Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Konserwacji Zabytków
Jednostka nadrzędna: Wydział Budownictwa i Architektury
Liczba autorów: 11
Łączna liczba publikacji: 249
w tym we współpracy z zagranicą: 29

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(85)

1 „Plomba w zabudowie” – element scalający / Gleń Piotr, Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 81-87 [MNiSW: 6]
2 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej / Szostak Bartosz, Nicer Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 129-137 [MNiSW: 6]
3 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Lisiecki Daniel // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 163-171 [MNiSW: 6]
4 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, s. 99-112 [MNiSW: 2]
5 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 151-163 [MNiSW: 3]
6 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń / Trochonowicz Maciej, Witek Beata, Chwiej Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 165-176 [MNiSW: 3]
7 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
8 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 111-120 [MNiSW: 9]
9 Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja” / Knothe Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 141-158 [MNiSW: 6]
10 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 511-520 [MNiSW: 5]
11 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie / Karaś Sławomir, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 109-118 [MNiSW: 3]
12 Cerkva Ìoanna Predtečì u selì Zaborolʹ: sproba renovacìï ta problema morfologìčnoï avtentičnostì / Rychkov Petro, Smolìns'ka Ol'ga // VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV - 2015, nr 1, s. 96-101
13 Changing the concept of heritage regarded as a factor determining heritage protection and management / Szmygin Bogusław // MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A - 2017, nr 5, s. 21-34
14 Degradation processes and the methods of securing wall crests / Trochonowicz Maciej, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 209-223 [MNiSW: 6]
15 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych / Życzyńska Anna // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 465-476 [MNiSW: 4]
16 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Klimek Beata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
17 Gründerzeit – Od skandalu do stylu / Knothe Jacek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 169-180 [MNiSW: 6]
18 The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room / Życzyńska Anna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 2, vol. 16, s. 313-318 [MNiSW: 15]
19 Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 105-112 [MNiSW: 6]
20 Hramovaâ arhitektura Vol’ini v sostave Rossijskoj Imperii (1795 – 1914 g.) / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 104-127 [MNiSW: 9]
21 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 19-20 [MNiSW: 6]
22 Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych / Trochonowicz Maciej // IZOLACJE - 2017, nr 2, s. 68-73 [MNiSW: 6]
23 Hydrofobizowane tynki z zeolitem / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 9, s. 14-16 [MNiSW: 8]
24 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortars / Klimek Beata, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040017-1-040017-6 [MNiSW: 15]
25 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
26 Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego / Szmygin Bogusław, Banak Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 83-98 [MNiSW: 2]
27 Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku / Rychkov Petro // KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2011, nr 1, s. 3-26 [MNiSW: 3]
28 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych / Rychkov Petro // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 205-217 [MNiSW: 3]
29 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 127-134 [MNiSW: 3]
30 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej / Rychkov Petro, Mykhaylyshyn Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 189-204 [MNiSW: 3]
31 Kronika architektury Wołynia / Rychkov Petro // MONITOR WOŁYŃSKI - 2015, nr 10, vol. 138, s. 11-11
32 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
33 The market place in Korets town: from classicist creation to spatial dissolution / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 15-22 [MNiSW: 9]
34 Materialy termoizolacyjne stosowane wewnątrz pomieszczenia / Trochonowicz Maciej // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2014, nr 3, s. 42-44
35 Materiały termoizolacyjne stosowane wewnątrz pomieszczeń. Wpływ wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodzenia ciepła / Trochonowicz Maciej // IZOLACJE - 2017, nr 2, s. 54-59 [MNiSW: 6]
36 Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I- Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowa / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 113-120 [MNiSW: 2]
37 Metody badań zapraw historycznych–problematyka konserwatorska / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 63-69 [MNiSW: 6]
38 Mìnìmìzacìâ energovitrat na opalennâ budinkìv šlâhom termomodernìzacìï (na prikladì navčalʹnih korpusìv) / Życzyńska Anna, Malovanij Myroslav // EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ - 2016, nr 2, vol. 14, s. 135-140
39 The modifications to the requirements on energy savings and thermal insulation of buildings in Poland in the years 1974-2021 / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 145-154 [MNiSW: 6]
40 Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła / Adamczyk Jerzy // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 13-20 [MNiSW: 4]
41 Natural materiality: water as an active element of the gardens by denis mcclair at Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 52-62 [MNiSW: 9]
42 Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławowskiej / Rychkov Petro // KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2015, nr 2, vol. LX, s. 5-15 [MNiSW: 11]
43 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, s. 40-41 [MNiSW: 6]
44 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 71-81 [MNiSW: 3]
45 Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych / Życzyńska Anna // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2011, nr 12, s. 506-509 [MNiSW: 5]
46 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie / Krupa Karol, Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 173-181 [MNiSW: 6]
47 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 135-143 [MNiSW: 3]
48 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Adamczyk Jerzy, Olchowik Jan, Tomaszewski Robert // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 21-26 [MNiSW: 4]
49 Pam’âtki arhitekturi mìsta L’vova, zbudovanì iz zastosuvannâm romancementu / Bevz Mykola // NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA - 2014, nr 1, s. 47-51
50 Podziel i rozlicz ciepło. O wpływie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii cieplnej i koszty eksploatacyjne w budynkach wielolokalowych / Życzyńska Anna, Lizut Jarosław // ADMINISTRATOR - 2011, nr 1, s. 39-41
51 Polska a światowe dziedzictwo UNESCO - dokonania i perspektywy / Szmygin Bogusław // OCHRONA ZABYTKOW - 2014, nr 1, s. 213-224 [MNiSW: 3]
52 Poprawność doboru i montażu wodomierzy w instalacji wody zimnej / Życzyńska Anna // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 12, s. 532-535 [MNiSW: 6]
53 The primary energy factor for the urban heating system with the heat source working in association / Życzyńska Anna // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 4, vol. 15, s. 458-462 [MNiSW: 15]
54 Problematyka badań wilgotnościowych. Informacje podstawowe / Trochonowicz Maciej // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2015, nr 1, s. 46-48
55 Problematyka badań wilgotnościowych. Metody pośrednie / Trochonowicz Maciej // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2015, nr 2, s. 64-65
56 Problematyka konserwatorska zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej na wybranych przykładach Muzeum / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 187-194 [MNiSW: 6]
57 Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement / Bevz Mykola // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 177-188 [MNiSW: 3]
58 The profitability analysis of enhancement of parameters of the thermal insulation of building partitions / Życzyńska Anna, Cholewa Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2014, nr 3, vol. 60, s. 335-347 [MNiSW: 6]
59 Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego / Rogalska Magdalena, Trochonowicz Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 90-91 [MNiSW: 8]
60 Prospekt Swobody we Lwowie jako przyklad założenia architektoniczno-urbanistycznego z XIX wieku reprezentacyjnej głównej ulicy miasta / Bevz Mykola, Dudkiewicz Margot, Durlak Wojciech, Szmagara Mariusz // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ - 2017, nr 49, s. 513-532
61 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych / Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 117-126 [MNiSW: 3]
62 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych / Rychkov Petro, Smolińska Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 225-234 [MNiSW: 6]
63 Selected problems of protecting and managing historical ruins in Poland / Fortuna-Marek Anna, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 181-194 [MNiSW: 6]
64 Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie zalożeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Gazda Lucjan, Bevz Mykola // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 88-92 [MNiSW: 8]
65 Stosowanie kolektorów słonecznych w Polsce / Adamczyk Jerzy // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2013, nr 7-8, s. 89-92
66 Structures of masonry walls in buildings of permanent ruin – causes of damage and methods of repairs / Szostak Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 195-207 [MNiSW: 6]
67 Światowe dziedzictwo UNESCO z perspektywy 40 lat / Szmygin Bogusław // OCHRONA ZABYTKOW - 2013, nr 4, s. 169-179 [MNiSW: 3]
68 Synergy of contemporary architecture and materials science / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 109-118 [MNiSW: 6]
69 Tynki ze styropianem z recyklingu / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 9, s. 121-123 [MNiSW: 8]
70 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
71 Value assessment of Zamość from the perspective of 25 years on UNESCO World Heritage List / Jurczyk Joanna, Szmygin Bogusław // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 4, vol. 16, s. 93-112 [MNiSW: 6]
72 Wplyw OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych / Życzyńska Anna, Dyś Grzegorz // RYNEK INSTALACYJNY - 2016, nr 3, s. 68-71 [MNiSW: 6]
73 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
74 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 119-122 [MNiSW: 14]
75 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
76 Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 213-222 [MNiSW: 6]
77 Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej Polski / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 431-437 [MNiSW: 4]
78 Wpływ temperatury, wilgotności i kierunku badań na wartość współczynnika przewodności cieplnej / Trochonowicz Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 149-156 [MNiSW: 6]
79 Wpływ współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych na wartość wskaźnika EP budynku / Życzyńska Anna // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 1, s. 30-32 [MNiSW: 8]
80 Wybrane sposoby zabezpieczania dekoracji sztukatorskich / Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 5, s. 108-109 [MNiSW: 6]
81 Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością / Życzyńska Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 107-116 [MNiSW: 3]
82 Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego do badań malatury z kościoła w Radcze / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 95-105 [MNiSW: 3]
83 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 195-207 [MNiSW: 6]
84 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji / Bevz Mykola, Okonchenko Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 5-18 [MNiSW: 6]
85 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej / Życzyńska Anna // CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA - 2016, nr 4, s. 142-145 [MNiSW: 10]

Hasła(1)

1 Uspens’kìj sobor / Rychkov Petro // W: Encìklopedìa ìstorìї Ukraїnì; Kijów: Naukova dumka, 2013, s. 249-250

Monografie (45)

1 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej / Trochonowicz Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 165 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, 315 s.
3 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, 141 s.
4 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, 194 s.
5 Assessing the values of heritage in SV system: the method and exampless of use / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 226 s.
6 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 236 s.
7 Conservation officer’s handbook : international standards in cultural heritage protection : 2015 edition / Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, 199 s.
8 Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of Change / Szmygin Bogusław[Red:] Giometti Simone, Lipp Wilfried, Szmygin Bogusław, Štulc Josef.- Firenze: Edizioni Polistampa, 2012, 350 s.
9 Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji / Bevz Mykola[Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola.- Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, 365 s.- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
10 Czas inżynierów / Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej[Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 160 s.
11 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi: [dokument elektroniczny] / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- Lwów: [B.w.], 2014, 78 s.
12 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, 159 s.
13 Doors & windows : wystawa fotograficzna / Rychkov Petro.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 19 s.
14 Heritage in transformation - cultural heritage protection in XXI century - problems, challenges, predictions / Szmygin Bogusław.- Florence ; Lublin: Internatioal Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration ICOMOS, 2016, 245 s.
15 Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 300 s.
16 How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment systems / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 265 s.
17 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Polski Komitet Nrodowy ICOMOS, 2016, 148 s.- (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego; nr 2)
18 Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij[Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij.- l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, 269 s.
19 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.
20 Management of UNESCO world heritage properties in Poland : selected issues / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2015, 197 s.
21 Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2014, 296 s.
22 Non omnis moriar. Arhitektura v kulturnìj pracì knâzìv Ostroz′kih / Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2011, 141 s.
23 Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach - Zdroju / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej[Red:] Szmygin Bogusław, Choroś Katarzyna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 141 s.
24 Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr.- Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, 237 s.
25 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015, 320 s.
26 Outstanding universal value and monitoring of world heritage properties / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warsaw: Polish National Committee of ICOMOS ; National Heritage Board, 2011, 251 s.
27 Paper Mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej[Red:] Choroś Katarzyna, Szmygin Bogusław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 141 s.
28 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ì restavracìï ob’ìêktvì kul’turnoï spadŝini: zbìrnik naukovih prac’ kafedri restavracìï ì rekonstrukcìï arhìtekturnih kompleksìv / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 371 s.
29 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj. Zbìrnik naukovih prac. Čislo 6 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 86 s.
30 Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû : vibranì diplomnì robotì studentìv specìal’nostì "Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû" : magistrì, specìalìsti, bakalavri. T. 3 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola, Stasûk Olena.- L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï Polìtehnìki, 2017, 45 s.
31 Restavracìjne materìaloznavstvo / Vološynecʹ Vladislav, Bevz Mykola.- Lwów: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2017, 124 s.
32 Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin - Warszawa: Urząd Miasta Lublin ; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, 240 s.
33 Standards in displaying outdoor advertisements and signs on historical buildings and at historical sites = Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Warszawa, 2015, 167 s.
34 Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie / Szmygin Bogusław.- Warszawa ; Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2016, 286 s.
35 System ochrony zabytków w Polsce : analiza, diagnoza, propozycje / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin-Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa ; Politechnika Lubelska, 2011, 186 s.
36 Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, , 2015, 301 s.
37 Vademecum konserwatora zabytków: międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury / Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, 221 s.
38 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałac w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2014, 353 s.
39 Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV - metoda i przykłady zastosowania / Szmygin Bogusław, Fortuna-Marek Anna, Siwek Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 226 s.
40 Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa – Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012, 254 s.
41 Wartościowanie zabytków architektury / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ; Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013, 208 s.
42 Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015, 189 s.
43 Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, 251 s.
