Voiconi Tudor, Sadowski Tomasz // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2014, vol. 129, s. 54-66 [MNiSW: 30]
99 Revisit of compact Mode II crack specimen: Analysis and fracture interpretation / Petrova Vera, Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz // THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS - 2012, nr 1, vol. 59, s. 41-48 [MNiSW: 30]
100 Rozwój deformacji i uszkodzenia cienkościennych łączonych profili skrzynkowych, pod wpływem trójpunktowego cyklicznego zginania / Nowicki Marek, Sadowski Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2018, nr 6, s. 11-14 [MNiSW: 8]
101 Sensitivity analysis of crack propagation in pavement bituminous layered structures using a hybrid system integrating Artificial Neural Networks and Finite Element Method / Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2014, vol. 82, s. 114-117 [MNiSW: 30]
102 Simulations of post-impact skin/core debond growth in sandwich plates under impulsive loading / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS - 2014, nr 4, vol. 3, s. 369-379
103 Skew bending of aircraft fuselage panels with "L" and "C" stringers mounted by hybrid joint / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2813-2820 [MNiSW: 30]
104 Spot welding-wdhesive joints: modelling and testing / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin, Golewski Przemysław // JOURNAL OF ADHESION - 2014, nr 4, vol. 90, s. 364-364 [MNiSW: 20]
105 Stress concentration in an anisotropic body with three equal collinear cracks in Mode II of fracture. I. Analytical study / Craciun Eduard-Marius, Sadowski Tomasz, Rabaea Adrian // ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK - 2014, nr 9, vol. 94, s. 721-729 [MNiSW: 25]
106 Study of factors influencing the mechanical properties of polyurethane foams under dynamic compression / Linul Emanoil, Marsavina Liviu, Voiconi Tudor, Sadowski Tomasz // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] - 2013, nr 1, vol. 451 [MNiSW: 10]
107 A study of mode III fracture toughness in young and mature concrete with flya ash additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254
108 Technological problems and experimental investigation of hybrid: clinched - adhesively bonded joint / Balawender Tadeusz, Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2011, nr 2, vol. 56, s. 439-446 [MNiSW: 20]
109 Theoretical analysis of Mode II cracks in a Compact Shear Specimen / Petrova Vera, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 248-252 [MNiSW: 30]
110 Theoretical meso-model of Al2O3/ZrO2 ceramic response under compression / Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu // KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] - 2014, vol. 601, s. 92-95 [MNiSW: 10]
111 Theoretical modeling and analysis of thermal fracture of semi-infinite functionally graded materials with edge cracks / Petrova Vera, Sadowski Tomasz // MECCANICA - 2014, nr 11, vol. 49, s. 2603-2615 [MNiSW: 30]
112 Thermoelastic deformations of cylindrical multi-layered shells using a direct approach / Birsan Mircea, Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // JOURNAL OF THERMAL STRESSES - 2013, nr 8, vol. 36, s. 749-789 [MNiSW: 20]
113 Transient dynamic response of debonded sandwich plates predicted with finite element analysis / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // MECCANICA - 2014, nr 11, vol. 49, s. 2617-2633 [MNiSW: 30]
114 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2016, vol. 123, s. 1-5
115 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 27-31 [MNiSW: 7]
116 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 14-20 [MNiSW: 3]
117 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanej / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 37-46 [MNiSW: 4]

Monografie (7)

1 Failure and Damage Analysis o Advanced Materials / Sadowski Tomasz, Altenbach Holm[Red:] Sadowski Tomasz, Altenbach Holm.- Udine: Springer, 2015, 278 s.- (CISM International Centre for Mechanical Sciences courses and Lectures)
2 Loadings in thermal barrier coatings of jet engine turbine blades - An experimental research and numerical modeling / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław.- Singapore: Springer, 2016, 107 s.- (Springer Briefs in Applied Science and Technology - Computational Mechanics)
3 Multiscale modeling of complex materials : phenomenological, multiscale modeling of complex materials phenomenological, theoretical and computational aspects / Sadowski Tomasz, Trovalusci Patrizia[Red:] Sadowski Tomasz, Trovalusci Patrizia.- Wiedeń: CISM, Udine, 2014, 278 s.- (CISM International Centre for Mechanical Sciences)
4 Obciążenia cieplno-mechaniczne łopatek silników turbinowych z ceramicznymi powłokami ochronnymi / Golewski Przemysław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 220 s.
5 Technological Aspects of Manufacturing and Numerical Modelling of Clinch-Adhesive Joints / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Balawender Tadeusz.- Cham: Springer, 2015, 59 s.- (Springer Briefs in Applied Science and Technology - Computational Mechanics)
6 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w latach 1965-2015 / Błazik-Borowa Ewa, Borecka Grażyna, Cichosz Joanna, Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 259 s.
7 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji / Komorzycki Cyprian, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 144 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (5)

1 Sposób wytwarzania betonu komórkowego [Zgłoszenie nr (21) 411218] / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 10, s. 22-22
2 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] / Kneć Marcin, Golewski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 244-244 [MNiSW: 30]
3 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 11-11 [MNiSW: 2]
4 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1218-1218 [MNiSW: 30]
5 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] / Golewski Przemysław, Kneć Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 39-40 [MNiSW: 2]

Referaty (30)

1 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, August 22-24, 2011, University of Limerick, Ireland - 2011, s. 163-163
2 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: 7th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL 2011), Algarve, Portugal, JUN 26-30, 2011 - 2012, s. 530-535 [MNiSW: 10]
3 Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on "Crack Paths" (CP 2012) Gaeta, Italy, 19 - 21 September, 2012 - 2012, s. 66-66
4 Degradation of ceramic matrix composites under mechanical loading: modeling and experiments / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 55-55
5 Degradation of rubberized lean concrete / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 253-253
6 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 264-264
7 Estimation of thermal stress intensity factor in functionally graded strip with various properties gradation subjected to thermal shock / Sadowski Tomasz, Pietras Daniel // W: 14th Symposium on Experimental Stress Analysis and Materials Testing with the occasion of 90 years of Strength of Materials Laboratory, ATRENS 2013, 23-25 May, 2013, Timisoara, Romania - 2013
8 Experimental and numerical investigations of TBC behaviours after aging subjected to tension and bending / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: Advanced Materials and Structures-AMS 13, 24-25 October, 2013,Timisoara, Romania - 2013
9 Experimental and numerical study of glass-fiber 90o composites inner-damage by the Fick thermal water absorption/desorption model / Sadowski Tomasz, Podgórski Jerzy, Papadopoulos George A., Kytopoulos Victor N. // W: 22nd International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 july 2014, Saint Julian’s, Malta - 2014, s. 1-2
10 Experimental investigation and numerical model ling of spot welding-adhesive joint response / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław, Kneć Marcin // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013
11 Experimental investigation and numerical modeling fracture processes under Mode II in concrete composites containing fly-ash additive at early age / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2011), Timisoara, Romania, OCT 27-28, 2011 - 2012, s. 158-163 [MNiSW: 10]
12 Experimental study of bimaterial shear strength and strain concentrations by Iosipescu based test using Digital Image Correlation system / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // W: 4th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2011), Timisoara, Romania, OCT 27-28, 2011 - 2012, s. 226-231 [MNiSW: 10]
13 Heat transfer in composites subjected to temperature variations / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: Advanced Materials and Structures-AMS 13, 24-25 October, 2013,Timisoara, Romania - 2013
14 Investigation of a tolerance effect of rivets fitting in holes for double lap joints subjected to uniaxial tension / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: ACE-X 2013, 7th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, 1-4 July 2013, Madrid, Spain - 2013
15 Macroscopic evaluation fracture processes in fly ash concrete / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2015), 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 22-22
16 Mechanical response of laminated glass subjected to low-velocity impact / Ivanov Ivelin V. , Sadowski Tomasz // W: EURODYN 2011, 8th International Conference on Structural Dynamics, Leuven, Belgium, 4-6 July 2011 - 2011, s. 3303-3309
17 Mechanical response of spot welding-adhesive joint / Sadowski Tomasz, Kneć Marcin, Golewski Przemysław // W: 5th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials-ICSAMM 2013, 23-26.09.2013, Kos, Grece - 2013
18 Mechanical response of two-phase ceramix composites under compression / Sadowski Tomasz // W: New Advances in the Nonlinear Dynamics and Control of Composites for Smart Engineering Design : proceedings of the Euromech Colloquium n, 541, June 3-6,2013, Senigallia (Ancona) Italy : książka streszczeń - 2013
19 Mode III fracture analysis of concretes containing fly ash / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 24-25
20 Modelling and investigation of laminated glass beam with viscoelastic interlayer under time dependent loading / Ivanov Ivelin V. , Sadowski Tomasz // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 18-198
21 Multiscale modeling heat transfer in two-phase composites / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: 1st International Conference on Rheology And Modeling of Materials (Ic-rmm1) 7-13 October, 2013, Miskolc, Hungary - 2013
22 Numerical modeling of dynamics of sandwich plates with partially debonded skin- to- core interface for damage detection / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // W: EURODYN 2011, 8th International Conference on Structural Dynamics, Leuven, Belgium, 4-6 July 2011 - 2011, s. 2242-2249
23 On the problem of heat transfer in polycrystalline composites subjected to quick temperature changes / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: DSL 2013, 9 th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, 24-28.06.2013, Madrid, Spain - 2013
24 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych / Golewski Przemysław, Gajewski Jakub, Sadowski Tomasz // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 213-213
25 Simulation of debonding growth in sandwich plates subjected to dynamic loading using FEA / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 11-12
26 Size effect on fracture toughness of rigid polyurethane foams / Linul Emanoil, Marsavina Liviu, Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // W: 4th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2011), Timisoara, Romania, OCT 27-28, 2011 - 2012, s. 205-210 [MNiSW: 10]
27 A study of fracture toughness at Mode III in young and mature concrete with fly ash additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures, 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 21-21
28 Two edge cracks in a semi-infinite non -homogeneous material under / Petrova Vera, Sadowski Tomasz // W: Workshop on "Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering", 22-23 October 2012, Lublin - 2012, s. 42-42
29 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process / Sadowski Tomasz, Golewski Przemysław // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 99-99
30 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 39-40

Rozdzialy(17)

1 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases / Sadowski Tomasz, Craciun Eduard-Marius, Marsavina Liviu // W: 7th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials (ICSAAM 2017); Melville: American Institute Physics, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1932)
2 Computational models of laminated glass plate under transverse static loading / Ivanov Ivelin V. , Velchev Dimitar S., Sadowski Tomasz, Kneć Marcin // W: Shell-like structures : non classical theories and applications; [Red:] Holm Altenbach, Eremeyev Victor A. - Heidelberg: Springer, 2011, s. 469-490
3 Computer-aided desing visualisations in the training of civil engineers / Zarzeka-Raczkowska Ewa, Gawryluk Jarosław // W: Geometria Grafika Komputer; Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014, s. 117-131
4 Cylindrical orthotropic thermoelastic shells modeled by direct approach / Sadowski Tomasz // W: Encyclopedia of thermal stresses; [Red:] Hetnarski Richard B. - Netherlands: Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014, s. 845-858
5 Determination of saturated water conductivity coefficient in building materials / Suchorab Zbigniew, Zarzeka-Raczkowska Ewa // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 192-197
6 Dynamic analysis of debonded sandwich plates with flexible core - numerical aspects and simulation / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // W: Shell-like structures : non classical theories and applications; [Red:] Holm Altenbach, Eremeyev Victor A. - Heidelberg: Springer, 2011, s. 415-440
7 Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich plates / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // W: Dynamical systems : applications; [Red:] Awrejcewicz Jan, Kaźmierczak Marek, Olejnik Paweł, Mrozowski Jerzy - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 557-568
8 Influence of thermal insulation and ventilation system on heat consuption in single-family house / Raczkowski Andrzej, Zarzeka-Raczkowska Ewa, Redosz Piotr // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 123-131
9 Modelling of damage and fracture processes of ceramic matrix composites under mechanical loading / Sadowski Tomasz // W: Multiscale modeling of complex materials : phenomenological, multiscale modeling of complex materials phenomenological, theoretical and computational aspects; [Red:] Sadowski Tomasz, Trovalusci Patrizia - Wiedeń: CISM, Udine, 2014, s. 151-178 .- (CISM International Centre for Mechanical Sciences)
10 A new concept of Rivets proposed to use in aeronautical constructions / Balawender Tadeusz, Śliwa Romana E., Sadowski Tomasz // W: ADVANCES IN ENGINEERING RESEARCH; [Red:] Petrova Victoria M. - Nova Science Publishers, 2011, s. 295-308
11 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436
12 On the problem of cracking in 2-phase ceramic matrix composite materials / Sadowski Tomasz, Marsavina Liviu, Craciun Eduard-Marius // W: Advanced methods of continuum mechanics for materials and structures; [Red:] Naumenko Konstantin, Aßmus Marcus - Singapore: Springer, 2016, s. 367-378 .- (Advanced Structures Materials, ISSN 1869-8433; nr 60)
13 Technical and economic analysis of thermal modernisation process of a detached house / Zarzeka-Raczkowska Ewa, Pomorski Piotr, Raczkowski Andrzej // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 20-27
14 Technology of Clinch -Adhesive Joint / Sadowski Tomasz, Balawender Tadeusz // W: Hybrid adhesive joints; [Red:] Da Silva Lucas Filipe Martins, Pirondi Alessandro, Öchsner Andreas - Berlin: Springer, 2011, s. 149-176
15 The thermal shock resistance and mechanical properties at elevated temperature of transparent ceramics / Boniecki Marek, Librant Zdzisław, Sadowski Tomasz, Wesołowski Władysław // W: Materials with Complex Behaviour II : Properties, Non-Classical Materials and New Technologies; [Red:] Öchsner Andreas, Da Silva Lucas Filipe Martins, Holm Altenbach - Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 307-321 .- (Advanced Structured Materials 16)
16 Time domain reflecometry probes for measurement of in building materials. A review / Suchorab Zbigniew, Zarzeka-Raczkowska Ewa // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 76-79
17 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących / Symanowicz Mirosław, Zegardło Bartosz, Zarzeka-Raczkowska Ewa // W: Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III T. 2; [Red:] Zarzecka Krystyna, Kondracki Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2014, s. 291-302