Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Jednostka nadrzędna: Wydział Inżynierii Środowiska
Liczba autorów: 31
Łączna liczba publikacji: 398
w tym we współpracy z zagranicą: 21

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(167)

1 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination / Krzemińska Dorota, Neczaj Ewa, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 16, s. 61-71 [MNiSW: 12]
2 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office / Połednik Bernard // ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2014, vol. 134, s. 405-409 [MNiSW: 45]
3 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration / Kozak Krzysztof, Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Mazur Jadwiga, Dudzińska Marzenna, Mroczek Mariusz // RADIATION PROTECTION DOSIMETRY - 2014, nr 4, vol. 162, s. 663-673 [MNiSW: 20]
4 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger / Wasąg Henryk, Pawłowski Lucjan // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 2011, nr 59, s. 2678-2683
5 Air quality in a brewery bottling plant / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 591-602 [MNiSW: 15]
6 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wróbel Katarzyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 246-255 [MNiSW: 15]
7 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2014, nr 9, vol. 45, s. 338-340 [MNiSW: 4]
8 Analiza kosztów ogrzewania domu / Siuta-Olcha Alicja // ŚWIAT KOMINKÓW - 2011, nr 1, vol. 27, s. 100-102
9 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko / Dopieralska Kinga, Siuta-Olcha Alicja // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2014, nr 2, s. 58-62 [MNiSW: 4]
10 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz, Guz Łukasz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 287-292 [MNiSW: 5]
11 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę / Kowalski Dariusz, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 9, s. 65-68 [MNiSW: 7]
12 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings / Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Nabrdalik Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
13 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bieganowski Andrzej // SENSORS - 2015, nr 1, vol. 15, s. 1-21 [MNiSW: 30]
14 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
15 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils / Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 375-388 [MNiSW: 15]
16 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Wasąg Henryk, Guz Ewa // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 964-973 [MNiSW: 15]
17 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate / Bis Marta, Montusiewicz Agnieszka, Ozonek Janusz, Pasieczna-Patkowska S. // ULTRASONICS SONOCHEMISTRY - 2015, nr 26, s. 378-387 [MNiSW: 45]
18 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. / Ozonek Janusz, Piotrowicz Adam, Czerwiński Jacek // CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS - 2012, vol. 30, s. 235-240
19 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials / Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
20 Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Ewa, Sobczuk Henryk // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1327-1335 [MNiSW: 20]
21 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK - 2013, nr 10, s. 1003-1006 [MNiSW: 5]
22 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 996-1010 [MNiSW: 15]
23 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Borowski Gabriel, Łoboda Dawid // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2015, nr 1, s. 17-21
24 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych / Bancer Daniel, Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 5-12 [MNiSW: 9]
25 Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2014, nr 3, vol. 63, s. 62-63
26 Classification of buildings mold threat using electronic nose / Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Guz Łukasz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 030002-1-030002-5 [MNiSW: 15]
27 Co-digestion of intermediate landfill leachate and sewage sludge as a method of leachate utilization / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena // BIORESOURCE TECHNOLOGY - 2011, nr 3, vol. 102, s. 2563-2571 [MNiSW: 45]
28 Co-digestion of sewage sludge and mature landfill leachate in pre-bioaugmented system. / Montusiewicz Agnieszka // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2014, nr 4, vol. 15, s. 98-104 [MNiSW: 7]
29 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in the aspect of heavy metals content / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Depta Marcin // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 555-566 [MNiSW: 15]
30 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scales / Lebiocka Magdalena, Piotrowicz Adam // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2012, nr 4, vol. 38, s. 157-162 [MNiSW: 15]
31 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts / Guz Łukasz, Majerek Dariusz, Sobczuk Henryk, Guz Ewa, Połednik Bernard // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
32 Computational fluid dynamics simulation of an earth-air heat exchanger for ventilation system / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Czechowska-Kosacka Aneta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040032-1-040032-6 [MNiSW: 15]
33 Conditions for the preparation of stable ferrosilicon dust briquettes / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Józefiak Tomasz // IM INZYNIERIA MINERALNA - 2014, nr 1, vol. 33, s. 155-162 [MNiSW: 5]
34 Criteria for sustainable disposal of sewage sludge / Czechowska-Kosacka Aneta, Cao Yucheng, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17 [MNiSW: 15]
35 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
36 Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnych / Małecka Izabela, Borowski Gabriel // ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA - 2011, nr 3, s. 25-30 [MNiSW: 1]
37 Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? / Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 7-13 [MNiSW: 15]
38 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape / Bielińska Elżbieta Jolanta, Futa Barbara, Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 2, vol. 9, s. 99-111 [MNiSW: 20]
39 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation / Borowski Gabriel, Wośko Michał // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2013, nr 1, vol. 14, s. 40-47 [MNiSW: 7]
40 Effect of "Hajdow" wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process / Jaromin-Gleń Katarzyna, Kurek Elżbieta, Bis Marta, Kopertowska Agata, Jaczyński Mikołaj, Jaworska Mariola // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2015, nr 22, s. 297-311 [MNiSW: 11]
41 Effect of bioaugmentation on biogas yields and kinetics in anaerobic digestion of sewage sludge / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH - 2018, nr 8, vol. 15 [MNiSW: 25]
42 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Montusiewicz Agnieszka // WATER - 2018, nr 5, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
43 Effect of biofuels on environment and sustainable development / Cao Yucheng, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2013, nr 4, vol. 20, s. 799-804 [MNiSW: 15]
44 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process / Ozonek Janusz, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2011, nr 2, vol. 52, s. 112-117 [MNiSW: 9]
45 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J. // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2016, nr 2-B, s. 37-45 [MNiSW: 13]
46 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil / Chomczyńska Mariola, Soldatov Vladimir, Wasąg Henryk, Turski Marcin // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2016, nr 3, vol. 30, s. 293-300 [MNiSW: 25]
