Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Mechaniki Budowli
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 14
Łączna liczba publikacji: 301
w tym we współpracy z zagranicą: 4

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(175)

1 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2013, nr 3, vol. 12, s. 297-316 [MNiSW: 4]
2 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 349-356 [MNiSW: 3]
3 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 267-274 [MNiSW: 3]
4 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach / Pyła Michał, Bęc Jarosław // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9006-9015 [MNiSW: 10]
5 Analiza dynamiczna wiaduktu kolejowego o konstrukcji kratowej typu Warrena / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Wargulak Karolina // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4490-4498
6 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem / Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 111-118 [MNiSW: 3]
7 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników / Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 333-340 [MNiSW: 3]
8 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 357-365 [MNiSW: 3]
9 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander, Pieńko Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 3, z. 58, vol. 276, s. 333-340 [MNiSW: 4]
10 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków / Nowicki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 23-32 [MNiSW: 3]
11 Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy / Jamińska-Gadomska Paulina // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2015, nr 2, vol. 7, s. 27-31
12 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 195-208 [MNiSW: 6]
13 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa, Szulej Jacek // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2011, nr 3, vol. 6, s. 49-54 [MNiSW: 2]
14 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Panasiuk Anna // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4480-4489
15 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku / Bęc Jarosław, Jukowski Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 177-189 [MNiSW: 6]
16 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6052-6059
17 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams / Słowik Marta, Nowicki Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 52, s. 261-267 [MNiSW: 30]
18 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Borowa A., Jamińska-Gadomska Paulina // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 17-31 [MNiSW: 15]
19 Analysis of the market of LPG as an alternative vehicle fuel in Poland in 2005-2016 / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2017, nr 4, vol. 6, s. 49-56 [MNiSW: 12]
20 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works / Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 15, s. 516-524 [MNiSW: 30]
21 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4607-4615
22 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works / Szer Iwona, Szer Jacek, Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES - 2018, nr 3, vol. 12, s. 71-77
23 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model / Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 53-68 [MNiSW: 2]
24 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation / Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 77-98 [MNiSW: 15]
25 Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych / Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2015, nr 1, vol. 36, s. 17-20
26 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/2, z. 59, vol. 283, s. 335-340 [MNiSW: 4]
27 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 47-65 [MNiSW: 2]
28 Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora / Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10422-10429 [MNiSW: 10]
29 Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa, Szulej Jacek // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2011, nr 4, vol. 6, s. 43-48 [MNiSW: 2]
30 Badania rusztowań na placu budowy / Hoła Bożena, Sawicki Marek, Szóstek Mariusz, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Szer Jacek // BUILDER - 2016, nr 12, s. 80-83 [MNiSW: 5]
31 Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiej / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa, Szulej Jacek // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2011, nr 2, vol. 6, s. 5-10 [MNiSW: 2]
32 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 267-274 [MNiSW: 3]
33 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu / Szulej Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 283-290 [MNiSW: 3]
34 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 43-54 [MNiSW: 6]
35 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie / Jagielski Przemysław, Szer Jacek, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 128-130 [MNiSW: 8]
36 Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań / Szer Jacek, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 10, s. 190-192 [MNiSW: 6]
37 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 1 / Pieńko Michał, Robak Aleksander // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 1, vol. 91, s. 60-63
38 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 2 / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 2, vol. 92, s. 53-56
39 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements / Cyniak Patrycja, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek, Lipecki Tomasz, Szer Iwona // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150002-1-150002-12 [MNiSW: 15]
40 A comparative study of along-wind and crosswind responses of steel chimneys according to Polish and Eurocode standards / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Jamińska-Gadomska Paulina // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2015, nr 2-B (12), vol. 112, s. 107-126 [MNiSW: 13]
41 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Siegmund Michał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 130011-1-130011-8 [MNiSW: 15]
42 A concept of discrete element method based on overlapping regions of spherical particles for modeling solid body behavior / Nowicki Tomasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 140009-1-140009-6 [MNiSW: 15]
43 Control and data acquisition system for rotary compressor / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-8 [MNiSW: 15]
44 Criterion for angle prediction for the crack in materials with random structure / Podgórski Jerzy // MECHANICS AND CONTROL - 2011, nr 4, vol. 30, s. 229-233 [MNiSW: 5]
45 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites / Podgórski Jerzy // MECCANICA - 2017, nr 8, vol. 52, s. 1923-1934 [MNiSW: 30]
46 Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych / Sumorek Andrzej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 19-27 [MNiSW: 6]
47 Dangerous events related to the use of scaffolding / Hoła Bożena, Nowobilski Tomasz, Rudy Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, vol. 7, s. 31-39 [MNiSW: 13]
