Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
Jednostka nadrzędna: Wydział Mechaniczny
Liczba autorów: 13
Łączna liczba publikacji: 659
w tym we współpracy z zagranicą: 5

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(261)

1 3D finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // METALURGIJA - 2012, nr 4, vol. 51, s. 501-504 [MNiSW: 20]
2 Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 8, s. 374-378 [MNiSW: 8]
3 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej / Jabłońska Magdalena, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 559-562 [MNiSW: 7]
4 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą / Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 11, s. 935-939 [MNiSW: 6]
5 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych / Tomczak Janusz // MECHANIK - 2014, nr 3, s. 210-215 [MNiSW: 7]
6 Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 582-586 [MNiSW: 8]
7 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 4, s. 197-201 [MNiSW: 7]
8 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 2, vol. 0, s. 92-98 [MNiSW: 6]
9 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 563-568 [MNiSW: 7]
10 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 505-509 [MNiSW: 7]
11 Analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka głównego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 8, s. 363-366 [MNiSW: 7]
12 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 427-431 [MNiSW: 7]
13 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 678-681 [MNiSW: 6]
14 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 428-486 [MNiSW: 6]
15 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi / Żołnik Piotr, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 10, s. 874-878 [MNiSW: 6]
16 Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061 / Lis Konrad, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2017, nr 12, s. 67-70 [MNiSW: 8]
17 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego / Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 2, s. 147-152 [MNiSW: 7]
18 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 599-603 [MNiSW: 7]
19 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, nr 11, s. 748-754 [MNiSW: 7]
20 Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego / Lis Konrad, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 219-222 [MNiSW: 7]
21 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 109-112 [MNiSW: 6]
22 Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85, s. 75-79 [MNiSW: 7]
23 Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 3, vol. 83, s. 91-95 [MNiSW: 7]
24 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 4, s. 196-201 [MNiSW: 7]
25 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 11, s. 966-970 [MNiSW: 6]
26 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2013, nr 1, s. 50-53 [MNiSW: 6]
27 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 10, s. 692-696 [MNiSW: 6]
28 Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym / Krakowski Mariusz, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 982-984 [MNiSW: 11]
29 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 535-539 [MNiSW: 6]
30 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia / Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 3, s. 110-114 [MNiSW: 7]
31 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 9, s. 420-424 [MNiSW: 7]
32 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 2, s. 153-157 [MNiSW: 7]
33 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 1, vol. 85, s. 10-14 [MNiSW: 7]
34 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, nr 7, s. 455-459 [MNiSW: 7]
35 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 153-158 [MNiSW: 7]
36 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 313-316 [MNiSW: 7]
37 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 551-556 [MNiSW: 6]
38 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego / Walczuk Patrycja, Lis Konrad, Pater Zbigniew // APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA - 2016, nr 4, vol. 21, s. 246-252 [MNiSW: 10]
39 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 2, s. 74-79 [MNiSW: 7]
40 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 105-111 [MNiSW: 4]
41 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 113-119 [MNiSW: 4]
42 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 9-12, vol. 94, s. 3075-3083 [MNiSW: 25]
43 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail / Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 110-114 [MNiSW: 10]
44 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2012, nr 4, vol. 51, s. 497-500 [MNiSW: 20]
45 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part / Bartnicki Jarosław // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 1407-1410 [MNiSW: 25]
46 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter / Krakowski Mariusz, Bartnicki Jarosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 66-71 [MNiSW: 10]
47 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tofil Arkadiusz // JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) - 2011, nr 2, vol. 16, s. 162-166
48 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform / Pater Zbigniew // GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY - 2014, nr 7, s. 58-64
49 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft / Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 893-898 [MNiSW: 8]
50 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt / Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 653-656 [MNiSW: 25]
51 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company / Komsta Henryk, Krzywonos Leszek, Winiarski Grzegorz // DOPRAVA A SPOJE - 2011, nr 2, s. 66-70
52 Assessment of the tribological properties of hardfacing welding alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr in dry friction conditions / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Dziubińska Anna, Barszcz Marcin // TRIBOLOGIA - 2016, nr 2, s. 101-110 [MNiSW: 15]
53 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Bartnicki Jarosław, Chyła Piotr // MECHANIK - 2012, nr 11, s. 927-931 [MNiSW: 7]
54 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna, Pater Zbigniew, Winiarski Grzegorz, Drozdowski Krzysztof // MECHANIK - 2013, nr 7-8, s. 646-657 [MNiSW: 6]
55 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 11, s. 780-785 [MNiSW: 6]
56 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Wójcik Łukasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 527-532 [MNiSW: 7]
57 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 298-301 [MNiSW: 7]
58 Bezodpadowe dzielenie prętów / Tofil Arkadiusz // MECHANIK - 2011, nr 4, vol. 0, s. 308-313 [MNiSW: 7]
59 Charakterystyka obciążenia narzędzi podczas prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 456-459 [MNiSW: 6]
60 Charakterystyki użytkowe łuków rur ze stali żarowytrzymałej X10CrMoVNb9-1 wykonanych w procesie gięcia ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym / Cieśla Marek, Tomczak Janusz, Hadasik Eugeniusz , Findziński Rafał, Kawała Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 487-491 [MNiSW: 6]
61 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging / Samołyk Grzegorz, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 1, vol. 57, s. 205-209 [MNiSW: 20]
62 Comparative analysis of forging rolling and cross-w edge rolling of forgings from titanium alloy Ti6Al4V / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 141-148
63 Comparative analysis of the experimental and numerical research of the stamping process of axially-symmetrical elements / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 11, s. 205-210 [MNiSW: 13]
64 Comparison of numerical and experimental analysis of the crack propagation process / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 2, vol. 11, s. 60-67 [MNiSW: 11]
65 Complex numerical analysis of the tube forming process using Diescher mill / Pater Zbigniew, Kazanecki Jan // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 3, vol. 58, s. 717-724 [MNiSW: 20]
66 Computer – aided analysis of a new process for flanging hollow parts / Winiarski Grzegorz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 1, vol. 10, s. 19-29 [MNiSW: 6]
67 A cross wedge rolling process for forming 70 mm diameter balls from heads of scrap railway rails / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // PROCEDIA MANUFACTURING - 2017, vol. 11, s. 466-473
68 Cross wedge rolling with upsetting / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1191-1196 [MNiSW: 20]
69 Cross-Wedge Rolling of Driving Shaft from Titanium Alloy Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 125-132
70 Cross-wedge rolling of shafts with an eccentric step / Pater Zbigniew // JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2011, nr 6, vol. 18, s. 26-30 [MNiSW: 15]
71 Designing of screw impressions in the helical rolling of balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 104-113 [MNiSW: 25]
72 Determination of friction coefficients at elevated temperatures for some Al, Mg and Ti alloys / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna, Okoń Łukasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2011, nr 2, vol. 56, s. 379-384 [MNiSW: 20]
73 Durability of X10CrMoVNb9-1 steel tubes under low-cycle fatigue and creep conditions after bending with local induction heating / Cieśla Marek, Junak Grzegorz, Tomczak Janusz, Findziński Rafał, Kawała Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 3, vol. 60, s. 1839-1845 [MNiSW: 30]
74 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 61, s. 149-156 [MNiSW: 20]
75 The effect of pre-emptive analgesia on the level of postoperative pain in women undergoing surgery for breast neoplasm / Węgrowski Paweł, Stanisławek Andrzej , Domżał-Drzewicka Renata, Sysiak Justyna, Rząca Marcin, Milanowska Joanna, Janiszewska Mariola, Dziubińska Anna // WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY - 2016, nr 2, vol. 20, s. 158-164 [MNiSW: 14]
76 Effect of technological parameters on the rotary compression process / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 279-283 [MNiSW: 15]
77 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn / Gontarz Andrzej // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 572, s. 265-268 [MNiSW: 8]
78 Ewolucja struktury typu TRIP w tulejach grubościennych po procesie obciskania obrotowego / Wiewiórowska Sylwia, Gontarz Andrzej, Muskalski Zbigniew, Włoch Krzysztof, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 1, s. 134-138 [MNiSW: 7]
79 Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel balls / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Lovell Michael R., Menezes Pradeep L. // INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE - 2013, vol. 67, s. 1-7 [MNiSW: 45]
80 Experimental study of rotary compression for hollow parts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 2, vol. 54, s. 419-422 [MNiSW: 25]
81 Experimental tests for cross wedge rolling of forgings made from non-ferrous metal alloys / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 919-928 [MNiSW: 20]
82 FEM analysis of balls cross-wedge rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 81-84 [MNiSW: 6]
83 A FEM analysis of cross-wedge rolling of toothed shafts / Pater Zbigniew // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2011, nr 2, vol. 15, s. 50-59 [MNiSW: 7]
84 FEM analysis of helical rolling for producing steel balls / Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 572, s. 525-528 [MNiSW: 8]
85 FEM analysis of hollow hub forming in rolling extrusion process / Bartnicki Jarosław // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 641-644 [MNiSW: 25]
86 FEM analysis of loads and torque in a skew rolling process for producing axisymmetric parts / Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 85-90
87 FEM analysis of the multi-wedge helical rolling process for a workholding bolt / Pater Zbigniew // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2016, vol. 80, s. [brak stron]-[brak stron]
88 Fem and experimental based analysis of the stamping process of aluminum alloy / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 94-101 [MNiSW: 10]
89 FEM Modelling of a helical wedge rolling process for axisymmetric parts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 115-126 [MNiSW: 10]
90 FEM simulation of the cross-wedge rolling process for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // STRENGTH OF MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 49, s. 521-530 [MNiSW: 15]
91 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 22, vol. 8, s. 51-55 [MNiSW: 5]
92 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 1, vol. 63, s. 5-12
93 Flow stress model for cold-formed 40HM constructional steel / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 31-35 [MNiSW: 5]
94 Forging on hammer of rim forging from titanium alloy Ti6Al4V / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Drozdowski Krzysztof // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1239-1246 [MNiSW: 20]
95 Forging technology of magnesium alloys / Kuc Dariusz, Hadasik Eugeniusz , Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 610-613 [MNiSW: 6]
96 Forming a lever preform made of aluminium alloy 2014 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 505-508 [MNiSW: 25]
97 Forming of flat parts with ribs from magnesium alloy / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 356-360 [MNiSW: 15]
98 Forming of hollow shaft forging from titanium alloy Ti6Al4V by means of rotary compression / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 419-425 [MNiSW: 30]
99 The forming of magnesium alloy forgings for aircraft and automotive applications / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziubiński Mieczysław, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 158-168 [MNiSW: 10]
100 Forming of semi - finished drill parts by means of rolling-extrusion / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 6]
101 Geometrical phenomena in tube bending with local induction heating / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Hadasik Eugeniusz , Cieśla Marek, Mutwil Kazimierz, Rzepka Wojciech, Kawała Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 717-724 [MNiSW: 8]
102 Hammer forging process of lever drop forging from AZ31 magnesium alloy / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Drozdowski Krzysztof // METALURGIJA - 2013, nr 3, vol. 52, s. 359-362 [MNiSW: 25]
103 Helical - wedge rolling of steel bails / Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Tomczak Janusz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 79-82 [MNiSW: 25]
104 Helical-wedge rolling of balls / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // KOVÁRENSTVÍ - 2013, nr 47, s. 84-87
105 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 843-846 [MNiSW: 25]
106 The influence of hollow billet thickness in rotary compression / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 82, s. 1281-1291 [MNiSW: 25]
107 The influence of tool geometry on the course of flanges radial extrusion in hollow parts / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 17, s. 986-996 [MNiSW: 30]
108 Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 237, s. 209-214
109 Innovative metal forming technologies / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 5-17 [MNiSW: 8]
110 An innovative method for forming balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 151-157 [MNiSW: 10]
111 An innovative method for producing balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Cyganek Zdzisław, Andrietti Stephane, Barbelet Mickael // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 1-4, vol. 97, s. 893-901 [MNiSW: 25]
112 Innowacyjne technologie obróbki plastycznej metali rozwijane w Politechnice Lubelskiej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // OBROBKA PLASTYCZNA METALI - 2015, nr 3, vol. XXVI, s. 241-254 [MNiSW: 10]
113 Innowacyjny proces kształtowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 6, s. 387-392 [MNiSW: 7]
114 Investigation of Ignition Temperature, Time to Ignition and Chip Morphology after the High-Speed Dry Milling of Magnesium Alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Dziubińska Anna // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2016, nr 3, vol. 88 [MNiSW: 20]
115 Investigation of the cold orbital forging process of an AlMgSi alloy bevel gear / Samołyk Grzegorz // JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY - 2013, nr 213, s. 1692-1702 [MNiSW: 35]
116 Investigation of the effect of forging temperature on the microstructure of grade 5 Titanium ELI / Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Winiarski Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 147-158 [MNiSW: 10]
117 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 262-268 [MNiSW: 4]
118 Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej / Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 988-990 [MNiSW: 11]
119 Kształtowanie cech geometrycznych i właściwośći mechanicznych łuków rurowych ze stali 13CrMo4-5 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym / Cieśla Marek, Junak Grzegorz, Tomczak Janusz, Findziński Rafał, Kawała Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 528-533 [MNiSW: 6]
120 Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 2, s. 76-81 [MNiSW: 7]
121 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnika / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 3, s. 131-134 [MNiSW: 6]
122 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonych / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, nr 2, vol. 57, s. 84-87 [MNiSW: 7]
123 Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZn / Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, s. 598-602 [MNiSW: 6]
124 Kształtowanie wytłoczki płytki ustalającej w tłoczniku progresywnym / Świtacz Jarosław, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 985-987 [MNiSW: 11]
125 Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V / Samołyk Grzegorz, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 588-592 [MNiSW: 6]
126 Limiting phenomena in a new forming process for two-rib plates / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // METALURGIJA - 2015, nr 3, vol. 54, s. 555-558 [MNiSW: 25]
127 Limiting value of Cockroft-Latham integral for commercial plasticine / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 45-55 [MNiSW: 11]
128 Manufacturing process of plane rim from aluminium alloy / Drozdowski Krzysztof, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2013, nr 6, vol. 85, s. 487-492 [MNiSW: 20]
129 Metal forming of lightweight magnesium alloys for aviation applications / Śliwa Romana E., Balawender Tadeusz, Hadasik Eugeniusz , Kuc Dariusz, Gontarz Andrzej, Korbel A., Bochniak W. // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 3, vol. 62, s. 1559-1566
130 A method for producing hollow shafts by rotary compression using a specially designed forging machine / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 3, vol. 60, s. 1745-1753 [MNiSW: 30]
131 Method for producing twist drills by extrusion using a three-slide forging press / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 129-135 [MNiSW: 8]
132 The Microstructure and Mechanical Properties of AZ31 Magnesium Alloy Aircraft Brackets Produced by a New Forging Technology / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Horzelska Karina, Pieśko Paweł // PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] - 2015, vol. 2, s. 337-341 [MNiSW: 15]
133 Modelling of the forging pronica toothed wheel on a crank press / Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz // VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" - 2011, nr 62, vol. 0, s. 41-45
134 Modelowanie numeryczne procesu walcowania wielostopniowego uzębionego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2011, nr 11, vol. 84, s. 894-899 [MNiSW: 7]
135 Modelowanie numeryczne procesu wyoblania wytłoczki stożkowej / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 3, s. 138-142 [MNiSW: 7]
136 Multi-wedge cross rolling of balls / Pater Zbigniew // JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2013, nr 10, vol. 20, s. 46-50 [MNiSW: 15]
137 New extrusion process for producing twist drills using split dies / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 55-63 [MNiSW: 11]
138 New forming possibilities in cross wedge rolling processes / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 149-161 [MNiSW: 30]
139 New method for forming brackets with a triangular rib / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 217-222 [MNiSW: 8]
140 A new method for producing finned heat sinks for electronic applications / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 74-77 [MNiSW: 10]
141 A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft brackets / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2015, nr 2, vol. 87, s. 180-188 [MNiSW: 15]
142 New methods of steel ball rolling / Pater Zbigniew // INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY - 2013, nr 1/2/3/4, vol. 47, s. 12-22 [MNiSW: 15]
143 A new process for the forming of a triangular flange in hollow shafts from Ti6Al4V alloy / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 15, s. 911-916 [MNiSW: 30]
144 A New Technology for Producing AZ31 Magnesium Alloy Aircraft Brackets with a Triangular Outline / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2016, nr 3, vol. 88 [MNiSW: 20]
145 Nowy sposób wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 517-521 [MNiSW: 6]
146 Numeral analysis of a skew rolling process for producing axle shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW - 2016, nr 2, vol. 16, s. 63-69
147 Numerical analysis of a rolling process for producing steel balls using helical rolls / Chyła Piotr, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Chyła Paweł // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2, vol. 61, s. 485-492
148 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a crankshaft preform / Lis Konrad, Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 6, s. 581-584 [MNiSW: 11]
149 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a stepped hollow shaft made of titanium alloy Ti6A14V / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 677-682
150 Numerical analysis of an aluminium profile under bending using Abaqus and Deform-3D / Różyło Patryk, Wójcik Łukasz, Wrzesińska Katarzyna // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 40-47 [MNiSW: 11]
151 Numerical analysis of bevel gear forming / Bartnicki Jarosław // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2016, vol. 80, s. 1-6
152 Numerical analysis of feed rate influence on hollow hub shape during rolling extrusion process / Bartnicki Jarosław // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 572, s. 323-326 [MNiSW: 8]
153 Numerical analysis of helical rolling processes for producing steel balls / Pater Zbigniew // INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY - 2016, nr 2, vol. 53, s. 137-153 [MNiSW: 15]
154 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollow hub / Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1137-1142 [MNiSW: 20]
155 Numerical analysis of rolling extrusion process of a toothed shaft from titanium alloyTi6AI4V / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1215-1220 [MNiSW: 8]
156 Numerical analysis of sleeve clamping process / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Samołyk Grzegorz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW - 2011, vol. 11, s. 225-228 [MNiSW: 5]
157 Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanism / Tofil Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 17, vol. 7, s. 73-76 [MNiSW: 5]
158 Numerical analysis of the cross wedge rolling process (CWR) for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 1, vol. 54, s. 177-180 [MNiSW: 25]
159 Numerical analysis of the cross-wedge rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075 / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 434-435 [MNiSW: 30]
160 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ACTA METALLURGICA SLOVACA - 2013, nr 2, vol. 19, s. 132-140
161 Numerical analysis of the forming process of head toothing in rolling extrusion on a shaft from aluminum alloy 7075 / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2739-2741 [MNiSW: 30]
162 Numerical analysis of the skew rolling process for main shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 4, vol. 54, s. 627-630 [MNiSW: 25]
163 Numerical analysis of the skew rolling process for rail axles / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 415-418 [MNiSW: 30]
164 Numerical analysis of unconventional forging process of hollowed shaft from Ti-6Al-4V alloy / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) - 2011, nr 2, vol. 16, s. 157-161
165 Numerical and experimental analysis of a cross wedge rolling process for producing ball studs / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 17, s. 729-337 [MNiSW: 30]
166 Numerical and experimental study of producing flanges on hollow parts by extrusion with a movable sleeve / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 3, vol. 60, s. 1917 -1921 [MNiSW: 30]
167 Numerical and experimental study of producing two-step flanges by extrusion with a movable sleeve / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 2, vol. 62, s. 495-499
168 Numerical and experimental study on producing aluminum alloy 6061 shafts by cross wedge rolling using a universal rolling mill / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 2, vol. 60, s. 801-807 [MNiSW: 30]
169 Numerical investigation of producing a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve-disk by orbital forging / Samołyk Grzegorz // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 497-500 [MNiSW: 25]
170 Numerical modeling of skew rolling process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 10, vol. 32, s. 124-131 [MNiSW: 10]
171 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims / Tomczak Janusz // ACTA METALLURGICA SLOVACA - 2013, nr 2, vol. 19, s. 122-131
172 Numerical simulation of rotary compression process of hollow balls / Skrochocki Daniel , Tomczak Janusz // STRENGTH OF MATERIALS - 2016, nr 4, vol. 48, s. 583-591 [MNiSW: 15]
173 Numeryczna analiza obciążenia uzębionego wykroju narzędzia podczas kucia stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Łukasik Krzysztof // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 11, s. 920-925 [MNiSW: 6]
174 Numeryczna analiza procesu plastycznego kształtowania odkuwki tłoka silnika spalinowego ze stopu aluminium 2618A / Tomczak Janusz, Maciejczak Damian // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, nr 10, s. 521-526 [MNiSW: 7]
175 Numeryczne modelowanie procesów gięcia łuków rurowych dla energetyki / Cieśla Marek, Findziński Rafał, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 290-293 [MNiSW: 7]
176 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, vol. 3, s. 221-225 [MNiSW: 7]
177 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 595-599 [MNiSW: 6]
178 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 416-420 [MNiSW: 6]
179 Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 755-759 [MNiSW: 7]
180 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 2, s. 92-98 [MNiSW: 6]
181 Obróbka skrawaniem kompozytów / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2014, nr 3, s. 8-14
182 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania łuków / Cieśla Marek, Gontarz Andrzej, Hadasik Eugeniusz , Mutwil Kazimierz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kawała Tomasz, Rzepka Wojciech // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2014, nr 4, s. 211-217 [MNiSW: 4]
183 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging / Samołyk Grzegorz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 175-178 [MNiSW: 25]
184 Orbital forging of a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve / Samołyk Grzegorz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1228-1234 [MNiSW: 8]
185 Overview of the research on roll forging processes / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 72-86 [MNiSW: 10]
186 Physical analysis of cross-wedge rolling process of a stepped shaft / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 60-67 [MNiSW: 10]
187 Plastometric tests for plasticine as physical modelling material / Wójcik Łukasz, Lis Konrad, Pater Zbigniew // OPEN ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 6, s. 653-659 [MNiSW: 11]
188 Płynięcie metalu podczas wyciskania wierteł krętych dla różnych czynników tarcia / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // TRIBOLOGIA - 2013, nr 3, s. 9-20 [MNiSW: 6]
189 Porównanie procesów ECAP wspomaganych skręcaniem / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 476-481 [MNiSW: 6]
190 Porównanie schematów prasowania obwiedniowego na przykładzie wykonania odkuwki piasty z tarczą / Samołyk Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 9, s. 657-662 [MNiSW: 6]
191 Prasowanie obwiedniowe odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu magnezu Mg4AIZn0,5 Mn / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 6, vol. 58, s. 320-326 [MNiSW: 7]
192 Prasowanie obwiedniowe odkuwki sprzęgła kłowego z użyciem wkładki dociskowej / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 8, s. 435-441 [MNiSW: 7]
193 Preliminary analysis of a rotary compression test / Pater Zbigniew, Walczuk Patrycja, Lis Konrad, Wójcik Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 77-82 [MNiSW: 10]
194 Problematyka wytwarzania wyrobów ze stali AHSS / Nowicki Maciej, Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz, Czachor Ryszard, Kuc Jacek // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 5, s. 17-22 [MNiSW: 5]
195 Próby doświadczalne obciskania obrotowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6061 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 589-594 [MNiSW: 7]
196 Próby mechanicznego dzielenia złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 8, s. 376-378 [MNiSW: 7]
197 Proces kształtowania uzębień stożkowych metodą walcowania / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 586-588 [MNiSW: 6]
198 Producing hollow drive shafts by rotary compression / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 15, s. 917-924 [MNiSW: 30]
199 Prognozowanie wpływu konstrukcji walcarki ramowo-konsolowej na możliwości jej użytkowania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2014, nr 2, s. 100-104 [MNiSW: 7]
200 Projektowanie walców śrubowych do walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 12, vol. 84, s. 534-537 [MNiSW: 7]
201 Przegląd metod kształtowania rowków wiórowych wierteł krętych ze stali narzędziowych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2013, nr 6, s. 15-21 [MNiSW: 5]
202 Przepychanie obrotowe wyrobów o zarysie śrubowym / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 689-691 [MNiSW: 7]
203 Qualitative research on AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular rib produced by a new forging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Zagórski Ireneusz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 482-488 [MNiSW: 20]
204 Qualitative reserch of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new foging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziedzic Krzysztof // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2B, vol. 61, s. 1003-1008
205 Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling / Tofil Arkadiusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 3, vol. 58, s. 725-729 [MNiSW: 20]
206 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 133-140
207 Rotary compression process for producing toothed hollow shafts / Tomczak Janusz // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 649-652 [MNiSW: 25]
208 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 / Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 13-15 [MNiSW: 6]
209 Sellecting parameters for bending of tubes made of the X70 stell by numerical modelling / Junak Grzegorz, Cieśla Marek, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 62, s. 2339-2342
210 Skrew rolling of balls in multiple helical impressions / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1072-1076 [MNiSW: 20]
211 Stanowisko laboratoryjne do walcowania poprzeczno-klinowego w Politechnice Lubelskiej / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 625-630 [MNiSW: 8]
212 Steel balls forming by cross rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // METALURGIJA - 2013, nr 1, s. 103-106 [MNiSW: 25]
213 Studies on stress and strain state in cold orbital forging a AlMgSi alloy flange pin / Samołyk Grzegorz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1143-1189 [MNiSW: 20]
214 A study of a new screw press forging process for producing aircraft drop forgings made of magnesium alloy AZ61A / Gontarz Andrzej, Drozdowski Krzysztof, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 559-565 [MNiSW: 20]
215 Symulacje numeryczne procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 2, s. 37-41 [MNiSW: 5]
216 Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu walcowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 2, s. 151-156 [MNiSW: 6]
217 Termomechaniczna analiza kształtowania plastycznego wałka ze stopu tytanu Ti6AI4V / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej // MECHANIK - 2012, nr 3, s. 205-211 [MNiSW: 7]
218 Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, s. 710-714 [MNiSW: 7]
219 Termomechaniczna analiza procesu walcowania kul w wykrojach spiralnych / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 632-636 [MNiSW: 6]
220 Theoretical analysis of the forging process for producing hollow balls / Winiarski Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 18, vol. 7, s. 68-73 [MNiSW: 5]
221 Theoretical and experimental analysis of forming process of conical toothed wheels on a crank forging press / Tomczak Janusz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 151-154 [MNiSW: 25]
222 Theoretical and experimental analysis of rotary compression of ball pins hollow forgings / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 109-117 [MNiSW: 10]
223 A theoretical and experimental analysis of rotary compression of hollow forgings formedover a mandrel / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // STRENGTH OF MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 49, s. 555-564 [MNiSW: 15]
224 Theoretical and experimental analysis of splittingprocess without waste of pipe billets from TJ6AI4V alloy / Tofil Arkadiusz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 59-62 [MNiSW: 25]
225 Theoretical and experimental research of hammer forging process of RIM from AZ31 magnesium alloy / Gontarz Andrzej // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 645-648 [MNiSW: 25]
226 Theoretical and experimental research on a method for producing a triangular rosette-shaped flange / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Winiarski Grzegorz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1166-1172 [MNiSW: 8]
227 Theoretical and experimental research on forge rolling process of preforms from magnesium alloy AZ31 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 437-443 [MNiSW: 30]
228 Thermo-mechanical analysis of a lever preform forming from magnesium alloy AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1211-1218 [MNiSW: 20]
229 A thermomechanical analysis of the multi-wedge helical rolling (MWHR) process for producing balls / Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2016, nr 2, vol. 55, s. 233-236 [MNiSW: 25]
230 Walcowanie kuźnicze odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6063 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 523-527 [MNiSW: 6]
231 Walcowanie poprzeczne kul do młynów kulowych / Pater Zbigniew, Brożek Jan // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 6, s. 41-45 [MNiSW: 5]
232 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul bezpośrednio z główki szyny / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 555-559 [MNiSW: 8]
233 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul do młynów kulowych / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 637-640 [MNiSW: 6]
234 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul metodą równoległą / Pater Zbigniew // MECHANIK - 2012, nr 5-6, vol. 85, s. 404-409 [MNiSW: 7]
235 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 10, s. 655-660 [MNiSW: 7]
236 Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowym / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 650-653 [MNiSW: 6]
237 Walcowanie poprzeczno-klinowe. Możliwości wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2015, nr 3-4, s. 78-79 [MNiSW: 3]
238 Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali łożyskowej gatunku 100Cr6 / Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 1, vol. 0, s. 101-103 [MNiSW: 6]
239 Wasteless splitting of metal round bars basing on cross-wedge rolling process / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew // ACTA MECHANICA SLOVACA - 2011, nr 1, vol. 15, s. 36-43 [MNiSW: 7]
240 Weryfikacja numeryczna nowej koncepcji walcowania poprzeczno-klinowego / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 569-573 [MNiSW: 7]
241 Weryfikacja teoretyczna procesu kucia matrycowego odkuwki dźwigni ze stopu magnezu AZ80 / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Drozdowski Krzysztof, Doleba Ryszard // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, s. 305-311 [MNiSW: 7]
242 Wpływ geometrii części chwytowej wiertła na przebieg procesu wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 6, s. 371-378 [MNiSW: 6]
243 Wpływ geometrii matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 432-435 [MNiSW: 7]
244 Wpływ geometrii narzędzi kształtujących na przebieg procesu walcowania gwintu śruby M20×2,5 / Żołnik Piotr, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 3, s. 191-199 [MNiSW: 6]
245 Wpływ grubości ścianki wsadu na proces obciskania obrotowego na zimno odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 342-346 [MNiSW: 7]
246 Wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego / Pater Zbigniew, Lis Konrad, Wójcik Łukasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2016, nr 9, vol. 61, s. 389-392 [MNiSW: 8]
247 Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 3 [MNiSW: 6]
248 Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław, Kazanecki Jan, Chyła Piotr // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 11, s. 33-39 [MNiSW: 5]
249 Wpływ parametrów matrycy na geometrię wyciskanych wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 9, s. 390-292 [MNiSW: 7]
250 Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 602-606 [MNiSW: 6]
251 Wpływ ruchu i prędkości narzędzi na płynięcie metalu w prasowaniu obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, nr 11, s. 714-719 [MNiSW: 7]
252 Wpływ sposobu wahań matrycy na energochłonność procesu wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2016, nr 3, s. 132-135 [MNiSW: 8]
253 Wpływ temperatury wsadu na stan obciążenia termicznego i mechanicznego narzędzi podczas kucia stożkowego koła zębatego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 112-118 [MNiSW: 6]
254 Wpływ warunków smarowania na przebieg procesu kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych / Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 614-619 [MNiSW: 7]
255 Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg procesu kształtowania kołnierzy metodą wyciskania z ruchomą tuleją / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2016, nr 5, vol. 61, s. 205-208 [MNiSW: 8]
256 Wybrane aspekty obróbki skrawaniem polimerowych kompozytów włóknistych i oceny chropowatości powierzchni / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Banaszek Michał, Kuric Ivan // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 205-220 [MNiSW: 4]
257 Wytwarzanie wierteł krętych w procesie wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // OBROBKA PLASTYCZNA METALI - 2017, nr 3, vol. 28, s. 199-212 [MNiSW: 10]
258 Wyznaczanie całek granicznych dla wybranych modeli pękania w próbie rozciągania stopu magnezu Mg4AlZn / Gontarz Andrzej, Piesiak Jacek, Drozdowski Krzysztof // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 553-558 [MNiSW: 7]
259 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 601-603 [MNiSW: 8]
260 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika / Dąbrowski Michał, Dobromilski Rafał, Bulzak Tomasz, Wójcik Łukasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85 [MNiSW: 7]
261 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 5, s. 233-239 [MNiSW: 7]

Monografie (28)

1 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD / Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin, Bartnicki Jarosław, Kiernicki Zbigniew.- Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2013, 220 s.
2 Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej[Red:] Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 156 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Kucie matrycowe stopów magnezu / Gontarz Andrzej.- Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji , 2016, 178 s.- (Biblioteka Problemów Budowy i Eksploatacji Maszyn )
4 Kucie odkuwek użebrowanych ze stopów magnezu = The production of magnesium alloy parts with ribs by forging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 142 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 217 s.
6 Obciskanie obrotowe wyrobów drążonych / Magryta Jarosław, Pater Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 104 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Obróbka plastyczna : podstawy teoretyczne / Hadasik Eugeniusz , Pater Zbigniew.- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, 141 s.
8 Podstawy programowania komputerów dla inżynierów / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 132 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
9 Podstawy technologii obróbki plastycznej metali / Pater Zbigniew, Samołyk Grzegorz.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2013, 339 s.- (Monografie)
10 Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 169 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali / Pater Zbigniew, Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 289 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
12 Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 1 / Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 120 s.
13 Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 2 / Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil[Red:] Winiarski Grzegorz, Szala Mirosław, Maciąg Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 104 s.
14 Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 1 / Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz[Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 123 s.
15 Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 2 / Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz[Red:] Maciąg Kamil, Szala Mirosław, Winiarski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 130 s.
16 Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych = Progresses in social-economical sciences. 1 / Szala Mirosław, Maciąg Kamil, Winiarski Grzegorz[Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil, Winiarski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 115 s.
17 PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] / Samołyk Grzegorz[Red:] Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 91 s.- (Konferencje - Politechnika Lubelska)
18 Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz[Red:] Tofil Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Selected issues of metal forming / Pater Zbigniew, Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 110 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)
20 Studium procesów obciskania obrotowego odkuwek drążonych / Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 214 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
21 Studium procesu prasowania obwiedniowego tulei kołnierzowych / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 186 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
22 Studium procesu przepychania obrotowego = The study of rolling-extrusion process / Bartnicki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 151 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
23 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 168 s.
24 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek o kształtach złożonych / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 186 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
25 Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowych / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 174 s.
26 Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego / Samołyk Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 145 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
27 Wybrane zagadnienia z historii techniki / Pater Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 260 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska. Wydział Mechaniczny)
28 Wyciskanie wierteł krętych w matrycach dzielonych / Bulzak Tomasz[Red:] Bulzak Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 176 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (288)

1 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 8-8 [MNiSW: 2]
2 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [Patent nr (11) 221916 (21) 396852] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
3 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
4 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-14 [MNiSW: 2]
5 Głowica do walcowania uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398313] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 8-8 [MNiSW: 2]
6 Lampa [Prawo z rejestracji nr 20433 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Gołębiowska Kinga, Bobowski Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 3, s. 597-597 [MNiSW: 10]
7 Lampa [Prawo z rejestracji nr 20434 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Gołębiowska Kinga, Bobowski Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 3, s. 597-597 [MNiSW: 10]
8 Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [ Nr zgłoszenia 398570] / Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 9-9 [MNiSW: 2]
9 Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [Patent nr (11) 218814 (21) 398570] / Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
10 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Zgłoszenie (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 21, s. 10-10
11 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1199-1199 [MNiSW: 30]
12 Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398832] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 13-13 [MNiSW: 2]
13 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 19 (1010), s. 9-9 [MNiSW: 2]
14 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215888] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
15 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-7 [MNiSW: 2]
16 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi [Patent nr (11) 218582 (21) 394248] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
17 Narzędzie do obciaskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 10-10 [MNiSW: 2]
18 Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 224904 (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
19 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 10-10 [MNiSW: 2]
20 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych [Patent nr (11) 219170 (21) 397944] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
21 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 4-4 [MNiSW: 2]
22 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego [patent nr 215635] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 1, s. 6-6 [MNiSW: 25]
23 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Patent nr (11) 224804 (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
24 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
25 Narzędzie do walcowania kul [Nr zgłoszenia 402886] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 10-10 [MNiSW: 2]
26 Narzędzie do walcowania kul [Patent nr (11) 223926 (21) 402886] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
27 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-12 [MNiSW: 2]
28 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401560] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
29 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 219073 (21) 394832] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
30 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225773 (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
31 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225774 (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
32 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 226533 (21) 409314] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2476-2476 [MNiSW: 30]
33 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 48, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
34 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-10 [MNiSW: 2]
35 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 409314] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 6, s. 7-7
36 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 12-12 [MNiSW: 2]
37 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule [Patent nr (11) 219678 (21) 394835] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1277-1277 [MNiSW: 25]
38 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Patent nr (11) 224803 (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
39 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Zgłoszenie nr (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
40 Narzędzie do wyciskania wierteł krętych [Zgloszenie nr (21) 416319] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-14
41 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-13
42 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399155] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 7-8 [MNiSW: 2]
43 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego wielokrotnego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 222709 (21) 399154] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
44 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego, wielokrotnego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 399154] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 7-7 [MNiSW: 2]
45 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [ Nr zgłoszenia 398914] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 11-11 [MNiSW: 2]
46 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [Patent nr (11) 222131 (21) 398914] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
47 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Nr zgłoszenia 398426] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 8-8 [MNiSW: 2]
48 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Patent nr (11) 221249 (21) 398426] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
49 Narzędzie stożkowo-spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399569] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-10 [MNiSW: 2]
50 Narzędzie stożkowo-spiralne, zwłaszcza do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399570] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-10 [MNiSW: 2]
51 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego jednoczesnego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 9-9 [MNiSW: 2]
52 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 8-9 [MNiSW: 2]
53 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego [Patent nr (11) 221916 (21) 397942] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
54 Narzędzie z wewnętrznym wykrojem śrubowym do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399528] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
55 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21878 wzoru przemysłowego] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 48-48 [MNiSW: 10]
56 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21879 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 48-48 [MNiSW: 10]
57 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21880 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 48-49 [MNiSW: 10]
58 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21881 wzoru przemysłowego] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
59 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21882 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 49-49 [MNiSW: 10]
60 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21252 (21) 22489] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej, Siemionek Ewa // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 556-556 [MNiSW: 10]
61 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21257 (21) 22490] / Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 557-557 [MNiSW: 10]
62 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21258 (21) 22491] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 557-557 [MNiSW: 10]
63 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21259 (21) 22492] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, s. 558-558 [MNiSW: 10]
64 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21260 (21) 22493] / Siemionek Ewa, Dziubińska Anna, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 3, s. 558-558 [MNiSW: 10]
65 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 46-46 [MNiSW: 2]
66 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego [Patent nr (11) 219484 (21) 395434] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1049-1049 [MNiSW: 25]
67 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2109-2109 [MNiSW: 15]
68 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2109-2109 [MNiSW: 15]
69 Ściana oporowa sprężona / Jakóbczak Antoni, Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 6 (1023), s. 29-29 [MNiSW: 2]
70 Ściana oporowa sprężona [ Patent nr (11) 219956 (21) 396274 ] / Jakóbczak Antoni, Łukasik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1794-1794 [MNiSW: 25]
71 Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn [ Patent nr (11) 216900 (21) 401567] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 5, s. 1098-1098 [MNiSW: 25]
72 Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-10 [MNiSW: 2]
73 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 10-10 [MNiSW: 2]
74 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym [Patent nr (11) 219456 (21) 394431] / Samołyk Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
75 Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi [Nr zgłoszenia 402721] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
76 Sposób i narzędzie do walcowania skośnego kul walcami wklęsłymi [Patent (11) 224271 (21) 404438] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
77 Sposób i narzędzie do walcowania skosnego kul walcami wklęsłymi [Zgłoszenie nr (21) 404438] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 8-8 [MNiSW: 2]
78 Sposób i urządzenie do walcowania poprzecznego narzędzia [Patent nr (11) 226765 (21) 407745] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
79 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Patent nr (11) 224339 (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
80 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Zgłoszenie nr (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
81 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [ Patent nr (11) 224226 (21) 403985] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
82 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403985] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 12-12 [MNiSW: 2]
83 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403983] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-11 [MNiSW: 2]
84 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223937 (21) 403983] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
85 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Nr zgłoszenia (21) 403984] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 10-10 [MNiSW: 2]
86 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Patent nr (11) 224227 (21) 403984] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
87 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403986] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 12-12 [MNiSW: 2]
88 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Patent nr (11) 224259 (21) 403986] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
89 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403987] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-11 [MNiSW: 2]
90 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223936 (21) 403987] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
91 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403988] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-12 [MNiSW: 2]
92 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223939 (21) 403988] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
93 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych [Nr zgłoszenia 403064] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
94 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Nr zgłoszenia 403063] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
95 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 222703 (21) 403063] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
96 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [ Patent nr (11) 221264 (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
97 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 6, s. 10-10 [MNiSW: 2]
98 Sposób i urządzenie do kucia kul [Nr zgłoszenia 403211] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 20, s. 10-10 [MNiSW: 2]
99 Sposób i urządzenie do kucia kul [Patent nr (11) 220143 (21) 403211 ] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
100 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 10 (1001), s. 9-9 [MNiSW: 2]
101 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno [ Patent nr (11) 219954 (21) 392860 ] / Samołyk Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
102 Sposób i urzadzenie do walcowania poprzecznego narzedziami płaskimi [Patent nr (11) 226765 (21) 407745] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2945-2945 [MNiSW: 30]
103 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Nr zgłoszenia 402885] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 10-11 [MNiSW: 2]
104 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Nr zgłoszenia 402887] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 11-11 [MNiSW: 2]
105 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 222704 (21) 402887] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
106 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Patent nr (11) 223925 (21) 402885] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3091-3091 [MNiSW: 30]
107 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222169, (21) 406424] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
108 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222171 (21) 406425] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
109 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222188 (21) 406426] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
110 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406424] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 12-12 [MNiSW: 2]
111 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406425] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 12-13 [MNiSW: 2]
112 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406426] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 13-13 [MNiSW: 2]
113 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza [ Patent nr (11) 220138 (21) 404041] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
114 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza [Nr zgłoszenia (21) 404041] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 13-13 [MNiSW: 2]
115 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi [ Patent nr (11) 219935 (21) 404040 ] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
116 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi [Nr zgłoszenia (21) 404040] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 13-13 [MNiSW: 2]
117 Sposób i urządzenie do wywijania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222192 (21) 406427] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
118 Sposób i urządzenie do wywijania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406427] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 13, s. 13-13 [MNiSW: 2]
119 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego [Patent nr (11) 219955 (21) 392946] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
120 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 11 (1002), s. 7-8 [MNiSW: 2]
121 Sposób kształtowani kul metodą kucia półswobodnego w układzie podwójnym [ Nr zgłoszenia 398830] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 12-12 [MNiSW: 2]
122 Sposób kształtowania kul [Nr zgłoszenia (21) 403989] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 14-14 [MNiSW: 2]
123 Sposób kształtowania kul [Patent nr (11) 223938 (21) 403989] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3091-3091 [MNiSW: 30]
124 Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398831] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 12-12 [MNiSW: 2]
125 Sposób kształtowania odkuwek drążonych [Nr zgłoszenia 402213] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 14, s. 8-8 [MNiSW: 2]
126 Sposób kształtowania plastycznego cięgien rurowych / Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 11-11 [MNiSW: 2]
127 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 13-14 [MNiSW: 2]
128 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214519] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
129 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 11-11 [MNiSW: 2]
130 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214530] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
131 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216311] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
132 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 9-9 [MNiSW: 2]
133 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 13-13 [MNiSW: 2]
134 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214520] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
135 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-11 [MNiSW: 2]
136 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214513] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 8, s. 1956-1956 [MNiSW: 25]
137 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 9-9 [MNiSW: 2]
138 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi [patent nr 216309] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
139 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Patent nr (11) 227320 (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3902-3902 [MNiSW: 30]
140 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Zgłoszenie nr (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 12-12
141 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 19 (1010), s. 9-9 [MNiSW: 2]
142 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215890] / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
143 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-7 [MNiSW: 2]
144 Sposób kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi [Patent nr (11) 218601 (21) 394249]1 / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
145 Sposób kształtowania półswobodnego radiatora [Nr zgłoszenia 405924] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
146 Sposób kształtowania półswobodnego radiatora [Patent nr (11) 219498 (21) 405924] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1044-1044 [MNiSW: 25]
147 Sposób kształtowania radiatora [Nr zgłoszenia 404274] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
148 Sposób kształtowania radiatora [Patent nr (11) 219445 (21) 404274] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
149 Sposób kształtowania radiatora dwurzędowego [Nr zgłoszenia 405923] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 8-8 [MNiSW: 2]
150 Sposób kształtowania radiatora dwurzędowego [Patent nr (11) 219499 (21) 405923] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
151 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora z żebrem o zarysie półokrągłym [Nr 405925] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 9-9 [MNiSW: 2]
152 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora [Nr zgłoszenia 405922] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17, s. 8-8 [MNiSW: 2]
153 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora [Patent nr (11) 219501 (21) 405922] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
154 Sposób kształtowania w wykroju zamkniętym radiatora z żebrem o zarysie półokrągłym [Patent nr (11) 219497 (21) 405925] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1044-1044 [MNiSW: 25]
155 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-6 [MNiSW: 2]
156 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania [patent nr 217995] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
157 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 6-6 [MNiSW: 2]
158 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem [patent nr 217994] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
159 Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowego / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 6-6 [MNiSW: 2]
160 Sposób kształtowania wyrobów drążonych metodą przepychania obrotowego [Patent nr (11) 219463 (21) 393242] / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
161 Sposób kucia kul [ Zgłoszenie nr (21) 410232 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 8-9
162 Sposób kucia kul [Patent nr (11) 224684 (21) 410232] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 7-7 [MNiSW: 30]
163 Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym [ patent nr 215505] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
164 Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym [ patent nr 215504] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
165 Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym [patent nr 215953] / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 248-248 [MNiSW: 25]
166 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyro- bów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym [ patent nr 215506] / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
167 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie falistym / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 14-14 [MNiSW: 2]
168 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 14-15 [MNiSW: 2]
169 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 14-14 [MNiSW: 2]
170 Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 15-15 [MNiSW: 2]
171 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
172 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Patent nr (11) 219160 (21) 394722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
173 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
174 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [Patent nr (11) 219296 (21) 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 778-778 [MNiSW: 25]
175 Sposób obciskania obrotowego uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398591] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 8-8 [MNiSW: 2]
176 Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216310] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
177 Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 7-8 [MNiSW: 2]
178 Sposób obciskania obrotowego wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398592] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 8-9 [MNiSW: 2]
179 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 223468 (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2768-2768 [MNiSW: 30]
180 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 9-10 [MNiSW: 2]
181 Sposób otrzymywania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Weroński Wiesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 519-519 [MNiSW: 25]
182 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma dyskami płaskimi w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 219165 (21) 395043] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
183 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 10-10 [MNiSW: 2]
184 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 219481 (21) 395042] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
185 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-11 [MNiSW: 2]
186 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [ Zgłoszenie nr (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 8-8 [MNiSW: 2]
187 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [Patent nr (11) 224268 (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
188 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkową / Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 8-8 [MNiSW: 2]
189 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi z tylną głowicą trójrolkową [ Patent nr (11) 221254 (21) 396847 ] / Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
190 Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych [Patent nr (11) 226885 (21) 414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
191 Sposób redukcji średnicy zewnetrznej półfabrykatów rurowych [Patent nr (11) 226885 (21) 414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
192 Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych [Zgłoszenie nr (21)414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 26, s. 10-10
193 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi [patent nr 215810] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 1, s. 6-6 [MNiSW: 25]
194 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-5 [MNiSW: 2]
195 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami [Patent nr (11) 218598 (21) 394738] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
196 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-5 [MNiSW: 2]
197 Sposób walcowania poprzecznego dwoma tarczami wyrobów typu kula metodą wgłębną w układzie pojedynczym / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 10-11 [MNiSW: 2]
198 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401559] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
199 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 12-12 [MNiSW: 2]
200 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula [Patent nr (11) 219074 (21) 394833] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
201 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 9-10 [MNiSW: 2]
202 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną [Patent nr (11) 219582 (21) 394967] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
203 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą styczną / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-11 [MNiSW: 2]
204 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą styczną [Patent nr (11) 219263 (21) 394838] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
205 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 10-11 [MNiSW: 2]
206 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną [Patent nr (11) 218597 (21) 394836] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
207 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 12-12 [MNiSW: 2]
208 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [Patent nr (11) 219457 (21) 395348] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 777-777 [MNiSW: 25]
209 Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wy- robów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215444] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
210 Sposób walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-13 [MNiSW: 2]
211 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsadu / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 7-7 [MNiSW: 2]
212 Sposob walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsadu [Patent nr (11) 221998 (21) 398425] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
213 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 7-8 [MNiSW: 2]
214 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu [Patent nr (11) 221250 (21) 398427] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
215 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Patent nr (11) 226860 (21) 414202 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
216 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Patent nr (11) 226860 (21) 414202] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
217 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Zgłoszenie nr (21) 414202] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 26, s. 11-11
218 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-8 [MNiSW: 2]
219 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł [ patent nr (11) 219921 (21) 394199 ] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
220 Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 18 (1035), s. 11-11 [MNiSW: 2]
221 Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznych [ Patent nr (11) 221247 (21) 398176] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
222 Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłasz- cza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215439 ] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
223 Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-13 [MNiSW: 2]
224 Sposób walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, zwłaszcza z główek złomowanych szyn [ patent nr 215439] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
225 Sposób walcowania skośnego [Patent nr (11) 225772 (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
226 Sposób walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
227 Sposób walcowania skośnego dwoma walcami spiralno-śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 398915] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 11-12 [MNiSW: 2]
228 Sposób walcowania skośnego trzema walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 400061] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 3, s. 11-12 [MNiSW: 2]
229 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 8-8 [MNiSW: 2]
230 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych [Patent nr (11) 218402 (21) 394247] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3212-3212 [MNiSW: 25]
231 Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędzi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 18 (1035), s. 12-12 [MNiSW: 2]
232 Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędzi [Patent (11) 221248 (21) 398235] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
233 Sposób walcowania wierteł krętych [Patenr nr (11) 224802 (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
234 Sposób walcowania wierteł krętych [Zgłoszenie nr (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
235 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w mimośrodowym wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399568] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
236 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w śrubowym wykroju wewnętrzno-zewnętrznym [ Nr zgłoszenia 399529] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
237 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami [ Nr zgłoszenia 399170] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
238 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399571] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-11 [MNiSW: 2]
239 Sposób wyciskania wewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 224500 (21) 404615] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
240 Sposób wyciskania wewnetrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 404615] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 8-8 [MNiSW: 2]
241 Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych [Patent nr (11) 224497 (21) 404611] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
242 Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych [Zgłoszenie nr (21) 404611] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 7-7 [MNiSW: 2]
243 Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [ Nr zgłoszenia 398569] / Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 9-9 [MNiSW: 2]
244 Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [Patent nr (11) 219193 (21) 398569] / Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
245 Sposób wyciskania zewnętrznego i wewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 224499 (21) 404614] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
246 Sposób wyciskania zewnętrznego i wewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 404614] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 8-8 [MNiSW: 2]
247 Sposób wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 224498 [21] 404613] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
248 Sposób wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 404613] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 8-8 [MNiSW: 2]
249 Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych [Patent nr (11) 224795 (21) 404612] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 7-7 [MNiSW: 30]
250 Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych [Zgłoszenie nr (21) 404612] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 7-7 [MNiSW: 2]
251 Sposób wyciskania zewnętrznych stopni wałów drążonych [Patent nr (11) 224501 (21) 404616] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
252 Sposób wyciskania zewnętrznych stopni wałów drążonych [Zgłoszenie nr (21) 404616] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 9-9 [MNiSW: 2]
253 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
254 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety [ Patent nr (11) 220504 (21) 396593] / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
255 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
256 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety [ Patent nr (11) 220503 (21) 396595] / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
257 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 11-11 [MNiSW: 2]
258 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety [Patent nr (11) 220525 (21) 396596] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
259 Sposób wytwarzania wkrętów, zwłaszcza szynowych / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Weroński Wiesław, Brożek Jan, Szczepaniuk Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 519-519 [MNiSW: 25]
260 Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami [ Patent nr (11) 220753 (21) 394503 ] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2683-2683 [MNiSW: 25]
261 Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami [Patent nr (11) 220753 (21) 394503 ] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2683-2683 [MNiSW: 25]
262 Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi [ Patent nr (11) 220786 (21) 394507] / Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 1, s. 17-17 [MNiSW: 30]
263 Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-10 [MNiSW: 2]
264 Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi / Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 34-34 [MNiSW: 2]
265 Sprzęgło podatne [Patent nr (11) 225230 (21) 410920] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 464-464 [MNiSW: 30]
266 Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich [Patent nr (11) 225771 (21) 410973] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1219-1219 [MNiSW: 30]
267 Stół [Prawo z rejestracji nr 20485 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Gołębiowska Kinga, Bobowski Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 867-867 [MNiSW: 25]
268 TechMeT [Zgłoszenie znak towarowy nr 482757] / Dziubińska Anna, Siemionek Ewa, Winiarski Grzegorz, Majerski Krzysztof, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE - 2018, 15, s. 29-29
269 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Patent nr (11) 227309 (21) 411900] / Samborski Sylwester, Surdacki Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3916-3916 [MNiSW: 30]
270 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] / Samborski Sylwester, Surdacki Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 21, s. 35-35
271 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 8-8 [MNiSW: 2]
272 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
273 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-9 [MNiSW: 2]
274 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
275 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-10 [MNiSW: 2]
276 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 13-13 [MNiSW: 2]
277 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2579-2579 [MNiSW: 25]
278 Walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych / Pater Zbigniew, Bogusz Eugeniusz, Gontarz Andrzej, Weroński Wiesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 3, s. 519-519 [MNiSW: 25]
279 Walcarka nawrotna [Patent nr (11) 224984 (21) 410189] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Bogusz Eugeniusz, Bogusz Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
280 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 9-10 [MNiSW: 2]
281 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych [Patent nr (11) 221074 (21) 396594] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 279-279 [MNiSW: 30]
282 Walcarka skośna [Zgłoszenie nr (21) 416274] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 8-8
283 Zawór homogenizujący / Łukasik Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 4-4 [MNiSW: 2]
284 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] / Łukasik Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 11, s. 2756-2756 [MNiSW: 25]
285 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Gołębiowska Kinga, Bobowski Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 3, s. 597-597 [MNiSW: 10]
286 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 3, s. 619-619 [MNiSW: 10]
287 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] / Nowicki Maciej, Dziubińska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 4, s. 43-44 [MNiSW: 2]
288 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] / Dziubińska Anna, Gołębiowska Kinga, Bobowski Rafał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 4, s. 866-866 [MNiSW: 10]

Referaty (62)

1 Analiza fizykalna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka stopniowanego / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 181-182
2 Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061 / Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: XII Konferencja Naukowa "Odkształcalność metali i stopów", OMIS 2017, 21-24.11.2017, Łańcut-Zamek, Polska : [książka abstraktów] - 2017, s. 31-31
3 Analiza porównawcza warunków tarcia różnych materiałów modelowych / Wójcik Łukasz // W: 2 Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015, s. 143-144
4 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // W: Odkształcalność Metali i Stopów : 9 Konferencja Naukowa, 22-25 listopada 2011 Łańcut / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej - 2011
5 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 79-79
6 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego / Lis Konrad, Pater Zbigniew, Walczuk Patrycja // W: II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców,Rzeszów,13-15 października 2016 : [książka abstraktów] - 2016
7 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 105-111
8 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 113-119
9 Analysis of friction condictions in the hot ring rolling process / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 34-34
10 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // W: 6th International Conference „Supply on the wings 2011” Aerospace – The global innovation driver, 2-4.11.2011, Frankfurt/Main, Germany - 2011, s. 1-8
11 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part / Bartnicki Jarosław // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 1407-1410
12 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company / Komsta Henryk, Krzywonos Leszek, Winiarski Grzegorz // W: 9th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2011, 27-29 June 2011, Zilina, Slovak Republic - 2011, s. 99-102
13 Analysis of the possibility of using cast 2xxx and 7xxx series Al alloys in the forging process / Szucki Michał, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz, Majerski Krzysztof, Drozdowski Krzysztof, Górny Marcin, Buraś Janusz // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 45-45
14 Badanie MES procesu walcowania pierścienia / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // W: KomPlastTech : XXV Konferencja Informatyka w Technologii Metali, 21-24 01.2018, Wisła-Jaworniki, Polska - 2018, s. [brak stron]-[brak stron]
15 Creating the structure and properties of 7075 alloy casts by thermal and forming processes / Majerski Krzysztof, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz, Szucki Michał, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 43-43
16 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 247-253
17 Experimental research of metal forming of a flange in the shape of triangular rosette from titanium alloy Ti6AI4V / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Winiarski Grzegorz // W: AutoMetForm/SFU 2014: New Materials for Vehicle Components, 3-5 November 2014, Freiberg, Saxony - 2014, s. 138-141
18 Extrusion by Vortex method / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 39-43
19 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 299-305
20 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: PRO-TECH-MA 2014 - Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 4-6 czerwca 2014 : [streszczenia referatów] - 2014, s. 9-9
21 Forming of flat parts with ribs from mognesium all / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 21-21
22 Forming of light alloys hollowed parts by means of rotary metal forming processes / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: 6th International Conference „Supply on the wings 2011” Aerospace – The global innovation driver, 2-4.11.2011, Frankfurt/Main, Germany - 2011, s. 1-9
23 Hammer forging process of rim forging from aluminum alloy / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 148-154
24 Helical - wedge rolling of steel bails / Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Tomczak Janusz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 79-82
25 I nvestigation of the effect of the forming angle on force parameters in a skew rolling process for a stepped shaft / Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 48-50
26 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 843-846
27 Komputerowy algorytm wspomagający obliczenia przekładni ślimakowych / Wójcik Łukasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 99-100
28 Kształtowanie odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych w płaskoklinowej walcarce nawrotnej / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 81-81
29 Kształtowanie odkuwek płaskich z żebrami ze stopów magnezu / Dziubińska Anna // W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiagnięcia Polskiej Nauki – VII Edycja Dotyczy sesji: 6.12.2014 roku w Krakowie, 13.12.2014 w Łodzi : streszczenia - 2014, s. 327-327
30 Limiting value of cockroft-latham integral fpr commercial plasticine / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // W: MA 2017 & Surface Engineering 2017; International Scientific conference, Bardejov,20.23.06.2017, Słovacja - 2017, s. 119-120
31 Manufacturing process of plane rim from aluminum alloy / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 25-25
32 The mictrostructure and mechanical properties of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new forging technology / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Horzelska Karina, Pieśko Paweł // W: 2nd International Materials, Industrial and Manufacturing Engineering Conference, 4-6 February 2015, Bali, Indonesia: [abstracts book] - 2015, s. 278-278
33 A nalysis of friction conditions for commerical plasticine – copolimer ABS friction pair / Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 36-36
34 A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft brackets / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // W: AIRTEC 2013, International Aerospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Germany - 2013, s. 58-59
35 A new technology for producing AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular outline / Dziubińska Anna // W: 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 october 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 13-13
36 Numerical analysis of a skew rolling process of producing crankshaft preform / Lis Konrad, Wójcik Łukasz, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 67-68
37 Numerical analysis of hollow shaft rolling - extrusion process with mandrel / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: MAPT 2013: International Conference on Materials Processing Technology, 27 – 28 June, Bangkok, Thailand - 2013, s. 63-66
38 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollowed hub / Bartnicki Jarosław // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 28-34
39 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2012, International Scientific Conference, 25-27.06.2012, Herľany, Slovakia - 2012, s. 72-79
40 Numerical modeling of rotary compression process of hollow balls / Skrochocki Daniel , Tomczak Janusz // W: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów - 2016, s. 113-113
41 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims / Tomczak Janusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 431-439
42 Nvestigation of the deformability of aluminium – copper casting alloys / Winiarski Grzegorz, Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Szucki Michał, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 40-40
43 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Cieśla Marek, Hadasik Eugeniusz , Kawała Tomasz, Mutwil Kazimierz, Rzepka Wojciech // W: I Konferencja ZRE Katowice " Doświadczenie i innowacyjność - odpowiedź na zmieniające się kierunki remontów i modernizacji w Energetyce", 2-4 kwietnia 2014 r., Wisła - 2014, s. 18-32
44 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging / Samołyk Grzegorz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 175-178
45 Plastic forming of magnesium alloys aeronautical parts / Gontarz Andrzej, Hadasik Eugeniusz , Kuc Dariusz, Śliwa Romana E., Tkocz Mirosław // W: AutoMetForm/SFU 2014: New Materials for Vehicle Components, 3-5 November 2014, Freiberg, Saxony - 2014, s. 186-190
46 Plastometric tests for plasticine as physical modelling material / Wójcik Łukasz, Lis Konrad, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 147-148
47 Quality of CNC machine tools and monitoring of their accuracy / Kuric Ivan, Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz // W: 8th Research/Expert Conference with International Participations ”QUALITY 2013“, Neum, B&H, June 06 – 08, 2013 - 2013, s. 609-614
48 Research of the influence of the initial deflection on the product radius in the equal angle bar bending process on three-roller bending machine / Usydus Ireneusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 87-88
49 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Gontarz Andrzej // W: AutoMetForm/SFU 2014: New Materials for Vehicle Components, 3-5 November 2014, Freiberg, Saxony - 2014, s. 231-234
50 Selected machining problems of materials used in aviation / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 99-102
51 Spiral seamed pipe forming process / Pietrzela Radosław, Tomczak Janusz // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 159-160
52 Splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy, theoretical and experimental analysis / Tofil Arkadiusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 416-424
53 Symulacje numeryczne rotacyjnych procesów plastycznego kształtowania metali i ich stopów / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // W: Konferencja Użytkowników Oprogramowania MSC.Software i Simufact, Kraków 10-11.05.2012 - 2012
54 T he effect of thermal treatment and hot forming on the structure and properties of magnesium alloy AZ91 / Dziubińska Anna, Majerski Krzysztof, Winiarski Grzegorz, Szucki Michał, Drozdowski Krzysztof // W: PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] - 2018, s. 38-38
55 Technologia kucia matrycowego odkuwki dźwignie ze stopu magnezu AZ80 / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Doleba Ryszard, Drozdowski Krzysztof // W: Odkształcalność Metali i Stopów : 9 Konferencja Naukowa, 22-25 listopada 2011 Łańcut / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej - 2011
56 Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // W: Odkształcalność Metali i Stopów : 9 Konferencja Naukowa, 22-25 listopada 2011 Łańcut / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej - 2011
57 Theoretical and Experimental Analysis of Forming Process of Conical Toothed Wheels on a Crank Forging Press / Tomczak Janusz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 151-154
58 Theoretical and experimental analysis of splittingprocess without waste of pipe billets from TJ6AI4V alloy / Tofil Arkadiusz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 59-62
59 Theoretical and experimental research of forging processes of magnesium alloy parts for implementation in aircraft / Gontarz Andrzej, Drozdowski Krzysztof, Tofil Arkadiusz, Piesiak Jacek // W: International Symposium on Sustainable Aviation ISSA 2015. Main Themes: Energy, Environment and Sustainable Development, 31 May-3 June 2015, Istanbul, Turkey. [Abstract book] - 2015, s. 89-89
60 Thermo-mechanical analysis of helical rolling for producing shaped shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // W: MAPT 2013: International Conference on Materials Processing Technology, 27 – 28 June, Bangkok, Thailand - 2013, s. 67-70
61 Wpływ wielkości gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // W: KomPlastTech : XXV Konferencja Informatyka w Technologii Metali, 21-24 01.2018, Wisła-Jaworniki, Polska - 2018, s. 63-64
62 Zjawiska ograniczające proces walcowania pierścieni / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej, Winiarski Grzegorz // W: XII Konferencja Naukowa "Odkształcalność metali i stopów", OMIS 2017, 21-24.11.2017, Łańcut-Zamek, Polska : [książka abstraktów] - 2017, s. 13-13

Rozdzialy(20)

1 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Dziedzic Krzysztof // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 344-349 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
2 A cross wedge rolling process for producing ball pins in a double configuration / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 203-208
3 Cross-wedge rolling / Pater Zbigniew // W: Comprehensive materials processing. Vol. 3 : Advanced forming technologies; [Red:] Button Sérgio Tonini - ELSEVIER , 2014, s. 211-279
4 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // W: Progressive Technologies and Materials. 4; [Red:] Mucha Jacek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 31-40 .- (Monographic Series)
5 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn / Gontarz Andrzej // W: Advances in Materials and Processing Technologies XV : 15th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT) [WOS]; [Red:] Tieu A.K, Zhu H., Zhu Q. - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 115-118 .- (Materials Science Forum, ISSN: 0255-5476 ) [MNiSW: 10]
6 Extrusion by Vortex method / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: Progressive Technologies and Materials. 4; [Red:] Mucha Jacek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 7-16 .- (Monographic Series)
7 Geometrical phenomena in tube bending with local induction heating / Cieśla Marek, Tomczak Janusz, Hadasik Eugeniusz , Findziński Rafał // W: Metal 2014 : 23rd International Conference on Metallurgy and Materials [WOS]; Ostrawa: Tanger LTD, 2014, s. 328-334 [MNiSW: 10]
8 A hammer forging process for producing an AZ31 magnesium alloy bracket / Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 283-289
9 Innowacyjne metody plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Samołyk Grzegorz // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 6-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Innowacyjne rozwiązania kształtowania odkuwek wsporników wykorzystywanych w przemyśle lotniczym / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 34-48 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Intensyfikacja odkształcenia w procesie walcowania poprzeczno-klinowego / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz // W: Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Jabłonna 19-21.05.2011 r]; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 127-132
12 Nowa technologia kształtowania radiatorów / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Siemionek Ewa, Węgrowski Paweł // W: Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems; [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 6-20 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Ocena właściwości tribologicznych powłok napawanych w warunkach tarcia suchego / Dziedzic Krzysztof, Paszeczko Mychajło, Dziubińska Anna // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015, s. 172-176 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 43)
14 Promoting geometric features and mechanical properties of tube bends made of the X52 steel by bending with local induction heating / Cieśla Marek, Mutwil Kazimierz, Junak Grzegorz, Kawała Tomasz, Tomczak Janusz // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 315-320
15 A rotary compression method for hollow worm shafts / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 349-356
16 Teoretyczna analiza wyciskania elementów śrubowych / Bulzak Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 21-33 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Theoretical and experimental study on formation of flanges in hollow parts by radial extrusion / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Dziubińska Anna // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 195-201
18 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // W: Polska metalurgia w latach 2011-2014; Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2014, s. 625-638
19 Wpływ procesu miedziowania na wybrane własności stalowej blachy DC01 / Dziubińska Anna // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 6-21
20 Wpływ zmiany rodzaju ruchu wahającego stempla na wybrane parametry siłowe prasowania obwiedniowego wypraski / Samołyk Grzegorz // W: Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Jabłonna 19-21.05.2011 r]; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 31-36 .- (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Mechanika )