Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Procesów Polimerowych
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 12
Łączna liczba publikacji: 481
w tym we współpracy z zagranicą: 182

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(165)

1 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin / Suberlyak Oleh, Krasinskiy Volodymyr, Sikora Janusz, Krzyżak Aneta // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY - 2012, nr 2, vol. 6, s. 199-202
2 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu / Tor-Świątek Aneta, Dulebová L'udmila, Krasinskiy Volodymyr // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ - 2014, nr 787, s. 434-440
3 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 72-80 [MNiSW: 4]
4 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC / Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2012, nr 5, s. 44-46
5 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 302-312 [MNiSW: 7]
6 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny / Tor-Świątek Aneta, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 4, s. 538-541 [MNiSW: 15]
7 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 / Klepka Tomasz, Nabiałek Jacek // KOMPOZYTY - 2011, nr 3, s. 274-277 [MNiSW: 7]
8 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components / Duleba Branislav, Greškovič František , Sikora Janusz, Dulebová L'udmila // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2015, vol. 818, s. 307-310
9 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test / Dulebová L'udmila, Duleba Branislav, Jachowicz Tomasz // TECHNOLÓG - 2015, nr 3, s. 112-115
10 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou / Dulebová L'udmila, Krasinskyi Volodymyr, Jachowicz Tomasz // PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE - 2015, nr 2, s. 82-85
11 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku / Przech Piotr, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 5, s. 465-476 [MNiSW: 7]
12 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 1. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym / Sasimowski Emil // POLIMERY - 2011, nr 5, vol. 56, s. 390-396 [MNiSW: 10]
13 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra / Sasimowski Emil // POLIMERY - 2012, nr 4, s. 296-302 [MNiSW: 10]
14 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra / Sasimowski Emil // POLIMERY - 2012, nr 10, s. 747-754 [MNiSW: 10]
15 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 4, Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu / Sasimowski Emil // POLIMERY - 2013, nr 7-8, s. 597-604 [MNiSW: 15]
16 Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowych / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2013, nr 4, s. 19-24
17 Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnego / Jachowicz Tomasz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 7, vol. 92, s. 1296-1299 [MNiSW: 15]
18 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 11, vol. 93, s. 1983-1985 [MNiSW: 15]
19 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 60-70 [MNiSW: 4]
20 Badania zawartości napełniacza mineralnego na charakterystykę p-v-T polipropylenu / Jachowicz Tomasz, Dulebová L'udmila // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 12, s. 2295-2298 [MNiSW: 15]
21 Calibration process and constructions of extrusion calibrators / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2015, vol. 635, s. 135-138
22 Calibrator device for the extrusion of cable coatings / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Spišák Emil, Dulebová Martina // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 6, s. 120-124 [MNiSW: 11]
23 Cechy geometryczne folii polimerowych wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem / Garbacz Tomasz, Palutkiewicz Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 116-125 [MNiSW: 7]
24 Changing theproperties of the composite PA+GF to UV radiation / Markovičová Lenka, Zatkaliková Viera, Tor-Świątek Aneta // SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY - 2015, nr 19, s. 67-74
25 Characteristics of physical structure of poly(vinyl chloride) extrudate modified with microspheres / Tor-Świątek Aneta // POLIMERY - 2012, nr 7-8, s. 577-580 [MNiSW: 10]
26 Characterization of mechanical and thermal properties of PP/mineral composites / Dulebová L'udmila, Spišák Emil, Duleba Branislav, Greskovic Frantisek, Garbacz Tomasz // ADVANCED MATERIALS RESEARCH - 2014, vol. 1025-1026, s. 241-245 [MNiSW: 7]
27 Charakterystyka i badania zapraw polimerowo-gipsowych o zwiększonej elastyczności / Haratym Agnieszka, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 6, s. 530-539 [MNiSW: 7]
28 Charakterystyka metod nieniszczących badania wytworów z tworzyw polimerowych / Klepka Tomasz, Dulebová L'udmila, Spišák Emil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 5, s. 46-49
29 Charakterystyka metod wtryskiwania do zastosowań medycznych / Klepka Tomasz, Zgierski Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 192-200 [MNiSW: 4]
30 Chropowatość i morfologia wytłaczanych kompozycji polimerowych napełnionych proszkiem żelaza / Tor-Świątek Aneta, Sawa Weronika, Markovičovà Lenka // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 180-85 [MNiSW: 7]
31 Cięcie cieplne porowatych tworzyw polimerowych / Sasimowski Emil, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 453-456 [MNiSW: 15]
32 Cienkościenne wyroby z modyfikowanego polietylenu dużej gęstości / Klepka Tomasz, Jeziórska Regina, Szadkowska Agnieszka // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 8, s. 1352-1355 [MNiSW: 15]
33 Criteria of maintenance for assessing the suitability of aluminium alloys for the production of interchangeable parts injection mold / Greškovič František, Dulebová L'udmila, Duleba Branislav, Krzyżak Aneta // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 4, vol. 15, s. 434-440 [MNiSW: 15]
34 Diheliocoidal extruder : its design and processing efficiency / Sikora Robert, Sasimowski Emil, Sikora Janusz // EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE - 2011, nr 8, vol. 17, s. 70-72
35 Distribution and geometric characteristics of pores and the strength properties of extrudates obtained by the twin-screw extrusion / Tor-Świątek Aneta, Suberlyak Oleh, Krasinskiy Volodymyr, Dulebová L'udmila // MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 6, vol. 49, s. 812-818 [MNiSW: 15]
36 The effect of blowing agents on the effectiveness of poly(vinyl chloride) extrusion / Garbacz Tomasz, Jachowicz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 217-223 [MNiSW: 10]
37 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products / Głogowska Karolina, Sikora Janusz, Duleba Branislav // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2016, nr 7, vol. 36, s. 705-712 [MNiSW: 15]
38 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts / Głogowska Karolina, Sikora Janusz, Dulebová L'udmila // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 65-72 [MNiSW: 10]
39 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 11, vol. 93, s. 1983-1885 [MNiSW: 15]
40 Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films / Margol Monika, Sikora Janusz // JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING - 2013, nr 4, vol. 29, s. 313-326 [MNiSW: 20]
41 The effect of the geometry of extrusion head flow channels on the adiabatic extrusion of low density polyethylene / Sikora Janusz, Garbacz Tomasz // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2015, nr on-line [MNiSW: 15]
42 Effectiveness of blowing agents in the cellular injection molding process / Garbacz Tomasz, Palutkiewicz Paweł // CELLULAR POLYMERS - 2015, nr 4, vol. 34, s. 189-214 [MNiSW: 15]
43 Effectiveness of cellular injection molding process / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskyi Volodymyr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 18, vol. 7, s. 74-80 [MNiSW: 5]
44 Effectiveness of polyethylene extrusion in a single-screw grooved feed extruder / Sasimowski Emil, Sikora Janusz, Królikowski Bogusław // POLIMERY - 2014, nr 6, vol. 59, s. 505-510 [MNiSW: 15]
45 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent / Tor-Świątek Aneta // REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED - 2012, nr 3-4, s. 159-166
46 Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych / Greškovič František, Dulebová L'udmila, Duleba Branislav, Krzyżak Aneta // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 4, vol. 15, s. 434-440 [MNiSW: 15]
47 Etykietowanie - metoda wytwarzania elementów z tworzyw o specjalnych cechach powierzchni / Jachowicz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 201-210 [MNiSW: 4]
48 Evaluation of composite structures by light microscopy and image analysis / Markovičovà Lenka , Hurtalova Lenka, Zatkaliková Viera, Garbacz Tomasz // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2014, nr 3, vol. 14, s. 351-355
49 Evaluation of process wear of selected tool steels for injection molds / Greškovič František, Dulebová L'udmila, Duleba Branislav, Sikora Janusz // ADVANCED MATERIALS RESEARCH - 2013, vol. 739, s. 171-176 [MNiSW: 7]
50 Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion process of low density polyethylene / Tor-Świątek Aneta // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 225-229 [MNiSW: 15]
51 Examination of shredding process parameters and the properties of recyclate / Głogowska Karolina, Rozpędowski Jakub // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 176-179 [MNiSW: 10]
52 The extrusion of plasticized poly(vinyl chloride) in an extruder with a modified feed zone. Pt 1: Extrusion process / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Stasiek Andrzej // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 35, s. 191-198 [MNiSW: 15]
53 Feeding an extruder of a modified feed zone design with poly(vinyl chloride) pellets of variable geometrie properties / Sikora Janusz // INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING - 2014, nr 3, vol. 29, s. 412-418 [MNiSW: 20]