44 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce / Szmygin Bogusław[Red:] Szmygin Bogusław.- Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016, 144 s.- (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego; nr 1)
45 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego / Szmygin Bogusław, Molski Piotr[Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr.- Warszawa ; Lublin: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, 312 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Referaty (12)

1 Arhìtektura cerkvi Sv. Trìjcì Dirmans’kogo Monastirâ u svìtì arhìvnoї grafikì / Rychkov Petro // W: Dermans’ka Ta Mizočka Zemlâ v Zagal’noevropejs’komu Vimìrì : naukovij zbìrnik : materìali Vseukraїns’koї Istorìko – Kraeznavčoї, 03 červnâ 2018 roku, s. Derman’ Druga - 2018, s. 34-43
2 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO / Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143
3 Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv - 2013
4 Metodologìcnì aspekti zberežennâ ta regeneracìї zapovìdnih mìstobudìvnih ansam’lìv ì kompleksìv / Bevz Mykola, Szmygin Bogusław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 9-18
5 Perspektivnist’ provedennâ kompleksnoї termomodernizacìї dlâ mìmìzacìї energovitrat na opalennâ budinkìv / Malovanij Myroslav, Życzyńska Anna // W: 4-j Mižnarodnij Kongres Zahist Navkolišn’ogo Seredoviŝa. Energooŝadnìst’. Zbalansovane Prirodokoristuvannâ, L’vìv, 21-23 veresniâ 2016 : Zbìrnik Materialìv - 2016, s. 95-95
6 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning / Rychkov Petro // W: Creative Urbanism 2013- International Scientific Conference, City of Lviv, May 24-25 2013, Book of abstracts - 2013, s. 135-135
7 Semiotics of material and its colour in wooden sacral architecture of historical Volhynia: past and present / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // W: 3rd International Scientific Conference - COLOUR-CULTURE-SCIENCE, 23-24 November 2016, Cracow, Poland: Book of abstracts - 2016, s. 86-86
8 Vpliv sposobu zabezpecennâ budynku energìêû na velicinu rìcnoї potrebi na nievìdnovlûval’nu pervinnu energìû / Malovanij Myroslav, Życzyńska Anna // W: 4-j Mižnarodnij Kongres Zahist Navkolišn’ogo Seredoviŝa. Energooŝadnìst’. Zbalansovane Prirodokoristuvannâ, L’vìv, 21-23 veresniâ 2016 : Zbìrnik Materialìv - 2016, s. 97-97
9 Wooden sacral architecture of historical Volhynia within the context of world sacral heritage / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya , Smolińska Olga // W: 19th General Assembly of the Experts :HERITAGE for PLANET EARTH 2017 “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, 11-13 March, 2017 , Florence, Italy : workbook, abstracts book - 2017, s. 90-91
10 Wpływ zysków ciepła od promieniowania słonecznego na wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej w budynku / Życzyńska Anna, Dyś Grzegorz // W: XV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Łódż-Słok 09-11 czerwca 2015 - 2015, s. 289-296
11 Wybrane problemy dotyczące badań wilgotnościowych obiektów budowlanych / Trochonowicz Maciej // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 15 – 16 stycznia 2014, Warszawa - 2014, s. 253-259
12 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: Seminarium naukowe polsko - ukraińskie : metody fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, 30 kwietnia 2014r., L'viv - Warszawa - Celestynów t: [ streszczenia referatów] - 2014, s. 4-6

Rozdzialy(105)

1 10 years analysis of PV installation in Lublin region / Olchowik Jan, Tomaszewski Robert, Gułkowski Sławomir, Adamczyk Jerzy // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 5BV.1.19; 2014, s. 2639-2641 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
2 Aktualˊna problematyka v doslìdžennì arhìtekturnoï spadŝini na ukraïnsˊko-polˊsˊomu ìstoričnomu pograniččì / Rychkov Petro // W: Ukraïnsˊko - polˊsˊkì arhìtekturnì vizìï: poglâd krìzˊ časi ta epohi; Charków: Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. Beketowa, 2016, s. 203-212
3 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne : Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 48-63
4 Analiza architektoniczna cerkwi katedralnej / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij, Bewz Wołodymyr , Petryk Wasyl // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 69-120
5 Archeological heritage in city center and architectural-urban development / Bevz Mykola // W: Architecture confrontation with the past; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 54-058 Wrocław, ul. Samotna 8, 2014, s. 145-156
6 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność / Rychkov Petro // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie; [Red:] Sołtysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta, 2011, s. 85-90
7 Arhìtekturnij kompleks Tovaristva Ìsusa u Vìnnicì / Rychkov Petro // W: Vìnnic’kì muri. Poglâd krìz vìki; Vìnnicâ: VMGO "Rozvitok", 2011, s. 7-24
8 Arhìtekturno-arheologìcnì aspekti doslidžen’ novovidnajdenoї katedri Bogorodicì v Holmi = Architectural and archeological aspects of the research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm / Łukomskij Jurij, Bevz Mykola // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 130-150
9 Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości / Szmygin Bogusław // W: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjątkowej wartości i wskaźników monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 58-69
10 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka / Rychkov Petro // W: Stan badan na wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej : III Międzynarodowy Kongres Naukowy, Białystok, 30 września - 2 października 2015 : streszczenia wystąpięń; [Red:] Łopatecki Karol, Walczak Wojciech - Bialystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015, s. 112-113
11 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka / Rychkov Petro // W: Stan badań na wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. VIII; [Red:] Walczak Wojciech, Łopatecki Karol - Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017, s. 433-462
12 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych / Trochonowicz Maciej, Kucio Katarzyna // W: Czas inżynierów; [Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 147-155 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne / Łabędź Olga, Milewska Iwona, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 392-393
14 Castle as a tourism object : the conservation and adaptation aspects (on example of selected castles of Western Ukraine) = Zamok âk turisticnij ob’êkt : restavracìjnij ta adaptacìjnij aspekti (na prikldì vibranih zamkìv Zahìdnoї Ukraїni) / Bevz Mykola, Lukomska Zariana // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 34-45 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
15 Cerkva Sv.Ìoanna Hrestitelâ v s.Priluc'ke: lokal'nij epìzod tvorčoï bìografìï arhìtektora S.Timošenko / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 280-286
16 The defensive manor in Sobianowice : the attempt of the hipotechnical reconstruction of planning structure on the time of 17th-18th centure = Dwór obronny w Sobianowicach : próba rekonstrukcji plastycznej na okres XVII-XVIII w. / Pudelska Krystyna, Bevz Mykola, Biesak Anna // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 214-227 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
17 Degradation processes and protecting methods of the walls'top parts in historical buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 363-370
18 Die Architektur des Sozialistischen Realismus als Gegenstand des Denkmalschutzes / Szmygin Bogusław // W: Von Moskau lernen? Architektur und Städtebau des Sozialistischen Realismus.; Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin, 2012, s. 253-267
19 Dìonìsì Mìkler ta Ân Âkub Burgìn'jon- dvì postatì v ìstorìï sadovo-parkovogo mistectva Volinì / Rychkov Petro // W: Parkì Dìonìsìâ Mìklera : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo–praktičnoï konferencìï «Parki Dìonìsìâ Mìklera», prisvâčenoï 250-ìj rìčnicì z dnâ narodžennâ vìdatnogo landšaftnogo dizajnera ; Zbaraž- Višnievec'- Kremenec': 2012, s. 165-174
20 Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parcs by Denis McClair in Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // W: Preventive conservation of the human enviroment. 6 , Arcitecture as an element of the landscape; [Red:] Kobyliński Zbigniew, Kobylińska- Bunsch Weronika, Nebelsick Louis Daniel - Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica, 2017, s. 303-322 .- (Archaeologica Hereditas, ISSN 2451-0521; nr 10)
21 Dzvìnica Voskresens'kogo soboru v Rìvnomu: do ìstorìï sporudžennâ i rujnacìï / Rychkov Petro, Smolìns'ka Ol'ga // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 223-229
22 Edukacja i ochrona zabytków / Szmygin Bogusław // W: Edukacja poprzez kulturę : kreatywność i innowacyjność; [Red:] Ilczuk Dorota, Ratajski Sławomir - Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, 2011, s. 111-134
23 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
24 Fortifìkacìjnì ob'êkti v Spisku svìtovoï spadŝini Ûnesko / Bevz Mykola, Bojko Svìtlana // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 6; [Red:] Bevz Mykola - L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, s. 5-13
25 Heritage value assessment system (Smart Value). Conditions, assumptions, structure / Szmygin Bogusław // W: Bridging theories, strategies and practices in valuing cultural heritage; [Red:] Cerquetti Mara - Macerata: EUM, 2017, s. 19-31
26 The historic towns in the process of development of tourism / Szmygin Bogusław // W: The image of heritage. changing perception, permanent responsibilities; [Red:] Tomaszewski Andrzej, Giometti Simone - Firenze: Polistampa, 2011, s. 33-37
27 Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce - ocena stanu zasobu i prac konserwatorskich / Szmygin Bogusław // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 27-36
28 Hypothetic reconstruction of the development of the defensive structures of the middle town of Rohatyn in 15-17th centuries = Gipoteticna rekonstrukcìâ etapìv rozbudovi oboronnih poâsìvseredmìstâ Rogatina u XV-XVII stolìttâh / Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 15-33 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
29 Inventory and appraisal of technical condition of Donjon in Klodzko fortress = Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Pyszniak Konrad // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Grudziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 287-294 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
30 Invisible city: the archeological past in an urban future / Bevz Mykola // W: Tradition and heritage in the contemporary image of the city : monograph. Vol. 1, Fundamentals; [Red:] Jeleński Tomasz, Juchnowicz Stanisław, Woźniak-Szpakiewicz Ewelina - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 142-149
31 Issues of the moisture tests in historic buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 240-244
32 Ìstoričnì plani Luc’ka XVIII-XIX st. v arhìvah Peterburga ta Moskvi / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 64-75
33 Ìstorìografìâ arhìtekturnoї spadšini Knâzìv Ostroz’kih: doslìdnic’kì pìdsumki ta aktual’na problematika / Rychkov Petro // W: Ostroz ′ka davnina; [Red:] Psicnik Igor - Ostróg: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Ostrogskiej Akademii, 2014, s. 227-242
34 Karta Wenecka w świetle współczesnych wyzwań teorii konserwatorskiej / Szmygin Bogusław // W: Karta Wenecka 1964-2014; [Red:] Bukowska Weronika, Krawczyk Janusz - Toruń: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 2015, s. 77-84
35 Kartografìčnì džerela do urbanìstičnoї ìstorìї guberns′kogo Žitomira / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 100-120
36 Kartogrfìcnì džerela do ìstorìї mìstobuduvannâ Scìdnogo Podìllâ / Rychkov Petro // W: Mìsta ì Mìstečka Podìllâ vìd Dobi Seredn′ovìččâ do Počatku XX st.: Materìali Naukovoї Konferencìї, 24-25 Veresnâ 2015, Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, Vìnnicâ 2016; [Red:] Kolesniuk Vìktoriї - Vìnnicâ: Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, 2016, 2016, s. 48-85 .- (Podìl′s′ka starovina)
37 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva / Rychkov Petro // W: Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog ; [Red:] Mihajlišin O. L., Smolinska Olina - Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, s. 17-140
38 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków / Szmygin Bogusław // W: Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016, s. 121-132 .- (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego; nr 2)
39 Konkurent Žitomira : do ìstorìї sprob pìdnesennâ Dubna do statusu guberns′kogo centru / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 168-170
40 Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków / Szmygin Bogusław // W: Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin - Warszawa: Urząd Miasta Lublin ; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 8-15
41 Korec ì Katerburg: dva urbanìstičnì eksperimenti Volinì v kìncì XVIII st. / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 76-81
42 Koroni pìdne’essâ: renesansnì sinagogi v prostorovomu domenì knâzìv Ostroz’kih / Rychkov Petro // W: Zabutij kontinent. Štetli Volinì. Ìstorìa, kul’tura, osobistostì, perspektivi rozvitku turizmu; Rìvne: Vidavnictvo " Volins'kì obieregi" , 2015, s. 58-61
43 Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO - charakterystyka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej / Szmygin Bogusław // W: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii; [Red:] Purchla Jacek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011, s. 52-71
44 Metody badań zapraw sztukatorskich na przykładzie dekoracji Giovanniego Battisty Falconiego / Klimek Beata // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 301-311 .- (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
45 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
46 Mìstobudìvnij kontekst Rìvnogo v kìncì XVIII st. Na planì Â. Â. Burgìn′jona / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 164-168
47 Mìžkonfiesìjnij transmorfìzm v sakral’nìj arhìtekturì Volinì. / Rychkov Petro // W: Między Wrocławiem a Lwowem:sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych; [Red:] Betlej Andrzej , Brzezina-Scheuerer Katarzyna, Oszczanowski Piotr - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 383-398
48 Modernistyczne osiedle "Dyrekcja" w Chełmie. Zaniedbane ale zachowane / Szmygin Bogusław, Trochonowicz Maciej // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie; [Red:] Sołtysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta, 2011, s. 121-132
49 Motor historical research methods: problems of restoration / Klimek Beata // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 164-169
50 Nauczanie w zakresie ochrony i konserwacji zabytków na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2004-2014) / Szmygin Bogusław, Klimek Beata // W: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2014, s. 181-190
51 Nemirív na Podíllí : malovídomij urbanístičnij eksperiment dobi Prosvítnictva / Rychkov Petro // W: Dosvíd ta perspektivi pozvitky míst Ukraini : zbírnik naukovyh prac’; [Red:] Paleha Û. M. - Kiïv: Dipromisto, 2014, s. 88-108 .- (Problemi Rekonstrukciï v Teorii ta Prakticí Místobuduvannâ; nr 26)
52 Notatkì do urbanìstičnoї ìstorìї Vraclava / Rychkov Petro // W: Mìsta ì Mìstečka Podìllâ vìd Dobi Seredn′ovìččâ do Počatku XX st.: Materìali Naukovoї Konferencìї, 24-25 Veresnâ 2015, Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, Vìnnicâ 2016; [Red:] Kolesniuk Vìktoriї - Vìnnicâ: Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, 2016, s. 314-323 .- (Podìl′s′ka starovina)
53 Notes to the fortification systems of 17-18th centuries in the cities of the Southern Ukraine = Notatki dobudìvnictva fortifìkacìjnih system u mìstah Pìvdnâ Ukraїni u 17-18st. / Frolova Yuliya, Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 342-346 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
54 Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładach / Trochonowicz Maciej, Nicer Tomasz // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 49-59
55 Ocena wartości zabytków w swietle rejestru i ewidencji zabytków / Szmygin Bogusław // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, , 2015, s. 277-297
56 Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 113-121 .- (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
57 Odkrycia w bazylice katedralnej w Chełmie w latach 2013–2014 r. : próba podsumowania wyników badań / Bevz Mykola, Buko Andrzej // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 235-246
58 Określanie wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr światowego dziedzictwa – krytyczna analiza / Szmygin Bogusław // W: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjątkowej wartości i wskaźników monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 26-41
59 Paradigm shift in heritage protection- Challenge for 21st Century / Szmygin Bogusław // W: Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of Change; [Red:] Giometti Simone, Lipp Wilfried, Štulc Josef, Szmygin Bogusław - Firenze: Edizioni Polistampa, Firenze, 2012, s. 94-100
