Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Geotechniki
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 16
Łączna liczba publikacji: 252
w tym we współpracy z zagranicą: 30

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(148)

1 Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych / Kaźmierczak-Raźna Justyna, Nowicki Piotr, Franus Wojciech, Pietrzak Robert // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 7, vol. 95, s. 1294-1299 [MNiSW: 15]
2 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection / Bandura Lidia, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2017, vol. 109, s. 214-223 [MNiSW: 30]
3 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne / Zyga Jacek // WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI - 2012, nr 2-3, s. 36-47 [MNiSW: 3]
4 Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA / Koneczna Renata, Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Lelek Łukasz, Żmuda Robert, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2017, nr 98, s. 137-150 [MNiSW: 9]
5 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych / Wdowin Magdalena, Baran Paweł, Panek Rafał, Zarębska Katarzyna, Franus Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1306-1319 [MNiSW: 15]
6 Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej / Dobiszewska Magdalena, Franus Wojciech, Turbiak Sylwia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 1, z. 63, vol. 33, s. 115-122 [MNiSW: 9]
7 Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej / Borowski Łukasz, Lal Agnieszka, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 135-142 [MNiSW: 6]
8 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2014, nr 3, vol. 17, s. 369-380 [MNiSW: 6]
9 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem / Jaroszyńska-Wolińska Justyna // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2234-2236 [MNiSW: 15]
10 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości / Zyga Jacek // RZECZOZNAWCA MAJATKOWY - 2017, nr 2, vol. 94, s. 17-22 [MNiSW: 4]
11 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6052-6059
12 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 183-194 [MNiSW: 6]
13 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, vol. 10, s. 83-90 [MNiSW: 9]
14 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 33-39 [MNiSW: 9]
15 Application of fly ash derived zeolites in warm-mix asphalt technology / Woszuk Agnieszka // MATERIALS - 2018, nr 9, vol. 11, s. 1-13 [MNiSW: 35]
16 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review / Bandura Lidia, Woszuk Agnieszka, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // MINERALS - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
17 Application of zeolites as fillers in mix asphalt / Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Panek Rafał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 127-134 [MNiSW: 6]
18 Application of zeolites for radium removal from mine water / Chałupnik Stanisław, Franus Wojciech, Wysocka Małgorzata, Gzyl Grzegorz // ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - 2013, nr 11, vol. 20, s. 7900-7906 [MNiSW: 30]
19 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu / Lewicka Ewa, Franus Wojciech // GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT - 2014, nr 1, vol. 30, s. 69-83 [MNiSW: 15]
20 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 / Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Franus Wojciech // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2014, nr 4, vol. 17, s. 329-338 [MNiSW: 6]
21 Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Wisła-Walsh Ewa, Gara Paweł, Franus Wojciech // MINERALOGIA - 2017, nr 1-4, vol. 48, s. 3-22 [MNiSW: 15]
22 Characterization of X-type Zeolite Prepared from Coal Fly Ash / Franus Wojciech // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2012, nr 2, vol. 21, s. 337-343 [MNiSW: 15]
23 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327 [MNiSW: 15]
24 Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites / Kępniak Maja, Woyciechowski Piotr, Franus Wojciech // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 63, s. 67-78 [MNiSW: 15]
25 Coal fly ash as a resource for rare earth elements / Franus Wojciech, Wiatros-Motyka Małgorzata, Wdowin Magdalena // ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - 2015, nr 12, vol. 22 [MNiSW: 30]
26 Connection between similarity and estimation results of property values obtained by statistical methods / Zyga Jacek // REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI - 2016, nr 3, vol. 24, s. 5-15 [MNiSW: 12]
27 The conversion technology of fly ash into zeolites / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2014, nr 6, vol. 16, s. 1217-1223 [MNiSW: 25]
28 The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014) / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 819-819 [MNiSW: 25]
29 Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny / Zyga Jacek // RZECZOZNAWCA MAJATKOWY - 2011, nr 4, s. 33-35 [MNiSW: 3]
30 Determination of changes in the reservoir and cap rocks of the Chabowo Anticline caused by CO2–brine–rock interactions / Wdowin Magdalena, Tarkowski Radosław, Franus Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY - 2014, vol. 130, s. 79-88 [MNiSW: 35]
31 Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe) / Gola Marek R., Karger Michał, Gazda Lucjan // PRZEGLAD GEOLOGICZNY - 2011, nr 12, vol. 59, s. 777-784 [MNiSW: 7]
32 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface / Nosal-Wiercińska Agnieszka, Wiśniewska Małgorzata, Grochowski Mariusz, Kaliszczak Waldemar, Skrzypek Sławomira, Brycht Mariola, Guziejewski Dariusz, Franus Wojciech // ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY - 2017, nr 5-6, vol. 35, s. 396-402 [MNiSW: 15]
33 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography / Józefaciuk Grzegorz, Czachor Henryk, Lamorski Rafał, Hajnos Mieczysław, Świeboda Ryszard, Franus Wojciech // EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE - 2015, nr 11, vol. 66, s. 992-1001 [MNiSW: 40]
34 The effect of landscape on the diversity in urban green areas / Kirichenko Marina, Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Franus Małgorzata, Babko Roman // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 4, vol. 24, s. 613-625 [MNiSW: 15]
35 Effect of zeolite properties on asphalt foaming / Woszuk Agnieszka, Zofka Adam, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 139, s. 247-255 [MNiSW: 40]
36 Evaluating soil moisture status using an e-nose / Bieganowski Andrzej, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // SENSORS - 2016, nr 6, vol. 16 [MNiSW: 30]
37 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose / Bieganowski Andrzej, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Franus Wojciech // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-14 [MNiSW: 30]
38 Evaluation of usefulness of real estate data contained in the register of prices and values of real estates / Zyga Jacek // INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS - 2017, nr 3/1, s. 1017-1030 [MNiSW: 10]
39 Experimental study of mercury removal from exhaust gases / Wdowin Magdalena, Wiatros-Motyka Małgorzata, Panek Rafał, Stevens Lee A, Franus Wojciech, Snape Colin E. // FUEL - 2014, vol. 128, s. 451-457 [MNiSW: 40]
40 Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites / Muir Barbara, Wołowiec Magdalena, Zięba Katarzyna, Bajda Tomasz, Kowalik Mariola, Franus Wojciech // ENERGY & FUELS - 2017, nr 8, vol. 31, s. 8803-8812 [MNiSW: 35]
41 Fly ash-derived MCM-41 as a low-cost silica support for polyethyleneimine in post-combustion CO2 capture / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Czarna Dorota, Stevens Lee A, Deng Hui, Liu Junpeng, Sun Cheng-Gong , Liu Hao, Snape Colin E. // JOURNAL OF CO2 UTILIZATION - 2017, vol. 22, s. 81-90 [MNiSW: 40]
42 Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983 / Borowski Witold, Zyga Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 75-82 [MNiSW: 3]
43 Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 391-396
44 Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Rudko Małgorzata // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 27, s. 186-198 [MNiSW: 10]
45 Identyfikacja podobieństwa nieruchomości / Zyga Jacek // REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI - 2011, nr 4, vol. 19, s. 141-158 [MNiSW: 7]
46 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 65-72 [MNiSW: 6]
47 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Koteja Anna, Franus Wojciech // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2018, vol. 266, s. 102-108 [MNiSW: 35]
48 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Franus Małgorzata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 3, vol. 23, s. 461-471 [MNiSW: 15]
49 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
50 Investigation of the sorption of mercury vapour from exhaust gas by an Ag-X zeolite / Wdowin Magdalena, Macherzyński Mariusz, Panek Rafał, Górecki Jerzy, Franus Wojciech // CLAY MINERALS - 2015, nr 1, vol. 50, s. 31-40 [MNiSW: 20]
51 Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid) / Wiśniewska Małgorzata, Fijałkowska Gracja, Ostolska Iwona, Franus Wojciech, Nosal-Wiercińska Agnieszka, Tomaszewska Barbara, Gościańska Joanna, Wójcik Grzegorz // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 195, s. 821-830 [MNiSW: 40]
52 Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomości / Zyga Jacek // RZECZOZNAWCA MAJATKOWY - 2012, nr 3, s. 22-26 [MNiSW: 3]
53 Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej / Zyga Jacek // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2016, nr 45/1, s. 473-484 [MNiSW: 9]
54 Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich / Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2016, nr 95, s. 145-156 [MNiSW: 9]
55 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // POLYMERS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-19 [MNiSW: 40]
56 Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite / Markiv Taras, Sobol Khrystyna, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 16, s. 554-562 [MNiSW: 30]
57 Mechanical and physical properties of hydrophobized lightweight aggregate concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2016, nr 5, vol. 9 [MNiSW: 35]
58 Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts / Woszuk Agnieszka, Panek Rafał, Madej Jarosław, Zofka Adam, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 183, s. 270-274 [MNiSW: 40]
59 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030001-1-030001-7 [MNiSW: 15]
