Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 14
Łączna liczba publikacji: 218
w tym we współpracy z zagranicą: 2

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(123)

1 Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2018, nr 3, s. 38-40 [MNiSW: 5]
2 Algorithm of revitalization programme design for housing estates / Ostańska Anna // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 3, vol. 18, s. 107-114 [MNiSW: 9]
3 An ambiguous Polish reality / Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 67, s. 40-40
4 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 42-47 [MNiSW: 5]
5 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 2, s. 17-22 [MNiSW: 3]
6 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 89-95 [MNiSW: 3]
7 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 3]
8 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 33-45 [MNiSW: 9]
9 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 26-31 [MNiSW: 3]
10 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 249-258
11 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
12 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 3, s. 113-115 [MNiSW: 4]
13 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 12, s. 24-29 [MNiSW: 4]
14 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2016
15 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX / Trammer Hubert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 87-111 [MNiSW: 2]
16 Budynki wykonane W systemie OWT - 67 W układzie urbanistycznym osiedla „Maki” W Lublinie / Janusz Renata, Janus Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 299-307 [MNiSW: 3]
17 Cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie-problematyka ochrony zabytków / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 73-78 [MNiSW: 9]
18 Concept follows context, Lublin / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 48, s. 33-34
19 Cztery obiekty reprezentujące dwa kierunki spojrzenie na architekturę polską XXI wieku / Trammer Hubert // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 105-115 [MNiSW: 9]
20 Department store, Warsaw / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 44, s. 27-28
21 Dlaczego Świdnik / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 2, s. 72-73
22 Dom regionalny w Czorsztynie / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 12, s. 70-75
23 Dowiedzieć się i zrozumieć / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
24 Dwa i pół miliona mieszkań do wybudowania- rozmowa : Kazimierz Smoliński / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2017, nr 2, s. 22-23
25 Dworzec Warszawa Wschodnia / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 10, s. 60-62
26 Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 52-61 [MNiSW: 9]
27 Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 75-88 [MNiSW: 9]
28 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta / Ostańska Anna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, vol. 11, s. 20-32 [MNiSW: 9]
29 Energetyczny audyt miejski dla Lublina / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 38-45 [MNiSW: 3]
30 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 141-159 [MNiSW: 2]
31 Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego / Siestrzewitowska Marzena // ZARZADZANIE I EDUKACJA - 2014, nr 97, s. 131-163 [MNiSW: 6]
32 Evolution of spaces between buildings in Polish mass housing estates in the eyes of the inhabitants / Ostańska Anna // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-6 [MNiSW: 15]
33 Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]
34 Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]
35 Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń) / Janus Krzysztof // KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA - 2017, nr 3, s. 181-189 [MNiSW: 15]
36 Good space and architecture (also in small localities) / Czarnecki Maciej, Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 67, s. 43-43
37 Historia Centralnego / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 2, s. 32-33
38 Inna codzienność. Funkcjonowanie Wenecji jako miasta bez samochodów / Trammer Hubert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 127-139 [MNiSW: 6]
39 Kalendarium ważniejszych wydarzeń - rok 2015 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2016, nr 18, s. 365-373
40 Kalendarium wydarzeń - rok 2010 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 296-300
41 Kalendarium wydarzeń - rok 2012 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 365-371
42 Kalendarium wydarzeń - rok 2013 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2014, nr 16, s. 375-381
43 Katedry lubelskie / Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 72-79
44 Katolicki Uniwersytet Lubelski / Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 80-81
45 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 25-34 [MNiSW: 2]
46 Klęska Solidarności / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
47 Kominkowy minimalizm / Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 4, vol. 33, s. 8-16
48 Kompozycja architektoniczna w dydaktyce / Pytlarz Elżbieta // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 77-85 [MNiSW: 9]
49 Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji typu „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina / Siestrzewitowska Ewelina, Siestrzewitowska Marzena // ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - 2013, nr 3(17), vol. 5, s. 39-51 [MNiSW: 3]
50 Konieczny's Ark by KWK Promes, Brenna / Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 68, s. 61-61
51 Kościół Sw. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych / Janus Krzysztof // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 83-95 [MNiSW: 9]
