Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
Jednostka nadrzędna: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Liczba autorów: 22
Łączna liczba publikacji: 186
w tym we współpracy z zagranicą: 2

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(88)

1 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms / Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr, Augustyniak Michał // COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION - 2011, nr 5, vol. 16, s. 2237-2248 [MNiSW: 40]
2 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego / Machlarz Radosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 326-327 [MNiSW: 15]
3 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound / Kolano Krzysztof, Lonkwic Paweł // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2014, nr 1, vol. 92, s. 33-44 [MNiSW: 5]
4 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture / Kolano Jan, Stelmach Katarzyna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 18, s. 81-89 [MNiSW: 12]
5 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Wójcik Adam // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 298-301 [MNiSW: 15]
6 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym / Niechaj Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2013, nr 9, s. 148-153 [MNiSW: 4]
7 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego żródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym / Niechaj Marek // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 189-194 [MNiSW: 5]
8 Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego / Machlarz Radosław // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 90, s. 195-198 [MNiSW: 5]
9 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2014, nr 3, vol. 103, s. 253-258 [MNiSW: 5]
10 Bezprzekładniowy napęd drzwi windy / Goryca Zbigniew, Kolano Jan // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 90, s. 29-33 [MNiSW: 5]
11 Calculation of the brushless dc motor shaft speed with allowances for incorrect alignment of sensors / Kolano Krzysztof // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2015, nr 3, vol. 22, s. 393-402 [MNiSW: 20]
12 Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC/DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w systemie operatora sieci elektroenergetycznej / Fatyga Karol, Mroczek Bartłomiej // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2017, nr 3, s. 83-89 [MNiSW: 7]
13 Cold storage-supported air conditioning system in urban transport vehicles / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Aftyka Michał, Fatyga Karol // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 120-127 [MNiSW: 12]
14 Comparison of performance of synchronization algorithms for grid connected power electronics converters according to proposed evaluation quality criteria / Lipnicki Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 1, s. 62-65 [MNiSW: 3]
15 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors / Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Stefańczak Bartłomiej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 68-71 [MNiSW: 7]
16 Control and grid synchronization of two level voltage source inverter under temporary voltage unbalance / Chmielewski Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, s. 26-31 [MNiSW: 7]
17 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
18 Doktoranci zaskakują na Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych / Jarzyna Wojciech // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, s. 31-31
19 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
20 Dynamiczna regulacja mocą przekształtników sieciowych / Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 59-62 [MNiSW: 7]
21 Effective use of photovoltaic systems in polish conditions / Niechaj Marek // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 147-154 [MNiSW: 12]
22 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power / Viktarovich Nadzeya // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, s. 48-51 [MNiSW: 7]
23 Energy production from biomass in a trigeneration system / Viktarovich Nadzeya, Czechowska-Kosacka Aneta // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 1007-1017 [MNiSW: 15]
24 Environmental aspects of grid connected power electronic converters control / Chmielewski Tomasz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 18, s. 182-191 [MNiSW: 12]
25 Environmental benefits of the scr systems: a case study of the lublin city transport / Zielińska Katarzyna, Haratym Agnieszka // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2017, nr 3, vol. 18, s. 202-207 [MNiSW: 12]
26 Estimation of the running costs of autonomous energy sources in trolleybuses / Hołyszko Piotr, Filipek Piotr // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 101-106 [MNiSW: 12]
27 The impact of a power electronics converter in phase failure work on the power system network / Zieliński Dariusz, Zielińska Katarzyna // ACTA ENERGETICA - 2016, nr 3 [MNiSW: 7]
28 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał , Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 166-169 [MNiSW: 14]
29 Influence of power converters on increasing the share of renewable energy sources / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz // ACTA ENERGETICA - 2016, nr 1, s. 109-115 [MNiSW: 7]
30 Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym / Filipek Piotr, Wroński A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 332-334 [MNiSW: 10]
31 Laboratory model of a two-blade composite rotor system / Augustyniak Michał , Bocheński Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 170-172 [MNiSW: 14]
