Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. Janusz Tomczak

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
Liczba publikacji: 335
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(140)

1 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej / Jabłońska Magdalena, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 559-562 [MNiSW: 7]
2 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych / Tomczak Janusz // MECHANIK - 2014, nr 3, s. 210-215 [MNiSW: 7]
3 Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 582-586 [MNiSW: 8]
4 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 2, vol. 0, s. 92-98 [MNiSW: 6]
5 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 563-568 [MNiSW: 7]
6 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 505-509 [MNiSW: 7]
7 Analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka głównego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 8, s. 363-366 [MNiSW: 7]
8 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 678-681 [MNiSW: 6]
9 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 599-603 [MNiSW: 7]
10 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, nr 11, s. 748-754 [MNiSW: 7]
11 Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 3, vol. 83, s. 91-95 [MNiSW: 7]
12 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 4, s. 196-201 [MNiSW: 7]
13 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 11, s. 966-970 [MNiSW: 6]
14 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2013, nr 1, s. 50-53 [MNiSW: 6]
15 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 535-539 [MNiSW: 6]
16 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 9-12, vol. 94, s. 3075-3083 [MNiSW: 25]
17 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2012, nr 4, vol. 51, s. 497-500 [MNiSW: 20]
18 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Bartnicki Jarosław, Chyła Piotr // MECHANIK - 2012, nr 11, s. 927-931 [MNiSW: 7]
19 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 11, s. 780-785 [MNiSW: 6]
20 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 298-301 [MNiSW: 7]
21 Charakterystyki użytkowe łuków rur ze stali żarowytrzymałej X10CrMoVNb9-1 wykonanych w procesie gięcia ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym / Cieśla Marek, Tomczak Janusz, Hadasik Eugeniusz , Findziński Rafał, Kawała Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 487-491 [MNiSW: 6]
22 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging / Samołyk Grzegorz, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 1, vol. 57, s. 205-209 [MNiSW: 20]
23 Comparative analysis of forging rolling and cross-w edge rolling of forgings from titanium alloy Ti6Al4V / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 141-148
24 A cross wedge rolling process for forming 70 mm diameter balls from heads of scrap railway rails / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // PROCEDIA MANUFACTURING - 2017, vol. 11, s. 466-473
25 Cross wedge rolling with upsetting / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1191-1196 [MNiSW: 20]
26 Cross-Wedge Rolling of Driving Shaft from Titanium Alloy Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 125-132
27 Designing of screw impressions in the helical rolling of balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 104-113 [MNiSW: 25]
28 Durability of X10CrMoVNb9-1 steel tubes under low-cycle fatigue and creep conditions after bending with local induction heating / Cieśla Marek, Junak Grzegorz, Tomczak Janusz, Findziński Rafał, Kawała Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 3, vol. 60, s. 1839-1845 [MNiSW: 30]
29 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 61, s. 149-156 [MNiSW: 20]
30 The effect of process parameters in helical rolling of balls on the quality of products and the forming process / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // MATERIALS - 2018, nr 11, vol. 11 [MNiSW: 35]
31 Effect of technological parameters on the rotary compression process / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 279-283 [MNiSW: 15]
32 Ewolucja struktury typu TRIP w tulejach grubościennych po procesie obciskania obrotowego / Wiewiórowska Sylwia, Gontarz Andrzej, Muskalski Zbigniew, Włoch Krzysztof, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 1, s. 134-138 [MNiSW: 7]
33 Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel balls / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Lovell Michael R., Menezes Pradeep L. // INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE - 2013, vol. 67, s. 1-7 [MNiSW: 45]
34 Experimental study of rotary compression for hollow parts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 2, vol. 54, s. 419-422 [MNiSW: 25]
35 Experimental tests for cross wedge rolling of forgings made from non-ferrous metal alloys / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 919-928 [MNiSW: 20]
36 FEM analysis of balls cross-wedge rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 81-84 [MNiSW: 6]
37 FEM Modelling of a helical wedge rolling process for axisymmetric parts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 115-126 [MNiSW: 10]
38 FEM simulation of the cross-wedge rolling process for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // STRENGTH OF MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 49, s. 521-530 [MNiSW: 15]
39 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 1, vol. 63, s. 5-12
40 Forming a lever preform made of aluminium alloy 2014 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 505-508 [MNiSW: 25]
41 Forming of hollow shaft forging from titanium alloy Ti6Al4V by means of rotary compression / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 419-425 [MNiSW: 30]
42 Forming of semi - finished drill parts by means of rolling-extrusion / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 6]
43 Geometrical phenomena in tube bending with local induction heating / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Hadasik Eugeniusz , Cieśla Marek, Mutwil Kazimierz, Rzepka Wojciech, Kawała Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 717-724 [MNiSW: 8]
44 Helical - wedge rolling of steel bails / Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Tomczak Janusz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 79-82 [MNiSW: 25]
45 Helical-wedge rolling of balls / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // KOVÁRENSTVÍ - 2013, nr 47, s. 84-87
46 The influence of hollow billet thickness in rotary compression / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 82, s. 1281-1291 [MNiSW: 25]
47 Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 237, s. 209-214
48 Innovative metal forming technologies / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 5-17 [MNiSW: 8]
49 An innovative method for forming balls by cross rolling / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MATERIALS - 2018, nr 10, vol. 11, s. 1-15 [MNiSW: 35]
50 An innovative method for forming balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 151-157 [MNiSW: 10]
51 An innovative method for producing balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Cyganek Zdzisław, Andrietti Stephane, Barbelet Mickael // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 1-4, vol. 97, s. 893-901 [MNiSW: 25]
52 Innowacyjne technologie obróbki plastycznej metali rozwijane w Politechnice Lubelskiej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // OBROBKA PLASTYCZNA METALI - 2015, nr 3, vol. XXVI, s. 241-254 [MNiSW: 10]
53 Innowacyjny proces kształtowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 6, s. 387-392 [MNiSW: 7]
54 Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej / Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz // MECHANIK - 2017, nr 11, s. 988-990 [MNiSW: 11]
55 Kształtowanie cech geometrycznych i właściwośći mechanicznych łuków rurowych ze stali 13CrMo4-5 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym / Cieśla Marek, Junak Grzegorz, Tomczak Janusz, Findziński Rafał, Kawała Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 528-533 [MNiSW: 6]
56 Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 2, s. 76-81 [MNiSW: 7]
57 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnika / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 3, s. 131-134 [MNiSW: 6]
58 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonych / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, nr 2, vol. 57, s. 84-87 [MNiSW: 7]
59 Manufacturing process of plane rim from aluminium alloy / Drozdowski Krzysztof, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2013, nr 6, vol. 85, s. 487-492 [MNiSW: 20]
60 A method for producing hollow shafts by rotary compression using a specially designed forging machine / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 3, vol. 60, s. 1745-1753 [MNiSW: 30]
61 Method for producing twist drills by extrusion using a three-slide forging press / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 129-135 [MNiSW: 8]
62 Modelling of the forging pronica toothed wheel on a crank press / Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz // VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" - 2011, nr 62, vol. 0, s. 41-45
63 Modelowanie numeryczne procesu walcowania wielostopniowego uzębionego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // MECHANIK - 2011, nr 11, vol. 84, s. 894-899 [MNiSW: 7]
64 Modelowanie numeryczne procesu wyoblania wytłoczki stożkowej / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 3, s. 138-142 [MNiSW: 7]
65 A new cross wedge rolling process for producing rail axles / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 190
66 New extrusion process for producing twist drills using split dies / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 55-63 [MNiSW: 11]
67 New forming possibilities in cross wedge rolling processes / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 149-161 [MNiSW: 30]
68 Nowy sposób wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 517-521 [MNiSW: 6]
69 Numeral analysis of a skew rolling process for producing axle shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW - 2016, nr 2, vol. 16, s. 63-69
70 Numerical analysis of a rolling process for producing steel balls using helical rolls / Chyła Piotr, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Chyła Paweł // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2, vol. 61, s. 485-492
71 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a stepped hollow shaft made of titanium alloy Ti6A14V / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 677-682
72 Numerical analysis of rolling extrusion process of a toothed shaft from titanium alloyTi6AI4V / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1215-1220 [MNiSW: 8]
73 Numerical analysis of sleeve clamping process / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Samołyk Grzegorz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW - 2011, vol. 11, s. 225-228 [MNiSW: 5]
