Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 27
Łączna liczba publikacji: 608
w tym we współpracy z zagranicą: 60

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(350)

1 "Szafa gra" - innowacyjny projekt mechatronicznej szafy smartbox / Bławucki Stanisław, Miturska Izabela, Anasiewicz Kamil // KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2016, nr 1(14), s. 27-27
2 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis / Rudawska Anna, Dębski Hubert // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 339-345 [MNiSW: 7]
3 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment / Rudawska Anna, Danczak Izabela // RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 6, s. 152-165
4 Adhesive properties and adhesive joints strength of graphite/epoxy composites / Rudawska Anna, Stančeková Dana , Čuboňova Nadežda , Vitenko Tatiana, Müller Miroslav , Valášek Petr // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9 [MNiSW: 15]
5 Advanced time-frequency representation in voice signal analysis / Mika Dariusz, Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 251-259 [MNiSW: 10]
6 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 9, s. 135-140 [MNiSW: 9]
7 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 950-952 [MNiSW: 7]
8 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 241-248 [MNiSW: 6]
9 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Leleń Michał // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1078-1079 [MNiSW: 11]
10 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej, Adamowicz Daniel // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 227-235 [MNiSW: 4]
11 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 219-226 [MNiSW: 4]
12 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym / Skoczylas Agnieszka // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 121-128 [MNiSW: 4]
13 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu / Rudawska Anna, Błaziak Michał // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 4, s. 40-44 [MNiSW: 4]
14 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu / Rudawska Anna, Błaziak Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2011, nr 1/11, vol. 279, z. 83, s. 147-155 [MNiSW: 3]
15 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych / Rudawska Anna, Trebik Piotr // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2012, nr 4, s. 45-49 [MNiSW: 4]
16 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych / Rudawska Anna, Głogowska Katarzyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 320-325 [MNiSW: 5]
17 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 3, s. 279-284 [MNiSW: 7]
18 Analiza porównawcza wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych, stosowanych w budowie maszyn / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2 [MNiSW: 7]
19 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Rudawska Anna // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2011, nr 4, s. 337-340 [MNiSW: 7]
20 Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych / Kłonica Mariusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, s. 71-78 [MNiSW: 7]
21 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 10, s. 1382-1383 [MNiSW: 11]
22 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D / Józwik Jerzy // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 551-562 [MNiSW: 7]
23 Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 4, vol. 89, s. 509-516 [MNiSW: 7]
24 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 436-440 [MNiSW: 4]
25 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 50-55 [MNiSW: 7]
26 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych / Krawczuk Anna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 2, s. 50-55 [MNiSW: 7]
27 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1066-1067 [MNiSW: 11]
28 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej / Włodarczyk Maciej // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 82-92 [MNiSW: 4]
29 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej / Włodarczyk Maciej, Madejski Mateusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 629-638 [MNiSW: 7]
30 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 105-112 [MNiSW: 7]
31 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2016, nr 9-10, s. 50-54 [MNiSW: 3]
32 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 11, s. 44-48 [MNiSW: 8]
33 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 1, vol. 18, s. 73-79 [MNiSW: 25]
34 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 515-523 [MNiSW: 20]
35 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools / Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 73-79
36 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts / Józwik Jerzy, Ostrowski Dawid, Milczarczyk Radosław, Krolczyk Grzegorz M. // JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING - 2018, nr 40, s. 1-10 [MNiSW: 15]
37 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system / Dodok Tomáš, Čuboňova Nadežda , Rudawska Anna // ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 15, s. 6-10
38 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy / Novák Martin , Náprstková Nataša , Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 41-48 [MNiSW: 10]
39 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock / Józwik Jerzy, Czwarnowski Marek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 89-95 [MNiSW: 10]
40 Artificial neural network modelling of cutting force components during AZ91HP alloy milling / Kulisz Monika, Zagórski Ireneusz, Semeniuk Aleksandra // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 49-58 [MNiSW: 11]
41 Artificial neural network modelling of cutting force components in milling / Zagórski Ireneusz, Kulisz Monika, Semeniuk Aleksandra // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-8 [MNiSW: 15]
42 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy / Zagórski Ireneusz, Kulisz Monika, Semeniuk Aleksandra, Malec Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, s. 261-269 [MNiSW: 10]
43 Assessment of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Usydus Ireneusz, Ostrowski Dawid, Krolczyk Grzegorz M. // JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY - 2018, vol. 25, s. 1144-1153 [MNiSW: 20]
44 The assessment of tribiological properties and the condition of the surface of tool steel for hot work 55nicrmov6 subjected to the process of friction / Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy, Barszcz Marcin // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 1, vol. 16, s. 69-76
45 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2012, nr 12, s. 999-1004 [MNiSW: 7]
46 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 321-327 [MNiSW: 7]
47 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 249-256 [MNiSW: 7]
48 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 720-724 [MNiSW: 6]
49 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 249-256 [MNiSW: 6]
50 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 53-58 [MNiSW: 4]
51 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 24-27 [MNiSW: 7]
52 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy / Rudawska Anna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 500-510 [MNiSW: 4]
53 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 35-39 [MNiSW: 4]
54 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 654-662 [MNiSW: 11]
55 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 212-216 [MNiSW: 11]
56 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI - 2011, nr 2, vol. 31, s. 59-67 [MNiSW: 7]
57 Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 4, vol. 89, s. 563-572 [MNiSW: 7]
58 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 / Bławucki Stanisław, Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 293-301 [MNiSW: 11]
59 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 441-445 [MNiSW: 4]
60 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 37-42 [MNiSW: 7]
61 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 4, s. 45-48 [MNiSW: 4]
62 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 331-339 [MNiSW: 7]
63 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 228-237 [MNiSW: 4]
64 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1090-1091 [MNiSW: 11]
65 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR / Rudawska Anna, Kutek Kamil, Miturska Izabela, Semotiuk Leszek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 52-55 [MNiSW: 7]
66 Badania skuteczności klejenia kompozytu węglowego / Kłonica Mariusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 17-20 [MNiSW: 7]
67 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 3, s. 45-49 [MNiSW: 4]
68 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 477-483 [MNiSW: 7]
69 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 191-198 [MNiSW: 7]
70 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR / Szabelski Jakub, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 12, s. 47-52 [MNiSW: 5]
71 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 3, vol. 89, s. 285-294 [MNiSW: 7]
72 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu / Zaleski Kazimierz // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 3, s. 215-218 [MNiSW: 7]
73 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1088-1089 [MNiSW: 11]
74 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 180-188 [MNiSW: 7]
75 Badania wybranych wskaźników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 89, vol. 34, s. 369-378 [MNiSW: 7]
76 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem / Biruk-Urban Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 414-417 [MNiSW: 4]
77 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych / Józwik Jerzy, Byszewski Maciej // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 144-149 [MNiSW: 11]
78 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC / Józwik Jerzy, Byszewski Maciej // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 150-155 [MNiSW: 11]
79 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2012, nr 10, s. 824-828 [MNiSW: 7]
80 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym / Rudawska Anna, Niewiadomska Paulina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 2, vol. 23, s. 144-152 [MNiSW: 7]
81 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego / Józwik Jerzy, Kobyłka Marcin // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 37-44 [MNiSW: 4]
82 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY - 2017, nr 5/6, s. 101-109
83 Calibration of 5 axis cnc machine tool with 3D quickset measurement system / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Grozav Sorin, Ceclan Vasile // ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 12, s. 20-25
84 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst, Józwik Jerzy // JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 2, vol. 140, s. 021302-1-021302-5 [MNiSW: 25]
85 Chip fragmentation in the milling of AZ91HP magnesium alloy / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Gziut Olga, Legutko Stanisław, Krolczyk Grzegorz M. // STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 11, vol. 63, s. 628-642 [MNiSW: 20]
86 Comparative analysis of effect of thermal shock on adhesive joint strength / Kłonica Mariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 263-268 [MNiSW: 10]
87 Comparative analysis of energetic properties of Ti6AI4V titanium and EN-AW-2017A(PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application / Kwiatkowski Michał, Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Satoh Saburoh // OZONE-SCIENCE & ENGINEERING - 2013, nr 3, vol. 35, s. 220-228 [MNiSW: 15]
88 Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications / Bielawski Radosław, Kłonica Mariusz, Rządkowski Witold // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2018, nr 2, s. 68-74 [MNiSW: 13]
89 Comparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant stainless steel sheets / Miturska Izabela, Rudawska Anna, Pawlak Piotr, Stančeková Dana , Chyra Mateusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 97-102 [MNiSW: 10]
90 Comparative study in the passive force and cutting torque in the milling process of polymer matrix composites and aluminum alloys / Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 18, vol. 7, s. 6-12 [MNiSW: 5]
91 Computer aided design of cutting tools / Matuszak Jakub, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 107-111 [MNiSW: 10]
92 Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts / Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 3, vol. 16, s. 377-382 [MNiSW: 15]
93 Construction and technological analysis of the broach blade shape using the finite element method / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 1, vol. 13, s. 41-50 [MNiSW: 11]
94 Creation of strategies by use of edgecam strategy manager / Dodok Tomáš, Rudawska Anna // STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - 2016, nr 1, vol. 21, s. 14-19
95 Damage detection of composite milling process by recurrence plots and quantifications analysis / Kęcik Krzysztof, Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2016, nr 1, vol. 89, s. 133-144 [MNiSW: 25]
96 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 66-74 [MNiSW: 10]
97 Diagnostic of CNC Lathe with QC 20 Ballbar system / Józwik Jerzy, Semotiuk Leszek, Kuric Ivan // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 96-102 [MNiSW: 10]
98 Diagnostics of CNC machine tool with R-Test system / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Grozav Sorin, Ceclan Vasile // ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 12, s. 52-57
99 Diagnostics of CNC machine tools in manufacturing process with laser interferometer technology / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Sága Milan, Lonkwic Paweł // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2014, nr 1, vol. 14, s. 23-30
100 Diagnostics of CNC machine tools spindle errors / Józwik Jerzy // MECHANIK - 2015, nr 2, s. 197-210 [MNiSW: 11]
101 Diagnostics of workpiece surface condition based on cutting tool vibrations during machining / Józwik Jerzy, Mika Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 57-65 [MNiSW: 10]
102 Dynamics of thin-walled element milling expressed by recurrence analysis / Rusinek Rafał, Zaleski Kazimierz // MECCANICA - 2015, nr 6, vol. 51, s. 1275-1286 [MNiSW: 30]
103 Edge states after wire brushing of magnesium alloys / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 328-335 [MNiSW: 15]
104 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Samborski Sylwester // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 161-167
105 Effect of abrasive waterjet peening surface treatment of ateel plates on the strength of single-lap adhesive joints / Anasiewicz Kamil, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 115, s. 270-276 [MNiSW: 10]
106 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties / Muller Miroslav, Valasek Petr, Rudawska Anna, Choteborsky Rostislav // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, nr 14, vol. 32, s. 1531-1547 [MNiSW: 20]
107 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 55-60 [MNiSW: 5]
108 The effect of degreasing on adhesive joint strength / Rudawska Anna, Nalepa Justyna, Müller Miroslav // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 75-81 [MNiSW: 10]
109 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength / Kłonica Mariusz // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2018, nr 1, vol. 108, s. 83-89 [MNiSW: 12]
110 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2016, nr 1, vol. 61, s. 46-48 [MNiSW: 15]
111 The Effect of Machining Conditions on the Forces in the Process of Roller Brush Machining / Matuszak Jakub // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 294-300 [MNiSW: 10]
112 Effect of plasma cutting parameters upon shapes of bearing curve of C45 steel surface / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 78-82 [MNiSW: 10]
113 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives / Rudawska Anna, Bociąga Elżbieta, Olewnik-Kruszyńska Ewa // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2017, nr 3, vol. 31, s. 327-344 [MNiSW: 20]
114 The effect of sandblasting on surface properties for adhesion / Rudawska Anna, Danczak Izabela, Müller Miroslav // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 70, s. 176-190 [MNiSW: 30]
115 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 66-71 [MNiSW: 10]
116 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka, Brzozowska Małgorzata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 205-211 [MNiSW: 10]
117 Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 25, vol. 9, s. 20-26 [MNiSW: 10]
118 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel / Zaleski Kazimierz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 1, vol. 19, s. 102-107 [MNiSW: 25]
119 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych / Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 47-52 [MNiSW: 7]
120 Estimation of uncertainty of laser interferometer measurement in industrial robot accuracy tests / Józwik Jerzy, Jacniacka Elżbieta, Ostrowski Dawid // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-7 [MNiSW: 15]
121 Evaluating uncertainty of surface free energy measurement by the van Oss-Chaudhury-Good method / Rudawska Anna, Jacniacka Elżbieta // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2018, nr 82, s. 139-145 [MNiSW: 30]
122 Evaluation of the effectiveness of the shot peening process for thin-walled parts based on the diameter of impressions produced by the impact of shot media / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 77-82 [MNiSW: 10]
123 Evaluation of tribological properties of selected engine oils during operation of the friction pairs of steel-on-steel / Barszcz Marcin, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Stec Kamil // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-6 [MNiSW: 15]
124 Experimental methods for determining uncertainty of measurement using inspection probes / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 246-252 [MNiSW: 15]
125 Experimental research and statistic analysis of polymer composite adhesive joints strength / Rudawska Anna, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Droździel Paweł, Bociąga Elżbieta, Madleňák Radovan, Kasperek Dariusz // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9 [MNiSW: 15]
126 Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1026-1027 [MNiSW: 11]
127 Frezowanie czołowe stali C45 po cięciu laserem narzędziami o ostrzach z regularnego azotku boru / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 311-319 [MNiSW: 11]
128 Głębokie wiercenie stopów lekkich. Wpływ wybranych sposobów chłodzenia i smarowania na chropowatość powierzchni / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2016, nr 1-2, s. 58-60 [MNiSW: 3]
129 Grinding tools and grinding wheels for shaping CNC grinding machine / Kral Jan, Spišák Emil, Kral jr. Jan, Józwik Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 221-227 [MNiSW: 4]
130 HS 6-5-2 steel surface layer development in carbonitoring with zeroflow method / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Usydus Ireneusz, Raos Pero, Krolczyk Grzegorz M. // TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE - 2016, nr on-line, s. 1405-1409 [MNiSW: 15]
131 Identification and monitoring of noise sources of CNC machine tools by acoustic holography methods / Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 127-137 [MNiSW: 10]
132 Identification of drilling of biocompatible materials based on titanium / Stancekova Dana, Semcer Jan, Rudawska Anna, Cep Robert // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2015, nr 4, vol. 15, s. 699-704
133 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Łukasiewicz Andrzej // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-6 [MNiSW: 15]
134 Identyfikacja wad powłok napawanych regeneracyjnie z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Bereżanśkyj Taras // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2017, nr 12, vol. 89, s. 7-11 [MNiSW: 9]
135 Idustrial robot accuracy Testing with QC20-Ballbar Diagnostic System / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Ostrowski Dawid, Dziedzic Krzysztof // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 3, vol. 16, s. 519-524
136 Impact of cutting tool geometry on the dynamic load of system in the machining process of nickel alloy 625 / Hajnyš Jiří , Zlámal Tomáš , Petrů Jana , Pagáč Marek , Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 1-8 [MNiSW: 10]
137 Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometry / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 49-56 [MNiSW: 10]
138 Impact of front and rear wheel track adjustment on race car lap time. / Gita Arkadiusz, Kłonica Mariusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 40-48 [MNiSW: 11]
139 Impact of impulse shot peening parameters on properties of stainless steel surface / Wiertel Marek, Zaleski Kazimierz, Gorgol Marek, Skoczylas Agnieszka, Zaleski A. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2017, nr 5, vol. 132, s. 1611-1615 [MNiSW: 15]
140 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints / Rudawska Anna, Głogowska Katarzyna, Vitenko Tatiana, Stancekova Dana, Čuboňova Nadežda , Kasperek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 8-16 [MNiSW: 10]
141 Impact of thermal fatigue on young’s modulus of epoxy adhesives. / Kłonica Mariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 103-106 [MNiSW: 10]
142 Impact of vibratory and rotational shot peening onto selected properties of titanium alloy surface layer / Zaleski Kazimierz, Żyśko Andrzej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 22, vol. 8, s. 66-70 [MNiSW: 5]
143 Industrial robot repeatability testing with high speed camera phantom V2511 / Józwik Jerzy, Ostrowski Dawid, Jarosz Paweł, Mika Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 86-96 [MNiSW: 10]
144 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds / Rudawska Anna, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Osińska-Jaroszuk Monika // POLYMERS - 2017, nr 1, vol. 9, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
145 Influence of defect diameter on its detection in milling process of composite material using recurrence plot technique / Ciecieląg Krzysztof, Kęcik Krzysztof, Zaleski Kazimierz // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 4, s. 194-199 [MNiSW: 11]
146 Influence of drying process of liquid contaminants on adhesive bond strength / Müller Miroslav, Henc Petr, Rudawska Anna // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2015, nr 1, vol. 15, s. 70-74
147 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 289-296 [MNiSW: 10]
148 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, nr 182, s. 381-386 [MNiSW: 15]
149 Influence of selected cutting conditions on cutting forces / Gorog Augustin, Stancekova Dana, Kapustova Maria, Gorogova Ingrid, Miturska Izabela // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 179-185 [MNiSW: 10]
150 The influence of technological parameters and geometric features of a cutting edge on cutting forces during AZ91HP alloy milling / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 2, vol. 38, s. 83-92 [MNiSW: 6]
151 The influence of the conditions of emulsion mist formation on the surface roughness of AISI 1045 steel after finish turning / Feldshtein Eugene, Józwik Jerzy, Legutko Stanisław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 144-149 [MNiSW: 10]
152 Influence of the thickness of joined elements on lap length of aluminium alloy sheet bonded joints / Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 35-44 [MNiSW: 10]
153 Innowacyjność utrzymania ruchu w strategii rozwoju przedsiębiorstwa / Mazurkiewicz Dariusz // CONTROL ENGINEERING - 2015, nr 2, s. 118-121
154 Inteligentna strategia frezowania naroży ze stopów tytanu / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 5-6, s. 54-56 [MNiSW: 3]
155 Investigation and assessment of occupational risk on the metal cutting machine tool stand / Józwik Jerzy, Pietras Paweł // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 47-54 [MNiSW: 5]
156 Investigation of Ignition Temperature, Time to Ignition and Chip Morphology after the High-Speed Dry Milling of Magnesium Alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Dziubińska Anna // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2016, nr 3, vol. 88 [MNiSW: 20]
157 Kleje cjanoakrylowe. Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 58-62
158 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 117-120 [MNiSW: 11]