47 Effect of mercury and lead on the total environment / Pawłowski Lucjan // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2011, nr 1, vol. 37, s. 105-117 [MNiSW: 15]
48 Effect of starch binder on charcoal briquette properties / Borowski Gabriel, Stępniewski Witold, Wójcik-Oliveira Katarzyna // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2017, nr 31, s. 571-574 [MNiSW: 25]
49 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland / Jóźwiakowski Krzysztof, Bugajski Piotr, Kurek Karolina, Nunes de Carvalho Maria de Fatima, Araújo Almeida Maria Adelaide, Siwiec Tadeusz , Borowski Gabriel, Czekała Wojciech, Dach Jacek, Gajewska Magdalena // SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY - 2018, vol. 202, s. 216-226 [MNiSW: 40]
50 Energy production from biomass in a trigeneration system / Viktarovich Nadzeya, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1007-1017 [MNiSW: 15]
51 Environmental monitoring in evaluation of sustainability / Pawłowski Lucjan // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 2011, vol. 58, s. 296-300
52 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China / Fang Ci, Zhang Tao, Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Jiang Rongfeng, Wang Qiming // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 195-207 [MNiSW: 15]
53 Evaluating soil moisture status using an e-nose / Bieganowski Andrzej, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // SENSORS - 2016, nr 6, vol. 16 [MNiSW: 30]
54 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose / Bieganowski Andrzej, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Franus Wojciech // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-14 [MNiSW: 30]
55 Evaluation of the influence of composts made of sewage sludge, ash from power plant, and sawdust on floristic composition of plant communities in the plot experiment / Wójcikowska-Kapusta Anna, Urban Danuta, Baran Stanisław, Bik-Małodzińska Marta, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur, Czechowska-Kosacka Aneta // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 43, s. 129-141 [MNiSW: 15]
56 Experimental evaluation of three heating systems commonly used in the residential sector / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Skwarczyński Mariusz // ENERGY AND BUILDINGS - 2011, nr 9, vol. 43, s. 2140-2144 [MNiSW: 40]
57 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-8 [MNiSW: 15]
58 Fibrous ion exchanger as a carrier of the Fe-EDTA catalyst for H2S emission control / Wasąg Henryk // CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS - 2012, vol. 30, s. 283-288
59 Flow parameters effects on aerobic biodegradation of pollutants in sewers system / Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 865-875 [MNiSW: 7]
60 Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Gromiec Marek, Baran Stanisław // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 7, s. 254-258 [MNiSW: 11]
61 Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniuy gazu z łupków / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 12, vol. 94, s. 2236-2239 [MNiSW: 15]
62 How heavy metals affect sustainable development / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, vol. 13, s. 51-64 [MNiSW: 15]
63 Hybrydowe systemy ogrzewania / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2014, nr 1, vol. 61, s. 76-78
64 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater / Montusiewicz Agnieszka, Pasieczna-Patkowska S., Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra, Szymańska-Chargot M. // CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - 2017, vol. 313, s. 946-956 [MNiSW: 45]
65 Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopia / Pawłowski Lucjan // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 249-257 [MNiSW: 4]
66 Identification of volatile compounds from a brewery with spme technique / Piotrowicz Adam // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2016, nr 1-2, vol. 21, s. 97-106 [MNiSW: 9]
67 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 18, s. 63-68 [MNiSW: 12]
68 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution / Barnat-Hunek Danuta, Guz Łukasz, Jarosz-Hadam Monika // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, vol. 2004
69 Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstacles / Cholewa Tomasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 392-404 [MNiSW: 15]
70 The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products / Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // NUKLEONIKA - 2016, nr 3, vol. 61, s. 239-244 [MNiSW: 15]
71 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulfide removal from air / Wasąg Henryk // INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 5, s. 11-14
72 The influence of ion-exchange substrates on grass growth in sandy soils / Chomczyńska Mariola, Pristavko Siergiej, Soldatov Vladimir, Wasąg Henryk // JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 177, s. 438-442 [MNiSW: 30]
73 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
74 Investigation on landfill leachate biodegradability improvement by use of hydrodynamic cavitation and ozone / Bis Marta, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 127-135 [MNiSW: 15]
75 Is the perception of clean, humid air indeed affected by cooling the respiratory tract / Burek Rudolf, Połednik Bernard, Guz Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040007-1-040007-6 [MNiSW: 15]
76 Kontrowersje wokół biopaliw / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // AURA - 2014, nr 12, s. 8-10 [MNiSW: 2]
77 Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego / Guz Łukasz, Targosińska E. // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 713-718 [MNiSW: 5]
78 Lettuce yield and root activity as affected by an ion exchange substrate and mineral nutrition level / Matraszek Renata, Chomczyńska Mariola // JOURNAL OF PLANT NUTRITION - 2017, nr 11, vol. 40, s. 1627-1634 [MNiSW: 15]
79 Lublin experience with coincineration of municipal solid wastes in cement industry / Cao Yucheng, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 132-145 [MNiSW: 15]
80 Materiały polimerowe w instalacjach wodociągowych i ich wpływ na jakość dostarczanej wody / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 73-75 [MNiSW: 6]
81 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Pasieczna-Patkowska S., Majerek Dariusz // WASTE MANAGEMENT - 2018, vol. 76, s. 652-662 [MNiSW: 40]
82 Measurement of activated sludge particle diamenters using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2012, nr 4, vol. 19, s. 597-608 [MNiSW: 15]
83 Methods applied for measurement and visualization of changes in biodiversity / Łagód Grzegorz, Chomczyńska Mariola, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek, Stransky David // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 4, vol. 21, s. 593-604 [MNiSW: 15]
84 Methods for measurement and visualization of changes in biodiversity. / Chomczyńska Mariola, Łagód Grzegorz, Montusiewicz Agnieszka, Malicki Jacek // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 29-34 [MNiSW: 5]
85 Metody frakcjonowania substratu dla modelu ADM1 / Żak Agnieszka, Montusiewicz Agnieszka, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 2, vol. 8, s. 651-657 [MNiSW: 6]
86 Microbiological indoor air quality in Polish schools / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 231-244 [MNiSW: 15]
87 Microhardness of the slurries and cement mortars / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Guz Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 2004
88 Mikroorganizmy w kurzu z pomieszczeń na przykładzie miasta Lublina / Staszowska Amelia // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 325-328 [MNiSW: 5]
89 Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 2, vol. 24, s. 213-221 [MNiSW: 15]
90 Modeling and optimization of transparent thermal insulation material / Lewkowicz Marek K., Alsaqoor Sameh, Alahmer Ali , Borowski Gabriel // JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 5, vol. 140, s. 054501-1-054501-6 [MNiSW: 30]
