Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 8
Łączna liczba publikacji: 114
w tym we współpracy z zagranicą: 3

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(43)

1 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 / Surowiec Agnieszka, Rzymowski Witold // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 207, s. 233-242 [MNiSW: 7]
2 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Szeląg Agata // ARCHIVES OF ACOUSTICS - 2015, nr 2, vol. 40, s. 183-189 [MNiSW: 15]
3 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2017, vol. 11, s. 575-578
4 Autoregression models for unemployment rate / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 262-273 [MNiSW: 2]
5 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) / Banek Tadeusz // JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY - 2016, nr 4, vol. 29, s. 1728-1735 [MNiSW: 15]
6 Change organization in random time / Kozłowski Edward // MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION - 2012, nr 1, vol. 1, s. 28-30
7 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 80-87 [MNiSW: 5]
8 The effect of changes in atmospheric conditions on the measured sound absorption coefficients of materials for scale model tests / Baruch Katarzyna , Majchrzak Aleksandra, Przysucha Bartosz, Szeląg Agata, Kamiński Tadeusz // APPLIED ACOUSTICS - 2018, vol. 141, s. 250-260 [MNiSW: 30]
9 Estimation of servies in global added value chains / Motoryn Ruslan // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 434, s. 108-115 [MNiSW: 10]
10 Identification of linear system in random time / Kozłowski Edward // INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY - 2012, nr 2, vol. 1, s. 103-108
11 Identification of probability distribution form for results of ssound level measurements / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // MECHANICS AND CONTROL - 2013, nr 1, vol. 32, s. 6-11 [MNiSW: 5]
12 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 186-194 [MNiSW: 2]
13 Job-shop scheduling with machine breakdown prediction under completion time constraint / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2018, vol. 15, s. 437-440
14 Method of parameters estimation of pseudologistic model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 256-266 [MNiSW: 2]
15 Metoda najmniejszych kwadratów w arkuszach kalkulacyjnych - modele nieliniowe transformowalne do postaci liniowej / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, s. 173-183 [MNiSW: 2]
16 Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 1, s. 204-209 [MNiSW: 2]
17 Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga jako zadanie nieliniowego programowania binarnego / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, vol. 2, s. 215-224 [MNiSW: 4]
18 Minimalizacja kosztu mieszanek komponentów dostępnych w opakowaniach o ustalonych pojemnościach. / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 251-259 [MNiSW: 4]
19 Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 38, s. 77-88 [MNiSW: 6]
20 Modelling population growth with difference equation method / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // PRZEGLAD STATYSTYCZNY - 2017, nr 3, vol. 64, s. 339-351 [MNiSW: 14]
21 A non-destructive system based on electrical tomography and machine learning to analyze the moisture of buildings / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // SENSORS - 2018, nr 18, s. 3-21 [MNiSW: 30]
22 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje / Warowny Tomasz // METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH - 2012, nr 3, vol. 8, s. 243-252 [MNiSW: 8]
23 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 184-193 [MNiSW: 2]
24 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 160-167 [MNiSW: 2]
25 Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 1, s. 255-261 [MNiSW: 4]
26 Optymalizacja wielokryterialna w procesie produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 101-106 [MNiSW: 7]
27 Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 8, s. 409-426
28 A predictive model of multi-stage production planning for fixed time orders / Kozłowski Edward, Terkaj Walter, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2014, nr 3, vol. 5, s. 23-32 [MNiSW: 8]
29 Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych / Gil Leszek, Kryczka Marek, Ignaciuk Piotr, Kozłowski Edward, Cholewiński Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 63-66 [MNiSW: 7]
30 Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2011, nr 6-A, vol. 119, s. 1086-1090 [MNiSW: 15]
31 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 / Gil Leszek, Kozłowski Edward, Paul Karol, Olejnik Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 8, s. 58-62 [MNiSW: 7]
32 Selected econometric methods of modelling the world’s population / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2018, nr 2, vol. 22, s. 34-44 [MNiSW: 14]
33 Stabilization of linear systems in random horizon via control / Kozłowski Edward // CONTROL AND CYBERNETICS - 2013, nr 2, vol. 42, s. 527-541 [MNiSW: 10]
34 Statistical analysis of the equivalent noise level / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // ARCHIVES OF ACOUSTICS - 2014, nr 2, vol. 39, s. 195-198 [MNiSW: 15]
35 Stochastic analysis in the acoustic of damped sound / Banek Tadeusz // MECHANICS AND CONTROL - 2014, nr 1, vol. 33, s. 1-4 [MNiSW: 5]
36 Two-asset portfolio / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 183-192 [MNiSW: 4]
37 Uncertainty assessment of Index M / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2012, nr 1-A, vol. 121, s. 156-159 [MNiSW: 15]
38 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 604-609 [MNiSW: 20]
39 Użycie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej / Motoryn Ruslan, Motoryna Tetiana // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2016, nr 304, s. 47-57 [MNiSW: 10]
40 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]
41 Wpływ liczby punktów pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych / Pawlik Paweł, Przysucha Bartosz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 12, vol. 60, s. 1124-1126 [MNiSW: 7]
42 Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do wyboru zmiennych objaśniających przy pomocy metody wskaźników pojemności informacyjnej ( metody Hellwiga) / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 168-178 [MNiSW: 2]
43 Wykorzystanie produktu regionalnego brutto w międzyregionalnej analizie rozwoju gospodarczego (na przykładzie Ukrainy) / Motoryn Ruslan // METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH - 2018, nr 2, vol. 19, s. 151-160 [MNiSW: 9]

