Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Architektury,Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 14
Łączna liczba publikacji: 196
w tym we współpracy z zagranicą: 1

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(114)

1 Algorithm of revitalization programme design for housing estates / Ostańska Anna // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 3, vol. 18, s. 107-114 [MNiSW: 9]
2 An ambiguous Polish reality / Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 67, s. 40-40
3 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 42-47 [MNiSW: 5]
4 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 2, s. 17-22 [MNiSW: 3]
5 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 89-95 [MNiSW: 3]
6 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 3]
7 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 33-45 [MNiSW: 9]
8 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 26-31 [MNiSW: 3]
9 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 249-258
10 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
11 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 3, s. 113-115 [MNiSW: 4]
12 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 12, s. 24-29 [MNiSW: 4]
13 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2016
14 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX / Trammer Hubert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 87-111 [MNiSW: 2]
15 Budynki wykonane W systemie OWT - 67 W układzie urbanistycznym osiedla „Maki” W Lublinie / Janusz Renata, Janus Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 299-307 [MNiSW: 3]
16 Cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie-problematyka ochrony zabytków / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 73-78 [MNiSW: 9]
17 Concept follows context, Lublin / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 48, s. 33-34
18 Cztery obiekty reprezentujące dwa kierunki spojrzenie na architekturę polską XXI wieku / Trammer Hubert // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 105-115 [MNiSW: 9]
19 Department store, Warsaw / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 44, s. 27-28
20 Dlaczego Świdnik / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 2, s. 72-73
21 Dom regionalny w Czorsztynie / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 12, s. 70-75
22 Dowiedzieć się i zrozumieć / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
23 Dworzec Warszawa Wschodnia / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 10, s. 60-62
24 Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 52-61 [MNiSW: 9]
25 Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 3, vol. 11, s. 75-88 [MNiSW: 9]
26 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta / Ostańska Anna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, vol. 11, s. 20-32 [MNiSW: 9]
27 Energetyczny audyt miejski dla Lublina / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 38-45 [MNiSW: 3]
28 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 141-159 [MNiSW: 2]
29 Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego / Siestrzewitowska Marzena // ZARZADZANIE I EDUKACJA - 2014, nr 97, s. 131-163 [MNiSW: 6]
30 Evolution of spaces between buildings in Polish mass housing estates in the eyes of the inhabitants / Ostańska Anna // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2017, vol. 245, s. 1-6
31 Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]
32 Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]
33 Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń) / Janus Krzysztof // KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA - 2017, nr 3, s. 181-189 [MNiSW: 15]
34 Good space and architecture (also in small localities) / Czarnecki Maciej, Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 67, s. 43-43
35 Historia Centralnego / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 2, s. 32-33
36 Kalendarium ważniejszych wydarzeń - rok 2015 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2016, nr 18, s. 365-373
37 Kalendarium wydarzeń - rok 2010 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 296-300
38 Kalendarium wydarzeń - rok 2012 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 365-371
39 Kalendarium wydarzeń - rok 2013 / Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława, Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2014, nr 16, s. 375-381
40 Katedry lubelskie / Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 72-79
41 Katolicki Uniwersytet Lubelski / Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 80-81
42 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 25-34 [MNiSW: 2]
43 Klęska Solidarności / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
44 Kominkowy minimalizm / Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 4, vol. 33, s. 8-16
45 Kompozycja architektoniczna w dydaktyce / Pytlarz Elżbieta // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 77-85 [MNiSW: 9]
46 Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji typu „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina / Siestrzewitowska Ewelina, Siestrzewitowska Marzena // ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - 2013, nr 3(17), vol. 5, s. 39-51 [MNiSW: 3]
47 Konieczny's Ark by KWK Promes, Brenna / Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 68, s. 61-61
48 Kościół Sw. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych / Janus Krzysztof // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 83-95 [MNiSW: 9]
49 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych / Nowak Stefan, Ostańska Anna, Halemba Piotr, Franczak Agnieszka // LOGISTYKA - 2012, nr 3 [MNiSW: 4]
50 Light net / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2011, nr 37
51 Lublin u progu XX wieku - uwarunkowania i kierunki rozwoju urbanistycznego / Przesmycka Natalia // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE - 2015, nr 4, vol. 63, s. 149-167 [MNiSW: 15]
