Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Inżynierii Materiałowej
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Strona www: http://kim.pollub.pl/
Liczba autorów: 20
Łączna liczba publikacji: 427
w tym we współpracy z zagranicą: 10

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(226)

1 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project / Szkultecka-Dębek Monika, Drozd Mariola , Wiśniewska Nina, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2013, nr 4, vol. 26, s. 422-424 [MNiSW: 4]
2 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 3, s. 24-27 [MNiSW: 7]
3 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, s. 39-43 [MNiSW: 7]
4 Analiza mikro-CT zębów trzonowych wypełnianych kompozytem konwencjonalnym i wzmacnianym włóknem szklanym / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2016, nr 137, s. 13-19 [MNiSW: 7]
5 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej / Pałka Krzysztof, Szaraniec Barbara // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 26-30 [MNiSW: 7]
6 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym / Hejwowski Tadeusz, Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 1-8 [MNiSW: 6]
7 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 6, s. 655-658 [MNiSW: 7]
8 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Rudawska Anna // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2011, nr 4, s. 337-340 [MNiSW: 7]
9 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Niewczas Andrzej, Bieniaś Jarosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, vol. 0, s. 25-34 [MNiSW: 15]
10 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek // LOGISTYKA - 2011, nr 3, s. 551-558 [MNiSW: 4]
11 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 42-47 [MNiSW: 7]
12 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego / Caban Jacek, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 11-12, s. 81-84 [MNiSW: 4]
13 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES / Walczak Mariusz, Różycki Łukasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 107-114 [MNiSW: 4]
14 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym / Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 70-74 [MNiSW: 7]
15 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Samborski Sylwester // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 1, s. 57-60 [MNiSW: 4]
16 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test / Dadej Konrad, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 3, s. 180-188 [MNiSW: 11]
17 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 3, s. 123-126 [MNiSW: 8]
18 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM / Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Surowska Barbara, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 168-172 [MNiSW: 30]
19 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus / Szkultecka-Dębek Monika, Drozd Mariola , Jahnz-Różyk Karina, Kiepurska Nina, Mazurek Joanna, Janowska Agnieszka, Paprzycki Piotr, Adamczyk-Korbel Marta , Paluchowska Beata, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2014, nr 1, vol. 27, s. 32-36 [MNiSW: 7]
20 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS - 2017, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
21 Application of computer image analysis software for determining incubation period of cavitation erosion – preliminary results / Szala Mirosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
22 Assessment of quality of life (QOL) in postmenopausal osteoporosis in Poland / Drozd Mariola , Szkultecka-Dębek Monika, Drozd Kazimierz, Michalik Maria, Kiepurska Nina // QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 - 2014, nr 1, vol. 23, s. 126-127
23 Automated data analysis based on signal processing for two dimensional NDI data of the composite structures / Dragan Krzysztof , Stefaniuk Michał, Czulak Andrzej, Bieniaś Jarosław, Dziendzikowski Michał, Leski Andrzej, Gude Maik, Hufenbach Werner // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2013, nr 1, s. 4-8 [MNiSW: 5]
24 Awaria instalacji chłodniczej. Cz. 1, Wady złącza spawanego jako przyczyna poważnej awarii instalacji chłodniczej / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2018, nr 3, s. 10-15 [MNiSW: 5]
25 Awaria instalacji chłodniczej. Cz. 2, Kwalifikacja zdarzenia. Wyciek czy eksplozja? / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2018, nr 4, s. 8-10 [MNiSW: 5]
26 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 5, s. 8-11 [MNiSW: 5]
27 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych / Drozd Kazimierz, Olejnik Krzysztof // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2013, nr 3, vol. 169, s. 88-98 [MNiSW: 4]
28 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego / Drozd Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2013, nr 2, vol. 93, s. 59-66 [MNiSW: 4]
29 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego / Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, vol. 4, s. 35-38 [MNiSW: 7]
30 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty / Gardyński Leszek, Kałdonek Jolanta // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2013, nr 9, s. 24-28 [MNiSW: 5]
31 Badania przetopionego stopu na osnowie niklu w symulowanym środowisku chemicznym / Walczak Mariusz, Caban Jacek, Gałuszko Katarzyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 6, vol. 96, s. 1329-1332 [MNiSW: 15]
32 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego / Drozd Kazimierz, Chmiel Joanna // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1398-1405 [MNiSW: 10]
33 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych / Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 120-126 [MNiSW: 4]
34 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Wrona Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2013, nr 3, vol. 169, s. 77-87 [MNiSW: 4]
35 Badanie zużycia stali 100Cr6 w środowisku paliw alternatywnych / Walczak Mariusz, Caban Jacek, Jaworski Krzysztof // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4898-4903
36 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum / Borkowski Leszek, Lubek Tomasz, Jojczuk Mariusz, Nogalski Adam, Balcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS - 2018, nr 7, vol. 106, s. 2653-2664 [MNiSW: 30]
37 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander, Samociuk Waldemar, Skic Anna, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Bąkowski Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 297-300 [MNiSW: 7]
38 Bezpieczeństwo przy spawaniu zbiorników paliwa / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 6, s. 7-11 [MNiSW: 5]
39 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 45-52 [MNiSW: 4]
40 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS - 2016, vol. 58, s. 891-899 [MNiSW: 30]
41 Cavitation erosion resistance and wear mechanism model of flame-sprayed Al2O3-40%TiO2/NiMoAl cermet coatings / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // COATINGS - 2018, nr 7, vol. 8
42 Cavitation erosion resistance of Ni-Co based coatings / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz, Lenart Iwona // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 36-42 [MNiSW: 5]
43 Cavitation wear of pump impellers / Szala Mirosław, Łukasik Daniel // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 40-44
44 Characteristics of products made of 17-4PH steel by means of 3D printing method / Walczak Mariusz, Gąska Daniel, Guzik Mirosław // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 29-36 [MNiSW: 11]
45 Characterization of GFRP interlayer as barrier layer in Al/CFRP laminate / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 4, vol. 17, s. 232-237 [MNiSW: 11]
46 Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 3, s. 262-265 [MNiSW: 4]
47 Charakterystyka powłok ceramicznych SiO2 i SiO2-TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel / Walczak Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 80-90 [MNiSW: 4]
48 Charakterystyka tribologiczna kompozytu A390/Gr / Walczak Mariusz, Bieniaś Jarosław, Pasierbiewicz Kamil // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 149-151 [MNiSW: 7]
49 Charakterystyka tribologiczna stopów Al-Si wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym / Walczak Mariusz, Pasierbiewicz Kamil // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 150-153 [MNiSW: 7]
50 Charakterystyka tribologiczna stopów magnezu stosowanych w środkach transportu / Walczak Mariusz, Caban Jacek, Pliżga Paula // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1614-1617 [MNiSW: 5]
51 Chitosan/β-1,3-glucan/calcium phosphate ceramics composites—Novel cell scaffolds for bone tissue engineering application / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY - 2014, vol. 182-183, s. 46-53 [MNiSW: 30]
52 Collapse of channel section composite profile subjected to bending. Pt 2 : Failure analysis / Jakubczak Patryk, Gliszczyński Adrian , Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 179, s. 1-20 [MNiSW: 35]
53 Comparative analysis of failure of AL/GFRP laminates after tensile strength test / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 4, s. 259-265 [MNiSW: 11]
54 A comparative study of electrochemical properties of metallic glasses and weld overlay coatings / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Kobayashi A. // VACUUM - 2013, vol. 88, s. 118-123 [MNiSW: 25]
55 Comparative study of FML profiles buckling and postbuckling behaviour under axial loading / Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 13, s. 216-225 [MNiSW: 40]
56 Comparative study of selected lubricating properties of biofuels / Gardyński Leszek, Kałdonek Jolanta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 75-79 [MNiSW: 5]
