Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Konserwacji Zabytków
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 12
Łączna liczba publikacji: 275
w tym we współpracy z zagranicą: 34

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(95)

1 „Plomba w zabudowie” – element scalający / Gleń Piotr, Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 81-87 [MNiSW: 6]
2 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej / Szostak Bartosz, Nicer Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 129-137 [MNiSW: 6]
3 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Lisiecki Daniel // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 163-171 [MNiSW: 6]
4 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, s. 99-112 [MNiSW: 2]
5 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 151-163 [MNiSW: 3]
6 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń / Trochonowicz Maciej, Witek Beata, Chwiej Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 165-176 [MNiSW: 3]
7 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
8 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 111-120 [MNiSW: 9]
9 Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja” / Knothe Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 141-158 [MNiSW: 6]
10 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 511-520 [MNiSW: 5]
11 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie / Karaś Sławomir, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 109-118 [MNiSW: 3]
12 Cerkva Ìoanna Predtečì u selì Zaborolʹ: sproba renovacìï ta problema morfologìčnoï avtentičnostì / Rychkov Petro, Smolìns'ka Ol'ga // VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV - 2015, nr 1, s. 96-101
13 Changing the concept of heritage regarded as a factor determining heritage protection and management / Szmygin Bogusław // MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A - 2017, nr 5, s. 21-34
14 Computational fluid dynamics simulation of thermal comfort in naturally ventilated room by the fresh air valve installed in an external wall / Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Połednik Bernard, Zarzeka-Raczkowska Ewa, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, vol. 1988 [MNiSW: 15]
15 Conservation and reconstruction of art paintings of the late nineteenth century in the lobby of the academic building of L’viv Polytechnic National University / Bevz Mykola, Hetmanchuk Serhiy // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 23-32 [MNiSW: 9]
16 Degradation processes and the methods of securing wall crests / Trochonowicz Maciej, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 209-223 [MNiSW: 6]
17 Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych / Trochonowicz Maciej // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2018, nr 3, s. 92-98 [MNiSW: 6]
18 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych / Życzyńska Anna // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 465-476 [MNiSW: 4]
19 Effect of nano admixture of CSH on selected strength parameters of concrete including fly ash / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416
20 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Klimek Beata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866 [MNiSW: 15]
21 Gründerzeit – Od skandalu do stylu / Knothe Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 169-180 [MNiSW: 6]
22 The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room / Życzyńska Anna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 2, vol. 16, s. 313-318 [MNiSW: 15]
23 Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 105-112 [MNiSW: 6]
24 Hramovaâ arhitektura Vol’ini v sostave Rossijskoj Imperii (1795 – 1914 g.) / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 104-127 [MNiSW: 9]
25 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 19-20 [MNiSW: 6]
26 Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych / Trochonowicz Maciej // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2017, nr 2, s. 68-73 [MNiSW: 6]
27 Hydrofobizowane tynki z zeolitem / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 9, s. 14-16 [MNiSW: 8]
28 Hypothetic reconstruction of the development of the defensive structures of the middle town of Rohatyn in 15-17th centuries / Bevz Mykola // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2018, nr 1, s. 71-88 [MNiSW: 9]
29 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortars / Klimek Beata, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040017-1-040017-6 [MNiSW: 15]
30 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
31 Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego / Szmygin Bogusław, Banak Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 83-98 [MNiSW: 2]
32 Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku / Rychkov Petro // KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2011, nr 1, s. 3-26 [MNiSW: 3]
33 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych / Rychkov Petro // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 205-217 [MNiSW: 3]
34 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 127-134 [MNiSW: 3]
35 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej / Rychkov Petro, Mykhaylyshyn Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 189-204 [MNiSW: 3]
36 Korozja biologiczna i roślinność a trwała ruina / Trochonowicz Maciej, Klimek Beata, Lisiecki Daniel // OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO = PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE - 2018, nr 6, s. 201-211
37 Kronika architektury Wołynia / Rychkov Petro // MONITOR WOŁYŃSKI - 2015, nr 10, vol. 138, s. 11-11
38 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988 [MNiSW: 15]
39 The market place in Korets town: from classicist creation to spatial dissolution / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 15-22 [MNiSW: 9]
40 Materialy termoizolacyjne stosowane wewnątrz pomieszczenia / Trochonowicz Maciej // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2014, nr 3, s. 42-44
41 Materiały termoizolacyjne stosowane wewnątrz pomieszczeń. Wpływ wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodzenia ciepła / Trochonowicz Maciej // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2017, nr 2, s. 54-59 [MNiSW: 6]
42 Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I- Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowa / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 113-120 [MNiSW: 2]
43 Metody badań zapraw historycznych–problematyka konserwatorska / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 63-69 [MNiSW: 6]
44 Metody inwentaryzacji obiektów znajdujących się w stanie ruiny / Drobek Katarzyna, Szostak Bartosz, Królikowski Wojciech // OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO = PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE - 2018, nr 6, s. 73-86
45 Mìnìmìzacìâ energovitrat na opalennâ budinkìv šlâhom termomodernìzacìï (na prikladì navčalʹnih korpusìv) / Życzyńska Anna, Malovanij Myroslav // EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ - 2016, nr 2, vol. 14, s. 135-140
46 The modifications to the requirements on energy savings and thermal insulation of buildings in Poland in the years 1974-2021 / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 145-154 [MNiSW: 6]
47 Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła / Adamczyk Jerzy // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 13-20 [MNiSW: 4]