32 Measurement and analysis of transmission losses in the supply system of electrified transport / Bartłomiejczyk Mikołaj, Hołyszko Piotr, Filipek Piotr // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 64-71 [MNiSW: 12]
33 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, vol. 88, s. 196-199 [MNiSW: 15]
34 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 1a, vol. 89, s. 34-37 [MNiSW: 10]
35 Minimalizacja strat mocy w trófazowym synchronicznym silniku reluktancyjnym / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2012, nr 94, s. 139-143 [MNiSW: 5]
36 Modeling of photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source / Niechaj Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 215-218 [MNiSW: 10]
37 Modeling of Stand-alone Photovoltaic Drive System without Electric Buffer Source / Niechaj Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 25-28 [MNiSW: 14]
38 Modelling and Simulation of 3 Blade Helicopter's Rotor Model / Latalski Jarosław, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1380-1383 [MNiSW: 15]
39 Modernizacja układu wentylacyjnego maszyn elektrycznych jako środek do ograniczania emisji hałasu / Banach Henryk // PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY - 2012, nr 32, vol. 66, s. 30-37 [MNiSW: 2]
40 Nagrody i wyróżnienia dla doktorantów / Jarzyna Wojciech // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, s. 31-31
41 Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, s. 348-351 [MNiSW: 15]
42 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej / Mazurek Paweł, Wac-Włodarczyk Andrzej, Filipek Piotr, Serwin Sebastian, Błażejewska Angelika // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 198-200 [MNiSW: 15]
43 Ograniczanie emisji hałasu na stanowiskach dydaktycznych do badania maszyn elektrycznych / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 91, s. 135-139 [MNiSW: 5]
44 Optimal energy source for an environmentally-friendly go-kart / Filipek Piotr, Ostrowski Mariusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 90-95 [MNiSW: 12]
45 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester / Borowiec Marek, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 18-20 [MNiSW: 14]
46 Overview and characteristics of the EV fast charging connector systems / Dobrzański Damian // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2017, nr 3, s. 91-96 [MNiSW: 7]
47 Overview of currently used wireless electrical vehicle charging solutions / Dobrzański Damian // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 3, vol. 8, s. 47-50 [MNiSW: 7]
48 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał , Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 128-131 [MNiSW: 15]
49 Porównanie wskaźników energetycznych przy energooszczędnej pracy silnika klatkowego, realizowanej przez skokową regulację napięcia / Zieliński Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 91, s. 187-190 [MNiSW: 5]
50 Praca optymalna indukcyjnego silnika klatkowego dużej mocy / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 100, Cz.I, s. 1-4 [MNiSW: 5]
51 Praca optymalna obcowzbudnego silnika prądu stałego / Bartosik Grzegorz, Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 2, vol. 93, s. 10-12 [MNiSW: 14]
52 Praca układu napędowego drzwi kabinowych z silnikiem synchronicznym przy zasilaniu awaryjnym / Kolano Krzysztof // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 251-254 [MNiSW: 5]
53 Problemy sterowania bezreduktorowego układu napędowego drzwi kabinowych dźwigu osobowego z silnikiem BLDC / Kolano Jan // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 90, s. 11-16 [MNiSW: 5]
54 Problemy związane z doborem pomp w instalacjach pompowych w celu powiększenia efektywności energetycznej / Zieliński Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 127-130 [MNiSW: 5]
55 Proposal for managing electric energy quality in the LV grid using on-load tap changer with a static synchronous compensator / Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, s. 72-78 [MNiSW: 7]
56 Przegląd możliwości doświadczalnego obciążenia silników wysokoobrotowych / Zieliński Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2012, nr 2, vol. 95, s. 89-92 [MNiSW: 5]
57 Przegląd strategii sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego z wirnikiem anizotropowym pakietowanym poosiowo / Machlarz Radosław // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2017, nr 3, s. 97-101 [MNiSW: 7]
58 Przełączenia awaryjne oraz analiza stanów przejściowych wielokanałowego przekształtnika sieciowego / Zielińska Katarzyna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 55-58 [MNiSW: 7]
59 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 4, vol. 108, s. 83-87 [MNiSW: 7]
60 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS / Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 51-54 [MNiSW: 7]
61 Simulation and comparison of selected fast charger topologies / Zieliński Dariusz, Tokovarov Mikhail // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 23-28 [MNiSW: 7]
62 Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowego / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 92, s. 139-143 [MNiSW: 5]
63 Stanowisko do analizy wpływu błędów rozmieszczenia czujników położenia wału silnika BLDC na jego pracę / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 62-65 [MNiSW: 14]
64 Survey of remotely controlled laboratories for research and education / Chmielewski Tomasz, Zielińska Katarzyna // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 1, vol. 13, s. 85-96 [MNiSW: 11]
65 Symulacja komputerowa jako narzędzie określania zużycia energii przez pojazdy z napędem elektrycznym / Litwin Mateusz, Kołodyńska Amanda // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2017, nr 3, vol. 115, s. 25-29 [MNiSW: 7]