74 Numerical analysis of the cross wedge rolling process (CWR) for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 1, vol. 54, s. 177-180 [MNiSW: 25]
75 Numerical analysis of the cross-wedge rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075 / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 434-435 [MNiSW: 30]
76 Numerical analysis of the forming process of head toothing in rolling extrusion on a shaft from aluminum alloy 7075 / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 4, vol. 60, s. 2739-2741 [MNiSW: 30]
77 Numerical analysis of the skew rolling process for main shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 4, vol. 54, s. 627-630 [MNiSW: 25]
78 Numerical analysis of the skew rolling process for rail axles / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 415-418 [MNiSW: 30]
79 Numerical and experimental analysis of a cross wedge rolling process for producing ball studs / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 17, s. 729-337 [MNiSW: 30]
80 Numerical and experimental study on producing aluminum alloy 6061 shafts by cross wedge rolling using a universal rolling mill / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 2, vol. 60, s. 801-807 [MNiSW: 30]
81 Numerical modeling of skew rolling process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 10, vol. 32, s. 124-131 [MNiSW: 10]
82 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims / Tomczak Janusz // ACTA METALLURGICA SLOVACA - 2013, nr 2, vol. 19, s. 122-131
83 Numerical simulation of rotary compression process of hollow balls / Skrochocki Daniel , Tomczak Janusz // STRENGTH OF MATERIALS - 2016, nr 4, vol. 48, s. 583-591 [MNiSW: 15]
84 Numeryczna analiza obciążenia uzębionego wykroju narzędzia podczas kucia stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Łukasik Krzysztof // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 11, s. 920-925 [MNiSW: 6]
85 Numeryczna analiza procesu plastycznego kształtowania odkuwki tłoka silnika spalinowego ze stopu aluminium 2618A / Tomczak Janusz, Maciejczak Damian // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, nr 10, s. 521-526 [MNiSW: 7]
86 Numeryczne modelowanie procesów gięcia łuków rurowych dla energetyki / Cieśla Marek, Findziński Rafał, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 290-293 [MNiSW: 7]
87 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, vol. 3, s. 221-225 [MNiSW: 7]
88 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 595-599 [MNiSW: 6]
89 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 416-420 [MNiSW: 6]
90 Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 755-759 [MNiSW: 7]
91 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 2, s. 92-98 [MNiSW: 6]
92 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania łuków / Cieśla Marek, Gontarz Andrzej, Hadasik Eugeniusz , Mutwil Kazimierz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kawała Tomasz, Rzepka Wojciech // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2014, nr 4, s. 211-217 [MNiSW: 4]
93 Płynięcie metalu podczas wyciskania wierteł krętych dla różnych czynników tarcia / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // TRIBOLOGIA - 2013, nr 3, s. 9-20 [MNiSW: 6]
94 Porównanie procesów ECAP wspomaganych skręcaniem / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 476-481 [MNiSW: 6]
95 Problematyka wytwarzania wyrobów ze stali AHSS / Nowicki Maciej, Łukasik Krzysztof, Tomczak Janusz, Czachor Ryszard, Kuc Jacek // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 5, s. 17-22 [MNiSW: 5]
96 Próby doświadczalne obciskania obrotowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6061 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 589-594 [MNiSW: 7]
97 Próby mechanicznego dzielenia złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 8, s. 376-378 [MNiSW: 7]
98 Proces kształtowania uzębień stożkowych metodą walcowania / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2011, nr 8, vol. 0, s. 586-588 [MNiSW: 6]
99 Producing hollow drive shafts by rotary compression / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 15, s. 917-924 [MNiSW: 30]
100 Prognozowanie wpływu konstrukcji walcarki ramowo-konsolowej na możliwości jej użytkowania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2014, nr 2, s. 100-104 [MNiSW: 7]
101 Projektowanie walców śrubowych do walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 12, vol. 84, s. 534-537 [MNiSW: 7]
102 Przegląd metod kształtowania rowków wiórowych wierteł krętych ze stali narzędziowych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2013, nr 6, s. 15-21 [MNiSW: 5]
103 Przepychanie obrotowe wyrobów o zarysie śrubowym / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 689-691 [MNiSW: 7]
104 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 133-140
105 Rotary compression process for producing toothed hollow shafts / Tomczak Janusz // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 649-652 [MNiSW: 25]
106 Sellecting parameters for bending of tubes made of the X70 stell by numerical modelling / Junak Grzegorz, Cieśla Marek, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 62, s. 2339-2342
107 Skrew rolling of balls in multiple helical impressions / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2013, nr 4, vol. 58, s. 1072-1076 [MNiSW: 20]
108 Stanowisko laboratoryjne do walcowania poprzeczno-klinowego w Politechnice Lubelskiej / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 625-630 [MNiSW: 8]