48 Natural materiality: water as an active element of the gardens by denis mcclair at Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 52-62 [MNiSW: 9]
49 Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławowskiej / Rychkov Petro // KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2015, nr 2, vol. LX, s. 5-15 [MNiSW: 11]
50 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, s. 40-41 [MNiSW: 6]
51 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 71-81 [MNiSW: 3]
52 Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych / Życzyńska Anna // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2011, nr 12, s. 506-509 [MNiSW: 5]
53 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie / Krupa Karol, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 173-181 [MNiSW: 6]
54 Ochrona zabytkowych ruin - założenia od teorii do praktyki / Szmygin Bogusław // OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO = PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE - 2018, nr 6, s. 191-200
55 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 135-143 [MNiSW: 3]
56 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Adamczyk Jerzy, Olchowik Jan, Tomaszewski Robert // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 21-26 [MNiSW: 4]
57 Pam’âtki arhitekturi mìsta L’vova, zbudovanì iz zastosuvannâm romancementu / Bevz Mykola // NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA - 2014, nr 1, s. 47-51
58 Podziel i rozlicz ciepło. O wpływie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii cieplnej i koszty eksploatacyjne w budynkach wielolokalowych / Życzyńska Anna, Lizut Jarosław // ADMINISTRATOR - 2011, nr 1, s. 39-41
59 Polska a światowe dziedzictwo UNESCO - dokonania i perspektywy / Szmygin Bogusław // OCHRONA ZABYTKOW - 2014, nr 1, s. 213-224 [MNiSW: 3]
60 Poprawność doboru i montażu wodomierzy w instalacji wody zimnej / Życzyńska Anna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 12, s. 532-535 [MNiSW: 6]
61 The primary energy factor for the urban heating system with the heat source working in association / Życzyńska Anna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 4, vol. 15, s. 458-462 [MNiSW: 15]
62 Problematyka badań wilgotnościowych. Informacje podstawowe / Trochonowicz Maciej // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2015, nr 1, s. 46-48
63 Problematyka badań wilgotnościowych. Metody pośrednie / Trochonowicz Maciej // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 64-65
64 Problematyka konserwatorska zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej na wybranych przykładach Muzeum / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 187-194 [MNiSW: 6]
65 Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement / Bevz Mykola // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 177-188 [MNiSW: 3]
66 The profitability analysis of enhancement of parameters of the thermal insulation of building partitions / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2014, nr 3, vol. 60, s. 335-347 [MNiSW: 6]
67 Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego / Rogalska Magdalena, Trochonowicz Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 90-91 [MNiSW: 8]
68 Prospekt Swobody we Lwowie jako przyklad założenia architektoniczno-urbanistycznego z XIX wieku reprezentacyjnej głównej ulicy miasta / Bevz Mykola, Dudkiewicz Margot, Durlak Wojciech, Szmagara Mariusz // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ - 2017, nr 49, s. 513-532
69 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych / Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 117-126 [MNiSW: 3]
70 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych / Rychkov Petro, Smolińska Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 225-234 [MNiSW: 6]
71 Selected problems of protecting and managing historical ruins in Poland / Fortuna-Marek Anna, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 181-194 [MNiSW: 6]
72 Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie zalożeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Gazda Lucjan, Bevz Mykola // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 88-92 [MNiSW: 8]
73 Sto lat ochrony zabytków w Polsce – założenia analizy / Szmygin Bogusław // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2018, nr 56, s. 63-69 [MNiSW: 13]
74 Stosowanie kolektorów słonecznych w Polsce / Adamczyk Jerzy // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2013, nr 7-8, s. 89-92
75 Structures of masonry walls in buildings of permanent ruin – causes of damage and methods of repairs / Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 195-207 [MNiSW: 6]
76 Światowe dziedzictwo UNESCO z perspektywy 40 lat / Szmygin Bogusław // OCHRONA ZABYTKOW - 2013, nr 4, s. 169-179 [MNiSW: 3]
77 Synergy of contemporary architecture and materials science / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 109-118 [MNiSW: 6]
78 Tynki ze styropianem z recyklingu / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 9, s. 121-123 [MNiSW: 8]
79 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
80 Value assessment of Zamość from the perspective of 25 years on UNESCO World Heritage List / Jurczyk Joanna, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 93-112 [MNiSW: 6]
81 Wplyw OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych / Życzyńska Anna, Dyś Grzegorz // RYNEK INSTALACYJNY - 2016, nr 3, s. 68-71 [MNiSW: 6]
82 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
83 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 119-122 [MNiSW: 14]
84 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
85 Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 213-222 [MNiSW: 6]
86 Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej Polski / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 431-437 [MNiSW: 4]
87 Wpływ temperatury, wilgotności i kierunku badań na wartość współczynnika przewodności cieplnej / Trochonowicz Maciej, Kołodziejczuk Nina // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 149-156 [MNiSW: 6]
88 Wpływ współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych na wartość wskaźnika EP budynku / Życzyńska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 1, s. 30-32 [MNiSW: 8]
89 Wybrane sposoby zabezpieczania dekoracji sztukatorskich / Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 5, s. 108-109 [MNiSW: 6]
90 Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością / Życzyńska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 107-116 [MNiSW: 3]
91 Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego do badań malatury z kościoła w Radcze / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 95-105 [MNiSW: 3]
92 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 195-207 [MNiSW: 6]
93 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji / Bevz Mykola, Okonchenko Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 5-18 [MNiSW: 6]
94 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej / Życzyńska Anna // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2016, nr 4, s. 142-145 [MNiSW: 10]
95 Zastąpienie kuchenek gazowych elektrycznymi a zapotrzebowanie na energię pierwotną / Adamczyk Jerzy, Tomaszewski Robert // INSTAL - 2018, nr 7/8, s. 15-19 [MNiSW: 7]

Hasła(1)

1 Uspens’kìj sobor / Rychkov Petro // W: Encìklopedìa ìstorìї Ukraїnì; Kijów: Naukova dumka, 2013, s. 249-250

Monografie (48)

1 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej / Trochonowicz Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 165 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, 315 s.
3 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, 141 s.
4 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, 194 s.
5 Assessing the values of heritage in SV system: the method and exampless of use / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 226 s.
6 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 236 s.
7 Conservation officer’s handbook : international standards in cultural heritage protection : 2015 edition / Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, 199 s.
8 Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of Change / Szmygin Bogusław[Red:] Giometti Simone, Lipp Wilfried, Szmygin Bogusław, Štulc Josef.- Firenze: Edizioni Polistampa, 2012, 350 s.
9 Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji / Bevz Mykola[Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola.- Chełm ; Lwów: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, 365 s.- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
10 Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji / Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola[Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola.- Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, 227 s.- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
11 Czas inżynierów / Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej[Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 160 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi : [dokument elektroniczny] / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- Lwów: [B.w.], 2014, 78 s.
13 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, 159 s.
14 Doors & windows : wystawa fotograficzna / Rychkov Petro.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 19 s.
15 Heritage in transformation - cultural heritage protection in XXI century - problems, challenges, predictions / Szmygin Bogusław.- Florence ; Lublin: Internatioal Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration ICOMOS, 2016, 245 s.
16 Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 300 s.
17 How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment systems / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 265 s.
18 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Polski Komitet Nrodowy ICOMOS, 2016, 148 s.- (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego; nr 2)
19 Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij[Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij.- l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, 269 s.
20 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.
21 Management of UNESCO world heritage properties in Poland : selected issues / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2015, 197 s.
22 Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, L’viv – Waršava – Celestinuv, 2018 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, 135 s.
23 Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2014, 296 s.
24 Non omnis moriar. Arhitektura v kulturnìj pracì knâzìv Ostroz′kih / Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2011, 141 s.
25 Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach - Zdroju / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej[Red:] Szmygin Bogusław, Choroś Katarzyna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 141 s.
26 Ocena wartości i plan zarządzania. Stare Miasto w Zamościu. Dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej.- Zamość: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 310 s.
27 Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr.- Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, 237 s.
28 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015, 320 s.
29 Outstanding universal value and monitoring of world heritage properties / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warsaw: Polish National Committee of ICOMOS ; National Heritage Board, 2011, 251 s.
30 Paper Mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej[Red:] Choroś Katarzyna, Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 141 s.
31 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ì restavracìï ob’ìêktvì kul’turnoï spadŝini: zbìrnik naukovih prac’ kafedri restavracìï ì rekonstrukcìï arhìtekturnih kompleksìv / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 371 s.
32 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj. Zbìrnik naukovih prac. Čislo 6 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 86 s.
33 Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû : vibranì diplomnì robotì studentìv specìal’nostì "Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû" : magistrì, specìalìsti, bakalavri. T. 3 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola, Stasûk Olena.- L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï Polìtehnìki, 2017, 45 s.
34 Restavracìjne materìaloznavstvo / Vološynecʹ Vladislav, Bevz Mykola.- Lwów: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2017, 124 s.
35 Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin - Warszawa: Urząd Miasta Lublin ; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, 240 s.
36 Standards in displaying outdoor advertisements and signs on historical buildings and at historical sites = Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa, 2015, 167 s.
37 Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie / Szmygin Bogusław.- Warszawa ; Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2016, 286 s.
38 System ochrony zabytków w Polsce : analiza, diagnoza, propozycje / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin-Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa ; Politechnika Lubelska, 2011, 186 s.
39 Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, , 2015, 301 s.
40 Vademecum konserwatora zabytków: międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury / Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, 221 s.
41 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałac w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2014, 353 s.
42 Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV - metoda i przykłady zastosowania / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 226 s.
43 Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa – Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012, 254 s.
44 Wartościowanie zabytków architektury / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ; Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013, 208 s.
45 Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015, 189 s.
46 Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, 251 s.
