Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Podstaw Techniki
Jednostka nadrzędna: Wydział Podstaw Techniki
Liczba autorów: 23
Łączna liczba publikacji: 331
w tym we współpracy z zagranicą: 42

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(153)

1 3D printers – new possibilities in education / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Sidor Bartłomiej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 96-101 [MNiSW: 5]
2 Activating role of interactive didactic materials in teaching computer subjects / Lis Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 139-143 [MNiSW: 10]
3 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE - 2016, vol. 35, s. 434-440
4 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 214-217
5 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset / Cieplak Agnieszka, Malec Mirosław, Cieplak Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 142-153 [MNiSW: 4]
6 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure / Dziewiczkiewicz Małgorzata, Wójcicka-Migasiuk Dorota // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, vol. 237, s. 222-229
7 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Styczeń Joanna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 33-37 [MNiSW: 10]
8 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge / Borowski Gabriel // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 575-583 [MNiSW: 15]
9 Applications of cloud conputing services in education- case study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 55-60 [MNiSW: 5]
10 Assessment of the tribological properties of hardfacing welding alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr in dry friction conditions / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Dziubińska Anna, Barszcz Marcin // TRIBOLOGIA - 2016, nr 2, s. 101-110 [MNiSW: 15]
11 The assessment of tribiological properties and the condition of the surface of tool steel for hot work 55nicrmov6 subjected to the process of friction / Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy, Barszcz Marcin // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 1, vol. 16, s. 69-76
12 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK - 2013, nr 10, s. 1003-1006 [MNiSW: 5]
13 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 2, vol. 33, s. 82-85 [MNiSW: 7]
14 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof // NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA - 2017, vol. 7, s. 197-202
15 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy / Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, vol. 15, s. 996-1010 [MNiSW: 15]
16 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY - 2017, nr 5/6, s. 101-109
17 The base of the methodical design and implementation of engineering education process / Lis Renata, Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 55-59 [MNiSW: 4]
18 Beam–to-column connection calculations using robot software / Paszeczko Mychajło, Latos Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 45-49 [MNiSW: 10]
19 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Borowski Gabriel, Łoboda Dawid // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2015, nr 1, s. 17-21
20 Capabilities of using FEM in sheet-metal forming / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 947-951
21 Change of aluminum alloys structure by sono-solidification / Gnapowski Sebastian, Tsunekawa Y., Okumiya M., Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING - 2013, nr 4, vol. 13, s. 39-42 [MNiSW: 9]
22 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst, Józwik Jerzy // JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 2, vol. 140, s. 021302-1-021302-5 [MNiSW: 25]
23 Computer aided design of cutting tools / Matuszak Jakub, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 107-111 [MNiSW: 10]
24 The concept of integrated engineering and business (EB) education system / Charlak Michał, Jakubowski Marek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 98-103 [MNiSW: 5]
25 The concept of using evolutionary algorithms as tools for optimal planning of multimodal composition in the didactic texts / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, vol. 8, s. 83-89 [MNiSW: 5]
26 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2012, nr 2, vol. 56, s. 89-92 [MNiSW: 9]
27 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
28 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // TRIBOLOGIA - 2017, nr 5, s. 29-36 [MNiSW: 15]
29 Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials / Buraczyńska Barbara // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 172-176
30 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową / Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 897-908 [MNiSW: 15]
31 Doslìdžennâ vzaêmozw'âzku mìž mehanìzmom znošuvannâ ta formuvannâm strukturi poverhnevih plivok boriolnih pokrittìv / Paszeczko Mychajło, Bašma O. V., Bogun L. I. // PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR - 2011, vol. 55, s. 94-105
32 Doslidžennâ strukturì i vlastivostej znosostijkih evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] - 2013, nr 78, s. 131-139
33 Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowej / Wójcicka-Migasiuk Dorota // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, vol. 31, s. 39-40
34 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process / Ozonek Janusz, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2011, nr 2, vol. 52, s. 112-117 [MNiSW: 9]
35 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 159-168 [MNiSW: 4]
36 The energetic and economic effects of facility modernization / Chuba Arleta, Wójcicka-Migasiuk Dorota // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, s. 195-203
37 The evaluation of the TPM synchronization on the basis of their outputs / Dolecki Michał, Kozera Ryszard, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 57, s. 91-98 [MNiSW: 9]
38 Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria Analysis / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 6, vol. 47, s. 813-321 [MNiSW: 15]
39 Evaluation of tribological properties of selected engine oils during operation of the friction pairs of steel-on-steel / Barszcz Marcin, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Stec Kamil // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-6 [MNiSW: 15]
40 FEM and Flow Simulation Module for selecting parameters in rotors flow systems / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kozera Ryszard, Szalapko Jurij // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 59, s. 69-75 [MNiSW: 9]
41 The forming of magnesium alloy forgings for aircraft and automotive applications / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziubiński Mieczysław, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 158-168 [MNiSW: 10]
42 Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 82-88 [MNiSW: 11]
43 Functional plasma-deposited coatings / Paszeczko Mychajło, Kindrachuk Myroslav, Gumeniuk Igor, Tisov Oleksandr, Zahrebelniy Volodymyr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 301-304 [MNiSW: 10]
44 Gradient composite coatings for working surfaces of braking devices / Paszeczko Mychajło, Kindrachuk Myroslav, Humeniuk Ihor, Berezhanskyi Taras // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 1-5 [MNiSW: 10]
45 Granulowanie i brykietowanie stałych produktów odsiarczania spalin / Hycnar Jan J., Borowski Gabriel, Józefiak Tomasz, Malec Agnieszka // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2015, nr Z. 45, s. 51-58 [MNiSW: 9]
