Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Matematyki Stosowanej
Jednostka nadrzędna: Wydział Podstaw Techniki
Liczba autorów: 17
Łączna liczba publikacji: 146
w tym we współpracy z zagranicą: 11

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(75)

1 Affine invariants of annuli / Cieślak Waldemar, Szczygielska Elżbieta // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2012, nr 1, vol. 66, s. 7-12 [MNiSW: 5]
2 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 / Surowiec Agnieszka, Rzymowski Witold // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 207, s. 233-242 [MNiSW: 7]
3 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń / Łazuka Ewa, Stępkowska Klaudia // WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE - 2014, nr 1, s. 91-104 [MNiSW: 6]
4 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings / Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Nabrdalik Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
5 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs / Gorgol Izolda, Lechowska Anna // DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY - 2018, vol. 38, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
6 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs / Gorgol Izolda, Görlich Agnieszka // OPUSCULA MATHEMATICA - 2017, nr 4, vol. 37, s. 567-575 [MNiSW: 11]
7 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs / Gorgol Izolda // DISCRETE MATHEMATICS - 2016, nr 7, vol. 339, s. 1944-1949 [MNiSW: 25]
8 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis / Łazuka Ewa, Łazuka Małgorzata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 269-274 [MNiSW: 10]
9 Application of cabri 3d in teaching stereometry / Rososzczuk Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 148-151 [MNiSW: 10]
10 Application of geogebra for teaching mathematics / Majerek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 51-54 [MNiSW: 5]
11 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge / Makarewicz Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 44-50 [MNiSW: 5]
12 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials / Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
13 Approximation of random sums of random variables in insurance / Wlaź Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 88-93 [MNiSW: 5]
14 Asymptotic dissipativity of random processes with impulse perturbation in the poisson approximation scheme / Samoilenko I. V. , Chabanyuk Yaroslav, Nikitin A. V. // CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS - 2018, nr 2, vol. 54, s. 205-211
15 Asymptotic dissipativity of the diffusion process in the asymptotic small diffusion scheme / Kinash Anastasiia, Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana // JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS - 2015, nr 4, vol. 14, s. 93-103 [MNiSW: 10]
16 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs / Gorgol Izolda // OPEN MATHEMATICS - 2017, nr 1, vol. 15, s. 393-397 [MNiSW: 10]
17 Circularly symmetric locally univalent functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY - 2016, nr 4, vol. 39, s. 1615-1635 [MNiSW: 25]
18 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts / Guz Łukasz, Majerek Dariusz, Sobczuk Henryk, Guz Ewa, Połednik Bernard // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
19 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials / Suchorab Zbigniew, Garbacz Monika, Duda Sylwia, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
20 Convergence rate in the Petrov SLLN For dependent random variables / Kuczmaszewska Anna // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2015, nr 1, vol. 148, s. 56-72 [MNiSW: 15]
21 Convergence rates in the SLLN for some classes of dependent random fields / Łagodowski Zbigniew, Kuczmaszewska Anna // JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS - 2011, nr 2, vol. 380, s. 571-584 [MNiSW: 40]
22 Correlations of Kynurenic Acid, 3-Hydroxykynurenine, sIL-2R, IFN-α, and IL-4 with Clinical Symptoms During Acute Relapse of Schizophrenia / Szymona-Pałkowska Katarzyna, Zdzisińska Barbara, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Kocki Tomasz, Kandefer-Szerszeń Martyna, Flis Marta, Rosa Wojciech, Urbańska E.M. // NEUROTOXICITY RESEARCH - 2017, vol. 31, s. 1-10 [MNiSW: 25]
23 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axis / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION - 2012, nr 3, vol. 219, s. 947-958 [MNiSW: 35]
24 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real Axis II / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY - 2015, nr 4, vol. 38, s. 1637-1655 [MNiSW: 25]
25 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 80-87 [MNiSW: 5]
26 The dissipativity conditions for the generalized Ornstein-Uhlenbeck process / Kinash Anastasiia, Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana // VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI - 2017, nr 2, s. 82-87