159 A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain state / Mazurkiewicz Dariusz // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 10-11, vol. 26, s. 1429-1442 [MNiSW: 25]
160 Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 89-93 [MNiSW: 9]
161 Koncepcja budowy wirtualnej obrabiarki na przykładzie pionowego centrum frezarskiego FV580A / Józwik Jerzy, Ścierka Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 52-66 [MNiSW: 4]
162 Koncepcja systemu sterowania instalacji fotowoltaicznej / Dziubiński Mieczysław, Siemionek Ewa, Adamiec Marek, Drozd Artur, Mazurkiewicz Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 853-856 [MNiSW: 7]
163 Kształtowanie krawędzi przedmiotów ze stopu tytanu Ti6Al4V metodą szczotkowania / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 4, s. 39-43 [MNiSW: 7]
164 Laser interferometer diagnostics of CNC machine tools / Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Semotiuk Leszek // COMMUNICATIONS - 2014, nr 3A, s. 167-173
165 Laserowe teksturowanie powierzchni na obrabiarce CNC / Józwik Jerzy, Jęcek Łukasz, Wieczorek Marcin, Czwarnowski Marek // PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE - 2015, s. 30-34
166 Linear positioning errors of 3-axis machine tool / Józwik Jerzy, Mazurek Przemysław, Wieczorek Marcin, Czwarnowski Marek // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 2, vol. 11, s. 87-94 [MNiSW: 11]
167 Machine fleet failure frequency control support by text mining methods / Kosicka Ewelina, Śliwa Małgorzata // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2017, nr 1, s. 53-57 [MNiSW: 12]
168 Machining of polymeric composites by means of abrasive water-jet technology / Muller Miroslav, D'Amato Roberto, Rudawska Anna // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] - 2017, nr 21, vol. 16, s. 121-127 [MNiSW: 15]
169 Maintenance of belt conveyors using an expert system based on fuzzy logic / Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 15, s. 412-418 [MNiSW: 30]
170 Measurement uncertainty analysis of different cnc machine tools measurement systems / Semotiuk Leszek, Józwik Jerzy, Kuric Ivan // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 41-47 [MNiSW: 5]
171 Mechanical properties of adhesive bonds reinforced with biological fabric / Müller Miroslav, Valášek Petr, Rudawska Anna // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2017, nr 17, vol. 31, s. 1859-1871 [MNiSW: 20]
172 Method for testing and evaluating grassy runway surface / Pytka Jarosław, Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Józwik Jerzy // JOURNAL OF AIRCRAFT - 2017, nr 1, vol. 54, s. 229-234 [MNiSW: 25]
173 Methodological problems of temperature measurement in the cutting area during milling magnesium alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2013, nr 3, vol. 4, s. 26-33 [MNiSW: 8]
174 The Microstructure and Mechanical Properties of AZ31 Magnesium Alloy Aircraft Brackets Produced by a New Forging Technology / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Horzelska Karina, Pieśko Paweł // PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] - 2015, vol. 2, s. 337-341 [MNiSW: 15]
175 Mikrotomograficzna identyfikacja wad powłok napawanych / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Wierzba Wojciech // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 7, vol. 88, s. 34-37 [MNiSW: 9]
176 Milling as a method of surface pre-treatment of steel for adhesive bonding / Rudawska Anna, Reszka Magdalena, Warda Tomasz, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Stancekova Dana // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2016, nr 23, vol. 30, s. 2619-2636 [MNiSW: 20]
177 Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 4, s. 29-35 [MNiSW: 7]
178 Model design of the infrastructure layer of postal system / Madlaňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, s. 88-92
179 A model of knowledge acquisition in the maintenance department of a production company / Śliwa Małgorzata, Kosicka Ewelina // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 41-54 [MNiSW: 11]
180 Modelowanie odkształceń mikronierówności powierzchni wskutek uderzenia kulką / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 9, s. 30-33 [MNiSW: 8]
181 Modelowanie ugięć sprężystych przedmiotów obrabianych w procesie skrawania toczeniem / Józwik Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 183-191 [MNiSW: 4]
182 Modyfikacja klejów epoksydowych w aspekcie ich właściwości cieplnych / Biruk-Urban Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 31-34 [MNiSW: 4]
183 Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych / Kuczmaszewski Józef, Rudawska Anna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 446-451 [MNiSW: 4]
184 Modyfikacja kompozycji klejowych / Rudawska Anna, Cimek Ewelina, Kowalska Beata // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2013, nr 1, s. 39-42
185 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (PP-H i PE 300) ozonem / Kłonica Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 29-36 [MNiSW: 4]
186 Monitoring of the noise emitted by machine tools in industrial conditions / Józwik Jerzy, Wac-Włodarczyk Andrzej, Michałowska Joanna, Kłoczko Monika // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 19, s. 83-93 [MNiSW: 12]
187 Multicriterion assessment of wear resistance of Fe–Mn–C–B eutectic coatings alloyed with Si, Ni, and Cr / Paszeczko Mychajło, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Józwik Jerzy // POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS - 2017, nr 5-6, vol. 56, s. 316-322 [MNiSW: 15]
188 Muncertainty analysis of different CNC machine tools measurement systems / Semotiuk Leszek, Józwik Jerzy, Kuric Ivan // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 41-47 [MNiSW: 5]
189 Nagniatanie dynamiczne kompozytów o osnowie metalowej / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 163-167 [MNiSW: 11]
190 Narzędzia motywacji pracowników jako strategia wspomagająca rozwój młodego przedsiębiorstwa typu start-up / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 7, cz. 2, vol. 17, s. 87-103 [MNiSW: 14]
191 Nic trudnego dla niepełnosprawnych / Miturska Izabela, Anasiewicz Kamil, Bławucki Stanisław // KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2016, nr 1(14), s. 23-24
192 Nieniszczące badania warstwy wierzchniej stali metodą wykorzystującą anihilację pozytonów / Zaleski Kazimierz, Zaleski Radosław // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2013, nr 2, s. 37-40 [MNiSW: 5]
193 Normative measurements of noise at CNC machines work stations / Mika Dariusz, Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 138-143 [MNiSW: 10]
194 The numerical FEM model of the kinematics of the vibratory shot peening process / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 260-269 [MNiSW: 10]
195 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Doluk Elżbieta // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 418-420 [MNiSW: 11]
196 Obróbka skrawaniem kompozytów / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2014, nr 3, s. 8-14
197 Obróbka wirnika turbiny Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowa nie technologii w środowisku NX / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 371-380 [MNiSW: 6]
198 Obróbka wirnika turbiny Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 381-390 [MNiSW: 6]
199 Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego / Kruszelnicka Izabela, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Rudawska Anna, Zajchowski Stanisław, Tomaszewska Jolanta // POLIMERY - 2017, nr 3, vol. 62, s. 208-214 [MNiSW: 15]
200 Ocena podatności struktur cienkościennych na lokalne odkształcenia plastyczne metodą pomiaru czasu styku / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1602-1603 [MNiSW: 11]
201 Ocena porównawcza właściwości tribologicznych wybranych polimerów i kompozytów polimerowych / Józwik Jerzy, Kieliszek Krzysztof // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2018, nr 2, s. 55-60
202 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Ochal Paulina, Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 436-438 [MNiSW: 11]
203 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES / Rudawska Anna, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 4-10 [MNiSW: 15]
204 Ocena zdolności procesu a zachowanie jakości technologicznej na podstawie danych ze standardowego systemu pomiarowego / Jacniacka Elżbieta, Kujan Krzysztof // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 40, s. 181-189 [MNiSW: 7]
205 Odkształcenia cieplne a niedokładność pomiaru sondą przedmiotową / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 9, vol. 57, s. 985-988 [MNiSW: 7]
206 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym / Furmanowicz Agnieszka , Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 250-256 [MNiSW: 7]
207 Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne / Korzeniewska Ewa, Józwik Jerzy, Zawiślak Rafał, Krawczyk Andrzej, Michałowska Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 12, vol. R. 93, s. 111-114 [MNiSW: 14]
208 Określenie nośności wybranych połączeń montażowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754 / Rudawska Anna, Prus Paweł, Miturska Izabela, Warda Tomasz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 6-10 [MNiSW: 7]
209 Optimisation of milling parameters using neural network / Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-6 [MNiSW: 15]
210 Ozonowanie jako ekologiczna metoda modyfikacji warstwy wierzchniej stopu aluminium / Kłonica Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 86-93 [MNiSW: 4]
211 Ozonowanie jako metoda aktywowania warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w operacjach klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 2, s. 38-41 [MNiSW: 4]
212 Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 2, s. 51-56 [MNiSW: 4]
213 Parametryzacja technologicznych programów obróbkowych w systemie HEIDENHAIN TNC620 / Semotiuk Leszek, Józwik Jerzy, Kuric Ivan, Leleń Michał // MECHANIK - 2015, nr 3, s. 178-186 [MNiSW: 11]
214 Polyamide 6 surface layer following ozone treatment / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Ozonek Janusz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 64, s. 179-187 [MNiSW: 30]
215 Pomiar kąta zwilżania na próbkach walcowych wykonanych ze stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1706-1707 [MNiSW: 11]
216 Positron annihilation lifetime spectroscopy study of roller burnished magnesium alloy / Zaleski Radosław, Zaleski Kazimierz, Gorgol Marek // NUKLEONIKA - 2015, nr 4, vol. 60, s. 789-794 [MNiSW: 15]
217 Positron annihilation lifetime study of steel surface modification by shot peening / Zaleski Radosław, Gorgol Marek, Zaleski Kazimierz // PHYSICS PROCEDIA - 2012, vol. 35, s. 92-97
218 Positron annihilation study of aluminum, titanium, and iron alloys surface after shot peening / Zaleski Radosław, Zaleski Kazimierz, Gorgol Marek, Wiertel Marek // APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING - 2015, nr 2, vol. 120, s. 551-559 [MNiSW: 25]
219 Poverhneve zmiceniâ švidkorizal’noj stali HS6-5-2 pid čas himikotermičnoj obrobki / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Karolus M., Usidus I. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2016, nr 6, vol. 52, s. 81-86
220 Powstawanie zadziorów przv frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AISilOMg / Falkowicz Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 9, s. 23-27 [MNiSW: 5]
221 Powtarzalność mocowania jako składnik budżetu niepewności pomiaru sondą przedmiotową na obrabiarkach CNC* / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // MECHANIK - 2012, nr 5-6, s. 456-459 [MNiSW: 7]
222 Pozorny moduł Younga klejów epoksydowych w połączeniu klejowym metali / Anasiewicz Kamil, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 9, vol. 88, s. 131-134 [MNiSW: 9]
223 Pressure during curing and the strength of 2024, 2017A and 1050 aluminium alloy sheet adhesive joints / Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 96-103 [MNiSW: 10]
224 Problemy wspomagania decyzji w systemach utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 49-52 [MNiSW: 7]
225 The product design process using stylistic surfaces / Gita Arkadiusz, Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 3, s. 51-61
226 Program generujący geometrię noża kształtowego z uwzględnieniem klasy obrabianego przedmiotu / Matuszak Jakub // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 127-132 [MNiSW: 4]
227 The prpoerties of regenerative polymer mass / Rudawska Anna, Wierzchowski Albert, Muller Miroslav, Petru Jana, Naprstkova Natasa // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 115, s. 130-138 [MNiSW: 10]
228 Qualitative research on AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular rib produced by a new forging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Zagórski Ireneusz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 482-488 [MNiSW: 20]
229 R-test static measurement of the 5-axis CNC machining centre rotary axis kinematic centre error / Józwik Jerzy, Lonkwic Paweł, Sága Milan, Kuric Ivan // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2014, nr 2, vol. 14, s. 186-193
230 Research on tribological properties of dental composite materials / Dziedzic Krzysztof, Zubrzycka-Wróbel Joanna, Józwik Jerzy, Barszcz Marcin, Siwak Piotr, Chałas Renata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 144-149 [MNiSW: 10]
231 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości / Kamieńska-Krzowska Barbara, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 138-145 [MNiSW: 7]
232 Select aspects of FEM analysis for bonded joints of polymer composite materials / Rudawska Anna // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] - 2015, vol. 628, s. 1-9 [MNiSW: 15]
233 Selected aspects of epoxy adhesive compositions curing process / Rudawska Anna, Czarnota Monika // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2013, nr 17, vol. 27, s. 1933-1950 [MNiSW: 25]
234 Selected aspects of the effect of mechanical treatment on surface roughness and adhesive joint strength of steel sheets / Rudawska Anna // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2014, vol. 50, s. 235-243 [MNiSW: 35]
235 Selected aspects of the technological processes of the aircraft engine washing / Rudawska Anna, Wrona Przemysław, Miturska Izabela, Muller Miroslav // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
236 Selected methods for locking screw joints, including the use of adhesives, used in the helicopter construction / Rudawska Anna, Cisz Sławomir, Warda Tomasz // TECHNOLOGICAL ENGINEERING - 2014, nr 2, vol. 11, s. 24-29
237 Selected problems of effectiveness of processing of magnesium alloys with a kordell design tool / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2011, nr 1, vol. 2, s. 90-96 [MNiSW: 4]
238 Selected strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Grzesiczak Dominik // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 135-141 [MNiSW: 10]
239 Shearing strength test of orthopaedic titanium alloy screw produced in the process of 3D printing technology / Ruszniak Patrycja, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Ostrowski Dawid // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 128-137 [MNiSW: 10]
240 Sposoby pozyskiwania i przyswajania materiałów edukacyjnych przez studentów kierunku mechanika i budowa maszyn / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 101-105 [MNiSW: 9]
241 State of residual stresses after the process of milling selected aluminium alloys / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 63-73 [MNiSW: 10]
242 Statystyczna interpretacja wyników pomiarów wytrzymałości połączeń adhezyjnych wybranych materiałów konstrukcyjnych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1620-1623 [MNiSW: 11]
243 Strategie pomiaru wybranych wielkości geometrycznych elementów łożysk tocznych / Kamieńska-Krzowska Barbara, Plichta Ewelina // MECHANIK - 2012, nr 11, vol. R. 85, s. 964-966 [MNiSW: 7]
244 Strength of adhesive joints of epoxy composites with dissimilar adherends / Rudawska Anna // INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS - 2014, vol. 2, s. 25-31
245 Structure and construction assessment of the surface layer of hardfaced coating after friction / Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 253-260 [MNiSW: 10]
246 Struktura geometryczna powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem a następnie nagniatanych tocznie / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 228-235 [MNiSW: 7]
247 Struktura geometryczna powierzchni stali po cięciu laserowym i nagniataniu odśrodkowym / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2015, nr 6, s. 32-36 [MNiSW: 8]
248 Studies on selected properties of surface layer of c45 steel objects after laser cutting and milling / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 26-32 [MNiSW: 5]
249 Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of TI6AL4V alloy parts / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 590-596 [MNiSW: 25]
250 Studies on the selected properties of C45 steel elements surface layer after laser cutting, finishing milling and burnishing / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 118-123 [MNiSW: 10]
251 Study of chip ignition and chip morphology after milling of magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 101-108 [MNiSW: 10]
252 The study of cutting forces and their amplitudes during high-speed dry milling magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 61-66 [MNiSW: 5]
253 A study on the properties of surface - ctive fluids used in burnishihg and shot peening processes / Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 235-239 [MNiSW: 10]
254 Studying the effect of finishing work on the geometric accuracy of the laser cut elements / Skoczylas Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 267-272 [MNiSW: 10]
255 Surface free energy and 7075 aluminium bonded joint strength following degreasing only and without any prior treatment / Rudawska Anna // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 8-9, vol. 26, s. 1233-1247 [MNiSW: 25]
256 Surface free energy of composite materials with high calcium carbonate filler content / Rudawska Anna, Jakubowska Paulina, Kloziński Arkadiusz // POLIMERY - 2017, nr 6, vol. 62, s. 434-440 [MNiSW: 15]
257 Surface hardening of HS6-5-2 quick-cutting steel in the course of chemical thermal treatment / Paszeczko Mychajło, Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Karolus M., Usydus Ireneusz // MATERIALS SCIENCE - 2017, nr 6, vol. 52, s. 834-840 [MNiSW: 15]
258 Surface quality assessment following high performance cutting of AZ91HP magnesium alloy / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2015, nr 1, vol. 6, s. 4-9 [MNiSW: 12]
259 Surface roughness of thin-walled components made of aluminium alloy EN AW-2024 following different milling strategies / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 150-158 [MNiSW: 10]
260 Technical and organisational aspects of production preparation on the example of door factory / Rudawska Anna, Seń Agnieszka, Semotiuk Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 42-46 [MNiSW: 5]
261 Technical and organizational improvements of packaging production process / Rudawska Anna, Čuboňova Nadežda , Pomarańska Kamila, Stančeková Dana , Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 182-192 [MNiSW: 10]
262 Techniczno-organizacyjne podstawy zwiększania efektywności operacji klejarskich w budowie maszyn / Biruk Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, s. 113-120 [MNiSW: 4]
263 Temperature measurements in the cutting zone, mass, chip fragmentation and analysis of chip metallography images during AZ31 and AZ91HP magnesium alloy milling / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 496-505 [MNiSW: 20]
264 Thermographic study of chip temperature in high-speed dry milling magnesium alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Zgórniak Piotr // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2016, nr 2, vol. 7, s. 86-92 [MNiSW: 12]
265 Tool wear measurement after milling of aluminum alloy using combined roughness and contour device / Matuszak Jakub // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 49-55 [MNiSW: 11]
266 Trendy rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 9-10, s. 24-25 [MNiSW: 3]
267 Uncertainty measurement with the kinematic telescopic bar during industrial robot inaccuracy tests / Józwik Jerzy, Jacniacka Elżbieta, Ostrowski Dawid // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-6 [MNiSW: 15]
268 The usage of computer visualization in teaching technical subjects / Dziedzic Krzysztof, Włodarczyk Maciej, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 72-75 [MNiSW: 5]
269 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies / Ogrodniczek Jacek, Pyda Adrian, Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 4, s. 1-9
270 The use of computer algebra systems in the teaching process / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 38-43 [MNiSW: 5]
271 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 604-609 [MNiSW: 20]
272 Usefulness of modal analysis for evaluation of milling process stability / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 1, vol. 13, s. 75-84 [MNiSW: 11]
273 Vibration of thin walls during cutting process of 7075 T651 alluminium alloy / Józwik Jerzy, Mika Dariusz, Dziedzic Krzysztof // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2016, nr 1, vol. 16, s. 113-120
274 Virtual machines in education – CNC milling machine with sinumerik 840D control system / Zagórski Ireneusz, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 32-37 [MNiSW: 5]
275 The visual method in quality assessment of single-lap adhesive joints / Rudawska Anna, Stančeková Dana , Brzęczek Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 109-118 [MNiSW: 10]
276 Warunki technologiczne procesu usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 12, s. 29-32 [MNiSW: 8]
277 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]
278 Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 1, vol. 16, s. 37-41 [MNiSW: 15]
279 Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlane / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2015, nr 11-12, s. 730-734 [MNiSW: 15]
280 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epoksydowych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 88-91 [MNiSW: 7]
281 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1064-1065 [MNiSW: 11]
282 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych 2024 / Rudawska Anna, Białasz J. // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 1, s. 63-67 [MNiSW: 4]
283 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych / Rudawska Anna, Aleksandrowicz Anna // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 4, s. 43-48 [MNiSW: 8]
284 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 27-31 [MNiSW: 7]
285 Wpływ eksploatacyjnego zużycia łożysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewność pomiaru sondą inspekcyjną / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 3, s. 22-28 [MNiSW: 5]
286 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 639-646 [MNiSW: 7]
287 Wpływ grubości warstwy kleju na sztywność spoiny w połączeniu doczołowym metal-metal / Kuczmaszewski Józef, Anasiewicz Kamil // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 3, s. 46-48 [MNiSW: 7]
288 Wpływ lepkości kleju na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 2, s. 43-47
289 Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 439-446 [MNiSW: 7]
290 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania i chropowatość powierzchni w procesie wiercenia stopu aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 213-221 [MNiSW: 11]
291 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 581-588 [MNiSW: 6]
292 Wpływ nagniatania odśrodkowego na mikrostrukturę i mikrotwardość stali C45 po procesie cięcia laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz, Szewczyk Sławomir // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2017, nr 2, vol. 22, s. 17-21 [MNiSW: 8]
293 Wpływ obróbki mechanicznej powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali odpornej na korozję / Rudawska Anna, Ściuba Natalia, Stancekova Dana // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 59-5 [MNiSW: 7]
294 Wpływ operacji odtłuszczania na właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej oraz wytrzymałość połączeń klejowych blach miedzianych / Rudawska Anna, Czarnota Monika // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 137-147 [MNiSW: 4]
