Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Krzysztof Król

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 11
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Inverse problem solution using neural network / Król Krzysztof // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 1, s. 9-11 [MNiSW: 2]
2 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych / Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 251, s. 117-125 [MNiSW: 5]
3 Using electrical impedance tomography in flood embankment / Król Krzysztof, Sikora Jan, Rymarczyk Tomasz // ACTA TECHNICA JAURINENSIS - 2013, nr 1, vol. 6, s. 179-186
4 Using electrical impedance tomography in flood embankment system / Król Krzysztof, Sikora Jan, Rymarczyk Tomasz // ACTA TECHNICA JAURINENSIS - 2013, nr 1, vol. 6, s. 57-64
5 Wyznaczanie naprężeń metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowych / Wójcik Waldemar, Kisała Piotr, Król Krzysztof // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 47-56 [MNiSW: 5]
6 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 46-49 [MNiSW: 3]
7 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego / Król Krzysztof, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 311-313 [MNiSW: 10]

Referaty (4)

1 GPGPU calculations improvement in BEM / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // W: International Interdisciplinary PhD Workshop 2013 Proceedings September 8‐11, 2013 Brno, Czech Republic - 2013, s. 232-236
2 GPGPU calculations usage in BEM / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej, Sugurova L., Suleimenov Batrbek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 121-121
3 Neurocomputing of Inverse Problem approximated by Boundary Element Method / Król Krzysztof, Sikora Jan // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 72-72
4 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 - 2013, s. 97-98