54 FEM simulation of deep drawing process of aluminium alloys / Jachowicz Tomasz, Slota Jàn, Gajdoš Ivan, Siser Marek, Krasinskyi Volodymyr // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 5-17 [MNiSW: 11]
55 Filtry z tworzywa wytłaczanego / Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 2, s. 131-37
56 Glass powder as polyethylene filler / Sikora Janusz, Kliszowska Anna, Noack Björn // POLYMER SCIENCES - 2016, nr 2:8, vol. 2, s. 1-7
57 Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowych / Margol Monika, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 1, s. 4-11 [MNiSW: 4]
58 Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowych / Margol Monika, Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 2, s. 26-30
59 Heat-resistant coatings on the basis of phenol-formaldehyde compositions / Krasinskyi Volodymyr, Spišák Emil, Gajdoš Ivan, Garbacz Tomasz // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2015, vol. 818, s. 105-108
60 Impact of feed opening width and position on pvc extrusion process effectiveness / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING - 2013, nr 3, vol. 28, s. 291-299 [MNiSW: 20]
61 The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the extrusion process / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2013, nr 1, s. 77-85 [MNiSW: 15]
62 The impact of the amount of of polymer materials / Dulebová L'udmila, Greškovič František, Spišák Emil, Duleba Branislav, Garbacz Tomasz // KOVÁRENSTVÍ - 2012, nr 44, s. 33-36
63 Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudate / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Dzwonkowski Janusz // ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 33 [MNiSW: 30]
64 Influence of aluminosilicate filler on the physicomechanical properties of polypropylene-polycaproamide composites / Suberlyak Oleh, Krasinskyi Volodymyr, Moravskyi Volodymyr, Gerlach Hendrik, Jachowicz Tomasz // MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 2, vol. 50, s. 296-302 [MNiSW: 15]
65 The influence of blowing agent adition, glass fiber filler content and mold temperature on selected properties, surface state and structure of injection molded parts from polyamide 6 / Palutkiewicz Paweł, Garbacz Tomasz // CELLULAR POLYMERS - 2016, nr 4, vol. 35, s. 159-192 [MNiSW: 15]
66 The influence of modifying HDPE on properties of the surface / Dulebová L'udmila, Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr, Duleba Branislav // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2015, vol. 818, s. 101-104
67 The influence of polystyrene modifier and plasticizer nature on the properties of poly(vinyl chloride) / Levytskyj Volodymyr, Laruk Yuryj, Humenetsky Taras, Sikora Janusz // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY - 2015, nr 2, vol. 9, s. 199-203
68 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh, Dulebová L'udmila // SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - 2013, vol. 21, s. 33-36
69 Innovative hybrid polymer composites cellular polymer-metal powder obtained in extrusion process / Tor-Świątek Aneta // ACTA INNOVATIONS - 2015, nr 17, s. 12-21 [MNiSW: 8]
70 Innowacyjne rozwiązania przetwórstwa materiałów polimerowych / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, vol. 35, s. 24-25
71 Innowacyjność wtryskarek elektrycznych / Jachowicz Tomasz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2011, nr 3, s. 35-39
72 Interpretation of warpage simulation results in ASMI / Gajdoš Ivan, Jachowicz Tomasz, Slota Jàn, Krasinskyi Volodymyr // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 2, vol. 11 [MNiSW: 11]
73 Investigation of selected properties of injection-molded parts subjected to natural aging / Jachowicz Tomasz, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Gajdoš Ivan, Czulak Andrzej // INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION - 2015, nr 4, vol. 20, s. 307-315 [MNiSW: 20]
74 Investigation of the influence of mold rotational speed on the cast wall thickness in the rotational molding process / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 79-87 [MNiSW: 5]
75 Investigation of the poly(vinyl chloride) extrusion process using a feed throat with a feed pocket / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE - 2014, nr 9, vol. 54, s. 2037-2045 [MNiSW: 25]
76 Kompozyty polimerowe z zeolitami / Szostak Marek, Antczak Natalia, Barczewski Mateusz, Andrzejewski Jacek, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 5, s. 451-457 [MNiSW: 5]
77 Kompozyty wzmocnione włóknem długim / Krzyżak Aneta, Komsta Janusz // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2013, nr 2, s. 18-21
78 Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradácii / Jachowicz Tomasz, Duleba Branislav, Dulebová L'udmila // PLASTY A KAUČUK - 2013, nr 1-2, vol. 50, s. 10-15
79 Materials and finishing metods of DMLS manufactured parts / Duleba Branislav, Greškovič František, Sikora Janusz // TRANSFER INOVÁCIÍ - 2011, nr 21, s. 143-148
80 Materiały, które łamią utarte schematy / Jachowicz Tomasz // PLAST NEWS - 2016, nr 10, s. 16-20
81 The mechanical properties of plasticized PVC rocessed in an extruder with a modified feed zone / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Stasiek Andrzej, Tor-Świątek Aneta // INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING - 2015, nr 3, vol. 30, s. 359-365 [MNiSW: 15]
82 Medota przeciągania / Błażejewski Wojciech, Juskowiak Ewa, Liszka Izabela, Krzyżak Aneta // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2013, nr 1, s. 51-54
83 Metody badań przetwarzalności tworzyw utwardzalnych / Krzyżak Aneta // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 1, vol. 0, s. 13-21 [MNiSW: 4]
84 Metody wytwarzania kanałów o specjalnych właściwościach z elementami ferro-magnetycznymi / Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 167-172 [MNiSW: 4]
85 Metody wyznaczania tarcia wewnętrznego granulatu / Klepka Tomasz, Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 3, s. 55-57
86 Modernization of technological line for cellular extrusion process / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskyi Volodymyr, Markovičovà Lenka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 22, vol. 8, s. 60-65 [MNiSW: 5]
87 Modifying effect of metallic powder fillers / Sikora Janusz // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2015, nr 4, vol. 19, s. 26-31
88 Modyfikacja poli(chlorku winylu) mikrosferami w procesie wytłaczania mikroporującego / Tor-Świątek Aneta, Sikora Robert // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 4, vol. 142, s. 248-251 [MNiSW: 4]
89 Možnosti predikcie vlastností polymér/MMT nanokompozitov na základe matematických modelov / Duleba Branislav, Spišák Emil, Jachowicz Tomasz // TECHNOLÓG - 2013, nr 5, s. 13-18
90 Nauka a przemysł niemiecki / Jachowicz Tomasz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 3, s. 38-40
91 Niestandardowe metody wyznaczania przetwarzalności tworzyw utwardzalnych / Krzyżak Aneta // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 2, s. 64-73 [MNiSW: 4]
92 Numerical modeling of cooling conditions of thermoplastic injection-molded parts / Jachowicz Tomasz, Moravski Volodymyr // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2016, nr 1, vol. 20, s. 42-51
93 Obszar pomiędzy głowicą wytłaczarską kalibratorem - analiza rozkładu temperatury / Klepka Tomasz, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 43-45
94 Ocena technologiczności wyprasek wtryskowych na podstawie numerycznej symulacji wtryskiwania termoplastycznych tworzyw polimerowych / Jachowicz Tomasz, Duleba Branislav, Krasinskiy Volodymyr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 3, s. 233-246 [MNiSW: 5]
95 Ocena właściwości dwuwarstwowego wytworu polietylenowego otrzymywanego metodą wytłaczania / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 11-12, s. 9-14
96 Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 10-15 [MNiSW: 7]
97 Ocìnka efektivnostì virobnictva tonkostìnnih poristih obolonok metodom ekstruzìï / Garbacz Tomasz, Krasìnsʹkij Volodimir Vasilʹovič, Suberlâk Oleg Volodimirovič, Dulebová L'udmila // EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] - 2015, nr 6, vol. 3, s. 10-15
98 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 1 / Jachowicz Tomasz // PLAST NEWS - 2016, nr 3, s. 40-42
99 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 2 / Jachowicz Tomasz // PLAST NEWS - 2016, nr 4, s. 48-52
100 Optimalizácia plastového výlisku pomocou simulačného programu plastic parts optimization by simulation program / Dulebová L'udmila, Varga Ján, Krzyżak Aneta // IT-STROJAR.SK - 2012
101 Optimalizácia výroby výlisku z termoplastu vstrekovaním / Klepka Tomasz // TECHNOLÓG - 2013, nr 5, s. 19-22
102 Phosphorus removal in anaerobic fluidized bed reactor with active microporous filling produced by extrusion technology / Krzemieniewski Mirosław, Zieliński Marcin, Dębowski Marcin, Tor-Świątek Aneta, Makowska Monika, Grądkowski Marian // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 237, s. 295-300
103 Polimerowe opakowania wielowarstwowe / Jachowicz Tomasz // PLAST NEWS - 2016, nr 7-8, s. 24-27
104 Polimery ze zdolnością samonaprawy / Jachowicz Tomasz // PLAST NEWS - 2016, nr 9, s. 26-29
105 Pomiar właściwości lepkosprężystych polimerów - modele mechaniczne / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 1, s. 49-52
106 Porophors used in the extrusion process / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY - 2013, nr 1, vol. 7, s. 113-118
107 Possibility of manufacturing of race polyurethane bushings using rapid prototyping and prototype molds / Duleba Branislav, Greškovič František , Jachowicz Tomasz // TRANSFER INOVÁCIÍ - 2012, nr 24, s. 195-199
108 Powrót poodkształceniowy poliuretanowych pianek wiskoelastycznych / Wójtowicz Magdalena, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 1, s. 43-47 [MNiSW: 7]
109 Powrót poodkształceniowy poliuretanowych pianek wiskoelastycznych / Wójtowicz Magdalena, Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 3, s. 64-68