46 HS 6-5-2 steel surface layer development in carbonitoring with zeroflow method / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Usydus Ireneusz, Raos Pero, Krolczyk Grzegorz M. // TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE - 2016, nr on-line, s. 1405-1409 [MNiSW: 15]
47 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Łukasiewicz Andrzej // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-6 [MNiSW: 15]
48 Identyfikacja wad powłok napawanych regeneracyjnie z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Bereżanśkyj Taras // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2017, nr 12, vol. 89, s. 7-11 [MNiSW: 9]
49 Idustrial robot accuracy Testing with QC20-Ballbar Diagnostic System / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Ostrowski Dawid, Dziedzic Krzysztof // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 3, vol. 16, s. 519-524
50 Improving fire department toolmechanical characteristics by applying coatings based on eutectic composite materials / Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G, Kuzilâk V.Y // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2013, nr 23, s. 125-130
51 Improving mechanical properties of eutectic coatings of FE-MN-CB-SI CR doped for improving the durability of equipment and machinery / Paszeczko Mychajło, Bashynskyi O.I, Berezhanskyi T.G // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2014, nr 24, s. 116-119
52 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas / Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 84-89 [MNiSW: 12]
53 Internet tools in education at different levels of teching / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 66-71 [MNiSW: 5]
54 Issledovaniâ évtektičeskoj splavov systemy Fe-Mn-C-B- Si legirovannyh Cr dlâ povyŝeniâ iznosostojkosti požarnoj techniki i oborudovaniâ / Paszeczko Mychajło, Bashynskyi O.I, Berezhanskyi T.G // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2014, nr 25, s. 74-79
55 Izodom - przełom w izolacji przegród / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2016, nr 9, s. 83-83
56 Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech, Lenik Klaudiusz // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 5, vol. 49, s. 673-679 [MNiSW: 15]
57 Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 89-93 [MNiSW: 9]
58 The local hybrid power system / Wójcicka-Migasiuk Dorota // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2014, nr 4, vol. 16, s. 105-111 [MNiSW: 4]
59 Matematyka w Technice dla Technika - w konkursie po indeks / Malec Mirosław // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 29-29
60 Mathematical modelling and physical simulation of the hot plastic deformation and recrystallization of steel with micro-additives / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Wajda Wojciech, Ozgowicz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2015, nr 1, vol. 49, s. 69-74 [MNiSW: 15]
61 Matrix coatings based on anodic alumina with carbon nanostructures in the pores / Gorokh G., Paszeczko Mychajło, Borc Jarosław, Lozovenko A., Kashko I., Latos Anna // APPLIED SURFACE SCIENCE - 2018, vol. 433, s. 829-835 [MNiSW: 35]
62 The mechanism of friction between surfaces with regular micro grooves under boundary lubrication / Paszeczko Mychajło, Kindrachuk Myroslav, Radionenko Oleksandr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 10, vol. 32, s. 82-85 [MNiSW: 10]
63 Mechanizm zużycia powłoki eutektycznej układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 1, s. 37-43
64 Media społecznościowe jako narzędzia reklamy internetowej / Szulżyk-Cieplak Joanna, Puchtel Aleksandra, Płecha Agata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 290-295 [MNiSW: 9]
65 Membrain neural network for visual pattern recognition / Popko Artur, Jakubowski Marek, Wawer Rafał // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 18, vol. 7, s. 54-59 [MNiSW: 5]
66 Methods of discretization objects continuum implemented in fem preprocessors / Korga Sylwester, Makarewicz Anna, Lenik Klaudiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 130-133 [MNiSW: 10]
67 Microstructural Features of Cu-Zn Single Crystals Deformed at Elevated Temperature / Grzegorczyk Barbara, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kowalski Aleksander // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 231, s. 49-56
68 The microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 steel after its strain-induced martensitic transformation / Kurc-Lisiecka Agnieszka, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Maziarz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2016, nr 6, vol. 50, s. 837-843 [MNiSW: 15]
69 Mikrostrukturnij analiz poverhnì terâ ta mehanìzm znošuvannâ evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B legovanih pri podribnennì avtomobilʼnih šin / Paszeczko Mychajło, Dombski Ya // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 4, vol. 62, s. 45-51
70 Mikrotomograficzna identyfikacja wad powłok napawanych / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Wierzba Wojciech // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 7, vol. 88, s. 34-37 [MNiSW: 9]
71 Modele projektowania kursów e-learningowych / Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 273-278 [MNiSW: 6]
72 Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 6, s. 60-63 [MNiSW: 5]
73 Możliwość usprawnień w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie zakładów poligraficznych / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Ozonek Janusz, Juchnowicz Ryszard // INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH - 2016, nr 1, s. 50-56
74 Możliwości zastosowania symulacji komputerowych i wirtualnych laboratoriów w kształceniu inżynierów / Lis Renata // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 113-123 [MNiSW: 4]
75 Multicriterion assessment of wear resistance of Fe–Mn–C–B eutectic coatings alloyed with Si, Ni, and Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS - 2017, nr 5-6, vol. 56, s. 316-322 [MNiSW: 15]
76 Nauczanie trójwymiarowej animacji na kierunku ETI / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 148-155 [MNiSW: 4]
77 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure / Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz, Szwed Grzegorz, Akiyama Hidenori // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 1-6 [MNiSW: 4]
78 Non-destructive tests of lock tongues used in art-72 aircraft landing gear based on magnetic method / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Walczuk Sławomir // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 23-28 [MNiSW: 5]
79 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta / Urban Wiesław, Buraczyńska Barbara // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz.1, vol. 18, s. 427-437 [MNiSW: 14]
80 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania / Borowski Gabriel // OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH - 2012, nr 51, s. 78-84 [MNiSW: 5]
81 Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizu / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2011, nr 6, s. 86-93
82 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2017, nr 1, vol. 45, s. 192-203 [MNiSW: 13]
83 Op ́it meždunarodnogo sotrudničestva v cozdanii gibridn ́ìh system ênergosnabženiâ obˈektov / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Chochowski Andrzej, Syrotyuk Serhiy // VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ - 2014, nr 18, s. 354-362
84 The phenomenon of reduced plasticity in low-alloyed copper / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 50, s. 677-682 [MNiSW: 15]