52 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych / Nowak Stefan, Ostańska Anna, Halemba Piotr, Franczak Agnieszka // LOGISTYKA - 2012, nr 3 [MNiSW: 4]
53 Light net / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2011, nr 37, s. 53-53
54 Lublin u progu XX wieku - uwarunkowania i kierunki rozwoju urbanistycznego / Przesmycka Natalia // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE - 2015, nr 4, vol. 63, s. 149-167 [MNiSW: 15]
55 Metody kreowania tymczasowych przestrzeni publicznych / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 125-141 [MNiSW: 9]
56 Metody prowadzenia zajęć z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne ze studentami kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej / Siestrzewitowska Marzena // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 86-98 [MNiSW: 9]
57 Miasto pod zamkiem / Przesmycka Natalia // ARCHITEKTURA & BIZNES - 2012, nr 9, s. 18-23
58 Miasto żydowskie w Lublinie jako element jego tożsamości. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2012, nr 25, s. 27-34 [MNiSW: 2]
59 Miejska służba konserwatorska w Lublinie / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 297-316
60 Młodzi do Łodzi 2013- Refleksje porównawcze na temat Trzecich Ogólnopolskich Konfrontacji Młodych Architektów / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 8, s. 94-94
61 Model energetycznego audytu miejskiego jako instrument służący efektywnemu oszczędzaniu energii w mieście / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 10, s. 14-19 [MNiSW: 4]
62 Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 4, s. 182-185 [MNiSW: 3]
63 Obraz miasta / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 2, s. 15-15
64 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 3]
65 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach / Ostańska Anna, Barnat-Hunek Danuta // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2014, nr 37, s. 22-34 [MNiSW: 5]
66 Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 2, s. 361-368 [MNiSW: 2]
67 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 14-21 [MNiSW: 9]
68 Ogrody sensoryczne – przestrzenie kojące oraz lecznicze – projektowanie i dobór roślin / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 2, vol. 13, s. 53-58 [MNiSW: 9]
69 Osiedla wczesnomodernistyczne, reintepretacja tradycji oraz architektura i urbanistyka trzeciej drogi jako różne odpowiedzi na problemy miast na początku XX w. / Trammer Hubert // STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN - 2017, vol. 180, s. 104-122 [MNiSW: 9]
70 Passage trough the Red Sea / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 45, s. 4-6
71 Pawilony narodowe / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 37-37
72 Pick-a-stick at the forest's edge / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 47, s. 4-6
73 Pochwała makiety / Trammer Hubert // AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI - 2015, nr 1, vol. 48, s. 88-91
74 Podręcznik myślenia o mieście / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
75 Pokoje wyciszeń – współczesne tendencje projektowania / Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 42-47 [MNiSW: 9]
76 Polish architecture in transition / Trammer Hubert // MARK - 2013, nr 42, s. 74-81
77 Potrzebna i niebezpieczna / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 4, s. 12-12
78 Powitanie z Afryką / Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 3, vol. 32, s. 8-17
79 Problemy budownictwa wielokopłytowego z lat siedemdziesiątych XX wieku i sposoby ich rozwiazywania na przykładzie działań z Poski i innych Krajów Europejskich / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. XI, s. 16-24 [MNiSW: 9]
80 Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 3, s. 69-75 [MNiSW: 3]
81 Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w obiektach zabytkowych - wybrane przykłady z terenu Lublina i Lubelszczyzny / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 9]
82 Problemy techniczne wybranych elementów budynków / Ostańska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 11, s. 62-63 [MNiSW: 6]
83 Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
84 Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 48-58 [MNiSW: 9]
85 Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 36-41 [MNiSW: 3]
86 Przystępnie o ładzie przestrzennym / debata / Przesmycka Natalia, Balawejder-Kantor Maria // ZAWÓD:ARCHITEKT - 2018, nr 62, s. 82-83
87 Public spaces for the 21st century youth - needs and expectations. [Pt] 1 / Siestrzewitowska Marzena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2013, nr 2-A(7), s. 99-113 [MNiSW: 6]
88 Public spaces for the 21st century youth ‒ composition, architectural form, modern technical solutions. [Pt] 2 / Siestrzewitowska Marzena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2013, nr 2-A(7), s. 115-123 [MNiSW: 6]
89 Pułapki przestrzeni / Przesmycka Natalia // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 80-83
90 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna / Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 24-33 [MNiSW: 9]
91 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management / Ostańska Anna // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, s. 13-19 [MNiSW: 11]
92 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 96-104 [MNiSW: 9]
93 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem / Ostańska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 80-84 [MNiSW: 6]
94 Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2011, nr 21, s. 59-67 [MNiSW: 2]
95 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 65-80 [MNiSW: 9]
