Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Metod i Technik Nauczania
Jednostka nadrzędna: Wydział Podstaw Techniki
Liczba autorów: 9
Łączna liczba publikacji: 181
w tym we współpracy z zagranicą: 37

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(60)

1 Adaptive optimal control of electric power system operation mode on the base of least action principle / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Lezhniuk Petro D., Kulyk Volodymyr V. , Netrebskiy Volodymyr V, Duchkov Yevhenii V. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 61-65 [MNiSW: 10]
2 Analysis of the choice and location of wind turbines in Poland and Europe / Gryniewicz-Jaworska Michalina // HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] - 2018, nr 3, s. 74-77 [MNiSW: 2]
3 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 170-179 [MNiSW: 4]
4 The base of the methodical design and implementation of engineering education process / Lis Renata, Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 55-59 [MNiSW: 4]
5 Capabilities of using FEM in sheet-metal forming / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 947-951
6 Change of aluminum alloys structure by sono-solidification / Gnapowski Sebastian, Tsunekawa Y., Okumiya M., Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING - 2013, nr 4, vol. 13, s. 39-42 [MNiSW: 9]
7 Changes in the power discharge in a plasma reactor using porous versus solid dielectric barriers and meshes electrodes / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2016, nr 10, vol. 44, s. 2079-2083 [MNiSW: 20]
8 Computer support in non-verbal communication systems with using graphic sings in education of peoplewith intellectual disabilities / Gauda Konrad, Nowosad Monika // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 76-82 [MNiSW: 5]
9 Demand effect of nitrogen using reactor with a rotating type electrode / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest, Śniadkowski Mariusz // CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA - 2015, nr 6, vol. 30, s. 36-54 [MNiSW: 15]
10 Edukacyjne zastosowania wirtualiza / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 149-151 [MNiSW: 9]
11 Effect of mesh geometry on power, efficiency, and homogeneity of barrier discharges in the presence of glass dielectric / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian, Pytka Jarosław // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2018, nr 10, vol. 46, s. 3493-3498 [MNiSW: 20]
12 Effect of rotating electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama H., Hosseini S. Hamid R, Yamabe Chobei // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - 2013, nr 7, s. 918-924
13 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Sakugawa Takashi , Akiyama Masahiro // IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 133, s. 198-204
14 Functions of the image in shaping the technical thinking of students / Śniadkowski Mariusz, Jankowska Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 102-106 [MNiSW: 5]
15 Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnej / Lis Robert // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 127-134 [MNiSW: 4]
16 Gumanizacìâ tehničnoï osviti âk aktualˊna problema filosofìï osviti u viŝih tehničnih navčalˊnih zakladah / Rarot Halina, Suprunûk Oksana // NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA - 2018, nr 9, s. 176-182
17 Historia rosyjskiej filozofii dialogu / Rarot Halina // RUCH FILOZOFICZNY - 2013, nr 2, s. 377-392 [MNiSW: 5]
18 The impact of dielectrics on the electrical capacity, concentration, efficiency ozone generation for the plasma reactor with mesh electrodes / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian, Pytka Jarosław // PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY - 2018, nr 8, vol. 20 [MNiSW: 15]
19 Impact porous dielectric silica gel for operating voltage and power discharge reactor / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - 2014, nr 2, vol. 8, s. 403-407
20 Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical education / Gauda Konrad // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 80-84 [MNiSW: 5]
21 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas / Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 84-89 [MNiSW: 12]
22 Inproving of the quality food for animals by pulsed power plasma discharge / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest, Duda Aneta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 58-65 [MNiSW: 10]
23 Komputerowe gry gimnazjalistów a ich wyniki w nauce / Lis Robert // RUCH PEDAGOGICZNY - 2011, nr 1, s. 87-111 [MNiSW: 12]
24 Kryzys wartości duchowych i jego społeczne następstwa / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2018, nr 26, s. 159-177 [MNiSW: 7]
25 Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym / Kapusta Andrzej, Rarot Halina // ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL - 2017, nr 2(118), vol. 30, s. 129-141 [MNiSW: 12]
26 Metal plating removal from insulator substrate using pulsed arc discharge / Imasaka Kiminobu , Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] - 2014, vol. 518 [MNiSW: 10]