66 Synchronization of voltage frequency converters with the grid in the presence of notching / Jarzyna Wojciech, Lipnicki Piotr, Zieliński Dariusz // COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 34, s. 657-673 [MNiSW: 15]
67 Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development / Jarzyna Wojciech, Pawłowski Artur, Viktarovich Nadzeya // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 167-177 [MNiSW: 20]
68 Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia / Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 77-80 [MNiSW: 3]
69 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 139-142 [MNiSW: 10]
70 VI Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 27-28
71 Warunki wyboru turbin i układu generatorów elektrowni wiatrowych / Jarzyna Wojciech // RYNEK ENERGII - 2011, nr 4, vol. 95, s. 102-106 [MNiSW: 10]
72 Wdrożenia przemysłowe mottem prac badawczych Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 5-8 [MNiSW: 3]
73 Wpływ dokładności montażu 3-kanałowego enkodera inkrementalnego na pracę silnika BLDC sterowanego sinusoidalnie / Kolano Krzysztof, Malinowska Iwona, Lonkwic Paweł // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 1, s. 95-99 [MNiSW: 7]
74 Wpływ nasycenia obwodu magnetycznego i wypierania prądu na przebiegi momentu elektromagnetycznego i prądu podczas rozruchu wysokoobrotowych silników klatkowych / Zielińska Maria, Zieliński Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 91, s. 183-186 [MNiSW: 5]
75 Wpływ niepełnofazowej pracy energoelektronicznego przekształtnika sieciowego na system elektroenergetyczny / Zieliński Dariusz, Zielińska Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 42, s. 223-226 [MNiSW: 10]
76 Wpływ prądu załączania transformatora na pracę przekształtnika sieciowego / Chmielewski Tomasz // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2017, nr 3, vol. 115, s. 103-108 [MNiSW: 7]
77 Wpływ przekształtników energoelektronicznych na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 42, s. 175-178 [MNiSW: 10]
78 Wpływ strumienia zbocznikowanego na parametry schematu zastępczego dla silników klatkowych o dużych prędkościach obrotowych / Zielińska Maria, Zieliński Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2012, nr 2, vol. 95, s. 143-146 [MNiSW: 5]
79 Współczynnik mocy i sprawność indukcyjnych silników jednofazowych w warunkach pracy optymalnej / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 3, vol. 107, s. 167-172 [MNiSW: 7]
80 Wybór metody sterowania DTC dla synchronicznego silnika reluktancyjnego / Machlarz Radosław // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 19-22 [MNiSW: 5]
81 Wybrane parametry geometryczne obciążki w układzie jedno sprężynowym / Kolano Krzysztof, Lonkwic Paweł, Szydło Kamil // DOZOR TECHNICZNY - 2013, nr 4, s. 83-86
82 Wybrane własności eksploatacyjne silników asynchronicznych klatkowych zasilanych napięciem o dużej częstotliwości / Zielińska Maria // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 149-152 [MNiSW: 5]
83 Wybrane zagadnienia analizy pola elektromagnetycznego miasta Lublin i uzdrowiska Nałęczów / Mazurek Paweł, Wac-Włodarczyk Andrzej, Zielińska Katarzyna, Wójtowicz Piotr , Staszek Jarosław, Ścirka Tomasz, Masłowski Grzegorz // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2012, nr 30, s. 194-205 [MNiSW: 5]
84 Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Filipek Piotr, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, vol. 22, s. 91-99 [MNiSW: 7]
85 Wykorzystanie baterii superkondensatorów w układzie napędowym drzwi kabinowych z silnikiem BLDC / Kolano Krzysztof, Kolano Krzysztof // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 1, s. 89-93 [MNiSW: 7]
86 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 169-172 [MNiSW: 10]
87 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej / Jarzyna Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2014, nr 4, vol. 104, s. 207-211 [MNiSW: 5]
88 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 5, s. 920-925 [MNiSW: 15]

Monografie (12)

1 Elektrotechnologie / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 144 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
2 I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków / Filipek Piotr, Mazurek Paweł[Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 142 s.- (Konferencje-Politechnika Lubelska)
3 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne / Filipek Piotr, Mazurek Paweł[Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 167 s.- (Konferencje - Politechnika Lubelska)
4 Minimalizacja strat mocy w indukcyjnych silnkach trójfazowych pracujących ze zmiennym obciążeniem / Banach Henryk[Red:] Banach Henryk.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 151 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Problemy współczesnej inżynierii. T. 1, Elektrotechnika / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Laskowski Maciej, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 154 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
6 Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 189 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
7 Technologie informacyjne / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 134 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)
8 Technologie programistyczne / Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 158 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)
9 Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej / Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian[Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 179 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