109 Steel balls forming by cross rolling with upsetting / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // METALURGIJA - 2013, nr 1, s. 103-106 [MNiSW: 25]
110 Symulacje numeryczne procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 2, s. 37-41 [MNiSW: 5]
111 Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu walcowania kul w walcach śrubowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 2, s. 151-156 [MNiSW: 6]
112 Termomechaniczna analiza kształtowania plastycznego wałka ze stopu tytanu Ti6AI4V / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej // MECHANIK - 2012, nr 3, s. 205-211 [MNiSW: 7]
113 Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2011, s. 710-714 [MNiSW: 7]
114 Termomechaniczna analiza procesu walcowania kul w wykrojach spiralnych / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 632-636 [MNiSW: 6]
115 Theoretical and experimental analysis of forming process of conical toothed wheels on a crank forging press / Tomczak Janusz // STEEL RESEARCH INTERNATIONAL - 2012, nr Spec. Ed., s. 151-154 [MNiSW: 25]
116 Theoretical and experimental analysis of rotary compression of ball pins hollow forgings / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 109-117 [MNiSW: 10]
117 A theoretical and experimental analysis of rotary compression of hollow forgings formedover a mandrel / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // STRENGTH OF MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 49, s. 555-564 [MNiSW: 15]
118 Theoretical and experimental research on a method for producing a triangular rosette-shaped flange / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Winiarski Grzegorz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 1166-1172 [MNiSW: 8]
119 Theoretical and experimental research on forge rolling process of preforms from magnesium alloy AZ31 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 437-443 [MNiSW: 30]
120 Thermo-mechanical analysis of a lever preform forming from magnesium alloy AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1211-1218 [MNiSW: 20]
121 Thermomechanical analysis of a helical-wedge rolling process for producing balls / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Bulzak Tomasz // METALS - 2018, nr 11, vol. 8 [MNiSW: 30]
122 Walcowanie kuźnicze odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6063 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 523-527 [MNiSW: 6]
123 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul bezpośrednio z główki szyny / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 555-559 [MNiSW: 8]
124 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 10, s. 655-660 [MNiSW: 7]
125 Walcowanie poprzeczno-klinowe. Możliwości wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2015, nr 3-4, s. 78-79 [MNiSW: 3]
126 Walcowanie prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 288-291 [MNiSW: 7]
127 Weryfikacja numeryczna nowej koncepcji walcowania poprzeczno-klinowego / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 569-573 [MNiSW: 7]
128 Wpływ geometrii części chwytowej wiertła na przebieg procesu wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 6, s. 371-378 [MNiSW: 6]
129 Wpływ geometrii matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 432-435 [MNiSW: 7]
130 Wpływ grubości ścianki wsadu na proces obciskania obrotowego na zimno odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 342-346 [MNiSW: 7]
131 Wpływ kształtu narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzecznego / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 204-207 [MNiSW: 7]
132 Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 3, s. 187-191 [MNiSW: 6]
133 Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław, Kazanecki Jan, Chyła Piotr // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 11, s. 33-39 [MNiSW: 5]
134 Wpływ parametrów matrycy na geometrię wyciskanych wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 9, s. 390-292 [MNiSW: 7]
135 Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 602-606 [MNiSW: 6]
136 Wpływ parametrów technologicznych walcowania śrubowego odkuwek kul na jakość wyrobów oraz przebieg procesu kształtowania / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 8, vol. 85, s. 274-277 [MNiSW: 7]
137 Wpływ temperatury wsadu na stan obciążenia termicznego i mechanicznego narzędzi podczas kucia stożkowego koła zębatego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 1, s. 112-118 [MNiSW: 6]
138 Wytwarzanie wierteł krętych w procesie wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // OBROBKA PLASTYCZNA METALI - 2017, nr 3, vol. 28, s. 199-212 [MNiSW: 10]
139 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 601-603 [MNiSW: 8]
140 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 5, s. 233-239 [MNiSW: 7]

Monografie (5)

1 Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 217 s.
2 Studium procesów obciskania obrotowego odkuwek drążonych / Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 214 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
3 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 168 s.
4 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek o kształtach złożonych / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 186 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowych / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 174 s.

Projekty wynalazcze (169)

1 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 8-8 [MNiSW: 2]
2 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [Patent nr (11) 221916 (21) 396852] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
3 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 12, s. 3008-3008 [MNiSW: 25]
4 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 13-14 [MNiSW: 2]
5 Głowica do walcowania uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398313] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 8-8 [MNiSW: 2]
6 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Zgłoszenie (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 21, s. 10-10
7 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1199-1199 [MNiSW: 30]
8 Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398832] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 13-13 [MNiSW: 2]
9 Narzędzie do obciaskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 10-10 [MNiSW: 2]
10 Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 224904 (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
11 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 10-10 [MNiSW: 2]
12 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych [Patent nr (11) 219170 (21) 397944] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
13 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 4-4 [MNiSW: 2]
14 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego [patent nr 215635] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 1, s. 6-6 [MNiSW: 25]
15 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Patent nr (11) 224804 (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
16 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
17 Narzędzie do walcowania kul [Nr zgłoszenia 402886] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 10-10 [MNiSW: 2]
18 Narzędzie do walcowania kul [Patent nr (11) 223926 (21) 402886] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
19 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401560] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
20 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225773 (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
21 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225774 (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
22 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 226533 (21) 409314] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2476-2476 [MNiSW: 30]
23 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 48, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
24 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-10 [MNiSW: 2]
25 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 409314] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 6, s. 7-7
26 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 12-12 [MNiSW: 2]
27 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule [Patent nr (11) 219678 (21) 394835] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1277-1277 [MNiSW: 25]
28 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Patent nr (11) 224803 (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
29 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Zgłoszenie nr (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
30 Narzędzie do wyciskania wierteł krętych [Zgloszenie nr (21) 416319] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-14
31 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-13
32 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399155] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 7-8 [MNiSW: 2]
33 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego wielokrotnego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 222709 (21) 399154] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
34 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego, wielokrotnego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 399154] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 7-7 [MNiSW: 2]
35 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [ Nr zgłoszenia 398914] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 11-11 [MNiSW: 2]
36 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [Patent nr (11) 222131 (21) 398914] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1896-1896 [MNiSW: 30]
37 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Nr zgłoszenia 398426] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 8-8 [MNiSW: 2]
38 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Patent nr (11) 221249 (21) 398426] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
39 Narzędzie stożkowo-spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399569] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-10 [MNiSW: 2]
40 Narzędzie stożkowo-spiralne, zwłaszcza do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399570] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-10 [MNiSW: 2]
41 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego jednoczesnego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 9-9 [MNiSW: 2]
42 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16 (1033), s. 8-9 [MNiSW: 2]
43 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego [Patent nr (11) 221916 (21) 397942] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
44 Narzędzie z wewnętrznym wykrojem śrubowym do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399528] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
45 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 46-46 [MNiSW: 2]
46 Przekładnia redukcyjna ze zmiennym kierunkiem obrotów wałów wyjściowych, z możliwością pomiaru momentu obrotowego [Patent nr (11) 219484 (21) 395434] / Tofil Arkadiusz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1049-1049 [MNiSW: 25]
47 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2109-2109 [MNiSW: 15]
48 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2109-2109 [MNiSW: 15]
49 Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn [ Patent nr (11) 216900 (21) 401567] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 5, s. 1098-1098 [MNiSW: 25]
50 Sposób i narzędzie do walcowania skośnego kul walcami wklęsłymi [Patent (11) 224271 (21) 404438] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
51 Sposób i narzędzie do walcowania skosnego kul walcami wklęsłymi [Zgłoszenie nr (21) 404438] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 8-8 [MNiSW: 2]
52 Sposób i urządzenie do walcowania poprzecznego narzędzia [Patent nr (11) 226765 (21) 407745] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
53 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Patent nr (11) 224339 (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3372-3372 [MNiSW: 30]
54 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Zgłoszenie nr (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
55 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [ Patent nr (11) 224226 (21) 403985] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
56 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403985] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 12-12 [MNiSW: 2]
57 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403983] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-11 [MNiSW: 2]
58 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223937 (21) 403983] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
59 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Nr zgłoszenia (21) 403984] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 10-10 [MNiSW: 2]
60 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Patent nr (11) 224227 (21) 403984] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
61 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403986] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 12-12 [MNiSW: 2]
62 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Patent nr (11) 224259 (21) 403986] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
63 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403987] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-11 [MNiSW: 2]
64 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223936 (21) 403987] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
65 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403988] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 11-12 [MNiSW: 2]
66 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223939 (21) 403988] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3090-3090 [MNiSW: 30]
67 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych [Nr zgłoszenia 403064] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
68 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Nr zgłoszenia 403063] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
69 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 222703 (21) 403063] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
70 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [ Patent nr (11) 221264 (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
71 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 405298] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 6, s. 10-10 [MNiSW: 2]
72 Sposób i urządzenie do kucia kul [Nr zgłoszenia 403211] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 20, s. 10-10 [MNiSW: 2]
73 Sposób i urządzenie do kucia kul [Patent nr (11) 220143 (21) 403211 ] / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
74 Sposób i urzadzenie do walcowania poprzecznego narzedziami płaskimi [Patent nr (11) 226765 (21) 407745] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2945-2945 [MNiSW: 30]
75 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Nr zgłoszenia 402885] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 10-11 [MNiSW: 2]
76 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Nr zgłoszenia 402887] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 18, s. 11-11 [MNiSW: 2]
77 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 222704 (21) 402887] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2207-2207 [MNiSW: 30]
78 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Patent nr (11) 223925 (21) 402885] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3091-3091 [MNiSW: 30]
79 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego [Patent nr (11) 219955 (21) 392946] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, s. 1785-1785 [MNiSW: 25]
80 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 11 (1002), s. 7-8 [MNiSW: 2]
81 Sposób kształtowani kul metodą kucia półswobodnego w układzie podwójnym [ Nr zgłoszenia 398830] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 12-12 [MNiSW: 2]
82 Sposób kształtowania kul [Nr zgłoszenia (21) 403989] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 14-14 [MNiSW: 2]
83 Sposób kształtowania kul [Patent nr (11) 223938 (21) 403989] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3091-3091 [MNiSW: 30]
84 Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398831] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 12-12 [MNiSW: 2]
85 Sposób kształtowania odkuwek drążonych [Nr zgłoszenia 402213] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 14, s. 8-8 [MNiSW: 2]
86 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216311] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
87 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 9-9 [MNiSW: 2]
88 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 9-9 [MNiSW: 2]
89 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi [patent nr 216309] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
90 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Patent nr (11) 227320 (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3902-3902 [MNiSW: 30]
91 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Zgłoszenie nr (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 12-12
92 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-6 [MNiSW: 2]
93 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania [patent nr 217995] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
94 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 6-6 [MNiSW: 2]
95 Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem [patent nr 217994] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2228-2228 [MNiSW: 25]
96 Sposób kucia kul [ Zgłoszenie nr (21) 410232 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 8-9
97 Sposób kucia kul [Patent nr (11) 224684 (21) 410232] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 7-7 [MNiSW: 30]
98 Sposób kucia w matrycach zamkniętych, zwłaszcza stopniowanych wałków uzębionych [ Zgłoszenie nr (21) 420487] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 17, s. 11-11
99 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
100 Sposób obciskania obrotowego czterema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Patent nr (11) 219160 (21) 394722] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 515-515 [MNiSW: 25]
101 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 6-6 [MNiSW: 2]
102 Sposób obciskania obrotowego trzema rolkami wyrobów z gwintami wewnętrznymi [Patent nr (11) 219296 (21) 398724] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 778-778 [MNiSW: 25]
103 Sposób obciskania obrotowego uzębień wewnętrznych [ Nr zgłoszenia 398591] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 8-8 [MNiSW: 2]
104 Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216310] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
105 Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 7-8 [MNiSW: 2]
106 Sposób obciskania obrotowego wyrobów z gwintami wewnętrznymi [ Nr zgłoszenia 398592] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 8-9 [MNiSW: 2]
107 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 223468 (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2768-2768 [MNiSW: 30]
108 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 9-10 [MNiSW: 2]
109 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma dyskami płaskimi w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 219165 (21) 395043] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
110 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 10-10 [MNiSW: 2]
111 Sposób plastycznego kształtowania wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma tarczami w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 219481 (21) 395042] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
112 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 24 (1015), s. 11-11 [MNiSW: 2]
113 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [ Zgłoszenie nr (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 8-8 [MNiSW: 2]
114 Sposób przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi stopniowanych odkuwek osiowosymetrycznych [Patent nr (11) 224268 (21) 404294] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3371-3371 [MNiSW: 30]
115 Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych [Patent nr (11) 226885 (21) 414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
116 Sposób redukcji średnicy zewnetrznej półfabrykatów rurowych [Patent nr (11) 226885 (21) 414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
117 Sposób redukcji średnicy zewnętrznej półfabrykatów rurowych [Zgłoszenie nr (21)414306] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 26, s. 10-10
118 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi [patent nr 215810] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 1, s. 6-6 [MNiSW: 25]
119 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-5 [MNiSW: 2]
120 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego dwoma walcami [Patent nr (11) 218598 (21) 394738] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
121 Sposób równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego narzędziami płaskimi / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 23 (1014), s. 5-5 [MNiSW: 2]
122 Sposób walcowania poprzecznego dwoma tarczami wyrobów typu kula metodą wgłębną w układzie pojedynczym / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 10-11 [MNiSW: 2]
123 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401559] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 11, s. 9-9 [MNiSW: 2]
124 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 9-10 [MNiSW: 2]
125 Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą planetarną [Patent nr (11) 219582 (21) 394967] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 5, s. 1043-1043 [MNiSW: 25]
126 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsadu / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 7-7 [MNiSW: 2]
127 Sposob walcowania poprzecznego odkuwek wielokrotnych z osiowym przemieszczaniem wsadu [Patent nr (11) 221998 (21) 398425] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 6, s. 1516-1516 [MNiSW: 30]
128 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 7-8 [MNiSW: 2]
129 Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu [Patent nr (11) 221250 (21) 398427] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
130 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Patent nr (11) 226860 (21) 414202 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
131 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Patent nr (11) 226860 (21) 414202] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2949-2949 [MNiSW: 30]
132 Sposób walcowania poprzecznego przedkuwek [Zgłoszenie nr (21) 414202] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Pater Paulina // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 26, s. 11-11
133 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 7-8 [MNiSW: 2]
134 Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł [ patent nr (11) 219921 (21) 394199 ] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
135 Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 18 (1035), s. 11-11 [MNiSW: 2]
136 Sposób walcowania poprzecznego uzębień wewnętrznych [ Patent nr (11) 221247 (21) 398176] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
137 Sposób walcowania skośnego [Patent nr (11) 225772 (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
138 Sposób walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
139 Sposób walcowania skośnego dwoma walcami spiralno-śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 398915] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 11-12 [MNiSW: 2]
140 Sposób walcowania skośnego trzema walcami śrubowymi wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 400061] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 3, s. 11-12 [MNiSW: 2]
141 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 8-8 [MNiSW: 2]
142 Sposób walcowania uzębień stożkowych kół zębatych [Patent nr (11) 218402 (21) 394247] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3212-3212 [MNiSW: 25]
143 Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędzi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 18 (1035), s. 12-12 [MNiSW: 2]
144 Sposób walcowania uzębień wewnętrznych z osiowym przesuwem narzędzi [Patent (11) 221248 (21) 398235] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 583-583 [MNiSW: 30]
145 Sposób walcowania wierteł krętych [Patenr nr (11) 224802 (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
146 Sposób walcowania wierteł krętych [Zgłoszenie nr (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
147 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w mimośrodowym wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399568] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
148 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w śrubowym wykroju wewnętrzno-zewnętrznym [ Nr zgłoszenia 399529] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 11-11 [MNiSW: 2]
149 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami [ Nr zgłoszenia 399170] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
150 Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi [ Nr zgłoszenia 399571] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 26, s. 10-11 [MNiSW: 2]
151 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
152 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety [ Patent nr (11) 220504 (21) 396593] / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
153 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
154 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwuramiennej rozety [ Patent nr (11) 220503 (21) 396595] / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
155 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 11-11 [MNiSW: 2]
156 Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety [Patent nr (11) 220525 (21) 396596] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Gontarz Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2437-2437 [MNiSW: 25]
157 Sprzęgło podatne [Patent nr (11) 225230 (21) 410920] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 464-464 [MNiSW: 30]
158 Stanowisko do badań udarowych tkanek miękkich [Patent nr (11) 225771 (21) 410973] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Kołodziej Paweł, Boryga Marek, Gołacki Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1219-1219 [MNiSW: 30]
159 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 6 (997), s. 8-8 [MNiSW: 2]
160 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 545-545 [MNiSW: 25]
161 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-9 [MNiSW: 2]
162 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 3, s. 544-544 [MNiSW: 25]
163 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bartnicki Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 22 (1013), s. 10-10 [MNiSW: 2]
164 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 13-13 [MNiSW: 2]
165 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] / Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2579-2579 [MNiSW: 25]
166 Walcarka nawrotna [Patent nr (11) 224984 (21) 410189] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Bogusz Eugeniusz, Bogusz Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
167 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 9-10 [MNiSW: 2]
168 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych [Patent nr (11) 221074 (21) 396594] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 279-279 [MNiSW: 30]
169 Walcarka skośna [Zgłoszenie nr (21) 416274] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 8-8

Referaty (15)

1 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 247-253
2 Extrusion by Vortex method / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 39-43
3 Forming of light alloys hollowed parts by means of rotary metal forming processes / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: 6th International Conference „Supply on the wings 2011” Aerospace – The global innovation driver, 2-4.11.2011, Frankfurt/Main, Germany - 2011, s. 1-9
4 Helical - wedge rolling of steel bails / Pater Zbigniew, Kazanecki Jan, Tomczak Janusz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 79-82
5 Kształtowanie odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych w płaskoklinowej walcarce nawrotnej / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 81-81
6 Numerical analysis of hollow shaft rolling - extrusion process with mandrel / Bartnicki Jarosław, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: MAPT 2013: International Conference on Materials Processing Technology, 27 – 28 June, Bangkok, Thailand - 2013, s. 63-66
7 Numerical modeling of rotary compression process of hollow balls / Skrochocki Daniel , Tomczak Janusz // W: International Scientific Conference on Progressive Technologies and Materials, 22-24 June 2016, Rzeszów - 2016, s. 113-113
8 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims / Tomczak Janusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 431-439
9 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania / Gontarz Andrzej, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Cieśla Marek, Hadasik Eugeniusz , Kawała Tomasz, Mutwil Kazimierz, Rzepka Wojciech // W: I Konferencja ZRE Katowice " Doświadczenie i innowacyjność - odpowiedź na zmieniające się kierunki remontów i modernizacji w Energetyce", 2-4 kwietnia 2014 r., Wisła - 2014, s. 18-32
10 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Gontarz Andrzej // W: AutoMetForm/SFU 2014: New Materials for Vehicle Components, 3-5 November 2014, Freiberg, Saxony - 2014, s. 231-234
11 Spiral seamed pipe forming process / Pietrzela Radosław, Tomczak Janusz // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 159-160
12 Symulacje numeryczne rotacyjnych procesów plastycznego kształtowania metali i ich stopów / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // W: Konferencja Użytkowników Oprogramowania MSC.Software i Simufact, Kraków 10-11.05.2012 - 2012
13 Termomechaniczna analiza procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // W: Odkształcalność Metali i Stopów : 9 Konferencja Naukowa, 22-25 listopada 2011 Łańcut / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej - 2011
14 Theoretical and Experimental Analysis of Forming Process of Conical Toothed Wheels on a Crank Forging Press / Tomczak Janusz // W: 14th International Conference "Metal Forming", September, 16-19, 2012 - 2012, s. 151-154
15 Thermo-mechanical analysis of helical rolling for producing shaped shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław // W: MAPT 2013: International Conference on Materials Processing Technology, 27 – 28 June, Bangkok, Thailand - 2013, s. 67-70

Rozdzialy(6)

1 A cross wedge rolling process for producing ball pins in a double configuration / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 203-208
2 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // W: Progressive Technologies and Materials. 4; [Red:] Mucha Jacek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 31-40 .- (Monographic Series)
3 Extrusion by Vortex method / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: Progressive Technologies and Materials. 4; [Red:] Mucha Jacek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 7-16 .- (Monographic Series)
4 Geometrical phenomena in tube bending with local induction heating / Cieśla Marek, Tomczak Janusz, Hadasik Eugeniusz , Findziński Rafał // W: Metal 2014 : 23rd International Conference on Metallurgy and Materials [WOS]; Ostrawa: Tanger LTD, 2014, s. 328-334 [MNiSW: 10]
5 Promoting geometric features and mechanical properties of tube bends made of the X52 steel by bending with local induction heating / Cieśla Marek, Mutwil Kazimierz, Junak Grzegorz, Kawała Tomasz, Tomczak Janusz // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 315-320
6 A rotary compression method for hollow worm shafts / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 349-356