Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 12
Łączna liczba publikacji: 264
w tym we współpracy z zagranicą: 11

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(94)

1 Agility and inter-organizational relations as elements of creating knowledge in an organization / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej Jan // ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH - 2017, nr 12, vol. 5, s. 42-49
2 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce / Kwietniewska Małgorzata // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, nr 1, vol. 10, s. 111-121 [MNiSW: 5]
3 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej / Rzepka Agnieszka, Bojar Ewa, Olesiński Zbigniew // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2018, nr 25(1-2018), vol. 23, s. 141-155 [MNiSW: 11]
4 Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim / Witkowski Jacek // EUROPA REGIONUM - 2015, vol. 23, s. 231-240 [MNiSW: 7]
5 Changing innovation process models: a chance to break out of path dependency for less developed regions / Pylak Korneliusz // REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE - 2015, nr 1, vol. 2, s. 46-72
6 Communication as a tool of motivation and development / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej // INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) - 2015, nr 12, vol. 3, s. 1-6
7 Communication processes as a tool of cooperation and regional developement / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej Jan // CHINA-USA BUSINESS REVIEW - 2015, nr 2, vol. 15, s. 69-79 [MNiSW: 9]
8 Conflicts of human behavior in organizations and the influence of human factor on innovation / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej Jan // JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) - 2016, nr 11, vol. 18, s. 35-41
9 Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2012, nr 3, vol. 19, s. 7-22 [MNiSW: 4]
10 Correlation and dependence between : business – globalisation - information society and the global society / Rzepka Agnieszka, Ślusarczyk Bogusław // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION - 2016, nr 1, vol. 5, s. 39-45
11 Correlation between process of globalization and information society / Rzepka Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) - 2015, nr 9, vol. 3, s. 34-37
12 Creativity – innovation as a main determinant of communication, enterprise and development. / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej // INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY - 2016, nr 1, vol. 2, s. 74-78
13 Cultural Aspects of Organizations Functioning – An International Approach / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej Jan // IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) - 2016, nr 9, vol. 18, s. 61-69
14 Czynniki determinujące społeczeństwo do stosowania odnawialnych źródeł energii w świetle badań empirycznych / Żelazna Anna, Szcześniak Ewelina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 478, s. 472-480 [MNiSW: 10]
15 The Development of Foreign Investments and Transnational Corporations in the Context of Special Economic Zones . The Cross - Sectional Analysis on the Example of Poland / Rzepka Agnieszka, Bujak Monika // INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH - 2015, nr 9, vol. 3, s. 13-24
16 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (Polish & Georgian case) / Masurasvili Ioseb , Rzepka Agnieszka, Sowa Bożena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 12, cz. 2, vol. 18, s. 197-218 [MNiSW: 14]
17 Direction of the changes of foreign direct investmens in Poland in the context of accession to the European Union. The anallysis of selection aspects / Sowa Bożena, Ślusarczyk Bogusław, Rzepka Agnieszka // PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES - 2017, nr 3, vol. 1, s. 5-21
18 Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze / Żminda Tomasz // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 13, cz. 1, vol. 14, s. 99-108 [MNiSW: 8]
19 Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
20 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK / Bojar Ewa // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 1, s. 66-68 [MNiSW: 13]
21 Estimate of financial stocks in the household sector / Motoryn Ruslan // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 375, s. 70-76 [MNiSW: 10]
22 European integration and its impact on the development of entrepreneurship in Poland (selected aspects) / Rzepka Agnieszka, Sowa Bożena, Ślusarczyk Bogusław // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 7, cz. 3, vol. 18, s. 25-36 [MNiSW: 14]
23 Ewaluacja inicjatyw klastrowych a posklastrowa polityka innowacyjna / Kwietniewska Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 351-360 [MNiSW: 7]
24 Finansowanie informacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013 / Czerwińska Magdalena // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2012, nr 25, s. 55-67 [MNiSW: 7]
25 Foreign direct investments and the cross-sectional analysis of the special (free) economic zones / Rzepka Agnieszka, Masurashvili Ioseb // ECONOMICS AND BUSINESS - 2015, nr 4, vol. 8, s. 82-99
26 Globalization and its influence on offshoring / Rzepka Agnieszka, Hławko P. // IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) - 2016, nr 2, vol. 18, s. 67-70
27 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 174, s. 1119-1127 [MNiSW: 15]
28 Illegal migrations as a problem of contemporary Europe on the XXI century / Rzepka Agnieszka, Hławko P. // INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) - 2015, nr 11, vol. 3, s. 1-6
29 Impact of crisis on financial standing of polish companies / Paździor Artur // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS - 2012, nr 6, vol. 1, s. 430-452
30 Impact of the service sector on the creation of companies in Poland / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2015, vol. 24, s. 523-532 [MNiSW: 15]
31 The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland / Rzepka Agnieszka, Ślusarczyk Bogusław // JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT - 2017, nr 1, vol. 3, s. 51-63
32 Innovation as an immanent attribute of an agile enterprise / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej // EKONOMIA I PRAWO - 2018, nr 2, vol. 17, s. 211-212 [MNiSW: 12]
33 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim / Bis Jakub, Żminda Tomasz // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE - 2016, nr 1, s. 20-41 [MNiSW: 7]
34 Innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach — ujęcie empiryczne / Rzepka Agnieszka // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 5 [MNiSW: 13]
35 Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej / Bis Jakub // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 13, cz.2, vol. 14, s. 53-63 [MNiSW: 8]
36 Inter - Organizational Relations As A Source of Competitive Advantage of Contemporary Enterprises / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej // JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT - 2016, nr 6, vol. 4, s. 46-49
37 Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization / Rzepka Agnieszka // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, nr 174, s. 161-170 [MNiSW: 15]
38 Interdependence between globalisation, knowledge-based economy and information society / Rzepka Agnieszka // IIMS Journal of Management Science - 2012, nr 2, vol. 3, s. 233-18
39 Kierunki wykorzystania Internetu w celach zdrowotnych na podstawie badań empirycznych / Czerwińska Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2014, nr 71, s. 29-41 [MNiSW: 6]
