Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Konstrukcji Budowlanych
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 13
Łączna liczba publikacji: 256
w tym we współpracy z zagranicą: 5

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(165)

1 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru / Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 4, z. 61, vol. 31, s. 135-145 [MNiSW: 5]
2 Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 116-117 [MNiSW: 8]
3 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 145-152 [MNiSW: 3]
4 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 10, s. 39-42 [MNiSW: 6]
5 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Fronczyk Janusz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 4, s. 35-41 [MNiSW: 3]
6 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 38-39 [MNiSW: 8]
7 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr, Spaczyńska Renata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 27-36 [MNiSW: 2]
8 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 39-49 [MNiSW: 2]
9 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych / Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 125-134 [MNiSW: 6]
10 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych / Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 53-61 [MNiSW: 6]
11 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
12 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego / Smarzewski Piotr, Szwaj Mariusz, Szewczak Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 10, s. 37-52 [MNiSW: 2]
13 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości / Smarzewski Piotr // MODELOWANIE INŻYNIERSKIE - 2012, nr 45, vol. 14, s. 139-144 [MNiSW: 4]
14 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams / Słowik Marta, Nowicki Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 52, s. 261-267 [MNiSW: 30]
15 The analysis of failure in concrete and reinforced concrete beams with different reinforcement ratio / Słowik Marta // ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS - 2018, s. 1-11 [MNiSW: 20]
16 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam / Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 1, vol. 13, s. 29-32 [MNiSW: 8]
17 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2014, vol. 51, s. 207-214 [MNiSW: 40]
18 An analysis of the efficiency of design methods / Rogalska Magdalena, Słowik Marta // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2016, nr 4, vol. 48, s. 146-160 [MNiSW: 8]
19 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 2, s. 96-102 [MNiSW: 11]
20 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams / Słowik Marta, Skrzypczak Izabela, Kotynia Renata, Kaszubska Monika // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 193, s. 273-280 [MNiSW: 15]
21 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation / Skrzypczak Izabela, Słowik Marta, Buda-Ożóg Lidia // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, nr 193, s. 144-151 [MNiSW: 15]
22 An assessment of microcracks in the Interfacial Transition Zone of durable concrete composites with fly ash additives / Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 200, s. 515-520 [MNiSW: 35]
23 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr, Poręba Justyna, Rentflejsz Agata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 15-26 [MNiSW: 2]
24 Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych tasmami CFRP / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 5-6 [MNiSW: 8]
25 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku / Runkiewicz Leonard, Szerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 12, s. 54-56 [MNiSW: 6]
26 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 10, s. 12-14 [MNiSW: 8]
27 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 3, s. 38-42 [MNiSW: 3]
28 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 362-365 [MNiSW: 7]
29 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego / Golewski Grzegorz // CEMENT WAPNO BETON - 2015, nr 2, vol. 20, s. 106-114 [MNiSW: 15]
30 Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej / Samborski Marcin, Słowik Marta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 103-112 [MNiSW: 6]
31 Beton z włóknami odporny na pękanie. / Smarzewski Piotr // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 24, s. 16-19
32 Cracking analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete / Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 1, vol. 13, s. 7-13 [MNiSW: 8]
33 Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire / Maślak Mariusz, Pazdanowski Michał, Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2018, nr 2, 65, vol. 35, s. 91-101 [MNiSW: 9]
34 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING - 2017, vol. 193, s. 50-57
35 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym / Szerafin Jerzy, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 13-18 [MNiSW: 6]
36 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading / Golewski Grzegorz // STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 1-9 [MNiSW: 20]
37 Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku / Banaszak Justyna, Halicka Anna // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2011, nr 19, vol. 0, s. 14-17