27 Metoda „myślenia lateralnego” w analizie zagadnień psychologii społecznej / Rarot Halina // EDUKACJA HUMANISTYCZNA - 2014, nr 2, vol. 31, s. 63-82 [MNiSW: 6]
28 Międzypokoleniowa transmisja wartości / Komorowska Beata, Śniadkowski Mariusz // SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY - 2016, nr 2, s. 67-82 [MNiSW: 8]
29 Modernizm i neomodernizm religijny w Rosji / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2015, nr 14, s. 145-165 [MNiSW: 7]
30 Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracowników / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2013, nr 2, vol. 4, s. 67-72 [MNiSW: 6]
31 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure / Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz, Szwed Grzegorz, Akiyama Hidenori // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 1-6 [MNiSW: 4]
32 Observation of underwater streamer discharges produced by pulsed power using high-speed camera / Akiyama Masahiro, Yang Zhibo, Gnapowski Sebastian, Hosseini S. Hamid R, Akiyama Hidenori // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2014, nr 10, vol. 42, s. 3215-3220 [MNiSW: 20]
33 Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką / Rarot Halina // TURYSTYKA KULTUROWA - 2015, nr 3, s. 67-78 [MNiSW: 9]
34 Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2014, nr 2(10), s. 63-82
35 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2017, nr 1, vol. 45, s. 192-203 [MNiSW: 13]
36 Post-breakdown dielectric recovery characteristics of High-pressure liquid CO2 including supercritical phase / Yang Zhibo, Hosseini S. Hamid R, Kiyan T., Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION - 2014, nr 3, vol. 21, s. 1089-1094 [MNiSW: 25]
37 Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2016, nr 18, s. 51-68 [MNiSW: 7]
38 The role of e-lerning in educational processes / Duda Aneta, Korga Sylwester, Gnapowski Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 61-65 [MNiSW: 5]
39 Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa / Rarot Halina // INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS - 2018, nr 1, vol. 40, s. 156-179 [MNiSW: 9]
40 Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji / Rarot Halina // STUDIA SPOŁECZNE - 2015, nr 13(2), s. 39-45 [MNiSW: 5]
41 Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2013, nr 3, s. 87-101
42 Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin) / Rarot Halina // STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA - 2014, nr 9, vol. z.1, s. 67-80 [MNiSW: 9]
43 Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiej / Śniadkowski Mariusz // STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK - 2012, nr 4, vol. XI, s. 110-117
44 Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel / Korga Sylwester, Duda Aneta, Gnapowski Sebastian, Lenik Klaudiusz // ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2015, nr 1, vol. 72, s. 26-32 [MNiSW: 13]
45 Study on the influence of selected technological parameters of a rotating biological contactor on the degree of liquid aeration / Szulżyk-Cieplak Joanna, Tarnogórska Aneta, Lenik Zygmunt // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 247-253 [MNiSW: 12]
46 Sustainable development versus prospecting and extraction of shale gas / Duda Aneta, Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 177-180 [MNiSW: 15]
47 Symptomy uzależnienia studentów od Internetu a poziom ich kompetencji informatycznych / Lis Robert // BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ - 2012, nr 1, s. 27-37 [MNiSW: 8]
48 System "cienkiego klienta" wspomagający pracę nauczyciela / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 3, s. 192-197 [MNiSW: 9]
49 Tożsamość marki i badanie lojalności wobec niej / Lis Robert, Lis Franciszek Jan // ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE - 2013, nr 9, s. 20-35
50 Using of pulsed plasma discharges and shock wave generator to identify the amber / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest, Śniadkowski Mariusz, Ciekanowski Zbigniew // CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA - 2015, nr 6, vol. 30, s. 12-22 [MNiSW: 15]
51 Virtualization technical thinking within the information technology / Lis Robert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 90-95 [MNiSW: 5]
52 Visual teaching technology in it systems for the “millennial generation” / Lis Robert // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 144-148 [MNiSW: 10]
53 Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 2, vol. 16, s. 240-244 [MNiSW: 9]
54 Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych / Gauda Konrad // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 145-158 [MNiSW: 4]
55 Wspomaganie procesu kształcenia za pomocą oprogramowania typu open source / Śniadkowski Mariusz // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 163-168 [MNiSW: 9]
56 Wybrane aspekty metodyki nauczania języków obcych / Śniadkowski Mariusz, Krysa Elżbieta, Jankowska Agnieszka // ROCZNIKI PEDAGOGICZNE - 2015, nr 2, s. 39-61 [MNiSW: 8]
57 Wykorzystanie case study w procesie doskonalenia / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 57-61 [MNiSW: 9]
58 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania / Lenik Zygmunt // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 156-163 [MNiSW: 4]
59 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej / Śniadkowski Mariusz, Jankowska Agnieszka // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 330-334 [MNiSW: 9]
60 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady / Lis Robert // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 2, vol. 20, s. 225-230 [MNiSW: 9]

Hasła(3)

1 Integracja społeczna / Lis Franciszek, Lis Robert // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 435-440
2 Internet jako nośnik wartości / Śniadkowski Mariusz // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 456-460
3 Własność intelektualna / Śniadkowski Mariusz // W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej; [Red:] Chałas Krystyna, Maj Adam - Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016, s. 1333-1335

Monografie (20)

1 Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz[Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Dylematy innowacyjności / Rarot Halina[Red:] Rarot Halina.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 158 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Education. Individual and social dimensions / Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz[Red:] Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz.- Lviv: SPOLOM, 2013, 216 s.
4 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation / Gnapowski Sebastian, Gnapowski Ernest.- [B.m]: LAP Lambert Academic Publishing , 2014, 88 s.
5 Filozofia miasta Kijowa / Rarot Halina.- Lublin: Liber Duo, 2014, 28 s.
6 Humanistyka a nauki ścisłe / Rarot Halina[Red:] Rarot Halina.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 129 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Integrealność wychowania religijnego : koncepcja i realizacja w wybranych ruchach religijnych / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2015, 288 s.
8 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka.- Lublin: Politechika Lubelska, 2018, 293 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 New material solutions for the plasma reactor / Gnapowski Sebastian.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2017, 134 s.- (Monografie - Komitet Inżynierii Środowiska PAN; nr 126)
10 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 10 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2018, 115 s.
11 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 6 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2014, 171 s.
12 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, 129 s.
13 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, 120 s.
14 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2011, 162 s.
15 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2012, 257 s.
16 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7 / Śniadkowski Mariusz[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Liber Duo, 2015, 106 s.
17 Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne / Lis Barbara.- Lublin: Liber Duo, 2011, 155 s.
18 Visual thinking - visual culture - visual pedagogy / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz[Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 107 s.
19 Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym : dobór, metody badań, ocena właściwości / Gauda Konrad[Red:] Śniadkowski Mariusz.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 127 s.
20 Współdziałanie nauk humanistycznych i ścisłych / Rarot Halina[Red:] Rarot Halina.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (31)

1 Algae treatment effects by pulse power discharge in the water / Gnapowski Sebastian, Ruma Ruma, Akiyama Hidenori , Sakugawa Takashi , Akiyama Masahiro // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2012 : abstracts - 2012, s. 111-111
2 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 20th International Bioelectric Consortium Teleconference, 12 December, 2013, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2013
3 Cation selectivity of membrane pores generated during pulse electric fields / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 14th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2011 : [materiały własne autora] - 2011
4 Change of amber structure by pulsed power discharge / Shigematsu Y., Gnapowski Sebastian, Akiyama H. // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts - 2013, s. 1-1
5 Changing of amber structure by pulsed power discharge / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Shigematsu Yoshitaka // W: 9th International Bioelectrics Symposium : [program], september 5-8, 2012, Kumamoto - 2012
6 The common wealth of the global world / Rarot Halina // W: Partnership for Prosperity : Materials of the International Scientific and Practical Conference "Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership" 13-14 june 2013, Belarus, Minsk - 2014, s. 124-133