60 Pìzn'obarokova transformacìâ Uspens'kogo soboru u Volodimirì-Volins'komu / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna geografìâ baroko v Ukraïnì: Regìonal’nì osoblivostì ta spil’nì risi: Zbìrnik naukovih prac.; [Red:] Ûrčenko S. - Nìžin,Ukraïna: Naukovo- doslìdnij ìnstitut ìstorìï arhìtekturi ta mìstobuduvannâ, 2011, s. 79-101
61 Polygonal fortification in european cities and designing of Lviv Citadel complex / Bevz Mykola, Pinnyazhko Taras // W: Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania,realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji; [Red:] Narębski Lech - Torun: Urząd Marszałkowski Województa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, 2013, s. 85-96
62 Pro značennâ ta potrebu mìždisciplìnarnogo doslìdžennâ dobi ta materìalʹnih svìidcen’ dìâl’nostì korolâ Danilo Romanoviča = Importance and advisability of the interdyscyplinary research of the period and material evidences of king Danylo Romanovych's doings / Bevz Mykola // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 7-9
63 The problem of repairing the stone facades on an example of Donjon fortress Kłodzko = Problematyka napraw elewacji kamiennych na przykładzie Donżonu Twierdzy Kłodzko / Klimek Beata // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 113-122 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
64 Problemi zberežennâ ì regeneracìї ìstoricnih mist Zahìdnoї Ukraїni / Bevz Mykola // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2014, s. 447-454
65 Problems related with the analysis of masonry structures bearing capacity of the historical fortifications / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 353-362
66 Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów detali i dekoracji architektonicznych w zamkach pozostających w trwałej ruinie / Klimek Beata // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 35-39
67 Problemy ochrony zabytków - obezny stan oraz Zalecenie UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego / Szmygin Bogusław // W: Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe : materiały pokonferencyjne ; [Red:] Rottermund Andrzej - Warszawa: Polski Komitet do Spraw UNESCO, 2014, s. 49-60
68 Prognoza oddziaływania na środowisko kulturowe - brakujące elementy systemu ochrony dziedzictwa kulturowego / Szmygin Bogusław, Banak Ewa // W: Prawo ochrony zabytków; [Red:] Zeidler Kamil - Warszawa - Gdańsk: Wydawnctwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 302-309
69 Propozycje założeń do systemu wartościowania zabytków architektury– podmiot, przedmiot, status wartości / Szmygin Bogusław // W: Wartościowanie zabytków architektury; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ; Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013, s. 187-195
70 Prostorova evolûcìâ Volodimira-Volins'kogo: vìd vitokìv do kìncâ XIX st / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 105-121
71 Protection of monuments and sites - achievements, problems, perspectives / Szmygin Bogusław // W: Heritage in transformation - cultural heritage protection in XXI century - problems, challenges, predictions; [Red:] Szmygin Bogusław - Florence ; Lublin: Internatioal Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration ICOMOS, 2016, s. 111-120
72 Przebieg procesu degradacji obiektów zamkowych, problematyka trwałej ruiny / Mietlicki Paweł, Nicer Tomasz // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 117-127
73 Recommendation on the historic urban landscape – a new approach to protection of the world heritage / Szmygin Bogusław // W: Management of UNESCO World Heritage Properties in Poland : Selected Issues; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2015, s. 173-193
74 Reconstructing embankents of Donjon in Kłodzko fortress after damages caused by earlier adaptations = Odtworzenie skarp Donżonu Twierdzy Kłodzko po uszkodzeniach spowodowanych wczesniejszymi adaptacjami / Szostak Bartosz, Skrobowski Mateusz, Sławiński Łukasz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardziński Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 295-303 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
75 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing / Rychkov Petro // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Wydawnictwo Poliechniki Lwowskiej, 2014, s. 455-458
76 Reinforced structures in heritage fortifications / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 245-250
77 Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim – nowe podejście do ochrony dóbr światowego dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015, s. 167-187
78 Renesansnì attyki u formuvannì arhìtekturnoї ìdentičnostì kul’turnogo domenu Ostroz’kih / Rychkov Petro // W: Ostroz ′ka davnina. Vip. 4; [Red:] Pasicnik Igor, Teslenko Igor - Ostrìg: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Ostrogskiej Akademii, 2017, s. 110-148
79 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko / Trochonowicz Maciej, Krupa Karol, Rajtar Mateusz // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 304-312 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
80 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 122-142
81 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration / Klimek Beata // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 108-113
82 Sacral architecture in the interwar Wolhynia: tradition and modernity / Rychkov Petro // W: Modernism in Europe – modernism in Gdynia: 20th century architecture until the 1960s and its preservation; [Red:] Soltysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2015, s. 43-46