47 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016, 144 s.- (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego; nr 1)
48 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego / Szmygin Bogusław, Molski Piotr[Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr.- Warszawa ; Lublin: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, 312 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Referaty (13)

1 Arhìtektura cerkvi Sv. Trìjcì Dirmans’kogo Monastirâ u svìtì arhìvnoї grafikì / Rychkov Petro // W: Dermans’ka Ta Mizočka Zemlâ v Zagal’noevropejs’komu Vimìrì : naukovij zbìrnik : materìali Vseukraїns’koї Istorìko – Kraeznavčoї, 03 červnâ 2018 roku, s. Derman’ Druga - 2018, s. 34-43
2 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO / Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143
3 Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv - 2013
4 Metodologìcnì aspekti zberežennâ ta regeneracìї zapovìdnih mìstobudìvnih ansam’lìv ì kompleksìv / Bevz Mykola, Szmygin Bogusław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 9-18
5 Perspektivnist’ provedennâ kompleksnoї termomodernizacìї dlâ mìmìzacìї energovitrat na opalennâ budinkìv / Malovanij Myroslav, Życzyńska Anna // W: 4-j Mižnarodnij Kongres Zahist Navkolišn’ogo Seredoviŝa. Energooŝadnìst’. Zbalansovane Prirodokoristuvannâ, L’vìv, 21-23 veresniâ 2016 : Zbìrnik Materialìv - 2016, s. 95-95
6 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning / Rychkov Petro // W: Creative Urbanism 2013- International Scientific Conference, City of Lviv, May 24-25 2013, Book of abstracts - 2013, s. 135-135
7 Restavracìâ pam’âtok arhìtekturi na L’vivŝinì u XX st. Na tli rozvitku restavracìjnih poglâdìv u Galicinì / Bevz Mykola // W: Andrìj Šulâr ta jogo vnesog u rozvitok arhitekturi, mìstobuduvannâ, zberežennâ arhìvtekturnoї spadŝini Lvìŝini. Do 100-lìttâ z dnâ napodžennâ : materìali konferencìї , L’vìv, 13 grudnâ 2018 - 2018, s. 22-28
8 Semiotics of material and its colour in wooden sacral architecture of historical Volhynia: past and present / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // W: 3rd International Scientific Conference - COLOUR-CULTURE-SCIENCE, 23-24 November 2016, Cracow, Poland: Book of abstracts - 2016, s. 86-86
9 Vpliv sposobu zabezpecennâ budynku energìêû na velicinu rìcnoї potrebi na nievìdnovlûval’nu pervinnu energìû / Malovanij Myroslav, Życzyńska Anna // W: 4-j Mižnarodnij Kongres Zahist Navkolišn’ogo Seredoviŝa. Energooŝadnìst’. Zbalansovane Prirodokoristuvannâ, L’vìv, 21-23 veresniâ 2016 : Zbìrnik Materialìv - 2016, s. 97-97
10 Wooden sacral architecture of historical Volhynia within the context of world sacral heritage / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya , Smolińska Olga // W: 19th General Assembly of the Experts :HERITAGE for PLANET EARTH 2017 “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, 11-13 March, 2017 , Florence, Italy : workbook, abstracts book - 2017, s. 90-91
11 Wpływ zysków ciepła od promieniowania słonecznego na wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej w budynku / Życzyńska Anna, Dyś Grzegorz // W: XV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Łódż-Słok 09-11 czerwca 2015 - 2015, s. 289-296
12 Wybrane problemy dotyczące badań wilgotnościowych obiektów budowlanych / Trochonowicz Maciej // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 15 – 16 stycznia 2014, Warszawa - 2014, s. 253-259
13 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: Seminarium naukowe polsko - ukraińskie : metody fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, 30 kwietnia 2014r., L'viv - Warszawa - Celestynów t: [ streszczenia referatów] - 2014, s. 4-6

Rozdzialy(117)

1 10 years analysis of PV installation in Lublin region / Olchowik Jan, Tomaszewski Robert, Gułkowski Sławomir, Adamczyk Jerzy // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 5BV.1.19; 2014, s. 2639-2641 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
2 Aktualˊna problematyka v doslìdžennì arhìtekturnoï spadŝini na ukraïnsˊko-polˊsˊomu ìstoričnomu pograniččì / Rychkov Petro // W: Ukraïnsˊko - polˊsˊkì arhìtekturnì vizìï: poglâd krìzˊ časi ta epohi; Charków: Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. Beketowa, 2016, s. 203-212
3 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne : Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 48-63
4 Analiza architektoniczna cerkwi katedralnej / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij, Bewz Wołodymyr , Petryk Wasyl // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 69-120
5 Analiza kompozycji architektonicznej elewacji obiektu Al-Khazneh w Petrze = The facade of the Al-Khazneh in Petra – an architectural analysis / Zubrzycki Michał, Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 47-54 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
6 Archeological heritage in city center and architectural-urban development / Bevz Mykola // W: Architecture confrontation with the past; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 54-058 Wrocław, ul. Samotna 8, 2014, s. 145-156
7 Architektura dawnej papierni w Celejowie na Lubelszczyźnie / Łabędź Olga, Bevz Mykola // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 60-71
8 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność / Rychkov Petro // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie; [Red:] Sołtysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta, 2011, s. 85-90
9 Arhìtecturno-arheologìcnì doslìdžennâ katedral’noї Svâtninì Bogorodicì XIII ct. U mìstì Holmì / Bevz Mykola, Lukom’skij Ûpìj // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 52-59
10 Arhìtekturnij kompleks Tovaristva Ìsusa u Vìnnicì / Rychkov Petro // W: Vìnnic’kì muri. Poglâd krìz vìki; Vìnnicâ: VMGO "Rozvitok", 2011, s. 7-24
11 Arhìtekturno-arheologìcnì aspekti doslidžen’ novovidnajdenoї katedri Bogorodicì v Holmi = Architectural and archeological aspects of the research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm / Łukomskij Jurij, Bevz Mykola // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 130-150
12 Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości / Szmygin Bogusław // W: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjątkowej wartości i wskaźników monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 58-69
13 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka / Rychkov Petro // W: Stan badan na wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej : III Międzynarodowy Kongres Naukowy, Białystok, 30 września - 2 października 2015 : streszczenia wystąpięń; [Red:] Łopatecki Karol, Walczak Wojciech - Bialystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015, s. 112-113
14 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka / Rychkov Petro // W: Stan badań na wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. VIII; [Red:] Walczak Wojciech, Łopatecki Karol - Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017, s. 433-462
15 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych / Trochonowicz Maciej, Kucio Katarzyna // W: Czas inżynierów; [Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 147-155 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne / Łabędź Olga, Milewska Iwona, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 392-393
17 Castle as a tourism object : the conservation and adaptation aspects (on example of selected castles of Western Ukraine) = Zamok âk turisticnij ob’êkt : restavracìjnij ta adaptacìjnij aspekti (na prikldì vibranih zamkìv Zahìdnoї Ukraїni) / Bevz Mykola, Lukomska Zariana // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 34-45 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
18 Cerkva Sv.Ìoanna Hrestitelâ v s.Priluc'ke: lokal'nij epìzod tvorčoï bìografìï arhìtektora S.Timošenko / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 280-286
19 The defensive manor in Sobianowice : the attempt of the hipotechnical reconstruction of planning structure on the time of 17th-18th centure = Dwór obronny w Sobianowicach : próba rekonstrukcji plastycznej na okres XVII-XVIII w. / Pudelska Krystyna, Bevz Mykola, Biesak Anna // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 214-227 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
20 Degradation processes and protecting methods of the walls'top parts in historical buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 363-370
21 Die Architektur des Sozialistischen Realismus als Gegenstand des Denkmalschutzes / Szmygin Bogusław // W: Von Moskau lernen? Architektur und Städtebau des Sozialistischen Realismus.; Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin, 2012, s. 253-267
22 Dìonìsì Mìkler ta Ân Âkub Burgìn'jon- dvì postatì v ìstorìï sadovo-parkovogo mistectva Volinì / Rychkov Petro // W: Parkì Dìonìsìâ Mìklera : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo–praktičnoï konferencìï «Parki Dìonìsìâ Mìklera», prisvâčenoï 250-ìj rìčnicì z dnâ narodžennâ vìdatnogo landšaftnogo dizajnera ; Zbaraž- Višnievec'- Kremenec': 2012, s. 165-174
23 Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parcs by Denis McClair in Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // W: Preventive conservation of the human enviroment. 6 , Arcitecture as an element of the landscape; [Red:] Kobyliński Zbigniew, Kobylińska- Bunsch Weronika, Nebelsick Louis Daniel - Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica, 2017, s. 303-322 .- (Archaeologica Hereditas, ISSN 2451-0521; nr 10)
24 Dwór obronny w Rzemieniu - historia i stan obecny = The defensive manor in Rzemień - its history and current state / Bevz Mykola, Pudelska Krystyna, Raś Paulina // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm and Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 115-126 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
25 Dzvìnica Voskresens'kogo soboru v Rìvnomu: do ìstorìï sporudžennâ i rujnacìï / Rychkov Petro, Smolìns'ka Ol'ga // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 223-229
26 Edukacja i ochrona zabytków / Szmygin Bogusław // W: Edukacja poprzez kulturę : kreatywność i innowacyjność; [Red:] Ilczuk Dorota, Ratajski Sławomir - Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, 2011, s. 111-134
27 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
28 Fortifìkacìjnì ob'êkti v Spisku svìtovoï spadŝini Ûnesko / Bevz Mykola, Bojko Svìtlana // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 6; [Red:] Bevz Mykola - L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, s. 5-13
29 Heritage value assessment system (Smart Value). Conditions, assumptions, structure / Szmygin Bogusław // W: Bridging theories, strategies and practices in valuing cultural heritage; [Red:] Cerquetti Mara - Macerata: EUM, 2017, s. 19-31
30 The historic towns in the process of development of tourism / Szmygin Bogusław // W: The image of heritage. changing perception, permanent responsibilities; [Red:] Tomaszewski Andrzej, Giometti Simone - Firenze: Polistampa, 2011, s. 33-37
31 Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce - ocena stanu zasobu i prac konserwatorskich / Szmygin Bogusław // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 27-36
32 Hudožnì rozpisi kìncâ XIX st. u vestibûlì navcal’nogo korpusu Nacìohal’nogo Unìversitetu L’vìvska Politehnìka na vul. Knâzâ Pomana, I : problemy doslìdžennâ ta restavracìjnogo vìdtvorennâ / Bevz Mykola, Get’mancuk Sergìj // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 74-85
33 Hypothetic reconstruction of the development of the defensive structures of the middle town of Rohatyn in 15-17th centuries = Gipoteticna rekonstrukcìâ etapìv rozbudovi oboronnih poâsìvseredmìstâ Rogatina u XV-XVII stolìttâh / Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 15-33 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
34 Inventory and appraisal of technical condition of Donjon in Klodzko fortress = Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Pyszniak Konrad // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 287-294 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
35 Invisible city: the archeological past in an urban future / Bevz Mykola // W: Tradition and heritage in the contemporary image of the city : monograph. Vol. 1, Fundamentals; [Red:] Jeleński Tomasz, Juchnowicz Stanisław, Woźniak-Szpakiewicz Ewelina - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 142-149
36 Issues of the moisture tests in historic buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 240-244
37 Ìstoricna budìvlâ Nacìonal’nogo Unìversitetu L’vìvska Politehnìka na rozì vul. M. Kolessi-M.Kopernika: rezul’tati obstežennâ ta pìdgotovka restavracìjnogo zavdannâ / Bevz Mykola, Ribcins’kìj Oleg // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 86-90
38 Ìstoričnì plani Luc’ka XVIII-XIX st. v arhìvah Peterburga ta Moskvi / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 64-75
39 Ìstorìografìâ arhìtekturnoї spadšini Knâzìv Ostroz’kih: doslìdnic’kì pìdsumki ta aktual’na problematika / Rychkov Petro // W: Ostroz ′ka davnina; [Red:] Psicnik Igor - Ostróg: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Ostrogskiej Akademii, 2014, s. 227-242
40 Karta Wenecka w świetle współczesnych wyzwań teorii konserwatorskiej / Szmygin Bogusław // W: Karta Wenecka 1964-2014; [Red:] Bukowska Weronika, Krawczyk Janusz - Toruń: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 2015, s. 77-84
41 Kartografìčnì džerela do urbanìstičnoї ìstorìї guberns′kogo Žitomira / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 100-120
42 Kartogrfìcnì džerela do ìstorìї mìstobuduvannâ Scìdnogo Podìllâ / Rychkov Petro // W: Mìsta ì Mìstečka Podìllâ vìd Dobi Seredn′ovìččâ do Počatku XX st.: Materìali Naukovoї Konferencìї, 24-25 Veresnâ 2015, Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, Vìnnicâ 2016; [Red:] Kolesniuk Vìktoriї - Vìnnicâ: Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, 2016, 2016, s. 48-85 .- (Podìl′s′ka starovina)
43 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva / Rychkov Petro // W: Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog ; [Red:] Mihajlišin O. L., Smolinska Olina - Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, s. 17-140
44 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków / Szmygin Bogusław // W: Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016, s. 121-132 .- (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego; nr 2)
45 Konkurent Žitomira : do ìstorìї sprob pìdnesennâ Dubna do statusu guberns′kogo centru / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 168-170
46 Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków / Szmygin Bogusław // W: Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin - Warszawa: Urząd Miasta Lublin ; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 8-15
47 Korec ì Katerburg: dva urbanìstičnì eksperimenti Volinì v kìncì XVIII st. / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 76-81
48 Koroni pìdne’essâ: renesansnì sinagogi v prostorovomu domenì knâzìv Ostroz’kih / Rychkov Petro // W: Zabutij kontinent. Štetli Volinì. Ìstorìa, kul’tura, osobistostì, perspektivi rozvitku turizmu; Rìvne: Vidavnictvo " Volins'kì obieregi" , 2015, s. 58-61
49 Kościół P. W. Św. Mikołaja w Wyżnianach : prace badawcze i projektowe / Porowski Sylwester, Bevz Mykola, Bokalo Ihor, Szymański Janusz, Bartuch ks. Stefan // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 114-126
50 Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO - charakterystyka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej / Szmygin Bogusław // W: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii; [Red:] Purchla Jacek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011, s. 52-71
51 Metody badań zapraw sztukatorskich na przykładzie dekoracji Giovanniego Battisty Falconiego / Klimek Beata // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 301-311 .- (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
52 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
53 Mìstobudìvnij kontekst Rìvnogo v kìncì XVIII st. Na planì Â. Â. Burgìn′jona / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 164-168
54 Mìžkonfiesìjnij transmorfìzm v sakral’nìj arhìtekturì Volinì. / Rychkov Petro // W: Między Wrocławiem a Lwowem:sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych; [Red:] Betlej Andrzej , Brzezina-Scheuerer Katarzyna, Oszczanowski Piotr - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 383-398
55 Modernistyczne osiedle "Dyrekcja" w Chełmie. Zaniedbane ale zachowane / Szmygin Bogusław, Trochonowicz Maciej // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie; [Red:] Sołtysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta, 2011, s. 121-132
56 Motor historical research methods: problems of restoration / Klimek Beata // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 164-169
57 Nauczanie w zakresie ochrony i konserwacji zabytków na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2004-2014) / Szmygin Bogusław, Klimek Beata // W: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2014, s. 181-190
58 Nemirív na Podíllí : malovídomij urbanístičnij eksperiment dobi Prosvítnictva / Rychkov Petro // W: Dosvíd ta perspektivi pozvitky míst Ukraini : zbírnik naukovyh prac’; [Red:] Paleha Û. M. - Kiïv: Dipromisto, 2014, s. 88-108 .- (Problemi Rekonstrukciï v Teorii ta Prakticí Místobuduvannâ; nr 26)
59 Notatkì do urbanìstičnoї ìstorìї Vraclava / Rychkov Petro // W: Mìsta ì Mìstečka Podìllâ vìd Dobi Seredn′ovìččâ do Počatku XX st.: Materìali Naukovoї Konferencìї, 24-25 Veresnâ 2015, Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, Vìnnicâ 2016; [Red:] Kolesniuk Vìktoriї - Vìnnicâ: Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, 2016, s. 314-323 .- (Podìl′s′ka starovina)
60 Notatky do istoriji ta architekturno-rozpłanuwalʹnoji rekonstrukciji zamku w Rohatyni = Notes to the history and hypothetic reconstruction of the architectural-planning structure of the castle of Rohatyn / Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 17-29 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
61 Notes to the fortification systems of 17-18th centuries in the cities of the Southern Ukraine = Notatki dobudìvnictva fortifìkacìjnih system u mìstah Pìvdnâ Ukraїni u 17-18st. / Frolova Yuliya, Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 342-346 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
62 Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładach / Trochonowicz Maciej, Nicer Tomasz // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 49-59
63 Ocena stanu technicznego murów zamku w Janowcu nad Wisłą = Assessment of the technical condition of the walls in the Janowiec castle / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Toboła Natalia // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 185-196 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
64 Ocena wartości zabytków w swietle rejestru i ewidencji zabytków / Szmygin Bogusław // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, , 2015, s. 277-297