Monografie (5)

1 Analiza i identyfikacja szeregów czasowych / Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 272 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi / Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 192 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Probability in action / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward[Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 134 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Probability in action. Vol. 3 / Przysucha Bartosz[Red:] Przysucha Bartosz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 167 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Quantitative methods in accounting and finance / Motoryn Ruslan, Nowak Edward [Red:] Motoryn Ruslan, Nowak Edward.- Ternopil: Ternopil National Economic University, 2016, 243 s.

Referaty (16)

1 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: XLI Ogólnopolskie Sympozjum, Diagnostyka Maszyn,poświęcone Pamięci Prof.dr.hab.inż.Zbigniewa Engela, 03.-07.marca 2014,Wisła : [książka streszczeń] - 2014, s. 32-32
2 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz, Tekiel Mariusz // W: 7th Forum Acusticum, 7 -12 września 2014, Kraków - 2014
3 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Szeląg Agata // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People. Actions, Influences, interaction, Discomfort, 20-22 October 2014, Krakow - 2014, s. 115-116
4 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation / Banek Tadeusz // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane - 2013, s. 57-57
5 Cascade method of the determination of the sound level density probability distribution function / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane - 2013, s. 73-74
6 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Szeląg Agata // W: 1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Nauka w Technice, Środowisku, Medycynie i Sporcie" oraz XI Ogólnopolska Konferencja " Problemy Naukowo-Techniczne w wyczynowym Sporcie Żeglarskim", 6-16 maj 2015,pokład STS 'Pogoria" Palermo-Civitavecchia - 2015, s. 61-62
7 Estymacja niepewności długookresowych poziomów dźwięku przy określonym prawdopodobieństwie zmienności warunków emisji / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // W: 18 Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, 28 marca-01 kwietnia 2011, Kraków-Zakopane - 2011, s. 146-146
8 Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108
9 Niepewność w akustycznych badaniach wywołana asymetrią rozkładu prawdopodobieństwa wyników pomiarów poziomów dźwięku / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: 19 Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, 11-16 marca 2012, Kraków-Zakopane - 2012
10 Optymalne sterowanie liniowo-kwadratowe z losowym horyzontem o rozkładzie Poissone'a / Kozłowski Edward // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011, Kielce - Cedzyna 19-22.06.2011 R. - Kielce, 2011, s. 191-202
11 Probability distribution of the long-term noise indicators on the example of continuous monitoring of the city of Gdańsk / Przysucha Bartosz, Pawlik Paweł, Maciejczyk Jerzy, Wszołek Tadeusz, Szeląg Agata // W: 8th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP8, October 3-5, 2018, Krakow-Tyniec, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2018
12 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators / Przysucha Bartosz, Wszołek Tadeusz, Rosa Wojciech, Szeląg Agata, Batko Wojciech // W: XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 - 2016, s. 391-391
13 Statystyczna analiza równoważonego poziomu hałasu / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: 59 Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z Warsztatami Szkoleniowymi - "Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego", 10-14 września 2012, Poznań-Boszkowo - 2012, s. 37-39
14 Uncertainty analysis in acoustic investigations / Przysucha Bartosz // W: 6th International Conference of Young Scientists CSE-2013 Computer Science and Engineering 2013, 21–23 November 2013, Lviv, Ukraine - 2013, s. 124-129
15 Wpływ liczby puntków pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych / Pawlik Paweł, Przysucha Bartosz // W: X Konferencja Naukowo Techniczna " Podstawowe Problemy Metrologii" - PPM '14, 15-18 czerwca 2014, Kościelisko - 2014, s. 198-201
16 Wyznaczanie postaci rozkładu dla wyników pomiarów poziomu dźwięku / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: 58 Otwarte Seminarium z Akustyki, 13-16 śerpnia 2011, Gdańsk - Jurata - 2011, s. 55-62

Rozdzialy(50)

1 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Kozłowski Edward // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 560-571
2 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim / Kowalik Przemysław // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 48-59
3 Analysis of average exchange rates / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 51-61
4 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : ISPEM 2018 : Advances in Intelligent Systems and Computing; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Springer Verlag, 2019, s. 56-65
5 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
6 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT / Rymarczyk Tomasz, Adamkiewicz Przemysław, Kozłowski Edward // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE , 2018, s. 169-171
7 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek M., Paprzycki M. - New York: IEEE, 2017, s. 575-578 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2325-0348) [MNiSW: 15]
8 Averaging discrete-time signals having finite energy / Banek Tadeusz, Zapała Tadeusz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-21
9 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
10 Bluff in games / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 63-71
11 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. / Kowalik Przemysław // W: Badania i rozwój naukowców w Polsce; [Red:] Olkiewicz Przemysław, Drewniak Magdalena , Bortochowska Dorota - Waleńczów: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 88-99
12 A causal construction of diffusion processes / Banek Tadeusz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17
13 Charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw długookresowych wskażników oceny hałasu w ciągłym monitoringu hałasu drogowego / Przysucha Bartosz, Pawlik Paweł, Maciejczyk Jerzy, Wszołek Tadeusz, Szeląg Agata // W: Postępy akustyki 2017 = Advances in acoustics; [Red:] Bismor Dariusz - Gliwice: Polskie Towarzstwo akustyczne, Oddział Górnośląski, Polish Acoustical Society, Silesian Division, 2017, s. 693-706
14 Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences / Banek Tadeusz // W: Advances in Analysis and Decision-Making for Cpmplex and Uncertain systems; [Red:] Józefczyk Jerzy, Lasker George E. - Tecumseh, Ontario: The International institute For Advanced Studies in System Research and Cybernetics, 2012, s. 42-47
15 Coupling in dynamical systems and its propabilistic consequences / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 19-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki; [Red:] Malinowski Krzysztof, Józefczyk Jerzy, Świątka Jerzy - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydzwnicza EXIT, 2014, s. 94-101
17 Differences between LQC withdeterministic and random horizons / Kozłowski Edward // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 63-75 [MNiSW: 5]
18 Differences between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon / Kozłowski Edward // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 33-45
19 The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system / Motoryn Ruslan, Kamminskyi Andryii, Pysanrts Konstantyn // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 139-156 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017); [Red:] Yue Xiao-Guang , McAleer Michael - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 320-324
21 Estimating the probabilities of a simultaneous occurrence of random phenomena / Warowny Tomasz // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 157-167 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Gry obronne / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 9-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
23 Identification of periodic components / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 128-141
24 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
25 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 54-63 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637) [MNiSW: 15]
26 Minimalizacja kosztu mieszanek jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego / Kowalik Przemysław // W: Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań; [Red:] Kruzel Robert, Balina Rafał, Tańska Halina, Ejdys Stanisław, Drewniak Magdalena - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 21-32
27 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
28 Module for prediction of technological operation times in an intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance- ISPEM 2018: International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 234-243 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing; nr 835)
29 Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznego / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: Postępy akustyki; [Red:] Brański Adam, Leniowska Lucyna - Rzeszów: Polskie Towrzystwo Akustyczne, Oddział w Rzeszowie, 2013, s. 249-254
