Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Zarządzania
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 23
Łączna liczba publikacji: 249
w tym we współpracy z zagranicą: 25

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(101)

1 "Geodepozyt" E-service within an interactive geo-location of the hazardous substances deposit / Wit Bogdan, Malendowski Marek // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2013, nr 65, s. 95-105 [MNiSW: 6]
2 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw / Gliszczyński Grzegorz, Wójcik Angelika // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA - 2013, nr 11, vol. 766, s. 3-14 [MNiSW: 7]
3 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Gęca Bartłomiej // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, vol. 10, s. 233-243 [MNiSW: 5]
4 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 36, s. 97-106 [MNiSW: 7]
5 B2B e-relationships in Poland: results of the survey / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 7, vol. 145, s. 388-394 [MNiSW: 10]
6 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings / Sitko-Lutek Agnieszka, Cholewa-Wiktor Marta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT - 2015, nr 2, vol. 14, s. 77-87 [MNiSW: 30]
7 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych / Cholewa-Wiktor Marta // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2011, nr 3, vol. 15, s. 61-72 [MNiSW: 4]
8 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta, Sitko-Lutek Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 97, s. 65-73 [MNiSW: 11]
9 Cooperatives’ values in Poland and sustainable development / Mazur Barbara, Zimnoch Krystyna // JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT - 2017, nr 14, s. 115-126 [MNiSW: 5]
10 Corporate social responsibility: polish telecom company case study / Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 132, s. 407-413 [MNiSW: 10]
11 CSR spółdzielni w świetle celów zrównoważonego rozwoju 2030 / Mazur Barbara, Zimnoch Krystyna // PRAKSEOLOGIA - 2017, nr 159, s. 143-160 [MNiSW: 13]
12 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 843-857 [MNiSW: 9]
13 Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 221-232 [MNiSW: 7]
14 Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey results / Juszczyk Marta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 6, vol. 132, s. 496-502 [MNiSW: 10]
15 Digital identity management at polish SMES / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 340-345 [MNiSW: 10]
16 Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 163-179 [MNiSW: 9]
17 Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
18 Ecological entrepreneurship and sustainable development / Mieszajkina Elena // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 12, s. 163-171 [MNiSW: 15]
19 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów / Arent Anna // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 2, vol. 16, s. 278-283 [MNiSW: 9]
20 Efektywność w szpitalach publicznych / Cholewa-Wiktor Marta // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 180(cz. 2), s. 44-54 [MNiSW: 7]
21 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 5, vol. 143, s. 409-415 [MNiSW: 10]
22 Evaluating the effectiveness of worksite wellness program / Mazur Barbara, Mazur - Małek Marta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2017, nr 1, vol. 16, s. 77-89 [MNiSW: 14]
23 Ewolucja modelu umiejętności kierowniczych / Panasiewicz Leszek // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA - 2013, nr 49, vol. 1144, s. 99-108 [MNiSW: 4]
24 Eye tracking, czyli jak biznes podgląda nasz umysł / Dzieńkowski Mariusz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 39-39
25 Fundusze unijne szansą na poprawę funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 85-95 [MNiSW: 7]
26 Gotowość prorozwojowa osób świadczących pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia / Różański Andrzej, Bojar Matylda, Kozak Barbara // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2014, nr 11, s. 22-28 [MNiSW: 7]
27 Impact of human factor in data security / Juszczyk Marta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 120, vol. 0, s. 359-364 [MNiSW: 10]
28 The influence of social innovation upon the developement of regions and organizations / Cichorzewska Marzena, Cholewa-Wiktor Marta // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 387, s. 30-40 [MNiSW: 10]
29 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy / Miłosz Elżbieta // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 49, s. 97-110 [MNiSW: 7]
30 Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 152-167 [MNiSW: 9]
31 Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa - ocena współpracy, ogranczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju / Gęca Bartłomiej // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2013, nr 1, vol. 11, s. 123-138 [MNiSW: 7]
32 Intergenerational knowledge transfer among pharmacists in Lublin – a pilot study / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 9, cz. 3, vol. 18, s. 161-174 [MNiSW: 14]
33 Internet rzeczy w dydaktyce szkół wyższych / Dzieńkowski Mariusz, Szymczyk Tomasz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 3450-3457 [MNiSW: 10]
34 Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych / Cholewa-Wiktor Marta // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 211-220 [MNiSW: 9]
35 Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie / Ławecki Marcin // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 157-166 [MNiSW: 7]