85 Pìdviŝennâ znosostìikostì nožìv dlâ podrrìbnennâ avtomobìl′nih ŝin z vikoristannâm evtektičnih poroškovih elektrodiv sistemi / Paszeczko Mychajło, Malec Mirosław, Golubec′ V.M. // NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK - 2011, nr 32, s. 306-310
86 Pìdvišennâ znosostìjkostì elementìv požežnoj techniki nanesennâm evtektičnih pokrittiv na osnovì Si, Ni, Cr – legovanih splaviv sistemi Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2016, nr 3, vol. 81, s. 15-19
87 Pilot tests for utilization of fine coal to fuel briquettes production / Borowski Gabriel // ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2013, nr 2, vol. 15, s. 9-18 [MNiSW: 4]
88 Podìbnennâ avtomobilnih šin zvikoristannâm nožìv zmìcnenih evektičnimi poroškovimi elektrodami sistemi Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Dombski Ya // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 3, vol. 62, s. 89-93
89 Pokraŝeniâ mehaničih harakteristik požežnogo instrumentu pokritâmi na osnovì evtektičnih kompozicnih materìalìv / Paszeczko Mychajło, Berezhanskyi T.G, Kuzilâk V.Y // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2013, nr 23, s. 125-131
90 Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistych / Borowski Gabriel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 115-121 [MNiSW: 4]
91 Possibilities of utilization of energy briquettes / Borowski Gabriel // ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT - 2011, nr 27, vol. 1, s. 48-51
92 Possibility to use cad in the studies of new solutions of wastewater discharge in environmental engineering / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta, Korga Sylwester // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2014, nr 3, s. 191-193 [MNiSW: 2]
93 Poverhneve zmiceniâ švidkorizal’noj stali HS6-5-2 pid čas himikotermičnoj obrobki / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Karolus M., Usidus I. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2016, nr 6, vol. 52, s. 81-86
94 Poznając grafikę i animację / Dziedzic Krzysztof, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 3, s. 44-45
95 Próby granulowania odpadów pyłu węglika krzemu do wykorzystania w hutnictwie / Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2016, nr 49, s. 112-116 [MNiSW: 9]
96 Programowanie procesu emulgacji ciśnieniowej z wykorzystaniem aplikacji MATLAB MathWorks / Popko Artur // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 151-158 [MNiSW: 4]
97 Przemysłowe próby brykietowania dla zagospodarowania łożyskowych odpadów poszlifierskich / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J., Józefiak Tomasz // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 205-217 [MNiSW: 15]
98 Przetwarzanie popiołu ze spalania osadów ściekowych na materiał budowlany / Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2011, nr 25, s. 251-258 [MNiSW: 5]
99 Qualitative reserch of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new foging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziedzic Krzysztof // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 1003-1008
100 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2018, nr 2, vol. 52, s. 31-35 [MNiSW: 15]
101 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods / Szulżyk-Cieplak Joanna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 63-71 [MNiSW: 12]
102 Research of eutectic alloys Fe-Mn-C-B-SI doped Cr for increasement of firefightning equipment durability / Paszeczko Mychajło, Bashynskyi O.I, Berezhanskyi T.G // POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' - 2014, nr 25, s. 74-78
103 Research on tribological properties of dental composite materials / Dziedzic Krzysztof, Zubrzycka-Wróbel Joanna, Józwik Jerzy, Barszcz Marcin, Siwak Piotr, Chałas Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 144-149 [MNiSW: 10]
104 The role of computer animation in teaching technical subjects / Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena , Jankowska Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 134-138 [MNiSW: 10]
105 The role of e-lerning in educational processes / Duda Aneta, Korga Sylwester, Gnapowski Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 61-65 [MNiSW: 5]
106 Role of visualization in engineering education / Lis Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 111-118 [MNiSW: 5]
107 Rozwój prac naukowych i współpraca z zagranicą Wydziału Podstaw Techniki / Wójcicka-Migasiuk Dorota // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 34-34
108 Rozwój technologii e-learningu / Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 148-152 [MNiSW: 9]
109 Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznego / Majcher Jacek, Szwed Grzegorz // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 251, s. 21-29 [MNiSW: 5]
110 Selected aspects of development towards energy efficient buildings / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena , Wójcicka-Migasiuk Dorota // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 5, vol. 18, s. 137-143 [MNiSW: 12]
111 Self-organization of friction surface of fe-mn-c-b coating with increased resistance to abrasion / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2651-2656 [MNiSW: 30]
112 Shaping of panel materials in light direction design / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 941-945
113 Shearing strength test of orthopaedic titanium alloy screw produced in the process of 3D printing technology / Ruszniak Patrycja, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Ostrowski Dawid // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 128-137 [MNiSW: 10]
114 Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel / Korga Sylwester, Duda Aneta, Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 72, s. 26-32 [MNiSW: 13]
115 Sposoby pozyskiwania i przyswajania materiałów edukacyjnych przez studentów kierunku mechanika i budowa maszyn / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 101-105 [MNiSW: 9]
116 Structure and construction assessment of the surface layer of hardfaced coating after friction / Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 253-260 [MNiSW: 10]
117 Strukturalne i mechaniczne czynniki umocnienia i rekrystalizacji stali z mikrododatkami odkształcanych plastycznie na gorąco / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // OPEN ACCESS LIBRARY - 2013, nr 2, vol. 20, s. 1-246
118 Studentki z WPT stypendystkami Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 3, s. 33-33
119 The studies of metal content in precipitation water in lubelskie and lubuskie voivodeships in 2013 / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 16, s. 54-58 [MNiSW: 12]
120 Study of coatings obtained from alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 194-198 [MNiSW: 10]
121 Study of the structure and properties of wear-resistant eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS - 2013, nr 7-8, vol. 52, s. 469-476 [MNiSW: 20]
122 Study of wear resistance of reinforced polyamide composites for metal-polymer gear drives / Czerniec Myron, Shil'ko S., Paszeczko Mychajło // TRIBOLOGIA - 2018, nr 3, s. 19-23 [MNiSW: 15]
123 Study on the influence of selected technological parameters of a rotating biological contactor on the degree of liquid aeration / Szulżyk-Cieplak Joanna, Tarnogórska Aneta, Lenik Zygmunt // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 247-253 [MNiSW: 12]
124 Suitability tests of fly ashes vitrification from sewage sludge incineration / Borowski Gabriel // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2012, nr 2, vol. 38, s. 81-87 [MNiSW: 15]
125 Surface hardening of HS6-5-2 quick-cutting steel in the course of chemical thermal treatment / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Karolus M., Usydus Ireneusz // MATERIALS SCIENCE - 2017, nr 6, vol. 52, s. 834-840 [MNiSW: 15]