30 On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets / Kowalik Przemysław // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 31-40
31 Optimal production planning for a randon horizon / Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 63-69 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
32 Optimal route and control for the LQG problem / Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 41-50
33 Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon / Kozłowski Edward // W: 20th International Conference on Methods and models in Automation and Robotics (MMAR) - 2015 [WOS]; 2015, s. 553-557 .- (Browse Conference Publication) [MNiSW: 15]
34 Optimal stopping areas for discrete time linear quadratic control problem / Kozłowski Edward // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE , 2017, s. 503-507 [MNiSW: 15]
35 Optimal stopping of controlled linear stochastic systems / Kozłowski Edward // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 172-179 [MNiSW: 15]
36 Optymalizacja składu mieszanek ze względnymi normami zawartości składników oraz nieciągłymi przedziałami liniowymi funkcjami kosztów / Kowalik Przemysław // W: Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3; [Red:] Ejdys Stanisław, Balina Rafał, Szul Tomasz, Drewniak Magdalena , Balina Marta - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 94-107
37 Porównanie metod wyznaczania niepewności ocen zagrożeń hałasowych środowiska / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz, Pawlik Paweł // W: Postępy akustyki; [Red:] Leniowska Lucyna , Brański Adam - Rzeszów: Polskie Towrzystwo Akustyczne, Oddział w Rzeszowie, 2013, s. 255-266
38 Problem of multistage, strictly positional games with delayed information / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 114-127
39 Problem of optimal route determining for linear systems with fixed horizon / Kozłowski Edward // W: Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013) ; [Red:] Świątek Jerzy, Grzech Adam, Świątek Paweł, Tomczak Jakub M. - Heidelberg: Springer, 2013, s. 643-652 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing )
40 Prognozowanie kursu EURO/USD w oparciu nie tylko o szare modele / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Warowny Tomasz // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-55 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
41 Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego. / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Pawlik Paweł, Szeląg Agata // W: Postępy akustyki; [Red:] Opieliński Krzysztof - Wrocław: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział we Wrocławiu, 2015, s. 369-380
42 Selection of independent variables in econometric models as a binary programming problem and its application to spreadsheet-based calculations / Kowalik Przemysław // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 127-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
43 Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego przewozy regionalne sp. z o.o. / Kowalik Przemysław // W: Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki; [Red:] Drewniak Magdalena , Woźniak M., Becker-Pestka Daria - Waleńczow: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 134-145
44 The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade / Motoryn Ruslan // W: Quantitative methods in accounting and finance; [Red:] Motoryn Ruslan, Nowak Edward - Ternopil: Ternopil National Economic University, 2016, s. 157-164
45 Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów / Kowalik Przemysław // W: Rynek kolejowy - współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta; [Red:] Pawełczyk Mirosław - Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 95-117
46 Wpływ korelacji parametrów wejściowych i kształtu ich rozkładów na niepewność wyznaczania długookresowych wskaźników oceny hałasu / Pawlik Paweł, Przysucha Bartosz, Stępień Bartłomiej // W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej; [Red:] Mleczko D., Ozga A. - Kraków: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie, 2016, s. 47-59
47 Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na stopę oprocentowania netto depozytów bankowych / Kowalik Przemysław // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 54-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
48 Wyznaczanie optymalnych nakładów na prewencję strat operacyjnych w bankach komercyjnych / Kozłowski Edward // W: Nowe zjawiska na rynku finansowym; [Red:] Gruszecki Tomasz, Bednarz Jacek - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 208-219
49 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów / Kowalik Przemysław // W: Rynek kolejowy : prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania; [Red:] Pawełczyk Mirosław - Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 189-206
50 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga / Kowalik Przemysław // W: Natura i uwarunkowania ryzyka; [Red:] Staniec Iwona - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 284-295