Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Sebastian Białasz

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Liczba publikacji: 18
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 The influence of auxilary supplements added in the extrusion process to reduce the friction of a polymeric foil / Białasz Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
2 Injection simulation for the mold process in the medical industry / Białasz Sebastian // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 45-59 [MNiSW: 11]
3 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 3, s. 129-132
4 New method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 2, s. 90-91
5 Numerical simulation of the design of extrusion process of polymeric mini-tubes / Białasz Sebastian, Pamies Ramon // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 72-86 [MNiSW: 11]
6 Praktyczne wykorzystanie recyklatów gumowych, jako sposób na ochronę środowiska / Białasz Sebastian // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2018, nr 5, vol. 19, s. 63-72 [MNiSW: 9]
7 Research of polymeric extrudate with segment-wall construction / Mateo Isodoro Martinez, Białasz Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
8 Wykorzystanie recyklatów tworzyw polimerowych w branży motoryzacyjnej / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 63-68 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (2)

1 Profil tworzywowy [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126227] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 77-77
2 Sposób łączenia profilu tworzywowego z siatką [Zgłoszenie nr (21) 421188] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 49-49

Referaty (4)

1 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 223-226
2 Nev method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 141-142
3 Stosowanie redundancji w projektowaniu maszyn / Białasz Sebastian // W: V Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 5-6 kwietnia 2018 r., Lublin : konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2018 - 2018, s. 33-34
4 Wpływ kierunku narastania warstwy na właściwości mechaniczne wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 47-48

Rozdzialy(4)

1 Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 95-111 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Ocena właściwości mechanicznych wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfecta info, 2015, s. 57-72
3 Wtryskiwanie wyrobów z jednoczesnym łączeniem w formie / Białasz Sebastian // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 112-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 71-83 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii )