Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Mateusz Paszko

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 11
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Aerodynamika autobusu miejskiego w ujęciu CFD / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1071-1073 [MNiSW: 7]
2 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.1 Wprowadzenie w tematykę zagadnienia / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1257-1261 [MNiSW: 7]
3 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.2 Numeryczny model obliczeniowy / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1262-1265 [MNiSW: 7]
4 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego / Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1266-1268 [MNiSW: 7]
5 Dokładność pozycjonowania końcówki roboczej robota równoległego typu delta na podstawie analizy ‘chmury punktów’ / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1160-1162 [MNiSW: 7]
6 Komputerowe wspomaganie projektowania reakcyjnej turbiny parowej działającej w podciśnieniowym obiegu Rankine’a / Porzak Marcin, Paszko Mateusz, Wendeker Mirosław // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 8875-8881 [MNiSW: 10]
7 Współczesne metody modelowania przepływów turbulentnych w otoczeniu poruszającego się autobusu miejskiego / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1269-1272 [MNiSW: 7]

Referaty (4)

1 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver / Czyż Zbigniew, Magryta Paweł, Paszko Mateusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering - 2016
2 Cooling of exhaust gases emitted into the atmosphere as the possbility to reduce the helicopter radiation emission / Paszko Mateusz, Wendeker Mirosław, Majczak Adam // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
3 Helicopter exhaust gases cooler in terms of computational fluid dynamics (CFD) analysis / Paszko Mateusz, Siadkowska Ksenia // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
4 Simulation research of the aerodynamic drag of 3d structures for individual transport vehicle / Magryta Paweł, Paszko Mateusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016