36 Komputerowy system wspomagania analizy toru ruchu pojazdu / Szymczyk Tomasz, Skulimowski Stanisław, Dzieńkowski Mariusz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10514-10521 [MNiSW: 10]
37 Kontekst strategiczny rozwoju małych firm Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2017, nr 108, s. 275-284 [MNiSW: 11]
38 Korporacja Chiny - strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu / Gliszczyński Grzegorz, Janik Mariusz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 23-39 [MNiSW: 9]
39 Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademicki / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2012, nr 7, s. 53-63 [MNiSW: 2]
40 Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczego / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRZEGLAD GORNICZY - 2011, nr 9, s. 138-141 [MNiSW: 7]
41 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych / Cichorzewska Marzena // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 713-720
42 Metafory w strukturze subiektywnej wiedzy o organizacji / Panasiewicz Leszek // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 11, s. 5-11 [MNiSW: 13]
43 Metaforyzowanie w zarządzaniu / Panasiewicz Leszek // ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA - 2014, nr 305, vol. 4, s. 87-96 [MNiSW: 6]
44 Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji / Mazur Barbara // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 67-79 [MNiSW: 9]
45 Mity przedsiębiorczości a postawy studentów wobec własnej działalności gospodarczej / Arent Anna, Walczyna Anna // HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS - 2015, nr 2, vol. XX, 22, s. 9-23 [MNiSW: 14]
46 Model biznesu z perspektywy interesariuszy / Wit Bogdan // PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) - 2016, nr 4, s. 87-99 [MNiSW: 6]
47 Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych / Bojar Matylda, Machnik-Słomka Joanna // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 76, s. 99-111 [MNiSW: 7]
48 Możliwości tworzenia klastrów energii w Polsce / Pylak Korneliusz, Bojar Ewa, Bojar Matylda // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 9, s. 22-27 [MNiSW: 13]
49 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych – modele i przykłady / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4400-4406 [MNiSW: 10]
50 Nowoczesne metody zarządzania szpitalem / Cholewa-Wiktor Marta // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 319, s. 168-176 [MNiSW: 7]
51 Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym / Cholewa-Wiktor Marta // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2013, nr 1(cz.2), vol. 11, s. 39-49 [MNiSW: 7]
52 Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena, Rybacha Anna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2013, nr 3, vol. 23, s. 73-86 [MNiSW: 7]
53 Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2016, nr 4, s. 39-51 [MNiSW: 9]
54 Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju wspólczesnych organizacji i regionów / Stachowicz Jan, Bojar Matylda // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2016, nr 2, vol. 14 [MNiSW: 10]
55 Plany budowy bazy infrastruktury informatycznej / Wit Bogdan // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 3, vol. 28, s. 37-38
56 Podejście sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu / Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2013, nr 12, s. 9-14 [MNiSW: 6]
57 Poziom życia ludności a przedsiębiorczość w Polsce i na Białorusi / Mieszajkina Elena, Łoban Larisa // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 8, s. 47-55 [MNiSW: 13]
58 Przedsiębiorczość a biurokratyzm w zarządzaniu uczelnią / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 5, s. 861-865 [MNiSW: 6]
59 Przedsiębiorczość intelektualna w dobie globalizacji / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 419, s. 178-188 [MNiSW: 10]
60 Przedsiębiorczość na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim / Mieszajkina Elena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 419, s. 117-128 [MNiSW: 10]
61 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Voronina L.A // EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA - 2013, nr 2, vol. 30, s. 21-31
62 Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU - 2012, nr 30, s. 183-200 [MNiSW: 6]
63 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) / Arent Anna, Bojar Matylda, Diniz Francisco, Duarte Nelson // REGIONAL SCIENCE INQUIRY - 2015, nr 2, vol. 7, s. 23-34
64 The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability / Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2013, nr 3, vol. 23, s. 57-72 [MNiSW: 7]
65 Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań / Cichorzewska Marzena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 97, s. 75-88 [MNiSW: 11]
66 Satisfaction and organizational commitment of employees of local administration – results of pilot studies / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena, De Juana-Espinosa Susana // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA - 2017, nr 3, vol. 51, s. 115-126 [MNiSW: 11]
67 Sekret wizji współczesnych organizacji / Panasiewicz Leszek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE - 2015, nr 19, s. 203-215 [MNiSW: 7]
68 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako istotny element edukacji studentów uczelni technicznej / Cichorzewska Marzena // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 1, vol. 11, s. 188-194 [MNiSW: 9]