10 Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 178 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
11 Wybrane zagadnienia z inżynierii biomedycznej / Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej[Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 127 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
12 Wybrane zagadnienia z inżynierii elektrycznej i mechatronicznej / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lublska, 2016, 152 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)

Projekty wynalazcze (19)

1 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej [Patent nr (11) 224668 (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
2 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji i energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
3 Sposób i układ do zwiększenia efektywności energetycznej [Nr zgłoszenia 401431] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 35-35 [MNiSW: 2]
4 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Patent nr (11) 227463 (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4274-4274 [MNiSW: 30]
5 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Zgłoszenie nr (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 15-15
6 Sposób i układ maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną zasilającego elektryczny silnik prądu przemiennego / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 25 (990), s. 42-42 [MNiSW: 2]
7 Sposób i układ obciążania generatora fotowoltaicznego w systemie współpracującym z siecią elektroenergetyczną [Nr zgłoszenia (21) 403881] / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 56-56 [MNiSW: 2]
8 Sposób i układ obciążania prądnic prądu stałego z odzyskiem energii / Urbański Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 18 (983), s. 26-26 [MNiSW: 2]
9 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 51-51 [MNiSW: 2]
10 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii [Patent nr (11) 221255 (21) 396984] / Niechaj Marek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 594-594 [MNiSW: 30]
11 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 20-20
12 Sposób i układ zasilania urządzeń elektrycznych o impulsowym poborze energii [Zgłoszenie nr (21) 412244] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 31-31
13 Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego [Patent nr (11) 227068 (21) 404600] / Niechaj Marek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 348-348 [MNiSW: 30]
14 Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego [Zgłoszenie nr (21) 404600] / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 42-42 [MNiSW: 2]
15 Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego [Nr zgłoszenia 401430] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 30-30 [MNiSW: 2]
16 Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego [Patent nr (11) 223772 (21) 401430] / Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2809-2809 [MNiSW: 30]
17 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Krysiewicz Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 15-15
18 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
19 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55

Referaty (40)

1 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: II Kongres Mechaniki Polskiej 29-31 Sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń - Poznań, 2011, s. 41-41
2 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: 19th French-Polish Seminar of Mechanics : book of abstracts, 8-11 June 2011 University of Perpignan, France - 2011, s. 0-0
3 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants / Jarzyna Wojciech, Lipnicki Piotr // W: VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice ; Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki i - Mitel 2012, 18-20 kwietnia, Przyłęsk k. Gorzowa Wielkopolskiego - 2012, s. 91-92
4 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production / Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof, Ozonek Janusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 73-74
5 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure / Jarzyna Wojciech, Warmiński Jerzy, Augustyniak Michał, Bocheński Marcin // W: UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium, EMS 2014, Pisa, Italy, 21-23 October 2014 - 2014, s. 495-500
6 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // W: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal - 2012
7 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej / Jarzyna Wojciech // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 44-49
8 The cogeneration of energy in house building / Filipek Piotr // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 159-159
9 Comparison of main control strategies for DC/DC stage of bidirect ional vehicle charger / Fatyga Karol, Zieliński Dariusz // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2017) [WOS] - 2017, s. 1-4 [MNiSW: 15]
10 The comparison of Polish grid codes to certain European standards and resultant differences for WPP requirements / Jarzyna Wojciech, Lipnicki Piotr // W: 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE),2-6 September 2013 - 2013
11 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 49-49
12 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC / Jarzyna Wojciech, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // W: VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice ; Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki i - Mitel 2012, 18-20 kwietnia, Przyłęsk k. Gorzowa Wielkopolskiego - 2012, s. 71-72
13 Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia / Zieliński Dariusz // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL-2014, 9-11 kwietnia 2014, Lubniewice - 2014
14 Energy Saving Performance Analysis of Polygeneration of Heat, Cooling and Power / Viktarovich Nadzeya // W: International Interdisciplinary PhD Workshop, IIPhDW 2015, 14-17 May 2015, Międzyzdroje : [book of abstracts] - 2015, s. 55-56
15 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: International Conference on Frontiers in Computer Education (ICFCE 2011), DEC 01-02, 2011, Macao, PEOPLES R CHINA - 2012 [MNiSW: 10]
16 Grid synchronization of voltage frequency converters in the presence of SCR commutation distortions / Zieliński Dariusz, Lipnicki Piotr, Jarzyna Wojciech // W: EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic - 2014, s. 153-154
17 Grid synchronization of voltage frequency converters in the presence of thyristor commutation distortions / Jarzyna Wojciech // W: XXIII International Sympozjum on ELECTROMAGNETIC PHENOMENA IN NONLINEAR CIRCUITS ,EPNC 2014 , 2-4 July2014,Pilsen,Czech Republic - 2014, s. 57-58
18 High-performance and power-efficient motor control for vehicle / Kolano Krzysztof, Filipek Piotr, Zieliński D. // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 134-134
19 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał, Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 156-156
20 Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej / Jarzyna Wojciech // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 14-21
21 Laboratoryjny model emulatora sieci trójfazowej w badaniach stanów dynamicznych przekształtników sieciowych / Zieliński Dariusz // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL-2014, 9-11 kwietnia 2014, Lubniewice : [książka streszczeń] - 2014, s. 89-90
22 Małe układy trójgeneracyjne wykorzystujące biomasę jako paliwo / Viktarovich Nadzeya // W: 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna,"Motoryzacja i Energetryka Rolnictwa", MOTROL 2015, Lublin, 2-3 lipca 2015 : [program konferencji] - 2015
23 Microscopic methods of examining the state of metal and alloy surfaces / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 167-167
24 Modeling of stand – alone photovoltaic drive system without electric buffer source / Niechaj Marek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 38-38
25 Modeling of the photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source / Niechaj Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 70-70
26 Modelling and simulation of 3 blade helicopter rotor model / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 155-155
27 Modelowanie i analiza układów typu facts i elementów stacji HVDC / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 119-121
28 A numerical study of an autoparametric system with electromagnetic energy harvester / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Lenci Stefano // W: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015, 29 June – 2 July 2015, Barcelona, Spain - 2015, s. 609-615
29 Ocena wybranych algorytmów synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Lipnicki Piotr // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL-2014, 9-11 kwietnia 2014, Lubniewice - 2014
30 Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters space / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Augustyniak Michał, Jarzyna Wojciech // W: PROCEEDINGS OF THE 7TH EUROPEAN NONLINEAR DYNAMICS CONFERENCE (ENOC 2011) - 2011
31 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 61-62
32 Pomiary emisji elektromagnetycznej w. cz. w budynkach kampusu Politechniki Lubelskiej / Wac-Włodarczyk Andrzej, Mazurek Paweł, Błażejewska Angelika, Masłowski Grzegorz, Parys Tobiasz, Zielińska Katarzyna // W: 21 Sympozjum PTZE, Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, 5-8 czerwca 2011, Lubliniec - 2011, s. 194-196
33 Properties and control of 3 blade helicopter rotor model / Augustyniak Michał, Jarzyna Wojciech, Bocheński Marcin, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 156-156
34 Selecting an optimal DTC control strategy for synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor / Machlarz Radosław // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 90-90
35 Simulation analysis of variable current angle vector control and direct torque and flux vector control of synchronous reluctance motor / Machlarz Radosław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 107-107
36 State control with LQR algorithms applied in vibration damping of cantilever beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia,04-06 September,2012 - 2012, s. DS1c 8-1-DS1c 8-5 [MNiSW: 10]
37 Trójgeneracja - korzyści ze skojarzonego wytwarzania energii / Viktarovich Nadzeya // W: V Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków, SNEiI 2015, Politechnika Lubelska, WEiI, Lublin, 5-6 marzec 2015 - 2015
38 Trójgeneracja jako alternatywny sposób efektywnego przetwarzania energii / Viktarovich Nadzeya // W: 8 edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, 28.03.2015 Poznań i 11-12.04.2015, Gdańsk : [strona konferencji] - 2015
39 The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motor / Kolano Krzysztof // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 79-79
40 Warunki współpracy emulatora sieci elektroenergetycznej maszyną synchroniczną-projekt i badania symulacyjne / Zieliński Dariusz // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 50-58

Rozdzialy(27)

1 Analiza pracy systemu fotowoltaicznego zasilającego podgrzewacz wody / Grądz Żaklin, Filipek Piotr // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 126-133 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
2 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin / Dziubiński Mieczysław, Siemionek Ewa, Drozd Artur, Kołodziej Sławomir, Jarzyna Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 293-298 [MNiSW: 15]
3 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Hołyszko Piotr // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 287-292 [MNiSW: 15]
4 Comb filters for harmonics control in grid connected power electronic converters applications / Chmielewski Tomasz // W: 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- ( European Conference on Power Electronics and Applications, ISSN: 2325-0313 ) [MNiSW: 15]
5 Cost-effectiveness terms of a wind energy investment / Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 489-493 [MNiSW: 10]
6 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152
7 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: Frontiers in Computer Education; Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 709-716 .- (Advances in Intelligent and Soft Computing)
8 Financial evaluation of heat and electrical energy cogeneration in Polish household / Filipek Piotr, Jarzyna Wojciech // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 495-498 [MNiSW: 10]
9 The impact of converter's synchronization during FRT voltage recovery in two-phase short circuits / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz // W: Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE) 2015 [WOS]; New York: IEEE, 2015, s. 1-6 [MNiSW: 15]
10 Ispolʹzovanie alizarinovyh i katehinovyh kr i ih proizvodnyh v kačestvefotosensiblizatora sensibilizirovannyh krasitelem fotoèlementov / Siedliska Karolina, Viktarovich Nadzeya // W: Aktualʹnye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ : sbornik materialov Meždunarodnoj Nayčno-Praktičeskoj Konferencii, 25-27 sentâbrâ 2013, Brest; 2013, s. 226-229
11 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - 2015,
12 Lift door follow-up drive system with a PMSM motor / Kolano Krzysztof // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2017) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
13 Ocena pracy systemu klimatyzacji i oświetlenia LED zasilonych z modułów PV oraz sieci elektroenergetycznej / Grądz Żaklin, Filipek Piotr // W: Elektrotechnologie; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 116-124 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
14 Operational characteristics of the heat and cold storage in traction vehicles / Zieliński Dariusz, Przytuła K., Fatyga Karol // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 267-271 [MNiSW: 15]
15 Panel sterujący do lekkiego osobowego pojazdu z napędem elektrycznym / Wiśniewski Emil, Dobroczyński Mateusz, Filipek Piotr // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 145-149
16 Parameterisation of an electric vehicle drive for maximising the energy recovery factor / Kolano Krzysztof, Litwin Mateusz // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 273-277 [MNiSW: 15]
17 Perpektivy ispojʼzovaniâ ènergii vetra dlâ brestskogo regiona Respubliki Belarucʼ / Viktarovich Nadzeya, Černoivan A. V. // W: Aktualʹnye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ : sbornik Nayčnyh Statej Meždunarodnoj Nayčno-Praktičeskoj Konferenci, 23-25 aprelâ 2014, Brest, Respublika Belarus i. Č.ʹ4; Brest: 2014, s. 80-88
18 Reduction of voltage and power oscillation in the two-phase shorting of a grid inverter / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Zielińska Katarzyna, Fatyga Karol // W: 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, .- ( European Conference on Power Electronics and Applications, ISSN: 2325-0313 ) [MNiSW: 15]
19 Short-circuit current surge following the use of a synchronous compensator in island operation of a static inverte / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2018); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 319-326
20 Socialʹno-kulʹturnoe vliânie ns razvitie vetroènergetiki / Viktarovich Nadzeya // W: Problemy ènergetičeskoj bezopasnosti v kontekste integracionnyh processov v sovremennom mire : materialy nayčnogo seminaria; 2014, s. 35-39
21 Trójgeneracja – korzyści ze skojarzonego wytwarzania energii / Viktarovich Nadzeya // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 134-146 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
22 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - systemy HVDC / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 9-14 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
23 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - urządzenia Statcom / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 15-22 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
24 Vliânie vozobnovlâemyh istočnikov energii na raboty ènergosistemy / Viktarovich Nadzeya, Siedliska Karolina, Tatarczak Anna // W: Aktualʹnye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohraneniâ sredy obitaniâ : sbornik Nayčnyh Statej Meždunarodnoj Nayčno-Praktičeskoj Konferenci, 23-25 aprelâ 2014, Brest, Respublika Belarus i. Č.ʹ4; Brest: [B.w.], 2014, s. 30-35
25 Voltage regulation in small transformers / Banach Henryk // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2017) [WOS]; [B.m.]: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
26 Wybrane możliwości zastosowania materiałów piezoelektrycznych do sterowania pracą elektrowni wiatrowej / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 339-344
27 Wykorzystanie energii słonecznej do zasilania napędów urządzeń klimatyzacji i wentylacji / Gołąbek Michał, Kolano Jan // W: Elektrotechnologie; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 51-58 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)