126 Thermal imaging for building diagnostics / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK - 2018, nr 1, s. 139-147
127 Thermovisual measurements of 3D printing of ABS and PLA filaments / Zgryza Łukasz, Raczyńska Anna, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. [B. s.]-[B. s.] [MNiSW: 10]
128 The types of computer graphics and their application at different levels of knowledge / Makarewicz Anna, Korga Sylwester, Rosa Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 149-152 [MNiSW: 10]
129 The usage of computer visualization in teaching technical subjects / Dziedzic Krzysztof, Włodarczyk Maciej, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 72-75 [MNiSW: 5]
130 The use of computer algebra systems in the teaching process / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 38-43 [MNiSW: 5]
131 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2016, nr 3, vol. 237, s. 218-221
132 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors / Borowski Gabriel, Jankowska Agnieszka, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 157-160 [MNiSW: 10]
133 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal / Borowski Gabriel // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2015, nr 5, vol. 24, s. 1889-1896 [MNiSW: 15]
134 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes / Borowski Gabriel, Hycnar Jan J. // INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION - 2013, nr 4, vol. 33, s. 194-204 [MNiSW: 20]
135 Vibration of thin walls during cutting process of 7075 T651 alluminium alloy / Józwik Jerzy, Mika Dariusz, Dziedzic Krzysztof // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 1, vol. 16, s. 113-120
136 Video materials as a means of promotion and advertising of the fields of study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław, Jarmuł Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 274-280 [MNiSW: 10]
137 Vìdnovlennâ ta pìdviŝennâ znosostìjkostì robočih organìv avarìjno-râtuval`nogo ìnstrumentu / Paszeczko Mychajło, Bereżanśkyj Taras // PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR - 2017, nr 3, vol. 76, s. 52-59
138 The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Magdalena Huskowska // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 24-30 [MNiSW: 4]
139 Virtual machines in education – CNC milling machine with sinumerik 840D control system / Zagórski Ireneusz, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 32-37 [MNiSW: 5]
140 Visual analysis of heat transport in unique object / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 153-159 [MNiSW: 10]
141 Vpliv poverhenevoï segregacciï atomìv na vlastivosti evtektičnih splaviv cictemi Fe-Mn-C-B-Si legovanih Cr dlâ nanesennâ roboč elementi požežnogo obladnannâ / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Berežans'kij T.G // PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR - 2016, nr 3, vol. 72, s. 4-12
142 Wear resistance of eutectic coatings of the Fe-Mn-C-B system alloyed with Si, Ni, and Cr / Paszeczko Mychajło // MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 5, vol. 46, s. 695-701 [MNiSW: 15]
143 Wear resistance of structural steels as a result of boronising operations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // TRIBOLOGIA - 2018, nr 2, vol. 49, s. 37-44 [MNiSW: 15]
144 Właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych niklu z eutektycznym napełniaczem / Paszeczko Mychajło, Kindraczuk Myroslaw, Kornijenko Anatolij, Fedorczuk Switłana, Barszcz Marcin // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 1, s. 63-67 [MNiSW: 4]
145 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA - 2015, nr 4, s. 181-185
146 Właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2011, nr 1, s. 40-45 [MNiSW: 5]
147 Wpływ obciążeń cyklicznych oraz statycznych na trwałość materiałów konstrukcyjnych w środowiskach siarkowodorowych / Paszeczko Mychajło, Czumało Gałyna, Jurkewycz Roman, Radkewycz Oleksandr // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2011, nr 2, s. 24-27 [MNiSW: 5]
148 Wpływ rozwoju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badawczych / Lis Renata, Kosicka Ewelina // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 197-202 [MNiSW: 9]
149 Wykorzystanie programu Mathcad do rozwiązywania zagadnień inżynierskich na przykładzie konstrukcji kratowej / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 140-150 [MNiSW: 4]
150 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2014, nr 40, s. 228-238 [MNiSW: 5]
151 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2014, nr 2 , vol. 5, s. 32-37 [MNiSW: 6]
152 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2012, nr 1, s. 28-32 [MNiSW: 5]
153 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów / Malec Mirosław, Lis Renata, Barszcz Marcin // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 169-179 [MNiSW: 4]

Monografie (16)

1 Actual problems of modern science / Sorokatyi Ruslan, Musiał Janusz, Polishchuk Oleh[Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan.- Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytskyi National University, 2017, 928 s.
2 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 / Montusiewicz Jerzy, Lis Renata, Dziedzic Krzysztof.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 128 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
3 Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. dr h.c. Klaudiusza Lenika Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Malec Mirosław, Wrona Monika[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Malec Mirosław, Wrona Monika.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 110 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013. Cz. 1 / Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 123 s.
5 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Bartnicki Jarosław, Kiernicki Zbigniew.- Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2013, 220 s.
6 Metody przetwarzania odpadów drobnoziarnistych na produkty użyteczne / Borowski Gabriel.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 112 s.
7 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka.- Lublin: Politechika Lubelska, 2018, 293 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Młody inżynier XXI wieku / Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna[Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 219 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Modelowanie 2D w programie AutoCAD / Montusiewicz Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 153 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
10 New paradigms of university teaching. Collection of reference texts : monograph / Jakubowski Marek.- Lublin: Liber Duo, 2011, 193 s.
11 Theoretical fundamentals of deposition and technologies of wear resistant eutectic coatings / Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk[Red:] Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 112 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Tribologia. Cz. 1 / Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk[Red:] Paszeczko Mychajło, Myroslav Kindrachuk.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 128 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej / Popko Artur.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 96 s.- (Rozprawy Naukowe - Lubelskie Towarzystwo Naukowe)
14 Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej / Montusiewicz Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 207 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów : monografia / Borowski Gabriel.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 175 s.
16 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 127 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (14)

1 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Patent nr (11) 225218 (21) 405626] / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 456-457 [MNiSW: 30]
2 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Zgłoszenie nr (21) 405626] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 7-7 [MNiSW: 2]
3 Sposób napełniania materiałem sypkim kurczliwego pojemnika lateksowego i urządzenie do napełniania według sposobu [ Nr patentu 210266] / Szwed Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 12, s. 2755-2755 [MNiSW: 25]
4 Sposób wychwytywania gazów kwaśnych / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25, s. 7-8 [MNiSW: 2]
5 Sposób wytwarzania wodoru / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 20 (985), s. 15-15 [MNiSW: 2]
6 Sposób wytwarzania wodoru [ Nr patentu 214901] / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz, Pełczyński Ryszard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2227-2227 [MNiSW: 25]
7 Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
8 Stop eutektyczny / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 27-27 [MNiSW: 2]
9 Stop eutektyczny [ Patent nr (11) 219957 (21) 397581 ] / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1793-1793 [MNiSW: 25]
10 Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi [Nr zgłoszenia (21) 403566] / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 22, s. 25-25 [MNiSW: 2]
11 Stop eutektyczny na osnowie żelaza z dodatkiem miedzi [Patent nr (11) 221262 (21) 403566] / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 590-590 [MNiSW: 30]
12 Stop metali zawierający niob, molibdeni itr przeznaczony na elementy reaktorów jądrowych / Lenik Klaudiusz, Pełczyński Tadeusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 1 (966), s. 17-18 [MNiSW: 2]
13 Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie / Pełczyński Tadeusz, Lenik Klaudiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 9, s. 2207-2207 [MNiSW: 25]
14 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] / Lenik Klaudiusz, Skubisz Wiesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 19-19

Referaty (58)

1 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów / Dziewiczkiewicz Małgorzata, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016 - 2016, s. 25-26
2 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016 - 2016, s. 26-27
3 Analysis of wear resistance of boronized coatings / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
4 Analysis of wear resistance of boronized coatings / Paszeczko Mychajło // W: 1st International Conference on Mechanics of Composites,Stony Brook University Long Island, New York, 9-12 June2014; [abstracts] - 2014
5 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 06 au 15 Octobre 2011, Tabarka (Tunisie) - Donetsk, 2011, s. 61-69
6 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Forum Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 25-26
7 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module / Korga Sylwester, Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 142-142
8 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material / Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 103-103
9 The device for the breaking the materials / Lozitskyi V., Polishchuk Oleh, Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2018 - 2018, s. 70-71
10 Doslìdžennâ vplivu atomì ì tribosintzi vtorinnih nanstruktur na samoorganìzacìû poverhnì ì tribologìnì vplastivostì evtektičnih pokrittìv Fe-Mn-C-B-Si / Paszeczko Mychajło // W: Seminar Ìnctitut Fìziki kondensovanih sistem NAN Ukraïni : Laboratoriâ statističnoï fizyki skladnih sistem, 9 lûtogo, 2017, Lˊvìv : [program] - 2017
11 Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Lenik Klaudiusz // W: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì", 17-19 trabnâ, 2017, Ukraina [program] - 2017
12 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu / Chuba Arleta, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016 - 2016, s. 20-21
13 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Ozgowicz Wojciech, Lenik Klaudiusz // W: 24 th International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2016, s. 104-104
14 Energy management in households as part of the sustainable developement of the energy economy / Horyński Marek // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 29-29
15 Evaluation of E-learning course effectiveness on the example of carpentry / Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 20-29
16 Fiziko-himičeskie i tribo-mehaničeskie harakteristiki matričnʹìh uglerodsoderžaših pokrʹìtij / Goroh G., Paszeczko Mychajło, Lozovenko A., Shpilewskij E.I. // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 14-19 . 09. 2015. T. 1 : [program] - 2015, s. 77-81
17 Forming and research of physic mechanical and mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Paszeczko Mychajło // W: 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd July 2016, Rome : [program] - 2016
18 Forming and research of physic mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Paszeczko Mychajło // W: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), 19-21 July 2017, Canary Island/Spain : [poster] - 2017
19 Forming and research of physicomechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Gorokh G., Paszeczko Mychajło, Borc Jarosław, Lozovenko A., Kashko I., Latos Anna // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
20 Fuzzy concept for modelling educational systems / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4 - Donieck, 2011, s. 70-73
21 The hybrid system of renewable heat sources - local thermal smart grid. / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Chochowski Andrzej // W: International Conference CISBAT 2013 "Cleantech for smart cites and buildings- from nano to urban scale", 4-6 September 2013, Lausanne, Switzerland - 2013, s. 856-864
22 The influence of martensite transformation induced by plastic deformation on the microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 stainless steel / Kurc-Lisiecka Agnieszka, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Maziarz Wojciech // W: XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, 15-18 September 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts - 2014, s. 202-202
23 Investigation of friction surface Fe-Mn-C-B coating / Lenik Klaudiusz, Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof // W: 2nd International Conference on Greenn Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd, Rome : [poster, certificate of participation] - 2016
24 Investigation ofchanging of chemical and phase compositinof the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coating depend on depth / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: 2nd International Conference on Advanced Functional Materials (ICAFM 2017), Los Angeles, 4-6 August 2017 : conference program - 2017
25 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Trzaska J., Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 114-114
26 Kinetics of the precipitation in the austenite of HSLA steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 107-107
27 Microstructural features of Cu-Zn single crystals deformed at elevated temperature / Grzegorczyk Barbara, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, 15-18 September 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts - 2014, s. 155-156
28 The microstructure of metastable austenite in X5 Cr Ni 18 - 10 steel after its strain - induced martensitic / Kurc-Lisiecka Agnieszka, Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Maziarz Wojciech // W: 23rd International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 123-123
29 Models of building automation in the Laboratory of Energy-Efficient Building Systems / Horyński Marek // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 30-30
30 Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 187-193
31 Možnosti detekce zmén při skladování semen řepky / Szwed Grzegorz // W: Prosperující olejniy 2013,sbornik referátu z konference katedry rostlinné výroby ČZU v Praze, 12.12.2013 Praha,13.12.2013 Vétrný Jenikov. - 2013, s. 86-89
32 Multilary neural network for visual object identification / Popko Artur // W: International Conference on Humanity and Social Science; ICHSS2014, 29-30 JUNE,2014, Guangzhou, China - 2014
33 Novitnì materìali ì tehnologìï v mašinobuduvannì / Paszeczko Mychajło // W: Naukovo-metodologični seminar „Osoblivostì vivčennâ zagalˊnotehnìčnih disciplìn majbutnˊogo včitelâ trudovogo havčannâ ta tehnologìj”, 10 listopad, 2017, Kremenečˊ : [program] - 2017
34 Osoblivostì osvitnʹogo procesu u viʹših navčâlʹnih zakladah Polʹši / Paszeczko Mychajło // W: XI zvitnoï naukovoï konferencji profesorsʹko-vikladacʹkogo składu za 2014 rik : [program] - 2015
35 The phenomenon of reduced plasticity of low - alloyed copper alloy / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 122-122
36 The phenomenon of reduced plasticity of low-alloyes copper / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 3-11
37 Pìdviŝennâ mehanìčnih harakteristik požežnogo ìnstrumentu šlânanesennâ pokrittìv na osnovì evtektičnih kompozicìjnih materìalìv / Lenik Klaudiusz, Paszeczko Mychajło, Berežans'kij T.G // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 16-21 Sentâbrâ 2013. T. 2 - 2013, s. 227-231
38 Poverhneve zmicennâ detalej maŝin nanesennâm evtektičnuh pokritˊ / Paszeczko Mychajło, Golubec′ V.M. // W: Mižnarodna naukovo-praktična konferencìâ „Prikladnì naukovo-tehnìčnì doslìdžennâ”, 5-7 kvitenˊ, 2017, Ivano-Frankìvsˊk : [abstrakty] - 2017
39 The problem discretization objects in the FEM simulation studies / Korga Sylwester, Duda Aneta, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 124-124
40 Problematyka oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz, Lenik Klaudiusz // W: I Konferencja Naukowo-Techniczna : systemy bezpieczeństw a oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 28-29,04,2016, Sarbinowo Morskie : [program] - 2016
41 Production of parts by 3D-milling / Lisovik A., Polishchuk Oleh, Zalizeckyì A., Szulżyk-Cieplak Joanna, Zubrzycki Jarosław // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2018 - 2018, s. 72-73
42 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni difuzijnnh boridnih i evtektičnih pokrittiv / Paszeczko Mychajło // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : VI Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 11-18 Octobre 2012, Djerba (Tunise)) - 2012, s. 203-206
43 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Berežans'kij T.G // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie - 2013, s. 194-197
44 Social and technical aspects in solar system design / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Chochowski Andrzej // W: World Renewable Energy Congress 2011-Sweden, Linköping 8-13 may 2011 - 2011, s. 3830-3835
45 Softening kinetics in the process of stress relaxation after hot deformation of HSLA steel / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech // W: 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society Materials and Metallurgy , Šibenik, June 22 – 26,2014 : [abstracts] - 2014, s. 422-422
46 The structure and mechanical properties of copper alloys CuNi2Si and CuNi1P after precipitating hardening / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Ozgowicz Wojciech // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXI Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 15-20 Sentâbrâ 2014 - 2014, s. 304-308
47 The structure and mechanical properties of the steel X5CrNi18-8 after recycrystalization annealing / Lenik Klaudiusz, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Korga Sylwester, Ozgowicz Wojciech // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie) - 2014, s. 12-19
48 Study of friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst // W: International Conference Sustainable Materials Science and Technology, 15-17 July 2015, Paris-France : Abstracts Book - 2015, s. 57-57
49 Thermal analysis of ibuprofen complex with heptakis(2,3,6-tri-o-benzoyl)-ß-cyclodextrin and its application for ion-selective electrode / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 306-307
50 Thermal analysis of supramolecular complexes of naproxen with cyclodextrins / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 308-309
51 Tribological Behaviour of eutectic coatings obtained by gas metal ARC welding method with use of FE-Mn-C-B-Si-Ni-Cr wire powder / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Berezhanskiy Taras // W: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), 19-21 July 2017, Canary Island/Spain : [referat wygłoszony] - 2017
52 Tribosintez nanostruktur pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni i CR / Paszeczko Mychajło // W: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie - 2013, s. 191-193
53 Using of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Korga Sylwester // W: III Międzynarodowa Konferencja Innovative Buildings „InBuild”, Kraków, 20-22 listopada 2017 r. - 2017
54 Vliv skladovacích podmínek semen řepky na změny modulu stlačitelnosti a deformaci semen / Szwed Grzegorz, Grundas Stanisław, Pecen Josef, Zabloudilová Petra // W: PROSPERUJÍCÍ OLEJNINY 2011 : SBORNÍK REFERÁTŮ Z KONFERENCE KATEDRY ROSTLINNÉ VÝROBY ČZU V PRAZE PRAHA, 8.12.2011 VĚTRNÝ JENÍKOV, 9.12.2011 - Praga, 2011, s. 78-82
55 Wieloskładnikowe stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B przeznaczone na powłoki napawane / Dziedzic Krzysztof // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 50-53
56 Wykorzystanie wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny procesów tarcia / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016 - 2016, s. 13-13
57 XPS investigation of secondary structures on friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst, Sobieszek Anna // W: 4th Nano Today Conference, 6-10.12.2015, Dubaj - 2015
58 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych / Buraczyńska Barbara // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016 - 2016, s. 114-114

Rozdzialy(90)

1 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2011, s. 82-103
2 Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ na efektywność procesu kształcenia / Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 299-309
3 Analiza konstrukcji obiektu budowlanego z wykorzystaniem programu ROBOT / Paszeczko Mychajło, Latos Anna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 62-89
4 Analiza najczęstszych niepowodzeń występujących podczas procesu druku addytywnego / Korga Sylwester, Flis Monika // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 35-45 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Analiza porównawcza narzędzi internetowych do tworzenia prezentacji multimedialnych na przykładzie Microsoft PowerPoint Office 365 i Prezi Next Online / Flis Monika, Wernio Piotr, Buraczyńska Barbara // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 46-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Analiza programu ROBOT jako narzędzia do modelowania konstrukcji inżynierskich na przykładzie wybranej konstrukcji / Paszeczko Mychajło, Latos Anna // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 118-136 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego / Lewandowska Anna, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 108-117
8 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu / Styczeń Joanna, Barnat-Hunek Danuta, Urzędowski Arkadiusz // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 130-141 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Rytro ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
10 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziedzic Krzysztof // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 344-349 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
11 Badanie wpły wu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 72-84 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 320-330
13 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 278-289