69 Społeczne aspekty zarządzania wiedzą w systemie łańcucha wartości / Panasiewicz Leszek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 11, s. 428-439 [MNiSW: 9]
70 Spółki surowcowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Gliszczyński Grzegorz // WIADOMOSCI GORNICZE - 2017, nr 1, s. 36-47 [MNiSW: 5]
71 Środowisko uczelni a podstawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań pilotażowych / Arent Anna, Walczyna Anna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2014, nr 3, vol. 27, s. 5-21 [MNiSW: 7]
72 Stabilizacja wybranych parametrów strumienia termoelektronów w gazowych źródłach jonów / Kuś Dariusz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 15-17 [MNiSW: 2]
73 Stan i potrzeby rozwoju e-administracji w województwie lubelskim / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 33, s. 391-408 [MNiSW: 6]
74 Strategia organizacji a procesy zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metodyki zwinne / Paterek Paweł , Panasiewicz Leszek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 294-303 [MNiSW: 9]
75 Strategia rozwoju Politechniki Lubelskiej w obszarze kształcenia / Arent Anna, Filipczuk Alina, Wac-Włodarczyk Andrzej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 1, s. 34-36
76 Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych / Walczyna Anna, Arent Anna // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2014, nr 4, vol. XIX, 21, s. 243-255 [MNiSW: 8]
77 Sustainable developement strategies of small and medium-sized enterprisees in Portugal and Poland / Duarte Nelson, Diniz Francisco , Bojar Matylda, Arent Anna // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 3, s. 63-70 [MNiSW: 13]
78 TBEM, HCVAI kapitał intelektualny / Krupa Kazimierz W., Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo , Bojar Matylda // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2013, nr 2, vol. 105, s. 213-220
79 Technologia cloud computing w edukacji / Dzieńkowski Mariusz // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 1, s. 394-401 [MNiSW: 2]
80 Towards corporate wellness: health culture and wellness programs / Mazur Barbara, Mazur - Małek Marta // JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT - 2017, nr 3, vol. 9, s. 45-61 [MNiSW: 11]
81 Tradycja i nowoczesność w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2012, nr 7, s. 255-266 [MNiSW: 2]
82 Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w perspektywie interesariuszy / Bojar Ewa, Wit Bogdan // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 37-53 [MNiSW: 11]
83 Tutoring w kształceniu akademickim / Cichorzewska Marzena // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2014, nr 1, vol. 5, s. 222-228 [MNiSW: 6]
84 Using the Google App Engine platform for teaching programming / Dzieńkowski Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 60-66 [MNiSW: 4]
85 Uwarunkowania prawne,organizacyjne,ekonomiczne przewozów odpadów niebezpiecznych w świadczeniu usług ekologistycznych / Wit Bogdan // SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK - 2014, nr 40, s. 359-371 [MNiSW: 6]
86 Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach / Mieszajkina Elena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 319-330 [MNiSW: 11]
87 Various methods for employees' authentication at SMEs / Juszczyk Marta, Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 164, s. 474-481
88 Wartości ogólne i zawodowe w zróżnicowanych wiekowo grupach pracowników – wyniki badań / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 9, cz. 3, vol. 18, s. 221-236 [MNiSW: 14]
89 Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczośći / Ławecki Marcin // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 373-383 [MNiSW: 7]
90 Wpływ zmian wtrąceniowych w ferromagnetyku na pętlę histerezy różnicowej dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. 92, s. 65-68 [MNiSW: 14]
91 Współpraca środowiska akademickiego i biznesowego w kreowaniu strategii rozwoju miasta Lublina / Sitko Włodzimierz // ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 2011, nr 171, s. 345-354 [MNiSW: 6]
92 Współpraca w ramach klastrów szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorstw / Ławecki Marcin // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, nr 1, vol. 10, s. 31-42 [MNiSW: 5]
93 Wykorzystanie form wsparcia instytucji otoczenia biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubelskim / Gęca Bartłomiej // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 91-104 [MNiSW: 7]
94 Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej / Walczyna Anna, Arent Anna, Droździel Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 106-113 [MNiSW: 9]
95 Zakupy aparatury badawczej / Wit Bogdan // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 3, vol. 28, s. 36-37
96 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 451-462 [MNiSW: 11]
97 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 2, cz. 3, vol. 17, s. 89-100 [MNiSW: 14]
98 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację / Gęca Bartłomiej // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 141-153 [MNiSW: 7]
99 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRZEGLAD GORNICZY - 2013, nr 11, s. 11-16 [MNiSW: 6]
100 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 54, s. 28-38 [MNiSW: 7]
101 Znaczenie przywództwa w małej firmie / Mieszajkina Elena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 5, s. 1128-1134 [MNiSW: 6]

Monografie (26)

1 Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi / Wit Bogdan.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, 384 s.
2 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania / Juszczyk Marta, Wit Bogdan[Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, 113 s.
3 Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links / Bojar Matylda[Red:] Bojar Matylda.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 138 s.
4 Paradigmy programmirovaniâ : učebnoe prosobie dlâ magistrantov, aspirantov i studentov / Miłosz Elżbieta, Džorupbekov S..- Bišek: Kyrgizskij Nacjonalnyj Universitet, 2011, 224 s.
5 Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / Bojar Ewa, Mieszajkina Elena[Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, 376 s.
7 Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena.- Lublin: Wydawnicw WSPA352, 2015, 352 s.
8 Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena, Maciejewska Renata.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012, 297 s.
9 Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2013, 307 s.
10 System informatyczny GeoAzbest : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Wit Bogdan, Kuś Dariusz, Malendowski Marek.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 231 s.
11 Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce / Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary[Red:] Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary.- Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014, 197 s.
12 Szkoła odpowiedzialnego biznesu / Cichorzewska Marzena[Red:] Cichorzewska Marzena.- Lublin: Projekt "PWP program rozwoju espółpracy", 2013, 157 s.
13 Technologie informacyjno-komunikacyjne - założenia oprogramowania : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Wit Bogdan.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 321 s.
14 Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości / Wit Bogdan, Juszczyk Marta[Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, 169 s. [MNiSW: 4]
15 Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw / Panasiewicz Leszek.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 115 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym / Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan[Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 126 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / Bojar Matylda, Bis Jakub[Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Wybrane decyzje ekonomiczne mikroprzedsiębiorcy / Arent Anna.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 201 s. [MNiSW: 20]
19 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 177 s.
20 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej / Miłosz Elżbieta, Smołka Jan[Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, 104 s.
21 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną / Miłosz Elżbieta, Smołka Jan[Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, 104 s.
22 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel / Jaworzyńska Magdalena, Rozpędowska-Matraszek Danuta, Cholewa-Wiktor Marta[Red:] Kierzkowska Dominika.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 110 s.
23 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny / Cichorzewska Marzena, Mazur Barbara, Niewiadomska Anna, Sobolewska-Poniedziałek Ewa, Zimnoch Krystyna, Ziółkowska Bogusława.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 121 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
24 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce / Sobka Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 139 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
25 Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy / Juszczyk Marta[Red:] Juszczyk Marta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 186 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
26 Управление развитием человеческого потенциала: tекущие научные проблемы Восточной Европы [Upravlenie razvitiem čelovečeskogo potenciala teksie naučnye problemy Vostočnoj Europy] / Miłosz Elżbieta[Red:] Miłosz Elżbieta.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 142 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2811-2811 [MNiSW: 30]

Referaty (15)

1 Analiza metod identyfikacji pętli histerezy różnicowej / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // W: 6th International Symposium Applied electromagnetics SAEMʹ16 and 26 Sympozjum Środowiskowe PTZE "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie", 26-29 June 2016, Wrocław - 2016, s. 299-300
2 Business simulation games during the summer schools – the case study / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED) Location : Valencia, SPAIN Date: MAR 05-07, 2012 - 2012, s. 1577-1583 [MNiSW: 10]
3 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 53-54
4 Estimation the output parameters of a thermionic energy converter / Kania Bartosz, Kovaliuk J., Kuś Dariusz, Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek, Warda Piotr // W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Prózniowego, 6-9.09.2016, Trzebnica : [ książka abstraktów] - 2016, s. 47-47
5 Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey results / Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 901-908
6 Instances of corporate social responsibility in coal mining: an exampleof chosen Polish mines / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 393-401
7 Internationalization of higher education – a case study of Leonardo da Vinci project / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Adam J.M., Luján-Mora S., Širca Nada Trunk // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 851-858
8 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” : abstrakty - 2016, s. 22-23
9 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Miłosz Elżbieta, Grzegórski Stanisław // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
10 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych - modele i przykłady / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 566-566
11 Organizational citizenship behavior of polish and ukrainian civil servants – a comparative study / Cichorzewska Marzena, Rakowska Anna // W: Management, Knowledge and Learning International Conference 2017 Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM) : Management Challenges in a Network Economy 17–19 May 2017 Lublin, Poland - 2017, s. 393-394
12 Pętla histerezy różnicowej w mostku Maxwell`a dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // W: 24 Sympozjum Środowiskowe PTZE - Zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, Hucisko, 7-10 września 2014 - 2014, s. 217-218
13 Wpływ zmian wtrąceniowych w ferromagnetyku na pętlę histerezy różnicowej dla różnych częstotliwości strumienia magnetycznego / Wac-Włodarczyk Andrzej, Giżewski Tomasz, Ziń Piotr // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 103-104
14 Wybrane nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników – „open house” i analiza bio-danych / Cichorzewska Marzena // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 53-54
15 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia / Wac-Włodarczyk Andrzej, Ziń Piotr, Giżewski Tomasz // W: 25 Sympozjum Środowiskowe PTZE - Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, Wieliczka, 28 czerwca- 1 lipca 2015 - 2015, s. 303-305

Rozdzialy(106)

1 Agricultural and food cluster in less developed regions. Case study : Estern Poland / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Japonia: Agriculture and Forestry Statistics Publishing Inc.-, 2011, s. 102-115
2 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny / Juszczyk Marta // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 337-363
3 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách / Kříbíková Pavlína , Štverková Hana , Bojar Matylda, Humlová Vlasta // W: Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax); [Red:] Farkašová Edita, Krupa Kazimierz W., Skotnyy Pavlo - Košice ; Rzeszów: TUKE Košice ; UR Rzeszów, 2012, s. 14-20
4 Analiza danych dla potrzeb biznesu / Miłosz Elżbieta // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 71-88
5 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study / Cichorzewska Marzena, Jabłczyńska Grażyna // W: Social aspects of market economy; [Red:] Ucieklak-Jeż Paulina - Częstochowa: Wydawnctwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2011, s. 217-233
6 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry / Cichorzewska Marzena, Walczewski Marcin // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 207-212 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
7 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników / Miłosz Elżbieta, Kubieniec Grzegorz // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; Lublin 2012: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 111-130
8 The authentication methods acceptance among employees of smes and its incveasing by education / Juszczyk Marta, Kozieł Grzegorz // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; IATED Academy, 2015, s. 4899-4907 .- (INTED Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
9 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji / Dzieńkowski Mariusz // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 53-70
10 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality / Droździel Paweł, Walczyna Anna, Arent Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 10009-10017 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
11 Cluster initiatives in Eastern Poland : good practices in agriculture and food-processing industry / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Tokyo: Springer, 2016, s. 227-240 .- (New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, ISSN 2199-5974; nr 6)
12 Clusters - a chance to build competitive advantage in the global economy / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Pylak Korneliusz // W: GLOBAL ECONOMY : CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY; [Red:] Bukowski Sławomir I. - Radom: Technical University of Radom, Publishing Office, cop., 2011, s. 265-281
13 Clusters in the regional innovation system of the Lublin region / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żminda Tomasz // W: Sovremennye strategii innovacionnogo razvitiâ : materially Trinadcatyh Drukerovskih čtenij; [Red:] Nižegorodcev R. M. - Moskva: ǙRGTU (NPI), 2012, s. 163-169
14 Competences needed on the future labour market – results from DELPHI method / Cichorzewska Marzena, Rakowska Anna // W: Make Learn 2016 : Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time : Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25–27 May, 2016, Timisoara, Romania; [Red:] Dermol Valerij - 2016, s. 869-872 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
15 Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem / Ławecki Marcin // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, s. 37-52
16 The cooperative paradigm of development - towards values / Mazur Barbara, Zimnoch Krystyna // W: The Proceedings of the 17 th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment; Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, s. 149-159
17 Corporation pathologies as an obstacle to achieve sustainable development / Cichorzewska Marzena // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 145-167
18 CSR jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw / Cichorzewska Marzena // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 126-134
19 Czynniki wspierające i hamujące zjawisko benchmarkingu / Sobka Mariusz // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 29-38 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Digital identity in the enterprise-concept and applications / Juszczyk Marta // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 205-224
21 E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej / Wit Bogdan // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 9-27
22 Ekologistyka - logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych / Wit Bogdan // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 71-103
23 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji / Panasiewicz Leszek // W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami; [Red:] Kiełtyka Leszek, Kobis Paweł - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 69-79 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017; nr 323)
24 Engineering of internal security systems - the new engineering curriculum as a response to contemporary challenges / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2016, s. 2625-2629 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
25 Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss / Mieszajkina Elena // W: Determinants of entrepreneurship development; [Red:] Kościelniak Helena - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 7-18
26 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region / Duarte Nelson, Diniz Francisco, Arent Anna, Bojar Matylda // W: Recent advances in business management and marketing; [Red:] Vrdoljak Raguz Ivona , Roushdy Mohamed, M. Salem Abdel-Badeeh - Ateny: WSEAS Press, 2013, s. 188-193 .- (Business and Economics Series)
27 Etyczne podstawy humanistycznego zarządzania / Mazur Barbara // W: Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem; [Red:] Karczewski Leszek, Kretek Henryk A. - Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017, s. 57-64
28 The evolution of Russian innovation policy / Ratner Svetlana V., Voronina Ludmila A., Bojar Matylda // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 64-77
29 Forecasting of correlated time series on the example of industry of L`viv regon / Taras Hishchak, Juszczyk Marta // W: International economics : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Shatilova Olena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 97-114
30 From social responsibility to sustainable development / Żelazna Anna, Bojar Matylda // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 119-144
31 Fundusze strukturalne w perspektywie finansowania 2007-2013 jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości w regionie / Cholewa Ewelina, Cholewa-Wiktor Marta // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wydawnictwo WSPiA, 2015, s. 9-20
32 Funkcjonalność chmury obliczeniowej w usłudze iCloud / Kondratowicz-Kucewicz Wojciech // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 135-147 [MNiSW: 4]
33 Geoankieter - interaktywna geolokalizacja depozytów azbestowych w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi / Wit Bogdan // W: Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami; [Red:] Kiełtyka Leszek, Jędrzejczyk Waldemar - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 108-120
34 Government support and texation of small and Medium-Sized Enterprises in Poland / Arent Anna // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 73-90
35 Heurystyka biznesowa czasów chaosu / Panasiewicz Leszek // W: Dylematy wspólczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja, integracja, rozwój; [Red:] Borowiecki Ryszard, Jaki Andrzej - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 43-54
36 Hybrydowy system symulacji procesów przemysłowych na przykładzie browaru / Juszczyk Marta, Miłosz Andrzej // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 195-214
37 Innovacionyj potenciał Bełarusi / Mieszajkina Elena, Loban Larisa A. // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 125-132
38 Innovative development of Romanian regions / Goschin Zizi, Bojar Matylda // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 13-26
39 Innovative development of the Lublin, a case study of estern ICT cluster / Szlęzak Robert, Bojar Matylda // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 78-92
40 Innowacyjny rozwój regionalny - bariery współpracy w regionie / Bojar Matylda // W: Paradygmat sieciowy:wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania; [Red:] Karbownik Andrzej - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 467-478
41 Interdisciplinary information and managerial nature of the project management teaching / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 2542-2547 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
42 Internet mobilny w technologii LTE / Ziń Piotr // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 11-28 [MNiSW: 4]
43 Is there a pattern for innovative firms? A case study from a Portuguese and a Polish region / Duarte Nelson, Diniz Francisco , Bojar Matylda, Arent Anna // W: Proceedings of the 2016 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016) [WOS]; Paryż: Atlantis Press, 2016, s. 1-7 .- (Advances in Computer Science Research, ISSN 2352-538X; nr 57) [MNiSW: 15]
44 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego; [Red:] Skrobotowicz Grzegorz, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 50-61
45 Knowledge and skills’ improvement of age-diversified employees in Poland a comparative analysis in light of demographic changes / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 4786-4791 .- ( EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
46 Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w prcesach innowacyjnych / Ładziak Iwona , Gliszczyński Grzegorz // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 137-160
47 Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym w procesie rozwoju organizacji / Panasiewicz Leszek // W: Rozwój potencjału społecznego w organizacji; [Red:] Wawer Monika - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2012, s. 197-227
48 Kultura organizacyjna w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 142-151 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
49 Kultura ryzyka jako system zachowań i wartości obecnych w organizacji zorientowanych na ryzyko / Gęca Bartłomiej // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, s. 53-64
50 Legal forms of carrying out economic activity in Poland / Bojar Matylda // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 35-72
51 Liderowanie - wybrane aspekty / Bojar Matylda // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 11-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
52 Mądrość organizacji / Panasiewicz Leszek // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
53 The management of executives’ participation in the restructuring process – a case study / Panasiewicz Leszek, Tomaszewski Jacek // W: Dilemmas of restructuring of modern economy and enterprises. Theory - method - practice; [Red:] Borowiecki Ryszard, Dziura Marek - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 185-194
54 Metafory w teorii i praktyce nauk o zarządzaniu / Panasiewicz Leszek // W: Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna; [Red:] Bartkowiak Piotr, Jaki Andrzej - Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 17-32
55 Modele dostępu za pomocą tożsamości cyfrowych do usług oferowanych w chmurze / Juszczyk Marta // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 53-62
56 Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych / Gęca Bartłomiej, Ławecki Marcin // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 63-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
57 Negocjacje, jako sposób prowadzenia dialogu społecznego / Cichorzewska Marzena // W: Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce; [Red:] Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary - Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014, s. 128-154
58 Opracowania koncepcji wprowadzenia na rynek innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena // W: PWP Badania, innowacje, rozwój - efekty realizacji staży; [Red:] Bednarska-Czarnocka B., Godlewski M. - Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., 2015, s. 12-19
59 Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczne / Cichorzewska Marzena // W: Nauka transfer rozwój; Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, 2012, s. 153-166
60 Peryferyjne procesy wiedzy a restrukturyzacja / Panasiewicz Leszek // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań; [Red:] Kaczmarek Jarosław, Szymala Wojciech - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015, s. 23-30
61 Pokolenie "Digital Natives" a praktyka zarządzania wiedzą / Panasiewicz Leszek // W: Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 257-266 .- (Monografie Politechniki Łódzkiej)
62 Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec przedsiębiorczości indywidualnej / Mieszajkina Elena // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 53-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
63 Postrzeganie roli CSR w MŚP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach; [Red:] Wiśniewski Zenon - Warszawa: Wolters Kluwer , 2013, s. 167-174 .- (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
64 Prawa pacjenta a zarządzanie jakością w szpitalach / Cholewa-Wiktor Marta // W: INNOWACJE ORGANIZACYJNE W SZPITALACH; [Red:] Stepniewski Jan, Karniej Piotr, Kęsy Marcin - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011, s. 476-555
65 Problemy gosydarctvennogo regulirovaniâ innovacionnoj deâtel'nosti v Ukrainie. / Karpûk Olga,P, Juszczyk Marta // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-104
66 Problemy sel'skogo hozâjstva i prodovol'stvennoj bezopasnosti v mire / Ugaj C.A., Juszczyk Marta // W: Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie : tekuščie naučnyje problemy vostočnoj Evropy; [Red:] Lašlo V., Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 114-125
67 Programowanie aplikacji dla chmur obliczeniowych / Dzieńkowski Mariusz // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 117-133 [MNiSW: 4]
68 Programowe rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczeństwo tożsamości cyfrowej / Kondratowicz-Kucewicz Wojciech // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 103-118 .- (Monografie Politechniki Lubelskiej)
69 Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań pilotażowych / Arent Anna, Walczyna Anna // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 133-144
70 Przełomy prawno-organizacyjne w polskiej przedsiębiorczości / Arent Anna // W: Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe; [Red:] Borowiecki Ryszard, Kiełtyka Leszek - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 17-44
71 The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clusters / Bojar Matylda // W: The economy and economics after crisis; Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, s. 281-291
72 Rynki i segmenty w e-gospodarce / Wit Bogdan // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 9-27
73 The selected problems of decision-making in a micro-enterprise in the variable environment / Arent Anna // W: SOCIAL AND MANAGERIAL INCENTIVES FOR FUTURE ECONOMIC GROWTH; [Red:] Urban Wiesław - Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2011, s. 65-86
74 Serwisy społecznościowe jako nowoczesne narzędzie komunikacji władz samorządowych z obywatelem / Dzieńkowski Mariusz // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 54-66
75 Społeczna odpowiedzialność organizacji a kultura bezpieczeństwa / Cichorzewska Marzena // W: Kultura bezpieczeństwa w pprzedsiębiorstwie : modele, diagnoza i kształtowanie; [Red:] Rakowska Anna - Warszawa: CEDEWU.Pl, 2013, s. 87-114
76 Spór o znaczenie kultury w zarządzaniu / Mazur Barbara // W: Kultura zarządzania; [Red:] Kowalczewski Wiesław, Kuc Bolesław - Warszawa: Wydawnictwo EMENTON, 2016, s. 21-30 .- (Dyskusje o Zarządzaniu; nr 8)
77 Sprzętowe rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczeństwo tożsamości cyfrowej / Juszczyk Marta // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 81-102 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
78 Students’ perceptions of the “digital me” security hazards / Juszczyk Marta, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 7466-7473 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
79 The study of professional fate of graduates as a source of information about the learning-teaching process - example of Lublin University of Technology (Poland) / Droździel Paweł, Arent Anna, Walczyna Anna, Mazur-Sokół Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9994-10002 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
80 Szpitalne grupy zakupowe jako przykład przedsiębiorczej współpracy pomiędzy jednostkami sektora zdrowia / Cholewa-Wiktor Marta // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, s. 11-23
81 Technologie informacyjno-komunikacyjne / Wit Bogdan // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 39-69
82 Technologie multimedialne w modelu biznesowym e-klastra azbestowego "GeoKlaster" / Wit Bogdan, Czarnocki Krzysztof // W: Narzędzia informatyczne : wybrane zagadnienia; [Red:] Kiełtyka Leszek - Częstochowa: 2011, s. 13-30
83 Trust forming in the case of implementation of economic interaction in the virtual space / Kosariev Alexander, Rybak Elena, Juszczyk Marta // W: Information processing : actual reaserch problems in Eastern Europe; [Red:] Kozieł Grzegorz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 29-40
84 Ubiquitous ICT i U-City / Krupa Kazimierz, Bojar Matylda, Żminda Tomasz, Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo // W: Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264; Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2012, s. 102-108
85 Unethical behaviours towards Women in organizations in Lubelskie Voivodeship-Own research / Cichorzewska Marzena, Jabłczyńska Grażyna, Zinczuk Bartłomiej // W: MakeLearn 2015 : Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy; [Red:] Dermol Valerij, Trunk Aleš , Ðaković Goran, Smrkolj Marko - [B.m]: [B.w.], 2015, s. 1751-1756
86 Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtii / Mieszajkina Elena // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 9-16
87 Wartość firmowego serwisu internetowego w budowie zaufania do e-biznesu / Wit Bogdan // W: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny: nowe koncepcje przedsiębiorstwa przszłości; [Red:] Hejduk Irena K. - Warszawa: Instyut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2011, s. 246-257
88 Wpływ wieku pracowników na ich uczestnictwo w organizacyjnych procesach wiedzy / Panasiewicz Leszek // W: Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 55-64
89 Wybrane moralne problemy związane z funkcjonowaniem chmur obliczeniowych / Cichorzewska Marzena, Haleniuk Mariusz // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 39-52
90 Wybrane problemy zarządzania ochroną informacji w przedsiębiorstwie / Cichorzewska Marzena, Haleniuk Mariusz // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 25-41 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
91 Wykorzystanie mobilnych urządzeń dostępowych w e-gospodarce / Kondratowicz-Kucewicz Wojciech // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 45-62
92 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową - Logistyka w swietle współczesnych badań; [Red:] Nowakowska-Grunt Joanna , Mesjasz-Lech Agata, Kot Sebastian - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 30-39
93 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk / Mazur Barbara // W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami; [Red:] Kiełtyka Leszek, Kobis Paweł - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 15-25 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017; nr 323)
94 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy / Cichorzewska Marzena // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 85-104
95 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 63-86
96 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości / Panasiewicz Leszek // W: Przełomy w zarządzaniu . T. 1 : Kontekst stretegiczny; [Red:] Dworzecki Zbigniew, Nogalski Bogdan - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 221-242
97 Zarządzanie zasobami informatycznymi / Ziń Piotr // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 9-30
98 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu / Kuś Dariusz // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 31-52
99 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 163-174
100 Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w procesach ich integracji / Gliszczyński Grzegorz, Tomaszewski Jacek // W: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie; [Red:] Maciaszczyk Paweł - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2017, s. 37-53
101 Инновационные методы в проведении государственных закупок в Беларуси = Innovacionnye metody v provedenii gosudarstvennyh zakupok v Belarusi / Kulešova Anželika, Mieszajkina Elena // W: Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы [Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 9-17
102 Квалификационные факторы конкурентного преимущества малых предприятий [Kvalifikacionnye faktory konkurentnogo praimušestva małyh predpriâtij] / Mieszajkina Elena // W: Управление развитием человеческого потенциала: tекущие научные проблемы Восточной Европы [Upravlenie razvitiem čelovečeskogo potenciala tekuščie naučnye problemy Vostočnoj Europy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-19
103 Малое предпринимательство в Беларуси = Maloe predprinimatel’stvo v Belarusi / Mieszajkina Elena // W: Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy; [Red:] Juszczyk Marta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 159-167 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
104 Предпринимательская деятельность в условиях финансовой глобализации:[ Predprinimate’skaâ daâtel’nost’ v usloviâh finansovoj globalizacii] / Mieszajkina Elena // W: Предпринимательство в сфере финансов : текущие научные проблемы Восточной Европы [Predprinimatel’stvo v sfere finansov : tekusie naucnye problemy Vostocnoi Europy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-19
105 Предпринимательский подход к реструктуризации предприятий = Predprinimatel’skij podhod k restrukturizacii predpriâtij / Mieszajkina Elena, Loban Larisa A. // W: Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy; [Red:] Juszczyk Marta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 67-78 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
106 Формы и методы функционирования индустрии венчурного капитала - Formy i metody funkcionirovaniâ industrii venčurnogo kapitala / Gennabievna K.Û, Juszczyk Marta // W: Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы [Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 83-94