65 Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 113-121 .- (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
66 Odkrycia w bazylice katedralnej w Chełmie w latach 2013–2014 r. : próba podsumowania wyników badań / Bevz Mykola, Buko Andrzej // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 235-246
67 Określanie wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr światowego dziedzictwa – krytyczna analiza / Szmygin Bogusław // W: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjątkowej wartości i wskaźników monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 26-41
68 Paradigm shift in heritage protection- Challenge for 21st Century / Szmygin Bogusław // W: Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of Change; [Red:] Giometti Simone, Lipp Wilfried, Štulc Josef, Szmygin Bogusław - Firenze: Edizioni Polistampa, Firenze, 2012, s. 94-100
69 Pìzn'obarokova transformacìâ Uspens'kogo soboru u Volodimirì-Volins'komu / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna geografìâ Baroko v Ukraïnì : regìonal’nì osoblivostì ta spil’nì risi : zbìrnik naukovih prac; [Red:] Ûrčenko S. - Nìžin, Ukraïna: Naukovo- doslìdnij ìnstitut ìstorìï arhìtekturi ta mìstobuduvannâ, 2011, s. 79-101
70 Polygonal fortification in european cities and designing of Lviv Citadel complex / Bevz Mykola, Pinnyazhko Taras // W: Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania,realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji; [Red:] Narębski Lech - Torun: Urząd Marszałkowski Województa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, 2013, s. 85-96
71 Pro značennâ ta potrebu mìždisciplìnarnogo doslìdžennâ dobi ta materìalʹnih svìidcen’ dìâl’nostì korolâ Danilo Romanoviča = Importance and advisability of the interdyscyplinary research of the period and material evidences of king Danylo Romanovych's doings / Bevz Mykola // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 7-9
72 The problem of repairing the stone facades on an example of Donjon fortress Kłodzko = Problematyka napraw elewacji kamiennych na przykładzie Donżonu Twierdzy Kłodzko / Klimek Beata // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 113-122 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
73 Problemi zberežennâ ì regeneracìї ìstoricnih mist Zahìdnoї Ukraїni / Bevz Mykola // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2014, s. 447-454
74 Problems related with the analysis of masonry structures bearing capacity of the historical fortifications / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 353-362
75 Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów detali i dekoracji architektonicznych w zamkach pozostających w trwałej ruinie / Klimek Beata // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 35-39
76 Problemy ochrony zabytków - obezny stan oraz Zalecenie UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego / Szmygin Bogusław // W: Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe : materiały pokonferencyjne ; [Red:] Rottermund Andrzej - Warszawa: Polski Komitet do Spraw UNESCO, 2014, s. 49-60
77 Prognoza oddziaływania na środowisko kulturowe - brakujące elementy systemu ochrony dziedzictwa kulturowego / Szmygin Bogusław, Banak Ewa // W: Prawo ochrony zabytków; [Red:] Zeidler Kamil - Warszawa - Gdańsk: Wydawnctwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 302-309
78 Propozycje założeń do systemu wartościowania zabytków architektury– podmiot, przedmiot, status wartości / Szmygin Bogusław // W: Wartościowanie zabytków architektury; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ; Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013, s. 187-195
79 Prostorova evolûcìâ Volodimira-Volins'kogo: vìd vitokìv do kìncâ XIX st / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 105-121
80 Prostorovij rozvitok Kovelâ XIX st. / Rychkov Petro // W: Minyle ì sucasne Volin ta Polìccâ : Kovel’ ì Kovel’ŝina v ukraїns’kìj ta svropejs’kij ìstorìї : naukovvj zbìrnik : vipusk 65; Kovel': Kovel,ska mìs’ka rada, Volinskij kraêznavcij muzej, 2018, s. 261-273
81 Protection of monuments and sites - achievements, problems, perspectives / Szmygin Bogusław // W: Heritage in transformation - cultural heritage protection in XXI century - problems, challenges, predictions; [Red:] Szmygin Bogusław - Florence ; Lublin: Internatioal Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration ICOMOS, 2016, s. 111-120
82 Przebieg procesu degradacji obiektów zamkowych, problematyka trwałej ruiny / Mietlicki Paweł, Nicer Tomasz // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 117-127
83 Recommendation on the historic urban landscape – a new approach to protection of the world heritage / Szmygin Bogusław // W: Management of UNESCO World Heritage Properties in Poland : Selected Issues; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2015, s. 173-193
84 Reconstructing embankents of Donjon in Kłodzko fortress after damages caused by earlier adaptations = Odtworzenie skarp Donżonu Twierdzy Kłodzko po uszkodzeniach spowodowanych wczesniejszymi adaptacjami / Szostak Bartosz, Skrobowski Mateusz, Sławiński Łukasz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 295-303 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
85 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing / Rychkov Petro // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Wydawnictwo Poliechniki Lwowskiej, 2014, s. 455-458
86 Reinforced structures in heritage fortifications / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 245-250
87 Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim – nowe podejście do ochrony dóbr światowego dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 167-187
88 Renesansnì attyki u formuvannì arhìtekturnoї ìdentičnostì kul’turnogo domenu Ostroz’kih / Rychkov Petro // W: Ostroz ′ka davnina. Vip. 4; [Red:] Pasicnik Igor, Teslenko Igor - Ostrìg: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Ostrogskiej Akademii, 2017, s. 110-148
89 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Krupa Karol, Rajtar Mateusz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 304-312 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
90 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 122-142
91 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration / Klimek Beata // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 108-113
92 Sacral architecture in the interwar Wolhynia: tradition and modernity / Rychkov Petro // W: Modernism in Europe – modernism in Gdynia: 20th century architecture until the 1960s and its preservation; [Red:] Soltysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2015, s. 43-46
93 Sistematizacìâ rezul’tatìv georadarnih doslìdžen’ cerkvi Presvâtoї Bogorodicì v Holmi = Systematization of the results of the georadar research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm / Bevz Mykola, Il'cisin Ivan, Petrik Vasil' // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 187-192
94 The state of preservation of vernacular wood objects Village Museum in Lublin / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz // W: Documentation and monitoring in managing the timber objects in Krzysztof Kluk Museum of Agriculture and the Ryfylke Museum; [Red:] Grabowska Anna - Ciechanowiec: Krzysztof Kluk Museum of Agriculture in Ciechanowiec, 2015, s. 77-84
95 Stilstìčna evolûc ìâ hramovo ї arhitekturi Volinì – počatku XX st. / Rychkov Petro // W: Studìї ì materìali z ìstorìї Volinì. 2013; [Red:] Sobčuk V. - Krzemieniec: 2013, s. 99-141
96 Studia założenia architektoniczno-urbanistycznego z XX wieku reprezentacyjnej głównej ulicy miasta ( prospekt swobody we Lwowie) / Bevz Mykola, Dudkiewicz Margot, Durlak Wojciech, Szmagara Mariusz // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 10-28
97 The teaching of the heritage protection and revitalization of historical cities at the faculties of architecture /In the field of architecture/ In Poland / Szmygin Bogusław, Pałubska Katarzyna // W: Best practices handbook : contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 139-178
98 Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989 / Szmygin Bogusław // W: Protecting and safeguarding cultural heritage; [Red:] Purchla Jacek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011, s. 31-38
99 Uspens'kìj sobor davn’ogo Galiča: ìstorìâ vìvčennâ problemi zberežennâ ta konservacìї / Bevz Mykola, Bewz Wołodymyr , Łukomskij Jurij, Petryk Wasyl // W: Uspens'kìj sobor Galiča. Minule, sučasne, majbutnê; [Red:] Pobuckij Semen - Galič: Mìnìsterstvo Kulʹturi Ukraïni, 2017, s. 187-194
100 Uszkodzenia konstrukcji murów w obiektach zabytkowych = Damage in the walls of historic buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 135-142 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
101 Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce / Szmygin Bogusław // W: Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016, s. 121-128
102 Vidnajdennâ fundamentìv ta stìn katedral’nogo soboru XIII st. Presvâtoї Bogorodicì u Holmì / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij // W: Hovkva krìz’ stolìttâ. Vipusk 3; Lwów: Vidavnictvo "Rastr-7",2014, 2014, s. 184-191
103 Voda âk prirodnij “materalì” v strukturì landŝaftnih parkìv Dìonìsìâ Mìklera na Volinì / Luŝnìkova Natalìa, Rychkov Petro // W: Parkì Dìonìsìâ Mìklera : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo–praktičnoï konferencìï «Parki Dìonìsìâ Mìklera», prisvâčenoï 250-ìj rìčnicì z dnâ narodžennâ vìdatnogo landšaftnogo dizajnera ; Zbaraž- Višnievec'- Kremenec': 2012, s. 95-107
104 Volodimir Maksimov - architektor svâto - georgìїvs'koї cerkvi na " Kozac'kih Mogiłah" / Rychkov Petro // W: Naukovì zapiski Rìvnens'kogo obłasnogo kraêznavcogo muzeû. Vipusk XIII. Cast. 1: Materìali naukovoї konferencìї prisvâcenì 100 - rìccâ vid dnâ narodžennâ Izorâ Kiriłovica Svêšnìkova. Rivne 2015; Ruwne: Rìvnens'kij Obłasnij Kraêznavcij Muzej, 2015, 2015, s. 215-219
105 Wpływ sposobu zasilania budynku w energię na wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną / Malovanij Myroslav, Życzyńska Anna, Dyś Grzegorz // W: Naukovij Vìsnik NLTU Ukraïni : zbìrnik naukovo-tehnìčnih prac'; L'viv: 2016, s. 333-341 .- (Naukovij Vìsnik NLTU Ukraïni : zbìrnik naukovo-tehnìčnih prac'; nr 26)
106 Wskaźniki w monitoringu dóbr światowego dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjątkowej wartości i wskaźników monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski; Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 70-83
107 Współczesna doktryna konserwatorska - stan obecny i prognozy rozwoju / Szmygin Bogusław // W: Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat; [Red:] Krasnowolski Bogusław - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 104-115
108 Współczesne pojęcie dziedzictwa i uwarunkowania jego ochrony / Szmygin Bogusław // W: Krajobraz kulturalno-przyrodniczy z perspektywy społecznej; [Red:] Ratajski Sławomir, Ziółkowski Marek - Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, 2015, s. 49-62
109 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów / Trochonowicz Maciej // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 61-71
110 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki / Klimek Beata, Trochonowicz Maciej // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 129-138
111 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu / Rychkov Petro // W: Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog ; [Red:] Rychkov Petro, Mihajlišin O. L., Smolins’ka O. E. - Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, s. 7-16
112 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej / Kołodziejczyk Jarosław, Trochonowicz Maciej // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 173-182
113 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska / Krysiński Marek, Trochonowicz Maciej // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 159-171
114 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego / Klimek Beata, Turowski Łukasz // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 103-116
115 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku / Klimek Beata // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 89-101
116 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego / Klimek Beata, Miernicka Dorota // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 117-127
117 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 1; [Red:] Kobyliński Zbigniew, Wysocki Jacek - Warszawa-Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2012, s. 65-70 .- (Archaeologica Hereditas : prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie )