Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-8902-2015

Mgr inż. Konrad Dadej

Katedra Inżynierii Materiałowej
Liczba publikacji: 11
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test / Dadej Konrad, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 3, s. 180-188 [MNiSW: 11]
2 The influence of impactor energy and geometry on degree of damage of glass fiber reinforced polymer subjected to low-velocity impact / Dadej Konrad, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 3, vol. 15, s. 163-167 [MNiSW: 11]
3 Interlaminar cracking resistance of nonhomogeneous composite beams / Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 3, vol. 17, s. 144-148 [MNiSW: 11]
4 Interlaminar fracture toughness of glass and carbon reinforced multidirectional fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Dadej Konrad, Surowska Barbara // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2017, vol. 175, s. 127-145 [MNiSW: 35]
5 Isostrain elastoplastic model for prediction of static strength and fatigue life of fiber metal laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2018, vol. 110, s. 31-41 [MNiSW: 35]
6 The issue of residual strength tests of thin fibre metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Dadej Konrad, Zawiejski Wojciech // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 3, s. 134-138 [MNiSW: 8]
7 Low-velocity impact resistance of aluminium glass laminates – Experimental and numerical investigation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 152, s. 339-348 [MNiSW: 35]
8 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050001-1-050001-7 [MNiSW: 15]
9 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates / Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2017, nr Pt 1, vol. 100, s. 94-104 [MNiSW: 35]

Projekty wynalazcze (1)

1 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 27-27 [MNiSW: 2]

Referaty (1)

1 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017