40 The knowledge-based economy, international trade and FDI as the main trends in contemporary processes of globalisation : the case of Poland / Rzepka Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2015, nr 3, vol. 8, s. 121-132
41 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego / Janik Wiesław, Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 399-413 [MNiSW: 5]
42 Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych - profile i kierunki aktywności / Maciaszczyk Magdalena, Rzepka Agnieszka // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 6, s. 170-180 [MNiSW: 12]
43 Localization decisions of entrepreneurs: the role of path dependency and market forces / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-11 [MNiSW: 15]
44 Metody identyfikacji i ocena wpływu megatrendów na biznes lokalny i globalny / Bojar Ewa, Kłosowski Grzegorz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 12, s. 27-35 [MNiSW: 13]
45 Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rzepka Agnieszka, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 634-649 [MNiSW: 9]
46 Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec / Żminda Tomasz, Bis Jakub, Sobotka Bartosz // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2017, nr 4, s. 34-44 [MNiSW: 8]
47 Możliwości tworzenia klastrów energii w Polsce / Pylak Korneliusz, Bojar Ewa, Bojar Matylda // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 9, s. 22-27 [MNiSW: 13]
48 Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie / Czerwińska Magdalena // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2015, nr 3, vol. 43, s. 173-185 [MNiSW: 10]
49 Networking, adaptability and resilience as some of agility dimensions / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej Jan // IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) - 2017, nr 11, vol. 19, s. 76-81
50 Nowe trendy w konsumpcji : odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm / Żelazna Anna // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2013, nr 10, s. 9-12 [MNiSW: 6]
51 Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi : standard miejsca pracy na przykładzie normy SA 8000 / Kwietniewska Małgorzata, Żelazna Anna // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE - 2014, nr 1, s. 247-257 [MNiSW: 7]
52 Optymalizacja źródeł finansowania jako czynnik wartości spółek elektroenergetycznych / Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/1, vol. 786, s. 403-413 [MNiSW: 7]
53 Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesny trend gospodarki XXI wieku / Kocot Damian, Kocot Maria, Rzepka Agnieszka // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz. 1, vol. 18, s. 13-26 [MNiSW: 14]
54 Pokrewna różnorodność branż : implikacje dla rozwoju innowacyjności / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 2, s. 8-14 [MNiSW: 13]
55 Postawy wobec e-zdrowia i opinie na jego temat w grupie studentów kierunku zdrowie publiczne / Czerwińska Magdalena // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2013, nr 29, s. 539-552 [MNiSW: 6]
56 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 , vol. 105, s. 23-28 [MNiSW: 9]
57 Praca menedżera wspierana kompetencjami w rozwoju przedsiębiorstwa / Rzepka Agnieszka, Leśniewski Michał, Adam, Maciaszczyk Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz.1, vol. 18, s. 27-40 [MNiSW: 14]
58 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Voronina L.A // EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA - 2013, nr 2, vol. 30, s. 21-31
59 Regional convergence in Poland and Ukraine after 2004 - a comparitive analysis / Żminda Tomasz, Bis Jakub // ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS - 2016, nr 2, vol. 2, s. 133-151
60 The relationship between inter-organizational co-operation and innovation in the sme in the podkarpacie region / Rzepka Agnieszka // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 12, cz. 2, vol. 18, s. 291-300 [MNiSW: 14]
61 Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorst na przykładzie województwa lubelskiego / Żminda Tomasz // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2011, nr 4, s. 141-160 [MNiSW: 4]
62 Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin / Żminda Tomasz, Bis Jakub // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2017, nr 4, vol. 52, s. 196-207 [MNiSW: 10]
63 Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny / Witkowski Jacek // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 391, s. 257-265 [MNiSW: 10]
64 The role of human capital in enterprises based on empirical research / Rzepka Agnieszka, Szara Katarzyna, Sowa Bożena, Ślusarczyk Bogusław // INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH - 2017, nr 6, vol. 14, s. 121-128
65 Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sector / Paździor Maria, Paździor Artur // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS - 2012, nr 5, vol. 1, s. 345-361
66 Rozwój lokalny a ochrona przyrody - wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich / Witkowski Jacek // EUROPA REGIONUM - 2015, vol. 22, s. 49-59 [MNiSW: 7]
67 Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów / Kwietniewska Małgorzata // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2013, nr 4, s. 101-117 [MNiSW: 7]
68 Special economic zones threat or an opportunity? / Rzepka Agnieszka // BUSINESS ENGINEERING JOURNAL - 2015, nr 3, s. 7-10
69 Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie / Czerwińska Magdalena // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2015, nr 38, s. 343-351 [MNiSW: 9]
70 Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 35-50 [MNiSW: 7]
71 Strategic perspectives for Georgian business - an analysis for medium-sized enterprises in EU and Georgia / Rzepka Agnieszka, Masurashvili Ioseb // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2016, nr 3, vol. 21, s. 115-129 [MNiSW: 11]
72 Tracing regional economic evolutions. KIS impact on growth / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2014, vol. 14, s. 524-524 [MNiSW: 10]
73 Tradycyjne i wirtualne źródła informacji rynkowych i ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena, Rzepka Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE - 2017, nr 2, vol. 25, s. 108-118 [MNiSW: 9]
74 Transforming innovation models in European regions: Breaking out of path dependency and growing faster? / Pylak Korneliusz, Wojnicka-Sycz Elżbieta // MISCELLANEA GEOGRAPHICA - 2017, nr 2, vol. 21, s. 51-59 [MNiSW: 14]
75 Transforming innovation models to change the development paths of less-developed regions / Pylak Korneliusz, Wojnicka-Sycz Elżbieta // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2016, vol. 161, s. 2179-2183 [MNiSW: 15]
76 Triple Bottom Line w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w perspektywie interesariuszy / Bojar Ewa, Wit Bogdan // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 37-53 [MNiSW: 11]
77 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 1 / Czerwińska Magdalena // WYROBY MEDYCZNE - 2017, nr 3, s. 53-57
78 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 2 / Czerwińska Magdalena // WYROBY MEDYCZNE - 2017, nr 4, s. 46-50
79 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej / Czerwińska Magdalena // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 35, s. 41-59 [MNiSW: 6]
80 Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawców / Witkowski Jacek // STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION - 2013, nr 37(4), vol. 15, s. 335-340 [MNiSW: 4]
81 Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników w korporacjach w branży IT / Żelazna Anna, Socha Monika // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 11, s. 791-800 [MNiSW: 9]
82 Wizyty zagranicznych gości na Wydziale Zarządzania : Hiszpania, Kenia, Japonia / Słoniec Jolanta, Bis Jakub, Rzemieniak Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 30-30
83 Wpływ cyfryzacji informacji zdrowotnych na zachowania internautów / Czerwińska Magdalena // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2017, nr 49, s. 39-49 [MNiSW: 9]
84 Wpływ obecności obszarów Natura 2000 na możliwości rozwoju lokalnego w opinii władz samorządowych zarządzających gminami na przykładzie województwa lubelskiego / Witkowski Jacek // EUROPA REGIONUM - 2013, vol. 17, s. 129-141 [MNiSW: 7]
85 Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie / Bis Jakub // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 34, s. 382-387 [MNiSW: 7]
86 Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej Jan // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz. 1, vol. 18, s. 61-71 [MNiSW: 14]
87 Współpraca podmiotów w ramach ekonomii społecznej jako innowacyjny sposób realizacji zadań / Żelazna Anna, Łukasik Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE - 2016, nr 3, vol. 17, s. 451-462 [MNiSW: 8]
88 Wybrane aspekty kreowania i promocji produkt turystycznego na przykładzie województwa lubleskiego / Witkowski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 503-515 [MNiSW: 6]
89 Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej jako przykład sprawnie funkcjonującej organizacji / Bojar Ewa // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 10, s. 49-56 [MNiSW: 13]
90 Wykorzystanie mediów społecznościowych do wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w wybranych krajach / Kwietniewska Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE - 2016, nr 2, vol. 17, s. 373-384 [MNiSW: 8]
91 Z praktyki zarządzania / Bojar Ewa // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2012, nr 3, s. 250-252 [MNiSW: 8]
92 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość / Witkowski Jacek // EKONOMIA I SRODOWISKO - 2013, nr 1, vol. 44, s. 116-125 [MNiSW: 8]
93 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu / Paździor Artur // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 261, s. 321-330 [MNiSW: 7]
94 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 20-25 [MNiSW: 9]

Monografie (32)

1 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Eco-management for sustainable regional development / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, 503 s.
3 Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena[Red:] Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Finansowanie rozwoju żródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym / Paździor Artur[Red:] Paździor Artur.- Warszawa: CEDEWU, 2013, 172 s.
5 Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014 / Żminda Tomasz, Bis Jakub, Sobotka Bartosz , Sagan Mariusz, Cisło Marta .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 154 s.
6 Global perspective in labour market / Barwińska - Małajowicz Anna, Czop Tomasz, Rzepka Agnieszka, Ślusarczyk Bogusław[Red:] Barwińska - Małajowicz Anna, Czop Tomasz, Rzepka Agnieszka, Ślusarczyk Bogusław.- Rzeszów: Wydawictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2017, 143 s.
7 Globalisation and global economy in theory and practise : globalisation, global economy, the knowledge base economy, the information society / Rzepka Agnieszka.- Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing , 2013, 167 s.
8 Globalizacja w teorii i praktyce / Rzepka Agnieszka.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2014, 253 s.
9 Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz[Red:] Bojar Ewa, Pylak Korneliusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = Innovativeness driven paths of less developed regions / Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek[Red:] Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek.- Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017, 391 s.- (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; nr 179)
11 Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Paździor Artur[Red:] Adamska Maria.- Warszawa: Difin SA , 2013, 178 s.
12 Liderzy o liderowaniu w XXI wieku : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2017, 213 s.
13 Międzyorganizacyjne sieci współpracy gospodarczej na przykładzie Polski, Kanady i Gruzji / Olesiński Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Sabat Anna .- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016, 185 s.
14 Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 198 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Procesy innowacyjne a rozwój regionu / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz, Sieradzka Katarzyna, Łącka Irena, Ślusarczyk Rafał, Piętyszek-Pych Alina, Wyrwa Joanna, Machnik-Słómka Joanna, Sabat Anna , Barska Anetta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 115 s.
16 Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / Bojar Ewa, Mieszajkina Elena[Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje / Bochniewicz Marta, Pylak Korneliusz, Tarczewska-Szymańska Magdalena [Red:] Pylak Korneliusz.- Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012, 177 s.
18 Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza / Pylak Korneliusz, Czyż Paweł, Klimczak Tomasz[Red:] Pylak Korneliusz.- Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2012, 180 s.
19 Region i edukacja a procesy rozwojowe / Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub[Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 174 s.
20 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku / Boguszewski Ryszard, Mazurkiewicz Dariusz, Pylak Korneliusz.- Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014, 67 s.
21 Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, 274 s.
22 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja / Żelazna Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 221 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
23 Studia wykonalności projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 / Pylak Korneliusz[Red:] Pylak Korneliusz.- Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2015, 78 s.
24 Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / Bojar Ewa, Słoniec Jolanta[Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 124 s.
25 Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia / Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka[Red:] Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka.- Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, 136 s.
26 Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz.- Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2016, 313 s.- (Wielopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)
27 Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / Bojar Matylda, Bis Jakub[Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
28 Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych / Paździor Artur.- Warszawa: Difin SA , 2013, 258 s.
29 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach / Olesiński Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej [Red:] Olesiński Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej .- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 166 s.
30 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego / Pylak Korneliusz[Red:] Pylak Korneliusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 264 s.
31 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 177 s.
32 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej / Bojar Ewa[Red:] Bojar Ewa.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 209 s.

Referaty (19)

1 Application of B2B model for creating a marketing product / Łobaziewicz Monika, Żminda Tomasz // W: Proceedings of the 2nd International Conference on ICT Management (ICTM 2013), Wroclaw, Poland September 16 - 17, 2013 - 2013, s. 250-270
2 Current state of the business administration in Georgia and his role in global economy / Rzepka Agnieszka, Masurashvili Ioseb // W: SCIECONF 2014 : Proceedings in Scientific Conference, 9-13 June 2014 - 2014, s. 79-84
3 Determing the cost of equity in the conditons of crisis / Paździor Artur // W: Meždunarodna Konferencija Društvenom i Technološkom Razvoju STED 2013”, 26-27 Septembar, Banja Luka - 2013, s. 367-377
4 Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Global Growth Agendas: Regions, Instions and Sustainability : Annual Conference - 2015
5 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (polish & georgian case) / Rzepka Agnieszka, Masurashvili Ioseb , Sowa Bożena // W: Forsight-management: best world practice of development and integration of education, science and business: Materials I International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 24-30th October :[abstracts] - 2017, s. 92-94
6 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2014 "Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy, London, UK, 27-28 November 2014 - 2014
7 Fdiand International trade in globalisation aspects in economy. the case of Poland / Rzepka Agnieszka // W: Proceedengs of Materials of International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 110th Birth Anniversary of Academician Paata Gugushvili "Actual problems of sustainable developement of national economies", 10-11 july 2015, Tbilisi - 2015, s. 95-91
8 Global society and information society in process globalization. relationship between globalization and information society / Rzepka Agnieszka // W: CER Comparative European Research Conference; International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries, March 17-21, 2014, London - 2014, s. 76-81
9 Globalisation – definition or process or state? / Rzepka Agnieszka // W: 3rd year of International Conference on Advanced Research in Scientific Areas: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, 1-5 December 2014, Slovac Republic - 2014, s. 106-110
10 Globalization - process or state in the XXI century / Rzepka Agnieszka // W: Proceedings of materials of International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Foundation of the Institute "Actual problems of developement of economy and economic science",27-28 june 2014, Tbilisi - 2014, s. 141-145
11 Globalization and the knowledge economy - differences and relationships / Rzepka Agnieszka // W: Êvropejs’kij Soûz ta Ukraїna: perspektivi transformačїї dvostoronnìh vìdnosin: zbìornik mater ìal ìv III ŝo ìčnoї mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencїї „ Aktual’nì problemi mìžnarodnih vidnosin: polìtičnì, ekonomičnì ta provovi aspêkti”, 25 žovtnâ 2013 L’vì.v - 2013, s. 263-273
12 Globalization in theory and practice – the practice of globalization / Rzepka Agnieszka, Masurashvili Ioseb // W: ICTIC 2014: Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, 24-28 march 2014, Zilina - 2014, s. 186-190
13 Measurement of Intellectual Capital in a Company / Paździor Artur, Paździor Maria // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 843-849
14 Measuring path dependency: place and time aspects of company creation / Pylak Korneliusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2017 „The place demension on cities and regions : Governance, industrial development and sustainability”, London, 16th-17th November 2017 : [abstracts] - 2017, s. 42-42
15 New industry creation and development models / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Great Regional Awakenings : New Directions, Annual Conference of Regional Studies Association, 4th-7th June 2017, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland : [book of abstracts] - 2017, s. 185-186
16 New pressure on regional smart specialisations: tracing related-variety models in different contexts / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2016 „New Pressures on Cities and Regions”, London, 24th-25th November 2016 : [abstracts] - 2016, s. 77-78
17 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 82-88
18 Regionalization - integration - globalization / Rzepka Agnieszka, Lis Andrzej // W: GV-CONF 2014: Proceedings in Global Virtual Conference,7-11 April 2014, Slovak Republic - 2014, s. 174-178
19 Transnational corporations and foreign direct investment (TNCS and FDI) in a global economy / Rzepka Agnieszka // W: Aktual'ni Problemi Mižnarodnih Vidnosin : Polìtnčnì, Ekonomìčnì, Pravovì Aspekti : Zbornik Materìalìv IV ŝorìčnoï Mižnarodnoï Naykovo-Praktičnoï Konferencïï,23-24 žovtnâ 2014,L'iv - 2014, s. 421-433

Rozdzialy(119)

1 Activity of local self-governments for nature protection as an element of sustainable development policy on an example of selected communes in Poland / Witkowski Jacek // W: ADVED15 : International Conference on Advances in Education and Social Sciences [WOS]; 2015, s. 625-631 [MNiSW: 15]
2 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: ICERI 2014 : 4th International Conference on Education, Research and Innovation. [Vol.] 81 ; [Red:] Tao F. - Bangkok: Iacsit Press, 2014, s. 40-45
3 Agricultural and food cluster in less developed regions. Case study : Estern Poland / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Japonia: Agriculture and Forestry Statistics Publishing Inc.-, 2011, s. 102-115
4 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie / Pylak Korneliusz, Czyż Paweł, Klimczak Tomasz // W: Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza; [Red:] Pylak Korneliusz - Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2012, s. 43-89
5 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności / Pylak Korneliusz // W: Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza; [Red:] Pylak Korneliusz - Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2012, s. 90-115
6 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością / Paździor Artur // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 153-172
7 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce / Bojar Ewa, Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy : monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki; [Red:] Kucęba Robert, Jędrzejczyk Waldemar, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 253-274 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska , ISSN 0860-5017; nr 255)
8 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku / Bis Jakub, Sobotka Bartosz , Żminda Tomasz // W: Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007-2017) : w kierunku inteligentnej reindustrializacji miasta ; [Red:] Sagan Mariusz - Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2017, s. 48-73
9 Assessment of the functionalities of selected e-health websites / Czerwińska Magdalena, Czerwiński Dariusz // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 2591-2599 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
10 Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy / Żelazna Anna // W: Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje : Perspektywa psychologiczna; [Red:] Grotowska-Leder Jolanta, Rokicka Ewa - Łódź: Wydawictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 127-140
11 Cechy skutecznego menedżera projektu w świetle badań teoretycznych i empirycznych / Bojar Ewa, Jaworowska-Kosior Magdalena // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy; [Red:] Zakrzewska-Bielawska Agnieszka - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016, s. 389-408
12 Cluster initiatives in Eastern Poland : good practices in agriculture and food-processing industry / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Tokyo: Springer, 2016, s. 227-240 .- (New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, ISSN 2199-5974; nr 6)
13 Cluster potential identification tool supporting the process of related variety discovery / Piotrowski Maciej , Pylak Korneliusz, Thlon Michał // W: 8th International Days of Statistics and Economics : conference [WOS]; [Red:] Loster T., Pavelka Tomas - Praga : Melandrium, 2014, s. 1178-1186 [MNiSW: 10]
14 Clustering institutional support in Poland from 2004 up to 2020 / Kwietniewska Małgorzata // W: Socìalˊno – ekonomìčnì problemi prostopovogo rozbitku; [Red:] Dučmala V., Nestorenko T. P. - Berdânsˊk: Bidavecˊ Tkačuk O. V., 2015, s. 112-120
15 Clusters - a chance to build competitive advantage in the global economy / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Pylak Korneliusz // W: GLOBAL ECONOMY : CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY; [Red:] Bukowski Sławomir I. - Radom: Technical University of Radom, Publishing Office, cop., 2011, s. 265-281
16 Clusters in the regional innovation system of the Lublin region / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żminda Tomasz // W: Sovremennye strategii innovacionnogo razvitiâ : materially Trinadcatyh Drukerovskih čtenij; [Red:] Nižegorodcev R. M. - Moskva: ǙRGTU (NPI), 2012, s. 163-169
17 Commune self-governments towards nature protection - selected aspects / Witkowski Jacek // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 73-80
18 The competencies of local self-government authorities supporting the competitiveness and Innovativeness of companies / Pylak Korneliusz, Czyż Paweł, Gorgol Izolda // W: Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2014) [WOS]; [Red:] Grozdanić Visnja - Zagreb: ACAD Conferences ltd, 2014, s. 285-295 .- (Proceedings of the Conference on European Management Leadership and Governance, ISSN: 2048-9021 ) [MNiSW: 10]
19 The competitive assessment of polish tourist border regions based on the example of Bieszczady county / Rzepka Agnieszka, Sowa Bożena, Ślusarczyk Bogusław // W: Developement economics and innovations : challanges and solutions : proceedings of materials of 4th International Scientific and Practical Conference, 29-30 september 2017, Tbilisi ; [Red:] Kharebava Revaz - Tbilisi: [B.w.], 2017, s. 97-101
20 Czy badania ewaluacyjne moga być bardziej naukowe a nauka bardziej użyteczna dla badań ewaluacyjnych? / Pylak Korneliusz // W: Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 : ewaluacja RPO WK-P; Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2016, s. 45-59
21 Czynniki efektywności funkcjonowania klastrów i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw / Żminda Tomasz // W: Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego; [Red:] Krupa Kazimierz - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 65-103 [MNiSW: 20]
22 Development paths of more- and less-developed european regions in the 21st century / Pylak Korneliusz, Wojnicka-Sycz Elżbieta // W: 10th International Days of Statistics and Economics [WOS]; [Red:] Loster T., Pavelka Tomas - Prague: Melandrium, 2016, s. 1534-1545 [MNiSW: 15]
23 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (Polish & Georgian case) / Masurashvili Ioseb, Rzepka Agnieszka, Sowa Bożena // W: Foresight management: formation and transformation adaptive business organizations : International collective monograph. Vol.2; [Red:] Garafonova Olga - Kherson: Publishin House Vyshemyrskyi, 2017, s. 181-191
24 E-health as a key element forming the competitive adv antage in helth / Czerwińska Magdalena // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 101-109
25 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy / Kwietniewska Małgorzata // W: The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at www.webscieconf.com from 15th - 16th October, 2015 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2015, s. 41-50 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
26 Ecological education for personnel employed in local self-governments in the process of evaluation of investments impact on protected areas natura 2000 / Witkowski Jacek // W: 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (SOCIOINT) [WOS]; Istambuł: International Organization Center of Academic Research , 2017, s. 331-336 [MNiSW: 15]
27 Educational role of internet portals intended for nurses / Czerwińska Magdalena // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 2575-2584 .- (ICERI Proceedings, 2340-1095) [MNiSW: 15]
28 Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich / Pylak Korneliusz // W: Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje; [Red:] Pylak Korneliusz - Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012, s. 45-68
29 Effects of ict implementation in marketing product creation process / Żminda Tomasz, Łobaziewicz Monika // W: Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnost’ podnikov : zbornik vedeckých prác; [Red:] Dugas Jaroslav - Bratislava: Vydavatel'svo Ekonom, 2014, s. 102-120
30 Energy efficiency as a tool for sustainable development / Czerwińska Magdalena // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 425-442
31 Essence of innovativeness / Żminda Tomasz // W: Ekonomika-menedžment-ocvìta: problemi ta perspektivi vzaêmnodì : zbirnik tez dopovìdej Mižnarodnoї Naukovo-Praktičnoї Konferencìї, 4-6 žovtnâ, Drogobič, Ukraїna; [Red:] Odrehìvs′kij M.V. - Drohobycz: Drogobic'kij Deržavnij Pedagogìčnij Unìversitet ìmenì Ivana Franka, 2012, s. 313-315
32 Finanse przedsiębiorstw / Paździor Artur // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 113-142 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
33 Foreign direct investments in Poland / Bojar Ewa, Bis Jakub // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2014, s. 91-104
34 Forms of environmental education supported by local self-governments in poland on the example of projects implemented in the lubelski region / Witkowski Jacek // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 728-733 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
35 From social responsibility to sustainable development / Żelazna Anna, Bojar Matylda // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 119-144
36 Globalisation and offshore outsourcing in the view of the theory of global economy / Rzepka Agnieszka // W: The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at www.webscieconf.com from 15th - 16th October, 2015 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2015, s. 85-97 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
37 Globalizacja - społeczeństwo informacyjne- społeczeństwo globalne / Rzepka Agnieszka // W: Społeczeństwo rozumne? O relacji między jednostkami a racjonalnością; [Red:] Cikała Katarzyna, Drążkiewicz Kamil, Zieliński Wojciech - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2014, s. 82-93
38 Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) a społeczeństwo informacyjne w obszarze zarządzania w dobie globalizacji / Rzepka Agnieszka // W: Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania; [Red:] Szpakowski Mirosław K., Dąbek Ewelina - Bedford ; United Kingdom: KWI Publishing, 2016, s. 85-108
39 Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo oparte na wiedzy w dobie globalizacji / Rzepka Agnieszka // W: Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia; [Red:] Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 77-85
40 Impact of internet sources on e-patient knowledge / Czerwińska Magdalena, Czerwiński Dariusz // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martinez A.López, Torres I. Candel - IATED Academy, 2015, s. 2383-2392 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
41 The importance of humancapitalin contemporary small and medium-sized companiesin the opinionof managers : Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland / Rzepka Agnieszka, Ślusarczyk Bogusław // W: The organizational competitiveness, approaches and challenges; [Red:] Jedynak Piotr, Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata - Kraków: Jagiellonian University Press, 2017, s. 89-100 .- (Comprehensive Management Issues)
42 Innovation as an immanent attribute of an agile enterprise / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej // W: Contemporary issues in economy : proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics : Entrepreneurship and Management ; [Red:] Balcerzak Adam P., Pietryka Ilona - Toruń: Institute of Economic Research, 2017, s. 203-211 .- (Contemporary Issues in Economy, ISSN 2544-2384; nr 9)
43 Innovation policy in France. Dynamics of innovation evolution / Kowalska Bogumiła, Bojar Ewa // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Politechika Lubelska, 2013, s. 48-63
44 Innovations in patient service as tools for building competitive strenght of medical facilities / Czerwińska Magdalena // W: Business Innovation - źródła przewagi konkurencyjnej; [Red:] Bartkowiak Piotr, Kucęba Robert - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 179-189
45 Innovative character of the contemporary enterprise and determinants of innovation / Rzepka Agnieszka // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 445-449
46 Innowacje społeczne na rynku pracy / Żelazna Anna // W: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu : wybrane problemy. T. 3; [Red:] Frąś Józef , Kaczmarek Anna - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013, s. 239-247 .- (Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; nr 5)
47 Innowacyjne rozwiązania zarządzania informacją w organizacjach w dobie globalizacji / Rzepka Agnieszka // W: Business Innovation - źródła przewagi konkurencyjnej; [Red:] Bartkowiak Piotr, Kucęba Robert - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 121-133
48 Inter organizationa lrelations and their influence on the innovativeness of enterprises in the Podkarpackie Region / Rzepka Agnieszka // W: Development economics and innovation : challenges and solutions : proceedings of Materials of 4th International Scientific and Practical Conference, Tbilisi, 29-30 September 2017; [Red:] Kharebava Revaz - Tbilisi: [B.w.], 2017, s. 101-105
49 Internet as a tool for health education of medical personnel / Czerwińska Magdalena // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2015, s. 2420-2428 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
50 Internet as the source for acquiring the medical information / Czerwińska Magdalena // W: Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) 2013 [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Paprzycki Marcin, Maciaszek Leszek - New York: IEEE, 2013, s. 1275-1282 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISSN 2325-0348) [MNiSW: 10]
51 The involvement of local authorities in environmental education in rural areas of poland in the light of questionnaire survey results / Witkowski Jacek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 574-580 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
52 Jak prowadzić proekologiczny styl życia i gospodarowania wspierając zrównoważony rozwój i konsumpcję ? / Franczak Karolina , Pylak Korneliusz, Smoleń Danuta, Szymoniuk Barbara // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 8-18
53 Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej / Bojar Ewa, Paździor Artur // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia; [Red:] Liberda Barbara, Kwiatkowski Eugeniusz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 392-401
54 Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji / Bojar Ewa, Rzepka Agnieszka // W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku; [Red:] Czubasiewicz H., Grajewski P., Waśniewski J. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 27-36
55 Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie / Bojar Ewa, Kwietniewska Małgorzata // W: Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe; [Red:] Borowiecki Ryszard, Kiełtyka Leszek - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 187-208
56 Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym / Kwietniewska Małgorzata // W: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii; Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2012, s. 137-146
57 Klastry w rolnictwie / Bojar Ewa, Bojar Wiktor // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja-kooperencjaa-klastering; [Red:] Borowiecki Ryszard, Rojek Tomasz - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie, 2011, s. 235-252
58 Knowledge flows in innovative activities of small and medium-sized enterprises affiliated to clusters - the case of Lublin province / Żminda Tomasz // W: Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264; Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2012, s. 166-183
59 Korelacja i zależność między: globalizacja - społeczeństwo informacyjne - społeczeństwo globalne / Rzepka Agnieszka // W: Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania; [Red:] Kordonski Roman, Struk Oleksandra, Ruciński Janusz - Lwów-Olsztyn: PAIS , 2015, s. 151-160
60 Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność biznesu / Paździor Artur // W: Współczesne konteksty zarządzania; [Red:] Zarębska Anna - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2013, s. 81-91
61 Management of the innovation processes in enterpries of the lagging regions. Lublin province case study / Pylak Korneliusz // W: Management of organization in the age of globalization; [Red:] Szpakowski Mirosław K., Kolbus Barbara M. - Zamość: Knowledge Innovation Center, 2012, s. 109-126
62 Managing related variety in smart specialisation industries : company specific development path / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: 11 th International Days of Statistics and Economics, September 14–16, 2017, Prague : conference proceedings; [Red:] Loster T., Pavelka Tomáš - Prague: Melandrium, 2017, s. 1285-1294
63 Managing the innovative activity of enterprises affiliated to formal structure of cluster / Żminda Tomasz // W: Management of organization in the age of globalization; [Red:] Szpakowski Mirosław K., Kolbus Barbara M. - Zamość: Knoledge Innovation Center, 2012, s. 87-108
64 Measuring of the impact of investment projects on regional development : Are projects always good? / Pylak Korneliusz // W: 9th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings [WOS]; [Red:] Löster Tomáš , Pavelka Tomáš - Prague: Melandrium, 2015, s. 1365-1374 [MNiSW: 15]
65 Metodyka badania zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów / Pylak Korneliusz // W: Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych; [Red:] Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017, s. 73-93 .- (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; nr 179)
66 A new model of regional policy concerning metropolitan areas and underdeveloped regions / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz // W: Biodiversity and regional development; [Red:] Bojar Wiktor, Diniz Francisco, Junkuszew Andrzej - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2012, s. 43-73
67 Niewykorzystane szanse hiszpańskiego regionu Galicja / Pylak Korneliusz // W: Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych; [Red:] Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017, s. 155-173 .- (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; nr 179)
68 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim / Bojar Ewa, Sosińska-Wit Małgorzata // W: Restrukturyzacja teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań; [Red:] Jaki Andrzej, Kaczmarek Jarosław, Rojek Tomasz - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny , 2011, s. 913-925
69 Ocenka riskov investirovaniâ dohodov domašnih hozâjstv (ukrainskie realii) / Motoryn Ruslan // W: Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu. T. 1, Marketing; [Red:] Limański Andrzej - Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, 2015, s. 201-211
70 Odpowiedzialne traktowanie interesariuszy - standard AA 1000 / Żelazna Anna // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 98-103 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
71 Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85 / Kwietniewska Małgorzata // W: Nauka, transfer, rozwój; Lublin ; Świdnik: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, 2012, s. 43-56
72 Optymalizacja struktury źródeł finansowania spółek elektroenergetycznych / Paździor Artur // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 145-155
73 Optymalizacja struktury kapitału spółek energetycznych notowanych na GPW w Warszawie / Paździor Artur // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 145-155
74 Opyt Polši v razvitii agropromyšlennyh klasterov. Kejs Lûblinskogo voevodstva / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz // W: Klasterizaciâ mirovoj ekonomiki : mify i real'nost'; [Red:] Voponina Lûdmila - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, s. 5-18
75 Perspektywy przepływu inwestycji zagranicznych i korporacji transnarodowych w Polsce w dobie globalizacji : analiza przekrojowa / Rzepka Agnieszka, Bujak Monika // W: Quo Vadis humanitas? : wyzwania i perspektywy rozwoju środowiska międzynarodowego w XXI wieku; [Red:] Kordoński Roman , Struk Oleksandra, Sygidus Kamil , Ruciński Janusz - Lwów-Olsztyn: 2015, s. 200-207
76 The possibilities of using e-health tools in family doctor's practice / Czerwińska Magdalena // W: The role and tasks of family doctors in alleviating disparities in health and access to healthcare in Eastern Poland ; [Red:] Bojar Hubert - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 53-73
77 Possibilities of using the internet of things in healthcare - case studies / Czerwińska Magdalena // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
78 Poziom i struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce / Janik Wiesław, Paździor Artur // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Cz. 1; [Red:] Chluska Jolanta - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012, s. 153-165
79 The process of management of development of the triple helix for regional development - the role of regional leaders / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz, Bojar Matylda // W: Management sciences in Kazakhstan and in Poland at the beginning of the 21st century perspectives fof development and coperation; [Red:] Bakyt U, Buła Piotr, Czekaj Janusz, Łyszczarz Halina, Syzdykbayeva Ph.D - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny w Krakowie, 2012, s. 89-100
80 Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych i partnerskich / Bochniewicz Marta, Pylak Korneliusz, Tarczewska-Szymańska Magdalena // W: Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje; [Red:] Pylak Korneliusz - Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012, s. 20-44
81 Quality of health information available on the internet in the opinion of internet users / Czerwińska Magdalena // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2017, s. 6521-6528 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095 ) [MNiSW: 15]
82 Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcję / Bojar Ewa, Żelazna Anna // W: Paradygmat sieciowy:wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania; [Red:] Karbownik Andrzej - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 122-133
83 Recasting regional development paths: conceptual rethinking of the socio-economic transformation process / Pylak Korneliusz // W: Great transformation: recasting regional policy : [Conference proceedings]; [Red:] Reynolds Lisa - London: 2015, s. 207-209
84 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I.Candel - Seville,Spain: IATED Academy, 2014, s. 5735-5745 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
85 A review of selected factors conditioning efficient functioning of clusters and their impact on innovativeness of enterprises / Żminda Tomasz // W: Business Intelligence theory and practice; [Red:] Čarnický Štefan , Krupa Kazimierz W., Skotnyy Pavlo - Rzeszów ; Košice : Publishing House of Rzeszow University , 2011, s. 133-171
86 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy : case study obwodu tarnopolskiego na Ukrainie / Bis Jakub, Hrynchuk Switlana // W: Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia; [Red:] Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 103-120
87 Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacji / Kwietniewska Małgorzata // W: Współczesne problemy zarządzania organizacją; [Red:] Ryśnik Jakub - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 285-308
88 Role of ecological earmarked funds in financing of environmental education in rural areas in Poland on the example of voivodship fund for environmental protection and water management in Lublin / Witkowski Jacek // W: ADVED 2016: 2nd International Conference on Advances in Education and Social Science [WOS]; [Red:] Uslu F. - Istanbul: International Organization Center of Academic Research, 2016, s. 299-306 [MNiSW: 15]
89 The role of human capital in driving business innovation / Żminda Tomasz // W: Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax); [Red:] Farkašová Edita, Krupa Kazimierz W., Skotnyy Pavlo - Košice ; Rzeszów: TUKE Košice ; UR Rzeszów, 2012, s. 205-225
90 The role of human capital in enterprises based on empirical research / Rzepka Agnieszka // W: The 4th-5th Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 4-5/2016) hold at www.webscieconf.com from 15th – 16th March 2016 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2016, s. 62-75 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
91 The role of transnational corporations and foreign direct investment (TNCS and FDI) in the global economy / Rzepka Agnieszka // W: CER Comparative European Research 2014 : proceedings of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference ; [Red:] McGreevy Michael, Rita Robert - London: Sciemcee Publishing, 2014, s. 43-47
92 Rozwiązania z zakresu wdrażania projektów zintegrowanych i partnerskich w ramach RPO WŁ / Bochniewicz Marta, Pylak Korneliusz, Tarczewska-Szymańska Magdalena // W: Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje; [Red:] Pylak Korneliusz - Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012, s. 69-96
93 Rozwój MSP a postawa przedsiębiorcza w aspekcie rynku pracy. Analiza porównawcza na podstawie badań własnych / Rzepka Agnieszka // W: Niedoskonałości współczesnego rynku. Niedoskonałości - możliwości - prawidłowości ; [Red:] Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Czop Tomasz - Rzeszów: Wydawictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2016, s. 165-182
94 Rural tourism in the sustainable development conditions / Witkowski Jacek // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 303-325
95 The sector of small and medium-Sized Enterprises - Financing Economic Activity / Bojar Ewa // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 13-34
96 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań własnych. Przykład Gruzji / Rzepka Agnieszka // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych; [Red:] Jaki Andrzej, Kowalik Małgorzata - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016, s. 223-232
97 Sformuowanie dla instytucji zarządzającej wzorcowych procedur przygotowania, ocenyi naboru oraz określenie warunków skutecznej realizacji przez beneficjentów projektów zintegrowanych i partnerskich, w kontekście wniosków na nowy okres programowania / Bochniewicz Marta, Pylak Korneliusz, Tarczewska-Szymańska Magdalena // W: Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje; [Red:] Pylak Korneliusz - Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012, s. 134-148
98 Social responsibility of commercial enterprises in the province of Lublin- pilot study / Kwietniewska Małgorzata // W: Social aspects of market economy; [Red:] Ucieklak-Jeż Paulina - Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2011, s. 117-134
99 Soft management factors and organizations—outcome of research / Rzepka Agnieszka // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 195-200
100 The special economic zones as the place for investment – the case of Poland / Żminda Tomasz, Bis Jakub // W: The 4th-5th Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 4-5/2016) hold at www.webscieconf.com from 15th – 16th March 2016 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2016, s. 76-100 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
101 Special economic zones in Poland 15 years of experience / Bojar Ewa, Bis Jakub // W: The economy and economics after crisis; [Red:] Sepp Jüri, Frear Dean - Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, s. 235-251
102 Strategia, niezamierzony proces czy przypadek? Weryfikacja hipotez badawczych w zakresie zmiany ścieżek rozwoju i wyrwania się regionu z zależności od ścieżki / Pylak Korneliusz // W: Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych; [Red:] Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017, s. 340-351 .- (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; nr 179)
103 Towards entrepreneurial regional development - recommendations for strategic management of the Lublin region / Bojar Ewa, Stachowicz Jan // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 171-191
104 Ubiquitous ICT i U-City / Krupa Kazimierz, Bojar Matylda, Żminda Tomasz, Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo // W: Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264; Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2012, s. 102-108
105 Ukraine in a transformation period: an assesment of Ukraine's investment climate by foreign direct investors / Bojar Ewa, Razhyk Andrij, Bis Jakub // W: Global economy in transition : the European Union and beyond; [Red:] Winkler Linda, Codrington Harold - Wilmington: VERNON PRESS, 2017, s. 133-154
106 The use of the concept of multiplier effects in estimating the impact of enterprises located in special economic zones on the local labour market – the case of Lublin / Bis Jakub, Żminda Tomasz // W: The 4th-5th Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 4-5/2016) hold at www.webscieconf.com from 15th – 16th March 2016 : proceedings in scientific conference : [dokument elektroniczny]; [Red:] Dziemianko Zbigniew, Rzepka Agnieszka, Wiśniewska Paulina - Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2016, s. 101-124 .- (WebScieConf, ISSN 2392-1676)
107 Uwarunkowania i czynniki zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle badań empirycznych / Pylak Korneliusz // W: Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych; [Red:] Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek - Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2017, s. 111-134 .- (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; nr 179)
108 Uwarunkowania zmian ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle teorii rozwoju regionalnego / Pylak Korneliusz // W: Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych; [Red:] Dziemianowicz Wojciech , Pylak Korneliusz, Szlachta Jacek - Warszawa: Komitet Przestrzennego zagospodarowania PAN, 2017, s. 59-72 .- (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; nr 179)
109 Wartość rynkowa a wartość księgowa spółek notowanych na GPW w Warszawie / Paździor Artur, Wałecki Dawid // W: Gospodarowanie, Finansowaniei zarządzanie w XXI wieku; [Red:] Czerniachowicz Barbara, Kryk Barbara - Szczecin: ZAPOL, 2011, s. 231-253
110 Weryfikacja metodologii wdrażania RSI dla Mazowsza, a także aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji / Klimczak Tomasz, Pylak Korneliusz // W: Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza; [Red:] Pylak Korneliusz - Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2012, s. 136-158
111 Why should support for innovative processes differ regionally? Are less developed regions so different? / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // W: 8th International Days of Statistics and Economics : conference [WOS]; [Red:] Loster T., Pavelka Tomas - Slany, Czech Republic: Melandrium, 2014, s. 1254-1264 [MNiSW: 10]
112 Wpływ zjawiska migracji nielegalnych na proces globalizacji / Hławko P., Rzepka Agnieszka // W: Migracja - szansa czy zagrożenie ?; [Red:] Zimny Jan - Stalowa Wola: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2015, s. 324-340
113 Współpraca międzyorganizacyjna i jej wpływ na innowacyjność na podstawie badań empirycznych / Rzepka Agnieszka // W: Kierunki badań innowacyjności; [Red:] Lipińska Aneta, Klimas Patrycja - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 35-48
114 Wykluczenie społeczne - bieda i jej dziedziczenie. Obszary konfliktów społecznych w dobie globalizacji / Rzepka Agnieszka // W: Procesy migracyjne we współczesnym świecie : wyzwania dla społeczności międzynarodowej. T. 2; [Red:] Kordoński Roman , Kordonska Oleksandra, Muszyński Łukasz - Lwów-Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016, s. 11-23
115 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową - Logistyka w swietle współczesnych badań; [Red:] Nowakowska-Grunt Joanna , Mesjasz-Lech Agata, Kot Sebastian - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 30-39
116 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu / Bis Jakub, Kruk Andrzej // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 31-50 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
117 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań / Kwietniewska Małgorzata // W: Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia; [Red:] Brzeziński Stanisław, Gajda Joanna, Rzepka Agnieszka - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 25-36
118 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 163-174
119 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego / Bis Jakub, Żminda Tomasz // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 71-91