38 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych / Górecki Marcin, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/4, z. 59, vol. 283, s. 403-410 [MNiSW: 4]
39 Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245 [MNiSW: 15]
40 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites / Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 185, s. 105-112 [MNiSW: 35]
41 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS - 2017, nr 2, vol. 11, s. 315-325 [MNiSW: 25]
42 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2017, nr 5, vol. 23, s. 613-620 [MNiSW: 25]
43 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Suchorab Zbigniew // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 111, s. 275-285 [MNiSW: 40]
44 Environmental aspects and renewable energy sources in the production of construction aggregate / Skrzypczak Izabela, Kokoszka Wanda, Buda-Ożóg Lidia, Kogut Janusz, Słowik Marta // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, nr 8, vol. 22, s. 1-8 [MNiSW: 15]
45 Evaluation of morphology and size of cracks of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete containing fly ash (FA) / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS - 2018, vol. 357, s. 298-304 [MNiSW: 45]
46 Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 4, vol. 22, s. 625-635 [MNiSW: 15]
47 Experimental studies of sigma thin-walled beams strengthen by CFRP tapes / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL AND CONSTRUCTION ENGINEERING - 2017, nr 7, vol. 11, s. 799-806
48 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 183, s. 527-535 [MNiSW: 35]
49 Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 4, vol. 49, s. 563-571 [MNiSW: 15]
50 The fracture toughness the K-IIIc of concretes with F fly ash (FA) additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 143, s. 444-454 [MNiSW: 40]
51 Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Pavlik Zbyšek, Černy Robert // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 3, vol. 21, s. 401-411 [MNiSW: 15]
52 Generalized fracture toughness and compressive strength of sustainable concrete including low calcium fly ash / Golewski Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 12, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
53 Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 172, s. 218-226 [MNiSW: 40]
54 Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Szafraniec Małgorzata // IZOLACJE - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 6]
55 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju / Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Anna, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak EdwardZa, Śliwiński Jacek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 34-39 [MNiSW: 8]
56 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa / Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Anna, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 28-33 [MNiSW: 8]
57 Improvement of fracture toughness of green concrete as a result of addition of coal fly ash. characterization of fly ash microstructure / Golewski Grzegorz // MATERIALS CHARACTERIZATION - 2017, vol. 134, s. 335-346 [MNiSW: 40]
58 Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // ENERGY AND BUILDINGS - 2015, vol. 103, s. 249-260 [MNiSW: 40]
59 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams / Halicka Anna // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2011, nr 10, vol. 25, s. 4072-4078 [MNiSW: 35]
60 The influence of effective length on shear failure in concrete beams / Słowik Marta // INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) - 2011, nr 5, vol. 2, s. 231-237
61 Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, nr Pt 1, vol. 102, s. 367-377 [MNiSW: 40]
62 Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2016, nr 2, vol. 65, s. 67-79 [MNiSW: 8]
63 Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych / Górecki Marcin, Jordan Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 127-137 [MNiSW: 6]
64 Issues of thin-walled sigma beams strengthened by CFRP tape in the context of experimental and numerical studies / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // ENGINEERING TRANSACTIONS - 2018, nr 1, vol. 66, s. 79-91 [MNiSW: 15]
65 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 3, s. 146-150 [MNiSW: 7]
66 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach / Banaszak Justyna, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 51-68 [MNiSW: 2]
67 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego / Czerski Dariusz, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 8, s. 27-34 [MNiSW: 2]
68 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego / Kargol Wioleta, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 8, s. 35-45 [MNiSW: 2]
69 Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES / Golewski Grzegorz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, vol. 0, s. 204-208 [MNiSW: 5]
70 Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 10 [MNiSW: 8]
71 Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiolów lotnych w betonie / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 10 [MNiSW: 8]
72 Macroscopic evaluation of fracture processes in fly ash concrete / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 188-193
73 Makroskopowa ocena pękania w betonach z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 210-212 [MNiSW: 8]
74 Mechanical and durability related properties of high performance concrete made with coal cinder and waste foundry sand / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 121, s. 9-17 [MNiSW: 40]
75 Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // IZOLACJE - 2015, nr 10, s. 26-33 [MNiSW: 6]
76 Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 97-107 [MNiSW: 5]
77 Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel – słup / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3/2, z. 62, vol. 32, s. 285-299 [MNiSW: 9]
78 Microstructural differences in response of thermoresistant (ceramic) and standard (granite) concretes on heating. Studies using SEM and nonstandard approaches to microtomography and mercury intrusion porosimetry data / Franus Wojciech, Halicka Anna, Lamorski Krzysztof, Jozefaciuk Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
79 Modern measurement methods in strength tests of sigma thin-walled steel beams / Szewczak Ilona, Rzeszut Katarzyna // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-10
80 Moment-rotation characteristics for flexible beam-to-column steel joint exposed to fire / Maślak Mariusz, Pazdanowski Michał, Snela Małgorzata // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2015, vol. 9, s. 257-261
81 Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków / Górecki Marcin, Jabłoński Łukasz, Szerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 18-19 [MNiSW: 8]
82 Numerical analyses and laboratory testing of concrete composite T-shaped beams without interface adhesion / Jabłoński Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 130009-1-130009-8 [MNiSW: 15]
83 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał, Łagoda Grażyna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150009-1-150009-10 [MNiSW: 15]
84 Numerical analysis of the width of fracture process zone in concrete beams / Słowik Marta // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1347-1352 [MNiSW: 30]
85 Numerical analysis on the high-strength concrete beams ultimate behaviour / Smarzewski Piotr, Stolarski Adam // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245 [MNiSW: 15]
86 Numerical modeling of diagonal cracks in concrete beams / Słowik Marta, Smarzewski Piotr // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2014, nr 3, vol. XL, s. 306-321 [MNiSW: 6]
87 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 62, s. 75-78 [MNiSW: 30]
88 Numerical solution of reinforced concrete beam using arc-length method / Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2016, nr 1, vol. 65, s. 33-46 [MNiSW: 8]
89 Numerical solution of reinforced concrete beam using Newton-Raphson method with adaptive descent / Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2015, nr 4, vol. 64, s. 207-221 [MNiSW: 8]
90 Numerical study of fracture process zone width in concrete members / Słowik Marta, Błazik-Borowa Ewa // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2011, nr 2, s. 73-78 [MNiSW: 4]
91 Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworami / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 5, vol. 0, s. 18-21 [MNiSW: 6]
92 O budownictwie na obszarach wiejskich / Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 462-464 [MNiSW: 4]
93 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz. 2, Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2014, nr 4, vol. 19, s. 262-266 [MNiSW: 15]
94 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Cz. 1 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2013, nr 6, s. 387-396 [MNiSW: 20]
95 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
96 O konstrukcjach żelbetowych na łamach „Inżynierii i Budownictwa” w latach 1938–1948 / Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2018, nr 7-8, s. 365-370 [MNiSW: 7]
97 Ocena jakości stropów żelbetowych za pomocą obciążeń próbnych / Runkiewicz Leonard, Szerafin Jerzy // PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA - 2013, nr 2, s. 27-34
98 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 10, s. 128-130 [MNiSW: 8]
99 Ocena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 11, s. 30-32 [MNiSW: 6]
100 Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Szafraniec Małgorzata // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2015, nr 41, s. 7-19 [MNiSW: 13]
101 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1403-1412 [MNiSW: 4]
102 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu / Halicka Anna, Zegardło Bartosz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, vol. 0, s. 50-55 [MNiSW: 3]
103 Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2013, nr 10, s. 28-30 [MNiSW: 6]
104 Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 10, s. 28-29 [MNiSW: 8]
105 Pilotażowe badania eksperymentalne cienkościennych belek stalowych typu sigma wzmocnionych taśmami CFRP / Szewczak Ilona, Rzeszut Katarzyna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 84-85 [MNiSW: 8]
106 Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych / Słowik Marta, Akram Amanda // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 2, vol. 16, s. 119-129 [MNiSW: 6]
107 Possibilities of using hemp-flax composites in low-energy building construction / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // WULFENIA - 2016, nr 1, vol. 23, s. 82-101 [MNiSW: 25]
108 The possibility of using boiler slag as coarse aggregate in high strength concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta, Jezierski Walery // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 5, vol. 22, s. 1816-1826 [MNiSW: 20]
109 Potential of siliceous fly ash and silica fume as a substitute for binder in cementitious concretes / Gil Damian, Golewski Grzegorz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
110 Projektowanie elementów żelbetowych z założoną nizawodnością / Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Słowik Marta // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3, z. 61, vol. 31, s. 503-510 [MNiSW: 5]
111 Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Grabias Marek, Halicka Anna, Snela Małgorzata, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 21-28 [MNiSW: 6]
112 Projektowanie stropów gęstożebrowych w świetle norm europejskich / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 2, s. 72-79 [MNiSW: 4]
113 Properties of hemp--flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2016, vol. Published online: 28 Dec 2016, s. 1-16 [MNiSW: 25]
114 Properties of hemp-flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 3, vol. 14, s. 410-425 [MNiSW: 25]
115 Property assessment of hybrid fiber-reinforced ultra-high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 6A, vol. 16, s. 593-606 [MNiSW: 15]
116 Property assessment of hybrid fiber-reinforved ultra-high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr on-line, s. 1-14 [MNiSW: 15]
117 Przykład oceny wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku / Runkiewicz Leonard, Szerafin Jerzy // PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA - 2012, nr 4, s. 31-39
118 Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata, Tkaczyk Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2017, nr 7, s. 282-285 [MNiSW: 7]
119 Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2013, nr 2, z. 60, vol. 30, s. 189-202 [MNiSW: 5]
120 Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 237-244 [MNiSW: 3]
121 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 2, s. 17-19 [MNiSW: 8]
122 Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu / Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Kokoszka Wanda, Słowik Marta // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 3/1, z. 62, vol. 32, s. 403-412 [MNiSW: 9]
123 Shear failure mechanism in concrete beams / Słowik Marta // PROCEDIA MATERIALS SCIENCE - 2014, vol. 3, s. 1977-1982
124 Shear failure mechanism of composite concrete T-shaped beams / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS - 2016, nr 1, vol. 169, s. 67-75 [MNiSW: 20]
125 Specyfika kształtowania i wykonywania monolitycznych kielichowych stóp fundamentowych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 57-60 [MNiSW: 6]
126 Specyfikacja projektowania zbiorników na ciecze / Halicka Anna // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2014, nr 12, s. 82-88
127 Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 155-162 [MNiSW: 3]
128 Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2014, nr 3, vol. 63, s. 135-145 [MNiSW: 5]
129 Stany zarysowania i ugięcia tarcz żelbetowych z otworami z fibrobetonu wysokowartościowego / Smarzewski Piotr // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2014, nr 3, vol. LXIII, s. 147-157 [MNiSW: 5]
130 Stosowanie badań za pomocą obciążeń próbnych do oceny jakości stropów żelbetowych / Runkiewicz Leonard, Szerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2013, nr 3, s. 45-46 [MNiSW: 6]
131 Stress and strain analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete / Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 1, vol. 13, s. 24-28 [MNiSW: 8]
132 A study of mode III fracture toughness in young and mature concrete with flya ash additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254
133 Study of the scale effect on diagonal crack propagation in concrete beams / Słowik Marta, Smarzewski Piotr // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 216-220 [MNiSW: 30]
134 Styk między betonami układanymi w różnym czasie - parametry i nośnośc według fib Model Code 2010 / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 346-350 [MNiSW: 7]
135 Surface free energy of high performance concrete with addition of polypropylene fibers / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 1, s. 8-15 [MNiSW: 11]
136 Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concreto / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 6, vol. 49, s. 895-902 [MNiSW: 15]
137 Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejejącą w pożarze sztywnością węzłów / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/2, z. 59, vol. 283, s. 241-248 [MNiSW: 4]
138 Trwałość jako postulat rozwoju zrównoważonego / Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Słowik Marta // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z.62, vol. 32, s. 393-401 [MNiSW: 9]
139 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość / Halicka Anna, Szerafin Jerzy // OCHRONA PRZED KOROZJA - 2016, nr 6, vol. 59, s. 218-221 [MNiSW: 12]
140 Uogólniona odporność na pękanie betonu z poipiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 10, s. 19-21 [MNiSW: 8]