48 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING - 2017, vol. 193, s. 50-57
49 The discrete vortex method for estimating how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind / Nowicki Tomasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2015, nr 2-B(12), s. 128-144 [MNiSW: 13]
50 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2319-2329 [MNiSW: 4]
51 Dynamic wind action on façade scaffoldings / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110001-1-110001-8 [MNiSW: 15]
52 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response / Sadowski Tomasz, Bęc Jarosław // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 4, vol. 50, s. 1269-1275 [MNiSW: 30]
53 Effects of infrasound generated in urban areas on health of people and animals – an attempt to localize environmental infrasound sources using computer simulations / Nowicki Grzegorz, Nowicki Tomasz, Prystupa Andrzej, Ślusarska Barbara, Chemperek Ewa // JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH - 2014, nr 2, vol. 8, s. 81-85 [MNiSW: 8]
54 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego / Sumorek Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 11-12 [MNiSW: 3]
55 The evolution of “Media Oriented Systems Transport” protocol / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2014, nr 3, vol. 14, s. 115-120 [MNiSW: 6]
56 Examples Of Unusual Construction Scaffoldings Used For Renovation Works Of Historic Buildings / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 3, vol. 18, s. 115-120 [MNiSW: 9]
57 Forecasting of Scaffolding Work Comfort Parameters Based on Data from Meteorological Stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 78-84
58 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ / Jukowski Michał, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150008-1-150008-10 [MNiSW: 15]
59 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm / Jonak Józef, Machrowska Anna, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-4 [MNiSW: 15]
60 The impact of aeration of concrete based on ceramic aggregate, exposed to high temperatures, on its strength parameters / Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 157, s. 909-916 [MNiSW: 40]
61 Incidents ssociated with as peration / Szer Jacek, Błazik-Borowa Ewa // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 63, s. 145-164 [MNiSW: 15]
62 The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models / Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 15-26 [MNiSW: 2]
63 The influence of construction of bifilar winding on efficiency of electrostatic bifilar deduster / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, s. 49-52 [MNiSW: 14]
64 The influence of environmental factors on employee comfort based on an example of location temperature / Szer Iwona, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 63, s. 163-174 [MNiSW: 15]
65 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150012-1-150012-9 [MNiSW: 15]
66 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 54-57 [MNiSW: 14]
67 The Influence of the dimension and configuration of geometric imperfections on the static strength of a typical façade scaffolding / Błazik-Borowa Ewa, Gontarz Jakub // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 3, vol. 16, s. 269-281 [MNiSW: 30]
68 Influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina // TASK QUARTERLY - 2012, nr 3, vol. 16, s. 201-216 [MNiSW: 4]
69 Issues of contemporary wind engineering and aerodynamics of building structures / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 29-52 [MNiSW: 6]
70 Klimat akustyczny na rusztowaniach / Jabłoński Marek, Szer Jacek, Szer Iwona, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 32-34 [MNiSW: 8]
71 Komunikacja Machine-to-Machine / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6061-6069 [MNiSW: 10]
72 Komunikacja na rusztowaniach budowlanych / Robak Aleksander, Pieńko Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5469-5476
73 Korelacja przestrzenna ciśnienia wiatru na ścianach bocznych obiektow prostopadłościennych / Lipecki Tomasz // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2015, nr 4, vol. 7, s. 11-16
74 Measurements of flow parameters for 2-D flow around rectangular prisms of square and rectangle cross-sections located on the ground / Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Nowicki Tomasz, Lipecki Tomasz, Szulej Jacek, Matys P. // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2011, nr 3, vol. 11, s. 533-551 [MNiSW: 15]
75 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030001-1-030001-7 [MNiSW: 15]
76 Metodyka badań in-situ oddziaływania wiatru na rusztowania budowlane / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2017, nr 2, vol. 9, s. 9-12
77 Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiego / Horyński Marek, Styła Sebastian, Boguta Artur, Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 47-52 [MNiSW: 4]
78 Model investigations and numerical analysis of an arch shaped footbridge / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2013, nr 4, s. 339-360 [MNiSW: 4]
79 Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadkow i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych / Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Hoła Bożena, Szer Jacek // RUSZTOWANIA - 2016, nr 1, s. 18-20
80 Możliwości prawne i techniczne wykorzystania rusztowań jako pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 5-14 [MNiSW: 6]
81 Możliwości wykonania projektów technicznych nietypowych deskowań / Pieńko Michał, Robak Aleksander // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 10, s. 185-186 [MNiSW: 6]
82 New technologies using renewable energy in road construction / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2017, nr 4, vol. 6, s. 83-91 [MNiSW: 12]
83 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał, Łagoda Grażyna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150009-1-150009-10 [MNiSW: 15]
84 Numerical analysis of load-bearing capacity of modular scaffolding nodes / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // ENGINEERING STRUCTURES - 2013, vol. 48, s. 1-9 [MNiSW: 40]
85 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050005-1-050005-7 [MNiSW: 15]
86 Numerical models of scaffolding decks and their applications / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 7A, vol. 15, s. 979-989 [MNiSW: 15]
87 Numerical results quality in dependence on abaqus plane stress elements type in big displacements compression test / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 56-64 [MNiSW: 11]
88 Numerical study of fracture process zone width in concrete members / Słowik Marta, Błazik-Borowa Ewa // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2011, nr 2, s. 73-78 [MNiSW: 4]
89 Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 67-81 [MNiSW: 2]
90 Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej / Nepelski Krzysztof, Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 83-96 [MNiSW: 2]
91 Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na kostrukcję budynku oraz komfort mieszkańców / Łaska Dariusz, Bęc Jarosław // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2015, nr 3, vol. 7, s. 29-34