27 Dlaczego warto odwiedzić Osijek w Chorwacji / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 33-34
28 The effect of landscape on the diversity in urban green areas / Kirichenko Marina, Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Franus Małgorzata, Babko Roman // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 4, vol. 24, s. 613-625 [MNiSW: 15]
29 Estimation of water absorption coefficient using the TDR method / Suchorab Zbigniew, Majerek Dariusz, Brzyski Przemysław, Sobczuk Henryk, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
30 Extremal functions in weighted Bergman spaces / Nowak Maria , Rososzczuk Renata, Wołoszkiewicz-Cyll M. // COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 98-109 [MNiSW: 20]
31 Extremal perimeters of quadrangles inthe poncelet porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY - 2015, nr 3, vol. 91, s. 487-501 [MNiSW: 20]
32 The fuss formulas in the Poncelet porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN - 2018, vol. 66, s. 19-30 [MNiSW: 30]
33 Guarding a line segment / Kraska Beata, Rzymowski Witold // JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS - 2011, nr 3, vol. 18, s. 645-671 [MNiSW: 35]
34 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 174, s. 1119-1127 [MNiSW: 15]
35 Impact of the service sector on the creation of companies in Poland / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2015, vol. 24, s. 523-532 [MNiSW: 15]
36 In search of a measure in Poncelet’s porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2016, nr 2, vol. 149, s. 338-345 [MNiSW: 15]
37 International Staff Training Week w Clausthal / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 3, vol. 37, s. 18-19
38 Koebe sets for the class of functions convex in two directions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 2, vol. 41, s. 282-292 [MNiSW: 15]
39 The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment / Chabanyuk Yaroslav, Rosa Wojciech // JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS - 2018, nr 1, vol. 17, s. 5-14 [MNiSW: 10]
40 Localization decisions of entrepreneurs: the role of path dependency and market forces / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-11 [MNiSW: 15]
41 Matematyka dla klasy politechnicznej / Łazuka Ewa // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, vol. 34, s. 29-29
42 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Pasieczna-Patkowska S., Majerek Dariusz // WASTE MANAGEMENT - 2018, vol. 76, s. 652-662 [MNiSW: 40]
43 Methods of discretization objects continuum implemented in fem preprocessors / Korga Sylwester, Makarewicz Anna, Lenik Klaudiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 130-133 [MNiSW: 10]
44 Modelling population growth with difference equation method / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // PRZEGLAD STATYSTYCZNY - 2017, nr 3, vol. 64, s. 339-351 [MNiSW: 14]
45 The new method of determining Koebe domains for the class of typically real functions under Montel's normalization / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2014, nr 2, vol. 38, s. 246-251 [MNiSW: 20]
46 Numerical modeling of water and heat transport in porous building material / Widomski Marcin, Majerek Dariusz, Iwanek Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020048-1-020048-6
47 On circularly symmetric functions / Koczan Leopold, Zaprawa Paweł // JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS - 2014, vol. 37, s. 59-66 [MNiSW: 4]
48 On the closest distance between a point and a convex body / Cieślak Waldemar, Wlaź Paweł, Mozgawa Witold // BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS - 2017, nr 2, vol. 67, s. 21-30 [MNiSW: 14]
49 On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porism / Cieślak Waldemar, Martini H., Mozgawa Witold // BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN - 2013, nr 2, vol. 20, s. 287-300 [MNiSW: 15]
50 On the strong law of large numbers for phi-mixing and rho-mixing random variables / Kuczmaszewska Anna // ACTA MATHEMATICA HUNGARICA - 2011, nr 1-2, vol. 132, s. 174-189 [MNiSW: 20]
51 Pokrewna różnorodność branż : implikacje dla rozwoju innowacyjności / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 2, s. 8-14 [MNiSW: 13]
52 The Poncelet annuli / Cieślak Waldemar // BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY - 2014, nr 1, vol. 55, s. 301-309
53 Poncelet's porism in transformation group framework / Cieślak Waldemar, Felińska Halina, Szuster Janusz, Mozgawa Witold // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 28-31 [MNiSW: 5]
54 Post-traumatic growth in parents after infants' neonatal intensive care unit hospitalisation / Aftyka Anna, Rozalska-Walaszek Ilona, Rosa Wojciech, Rybojad Beata, Karakuła- Juchnowicz Hanna // JOURNAL OF CLINICAL NURSING - 2017, nr 5-6, vol. 26, s. 727-734 [MNiSW: 35]
55 Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 8, s. 409-426
56 Properties of the determinant of a rectangular matrix / Makarewicz Anna, Pikuta Piotr, Szałkowski Dominik // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 1, vol. 68, s. 31-41 [MNiSW: 6]
57 Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and fathers following infant hospitalisation in the neonatal intensive care unit / Aftyka Anna, Rybojad Beata, Rosa Wojciech, Wróbel Aleksandra, Karakuła- Juchnowicz Hanna // JOURNAL OF CLINICAL NURSING - 2017, nr 23-24, vol. 26, s. 4436-4445 [MNiSW: 35]
58 Rotation indices related to poncelet's closure theorem / Cieślak Waldemar, Martini H., Mozgawa Witold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 2, vol. 68, s. 19-26 [MNiSW: 6]
59 Selected econometric methods of modelling the world’s population / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2018, nr 2, vol. 22, s. 34-44 [MNiSW: 14]
60 Sets of univalence in some classes of analytic functions / Koczan Leopold, Trąbka-Więcław Katarzyna // MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 1-15 [MNiSW: 20]
61 Soluble Fas ligand (sFasL) as a predictor of reduction of general psychopathology in schizophrenia after antipsychotic treatment / Szymona K., Karakula-Juchnowicz Hanna, Zdzisińska Barbara, Flis Marta, Kaławaj K., Rosa Wojciech, Kandefer-Szerszeń Martyna // EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT - 2016, vol. 33, Supl., s. S108-S108
62 Static and dynamic response of FG-CNT-reinforced rhombic laminates / Ansari Md Irfan, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Andrzejuk Wojciech, Majerek Dariusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
63 A survey of a selection of methods for determination of Koebe sets / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2017, nr 2, vol. 71, s. 63-67 [MNiSW: 8]
64 Szacunek PKB per capita Lublina w latach 2008–2015 / Makarewicz Anna, Maleszyk Piotr // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA - 2018, nr 1, vol. 52, s. 129-140 [MNiSW: 11]
65 Tracing regional economic evolutions. KIS impact on growth / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2014, vol. 14, s. 524-524 [MNiSW: 10]
66 Turan numbers for disjoint copies of graphs / Gorgol Izolda // GRAPHS AND COMBINATORICS - 2011, nr 5, vol. 27, s. 661-667 [MNiSW: 15]
67 Two-asset portfolio / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 183-192 [MNiSW: 4]
68 The types of computer graphics and their application at different levels of knowledge / Makarewicz Anna, Korga Sylwester, Rosa Wojciech // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 149-152 [MNiSW: 10]
69 Volumes of polyhedra in terms of determinants of rectangular matrices / Makarewicz Anna, Mozgawa Witold, Pikuta Piotr // BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS - 2016, nr 2, vol. LXVI, s. 105-117 [MNiSW: 14]
70 Weighted sub-Bergman Hilbert spaces / Nowak Maria , Rososzczuk Renata // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA - 2014, nr 1, vol. 68, s. 49-57 [MNiSW: 6]
71 Wolfram demonstrations project platform as support in teaching / Gorgol Izolda // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 143-147 [MNiSW: 10]
72 Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy / Kubalińska Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 135-145 [MNiSW: 7]
73 Wykorzystanie technologii VNC do uruchamiania programów w przeglądarce internetowej / Wlaź Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 169-180 [MNiSW: 4]
74 Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta / Cieślak Waldemar, Felińska Halina, Wlaź Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2018, nr 1, s. 52-56 [MNiSW: 9]
75 Φ-optics and generalized Bianchi–Auerbach equation / Cieślak Waldemar, Miernowski Andrzej, Mozgawa Witold // JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS - 2012, vol. 62, s. 2337-2345 [MNiSW: 25]

Monografie (8)

1 Matematyczne miscellanea / Gorgol Izolda[Red:] Gorgol Izolda.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 146 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Matematyczne miscellanea. T. 2 / Gorgol Izolda[Red:] Gorgol Izolda.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 162 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Matematyczne miscellanea. T. 3 / Gorgol Izolda[Red:] Gorgol Izolda.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka[Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka.- Lublin: Politechika Lubelska, 2018, 293 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Młody inżynier XXI wieku / Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna[Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 219 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Procesy innowacyjne a rozwój regionu / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz, Sieradzka Katarzyna, Łącka Irena, Ślusarczyk Rafał, Piętyszek-Pych Alina, Wyrwa Joanna, Machnik-Słómka Joanna, Sabat Anna , Barska Anetta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 115 s.
7 Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâ / Tatsiy Roman, Mazurenko Vìktor, Stasûk Marta, Vlasìj Olesâ.- Drohobycz: Kolo, 2011, 301 s.
8 Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz.- Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2016, 313 s.- (Wielopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)

Referaty (22)

1 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs / Gorgol Izolda // W: Workshop Cycles and Colourings 2015, 4th-9th September, 2016, Nový Smokovec : [abstracts] - 2016, s. 21-21
2 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs / Gorgol Izolda // W: Abstracts of the 8th slovenian conference on graph theory, June 21-27, 2015, Kranska Gora - 2015
3 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs / Gorgol Izolda // W: VII Cracow Conference on Graph Theory, September 14-19, 2014, Rytro, Poland [abstracts] - 2014, s. 27-27
4 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs / Gorgol Izolda // W: Workshop Cycles and Colourings 2015, 6th-11th September, 2015, Nový Smokovec [abstracts] - 2015, s. 9-9
5 Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Global Growth Agendas: Regions, Instions and Sustainability : Annual Conference - 2015
6 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2014 "Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy, London, UK, 27-28 November 2014 - 2014
7 Extremal Gallai colorings / Gorgol Izolda // W: The Fourth Gdańsk Workshop on Graph Theory : List of participants and abstracts, June 29 - July 1, 2016, Gdańsk - 2016, s. 14-14
8 Funkcje Carathéodory’ego o jednakowych początkowych współczynnikach / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // W: IV Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica", 20-23.09.2018 r., Mierki k/Olsztyna : [książka abstraktów] - 2018, s. 23-23
9 Induced Ramsey numbers for disconnected graphs / Gorgol Izolda // W: 17th Workshop on Graph Theory - Colourings, Independence and Domination, 17-22 September 2017 r., Piechowice [Abstracts] Wygloszony - 2017, s. 48-48
10 Metody wyznaczania zbiorów Koebego / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // W: I Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 23-25 września 2015, Rzeszów - 2015, s. 29-29
11 New industry creation and development models / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Great Regional Awakenings : New Directions, Annual Conference of Regional Studies Association, 4th-7th June 2017, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland : [book of abstracts] - 2017, s. 185-186
12 New pressure on regional smart specialisations: tracing related-variety models in different contexts / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2016 „New Pressures on Cities and Regions”, London, 24th-25th November 2016 : [abstracts] - 2016, s. 77-78
13 Obszary Koebego dla klasy funkcji typowo-rzeczywistych wypukłych w kierunku obu osi układu / Gregorczyk Magdalena, Koczan Leopold // W: I Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 23-25 września 2015, Rzeszów - 2015, s. 28-28
14 On extremal colorings without rainbow cycles / Gorgol Izolda // W: 6th Polish Combinatorial Conference : abstracts, 19-23 september, 2016, Będlewo - 2016, s. 24-24
15 On extremal colorings without rainbow cycles / Gorgol Izolda // W: Combinatorics 2016, 29th May – 5th June, 2016, Maratea(PZ), Italy : [abstracts] - 2016, s. 75-75
16 On lower bound for induced Ramsey numbers / Gorgol Izolda // W: 26th British Combinatorial Conference, Glasgow, 3–7 July 2017 - 2017
17 On lower bound of induced Ramsey numbers / Gorgol Izolda // W: The Fifth Gdańsk Workshop on Graph Theory, Sopot, September 13-15,2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 13-13
18 Rainbow cycles in split graph / Gorgol Izolda // W: The Third Gdansk Workshop on Graph Theory : List of participants and abstracts, September 16-18, 2015, Gdańsk - 2015
19 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators / Przysucha Bartosz, Wszołek Tadeusz, Rosa Wojciech, Szeląg Agata, Batko Wojciech // W: XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 - 2016, s. 391-391
20 Selected metabolites of kynurenine pathway and response to antipsychotic treatment in schizophrenia / Szymona-Pałkowska Katarzyna, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Flis Marta, Kocki Janusz, Urbańska A., Kloc R., Szymona Z., Rosa Wojciech, Urbańska E.M. // W: European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry - 2016, s. S264-S264
21 Vliv melìoracìï na rìznomanìttâartropod v rìčkovih dolinah / Kiričenko- Babko M., Majerek Dariusz, Łagód Grzegorz, Babko Roman // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 122-123
22 Wykorzystanie elektronicznego nosa do klasyfikacji ścieków pobieranych w urządzeniach oczyszczalni komunalnej / Duda Sylwia, Łagód Grzegorz, Pacia Adriana, Dołhańczuk-Śródka Agnieszka, Guz Łukasz, Majerek Dariusz // W: V International Scientific and Technical Conference, "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-27 October 2017, Kyiv, Ukraine : [book of abstracts] - 2017, s. 25-26

Rozdzialy(41)

1 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: ICERI 2014 : 4th International Conference on Education, Research and Innovation. [Vol.] 81 ; [Red:] Tao F. - Bangkok: Iacsit Press, 2014, s. 40-45
2 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb / Kuczmaszewska Anna // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 133-162 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Analysis of average exchange rates / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 51-61
4 Bluff in games / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 63-71
5 The competencies of local self-government authorities supporting the competitiveness and Innovativeness of companies / Pylak Korneliusz, Czyż Paweł, Gorgol Izolda // W: Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2014) [WOS]; [Red:] Grozdanić Visnja - Zagreb: ACAD Conferences ltd, 2014, s. 285-295 .- (Proceedings of the Conference on European Management Leadership and Governance, ISSN: 2048-9021 ) [MNiSW: 10]
6 Construction of an optimal bonus-malus system / Łazuka Ewa // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 109-126 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Dyskretna procedura aproksymacji stochastycznej w środowisku markowowskim / Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana, Rosa Wojciech // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 11-36 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Gry komputerowe narzędziem rozwijania wyobraźni technicznej / Śniadkowski Mariusz, Stachura Adam // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 79-103
9 Gry obronne / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 9-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Historia Katedry Matematyki Stosowanej / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa, Szuster Janusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 202-218 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Identification of periodic components / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 128-141
12 Izooptyki / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 9-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych ? / Majerek Dariusz // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 91-131 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Logika matematyczna w prawie / Rososzczuk Renata // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 71-98 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Managing related variety in smart specialisation industries : company specific development path / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: 11 th International Days of Statistics and Economics, September 14–16, 2017, Prague : conference proceedings; [Red:] Loster T., Pavelka Tomáš - Prague: Melandrium, 2017, s. 1285-1294
16 Matematyka w naukach społecznych / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 37-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Matematyka w służbie ekonomii / Łazuka Ewa, Gorgol Izolda // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 11-36 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Metody deflatorowe w wycenie przepływów finansowych / Szuster Janusz // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 65-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Modeling of financial markets using structural equations / Majerek Dariusz, Rosa Wojciech // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 121-134
20 Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego oraz procedur kalibracyjnych transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego / Makarewicz Anna // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 165-165
21 Partition problem and analog methods / Mycka Jerzy, Piekarz Monika, Rosa Wojciech // W: APLIMAT 2014 : 13th International Conference on Applied Mathematics. [Vol. 1]; [Red:] Velichova Daniela, Richtarikova Daniela, Szarkova Dagmar , Zahonova Viera - Bratislava: Slovak University of Technology, 2014, s. 256-275
22 Planarna liczba Ramseya / Gorgol Izolda // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 135-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
23 Poryzm Ponceleta / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 45-64 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
24 Problem of multistage, strictly positional games with delayed information / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 114-127
25 Proces personalizacji portali / Kubalińska Małgorzata // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 29-43
26 Prognozowanie kursu EURO/USD w oparciu nie tylko o szare modele / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Warowny Tomasz // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-55 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
27 Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym / Rososzczuk Renata // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 63-90 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
28 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I.Candel - Seville,Spain: IATED Academy, 2014, s. 5735-5745 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
29 Results on guarding a line segment as a contribution to the general theory of differential games / Kraska Beata, Rzymowski Witold // W: Recent developments in mathematics and Informatics. Vol. 1, Contemporary mathematics and computer science ; [Red:] Zapała August M. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 139-154
30 Stochastyczny model oceny eksperckiej projektów społecznych w programach Unii Europejskiej / Chabanyuk Yaroslav, Chimka Uliana // W: Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 59-70 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
31 Szanse i zagrożenia dostępności usług i przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej / Kubalińska Małgorzata // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 103-115 [MNiSW: 4]
32 Technologie informacyjne w nauczaniu statystyki i ekonometrii / Łazuka Ewa, Wlaź Paweł // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2016, s. 28-61
33 Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych / Kubalińska Małgorzata // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 29-38
34 Why should support for innovative processes differ regionally? Are less developed regions so different? / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: 8th International Days of Statistics and Economics : conference [WOS]; [Red:] Loster T., Pavelka Tomas - Slany, Czech Republic: Melandrium, 2014, s. 1254-1264 [MNiSW: 10]
35 Wielomian chromatyczny jako narzędzie klasyfikacji hipergrafów / Łazuka Ewa // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 57-133 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
36 Wykorzystanie oprogramowania Statistica do analizy składki jako czynnika klasyfikującego ubezpieczyciela na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych / Łazuka Ewa // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 9; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2017, s. 38-65
37 Zagadnienia teorii chaosu / Stachura Adam // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Politechnika Lubelska , 2016, s. 97-144 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
38 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych / Łazuka Ewa, Wlaź Paweł // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 7-27
39 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych / Majerek Dariusz // W: Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 : ewaluacja RPO WK-P; Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2016, s. 105-118
40 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej / Makarewicz Anna // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 88-110 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
41 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności / Mycka Jerzy, Rosa Wojciech // W: Problemy filozofii matematyki i informatyki; [Red:] Murawski Roman, Woleński Jan - Poznań: Wydanictwo Naukowe UAM, 2018, s. 191-204