7 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 15th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2012 : [materiały własne autora] - 2012
8 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 16th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 20th December, 2012, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2012
9 The developement of the press for the splitting of rock formations / Lenik Klaudiusz, Śniadkowski Mariusz, Polishchuk Oleh, Smutko S. // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2018 - 2018, s. 76-77
10 Effect of rotating electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R, Yamabe Chobei // W: ICPPP 2013 : International Conference on Plasma Plasma Physics, 22-23 July, 2013, Oslo : [materiały własne autora] - 2013
11 Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel / Gnapowski Sebastian, Hagio Yuuki, Hori T., Yoshida D., Hosseini S. Hamid R, Akiyama Hidenori // W: 10th International Bioelectrics Symposium - BIOELECTRICS 2013, September 16-19, 2013, Karlsruhe - 2012
12 Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel / Gnapowski Sebastian, Hagio Yuuki, Hori T., Yoshida D., Hosseini S. Hamid R, Akiyama Hidenori // W: 66th Joint Conference of Electrical and Electroniccs Engineers in Kyushu, 24-25 September, 2013, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2013
13 Gumanìzacìâ tehničnogo naučannâ âk aktualʹna problema vivčennâ filozofii v viŝih tehnìčnih zakladah / Rarot Halina // W: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì", 17-19 trabnâ, 2017, Ukraina [program] - 2017
14 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Trzaska J., Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 114-114
15 Latest developements / Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 21st International Bioelectrics Consortium Teleconference, 20 March, 2014, Kumamoto : [materiały własne autora] - 2014
16 Low temperature plasma production in water, supercritical fluid and air flow and its applications / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Inokuchi Makoto , Ishizawa Hidetoshi , Sakamoto Tatsuro , Furusato Tomohiro , Sakugawa Takashi , Katsuki Sunao , Akiyama Masahiro // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2012 : abstracts - 2012, s. 7-7
17 Metal plating removal from insulator substrate using pulsed arc discharge / Imasaka Kiminobu , Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // W: National Institute for Fusion Science Conference, 10-11 January, 2013, Nagoya : [materiały własne autora] - 2013
18 Modyfication amber structure by pulsed power plasma discharge / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori // W: Plasma Processing Science and Societal Grand Challenges, Gordon Research Conferences, 22-27 July, 2012, Smithfield : [materiały własne autora] - 2012
19 Modyfication amber structure by pulsed power plasma discharge / Gnapowski Sebastian, Shigematsu Yoshitaka , Akiyama Hidenori // W: Conference of Institute Electrical Engineering of Japan, 4-5 March, 2013, Nagoya : [materiały własne autora] - 2013
20 Non-invasive cancer ablation using a pulsed electric field / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Hosseini S. Hamid R // W: 13th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2011 : [materiały własne autora] - 2011
21 Phase transformations in micro-alloyed steel containing Nb, Ti and V / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Lenik Zygmunt // W: CCTP 13 - 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis 2-6 September 2018, Zakopane, Poland : abstracts - 2018, s. 161-161
22 The phenomenon of reduced plasticity of low - alloyed copper alloy / Ozgowicz Wojciech, Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Grzegorczyk Barbara, Lenik Klaudiusz, Duda Aneta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 122-122
23 PPPS-2013: Increase in input power and change of streamer length during rotation of electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori , Yamabe Chobei // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts - 2013
24 PXE protocol in virtualization / Lis Robert // W: CMES 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 79-80
25 The social model of the candidate for the study of the Electric Engineering as an inspiration for flexibility in planning of the study / Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej, Śniadkowski Mariusz // W: 27th EAEEIE Annual Conference, 07-09.06.2017 Grenoble, France : [program] - 2017
26 Softening of vegetables by pulsed power / Akiyama Mariko, Gnapowski Sebastian, Shigematsu Yoshitaka , Akiyama Hidenori // W: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts - 2013, s. 1-1
27 Thermal analysis of ibuprofen complex with heptakis(2,3,6-tri-o-benzoyl)-ß-cyclodextrin and its application for ion-selective electrode / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 306-307
28 Thermal analysis of supramolecular complexes of naproxen with cyclodextrins / Lenik J., Łyszczek R., Wardak Cecylia, Duda Aneta, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, CCTA 12, 6-10 September 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015, s. 308-309
29 The virtualization in education – selected examples / Lis Robert // W: CMES 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 83-84
30 Wirtualizacja jako sposób zagospodarowania obecnej infrastruktury informatycznej jednostki edukacyjnej. Oszczędność czy mit? / Lis Robert // W: Check IT Konferencja Informatyczna, 15.03.2016, Lublin - 2016
31 Wykorzystanie wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny procesów tarcia / Duda Aneta, Lenik Klaudiusz // W: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016 - 2016, s. 13-13

Rozdzialy(67)

1 Air pollution in Poland in relation to European Union / Cel Wojciech, Lenik Zygmunt, Duda Aneta // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 257-260 [MNiSW: 15]
2 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego / Rarot Halina // W: Poszukiwania filozoficzne. T 2 : Etyka Sztuka Władza i historia; [Red:] Michalczeni Jakub, Mizińska Jadwiga, Ossowska Katarzyna - Olsztyn: 2014, s. 247-264
3 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Rytro ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
4 Change of amber structure by pulsed power discharge / Gnapowski Sebastian, Shigematsu Y., Akiyama Hidenori // W: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013) ; San Francisco: IEEE, 2013, s. 594-598
5 Characteristics of ozone generation using different materials on a rotating electrode / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Hosseini S. Hamid R, Murai Akira, Yamabe Chobei // W: Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy; [Red:] Shalapko Jurij, Żółkowski B. - Khmelnytsky-Jaremche: Khmelnytsky National University, 2013, s. 176-185
6 Charakter wychowawczy piękna i brzydoty w sztuce / Śniadkowski Mariusz // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 90-113
7 Contemporary challenges of visual education / Śniadkowski Mariusz, Dubiel Stanisław // W: Visual thinking - visual culture - visual pedagogy; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 87-94
8 Człowiek nowoczesności wobec psychoterapii filozoficznej i kierownictwa duchowego / Rarot Halina // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 66-89
9 Der Postmoderne Mensch in der philosophischen Psychotherapie und der spirituellen Fügung / Rarot Halina // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 17-42
10 Die Bedeutung von schönheit in der bildenden Kunst / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 121-145
11 Die Rolle von philosophischer Psychotherapie gegenüber der Tragik des Lebens / Rarot Halina // W: Angewandte Philosophie; Lublin: Studio Raster, 2014, s. 98-120
12 Dylematy młodzieży w kontekście forów internetowych / Śniadkowski Mariusz, Krasylnykova A. // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 95-120
13 Education through art today? / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Education. Individual and social dimensions; [Red:] Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz - Lviv: SPOLOM, 2013, s. 180-215
14 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC / Śniadkowski Mariusz, Jankowska Agnieszka // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo, 2016, s. 91-128
15 Estetyzacja życia – blichtr czy wzorzec zachowań? / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 133-148 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Filozofia kultury wobec doświadczenia duchowego i religijnego / Rarot Halina // W: Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej; [Red:] Dobieszewski Janusz, Krajewski Stanisław, Mach Jakub - Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2018, s. 157-173
17 Fonoholizm jako problem wychowawczy / Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 10; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2018, s. 69-91
18 From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnytskyi National University and Lublin University of Technology / Krasylnykova G., Śniadkowski Mariusz, Pidgaichuk S. // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 854-859
19 Funkcje ruchu religijnego jako środowiska formacyjno-wychowawczego w szkole katolickiej / Śniadkowski Mariusz // W: Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej; [Red:] Maj Adam - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 256-274
20 Gry komputerowe narzędziem rozwijania wyobraźni technicznej / Śniadkowski Mariusz, Stachura Adam // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 79-103
21 Historia Katedry Metod i Technik Nauczania / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 163-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Human identity and intercultural relations / Rarot Halina // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: cop. Cornelia Meseke, 2013, s. 17-26
23 Humanizm i transhumanizm w kształceniu technicznym i w technice / Rarot Halina // W: Inżynier z duszą humanisty : miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie humanistycznym; [Red:] Sośnicka Joanna - Łódź: Wydawnicto Politechniki Łódzkiej, 2017, s. 290-302
24 Increase in input power and Change of streamer length during rotation of electrode / Gnapowski Sebastian, Akiyama Hidenori, Yamabe Chobei // W: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013) ; San Francisco: IEEE, 2013, s. 429-434
25 Internet a wybrane problemy młodzieży / Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 104-162
26 John Bosco’s preventive system in the work of a contemporary educator / Łuczyński Andrzej, Śniadkowski Mariusz // W: Education. Individual and social dimensions; [Red:] Kozlovskyi Yurii, Śniadkowski Mariusz - Lviv: SPOLOM, 2013, s. 114-152
27 Katolickie ruchy religijne jako podmiot integralnego wychowania / Śniadkowski Mariusz // W: Učiteľ a hodnoty : európske hodnoty a kultúrne dedičstvo – vyzva pre vzdelávanie; [Red:] Jablonský Tomáš , Matúšová Sylvia - Ružonberok: VERBUM-vydavatel'stvo Katolickej univerzity , 2013, s. 305-320
28 Katolickie ruchy religijne mikroszkołą / Śniadkowski Mariusz // W: Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych; [Red:] Kuchcińska Maria, Szabelska Grażyna - Bydgoszcz: Wydawnctwo Kujawsko-Pomorkiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, s. 71-84
29 Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w ruchach religijnych / Śniadkowski Mariusz // W: Wartości w pedagogice. Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice; [Red:] Furmanek Waldemar - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 130-142 .- (Wartości w Pedagogice)
30 Możliwości wykorzystania MES w procesach wytłaczania blach / Korga Sylwester, Duda Aneta, Ciekanowski Zbigniew // W: 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Rytro, 23-26 09 2014; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014, s. 299-303 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 42)
31 Nowe teorie pedagogiczne w wizualnej kulturze cyfrowej / Rarot Halina // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 11-22 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
32 Obraz władzy najnowszej filozofii rosyjskiej na przykładzie myśli Walentiny G. Fiedotowej / Rarot Halina // W: Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej; [Red:] Brzeziński Bartłomiej, Garczyk Bartłomiej, Jedliński Marek, Nakoneczny Tomasz, Lachowicz Magdalena - Bydgoszcz: Oficya Wydawnicza Epigram, 2017, s. 25-37
33 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES / Korga Sylwester, Szulżyk-Cieplak Joanna, Gnapowski Sebastian // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 277-281 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
34 Ontologiczny wymiar człowieka w sieci / Śniadkowski Mariusz, Żeromska- Charlińska Joanna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2011, s. 7-35
35 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics / Duda Aneta, Korga Sylwester, Lenik Zygmunt // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 313-315 [MNiSW: 10]
36 Podmioty biorące udział w zwalczaniu i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych / Śniadkowski Mariusz // W: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; [Red:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew, Nowicka Julia - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkola Techniczo-Ekonomiczna, 2016, s. 245-260
37 Powder eutectic materials of Fe-Mn-C-B system for coatings of increased abrasive wear / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Duda Aneta // W: Powder metallurgy - fundamentals and case studies; [Red:] Dobrzański Leszek A. - Rijeka: InTech, 2017, s. 331-348
38 Praktyczno-edukacyjny wymiar rosyjskiej filozofii idealistycznej z przełomu XIX i XX wieku / Rarot Halina // W: (Meta) filozofia - Prax : zbornik vedeckých prispievkov; [Red:] Javorská Andrea, Kocinová Lenka, Wagnerová Simona - Bratilava: [B.w.], 2016, s. 356-369
39 Prawda w różnych dziedzinach kultury w kontekście prawdy naukowej / Rarot Halina // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 11-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
40 Problems with education in the AGE of information society / Śniadkowski Mariusz, Krasylnykova G. // W: Actual problems of modern science; [Red:] Musiał Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatyi Ruslan - Khmelnytskyi ; Ukraina: Khmelnytsky National University, 2017, s. 880-889
41 Problems with energy supply / Cao Z., Pawłowski Lucjan, Duda Aneta // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 79-86
42 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 235-257
43 Reflections on the status of the human- and social sciences / Rarot Halina // W: Issues of global education. Vol. 7; Lublin: Cornelia Meseke, 2013, s. 114-130
44 Religion in public life according to Nikolai Berdyaev / Rarot Halina // W: Beyond modernity : russian religious philosophy and post-secularism; [Red:] Mrówczyński-Van Allen Artur, Obolevitch Teresa, Rojek Paweł - Eugene ; Oregon ; USA: Wipf & Stock Publishers, 2016, s. 186-198
45 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym / Gauda Elżbieta, Gauda Konrad // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 153-234
46 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się / Lis Robert // W: USPRAWNIANIE UCZENIA SIĘ I MNEMOTECHNIKI : WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 9-38
47 Ruchy religijne mikroszkołą dialogu / Śniadkowski Mariusz // W: Dialóg ako cesta spolužitia; [Red:] Krajčiriková L'udmila, Oravcová Marta, Rochovská Ivana - Ružomberok: VERBUM-vydavatel'stvo Katolickej uiverzity v Ružomberku, 2012, s. 253-266
48 Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan Ilin / Rarot Halina // W: Overcoming the secular : Russian religious philosophy and post-secularism; [Red:] Obolevitch Teresa, Rojek Paweł - The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, 2015, s. 11-27
49 Softening of vegetables by pulsed power / Akiyama M., Gnapowski Sebastian, Shigematsu Y., Akiyama H. // W: 2013 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference (PPPS 2013) ; San Francisco: IEEE, 2013, s. 1208-1210
50 Szanse i zagrożenia portali społecznościowych na przykładzie facebooka / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 131-152
51 Terroryzm jako zagrożenie globalne / Śniadkowski Mariusz // W: Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich; [Red:] Niezbecka Renata Ewa - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 2015, s. 33-42
52 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor / Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Korga Sylwester, Duda Aneta // W: Study of Problems in Modern Science : New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions; [Red:] Shalapko Jurij, Wyszkowska Zofia, Musiał Janusz, Paraska Olga - Khmelnytsky: Khmelnytsky National University, 2015, s. 530-542
53 Uwarunkowania kształtowania bezpieczeństwa narodowego / Śniadkowski Mariusz // W: Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa i ich wpływ na rozwój gospodarczy; [Red:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew - Jarosław: Pańtwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2015, s. 41-53
54 The visual culture and visual thinking / Rarot Halina // W: Visual thinking - visual culture - visual pedagogy; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: 2014, s. 9-22
55 Warsztat pracy nauczyciela – informatyczny system egzaminacyjny au.36 dla zawodu technik ekonomista / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 10; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2018, s. 92-115
56 Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu cual10fe3mn2 / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 9-28 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
57 Wpływ sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo / Śniadkowski Mariusz // W: Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji; [Red:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 2016, s. 75-99
58 Wspomaganie nauczania przy pomocy oprogramowania typu open source / Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2012, s. 64-130
59 Wybrane problemy technologii informacyjnej we wspólczesnej dydaktyce / Śniadkowski Mariusz, Komorowska Beata // W: Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej; [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 39-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
60 Wychowanie patriotyczne w warunkach globalizacji kulturowej / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Dylematy innowacyjności ; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 65-91 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
61 Wychowanie w sytuacji zagrożeń cyberprzestrzeni / Gejdoš Miroslav, Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych : monografia. T. 6; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2014, s. 55-72
62 Wychowanie w szkole jako kategoria bezpieczeństwa / Śniadkowski Mariusz // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy : aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej; [Red:] Komorowska Beata, Mazur Piotr - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014, s. 168-181
63 Wykorzystanie programu ARTICULATE STORYLINE w nauczaniu techniki / Chuba Arleta, Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 7-27
64 Wykorzystanie wspomagania komputerowego w projektowaniu i budowie instalacji pilotażowych na przykładzie innowacyjnych rozwiązań urządzeń kanalizacji małośrednicowej zrównoważonego przepływu / Duda Aneta, Korga Sylwester, Skubisz Wiesław // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 304-307
65 Zagadnienie techno-realizmu w kontekście ponowoczesnych przemian technologicznych / Rarot Halina // W: Dylematy innowacyjności ; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 39-55 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
66 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej / Gauda Konrad // W: Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy : aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej; [Red:] Komorowska Beata, Mazur Piotr - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2014, s. 240-261
67 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji / Gauda Konrad // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; Lublin: Liber Duo, 2011, s. 36-81