Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Ergonomii
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 4
Łączna liczba publikacji: 50
w tym we współpracy z zagranicą: 2

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(24)

1 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer / Kubiatowski Tomasz, Starosławska Elżbieta, Szumiło Justyna, Czarnocki Krzysztof, Burdan Franciszek, Wojcierowski Jacek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 211-218 [MNiSW: 7]
2 Badania rusztowań na placu budowy / Hoła Bożena, Sawicki Marek, Szóstek Mariusz, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Szer Jacek // BUILDER - 2016, nr 12, s. 80-83 [MNiSW: 5]
3 A comparison of the levels of satisfaction with the medical services provided by primary healthcare centers in selected communes / Przybylska Daria, Przybylski Piotr, Drop Bartłomiej, Czarnocki Krzysztof, Przybylski Wojciech, Drop Katarzyna , Quinton Magdalena // ZDROWIE PUBLICZNE - 2016, nr 1, vol. 126, s. 8-12 [MNiSW: 8]
4 The concept of advisory for parents looking for a language school for their baby / Jakubowski Marek, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 85-90 [MNiSW: 5]
5 The concept of integrated engineering and business (EB) education system / Charlak Michał, Jakubowski Marek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 98-103 [MNiSW: 5]
6 The concept of using evolutionary algorithms as tools for optimal planning of multimodal composition in the didactic texts / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, vol. 8, s. 83-89 [MNiSW: 5]
7 Diversities in use of computer games and toys in education process / Jakubowski Marek, Majcher Jacek, Maciąg Grażyna // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 135-141 [MNiSW: 4]
8 Evaluation of symptoms of anxiety and depression in women with breast cancer after breast amputation or conservation treated with adjuvant chemotherapy / Kamińska Marzena , Kubiatowski Tomasz, Ciszewski Tomasz, Czarnocki Krzysztof, Makara-Studzińska Marta, Starosławska Elżbieta // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2015, nr 1, vol. 22, s. 185-189 [MNiSW: 20]
9 Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patients / Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 202-209 [MNiSW: 7]
10 Klimat bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie / Walczyna Anna // HUMANIZACJA PRACY - 2011, nr 2 (260), s. 31-47 [MNiSW: 6]
11 May peripheral blood hemoglobin concentration be a prognostic factor among patients diagnosed with metastatic clear cell renal carcinoma treated with targeted therapies? / Ciszewski Tomasz, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 105-114 [MNiSW: 7]
12 Membrain neural network for visual pattern recognition / Popko Artur, Jakubowski Marek, Wawer Rafał // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 18, vol. 7, s. 54-59 [MNiSW: 5]
13 Mity przedsiębiorczości a postawy studentów wobec własnej działalności gospodarczej / Arent Anna, Walczyna Anna // HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS - 2015, nr 2, vol. XX, 22, s. 9-23 [MNiSW: 14]
14 Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadkow i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych / Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Hoła Bożena, Szer Jacek // RUSZTOWANIA - 2016, nr 1, s. 18-20
15 Molecular- oriented treatment of metastatic kidney cancer / Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 115-124 [MNiSW: 7]
16 Monte Carlo simulation implementation to investigate uncertainty in exposure modeling / Czarnocki Krzysztof, Szumiło Justyna, Starosławska Elżbieta, Kubiatowski Tomasz, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2011, nr 4, vol. 24, s. 236-242 [MNiSW: 7]
17 Ocena zaawansowania raka gruczołu krokowego / Mocarska Agnieszka, Czarnocki Krzysztof, Starosławska Elżbieta, Janczarek Marzena, Żelazowska-Cieślińska Iwonna, Łosicki Marek, Burdan Franciszek // POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI - 2014, nr 222, vol. 37, s. 356-364 [MNiSW: 7]
18 Postęp techniczny a humanizacja pracy / Walczyna Anna, Łucjan Izabela // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 190-198 [MNiSW: 4]
19 Pracownik jako konsument czasu pracy i czasu wolnego / Walczyna Anna, Łucjan Izabela // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. T. 1, s. 34-41 [MNiSW: 7]
20 The quality of medical services in primary healthcare centres in selected communes of the Lubelskie Voivodeship, as assessed by patients – preliminary reports / Przybylska Daria, Przybylski Piotr, Drop Bartłomiej, Czarnocki Krzysztof, Przybylski Wojciech, Drop Katarzyna , Quinton Magdalena // ZDROWIE PUBLICZNE - 2015, nr 4, vol. 125, s. 181-184 [MNiSW: 8]
21 Środowisko uczelni a podstawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań pilotażowych / Arent Anna, Walczyna Anna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2014, nr 3, vol. 27, s. 5-21 [MNiSW: 7]
22 Stres w pracy – wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów / Walczyna Anna // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 2, vol. 16, s. 289-294 [MNiSW: 9]
23 Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych / Walczyna Anna, Arent Anna // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2014, nr 4, vol. XIX, 21, s. 243-255 [MNiSW: 8]
24 Trans, trans muconic acid as the biological exposure indicator in occupational exposure to hydrocarbons / Starosławska Elżbieta, Czarnocki Krzysztof, Ciszewski Tomasz, Kubiatowski Tomasz, Szumiło Justyna, Burdan Franciszek // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 24, s. 219-227 [MNiSW: 7]

Monografie (7)

1 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / Błazik-Borowa Ewa, Czarnocki Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Hoła Bożena, Misztela Andrzej, Obolewicz Jerzy, Walusiak-Skorupa Jolanta, Smolarz Anna, Szer Jacek, Szóstak Mariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 132 s.
2 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, 211 s.
3 Fuzzy logic educational examples on the basis of formative ideas from international writers - collection of reference texts : monograph / Jakubowski Marek.- Lublin: Drukarnia LIBER, 2011, 189 s.
4 Innovative research towards teachers professional activity modelling and cognitive pedagogics. Collection of reference texts : monograph / Jakubowski Marek.- Lublin: Drukarnia LIBER, 2011, 191 s.
5 Teaching for working practice with integrated management systems : collection of reference text / Jakubowski Marek.- Lublin: Liber Duo, 2014, 206 s.
6 Technologia składowania podziemnego : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Czarnocki Krzysztof, Opielak Marek.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 101 s.
7 Wybrane aspekty mapowania potrzeb zdrowotnych w województwie lubelskim / Czarnocki Krzysztof, Bojar Hubert, Czarnocka Elżbieta.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016, 190 s.

Rozdzialy(19)

1 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2011, s. 82-103
2 The adoption of robot paradigms in the education process / Jakubowski Marek, Majcher Jacek, Czerniak Marcin // W: BILDUNGSPOLITISCHE STRATEGIEN HEUTE UND MORGEN RUND UM DAS MARE BALTICUM; [Red:] Jarke Philipp - Hamburg, Germany: Baltic Sea Academy e. V. - Dr Max Hogeforster, 2011, s. 90-102 .- (Baltic Sea Academy Series)
3 Analiza percepcji zdrowia na podstwie badań ankietowych - studium przypadku / Krause Marcin , Wojciechowska Krystyna // W: Zdrowie - ujęcie wielowymiarowe (Health - multidimensional approac; [Red:] Chmielewski Jarosław, Wojciechowska Mariola, Szpringer Monika - Warszawa: Instytut Ochrny Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2016, s. 13-21
4 The formalization generalization of preferences for transport safety project design / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Szot Tomasz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 146-152 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
5 Identyfikacja źródeł stresu organizacyjnego pracowników zakładu produkcji materiałów budowlanych / Wojciechowska Krystyna, Krause Marcin // W: Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia; [Red:] Chmielewski Jarosław, Merecz-Kot Dorota , Szpringer Monika - Warszawa: Insytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 25-34
6 Labbour and the labour market in transition : global economy trends / Walczyna Anna, Łucjan Izabela // W: Social actors and social environments in transition; [Red:] Bąk Anna, Kubisz-Muła Łukasz - Bielsko-Biała: Wydanictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2012, s. 71-90 [MNiSW: 5]
7 Paradygmat kognitywistyczny w badaniach procesów zarządzania i nauczania w szkole wyższej / Jakubowski Marek, Charlak Michał // W: Humanistyka a nauki ścisłe; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnka Lubelska, 2016, s. 112-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Polices and regional development strategies in the Europen Union and round the world with waste management programs / Czarnocki Krzysztof // W: Biodiversity and regional development; [Red:] Bojar Wiktor, Diniz Francisco, Junkuszew Andrzej - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2012, s. 273-288
9 Pomiędzy życiem a nieżyciem. Psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej / Baczewska Bożena, Binnebesel Józef, Block Bogusław L, Glaza Michał, Kulik Agnieszka, Musiał Dagmara, Rydz Elżbieta, Stelcer Bogusław, Wojciechowska Krystyna // W: W drodze do brzegów życia. T. 13; [Red:] Krajewska-Kułak Elzbieta, Łukaszuk Regina, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech - Białystok: 2015, s. 35-75
10 Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego / Krause Marcin , Wojciechowska Krystyna // W: Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia; [Red:] Chmielewski Jarosław, Merecz-Kot Dorota , Szpringer Monika - Warszawa: Instytut Ochrny Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2016, s. 149-157
11 Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań pilotażowych / Arent Anna, Walczyna Anna // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 133-144
12 Socio-demographic parameters affecting the patient's subjective feeling of satisfaction from services perfoemed by family doctors. A research tool / Czarnocki Krzysztof, Bojar Hubert // W: The role and tasks of family doctors in alleviating disparities in health and access to healthcare in Eastern Poland ; [Red:] Bojar Hubert - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 9-22
13 Some problems with measuring productivity and management in higher education / Jakubowski Marek, Charlak Michał, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 81-91
14 Some problems with the use of the MGL methods in schools / Majcher Jacek, Jakubowski Marek, Maciąg G. // W: E-learning for Societal Needs; [Red:] Smyrnova-Trybulska Eugenia - Katowice: Studio-Noa, 2012, s. 507-514
15 Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na składowiskach podziemnych / Opielak Marek, Kowalik Konrad, Czarnocki Krzysztof // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 103-112
16 Technologie multimedialne w modelu biznesowym e-klastra azbestowego "GeoKlaster" / Wit Bogdan, Czarnocki Krzysztof // W: Narzędzia informatyczne : wybrane zagadnienia; [Red:] Kiełtyka Leszek - Częstochowa: 2011, s. 13-30
17 Wybrane zagadnienia dojrzewania emocjonalnego młodzieży szkolnej / Jakubowski Marek, Świć Beata // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 152-161 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy / Wojciechowska Krystyna, Krause Marcin // W: Zdrowie i społeczne problemy ochrony zdrowia; [Red:] Chmielewski Jarosław, Merecz-Kot Dorota , Szpringer Monika - Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2016, s. 139-148
19 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych / Wojciechowska Krystyna // W: Zdrowie - ujęcie wielowymiarowe (Health - multidimensional approac; [Red:] Chmielewski Jarosław, Wojciechowska Mariola, Szpringer Monika - Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2016, s. 77-86