141 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2013, vol. 48, s. 295-305 [MNiSW: 40]
142 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
143 Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 24-28 [MNiSW: 3]
144 Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 48-49 [MNiSW: 8]
145 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 50-52 [MNiSW: 8]
146 Wpływ niektórych parametrów reologicznych cementowej mieszanki iniekcyjnej na skuteczność naprawy betonu / Szerafin Jerzy // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 66-68 [MNiSW: 4]
147 Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 95-102 [MNiSW: 3]
148 Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 251-258 [MNiSW: 3]
149 Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton" / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 1, s. 46-51 [MNiSW: 3]
150 Wpływ wytrzymałości betonu na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego / Słowik Marta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 147-154 [MNiSW: 3]
151 Wpływ zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego / Słowik Marta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 151-158 [MNiSW: 3]
152 Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturach / Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2012, nr 1, vol. 25, s. 49-56 [MNiSW: 7]
153 Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie / Halicka Anna, Ostańska Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 465-468 [MNiSW: 4]
154 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 14-20 [MNiSW: 3]
155 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanej / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 37-46 [MNiSW: 4]
156 Wymiarowanie na ścianie według Model Code 2010 / Słowik Marta // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 350-353 [MNiSW: 7]
157 Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm / Górecki Marcin, Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 197-205 [MNiSW: 6]
158 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych / Szerafin Jerzy, Dąbek Anna, Dyś Natalia, Wyszyńska Katarzyna , Zaniuk Ilona // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 51-60 [MNiSW: 3]
159 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 5-22 [MNiSW: 2]
160 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 85-92 [MNiSW: 3]
161 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 153-160 [MNiSW: 3]
162 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 3-8 [MNiSW: 7]
163 Żelbetowe belki podsuwnicowe / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 10, s. 3-5 [MNiSW: 6]
164 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich / Halicka Anna // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 1, s. 28-32
165 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 5, s. 25-27 [MNiSW: 5]

Monografie (14)

1 Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna[Red:] Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 298 s.
2 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna[Red:] Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 340 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Dyspersje cementowe w procesie iniekcyjnej naprawy defektów betonu / Szerafin Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 103 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
4 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych / Górecki Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 146 s.
5 Failures of concrete and masonry structures : identification of damage and causes / Halicka Anna, Grabias Marek.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 124 s.
6 Modelowanie statycznego zachowania niesprężystych belek żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałości / Smarzewski Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 163 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
7 Nośność na ścinanie zginanych elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego / Słowik Marta.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 222 s.
8 Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych / Golewski Grzegorz[Red:] Golewski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 314 s.
9 Procesy samoorganizacji struktury kompozytowych materiałów budowlanych / Fic Stanisław, Smarzewski Piotr, Vyrovoy Valeriy Nikolayevich, Dorofeev Vitaliy Stepanovich[Red:] Smarzewski Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 144 s.
10 Projektowanie zbiorników żelbetowych: zbiorniki na ciecze. T.2 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 367 s. [MNiSW: 20]
11 Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 311 s. [MNiSW: 20]
12 Reinforced concrete structures loaded dynamically / Golewski Grzegorz[Red:] Golewski Grzegorz.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 114 s.
13 Szacowanie temperatury krytycznej stalowych ram przechyłowych w pożarze rozwiniętym z uwzględnieniem zmieniających się właściwości strukturalnych węzłów / Snela Małgorzata.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 263 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w latach 1965-2015 / Błazik-Borowa Ewa, Borecka Grażyna, Cichosz Joanna, Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 259 s.

Projekty wynalazcze (7)

1 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 13-13
2 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 22, s. 18-18
3 Beton odporny na działanie wysokich temperatur / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 13-14 [MNiSW: 2]
4 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1686-1686 [MNiSW: 25]
5 Sposób badania iniekcyjności materiału naprawczego / Szerafin Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 37-37 [MNiSW: 2]
6 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] / Golewski Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2806-2806 [MNiSW: 30]
7 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] / Golewski Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 35-35 [MNiSW: 2]

Referaty (37)

1 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, August 22-24, 2011, University of Limerick, Ireland - 2011, s. 163-163
2 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // W: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014, s. 204-207
3 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania / Golewski Grzegorz // W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4 Krajowa Konferencja Naukowa "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" 19-21 listopada 2014 r., Poznań - 2014
4 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio / Słowik Marta // W: ICSID 2017 - International Conference on Structural Integrity and Durability 2017, Fatigue and Fracture at all Scales, August 15 - 18, 2017, Dubrovnik, Croatia : book of abstract - 2017, s. 117-118
5 Analysis of fracture process in reinforced concrete beams-experimental investigation / Słowik Marta // W: 18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture : Fatigue and Fracture at all Scales, Lisbon, Portugal, July 17 - 20, 2018 - 2018, s. 283-286
6 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation / Skrzypczak Izabela, Słowik Marta, Buda-Ożóg Lidia // W: 9th International Conference, AMCM'2017 - Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures : keynote lectures & abstracts, Gliwice, June 5-7, 2017 - 2017, s. 203-204
7 Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on "Crack Paths" (CP 2012) Gaeta, Italy, 19 - 21 September, 2012 - 2012, s. 66-66
8 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // W: 9th International Conference, AMCM'2017 - Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures : keynote lectures & abstracts, Gliwice, June 5-7, 2017 - 2017, s. 113-114
9 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 264-264
10 Effective bond lengh of the CRFP tapes in strengthened sigma steel beams / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // W: XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 17-21.09.2018 r., Zakopane [książka abstraktów] - 2018, s. [brak stron]-[brak stron]
11 Evaluation of axial force impact on the flexibility of a steel beam-to-beam end-plate joint subjected to bending when exposed to fire / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // W: Proceedings of the 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC 2015), Tampere, Finland, 23-25 September 2015 - 2015, s. 191-192
12 The examination of the fracture toughness of fly ash concretes with diverse content of additive / Golewski Grzegorz // W: ICCS20 - 20th International Conference on Composite Structures, 4-7 september 2017, Bologna, Italy : Proceedings - 2017, s. 133-133
13 Experimental and theoretical investigation on shear of steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete deep beams with and without openings / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 36-36
14 Experimental investigation and numerical modeling fracture processes under Mode II in concrete composites containing fly-ash additive at early age / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2011), Timisoara, Romania, OCT 27-28, 2011 - 2012, s. 158-163 [MNiSW: 10]
15 Experimental investigations of flexural response and crack development of polypropylene fiber reinforced ultra-high performance concrete after exposure to elevated temperature / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 216-216
16 Experimental study of shear failure mechanism in concrete beams / Słowik Marta // W: Proceedings International Symposium "Brittle Matrix Composites 10", Warsaw, October 15-17, 2012 - 2012, s. 345-354
17 Flexibility of a steel end-plate beam-to-column joint when exposed to a fire – two different, nonequivalent approaches to evaluate / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // W: ICASS 2015 : Eighth International Conference on Advances in Steel Structures ; IJSSD 2015 Symposium on Progress in Structural Stability and Dynamics, 21-24 July 2015, Lisbon, Portugal - 2015
18 Fracture properties of plain and steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 216-216
19 Hala stalowa z suwnicami w układzie odwróconym / Górecki Marcin, Snela Małgorzata // W: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014, s. 131-134
20 Hybrid steel-polypropylene fiber for shear strengthening of reinforced high performance beams with and without openingse / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 35-35
21 Influence of basalt-polypropylene fibres on fracture properties of ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr // W: ICCS20 - 20th International Conference on Composite Structures, 4-7 september 2017, Bologna, Italy : Proceedings - 2017, s. 119-119
22 Macroscopic evaluation fracture processes in fly ash concrete / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2015), 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 22-22
23 Mode III fracture analysis of concretes containing fly ash / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 24-25
24 Multiscale modeling of diagonal cracks in concrete beams / Smarzewski Piotr, Słowik Marta // W: International US-Poland Workshop "Multiscale Computational Modeling of Cementitious Materials, October 8-19, 2012, Krakow, Poland - 2012, s. 149-154
25 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 39-40
26 Numerical analysis of cracks distribution in longitudinally reinforced concrete beams / Słowik Marta, Smarzewski Piotr // W: IWCMM24:24th International Workshop on Computational Micromechanics of Materials, October 1 - 3, 2014, Madrid, Spain - 2014, s. 35-35
27 Numerically-based quantification of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Maślak Mariusz, Pazdanowski Michał, Snela Małgorzata // W: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015 : [abstracts] - 2015, s. 403-404
28 Properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete at two years of curing period / Smarzewski Piotr // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, June 12-16 2017, Prague - Czech Republic : [abstract collection book] - 2017, s. 89-89
29 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing / Golewski Grzegorz // W: ICCS20 - 20th International Conference on Composite Structures, 4-7 september 2017, Bologna, Italy : Proceedings - 2017, s. 143-143
30 Rola osłabienia betonu rozciągniętego w rozwoju zarysowania i niszczenia belek betonowych i żelbetowych / Słowik Marta // W: XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania 2017, Warszawa-Pułtusk, 12-15 wrzesnia 2017 : książka abstraktów - 2017, s. 63-65
31 The statistical analysis of design methods efficiency in determining shear capacity of reinforced concrete beams / Słowik Marta, Rogalska Magdalena // W: 11th Iternational Probabilistic Workshop, 6-8 november 2013 Brno, Czech Republic - Brno, 2013
32 Study of crack development and toughness of fiber reinforced ultra-high performance concrete after exposure to elevated temperature / Smarzewski Piotr // W: ICCS20 - 20th International Conference on Composite Structures, 4-7 september 2017, Bologna, Italy : Proceedings - 2017, s. 118-118
33 A study of fracture toughness at Mode III in young and mature concrete with fly ash additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures, 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 21-21
34 Study of the scale effect on diagonal crack propagation in concrete beams / Słowik Marta, Maligno Angelo // W: 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, August 22-24, 2011, University of Limerick, Ireland - 2011, s. 23-24
35 Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid fiber reinforced high performance concrete / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 43-43
36 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów / Halicka Anna // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce - Cedzyna, 11-13 maja 2016 roku - 2016, s. 173-181
37 Wpływ adhezji w styku na pracę statyczną i nośność żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: XI Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 81-82

Rozdzialy(33)

1 25 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // W: Benchmark studies: Verification of numerical models in fire engineering; Praga, Czechy: CTU Publishing House, Czech Technical University in Prague, 2014, s. 281-307
2 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych / Szerafin Jerzy, Zaprawa Paweł // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 61-75
3 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych / Halicka Anna, Podgórski Jerzy, Bocian Brygida, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017, s. 385-396
4 Analiza efektywności wzmocnienia belek stalowych taśmami CFRP w zależności od rodzaju przekroju poprzecznego / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona // W: Nowe trendy w architekturze, budownictwie i inżynierii środowiska; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika, Sinacki Dawid - Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018, s. 110-123
5 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania / Golewski Grzegorz // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika - Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015, s. 65-75
6 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 177-192
7 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w / Szerafin Jerzy, Halicka Anna, Fronczyk Janusz // W: Awarie budowlane : 27 Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015, s. 703-710
8 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates / Smarzewski Piotr // W: Building structures in theory and practice; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 42-50
9 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow / Szerafin Jerzy, Zaprawa Paweł // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 321-327 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
10 Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych / Smarzewski Piotr, Szafraniec Monika // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 167-176
11 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone; [Red:] Biliński Tadeusz, Korentz Jacek - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski , 2014, s. 207-216
12 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests / Górecki Marcin, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz, Ziemiański Leonard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 298-299
13 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna // W: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 7-16 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Critical temperature of steel frame with joint stiffness decreasing in fire / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 114-115
15 Experimental analysis of high performance fibre reinforced concrete plates / Smarzewski Piotr // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 137-145
16 Fracture toughness of concrete containing fly ash / Golewski Grzegorz // W: Coal fly ash beneficiation : treatment of acid mine drainage with coal fly ash; [Red:] Akinyemi Segun A., Gitari Mugera W. - Rijeka, Croatia: In Tech, 2018, s. 171-198
17 Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674
18 Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire / Maślak Mariusz, Snela Małgorzata // W: ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC' UKRAЇNS'KOGO ÌNSTITUTU STALEVIH KONSTRUKCIJ IMENI V.M. ŠIMANOVS'KOGO ; 2012, s. 204-217
19 The influence of longitudinal reinforcement on shear failure mechanism in concrete beams / Słowik Marta // W: Brittle Matrix Composites 11 [WOS]; [Red:] Brandt Andrzej M., Olek Jan, Glinicki Michał A., Leung Christopher K. Y., Lis Jerzy - Warsaw: Instit. of Fundamental Technological Research, 2015, s. 441-450 [MNiSW: 15]
20 Naprawa i remonty prostokątnych zbiorników na ciecze / Halicka Anna // W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: konstrukcje żelbetowe. Tom I - Wykłady; Gliwice: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Gliwicach, 2014, s. 385-411
21 Nauka, praktyka i perspektywy budownictwa na obszarach wiejskich – podsumowanie / Halicka Anna // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 293-298
22 Numerical analysis of reinforced concrete deep beams / Kolesov Aleksandr E., Smarzewski Piotr, Sivtsev Petr V., Vabishchevich Petr N. // W: Numerical analysis and its applications : 6th International Conference, NAA 2016 [WOS]; [Red:] Dimov Ivan, Faragó István, Vulkov Lubin - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2017, s. 414-421 .- (Lecture Notes in Computer Science; nr 10187) [MNiSW: 15]
23 Numerically-based quantification of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Maślak Mariusz, Pazdanowski Michał, Snela Małgorzata // W: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues [WOS]; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2016, s. 389-392 [MNiSW: 15]
24 Określenie warunków i możliwości ekologicznego wykorzystania mieszanek odpadów pochodzących z procesów energetycznego spalania miału węglowego – żużla oraz procesów odlewniczych – masy formierskiej odwałowej w celu dalszego zastosowania / Smarzewski Piotr // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 124-125
25 Pilotujące badania doświadczalne stalowych dźwigarów ze środnikami z blach falistych o grubości 7mm / Górecki Marcin // W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa - prace naukowe doktorantów; [Red:] Bzówka Joanna - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011, s. 287-295
26 Połączenia klejone stosowane w konstrukcjach metalowych / Rzeszut Katarzyna, Mika Łukasz // W: Cywilizacja techniczna : społeczeństwo technologiczne XXI wieku; [Red:] Gęsikowska Joanna, Mreła Aleksandra - Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2016, s. 95-119
27 Prediction shear capacity of concrete using artificial neural network approach / Słowik Marta, Rogalska Magdalena // W: Decisions in situations of endangerment : research development; [Red:] Popławski Maciej, Skorupka Dariusz, Stanek Stanisław - Wrocław: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2016, s. 74-88
28 Prognozowanie efektywności hydrofobizacji cegły ceramicznej w oparciu o analizę statystyczną / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2014, s. 202-215
29 Rating of Concrete Road Bridges with Static Proof Load Tests / Halicka Anna, Hordijk Dick A., Lantsoght Eva O.L. // W: SP-323: Evaluation of concrete bridge behavior through load testing - international perspectives; [Red:] Lantsoght Eva O.L., Okumus Pinar - Farmington Hills, Michigan, USA: America Concrete Institute, 2018, s. 3.1-3.16
30 Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire / Maślak Mariusz, Pazdanowski Michał, Snela Małgorzata // W: Recent progress in steel and composite structures : 13th International Conference on Metal Structures (ICMS) [WOS]; [Red:] Gizejowski M.A., Kozłowski Aleksander, Marcinowski J., Ziółko J. - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2016, s. 315-322 [MNiSW: 15]
31 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów / Halicka Anna // W: Rzeczoznawstwo budowlane : diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych; [Red:] Runkiewicz Leonard, Goszczyńska Barbara - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2016, s. 318-347 .- (Monografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo; nr 83)
32 Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetonowych elementach zespolonych / Franczak-Balmas Dominika, Halicka Anna // W: Konstrukcje zespolone. T. 9; [Red:] Biliński Tadeusz, Bryś Gerard, Płoszaj-Kobyłecka Bożena - Zielona Góra: 2011, s. 45-56
33 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona // W: Cywilizacja techniczna : społeczeństwo technologiczne XXI wieku; [Red:] Gęsikowska Joanna, Mreła Aleksandra - Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2016, s. 120-140