91 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT - 2012, vol. 122, s. 49-60
92 Modelowanie pracy bioreaktora typu sbr za pomocą symulatora gps-x / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 173-179 [MNiSW: 6]
93 Modification of the measurement method of relative moisture determination using Peltier probe / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 51-56 [MNiSW: 5]
94 Monitoring of road noise in the urban environment of Lublin / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 4, vol. 19, s. 159-166 [MNiSW: 12]
95 Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 6, s. 60-63 [MNiSW: 5]
96 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
97 Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych / Chomczyńska Mariola, Soldatov Vladimir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 91-98 [MNiSW: 6]
98 Możliwości zagosporadowywania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych / Borowski Gabriel, Gajewska Magdalena, Haustein Elżbieta // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 393-402 [MNiSW: 5]
99 Natural processes in mitigation of CO2 and CH4 emission / Czechowska-Kosacka Aneta, Lubańska Zofia, Dragan P. // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1039-1048 [MNiSW: 15]
100 Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych / Jóźwiakowski Krzysztof, Steszuk Aleksandra, Pieńko Agata, Marzec Michał, Pytka Aneta, Gizińska Magdalena, Sosnowska Bożena, Ozonek Janusz // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2014, nr 39, s. 74-84 [MNiSW: 5]
101 Ocena zanieczyszczenia gleby na Lubelszczyźnie na podstawie badań monitoringowych / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2017, nr 5, vol. 18, s. 135-146 [MNiSW: 9]
102 Odour pollution of air / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2011, nr 8, s. 163-172 [MNiSW: 5]
103 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room / Cholewa Tomasz, Rosiński Marian, Spik Zenon, Dudzińska Marzenna, Siuta-Olcha Alicja // ENERGY AND BUILDINGS - 2013, vol. 66, s. 599-606 [MNiSW: 40]
104 Organic compounds migrating from plastic pipes into water / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Rożej Agnieszka // JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA - 2011, nr 3, vol. 60, s. 137-146 [MNiSW: 25]
105 Particle exposure in a Baroque church during Sunday Masses / Połednik Bernard // ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2013, vol. 126, s. 215-220 [MNiSW: 40]
106 Particulate matter and student exposure in school classrooms in Lublin, Poland / Połednik Bernard // ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2013, vol. 120, s. 134-139 [MNiSW: 40]
107 Persistent Organic Pollutants (POPs) in leachates from municipal landfills / Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2011, nr 3-4, vol. 3, s. 253-268
108 Phosphorus recovery from biogas slurry by ultrasound/H2O2 digestion coupled with HFO/biochar adsorption process / He Xuemeng, Zhang Tao, Ren Hongqiang, Li Guoxue, Ding Lii, Pawłowski Lucjan // WASTE MANAGEMENT - 2017, vol. 60, s. 219-229 [MNiSW: 40]
109 Phosphorus speciation forms in sewage sludge from selected wastewater treatment plants / Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 158-168 [MNiSW: 15]
110 Polyamide 6 surface layer following ozone treatment / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Ozonek Janusz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 64, s. 179-187 [MNiSW: 30]
111 Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 2, vol. 13, s. 1531-1542 [MNiSW: 15]
112 Pompy ciepła w układach hybrydowych. / Siuta-Olcha Alicja // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2014, nr 2, vol. 62, s. 74-76
113 The possibility of building classification for mould threat using gas sensors array / Suchorab Zbigniew, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // ADVANCED MATERIALS RESEARCH - 2015, vol. 1126, s. 161-168
114 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-7 [MNiSW: 15]
115 Pozostałości farmaceutyków w środowisku wodnym i metody ich usuwania / Czerwiński Jacek, Kłonica Anna, Ozonek Janusz // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 1, z. 62, vol. 32, s. 27-42 [MNiSW: 9]
116 Próba oceny wpływu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych na wybrane właściwości organoleptyczne wody / Kowalska Beata, Guz Łukasz, Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin // OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 1, vol. 38, s. 53-56 [MNiSW: 15]
117 Probabilistyczne i statystyczne modelowanie rozprzestrzeniania się w atmosferze szkodliwych zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych / Wójcik Waldemar, Adikanova Saltanat, Madiyarov Muratkan Nabenovich, Malgazhdarov Yerzhan Amangazinovich, Myrzagaliyeva Anar Bazarovna, Temirbekov Nurlan, Junisbekov M.Sh., Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2017, vol. 19, s. 795-808 [MNiSW: 15]
118 Problem wyboru mieszkania referencyjnego w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // INSTAL - 2011, nr 11, s. 37-40 [MNiSW: 5]
119 Próby wytwarzania brykietów z pyłu koksowego jako alternatywnego paliwa stałego / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Bugajczyk Michał // RYNEK ENERGII - 2015, nr 3, vol. 118, s. 87-92 [MNiSW: 11]
120 The profitability analysis of enhancement of parameters of the thermal insulation of building partitions / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2014, nr 3, vol. 60, s. 335-347 [MNiSW: 6]
121 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 19, s. 45-49 [MNiSW: 12]
122 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment / Wróblewska-Krepsztul Jolanta, Rydzkowski Tomasz, Borowski Gabriel, Szczypiński Mieczysław , Klepka Tomasz, Thakur Vijay Kumar // INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION - 2018, nr 4, vol. 23, s. 383-395 [MNiSW: 20]
123 Recovery of phosphorus compounds from thermally-processed wastes / Czechowska-Kosacka Aneta, Pawłowski Lucjan, Niedbała G., Cel Wojciech // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 150, s. 1-6 [MNiSW: 15]
124 Removal of hydrogen sulphide from air by means of fibrous ion exchangers / Wasąg Henryk // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 2012, nr 4, vol. 6, s. 774-778
125 Renowacja kolektorów sanitarnych grawitacyjnych betonowych z rur Wipro DN 1600 oraz z rur stalowych DN 1200 transportujących ścieki z Kalisza do oczyszczalni ścieków "Prosna" / Małecki Zdzisław Jan, Borowski Gabriel, Małecka Izabela // ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA - 2016, nr 15, s. 16-24 [MNiSW: 7]
126 Restoration of biological function of degraded soil via chemical method / Chomczyńska Mariola // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING - 2011, nr 11, vol. 5, s. 659-663
127 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, vol. 13, s. 333-345 [MNiSW: 15]
128 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 2, vol. 13, s. 1795-1808 [MNiSW: 15]
129 Sewage sludge as a source of renewable energy / Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 314-323 [MNiSW: 15]
130 Some distance measures for estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring / Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 431-436 [MNiSW: 5]
131 Sorption of selected organic compounds on organo-zeolites / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech // GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT - 2012, nr 4, vol. 38, s. 539-540 [MNiSW: 5]
132 Sposoby zapobiegania pyleniu składowanych surowców i odpadów / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Mikołajczyk Bogdan, Kadlec Daria // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2017, nr 4, vol. 18, s. 89-96 [MNiSW: 9]
133 Stężenia ozonu w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 623-627 [MNiSW: 5]