92 Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych / Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 143-150 [MNiSW: 3]
93 Oddziaływanie wiatru na dachy płaskie / Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 239-246 [MNiSW: 3]
94 Oddziaływanie wiatru na kominy stalowe w ujęciu przepisów normowych / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 247-256 [MNiSW: 3]
95 Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 123-125 [MNiSW: 14]
96 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2017, nr 2, s. 11-13
97 Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych / Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 95-103 [MNiSW: 6]
98 Optymalizacja parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych na przykładzie kładki dla pieszych / Wielgos Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 11020-11029 [MNiSW: 10]
99 Podstawowe elementy modelu oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych na rusztowaniach / Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 10, s. 24-29 [MNiSW: 5]
100 Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Kalita Marek, Siegmund Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 113-123 [MNiSW: 6]
101 Pomiary drgań aeroelastycznych modeli masztów z odciągami w tunelu aerodynamicznym / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 211-218 [MNiSW: 3]
102 Pozyskanie zabytkowego 100-letniego mostu do celów dydaktycznych / Błazik-Borowa Ewa, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Łagowski Sebastian, Szepietowski Zbigniew, Wysocka Anna // DROGOWNICTWO - 2015, nr 9, vol. 70, s. 296-301 [MNiSW: 5]
103 Praca statyczna rusztowania pod działaniem rzeczywistego oraz normowego obciążenia wiatrem / Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 341-348 [MNiSW: 3]
104 Praktyczna rozpoznawalność kodów typu Quick Response / Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10114-10123 [MNiSW: 10]
105 Praktyczne zastosowania metody wirów dyskretnych w analizie aerodynamicznej obiektów budowlanych / Nowicki Tomasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 376-380 [MNiSW: 7]
106 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017 / Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Burczyński Tadeusz , Kuczma Mieczysław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 1-3
107 Preliminary studies of dynamic parameters in Multimatrials structures with the addition of zeolite / Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 7, s. 177-187
108 Próba zastosowania metody elementów dyskretnych w mechanice ciała stałego / Nowicki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, vol. 4, s. 153-162 [MNiSW: 6]
109 Problems of searching for failures and interpretation of error codes (DTCs) in modern vehicles / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2016, nr 3, vol. 5, s. 27-33 [MNiSW: 12]
110 Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdów / Sumorek Andrzej // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1187-1195 [MNiSW: 4]
111 Problemy pracy zdalnej w środowisku programistycznym dedykowanym do zadań pomiarowo-diagnostycznych / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10124-10132 [MNiSW: 10]
112 Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system- improvement in the scope of functionality and ergonomics of system use / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Buczaj Agnieszka // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2013, nr 1, vol. 13, s. 23-30 [MNiSW: 6]
113 Projektowanie deskowań / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2016, nr 10, s. 112-115 [MNiSW: 5]
114 Przyczyny powstawania awarii i katastrof budowlanych w budynkach szkieletowych / Tuśnio Norbert, Zegardło Bartosz, Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek // LOGISTYKA - 2015, nr 5, s. 1581-1589
115 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz. 1 / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2017, nr 10, s. 120-122 [MNiSW: 5]
116 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz. 2 / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2017, nr 12, s. 48-50 [MNiSW: 5]
117 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz. 3 / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2018, nr 1, s. 60-62 [MNiSW: 5]
118 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz.4 / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2018, nr 5, s. 60-62 [MNiSW: 5]
119 Przykłady nietypowych konstrukcji rusztowań / Pieńko Michał, Robak Aleksander // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 484-486 [MNiSW: 4]
120 Przykłady zastosowań rusztowań modułowych podczas prac w obiektach przemysłowych / Kaczor Tomasz, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2013, nr 1, s. 19-22
121 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych / Boguta Artur, Horyński Marek, Styła Sebastian, Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 7-10 [MNiSW: 4]
122 Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodies / Nowicki Tomasz, Flaga Andrzej // ARCHIVES OF MECHANICS - 2011, nr 2, vol. 63, s. 201-220 [MNiSW: 20]
123 The relationship between wind pressure on the surface of rectangular prisms and atmospheric boundary layer parameters / Lipecki Tomasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2015, nr 2-B (12), vol. 112, s. 91-105 [MNiSW: 13]
124 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym / Wielgos Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 2, vol. 9, s. 23-38 [MNiSW: 2]
125 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi / Wielgos Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 10, s. 105-118 [MNiSW: 2]
126 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2015, nr 10, s. 56-59 [MNiSW: 5]
127 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 5-12 [MNiSW: 6]
128 Rusztowania budowlane w programach kształcenia na kierunku Budownictwo / Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2015, nr 4, s. 18-20
129 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 72-77
130 The safety of modern and traditional communication protocols in vehicles / Sumorek Andrzej // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2016, nr 3, vol. 5, s. 19-26 [MNiSW: 12]
131 Scaffoldings used during the renovation of the metropolitan cathedral of st. john the baptist and st. john the evangelist in Lublin / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 79-86 [MNiSW: 9]
132 Simulation of stochastic wind action on transmission power lines / Wielgos Piotr, Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110011-1-110011-8
133 Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 9 [MNiSW: 6]
134 Srojenie tlumików masowych na przykładzie stadionu miejskiego w Poznaniu / Wielgos Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, vol. 12, s. 291-298 [MNiSW: 3]
135 Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdów / Sumorek Andrzej, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, nr 13, s. 290-301 [MNiSW: 4]