110 Prediction and verification of compatibility of MMT nanofiller in PA6 matrix / Duleba Branislav, Spišák Emil, Sikora Janusz, Dulebová L'udmila // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2015, vol. 635, s. 194-197
111 Proces wytłaczania i wybrane właściwości folii z polietylenu o zmniejszonej palności / Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 208-210 [MNiSW: 4]
112 Properties and application of polymer - clay nanocomposites / Dulebová L'udmila, Duleba Branislav , Jachowicz Tomasz // TRANSFER INOVÁCIÍ - 2016, nr 33, s. 132-136
113 Properties and physical structure of cellular PVC coatings / Garbacz Tomasz // CELLULAR POLYMERS - 2014, nr 2, vol. 33, s. 71-90 [MNiSW: 15]
114 Przyrostowe metody wytwarzania elementów z tworzyw polimerowych / Sasimowski Emil // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 349-354 [MNiSW: 7]
115 Quantitative assessment of the microscopic structure of extruded and injected low-density polyethylene modified with microspheres by image analysis / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz, Jachowicz Tomasz // CELLULAR POLYMERS - 2016, nr 2, vol. 35, s. 67-84 [MNiSW: 15]
116 Research on the content and filler type on injection shrinkage / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan, Krasinskyi Volodymyr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 6-13 [MNiSW: 5]
117 Research on the influence of blowing agent on selected properties of extruded cellular products / Garbacz Tomasz, Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan, Kijewski Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 81-88 [MNiSW: 10]
118 Rozpodìl ì harakteristika geometrii por ta mìcnìst’ ekstrudatu, otrimanogo pìd čas dvošnekovoï ekstruzìï / Tor-Świątek Aneta, Dulebová L'udmila, Krasinskiy Volodymyr, Suberlyak Oleh // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2013, nr 6, s. 93-99
119 Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowych / Sasimowski Emil // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 211-215 [MNiSW: 4]
120 Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki / Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 216-220 [MNiSW: 4]
121 Selected physical properties of extruded composites type of porous PVC-metal / Tor-Świątek Aneta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 14-18 [MNiSW: 5]
122 Simulácia vstrekovania so záliskom v Autodesk Simulation Moldflow Insight / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan, Grytsenko Oleksander // PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE - 2014, nr 2, s. 50-52
123 Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanym / Jachowicz Tomasz, Godlewska Anna // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2012, nr 6, s. 40-44
124 Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanym / Jachowicz Tomasz, Godlewska Anna // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 195-204 [MNiSW: 4]
125 Skurcz wtryskowy wyprasek napełnionych / Jachowicz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // TRANSFER INOVÁCIÍ - 2012, nr 22, s. 10-15
126 Some properties of extruded porous microducts / Klepka Tomasz, Garbacz Tomasz, Bociąga Elżbieta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 907-910 [MNiSW: 15]
127 Specjalne metody wtryskiwania. Etykietowanie w formie / Jachowicz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 1, vol. 0, s. 4-12 [MNiSW: 4]
128 Sterowanie procesem wtryskiwania / Samujło Bronisław, Kowalska Beata // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 1, s. 18-20
129 Structure and properties of cellular thin-walled cable coatings / Garbacz Tomasz // POLIMERY - 2012, nr 11/12, vol. 57, s. 865-868 [MNiSW: 10]
130 Structure and tensile properties evaluation of samples produced by Fused Deposition Modeling / Gajdoš Ivan, Slota Jàn, Spišák Emil, Jachowicz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 6, s. 86-89 [MNiSW: 11]
131 Struktura i właściwości porowanych wytworów wtryskiwanych / Garbacz Tomasz // POLIMERY - 2013, nr 4, s. 295-303 [MNiSW: 15]
132 Štúdium vplyvu degradačného prostredia na vlastnosti polymérnych kompozitov vyrábaných vstrekovaním / Samujło Bronisław, Dulebová L'udmila // PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE - 2014, nr 1, s. 74-77
133 Study of selected properties of thermoplastics after ageing / Dulebová L'udmila, Tor-Świątek Aneta, Duleba Branislav // TRANSFER INOVÁCIÍ - 2014, nr 30, s. 45-47
134 Symulacja wtryskiwania tworzyw / Jachowicz Tomasz // PLAST NEWS - 2016, nr 11
135 Technologiczne aspekty odlewania rotacyjnego / Jachowicz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 151-155 [MNiSW: 4]
136 Tensile properties of additively manufactured polyetherimide parts / Gajdoš Ivan, Spišák Emil, Jachowicz Tomasz, Garbacz Tomasz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2016, nr 88, vol. 293, s. 189-197 [MNiSW: 7]
137 Termická analýza polymérnych kompozitov / Dulebová L'udmila, Garbacz Tomasz // TRANSFER INOVÁCIÍ - 2013, nr 26, s. 130-134
138 TG analysis of PP / Cloisite 20A nanocomposites / Dulebová L'udmila, Duleba Branislav, Garbacz Tomasz // TECHNOLÓG - 2015, nr 3, s. 74-77
139 Thermal cutting of porous polymers / Sasimowski Emil, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 4, vol. 93, s. 453-456 [MNiSW: 15]
140 Twin screw extrusion with Expancel foaming agent / Sikora Janusz, Levytskyi Volodymir, Moravskyi Volodymyr, Gerlach Hendrik // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2013, nr 6, vol. 33, s. 501-508 [MNiSW: 15]
141 Ujednoradnianie tworzywa w procesie wytłaczania / Sasimowski Emil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2011, nr 3, vol. 56, s. 48-50
142 Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride) / Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 1, vol. 15, s. 58-61 [MNiSW: 15]
143 Vpliv alûmosilíkatnogo napovnûvača na fíziko-mehaníčhí vlastivostí polípropílen-políkaproamíghih kompozitív / Jachowicz Tomasz, Gerlach Hendrik, Krasinskyi Volodymyr, Moravskyi Volodymyr, Suberlyak Oleh // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2014, nr 2, s. 122-127
144 Vpliv prirodi ta kil'kosti napovnûvača na produktivnict' ekstrude z cilindrom, osnaŝenim rivčakami v zoni zavantažennâ / Krzyżak Aneta, Sikora Janusz, Krasinskyi Volodymyr, Moravskyi Volodymyr, Suberlyak Oleh // HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI - 2011, nr 6, s. 46-48
145 Vyhodnocovanie rozmerovych tolerancii plastovych vyliskov na vysledkoch CAE simulacie / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz, Garbacz Tomasz, Gajdoš Ivan // PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE - 2016, nr 2, s. 62-64
146 Využitie simulácie pri návrhu technológie výroby a konštrukcie vstrekovacej formy / Krzyżak Aneta, Duleba Branislav, Greškovič František // TECHNOLÓG - 2012, nr 3, s. 25-30
147 Water absorption of thermoplastic matrix composites with polyamide 6 / Krzyżak Aneta, Gąska Jacek, Duleba Branislav // ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE - 2013, nr 33 (105), s. 62-68 [MNiSW: 5]
148 Własciwości fizyko-mechaniczne wytłaczanego PVC modyfikowanego mikrosferami polimerowymi z czynnikiem porującym / Tor-Świątek Aneta // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 372-377 [MNiSW: 7]
149 Właściwości i cechy geometryczne współwytłaczanych rur oświetleniowych / Sikora Janusz, Żelazek Kamil, Nowicki Maciej // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 132-141 [MNiSW: 7]
150 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Cz. 2, Wyniki badań / Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Gajdoš Ivan // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 5, s. 368-374 [MNiSW: 5]
151 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Część I. Charakterystyka badań / Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Gajdoš Ivan // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 276-283 [MNiSW: 5]
152 Właściwości lepkosprężyste polietylenu małej gęstości oznaczane podczas ściskania / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 324-328 [MNiSW: 7]
153 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym / Sikora Janusz, Kliszowska Anna, Noack Björn // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 6, s. 493-502 [MNiSW: 7]
154 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym / Sikora Janusz, Kliszowska Anna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, s. 100-108 [MNiSW: 7]
155 Właściwości oraz struktura fizyczna porowanych powłok cienkościennych z PVC / Garbacz Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 132-135 [MNiSW: 4]
156 Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych w procesie współwytłaczania mikroporującego / Garbacz Tomasz // POLIMERY - 2011, nr 2, vol. 56, s. 129-134 [MNiSW: 10]
157 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 511-517 [MNiSW: 4]
158 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 4, s. 16-20
159 Wpływ dodatku środka porującego na strukturę mikroskopową PVC / Tor-Świątek Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 10, s. 1727-1729 [MNiSW: 15]
160 Wskaźnik szybkości płynięcia kompozytów na osnowie polipropylenowej z dodatkiem ciętego włókna szklanego oraz talku / Krzyżak Aneta, Bondyra Ruta, Dulebová L'udmila, Moravskyi Volodymyr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 78-85 [MNiSW: 4]
161 Wybrane aspekty funkcjonowania układu uplastyczniającego wytłaczarki ze zmodyfikowaną strefą zasypu / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 6, s. 562-566 [MNiSW: 5]
162 Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacja / Sikora Robert, Sasimowski Emil, Sikora Janusz // POLIMERY - 2011, nr 7-8, vol. 56, s. 591-596 [MNiSW: 10]
163 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania / Sasimowski Emil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2012, nr 5, s. 18-20
164 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania / Sasimowski Emil // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 68-75 [MNiSW: 4]
165 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 6, s. 542-546 [MNiSW: 5]

Monografie (21)

1 Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, 156 s.