60 Metoda modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej gumą z zastosowaniem dodatku „tecRoad” / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Horodecka Renata, Wróbel Andrzej , Mirski Krzysztof // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 189-193 [MNiSW: 5]
61 Microstructural differences in response of thermoresistant (ceramic) and standard (granite) concretes on heating. Studies using SEM and nonstandard approaches to microtomography and mercury intrusion porosimetry data / Franus Wojciech, Halicka Anna, Lamorski Krzysztof, Jozefaciuk Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
62 Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości / Zyga Jacek // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 204, s. 220-228 [MNiSW: 7]
63 Mieszanka mastyksowo-grysowa z dodatkiem wzbogaconego miału gumowego / Miduch Piotr, Woszuk Agnieszka // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2018, nr 3, s. 54-58 [MNiSW: 5]
64 Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów / Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 161-168 [MNiSW: 3]
65 Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomości / Zyga Jacek // REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI - 2012, nr 1, vol. 20, s. 209-219 [MNiSW: 7]
66 Model wartości nieruchomości / Zyga Jacek // WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI - 2012, nr 4, s. 20-27 [MNiSW: 3]
67 Modification of lightweight aggregates’ microstructure by used motor oil addition / Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Lamorski Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Franus Wojciech // MATERIALS - 2016, nr 10, vol. 9, s. 1-12 [MNiSW: 35]
68 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 32-41
69 Możliwości stosowania cichych nawierzchni drogowych w Polsce / Sybilski Dariusz, Horodecka Renata, Maliszewski Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 8, s. 32-34 [MNiSW: 6]
70 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 75-81 [MNiSW: 6]
71 Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej / Nepelski Krzysztof, Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 83-96 [MNiSW: 2]
72 O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce / Sybilski Dariusz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 1, s. 3-7 [MNiSW: 5]
73 Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości / Zyga Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 57-64 [MNiSW: 3]
74 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 113-120 [MNiSW: 3]
75 Odpady energetyczne jako substraty w syntezie materiałów mezoporowatych / Stożek Beata, Panek Rafał, Kunecki Piotr, Wdowin Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2016, nr 92, s. 163-170 [MNiSW: 9]
76 Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 123-125 [MNiSW: 14]
77 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2017, nr 2, s. 11-13
78 Opłata adiacencka- podział nieruchomości / Czajecki Janusz, Januszewski Zbigniew, Zyga Jacek // RZECZOZNAWCA MAJATKOWY - 2011, nr 2, s. 23-33 [MNiSW: 3]
79 Opłaty adiacenckie. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej. / Januszewski Zbigniew, Zyga Jacek, Cymerman Ryszard // WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI - 2015, nr 1, vol. 110, s. 1-31 [MNiSW: 2]
80 Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin (Poland) / Gola Marek R., Karger Michał, Gazda Lucjan, Grafka Oliwia // ACTA GEOLOGICA POLONICA - 2013, nr 3, vol. 63, s. 425-442 [MNiSW: 25]
81 Peculiarities of hydration processes of cements containing natural zeolite / Franus Wojciech, Sobol Khrystyna, Markiv T., Terlyha Volodymyr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 14(1), s. 105-113 [MNiSW: 6]
82 The physical and mechanical properties of magnesium oxychloride cement -based materials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 89-98 [MNiSW: 6]
83 Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach / Nepelski Krzysztof, Borowski Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 359-361 [MNiSW: 7]
84 Praca wkładki "in-situ" w nawodnionym gruncie / Ciukszo Michał, Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Kowalska Beata, Franus Małgorzata // INSTAL - 2015, nr 11, s. 75-78 [MNiSW: 7]
85 Prace badawcze laboratoryjne i w pełnej skali nad zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w nawierzchni drogowej / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2011, nr 1-2, s. 81-119 [MNiSW: 5]
86 Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Panek Rafał // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2012, nr 12, vol. 21, s. 3726-3734 [MNiSW: 15]
87 The process of fly ash magnetic separation impact on hydrothermal synthesis of zeolites / Natalia Czuma, Zarębska Katarzyna, Baran Paweł, Franus Wojciech // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 10, s. 1-7 [MNiSW: 15]
88 Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej normy / Nepelski Krzysztof // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 10 [MNiSW: 3]
89 Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 83-90 [MNiSW: 3]
90 Properties of the Warm Mix Asphalt involving clinoptilolite and Na-P1 zeolite additives / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 114, s. 556-563 [MNiSW: 40]
91 Przydatność danych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości w wycenie nieruchomości / Zyga Jacek // RZECZOZNAWCA MAJATKOWY - 2017, nr 3, s. 22-25 [MNiSW: 4]
92 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 19, s. 45-49 [MNiSW: 12]
93 Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen / Zyga Jacek // PRZEGLAD GEODEZYJNY - 2018, nr 6, s. 6-10 [MNiSW: 5]
94 Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: The influence of surfactant carbon chain length on the sorption proces / Wołowiec Magdalena, Muir Barbara, Bajda Tomasz, Zięba Katarzyna, Kijak Beata , Franus Wojciech // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2017, vol. 94, s. 120-128 [MNiSW: 20]
95 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review / Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Franus Wojciech // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2015, nr 3, vol. 24, s. 854-866 [MNiSW: 15]
96 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash / Gościańska Joanna, Ptaszkowska-Koniarz Magdalena, Frankowski Marcin, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Franus Wojciech // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 513, s. 72-81 [MNiSW: 30]
97 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
98 Search for dissimilarity factors for nominally indiscernible facilities / Zyga Jacek // REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI - 2015, nr 3, vol. 23, s. 65-72 [MNiSW: 12]
99 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
100 Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit / Gazda Lucjan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 143-154 [MNiSW: 6]
101 Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu. Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym / Gazda Lucjan, Jaroszyński Filip, Kowalski Dariusz, Prucnal Dariusz // ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - 2012, vol. 4, s. 277-296 [MNiSW: 3]
102 Sorption Capacities of Natural and Synthetic Zeolites for Cu(II) Ions / Kyzioł-Komosińska Joanna, Rosik-Dulewska Czesława, Franus Małgorzata, Antoszczyszyn-Szpicka Patrycja, Czupioł Justyna, Krzyżewska Iwona // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2015, nr 3, vol. 24, s. 1111-1123 [MNiSW: 15]
103 Sorption of heavy metal ions from aqueous solution by glauconite / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2014, nr 3a, vol. 23, s. 825-839 [MNiSW: 15]
104 Sorption of selected organic compounds on organo-zeolites / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech // GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT - 2012, nr 4, vol. 38, s. 539-540 [MNiSW: 5]
105 Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie zalożeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Gazda Lucjan, Bevz Mykola // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 88-92 [MNiSW: 8]
106 Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 828-837 [MNiSW: 15]
107 Structural and electronic properties of an [(Al2O3)(4)](+) cluster / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Garabato Brady D. , Alam Jahangir, Asmaul Reza , Pawel M. Kozlowski // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2015, nr 7, vol. 21, s. 1-9 [MNiSW: 20]
108 Structure and magnetic properties of Bi5Ti3FeO15 ceramics prepared by sintering, mechanical activation and EDAMM process. A comparative study / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Mazurek Mariusz, Franus Wojciech, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D., Surowiec Zbigniew, Aksenczuk A., Calka A. // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 869-874
109 Supplementary studies of textural and mineralogical changes in reservoir and caprocks from selected potential sites suitable for underground CO2 storage / Wdowin Magdalena, Tarkowski Radosław, Franus Wojciech // ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 39, s. 295-309 [MNiSW: 20]
110 Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska / Cadar Justyna , Czarna Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Madej Jarosław, Lipiec Patrycja, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2018, nr 102, s. 171-182 [MNiSW: 9]
111 Synthesis and characterization of zeolites prepared from industrial fly ash / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2014, nr 9, vol. 186, s. 5721-5729 [MNiSW: 25]
112 Synthesis of faujasite (FAU) and tschernichite (LTA) type zeolites as a potential direction of the development of lime Class C fly ash / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING - 2017, vol. 166, s. 69-78 [MNiSW: 30]
113 Synthesis of zeolites from fly ashes- the industrial scale / Bandura Lidia, Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES - 2013, vol. 1, s. 574-579
114 Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech // FUEL - 2015, nr 147, s. 100-107 [MNiSW: 40]
115 Synthetic zeolites from fly ash for an effective trapping of BTX in gas stream / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech, Rotko Marek // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2016, vol. 223, s. 1-9 [MNiSW: 35]
116 Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Tony // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2018, nr 1, vol. 24, s. 1-12 [MNiSW: 20]
117 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 9-16
118 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Latosinska Jolanta, Wójcik Rafał // BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO - 2011, nr 4, vol. 50, s. 193-200 [MNiSW: 20]
119 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure / Franus Wojciech, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Franus Małgorzata // MINERALS - 2017, nr 2, vol. 7 [MNiSW: 25]
120 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
121 The usefulness of real estate prices and values register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers / Zyga Jacek // INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS - 2016, nr 3, s. 1673-1688 [MNiSW: 10]
122 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta, Wdowin Magdalena // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2016, nr 1, vol. 188, s. 1-13 [MNiSW: 25]
123 Waste dolomite powder as an adsorbent of Cd, Pb(II), and Zn from aqueous solutions / Gruszecka-Kosowska Agnieszka, Baran Paweł, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES - 2017, nr 15, vol. 76, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
124 The wastes of sanitary ceramics as recycling aggregate to special concretes / Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek, Franus Wojciech // MATERIALS - 2018, nr 8, vol. 11, s. 1-15 [MNiSW: 35]
125 Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 39-48 [MNiSW: 3]
126 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu / Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Zofka Adam // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 60-64 [MNiSW: 8]
127 Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu / Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 5-14 [MNiSW: 2]
128 Właściwości fzykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 17-24 [MNiSW: 3]
129 Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 73-83 [MNiSW: 3]
130 Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS / Borowski Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 251-256 [MNiSW: 3]
131 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
132 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 117-118 [MNiSW: 14]
133 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
134 Wpływ dodatku zeolitu NaP1 i klinoptilolitu na lepkość asfaltu / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6819-6827
135 Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolności sorpcyjne adsorbentów otrzymanych z porolniczych materiałów odpadowych / Kaźmierczak-Raźna Justyna, Franus Wojciech, Pietrzak Robert // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 7, s. 1359-1364 [MNiSW: 15]
136 Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
137 Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych / Franus Małgorzata, Bandura Lidia // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 128-129 [MNiSW: 14]
138 Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin / Panek Rafał, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 131-133 [MNiSW: 14]
139 Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2011, nr 2, vol. 14, s. 79-91 [MNiSW: 6]
140 Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg Eurokodu 2 / Nepelski Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 8]
141 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 / Borowski Łukasz, Skoczylas Olga, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 101-111 [MNiSW: 6]
142 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 123-132 [MNiSW: 6]
143 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich / Kołodyńska Dorota, Gęca Małgorzata, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 1, vol. 96, s. 124-131 [MNiSW: 15]
144 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy / Sybilski Dariusz, Maliszewski Maciej, Maliszewska Dominika // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 79-83 [MNiSW: 6]
145 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych / Bandura Lidia, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 127-128 [MNiSW: 14]
146 Zeolite adsorbents of selected diesel types / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 6, s. 595-602
147 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications / Płaza Agata, Kołodyńska Dorota, Hałas Paulina, Gęca Małgorzata, Franus Małgorzata, Hubicki Zbigniew // ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY - 2017, nr 9-10, vol. 35, s. 834-844 [MNiSW: 15]
148 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies / Kołodyńska Dorota, Halas Paulina, Franus Małgorzata, Hubicki Zbigniew // JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - 2017, vol. 52, s. 187-196 [MNiSW: 35]

Monografie (10)

1 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Panek Rafał, Czarna Dorota, Stevens Lee A, Sun Cheng-Gong, Liu Hao, Snape Colin E.[Red:] Rydzewska Emilia.- Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2016, 152 s.
2 Chemia w laboratorium budownictwa / Jaroszyńska-Wolińska Justyna.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011, 230 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
3 Chemistry of construction materials / Jaroszyńska-Wolińska Justyna.- Lublin: Polish Academy of Sciencec. Lublin Branch ; Politechnika Lubelska , 2016, 208 s.
4 Czas inżynierów / Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej[Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 160 s.
5 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy / Gazda Lucjan[Red:] Gazda Lucjan.- Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, 226 s.
7 Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich / Franus Małgorzata.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 171 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN; nr 132)
8 Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska / Franus Wojciech, Pawłowski Artur[Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 149 [13 nlb.] s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
9 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska / Franus Wojciech.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska, 2017, 152 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 135)
10 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków / Franus Wojciech.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2012, 131 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN) [MNiSW: 20]

Projekty wynalazcze (11)

1 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 14-14
2 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 13-13
3 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423255] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Bandura Lidia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
4 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
5 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226802 (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
6 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226803 (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
7 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 23-24
8 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-24
9 Sposób wytwarzania zeolitów [Patent nr (11) 224734 (21) 396908] / Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 11-11 [MNiSW: 30]
10 Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów / Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 17-18 [MNiSW: 2]
11 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Referaty (42)

1 Advanced technological plasmas / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Tatarczak Anna // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 107-108
2 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate / Czerwiński Jacek, Franus Małgorzata, Panek Rafał // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-109
3 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Rogalski Jerzy, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - Poznań, 2016, s. 73-73
4 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO / Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143
5 Biosensor constructed by SPP plasma technique for determination of dihydroxybenzene isomers / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Herbert Peter Anthony Fry // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
6 Comparison of deposition of Laccase biocoatings on carbon nanomaterials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 62-62
7 Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: HAKONE XV : International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic : Book of Contributed Papers - 2016, s. 351-5
8 The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: EYEC monograph : 7th European Young Engineers Conference, April 23-25th 2018, Warsaw - 2018, s. 535-535
9 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma / Gazda Lucjan, Karaś Sławomir // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 8-10
10 Evaluation of surveying inventory of façade scaffolding conducted during ORKWIZ project / Borowski Łukasz, Pieńko Michał, Wielgos Piotr // W: GEOMATICS 2017 : book of abstracts - 2017, s. 90-90
11 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings 2017 Europe, 2-5 July 2017, Lublin, Poland - 2017
12 Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv - 2013
13 Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolites / Panek Rafał, Franus Wojciech, Wdowin Magdalena // W: 4th International Symposium: Advanced Micro- and Mesoporous Materials, 6 - 9 September, 2011, Riviera, Bulgaria;[ book of abstracts] - 2011, s. 87-87
14 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J., Gazda Lucjan // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
15 Impaktyt bursztynowy z eocenu Górki Lubartowskiej / Skrzypiec Krzysztof, Gazda Lucjan, Mendyk Ewaryst, Rawski Michał // W: XXVIII Spotkanie Badaczy Bursztynu "Nowości o bursztynie", Warszawa 2014 : [streszczenia referatów] - 2014
16 Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych / Franus Wojciech // W: TECHEM 7- 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012r. - 2012
17 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu / Gazda Lucjan, Mendyk Ewaryst, Mendyk Jan // W: XXX Spotkanie Badaczy Bursztynu - Stan Badań Bursztynu w Polsce : Streszczenia referatów, 17.11.2017, Warszawa - 2017
18 Laccase biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for Rutin determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 63-63
19 Laccase polymerization in Plasma SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy // W: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 september 2016, Brno, Czechy - 2016
20 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 19-20
21 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent clinoptilolite after sorption of petroleum substances / Franus Małgorzata, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 71-72
22 Morphogenesis of lublinite in indoor environment / Gazda Lucjan, Kozak K., Połednik Bernard // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
23 Neutralization of gaseous form of Hg- by product of coal combustion / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Wiatros-Motyka Małgorzata, Snape Colin E. // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. czesko - polska konferencja: Geologia Zagłębi Węglonośnych, 15-17.10.2013, Ostrava, Czechy - 2013, s. 188-188
24 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń - 2017, s. 133-133
25 Processing line for the synthesis of zeolites from fly ash / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Panek Rafał // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 146-146
26 Quantum-chemical analysis of laccase bio-coating formation in corona plasma jet / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
27 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań / Gazda Lucjan, Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Kozak K. // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
28 Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern Poland / Wiśniewski Tadeusz, Gazda Lucjan // W: Fifth Arheoinvest sympozjum: Stories written in stone, International Symposium on Chert and other Knapable Materials , 20-24 august 2013, Iasi, Romania - 2013, s. 37-37
29 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie / Karaś Sławomir, Gazda Lucjan // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 38-41
30 Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysis / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Mirski Krzysztof, Horodecka Renata, Wróbel Andrzej // W: 5Th International Conference "Bituminous Mixtures and Pavements", Thessaloniki, Greece, 1-3 June 2011 - 2011, s. 293-299
31 Soft plasma polymerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: CESPC-7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Sveti Martin na Muri, 3-7 september 2017 : Scientific Program & Book of abstracts - 2017, s. 72-72
32 Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 25-26
33 Surowce, materiały i technologie XIII-wiecznego zespołu rezydencjalno-sakralnego na Górze Katedralnej w Chełmie / Gazda Lucjan // W: XXVIII Konferencja Sprawozdawcza "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012", 29-30 marca 2012 r., Lublin - Zamek - 2012, s. 44-44
34 Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Wdowin Magdalena // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 252-252
35 Testing of zeolites and other sorbents in hot mercury vapours and flue gases / Macherzyński Mariusz, Wdowin Magdalena, Górecki Jerzy, Uruski Łukasz, Panek Rafał, Franus Wojciech, Gołaś Janusz // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 131-132
36 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Panek Rafał // W: International Conference on Carbon Reduction Technologies Caretech 2011, Poland, 19-22 September 2011 - 2011, s. 94-95
37 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: CRETE 2014-4th International Conference: Industrial and Hazardous Waste Management, 2-5 September 2014, Chania, Crete, Greece- executive summaries - 2014, s. 513-514
38 Wstępne badania paleometeorytu Niedźwiada / Gazda Lucjan, Huber Miłosz, Kiebała Aneta // W: VIII Meteorite Conference, Wrocław, 27-29 june 2014 : [abstracts] - 2014, s. 7-8
39 Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów / Odrzywolski Adam, Panek Rafał, Franus Wojciech, Czerwiński Jacek // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Postęp w inżynierii Środowiska, Polańczyk, 19- 21 września 2013 - 2013, s. 83-83
40 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19
41 XRD and 57Fe mössbauer spectroscopy studies of Co-doped AgFeO2 delafossite / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Franus Wojciech, Jartych Elżbieta // W: 12 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 17-20 czerwca 2018, Goniądz : program i abstrakty - 2018, s. 8-8
42 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: Seminarium naukowe polsko - ukraińskie : metody fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, 30 kwietnia 2014r., L'viv - Warszawa - Celestynów t: [ streszczenia referatów] - 2014, s. 4-6

Rozdzialy(41)

1 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne / Pietrzak Robert, Gościańska Joanna, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 853-856
2 Analiza petrograficzna i surowcowa zabytków kamiennych / Gazda Lucjan // W: Horodysko : od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza : badania 2004-2005; [Red:] Dzieńkowski Tomasz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2016, s. 435-437
3 Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii / Gazda Lucjan // W: Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie : Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego; [Red:] Stasiak-Cyran Marta - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2016, s. 279-287
4 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem / Adamczuk A., Kołodyńska Dorota, Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 1033-1037
5 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela / Tatarczak Anna, Brzozowski Jarosław, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 85-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Bursztyn na Ziemi Chełmskiej : próba syntezy / Gazda Lucjan, Gołub Stanisław // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 182-188
7 Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał zbiornikowych / Franus Wojciech, Tomaszewska Barbara // W: Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce; [Red:] Bujakowski Wiesław, Tomaszewska Barbara - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 82-89
8 Ciche nawierzchnie asfaltowe z zastosowaniem granulatu gumowo-asfaltowego / Sybilski Dariusz, Bańkowski Wojciech, Wróbel Andrzej // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 291-300
9 Comparison of the deposition of Laccase bio-coatings on two carbon nanomaterials / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
10 Corona soft plasma polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XV : InternationaL Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry : with Joint Cost TD1208 [WOS]; [Red:] Cernak M., Hoder Tomás - Brno: Masarykova Univ, Zerotinovo, 2016, s. 347-351 [MNiSW: 15]
11 Determination of CO2-brine-rock interactions for carbon dioxide sequestration using SEM-EDS methods / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: Geologic carbon seguestration : understanding reservoir behavior; 2016, s. 119-133
12 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes / Woszuk Agnieszka, Kukiełka Jerzy, Franus Wojciech // W: Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'' : teoriâ i praktika budivnictva; Lwów: Politechnika Lwowska, 2014, s. 221-229 .- (Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'', ISSS 0321-0499 )
13 Evaluation of Inventory Surveying of Facade Scaffolding Conducted During ORKWIZ Project / Borowski Łukasz, Pieńko Michał, Wielgos Piotr // W: Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 189-192 [MNiSW: 15]
14 Fly ash derived zeolites in the removal of toxic compounds / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: Zeolites - Useful Minerals; [Red:] Belviso Claudia - 2016, s. 67-85
15 Glaukonityt - unikatowy materiał budowlany i architektoniczny Xlll-wiecznych budowli ziemi chełmskiej / Gazda Lucjan, Gołub Stanisław, Bevz Mykola // W: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 3; Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s. 127-138
16 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu / Gazda Lucjan, Huber Miłosz, Kiebała Aneta, Mendyk Ewaryst // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 94-102
17 Laccase Biosensors from Bio-coatings Deposited by Corona Plasma SPP for Rutin Determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Wardak Cecylia // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IATED Academy, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
18 Lacease biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for rutin determination / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Wardak Cecylia // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; [B.m.]: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
19 Lubelski bursztyn w przestrzeni publicznej / Gazda Lucjan // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 61-69
20 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
21 Nowe technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazów / Sybilski Dariusz // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 281-290
22 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 4; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Chojnicki Bogdan H. - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 49-55 .- ( Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
23 Optymalizacja plazmowego procesu otrzymywania bioaktywnych warstw receptorowych laktozy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 241-244
24 Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnych / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 49-60
25 The petrografic analisysis of stone artefacts from the archeological site in Klementowice / Gazda Lucjan // W: Klementowice : a Magdalenian site in eastern Poland; [Red:] Wiśniewski Tadeusz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2015, s. 312-314
26 Piaskowce w budowlach i detalach architektonicznych udokumentowane w badaniach archeologicznych Wysokiej Górki w Chełmie / Gazda Lucjan // W: Korolˊ Danilo Romanovič: kulʼturna ì deržavotvorča spad sina jogo dobi; [Red:] Bevz Mykola, Lukomskyi Yuriy - Lwów: Politechnika Lwowska, 2016, s. 212-222
27 Praktyczna ocena dopuszczalności zastosowania metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości / Zyga Jacek // W: Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami; [Red:] Źróbek Sabina - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2014, s. 41-58
28 A prelimery petrografic analysys of the selected chipped stone artefacts collected at the archeological site in Klementowice / Gazda Lucjan, Huber Miłosz // W: Klementowice : a Magdalenian site in eastern Poland; [Red:] Wiśniewski Tadeusz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2015, s. 315-319
29 SEM investigation of microstructures in hydration products of portland cement / Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // W: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress [WOS]; [Red:] Polychroniadis Efstathios K., Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet - Cham ; Switzerland: Springer, 2015, s. 105-112 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 164) [MNiSW: 15]
30 SEM-EDS observation of structure changes in synthetic zeolites modified for CO2 capture needs / Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress [WOS]; [Red:] Polychroniadis Efstathios K., Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet - Cham ; Switzerland: Springer, 2015, s. 97-103 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 164) [MNiSW: 15]
31 Sorpcja BTX na organozeolicie / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Matusik Jakub, Odrzywolski Adam, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech, Manecki Maciej // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz, Bajda Tomasz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 471-482
32 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: 1st International Multidisciplinary Microscopy Congress (INTERM) [WOS]; [Red:] Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet, Polychroniadis Efstathios K. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 45-50 .- (Springer Proceedings in Physics) [MNiSW: 10]
33 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe / Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Hycnar Elżbieta - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 21-36
34 Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekanych do spiekanych materiałów ceramicznych / Franus Małgorzata // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 91-106 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
35 Verification of the building FEM model on the basis of natural vibration measurements / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Nepelski Krzysztof // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers; [Red:] Burczyński Tadeusz , Górski Jarosław, Kleiber Michał - 2015,
36 Wpływ dodatku mączki bazaltowej na niektóre właściwości betonu zwykłego / Franus Wojciech, Dobiszewska Magdalena // W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 161-168
37 Wpływ procesów scalania na właściwości teksturalne materiału zeolitowego typu Na-P1 / Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Hycnar Elżbieta - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 239-252
38 Wpływ sposobu posadowienia XIII-wiecznego zespołu wieżowego w Stołpiu koło Chełma na jej funkcjonowanie i stan techniczny / Gazda Lucjan // W: Problemi doslìdžennâ, zbierežennâ i restavracìї ob'êktiv kul′turnoї spadŝini : Zbìrnik naukovìh prac′ kafedri restavracìї i rekonstrukcìї arhitekturnih kompleksìv ; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, s. 64-69
39 Wyniki badań surowców i materiałów budowlanych / Gazda Lucjan // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 213-234
40 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych / Bandura Lidia // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-30 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
41 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości ; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 232-240