136 The studies of the dynamic and material parameters of reinforced concrete elements with the addition of zeolite tuffs and plasticizer / Szulej Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 109-116 [MNiSW: 6]
137 Światłowodowa czujka obwodowa do zabezpieczania okien i drzwi / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2375-2385 [MNiSW: 10]
138 Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego / Styła Sebastian, Boguta Artur, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Buczaj Marcin // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 143-148 [MNiSW: 4]
139 System do pomiarów obciążenia wiatrem rusztowań elewacyjnych / Sumorek Andrzej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 37-42 [MNiSW: 7]
140 Szacowanie oddziaływania wiatru na rusztowanie w świetle badań w skali rzeczywistej / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2017, nr 4, vol. 9, s. 9-14
141 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6070-6079 [MNiSW: 10]
142 USE of GIS system in the construction of hydraulic model of networks / Styła Sebastian, Sumorek Andrzej // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2012, nr 2, vol. 1, s. 63-67
143 The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2014, nr 3, vol. 14, s. 9-16 [MNiSW: 6]
144 Verification of the façade scaffolding computer model / Jamińska-Gadomska Paulina, Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Robak Aleksander // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 64, s. 41-53 [MNiSW: 15]
145 Verification of the numerical model of insert-type joint of scaffolding in relation to experimental research / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080003-1-080003-6 [MNiSW: 15]
146 Vortex excitation model. Part I. Mathematical description and numerical implementation / Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // WIND AND STRUCTURES - 2013, nr 5, vol. 16, s. 457-476 [MNiSW: 25]
147 Vortex excitation model. Part II. Application to real structures and validation / Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // WIND AND STRUCTURES - 2013, nr 5, vol. 16, s. 477-490 [MNiSW: 25]
148 Vortex excitation of steel chimneys with corrosion / Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS - 2011, nr 4, vol. 164, s. 233-243
149 Weryfikacja doświadczalna parametrów dynamicznych mostów dla pieszych / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błaszczuk Karolina, Czerski Dariusz, Kowalik Michał, Selwa Rafał // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 6762-6771 [MNiSW: 10]
150 Więcej światła – nowe rozwiązanie techniczne czujki do zabezpieczania okien i drzwi / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // ZABEZPIECZENIA - 2016, nr 3, s. 56-59
151 Wind flow around a church - case study / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110002-1-110002-8 [MNiSW: 15]
152 Wind tunnel study of axial force variation in guys of flexible mast models / Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-4 [MNiSW: 15]
153 Wpływ imperfekcji na pracę statyczno-wytrzymałościową typowego rusztowania / Błazik-Borowa Ewa, Gontarz Jakub // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 325-332 [MNiSW: 3]
154 Wpływ niedokladności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Robak Aleksander, Pieńko Michał, Jamińska-Gadomska Paulina // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2017, nr 7-8, s. 44-49 [MNiSW: 5]
155 Wpływ obciążenia dynamicznego na wytężenie konstrukcji rusztowania / Cyniak Patrycja, Szer Jacek, Szer Iwona, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 3, z. 64, vol. 34, s. 487-497 [MNiSW: 9]
156 Wpływ sposobu zdefiniowania struktury wiatru w modelu turbulencji k-ε w wersji standard na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni ścian prostopadłościanu / Jamińska-Gadomska Paulina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 93-104 [MNiSW: 2]
157 Wpływ struktury wiatru na rozkład ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecznego 10 cm x 20 cm / Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 69-80 [MNiSW: 2]
158 Wpływ struktury wiatru na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni modelu o przekroju kołowym o średnicy 20 cm / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 81-92 [MNiSW: 2]
159 Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
160 Wstępne badania wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna "egzotycznego" stosowanego w budownictwie / Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 8053-8059 [MNiSW: 10]
161 Wstępne badania wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałośc drewna impregnowanego środkiem ogniochronnym zawierającym SIO2 / Ogrodnik Paweł, Pieniak Daniel, Jaskółowski Waldemar, Gil Leszek, Szulej Jacek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1395-1401 [MNiSW: 4]
162 Wybrane zagadnienia projektowania i badań nowych systemów rusztowań budowlanych / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 353-355 [MNiSW: 7]
163 Wykorzystanie generatorów komunikatów głosowych w zintegrowanych systemów sterowania i nadzoru opartych na rozproszonej strukturze decyzyjnej sterowników PLC / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2363-2374 [MNiSW: 10]
164 Wykorzystanie podwieszanych rusztowań budowlanych podczas termomodernizacji budynków mieszkalnych / Błazik-Borowa Ewa // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 343-345 [MNiSW: 7]
165 Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 10, s. 58-60 [MNiSW: 6]
166 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1613-1623 [MNiSW: 4]
167 Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie betonu i skał metodą "brazylijską" w konfrontacji z zastosowanym kryterium zniszczenia materiału / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 191-200 [MNiSW: 3]
168 Wyznaczenie parametrów tłumienia drgań w konstrukcjach wielomateriałowych z dodatkiem zeolitu / Szulej Jacek, Ogrodnik Paweł // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 3463-3469 [MNiSW: 4]
169 Wyzwania w budownictwie i nauczaniu inżynierów budownictwa / Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 15, s. 5-19 [MNiSW: 6]
170 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 1, vol. 24, s. 15-17
171 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 2, vol. 25, s. 16-19
172 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 2, vol. 26, s. 16-19
173 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2012, nr 1, vol. 27, s. 16-18
174 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM / Błazik-Borowa Ewa // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2017, nr 5, s. 4-5 [MNiSW: 5]
175 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych / Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Szulej Jacek // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2011, nr 1, vol. 6, s. 11-16 [MNiSW: 2]

Monografie (11)

1 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts / Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej[Red:] Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej.- Lublin, Kraków: Polish Association for Wind Engineering , 2014, 142 s.
2 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Hoła Bożena, Misztela Andrzej, Obolewicz Jerzy, Walusiak-Skorupa Jolanta, Smolarz Anna, Szer Jacek, Szóstak Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 132 s.
3 Introduction to Theory of Elasticity and Plasticity / Huu Viem Nguyen, Podgórski Jerzy.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 129 s.
4 Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznym / Jonak Józef, Podgórski Jerzy.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, .- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
5 Ocena skuteczności działania wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanych / Wielgos Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 226 s. [MNiSW: 20]
6 Scaffoldings / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 124 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Struktura wiatru i badania modelowe obciążenia wiatrem budowli prostopadłościennych / Lipecki Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 294 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Surface Girders / Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 99 s.
9 System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej / Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz[Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz.- Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, 488 s.
10 Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aeroelastyczną pomostów / Nowicki Tomasz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 192 s. [MNiSW: 20]
11 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w latach 1965-2015 / Błazik-Borowa Ewa, Borecka Grażyna, Cichosz Joanna, Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 259 s.

Projekty wynalazcze (6)

1 Filtr hybrydowy zanieczyszczeń dielektrycznych [Nr zgłoszenia 402120] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 13-14 [MNiSW: 2]
2 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Zgłoszenie nr (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 34-34 [MNiSW: 2]
3 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Patent nr (11) 222699 (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
4 Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania [Zgłoszenie nr (21) 420473] / Robak Aleksander, Pieńko Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 24, s. 36-36
5 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 36-37 [MNiSW: 2]
6 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 790-790 [MNiSW: 25]

Referaty (76)

1 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // W: 4th International Conference Footbridge, 6-8 July 2011, Wrocław, Poland - 2011, s. 400-401
2 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // W: 7th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications - BBAA7, September 2-6, 2012,Shanghai, China September 2-6, 2012 - 2012
3 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: XXV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 22-25.01.2012 r., Zakopane - 2012, s. 45-45
4 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 86-86
5 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials / Podgórski Jerzy // W: AMCM 2011, 7th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonery Structures, 13-15 czerwca, 2011, Kraków - 2011, s. 309-310
6 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Szer Iwona // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
7 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics September 8th–11th 2015, Gdańsk, Poland : [streszczenia] - 2015, s. 129-130
8 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure / Podgórski Jerzy // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015
9 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina // W: XX Fluid Mechanics Conference KKMP, 17-20 September 2012, Gliwice - 2012
10 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites / Podgórski Jerzy, Mróz Zenon // W: MECHCOMP 2: 2nd International Conference on Mechanics of Composites, Universit of Porto, Portugalia, 11-14 July 2016: Proceedings - 2016, s. 33-33
11 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works / Szer Iwona, Szer Jacek, Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // W: International Scholarly and Scientific Research & Innovation : Conference Proceedings, March 12-13, 2018, Miami USA - 2018, s. 279-285
12 Badania drgań budynków przemysłowych / Wielgos Piotr, Podgórski Jerzy, Nowicki Tomasz, Bęc Jarosław // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 10-11 stycznia 2012, Warszawa - 2013, s. 271-276
13 CFD study and wind tunnel measurements of flow around prism / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // W: 6th International Symposium on Computational Wind Engineering - CWE, Hamburg, Germany, 8-12 june 2014 : [ Book of abstracts ] - 2014, s. 440-441
14 CFD study on wind action on building-scaffolding system / Jamińska-Gadomska Paulina, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz // W: 6th International Symposium on Computational Wind Engineering - CWE, Hamburg, Germany, 8-12 june 2014 : [ Book of abstracts ] - 2014, s. 74-75
15 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements / Cyniak Patrycja, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek, Lipecki Tomasz, Szer Iwona // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 25-26
16 Comparison of CFD analyses and scale test of wind load on a tall building for different RANS models / Krajewski Grzegorz, Sztarbała Grzegorz, Jamińska-Gadomska Paulina, Tse Kim // W: EACWE 2013, 6th European-African Conference on Wind Engineering - 2013
17 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Siegmund Michał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 17-18
18 The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharging filters / Sumorek Andrzej // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 48-48
19 Control and data acquisition system for rotary compressor / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. 30-30
20 Correlation of pressures on surfaces of rectangular prism in various boundary layer flows / Lipecki Tomasz // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2014
21 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites / Podgórski Jerzy // W: IWCMM24:24th International Workshop on Computational Micromechanics of Materials, October 1 - 3, 2014, Madrid, Spain - 2014, s. 1-2
22 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure / Podgórski Jerzy // W: ECCOMAS European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering, 10-14.09.2012 r., Wiedeń, Austria - 2012
23 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure / Podgórski Jerzy // W: CFRAC 2011: International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures, 6-8 June 2011 Barcelona, Spain - 2011
24 Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych / Sumorek Andrzej // W: Ogólnopolska Konferencja "Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych" , 22-23.01.2016, Warszawa - 2016, s. 151-156
25 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // W: 9th International Conference, AMCM'2017 - Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures : keynote lectures & abstracts, Gliwice, June 5-7, 2017 - 2017, s. 113-114
26 Discrete vortex method capability to predict aeroelastic response of bridge decks / Nowicki Tomasz // W: XX Fluid Mechanics Conference KKMP, 17-20 September 2012, Gliwice - 2012
27 Discrete Vortex Method for estimation how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind / Nowicki Tomasz // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2014
28 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 375-375
29 Dynamic wind action facade scaffoldings / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 19-20
30 Electrostatic bifilar deduster / Sumorek Andrzej // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 53-53
31 Evaluation of surveying inventory of façade scaffolding conducted during ORKWIZ project / Borowski Łukasz, Pieńko Michał, Wielgos Piotr // W: GEOMATICS 2017 : book of abstracts - 2017, s. 90-90
32 Experimental and numerical study of glass-fiber 90o composites inner-damage by the Fick thermal water absorption/desorption model / Sadowski Tomasz, Podgórski Jerzy, Papadopoulos George A., Kytopoulos Victor N. // W: 22nd International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 july 2014, Saint Julian’s, Malta - 2014, s. 1-2
33 Explanation of the mechanism of destruction of the cylindrical sample in the Brazilian test / Podgórski Jerzy, Gontarz Jakub // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers - 2015, s. 95-96
34 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Jamińska-Gadomska Paulina, Pieńko Michał, Robak Aleksander // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
35 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in-situ / Jukowski Michał, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 31-32
36 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm / Jonak Józef, Machrowska Anna, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // W: CSNDD 2016 : 3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23-25, Marrakech 2016, Morrocco : Booklet of Abstracts - 2016, s. 23-23
37 In-situ measurements of wind action on scaffoldings / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // W: EACWE 2017 - 7th European-African Conference on Wind Engineering, 4-7 July 2017, Liege, Belgia - 2017
38 The influence of construction of bifilar winding efficiency of electrostatic precipitator / Sumorek Andrzej // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 89-90
39 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 33-34
40 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation / Sumorek Andrzej // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 58-58
41 The influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina // W: XX Fluid Mechanics Conference KKMP, 17-20 September 2012, Gliwice - 2012
42 Komunikacja Machine-to-Machine / Sumorek Andrzej // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 763-763
43 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 19-20
44 Metodyka badań in-situ oddziaływania wiatru na rusztowania budowlane / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // W: XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna : Fizyka Budowli w Teorii I Praktyce, 20-22 czerwca 2017, Łódź - Słok - 2017
45 Modelling aeroelastic response of bridge decks using discrete vortex method / Nowicki Tomasz, Flaga Andrzej // W: CMM2011 - 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 9-12 maja 2011, Warszawa - 2011, s. 387-388
46 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 39-40
47 Numerical estimation of wall pressure distribution using Discrete Vortex Method / Nowicki Tomasz // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 15-16
48 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 21-22
49 Numeryczne i doświadczalne badania delaminacji elementów z drewna klejonego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // W: VIII Sympozjon Kompozyty - konstrukcje warstwowe, Wrocław - Różanka, 26-29 października 2017 - 2017, s. 21-22
50 Optymalizacja parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych. Podstawy teoretyczne i przykład obliczeniowy / Wielgos Piotr, Flaga Andrzej // W: II Kongres Mechaniki Polskiej 29-31 Sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń - Poznań, 2011, s. 42-42
51 Prediction the crack direction in brittle matrix composites with irregular structure / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: 22nd International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 july 2014, Saint Julian’s, Malta - 2014, s. 1-2
52 Prediction the direction of crack propagation in composites with irregular structure / Podgórski Jerzy // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 9-10
53 Pressure coefficient on flat roofs of rectangular buildings / Lipecki Tomasz // W: EACWE 2013, 6th European-African Conference on Wind Engineering - 2013, s. 1-8
54 Przykłady nietypowych rusztowań budowlanych wykorzystywanych do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 10-11 stycznia 2012, Warszawa - 2012, s. 235-239
55 Research on wind structure in the wind tunnel of wind engineering laboratory of Cracow University of Technology / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // W: 13th European Turbulence Conference (ETC13): Geophysical and Magnetohydrodynamic Turbulence, 12-15 september 2011, Warsaw - 2011 [MNiSW: 10]
56 The response of aeroelastic models of circular cross-sections to wind action / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // W: 7th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications - BBAA7, September 2-6, 2012,Shanghai, China September 2-6, 2012 - 2012