2 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 / Klepka Tomasz, Milczek Tomasz, Nowicki Maciej.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, 253 s.
3 Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2013, 176 s.
4 Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) / Tor-Świątek Aneta, Sikora Robert.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 106 s.
5 The effectiveness of new design solutions for a screw-type extruder / Sasimowski Emil.- Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 104 s.
6 Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Dominik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1 / Klepka Tomasz[Red:] Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 193 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2 / Klepka Tomasz[Red:] Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 234 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, 226 s.
10 Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe / Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info, 2013, 243 s.
11 Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 1 / Garbacz Tomasz, Sikora Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 170 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
12 Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 2 / Jachowicz Tomasz, Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 202 s.
13 Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.1 / Sasimowski Emil[Red:] Sasimowski Emil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 191 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.2 / Sasimowski Emil[Red:] Sasimowski Emil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 201 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Research methods of polymer materials / Garbacz Tomasz.- Lublin: 2014, 33 s.
16 Studium teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym / Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 164 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites / Sikora Janusz, Suberlak Olech[Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech.- Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, 200 s.
18 Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2 / Sikora Janusz, Greškovič František[Red:] Sikora Janusz, Greškovič František.- Košice: Technical University of Košice, 2014, 230 s.
19 Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3 / Sikora Janusz, Greškovič František, Suberlyak Oleh[Red:] Sikora Janusz, Greškovič František, Suberlyak Oleh.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 200 s.
20 Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4 / Sikora Janusz, Greškovič František [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František .- Lublin: Associatn of Polymer Materials Manufacturers, Lublin departament, 2016, 163 s.
21 Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach biomedycznych i środowiskowych / Blicharska Eliza, Chmiel Stanisław, Huber Miłosz, Lata Lesia, Klepka Tomasz, Muraczyńska Bożena, Oszust Karolina, Rawski Michał.- Suchy Las: TMKARPIŃSKI PUBL., 2015, 125 s.

Projekty wynalazcze (133)

1 Cienkościenna powłoka porowata / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 10-10 [MNiSW: 2]
2 Cienkościenna powłoka porowata [patent nr 216419] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 839-840 [MNiSW: 25]
3 Cylinder aktywny wytłaczarki [Nr zgłoszenia 392696] / Sikora Robert, Sasimowski Emil, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 7-7 [MNiSW: 2]
4 Cylinder wytłaczarki ślimakowej [ Nr zgłoszenia 399567] / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 12-12 [MNiSW: 2]
5 Dachówka z tworzywa wielkocząsteczkowego / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 21-21 [MNiSW: 2]
6 Donica ozdobna [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20950 (21) 22141] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, s. 2617-2617 [MNiSW: 10]
7 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 121166] / Krzyżak Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 59-59 [MNiSW: 2]
8 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [prawo ochronne na wzór użytkowy (11) 67451 (21) 121166] / Krzyżak Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2607-2607 [MNiSW: 10]
9 Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego] / Sikora Janusz, Sikora Robert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2011, 7, s. 1431-1431 [MNiSW: 10]
10 Głowica wytłaczarska / Sikora Robert, Tor-Świątek Aneta, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1074-1074 [MNiSW: 25]
11 Głowica wytłaczarska [Patent nr (11) 222686 (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
12 Głowica wytłaczarska [Zgłoszenie nr (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 12-12 [MNiSW: 2]
13 Głowica wytłaczarska do granulowania [Nr zgłoszenia 403245] / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 20, s. 14-14 [MNiSW: 2]
14 Głowica wytłaczarska do granulowania [Patent nr (11) 220496 (21) 403245] / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2438-2439 [MNiSW: 25]
15 Kabel elektryczny [ patent nr 215154] / Sikora Robert, Sikora Janusz, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Karwowska Diana // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 10, s. 2473-2473 [MNiSW: 25]
16 Katedra Procesów Polimerowych KPP [Prawo z rejestracji nr 265090 wzoru przemysłowego] / Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 8, s. 2115-2115 [MNiSW: 10]
17 Kompozycja piaskowo-polimerowa / Sikora Janusz, Suberlak Olech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 22-23 [MNiSW: 2]
18 Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości [Zgłoszenie nr (21) 407416 ] / Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 25-25 [MNiSW: 2]
19 Kostka do gier [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21103 (21) 22350] / Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 12, s. 3250-3250 [MNiSW: 10]
20 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412385] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 10-10
21 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412386] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 10-10
22 Listwa dekoracyjno-montażowa [Prawo z rejestracji nr 21871 wzoru przemysłowego] / Głogowska Karolina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 47-47 [MNiSW: 10]
23 Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 20071 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 11, s. 2800-2800 [MNiSW: 10]
24 Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 19259 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Krasinskyi Volodymyr, Moravskyi Volodymyr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 4, s. 888-888 [MNiSW: 10]
25 Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 19368 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Krasinskiy Volodymyr, Moravskyi Volodymyr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 5, s. 1156-1156 [MNiSW: 10]
26 Płyta podjazdowa [Prawo z rejestracji nr 22584 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 8, s. 2253-2253 [MNiSW: 10]
27 Płyta podjazdowa [Prawo z rejestracji nr 22585 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 8, s. 2253-2253 [MNiSW: 10]
28 Płyta tarasowa [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20946 (21) 22131] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2617-2617 [MNiSW: 10]
29 Płyta tarasowa [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20947 (21) 22132] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2617-2617 [MNiSW: 10]
30 Płyta z tworzywa polimerowego / Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 12-12 [MNiSW: 2]
31 Polimerowy element profilowy wytłaczany[Prawo z rejestracji nr 17848 wzoru przemysłowego] / Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2012, 4, s. 877-877 [MNiSW: 10]
32 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21203 (21) 22413] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 339-339 [MNiSW: 10]
33 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21204 (21) 22414] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 339-339 [MNiSW: 10]
34 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21205 (21) 22415] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, [MNiSW: 10]
35 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21206 (21) 22416] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 339-339 [MNiSW: 10]
36 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21207 (21) 22417] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 339-339 [MNiSW: 10]
37 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21219 (21) 22435] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 341-341 [MNiSW: 10]
38 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21220 (21) 22436] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 341-341 [MNiSW: 10]
39 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21221 (21) 22437] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 341-341 [MNiSW: 10]
40 Profil rurowy : [Wzór przemysłowy nr (11) 21222 (21) 22438] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 2, s. 341-341 [MNiSW: 10]
41 Profil rurowy [Prawo z rejesracji wzoru przemysłowego (11) 21035 (21) 22298] / Sikora Janusz, Jarosiński Sebastian // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 11, s. 2924-2924 [MNiSW: 10]
42 Profil rurowy [Prawo z rejesracji wzoru przemysłowego (11) 21102 (21) 22349] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 12, s. 3250-3250 [MNiSW: 10]
43 Profil rurowy [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21014 (21) 22253] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 11, s. 2921-2921 [MNiSW: 10]
44 Profil rurowy [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21015 (21) 22254] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 11, s. 2921-2921 [MNiSW: 10]
45 Profil rurowy [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21031 (21) 22287] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 11, s. 2923-2923 [MNiSW: 10]
46 Profil rurowy [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21032 (21) 22288] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 11, s. 2923-2923 [MNiSW: 10]
47 Profil rurowy [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21036 (21) 22299] / Sikora Janusz, Sikora Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 11, s. 2924-2924 [MNiSW: 10]
48 Profil rurowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21341 (21) 22585] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 4, s. 817-817 [MNiSW: 10]
49 Profil rurowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21342 (21) 22586] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 4, s. 817-818 [MNiSW: 10]
50 Profil rurowy oświetleniowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21509 (21) 22814] / Sikora Janusz, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1309-1309 [MNiSW: 10]
51 Profil rurowy oświetleniowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21511 (21) 22816] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1309-1309 [MNiSW: 10]
52 Profil rurowy oświetleniowy [Wzór przemysłowy nr (11) 21512 (21) 22817] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1309-1309 [MNiSW: 10]
53 Przewód z tworzywa polimerowego [Patent nr (11) 222685 (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
54 Przewód z tworzywa polimerowego [Zgłoszenie nr (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 13-13 [MNiSW: 2]
55 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3373-3373 [MNiSW: 30]
56 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
57 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 47-47 [MNiSW: 2]
58 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Zgłoszenie nr (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-12
59 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Zgłoszenie nr (21) 409791] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 9, s. 32-32
60 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych / Klepka Tomasz, Orzeł Jacek, Pioś Paweł, Tarkowski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 44-44 [MNiSW: 2]
61 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych [Patent nr (11) 221381 (21) 397458] / Klepka Tomasz, Orzeł Jacek, Pioś Paweł, Tarkowski Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 4, s. 903-903 [MNiSW: 30]
62 Sposób obróbki ubytkowo-plastycznej tworzyw polimerowych / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 13-13 [MNiSW: 2]
63 Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału [Patent nr (11) 220747 (21) 395014] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2686-2686 [MNiSW: 25]
64 Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanałuSposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 40-40 [MNiSW: 2]
65 Sposób przygotowania powłoki polimerowej [zgłoszenie nr 2014 04526] / Garbacz Tomasz, Suberlyak Oleh, Krasinskiy Volodymyr // UKRAIŃSKI URZĄD PATANTOWY-ZGŁOSZENIE - 2014, [MNiSW: 2]
66 Sposób uaktywniania przetwórczego układu uplastyczniającego wytłaczarek / Sikora Janusz, Sikora Robert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 12, s. 2753-2753 [MNiSW: 25]
67 Sposób utylizacji odpadów politereftalanu etylenu [ zgłoszenie nr 2013 02750] / Suberlyak Oleh, Moravskyi Volodymyr, Sikora Janusz // UKRAIŃSKI URZĄD PATANTOWY-ZGŁOSZENIE - 2013, [MNiSW: 2]
68 Sposób utylizacji odpadów politereftalanu etylenu [patent nr 104551] / Suberlyak Oleh, Moravskyi Volodymyr, Sikora Janusz // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2014, [MNiSW: 15]
69 Sposób wykonania polimerowego żetonu reklamowego [patent ukraiński ne 102988] / Garbacz Tomasz, Suberlak Olech, Krasinskiy Volodymyr // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
70 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Zgłoszenie nr (21) 407414 ] / Sikora Janusz, Krasinskyi Volodymyr, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 24-24 [MNiSW: 2]
71 Sposób wytwarzania kompozycji drzewno-polimerowej [Nr zgłoszenia 400348] / Jachowicz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskiy Volodymyr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 4, s. 22-23 [MNiSW: 2]
72 Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo polimerowej [ Nr zgłoszenia 398067] / Sikora Janusz, Garbacz Tomasz, Greškovič František // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 17, s. 20-21 [MNiSW: 2]
73 Sposób wytwarzania kompozycji piaskowo-polimerowej [patent nr 217753] / Sikora Janusz, Garbacz Tomasz, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 8, s. 1950-1950 [MNiSW: 25]
74 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 408403] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 25, s. 23-23 [MNiSW: 2]
75 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 408413] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 25, s. 23-23 [MNiSW: 2]
76 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Patent nr (11) 224124 (21) 407415] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, s. 3100-3101 [MNiSW: 30]
77 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Zgłoszenie nr (21) 407415 ] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Duleba Branislav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 24-24 [MNiSW: 2]
78 Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem : [Patent nr (11) 218877 (21) 398692] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 2, s. 308-308 [MNiSW: 25]
79 Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem [ Nr zgłoszenia 398692] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 8-8 [MNiSW: 2]
80 Sposób wytwarzania powłoki polimerowej / Sikora Robert, Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 5, s. 935-935 [MNiSW: 25]
81 Sposób wytwarzania powłoki polimerowej [patent ukraiński nr 93008] / Garbacz Tomasz, Suberlak Olech, Krasinskiy Volodymyr // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2014, [MNiSW: 15]
82 Sposób wytwarzania rury porowatej [ Patent nr (11) 219977 (21) 402485 ] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
83 Sposób wytwarzania rury porowatej [Nr zgłoszenia 402485] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 10-10 [MNiSW: 2]
84 Sposób wytwarzania rury porowatej [Nr zgłoszenia 402488] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 26-26 [MNiSW: 2]
85 Sposób wytwarzania taśmy polimerowej [Patent nr (11) 223388 (21) 410339] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2772-2772 [MNiSW: 30]
86 Sposób wytwarzania taśmy polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 410339] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 15, s. 7-8 [MNiSW: 2]
87 Sposób wytwarzania wału z kształtowymi elementami roboczymi [ Nr zgłoszenia 398405] / Batyra Henryk, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
88 Sposób wytwarzania żetonu reklamowego porowanego / Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 6 (1023), s. 17-17 [MNiSW: 2]
89 Sposób wytwarzania żetonu reklamowego porowanego [Patent nr (11) 221252 (21) 396199] / Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 584-584 [MNiSW: 30]
90 Taśma elastyczna [ Zgłoszenie nr (21) 410338] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 15, s. 7-7 [MNiSW: 2]
91 Taśma elastyczna [Patent nr (11) 223387 (21) 410338] / Sikora Janusz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2771-2772 [MNiSW: 30]
92 Termoplastyczna powłoka wielostrefowa [Patent nr (11) 210229 (21) 376808] / Sikora Robert, Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Karwowska Diana // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2011, 12, s. 2767-2767 [MNiSW: 15]
93 Termoplastyczna rura porowata [Nr zgłoszenia 402486] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 26-26 [MNiSW: 2]
94 Termoplastyczna rura porowata [Nr zgłoszenia 402487] / Tor-Świątek Aneta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 26-26 [MNiSW: 2]
95 Termoplastyczna rura porowata [Patent nr (11) 220505 (21) 402487] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2447-2447 [MNiSW: 25]
96 Termoplastyczna rura porowata [Patent nr (11) 221235 (21) 402486] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 593-593 [MNiSW: 30]
97 Tuleja obrotowa cylindra aktywnego wytłaczarki ślimakowej / Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 16-17 [MNiSW: 2]
98 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411327] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 13-13
99 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411328] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 13-13
100 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411329] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 5, s. 9-9
101 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411330] / Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 13-14
102 Układ uplastyczniający, zwłaszcz wytłaczarki ślimakowej [patent nr 21758] / Królikowski Bogusław, Frąszczak Zbigniew, Miszewski Sławomir, Sikora Robert, Sasimowski Emil, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1683-1683 [MNiSW: 25]
103 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 10, s. 2472-2472 [MNiSW: 25]
104 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 16-16 [MNiSW: 2]
105 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1897-1899 [MNiSW: 30]
106 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
107 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
108 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej / Klepka Tomasz, Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 9-9 [MNiSW: 2]
109 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 6-7
110 Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190] / Sikora Robert, Garbacz Tomasz, Sikora Janusz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 4, s. 816-816 [MNiSW: 25]
111 Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185] / Sikora Robert, Sikora Janusz, Sasimowski Emil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2001-2001 [MNiSW: 25]
112 Wkładka ustalająco-rozdzielająca dystansowa [ Prawo z rejestracji nr 17930 wzoru przemysłowego] / Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2012, 5, s. 1113-1113 [MNiSW: 10]
113 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych / Sikora Janusz, Sikora Robert, Lakutowicz Jerzy, Kowalska Beata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 6, s. 1115-1115 [MNiSW: 25]
114 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [ Patent nr (11) 219984 (21) 401976 ] / Sikora Janusz, Suberlak Olech, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
115 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Nr zgłoszenia 401976] / Sikora Janusz, Suberlak Olech, Greskovic Frantisek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 17-18 [MNiSW: 2]
116 Wytłaczarka jednoślimakowa [ Nr zgłoszenia 2013 06643] / Moravskyi Volodymyr, Suberlak Olech, Sikora Janusz, Krasinskyi Volodymyr // UKRAIŃSKI URZĄD PATANTOWY-ZGŁOSZENIE - 2013, [MNiSW: 2]
117 Wytłaczarka jednoślimakowa [patent ukraiński nr 109678] / Suberlyak Oleh, Sikora Janusz, Krasinskiy Volodymyr // UKRAIŃSKI URZĄD PATENTOWY - 2015, [MNiSW: 15]
118 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] / Głogowska Karolina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1307-1307 [MNiSW: 10]
119 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] / Weroński Andrzej, Piskorska Paulina, Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3086-3086 [MNiSW: 30]
120 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] / Garbacz Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2012, 8, [MNiSW: 10]
121 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] / Garbacz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 17, s. 32-32 [MNiSW: 2]
122 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] / Sikora Janusz, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 11, s. 2475-2475 [MNiSW: 10]
123 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] / Sikora Janusz, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 11, s. 2475-2475 [MNiSW: 10]
124 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] / Sikora Janusz, Greskovic Frantisek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 11, s. 2475-2475 [MNiSW: 10]
125 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] / Sikora Janusz, Greškovič František // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 11, s. 2475-2475 [MNiSW: 10]
126 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] / Sikora Janusz, Greškovič František // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 11, s. 2475-2475 [MNiSW: 10]
127 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
128 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] / Suberlyak Oleh, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