57 Comparison of durability of resorbable polymer pins in in vitro and in vivo conditions. Preliminary study / Stodolak-Zych Ewa, Pałka Krzysztof, Szponder Tomasz, Nowicka Katarzyna, Błażewicz Stanisław // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2014, nr 128-129, vol. 17, s. 87-89 [MNiSW: 7]
58 The comparison of effects of hygrothermal conditioning on mechanical properties of fibre metal laminates and fibre reinforced polymers / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2018, vol. 142, s. 108-116 [MNiSW: 45]
59 The comparison of low velocity impact resistance of aluminum/carbon and glass fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // POLYMER COMPOSITES - 2016, nr 4, vol. 37, s. 1056-1063 [MNiSW: 30]
60 Comparison of polymer composites behavior to low-velocity impact and quasi-static indentation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 3, s. 155-159 [MNiSW: 8]
61 Comparison of quasi static indentation and dynamic loads of glass and carbon fibre aluminium laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2016, nr 3, vol. 88, s. 404-410 [MNiSW: 20]
62 Composite aerospace structure in-situ diagnostics with the use of network PZT sensors / Dragan Krzysztof , Zabłocka Magdalena, Dziendzikowski Michał, Leski Andrzej, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 4, s. 269-274 [MNiSW: 8]
63 Compression Behavior of Ti Foams with Spherical and Polyhedral Pores / Pałka Krzysztof, Adamek Grzegorz, Jakubowicz Jarosław // ADVANCED ENGINEERING MATERIALS - 2016, nr 8, vol. 18, s. 1511-1518 [MNiSW: 25]
64 Corrosion properties of Ti scaffolds prepared with sucrose as a space holder / Adamek Grzegorz, Pałka Krzysztof, Jakubowicz Jarosław // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 227, s. 519-522
65 Corrosion resistance of Mg4AlZn alloy aircraft brackets produced by new forging methods / Dziubińska Anna, Ostapiuk Monika, Siemionek Ewa // PROCEDIA MANUFACTURING - 2018, vol. 15, s. 419-426
66 Corrosion resistance of overlay coatings / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz, Kobayashi A. // ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE - 2011, vol. 8, s. 157-158
67 Damage assessment of channel section columns subjected to uniform compression / Gliszczyński Adrian , Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 500-510 [MNiSW: 35]
68 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car / Caban Jacek, Gardyński Leszek // JOURNAL OF POLISH CIMAC - 2012, nr 2, vol. 70, s. 7-16 [MNiSW: 6]
69 Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials? / Belcarz Anna, Zalewska Justyna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS - 2015, vol. 47, s. 256-265 [MNiSW: 25]
70 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite / Borkowski Leszek, Kiernicka Małgorzata, Belcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2016, nr 138, vol. 22, s. 22-22 [MNiSW: 7]
71 Effect of forging temperature on the microstructure and properties of REX 734 implantable stainless steel / Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Siemionek Ewa // PROCEDIA MANUFACTURING - 2018, vol. 15, s. 411-418
72 Effect of mechanical properties of substrate and coating on wear performance of TiN- or DLC-coated 316LVM stainless steel / Łępicka Magdalena, Grądzka-Dahle Małgorzata, Pieniak Daniel, Pasierbiewicz Kamil, Niewczas Andrzej // WEAR - 2017, nr 15, vol. 382, s. 62-70 [MNiSW: 35]
73 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy / Beer-Lech Karolina, Pałka Krzysztof, Skic Anna, Surowska Barbara, Gołacki Krzysztof // ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 20]
74 Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy / Walczak Mariusz, Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M. // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 2, vol. 16, s. 330-336 [MNiSW: 15]
75 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 26, s. 167-170 [MNiSW: 4]
76 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2013, nr 4, s. 425-429 [MNiSW: 4]
77 Electrical properties of aluminium-fibre reinforced composite laminates / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 4, s. 223-229 [MNiSW: 11]
78 Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant / Caban Jacek, Gardyński Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 20-26 [MNiSW: 5]
79 Evaluation of force-time changes during impact of hybrid laminates made of titanium and fibrous composite / Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 689-694
80 Evaluation of scratch resistance of nitride coatings on Ti grade 2 / Pasierbiewicz Kamil, Rzepecka Anna, Walczak Mariusz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
81 Evaluation of tribological properties of polymer materials used for sliding bearings in agricultural machinery / Walczak Mariusz, Caban Jacek, Marczuk Andrzej // AGRICULTURAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 21, s. 95-103 [MNiSW: 10]
82 Experimental investigation on the influence of fibers orientation on the failure of carbon hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Ostapiuk Monika // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 307-311 [MNiSW: 15]
83 Failure analysis of poly (phenylene sulphide )/short glass fibre composite in bendin strength test / Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2016, nr 5, s. 272-276 [MNiSW: 13]
84 Failure of GFRP channel section beams subjected to bending - Numerical and experimental investigations / Czechowski Leszek, Gliszczyński Adrian , Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2017, vol. 111, s. 112-123 [MNiSW: 45]
85 Fenomenologiczna ocena degradacji wypełnienia z kompozytu polimerowego i tkanki zęba w warunkach cyklicznych obciążeń dynamicznych / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Bachanek Teresa, Bieniaś Jarosław // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 103, s. 8-12 [MNiSW: 7]
86 Fibre metal laminates - some aspects of manufacturing process, structure and selected properties / Bieniaś Jarosław // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 11, s. 39-43 [MNiSW: 7]
87 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Niewczas Agata, M. // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 289-294 [MNiSW: 30]
88 Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Mania Radosław, Majerski Krzysztof // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 506-514 [MNiSW: 20]
89 Fractography and damage analysis of carbon/epoxy composites under static and dynamic loads at elevated temperatures / Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2012, nr 1, vol. 6, s. 17-20 [MNiSW: 5]
90 Fraktograficzne i metalograficzne badania uszkodzeń sprężyn zawieszania pojazdów / Drozd Kazimierz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 25-36 [MNiSW: 4]
91 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym / Ignaciuk Piotr, Gil Leszek, Walczak Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 53-60 [MNiSW: 4]
92 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 93-97 [MNiSW: 4]
93 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 98-102 [MNiSW: 4]
94 The impact behavior of aluminum hybrid laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 287-294 [MNiSW: 15]
95 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 172, s. 147-154 [MNiSW: 35]
96 Impact damage live-time analysis of modern composite materials using thermography / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 4, s. 219-223 [MNiSW: 8]
97 Impact of acid number of fuels on the wear process of apparatus for fuel injection in diesel engines / Gil Leszek, Pieniak Daniel, Walczak Mariusz, Ignaciuk Piotr, Sawa Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 54-57 [MNiSW: 5]
98 Impact of human serum on hap-glucan composite / Borkowski Leszek, Lubek Tomasz, Jojczuk Mariusz, Nogalski Adam, Belcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2018, nr 148, vol. 21, s. 10-10
99 The impact of stiffness of engine suspension cushions in an all-terrain vehicle on its transverse displacement / Gardyński Leszek, Caban Jacek, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2015, nr 2, vol. 47, s. 96-101 [MNiSW: 8]
100 In vitro evaluation of selected properties of new flow-typedental composite / Pałka Krzysztof, Wysocka Sylwia, Belcarz Anna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2016, nr 138, vol. 74, s. 74-74 [MNiSW: 7]
101 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery / Pokrowiecki Rafał, Zaręba Tomasz, Szaraniec Barbara, Pałka Krzysztof, Mielczarek Agnieszka, Menaszek Elżbieta, Tyski Stefan // INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE - 2017, vol. 12, s. 4285-4297 [MNiSW: 35]
102 Influence of autoclaving process parameters on the buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beams / Bieniaś Jarosław, Gliszczyński Adrian, Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Majerski Krzysztof // THIN-WALLED STRUCTURES - 2014, vol. 85, s. 262-270 [MNiSW: 35]
103 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS - 2018, nr 8, vol. 52, s. 1005-1016 [MNiSW: 30]
104 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 8, vol. 52, s. 1005-1016 [MNiSW: 30]
105 The influence of impactor energy and geometry on degree of damage of glass fiber reinforced polymer subjected to low-velocity impact / Dadej Konrad, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 3, vol. 15, s. 163-167 [MNiSW: 11]
106 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance / Majewski Daniel, Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 285-292 [MNiSW: 10]
107 The influence of nitrogen ion implantation on microhardness of the Stellite 6 alloy / Budzyński Piotr, Kamiński Mariusz, Pałka Krzysztof, Droździel Andrzej, Wiertel Marek // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2016, nr 1, vol. 148 [MNiSW: 15]