295 Wpływ parametrów dynamicznego nagniatania rozproszonego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanu / Zaleski Kazimierz // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2011, nr 3, s. 48-52 [MNiSW: 5]
296 Wpływ parametrów obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 356-364 [MNiSW: 11]
297 Wpływ parametrów technologicznych i rodzaju wiertła na dokładność obróbki otworów w węglowych kompozytach włóknistych / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2017, nr 12, s. 1113-1115 [MNiSW: 11]
298 Wpływ parametrów technologicznych obróbki toczeniem na wybrane parametry chropowatości powierzchni stopu aluminium 7075 / Zagórski Ireneusz, Warda Tomasz, Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1060-1061 [MNiSW: 11]
299 Wpływ powłoki ostrza skrawającego na chropowatość powierzchni podczas frezowania węglikowym frezem trzpieniowym / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 7-8, s. 46-48 [MNiSW: 3]
300 Wpływ procedury korekcji współrzędnych sondy pomiarowej do tokarki CTX 450 na dokładność wymiarową / Włodarczyk Maciej // MECHANIK - 2016, nr 10, s. 1348-1349 [MNiSW: 11]
301 Wpływ rodzaju klejów epoksydowych na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Semeniuk Mateusz // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2017, nr 1, s. 21-23
302 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela, Chmiel Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 340-347 [MNiSW: 7]
303 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych poliamidu PA6 / Rudawska Anna, Cimek Ewelina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, s. 198-202 [MNiSW: 4]
304 Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // MECHANIK - 2013, nr 10, s. 846-854 [MNiSW: 6]
305 Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych / Rudawska Anna, Semeniuk Marcin // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 4, s. 65-68 [MNiSW: 4]
306 Wpływ rozwoju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badawczych / Lis Renata, Kosicka Ewelina // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 3, vol. 17, s. 197-202 [MNiSW: 9]
307 Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych lotniczego stopu aluminium / Rudawska Anna, Chruściel Mateusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 2, s. 42-46 [MNiSW: 4]
308 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Garwacki Rafał // MECHANIK - 2017, nr 3, s. 198-200 [MNiSW: 11]
309 Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 4, s. 328-332 [MNiSW: 7]
310 Wpływ strategii zagłębiania na zużycie narzędzi podczas frezowania stopów tytanu / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2016, nr 3-4, s. 60-62 [MNiSW: 3]
311 Wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności stali 17-4PH / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2016, nr 8, s. 1166-1167 [MNiSW: 11]
312 Wpływ warunków nagniatania odśrodkowego na chropowatość powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 517-524 [MNiSW: 7]
313 Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 509-516 [MNiSW: 7]
314 Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych PVC oraz PMMA / Rudawska Anna, Kujan Krzysztof, Sztorc Piotr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 505-510 [MNiSW: 4]
315 Wpływ wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blach tytanowych / Rudawska Anna, Wolińska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 45-48 [MNiSW: 7]
316 Wpływ wybranych parametrów obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Bronisz Katarzyna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 27-30 [MNiSW: 4]
317 Wpływu wybranych parametrów technologicznych obróbki mechaniczej na wytrzymałość połączeń klejowych szkła sodowego / Rudawska Anna, Piskur Piotr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 348-356 [MNiSW: 7]
318 Wybrane aspekty obróbki skrawaniem polimerowych kompozytów włóknistych i oceny chropowatości powierzchni / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 205-220 [MNiSW: 4]
319 Wybrane aspekty utwardzania kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Cimek Ewelina, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 495-499 [MNiSW: 4]
320 Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń klejowych blachy stalowej kwasoodpornej 1.4310 / Rudawska Anna, Oleszek Norbert // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 3, s. 53-56 [MNiSW: 7]
321 Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń klejowych oraz lutowanych stosowanych w konstrukcjach lotniczych / Rudawska Anna, Cisek Joanna, Semotiuk Leszek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2012, nr 2, s. 61-66 [MNiSW: 4]
322 Wybrane rozwiązania konstrukcyjne frezarek i centrów obróbczych sterowanych numerycznie / Józwik Jerzy, Kral Jan, Kuric Ivan, Kral jr. Jan, Spišák Emil // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 101-116 [MNiSW: 4]
323 Wybrane właściwości mechaniczne i szczelność połączeń klejowych rur z tworzyw polimerowych / Rudawska Anna, Kurzei Szymon // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 356-363 [MNiSW: 7]
324 Wybrane zagadnienia klejenia rur z polichlorku winylu stosowanych w instalacjach wodociągowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 332-339 [MNiSW: 5]
325 Wybrane zagadnienia magazynowania w przedsiębiorstwie z branży spożywczej / Rudawska Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2848-2852 [MNiSW: 5]
326 Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Filipek Piotr, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, vol. 22, s. 91-99 [MNiSW: 7]
327 Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR / Rudawska Anna, Sosnowski Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2013, nr 1, vol. 288, z. 85, s. 49-56 [MNiSW: 4]
328 Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń zgrzewanych blach aluminiowych i tytanowych / Rudawska Anna, Góra Agnieszka, Warda Tomasz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 2, s. 61-65 [MNiSW: 4]
329 Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cyjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 58-62
330 Wybrane zagadnienia zmian organizacyjnych w procesie produkcji opakowań / Rudawska Anna, Pomarańska Kamila // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5526-5532
331 Wykorzystanie tensometrycznej sondy pomiarowej OMP400 do automatycznej kontroli międzyoperacyjnej i korekcji błędów wymiaru na obrabiarkach CNC / Józwik Jerzy, Gęca Tomasz // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-16 [MNiSW: 7]
332 Wytrzymałość i odkształcalność wybranych kompozycji epoksydowych, w tym w badaniach zakładkowych połączeń blach stalowych / Rudawska Anna, Araźna Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 2, vol. 23, s. 134-143 [MNiSW: 7]
333 Wytrzymałóść połączeń klejowych blach stalowych po obróbce mechanicznej / Rudawska Anna, Nowicka Dominika, Čuboňová Nadezda // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 1, s. 43-47 [MNiSW: 7]
334 Wytrzymałość połączeń klejowych i nitowych / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Miłosz Przemysław // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 2, s. 56-59 [MNiSW: 7]
335 Wytrzymałość połączeń klejowych po różnym czasie sezonowania / Rudawska Anna, Celejewski Filip, Miturska Izabela, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 126-131 [MNiSW: 7]
336 Wytrzymałość połączeń klejowych polimerów, wykonanych za pomocą wybranych klejów sztywnych i elastycznych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 343-348 [MNiSW: 7]
337 Wytrzymałość połączeń klejowych utwardzanych w podwyższonej temperaturze / Rudawska Anna, Kasperek Ewelina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 326-331 [MNiSW: 5]
338 Wyznaczanie wartości swobodnej energii powierzchniowej dla stali 316L po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1606-1607 [MNiSW: 11]
339 Wyznaczenie dwuwymiarowej niedokładności pomiaru wewnątrzobrabiarkowego system pomiarowego z zastosowaniem sondy OMP60 / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek, Babkiewicz Marek // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 10, s. 68-73 [MNiSW: 5]
340 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Rudawska Anna, Skwarczyński Sylwester // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5533-5538
341 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów / Kasperek Dariusz, Rudawska Anna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 42-46 [MNiSW: 7]
342 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim / Kosicka Ewelina, Lis Renata // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2014, nr 2 , vol. 5, s. 32-37 [MNiSW: 6]
343 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa / Rudawska Anna, Zaborowski Grzegorz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 3, s. 48-53 [MNiSW: 7]
344 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Talatycki Grzegorz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 4, s. 48-51 [MNiSW: 7]
345 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC / Józwik Jerzy, Kliszcz Jakub // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-12 [MNiSW: 7]
346 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch / Wierzba Wojciech, Józwik Jerzy // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2015, nr 11, vol. 87, s. 4-7 [MNiSW: 9]
347 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej / Rudawska Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2853-2857 [MNiSW: 5]
348 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym / Rudawska Anna, Stanisłaek Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1515-1522 [MNiSW: 7]
349 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych / Rudawska Anna, Cielemęcki Karol // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5520-5525
350 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu / Rudawska Anna // LOGISTYKA - 2015, vol. 6, s. 1513-1520

Monografie (23)

1 Adhesives - applications and properties / Rudawska Anna[Red:] Rudawska Anna.- [B.m]: InTech, 2016, 396 s.
2 Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, 156 s.
3 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Józwik Jerzy, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 219 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2013, 176 s.
5 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 / Mazurkiewicz Dariusz.- Lublin: Urząd Marszałkowski, 2012, 105 s.
6 Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef[Red:] Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering / Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna[Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 171 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 / Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz[Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna.- Cham ; Switzerland: Springer, 2018, 470 s.- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637)
9 Logistyka procesów produkcji / Rudawska Anna[Red:] Rudawska Anna.- Warszawa: Wydanictwa Komunikacji i Łączności, 2016, 167 s.
10 Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, 152 s.
11 Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, 226 s.
12 Obróbka gładkościowa i umacniająca. Ćwiczenia laboratoryjne / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka, Bławucki Stanisław[Red:] Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka, Bławucki Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 137 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
13 Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz[Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 311 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Oprzyrządowanie w technologii klejenia / Rudawska Anna.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 139 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Podstawy obróbki ubytkowej / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub[Red:] Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 187 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
16 Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe / Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info, 2013, 243 s.
17 Przygotowanie powierzchni do klejenia wybranych materiałów konstrukcyjnych / Rudawska Anna[Red:] Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 196 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku / Boguszewski Ryszard, Mazurkiewicz Dariusz, Pylak Korneliusz.- Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014, 67 s.
19 Spajalnictwo / Józwik Jerzy, Lonkwic Paweł, Szydło Kamil.- Chełm: PWSZ, 2013, 150 s.
20 Studium wybranych aspektów diagnostyki eksploatacyjnej transportu taśmowego / Mazurkiewicz Dariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 137 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
21 Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz[Red:] Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 147 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Wybrane problemy badawcze robotów przemysłowych / Józwik Jerzy, Ostrowski Dawid.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 169 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
23 Wybrane zagadnienia konstytuowania połączeń adhezyjnych jednorodnych i hybrydowych / Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 181 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (69)

1 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 30-30 [MNiSW: 2]
2 Głowica do nagniatania odśrodkowego [Patent nr (11) 224681 (21) 410010] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
3 Głowica do nagniatania odśrodkowego [Zgłoszenie nr (21) 410010] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 10, s. 15-15
4 Komora do nagniatania dynamicznego strugą wodno-ścierną [Zgłoszenie nr (21) 417357] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław, Leleń Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 23, s. 10-10
5 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 19-19
6 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 435-435 [MNiSW: 30]
7 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411138] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 26-26
8 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411263] / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Matuszewska Anna, Stefaniuk Dawid // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 27-27
9 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 21-21
10 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 21-21
11 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 22-22
12 Nawiertka przyłaczeniowa [Patent nr (11) 228220 (21) 415633] / Anasiewicz Kamil, Anasiewicz Waldemar // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2018, 2, s. 428-428 [MNiSW: 15]
13 Nóż tokarski [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 124014] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 34-35
14 Nóż tokarski [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69274] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 8, s. 2517-2517 [MNiSW: 10]
15 Ompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [ Zgłoszenia nr (21) 412592] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-25
16 Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych [Nr zgłoszenia 402546] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 9-9 [MNiSW: 2]
17 Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych [ Patent nr (11) 220134 (21) 402546 ] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
18 Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, zwłaszcza powierzchni płaskich [Nr zgłoszenia 403112] / Rudawska Anna, Dzwonkowski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 40-41 [MNiSW: 2]
19 Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obcią‑ żeniem [Patent nr (11) 227547 (21) 411761] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Longwic Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4280-4280 [MNiSW: 30]
20 Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obciążeniem [Zgłoszenie nr (21) 411761] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Longwic Rafał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 21, s. 34-34
21 Sposób i urządzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnią [ Zgłoszenie nr (21) 407714] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 36-36 [MNiSW: 2]
22 Sposób i urządzenie do gratowania przedmiotów płaskich, zwłaszcza wycinanych laserem [Patent nr (11) 222198 (21) 398914] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1897-1897 [MNiSW: 30]
23 Sposób i urządzenie do gratowania przedmiotów płaskich, zwłaszcza wycinanych laserem [Zgłoszenie nr (21) 406329] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 12, s. 8-8 [MNiSW: 2]
24 Sposób i urządzenie do mieszania, zwłaszcza żywic epoksydowych [Nr zgłoszenia (21) 402463] / Kuczmaszewski Józef, Wróblewski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 8-8 [MNiSW: 2]
25 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego [Zgłoszenie nr (21) 414180] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 35-35
26 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego [Zgłoszenie nr (21) 408631] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 20-21
27 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego[Patent nr (11) 226642 (21) 408631] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
28 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [ Zgłoszenie nr (21) 408630 ] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 2, s. 32-33
29 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [Patent nr (11) 226641 (21) 408630] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
30 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Patent nr (11) 220495 (21) 404104] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2438-2438 [MNiSW: 25]
31 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Zgłoszenie nr (21) 404104] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 25, s. 11-11 [MNiSW: 2]
32 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Patent nr (11) 227867 (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 24-24 [MNiSW: 30]
33 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Zgłoszenie nr (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 29-30
34 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Patent nr (11) 226303 (21) 405625] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2078-2078 [MNiSW: 30]
35 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Zgłoszenie nr (21) 405625] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 35-36 [MNiSW: 2]
36 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [ Zgłoszennie nr (21) 412298] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 30-30
37 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [Patent nr (11) 225857 (21) 412298] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1218-1218 [MNiSW: 30]
38 Sposób i urządzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoża odkształcalnego [ Zgłoszenie nr (21) 407717] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 37-37 [MNiSW: 2]
39 Sposób i urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego [Zgłoszenie nr (21) 407716] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 21, s. 37-37 [MNiSW: 2]
40 Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczy / Zaleski Kazimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 9, s. 1941-1941 [MNiSW: 25]
41 Sposób i urządzenie do szlifowania cienkich blach metalowych, zwłaszcza o właściwościach paramagnetycznych / Zaleski Kazimierz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 7, s. 1395-1395 [MNiSW: 25]
42 Sposób wytwarzania modyfi kowanego kleju epoksydowego oraz jego zastosowanie [Zgłoszenie nr (21) 411264] / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Matuszewska Anna, Stefaniuk Dawid // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 27-27
43 Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych [Zgłoszenie nr (21) 404297] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 34-34 [MNiSW: 2]
44 Szczotka czołowa do usuwania zadziorów [ Nr zgłoszenia 398956] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 3-3 [MNiSW: 2]
45 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 414183] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 10-10
46 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 69617] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 12, s. 4305-4305 [MNiSW: 15]
47 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych [Zgłoszenie nr (21) 411464] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 8-8
48 Szczotka walcowa do usuwania zadziorów / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 3-3 [MNiSW: 2]
49 Szczotka walcowa do usuwania zadziorów [Patent nr (11) 220516 (21) 394989] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2434-2434 [MNiSW: 25]
50 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2770-2770 [MNiSW: 30]
51 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
52 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 847-847 [MNiSW: 15]
53 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 44-44
54 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 59-59
55 Uchwyt wiertarski ustalający [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69284] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 8, s. 2517-2517 [MNiSW: 10]
56 Urzadzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnia[Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69782] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 3, s. 873-873 [MNiSW: 10]
57 Urządzenie do nagniatania tocznego [Zgłoszenie nr (21) 414179] / Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 10-10
58 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Patent nr (11) 221203 (21) 401667] / Józwik Jerzy, Lonkwic Paweł, Szydło Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2016, 3, s. 585-585 [MNiSW: 15]
59 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Zgłoszenie nr (21) 401667] / Józwik Jerzy, Lonkwic Paweł, Szydło Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 14-14 [MNiSW: 2]
60 Urzadzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoza odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69783] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 3, s. 873-873 [MNiSW: 10]
61 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37
62 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] / Kłonica Mariusz, Ogrodniczek Jacek Tomasz, Pyda Adrian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 7-7
63 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [Patent nr (11) 227580 (21) 420303] / Kłonica Mariusz, Ogrodniczek Jacek Tomasz, Pyda Adrian // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4273-4273 [MNiSW: 30]
64 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Patent nr (11) 227225 (21) 413131] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3916-3916 [MNiSW: 30]
65 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 40-40
66 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 36-37
67 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 37-37
68 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 32-32
69 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 11, s. 3146-3146 [MNiSW: 10]

Referaty (56)

1 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications / Murias P, Galina H, Maciejewski Henryk, Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Europen Polymer Congress, 16-21 June 2013, Pisa, Italy : book of abstracts - 2013, s. 114-114
2 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 149-150
3 Analiza porównawcza siły niszczącej połączeń spawanych i klejowych wybranych materiałów konstrukcyjnych / Miturska Izabela, Niedziałkowski Paweł // W: V Kongres Młodych Ludzi Nauki "Wizja , Nauka, Postęp" - 2016
4 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy / Náprstková Nataša , Kraus Pavel , Cais Jaromír , Stančeková Dana , Miturska Izabela // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 19-19
5 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Satoh Saburoh // W: Proceedings of the 21st Annual Conference on Ozone Science and Technology in Japan, 21-22.06. 2012, Hiroshima, Japan - 2012, s. 136-136
6 Assesment of the accuracy of high-speed maching of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // W: 5th International Scientific-Technical Conference manufacturing 2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
7 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka Materiałów Polimerowych", 25 – 29 styczeń [stycznia] 2015 r., Gliwice - Temu : [abstrakty] - 2015, s. 13-13
8 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR / Rudawska Anna, Kutek Kamil, Miturska Izabela, Semotiuk Leszek // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 53-54
9 Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC / Józwik Jerzy, Kuric Ivan // W: 14th International Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing“, Zilina 2013 - 2013, s. 76-87
10 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania / Mazurkiewicz Dariusz, Krzystolik M. // W: XXI Międzynarodowe Sympozjum „Ewolucja Transportu taśmowego w okresie 105 lat działalności FTT”, Zakopane 9-10.05.2013 - 2013, s. 21-32
11 Comparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant stainless steel sheets / Rudawska Anna, Pawlak Piotr, Miturska Izabela, Stancekova Dana, Chyra Mateusz // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
12 Comparative strength tests of selected polycaprolactam (PA6) adhesive bonded joints / Rudawska Anna, Samujło Bronisław // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
13 Cutting forces during milling of carbon fiber reinforced plastics using carbide tools / Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 158-159
14 Damage detection of composite milling process using recurrence plots technique / Kęcik Krzysztof, Ciecieląg Krzysztof, Zaleski Kazimierz // W: VIII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, 31 May-3 June 2015, Augustów, Poland - 2015, s. 111-117
15 Edge states after wire brushing of magnesium alloys / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 21-22
16 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts / Józwik Jerzy, Łukaszewicz Andrzej // W: International Conference Energy, Environment and Material Systems, 13-15 September 2017, Polanica Zdrój, Poland : book of abstracts - 2017, s. 109-110
17 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość / Rudawska Anna, Miturska Izabela // W: VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016: " Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" : [książka abstraktów] - 2016, s. 71-72
18 Impact study of abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel / Rudawska Anna, Adamczyk Sylwia, Miturska Izabela, Grzesiczak Dominik // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 17-17
19 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
20 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure / Samujło Bronisław, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
21 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Garbacz Tomasz // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
22 Metody pomiaru temperatury podczas frezowania stopów magnezu / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // W: 14th International Scientific Conference “Automation in production planning and manufacturing“ 22 – 24 April 2013, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2013, s. 208-212
23 Metodyka obróbki wirnika turbiny z wykorzystaniem systemu CAD/CAM/CAE NX8.5 / Włodarczyk Maciej, Józwik Jerzy // W: 14th International Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing“, Zilina 2013 - 2013
24 Metodyka pomiarów hałasu wprowadzanego do środowiska przez statki powietrzne / Mika Dariusz, Drabik Wiesław, Michałowska Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej, Józwik Jerzy // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20 września 2017, Kazimierz Dolny : streszczenia - 2017, s. 63-63
25 Milling of thin-walled aviation elements – analysis of the model and verification tests / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Włodarczyk Maciej // W: 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE “SUPPLY ON THE WINGS” AEROSPACE – THE GLOBAL INNOVATION DRIVER, NOVEMBER 2-4 2011, FRANKFURT/MAIN GERMANY - 2011, s. 25-25
26 Model prognostyczno-optymalizacyjny planowania produkcji / Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz // W: IV Warsztaty Naukowe dla Doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji : materiały wewnętrzne IV Warsztatów Naukowych - 2016, s. 4-4
27 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (Poliamid PA6 oraz Politetrafluoroetylen) w atmosferze ozonu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Mendyk Ewaryst, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 47-48
28 Monitoring of the noise emitted by machine tools in industrial environments / Józwik Jerzy, Wac-Włodarczyk Andrzej, Michałowska Joanna // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, IX Forum Inżynierii Ekologicznej, 18-20 września 2017, Kazimierz Dolny : streszczenia - 2017
29 A new calibration device for the cellular extrusion of thermoplastics / Ito Natsuko, Garbacz Tomasz, Rudawska Anna // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 445-445
30 Numeryczna analiza połączenia klejowego blachy ocynkowanej zanurzeniowo i blachy tytanowej / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2011", 18-21 października 2011, Słok k. Bełchatowa - 2011, s. 229-230
31 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowanie technolgii w środowisku nx. 8/s. / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej // W: VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem. nt. INTERAKCJA PROCES-OBRABIARKA, Mierzęcin - Poznań,11-13 września 2013 - 2013
32 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce. 10/s. / Józwik Jerzy, Włodarczyk Maciej // W: VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem. nt. INTERAKCJA PROCES-OBRABIARKA, Mierzęcin - Poznań,11-13 września 2013 - 2013
33 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 26-28.02.2017, Zakopane - 2017
34 Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistych / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 103-114
35 Powtarzalność mocowania jako składnik budżetu niepewności pomiaru sondą przedmiotową na obrabiarkach CNC / Jacniacka Elżbieta, Semotiuk Leszek // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 104-109
36 Preliminary research on the impact of modifier and time of seasoning on properties of epoxy adhesive compositions / Rudawska Anna, Nalepa Justyna, Miturska Izabela // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 18-18
37 Projekt kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym na koła tylne oraz bębnowym zespołem tnącym / Wysmulski Paweł, Kuśmierz Leszek, Włodarczyk Maciej // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 259-264
38 Przydatność analizy modalnej do oceny stabilności procesu frezowania / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: III Ogólnopolska Konferencja ''Innowacje w praktyce", 24-25.11.2016 r., Lublin : konferencja – warsztaty – wystawa – spotkania panelowe - 2016, s. 41-42
39 Quality of CNC machine tools and monitoring of their accuracy / Kuric Ivan, Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz // W: 8th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2013“, Neum, B&H, June 06 – 08, 2013 - 2013, s. 609-614
40 Seleced strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
41 Selected aspects of the technological processes of the aircraft engine washing / Miturska Izabela // W: II International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’17) - 2017
42 Selected machining problems of materials used in aviation / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 99-102
43 Selected properties of Axis-Symmetrical Extruded Products made of PCV and Modified with Blowing Agents / Garbacz Tomasz, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
44 Some problems of safe machining of magnesium alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: 9th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications, 8-12 July 2012, Vancouver, Canada - 2012, s. 1273-1278
45 Stan energetyczny warstwy wierzchniej wybranych tworzyw polimerowych po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 33-35
46 Statystyczna interpretacja wyników pomiarów wytrzymałościpołączeń adhezyjnych wybranych materiałów konstrukcyjnych / Rudawska Anna, Miturska Izabela // W: VII Kongres Metrologii, Metrologia Fundamentem Postępu w Naukach Stosowanych, 28.06. -1.07.2016, Lublin - Nałęczów - 2016, s. 217-218
47 Strategie pomiaru wybranych wielkości geometrycznych elementów łożysk tocznych / Kamieńska-Krzowska Barbara, Plichta Ewelina // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 169-174
48 Technological and organisational aspects of a selected production line modernisation / Rudawska Anna, Skwarczyński Sylwester // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 200-205
49 Using hydrodynamic cavitation device in the industry / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 35-35
50 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epokydowych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // W: Lubelskie Dni Nauki i Biznesu, Konferencja Naukowa WD 11-13 czerwca , Lublin 2016 - 2016, s. 125-125
51 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 39-40
52 Wpływ wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blach tytanowych / Rudawska Anna, Wolińska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela // W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016 - 2016, s. 33-34
53 Wybrane aspekty wytrzymałości mechanicznej połączeń klejowych, nitowych i klejowo-nitowych stopu aluminium / Miturska Izabela, Prus Paweł // W: V Kongres Młodych Ludzi Nauki "Wizja , Nauka, Postęp" - 2016
54 Wykorzystanie tensometrycznej sondy pomiarowej OMP400 do automatycznej kontroli międzyoperacyjnej i korekcji błędów wymairu na obrabiarkach CNC / Józwik Jerzy, Gęca Tomasz // W: II Konferencja Naukowo–Techniczna „Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania”, 23-25 listopada 2011 r., Jedlnia Letnisko, Radom - Radom, 2011, s. 105-120
55 Wytrzymałość wybranych połączeń montazowych blach ze stopu aluminium EN AW - 5754 / Rudawska Anna, Prus Paweł, Miturska Izabela, Warda Tomasz // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 59-60
56 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC / Józwik Jerzy, Kliszcz Jakub // W: II Konferencja Naukowo–Techniczna „Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania”, 23-25 listopada 2011 r., Jedlnia Letnisko, Radom - Radom, 2011, s. 121-132

Rozdzialy(110)

1 Adhesive joining in ball and tapered roller bearings / Rudawska Anna, Talatycki Grzegorz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 203-210 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
2 Adhesive properties / Rudawska Anna // W: Scanning electron microscopy; [Red:] Kazmiruk Viacheslav - Rijeka: InTech, 2012, s. 101-126
3 Adhesive properties of metals and metal alloys / Rudawska Anna // W: Surface Energy; [Red:] Aliofkhazraei Mahmood - InTech, 2015, s. 85-121
4 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Kozłowski Edward // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 560-571
5 Algorytmizacja prognozowania awarii parku maszynowego / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji; [Red:] Pałęga Michał, Kwapisz Marcin - Częstochowa: Komitet Inżynierii Produkcji PAN, 2017, s. 48-65 .- (Monografie; nr 72)
6 Aluminium i jego stopy / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 13-26 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
7 Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego / Gola Arkadiusz, Kosicka Ewelina, Daniewski Kamil, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 558-569
8 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2011, s. 33-46
9 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia; [Red:] Antoszewski Bogdan - Kielce: Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, s. 171-181 .- (Monografie, Studia, Rozprawy ; M17)
10 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych / Czapla Agnieszka, Kłonica Mariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 47-60
11 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 702-713
12 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D / Józwik Jerzy // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 551-562 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
13 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu / Kłonica Mariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 719-729
14 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 736-748
15 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej / Włodarczyk Maciej, Madejski Mateusz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 629-638 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
16 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
17 Assessment of the accuracy of high-speed machining of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades / Kuczmaszewski Józef, Login Waldemar , Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: Advances in manufacturing; [Red:] Hamrol Adam, Ciszak Olaf, Legutko Stanisław, Jurczyk Mieczysław - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 671-680 .- (LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGINEERING)
18 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 321-328 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
19 Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi / Zaleski Kazimierz, Ciecieląg Krzysztof // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 68-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej / Dębski Hubert, Rudawska Anna // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 7-21 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
21 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania / Kość Marek, Kłonica Mariusz, Zagórski Ireneusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta Info, 2013, s. 118-130
22 Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernym / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz, Kowalczyk Hubert // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 78-86 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
23 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 389-400
24 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 651-662
25 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 1; [Red:] Jaworska Lucyna - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011, s. 85-96
26 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: 2014, s. 477-484 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
27 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; [Red:] Rusek Piotr - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 463-474
28 Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 3; Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej, 2011, s. 319-330
29 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 3; [Red:] Przybylski Włodzimierz - Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej, 2011, s. 307-318
30 Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem: nauka a przemysł : V Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Wit Grzesik - Wrocław/Opole: Wydawnictwo Sutoris, 2011, s. 246-253 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)
31 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637)
32 Chłodzenie i smarowanie w obróbce skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 159-174 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
33 Chropowatość powierzchni stopu aluminium po frezowaniu z minimalnym smarowaniem / Pałka Tomasz, Zaleski Kazimierz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 87-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
34 Comparative analysis of shear strength of single-lap adhesive joints after "thermal shock" / Kłonica Mariusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 224-231 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
35 Construction of contact points network for ecommerce / Madlenak Radovan, Hostakova Dominika, Madlaňáková Lucia, Rudawska Anna // W: CLC 2017 - Carpathian Logistics Wongress: Congress Proceedings; Ostrawa: Tanger LTD, 2017, s. 116-121
36 Dylematy kształcenia dla „trzeciej misji” / Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 897-904
37 Dynamic diameter determination of circular brushes / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 232-237 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
38 Dynamika skrawania stopów aluminium i magnezu w warunkach konwencjonalnych i HSM / Zaleski Kazimierz, Rusinek Rafał // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 87-98 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
39 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef // W: Komputerowo zinegrowane zarządzanie. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - 2011, s. 7-18
40 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; [Red:] Rusek Piotr - Kraków: Intytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 203-214
41 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 31-42 [MNiSW: 5]
42 Evaluation of accuracy and positioning repeatability of an industrial robot / Józwik Jerzy, Ostrowski Dawid, Wieczorek Marcin, Czwarnowski Marek // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfecta info, 2015, s. 146-156
43 Exposure to electromagnetic fields in the surrounding area of microtomograph for the frequency of 50Hz / Michałowska Joanna, Józwik Jerzy, Mika Dariusz, Krawczyk Andrzej // W: IEEE EUROCON 2017 - 17th International Conference on Smart Technologies [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 555-557 [MNiSW: 15]
44 Frezowanie konstrukcji kieszeniowych frezami trzpieniowymi o różnej sztywności / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 193-208 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
45 The future of production engineering / Mazurkiewicz Dariusz // W: Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 33-44 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
46 Ground performance of a light airplane on grassy airfield / Pytka Jarosław, Tarkowski Piotr, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // W: AIAA AVIATION 2014 -14th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference; [B.m]: American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., 2014, s. 1-19
47 The habits and global problems of cross - border on-line shopping / Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // W: Globalization and its socio - economic consequences : 17th International Scientific Conference : proceedings. Pt 3; [Red:] Klieštik Tomáš - [B.m.]: [B.w.], 2017, s. 1420-1427
48 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość / Miturska Izabela, Rudawska Anna // W: Postępy w naukach technicznych oraz współczesne metody nauczania; [Red:] Czyż Zbigniew, Szala Mirosław - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 164-185
49 Influence of filler content on mechanical properties of aluminium AL99.5 single-lap bonds bonded with aluminium and polymer powder filled epoxy adhesive / Muller M., Valasek Petr, Rudawska Anna // W: Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 [WOS]; [Red:] Choteborsky Rostislav, Kovar S., Krepcik V., Herak David - Prague: Czech University Life Sciences Prague, 2016, s. 412-418 [MNiSW: 15]
50 Innowacyjna technologia w innowacyjnym przedsiębiorstwie branży mechanicznej / Józwik Jerzy // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 3; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: PWSZ, 2012, s. 110-127
51 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 54-63 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637)
52 Interference joints in ball bearing assembly / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Talatycki Grzegorz // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 123-132
53 Joints strength / Rudawska Anna // W: Joining Composites with Adhesives: Theory and Applications; [Red:] Wahab M.A. - DEStch Publications, 2016, s. 39-58
54 Komputerowe wsparcie procesów prewencyjnego utrzymania ruchu – analiza przypadku / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // W: Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi; [Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 77-86 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
55 Koncepcja innowacyjnego rozwiązania technologicznego wpływającego na poprawę procesu innowacji / Rudawska Anna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 3; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 128-134
56 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" / Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 149-154
57 Leakage control station of glue joints in the assembly processes / Miturska Izabela, Rudawska Anna // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 88-100
58 Magnez i jego stopy / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 27-38 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
59 Material properties / Rudawska Anna // W: Joining Composites with Adhesives: Theory and Applications; [Red:] Wahab M.A. - DEStch Publications, 2016, s. 17-38
60 Methods of implementing innovation in a production company / Rudawska Anna // W: Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 65-87
61 Misja uczelni – archetyp dobrych praktyk / Kuczmaszewski Józef // W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku; [Red:] Woźnicki Jerzy - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, s. 61-67
62 Modelling of a transport belt degradation using state space model / Valis D., Mazurkiewicz Dariusz, Forbelska M. // W: International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 949-953 .- (International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management IEEM, ISSN 2157-3611) [MNiSW: 15]
63 Modelling on the ballizing process of holes in workpieces made of C45 steel / Zaleski Kazimierz, Lipski Jerzy // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 114-124 [MNiSW: 5]
64 Modelowanie matematyczne procesu skrawania / Zaleski Kazimierz, Rusinek Rafał // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 75-86 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
65 Multi – criteria decision support in maintenance of machine park / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, s. 584-593
66 Naprężenia własne w warstwie wierzchniej elementów wykonanych ze stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 251-266 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
67 Narzędzia do obróbki skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 105-116 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
68 Nowa koncepcja systemu kontroli jakości geometrycznej w inżynierii produkcji / Kujan Krzysztof // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 64-71
69 Obróbka elementów cienkościennych wykonywanych ze stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz, Włodarczyk Maciej // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 175-192 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
70 Obróbka krawędzi w konstrukcjach wykonanych ze stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 267-290 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
71 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 795-803
72 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych / Józwik Jerzy, Sidor Tomasz // W: I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 35-44 .- (Konferencje-Politechnika Lubelska)
73 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych / Józwik Jerzy, Sidor Tomasz // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 120-131
74 Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniu / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem: nauka a przemysł : V Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Wit Grzesik - Wrocław/Opole: Wydawnictwo Sutoris, 2011, s. 319-326 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)
75 On the problem of quantitative analysis of the concentration on the postal and logistics market / Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna, Droździel Paweł // W: Transport Means 2017 : proceedings of the 21st International Scientific Conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Pt. 2; Kuanas, Litwa: Kaunas Uniwersity of Technology ; Publishing House “Technologija“, 2017, s. 693-698 .- (Transport Means, ISSN 1822-296X; nr 276)
76 The organization of production process and warehouse space management regarding to HACCP production safety system in a food manufacturing company / Karczewska Mariola, Rudawska Anna // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 59-78
77 Ozonowanie, jako efektywna i ekologiczna metoda kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 381-392
78 Perspektywy rozwoju obróbki skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 291-293 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
79 Pomiar, archiwizacja i monitoring wymiarów zbiorników paliwowych z wykorzystaniem optycznej metody pomiarowej 3D / Józwik Jerzy, Semotiuk Leszek, Pioś Paweł, Mika Dariusz, Kuric Ivan // W: Automation in production planning and manufacturing; [Red:] Kuric Ivan - Słowacja,Žilina-Oscadnica: University of Žilina, 2015, s. 44-55
80 Powstawanie zadziorów podczas frezowania stopów aluminium w warunkach HSC / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 1; [Red:] Jaworska Lucyna - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011, s. 73-84
81 Problematyka projektowania inteligentnego systemu predykcyjno-decyzyjnego dla potrzeb służb utrzymywania ruchu / Kosicka Ewelina, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 111-120 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
82 Prototypowanie walidacyjnych algorytmów dla przemysłowych systemów wizyjnych / Kosicka Ewelina, Korga Sylwester, Mazurkiewicz Dariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 79-84
83 Research of the surface roughness of polymer matrix composites by spherical and end cutters milling / Zaleski Kazimierz, Ciecieląg Krzysztof // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Lublin University of Technology, 2012, s. 51-61 [MNiSW: 5]
84 Ścieżka rozwoju pracowniczego jako czynnik wzrostu efektywności eksploatacyjnej parku maszynowego / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi; [Red:] Mendryk Iwona - Lublin: [B.w.], 2016, s. 287-297
85 Selected issues of polymer composite technology and tensile strength / Rudawska Anna, Dulebova Ludmila // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 32-46
86 Skrawalność stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 39-74 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
87 Skutecznośc statystycznych procedur w kontroli i ocenie jakości geometrycznej / Kujan Krzysztof // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 55-63
88 Sposób usprawnienia funkcjonowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie / Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 657-667
89 Support of predictive maintenance processes using mobile devices / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 536-543
90 System wspomagania doboru parametrów technologicznych z zastosowaniem modelowania sieciami neuronowymi / Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 720-731
91 Tests on a polyvinyl chloride pipe from an existing water distribution system / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 3-14 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
92 Ustalanie i mocowanie elementów w procesie obróbki / Kuczmaszewski Józef, Włodarczyk Maciej // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 209-250 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
93 Viackriteriálny benchmarking expresných poštových služieb = Multi-criteria benchmarking of express postal service / Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // W: POSTPOINT 2015 : Perspectives and innovation for the postal, express and courier industries; Žilina: Žilinská univerzita v Žiline , 2015, s. 154-166
94 Viral marketing as part of effective university marketing strategy / Madlenak Radovan, Madlaňáková Lucia, Rudawska Anna // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B. m.]: IATED Academy, 2017, s. 5629-5634 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
95 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej stopów aluminium i magnezu po obróbce skrawaniem / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 117-146 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
96 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 639-648 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
97 Wpływ grubości warstwy wierzchniej wycinanych elementów / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz, Ślisz Sebastian // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 78-88 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
98 Wpływ parametrów nagniatania tocznego na strukturę geometryczną powierzchni stopu magnezu / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 3; [Red:] Przybylski Włodzimierz - Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej, 2011, s. 268-279
99 Wpływ parametrów nagniatania toczonego powierzchni stali C45 po przecinaniu wiazka laserową na wybrame właściwości warstwy wierzchniej / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 7-18
100 Wpływ parametrów nagniatania wibracyjnego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopu aluminium / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 4; [Red:] Przybylski Włodzimierz - Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2014, s. 246-257
101 Wpływ parametrów technologicznych na wartość wybranych wskaźników skrawalności lotniczych stopów Al oraz Mg / Zagórski Ireneusz, Pieśko Paweł // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska , 2011, s. 19-32
102 Wpływ warunków nagniatania odśrodkowego na chropowatość powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 517-524 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
103 Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 509-516 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)
104 Wpływ wymiarów warstyw skrawanej na powstawanie zadziorów podczas czołowego frezowania stopu magnezu / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem: nauka a przemysł : V Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Wit Grzesik - Wrocław/Opole: Wydawnictwo Sutoris, 2011, s. 238-245 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)
105 Wpływ zmiennych obciążeń cieplnych na bezpieczeństwo klejonych konstrukcji lotniczych / Kłonica Mariusz // W: Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego; [Red:] Bielswski Radosław , Grenda Bogdan - Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017, s. 194-208
106 Wybrane narzędzia „lean manufacturing” w procesie produkcyjnym / Graboś Grzegorz, Kłonica Mariusz // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 126-136
107 Wykorzystanie elementów statystyki w procesie badawczym na przykładzie pomiarów wybranych parametrów chropowatości powierzchni / Kłonica Mariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 772-782
108 Wyznaczanie parametrów skrawania przy ograniczeniach siłowych z zastosowaniem modelu sieci neuronowej / Lipski Jerzy, Kulisz Monika, Zagórski Ireneusz // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 20-31 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
109 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 147-158 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
110 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia / Prokhorov Serhii, Kłonica Mariusz // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 85-97