96 Social investigations as a measuring instrument of construction industry in the areas of Polish districts with prefabricated buildings / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 113-126 [MNiSW: 6]
97 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]
98 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]
99 Sposób postrzegania sacrum w architekturze współczesnej / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]
100 Środowisko czlowieka i jego percepcja - ksztaltowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]
101 Świat wokół kominków. Cz. 2 / Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 2, vol. 31, s. 6-14
102 Systemy certyfikacji budownictwa zróżnicowanego - BREEAM i CSH / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2011, nr 7, s. 108-116 [MNiSW: 2]
103 Teaching of freehand drawing in the context of cultural differences / Przesmycka Natalia // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2015, nr 4-A, vol. 112, s. 159-168 [MNiSW: 13]
104 Thermal imaging for detection of defects in envelopes of buildings in use: qualitative and quantitative analysis of building energy performance / Ostańska Anna // PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - 2018, s. 1-8 [MNiSW: 15]
105 Tradition and locality / Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 67, s. 41-41
106 Train station, Čeladná / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 44, s. 31-31
107 Uczmy się od Chile / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
108 Urbaniści oczekują / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA & BIZNES - 2012, nr 11, s. 29-29
109 Wernakularna architektura Islandii / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 257-268 [MNiSW: 6]
110 Weterynaria.Wyburzyć czy zostawć? / Trammer Hubert // GAZETA WYBORCZA - 2011, nr 8.11.2011, s. 8-8
111 Wielka płyta – światowy problem / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2014, nr 2, vol. X, s. 15-26 [MNiSW: 3]
112 Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku / Ostańska Anna // ARCHITECTUS - 2017, nr 1, vol. 49, s. 81-96 [MNiSW: 9]
113 Wojsławice - budowanie nowej tożsamości małego miasta / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2014, nr 30, s. 121-128 [MNiSW: 3]
114 Współczesne kreacje architektoniczne w obszarach chronionych - refleksje na temat podstaw i postaw / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 216-223
115 Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów / Przesmycka Natalia, Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 14-20 [MNiSW: 9]
116 Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie / Halicka Anna, Ostańska Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 465-468 [MNiSW: 4]
117 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego / Siestrzewitowska Marzena // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 49-58 [MNiSW: 9]
118 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie / Janus Krzysztof // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 84-97 [MNiSW: 9]
119 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej / Landecka Halina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 7-16 [MNiSW: 6]
120 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2014, nr 16, s. 280-289
121 Zieleń po berlińsku / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2016, nr 8, s. 14-15
122 Żoliborz artystyczny / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2017, nr 5, s. 52-58
123 Życie w Architekturze- opinie po konkursie / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 2, s. 65-65

Monografie (13)

1 The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław / Przesmycka Natalia[Red:] Przesmycka Natalia.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, 146 s.
2 Competition Culture in Europe 2013-2016 / Kristo Saimir, Isopp Anne, Turkušić Jurić Elša, Vasileva Aneta, Okamura Osamu, Nurmi Tarja, Heilmeyer Florian, Phokaides Petros, Magliozzi Zaira, Scanlon Emmett, Limani Vjollca, Zibarte Ieva, Leitanaite Ruta, Jansen Cilly, van ‘t Klooster Indira, Skajaa Joakim, Trammer Hubert, Menteth Walter[Red:] de Jager Margot, Jansen Cilly, van ‘t Klooster Indira, Talman Bram .- Architectuur Lokaal, Amsterdam, 2017, 170 s.
3 Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych / Taczanowska Teresa, Ostańska Anna.- Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM, 2012, 184 s.
4 Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowy / Kwiatkowski Bartłomiej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 302 s. [MNiSW: 20]
5 Konie w akwareli i rysunku / Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 40 s.
6 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.
7 Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815- 1939 / Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 273 s. [MNiSW: 20]
8 Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny : Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik / Siestrzewitowska Marzena.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 511 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
9 Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS / Ostańska Anna.- Lublin: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2018, 169 s.- (Studia z Zakresu Inżynierii; nr 100)
10 Przemysł Lublina. Cz.1 / Janus Krzysztof, Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 130 s.
11 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej : modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji : od Cyrkulad do Bastyd / Pawłowski Krzysztof.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2016, 394 s.
12 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 2, Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki Oświecenia / Pawłowski Krzysztof.- Kraków: Krzysztof Kazimierz Pawłowski and Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2017, 434 s.
13 Wielka płyta : analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej : termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze / Ostańska Anna.- Warszawa: PWN, 2016, 221 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Odwodnienie do balkonu / Ostańska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 38-39 [MNiSW: 2]

Referaty (35)

1 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie / Przesmycka Natalia // W: Roślinność Pasów Przydrożnych Lublina – Potencjał i Zagrożenia, 7.04.2017, Lublin : program konferencji - 2017
2 Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych / Kwiatkowski Bartłomiej // W: Konferencja "Projektowanie Uniwersalne Uwzględniające Potrzeby Osób z Różnymi Niepełnosprawnościami", 7.11.2013, Lublin:[program konferencji] - 2013
3 Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem / Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 21-21
4 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów, 12-14 października 2017 : materiały konferencyjne - 2017, s. 27-27
5 Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby / Przesmycka Natalia // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 243-243
6 Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście wspolczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 65-65
7 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
8 Housing of prime social need - Polish traditions of socially engaged architecture / Przesmycka Natalia // W: 10th International Conference : Architectural Research Addressing Societal Challenges : Proceedings of the (EAAE ARC 2016), 15-16 June 2016, Lisbon, Portugal - 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
9 Inicjatywa Lokalna w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, w kontekście współpracy uczelnie wyższe - samorząd lokalny na przykładzie Lublina / Przesmycka Natalia // W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: Uczelnia – Samorząd – Biznes”, 20-21 października 2017, Nowy Sącz : książka abstraktów - 2017, s. 32-32
10 Inkluzywna przestrzeń sąsiedzka - różnorodność mieszkańców i ich potrzeb inspiracją dla projektanta / Kielin Katarzyna // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 164-164
11 Integracja osób niepełnosprawnych, znaczenie sztuki w życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Niepełnosprawni i sztuka , Muzeum Miasta Łodzi , 26-27.10.2017 , Łódź [program konferencji] - 2017
12 Miasto przyjazne mieszkancom. Architektura i urbanistyka potrzeb osób starszych / Dmitruk Michał // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 116-116
13 Modernizacja przestrzeni publicznych w problematycznych dzielnicach mieszkaniowych na przykładzie wybranych projektów i realizacji osiedli dzielnic Tatary i Bronowice w Lublinie / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 30-31
14 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016
15 Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 10-11
16 Ogrody terapeutyczne, sensoryczny ogród z roślinami leczniczymi / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna, Kwiatkowski Bartłomiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 91-92
17 Personalization of architectural designing for people witch autism soectrum disorders / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 4th International Coference and Workshop. Plant - the Source of Research Material : Book of Abstracts, Lublin, 20-23.09.2015 - 2015, s. 59-59
18 A plant - the source inspiration in architectural works / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: 3rd International Conference and Workshop ‘Plant – the source of research material’ 16th – 18th October 2013, Lublin: [book of abstrcts] - 2013, s. 130-130
19 Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Krzesimowie gm. Mełgiew na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kontekście historycznych założeń ogrodowych adaptowanych na podobną funkcję / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 28-30
20 Projektowanie architektoniczne placów zabaw w kontekście integracyjnej terapii sensorycznej / Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 202-202
21 Propozycja uwolnienia osób niepełnosprawnych z budynku wielorodzinnego na przykładzie niskiego budynku prefabrykowanego / Ostańska Anna // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 223-223
22 Przyjazne oraz nieprzyjazne środowisko mieszkalne człowieka - bariery antropogeniczne / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 176-176
23 Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina / Kocki Wojciech // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
24 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie / Dmitruk Michał // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
25 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
26 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 110-110
27 Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX wieku / Przesmycka Natalia // W: Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina, 10-11 października 2017, Lublin, Trybunał Koronny : konferencja - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
28 Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej mysli urbanistycznej / Przesmycka Natalia // W: Konferencja Naukowa Lublin w Kulturze – Kultura w Lublinie Dziedzictwo Kulturowe Miasta od Średniowiecza do Współczesnosci, 25-26 maja, 2017, Muzeum Lubelskie - 2017
29 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 64-64
30 Spersonalizowane projektowanie architektoniczne dla pacjentów ze spektrum autyzmu / Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce, 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015
31 Temporary public spaces - functional innovations / Przesmycka Natalia // W: ICEUBI2015 - International Conference on Engineering 2015, 2-4 December 2015 - At University of Beira Interior – Covilhã, Portugal - 2015, s. [brak stron]-[brak stron]
32 Tendencje projektowania architektonicznego obiektów sportowych i rekreacji okresu międzywojennego w Europie / Kocki Wojciech // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA - BADANIA - ROZWÓJ, Warszawa, 4 listopada 2017 : książka abstraktów - 2017, s. 74-74
33 The therapeutic role of plants in hospital garden design - tradition and modernity / Przesmycka Natalia // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
34 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników / Feldo Marcin, Klepka Tomasz, Kęsik Jan, Pedowski Tomasz, Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 63-64
35 Wykorzystanie parametrycznych metod projektowych w architekturze oraz urbanistyce miast / Kocki Wojciech // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 27-27

Rozdzialy(46)

1 "Watering Up" public places of the city - aesthetics, integrational and soothing character of water / Kielin Katarzyna // W: Architecture in the forming of cities' culture; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, s. 139-150
2 Architecture of Warsaws cross-city line stations / Trammer Hubert // W: AR/PS: the architecture of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 28-43
3 Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej / Trammer Hubert // W: Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 28-43
4 Architektura obiektów muzyki w kreowaniu nowej tożsamości wybranych miast Europy Północnej / Przesmycka Natalia // W: Dźwięki architektury; [Red:] Kłopotowska Agnieszka - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 130-145
5 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego / Ostańska Anna // W: Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju; [Red:] Komar Beata, Biedrońska Joanna, Szewczenko Anna - Gliwice: Wydzał Architektury Politechniki Śląskiej, 2015, s. 227-237
6 Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina / Landecka Halina // W: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas; [Red:] Markowski Tadeusz, Stawasz Danuta - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014, s. 200-213 .- (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju , ISSN 0079-3493 ; nr 253)
7 Concept of housing estate energy retrofit: ready for zero energy neighbourhoods? / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Adaptive and Interactive Buildings and Districts : 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : conference proceedings ; [Red:] Holopainen Riikka , Raasakka Ville - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd Finnish Association of Civil Engineers RIL, 2017, s. 80-87
8 Contemporary trends in the design of hospital wards in the context of ergonomic issues / Przesmycka Natalia // W: Ergonomics for people with disabilities : Design for accessibility; [Red:] Polak-Sopińska Aleksandra, Królikowski Jan - Warszawa: Politechnika Łódzka, 2018, s. 85-100
9 Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problem / Przesmycka Natalia // W: Culture of the city; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 147-166
10 Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie? Czym może być? Czym będzie? / Trammer Hubert // W: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku; [Red:] Świątkowska Bogna - Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2011, s. 283-283
11 Czym jest Europan? / Trammer Hubert // W: Europan com.pl; [Red:] Zdancewicz Małgorzata - Warszawa: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, 2012, s. 10-17
12 Dormitories - places for living and learning / Dmitruk Michał // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 33-44
13 Droga i cel / Trammer Hubert // W: Przestrzeń ukryta; Słubice-Frankfurt n/O: Gmina Słubice, 2012, s. 19-20
14 Dubienka - the past and future of wooden housing development / Przesmycka Natalia // W: Architecture confrontation with the past; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2014, s. 171-187
15 Dziedzictwo kulturowe - czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? / Landecka Halina // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 219-229
16 Ergonomia nowoczesnych wnętrz mieszkalnych a potrzeby osób niepełnosprawnych. Stan obecny budynków i wskazania projektowe. Układ funkcjonalny, wykończenie, wyposażenie / Dmitruk Michał // W: Ergonomia niepełnosprawnym : interakcjyjne projektowanie ergonomiczne stanowis pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu; [Red:] Polak-Sopińska Aleksandra, Lewandowski Jerzy, Wróbel-Lachowska Magdalena - Łódź: Wydawnitwo Politechniki Łódzkiej, 2017, s. 73-83
17 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
18 Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta - wybrane problemy ochrony / Landecka Halina // W: Ziemia człowiek sztuka; [Red:] Mazurczak Urszula - Lublin: Wydawictwo KUL, 2015, s. 531-551
19 Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku dawnej słodowni / Fronczyk Janusz, Kwiatkowski Bartłomiej, Przesmycka Natalia // W: Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie : 2nd Chance – Integrated Action Plan; [Red:] Mącik Hubert, Czerlunczakiewicz Katarzyna, Trzewik Michał - Lublin: Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, 2018, s. 57-66