108 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae / Karpiński Robert, Szala Mirosław, Mańko Monika, Jaworski Łukasz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
109 Influence of photopolymerization parameters on the mechanical properties of polymer-ceramic composites applied in the conservative dentistry / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Walczak Mariusz, Zamościńska Agata // ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS - 2014, nr 3, vol. 16, s. 29-35 [MNiSW: 15]
110 Influence of repainting on the mechanical properties, surface topography and microstructure of polyester powder coatings / Szala Mirosław, Kot Edyta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 159-165 [MNiSW: 10]
111 Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 194-198 [MNiSW: 20]
112 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Duda Kamil, Plizga Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Beer-Lech Karolina, Samociuk Waldemar, Rachwał Bartłomiej // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 265-271
113 Innovative macroporous chitosan/agarose matrix-based biomaterial for bone tissue engineering applications / Kazimierczak Paulina, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna, Przekora Agata // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2018, nr 148, vol. 21, s. 13-13
114 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates (FML) in aerospace components / Dragan Krzysztof , Bieniaś Jarosław, Leski Andrzej, Czulak Andrzej, Hufenbach Werner // KOMPOZYTY - 2012, nr 4, s. 272-278 [MNiSW: 7]
115 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates in aerospace components / Dragan Krzysztof , Bieniaś Jarosław, Sałaciński Michał, Synaszko Piotr // KOMPOZYTY - 2011, nr 2, vol. 11, s. 130-135 [MNiSW: 7]
116 Interface analysis of fiber metal laminates / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE INTERFACES - 2014, nr 4, vol. 21, s. 309-318 [MNiSW: 25]
117 Interlaminar cracking resistance of nonhomogeneous composite beams / Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 3, vol. 17, s. 144-148 [MNiSW: 11]
118 Interlaminar fracture toughness of glass and carbon reinforced multidirectional fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Dadej Konrad, Surowska Barbara // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2017, vol. 175, s. 127-145 [MNiSW: 35]
119 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal cycles / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 206, s. 876-887 [MNiSW: 35]
120 Interrelationships Between Morphometric, Densitometric, and Mechanical Properties of Teeth in 5-Month-Old Polish Merino Sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY - 2018, nr 2, vol. 35, s. 121-130 [MNiSW: 20]
121 Investigation of the effect of forging temperature on the microstructure of grade 5 Titanium ELI / Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Winiarski Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 147-158 [MNiSW: 10]
122 Is the consumption of snail meat actually healthy? An analysis of the osteotropic influence of snail meat as a sole source of protein in growing rats / Radzki Radosław P., Bieńko Marek, Polak Paweł, Szkucik Krzysztof, Ziomek Monika , Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław // JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION - 2017, vol. 101, s. 1-7 [MNiSW: 30]
123 Isostrain elastoplastic model for prediction of static strength and fatigue life of fiber metal laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2018, vol. 110, s. 31-41 [MNiSW: 35]
124 The issue of residual strength tests of thin fibre metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Dadej Konrad, Zawiejski Wojciech // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 3, s. 134-138 [MNiSW: 8]
125 The issue of using remelted CoCrMo alloys in dental prosthetics / Walczak Mariusz, Beer-Lech Karolina, Surowska Barbara, Borowicz Janusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 12, s. 171-177 [MNiSW: 15]
126 The issues of manufacturing geometrically complicated elements using FML laminates / Bieniaś Jarosław, Mania Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 4, vol. 15, s. 243-249 [MNiSW: 11]
127 Knowledge, attitude and perception regarding antibiotics among polish patients / Drozd Mariola , Drozd Kazimierz, Filip Rafał, Byś Agnieszka // ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH - 2015, nr 4, vol. 72, s. 807-817 [MNiSW: 15]
128 Laser cladding of steels on Ti-6AI-4V alloy / Hejwowski Tadeusz, Hałasa Zenon // ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE - 2017, vol. 11, s. 63-66
129 Low velocity impact resistance of aluminum/carbon-epoxy fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // KOMPOZYTY - 2012, nr 3, s. 193-197 [MNiSW: 7]
130 Low-energy impact behaviour and damage characterization of carbon fibre reinforced polymer and aluminium hybrid laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Dragan Krzysztof // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 15, s. 925-932 [MNiSW: 30]
131 Low-energy impact issues in GLARE laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 3, s. 165-169 [MNiSW: 8]
132 Low-velocity impact resistance of aluminium glass laminates – Experimental and numerical investigation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 152, s. 339-348 [MNiSW: 35]
133 Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle lotniczym / Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Ostapiuk Monika, Beer-Lech Karolina, Surowska Barbara // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2011, nr 3, s. 70-75
134 The mechanical properties and failure analysis of selected fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 3, s. 220-224 [MNiSW: 8]
135 The mechanisms of cavitation erosion of the Elektron21 magnesium alloy / Dybowski Bartłomiej, Szala Mirosław, Kiełbus Andrzej, Hejwowski Tadeusz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 229, s. 99-104
136 Methods of ultrasonic testing, as an effective way of estimating durability and diagnosing operational capability of composite laminates used in aerospace industry / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 284-289 [MNiSW: 15]
137 Micro-CT analysis and mechanical properties of Ti spherical and polyhedral void composites made with saccharose as a space holder material / Jakubowicz Jarosław, Adamek Grzegorz, Pałka Krzysztof, Andrzejewski D. // MATERIALS CHARACTERIZATION - 2015, vol. 100, s. 13-20 [MNiSW: 35]
138 Micro-ct analysis of bonding of conventional and glass fibre composite fillings / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2016, nr 138, vol. 19, s. 39-39
139 Microstructural characterisation of co-cr-mo casting dental alloys / Szala Mirosław, Beer-Lech Karolina, Gancarczyk Kamil, Baran Kilic Onur, Pędrak Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 76-82 [MNiSW: 10]
140 Microstructural phenomena occurring during early stages of cavitation erosion of Al-Si aluminium casting alloys / Dybowski Bartłomiej, Szala Mirosław, Kiełbus Andrzej, Hejwowski Tadeusz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 227, s. 255-258
141 The microstructural properties of explosion welded Ni/Ti joint / Zdrodowska Kamila, Wojsyk Kwiryn , Szala Mirosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 22, vol. 8, s. 71-74 [MNiSW: 5]
142 Microstructure and interconnections characteristics of titanium foam / Pałka Krzysztof, Adamek Grzegorz, Jakubowicz Jarosław // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 25-32
143 Microstructure and Thermal Behaviour of Plasma Sprayed Zirconia/Alumina Composite Coating / Kobayashi A., Ando Y., Kurokawa K., Hejwowski Tadeusz // JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY - 2011, nr 10, vol. 11, s. 8853-8858 [MNiSW: 25]
144 Mikrostruktura i odporność na korozję powłok na osnowie niklu natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 4, s. 3-10 [MNiSW: 4]
145 Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową mieszaninami proszków / Hejwowski Tadeusz, Łabacz-Kęcik Anna // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2012, nr 9, s. 57-64 [MNiSW: 5]
146 Mikrostruktura powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Hejwowski Tadeusz, Łabacz-Kęcik Anna // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2012, nr 9, s. 65-72 [MNiSW: 5]
147 Mikrostruktura, odporność na zużycie i odporność na korozję powłok napawanyh stopami na osnowie niklu i kobaltu / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Zięba Emil // BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH - 2016, nr 5, s. 121-126 [MNiSW: 11]
148 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 36-38 [MNiSW: 7]
149 Morphometric, densitometric and mechanical properties of mandibular deciduous teeth in 5-month-old Polish Merino sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // BMC VETERINARY RESEARCH - 2014, vol. 10, s. 1-14 [MNiSW: 40]
150 Nanomaterials in dentistry : a cornerstone or a black box? / Pokrowiecki Rafał, Pałka Krzysztof, Mielczarek Agnieszka // NANOMEDICINE - 2018, nr 6, vol. 13, s. 639-667 [MNiSW: 40]
151 New approach in evaluation of ceramic-polymer composite bioactivity and biocompatibility / Borkowski Leszek, Sroka-Bartnicka Anna, Polkowska Izabela , Pawłowska Marta, Pałka Krzysztof, Zięba Emil, Slosarczyk Anna, Krzysztof Jóźwiak, Ginalska Grażyna // ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY - 2017, nr 24, vol. 409, s. 5747-5755 [MNiSW: 35]
152 New method for HA/glucan bone scaffold preparation reduces cytotoxic effect of highly reactive bioceramics / Przekora Agata, Klimek Katarzyna, Wójcik Michał, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // MATERIALS LETTERS - 2017, vol. 190, s. 213-216 [MNiSW: 35]
