Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Mateusz Paszko

Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Liczba publikacji: 23
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Aerodynamika autobusu miejskiego w ujęciu CFD / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1071-1073 [MNiSW: 7]
2 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1257-1261 [MNiSW: 7]
3 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 2, Numeryczny model obliczeniowy / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1262-1265 [MNiSW: 7]
4 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1266-1268 [MNiSW: 7]
5 Analiza wydajności procesu wywozu drewna stosowego / Dobek Mateusz, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 607-611 [MNiSW: 7]
6 Cooling of exhaust gases as a possibility to increase stealth properties of military helicopters / Paszko Mateusz // JOURNAL OF KONES - 2017, nr 1, vol. 24, s. 281-290 [MNiSW: 14]
7 Dokładność pozycjonowania końcówki roboczej robota równoległego typu delta na podstawie analizy ‘chmury punktów’ / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1160-1162 [MNiSW: 7]
8 Heat distribution in material during fused deposition modelling / Wolszczak Piotr, Łygas Krystian, Paszko Mateusz, Wach Radosław A. // RAPID PROTOTYPING JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 24, s. 615-622 [MNiSW: 30]
9 Infrared Signature Suppression Systems in Modern Military Helicopters / Paszko Mateusz // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2017, nr 3, vol. 248, s. 63-83 [MNiSW: 9]
10 Komputerowe wspomaganie projektowania reakcyjnej turbiny parowej działającej w podciśnieniowym obiegu Rankine’a / Porzak Marcin, Paszko Mateusz, Wendeker Mirosław // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 8875-8881 [MNiSW: 10]
11 Koncepcja metody ograniczania strefy wirów za poruszającym się autobusem miejskim / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1013-1015 [MNiSW: 7]
12 Koncepcja metody zmniejszania oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego poprzez zastosowanie powłok porowatych na wybranych elementach nadwozia / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1016-1019 [MNiSW: 7]
13 Ogólne zasady zakupu i organizacji wywozu drewna z Lasów Państwowych / Dobek Mateusz, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1183-1186 [MNiSW: 7]
14 Współczesne metody modelowania przepływów turbulentnych w otoczeniu poruszającego się autobusu miejskiego / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1269-1272 [MNiSW: 7]
15 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe / Zawadzka Magdalena, Jakubczak Edyta, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1633-1637 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (4)

1 Turbosprężarka hybrydowa [Zgłoszenie nr (21) 422333] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 34-34
2 Turbosprężarka z hamulcem elektromagnetycznym [Zgłoszenie nr (21) 422332] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 35-35
3 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 36-37
4 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] / Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 40-40

Referaty (4)

1 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver / Czyż Zbigniew, Magryta Paweł, Paszko Mateusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering - 2016
2 Cooling of exhaust gases emitted into the atmosphere as the possbility to reduce the helicopter radiation emission / Paszko Mateusz, Wendeker Mirosław, Majczak Adam // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
3 Helicopter exhaust gases cooler in terms of computational fluid dynamics (CFD) analysis / Paszko Mateusz, Siadkowska Ksenia // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
4 Simulation research of the aerodynamic drag of 3d structures for individual transport vehicle / Magryta Paweł, Paszko Mateusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016