20 Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka / Trammer Hubert // W: Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 293-319
21 Kultura pola / Trammer Hubert // W: Chwała miasta; [Red:] Świątkowska Bogna - Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2012, s. 369-370
22 Miejsca nieistniejące w kulturze miasta Lublina / Przesmycka Natalia // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 357-369
23 Modern public spaces in the villages of Łęczna country / Przesmycka Natalia, Sosnowska Małgorzata // W: Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich; [Red:] Włodarczyk Anna Marta - Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014, s. 77-86
24 Możliwości poprawy funkcjonowania budynków wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych / Ostańska Anna // W: Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy; [Red:] Sobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam - Bydgoszcz: Wdawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016, s. 249-265
25 Nowe skwery w starym osiedlu / Przesmycka Elżbieta, Przesmycka Natalia // W: Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku; [Red:] Szulczewska Barbara, Giedych Renata - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 129-139
26 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / Dmitruk Michał, Kwiatkowski Bartłomiej // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 335-345
27 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 41-54
28 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego S.S. Wizytek w Lublinie - od XIX do XXI wieku / Landecka Halina // W: Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 149-156
29 Od rekomendacji warszawskiej do programu Pro-Revita / Pawłowski Krzysztof // W: Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe : materiały pokonferencyjne ; [Red:] Rottermund Andrzej - Warszawa: Polski Kmitet do Spraw UNESCO, 2014, s. 31-47
30 Osiedle Za Żelazną Bramą / Trammer Hubert // W: Europan.com.pl; Bydgoszcz: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, 2014, s. 10-17
31 Polska architektura drewniana. Wybrane zagadnienia / Przesmycka Natalia // W: Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu; Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2015, s. 56-75
32 Przykłady istniejących rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w przestrzeniach publicznych Zamościa. Oceny i oczekiwania / Kielin Katarzyna // W: Ergonomia niepełnosprawnym : interakcjyjne projektowanie ergonomiczne stanowis pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu; [Red:] Polak-Sopińska Aleksandra, Lewandowski Jerzy, Wróbel-Lachowska Magdalena - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, s. 97-111 .- (Monografie - Politechnika Łódzka )
33 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 972-981
34 Słuchanie miasta. Dźwięk jako element tożsamości przestrzennej / Siestrzewitowska Marzena // W: Dźwięki architektury; [Red:] Kłopotowska Agnieszka - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 119-129
35 Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 1060-1067
36 Timeline of professional career and creative practice of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak / Trammer Hubert // W: AR/PS: the architecture of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 293-319
37 Tools for strategic planning improving energy performance : City Energy Audit and residential housing stock / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Adaptive and Interactive Buildings and Districts : 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : conference proceedings ; [Red:] Holopainen Riikka , Raasakka Ville - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd Finnish Association of Civil Engineers RIL, 2017, s. 71-79
38 Universities in urban structure of Lublin / Przesmycka Natalia // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 81-102
39 University campuses in Poland 1955-1989 / Kwiatkowski Bartłomiej // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 21-32
40 University districts in the context of creating urban public spaces / Przesmycka Natalia // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 6-20
41 Wiara a forma - wpływ religii na architekturę / Dmitruk Michał // W: Człowiek Religia Wychowanie; [Red:] Dudek Mieczysław, Murat Mirosław, Slodicka Andrej - Krasnystaw: Polianna, 2012, s. 83-98
42 Wiele sposobów na dobrą architekturę / Trammer Hubert // W: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha. Honorowa nagroda SARP 2015: [katalog]; Warszawa: Pracwnia Olala, Warszawa, 2015, s. 1-2
43 Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskich / Dmitruk Michał // W: Krest'anstvo, judaismus a islam v stredovekej Europe; [Red:] Slodicka Andrej - Presov, Słowacja: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta, 2012, s. 70-88
44 Współczesne europejskie tendencje architektoniczne a możliwości techniczne nasadzeń drzew przyulicznych / Przesmycka Natalia // W: Roślinność pasów przydrożnych Lublina : potencjał i zagrożenia; [Red:] Trzaskowska Ewa - Lublin: Urząd Miasta Lublin, 2017, s. 135-146
45 Współczesne przestrzenie publiczne wsi powiatu łęczyńskiego / Przesmycka Natalia, Sosnowska Małgorzata // W: Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich; [Red:] Włodarczyk Anna Marta - Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014, s. 87-96
46 Zieleń w kulturze miast / Przesmycka Natalia // W: O terenach zieleni we współczesnym mieście; [Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota - Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, s. 7-21 .- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)