52 Metody kreowania tymczasowych przestrzeni publicznych / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 125-141 [MNiSW: 9]
53 Metody prowadzenia zajęć z przedmiotu Projektowanie Urbanistyczne ze studentami kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej / Siestrzewitowska Marzena // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 86-98 [MNiSW: 9]
54 Miasto pod zamkiem / Przesmycka Natalia // ARCHITEKTURA & BIZNES - 2012, nr 9, s. 18-23
55 Miasto żydowskie w Lublinie jako element jego tożsamości. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2012, nr 25, s. 27-34 [MNiSW: 2]
56 Miejska służba konserwatorska w Lublinie / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 297-316
57 Młodzi do Łodzi 2013- Refleksje porównawcze na temat Trzecich Ogólnopolskich Konfrontacji Młodych Architektów / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 8, s. 94-94
58 Model energetycznego audytu miejskiego jako instrument służący efektywnemu oszczędzaniu energii w mieście / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 10, s. 14-19 [MNiSW: 4]
59 Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 4, s. 182-185 [MNiSW: 3]
60 Obraz miasta / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 2
61 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 3]
62 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach / Ostańska Anna, Barnat-Hunek Danuta // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2014, nr 37, s. 22-34 [MNiSW: 5]
63 Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 2, s. 361-368 [MNiSW: 2]
64 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 14-21 [MNiSW: 9]
65 Passage trough the Red Sea / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 45, s. 4-6
66 Pawilony narodowe / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 37-37
67 Pick-a-stick at the forest's edge / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 47, s. 4-6
68 Pochwała makiety / Trammer Hubert // AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI - 2015, nr 1, vol. 48, s. 88-91
69 Podręcznik myślenia o mieście / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
70 Pokoje wyciszeń – współczesne tendencje projektowania / Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 42-47 [MNiSW: 9]
71 Polish architecture in transition / Trammer Hubert // MARK - 2013, nr 42, s. 74-81
72 Potrzebna i niebezpieczna / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 4, s. 12-12
73 Powitanie z Afryką / Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 3, vol. 32, s. 8-17
74 Problemy budownictwa wielokopłytowego z lat siedemdziesiątych XX wieku i sposoby ich rozwiazywania na przykładzie działań z Poski i innych Krajów Europejskich / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. XI, s. 16-24 [MNiSW: 9]
75 Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 3, s. 69-75 [MNiSW: 3]
76 Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w obiektach zabytkowych - wybrane przykłady z terenu Lublina i Lubelszczyzny / Landecka Halina // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 9]
77 Problemy techniczne wybranych elementów budynków / Ostańska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 11, s. 62-63 [MNiSW: 6]
78 Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
79 Propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym na podstawie oceny dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 48-58 [MNiSW: 9]
80 Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 36-41 [MNiSW: 3]
81 Public spaces for the 21st century youth - needs and expectations. [Pt] 1 / Siestrzewitowska Marzena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2013, nr 2-A(7), s. 99-113 [MNiSW: 6]
82 Public spaces for the 21st century youth ‒ composition, architectural form, modern technical solutions. [Pt] 2 / Siestrzewitowska Marzena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2013, nr 2-A(7), s. 115-123 [MNiSW: 6]
83 Pułapki przestrzeni / Przesmycka Natalia // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 80-83
84 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna / Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 24-33 [MNiSW: 9]
85 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management / Ostańska Anna // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, s. 13-19 [MNiSW: 11]
86 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 2, vol. 12, s. 96-104 [MNiSW: 9]
87 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem / Ostańska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 80-84 [MNiSW: 6]
88 Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2011, nr 21, s. 59-67 [MNiSW: 2]
89 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 65-80 [MNiSW: 9]
90 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]
91 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]
92 Sposób postrzegania sacrum w architekturze współczesnej / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 7-14 [MNiSW: 9]
93 Środowisko czlowieka i jego percepcja - ksztaltowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]
94 Świat wokół kominków cz. II / Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 2, vol. 31, s. 6-14
95 Systemy certyfikacji budownictwa zróżnicowanego - BREEAM i CSH / Przesmycka Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2011, nr 7, s. 108-116 [MNiSW: 2]
96 Teaching of freehand drawing in the context of cultural differences / Przesmycka Natalia // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2015, nr 4-A, vol. 112, s. 159-168 [MNiSW: 13]
97 Tradition and locality / Trammer Hubert, Certowicz Jakub // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2016, nr 67, s. 41-41
98 Train station, Čeladná / Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 44
99 Uczmy się od Chile / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2014, nr 9, vol. 240, s. 18-18
100 Urbaniści oczekują / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA & BIZNES - 2012, nr 11