129 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
130 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] / Suberlyak Oleh, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 50-50 [MNiSW: 10]
131 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 50-50 [MNiSW: 10]
132 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] / Suberlyak Oleh, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 50-50 [MNiSW: 10]
133 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 50-50 [MNiSW: 10]

Referaty (84)

1 Aktisil WW - jako nowy napełniacz tworzyw termoplastycznych / Głogowska Karolina // W: TYGIEL 2016 - 8 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 12-13 marca 2016 r., : [Książka abstraktów] - 2016, s. 61-61
2 Aktywny cylinder układu uplastyczniającego wytłaczarki / Sasimowski Emil // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 61-62
3 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid / Jachowicz Tomasz, Duleba Branislav, Krasinskiy Volodymyr // W: V Mìžnarodna naukowo-tehnična konferencìâ „Novì materìali ì tehnologìї v maŝinobuduvannì”, Kiїv, 2013 - 2013, s. 55-56
4 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych / Klepka Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Huber Miłosz, Skrzypiec Krzysztof // W: III Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne "Znaczenie mikromorfologii ziaren kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych", 19 marca 2014, Warszawa : streszczenia referatów - 2014, s. 15-15
5 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej / Sołtys Mateusz, Tor-Świątek Aneta // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 97-98
6 Analysis of foaming extrusion process / Tor-Świątek Aneta, Dulebová L'udmila, Krasinskiy Volodymyr, Markovičovà Lenka // W: VII International Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry", Lviv, May 19-24, 2014 : book of abstracts - 2014, s. 163-163
7 Application of simulation in the production of plastic parts / Greskovic Frantisek, Dulebová L'udmila, Sikora Janusz // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 6-6
8 Auxiliary devices improving the quality of extruded products / Sikora Janusz // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 11-11
9 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej / Klepka Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 210-213
10 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC / Klepka Tomasz, Sikora Janusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 214-216
11 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym / Klepka Tomasz // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 31-32
12 Badania termowizyjne w procesie wytłaczania porującego / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 24-25
13 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 57-58
14 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw / Samujło Bronisław, Gajos Ivan // W: VI Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry": book of abstracts, April 25-28, 2012, Lviv - 2012, s. 73-73
15 Calibration device for the extrusion of cable coatings / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Spišák Emil, Martina Dulebová Martina // W: PRO-TECH-MA 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia : [book of abstracts] - 2015, s. 31-32
16 Calibration process and constructions of extrusion calibrators / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // W: Zbornik 9. Medzinárodnej Vedecko – Technickej Konferencie: Materiál v Inžinierskej Praxi2014, 12. -13. jún 2014, Herlany, Slovensko : [książka stresczeń] - 2014, s. 14-14
17 Cellular process and properties of cellular PVC extrudate / Garbacz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 17-17
18 Characteristic of selected physical properties of injected polymer composites / Tor-Świątek Aneta, Krasinskiy Volodymyr, Markovičovà Lenka // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 19-19
19 Comparative strength tests of selected polycaprolactam (PA6) adhesive bonded joints / Rudawska Anna, Samujło Bronisław // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
20 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 53-54
21 Efektywność chemicznych środków porujących w procesie wtryskiwania / Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 21-22
22 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Greškovič František // W: PRO-TECH-MA 2014 - Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 4-6 czerwca 2014 : [streszczenia referatów] - 2014, s. 9-10
23 Efektywność uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki podczas zasilania granulatem o zmiennej długości / Sikora Janusz // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 63-64
24 Effect of modified montmorillonite on operating characteristics of polyamide / Tor-Świątek Aneta, Klym Y., Krasinskiy Volodymyr, Suberlyak Oleh // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 10-10
25 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite / Dulebová L'udmila, Garbacz Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 31-32
26 Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant properties / Garbacz Tomasz, Spišák Emil // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 459-459
27 The effect of the size crushed pumpkin seed hulls on the properties of moldings filled polymers / Głogowska Karolina // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 10-10
28 Effectiveness of cellular injection molding process / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskyi Volodymyr // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 85-92
29 Evaluate the effectivesness of the extrusion process / Garbacz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 141-143
30 Extrusion method of thin-walled axis-symetrical cellular products / Garbacz Tomasz, Jachowicz Tomasz // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
31 Heat-resistant coatings on the basis of phenol-formaldehyde compositions / Garbacz Tomasz, Gajdoš Ivan, Krasinskyi Volodymyr, Spišák Emil // W: Surface Engineering 2014 - International Scientific Conference, High Tatras 23 -24. 10. 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 39-39
32 The influence of environment of mechanical properties on polyamide. / Dulebová L'udmila, Garbacz Tomasz // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 14-14
33 Influence of mineral additives on selected properties of PP / Sikora Janusz, Duleba Branislav, Dulebová L'udmila, Greškovič František // W: Vedecká Konferencia s medzinárodnou Účast’ou „Konštrukčné Materiály 2013”, 10 október 2013, Žilina, Slovakia - 2013, s. 1-4
34 The influence of modifying HDPE on properties of the surface of HDPE extrusion product / Garbacz Tomasz, Duleba Branislav, Dulebová L'udmila, Krasinskyi Volodymyr // W: Surface Engineering 2014 - International Scientific Conference, High Tatras 23 -24. 10. 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 19-19
35 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure / Samujło Bronisław, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
36 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties / Sikora Janusz, Suberlyak Oleh, Dulebová L'udmila // W: Scientific Proceedings 2013 - 2013, s. 165-168
37 The influence of the number and placement of grooves of the grooved feed section on the extrusion process / Sikora Janusz, Duleba Branislav, Krasinskyi V. // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 458-458
38 The influence of the selected ranulometric properties of plasticized polyvinyl chloride on the course of the extrusion process / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 65-65
39 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Garbacz Tomasz // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
40 Innowacyjne kompozycje hybrydowe typu polimer porowaty-metal / Tor-Świątek Aneta // W: Konferencja "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł", 28 - 29 maja 2015r., Kraków : [książka abstraktów] - 2015, s. 61-61
41 Innowacyjny napełniacz tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // W: 2 Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015, s. 43-44
42 Investigation of the effect of content and type of filier on selected mechanical properties of injection molded composite parts / Jachowicz Tomasz, Fedasyuk Dmytro // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 13-13
43 Investigation of the type and content of the filler of shrinkage of injection-molded parts / Jachowicz Tomasz, Sikora Janusz // W: 10th International Conference “Advances in Plastics Technology” (APT '13) 8-10 October 2013, Sosnowiec, Poland. - 2013, s. 193-200
44 The mechanical properties of the flame retarded tpu moldings / Samujło Bronisław // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 39-39
45 Microextrusion of polymer materials / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 18-18
46 Modernization of technological line for cellular extrusion process / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskyi Volodymyr, Markovičovà Lenka // W: PRO-TECH-MA 2014 - Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 4-6 czerwca 2014 : [streszczenia referatów] - 2014, s. 9-9
47 Modification of geometrical inners space in polyethylene ducts / Klepka Tomasz, Rydarowski Henryk // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 461-461
48 Návrh výrobného systému a formy pre výrobky z expandovaného polystyrénu / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan, Krasinskiy Volodymyr, Moravskyi Volodymyr , Slota Jàn // W: 17th International Scientific Conference "Trends and Innovative Approaches in Business Processes",19 December 2014, Kosice, Slovakia - 2014, s. 1-4
49 A new calibration device for the cellular extrusion of thermoplastics / Ito Natsuko, Garbacz Tomasz, Rudawska Anna // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 445-445
50 A new generation of polyolefin-based luminaire / Sikora Janusz, Duleba Branislav, Moravskyi Volodymyr, Sikora Joanna // W: VII International Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry", Lviv, May 19-24, 2014 : book of abstracts - 2014, s. 161-161
51 Novì lakofarbovì materìali na osnovì novolačnih fenolo-formal’degìdnih kompozičìj / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskiy Volodymyr, Zaplatinska N.O // W: V Mìžnarodna naukowo-tehnična konferencìâ „Novì materìali ì tehnologìї v maŝinobuduvannì”, Kiїv, 2013 - 2013, s. 57-58
52 Nowoczesne metody filtracyjne - badania i działanie / Nowicki Maciej, Klepka Tomasz // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 46-47
53 Optimalization of shape and type of plastic material for small-lot part production / Sikora Janusz, Greškovič František // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 8-8
54 Otrzymywanie i wybrane właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // W: VI Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry": book of abstracts, April 25-28, 2012, Lviv - 2012, s. 199-199
55 Plasticizing time of polymer vs the length of plasticizing system of extrude / Sikora Janusz, Greškovič František, Fedasyuk Dmytro // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 456-456
56 Polyethylene filled with glass powder / Sikora Janusz, Kliszowska A., Noack Björn // W: PRO-TECH-MA 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia : [book of abstracts] - 2015, s. 85-86