57 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja "Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych" , 22-23.01.2016, Warszawa - 2016, s. 89-95
58 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 19-20 marca 2015 r. : materiały konferencyjne : streszczenia - 2015, s. 139-139
59 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
60 The safety of modern traditional communication protocols in vehicles / Sumorek Andrzej // W: 14th Intrnational Conference on Science and Technology "Motoryzation and Energy in Agriculture" MOTOROL 2016, Lublin, 5-6lipca 2016 - 2016
61 Simulation of disc cutting tool operation on stratified rocks / Jonak Józef, Podgórski Jerzy // W: ECCOMAS European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering, 10-14.09.2012 r., Wiedeń, Austria - 2012
62 Simulation of operation of disc cutting tool on stratified rocks / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: CFRAC 2011: International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures, 6-8 June 2011 Barcelona, Spain - 2011
63 Simulation of stochastic wind action on transmission power lines / Wielgos Piotr, Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
64 Surface pressures on rectangular cylinders – the dependence on aspect ratio, wind structure and angle of wind attack / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // W: 7th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications - BBAA7, September 2-6, 2012,Shanghai, China September 2-6, 2012 - 2012
65 Szacowanie oddziaływania wiatru na rusztowanie w świetle badań w skali rzeczywistej / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // W: XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna : Fizyka Budowli w Teorii I Praktyce, 20-22 czerwca 2017, Łódź - Słok - 2017
66 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 764-764
67 Verification of numerical model of insert-type joint of scaffolding in relation of experimental research / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 21-22
68 The verification of the numerical model of a modular scaffolding node based on laboratory tests / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 5-6
69 Weryfikacja modelu komputerowego rusztowania fasadowego / Jamińska-Gadomska Paulina, Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz // W: 14 Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2016", 18-21 października 2016, Teresin k. Sochaczewa - 2016, s. 1-2
70 Wind action on steel chimneys according to various standards / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Jamińska-Gadomska Paulina // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2014
71 Wind flow around a church - case study / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Podgórski Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 15-16
72 Wind flow patterns around scaffoldings from full-scale measurements / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // W: EACWE 2017 - 7th European-African Conference on Wind Engineering, 4-7 July 2017, Liege, Belgia - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
73 Wind influence on air flow inside road tunnels / Sztarbała Grzegorz, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław // W: EACWE 2013, 6th European-African Conference on Wind Engineering - 2013, s. 1-9
74 Wind tunnel measurements of aeroelastic guyed mast models / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // W: 7th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications - BBAA7, September 2-6, 2012,Shanghai, China September 2-6, 2012 - 2012
75 Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 10-11 stycznia 2012, Warszawa - 2012, s. 181-186
76 Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac termomodernizacyjnych budynków / Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 15 – 16 stycznia 2014, Warszawa - 2014, s. 81-88

Rozdzialy(33)

1 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych / Halicka Anna, Podgórski Jerzy, Bocian Brygida, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017, s. 385-396
2 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax / Gontarz Jakub // W: Czas inżynierów; [Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 53-62 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
4 Aspekty techniczne wpływające na awaryjność rusztowań budowlanych / Błazik-Borowa Ewa // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017, s. 19-36
5 Discrete Element Method for study influence of faults of concrete specimens on uniaxial compression test / Nowicki Tomasz // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.2, Short papers; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015, s. 183-184
6 Dobór parametrow modelu numerycznego rygla aluminiowego rusztowania modułowego / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander, Pieńko Michał // W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 17-24
7 Evaluation of Inventory Surveying of Facade Scaffolding Conducted During ORKWIZ Project / Borowski Łukasz, Pieńko Michał, Wielgos Piotr // W: Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 189-192 [MNiSW: 15]
8 Experimentally aided design of three atypical footbridges / Flaga Andrzej, Bosak Grzegorz, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław // W: Environmental effects on buildings, structures and people - investigations, studies, applications; [Red:] Flaga Andrzej - Kraków: Politechnika Krakowska, 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
9 Explanation of the mechanism of destruction of the cylindrical sample in the Brazilian test / Podgórski Jerzy, Gontarz Jakub // W: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues [WOS]; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Boca Raton [etc.]: Taylor and Francis Group, 2016, s. 479-483 [MNiSW: 15]
10 Historyczne lubelskie mosty żelbetowe / Karaś Sławomir, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego : wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka; [Red:] Zbiciak Artur, Ataman Magdalena - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 117-142
11 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru bez uwzględnienia sprzężeń aerodynamicznych na mosty i mosty dla pieszych / Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Flaga Andrzej // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 127-161