101 Wernakularna architektura Islandii / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 257-268 [MNiSW: 6]
102 Weterynaria.Wyburzyć czy zostawć? / Trammer Hubert // GAZETA WYBORCZA - 2011, nr 8.11.2011, s. 8-8
103 Wielka płyta – światowy problem / Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2014, nr 2, vol. X, s. 15-26 [MNiSW: 3]
104 Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku / Ostańska Anna // ARCHITECTUS - 2017, nr 1, vol. 49, s. 81-96 [MNiSW: 9]
105 Wojsławice - budowanie nowej tożsamości małego miasta / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2014, nr 30, s. 121-128 [MNiSW: 3]
106 Współczesne kreacje architektoniczne w obszarach chronionych - refleksje na temat podstaw i postaw / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2013, nr 15, s. 216-223
107 Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów / Przesmycka Natalia, Dmitruk Michał // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 14-20 [MNiSW: 9]
108 Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie / Halicka Anna, Ostańska Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 465-468 [MNiSW: 4]
109 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego / Siestrzewitowska Marzena // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 49-58 [MNiSW: 9]
110 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie / Janus Krzysztof // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 84-97 [MNiSW: 9]
111 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej / Landecka Halina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 7-16 [MNiSW: 6]
112 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2014, nr 16, s. 280-289
113 Zieleń po berlińsku / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2016, nr 8, s. 14-15
114 Życie w Architekturze- opinie po konkursie / Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2013, nr 2, s. 65-65

Monografie (10)

1 The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław / Przesmycka Natalia[Red:] Przesmycka Natalia.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, 146 s.
2 Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych / Taczanowska Teresa, Ostańska Anna.- Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM, 2012, 184 s.
3 Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowy / Kwiatkowski Bartłomiej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 302 s. [MNiSW: 20]
4 Konie w akwareli i rysunku / Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 40 s.
5 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.
6 Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815- 1939 / Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 273 s. [MNiSW: 20]
7 Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny : Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik / Siestrzewitowska Marzena.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 511 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
8 Przemysł Lublina. Cz.1 / Janus Krzysztof, Przesmycka Natalia.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 130 s.
9 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej : modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji : od Cyrkulad do Bastyd / Pawłowski Krzysztof.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, 2016, 394 s.
10 Wielka płyta : analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej : termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze / Ostańska Anna.- Warszawa: PWN, 2016, 221 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Odwodnienie do balkonu / Ostańska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 38-39 [MNiSW: 2]

Referaty (32)

1 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie / Przesmycka Natalia // W: Roślinność Pasów Przydrożnych Lublina – Potencjał i Zagrożenia, 7.04.2017, Lublin : program konferencji - 2017
2 Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych / Kwiatkowski Bartłomiej // W: Konferencja "Projektowanie Uniwersalne Uwzględniające Potrzeby Osób z Różnymi Niepełnosprawnościami", 7.11.2013, Lublin:[program konferencji] - 2013
3 Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem / Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 21-21
4 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów, 12-14 października 2017 : materiały konferencyjne - 2017, s. 27-27
5 Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby / Przesmycka Natalia // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 243-243
6 Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście wspolczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design: Program i Streszczenia, 11-13 grudnia 2014, Lublin - 2014, s. 65-65
7 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
8 Housing of prime social need - Polish traditions of socially engaged architecture / Przesmycka Natalia // W: 10th International Conference : Architectural Research Addressing Societal Challenges : Proceedings of the (EAAE ARC 2016), 15-16 June 2016, Lisbon, Portugal - 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
9 Inicjatywa Lokalna w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, w kontekście współpracy uczelnie wyższe - samorząd lokalny na przykładzie Lublina / Przesmycka Natalia // W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: Uczelnia – Samorząd – Biznes”, 20-21 października 2017, Nowy Sącz : książka abstraktów - 2017, s. 32-32
10 Inkluzywna przestrzeń sąsiedzka - różnorodność mieszkańców i ich potrzeb inspiracją dla projektanta / Kielin Katarzyna // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 164-164
11 Miasto przyjazne mieszkancom. Architektura i urbanistyka potrzeb osób starszych / Dmitruk Michał // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 116-116
12 Modernizacja przestrzeni publicznych w problematycznych dzielnicach mieszkaniowych na przykładzie wybranych projektów i realizacji osiedli dzielnic Tatary i Bronowice w Lublinie / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 30-31