14 Characteristics of ozone generation using different materials on a rotating electrode / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Hosseini S. Hamid R, Murai Akira, Yamabe Chobei // W: Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy; [Red:] Shalapko Jurij, Żółkowski B. - Khmelnytsky-Jaremche: Khmelnytsky National University, 2013, s. 176-185
15 Charakterystyka nowoczesnych technologii multimedialnych w aspekcie efektywnego wykorzystania w procesie nauczania / Piłat Sebastian, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 288-298
16 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Tokovarov Mikhail // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 8665-8674 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
17 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152
18 Der Einsatz von alternativen Energien im GroBraum Lublin / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie des Wissens; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2012, s. 7-15
19 Der Einsatz von alternativen Energien in Polen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 10-16
20 Der Einsatz von Solarenergie : eine Heraus-Forderung zur Materialstudie / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 85-97
21 Developing an educational board game using information technology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7396-7405 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
22 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface / Urban Wiesław, Buraczyńska Barbara // W: Economic and social development : 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business" [WOS]; [Red:] Przygoda Miroslaw, Cingula Marijan , Yongqiang Li - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [et al.], 2017, s. 283-291 .- (Book of Proceedings, ISSN 1849-7535) [MNiSW: 15]
23 Energy management in households as part of the sustainable development of the energy economy / Horyński Marek // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
24 Estimative factors for the exploitation of biofuels in the central eastern region of Poland / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 5; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2011, s. 4-22
25 Fiziko-himičeskie i tribo-mehaničeskie harakteristiki matričnyh uglerodsoderžaŝih pokrytij / Paszeczko Mychajło, Gorokh G., Lozovenko A., Špilevskij E. I. // W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 14-19 . 09. 2015. T. 1; Doneck: MCM, 2015, s. 77-81 .- (Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka, ISSN 2079-2670 )
26 The formalization generalization of preferences for transport safety project design / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Szot Tomasz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 146-152 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
27 General classification of 3D printing / Zozulia P., Pyshcheniuk N., Skyba M., Polishchuk Oleh, Malec Mirosław // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 413-421
28 Globalizacyjne kontesty zarządzania / Lis Franciszek, Lis Renata // W: Współczesne konteksty zarządzania; [Red:] Zarębska Anna - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2013, s. 27-44
29 Investigation of changing of chemical and phase composition of the friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Functional materials and application; [Red:] Xu Gu - Zurich: Trans Tech Publications, 2017, s. 65-68 .- (Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826)
30 Investigation of the friction characteristics in the cylindrical sliding tribosystems / Dykha O., Sorokatyi Ruslan, Makovkin O., Posonskiy S. // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 451-465
31 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - 2015,
32 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Pietroń Damian // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 79-88 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 Kształtowanie powierzchni materiałów przy projektowaniu kanałów doświetlających / Urzędowski Arkadiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 345-351
34 Mathcad jako narzędzie wspomagające proces nauczania w uczelni technicznej / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Nosal Ewa // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 6; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2014, s. 73-111
35 Media społecznościowe w dobie społeczeństwa informatycznego / Korga Sylwester, Płecha Agata, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Poszerzamy horyzonty. T. 5; [Red:] Piotrowska-Puchała Agnieszka, Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solution, 2017, s. 158-166
36 Methodology of teaching reverse engineering in biomedical engineering studies / Barszcz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3808-3817 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
37 Modelowanie 3D jako element nauczania grafiki komputerowej na kierunku edukacja techniczno-informatyczna / Dziedzic Krzysztof // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 6; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2014, s. 112-146
38 Modernizacja drukarki 3d poprzez rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wydruk akrylonitrylo-butadieno-styrenu / Korga Sylwester, Piłat Sebastian // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 24-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
39 Możliwości wykorzystania MES w procesach wytłaczania blach / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // W: 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Rytro, 23-26 09 2014; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014, s. 299-303 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 42)
40 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego / Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Ozonek Janusz // W: Zdrowie, praca, środowisko - współczesne dylematy; [Red:] Chmielewski Jarosław, Szpringer Monika - Warszawa: Instyut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 241-252
41 Ocena właściwości tribologicznych powłok napawanych w warunkach tarcia suchego / Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Dziubińska Anna // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 172-176 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
42 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
43 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics / Duda Aneta, Korga Sylwester, Lenik Zygmunt // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 313-315 [MNiSW: 10]
44 Opracowanie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorcą a partnerami biznesowymi / Popko Artur // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 198-199
45 Paradygmat kognitywistyczny w badaniach procesów zarządzania i nauczania w szkole wyższej / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnka Lubelska, 2016, s. 112-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
46 Podwyższanie trwałości noży wykorzystywanych w urządzeniach do rozdrabniania opon / Paszeczko Mychajło // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 171-171
47 Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznym / Dziedzic Krzysztof // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 173-173
48 Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznym / Barszcz Marcin // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 130-130
49 Podwyższenie trwałości i odporności na zużycie kół jezdnych linii technologicznej do ciągłego odlewania stali poprzez uruchomienie produkcji drutów proszkowych o stopiwie eutektycznym / Paszeczko Mychajło // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 128-128
50 Podwyższenie trwałości noży wykorzystywanych w urządzeniach do rozdrabniania opon / Barszcz Marcin // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 129-129
51 The possibility of modification the product in aspect of its durability improvement exemplified by vascular clamps / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Ławskawski Paweł // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 28-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