57 Possibility of increasing the mechanical strenght of carbon/epoxy composites by addition of carbon nanotubes / Jachowicz Tomasz, Duleba Branislav, Dulebová L'udmila, Greškovič František // W: Surface Engineering 2014 - International Scientific Conference, High Tatras 23 -24. 10. 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 18-19
58 Prediction and yerification of compatibility of MMT nanofiller in PA6 matrix / Duleba Branislav, Spišák Emil, Sikora Janusz, Dulebová L'udmila // W: Zbornik 9. Medzinárodnej Vedecko – Technickej Konferencie: Materiál v Inžinierskej Praxi2014, 12. -13. jún 2014, Herlany, Slovensko : [książka stresczeń] - 2014, s. 13-13
59 Properties and structure analysis of polymer compositions obtained in ce llular injection moulding proces / Tor-Świątek Aneta // W: 32nd International Conferene of the Polymer Processing Society, July 25-29, 2016 Lyon, France : [book of abstracts] - 2016, s. 116-116
60 Rotational molding of polymer materials / Głogowska Karolina // W: PRO-TECH-MA 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia : [book of abstracts] - 2015, s. 34-34
61 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // W: Konferencja Naukowa WD 2016 "New technologies & their applications", Lublin, 11-13 czerwca 2016r. : [książka streszczeń] - 2016, s. 49-50
62 Selected properties of Axis-Symmetrical Extruded Products made of PCV and Modified with Blowing Agents / Garbacz Tomasz, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
63 Selected properties of modified polymer coating of mesh fencing / Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 38-38
64 Skurcz przetwórczy wielokrotnie przetwarzanego polipropylenu / Sikora Janusz, Gajdoš Ivan // W: 2 Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015, s. 121-122
65 Skurcz wtryskowy wyprasek napełnionych / Jachowicz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 180-185
66 Structure and characteristics of montmorillonite-polyvinylpirrolidone mixture / Garbacz Tomasz, Klym Y., Krasinskiy Volodymyr, Suberlyak Oleh // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 23-23
67 Structure and properties evaluation of samples produced by fused deposition modeling / Gajdoš Ivan, Slota Jàn, Spišák Emil, Jachowicz Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia : [book of abstracts] - 2015, s. 30-30
68 The study of the mechanical properties of epoxy-rubber composites / Samujło Bronisław, Dulebová L'udmila // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 15-15
69 Symulacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych / Jachowicz Tomasz, Mazur Andrzej // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 87-92
70 Tarcie w naczyniach krwionośnych / Borowiec Paulina, Dudko Paulina, Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof, Patela Anna // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 51-52
71 Termotrivki emalì na oshovì fenolo-formal’degìdnih kompozicìj / Jachowicz Tomasz, Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila, Krasinskiy Volodymyr // W: XIII Ukraїns’ka Konferencìâ z Visokomolekulârnih Spoluk, 7-10 žovtnâ 2013, Kiїv - 2013, s. 469-471
72 Thermoplastic metal-filled polyvinylchloride composite / Garbacz Tomasz, Gajdoš Ivan, Moravskyi Volodymyr // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 16-16
73 Unconventional barrel design increasing extrudate output and quality / Sikora Janusz, Gerlach Hendrik, Suberlyak Oleh // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 7-7
74 Vpliv malih dodatki montmorilonitu na fizyko-mehanični vlastivosti kompozitiv na osnovi polipropilenu / Jachowicz Tomasz, Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // W: VII International Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry", Lviv, May 19-24, 2014 : book of abstracts - 2014, s. 181-181
75 Vpliv modifìkovanogo montomorilonìtu na ekspluattacìjnì harakteristiki plivok na osnovì polìvìnìlovogo spirtu / Krasinskyi Volodymyr, Suberlyak Oleh, Jachowicz Tomasz, Antonjuk Viktoria // W: Actual Problems of Chemistry and Technology of Organic Substances APCTOS 2, 5-7 November 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 47-47
76 The wear of screw plasticizing systems in processing machines / Głogowska Karolina // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 22-22
77 Właściwości przetwórcze i cieplne polipropylenu modyfikowanego proszkowym napełniaczem metalicznym / Głogowska Karolina // W: TYGIEL 2015 - 7 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 21-22 marca 2015 r. : [abstrakty] - 2015, s. 283-283
78 Wpływ dodatku napełniacza naturalnego na właściwości cieplne i przetwórcze polietylenu małej gęstości / Głogowska Karolina // W: II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców,Rzeszów,13-15 października 2016 : [książka abstraktów] - 2016, s. 34-34
79 Wpływ kierunku narastania warstwy na właściwości mechaniczne wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 47-48
80 Wpływ rodzaju i ilości napełniacza na wtryskiwalność kompozytów polipropylenowych / Sikora Janusz, Żelazek Kamil // W: XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie”, Częstochowa 29.05.2014 r. - 2014, s. 301-307
81 Współczesne środki porujące / Garbacz Tomasz // W: VI Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry": book of abstracts, April 25-28, 2012, Lviv - 2012, s. 69-69
82 Wybrane aspekty konstrukcyjne funkcjonowania układu uplastyczniającego wytłaczarki / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 62-63
83 Wytwarzanie i badanie mikro-kanałów z tunelami funkcjonalnymi o porowatej strukturze ścianki nośnej / Klepka Tomasz, Garbacz Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 119-124
84 Оsoblivosti oderżanna nanokompozitnih polimernih plivok / Krasinskiy Volodymyr, Antonjuk Viktoria, Hamula Natalia, Garbacz Tomasz // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 51-51

Rozdzialy(78)

1 Analiza numeryczna przebiegu procesu wtryskiwania i dokładności wymiarowej wypraski wtryskowej w zależności od konstrukcji formy wtryskowej i warunków chłodzenia / Jachowicz Tomasz, Jędryszka Michał, Małek Artur // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 209-226
2 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials / Tor-Świątek Aneta // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 159-170
3 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation / Klepka Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 53-68
4 Application of rapid tooling approach in process of thermoforming mold production / Gajdoš Ivan, Mankova I., Jachowicz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // W: Proceedings 8th International Engineering Symposium at Banki; Węgry: Óbuda Uniersity, 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
5 Aspects of selected properties of polymer composites with natural fibers / Krzyżak Aneta, Szyszko Nawojka // W: Deterioration dependability diagnostics; [Red:] Neumann Vlastimil, Št’astný Jiří , Stodola Jiří , Vališ David - Brno: Univesity of Defence, 2013, s. 25-28
6 Aspekty technologiczne rozdzielania cieplnego polistyrenu porowatego XPS / Sasimowski Emil, Rudzki Leszek // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.2; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 106-116 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Aspekty technologiczne wytłaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz. 1; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 8-22 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu / Beer-Lech Karolina, Szala Mirosław, Piskorska Paulina , Majewski Łukasz // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 105-122
9 Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytowych odlewów polimerowych / Jachowicz Tomasz, Plewik Mateusz // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.2; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 132-154
10 Barwa wyprasek wtryskowych otrzymywanych z tworzywa wielokrotnie przetwarzanego / Sasimowski Emil, Szymanik Kacper // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.2; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 72-81 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Biodegradable polymers and composites and their processing / Samujło Bronisław, Krasinskyi Volodymyr // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greskovic Frantisek - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 110-124
12 Cellular process of polymer materials / Garbacz Tomasz // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 125-136 [MNiSW: 5]
13 Characteristic of selected physical properties of injected polimer composites / Tor-Świątek Aneta, Krasinskyi Volodymyr, Markovičovà Lenka // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 141-155
14 Charakterystyka badań mikrotwardości kompozytów polimerowych / Garbacz Tomasz, Rutkowski Łukasz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 85-96
15 Charakterystyka elementów z tworzyw stosowanych w kardiologii interwencyjnej / Huszaluk Agata, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii biomedycznej; [Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 60-72 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
16 Charakterystyka nowoczesnych strzykawek medycznych wytwarzanych z tworzyw polimerowych / Kołtowska Magda, Klepka Tomasz // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 173-186
17 Charakterystyka warstw ślizgowych stosowanych w kanałach optotelekomunikacyjnych / Klepka Tomasz, Warzyszak Edyta // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 165-179
18 Charakterystyka wytłaczania porującego / Garbacz Tomasz, Pavlinek Vladimir // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 75-88 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Charakterystyki wytwarzania powłok kabli w procesie wytłaczania / Garbacz Tomasz // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 71-84
20 Composites with a thermoplastic matrix / Markovičová Lenka, Zatkaliková Viera, Garbacz Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greskovic Frantisek - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 7-18
21 The concept of robotic station for measurement of the friction force between fibre-optic cable and duct / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł, Ghiculescu Daniel // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 44-49 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482; nr 844)
22 Construction modifications of plastic molded parts for enhancement of quality / Duleba Branislav, Samujło Bronisław, Suberlyak Oleh // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 168-180
23 Constructional methods of increasing the plasticating efficiency / Sikora Janusz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 7-18
24 Corrosion behaviour of Cr-Ni-Mo stainless steel used for injection mouldining machines / Zatkaliková Viera, Markovičová Lenka, Tor-Świątek Aneta // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greskovic Frantisek - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 153-163
25 Development of equipment for the production of hydrogel films by centrifugal molding / Grytsenko Oleksander, Jachowicz Tomasz, Suberlyak Oleh, Krasinskyi Volodymyr // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 29-42
26 The effect of agein in simulated climatic conditions on mechanical properties of polymer composites / Garbacz Tomasz, Dulebová L'udmila // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greskovic Frantisek - Lublin: WNGB Scentific Publishing, Lazurowa 26, 20-781 Lublin, 2016, s. 82-93
27 Effect of nature and amount of polypropylene composite filler on the productiyity of extruder with the cylinder equipped with grooyes / Sikora Janusz, Krasinskiy Volodymyr, Moravskyi Volodymyr, Suberlak Olech // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 133-142
28 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 7-17 [MNiSW: 5]
29 Effects of ageing on selected properties of composites within PP matrix / Dulebová L'udmila, Tor-Świątek Aneta, Moravskyi Volodymyr // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 156-167
30 Finite element modeling of an ultrasonic horn integrating the tool for micro-electrical discharge machining / Klepka Tomasz, Marinescu Niculae, Ghiculescu Daniel, Alupei-Cojocariu Ovidiu-Dorin // W: Innovative Manufacturing Engineering 2015; 2015, s. 315-320
31 Geneza rozwoju systemu komercjalizacji wyników badań naukowych i jego znaczenie dla gospodarki / Chrapowicki Paweł, Klepka Tomasz // W: Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014; [Red:] Klepka Tomasz, Milczek Tomasz, Nowicki Maciej - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, s. 16-20
32 Głowice do współwytłaczania / Sikora Janusz, Gajdoš Ivan // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 122-134 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 The impact of technological parameters of injection moulding and mould design on the properties of moulded products / Sikora Janusz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 9-23
34 Influence of extrusion conditions on efficiency and quality of processed polymer blends / Garbacz Tomasz, Duleba Branislav, Moravskyi Volodymyr // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 109-121
35 The influence of the shape of a polymer wall on selected mechanical properties / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 211-216 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
36 The investigation of the influence of pro-degradant content on chosen properties of polymer composite / Jachowicz Tomasz, Gajdoš Ivan, Krasinskiy Volodymyr // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 53-77
37 Kinematic design of parallel delta system in Matlab / Łygas Krystian, Wolszczak Piotr, Klepka Tomasz, Ghiculescu Daniel // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 7-12 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
38 Kompozyty polimerowo - metalowe, struktura i właściwości / Tor-Świątek Aneta // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 165-182 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
39 Metal-containing thermoplastic polyvinylchloride composites / Moravskyi Volodymyr, Garbacz Tomasz, Duleba Branislav, Tymkiv Iryna // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 113-126
40 The methods of flame retarding of the thermoplastic composites and polymer mixtures / Samujło Bronisław // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 71-82
41 Metody badań właściwośći elektrycznych wytworów z tworzyw / Klepka Tomasz, Koszowski Mateusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 231-243
42 Metody zmniejszania palności materiałów polimerowych / Samujło Bronisław // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 19-32
43 Metodyka doboru tworzywa przeznaczonego do wtryskiwania wyprasek medycznych na podstawie analizy wyników symulacji procesu wtryskiwania / Jachowicz Tomasz, Świderska Aneta // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz. 1; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 117-154 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
44 Modern polimeric compositions obtained in extrusion process / Tor-Świątek Aneta, Liptáková Tatiana // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 122-132
45 Modyfikatory właściwości fizycznych tworzyw termoplastycznych / Tor-Świątek Aneta, Sedlaric Vladimir // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 26-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
46 Nanocomposites on the basis of thermoplastics and montmorillonite modified by polyvinylpyrrolidone / Krasinskiy Volodymyr, Suberlyak Oleh, Klym Y., Gajdoš Ivan, Jachowicz Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 103-126
47 Nieniszczące metody badań wytworów z tworzyw polimerowych / Klepka Tomasz, Sáha Petr // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 151-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
48 Nowoczesne opakowania wielowarstwowe z warstwą barierową / Jachowicz Tomasz, Przybyszewski Bartłomiej // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 17-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
49 Numerical modeling of cooling conditions of thermoplastic injection-molded parts / Jachowicz Tomasz, Moravskyi Volodymyr, Gajdoš Ivan // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 31-49
50 Numeryczna symulacja procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych / Jachowicz Tomasz, Świderska Aneta, Duleba Branislav // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 193-208
51 Ocena właściwości mechanicznych wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfecta info, 2015, s. 57-72
52 On Correlation of pulses and tool elongations at micro-electrical discharge machining aided by ultrasonics / Ghiculescu Daniel, Marinescu Niculae, Klepka Tomasz // W: Innovative Manufacturing Engineering 2015; [Red:] Slatineanu Laurentiu, Merticaru Vasile, Negoescu Florin, Coteata Margareta, Pacurar Razvan, Strnad Gabriela, Tita Irina, Oancea Gheorghe, Dusa Petru, Nitu Eduard, Dodun Oana - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 309-314 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 ; vol 809-810)
53 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej technologii odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznych / Samujło Bronisław // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 152-152
54 Opracowanie innowacyjnej płyty wielowarstwowej / Sikora Janusz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 131-131
55 Opracowanie metody produkcji maty olejochłonnej z tekstyliów pochodzących z recyklingu opon / Klepka Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 145-145
56 Opracowanie składu innowacyjnych dodatków obniżających współczynnik tarcia pomiędzy warstwami folii / Klepka Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 144-144
57 Opracowanie technologii produkcji pigmentowych preparacji woskowych do zastosowań w barwieniu technologią odlewania rotacyjnego. / Jachowicz Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 164-164
58 Optimalization analysis workflow of injection molding process in CAE enviroment / Gajdoš Ivan, Greškovič František , Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 125-138
59 Optimization of the polymer plasticizing process / Sikora Janusz, Duleba Branislav, Fedasyuk Dmytro // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 50-64
60 Polyethylene- based composite materials reinforced with glass powder / Sikora Janusz, Kliszowska Anna, Noack Björn // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Lublin: Associatn of Polymer Materials Manufacturers, Lublin departament, 2016, s. 31-45
61 Polymer composites based on PE / Markovičova Lenka , Zatkaliková Viera, Tor-Świątek Aneta // W: Quality improvement of construction materials; [Red:] Borkowski Stanisław, Klimecka-Tatar Dorota - Częstochowa: Oficyna Wydawnicza SMJiP, 2014, s. 122-130
62 Producibility of filled injection molded parts / Samujło Bronisław, Markovičovà Lenka // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 91-105
63 Production and selected properties of porous extruded products / Garbacz Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 149-158
64 Projekt formy oraz sposobu wytwarzania półokrągłych płyt z laminatów z włókna węglowego metodami PRM i TSF / Majewski Łukasz // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz.2; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 117-131
65 Rozwiązanie problematyki analityczno - konstrukcyjnej modernizacji maszyn do przetwórstwa tworzyw poliuretanowych. Analiza możliwości innowacji maszyn do natryskiwania specjalistycznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii natrysku szybkowiążących pianek poliuretanowych PU / Garbacz Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 151-151
66 Samonaprawiające się tworzywa polimerowe / Jachowicz Tomasz, Przybyszewski Bartłomiej // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 15-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
67 The selected design recommendations for production of injection parts / Dulebová L'udmila, Samujło Bronisław, Krasinskyi Volodymyr // W: Bezpečnosť-kvalita-spoľahlivosť : 6 Medzinárodná Vedecká Konferencia, Košice 2015; 2015, s. 37-42
68 Selection of the appropriate geometrical characteristics of granules to feed single screw plasticizing system / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Greškovič František // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 79-91
69 Surface modification of fine mineral filler as a method for mechanical properties improvement of injection molded composites / Majewski Łukasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 46-58
70 Technologiczne aspekty kształtowania folii z polistyrenu / Sasimowski Emil // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz. 1; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 155-172 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
71 Technologiczne aspekty otrzymywania kompozytów polimerowych z proszkiem szklanym / Sikora Janusz, Moravskyi Volodymyr // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz. 1; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 65-80 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
72 Testing of selected sorptive-diffusive properties of extruded polymer composites / Garbacz Tomasz, Krasinskiy Volodymyr, Gerlach Hendrik // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 127-138
73 Usprawnienie procesu drukowania addytywnego z uwzględnieniem stopnia wypełnienia modelu / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 58-70 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii )
74 Wybrane aspekty recyklingu tworzyw elastomerowych / Samujło Bronisław, Dulebová L'udmila // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 155-167 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
75 Wytłaczanie mikroporujące – specjalna metoda przetwórstwa / Tor-Świątek Aneta, Zatkaliková Viera // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Cz. 1; [Red:] Sasimowski Emil - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 23-41 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
76 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 71-83 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii )
77 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Doninik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej; Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 97-122 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
78 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową / Garbacz Tomasz, Krasinskyi Volodymyr // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 113-126 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)