13 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016
14 Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 10-11
15 Personalization of architectural designing for people witch autism soectrum disorders / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 4th International Coference and Workshop. Plant - the Source of Research Material : Book of Abstracts, Lublin, 20-23.09.2015 - 2015, s. 59-59
16 A plant - the source inspiration in architectural works / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: 3rd International Conference and Workshop ‘Plant – the source of research material’ 16th – 18th October 2013, Lublin: [book of abstrcts] - 2013, s. 130-130
17 Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Krzesimowie gm. Mełgiew na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kontekście historycznych założeń ogrodowych adaptowanych na podobną funkcję / Boguszewska Kamila, Przesmycka Natalia // W: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts - 2017, s. 28-30
18 Projektowanie architektoniczne placów zabaw w kontekście integracyjnej terapii sensorycznej / Kwiatkowski Bartłomiej // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 202-202
19 Propozycja uwolnienia osób niepełnosprawnych z budynku wielorodzinnego na przykładzie niskiego budynku prefabrykowanego / Ostańska Anna // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 223-223
20 Przyjazne oraz nieprzyjazne środowisko mieszkalne człowieka - bariery antropogeniczne / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 176-176
21 Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina / Kocki Wojciech // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
22 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie / Dmitruk Michał // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
23 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny / Kwiatkowski Bartłomiej // W: 2016 PROREWITA „Rewitalizacja Miast – W Kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania”: [ program konferencji ] - 2016
24 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata / Dąbrowski Mariusz, Chęć-Małyszek Agnieszka // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016, s. 110-110
25 Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX wieku / Przesmycka Natalia // W: Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina, 10-11 października 2017, Lublin, Trybunał Koronny : konferencja - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
26 Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej mysli urbanistycznej / Przesmycka Natalia // W: Konferencja Naukowa Lublin w Kulturze – Kultura w Lublinie Dziedzictwo Kulturowe Miasta od Średniowiecza do Współczesnosci, 25-26 maja, 2017, Muzeum Lubelskie - 2017
27 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // W: I Ogólnopolska Konferencja "Synergia w architekturze", 10-11.03.2016, Lublin:[książka streszczeń] - 2016, s. 64-64
28 Spersonalizowane projektowanie architektoniczne dla pacjentów ze spektrum autyzmu / Kwiatkowski Bartłomiej // W: II Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce, 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015
29 Temporary public spaces - functional innovations / Przesmycka Natalia // W: ICEUBI2015 - International Conference on Engineering 2015, 2-4 December 2015 - At University of Beira Interior – Covilhã, Portugal - 2015, s. [brak stron]-[brak stron]
30 Tendencje projektowania architektonicznego obiektów sportowych i rekreacji okresu międzywojennego w Europie / Kocki Wojciech // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA - BADANIA - ROZWÓJ, Warszawa, 4 listopada 2017 : książka abstraktów - 2017, s. 74-74
31 The therapeutic role of plants in hospital garden design - tradition and modernity / Przesmycka Natalia // W: 5th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material, 21-24 czerwca 2017, Lublin, Poland : [book of abstracts] - 2017
32 Wykorzystanie parametrycznych metod projektowych w architekturze oraz urbanistyce miast / Kocki Wojciech // W: IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty”: materiały konferencyjne, Wrocław, 18-19 listopada 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 27-27

Rozdzialy(39)

1 "Watering Up" public places of the city - aesthetics, integrational and soothing character of water / Kielin Katarzyna // W: Architecture in the forming of cities' culture; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016, s. 139-150
2 Architecture of Warsaws cross-city line stations / Trammer Hubert // W: AR/PS: the architecture of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 28-43
3 Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej / Trammer Hubert // W: Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 28-43
4 Architektura obiektów muzyki w kreowaniu nowej tożsamości wybranych miast Europy Północnej / Przesmycka Natalia // W: Dźwięki architektury; [Red:] Kłopotowska Agnieszka - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 130-145
5 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego / Ostańska Anna // W: Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju; [Red:] Komar Beata, Biedrońska Joanna, Szewczenko Anna - Gliwice: Wydzał Architektury Politechniki Śląskiej, 2015, s. 227-237
6 Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina / Landecka Halina // W: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas; [Red:] Markowski Tadeusz, Stawasz Danuta - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014, s. 200-213 .- (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju , ISSN 0079-3493 ; nr 253)
7 Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problem / Przesmycka Natalia // W: Culture of the city; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 147-166