153 New method for the fabrication of highly osteoconductive b -1,3-glucan/HA scaffold for bone tissue engineering: Structural, mechanical, and biological characterization / Klimek Katarzyna, Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A - 2016, nr 10, vol. 104, s. 2528-2536 [MNiSW: 35]
154 Numerical analysis of the critical state of thin-walled structure with z-profile cross section / Różyło Patryk, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 194-200 [MNiSW: 10]
155 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade / Dębski Hubert, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 71-77 [MNiSW: 7]
156 Numerical modeling of low-cycle fatigue of fiber reinforced composite / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 4, s. 197-202 [MNiSW: 8]
157 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050001-1-050001-7 [MNiSW: 15]
158 Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowej / Caban Jacek, Gardyński Leszek // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2011, nr 5, vol. 86, s. 19-28 [MNiSW: 4]
159 Ocena odlewów stopu niklu w kontekście ich przydatności po zastosowaniu protetycznego złomu poprodukcyjnego / Beer-Lech Karolina, Pałka Krzysztof, Borowicz Janusz // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2013, nr 121, vol. 16, s. 13-18 [MNiSW: 7]
160 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Macherzyńska Beata, Ginalska Grażyna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 114, vol. 15, s. 52-58 [MNiSW: 7]
161 Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2015, nr 10, vol. 87, s. 36-41 [MNiSW: 9]
162 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Dragan Krzysztof // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 3, s. 205-209 [MNiSW: 4]
163 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 6, s. 651-654 [MNiSW: 7]
164 Pitting corrosion of the resistance welding joints of stainless steel ventilation grille operated in swimming pool / Szala Mirosław, Łukasik Daniel // INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION - 2018, vol. 2018, s. [brak stron]-[brak stron]
165 Polymerization shrinkage of dental composites / Pałka Krzysztof, Zaszczyńska Angelika, Kleczewska Joanna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2017, nr 143, vol. 20, s. 62-62
166 Polymerization shrinkage of new flow-type dental composite using micro-ct / Pałka Krzysztof, Zaszczyńska Angelika, Kleczewska Joanna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2016, nr 138, vol. 75, s. 75-75
167 Porous titanium implants : a review / Pałka Krzysztof, Pokrowiecki Rafał // ADVANCED ENGINEERING MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 20 [MNiSW: 25]
168 Porównanie skuteczności różnych metod wprowadzania porów do biomateriału na bazie ceramiki hydroksyapatytowej / Syta Ewa, Kazimierczak Paulina, Stadnicka Gabriela, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna, Przekora Agata // MATERIALY CERAMICZNE - 2018, nr 2, vol. 70, s. 89-101 [MNiSW: 8]
169 Porównanie właściwości mechanicznych i mikrostruktury stomatologicznych stopów kobaltu i niklu po zastosowaniu złomu poprodukcyjnego / Beer-Lech Karolina, Walczak Mariusz // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2013, nr 118, s. 5-11 [MNiSW: 7]
170 Possibility of increasing vehicle energy balance using coasting / Barta Dalibor, Mruzek Martin, Labuda Robert, Skrucany Tomas, Gardyński Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 228-235 [MNiSW: 10]
171 Próba ustalenia odpornosci na cisnienie rozerwanego zbiornika paliwa / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 2, s. 8-11 [MNiSW: 5]
172 Problematyka utrzymania nawierzchni dróg w okresie zimowym / Gardyński Leszek, Sopoćko Mateusz, Caban Jacek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1377-1382 [MNiSW: 7]
173 Problemy eksploatacyjne łozysk slizgowych w turbinach wodnych / Caban Jacek, Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 5, s. 20-25 [MNiSW: 5]
174 Problemy eksploatacyjne węzłów łożyskowych turbin wodnych / Caban Jacek, Gardyński Leszek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 99-105 [MNiSW: 4]
175 Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowego / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Lotko Wincenty, Gielniewski Robert, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1709-1718 [MNiSW: 4]
176 Production and use of rapeseed oil in power plant machinery in the Northeast of European part / Marczuk Andrzej, Caban Jacek, Kartashevich Anatoly Nikolaevich, Plotnikov Sergej Aleksandrovich , Savinyh Petr, Gardyński Leszek // JOKULL - 2017, nr 8, vol. 67, s. 8-21 [MNiSW: 20]
177 Production of oxide coatings by sol-gel method and electrophoresis / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2017, nr 1, vol. 30, s. 16-19 [MNiSW: 8]
178 Projekt stanowiska do badań zmęczeniowych śrub / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7806-7810 [MNiSW: 10]
179 Przykłady zabytkowych stacjonarnych maszyn tłokowych zachowanych w regionie lubelskim / Gardyński Leszek // REGION LUBELSKI - 2012, nr 9, s. 52-62
180 Qualitative analysis of the margins of restorations made with different filling resins / Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena, Surowska Barbara, Orłowski Mirosław, Tymczyna Barbara, Bachanek Teresa, Rzepecka Anna, Mróz Anna // MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE - 2018, s. 1-9 [MNiSW: 20]
181 A quality assessment of casting dental prosthesis elements / Beer-Lech Karolina, Pałka Krzysztof, Surowska Barbara, Walczak Mariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 230-236 [MNiSW: 15]
182 Research into Morphology and Properties of TiO2 – NiAl Atmospheric Plasma Sprayed Coating / Maruszczyk Andrzej, Dudek Agata, Szala Mirosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 204-210 [MNiSW: 10]
183 Research on resistance to corrosive wear of dental cocrmo alloy containing post-production scrap / Beer-Lech Karolina, Surowska Barbara // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 1, vol. 17, s. 90-94 [MNiSW: 20]
184 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates / Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2017, nr Pt 1, vol. 100, s. 94-104 [MNiSW: 35]
185 The response of laminated composite plates and profiles under low-velocity impact load / Gliszczyński Adrian , Kubiak Tomasz, Różyło Patryk, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2019, vol. 207, s. 1-12
186 Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych / Pałka Krzysztof, Gruszecka Monika, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 104, s. 23-27 [MNiSW: 7]
187 Safety of OTC analgesic drugs in the opinion of polish patients - preliminary study / Drozd Mariola , Drozd Kazimierz, Szkultecka-Dębek Monika, Kijewska Anna, Kiepurska Nina // ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH - 2015, nr 6, vol. 72, s. 1303-1314 [MNiSW: 15]
188 Sandwich structured composites for aeronautics: Methods of manufacturing affecting some mechanical properties / Krzyżak Aneta, Mazur Michał, Gajewski Mateusz, Drozd Kazimierz, Komorek Andrzej, Przybyłek Paweł // INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING - 2016, vol. 2016 [MNiSW: 25]
189 Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 4, s. 237-240 [MNiSW: 8]
190 Struktura i własności mechaniczne modyfikowanych stopów CoCrMo do zastosowań w protetyce stomatologicznej / Beer-Lech Karolina, Walczak Mariusz // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, vol. 14, s. 110-115 [MNiSW: 7]
191 Study of low-cycle fatigue of glass-hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Szusta Jarosław // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 489-495 [MNiSW: 20]
192 A study on the corrosion of stainless steel floor drains in an indoor swimming pool / Szala Mirosław, Beer-Lech Karolina, Walczak Mariusz // ENGINEERING FAILURE ANALYSIS - 2017, vol. 77, s. 31-38 [MNiSW: 30]
193 Technologia spawania stopów aluminium metodą MIG / Gardyński Leszek, Adamiak Michał, Padula Hubert, Cyganek Dariusz, Jastrzębski Ryszard, Trześniewski Krzysztof, Cios Grzegorz // PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE - 2012, nr 10, s. 56-63
194 Tensile properties of carbon fiber/epoxy laminates at low and room temperatures / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // KOMPOZYTY - 2012, s. 182-185 [MNiSW: 7]
195 Tensile strength of titanium/fibre reinforced polymers at different temperature values / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2018, nr 2, vol. 18, s. 88-94 [MNiSW: 11]
196 The tensile strength test of thermoplastic materials based on poly(butylene terephtalate) / Rzepecka Anna, Ostapiuk Monika // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
197 Testing polymer rollers memory in the context of passenger lift car comfort / Gardyński Leszek, Lonkwic Paweł // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 16, s. 225-230 [MNiSW: 15]
198 The tribological characteristics of Al-Si/graphite composite / Walczak Mariusz, Zwierzchowski M., Bieniaś Jarosław, Caban Jacek // TRIBOLOGIA - 2017, nr 1, s. 97-104 [MNiSW: 15]
199 Tribological characteristics of dental metal biomaterials / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2016, nr 4, vol. 29, s. 158-162 [MNiSW: 8]
200 The tribological characteristics of SIC particle reinforced aluminium composites / Walczak Mariusz, Pieniak Daniel, Zwierzchowski M. // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 15, s. 116-123 [MNiSW: 30]
201 Tribological properties of the Stellite 6 cobalt alloy implanted with manganese ions / Kamiński Mariusz, Budzyński Piotr, Szala Mirosław, Turek Marcin // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 421, s. 1-6