12 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru na maszyny z odciągami / Bęc Jarosław, Flaga Andrzej // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 31-65
13 Implementacja numeryczna zagadnienia optymalnego wyznaczania parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych / Wielgos Piotr, Flaga Andrzej // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 271-320
14 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort / Szer Iwona, Szer Jacek, Cyniak Patrycja, Błazik-Borowa Ewa // W: Prevention of Accidents at Work; [Red:] Bernatik Ales, Kocurkova Lucie, Jørgensen Kirsten - Londyn: Taylor & Francis Group, 2018, s. 19-23
15 Metody numeryczne w zagadnieniach przepływów / Podgórski Jerzy // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 221-260
16 Model investigation of wind inflow structure influence on wind action on lattice tower-like structures with respect to icing / Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Ziemiański Leonard, Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 132-133
17 Numerical implementation of optimization issues of multiple tuned mass dampers parameters / Flaga Andrzej, Wielgos Piotr // W: Environmental effects on buildings, structures and people - investigations, studies, applications; [Red:] Flaga Andrzej - Kraków: Politechnika Kakowska, 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
18 Numerical implementation of quasi-steady models of turbulent wind action on guyed masts / Bęc Jarosław, Flaga Andrzej // W: Environmental effects on buildings, structures and people - investigations, studies, applications; [Red:] Flaga Andrzej - Kraków: Politechnika Krakowska, 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
19 The optimization problems in determining parameters of tuned mass dampers / Wielgos Piotr, Flaga Andrzej // W: Environmental effects on buildings, structures and people - investigations, studies, applications; [Red:] Flaga Andrzej - Kraków: Politechnika Kakowska, 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
20 Porównanie symulacji CFD z wykorzystaniem różnych wersji modelu k-ε z badaniami modelowymi prostopadłościanu / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Błazik-Borowa Ewa // W: Fizyka budowli w teorii i praktyce = Building physics in theory and practice; [Red:] Klemm Piotr - Łódź: Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S. C. ., 2013, s. 167-172
21 Program STELM do budowania macierzy sztywności konstrukcji / Nowicki Tomasz, Podgórski Jerzy // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 205-220
22 Program Vortex Load do rozwiązywania zagadnień wzbudzenia wirowego / Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 163-204
23 Programy komputerowe do wyznaczania parametrów ekwiwalentnego wiskotycznego tłumienia drgań budowli wielomateriałowych oparte na własnej metodzie kolokacyjnej i metodzie energetycznej / Szulej Jacek, Wielgos Piotr, Flaga Andrzej // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 337-388
24 Scaffold use risk assessment model SURAM / Rebelo Mario, Laranjeira P., Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hola Bożena, Czarnocka Katarzyna // W: Occupational safety and hygiene VI : selected contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene (SHO 2018), Guimarães, Portugal, 26-27 March 2018; [Red:] Arezes Pedro M. , Baptista João Santos, Barroso Mónica P. , Carneiro Paula , Cordeiro Patricio, Costa Nélson, Melo Rui B. , Miguel A. S., Perestrelo Gonçalo - Boca Raton [et al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 335-340
25 Scaffold use risk assessment model for construction process safety / Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hoła Bożena, Rebelo Mario, Czarnocka Katarzyna // W: International Safety, Health, and People in Construction Conference “Towards better Safety, Health, Wellbeing, and Life in Construction” : conference proceedings; [Red:] Emuze Fidelis, Behm Mike - Bloemfointein: Department of Built Environment Central Universitty of Technology, 2017, s. 275-284
26 Sposób uwzględnienia blachy trapezowej jako zbrojenia dolnegopłyt żelbetowych wykonywanych w szalunkach traconych z blachy trapezowej / Nowicki Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 204-204
27 Symulacja numeryczna turbulentnego pola prędkości wiatru programem WINDSYM / Błazik-Borowa Ewa, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 9-30
28 Technical factory affecting safety on a scaffolding / Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Robak Aleksander, Szulej Jacek, Wielgos Piotr, Szer Iwona // W: International Safety, Health, and People in Construction Conference “Towards better Safety, Health, Wellbeing, and Life in Construction” : conference proceedings; [Red:] Emuze Fidelis, Behm Mike - Bloemfontein: Department of Built Environment Central Universitty of Technology, 2017, s. 154-163
29 Verification of the building FEM model on the basis of natural vibration measurements / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Nepelski Krzysztof // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers; [Red:] Burczyński Tadeusz , Górski Jarosław, Kleiber Michał - 2015,
30 Warunki bezpiecznego użytkowania rusztowań / Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // W: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie; [Red:] Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Hoła Bożena, Misztela Andrzej, Obolewicz Jerzy, Walusiak-Skorupa Jolanta, Smolarz Anna, Szer Jacek, Szóstak Mariusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 111-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
31 Wpływ podatności podłoża na wytężenie elementów konstrukcji wsporczych deskowań pomostów, wykonanych z rusztowań budowlanych / Kawecki Bartosz // W: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2016 : praca zbiorowa; [Red:] Kijania Magdalena, Rewers Iga - Kraków: SKNKŻ CONKRET, 2016, s. 325-334
32 Wykorzystanie prezentacji interaktywnych w nauczaniu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów na kierunku budownictwo / Błazik-Borowa Ewa // W: Nowoczesne technologie w dydaktyce; [Red:] Słoń Grzegorz - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011, s. 58-67
33 Wykorzystanie rusztowań do budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // W: Wybrane zagadninia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wyanictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 9-16