8 Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie? Czym może być? Czym będzie? / Trammer Hubert // W: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku; [Red:] Świątkowska Bogna - Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2011, s. 283-283
9 Czym jest Europan? / Trammer Hubert // W: Europan com.pl; [Red:] Zdancewicz Małgorzata - Warszawa: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, 2012, s. 10-17
10 Dormitories - places for living and learning / Dmitruk Michał // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 33-44
11 Droga i cel / Trammer Hubert // W: Przestrzeń ukryta; Słubice-Frankfurt n/O: Gmina Słubice, 2012, s. 19-20
12 Dubienka - the past and future of wooden housing development / Przesmycka Natalia // W: Architecture confrontation with the past; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2014, s. 171-187
13 Dziedzictwo kulturowe - czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? / Landecka Halina // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 219-229
14 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
15 Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta - wybrane problemy ochrony / Landecka Halina // W: Ziemia człowiek sztuka; [Red:] Mazurczak Urszula - Lublin: Wydawictwo KUL, 2015, s. 531-551
16 Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka / Trammer Hubert // W: Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 293-319
17 Kultura pola / Trammer Hubert // W: Chwała miasta; [Red:] Świątkowska Bogna - Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2012, s. 369-370
18 Miejsca nieistniejące w kulturze miasta Lublina / Przesmycka Natalia // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 357-369
19 Modern public spaces in the villages of Łęczna country / Przesmycka Natalia, Sosnowska Małgorzata // W: Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich; [Red:] Włodarczyk Anna Marta - Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014, s. 77-86
20 Możliwości poprawy funkcjonowania budynków wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych / Ostańska Anna // W: Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy; [Red:] Sobczak-Piąstka Justyna, Podhorecki Adam - Bydgoszcz: Wdawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2016, s. 249-265
21 Nowe skwery w starym osiedlu / Przesmycka Elżbieta, Przesmycka Natalia // W: Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku; [Red:] Szulczewska Barbara, Giedych Renata - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 129-139
22 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast / Dmitruk Michał, Kwiatkowski Bartłomiej // W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia ; [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska Elżbieta - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 335-345
23 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 41-54
24 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego S.S. Wizytek w Lublinie - od XIX do XXI wieku / Landecka Halina // W: Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 149-156
25 Od rekomendacji warszawskiej do programu Pro-Revita / Pawłowski Krzysztof // W: Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe : materiały pokonferencyjne ; [Red:] Rottermund Andrzej - Warszawa: Polski Kmitet do Spraw UNESCO, 2014, s. 31-47
26 Osiedle Za Żelazną Bramą / Trammer Hubert // W: Europan.com.pl; Bydgoszcz: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, 2014, s. 10-17
27 Polska architektura drewniana. Wybrane zagadnienia / Przesmycka Natalia // W: Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość. Podsumowanie projektu; Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2015, s. 56-75
28 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 972-981
29 Słuchanie miasta. Dźwięk jako element tożsamości przestrzennej / Siestrzewitowska Marzena // W: Dźwięki architektury; [Red:] Kłopotowska Agnieszka - Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 119-129
30 Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 1060-1067
31 Timeline of professional career and creative practice of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak / Trammer Hubert // W: AR/PS: the architecture of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak; [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 293-319
32 Universities in urban structure of Lublin / Przesmycka Natalia // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 81-102
33 University campuses in Poland 1955-1989 / Kwiatkowski Bartłomiej // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 21-32
34 University districts in the context of creating urban public spaces / Przesmycka Natalia // W: The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław; [Red:] Przesmycka Natalia - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2014, s. 6-20
35 Wiara a forma - wpływ religii na architekturę / Dmitruk Michał // W: Człowiek Religia Wychowanie; [Red:] Dudek Mieczysław, Murat Mirosław, Slodicka Andrej - Krasnystaw: Polianna, 2012, s. 83-98
36 Wiele sposobów na dobrą architekturę / Trammer Hubert // W: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha. Honorowa nagroda SARP 2015: [katalog]; Warszawa: Pracwnia Olala, Warszawa, 2015, s. 1-2
37 Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskich / Dmitruk Michał // W: Krest'anstvo, judaismus a islam v stredovekej Europe; [Red:] Slodicka Andrej - Presov, Słowacja: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta, 2012, s. 70-88
38 Współczesne przestrzenie publiczne wsi powiatu łęczyńskiego / Przesmycka Natalia, Sosnowska Małgorzata // W: Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich; [Red:] Włodarczyk Anna Marta - Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014, s. 87-96
39 Zieleń w kulturze miast / Przesmycka Natalia // W: O terenach zieleni we współczesnym mieście; [Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota - Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, s. 7-21 .- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)