134 Stone dust agglomeration for utilizing as building material / Borowski Gabriel, Świderski Tomasz, Ozga Małgorzata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 168-174 [MNiSW: 10]
135 Sustainability and Global Role of Heavy Metals / Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2011, nr 1, vol. 6, s. 59-64 [MNiSW: 15]
136 Sustainability aspects of biofuel production / Pawłowski Lucjan, Cel Wojciech, Wójcik-Oliveira Katarzyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE [WOS] - 2018, vol. 155, s. 1-7 [MNiSW: 15]
137 Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 173-176 [MNiSW: 15]
138 Symulacja rozkładu stopnia zagęszczenia w procesie scalania materiałów drobnoziarnistych z użyciem metody elementów skończonych / Borowski Gabriel // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 4, z. 58, vol. 276, s. 27-36 [MNiSW: 4]
139 Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areas / Bielińska Elżbieta Jolanta, Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Jóźwiakowski Krzysztof, Futa Barbara, Bik-Małodzińska Marta, Mucha Zbigniew, Generowicz Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 127-139 [MNiSW: 20]
140 Traffic-related particle emissions and exposure on an urban road / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Pawłowski Lucjan, Guz Łukasz // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2018, nr 2, vol. 44, s. 83-93 [MNiSW: 15]
141 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method / Bieganowski Andrzej, Łagód Grzegorz, Ryżak Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Chomczyńska Mariola, Sochan Agata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 475-479 [MNiSW: 5]
142 The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal / Ozga Małgorzata, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 3, vol. 19, s. 218-224 [MNiSW: 12]
143 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors / Borowski Gabriel, Jankowska Agnieszka, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 157-160 [MNiSW: 10]
144 Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach / Wasąg Henryk // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 5, s. 1064-1067 [MNiSW: 15]
145 Variations in particle concentrations and indoor air parameters in classrooms in the heating and summer seasons / Połednik Bernard // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2013, nr 4, vol. 39, s. 15-28 [MNiSW: 15]
146 Volatile organic compounds in private cars and public vehicles / Dudzińska Marzenna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, vol. 13, s. 101-115 [MNiSW: 15]
147 Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA - 2013, nr 2, s. 13-21
148 Water content measurement of building materialis using surface TDR probe / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Żelazna Agnieszka // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 877-886 [MNiSW: 7]
149 Where is the world heading? Social crisis created by promotion of biofuels and nowadays liberal capitalism / Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 17, s. 26-39 [MNiSW: 15]
150 Wpływ bioaugmentacji na uwalnianie biogenów w procesie beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych / Montusiewicz Agnieszka // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 296-277 [MNiSW: 9]
151 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny / Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1224-1238 [MNiSW: 15]
152 Wpływ liczby użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej / Skwarczyński Mariusz, Dumała Sławomira // INSTAL - 2012, nr 12, s. 51-56 [MNiSW: 5]
153 Wpływ radioaktywnego radonu i jego pochodnych na zdrowie człowieka / Bilska Izabela // MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2016, nr 1, vol. 19, s. 51-56 [MNiSW: 8]
154 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 19-37 [MNiSW: 15]
155 Wpływ systemów wentylacyjnych na wskaźnik energii pierwotnej oraz zużycie energii / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // INSTAL - 2012, nr 11, s. 28-31 [MNiSW: 5]
156 Wykorzystanie biotestów do oceny wpływu dodatku odpadów wiertniczych do gleb / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
157 Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 4, vol. 17, s. 583-595 [MNiSW: 5]
158 Wykorzystanie skały płonnej do uszczelniania składowisk odpadów / Wróbel Katarzyna, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 11, vol. 95, s. 2206-2209 [MNiSW: 15]
159 Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze porcjowym z wykorzystaniem e-nosa / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Sobczuk Henryk // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 147-153 [MNiSW: 6]
160 Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego / Rosiński Marian, Cholewa Tomasz, Spik Zenon, Siuta-Olcha Alicja // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2012, nr 6, s. 234-237 [MNiSW: 5]
161 Wymywalność metali ciężkich z odpadów wiertniczych górnictwa gazu łupkowego / Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Wasąg Henryk // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 909-919 [MNiSW: 15]
162 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, vol. 50, s. 161-170 [MNiSW: 9]
163 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // GOSPODARKA WODNA - 2013, nr 4, s. 133-136 [MNiSW: 5]
164 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego / Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert, Bancer Daniel, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 103-112 [MNiSW: 5]
165 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 5, s. 920-925 [MNiSW: 15]
166 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii / Sówka Izabela, Skrętowicz Maria, Zwoździak Paweł, Guz Łukasz, Zwoździak Jerzy, Sobczuk Henryk // OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 35, s. 73-76 [MNiSW: 10]
167 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich / Pawłowski Lucjan // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2011, nr 1, vol. 6, s. 59-64 [MNiSW: 15]

Hasła(1)

1 Diffusion in solis / Stępniewski Witold, Sobczuk Henryk, Widomski Marcin // W: Encyclopedia of agrophysics; Dordrecht: Springer, 2011, s. 214-220

Monografie (15)

1 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering / Ozonek Janusz.- Boca Raton : CRCPress, 2012, 124 s.
2 Areozole w powietrzu wewnętrznym / Dudzińska Marzenna.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 176 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska)
3 Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną / Siuta-Olcha Alicja.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 172 s.
4 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk Ewa, Pawłowska Małgorzata, Pokój Tomasz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 325 s.
5 Energy saving and storage in residential buildings. / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz.- New York: Nova Science Publishers, 2012, 129 s.- (Energy Science, Engineering and Technology)
6 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 / Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan.- Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, 564 s.
7 Environmental engineering V / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 325 s. [MNiSW: 15]
8 Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 156 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji / Kowalski Dariusz.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska, 2011, 209 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 88)
10 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 428 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
11 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2 / Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur[Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 344 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
12 Procesy biometylacji w środowisku / Słowik Grzegorz, Bojanowska Monika, Czerwiński Jacek.- Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2017, 161 s.
13 Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne / Chomczyńska Mariola.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 145 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 110)
14 Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji / Montusiewicz Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 133 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska )
15 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza / Wasąg Henryk.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013, 161 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska)

Projekty wynalazcze (75)

1 Method for producing fuel from sewage sludge [EP 2333033] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // Espacenet - 2011, [MNiSW: 25]
2 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
3 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej [Zgłoszenie nr (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
4 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420232] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Połednik Andrzej, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-31
5 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420233] / Połednik Bernard, Połednik Andrzej, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-32
6 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakosci powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228414 (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 844-844 [MNiSW: 30]
7 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-35
8 Sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 18, s. 34-34
9 Sposób i układ sterowania odczuwalna jakoscia powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228412 (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-843 [MNiSW: 30]
10 Sposób i układ sterowania procesem oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 414273] / Guz Łukasz, Połednik Bernard, Łagód Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 15-15
11 Sposób i układ sterowania wentylacją pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach wielkopowierzchniowych [Zgłoszenie nr (21) 413328] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Skwarczyński Mariusz, Połednik Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 42-42
12 Sposób i urządzenie do ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem [Zgłoszenie nr (21) 411961] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 32-32
13 Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego [Nr zgłoszenia 401561] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 29-29 [MNiSW: 2]
14 Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2000-2000 [MNiSW: 25]
15 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej [patent nr 217387] / Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1690-1690 [MNiSW: 25]
16 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej / Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 5 (996), s. 17-18 [MNiSW: 2]
17 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Patent nr (11) 228270 (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
18 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
19 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Patent nr (11) 228269 (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
20 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Zgłoszenie nr (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 5-5
21 Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łóżek [Zgłoszenie nr (21) 413409] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 4, s. 4-4
22 Sposób modyfi kacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki [ Nr zgłoszenia 398955] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 30-30 [MNiSW: 2]
23 Sposób modyfi kacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej / Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 25-25 [MNiSW: 2]
24 Sposób modyfikacji asfaltu / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 16 (1007), s. 14-14 [MNiSW: 2]
25 Sposób modyfikacji asfaltu [Patent (11) 218050 (21) 393756] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2584-2584 [MNiSW: 25]
26 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [ Nr zgłoszenia 400627] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tadeusz, Matynia Tomasz, Miduch Henryk, Urban Eugeniusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 6, s. 23-23 [MNiSW: 2]
27 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 223463 (21) 400627] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Matynia Tomasz, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2786-2786 [MNiSW: 30]
28 Sposób modyfikowania asfaltów drogowych [Patent nr (11) 224456 (21) 398499] / Matynia Tadeusz, Pawłowski Lucjan, Urban Eugeniusz, Miduch Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3379-3379 [MNiSW: 30]
29 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
30 Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków [patent nr 216075] / Widomski Marcin, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 261-261 [MNiSW: 25]
31 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją / Pawłowski Lucjan, Czernaś Krzysztof, Goral Roman, Góźdz Jerzy, Jóźwiakowski Krzysztof, Kotulska Małgorzata, Mazur Andrzej, Podstawka Sebastian, Szymański Kazimierz, Zięba Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 25-25 [MNiSW: 2]
32 Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją [Patent nr (11) 224700 (21) 391798] / Czerniaś Krzysztof, Jóźwiakowski Krzysztof, Mazur Andrzej, Goral Roman, Pawłowski Lucjan, Szymański Kazimierz, Kotulska Małgorzata, Zięba Jerzy, Podstawka Sebastian, Góźdz Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
33 Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 1, s. 14-14 [MNiSW: 25]
34 Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 8 (973), s. 14-14 [MNiSW: 2]
35 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Patent nr (11) 229090 (21) 414247] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1951-1951 [MNiSW: 30]
36 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Zgłoszenie nr (21) 414147] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 32-32
37 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 413594] / Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 7-8
38 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
39 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
40 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Zgłoszenie nr (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Bik-Małodzińska Marta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 22-22
41 Sposób stabilizacji sygnału sondy psychometrycznej Peltiera [Nr zgłoszenia 401383] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 27-28 [MNiSW: 2]
42 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19
43 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 18-18 [MNiSW: 2]
44 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Patent (11) 222146 (21) 398541 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1902-1902 [MNiSW: 30]
45 Sposób wytwarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych / Pawłowski Lucjan, Tietiurka Włodzimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1671-1671 [MNiSW: 25]
46 Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym [ Nr zgłoszenia 398954] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 29-30 [MNiSW: 2]
47 Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru / Pawłowski Lucjan, Tietiurka Włodzimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 8, s. 1671-1671 [MNiSW: 25]
48 Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych / Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka, Poleszak Andrzej, Duklewski Wiesław, Jaśkowski Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 12 (1003), s. 15-15 [MNiSW: 2]
49 Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 10, s. 2187-2187 [MNiSW: 25]
50 Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415911] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
51 Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415910] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
52 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
53 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 17-17
54 Sposób wytwarzania sztucznej gleby [Zgłoszenie nr (21) 407533 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 21-21 [MNiSW: 2]
55 Sposób zabezpieczania poboczy dróg [Nr zgłoszenia 400796] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 7, s. 30-30 [MNiSW: 2]
56 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
57 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]
58 Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich [Zgłoszenie nr (21) 407532 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 17-18 [MNiSW: 2]
59 Transportowy regał modułowy [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126160] / Guz Łukasz, Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 50-50
60 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
61 Urządzenie do klimatyzacji / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 41-41 [MNiSW: 2]
62 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 526-526 [MNiSW: 25]
63 Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych [Zgłoszenie wzoru użtykowego nr (21) 125959] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-47
64 Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125957] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-46
65 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 10, s. 2401-2401 [MNiSW: 25]
66 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 29-29 [MNiSW: 2]
67 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2709-2709 [MNiSW: 25]
68 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 41-41
69 Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek [Zgłoszenie nr (21) 424847] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 17-17
70 Urządzenie szczękowe do wyciskania materiałów z tubek [ Zgłoszenia nr (21) 420873] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 20-21
71 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
72 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103966] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
73 Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi [Patent ukraiński nr 103970] / Hirol Mykola, Kowalski Dariusz, Ozonek Janusz, Sobczuk Henryk, Łagód Grzegorz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2016, [MNiSW: 15]
74 Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych [Zgłoszenie nr (21) 416499] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 26-26
75 Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu [ patent nr 214037 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1427-1427 [MNiSW: 25]

Referaty (95)

1 Aerosol particles during Masses in a church / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, 13-16 th May 2014, Wrocław - 2014
2 Aerosols in a dental office / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gąska U. // W: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, 13-16 th May 2014, Wrocław - 2014
3 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology / Kozak Krzysztof, Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Mazur J., Dudzińska Marzenna, Mroczek Mariusz // W: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, 21-24 kwiecień 2013, Kraków-Przegorzały - 2013
4 Air conditioning impact on the dynamics of effective dose due to radon and its short-lived decay products / Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29 May 2015, Krakow, Poland: [Book of Abstracts] - 2015, s. 20-20
5 Air contaminations in a craft brewery / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
6 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. / Wasąg Henryk, Pawłowski Lucjan // W: 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes - 2011
7 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site / Bis Marta, Ozonek Janusz // W: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania - 2011, s. 584-587
8 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites / Chomczyńska Mariola // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011
9 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production / Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof, Ozonek Janusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 73-74
10 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // W: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal - 2012
11 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate / Czerwiński Jacek, Franus Małgorzata, Panek Rafał // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-109
12 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS / Bazylak G., Rut Bartłomiej, Stochaj-Yamani M., Czerwiński Jacek, Przybylska A. // W: XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja-Nauka-Społeczeństwo", 18-21 września 2013, Białystok, Polska: streszczenia - 2013, s. 153-153
13 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz, Girol Anna // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
14 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment / Czerwiński Jacek, Słowik G., Sposób M. // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 41-43
15 Changeability of concentrations and forms selected metalloids in landfill leachate / Czerwiński Jacek, Sposób M., Słowik G. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 110-110
16 Changes in quantitative concentration of aerosol particles in a room with a laser printer and an air cleaner – a case study / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: Workplace and Indoor Aerosols Conference, 19-20th of April 2012, Lund, Sweden - 2012, s. 47-47
17 Changes of radon and its decay product concentrations in an air-conditioned auditorium / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Skwarczyński Mariusz, Siuta-Olcha Alicja // W: Healthy Buildings Europe 2015, 18-20 May 2015, Eindhoven, The Netherlands - 2015
18 Concentration of TBBP a in dust from polish indoor environments / Staszowska Amelia, Dumała Sławomira // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 164-164
19 Concentrations of combustion particles during mass in a church / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
20 Degradation of odorous compounds from food production by oxidation methods / Ozonek Janusz, Piotrowicz Adam // W: 4th International Chemical and Environmental Engineering Conference ICEEC, 14-16 February 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : [book of abstracts] - 2014
21 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozone / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 350-350
22 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis light / Staszowska Amelia, Dudzińska Marzenna // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
23 Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods / Ozonek Janusz, Depta Marcin, Czerwiński Jacek // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 39-41
24 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru / Hirol Mykola, Ozonek Janusz, Kowalski Dariusz // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 65-68
25 Dynamics of radon and its attached and unattached progeny concentration in air-conditioned auditorium / Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Mroczek Mariusz, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: 7th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work, 2-6 September 2013, Prague - 2013
26 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 31-32
27 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, 16-17 kwietnia 2015, Lublin - 2015, s. 22-22
28 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions / Połednik Bernard, Bilska Izabela, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna, Mazur Jadwiga, Kozak Krzysztof, Mroczek Mariusz, Skwarczyński Mariusz // W: 2nd International Conference "Radon in the Environment", 25-29 May 2015, Krakow, Poland: [Book of Abstracts] - 2015
29 Energy consumption in buildings after decentralization of district heating / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja // W: 45 International Congress & Exhibition on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, 2-5 December 2014, Belgrad, Serbia. - 2014
30 The experimental evaluation and modeling of SBR removing nutrients under varied aeration conditions / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: IWA Specialist Conference on Nutrient Remowal and Recovery : Moving Innovation into Practice, 18-21 May 2015, Gdańsk : program and abstracts - 2015, s. 52-52
31 The experimental evaluation and modeling of SBR removing nutrients under varied aeration conditions / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: IWA Specialist Conference on Nutrient Remowal and Recovery : Moving Innovation into Practice, 18-21 May 2015, Gdańsk : program and abstracts - 2015, s. 734-740
32 Filters with fibrous ion exchangers for air treatment / Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk, Soldatov Vladimir // W: 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes - 2011
33 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings 2017 Europe, 2-5 July 2017, Lublin, Poland - 2017
34 Hydrogen sulphide emission control with Fe-EDTA/Fiban catalyst / Wasąg Henryk // W: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal - 2012
35 ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust / Czerwiński Jacek, Dobrowolski Ryszard // W: European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 30 January- 4 February 2011, Zaragoza- Spain - 2011, s. 289-289
36 The impact of radioactive radon and its decay products for human health / Bilska Izabela // W: Symposium “Air Quality and Health” Wrocław 16 – 17.04.2014 : book of abstracts - 2015, s. 47-47
37 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J., Gazda Lucjan // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
38 The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011, 5-10 June 2011, Austin TX, USA: [Book of Abstracts] - 2011, s. 3046-3047
39 Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study / Dumała Sławomira, Dudzińska Marzenna // W: Workplace and Indoor Aerosols Conference, 19-20th of April 2012, Lund, Sweden - 2012, s. 19-19
40 Influence of algae biomass co-digestion with sewage sludge on biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 24-25
41 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulphide removal from air / Wasąg Henryk // W: 4th International Chemical and Environmental Engineering Conference ICEEC, 14-16 February 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : [book of abstracts] - 2014
42 Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration / Piotrowicz Adam, Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // W: 5th Working & Indoor Aerosols Conference, 18-20.04.2018, Cassino, Włochy - 2018
43 Influence of H2S concentration on its removal from air by means of FE(III)-EDTA/Fiban catalytic system / Wasąg Henryk // W: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India - 2013, s. 43-46
44 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Garbacz Tomasz // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
45 Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony / Pawłowski Lucjan // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
46 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
47 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Czerwiński Jacek // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
48 Klasyfikacja ścieków pobranych w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni na podstawie odczytu z matrycy czujników gazu / Duda Sylwia, Pacia A., Łagód Grzegorz, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 11-11
49 Landfill leachate treatment by hydrodynamic cavitation and ozone / Bis Marta, Ozonek Janusz // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 873-878
50 Metal concentrations in the liver of terrestrial predatory birds / Staszowska Amelia, Czerwiński Jacek // W: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland - 2011, s. 379-379
51 Methylated derivatives of metal(loids) in landfill effluents / Czerwiński Jacek, Sposób M., Słowik G. // W: 2nd International Conference on Occupational and Environmental Toxicology 2013, 16-17 september 2013, Porto, Portugal: book of abstracts - 2013
52 Metoda pośredniego określania wartości ChZT i zawiesiny w bioreaktorach z osadem czynnym za pomocą matrycy czujników nieselektywnych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Sobczuk Henryk // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 15-16
53 Modelling of different aeration modes influencing processes in SBR bioreactor / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Drewnowski J., Łagód Grzegorz // W: 7th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia - 2015, s. 496-504
54 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (Poliamid PA6 oraz Politetrafluoroetylen) w atmosferze ozonu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Mendyk Ewaryst, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 47-48
55 Morphogenesis of lublinite in indoor environment / Gazda Lucjan, Kozak K., Połednik Bernard // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
56 Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 187-193
57 Nanoparticles in a dental office / Połednik Bernard, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira, Bilska Izabela // W: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly - 2015
58 Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartens / Staszowska Amelia // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
59 Ocena jakości wody z wykorzystaniem elektronicznych zmysłów / Guz Łukasz, Piotrowicz Adam, Guz Ewa, Łagód Grzegorz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 29-30
60 Ocena wpływu charakterystyki budynku na stężenie heksabromocyklododekanu (HBCD) i tetrabromobisfenolu A (TBBP A) w kurzu z pomieszczeń wewnętrznych / Staszowska Amelia // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
61 Organic and indicator bacteria removal efficiency in four stage constructed wetland / Borowski Gabriel // W: 15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, ICWS 2016, 4-9.09. 2016,Gdańsk, Polska, T.1:[Book of Abstracts] - 2016, s. 247-249
62 Oznaczanie zawartości niektórych składników mineralnych metodą ICP-MS w wodnych naparach wieloziołowych produktów funkcjonalnych / Rut Bartłomiej, Czerwiński Jacek, Bazylak G., Sperkowska B, Stochaj-Yamani M. // W: 22 Poznańskie Konwersatorium Analityczne"Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. - 2013, s. 64-65
63 Oznaczanie zawartości wybranych składników mineralnych metodą icp-ms w odmianowych miodach pszczelich dostępnych na terenie Bydgoszczy / Rut Bartłomiej, Czerwiński Jacek, Bazylak G., Przybylska A., Stochaj-Yamani M. // W: 22 Poznańskie Konwersatorium Analityczne"Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. - 2013, s. 66-67
64 Ozone, limonene and formaldehyde concentrations in office spaces / Dudzińska Marzenna, Staszowska Amelia, Połednik Bernard // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
65 Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie radonu w auli WIŚ / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: 4 Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 2-5 września 2012, Lublin: [program konferencji] - 2012
66 Particle concentrations and radon equilibrium ratios in an occupied auditorium / Bilska Izabela, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Połednik Bernard // W: European Aerosol Conference, 1-6 September 2013, Prague - 2013
67 Particles and organic compounds emitted while burning candle lanterns / Połednik Bernard, Mardarowicz Marek, Golianek Paweł, Piotrowicz Adam, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings Europe 2017, 02 - 05.07.2017, Lublin. - 2017
68 Performance of new type of personalized ventilation air terminal devices / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Simczak Agnieszka // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
69 Phosphorus speciation forms in sewage sludge. / Czechowska-Kosacka Aneta // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-108
70 Pomiar odorowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z reaktora sbr za pomocą matrycy czujników gazu typu MOS. / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów. - 2013, s. 124-125
71 Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu / Sobczuk Henryk, Guz Łukasz // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
72 Porównanie zasad zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Polsce i wybranych krajach Eurazji / Suchorab Paweł, Kuzioła Elżbieta, Szymanowicz Marian // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
73 Potential energy savings with personalized ventilation in an air - conditioning data bar / Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna, Dumała Sławomira // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
74 Profiling of minerals content in various type of honeys used as the antioxidant agent decreasing atherosclerotic markers in diabetic human subjects / Bazylak G., Rut Bartłomiej, Stochaj-Yamani M., Czerwiński Jacek, Przybylska A. // W: 1st International Symposium on Profiling (ISPROF 2013), 2-4 September 2013, Caparica, Portugal: book of abstracts - 2013, s. 84-84
75 Quality of the air in indoor swimming pools / Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Polednik Aleksandra // W: INDOOR AIR 2016 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, 3-8 July 2016, Ghent, Belgium: [program book] - 2016
76 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium / Grządziel Dominik, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela, Mazur Jadwiga, Kozak Krzysztof, Skwarczyński Mariusz // W: Healthy Buildings Europe 2015, 18-20 May 2015, Eindhoven, The Netherlands - 2015
77 Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland / Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Grządziel D., Kozak K., Mazur J. // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
78 Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik // W: European Aerosol Conference, 1-6 September 2013, Prague - 2013
79 Rapid on-line method of wasewater parameters estimation by electronic nose and computer simulations in operating WWTP / Drewnowski J., Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Piotrowicz Adam, Suchorab Zbigniew, Drewnowska M., Jaromin-Gleń Katarzyna // W: IAP Lleida 2016 - Interfaces Against Pollution, Environmental Challenges & Opportunities, 4th-7th september 2016, Lleida, Spain:[book of abstract] - 2016
80 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna // W: 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2012, 21-25 May 2012,Tatranské Matliare, Slovakia - 2012
81 Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Lucjan // W: II Konferencja "Monitoring i Analiza Wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym",3-5.04.2011,Toruń - 2011
82 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju / Pawłowski Lucjan // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
83 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną / Dumała Sławomira, Skwarczyński Mariusz // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011
84 Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants. / Czerwiński Jacek, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Mazurek S. // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów. - 2013
85 Thermal comfort in a model room during dynamic operation of radiant floor heating system / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
86 Traffic-related fine and ultrafine particle emissions and exposure for professional drivers and pedestrian workforce / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // W: 5th Working & Indoor Aerosols Conference, 18-20.04.2018, Cassino, Włochy - 2018
87 Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor / Jaromin-Gleń Katarzyna, Piotrowicz Adam, Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Babko Roman, Bieganowski Andrzej // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 19-20
88 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP / Guz Łukasz, Drewnowski J., Łagód Grzegorz, Piotrowicz Adam, Suchorab Zbigniew, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: 8th IWA Eastern European Young Water Professionals conference "Leaving the Ivory Tower. Bridging the Gap Between Academia, Industry, services and Public Sector", 11-14 May 2016, Gdańsk, Poland: [Book of Abstracts] - 2016, s. 173-174
89 Variability of heavy metal concentrations in the co-digestion process of sewage sludge and landfill leachate / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6
90 Wykorzystanie elektronicznego nosa do klasyfikacji ścieków pobieranych w urządzeniach oczyszczalni komunalnej / Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Pacia Adriana, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz, Majerek Dariusz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 25-26
91 Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów / Odrzywolski Adam, Panek Rafał, Franus Wojciech, Czerwiński Jacek // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Postęp w inżynierii Środowiska, Polańczyk, 19- 21 września 2013 - 2013, s. 83-83
92 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do klasyfikacji jakości wód drenażowych / Pacia A., Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz // W: 2nd International Scientific-Practical Conference, "Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitiring", 18-20 October, 2017, Lviv, Ukraine : [book of abstract] - 2017, s. 36-37
93 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19
94 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Kurek Elżbieta // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 20-22
95 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku / Kłonica Anna, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 119-120

Rozdzialy(45)

1 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms / Połednik Bernard // W: Management of indoor air quality ; [Red:] Dudzińska Marzenna - London: Taylor and Francis Group, 2011, s. 31-38
2 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Kurek Elżbieta // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 30-53
3 Assessment of odour nuisance of wastewater treatment plant / Guz Łukasz, Piotrowicz Adam, Guz Ewa // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 249-255 [MNiSW: 15]
4 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego / Cel Wojciech, Czerwiński Jacek // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 137-144 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
5 Biofuels and the environment / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 57-62
6 Biomasa jako surowiec energetyczny / Czechowska-Kosacka Aneta // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 419-426 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
7 Calibration of thermocouple psychrometers and moisture measurements in porous materials / Guz Łukasz, Sobczuk Henryk, Połednik Bernard, Guz Ewa // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
8 The choice of an optimal heating system for a low-energy single-family house under Polish climatic conditions – a case study / Siuta-Olcha Alicja, Cholewa Tomasz // W: Management of indoor air quality ; [Red:] Dudzińska Marzenna - London: Taylor and Francis Group, 2011, s. 91-100
9 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152
10 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil / Chomczyńska Mariola, Wągrowska Monika, Grzywa A. // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 527-531 [MNiSW: 10]
11 Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 203-209 [MNiSW: 15]
12 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 499-505 [MNiSW: 10]
13 Influence of ventilating air exhausters on flames and smoke spreading in the underground garage / Guz Łukasz, Grzesik M., Suchorab Zbigniew // W: Aktual΄nì problemi sistem teplogazopostačannâ i ventilâcìï, vodopostačannâ i vodovìdvedennâ; [Red:] Kìzêêv M.D. , Novic΄ka O.S. - Rìvne : NUVGP, 2015, s. 8-11
14 Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej / Iberszer Janusz, Siuta-Olcha Alicja, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 107-113 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
15 Methane emissions and the possibility of its mitigation / Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 231-237 [MNiSW: 15]
16 Mitigation of pollutant migration from landfill to underground water and air / Szymański K., Janowska B., Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 239-248 [MNiSW: 15]
17 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // W: Urban Water; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Ashurst Lodge, UK: WIT Press, 2012, s. 49-62
18 Monitoring and control the operation of SBR type laboratory bioreactor using a computer program / Jaromin Katarzyna, Głowienka Radosław, Kowalczuk Grzegorz, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz // W: Environmental engineering - through a young eye. Vol. 3; [Red:] Grygorczuk-Petersons Elżbieta, Piekutin Janina, Skoczko Iwona - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013, s. 79-88
19 Naukometryczna charakterystyka poziomu badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie inżynieria środowiska / Pawłowski Lucjan // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 5-22 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
20 Nitrate monoionic form of anion exchanger as a means for enhanced nitrogen fertilization of degraded soils / Chomczyńska Mariola // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 181-186 [MNiSW: 15]
21 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: Zdrowie, praca, środowisko - współczesne dylematy; [Red:] Chmielewski Jarosław, Szpringer Monika - Warszawa: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 241-252
22 Panel heating systems while thermal comfort and energy saving in residential building / Rosiński Marian, Cholewa Tomasz, Spik Zenon, Siuta-Olcha Alicja // W: Management of indoor air quality ; [Red:] Dudzińska Marzenna - London: Taylor and Francis Group, 2011, s. 81-90
23 Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie rodonu w klimatyzowanym pomieszczeniu dydaktycznym / Bilska Izabela, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 79-87 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
24 Particle concentration changes during masses in a church / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Bilska Izabela // W: 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2014. Vol. 3; [B.m.]: [B.w.], 2014, s. 363-365
25 Polibromowane etery difenylowe w wodach powierzchniowych głównych rzek Polski. / Czerwiński Jacek, Sposób M. // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych; [Red:] Mazurkiewicz-Boroń Grażyna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, s. 29-38
26 Possibilities of methylmercury derivatives formation in the biomethylation process / Sposób M., Czerwiński Jacek // W: Environmental engineering - through a young eye. Vol. 3; [Red:] Skoczko Iwona, Piekutin Janina, Grygorczuk-Petersons Elżbieta - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013, s. 271-279
27 Pretreatments to enhance the digestibility of recalcitrant waste - current trends / Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 63-78
28 Problems with energy supply / Cao Z., Pawłowski Lucjan, Duda Aneta // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 79-86
29 Przemiany polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) pod wpływem światła z zakresu UV/VIS / Staszowska Amelia // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych. T. 2; [Red:] Kuczera Marcin - Kraków: CREATIVETIME, 2011, s. 47-53
30 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst / Wasąg Henryk, Kosandrovich E. // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 349-354 [MNiSW: 10]
31 Saving Energy in the Residential Sector: Energy Efficiency Systems and their Application / Cholewa Tomasz, Siuta-Olcha Alicja // W: Advances in Energy Research ; [Red:] Acosta Morena J. - Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2011, s. 307-334
32 Sorpcja BTX na organozeolicie / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Matusik Jakub, Odrzywolski Adam, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech, Manecki Maciej // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz, Bajda Tomasz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 471-482
33 Średniolotne związki organiczne (ŚZO) w powietrzu wewnętrznym / Staszowska Amelia // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz.1 - Nauki inżynieryjne. T. 2; [Red:] Kuczera Marcin - Kraków: CREATIVETIME, 2011, s. 44-52
34 Status and trends of PV agriculture in China / Zhao M., Xu P., Duan X., Cao Z., Pawłowski Lucjan // W: Advances in renewable energy research; Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 45-56
35 Strategia zabezpieczenia potrzeb surowcowych Polski - odnawialne źródła energii / Gawlik Lidia, Mokrzycki E., Pawłowski Lucjan // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 61-77 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
36 Strategy for the security of energy resources in Poland - renewable energy sources / Gawlik Lidia, Mokrzycki E., Pawłowski Lucjan // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 1-11 [MNiSW: 10]
37 Thermal conditions and aerosol particle number concentration in a lecture room / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna // W: Management of indoor air quality ; [Red:] Dudzińska Marzenna - London: Taylor and Francis Group, 2011, s. 101-109
38 Thermal conditions and perceived air quality in an air-conditioned auditorium / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Skwarczyński Mariusz, Dudzińska Marzenna // W: Thermophysics 2016 : 21st International Meeting [WOS]; [Red:] Medved I., Trnik A. - Melville, NY: Amer. Inst. Physics, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1752) [MNiSW: 15]
39 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP / Guz Łukasz, Drewnowski J., Łagód Grzegorz, Piotrowicz Adam, Suchorab Zbigniew, Jaromin-Gleń Katarzyna // W: Leaving the ivory tower : bridging the gap between academia, industry, services and public sector; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 773-779
40 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych / Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie ; [Red:] Prusiński Janusz - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011, s. 103-110
41 Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacji / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : praca zbiorowa. 2; [Red:] Traczewska Teodora M. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 499-508
42 Variability of nutrients in co-digestion of sewage sludge and old landfill leachate / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 225-230 [MNiSW: 10]
43 Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości / Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan // W: Czy kryzys światowych zasobów?; [Red:] Galwas Bogdan, Wyżnikiewicz Bohdan - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polska Akademia Nauk, 2014, s. 241-247
44 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego / Wasąg Henryk, Kujawska Justyna, Chomczyńska Mariola // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 7; [Red:] Kutyłowska Małgorzata, Trusz-Zdybek Agnieszka, Wiśniewski Jacek - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 258-268
45 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym / Staszowska Amelia // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 331-338 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)