Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-2365-2017

Dr inż. Robert Bucoń

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Analysis of green solutions for new residential projects / Bucoń Robert, Tomczak Michał // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 114, vol. 4, s. 61-70 [MNiSW: 13]
2 Decision-making model for choosing residential building repair variants / Bucoń Robert, Sobotka Anna // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2015, nr 7, vol. 21, s. 893-901 [MNiSW: 25]
3 Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation / Bucoń Robert, Tomczak Michał // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2018, nr 3, vol. 24, s. 1200-1214 [MNiSW: 35]
4 Expenditure determination for improving utility standard of a residential building / Bucoń Robert // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 5, vol. 111, s. 85-93 [MNiSW: 6]
5 Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert, Sobotka Anna // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2011, nr 96, s. 243-254 [MNiSW: 7]
6 Milk runs model with overtime: application to cluster supply chain / Tomczak Michał, Bucoń Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 139-147 [MNiSW: 6]
7 Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert, Sobotka Anna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/3, z. 59, vol. 283, s. 57-64 [MNiSW: 4]
8 Modelowanie procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji mieszanki betonowej / Tomczak Michał, Bucoń Robert // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10659-10667 [MNiSW: 10]
9 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP / Jaśkowski Piotr, Bucoń Robert, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 105-118 [MNiSW: 7]
10 Określanie kosztów utrzymania wielorodzinnego budynku mieszkalnego / Bucoń Robert, Tomczak Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2356-2362 [MNiSW: 10]
11 Planowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych / Bucoń Robert // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 114-115 [MNiSW: 8]
12 Propozycja metodyki oceny ryzyka czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć budowlanych / Tomczak Michał, Bucoń Robert // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, vol. 17, s. 1782-1788 [MNiSW: 7]
13 Supporting building administrator’s decisions in determining maintenance costs of residential buildings / Bucoń Robert, Tomczak Michał // ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES - 2016, nr 1, vol. 8, s. 15-22
14 Wspomaganie decyzji deweloperskich w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych / Bucoń Robert // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 343-350 [MNiSW: 3]
15 Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego / Bucoń Robert, Sobotka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 15-22 [MNiSW: 3]

Monografie (2)

1 Decision-making in construction project management : problems and methods / Biruk Sławomir, Bucoń Robert, Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Rogalska Magdalena, Rzepecki Łukasz, Tomczak Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Model decyzyjny wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych / Bucoń Robert.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 146 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)

Referaty (5)

1 Constructability and plant utilisation: the case of facade scaffolding system selection / Tomczak Michał, Bucoń Robert // W: 24th International Academic Conference, 28 June - 01 July 2016, Barcelona, Spain : [Book of Abstract] - 2016, s. 375-375
2 Multi-criteria decision model for supporting residential building maintenance / Bucoń Robert, Tomczak Michał // W: ICOCEE – Cappadocia 2015 - International Conference on Civil And Environmental Engineering. Nevsehir, Turkey, May 20-23, 2015, [Conference Book] - 2015, s. 1030-1038
3 Multi-objective decision model of supplies performed by means of distribution center for small and medium construction enterprises / Tomczak Michał, Bucoń Robert // W: ICOCEE – Cappadocia 2015 - International Conference on Civil And Environmental Engineering. Nevsehir, Turkey, May 20-23, 2015, [Conference Book] - 2015, s. 917-924
4 Multicriteria optimization of building renovation / Bucoń Robert, Tomczak Michał // W: 24th International Academic Conference, 28 June - 01 July 2016, Barcelona, Spain : [Book of Abstract] - 2016, s. 1-1
5 Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP / Bucoń Robert, Jaśkowski Piotr // W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11, 3-5 kwietnia 2011, Ustroń - 2011, s. 6-6

Rozdzialy(2)

1 Decision making model for selection of residential building renovation solutions / Bucoń Robert, Sobotka Anna // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Ziemiański Leonard, Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 176-177
2 Model decyzyjny wspomagający utrzymanie budynków mieszkalnych / Bucoń Robert // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : rekomendowane metody i techniki : praca zbiorowa; [Red:] Kasprowicz Tadeusz - Warszawa: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej] : Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 2015, s. 192-208 .- (Studia z Zakresu Inżynierii , ISSN 0137-5393; nr 91)