83 Sistematizacìâ rezul’tatìv georadarnih doslìdžen’ cerkvi Presvâtoї Bogorodicì v Holmi = Systematization of the results of the georadar research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm / Bevz Mykola, Il'cisin Ivan, Petrik Vasil' // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 187-192
84 The state of preservation of vernacular wood objects Village Museum in Lublin / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz // W: Documentation and monitoring in managing the timber objects in Krzysztof Kluk Museum of Agriculture and the Ryfylke Museum; [Red:] Grabowska Anna - Ciechanowiec: Krzysztof Kluk Museum of Agriculture in Ciechanowiec, 2015, s. 77-84
85 Stilstìčna evolûc ìâ hramovo ї arhitekturi Volinì – počatku XX st. / Rychkov Petro // W: Studìї ì materìali z ìstorìї Volinì. 2013; [Red:] Sobčuk V. - Krzemieniec: 2013, s. 99-141
86 The teaching of the heritage protection and revitalization of historical cities at the faculties of architecture /In the field of architecture/ In Poland / Szmygin Bogusław, Pałubska Katarzyna // W: Best practices handbook : contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 139-178
87 Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989 / Szmygin Bogusław // W: Protecting and safeguarding cultural heritage; [Red:] Purchla Jacek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011, s. 31-38
88 Uspens'kìj sobor davn’ogo Galiča: ìstorìâ vìvčennâ problemi zberežennâ ta konservacìї / Bevz Mykola, Bewz Wołodymyr , Łukomskij Jurij, Petryk Wasyl // W: Uspens'kìj sobor Galiča. Minule, sučasne, majbutnê; [Red:] Pobuckij Semen - Galič: Mìnìsterstvo Kulʹturi Ukraïni, 2017, s. 187-194
89 Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce / Szmygin Bogusław // W: Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce; [Red:] Szmygin Bogusław - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016, s. 121-128
90 Vidnajdennâ fundamentìv ta stìn katedral’nogo soboru XIII st. Presvâtoї Bogorodicì u Holmì / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij // W: Hovkva krìz’ stolìttâ. Vipusk 3; Lwów: Vidavnictvo "Rastr-7",2014, 2014, s. 184-191
91 Voda âk prirodnij “materalì” v strukturì landŝaftnih parkìv Dìonìsìâ Mìklera na Volinì / Luŝnìkova Natalìa, Rychkov Petro // W: Parkì Dìonìsìâ Mìklera : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo–praktičnoï konferencìï «Parki Dìonìsìâ Mìklera», prisvâčenoï 250-ìj rìčnicì z dnâ narodžennâ vìdatnogo landšaftnogo dizajnera ; Zbaraž- Višnievec'- Kremenec': 2012, s. 95-107
92 Volodimir Maksimov - architektor svâto - georgìїvs'koї cerkvi na " Kozac'kih Mogiłah" / Rychkov Petro // W: Naukovì zapiski Rìvnens'kogo obłasnogo kraêznavcogo muzeû. Vipusk XIII. Cast. 1: Materìali naukovoї konferencìї prisvâcenì 100 - rìccâ vid dnâ narodžennâ Izorâ Kiriłovica Svêšnìkova. Rivne 2015; Ruwne: Rìvnens'kij Obłasnij Kraêznavcij Muzej, 2015, 2015, s. 215-219
93 Wpływ sposobu zasilania budynku w energię na wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną / Malovanij Myroslav, Życzyńska Anna, Dyś Grzegorz // W: Naukovij Vìsnik NLTU Ukraïni : zbìrnik naukovo-tehnìčnih prac'; L'viv: 2016, s. 333-341 .- (Naukovij Vìsnik NLTU Ukraïni : zbìrnik naukovo-tehnìčnih prac'; nr 26)
94 Wskaźniki w monitoringu dóbr światowego dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa : podsumowanie projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjątkowej wartości i wskaźników monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski; Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS , Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011, s. 70-83
95 Współczesna doktryna konserwatorska - stan obecny i prognozy rozwoju / Szmygin Bogusław // W: Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat; [Red:] Krasnowolski Bogusław - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 104-115
96 Współczesne pojęcie dziedzictwa i uwarunkowania jego ochrony / Szmygin Bogusław // W: Krajobraz kulturalno-przyrodniczy z perspektywy społecznej; [Red:] Ratajski Sławomir, Ziółkowski Marek - Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, 2015, s. 49-62
97 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów / Trochonowicz Maciej // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 61-71
98 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki / Klimek Beata, Trochonowicz Maciej // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 129-138
99 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu / Rychkov Petro // W: Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog ; [Red:] Rychkov Petro, Mihajlišin O. L., Smolins’ka O. E. - Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, s. 7-16
100 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej / Kołodziejczyk Jarosław, Trochonowicz Maciej // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 173-182
101 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska / Krysiński Marek, Trochonowicz Maciej // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 159-171
102 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego / Klimek Beata, Turowski Łukasz // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 103-116
103 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku / Klimek Beata // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 89-101
104 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego / Klimek Beata, Miernicka Dorota // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 117-127
105 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa / Szmygin Bogusław // W: Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 1; [Red:] Kobyliński Zbigniew, Wysocki Jacek - Warszawa-Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2012, s. 65-70 .- (Archaeologica Hereditas : prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie )