Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-5505-2017

Mgr inż. Karolina Głogowska

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
k.glogowska@pollub.pl
Liczba publikacji: 35
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Assessment of the resistance to external factors of low-density polyethylen modified with natural fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz, Gajdoš Ivan, Mital Gerhard // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 35-40 [MNiSW: 10]
2 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene / Dulebova Ludmila, Głogowska Karolina, Hajek Jaroslav, Fic Jakub // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 919, s. 144-151
3 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products / Głogowska Karolina, Sikora Janusz, Duleba Branislav // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2016, nr 7, vol. 36, s. 705-712 [MNiSW: 15]
4 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts / Głogowska Karolina, Sikora Janusz, Dulebova Ludmila // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 65-72 [MNiSW: 10]
5 The effect of selected natural fillers on the mechanical properties of low-density polyethylene / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 114, vol. 10, s. 155-166 [MNiSW: 13]
6 Examination of shredding process parameters and the properties of recyclate / Głogowska Karolina, Rozpędowski Jakub // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 176-179 [MNiSW: 10]
7 Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 10-15 [MNiSW: 7]
8 Pomiar właściwości lepkosprężystych polimerów - modele mechaniczne / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 1, s. 49-52
9 The production and properties of micro-extruded low-density polyethylene microtubes / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2017, nr 2, s. 159-170 [MNiSW: 13]
10 Properties of moldings prepared from ldpe-pumpkin seed hulls blend / Głogowska Karolina, Sikora Janusz, Dulebova Ludmila // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 318-325 [MNiSW: 10]
11 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, s. 115-118 [MNiSW: 7]
12 Właściwości lepkosprężyste polietylenu małej gęstości oznaczane podczas ściskania / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 324-328 [MNiSW: 7]
13 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 5, s. 383-389 [MNiSW: 7]
14 Wpływ niemodyfikowanej neuburskiej glinki krzemianowej na właściwości przetwórcze i granulometryczne polietylenu dużej gęstości / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 6, vol. 96, s. 1347-1351 [MNiSW: 15]
15 Wpływ wybranych środków porujących na własciwości polilaktylu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 4, s. 309-315 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (4)

1 Listwa dekoracyjno-montażowa [Prawo z rejestracji nr 21871 wzoru przemysłowego] / Głogowska Karolina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 1, s. 47-47 [MNiSW: 10]
2 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227727 (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9 [MNiSW: 30]
3 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 15-15
4 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] / Głogowska Karolina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2015, 6, s. 1307-1307 [MNiSW: 10]

Referaty (13)

1 Aktisil WW - jako nowy napełniacz tworzyw termoplastycznych / Głogowska Karolina // W: TYGIEL 2016 - 8 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 12-13 marca 2016 r., : [Książka abstraktów] - 2016, s. 61-61
2 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 29-29
3 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers / Głogowska Karolina, Benčo Stanislav, Hajek Jaroslav // W: PRO-TECH-MA 2017 - SURFACE ENGINEERING 2017, International Scientific Conference, 20-23 June 2017, Bardejov Spa, Slovakia : [conference proceedings] - 2017, s. 34-35
4 The effect of the size crushed pumpkin seed hulls on the properties of moldings filled polymers / Głogowska Karolina // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 10-10
5 Innowacyjny napełniacz tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // W: 2 Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 22-23.10.2015, Lublin, Polska: [książka streszczeń] - 2015, s. 43-44
6 Microextrusion of polymer materials / Głogowska Karolina, Sikora Janusz // W: PRO-TECH-MA 2016 : Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów- Bezmiechowa, Poland : [streszczenia referatów] - 2016, s. 18-18
7 Polietylen małej gęstości modyfikowany napełniaczem organicznym / Głogowska Karolina // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 60-62
8 Rotational molding of polymer materials / Głogowska Karolina // W: PRO-TECH-MA 2015 and Surface Engineering 2015 International Scientific Conference, 7-9.10.2015, High Tatras, Slovakia : [book of abstracts] - 2015, s. 34-34
9 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych / Głogowska Karolina // W: Konferencja Naukowa WD 2016 "New technologies & their applications", Lublin, 11-13 czerwca 2016r. : [książka streszczeń] - 2016, s. 49-50
10 The wear of screw plasticizing systems in processing machines / Głogowska Karolina // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 22-22
11 Właściwości przetwórcze i cieplne polipropylenu modyfikowanego proszkowym napełniaczem metalicznym / Głogowska Karolina // W: TYGIEL 2015 - 7 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 21-22 marca 2015 r. : [abstrakty] - 2015, s. 283-283
12 Wpływ dodatku napełniacza naturalnego na właściwości cieplne i przetwórcze polietylenu małej gęstości / Głogowska Karolina // W: II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców,Rzeszów,13-15 października 2016 : [książka abstraktów] - 2016, s. 34-34
13 Wpływ wybranych środków porujących na właściwości fizykalne polilaktydu / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 28-28

Rozdzialy(3)

1 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 59-69
2 Modification of polyolefines with organic fillers / Głogowska Karolina, Majewski Łukasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 47-58
3 Optimalization analysis workflow of injection molding process in CAE enviroment / Gajdoš Ivan, Greškovič František , Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 125-138