202 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification : defect or advantage? / Borkowski Leszek, Kiernicka Małgorzata, Belcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS - 2017, nr 5, vol. 105, s. 1178-1190 [MNiSW: 30]
203 Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie wyglądu przełomu / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2016, nr 2, s. 10-19 [MNiSW: 5]
204 Wear resistance and microstructure of PTA deposited Ni-Co-based coatings / Hejwowski Tadeusz, Nowak Jakub // FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY - 2012, nr 1, vol. 5, s. 32-37
205 Właściwości korozyjne powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 4, s. 11-17 [MNiSW: 4]
206 Właściwości powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 157-166 [MNiSW: 4]
207 Wpływ dodatku modyfikatora opartego na składniku MoS2 na charakterystykę tribologiczną stopu AlSi6Cu4 w środowisku oleju mineralnego / Walczak Mariusz, Caban Jacek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1193-1196 [MNiSW: 7]
208 Wpływ modyfikacji oleju mineralnego na charakterystykę tribologiczną kompozytu na osnowie aluminium / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6548-6553 [MNiSW: 10]
209 Wpływ nagniatania odśrodkowego na mikrostrukturę i mikrotwardość stali C45 po procesie cięcia laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz, Szewczyk Sławomir // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2017, nr 2, vol. 22, s. 17-21 [MNiSW: 8]
210 Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę odlewniczego stopu kobaltu / Beer-Lech Karolina, Walczak Mariusz, Surowska Barbara, Borowicz Janusz // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 5, s. 473-476 [MNiSW: 7]
211 Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal-kompozyt w laminatach FML / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2011, nr 4, s. 341-343 [MNiSW: 7]
212 Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii / Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina, Bieniaś Jarosław // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2011, nr 3, vol. 5, s. 119-123 [MNiSW: 5]
213 Wpływ technologii odlewania na jakość stomatologicznego stopu kobaltu / Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina, Borowicz Janusz, Veremchuk I. // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 81-88 [MNiSW: 4]
214 Wprowadzenie do metalurgii spawania aluminium i jego stopów / Jastrzębski Ryszard, Cios Grzegorz, Gardyński Leszek // PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE - 2012, nr 9, s. 60-65
215 Wybrane problemy bezpieczeństwa transportu produktów leczniczych / Drozd Mariola , Mahorowska-Kiciak Izabela, Drozd Kazimierz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1406-1409 [MNiSW: 10]
216 Wybrane właściwości wytrzymałościowe laminatów hybrydowych tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 4, s. 307-310 [MNiSW: 7]
217 Wykorzystanie analizy obrazu do oceny przełomów próbek po teście udarności / Drozd Kazimierz, Walczak Mariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 76-80 [MNiSW: 4]
218 Wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach automotive / Caban Jacek, Szala Mirosław, Kęsik Jacek, Czuba Łukasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 573-579 [MNiSW: 7]
219 Wyniki badań własności smarnych wybranych biopaliw / Gardyński Leszek // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, s. 1109-1114 [MNiSW: 7]
220 Wytwarzanie i analiza strukturalna laminatów tytan-kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi oraz szklanymi / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 3, s. 210-214 [MNiSW: 7]
221 Zagrożenia przy zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych na podstawie pomiaru twardości / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2018, nr 5, s. 20-25 [MNiSW: 5]
222 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej / Walczak Mariusz, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 98-106 [MNiSW: 4]
223 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Skic Anna, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Szmigielski Marek, Dziki Dariusz // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 272-277
224 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek, Olejnik Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 28-39 [MNiSW: 4]
225 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego / Walczak Mariusz, Pieniak Daniel, Bieniaś Jarosław // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 167-173 [MNiSW: 4]
226 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2015, nr 9, vol. 87, s. 56-60 [MNiSW: 9]

Monografie (41)

1 Aspekty psychologiczne : między ciałem a umysłem = The psychological aspects : between the body and the mind / Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 141 s.
2 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 / Szala Mirosław[Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 116 s.
3 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 / Szala Mirosław[Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 101 s.
4 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects / Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 114 s.
5 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 / Szala Mirosław[Red:] Maciąg Kamil, Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 115 s.
6 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 243 s.- (Monografia Naukowa)
7 Choroby nowotworowe : zainteresowania naukowe młodych badaczy = Tumor diseases : young scientists' scientific interests. 1 / Szala Mirosław[Red:] Maciąg Kamil, Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.
8 Człowiek, czas, przestrzeń : wzajemne oddziaływania = Human, time, space : interactions / Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 124 s.
9 Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems / Drozd Kazimierz, Szala Mirosław[Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 111 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Fizyczne, chemiczne i biologiczne aspekty nauki / Pizoń Jakub, Szala Mirosław[Red:] Pizoń Jakub, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, 280 s.
11 Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi / Bieniaś Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 168 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt / Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, 269 s.
13 Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science / Szala Mirosław[Red:] Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 150 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, 259 s.
15 Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych / Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, 192 s.
16 Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, 208 s.
17 Nauki rolnicze i przyrodnicze – wybrane zagadnienia / Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, 242 s.
18 Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 208 s.- (Monografia Naukowa)
19 Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka / Bilska Sylwia, Pietraszek Agata, Szala Mirosław[Red:] Bilska Sylwia, Pietraszek Agata, Szala Mirosław.- Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 303 s.- (Monografia Naukowa)
20 Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne / Hejwowski Tadeusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 191 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
21 Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 1 / Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 120 s.
22 Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 2 / Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 104 s.
23 Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 1 / Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz[Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 123 s.
24 Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 2 / Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz[Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 130 s.
25 Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych = Progresses in social-economical sciences. 1 / Szala Mirosław, Maciąg Kamil, Winiarski Grzegorz[Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil, Winiarski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 115 s.
26 Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania / Czyż Zbigniew, Szala Mirosław[Red:] Szala Mirosław, Czyż Zbigniew.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, 317 s.
27 Prace naukowe młodych badaczy : TYGIEL / Szala Mirosław[Red:] Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 223 s.
28 Prawno-społeczne aspekty życia człowieka / Szala Mirosław, Pytka Agnieszka[Red:] Pytka Agnieszka, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, 237 s.
29 Przegląd wybranych zagadnień dotyczących zdrowia człowieka / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 181 s.- (Monografia Naukowa)
30 Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego / Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga[Red:] Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, 266 s.
31 Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies / Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga, Maciąg Kamil[Red:] Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 112 s.
32 Rośliny – przegląd wybranych zagadnień / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, 334 s.
33 Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 278 s.- (Monografia Naukowa)
34 TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę? / Maciąg Kamil, Szala Mirosław[Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 327 s.
35 TYGIEL 2012 – czyli jak rozwijać naukę? = THE CRUCIBLE 2012 – how to develop a science? / Maciąg Kamil, Szala Mirosław[Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 191 s.
36 Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na trwałość użytkową układów metal-ceramika stosowanych w protetyce stomatologicznej / Walczak Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 184 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
37 Współpraca szkoły wyższej z przemysłem regionalnym / Hejwowski Tadeusz[Red:] Hejwowski Tadeusz.- Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, 123 s.
38 Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation / Gardyński Leszek, Szala Mirosław[Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 109 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
39 Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering / Szala Mirosław[Red:] Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 122 s.
40 Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i energii odnawialnej / Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław[Red:] Kropiwiec Kinga, Szala Mirosław.- Lublin: Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016, 284 s.
41 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering / Walczak Mariusz, Szala Mirosław[Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 126 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (34)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Mącik Martłomiej, Dadej Konrad // EUIPO European Union Intellectual Property Office - 2018, [MNiSW: 10]
3 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407200] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
4 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407201] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
5 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407202] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
6 Nasadka ruchoma [Zgłoszenie nr (21) 420006] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 17-17
7 Nasadka ruchoma pierścieniowa [Zgłoszenie nr (21) 420005] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Połowski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 16-17
8 Sposób i urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie w warunkach synergicznych wymuszeń / Hejwowski Tadeusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 2, s. 285-285 [MNiSW: 25]
9 Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego / Hejwowski Tadeusz, Weroński Andrzej, Kiełbiński Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 2, s. 285-285 [MNiSW: 25]
10 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [ Nr zgłoszenia 401841] / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 12, s. 41-41 [MNiSW: 2]
11 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [Patent nr (11) 224699 (21) 401841] / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 21-21 [MNiSW: 30]
12 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu [Nr zgłoszenia 402091] / Matusik Sylwester, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 37-38 [MNiSW: 2]
13 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu / Matusik Sylwester, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3107-3107 [MNiSW: 30]
14 Sposób połączenia porcelany stomatologicznej z podłożem tytanowym [Nr zgłoszenia 402092] / Walczak Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 6-6 [MNiSW: 2]
15 Sposób połączenia porcelany stomatologicznej z podłożem tytanowym [ Patent nr (11) 219981 (21) 402092 ] / Walczak Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1783-1783 [MNiSW: 25]
16 Sposób pomiaru długości i zmian długości szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-39 [MNiSW: 2]
17 Sposób pomiaru prędkości rozwoju szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-39 [MNiSW: 2]
18 Sposób rozkręcania par połączeń śrubowych, zwłaszcza strzemion podatnej łukowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych, oraz urządzenie do rozkręcania par połączeń śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 419562] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Bartosz Paweł, Różnawski Dariusz, Kapuściński Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 10-11
19 Sposób wytwarzania laminatu aluminium-węgiel-aluminium i laminat typu aluminium-węgiel-aluminium [ Zgłoszenie nr (21) 407557 ] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 11-11 [MNiSW: 2]
20 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405707] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Kowalczyk Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 12-13 [MNiSW: 2]
21 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405708] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]
22 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405709] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Kowalczyk Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]
23 Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego stanu naprężeń w badanym materiale / Weroński Andrzej, Trzciński Andrzej, Hejwowski Tadeusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1090-1090 [MNiSW: 25]
24 Stent wewnątrznaczyniowy [Patent nr (11) 224190 (21) 406716] / Weroński Andrzej, Majewski Łukasz, Piskorska Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
25 Stent wewnątrznaczyniowy [Zgłoszenie nr (21) 406716] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 14, s. 4-4 [MNiSW: 2]
26 TechMeT [Zgłoszenie znak towarowy nr 482757] / Dziubińska Anna, Siemionek Ewa, Winiarski Grzegorz, Majerski Krzysztof, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE - 2018, 15, s. 29-29
27 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 27-27 [MNiSW: 2]
28 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 68-69 [MNiSW: 2]
29 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1459-1459 [MNiSW: 25]
30 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-40 [MNiSW: 2]
31 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 838-838 [MNiSW: 25]
32 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] / Weroński Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
33 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina, Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
34 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 4-4 [MNiSW: 2]

Referaty (75)

1 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław // W: 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURE MAY 30-JUNE 2, 2011, AUGUSTÓW - 2011, s. 56-57
2 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // W: 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 october 2014, Frankfurt, Germany : [book of abstracts] - 2014, s. 129-130
3 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 72-72
4 Analysis of the possibility of using cast 2xxx and 7xxx series Al alloys in the forging process / Szucki Michał, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz, Majerski Krzysztof, Drozdowski Krzysztof, Górny Marcin, Buraś Janusz // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 45-45
5 Cavitation erosion and electrochemical corrosion of Al-Si aluminium casting alloys / Szala Mirosław, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz, Dybowski Bartłomiej, Kiełbus Andrzej // W: 11th International Scientific Conference CORROSION 2014, 18 - 21 November 2014, Gliwice, Poland: [book of abstracts] - 2014, s. 137-137
6 Cavitation wear of cobalt-nikiel based coatings PTA deposited / Szala Mirosław // W: ISDM 2016 Ostrava "Faculty of Metallurgy and Materials Engineering", 12-14 May 2016, Ostrava, Czech Republic , EU [book of abstract] - 2016
7 Comparison between low-velocity impact and quasi-static Indentation of Fibre Metal Laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 63-63
8 Comparison of polymer composites behavior on low-velocity impact and analogically quasi-static indentation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // W: XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój - 2013, s. 57-58
9 The comparison of powder coating thicknesses assessed by eddy current measurement and image analysis method / Szala Mirosław, Kot Edyta // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 73-74
10 Comparison of the causes of road excident in urban traffic in selected polish cities and slovakia / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Gardyński Leszek // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 149-152
11 Complexity of Fiber Metal Laminates vs low velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 30-30
12 Corrosion behaviour of carbon Fibre Metal Laminates - aspects of metal/carbon fibre interface / Bieniaś Jarosław // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-2
13 Corrosion resistance of selected fiber metal laminates based on aluminium and titanium with carbon and glass fibers / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: 20th International Conference on Composite Structures (ICCS20) - 2017
14 Corrosion resistance of selected Fibre Metal Laminates – investigation of mechanical properties / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara // W: AIRTEC 2013, International Aerospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Germany - 2013, s. 65-66
15 Corrosion studies of selected fibre metal laminates with carbon and glass fibres / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Antolak C. // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 7810-7811
16 Creating the structure and properties of 7075 alloy casts by thermal and forming processes / Majerski Krzysztof, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz, Szucki Michał, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 43-43
17 Czy mięso ślimaków jest zdrowe? Ocena wpływu spożycia różnych gatunków mięsa ślimaków, jako jedynego źródła białka, na układ kostny rosnących szczurów / Radzki Radosław P., Bieńko Marek, Polak Paweł, Radzka Agnieszka , Szkucik Krzysztof, Ostapiuk Monika // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 129-130
18 Degradacja laminatów metalowo-włóknistych w nisko-cyklowej próbie zmęczeniowej / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne" Kompozyty 2014, 7-10 października 2014, Gliwice – Istebna 2014 [książka streszczeń] - 2014
19 Degradation analysis of aluminium-based fiber metal laminates under corrosive conditions / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ICCS21 - 21st International Conference on Composite Structures, University of Bologna, 4-7 September 2018 : proceedings - 2018, s. 26-27
20 Delamination and cracks detection in the FML structure based on multimode NDE / Zabłocka Magdalena, Dragan Krzysztof , Dziendzikowski Michał, Leski Andrzej, Bieniaś Jarosław // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 115-115
21 The determination of cavitation erosion resistance by computer image analysis / Szala Mirosław // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 70-71
22 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, 5 - 7 czerwca 2013 r. w Kazimierz Dolny - 2013
23 Experimental and numerical investigations of low-velocity impact behavior of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Dębski Hubert // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
24 Failure analysis of fiber metal laminates after bending strength test / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal: [program] - 2015, s. 80-80
25 Failure aspects of fiber metal laminates after low velocity and low energy impact / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 294-295
26 Fatigue of unidirectional carbon Fiber Reinforced epoxy composites / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
27 FEM simulation of bending aspect in fiber metal laminates / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal: [program] - 2015, s. 80-80
28 Fiber metal laminates and their properties / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk // W: 21th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering – AMME’13, 23 -26 June 2013, Gliwice – Kraków, Poland - 2013, s. 128-128
29 He effect of multiple low-velocity impact on fibre metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-4
30 Identyfikacja przyczyn uszkodzenia elementu konstrukcyjnego obudowy komputera / Stasiak Zuzanna, Szala Mirosław, Łukasik Daniel, Lenart-Zapalska Iwona // W: 39 Studencka Konferencja Naukowa "Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie", 28 maja 2015, Częstochowa, Polska - 2015, s. 147-150
31 Impact behaviour of fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław // W: MCM-2012 – 17th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 28.05-01.06.2012, Riga, Latvia :[ book of abstracts] - 2012, s. 60-60
32 The influence of autoclaving process parameters on load carrying-capacity of thin-walled channel section columns / Bieniaś Jarosław, Gliszczyński Adrian, Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Majerski Krzysztof // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-7
33 Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates / Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 29-29
34 The influence of low temperatures on tensile behavior of Fiber-metal laminates / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: AIRTEC 2013, International Aerospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Germany - 2013, s. 36-36
35 The influence of moisture absorption of aluminum - carbon laminates with glass fibres interlayer protection on shear strength / Jakubczak Patryk // W: 20th International Conference on Composite Structures (ICCS20) - 2017
36 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Szala Mirosław, Mańko Monika // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
37 Interface analysis of fibre metal laminates / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-4
38 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal fatigue / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, Madrid, 9 - 12 July 2018 - 2018, s. 37-37
39 Investigation of the deformability of aluminium – copper casting alloys / Winiarski Grzegorz, Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Szucki Michał, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 40-40
40 Low-cycle fatigue of fiber-metal laminates - some aspects of finite element analysis / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-1
41 Low-energy impact resistance of CFRP and Carbon Metal Laminates / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dragan Krzysztof // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-4
42 Low-temperature effect on the mechanical properties of glass- and carbon-reinforced/epoxy composites and FML / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: MCM-2012 – 17th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 28.05-01.06.2012, Riga, Latvia :[ book of abstracts] - 2012, s. 58-58
43 Mechanical behaviour of hygrothermal conditioned fiber metal laminates / Surowska Barbara, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Kłosowski Grzegorz // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-3
44 The mechanical properties and failure analysis of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
45 The mechanical properties and failure analysis of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: MCM-2012 – 17th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 28.05-01.06.2012, Riga, Latvia :[ book of abstracts] - 2012, s. 59-59
46 Mechanical response of hygrothermal conditioned fiber metal laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 october 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 131-132
47 Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok na osnowie żelaza napawanych laserowo na stop Ti6AI4V / Hejwowski Tadeusz, Hałasa Zenon // W: XIII Ogónopolska Konferencja Naukowa, Tytan i jego stopy, 24-27.09.2017, Janów Podlaski : [książka abstraktów] - 2017, s. 36-36
48 Mikrostruktura kompozytów wzmacnianych nanocząsteczkami stosowanych w stomatologii zachowawczej / Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena, Orłowski Mirosław, Tymczyna Barbara, Zieliński Bartłomiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 125-126
49 Mikrostruktura powłok napawalnych laserem Nd: YAG pompowanych diodowo / Lenart-Zapalska Iwona, Szala Mirosław, Stasiak Zuzanna, Łukasik Daniel // W: 39 Studencka Konferencja Naukowa "Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie", 28 maja 2015, Częstochowa, Polska - 2015, s. 151-154
50 Mikrostruktura wybranych laminatów typu FML / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiagnięcia Polskiej Nauki – VII Edycja Dotyczy sesji: 6.12.2014 roku w Krakowie, 13.12.2014 w Łodzi : streszczenia - 2014, s. 356-356
51 Modeling of low cycle fatigue of titanium hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ACEX 2014, 30 June - 3 Jule, Paris, France: [book of abstracts] - 2014, s. 134-134
52 The modification of electrical and electrochemical properties of aluminium – carbon fiber reinforced composite laminates by the insulating interlayers / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław // W: International Conference on Composites/ICCE-25 - 2017
53 The modification of electrical and electrochemical properties of Aluminium-Carbon fibre reinforced composite laminates by the insulating interlayers / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // W: Euromat 2017, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 17-22.09.2017, Thessaloniki, Grecja - 2017
54 New type of test stand used in research into cavitation erosion / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 86-87
55 Nowe stanowisko z wirującą tarczą do badania odporności kawitacyjnej materiałów / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: 39 SZKOŁA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, KRAKÓW - KRYNICA, 27 - 30.IX. 2011 - Kraków, 2011, s. 300-305
56 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017
57 Odporność kawitacyjna powłok natryskiwanych cieplnie / Lenart Iwona, Szala Mirosław // W: XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie”, Częstochowa 29.05.2014 r. - 2014, s. 40-44
58 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // W: XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, 5 - 7 czerwca 2013 r. w Kazimierz Dolny - 2013
59 Podstawy analizy procesu kucia matrycowego z wykorzystaniem programu DEFORM-3D / Czarnecki Mateusz, Szala Mirosław // W: 39 Studencka Konferencja Naukowa "Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie", 28 maja 2015, Częstochowa, Polska - 2015, s. 282-286
60 Pojazdy terenowe i specjalne budowane w Politechnice Lubelskiej / Gardyński Leszek // W: XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa, 17-20.09.2018, Jachranka : [abstrakty] - 2018, s. 112-112
61 Połączenie aluminium z warstwami kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami, a odporność korozyjna / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 6 Krajowa Konferencja Nowe Materiały-Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, 24 - 28 maja 2015r., Międzyzdroje: [streszczenia referatów] - 2015, s. 154-154
62 Połączenie metalu z polimerem w laminatach typu FML / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne" , Kompozyty 2014, 7-10 października 2014, Gliwice – Istebna 2014 [książka streszczeń] - 2014
63 Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowego / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Lotko Wincenty, Gielniewski Robert, Gardyński Leszek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 242-242
64 Research on cavitation erosion of magnesium casting alloys / Szala Mirosław, Dybowski Bartłomiej, Maciąg Kamil // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 180-181
65 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
66 Strength properties of fibre metal laminates in low temperature environment / Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 161-161
67 Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof // W: XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój - 2013, s. 67-67
68 T he effect of thermal treatment and hot forming on the structure and properties of magnesium alloy AZ91 / Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Winiarski Grzegorz, Szucki Michał, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 38-38
69 The usage of magnesium alloys as biomaterials / Szala Mirosław, Dybowski Bartłomiej, Maciąg Kamil // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 110-111
70 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych / Sander Przemysław, Ostapiuk Monika, Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Bryłowski Paweł // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 131-132
71 Wear mechanism of cutting knives used in waste tire shredders / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 94-95
72 Wpływ mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu aluminium w ocenie właściwości materiału hybrydowego / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: IX Konferencja Naukowa: Inżynieria Powierzchni INPO 2014, 7-10 września 2014r., Wisła Jawornik - 2014, s. 33-34
73 Wpływ mikrostruktury powłoki natryskiwanej cieplnie na odporność kawitacyjną / Lenart Iwona, Szala Mirosław, Łukasik Daniel // W: Materiały i Technologie XXI wieku : XVI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 15 Maja 2014, Katowice - 2014, s. 148-151
74 Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę stopów wykorzystywanych w protetyce / Wilczek Sebastian, Szala Mirosław // W: 40 Studencka Konferencja Naukowa "Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie", 19 maja 2016, Częstochowa, Polska - 2016, s. 597-600
75 X-Ray computed microtomography analysis of polimer foam structure deformation during compression / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Pyrz R. // W: 6th International Conference on Advanced ComputationalEngineering and Experimenting – ACEX2012, 01-04 July, 2012,Istanbul, Turkey - 2012, s. 27-27

Rozdzialy(51)

1 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill / Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz, Kiełbiński Jerzy, Szewczyk Sławomir // W: Teorìâ ta racìonalnogo proektuvannâ, vigotovlennâ ì ekspluatacïï mašinobudìvnih konstrukcji : tezi dopovìdej; Lwów: KÌNPATRÌÌ LTG , 2012, s. 144-145
2 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu / Gleń Justyna, Pałka Krzysztof // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 41-52 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Analiza cech psychofizycznych człowieka istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Górniak Beata, Karpiński Robert, Szala Mirosław // W: Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt; [Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 226-246
4 Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego elementu typu dźwignia / Czarnecki Mateusz, Filip Bartosz, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych; [Red:] Maksymiuk Jacek, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 210-225 .- (Monografia Naukowa)
5 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice: Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 350-351
6 Analiza standardów transmisji danych w systemie elektroenergetycznym / Grądz Żaklin, Szala Mirosław // W: Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania; [Red:] Czyż Zbigniew, Szala Mirosław - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 176-188
7 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 43-54 [MNiSW: 5]
8 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka / Stasiak Zuzanna, Łukasik Daniel, Szala Mirosław, Beer-Lech Karolina // W: Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych; [Red:] Maksymiuk Jacek, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 226-238 .- (Monografia Naukowa)
9 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu / Beer-Lech Karolina, Szala Mirosław, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 105-122
10 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego / Lenart Iwona, Szala Mirosław // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 53-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY / Majewski Daniel, Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania; [Red:] Czyż Zbigniew, Szala Mirosław - Lublin: Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016, s. 7-28
12 Badania niejednorodności występujących w szkle / Wrzyszcz Aneta, Szala Mirosław // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 45-61
13 Badania strukturalne elementu zacisku hamulcowego / Klimaszewska Klaudia, Moraczyński Oskar, Zdrodowska Kamila, Szala Mirosław // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 94-108 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Badania strukturalne tarczy hamulcowej / Maruszczyk Andrzej, Kiryluk Justyna, Zdrodowska Kamila, Szala Mirosław // W: Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems; [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 78-97 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały / Karpiński Robert, Walczak Mariusz, Śliwa Joanna // W: Wybrane substancje : znaczenie dla organizmu oraz możliwe zastosowania; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 208-224
16 Charakterystyka i podział materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 127-140
17 Dobór parametrów laserowego teksturowania powierzchni stopu tytanu / Krzywicka Monika , Tofil Szymon, Pałka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej = Selected issues in mechanical engineering; [Red:] Radek Norbert, Sládek Augustín, Hlavatý Ivo - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiejd, 2018, s. 83-92
18 Durability of chain heat exchangers in cement kilns / Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz, Szewczyk Sławomir, Kiełbiński Jerzy // W: Teorìâ ta racìonalnogo proektuvannâ, vigotovlennâ ì ekspluatacïï mašinobudìvnih konstrukcji : tezi dopovìdej; Lwów: KÌNPATRÌÌ LTG , 2012, s. 145-145
19 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 139-151 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Historia chirurgii i materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 140-151
21 Impact resistance and damage of fiber metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: Hybrid polymer composite materials : properties and characterisation [WOS]; [Red:] Thakur Vijay Kumar , Thakur Manju Kumari , Pappu Asokan - Cambs ; UK: Woodhead Publishing , 2017, s. 279-310 .- (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering) [MNiSW: 15]
22 Korozja wżerowa eksploatowanej na pływalni kratki wentylacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej / Lenart Iwona, Szala Mirosław // W: Prace naukowe młodych badaczy : TYGIEL; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 208-223
23 Materiały na powłoki zwiększające trwałość maszyn i urządzeń przemysłu cementowego / Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 108-128
24 Metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wykorzystywane w działalności koła naukowego / Kuraś Jesica, Zdrodowska Kamila, Szala Mirosław // W: Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies; [Red:] Szala Mirosław, Kropiwiec Kinga, Maciąg Kamil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 31-44
25 Metodyka rozwiązywania zagadnień problemowych TRIZ / Łukasik Daniel, Szala Mirosław // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 45-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
26 Mikrostruktura powłok natryskiwanych metodą płomieniowo – proszkową / Hejwowski Tadeusz, Majewski Daniel // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 129-151
27 Modyfikacje parametrów obróbki stali 60SiCr7 i ich wpływ na charakter przełomów przy obciążeniach dynamicznych / Drozd Kazimierz, Szala Mirosław // W: Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems; [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 98-110 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
28 Naprężenia własne w powłokach cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Łabacz-Kęcik Anna, Hejwowski Tadeusz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 71-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
29 Nowa metoda badania odporności na erozję powłok / Hejwowski Tadeusz // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 99-108
30 Ocena jakości złączy spawanych metodami 141 oraz 135 / Wrzyszcz Aneta, Szala Mirosław, Kowal Maciej // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 5-18
31 Ochrona przed korozją / Surowska Barbara // W: Ochrona środowiska dla inżynierów; [Red:] Krystek Jacek - Warszawa: Wydanictwo Nakowe PWN SA, 2018, s. 397-437
32 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 126-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 Problematyka zużycia napawanych noży granulatora / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 108-121 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
34 Problematyka zużywania maszyn do recyklingu opon / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 45-56
35 Properties and characterization of fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // W: Hybrid polymer composite materials : properties and characterisation [WOS]; [Red:] Thakur Vijay Kumar , Thakur Manju Kumari , Pappu Asokan - Cambs ; UK: Woodhead Publishing , 2017, s. 253-278 .- (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering) [MNiSW: 15]
36 Przykłady zabytków techniki zachowanych na Lubelszczyźnie / Gardyński Leszek // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 216-230
37 RF inductive non-destructive testing of carbon composites / Salski B. , Kopyt P. , Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // W: MIKON 2016: 21st international conference on Microwave, Radar and Wireless Communications [WOS]; Kraków: IEEE, 2016, s. 1-4 [MNiSW: 15]
38 Structure and chemistry of fiber metal laminates / Surowska Barbara, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // W: Hybrid polymer composite materials : structure and chemistry [WOS]; [Red:] Thakur Vijay Kumar , Thakur Manju Kumari , Gupta Raju Kumar - Cambs ; UK: Woodhead Publishing, 2017, s. 193-234 .- (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering) [MNiSW: 15]
39 Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdów / Gardyński Leszek, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 76-109 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
40 Wpływ dodatku hydroksyapatytu do powłok biopolimerowych na ich adhezję do tytanu / Pałka Krzysztof, Gleń Justyna // W: Inżynieria biomedyczna w kardiologii, ortopedii i stomatologii; [Red:] Walke Witold, Ziębowicz Anna - Zabrze: Centrum Inżynierii Biomedycznej, 2014, s. 32-38
41 Wpływ mikrostruktury na erozję kawitacyjną napoin NiCrBSi / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 54 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27-30.09.2016: [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydanictwo Nukowe AKAPIT, 2016, s. 294-300 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 54)
42 Wpływ udziału dodatku przetopu na strukturę i twardość stomatologicznego stopu kobaltu / Łukasik Daniel, Walczak Mariusz, Szala Mirosław // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-93 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
43 Wpływ zużycia noży granulatora na właściwości otrzymywanych produktów / Dąbski Janusz, Hejwowski Tadeusz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 97-107 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
44 Wybrane właściwości modyfikowanych powierzchni tytanu / Bożek Piotr, Walczak Mariusz, Szala Mirosław // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 27-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
45 Wykorzystanie technologii druku przestrzennego w przemyśle spożywczym / Szala Mirosław, Kozak Marta, Tatarczak Jarosław // W: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki; [Red:] Pizoń Jakub, Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 139-153
46 Wytwarzanie kompozytów metodą autoklawową i ocena ich jakości / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice : Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 488-500
47 Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice: Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 24-25
48 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // W: Prace 40 Szkoły Inżynierii Materiałowej; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012, s. 359-364
49 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem / Beer-Lech Karolina, Skic Anna, Szala Mirosław, Krzysiak Zbigniew, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz // W: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki; [Red:] Pizoń Jakub, Czyż Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 170-183
50 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz, Lenart Iwona // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 87-94
51 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji / Szala Mirosław, Filip Bartosz, Lenart Iwona // W: Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems; [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 64-77 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)