52 Powder eutectic materials of Fe-Mn-C-B system for coatings of increased abrasive wear / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta // W: Powder metallurgy - fundamentals and case studies; [Red:] Dobrzański Leszek A. - Rijeka: InTech, 2017, s. 331-348
53 Practical usage of cloud computing in computerinte-grated manufacturing / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 7-18
54 The premise of choosing a dedicated IT platform for an online store on the example of companies X and Y operating e-commerce / Buraczyńska Barbara // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 625-634
55 Problematyka globalnej etyki informatycznej w kształceniu inżynierów / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Baran Katarzyna // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 99-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
56 Problematyka kształcenia technicznego w powiązaniu z zagadnieniami ochrony pracy / Lenik Klaudiusz, Wójcicka-Migasiuk Dorota, Kokowski Ryszard // W: Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy; [Red:] Sas-Badowska Anna - Radom: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,, 2013, s. 7-14 .- (Biblioteka Pedagogiki Pracy; nr 255)
57 Prognostische Faktoren für die Nutzung von Biokraftstoffen in der Lublin Region von Polen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 6; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2012, s. 4-25
58 Prototypowanie walidacyjnych algorytmów dla przemysłowych systemów wizyjnych / Kosicka Ewelina, Korga Sylwester, Mazurkiewicz Dariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 79-84
59 Regional research on Internet aided educational processes at different levels / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 53-65
60 Regionale Forschung über Internet gestützte Bildungsprozesse auf verschiedenen Ebenen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 54-69
61 Rola inżynierii bezpieczeństwa na rynku pracy / Kruk Marta, Lewandowska Anna, Klimek Patrycja , Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 87-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
62 Rola samorządności studentów w funkcjonowaniu Wydziału Podstaw Techniki / Klimek Patrycja , Wlazło Magdalena, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 97-108 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
63 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w makroregionie lubelskim w aspekcie konwersji energii / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 126-136
64 Samoorganizacja powierzchni tarcia, powłoki Fe-Mn-C-B o zwiększonej odpornośći na zużycie ścierne / Barszcz Marcin, Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 185-190
65 Some problems with measuring productivity and management in higher education / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-91
66 Soziale Aspekte der Nutzung von Solarenergie in Hybridsystemen / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Angewandte Philosophie des Wissens; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2012, s. 29-45
67 Standardy i wytyczne kursów e-learningowych / Lis Renata // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 7-63
68 The structure and mechanical properties of AlMg2B and AlMg5 aluminium alloy plates for plastic working / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Barszcz Marcin // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 649-656
69 Świadomość ekologiczna mieszkańców wybranych gmin województwa lubeslkiegoa zakresie gospodarki odpadami / Klimek Patrycja , Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 99-107
70 Thermal system diagnostic through signal modeling / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 469-473 [MNiSW: 10]
71 The use of alternative energy in Poland / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 11-16
72 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Korga Sylwester, Duda Aneta // W: Study of Problems in Modern Science : New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions; [Red:] Shalapko Jurij, Wyszkowska Zofia, Musiał Janusz, Paraska Olga - Khmelnytsky: Khmelnytsky National University, 2015, s. 530-542
73 The use of solar energy in hybrid systems / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 33-40
74 Verification process for sewage sludge treatment / Borowski Gabriel // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 185-189 [MNiSW: 10]
75 Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case study / Cieplak Tomasz, Wołoszyńska Aleksandra, Malec Mirosław // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 148-160 [MNiSW: 5]
76 Wirtualna rzeczywistość w grach komputerowych w ujęciu dokładności symulacji i odzwierciedlenia świata realnego / Wernio Piotr, Flis Monika, Buraczyńska Barbara // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 59-71 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
77 Wizualizacja instalacji w zarządzaniu energią w inteligentnych budynkach / Horyński Marek // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 66-94
78 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin // W: Êvropejs’ka nauka ta osvìta: prìorìteti, naprâmi ta perpektivi pozvitku : Materìali mìždunarodnoï zaočnoï naukovoï konferencìï; [Red:] Lomakovič A.M, Benera V. Ê V. Ê, Paszeczko Mychajło, Stronsʼkij G. J - Kpemenecʼ: VC KOGPA im. Tarasa Ševčenka, 2015, s. 177-185
79 Wpływ doboru warunków brzegowych w MES na wartości naprężeń elementów cienkościennych / Jakubczak Edyta, Korga Sylwester // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 8; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 65-72 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
80 Wpływ szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy e-lerningowej na kształtowanie świadomości społecznej / Kruk Marta, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki; [Red:] Pytka Agnieszka, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 94-107
81 Wpływ zachowań proekologicznych na styl życia w warunkach polskich / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 42-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
82 Wybrane możliwości zastosowania materiałów piezoelektrycznych do sterowania pracą elektrowni wiatrowej / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 339-344
83 Wykonanie grafiki nadruku z wykorzystaniem procesu flexografiki / Malec Mirosław, Kupczak Łukasz, Poliszczuk Oleg // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 7-37
84 Wykorzystanie narzędzi modelowania 3D oraz druku 3D w wizualizacji logotypu Wydziału Podstaw Techniki / Zgryza Łukasz, Raczyńska Anna, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 16-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
85 Wykorzystanie platformy programistycznej - Arduino w edukacji / Jakubczak Edyta, Korga Sylwester // W: Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 8; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 58-64 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
86 Wykorzystanie wspomagania komputerowego w projektowaniu i budowie instalacji pilotażowych na przykładzie innowacyjnych rozwiązań urządzeń kanalizacji małośrednicowej zrównoważonego przepływu / Duda Aneta, Korga Sylwester, Skubisz Wiesław // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 304-307
87 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej / Cieplak Tomasz, Dudek Piotr, Malec Mirosław // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 25-37 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
88 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Niemczuk Justyna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 28-50
89 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych / Styczeń Joanna, Urzędowski Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia w zakresie budownictwa, architektury i gospodarki przestrzennej; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 109-120
90 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych / Borowski Gabriel, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne: zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie; [Red:] Chmiel Marek, Gil Alina, Nowacka Urszula - Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2014, s. 19-34